for Friluftsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Friluftsrådet 2013-2020"

Transkript

1 for Friluftsrådet

2 Strategi for Friluftsrådet En strategi frem mod Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv 8. Uddannelse og formidling 9. Landskab og natur 10. Den videre vej frem 2 strategi for friluftsrådet

3 1. En strategi frem mod 2020 Strategien er redskabet, der fokuserer resurserne på at imødekomme de nye krav, behov og udfordringer, Friluftsrådet står overfor. Samfundets udvikling stiller nye krav og skaber nye behov, som Friluftsrådet hele tiden skal være på omgangshøjde med. Da Friluftsrådet for godt to år siden tog hul på processen med at formulere en strategi, var det med ønsket om at udvikle et handlekraftigt redskab til at imødekomme disse udfordringer. Det er udfordringer, der handler om at udvikle friluftslivet, så det bliver en integreret del af flere menneskers aktivitet og moderne hverdagsliv - og samtidig sikre, at der overhovedet findes en natur, der er værd at opleve og dyrke friluftsliv i. Det er udfordringer, der handler om at prioritere befolkningens rekreative muligheder i et lille land og skabe muligheder for, og plads til, et aktivt friluftsliv. Det er udfordringen med at give de kommende generationer naturoplevelser og viden om naturen, så de ønsker at værne om den. Endelig er det også udfordringen med at synliggøre og italesætte friluftslivet som en vigtig del af løsningen på nogle af de udfordringer, som samfundet som helhed står overfor: klimaforandringer, folkesundhed og fremmedgjorthed overfor naturen. Alle disse nye krav, behov og udfordringer er debatteret, overvejet og endevendt i processen med at formulere strategien. Resultatet er et effektivt redskab til at fokusere og prioritere resurserne og skabe gennemsigtige arbejdsprocesser. Tak til alle, der har bidraget undervejs i processen, og som lader sig involvere i arbejdet med at give strategien liv og mening de kommende år. Friluftsrådets bestyrelse, april 2013 forord 3

4 Visionen er det fyrtårn, der lyser forude, og som kursen altid kan sættes efter. 4 strategi for friluftsrådet vision

5 2. Vision Visionen er det fyrtårn, der lyser forude, og som kursen altid kan sættes efter. Det er Friluftsrådets ambition, at alle mennesker uanset alder, bopæl og samfundsgruppe - har gode muligheder for at dyrke friluftsliv i en rig natur, der byder på spændende oplevelser. Den ambition stiller Friluftsrådet overfor en række udfordringer, blandt andet at skabe rammer for børn og unges friluftsliv, udvikle friluftslivet i byerne og forbedre mulighederne for at færdes og opholde sig i naturen. Naturen er og bliver nemlig grundlaget for friluftslivet. En natur der er rig på arter og landskabelig variation, skaber de bedste forudsætninger for oplevelser og friluftsliv. Udfordringen er her at skabe bedre vilkår for naturen og plads til både flora, fauna og friluftsliv. Friluftslivets samspil med naturen kræver et langsigtet og bæredygtigt perspektiv på brugen af landskabet og naturen. Friluftsrådet har som mål at formidle natur og naturoplevelser, og at danne og uddanne befolkningen i natur, miljø og bæredygtig adfærd. Derfor lyder Friluftsrådets vision: Friluftsliv for alle i en rig natur, på et bæredygtigt grundlag. Visionen er det fyrtårn, der lyser forude, og som altid kan bruges som pejlemærke for at lægge kursen. Visionen identificerer tre strategiske fokusområder, der er centrale for Friluftsrådet: friluftsliv, uddannelse og formidling samt natur og landskab. De udfordringer og opgaver, der ligger på vejen mod at gøre visionen til virkelighed, er omsat til konkrete mål for Friluftsrådets arbejde de kommende år. På denne måde er visionen det overordnede mål, som alle Friluftsrådets aktiviteter bidrager til at opfylde. vision 5

6 6 strategi for friluftsrådet mission

7 Friluftsrådets mission formulerer de handlinger, der gør visionen til virkelighed. 3. Mission Friluftsrådets mission formulerer de handlinger, der gør visionen til virkelighed. Missionen rummer de handlinger, som Friluftsrådet ser som nødvendige skridt på vejen mod at realisere visionen. Således er missionen overskrifterne på de opgaver, Friluftsrådet er sat i verden for at løse. Missionen tydeliggør hele det felt, som Friluftsrådet arbejder i og for, som et bindeled mellem den overordnede vision og de konkrete mål. Friluftsrådet udvikler, udbreder og understøtter friluftsliv. Friluftsrådet synliggør friluftslivets betydning for folkesundhed, social integration og samfundsøkonomi. Friluftsrådet arbejder for mere og bedre natur i Danmark. Friluftsrådet udvikler og fremmer initiativer, der skaber bedre naturoplevelser og kvalificerer befolkningens forståelse for natur og miljø. Friluftsrådet arbejder som paraplyorganisation gennem velfungerede samarbejdsrelationer med medlemsorganisationerne og andre interessenter for at finde samfundsansvarlige løsninger og fremme en bæredygtig udvikling. Friluftsrådet skaber og påvirker nationale og internationale trends, som bidrager til at realisere Friluftsrådets vision. mission 7

8 8 strategi for friluftsrådet VÆRDIER Friluftsrådets værdier markerer det fælles ståsted, der skaber sammenhæng, retning og identitet.

9 4. værdier Friluftsrådets værdier markerer det fælles ståsted, der skaber sammenhæng, retning og identitet. Med afsæt i Friluftsrådets særegne position som paraplyorganisation udgør værdierne et fælles udgangspunkt for medlemsorganisationer, bestyrelse, kredse og medarbejdere. De sætter standarden for relationer indadtil og udadtil og medvirker til at skabe enighed om, hvilken vej Friluftsrådet går for at opfylde målene. Friluftsrådets fire grundlæggende værdier fungerer som pejlemærker i beslutninger, prioriteringer og i det daglige arbejde på både kort og lang sigt. Værdierne skaber således en helhed på tværs af arbejdet med at opfylde målene, og markerer Friluftsrådets identitet, ved at binde organisationens historiske og kulturelle rødder sammen med det behov, Friluftsrådet nu og i fremtiden står overfor at imødekomme. Friluftsrådet arbejder demokratisk for gennem dialog og samarbejde at tage nationalt og globalt ansvar for udvikling af fælles bæredygtige løsninger. Friluftsrådet er ledende i en dynamisk udvikling af et mangfoldigt friluftsliv og formidling/undervisning om natur og miljø. Friluftsrådet arbejder troværdigt for at nå langsigtede og holdbare løsninger. Der er krav om høj kvalitet i projekter og politiske indspil. Friluftsrådet fremmer frivilligt engagement for at styrke bredden i friluftslivet og sikre en folkelig forankring af friluftslivets udvikling. VÆRDIER 9

10 10 strategi for friluftsrådet STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

11 Visionen identificerer tre helt centrale kerneområder i Friluftsrådets arbejde. 5. Strategiske fokusområder Visionen identificerer tre helt centrale kerneområder i Friluftsrådets arbejde. Friluftslivet, en rig natur og det bæredygtige grundlag er udgangspunktet for det strategiske fokus i de konkrete mål. Friluftsliv Der skal skabes synlige, attraktive tilbud og rammer, som dækker befolkningens behov for sunde, rekreative oplevelser ude. Uddannelse og formidling Der skal skabes tilbud om viden, færdigheder og oplevelser i uddannelsessystemet, folkeoplysningen og friluftslivet indenfor natur, miljø og folkesundhed. Landskab og natur Der skal skabes en rigere natur med større oplevelsesmuligheder. Natur, rekreation og produktion skal integreres bedre i landskabet. STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 11

12 12 strategi for friluftsrådet ORGANISATIONSMÅL OG UDVIKLINGSMÅL De strategiske fokusområder udmøntes i en række overordnede målsætninger, for hvert af de tre fokusområder.

13 6. Organisationsmål og udviklingsmål De strategiske fokusområder udmøntes i en række overordnede målsætninger, for hvert af de tre fokusområder. I alt 22 organisationsmål prioriterer arbejdet frem mod 2020 og udfolder det, Friluftsrådet vil opnå indenfor de tre strategiske fokusområder. Organisationsmålene suppleres af udviklingsmål, der konkretiserer arbejdsindsatsen og fokuserer resurserne på de arbejdsopgaver, Friluftsrådet prioriterer. Udviklingsmålene er også et redskab til at følge, hvordan arbejdet skrider frem, og vurdere om, målene er nået. Udviklingsmålene er således konkrete og målbare skridt på vejen mod at opfylde organisationsmålene, missionen og i sidste ende den overordnede vision. ORGANISATIONSMÅL OG UDVIKLINGSMÅL 13

14 Friluftsliv Der skal skabes synlige, attraktive tilbud og rammer, som dækker befolkningens behov for sunde, rekreative oplevelser ude. 14 strategi for friluftsrådet friluftsliv

15 Organisationsmål og udviklingsmål for friluftsliv Friluftspolitik Friluftsrådet vil medvirke til, at der udvikles en selvstændig friluftspolitik både nationalt og lokalt. 1. I 2013 har Friluftsrådet medvirket til, at Folketinget har vedtaget en national friluftspolitik. 2. Senest i 2014 har Friluftsrådet kvalificeret vidensgrundlaget for en kommunal friluftspolitik m.h.p., at en sådan drøftes i alle Grønne Råd. 3. Senest i 2014 har Friluftsrådet medvirket til, at alle Naturstyrelsens brugerråd har planlagt implementering af en selvstændig friluftspolitik. 4. I 2016 har Friluftsrådet medvirket til, at staten stiller krav om, at kommuneplanerne indeholder friluftsliv som et selvstændigt område. Adgang Friluftsrådet vil sikre og formidle retten til færdsel og ophold i naturen og arbejde mod forringelser. 1. Friluftsrådet har senest i 2014 fornyet forhandlingsgrundlaget for adgang til naturen gennem en revision af Adgangspolitisk Handlingsplan, herunder en holdning til brugerbetaling. 2. Friluftsrådet har medvirket til, at befolkningen i 2017 oplever, at mulighederne for færdsel og ophold i naturen er forbedret. Faciliteter Friluftsrådet vil støtte udvikling og etablering af faciliteter, der tilgodeser befolkningens - herunder medlemsorganisationernes - behov samt hensynet til naturen. 1. Senest i 2014 har Friluftsrådet kortlagt eksisterende friluftsfaciliteter og afdækket behovet for nye, m.h.p. at styrke strategisk planlægning af friluftsfaciliteter i Danmark. 2. Senest i 2014 har Friluftsrådet medvirket til, at der udvikles mindst 10 nye former for friluftsfaciliteter, herunder en øget multifunktionel anvendelse af eksisterende faciliteter. 3. I 2020 har Friluftsrådet medvirket til at øge befolkningens brug af eksisterende friluftsfaciliteter med 20%. 16 strategi for friluftsrådet friluftsliv

16 Byfriluftsliv Friluftsrådet vil formulere en konkret politik for byfriluftsliv. 1. Senest 2014 har Friluftsrådet udarbejdet et forslag til politik og handlingsplan for Friluftsrådet og medlemsorganisationerne. Dokumentation Friluftsrådet vil sætte fokus på friluftslivets betydning for natur og mennesker. 1. Senest i 2015 har Friluftsrådet sammen med relevante partnere tilvejebragt øget viden om friluftslivets effekt på natur og landskab samt sociale og økonomiske forhold. 2. I 2016 har Friluftsrådet etableret videncentre om friluftsliv og friluftsfaciliteter, eventuelt i strategisk samarbejde med andre. Organisationsudvikling Friluftsrådet vil styrke involveringen af nye frivillige i Friluftsrådets og medlemsorganisationernes aktiviteter. 1. I 2015 har Friluftsrådet støttet medlemsorganisationerne i udvikling af en frivilligpolitik. 2. Senest i 2016 Friluftsrådet sammen med medlemsorganisationerne udfærdiget en model for frivilligprojekter. 3. Friluftsrådets decentrale organisation er senest i 2017 åben for deltagelse fra andre end medlemsorganisationernes repræsentanter. 4. I 2018 har Friluftsrådet udviklet et tilbud til medlemsorganisationerne om at indgå i netværk om organisationsudvikling. Friluftsliv i Europa Friluftsrådet vil bidrage til at udvikle friluftslivet i Norden og Europa gennem samarbejde med søsterorganisationer. 1. I samarbejde med mindst to andre europæiske lande og organisationen Europarc, gennemfører Friluftsrådet senest i 2014 et projekt med fokus på frivillighed og borgerinddragelse i forhold til natur og friluftsliv i naturparker. 2. Friluftsrådet har senest i 2014 taget initiativ til et fælles nordisk friluftsår sammen med søsterorganisationerne i Norge og Sverige. 3. Friluftsrådet har senest i 2016 sammen med Foundation for Environmental Education bidraget til, at naturformidlingsaktiviteter for børn i førskolealderen er implementeret i 10 forskellige lande. friluftsliv 17

17

18 Uddannelse og formidling 18 strategi for friluftsrådet uddannelse og formidling

19 Organisationsmål og udviklingsmål for UDDANNELSE OG FORMIDLING Konflikter Friluftsrådet vil reducere omfanget af konflikter i naturen. 1. Friluftsrådet har senest i 2014 undersøgt omfang og karakter af konflikter relateret til friluftsliv i den danske natur. 2. Senest i 2014 har Friluftsrådet sammen med medlemsorganisationerne, lanceret landsdækkende adfærdskampagner og lokalt medvirket til at reducere omfanget af brugerkonflikter og nedslidning i naturen. 3. Friluftsrådet har i 2015 udviklet og afprøvet et forvaltningsredskab til forebyggelse af konflikter i naturen. 4. Friluftsrådet har i 2016 sammen med lodsejerne initieret et projekt, der fokuserer på problemer med forstyrrelser og affald samt at øge den gensidige forståelse mellem ejere og friluftsbrugere. Miljø og bæredygtighed Friluftsrådet vil medvirke til at medlemsorganisationerne og Friluftsrådet udvikler sig bæredygtigt. 1. Senest i 2014 tilstræbes bæredygtighed i alle projekter og aktiviteter, der er igangsat og/eller støttet af Friluftsrådet. 2. Friluftsrådets sekretariatet og kredse har senest i 2015 formuleret en strategi, der sikrer en bæredygtig udvikling. 3. Friluftsrådet har i 2018 understøttet, at mindst 25% af Friluftsrådets medlemsorganisationer har udarbejdet og implementeret en strategi for bæredygtig udvikling. Folkesundhed Friluftsrådet vil sikre at friluftsliv er et integreret element i sundhedspolitikken. 1. Senest i 2015 har Friluftsrådet taget initiativ til at øge integrationen af friluftsliv og folkesundhed. 2. Friluftsrådet har senest i 2015 taget initiativ til tre projekter, der understøtter, at samfundets udsatte befolkningsgrupper får gode muligheder for udeliv og friluftsaktiviteter. 3. I 2016 har Friluftsrådet medvirket til, at min. 75 % af landets kommuner har integreret friluftsliv i deres sundheds- og forebyggelsespolitikker. 4. Friluftsrådet har i 2017 etableret samarbejde med udvalgte handicaporganisationer og institutioner, om at introducere friluftsliv i hverdagslivet. Internationalt Friluftsrådet vil bidrage til at fremme bæredygtig udvikling globalt gennem kvalificering af uddannelsesindsatser (i 3. verdens lande). 1. Senest i 2014 har Friluftsrådet bidraget til at introducere principperne i DANIDAs civilsamfundsstrategi i et programsamarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i det østlige og sydlige Afrika. 2. I 2016 har Friluftsrådet medvirket til, at 100 europæiske Grønt Flag skoler i mindst tre lande samarbejder om undervisning om bæredygtig udvikling. 3. Senest i 2016 har Friluftsrådet udarbejdet undervisningsmaterialer til danske skoler, om bæredygtig udvikling i en afrikansk kontekst. 4 I 2016 har Friluftsrådet medvirket til, at Foundation for Environmental Education har evalueret Eco-Schools programmets læringsmæssige værdier.

20 Nye målgrupper Friluftsrådet vil udvikle tilbud til nye målgrupper. 1. Senest i 2014 har Friluftsrådet, i samarbejde med andre organisationer, udarbejdet 10 relevante, integrationsfremmende friluftstilbud til nydanskere. 2. Friluftsrådet har i 2016 indgået i samarbejdsrelationer, der sigter mod at tilbyde friluftsliv til ældre. 3. Friluftsrådet har i 2016 medvirket til, at flere af landets børnefamilier og bedsteforældre bruger natur og friluftsliv som en ramme for samvær i familien. 4. Friluftsrådet har i 2016 medvirket til at flere socialt udfordrede mennesker benytter naturen og oplever friluftsliv som en rekreativ mulighed i dagligdagen. 5. I 2018 har Friluftsrådet sammen med medlemsorganisationerne udviklet et koncept for firma-friluftsliv, der implementeres i 100 virksomheder som medarbejdergode, -pleje og -udvikling. Naturvejledning Friluftsrådet vil styrke naturvejledning over hele landet og involvere naturvejlederne i løsningen af samfundsmæssige udfordringer. 1. Senest i 2015 har Friluftsrådet tilbudt alle naturvejledere kompetenceudvikling og rustet dem til at indgå i tværgående opgaveløsninger i lokalsamfundene. 2. I 2016 har Friluftsrådet sikret, at naturvejlederuddannelsen inddrager samfundsmæssige udfordringer 3. I 2016 har Friluftsrådet udbygget naturvejledningens kapacitet og fokus, så 20 % af befolkningen benytter den. 4. I 2017 har Friluftsrådet styrket indsatsen for formidling af kulturmiljø. Børn og unge Friluftsrådet vil gøre en særlig indsats for at børn og unge udvikler en aktiv og sund livsstil. 1. Senest i 2015 har Friluftsrådet sammen med medlemsorganisationer m.fl. afdækket muligheden for at styrke friluftsliv i folkeskolernes formelle grundlag og udviklet modeller for praksis. 2. I 2015 har Friluftsrådet medvirket til, at 50 % flere børn i 0-6 års alderen deltager i natur- og friluftsaktiviteter gennem daginstitutioner og pasningstilbud. 3. Senest i 2016 har Friluftsrådet udviklet et koncept for friluftsfaciliteter, der understøtter børns friluftsliv i byerne. 4. I 2016 har Friluftsrådet sammen med medlemsorganisationerne medvirket til, at børn og unge opfatter friluftsliv som en attraktiv fritidsaktivitet. Undervisning Friluftsrådet vil medvirke til at natur, miljø og bæredygtighed er integreret i undervisningen i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. 1. Senest i 2014 har Friluftsrådet arbejdet for integration af natur, miljø og bæredygtighed i uddannelsespolitikken på lokalt og nationalt niveau. 2. I 2016 fungerer Friluftsrådet som nationalt videnscenter for integration af natur, miljø og bæredygtighed i undervisningen. 3. I 2020 har Friluftsrådet sikret, at alle dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark arbejder med mindst et af Friluftsrådets undervisningstilbud inden for natur, miljø og bæredygtighed. uddannelse og formidling 21

21 Der skal skabes tilbud om viden, færdigheder og oplevelser i uddannelsessystemet, folkeoplysningen og friluftslivet indenfor natur, miljø og folkesundhed.

22 Landskab og natur Der skal skabes en rigere natur med større oplevelsesmuligheder. Natur, rekreation og produktion skal integreres bedre i landskabet. 22 strategi for friluftsrådet landskab og natur

23 Organisationsmål og udviklingsmål for LANDSKAB OG NATUR Naturareal Friluftsrådet vil medvirke til, at det samlede danske naturareal øges med 15 %. 1. Senest i 2014 har Friluftsrådet påbegyndt en indsats for at øge naturandelen på produktionsarealer i form af trædesten for biodiversitet, nicher eller omlægning til natur. 2. I 2015 har Friluftsrådet udarbejdet en model for befolkningens aktive deltagelse i skovrejsning. 3. I 2016 har Friluftsrådet etableret 20 naturparker gennem mærkningsordningen Danske naturparker. 4. Senest i 2018 har Friluftsrådet medvirket til at øge naturarealerne i byerne, f.eks. gennem indsatsen for klimatilpasning. Naturkvalitet Friluftsrådet vil medvirke til at øge naturkvaliteten i Danmark, bl.a. gennem øget biodiversitet. 1. Senest i 2016 har Friluftsrådet medvirket til at øge naturkvaliteten i danske nationalparker markant. 2. I 2016 har min. 100 skoler forbedret biodiversiteten lokalt via Grønt Flag Grøn Skole. 3. I 2017 har Friluftsrådet medvirket til at kvalificere grønne by-arealer mht. biodiversitet. 4. Senest i 2018 har Friluftsrådet sammen med landbrugets organisationer udviklet en model for, hvordan produktionsinteresser og hensynet til øget naturkvalitet kan integreres. Frivilligt engagement Friluftsrådet vil sammen med medlemsorganisationerne, femdoble antallet af frivillige i friluftsliv og udvikling og pleje af naturområder og faciliteter. 1. I 2015 har Friluftsrådet udviklet en model for, hvordan virksomheder kan bidrage til naturpleje. 2. I 2016 har Friluftsrådet medvirket til at gennemføre 10 demonstrationsprojekter, der afprøver ideen om brugerstyrede natur- og friluftsområder. 3. I 2016 har Friluftsrådet gennemført pilotprojekter med fokus på nye måder at organisere frivillige i arbejdet for styrkelse af kulturmiljøet. 4. Senest i 2018 har Friluftsrådet medvirket til at etablere et frivilligprogram i alle danske naturparker og nationalparker. 5. I 2019 har Friluftsrådet medvirket til, at halvdelen af Danmarks kommuner aktivt inddrager frivillige i kommunens arbejde med natur og friluftsliv. 24 strategi for friluftsrådet landskab og natur

24 Økonomisk fundament Friluftsrådet vil medvirke til, at der oprettes en national fond med det formål at eje og forvalte danske natur- og kulturmiljøer. 1. I 2015 har Friluftsrådet sammen med udvalgte aktører formuleret rammebetingelser (fundats m.m.) samt en etableringsplan for en national naturfond, der kan eje og forvalte arealer til natur og friluftsliv. Lovgivning Friluftsrådet vil tage initiativ til at myndighederne samordner lovene på naturområdet. 1. Senest i 2013 har Friluftsrådet anvist modeller for samordning af lovene på naturområdet. Planlægning Friluftsrådet vil medvirke til at udvikle en ny model for planlægning af et fremtidigt landskab, hvor friluftsliv, natur og produktion integreres. 1. Friluftsrådet har senest i 2014 konkretiseret begrebet multifunktionalitet i forhold til friluftsliv og andre arealinteresser. 2. Senest i 2016 har Friluftsrådet medvirket til at demonstrere værdien af multifunktionelle landskaber. 3. Friluftsrådet har i 2019 medvirket til at udvikle nye lokale planprocesser og samarbejdsrelationer mellem kommunernes forvaltninger og lokalsamfund. 4. Friluftsrådet har i 2019 bidraget til et nyt lovgrundlag for planlægning, som i højere grad tager højde for multifunktionalitet. Internationalt Friluftsrådet vil bidrage til at kvalificere vidensgrundlaget for dansk og international landskabsog naturforvaltning gennem international erfaringsudveksling og samarbejde. 1. I 2014 har Friluftsrådet kvalificeret dansk naturforvaltning gennem engagement i internationale netværk inden for landskabs- og naturforvaltning (IUCN, Europarc, Nordisk netværk for Naturparker). 2. Senest i 2016 har Friluftsrådet udviklet og iværksat et internationalt projektsamarbejde omkring rekreativ udnyttelse af naturarealer (f.eks. Natura-2000 områder). landskab og natur 25

25

26 Den videre vej frem Strategien for Friluftsrådets arbejde er resultatet af en lang proces, der har involveret medlemsorganisationer, kredsbestyrelser i Friluftsrådets lokale kredse, samarbejdspartnere og mange andre interessenter. Alle har de givet deres konstruktive indspil til, hvordan Friluftsrådet skal udvikle sig i de kommende år. Udfordringer og prioriteringer er diskuteret, løsninger er udviklet, ord og formuleringer er debatteret, overvejet og endevendt. Og alligevel er det sidste punktum ikke sat i strategien. For Friluftsrådets strategi er og skal være et dynamisk værktøj, der tilpasses den virkelighed, den skal fungere i. Og det er i de kommende år, hvor vision og værdier udfoldes i beslutninger og ideudvikling, at strategien for alvor står sin prøve som styringsredskab. Organisationsmålene revideres hvert tredje år, det sker således i Udviklingsmålene er udgangspunkt for den årlige planlægning og vil naturligt indgå i bestyrelsens fremlæggelse af planer og budgetter på Friluftsrådets generalforsamling. Således medvirker strategien til at skabe gennemsigtighed i arbejdet, og den gør det muligt at følge fremdriften og evaluere indsatsen ud fra de mål, der skal opfyldes. Friluftsrådets bestyrelse glæder sig til at tage fat på arbejdet med at nå målene. De er ambitiøse, og der er mange af dem. Men vi vil hellere sætte niveauet højt og arbejde hårdt for at nå det, end at sidde tilbage og sige: vi kunne have nået mere og gjort en større eller bedre indsats for naturen og for befolkningens friluftsliv. Strategi, mål og handleplaner kan følges på God arbejdslyst! 26 strategi for friluftsrådet den videre vej frem

27 Udgivet af Friluftsrådets bestyrelse, april 2013 Grafisk tilrettelæggelse: Meyer og Bukdahl a/s Foto: Forside, side 10-11, 26: Adam Grønne. Side 18-19: Geir Haukursson. Side 6: Dott Ovesen. Side 27: Casper Lindemann. Side 3, 13: Thomas Retsloff. Side 2, 9, 22-23: Thorkild Jensen. Side 5, 7, 8, 14-15, bagside: Colourbox.com.

28 Scandiagade 13 DK-2450 København SV Tel

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

De første to år med. V/ Lars Mortensen

De første to år med. V/ Lars Mortensen De første to år med V/ Lars Mortensen Disposition 1. Strategiens indhold 2. Hvordan har vi anvendt strategien? 3. Hvilke samarbejder har strategien medført? 4. Reaktioner fra omverdenen 5. Forbedret kommunikation

Læs mere

En National Friluftspolitik Af Jan Eriksen Direktør i Friluftsrådet

En National Friluftspolitik Af Jan Eriksen Direktør i Friluftsrådet En National Friluftspolitik Af Jan Eriksen Direktør i Friluftsrådet Foto: Søren Svendsen 1 En dansk friluftslov? I 1930 vil Thorvald Stauning give danskerne natur og friluftsoplevelser. Danmarks første

Læs mere

D A G S O R D E N Bestyrelsesmødet tirsdag den 15. december 2015

D A G S O R D E N Bestyrelsesmødet tirsdag den 15. december 2015 D A G S O R D E N Bestyrelsesmødet tirsdag den 15. december 2015 1. Godkendelse af dagsorden (LM) 2. Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 a) Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 (LM + TOE) 3. Økonomi og

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

D A G S O R D E N Bestyrelsesmødet lørdag den 14. juni 2014

D A G S O R D E N Bestyrelsesmødet lørdag den 14. juni 2014 D A G S O R D E N Bestyrelsesmødet lørdag den 14. juni 2014 1. Godkendelse af dagsorden (LM) 2. Friluftsrådets strategi a) Handleplaner til udviklingsmål (TSN) b) Udfordringer for det maritime friluftsliv

Læs mere

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Friluftsrådet Tilskudsmuligheder Friluftsrådet kort fortalt Vision Friluftsliv for alle i en rig natur, og på et bæredygtigt

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Friluftsrådet Friluftsrådet Præsentation af en paraplyorganisation Præsentation af en paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv September 2011 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Præsentation Jes Aagaard Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Hvad er Naturvejledning (Asta) Hvorfor Naturvejledning en visionær miljøminister Hvem er den typiske nordmand? Mange

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

D A G S O R D E N Bestyrelsesmødet onsdag den 29. januar 2014 kl

D A G S O R D E N Bestyrelsesmødet onsdag den 29. januar 2014 kl D A G S O R D E N Bestyrelsesmødet onsdag den 29. januar 2014 kl. 16.00-20.00 1. Godkendelse af dagsorden (LM) 2. Fastlæggelse af Friluftsrådets politiske strategi a) Status på fremdrift i handleplaner

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase

naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase Naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase Indledning Baggrunden for igangsættelsen af projektet omkring naturparker er dels et ønske om at give blandt andet de områder, der ikke

Læs mere

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1 Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference 27.-27. maj 2014 SIDE 1 Green Infrastructure Enhancing Europe s Natural Capital Udfordringer Små og fragmenterede naturområder Klimaændringer

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Projekt Ung & Sund Fremdriftsmødet onsdag den 18. marts 2009 i Aarhus v/forebyggelseskonsulent Nina Povlsen, Bornholms Regionskommune Sund By Netværket

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Storplettet perlemorssommerfugl Løvfrø Overdrev ved stråruplund i nærheden af Skamlingsbanken Dagsorden Kl. 15.00 kl. 15.05 Kl. 15.30 Kl. 16.00

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Karen Hauge Den 28. marts 2008 Ref.: CLI Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Friluftsrådet har med stor interesse læst forslaget til

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen 2012-11-01 Naturplan Danmark SIDE 1 Natur- og landbrugskommissionen Rapport april 2013 44

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018 Introduktion til Nationalpark Thy Nationalparkskolen 2018 Nationalpark et internationalt brand Stærkere brand end Michelin-guiden (344 mio. hits på google ift. 6,7 mio.) Yellowstone var den første i verden

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Implementering af forebyggelsespakkerne

Implementering af forebyggelsespakkerne Implementering af forebyggelsespakkerne Behov for prioritering Betingelser for implementering Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i Praksis, KL Formål med Center for Forebyggelse i praksis 1/1

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål.

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Anebjergspillet Kort beskrivelse (emne, formål og projektaktiviteter) Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Skanderborg kommune

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik Indhold Om frivilligpolitikken 2 Værdier 3 Hvad er frivillighed? 3 Frivillige aktiviteter 4 Frivillige kan forvente 5 Diabetesforeningen forventer 6 Uddybende dokumenter

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik INDHOLD Om frivilligpolitikken Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om man er valgt ind i en bestyrelse og dermed er

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! 29 råd til lokale friluftsorganisationer THE DANISH OUTDOOR COUNCIL

Friluftsrådet. Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! 29 råd til lokale friluftsorganisationer THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! 29 råd til lokale friluftsorganisationer FRILUFTSRÅDET 2007 Indhold Indhold Forord........................................3

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Strategi Kolding Gymnasium

Strategi Kolding Gymnasium Strategi 2020 Kolding Gymnasium INDHOLD Mission 3 Vision 2020 4 Identitet 5 Image 6 Strategiske temaer og mål 7 BAGGRUND Denne strategiplan er igangsat af bestyrelsen og er resultatet af et strategiforløb

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE!

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! 8 VISION 2: NATUREN TILBAGE I ALLES LIV Livskvalitet, oplevelser og sundhed Hjørring Kommune vil gerne inspirere den enkelte borger til at invitere naturen ind

Læs mere