Bosætningsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bosætningsstrategi 2011-2013"

Transkript

1 Bosætningsstrategi

2 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne... 7 Pejlemærke 4: Differentieret udbud af boliger... 8 Pejlemærke 5: Horsens Kommune for børnefamilier Pejlemærke 6: Bybranding og byudvikling Pejlemærke 7: Horsens som uddannelsesby Pejlemærke 8: Infrastruktur

3 Forord Vækst i bosætning skaber udvikling og dynamik både i vores byer og landsbysamfund. Horsens Kommune er en vækstkommune. Danmarks Statistik har udnævnt Horsens Kommune som Danmarks hurtigst voksende kommune, når der skønnes på prognoserne frem til Vækst i bosætning skaber dynamik i lokalsamfundet. Det gælder både i forhold til erhvervslivet og detailhandlen. Men det gælder også i de enkelte lokalområder, som får tilført nyt liv og ressourcer, som kan være med til at bære udviklingen af aktiviteter, foreningsliv mv. frem. Vækst i bosætning er således ikke et mål i sig selv, men en væsentlig forudsætning for dynamik og velfærd. Samtidig står Danmark i de kommende år over for en markant demografisk udvikling, som betyder, at der vil være kamp om arbejdskraften, og det vil blive en udfordring at sikre tilstrækkeligt personale til en lang række af de kommunale kerneopgaver som ældrepleje, børnepasning mv. Horsens Kommune har siden årtusindeskiftet oplevet en stor vækst i antallet af indbyggere, særligt fra 2005 og frem. Den finansielle og økonomiske krise har imidlertid givet vanskeligere vilkår for vækst, om end der er spæde tegn på, at udviklingen igen er ved at vende. Der er stigende grundsalg, flere ansøgninger om byggetilladelser, ligesom antallet af indbyggere fortsat er stigende. Det er imidlertid ambitionen fortsat at vokse mere end de kommuner, som vi normalt sammenligner os med. Samtidig er det ambitionen at sikre det fornødne indtægtsgrundlag for en moderne velfærdskommune, og det betyder, at Horsens Kommune fortsat skal være attraktiv for alle, og særligt for erhvervsaktive og studerende. På den baggrund har Horsens Byråd besluttet, at der skal udarbejdes en bosætningsstrategi for Horsens Kommune, som beskriver en række pejlemærker og indsatsområder for, hvordan der inden for rammen af kommunens vision kan skabes fortsat vækst i bosætning. Bosætningsstrategiens fokus er det korte og mellemlange sigte. Strategien skal ses i sammenhæng med Horsens Kommunes erhvervsstrategi, som har fokus på den erhvervsmæssige vækst. Vækst i bosætning og vækst i erhverv har en tæt sammenhæng, og har stor dynamisk afsmitning på hinanden. Bosætningsstrategien er blevet til i en bred proces på tværs af kommune, erhvervsliv, ejendomsog finansieringssektor. 14. december

4 Fakta om tilflyttere Som baggrundsmateriale for bosætningsstrategien er der blevet lavet en tilflytteranalyse blandt alle de, som flyttede til Horsens Kommune i Analysen viser i hovedtræk: Tilflytterne til Horsens Kommune kommer hovedsagelig fra Østjylland, særligt fra Århus og Hedensted Kommune eller fra udlandet. Horsens Kommune er særligt attraktiv som bosætningskommune for børnefamilier. Børn under 18 år udgjorde i % af alle indenlandske tilflyttere. Børnefamilierne kommer fra omegnskommunerne i Østjylland, især fra Århus Kommune. Horsens Kommune tiltrækker også mange studerende både fra Danmark og udlandet. Tilflytterne har i høj grad en tilknytning til Horsens Kommune. 79 % har familie eller venner i kommunen, og 48 % har tidligere boet i kommunen. Meget tyder på, at netværk og relationer til byen har stor betydning for tilflytningen. Tilflytterne foretrækker først og fremmest Horsens Kommune pga. strukturelle forhold; geografisk beliggenhed, nærhed til arbejde og uddannelse samt boligpriser. Dernæst på grund af en række kvalitative forhold: liv i bymidten, mulighederne for natur- og kulturoplevelser samt indkøbsmuligheder. Altså forhold som i høj grad kan påvirkes. 89 % af tilflytterne er tilfredse med at være flyttet til Horsens Kommune, og 39 % af tilflytterne forventer at blive boende i mere end 10 år. Tilflytterne oplever i særlig grad at have fået indfriet deres forventninger til at flytte til Horsens Kommune, når det gælder udbuddet af indkøbsmuligheder, mulighederne for kulturelle oplevelser, oplevelser i naturen og livet i Horsens bymidte Forskellige grupper af tilflyttere har forskellige holdninger, værdier og oplevelser: Tilflytterne fra Århus vælger Horsens Kommune på grund af huspriser og geografisk beliggenhed, og er godt tilfredse med at bo i kommunen. Hedenstedgenserne elsker Horsens Kommune mest af alle grupper, og forventer at blive boende i rigtig mange år. De studerende er tilfredse med at bo i byen, men flertallet regner med at flytte igen efter endt uddannelse. De aktive seniorer er over 60 år, og finder Horsens Kommune meget attraktiv særligt på grund af indkøbsmuligheder samt mulighederne for natur- og kulturoplevelser. De hjemvendte har netværk i form af venner og familie i Horsens Kommune, som trækker dem tilbage til kommunen. De internationale borgere er typisk unge mennesker mellem 20 og 29 år, som kommer til Horsens Kommune for at uddanne sig eller arbejde, og som forventer at blive nogle år. 3

5 Pejlemærke 1: Markedsføring Der skal udarbejdes et samlet koncept for markedsføring i , som koordinerer markedsføringsaktiviteterne samt sikrer en linie i kommunikation, grafisk udtryk og budskaber. Tilflytterkampagne Der skal i foråret 2011 planlægges og gennemføres en tilflytterkampagne, som bygger på Horsens Kommunes kultur- og oplevelsesbrand, og som formidler den mangfoldighed af forskellige bymiljøer og mindre lokalsamfund, som kommunen rummer. Derudover skal de attraktive boligpriser også indgå markedsføringen. Differentieret markedsføring Et differentieret udbud af boliggrunde og boliger kræver en differentieret markedsføring, som formidler det nye boligområdes identitet, muligheder og kvaliteter på en sammenhængende måde. Derfor skal der i tillæg til den generelle tilflytterkampagne ske et mere differentieret salg af nyudlagte boligområder og på sigt også af de områder, hvor der kommer til at ske byfortætning. Markedsføringen skal hænge tæt sammen med udviklingen af kvartersidentiteter. Tilflytterhjemmeside Der skal være én profileret indgang for tilflyttere til Horsens Kommune. Derfor skal der være én hjemmeside, som samler al information, som tilflyttere i alle faser af beslutningsprocessen har brug for at vide noget om, og som giver tilflytterne mulighed for at danne sig et billede af kommunen og mulighederne både i tekst, billeder og stemninger. Tilflytterhjemmesiden skal forsøges etableret i et samarbejde på tværs af kommune, boligmarked, finansiering, detailhandel mv. Alternativ markedsføring Der gøres forsøg med brug af nye sociale medier som f.eks. facebook som del af markedsføringen af Horsens Kommune som bosætningskommune. De nye sociale medier anvendes af en bred målgruppe. Det estimeres f.eks. at facebook bruges af 2,2 mio. danskere, hvoraf ca. 30 % er aktive brugere. Facebook bliver først og fremmest brugt socialt, og derfor skal der også tænkes en social vinkel ind i en evt. facebook-markedsføring af Horsens Kommune som bosætningskommune. Det kan f.eks. være netværksskabelse mellem tilflyttere. Der bør være sammenhæng til tilflytterhjemmesiden. Informationsmateriale om Horsens Kommune Der skal udarbejdes brochuremateriale, som fra et tilflytterperspektiv beskriver Horsens Kommune generelt, og som særligt beskriver Horsens Kommune for børnefamilier (tilbudene til børn og unge) og Horsens Kommune som oplevelsesby i mange farver (kultur, natur, vand). Brochurematerialet tænkes anvendt ved kommunens grundsalg, ved udlevering hos ejendomsmæglere etc. Markedsplads for borgere og tilflyttere Der gøres forsøg med at skabe opbakning til et samarbejde om udviklingen en event - en slags markedsplads - for alle relevante aktører i kommunen. Målgruppen er nuværende borgere og potentielle tilflyttere. Tanken er, at der under overskriften Det er godt at bo i Horsens Kommune kan skabes en markedsplads for såvel aktører på boligmarkedet, den finansielle sektor, byggebranchen, gør-det-selv-branchen mv, som for uddannelsessektoren og kulturen. Det kunne være som en bred vifte af stande kombineret med underholdning. Markedspladsen skal være nytænkende og demonstrere, hvad lokalsamfundet har at byde på. Vores samarbejdspartnere vurderer, at der pt. ikke er finansielt overskud til at afvikle en decideret byggeudstilling i

6 Åbent hus i Horsens Kommune Det skal forsøges at etablere et samarbejde om afholdelse af åbent hus i hele Horsens Kommune én weekend, hvor ledige huse og ejerlejligheder på tværs af ejendomsmæglerkæder er med. Samme weekend søges planlagt forskellige aktiviteter, som kan støtte op om åbent hus eventen. Det kunne evt. være sammen med markedspladsen, besigtigelse af nyt almennyttigt boligbyggeri, musik i byen eller andet. Markedsføringsplan for almene boliger I løbet af 2012 står næsten 600 almennyttige boliger klar. Det skaber mulighed for at tilflytning og cirkulation i eksisterende boligområder kan gå hånd i hånd. Der skal i samarbejde med boligforeningerne udarbejdes en markedsføringsplan for de nye almene boliger i Videndeling Horsens Kommune har indsamlet meget viden om tilflytning generelt, og om hvad der betyder noget, når det gælder tilflytning til Horsens Kommune. Den viden udgør et godt strategisk grundlag for aktørerne på boligmarkedet i lokalsamfundet. Horsens Kommune vil stille den viden til rådighed for vores samarbejdspartnere på to årlige gå-hjem-møder målrettet ejendomsmæglere, banker, kreditforeninger mv. Dertil planlægges en ambassadør-tour, hvor der sker en drøftelse og idéudveksling med netværk, foreninger mv., som ønsker at medvirke til at løfte bosætningsstrategien. Tilflytteranalyse Horsens Kommune har udviklet et internetbaseret koncept for måling af tilflytteres baggrund, oplevelser og tilfredshed. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år, så viden, forandringer og tendenser i flyttemønstre spottes, og indgår i den fortsatte udvikling af Horsens Kommune som et godt sted at bo. 5

7 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune Det er en stor beslutning at flytte til en ny kommune. Derfor skal tilflyttere bydes velkommen i Horsens Kommune. Det skal ske gennem et velkomstarrangement, og ved at tilflyttere har let adgang til den information, som de har brug for, for at få en god start på en ny tilværelse i kommunen. Velkomstbrev Alle tilflyttere skal bydes velkommen med et brev fra kommunen, som indeholder information om de vigtigste ting, man har brug for at vide som tilflytter. Brevet skal endvidere indeholde information om, hvordan man hurtigt og let kan betjene sig selv på nettet (f.eks. melde flytning). Velkomstpakke Tilflyttere kan i dag få udleveret en velkomstpakke i informationen på rådhuset, som indeholder skriftlig information om kommunen, telefonbog mv. Der skal ske en produktudvikling af velkomstpakken. Derudover skal det undersøges, om velkomstpakken kan udvikles yderligere i samarbejde med eksterne. Velkomstarrangementet produktudvikles Horsens Kommune afholder tre gange om året et tilflytterarrangement, som byder nye tilflyttere velkommen, og hvor forskellige dele af kommunen vises frem. Der skal ske en produktudvikling af velkomstarrangementet, så det i højere grad tilpasses målgrupper (f.eks. børnefamilier, studerende, internationale studerende etc). Invitation ind i hjertet af Horsens Kommune Horsens Kommune er oplevelser kultur, sport, koncerter og meget mere. Alle tilflyttere skal have mulighed for at blive inviteret med i Horsens Kommunes fællesskab omkring netop dette. Det undersøges om, der kan etableres et samarbejde med forskellige aktører, som har en gensidig interesse heri. Derudover kan der f.eks. indgå lodtrækninger om f.eks. billetter til Rock i Lunden. Indsatsområdet skal ses i sammenhæng med velkomstpakken og velkomstbrevet. Internationale tilflyttere En stor del af tilflytterne til Horsens Kommune kommer fra andre lande, primært Europa. De kommer til Horsens Kommune for at studere eller arbejde. Der er oprettet en hjemmeside, hvor internationale borgere kan finde de oplysninger, som de har brug for som tilflyttere ( Derudover er der i regi af Projekt Welcome udarbejdet brochuremateriale på engelsk, tysk og polsk. 6

8 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne Den tilflytteranalyse, som Horsens Kommune har gennemført viser, at relationer er altafgørende for, hvor man vælger at bosætte sig. 79 % af tilflytterne til Horsens Kommune har familie eller venner i kommunen, og i 48 % af husstandene som flytter til kommunen, har mindst et medlem af husstanden boet i kommunen før. Derfor skal en væsentlig del af bosætningsstrategien fokusere på relationerne. Markedsføring i forhold til pendlere En stor gruppe af mennesker, som har en relationer til Horsens Kommune, er de ca pendlere, som hver dag transporterer sig til kommunen for at arbejde. Dertil kommer de studerende, som bor uden for kommunen. Der kan være mange grunde til, at man vælger at pendle fra en kommune til en anden for at arbejde. En af grundene kan være, at man ikke kender nok til, hvordan ens arbejdskommune er som bosætningskommune eller nok så afgørende, at ens familie ikke gør. Det foreslås, at der i samarbejde med VIA eller andre laves et eller flere events i forhold til pendlere f.eks. ved indfaldsvejene om morgenen eller ved banegården, hvor der på en hyggelig og humoristisk måde gøres opmærksom på Horsens Kommune som bosætningskommune. Skiltning/bannere ved indfaldsvejene kan også bruges som markedsføring/kampagne i forhold til pendlerne. Dertil planlægges som forsøg et gå-hjem-møde, hvor målgruppen af pendlere og deres familier kan høre om Horsens Kommune som bosætningskommune. Derudover eksperimenteres med andre events/arrangementer i forhold til målgruppen. Fastholde studerende efter endt uddannelse En anden stor gruppe af mennesker, som har relationer til kommunen, er de mange studerende, som kommer hertil for at tage deres uddannelse. Tilflytteranalysen viser, at rigtig mange af dem, planlægger at flytte efter endt uddannelse. En måde at skabe yderligere tilknytning til kommunen er ved at sikre gode muligheder for praktikophold og studiejobs i løbet af deres studietid. Det vil indgå som tema i kommunens erhvervsstrategi, som skal revideres i løbet af foråret Vis-din-by-til-en-ny-koncept udvikles I samarbejde med f.eks. ejendomsmæglere eller andre aktører på boligmarkedet forsøges udviklet et koncept: Vis-din-by-til-en-ny, hvor tilflyttere som har købt et hus eller lejlighed i Horsens Kommune peger på venner, som de gerne vil lokke til at flytte til kommunen også, som bliver inviteret til en kundeaften, hvor man kan få blik for, hvad Horsens Kommune har at byde på. Ansatte som ambassadører Ansatte i Horsens Kommune er vigtige ambassadører for potentielle tilflyttere. Derfor skal ansatte også have mulighed for at kende de visioner og målsætninger, der arbejdes med for hele tiden at udvikle Horsens Kommune som et rigtig godt sted at bo både for dem, som allerede bor i kommunen, og for dem som flytter til. Det er også vigtigt, at ansatte kender byens historie, og den udvikling som kommunen har gennemgået særligt de seneste år udviklingen fra fængselsby til oplevelsesby. Konkret skal de ske ved, at der fire gange årligt afholdes et arrangement for nyansatte, hvor ovennævnte indgår som et væsentligt element. 7

9 Pejlemærke 4: Differentieret udbud af boliger Horsens Kommune vil arbejde for et mere differentieret udbud af boliger og boliggrunde i kommunen, som matcher forskellige målgruppers behov. Der skal ske en styrkelse af de særlige kendetegn ved de enkelte områder, og der skal arbejdes på at øge adgangen til naturherlighederne. Differentieret udbud af boliggrunde Forskelligheden i udbuddet af boliggrunde i Horsens Kommune geografisk, attraktions-, størrelses- og anvendelsesmæssigt skal øges, for ved et større og mere forskelligartet udbud bedre at kunne fastholde og tiltrække borgere. Ved siden af det holdes der fast i parcelhuset, som der har været stor succes med de foregående 10 år. Horsens Kommune vil arbejde aktivt for at tilvejebringe særligt attraktive områder, tætte villaområder, naturudstykninger, flere jordbrugsparceller i udvalgte landsbyer og områder til eksperimenterende boformer. Der skal i lokalplaner for nye udstykninger i højere grad styres efter struktur end efter udformning af det enkelte hus, - dvs. bebyggelsens opkobling på ny og eksisterende beplantning eller naturværdier, husets omfang og beliggenhed på grunden, vejrummets udformning m.v. Dette igangsættes umiddelbart i lokalplanlægningen og øges fremadrettet i kommuneplanlægningen. Der skal laves en kort overordnet beskrivelse af de udlagte byområder, der beskriver deres kvaliteter og muligheder samt anviser målsætninger og en fremadrettet strategi. Differentieret udbud af boliger Horsens Kommune skal kunne tilbyde en bredere vifte af boligmuligheder generelt og særligt i enkeltområderne for at kunne fastholde og tiltrække borgere, skabe cirkulation i den eksisterende boligmasse, herunder parcelhuse, og i højere grad gøre det muligt at leve i det samme lokalområde i forskellige livsfaser- og situationer. Kapacitetsudbygningen af almene boliger er et skridt i denne retning. Horsens Kommune vil aktivt understøtte udviklingen ved opstilling af målsætninger for de enkelte bydele, planlægning af nye områder, omdannelse og fornyelse af eksisterende områder samt ved salg af storparceller til øremærkede formål. Kvartersidentiteter Identiteten i kvartererne i Horsens og Brædstrup samt i mellembyer og landsbyer skal i højere grad styrkes eller etableres. Dette vil højne attraktionsværdien, underbygge den stedlige profil og derigennem eksisterende og kommende indbyggeres tilhørsforhold til og stolthed over lokalområdet. Horsens Kommune vil ved nyudstykning eller omdannelse og fornyelse af eksisterende kvarterer arbejde nytænkende og uden forud fastlagte standarter. Det enkelte område skal således gives et særligt udtryk gennem beplantning, bebyggelsesstruktur eller udseende, aktivitets- og anvendelsesmuligheder, vejprofiler, valg af byudstyr mm. Dette igangsættes umiddelbart ved nye udstykninger og løbende eksempelvis i midtby- og havneplanen, ved omdannelse og fornyelse. Der skal laves en kort overordnet beskrivelse af byens øvrige eksisterende kvarterer og udlagte byområder, der afgrænser dem og beskriver deres karakteristika, kvaliteter og muligheder samt anviser målsætninger og en fremadrettet strategi. Adgang til natur Naturherlighederne i Horsens Kommune og tilgængeligheden til dem skal forbedres, udbygges og kobles sammen også med eksisterende og nye byområder. Derved øges såvel kommunens som enkeltområdernes attraktionsværdi og befolkningens generelle sundhedstilstand. Horsens Kommune vil tillægge adgang til by- og bolignær natur stor vægt ved planlægning og udførelse af nye udstykninger og ved omdannelse og fornyelse af eksisterende byområder. Samtidig skal der udarbejdes en grøn plan for hele kommunen samt en stiplan, der fastlægger målsætninger og indsatsområder. 8

10 Adgang til vand Horsens fjord, Nørre strand, Mossø, Bygholm sø og Gudenåen skal som de væsentligste vandelementer i Kommunen aktiveres i behørig samklang med de tilstedeværende beskyttelsesinteresser. Horsens Kommune vil inddrage vandelementet i den grønne strukturplan og arbejde for, at vandet og de tilstødende arealer kan bruges rekreativt, at der kan etableres en kanalby på Horsens havn, en badeanstalt i fjorden samt anlagte bynære strande. 9

11 Pejlemærke 5: Horsens Kommune for børnefamilier Horsens Kommune er meget attraktiv for børnefamilier. Omtrent 19 % af alle tilflyttere er børn og unge under 19 år. For børnefamilier betyder tilbudene til børn og unge meget i deres valg af bosætningskommune, og særligt det indtryk man har af tilbudene, og hvad man eventuelt har hørt fra andre. Der skal skabes gode muligheder for, at tilflyttere kan danne sig et retvisende billede af kommunens tilbud til børnefamilier. Besøg i den lokale daginstitution eller skole Servicetilbudene til børn betyder meget i beslutningsprocessen, når børnefamilierne skal beslutte sig for, hvor de skal bosætte sig. Derfor skal det være et tilbud til alle tilflyttere og borgere i Horsens Kommune, som flytter internt, at der kan aftales besøg på den lokale daginstitution eller skole, som kan blive aktuel for den enkelte børnefamilie. Tilbuddet herom kan både formidles via tilflytterhjemmesiden, den lokale ejendomsmægler og ved kommunens grundsalg. Udbygning af vuggestuekapacitet Der skal ske en fortsat udvidelse af vuggestuekapaciteten for at sikre, at der er et bredt tilbud på småbørnsområdet. Mange tilflyttere efterspørger vuggestuepladser, og det er for mange tilflyttere væsentligt for valget af ny bosætningskommune. Pasningsgaranti Tilflyttere er garanteret pasning af deres børn senest en måned efter, kommunen har modtaget ansøgning om optagelse. Pasningsgarantien søges opfyldt inden for det skoledistrikt, hvor barnet senere skal gå i skole. På 3-5 års området opfyldes denne del af pasningsgarantien fuldt ud. På 0-3 års området opfyldes pasningsgarantien inden for skoledistriktet eller tilstødende skoledistrikt. Det er et grundlæggende udgangspunkt, at der tilstræbes den størst mulige imødekommenhed overfor forældrenes ønsker, hvorfor ønsket om en bestemt plads så vidt muligt vil blive imødekommet. Markedsføring af skoletilbud Horsens Kommune har et ret enestående skoletilbud, hvor der satses kraftigt på faglighed i folkeskolen. Det betyder konkret, at der undervises flere timer i indskolingen, og eleverne har en daglig 6 timers skolegang. På alle skoler er der uddannet læsevejledere, og effekten heraf kan for langt de fleste skolers vedkommende aflæses direkte i skolernes læseresultater. Basale færdigheder i eksempelvis naturfag har ligeledes meget stor opmærksomhed ganske som børnenes kompetencer i forhold til innovation, kreativitet og samarbejde er et fokusområde. Dokumentation af kvalitet og tilfredshed Alle skoler og dagtilbud har informative og aktive hjemmesider samt portaler til forældresamarbejde gennem hhv. forældreintra og børneintra, som sikrer en kontinuerlig information og dialog mellem forældre og det enkelte barns tilbud. Dette er en væsentlig forudsætning for forventningsafstemningen mellem forældrene og de tilbud, som deres børn benytter. Skoler og dagtilbud arbejder systematisk med dokumentation af kvalitet og resultater bl.a. gennem folkeskolernes arbejde med kvalitetsrapporten og dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner. Som supplement hertil gennemføres systematisk standardiserede brugertilfredshedsmålinger på dagtilbuds- og skoleområdet. Det skal tilføre et brugerperspektiv på arbejdet med kvalitet og kompetencer i tilbuddene. 10

12 Kulturtilbud til børnefamilier Horsens kommunes kunstskoler har et bredt tilbud til børnefamilier indenfor musik, teater, dans eller billedkunst. Derudover byder kommunens kulturinstitutioner, festivaler og lokale foreninger på mange gode oplevelser og en bred vifte af fritidsaktiviteter for børn og børnefamilier. Det rige kultur- og fritidsliv med masser af tilbud til børnene er med til at gøre Horsens Kommune til et attraktivt og spændende sted at bo for børnefamilier. Dette skal indgå i markedsføringen af Horsens Kommune som bosætningskommune. 11

13 Pejlemærke 6: Bybranding og byudvikling Bosætningsstrategien skal bygge på det brand, som Horsens Kommune har arbejdet systematisk på at udvikle de seneste 10 år. Samtidig skal bosætningsstrategien ses i sammenhæng med den store forandring, som midtbyen og havnen i Horsens vil gennemgå i de kommende år. Byrådet har vedtaget de overordnede og langsigtede sigtepunkter for omdannelsen gennem helhedsplanen for midtbyen og masterplanen for havnen. Øget bosætning indgår som delelement i begge planer. Imagemålinger Der foretages årligt imagemålinger blandt et repræsentativt udsnit af danskere over 18 år bosiddende uden for Horsens Kommune, som bliver spurgt Hvad er det første, du kommer til at tænke på, når jeg siger Horsens?. Image-undersøgelsen er lavet hvert år siden år 1998 for at få konkret viden om virkningen af arbejdet med at ændre danskernes opfattelse af Horsens altså forbedre kommunens image og skabe et brand, der medvirker til at skabe vækst. Koncerter og koncertoplevelser Der arbejdes fortsat på at tiltrække og arrangere koncerter, såvel store koncerter som mere nicheprægede specialoplevelser inden for musik og show. Der skal fortsat udvikles på totalkonceptet, hvor koncertgæster oplever en hel by, der fester, informerer og servicerer. Denne Horsens-specialitet er der senest gjort rigtig gode erfaringer med ved de store koncerter med AC/DC og U2 i sommeren 2010, og det har givet utrolig stor og positiv respons hos både koncertgæster og anmeldere. Liv i midtbyen og på havnen Tilflytteranalysen viser, at en levende midtby spiller ind på tilflytteres valg af bosætningskommune. Det gælder for alle målgrupper, men spiller i særlig grad en rolle for de unge tilflyttere. Byrådet ønsker at understøtte såvel ungdomslivet som børne- og voksenlivet i byen og på havnen, og har derfor i forbindelse med budgetaftalen for 2011 afsat en årlig pulje på 1 mio. kr. til kulturaktiviteter, som giver byliv. Byfortætning Det er afgørende for udviklingen af en attraktiv og levende midtby, at der kommer til at bo flere mennesker i centrum af Horsens. Det skal ske gennem byfortætning, der indgår som et væsentligt princip i både helhedsplanen for midtbyen og masterplanen for havnen. Det ligger som forudsætning i helhedsplanen, at midtbyen skal trække sin forholdsmæssige andel af væksten. Der er udpeget en række byggemuligheder, hvor der kan ske udvikling af nye boliger. Hertil kommer en almindelig fortætning og fornyelse i den eksisterende bystruktur. Detailhandel Der skal arbejdes for at fremme et stærkt og varieret butiksudbud, som kan være med til at skabe liv i både Horsens bymidte og i de mindre bysamfund. Gode indkøbsmuligheder og et levende butiksmiljø er med til at forstærke indtrykket af et dynamisk og bæredygtigt lokalsamfund. Der skal gøres en særlig indsats for at tiltrække alle typer af detailhandel, og i relation til bosætningsstrategien måske i særlig grad udvalgsvarebutikker. Det skal ske i et stærkt samarbejde mellem Horsens Kommune, City Horsens og andre relevante aktører. Endelig skal Horsens midtby bindes bedre sammen på tværs af Niels Gyldings Gade, og der skal i kraft af midtbyplanen arbejdes for at gøre flere områder af Horsens midtby til gågade eller sivegade med mere rolig trafik. 12

14 Pejlemærke 7: Horsens som uddannelsesby Horsens har de seneste år udviklet sig til at være en betydende uddannelsesby med en international profil og en ganske imponerende vækst i antallet af studerende. Mange studerende vælger at flytte til kommunen, når de påbegynder deres uddannelse, men der er også en relativ stor andel, som vælger pendle. Ungdomsboliger Der er de seneste år foregået en stor udbygning af ungdomsboliger, primært i relation til VIA Campus Horsens. Pt. meldes der ikke om behov for at udvide kapaciteten, men når der igen bliver behov for yderligere boliger til unge, indledes en dialog med boligforeningerne om omdannelse af små, centralt beliggende lejligheder, der opfattes som utidssvarende for erhvervsaktive, til ungdomsboliger. Markedsføringskampagne Der skal i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne gennemføres en markedsføringskampagne, som sætter spot på Horsens Kommune som attraktiv uddannelses- og studieby. Kampagnen koordineres af PR-gruppen og gennemføres i Flere uddannelser til byen Der skal i samarbejde med de øvrige aktører på uddannelsesområdet arbejdes målrettet for at tiltrække flere uddannelser til byen. Studentermiljø et netværkscentrum Der har i regi af Horsens Uddannelses Råd (HUR) været nedsat en arbejdsgruppe, som har undersøgt mulighederne for etableringen af et attraktivt studentermiljø. Det skal ske både gennem fælles arrangementer for uddannelsesstederne, som f.eks. den fælles innovationsuge, fælles uddannelsesdage og sociale arrangementer på tværs. Der arbejdes dertil på - via sociale medier - at få skabt en sammenhængskraft på tværs af uddannelsesstederne i Horsens Kommune - et slags et virtuelt netværkscentrum. Internationale studerende VIA Campus Horsens kører i øjeblikket et projekt, som er støttet af EU og Region Midt, som har som mål at hjælpe internationale studerende til at skabe professionelle netværk i Danmark. Det kan ske både gennem studiejobs og praktikophold. Derudover har projektet som mål at øge danske virksomheders bevidsthed om, at internationale studerende kan tilføre stor værdi for virksomhederne. Både i kraft af deres kendskab til evt. eksportmarkeder, sprog og deres generelle kompetencer. 13

15 Pejlemærke 8: Infrastruktur Geografisk beliggenhed er den faktor, som bliver tillagt størst betydning for flest tilflyttere, når de skal vurdere forskellige til forholds betydning for valget af Horsens Kommune som deres nye bosætningskommune. Den geografiske beliggenhed er givet, og i Horsens Kommunes tilfælde er det særdeles gunstigt. Det er vigtigt, at der arbejdes for at udnytte den fordel gennem sikring af gode forbindelser og adgangsforhold. Motorvej E45 Der er stor vækst i det østjyske bybånd, og det har betydet en øget trafikbelastning gennem de seneste år på den Østjyske motorvej E45. Den utilstrækkelige kapacitet betyder dog gener både i forbindelse med person- og varetransport. Derfor vil Horsens Kommune, der hvor det er muligt, arbejde for en udvidelse af motorvejen til 6 spor. Derudover skal der arbejdes for en ny motorvejstilkørsel ved Hatting. Kollektiv trafik Den kollektive trafik skal løbende styrkes ved en række initiativer bl.a. opførelse af en ny trafikterminal på banegården. Trafikterminalen vil skabe gode muligheder for forbindelse mellem bus og tog samt bil og tog, fordi der i tilknytning til den nye terminal, vil blive anlagt mange nye p- pladser, som vil kunne anvendes bl.a. af personer, som skal videre med kollektiv trafik. For en by som Horsens er det afgørende, at positionen (med bl.a. lyntogs-stop) på togforbindelsen mellem Århus og København fastholdes, så kommunen effektivt er koblet på Danmarks to største byer. Der vil fortsat, der hvor det er muligt, arbejdes for at fastholde den centrale position på tognettet. Kapaciteten på jernbanestrækningen Århus-Fredericia er i øjeblikket udnyttet til det maksimale. Horsens Kommune vil arbejde for, at kapaciteten bliver udbygget på en måde, der både tilgodeser forbindelser til andre landsdele og internt i landsdelen. Bycykler Bycykler nævnes fra rigtig mange sider særligt de unge studerende som et bud på, hvad der skal til for skabe en tættere sammenhæng mellem VIA Campus Horsens og midtbyen, ligesom det bliver nævnt som bud på, hvad der skal til for at skabe forbindelse mellem bydele. Det skal undersøges, om der kan skabes et fornuftigt beslutningsgrundlag for bycykler i Horsens. Udgangspunktet er en løsning, som ikke kræver kommunal finansiering. Bilfri gågader Søndergade i Horsens normaliseres i videst muligt omfang som gågade. Det samme gælder øvrige gågader i bymidten. Målet er, at gaderne gøres bilfri fra butiksåbningstiden til tidlig morgen. Der optages de nødvendige forhandlinger med henblik på at hindre unødvendig bilkørsel. Trafik- og p-plan Der foregår konstant en vurdering af trafik og parkeringsforhold. Særligt udviklingen af Horsens midtby, hvor der er et mål om vækst i bosætning, skal følges tæt. Det indgår derfor som vigtigt element i midtbyplanen, at der skal udarbejdes en trafik- og parkeringsplan. 14

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016 Bosætningspotentialet i Hedenstederne Tilflytteranalyse 2016 Spørgsmål Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv? Har det betydning for vores

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Sorø Kommune. Bosætningsstrategi for Sorø Kommune for 2012-2015

Sorø Kommune. Bosætningsstrategi for Sorø Kommune for 2012-2015 Sorø Kommune Bosætningsstrategi for Sorø Kommune for 2012-2015 Sorø Kommune vil gerne tiltrække nye borgere til kommunen, som bidrager aktivt til udvikling og dynamik. Om det er den unge studerende, pendlerbørnefamilien

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 Bosætning i Odense Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 En kort karakteristik i tal og grafer Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Læs mere

Fokus på Vækst og Resultater

Fokus på Vækst og Resultater Fokus på Vækst og Resultater Øget vækst - et pejlemærke i Strategi 2016 I strategi 2016 har vi defineret Øget vækst som, at vi skal udnytte de fordele, der er forbundet med Hedensted Kommunes beliggenhed

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

HOLSTEBRO TÆTTERE PÅ END DU TROR!

HOLSTEBRO TÆTTERE PÅ END DU TROR! Holstebro by, land og vand Holstebro Vi går andre veje Holstebro En kulturby Holstebro God karriere godt familieliv Holstebro Udsyn, udfoldelse og udvikling Holstebro En talent- og studieby HOLSTEBRO TÆTTERE

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere