EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN"

Transkript

1 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

2 DATO: JANUAR 2015 REDIGERING: RINA VALEUR RASMUSSEN, STRATEGI- OG ADMINISTRATIONSCHEF, AARHUS 2017 DESIGN: HELE VEJEN FORSIDEBILLEDE: REGNBUEN AROS. FOTO: JACOB SIMONSEN PRINT: RÅDHUSTRYKKERIET, 1. UDGAVE, OPLAG 1500 ISBN:

3 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 STRATEGISK FORRETNINGSPLAN UNDER PROTEKTORAT AF HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

4 REYKJAVIK EUROPÆISKE KULTURHOVEDSTÆDER UMEÅ HELSINKI BERGEN TALINN STAVANGER STOCKHOLM RIGA GLASGOW AARHUS KØBENHAVN VILNIUS DUBLIN LIVERPOOL LEEUWARDEN AMSTERDAM ANTWERPEN BRUXELLES MONS LUXEMBOURG PARIS BERLIN WEIMAR PRAGUE PLZEŇN LINZ WROCŁAW KRAKÓW MARIBOR PÉCS PORTO SAN SEBASTIÁN AVIGNON MARSEILLE GENOA BOLOGNA FIRENCE PLOVDIV LISSABON SALAMANCA MADRID MATERA THESSALONIKI ATHEN

5 SAMMENFATNING I 2017 er Aarhus Europæisk Kulturhovedstad og Region Midtjylland samt de 18 andre kommuner i regionen bakker op omkring projektet. Politisk og kulturelt er der tale om det højest profilerede og mest betydningsfulde projekt i Danmark i årtier og en unik mulighed for at investere i Aarhus og regionen. Efter udnævnelsen af Aarhus til Europæisk Kulturhovedstad i august 2012 har Fonden Aarhus 2017 arbejdet på at gøre ansøgningens indhold til virkelighed. Vi har udviklet visionen, det økonomiske grundlag og kommunikationen af projektet. Og vigtigst af alt, vi har udviklet programmet, der omfatter tusindvis af aktiviteter. Der er mange mennesker, organisationer og gode kræfter involveret i at skabe Aarhus på tværs af geografi, demografi og sektorer. Kulturhovedstadsåret er en mulighed for at skabe værdi fra kultur såvel som for kultur, ikke blot for byen og regionen, men for hele landet, hvor vi vil tiltrække erhverv, turister og talent til vores område. Med Hendes Majestæt Dronningen som protektor er Aarhus 2017 et nationalt projekt med international rækkevidde og epicenter i Aarhus, som vil skabe vækst, stolthed og fornyelse. Samarbejde er en forudsætning, hvis det skal lykkes os at skabe et ekstraordinært og transformerende kulturhovedstadsår, der er drevet af det store potentiale i at bruge kunst og kultur som katalysator for forandring. Som vært for Europæisk Kulturhovedstad vil vi sætte kulturen i centrum af vores by og region og derved skabe vækst og udvikling. Vi vil give publikum på tværs af regionen, Danmark og resten af verden mulighed for at opleve de dygtigste danskere og europæere skabe deres mest ambitiøse værker sammen. Aarhus 2017 vil skabe et program, som afspejler vores identitet som danskere: Fra sport og mad, over sprog og politik, til kunst og kreativitet. Kulturhovedstadsprojektet er en platform til at styrke vores plads i Europa og kulturel mangfoldighed og begrebet Gentænk er vores væsentligste afsæt. Aarhus 2017 har påbegyndt en rejse, og vi vil fortsætte med at investere i mennesker, kompetencer, projekter og organisationer for at skabe forandring. Vi arbejder tæt sammen med vores partnere fra alle sektorer i bestræbelsen for at nå disse ambitioner. Denne strategiske forretningsplan beskriver næste fase af rejsen og fokuserer på det, vi skal levere, og hvordan vi vil gøre det. Vi sætter klare mål, så vi kan monitorere vores resultater og justere, hvor det måtte blive nødvendigt hen ad vejen. Vi vil gøre 2018 til starten på en ny æra for vores region i Europa. 05 Jacob Bundsgaard Borgmester, Aarhus Kommune og formand for bestyrelsen Rebecca Matthews Administrerende direktør RHUS 2017

6 INDHOLDSFORTEGNELSE HVORFOR GØR VI DET? HVORDAN GØR VI DET? VISION, MISSION OG EFFEKT PROGRAM VI ER NØDT TIL AT GENTÆNKE ALLE ER INVITERET KULTUR SOM KATALYSATOR FOR FORANDRING SAMARBEJDE ER NØGLEN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD EFFEKT TID TIL AT GÅ FRA BACKSTAGE TIL FRONTSTAGE ÅNDEN I AARHUS 2017 ÅRSHJULET HJULETS 4 ÅRSTIDER PROGRAMTEMAER TVÆRGÅENDE KONCEPTER PROJEKTER OG FINANSIERING STRATEGISKE PROJEKTER OFF2017 ÅBNE ANSØGNINGSRUNDER BIG 8 PROJEKTER OPERATØRPARTNERSKABER SAMARBEJDE UDEN FOR REGIONEN

7 INDHOLDSFORTEGNELSE ORGANISATION OG INTERESSENTER ORGANISATION AARHUS 2017-BESTYRELSEN SEKRETARIATET NETVÆRKSMODELLEN PRAKTIKPROGRAM DEN REGIONALE STYREGRUPPE RÅDGIVENDE ORGANER EU S OVERVÅGNINGS- OG RÅDGIVNINGSUDVALG NATIONALT STRATEGISK FOKUSOMRÅDE INTERESSENTER BORGERE INDHOLDSLEVERANDØRER POLITIKERE SPONSORERPARTNERE KOMMUNIKATION EFFEKTIV KOMMUNIKATION PÅ ALLE NIVEAUER MÅLGRUPPER KOMMUNIKATIONSPLATFORME HJEMMESIDE OG SOCIALE MEDIER MEDIER OG EVENTS MARKEDSFØRING OG PROMOVERING BESØGENDE OG TURISTER FRIVILLIGPROGRAM NETVÆRK BUDGET OG FINANSIERING BUDGET OFFENTLIGE MIDLER KOMMUNER REGION MIDTJYLLAND DEN DANSKE STAT FUNDRAISING FRA FONDE, VIRKSOMHEDER OG EU PARTNERSTRUKTUR NIVEAU 1 EXECUTIVE PARTNER NIVEAU 2 BUSINESS PLUS PARTNER NIVEAU 3 BUSINESS CLUB MONITORERING OG EVALUERING MONITORERING OMRÅDER OG INDIKATORER EVALUERING FORMÅL OG AMBITION ORGANISATION, BUDGET OG TIDSRAMME AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER BILAG BILAG REGNBUEN AROS. FOTO: OLE HEIN PEDERSEN, VISITAARHUS AARHUS 2017-BESTYRELSEN SEKRETARIATET PROGRAMRÅDET PARTNERSKABSRÅDET SPONSORERPARTNERE

8 HVORFOR GØR 08 VI DET? STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

9 VISION, MISSION OG EFFEKT VISION, MISSION OG EFFEKT VI ER NØDT TIL AT GENTÆNKE 09 ALLE ER INVITERET KULTUR SOM KATALYSATOR FOR FORANDRING SAMARBEJDE ER NØGLEN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD EFFEKT RHUS 2017

10 VISION, MISSION OG EFFEKT VI ER NØDT TIL AT GENTÆNKE I 2008 påbegyndte Aarhus Kommune processen frem mod titlen som Europæisk Kulturhovedstad. Det var en proces, som tusindvis af borgere deltog i mellem 2008 og 2010, og som viste, at vi står over for en række udfordringer på forskellige niveauer. Samfundet står over for udfordringer såsom klimaændringer, social eksklusion og økonomisk krise. Vores kultur forandrer sig - for eksempel den måde, vi interagerer med hinanden ved hjælp af nye sociale medier. Erhvervslivet udfordres af den globale konkurrence. I hverdagen står vi ligeledes overfor udfordringer - i vores arbejde, uddannelse og familier - på grund af ændrede levemønstre. Forberedelsesprocessen tegnede et tydeligt billede af, at vi har behov for nye løsninger til vores fælles udfordringer vi er nødt til at gentænke. 010 SOCIAL EKSKLUSION RESSOURCE- KNAPHED URBANISERING UDFORDRINGER KLIMAÆNDRINGER STIGENDE ØKONOMISK ARBEJDSLØSHED KRISE ALLE ER INVITERET Aarhus 2017 tager imod udfordringen. Aarhus 2017 er en bevægelse, og vi inviterer alle til at skabe forandring gennem kunst og kultur; til at styrke identiteten i vores region; til at opbygge, opleve og deltage i kulturaktiviteter af høj kvalitet; til at ændre spillets regler. Kompleksiteten i disse udfordringer kræver nye tilgange: Gentænk er meget mere end et tema det er et mindset, der bygger på forandring, innovation og mod, en progressiv måde at tænke og agere smartere på. Vi vil søge efter nye måder at agere på, nye måder at danne partnerskaber på, nye forretningsmodeller og nye vækstbegreber for at kunne skabe bæredygtige løsninger. STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

11 VISION, MISSION OG EFFEKT KULTUR SOM KATALYSATOR FOR FORANDRING Hvad sker der, når kunst og kultur møder disse udfordringer? Det er netop det, Aarhus 2017 vil udforske. Vi vil mobilisere de kulturelle og kreative ressourcer i Region Midtjylland til at gentænke sammen med Europa. Vi ønsker, at Aarhus 2017 skal være et frirum et kulturelt laboratorium, hvor eksperimenterende løsninger kan udvikle sig og slå rod. Vores program kan kun realiseres gennem partnerskaber og samarbejde med interessenter, som vil fortsætte med at implementere og udvikle ideerne efter Aarhus 2017 er nøje afstemt med langsigtede politiske, sociale og kulturelle strategier for at opnå den maksimale effekt. I fremtiden vil vi tale om før og efter Aarhus 2017 er et meget ambitiøst program. Den eneste måde at realisere det på er i fællesskab. Programmets temaer og prioriteter er resultatet af en proces, som har involveret mere end borgere på tværs af regionen, og de har ønsket et program, som forholder sig til morgendagens udfordringer og afspejler deres samfund og deres liv. 011 VISION AARHUS 2017 BRUGER KUNST OG KULTUR TIL AT GENTÆNKE MORGENDAGENS UDFORDRINGER MISSION AARHUS 2017 SKABER BÆREDYGTIG UDVIKLING KULTUREL, MENNESKELIG OG ØKONOMISK VÆKST OG INSPIRERER BORGERNE TIL AT LEVE, ARBEJDE OG TAGE DEL I DEN EUROPÆISKE REGION RHUS 2017

12 VISION, MISSION OG EFFEKT SAMARBEJDE ER NØGLEN Vores mål er én smart region i Europa. Og vi har allerede opnået meget. Aarhus 2017 er støttet af samtlige 19 kommuner i Region Midtjylland, og samarbejdet mellem parterne er styrket betydeligt siden Nye partnerskaber og netværk er blevet dannet blandt kulturinteressenter på tværs af regionen og på tværs af sektorer. Netværksmodellen er et eksempel på dette samarbejde og engagerer medarbejdere fra de deltagende kommuner og Region Midtjylland ved at udlåne dem til Aarhus 2017 s sekretariat. Herigennem sikres det, at den viden og de færdigheder, som opnås gennem kulturhovedstadsprojektet, forbliver i regionen og dermed maksimerer læring og effekt efter Udvikling af strategiske projekter til ansøgningen Første ansøgning Endelig ansøgning og udnævnelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Formulering af koncept og strategiske mål Kortlægning af styrker og udfordringer STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

13 VISION, MISSION OG EFFEKT TIDSLINJE Evaluering og implementering af forandringer Kulturhovedstadsår Etablering af Fonden Aarhus 2017 og udvikling af strategi, organisation og finansiering Programudvikling og kommunikation RHUS 2017

14 VISION, MISSION OG EFFEKT EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD Aarhus 2017 skal hylde europæiske idealer og skabe viden om europæisk kulturel mangfoldighed. Aarhus 2017 skal være en stærk platform, hvor svære problematikker kan diskuteres, og hvor partnerskaber og alliancer på tværs af mange forskellige slags grænser kan bidrage til at skabe vækst og fremdrift. Udfordringerne er ikke unikke for Aarhus, for regionen eller for Danmark - de eksisterer i hele Europa. Det fælles 2020-mål for alle EU s medlemsstater er smart, bæredygtig og inkluderende vækst. Vi mener, at kultur og kreativitet har afgørende betydning for at nå dette mål og vi inviterer Europa til at deltage i projektet sammen med vores region. 14 FORESTIL DIG AT KUNST KUNNE ÆNDRE VERDEN VI GJORDE NOGET UVENTET KULTUR KUNNE FORBINDE OS ALLE VI KUNNE SKABE BYEN PÅ NY BØRNENE FIK LOV AT BESTEMME STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

15 REGION MIDTJYLLAND SKIVE LEMVIG STRUER VIBORG RANDERS NORDDJURS HOLSTEBRO FAVRSKOV SYDDJURS HERNING IKAST- BRANDE SILKEBORG SKANDERBORG AARHUS RINGKØBING-SKJERN HORSENS ODDER SAMSØ HEDENSTED

16 VISION, MISSION OG EFFEKT EFFEKT Aarhus 2017 vil skabe langsigtet effekt. Vores langsigtede effektmål er baseret på de strategiske mål i ansøgningen fra 2012 og Fonden Aarhus 2017 s vedtægter. Aarhus 2017 vil: Samarbejde med projektpartnere om at gentænke under udviklingen og implementeringen af programmet Skabe et smart, inviterende, levende og eksperimenterende program Basere programaktiviteterne på kreativitet, innovation og viden Bygge programmet på bæredygtighed, demokrati, mangfoldighed og forandring Skabe bred deltagelse på tværs af regionen Sikre den internationale dimension i programaktiviteterne 16 LANGSIGTEDE EFFEKTMÅL KULTURELLE Kultursektoren i Aarhus og Region Midtjylland er stærkere og mere mangfoldig. Kultursamarbejde og udveksling mellem organisationer i regionen og europæiske partnere er øget. IMAGE OG IDENTITET Aarhus og regionen har opnået øget synlighed i Danmark og Europa. Den danske og europæiske befolknings kendskab til kulturtilbuddene i Aarhus og regionen er øget. ØKONOMISKE Aarhus og regionen oplever en positiv økonomisk udvikling. Aarhus og regionen er bedre til at tiltrække nationale og internationale turister og talent. SOCIALE Regionens indbyggerne er mere aktive medborgere. ORGANISATORISKE OG POLITISKE Tværinstitutionelle, tværsektorielle og tværfaglige samarbejder i regionen er styrket. Kunst og kultur har en større betydning i regionen. STYRING OG FINANSIERING Budgettet for Aarhus 2017 er ansvarligt forvaltet. STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

17 VISION, MISSION OG EFFEKT NØGLEINDIKATORER KULTURELLE 1. Styrkede europæiske relationer 70% af de projekter (ekskl. mikroprojekter og OFF2017), som er medfinansieret af Aarhus 2017 i perioden , omfatter en europæisk partner eller europæisk kulturudveksling. 2. Styrket kultursektor (Soft City) 15% af de projekter (ekskl. mikroprojekter og OFF2017), som er medfinansieret af Aarhus 2017 i perioden , har som eksplicit formål at udvikle kompetencer og ny viden hos regionens kulturinstitutioner, kulturentreprenører og kunstnere. IMAGE OG IDENTITET 3. Øget synlighed og kendskab til Aarhus 2017 a. Aarhus 2017 omtales gange i de lokale og regionale medier i b. Aarhus 2017 omtales gange i de nationale medier i c. Aarhus 2017 omtales gange i international medier i d. I 2017 har Aarhus 2017 s hjemmeside haft besøg ( unikke brugere) og Aarhus 2017 s YouTube videoer er blevet set gange. e. I slutningen af 2017 har Aarhus 2017 s Facebook følgere og Twitter følgere. f. I slutningen af 2017 ved 75% af befolkningen i regionen, at Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad. g. I slutningen af 2017 mener 60% af befolkningen i regionen, at Aarhus 2017 har været en succesfuld begivenhed. ØKONOMISKE 4. Flere besøgende i Aarhus og regionen a. Antallet af overnatninger i Aarhus stiger med 12% i 2017 sammenlignet med a. Antallet af overnatninger i regionen stiger med 7% i 2017 sammenlignet med c. Antallet af overnatninger i Aarhus ved internationale turister stiger med 9% i 2017 sammenlignet med (Note: Tallene afspejler ikke antallet af besøgende, men antallet af overnatninger). 5. Styrket kreativ sektor De kreative erhverv i regionen er vokset med 2 procentpoint mere end samtlige erhverv i perioden , opgjort ved årsværk, omsætning og eksport. SOCIALE 6. Aktivering af borgere gennem frivillighed a. Ved udgangen af 2017 har en kernegruppe af 500 frivillige deltaget aktivt i Aarhus 2017 s frivilligprogram. b. Ved udgangen af 2017 er de frivillige en mangfoldig gruppe, hvad angår demografi, geografi og erfaring med frivillighed. 7. Aktivering af borgere som publikum a. I 2017 tiltrækker 4 MEGA-events i gennemsnit publikummer. b. I 2017 tiltrækker 12 Fuldmåne-events i gennemsnit publikummer. c. Ved udgangen af 2017 har 20% af indbyggerne i regionen deltaget i Aarhus 2017 s programaktiviteter. 8. Aktivering af unge borgere, der har begrænset erfaring med kulturprojekter Ved udgangen af 2017 er 50 mindre projekter udviklet og udført af projektejere under 35 år, der har begrænset erfaring med kulturprojekter. ORGANISATORISKE OG POLITISKE 9. Styrkede relationer på tværs af sektorer og mellem institutioner 90% af de projekter (ekskl. mikroprojekter og OFF2017), som er medfinansieret af Aarhus 2017 i perioden , er tværinstitutionelle, tværsektorielle eller tværfaglige. 10. Styrket tværsektorielt samarbejde Ved udgangen af 2017 har Aarhus 2017 etableret partnerskaber indenfor turist-, uddannelses-, erhvervs- og mediesektoren samt med offentlige myndigheder på regionalt, nationalt og internationalt niveau. STYRING OG FINANSIERING 11. Tilgængelige økonomiske ressourcer Ved udgangen af 2017 har Aarhus2017 rejst 80 millioner DKK (kontante bidrag) via fundraising hos fonde, virksomheder og EU udover inkind sponsorater. 17 RHUS 2017

18 HVORDAN GØR 18 V I DET? STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

19 PROGRAM PROGRAM TID TIL AT GÅ FRA BACKSTAGE TIL FRONTSTAGE 19 ÅNDEN I AARHUS 2017 ÅRSHJULET PROJEKTER OG FINANSIERING RHUS 2017

20 PROGRAM TID TIL AT GÅ FRA BACKSTAGE TIL FRONTSTAGE Nu er det tid til at vi bevæger os fra backstage til frontstage. Det er tid til at mobilisere projekter og initiativer, der vil gøre 2017 til en unik showcase i at bruge kunst og kultur til at gentænke. Vi vil skabe et kulturår, som vi sammen kan se tilbage på med stolthed og bruge erfaringerne til at imødekomme vores fælles udfordringer. I overgangen fra backstage til frontstage vil vi fortælle, hvad man kan se frem til at opleve i og vi lover et år, som er så fuldt af spændende aktiviteter, at der ikke er grund til at tage på ferie uden for regionen. 20 ÅNDEN I AARHUS 2017 Aarhus 2017 er udviklet ud fra erkendelsen af, at vi er nødt til at finde nye løsninger på vores fælles udfordringer. Den omfattende kulturelle kortlægning i perioden var en opfordring til handling. Vi forstod, at der var behov for at gentænke. I formulerede vi retningen for Aarhus 2017 og udvalgte mange af de projekter, som skulle få os derhen. Vi forberedte rejsen og præsenterede den i 2 ansøgninger i 2011 og Det er en kompleks rejse, vi har begivet os ud på, og for at gøre den enklere har vi identificeret 4 hjørnesten, der udgør ånden i programmet. Vi beder projekterne om at: Ændre den måde, folk opfatter Aarhus og regionen, kunst og kultur og sig selv. Invitere folk til at deltage i og bidrage til Gentænk-bevægelsen, til at skabe forandring og til at deltage i nye kulturoplevelser. Levere på højeste kvalitetsniveau og efterlade et eftermæle til gavn for alle, der arbejder eller bor i Aarhus og regionen. Gå nye veje og engagere sig i nye samarbejder, kultureksperimenter og projekter med europæiske partnere. Med disse hjørnesten for øje vil vi udvikle et program, som er smart, inviterende, levende og eksperimenterende og som udfordrer os til at forlade vores komfortzone. Et program, der bruger kunst og kultur til at invitere mennesker til at gentænke. STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

21 PROGRAM PROGRAMMETS DNA ET NYT AARHUS - EN NY REGION EN BEVÆGELSE SMART INVITERENDE FORANDRING FORANDRING& IDENTITET KVALITET & EFTERMÆLE BÆREDYGTIGHED INVITATION & BEVÆGELSE EKSPERIMENT & ERFARING DEMOKRATI MANGFOLDIGHED 21 LEVENDE EKSPERIMENTERENDE KVALITET NYE FORBINDELSER RHUS 2017

22 PROGRAM ÅRSHJULET 22 Aarhus 2017-programmet er bygget op i 4 årstider og 12 måneder med kulturoplevelser. Årshjulet er vores værktøj til at fortælle historien om, hvad man kan forvente at se og hvad der vil være at opleve. Årshjulet inviterer partnere, projekter, medier og offentligheden til at udforske programmet, mens det skabes. Programmet er struktureret omkring 4 MEGA-events og 12 Fuldmåneevents. MEGA-events har internationalt format og involverer i gennemsnit deltagere og 3-4 kunstformer. Fuldmåne-events vil i gennemsnit engagere deltagere, 2-3 forskellige kunstformer og vil fungere som regionale trædesten med national rækkevidde i løbet af året. I og omkring disse to eventkategorier vil programmet præsentere mere end 160 kunst- og kulturprojekter, konferencer og festivaler - både i stor og lille skala - hvilket svarer til 8000 arrangementsdage. HJULETS 4 ÅRSTIDER En dramaturgi over de 4 årstider udgør programmets overordnede fortælling: Vinter: Den mørke årstid, hvor folk samles, tænder lys og udformer ønsker. Dette er tidspunktet for den store åbningsevent og afslutningseventen, som vil danne rammen for 2017 som overgangen til en ny æra for Aarhus og regionen. Forår: Vi fokuserer på vores historie og spørger: Hvem er vi, og hvor kommer vi fra? Sommer: Vi leder efter nye svar på fælles europæiske udfordringer og inviterer verden indenfor. Efterår: Med afsæt i historien ser vi mod fremtiden. Årstiderne og temaerne definerer programmet, men publikum vil også kunne tilgå programmet gennem traditionelle kategorier såsom musik, litteratur, arkitektur, design, sport, film, teater, gastronomi osv. ÅRSHJUL EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 FM MEGA FM FM FM E F T E R Å R K 4 KUNST& KREATIVET V I N T E R K 1 FM BYEN FM MEGA DE TRE VÆRDIER (DEMOKRATI, BÆREDYGTIGHED OG MANGFOLDIGHED) MEGA Mega publikummeraktører Gentænk fagområder Internationalt perspektiv Full Moon events publikummeraktører Gentænk fagområder Regionalt, nationalt eller internationalt perspektiv FM FM S O M M E R K 3 Viden, historie og kulturarv (byens hukommelse) Arkitektur og byrum (den åbne og levende by) F O R Å R K 2 Natur, ruter og spor (kulturlandskaber) Design, teknologi og kreative erhverv (den digitale by og kreative erhverv) Sport, idræt og leg (den legende by) FM FM Udstillinger (visuel kunst, skulptur og landart) Film, animation og digital kulturcross-media Musik, lyd og lydkunst (musikalske horisonter) Scenekunst, dans, teater og performance Debat og litteratur Gastronomi og fødevarer FM MEGA FM Seminarer, konferencer og workshops (Soft City) 2014 Copyright STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

23 PROGRAM PROGRAMTEMAER Vi vil fortælle den transformative historie gennem 3 temaer, som går på tværs af sæsonerne: Gentænk kunst og kreativitet: Vi vil udfordre vores kulturinstitutioner til at indgå nye partnerskaber og eksperimentere med nye kunstformer og ny æstetik. Blandt projekterne under dette tema, er De 7 dødssynder, et samarbejde mellem 7 regionale kunstmuseer, som hver især undersøger en dødssynd gennem udstillinger og debatter; Rethink stage, et år med produktioner og events på Aarhus Teater, der udforsker, hvad det vil sige at være dansk i Europa i dag og Århundredets Festival, en historisk festival, der bringer den europæiske historie til live gennem nye koblinger af forskningsbaseret viden, kunst og kultur. Gentænk byen: Vi vil gentænke byen med regionen som ramme. Vi vil undersøge byens fremtid, dens kollektive hukommelse, tradition og historie og bruge det, der allerede findes, på nye måder. Dette tema indeholder projekter såsom Creativity World Forum, der bringer politikere, iværksættere og vidensinstitutioner sammen for at udveksle ideer om, hvordan kultur kan ændre verden; Skjulte Steder, guidede ture hvor borgerne har mulighed for at opdage deres by på ny; og Urban Lab, et samarbejde mellem 8 kommuner, der undersøger, hvordan man skaber unikke og levende byrum. Gentænk værdier: Projekterne under dette tema vil bidrage til at finde løsninger på sociale, kulturelle og miljømæssige udfordringer ved at fokusere på mangfoldighed, demokrati og bæredygtighed. Temaet præsenterer projekter som Smart Sustainable Valley, der inviterer 1000 unge talenter fra hele verden indenfor bæredygtighed til Danmark for at finde nye svar på fremtidens udfordringer, og Outsider Art, der inkluderer United by the Music og Den Gode Galskab samt Fresh Eyes, hvor 10 internationale fotokunstnere og 8 forfattere skaber 19 nye produktioner ved at gentænke fortællingen om Aarhus i et internationalt perspektiv. TVÆRGÅENDE KONCEPTER For at ændre vores mindset og skabe et kulturår, der bringer magiske øjeblikke, bryder reglerne, præsenterer det uventede, forbinder mennesker og bruger, hvad der allerede findes på nye og overraskende måder, må vi udfordre og udvikle kultursektorens evne til at skabe forandringer. Vi vil især fokusere på 4 koncepter: Kulturel infrastruktur: Vi vil opbygge og gentænke vores kulturelle infrastruktur ved at udvikle institutioner og etablere nye samarbejder. Vi vil bryde traditionelle grænser og lade institutionerne udvikle sig i et tæt samspil med byen, ved at interagere med byens mennesker og ved at anvende byens gader, stræder og pladser. Soft City: Dette er Aarhus 2017 s videns- og kompetenceprogram. Vi vil engagere kunstnere, kultur- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og lokalsamfund i projekter, der udvikler viden, netværk og knowhow i den kulturelle og kreative sektor. Målet er at skabe showcases af høj kvalitet i 2017 og opnå varige effekter efter Den europæiske dimension: For at levere et internationalt program, der fremhæver Europas kulturelle mangfoldighed og fælles historie, vil vi deltage i europæiske netværk, samarbejde med andre europæiske kulturhovedstæder, etablere internationale udvekslingsprogrammer og skabe europæiske fællesproduktioner. Vi vil invitere europæiske profiler til Danmark og gentænke sammen. Byen og borgerne: Vi vil fortsætte med at engagere borgere og lokalsamfund i udviklingen af programmet med henblik på at finde nye svar på de udfordringer, vi står overfor i de kommende år. 23 RHUS 2017

24 PROGRAM PROJEKTER OG FINANSIERING Aarhus 2017 s program forudsætter tætte partnerskaber med projekter, institutioner, kunstnere og entreprenører. Frem til nu har vi opnået indsigt i de mange ideer, projekter og organisationer, som findes i regionen og identificeret mange af de nødvendige partnere til at skabe et program af høj kvalitet i STRATEGISKE PROJEKTER Gennem en åben ansøgningsrunde i foråret 2014 udvalgte vi 44 projekter til at modtage finansiering. En række projekter fra ansøgningen har ikke modtaget midler, men vil blive videreudviklet i tæt dialog med Aarhus Vi har engageret os i udviklingen af den kreative sektor via More.Creative - et initiativ skabt af Region Midtjylland. Desuden vil Aarhus 2017 fortsat gå i dialog med mennesker, projekter og organisationer i udviklingen af programmet. I 2017 vil vi have udviklet programmets kulturprojekter i tæt samarbejde med projektpartnere, herunder MEGA -og Fuldmåne-event-partnere. 24 TIDSLINJE FOR PROJEKTUDVIKLING Strategiske projekter OFF2017 og mikroprojekter Andre kulturprojekter og åbne ansøgningsrunder Big 8 projekter STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

25 PROGRAM OFF2017 For at støtte de unge, kreative vækstlag i regionen og inkludere deres ideer i 2017, præsenterer Aarhus 2017 et OFF2017-program som en parallelbevægelse til det officielle program. Vi vil invitere alle til at deltage, favne ungdommens kreative skaberkraft og lade vilde og utæmmede græsrodsideer blomstre. OFF2017 giver unge i hele regionen mulighed for at koble sig på det sideløbende program og blive en del af Aarhus operatører, som er stærkt forankret i ungdomskulturen, har modtaget støtte i mindre målestok til at kickstarte OFF2017 og udforske mulighederne i projekter og kunstnere i regionen. Operatørerne er Aarhus 2017-ambassadører. De udgør forbindelsen mellem Aarhus 2017 og den kreative undergrund, og vil engagere unge i tværfaglige projekter af her og nu -karakter. Operatørernes rolle er at motivere og inspirere samt tilbyde netværk og vidensdeling. OFF2017 løber i årene og de 8 operatører er: Frontløberne (kreative virksomheder), Promus (musik, lyd og tekst), Smag (fødevarer), DGI (sport og streetkultur), Institut for X (arkitektur og byrum), The Animations Workshop (film, animation og medier), Aarhus Scenekunstcenter (scene, teater og dans) og Culture Works (kunst og street art). OPERATØRPARTNERSKABER For at udvikle Aarhus 2017-programmet fuldt ud engagerer vi os i en række operatørpartnerskaber med organisationer, der har særlig faglig ekspertise og viden til at udvikle og kvalificere dele af programmet, eksempelvis Energiakademiet på bæredygtighedsområdet. SAMARBEJDE UDEN FOR REGIONEN Der er et stigende ønske om at være en del af Aarhus Byer og regioner i Danmark og i udlandet har udtrykt interesse for at deltage. Kulturinstitutioner i hele regionen ønsker, at deres projekter bliver en del af Gentænk-bevægelsen. Bred deltagelse er afgørende for, at Aarhus 2017 bliver en succes. Samtidig skal vi sikre, at alle projekter passer ind i ånden og ambitionerne for Aarhus En vigtig del af projektudviklingen med projektejerne er samarbejdet med nationale og internationale kulturinstitutioner. Vi vil åbne døre og formidle kontakter for kultursektoren i regionen for at skabe et kulturhovedstadsår af høj kvalitet med international rækkevidde og facilitere nye europæiske samarbejder, der efterlader permanente spor. 25 ÅBNE ANSØGNINGSRUNDER I 2016 forventer vi at afholde åbne ansøgningsrunder for programområder med behov for yderligere udvikling samt for mikroprojekter. BIG 8 PROJEKTER I 2015 vil omfattende samarbejdsprojekter blive videreudviklet med Big 8 de store kulturinstitutioner i Aarhus bestående af ARoS Aarhus Kunstmuseum, Den Gamle By, Moesgaard Museum, Aarhus Teater, Aarhus Symfoniorkester, Musikhuset Aarhus, Den Jyske Opera og Aarhus Festuge. Projekterne vil være en del af Aarhus 2017-programmet. PROGRAMLANCERING APRIL 2015: 30% NOVEMBER 2015: 50% JANUAR 2016: 65% NOVEMBER 2016: 80% RHUS 2017

26 26 AARHUS SYMFONIORKESTER. FOTO: NIKOLAJ LUND STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

27 ORGANISATION OG INTERESSENTER ORGANISATION OG INTERESSENTER ORGANISATION 27 INTERESSENTER RHUS 2017

28 ORGANISATION OG INTERESSENTER ORGANISATION 28 AARHUS 2017-BESTYRELSEN Fonden Aarhus 2017 er en erhvervsdrivende fond etableret november Aarhus 2017-bestyrelsen består af 13 medlemmer. 7 medlemmer er politisk udpeget og 6 er uafhængige fagfolk fra kultursektoren og erhvervslivet (se bilag). Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Fonden Aarhus 2017 og har det økonomiske ansvar. Bestyrelsen leder Fonden Aarhus 2017 i overensstemmelse med dennes formål og vedtægter. Aarhus Kommunes borgmester er formand for bestyrelsen. SEKRETARIATET Sekretariatet for Fonden Aarhus 2017 ledes af den administrerende direktør, som har det overordnede ansvar for gennemførelse af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus Foruden den administrerende direktør består direktionen af en programdirektør, en kreativ rådgiver, en kommunikationschef, en strategi- og administrationschef og en strategisk partnerskabsansvarlig. Aarhus 2017-sekretariatet er organiseret i 4 teams: 1) Program 2) Kommunikation 3) Partnerskaber samt 4) Strategi og administration (se bilag). Programmet er det naturlige omdrejningspunkt for Aarhus 2017, mens de øvrige funktioner er væsentlige for at sikre projektets succes. Programteamet udvikler programmet i tæt samarbejde med strategiske partnere og projektejere. Kommunikationsteamet informerer og engagerer interessenter på alle niveauer ved hjælp af en bred vifte af platforme. Strategi- og administrationsteamet servicerer Aarhus 2017-bestyrelsen, sikrer regional forankring og skaber rammerne for den strategiske ledelse, økonomistyring, HR, IT, monitorering og evaluering. Partnerskabsteamet forestår kontakten med fonde, virksomheder og EU for at sikre engagement og nå fundraisingmålet. Netværksmodellen En af Aarhus 2017 s styrker er netværksmodellen, som indebærer, at offentlige myndigheder og strategiske partnere udlåner medarbejdere til Aarhus 2017-sekretariatet. Netværksmodellen sikrer ressourcer til projektet, samt at Aarhus 2017 er dybt forankret hos strategiske partnere. Netværksmodellen udvikler kompetencer hos deres medarbejdere og sikrer overførsel af viden og dermed bæredygtighed efter 2017, hvor de udlånte medarbejdere vender tilbage til deres oprindelige stillinger. ORGANISATIONSDIAGRAM AARHUS 2017 BESTYRELSEN DIREKTION DEN REGIONALE STYREGRUPPE PROGRAM- TEAM KOMMUNIKATIONS- TEAM PARTNERSKABS- TEAM STRATEGI- OG ADMINISTRATIONSTEAM PROGRAMRÅD KOMMUNIKATIONS- RÅD PARTNERSKABSRÅD STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 STRATEGISK FORRETNINGSPLAN DATO: JANUAR 2015 REDIGERING: RINA VALEUR RASMUSSEN, STRATEGI- OG ADMINISTRATIONSCHEF, AARHUS 2017 DESIGN: HELE VEJEN FORSIDEBILLEDE: REGNBUEN

Læs mere

U N D E R P R OT E K TO R AT A F H E N D E S M A J E S TÆ T D R O N N I N G E N

U N D E R P R OT E K TO R AT A F H E N D E S M A J E S TÆ T D R O N N I N G E N AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD @AARHUS2017 AARHUS_2017 #AARHUS2017 #LETSRETHINK WWW.AARHUS2017.DK Moesgaard Museum. Foto: Medieafdelingen Tryk: Bording AS SEKRETARIATET FOR FONDEN AARHUS 2017 SKOVGAARDSGADE

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

...But big is powerful

...But big is powerful Small is beautiful......but big is powerful Det professionelle museum - Faglighed og professionalitet Udfordringer eller muligheder? Realiteterne Case: Museum Sydøstdanmark Udfordringer eller muligheder?

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere