ELCANIC A/S. DEMO MULTIMETER Type DM450. Version Ink. PC program: DM450. Version 2.00 USER MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELCANIC A/S. DEMO MULTIMETER Type DM450. Version 2.00. Ink. PC program: DM450. Version 2.00 USER MANUAL"

Transkript

1 ELCANIC A/S DEMO MULTIMETER Type DM450 Version 2.00 Ink. PC program: DM450 Version 2.00 USER MANUAL 1/13

2 General: ELCANIC A/S DEMO MULTIMETER Type DM450 er et microprocessor baseret demonstrations multimeter. Specielt designet til undervisnings brug. Instrumentet har følgende funktioner: Spændingsmåling. Strømmåling. DC & AC DC & AC Modstandsmåling. Temperatur. Temperaturmåling. Vha. en standard thermopar type K temperaturføler. ( 50 C til C) ph-måling. Vha. en ph-glaselektrode. (f.eks. af typen METTLER TOLEDO u402-s7/120) Fjerndisplay. Mulighed for 2 forskellige konfigurering samtidig. Måleresultatet vises på et 57 mm højt 4 ciffers display. Måleenhederne vises med 2 ekstra karakterer. Et mindre display viser ligeledes måleresultatet på instrumentets bagside, således at målingen også kan følges af underviseren, hvis denne er placeret bag instrumentet. DM450 kan anvendes enten selvstændigt eller sammen med en PC. Der medfølger et kabel til forbindelse mellem DM450 og PC ens serielle port (COM-1 eller COM-2). Samt et 0-modem som skal benyttes når DM450 anvendes som fjerndisplay for et andet Elcanic instrument eller f.eks. en vægt. 2/13

3 Beskrivelse: Forside: 1. POWER : Net afbryder. 2. Funktions vælger : Knap til valg af funktion. Ved tryk skiftes til næste funktion. 3. Funktions indikator : 5 LED til indikation af valgt funktion. 4. Skift & : Knapper til skift af måleområde, temperatur-enheder eller ph-metode, afhængig af den valgte funktion. 5. V - A - Ω vælger : Knap til valg af multimeter funktion. 6. V - A - Ω Indikator : 5 LED til indikation af valgt multimeter funktion. (Volt Amp-Ω) 7. V / Ω : Sikkerhedsbøs for måling af spænding & modstand. 8. Com : Fælles sikkerhedsbøs for måling af spænding, strøm & modstand. NB. Dette bøs er forbundet til chassis. 9. ma : Sikkerhedsbøs for måling af strøm. Max 4A A : Sikkerhedsbøs for måling af strøm i 40A områder. (Uden sikring) 11.Range 12.Thermocouple Type K 13. C / K 14.pH Sensor. 15.pH Adj. 16.pH-Metode 17.Display : 6 LED til indikation af valgt måleområde. : Tilslutning for standard thermopar type K temperaturføler. : 2 LED til indikation af temperatur-enhed. : Tilslutning for ph-glaselektrode. : Knap til justering af Buffer, Nernst-hældning og Man.-temperatur. : 6 LED til indikation af valgt ph-metode. : LED display med 4 cifre (57mm) + fortegn + måleenheder. Bagside: Power 230 V AC : 230 V AC nettilslutning. Fuse 0,5 AT : Netsikring. (0,5 AT) Fuse 4 A : Sikring for strømmåling i 4mA - 4A områderne. (4 A) RS232 INTERFACE : Galvanisk adskilt RS232 interface til PC eller andet udstyr. Display : Display med 4 cifre + fortegn. Samme visning som på forsiden. 3/13

4 Betjeningsvejledning: DM450 består i princippet af 4 instrumenter: Et normalt multimeter. : Med mulighed for at måle spænding og strøm både DC og AC samt modstand (Ohmmeter). Temperaturmåler. : Vha. en standard thermopar type K temperaturføler, kan der måles temperature fra 50C til C. ph-meter. : Vha. en ph-glaselektrode. Kan der måles ph. Fjerndisplay. : DM450 kan også fungerer som fjerndisplay for et andet Elcanic instrument, en vægt eller ligende. Det er muligt at gemme konfigurering af to forskellige instrumenter i DM450. Instrumentet tændes med kontakten mærket POWER. Efter at DEMO MULTIMETERET er tændt vises først apparatets versions nr. f.eks. r 1.00 i ca. 2 sek. Herefter er instrumentet klar til brug. Valg af funktion (Instrument) foretages med Funktions -tasten (2). Multimeter: Med Funktions -tasten (2), vælges Volt-Amp-Ω, og med V-A-Ω -tasten (5) mellem V DC V AC A DC A AC og Ω. Vha. Skift & -tasterne (4) kan der vælges mellem de tilgængelige måleområder. Prøveledninger tilsluttes som følgende: Ved spændings og modstandsmåling : Mellem Com og V/Ω. Ved strømmåling op til 4A : Mellem Com og ma. Ved strømmåling over 4A : Mellem Com og 40A. I dette område er der ingen sikring!. NB. Da Com-bøsset er forbundet til chassis, kan der ved måling på netspændingen forekomme fase på kabinettet. Temperatur meter: Med Funktions -tasten (2), vælges Temperature, og der tilsluttes en standard thermopar type K temperaturføler til indgangen Thermocouple Type K (12). Med Skift & -tasterne (4) kan der vælges mellem udlæsning i grader Celsius ( C) eller Kelvin (K). 4/13

5 PH-meter: Parametre ved ph-måling: Til kalibrering af ph-målingen findes to parametre: Asymmetrispænding : Fejlspænding fra ph-glaselektrode. Ideelt vil ph-glaselektroden afgive 0mV ved ph = 7. Nernst-hældning : ph-glaselektrodens relative stejlhed. Kalibrering af ph-måling: Med Funktions -tasten (2), vælges ph og en ph-glaselektrode. (f.eks. af typen METTLER TOLEDO u402-s7/120) tilsluttes indgangen ph Sensor (14). Efter skift til ph-mode vil DM450 altid starte i Juster Buffer. (Adj. Buffer lyser). ph-glaselektroden placeres i en buffervæske med ph = 7, når visningen er faldet til ro, justeres vha. "ph Adj" knappen til der vises 7.00 i displayet. t tryk på Skift -tasten, (4) vil gemme buffer justeringen og skifte til Adj. Nernst, (Adj. Nernst blinker og displayet viser ---- Ne ). Hvis Nernst-hældning ikke ønskes justeret trykkes igen på Skift -tasten (4), DM450 benytter herefter den sidst gemte Nernst-hældning og skifter til ph (Amb). Hvis Nernst-hældningen ønskes justeret trykkes samtidigt på Skift & -tasterne (4). ( Adj. Nernst lyser). ph-glaselektroden placeres i en anden buffer, f.eks. ph = 4, når visningen er faldet til ro, justeres "ph Adj" knappen til der vises 4.00 i displayet. Et tryk på Skift -tasten, (4) vil gemme Nernst-hældningen og skifte til ph (Amb). Nernst-hældningen bliver gemt i DM450, og kan derfor undlades hvis en stor nøjagtighed ikke er påkrævet. Hvorimod Assymatri-justeringen ikke gemmes, og den skal derfor foretages hver gang der med Funktions -tasten (2), skiftes til ph-meter. ph måling: Efter at Asymmetrispændingen og evt. Nernst-hældningen er justeret, er instrumentet klar til brug. Der kan vælges mellem 3 forskellige temperatur kompenserings metoder: Omgivelses temperaturen : Med Skift eller -tasterne (4) vælges ph (Amb). Der benyttes en intern temperaturføler til temperatur Tilsluttet thermopar type K føler : kompensering. Tilsluttet thermopar type K føler : Med Skift eller -tasterne (4) vælges ph (Sensor). Den tilsluttede thermopar type K føler benyttes. Manuel temperatur indstilling : Med Skift eller -tasterne (4) vælges først Adj. Man.T. Vha. ph Adj knappen sættes den ønskede temperatur. Med Skift -tasten (4) vælges ph (Man). Den manuelt indstillede temperatur benyttes til temperatur kompensering. PS. For at undgå utilsigtet ændringer af Assymatri og Nernst justeringen, er det ikke muligt vha. Skift eller -tasterne (4) at skifte tilbage til disse to punkter. 5/13

6 Fjerndisplay: Vha. PC program (DM450.exe) er det muligt at konfigurere DM450 som fjerndisplay for forskellige typer instrumenter. Der kan konfigureres 2 instrumenter samtidig. Programmet kan hentes gratis på Ingen DM450 som slave-display DM450 som speciel instrument ELCANIC A/S Instrumenter METTLER TOLEDO PB3001-S Vægt SARTORIUS LM4201 Vægt KERN 572 Vægt OHAUS Explorer Vægt Funktionerne Remote Disp.1 og/eller 2 kan ikke vælges. Det er muligt at skrive til displayet vha. 2 specielle kommando. DM450 fungere som multimeter uden udlæsning. Måleresultatet bearbejdes i den tilsluttede PC og vises herefter på displayet. Som fjerndisplay for PTM100 - RM400 -PHTM105 - ENG110 eller FNG120. DM450 finder selv ud af hvilket Elcanic instrument der er tilsluttet. Som fjerndisplay for METTLER PB3001-S vægt. Som fjerndisplay for Sartorius LC4201 vægt. Som fjerndisplay for KERN 572 vægt. Som fjerndisplay for OHAUS Explorer vægt. il forbindelse mellem DM450 og et andet instrument skal benyttes et kabel hvor Rx og Tx-lederne er krydset. (Anvend det medfølgende 0-modem) Konfigurering af METTLER TOLEDO PB3001-s vægt: Mittler PB3001S skal benytte følgende konfiguration, når den skal benyttes sammen med DM450. Periferienhed : Host Sendefunktion : S. Cont Sendeformat : S. PM Baud rate : 9600 Bits/Paritet : 8b-no Håndtryk : HS off Konfigurering af Sartorius LC4201 vægt: Sartorius LC4201 skal benytte følgende konfiguration, når den skal benyttes sammen med DM450. Kode: Baud rate : Paritet : Space Antal Stop bit : 1 stop bit Håndtryk : Software Data output : Auto print (Evt ) 6/13

7 Konfigurering af KERN 572 vægt: KERN 572 kan benytte PRINT-Key, AUTOPRINT eller AUTOPRINT_PC men ikke Enunerator-funktionen, når den benyttes sammen med DM450. Konfigurering af OHAUS Explorer vægt: OHAUS Explorer skal benytte følgende konfiguration, når den skal benyttes sammen med DM450. RS232: Baud rate : 9600 Paritet : none Data : 8 Stop bit : 1 Print: Auto print : Off - Cont Interval On stable reading. (Hvis Off foretages udlæsning ved tryk på Print.) Interval : 1 til 3600 sek. (F.eks. hvert sek. hvis Auto print er sat til Interval.) Stable : ON eller OFF (Hvis målingen ikke er stabil, vises enheden ikke.) Numeric : OFF Print Date : OFF Print Time : OFF Reference : OFF Der skal benyttes en speciel adapter (ORHAUS / DM450) mellem vægten og standard kablet. Procedure ved tilslutning af OHAUS Explorer vægt til DM450: 1. Tilslut medfølgende kabel med OHAUS/DM450-adapter mellem vægten og DM450. Adapteren placeres på vægten. 2. Tænd for DM Vælg OHAUS vægt. (Remote Disp. 1 eller 2.) 4. Tænd for OHAUS vægten. Herefter er opstillingen er klar til brug. 7/13

8 DM450 som Speciel instrument: Opsætning: I menupunktet Fjerndisplay vælges DM450 som speciel instrument, herefter fremkommer dialogen Indstilling af Speciel instrument, her vælges DM450 s funktion og måleområde. Funktion: Når Remote Disp. 1/2 vælges vil DM450 vise multimeter funktion og måleområde vha. LED s. DM450 måler herefter som ved normal multimeter funktion. Den tilsluttede PC skal herefter spørge efter måleresultatet, konvertere dette og sende en pakke med resultatet retur til DM450, som herefter viser resultatet på displayet. Ved pakker til DM450 benyttes samme protokol og pakkeformat som ved DM450 som slavedisplay. Protokol for DM450 som slavedisplay: Beskrivelse af protokollen mellem PC og Elcanic Demo Multimeter DM450, når dette benyttes som slavedisplay eller speciel instrument. Interface : RS232 Baud rate : 9600 Data bits : 8 Stop bits : 1 Paritet : NONE Følgende 2 pakkeformater kan benyttes: Pakke med fuld kontrol over hver enkelt segment i display et: (COM = 220) Pakke format: STX LEN COM D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 CHKS ETX # Fortegn: 7-segment 7-segment 7-segment 7-segment Dot- Dot- Checksum #03 (Start) 0: Ingen 1: Fortegn Digit-3 Digit-2 Digit-1 Digit-0 Matrix-1 Matrix-2 (Stop) Pakke hvor der sendes et decimaltal til display et: (COM = 221) Pakke format: STX LEN COM D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 CHKS ETX En float i C Dot- Dot- Checksum #03 eller Matrix-1 Matrix-2 (Stop) en single i Pascal / Delphi #02 (Start) Antal decimaler 0 : Auto 1 : 1 dec. 2 : 2 dec. 3 : 3 dec. 8/13

9 Skrivning til 7-segment. (Ved COM = 220). Hver af de 8 bit i henholdsvis D1 D4, representere et segment på displayet. Denne metode giver fuld kontrol over alle 4 x 8 segmenter. F E A G D B C H Display visning H G F E D C B A Hex Dec b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b ' 3F' ' 06' ' 86' ' 5B' 91 A ' 77' 199 Eks. Hvis der skal vises 11.2A på displayet. Sendes D1 = 6, D2 = 134, D3 = 91 & D4 = 119. Skrivning til DotMatrix: (Både ved COM = 220 & 221). Der skrives til de to DotMatrix display vha. følgende kode: Blank : 0 A to Å : 1 to 29 a to å : 31 to 59 Ω : 61 : 62 : 63 µ : 64 w : 65 % : 66 9/13

10 Kalibrering: Bemærk : Instrumentet er kalibreret fra fabrikken. Hvis instrumentet alligevel ønskes kalibreret, rettes først TILLAD_KALIBRERING= fra 0 til 1 i DM.ini filen. Herefter startes programmet DM450.exe. DM450 tilsluttes PC en og menupunktet Kalibrer vælges. Vælg den funktion som skal kalibreres. Kortslut indgangen og tryk på Kalibrer offset. Tilslut det relevante signal V DC / V AC / A DC / en modstand eller en termopar-simulator, indtast signal størrelse og tryk på Kalibrer måling. Instrumentet er herefter kalibreret i den valgte funktion/område. TILLAD_KALIBRERING= rettes automatisk tilbage til 0 i DM.ini filen når programmet lukkes, herved undgåes en utilsigtet kalibrering. 10/13

11 PC programmet DM450: Programmet kan hentes gratis på Installation af programmet DM450: Indsæt disketten i drev A: (eller B:). Fra Windows, kør programmet A:SETUP.EXE. Ved hjælp af Til -knappen vælges hvor programmet skal installeres (typisk C:\ DM450 ). Start installationen med Start -knappen. Installationsprogrammet installerer programmet på harddisken og opretter evt. programgruppen Elcanic instrumenter indeholdende ikonet DM450. Se Fig. 1. Fig. 1. Installationsprogram. Programmet startes ved klik på ikonet DM450 i programgruppen Elcanic instrumenter. Når instrumentet er tilsluttet korrekt, vil programmet automatisk hente og vise instrumentets aktuelle indstillinger. Se eksempel i Fig. 2. Fig. 2. Eks. på skærmbillede fra programmet DM /13

12 I menuen Fil findes følgende muligheder : Comport : Valg af PC' ens serielle comport (COM-1 eller COM-2). Instrument indstillinger : Datastrøm... : Valg af Kontinuerlig eller Ikke Kontinuerlig datastrøm til PC en. Temperatur udlæsning... : Valg mellem C eller F Program information... : Viser programversion m.m. Hvis et DM450 instrument er tilsluttet vises ligeledes dette instruments versions nr. Afslut : Afslutter programmet. Menuen Fjerndisplay : Konfigurering af DM450 som fjerndisplay. I menuen Funktion findes følgende muligheder : Volt - Amp - Ohm : Valg af funktion og måleområde. Temperatur : Valg af C ( / F) eller K. ph : Valg af ph funktion. Hent data F4 : Henter data fra DM450 ved Ikke Kontinuerlig datastrøm til PC en. Menuen Graf : Viser målingerne på listeform samt en graf. Hvis TILLAD_KALIBRERING er sat til 1 i filen DM.ini vises også menuen: Kalibrer : Kalibrering af alle måleområder. Bemærk : Instrumentet er kalibreret fra fabrikken. 12/13

13 Teknisk information: NB. Nettilslutning Com sikkerhedsbøs er forbundet til chassis. Ved måling på netspændingen, kan der forekomme fase på kabinettet. : 230 V AC ± 10% 50 Hz. Display : Forside : 57mm højt 4 ciffers LED-display. + Måleenhed (2 karktere). Bagside : 21mm højt 4 ciffers LED-display. Spænding DC : Område : 400mV 4V 40V 400V 4000V Tolerance : ± (1% + 1 på mindst betydende ciffer) Spænding AC : Område : 4V 40V 400V 4000V Tolerance : ± (1% + 1 på mindst betydende ciffer) Strøm DC / AC : Område : 4mA 40mA 400mA 4A 40A (I Max. 2 min.) 20A (Kontinuerlig) Tolerance : ± (1% + 1 på mindst betydende ciffer) Modstand : Område : 400Ω 4kΩ 40kΩ 400kΩ 4MΩ Tolerance : ± (1% + 1 på mindst betydende ciffer) Temperatur : Indgang : Standard thermopar type K temperaturføler. Måleenhed : Grader Celsius ( C) (/ Fahrenheit ( F)) eller Kelvin (K). Område : -40 C til C Opløsning : < 1000C : 0.1 C.>1000 C : 1 C Tolerance : ± (1% + 1 på mindst betydende ciffer) ph-meter : Indgang : ph-glaselektrode. (F.eks. METTLER TOLEDO Type U402-S7/120). Område : 0 til 14pH Justeringer : Asymmetri spænding (Buffer) Nernst-hældning (ph-glaselektrodens stejlheden.) Opløsning : 0.01 ph. Tolerance : ± (1% + 1 på mindst betydende ciffer) Temperatur kompensering: 1: Automatisk via omgivelses temperatur. 2: Automatisk via tilsluttet thermopar type K temperaturføler. 3: Manuelt justerbart Fra 0 til 50 C RS232 Interface : Galvanisk adskillelse mellem DM450 og tilsluttet udstyr. (F.eks. en PC, et andet Elcanic instrument eller en vægt). 13/13

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 DK: 63 98 562 128 NO: 80 223 38 INDHOLDFORTEGELSE SIDE SIKKERHEDS INFORMATION....... SYMBOLFORKLARINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNNGER.. VEDLIGEHOLDELSE. GENEREL BESKRIVELSE...

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft Multilog - 5HS ver.2 5 Kanals universal datalogger ninasoft MULTILOG-5HS / Ver.2 DATALOGGER. SIDE 1 Multilog-5HS er en dataopsamlings enhed, der både kan benyttes som en almindelig datalogger, og som et

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter El.nr. 63 98 910 288 BM318 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. SIKKERHED... 2 2. INTRODUKTION... 4 3. Beskrivelse... 5 3-1 Panel beskrivelse...

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

PERFECT JUMP Böttcher Tomschke Video Hopmålesystem BUOY-X/Y-CO-ORDINATES Installation til Software Version 6.0 GTK 1997

PERFECT JUMP Böttcher Tomschke Video Hopmålesystem BUOY-X/Y-CO-ORDINATES Installation til Software Version 6.0 GTK 1997 PERFECT JUMP Böttcher Tomschke Video Hopmålesystem BUOY-X/Y-CO-ORDINATES Installation til Software Version 6.0 GTK 1997 1. Placering af kameraer. Kamera B skal anbringes ca. 5 til 10 meter længere væk

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning 1. Installation af opsætningsprogram Hent opsætningsprogrammet fra: http://www.stokerkontrol.dk/download/lm149setup.exe For at installere

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

LH-CD6(P) tykkelsessmåling

LH-CD6(P) tykkelsessmåling SUNX LH-50 serien Quickguide LH-CD6(P) tykkelsessmåling Tak fordi du har valgt SUNX. Denne quickguide er designet som hjælp til førstegangsbrugeren. Denne vejledning koncentrerer sig om brugere, der skal

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse 4-20 ma transmitter for Pt100 følere, termokoblere, mv og indgang. Isolationsspændning 3,75 kv ac 2-vejs programmering via FlexProgrammer Nøjagtighed < (Pt100) Valgfri linearisering, dæmpning og tilstandsindikation.

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk

BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk INDHOLD Installation (Alle 3 Nm, 10 Nm og 25 Nm modeller) 2 Drift (43250, 43251 & 43252) 3 Drift (43253, 43254 & 43255)

Læs mere

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual Ver. 1.00 TI TEKNIK Mega Count Bruger og service manual SYSYEM MEGA COUNT Version 1.00-15/02-2003 Bruger og service manual Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Betjeningsvejledning. SensoLyt 700 IQ. IQ SENSOR NET ph/orp sensor

Betjeningsvejledning. SensoLyt 700 IQ. IQ SENSOR NET ph/orp sensor Betjeningsvejledning SensoLyt 700 IQ IQ SENSOR NET ph/orp sensor ba15324e01 09/2001 SensoLyt 700 IQ SensoLyt 700 IQ Indholdsfortegnelse 1 Indkøring.................................... 1-1 1.1 Indkøring

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brugsanvisning Version 1.0 Ophavsrettighedserklæring Ingen del af denne brugsanvisning må reproduceres eller overføres på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN:

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN: Elma PH-222 Dansk/norsk manual Side 1 - XX Svensk manual Sida 2 - XX English usermanual Page 6-7 EAN: 5706445230297 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Indledning... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer...

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Komponenter: Comfort-o-meter Strømforsyning til Comfort-o-meter Forbindelseskabel fra Comfort-o-meter til computer Comfort-o-meter 1250 CO2-LEVEL ppm 1000 2000

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

ph/mv-meter type 1510

ph/mv-meter type 1510 Vejledning til ph/mv-meter type 1510 15/03-04 0169 Svovlhatten 3 DK-5220 Odense SØ Tel. +45 6315 4050 Fax +45 6315 4058 E-mail: mail@impo.dk www.impo.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Formål og instrumentegenskaber

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

VEJE TERMINAL TYPE MCE9625G

VEJE TERMINAL TYPE MCE9625G Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Tel: 49 18 01 00 Fax: 49 18 02 00 VEJE TERMINAL TYPE MCE9625G Installationsvejledning for system med digitale vejeceller og LCD display Dokument nr.: 0418id6.doc

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM 2.5. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM Et af formålene med Alarms Manager

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Flow Transmitter PD 340

Flow Transmitter PD 340 PROCES-DATA A/S 550 696 01 Flow Transmitter PD 340 Installationsguide DK PROCES-DATA A/S NAVERVEJ 8, DK-8600 SILKEBORG Tel. +45-87 200 300 Fax +45-87 200 301 info@proces-data.com www.proces-data.com Copyright

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Mano-/barometer type 1550

Mano-/barometer type 1550 Vejledning til Mano-/barometer type 1550 8/8-03 0194 Svovlhatten 3 DK-5220 Odense SØ Tel. +45 6315 4050 Fax +45 6315 4058 E-mail: mail@impo.dk www.impo.dk Indholdsfortegnelse: 1 Formål og instrumentegenskaber.

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere