FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN"

Transkript

1 SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark TLF FAX WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 6 VERSION 3.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET Hird&Ko og KvistgaardConsulting /bekt KONTROLLERET inri GODKENDT bekt

4

5 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 5 INDHOLD 1 Forundersøgelse til udvikling af en markedsføringsstrategi og -plan 6 2 Baggrunden Turismen i Tønder Kommune - overblik Markedsføringsmål 11 3 Målgrupperne Målgruppevalg VisitDenmarks målgrupper 13 4 Produktet De to produkttyper Tiltrækningskraften Fristelserne 18 5 Den fælles retning Fokusering 20 6 Platformen Den bærende idé Løftet Beviset Idé til slogan 23 7 Medieovervejelser - Mod færre platforme og øget effektivitet 24 8 Markedsføringsplan Om Handlingsplan for markedsføring 29

6 6 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 1 Forundersøgelse til udvikling af en markedsføringsstrategi og -plan Tønder Kommune ønsker at profilere sig som feriedestination og har igangsat et stort analysearbejde i en erkendelse af, at der kan være behov for en ændring i de markedsføringsinitiativer, som kommunale og private turismeaktører i Tønder Kommune på nuværende tidspunkt arbejder med. Målet er: dels at skabe klarere og mere målrettede markedsføringsinitiativer dels at øge effekten af markedsføringsinitiativerne hos turismeaktørerne i Tønder Kommune med et stigende antal turister til følge Markedsføringsanalysen består, som skitseret nedenfor af 4 analyser, 1 forundersøgelse til udvikling af en markedsføringsstrategi og plan og 1 sæt guidelines. Dette dokument indeholder 'Forundersøgelse til udvikling af en markedsføringstrategi og -plan'. Delopgave Indhold Analyser Statusanalyse En statusanalyse af markedsføringsaktiviteterne i Tønder Kommune Årstidsanalyse En markeds-/segmentanalyse opdelt på de fire årstider Tilfredshedsundersøgelse En årligt tilbagevendende undersøgelse af turismeerhvervets opfattelse af Tønder Kommunes Erhvervsafdeling og Rømø- Tønder Turistforenings arbejde Turisternes syn Spørgeskemaundersøgelse om turisternes syn på Tønder Kommune som destination Strategi Guidelines Forundersøgelse til udvikling af en markedsføringsstrategi og -plan Guidelines En forundersøgelse til udvikling af en markedsføringsstrategi- og plan Markedsføringsguidelines

7 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 7 2 Baggrunden Dette oplæg - til en markedsføringsstrategi - er med sparring fra COWI udarbejdet af Hird&Ko og KvistgaardConsulting, der har fungeret som underleverandører til COWI. Oplægget er udarbejdet med udgangspunkt i: En række analyser gennemført af COWI, som en del af det aftalegrundlag, som også denne forundersøgelse til udvikling af en markedsføringsstrategi og plan er omfattet af. Eksisterende viden om turismemæssige forhold omkring Tønder Kommune og Rømø-Tønder Turistforening. Oplægget opridser kort situationen (status) i forhold til markedsføring af Tønder Kommune som turistdestination. Herefter er der fokus på valg af både målgrupper og de produkter, der først og fremmest skal bidrage til at trække turister til Tønder Kommune. Oplægget giver også et bud på en klar retning for markedsføringen og på, hvad det er, som man i Tønder Kommune troværdigt kan love turisterne. Endelig indeholder oplægget også en række overvejelser omkring medier. Med udgangspunkt i denne forundersøgelse til udvikling af en markedsføringsstrategi og -plan er der desuden udarbejdet et sæt 'Markedsføringsguidelines'. Det er vigtigt at understrege, at dette oplæg er udarbejdet uden to af de væsentligste elementer i forhold til at udarbejde markedsføringsstrategier; nemlig en overordnet turismeplan og et budget til realisering af strategien. Årsagen til afgrænsningen i forhold til budget er, at oplysningerne ikke er tilgængelige på nuværende tidspunkt, da ingen kender de nøjagtige tal fra især aktørerne. Det er ligeledes vigtigt at understrege, at der er tale om netop en forundersøgelse til udvikling af en markedsføringsstrategi og plan, da færdiggørelse og eksekvering kræver en meget høj grad af involvering og koordinering mellem Tønder Kommune, Rømø-Tønder Turistforening, offentlige og private turisme- og oplevelsesvirksomheder samt de forskellige fora og projekter, som har indflydelse på markedsfø-

8 8 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN ringen af Tønder Kommune i forhold til turisme. Det vil for Tønder Kommune ligeledes være relevant at koordinere med kommunens indsatser inden for eksempelvis bosætning og den generelle erhvervsudvikling. Det vil således være naturligt, hvis de næste skridt for Tønder Kommune og Rømø-Tønder Turistforening involverer følgende aktiviteter (i vilkårlig rækkefølge): Markedsføringsstrategi og -plan integreres og justeres i forhold til en overordnet turisme- eller erhvervsstrategi, som bl.a. fokuserer på eksterne samarbejdsrelationer, organisering og finansiering. Konkretisering / visualisering af markedsføringsstrategi i samarbejde med reklamebureau. Internt salgsarbejde i forhold til aktører. Hurtig ibrugtagning af markedsføringsstrategiens hovedpunkter: beslutninger omkring målgrupper, hovedprodukter, bærende idé, løfte og tilgang til mediearbejdet. Opgradering af viden omkring nye medier. Som det vil blive belyst senere i denne forundersøgelse til udvikling af en markedsføringsstrategi og -plan, så er der ingen tvivl om, at Tønder Kommune har et stort uforløst potentiale i forhold til turismeudvikling. Udnyttelsen af dette potentiale vil naturligvis have en afsmittende effekt på økonomien i Tønder Kommune generelt og ikke mindst på den enkelte turismeaktørs økonomi. Udnyttelse af det turismemæssige potentiale i Tønder Kommune afhænger i høj grad af to faktorer: Tønder Kommune og Rømø-Tønder Turistforenings mod og vilje til at udstikke en klar retning. Tønder Kommune og Rømø-Tønder Turistforenings evne til at inspirere aktørerne til at følge den udstukne retning. Det handler om valg og fravalg. I et marked, hvor forbrugerne dagligt eksponeres for et meget stort antal kommercielle budskaber herunder også om turismeprodukter, skal budskaberne om Tønder Kommune som rejsemål være få og klare. Dette går i nogen grad stik imod traditionen i dansk turisme. I mange år har danske byer og kommuner mv. nemlig i høj grad forsøgt at sælge alt til alle. Denne forundersøgelse til udvikling af markedsføringsstrategi og plan lægger op til valg og fravalg ellers er det ikke muligt at udstikke den helt nødvendige og ønskede klare retning. Turismeproduktet er en sammensat størrelse. Ingen overordnet enhed ejer det, og naturen er der ud over staten heller ingen ejer af, hvilket er en stor udfordring. Hverken Tønder Kommune eller Rømø-Tønder Turistforening kan eksempelvis bestemme, hvordan private aktører vælger at allokere midler til markedsføring. De

9 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 9 private aktører kan også have helt andre mål og målgrupper end Tønder Kommune eller Rømø-Tønder Turistforening. Det faktum, at turismeproduktet er sammensat, betyder, at Tønder Kommune og Rømø-Tønder Turistforening skal inspirere og skabe klare incitamenter til, at aktørerne følger den retning, som udstikkes. Klar fælles retning = bedre udnyttelse af potentialet Det er den klare fælles retning, som søges udstukket i dette oplæg til markedsføringsstrategi. 2.1 Turismen i Tønder Kommune - overblik Turismeerhvervet spiller en væsentlig rolle i Tønder Kommune, og samtidig er turismeerhvervet i Tønder Kommune, akkurat som andre steder, kendetegnet ved en meget høj andel af virksomheder, som kan betegnes som mikro, små eller mellemstore. På landsplan hører mere end 80 % af virksomhederne til i en af disse tre kategorier (Kilde: Destination Sydvestjylland, Strategi ). Der er i Tønder Kommune stor fokus på turismeudvikling samt stor interesse i udviklingssamarbejder. Tønder Kommune er således i dag en del af to af de destinationer, som Region Syddanmark har valgt at arbejde med: Destination Sydvestjylland og Destination Sønderjylland. Desuden deltager både kommunen, turistforeningen og flere aktører i forskellige udviklingsprojekter både nationale og internationale. I den forbindelse kan det nævnes, at Videnscenter for Kystturisme har udpeget Rømø som ét af 20 særlige feriesteder i Danmark. Der er desuden sandsynlighed for, at Vadehavet i fremtiden bliver optaget på Verdensarvslisten under UNESCO, da Miljøminister Ida Auken har henvendt sig til de fire vadehavskommuner og bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet for at ansøge om at få den danske del af Vadehavet optaget på listen sammen med de allerede udpegede hollandske og tyske dele (Kilde: Turisme- og oplevelsesplan for Havneby). Også de lokale LAG er har aktiviteter, som berører turismeudvikling. Alt i alt tegner der sig et billede af at: Man vil turisme i Tønder Kommune! Der var i Tønder Kommune i 2011 et samlet turismeforbrug på ca. 1,2 milliard kr., hvoraf danske turister stod for kr. 504,5 mio. kr. og udenlandske for 702,3 mio. kr. Interessant er det, at tyske turister alene stod for en omsætning på 603,2 mio. kr. Den turismeafledte beskæftigelse i Tønder Kommune udgjorde i årsværk (Kilde: VisitDenmark). Der er ingen tvivl om, at Tønder Kommune har potentiale til at realisere et endnu højere turismeforbrug i fremtiden. Dette tydeliggøres bl.a. i rapporten Turisternes syn på Tønder Kommune som turistdestination, som viser, at mange af de nuværende turister i Tønder Kommune har besøgt kommunen før, og gerne vil anbefale andre at rejse dertil. Rigtig mange af de adspurgte turister giver desuden udtryk for, at de selv gerne vil besøge Tønder Kommune igen.

10 10 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN De turister, som besøger Tønder Kommune, giver ifølge rapporten Turisternes syn på Tønder Kommune som turistdestination udtryk for, at de er godt tilfredse med at være turister i Tønder Kommune. På en skala fra 1-5, hvor 5 er meget tilfredsstillende og 1 er ikke tilfredsstillende, scorer Tønder Kommune eksempelvis 4.46 for gæstfrihed og 4.38 for det overordnede indtryk. Hvornår besøger turisterne så Tønder Kommune? Tal for Destination Sydvestjylland (Tabel 2-1) giver et indtryk af de overnattende turisters fordeling henover året: Tabel 2-1 Sæsonfordeling, overnatninger i Destination Sydvestjylland i procent Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: VisitDenmark, 2013 Turismen i Tønder Kommune er i høj grad kendetegnet af, at kommunen har fokus på udvikling af turismeerhvervet; herunder ikke mindst udvikling af en mere effektiv markedsføringsindsats. Den udførende rolle er lagt i hænderne på Rømø-Tønder Turistforening; bl.a. i forhold til en samlet markedsføring på vegne af kommunen og de mange medlemsvirksomheder. Medlemsvirksomhederne og andre turismevirksomheder markedsfører sig naturligvis også uafhængigt af turistforeningen og dens initiativer. I den forbindelse er det ikke mindst vigtigt at nævne den store markedsføringsindsats, som sommerhusudlejningsbureauer står for på en række internationale markeder. Delanalyse A Statusanalyse af markedsføringsaktiviteter understreger tydeligt, at markedsføring er af stor betydning for aktørerne i Tønder Kommune kun 3 % af de adspurgte aktører markedsførte sig ikke i I 2011 markedsførte de sig især på følgende markeder: Lokalområdet (60 %), Region Syddanmark (47 %), Danmark (70 %), Nordtyskland (44 %), Sydtyskland (23 %) og Holland (23 %). Aktørerne anvender dog, ifølge Delanalyse A Statusanalyse af markedsføringsaktiviteter, ret begrænsede ressourcer til markedsføring. Dette er ikke overraskende, når man tager deres generelt begrænsede størrelse i betragtning. Samtidig er dette en stor udfordring, da det kræver en stor markedsføringsindsats at få opmærksomhed i et marked præget af knivskarp konkurrence. Det er således ret begrænset, hvilken effekt et markedsføringsbudget på eksempelvis kr ,00 har, hvis man som virksomhed gerne vil tiltrække yderligere børnefamilier fra Tyskland.

11 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN Markedsføringsmål Det er en udfordrende opgave at opstille mål for markedsføringen af et produkt, som ingen har kontrol over. Det er således ikke hensigtsmæssigt for en kommune at opstille mål for antallet af overnatninger, da kommunen ikke har indflydelse på, om samtlige feriehusudlejningsfirmaer repræsenteret i kommunen eksempelvis vælger at gennemføre voldsomme prisstigninger med faldende overnatninger til følge. Målene kan i stedet relatere sig til arbejdet med at samle aktører offentlige og private om at følge den fælles retning, som en strategi udstikker. Opstiller man ikke mål, vil det være svært at følge udviklingen og at have noget konkret at planlægge ud fra. Mål for det første år af arbejdet med at realisere en markedsføringsstrategi kunne eksempelvis være: Generelt: Mål 1: Mål 2: 75 % af aktørerne bakker op om markedsføringsstrategien 50 % af aktørerne har aktivt bidraget til realisering af strategien Specifikt: Mål 3: Mål 4: Mål 5: 50 % af aktørerne har indledt nye samarbejder om markedsføring 50 % af aktørerne har øget indsatsen over for de to valgte målgrupper 50 % af aktørerne har anvendt de tre hovedprodukter i markedsføringen Evalueringen kan eksempelvis ske gennem en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt aktørerne udført i et samarbejde mellem Rømø-Tønder Turistforening og Tønder Kommune.

12 12 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 3 Målgrupperne 3.1 Målgruppevalg En af de mange store udfordringer for en destination er at fastlægge de målgrupper, som skal bearbejdes. Dette valg vil næsten altid involvere en række svære fravalg ikke mindst fordi turismeproduktet er sammensat, og fordi nogle aktører bearbejder særlige målgrupper, som måske ikke har relevans for den samlede destination. Der er ingen tvivl om, at Tønder Kommune primært skal bearbejde målgrupperne Voksne uden børn og Børnefamilier, som jævnfør afsnit 3.2 passer godt sammen med to af de målgrupper, som VisitDenmark har fokus på i den internationale markedsføring af Danmark. Turismeproduktet i Tønder Kommune er som vist i bl.a. Delanalyse A Statusanalyse af markedsføringsaktiviteter og de fire Årstidsanalyser allerede udviklet til netop Voksne uden børn og Børnefamilier. Samtidig er det ikke realistisk at forestille sig, at Tønder Kommune som destination vil kunne (eller skulle) vælge at satse på andre målgrupper. Dette ville tage mange år og det må forventes at være svært, hvis ikke umuligt at få aktørerne, som jo ejer produktet, med. Målgruppevalg: Voksne uden børn og børnefamilier med fokus på tyske, danske, norske og svenske forbrugere Valget af disse to målgrupper betyder ikke, at andre målgrupper ikke kan / må bearbejdes. Det er dog de to valgte målgrupper, som får den største opmærksomhed fra Tønder Kommune og Rømø-Tønder Turistforenings side. Der ER andre målgrupper, som kan bearbejdes Ikke alle turister i Tønder Kommune vil i fremtiden falde i de to valgte målgrupper, men det er vigtigt, at det først og fremmest er disse to målgrupper, som er i fokus det er disse målgrupper, man i Tønder Kommune skal blive eksperter i at tiltrække, servicere og udvikle. Der vil naturligvis også blive arbejdet med andre målgrupper i Tønder Kommune eksempelvis i tæt samarbejde om initiativerne i både Destination Sønderjylland og Destinati-

13 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 13 on Sydvestjylland, som begge understøtter og initierer tiltag, som har fokus på mindre målgrupper inden for bl.a. gastronomi, kunst, lystfiskeri og kunsthåndværk. Det kan også være special interest målgrupper som kite surfers, mountain bikers, ornitologer eller golfspillere. Disse special interest målgrupper skal udvælges ud fra eksisterende indsatser og tiltag, der tager udgangspunkt i aktørernes virkelighed (nuværende produkter). Desuden skal der vælges special interesest målgrupper ud fra fremtidigt potentiale altså i samarbejde med aktørerer idenficere fremtidige vækstområder / nicher / produkter. Men uanset hvad så skal kernefortællingen om Tønder Kommune gå som en rød tråd gennem markedsføringen. I fremtiden vil det ligeledes være interessant også at arbejde med erhvervsturisme. Stadig flere turisme- og oplevelsesvirksomheder retter fokus mod erhvervsturisme, hvilket blandt andet kommer frem gennem interviews i maj 2013 med ledelsen hos virksomheder som Sort Safari, Hjemsted Oldtidspark, Tønnisgaard samt Vadehavscentret. Også Rømø-Tønder Turistforenings arbejde med professionalisering af tilbuddene inden for guidede ture har temmelig stort fokus på erhvervsturister. VisitDenmark investerer massivt i nærmarkederne, og det er derfor oplagt for Tønder Kommune at lægge sig op ad denne indsats ift. markedsvalg. 52 % af Visit- Denmarks internationale markedsføring er således rettet mod Norge, Sverige og Tyskland (Kilde: Lars Ramme Nielsen, markedschef VisitDenmark, 13. maj 2013). 3.2 VisitDenmarks målgrupper Målgrupperne Voksne uden børn og Børnefamilier passer godt sammen med to af de målgrupper, som VisitDenmark har fokus på i den internationale markedsføring af Danmark, nemlig 'Sjov leg og læring' og 'Det gode liv'. Det vil sige, at Tønder Kommune og Rømø-Tønder Turistforenings markedsføringsindsats fremadrettet vil blive direkte understøttet af en national indsats. VisitDenmarks målgruppe: Familieferie med sjove og lærerige oplevelser Sjov, leg og læring er den største målgruppe for dansk turisme. Turisterne kommer typisk fra Tyskland, Norge, Sverige og Holland, og de har en travl hverdag. Det skaber behov for både korte og lange ferier med fokus på samvær. Her handler det om at være sammen om aktiviteter, der skaber nærvær og kontakt. Man overnatter primært i feriehuse eller på camping, hvor der er plads til at boltre sig tæt på strand, skov og spændende attraktioner. Man rejser sammen i et utal af konstellationer afhængig af rejsens sociale formål - fx. far/søn, mor/børn. Det centrale er pleje af nære relationer, og derfor kan det også handle om at holde ferie med bedsteforældre eller venner. Over for denne målgruppe præsenteres Danmark som destinationen, hvor man er sammen om at opleve. VisitDenmarks målgruppe: Det gode liv for livsnydere Denne målgruppe består af unge og voksne par, der holder ferie uden børn for at nyde li-

14 14 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN vets gode stunder og koble af fra hverdagen, eksempelvis med en lækker gourmetmiddag, gåture i solnedgangen eller en slentretur ned ad gågaden. De begejstres af den danske natur og de mange kulturelle seværdigheder og nyder gå- og cykelture i det fri, men også at opleve kunst, musik og lokal gastronomi. Disse forskellige ønsker og prioriteringer stiller store krav til produktet og markedsføringen. Danmark præsenteres således som oplevelsesmulighedernes land, hvor gæsten kan sammensætte og skræddersy ferien efter eget behov. Turisterne trives i Danmarks trygge og hyggelige rammer uanset årstiden og kommer primært fra Tyskland, Norge og Sverige, sekundært Holland og Storbritannien. (Kilde: VisitDenmark) I 2013 er 33 % af VisitDenmarks internationale markedsføring rettet mod Sjov, leg og læring, mens 23 % er rettet mod Det gode liv (Kilde: Lars Ramme Nielsen, markedschef VisitDenmark, 13. maj 2013). Ifølge rapporten Turisternes syn på Tønder Kommune som turistdestination, så indeholder den gode ferie ofte: Afslapning og ro (70 %) At kunne tilbringe tid sammen med venner / familie (51 %) At opleve smukke landskaber og se andre landskabsformer end hjemme. Ny viden om flora og fauna i lokalområdet (49 %) At tage dig tid til dig selv og din partner (44 %) At få historiske og kulturelle oplevelser (44 %) Der er således fin overensstemmelse med VisitDenmarks målgrupper og turisternes syn på Tønder Kommune som turistdestination.

15 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 15 4 Produktet 4.1 De to produkttyper Denne plan opererer med to produkttyper i forhold til det samlede produktudbud i Tønder Kommune: 1 Hovedprodukterne, som udgør den tiltrækningskraft, som får turister til at vælge Tønder Kommune. 2 De produkter, som frister turisterne, når de er ankommet til Tønder Kommune. De to produkttyper kan naturligvis ikke adskilles 100 % i det daglige arbejde med at markedsføre Tønder Kommune, men det er vigtigt at skelne mellem dem; bl.a. i en erkendelse af, at en del af produkterne i Tønder Kommune ikke har styrke til at trække folk til fra eksempelvis Holland og Tyskland. De kan til gengæld have deres styrke i at få turisterne til at besøge forskellige dele af kommunen under deres ophold. 4.2 Tiltrækningskraften Alle destinationer er unikke. De har alle deres helt egne særpræg; deres egen identitet. Dette gælder naturligvis også for Tønder Kommune, hvor der kan identificeres tre hovedprodukter, som naturligt kan kobles på målgruppernes ønsker og behov. Identificeringen og valget af hovedprodukterne har tager udgangspunkt i de mange analyser, rapporter, planer og strategier, som de senere år er udarbejdet; herunder strategierne for Destination Sønderjylland og Destination Sydvestjylland samt de af COWI gennemførte analyser. Disse tre hovedprodukter udgør således sammen en helt unik kombination af det turisterne søger; herunder ren natur, afslapning, ro, tid, aktiviteter i naturen.de tre hovedprodukter er:

16 16 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 1 Vesterhavet (Nordsee, som er et kendt tysk begreb) 2 Marsklandet 3 Nationalpark Vadehavet Det er de tre hovedprodukter, der fremadrettet kan udgøre hovedfortællingen på tværs af de mange tilbud i Tønder Kommune. Det er hovedprodukter, som ikke skal opfindes. De eksisterer, de er stærke hver for sig, og de kan alle videreudvikles som produkter sammen og hver for sig. Det er samtidig en kombination af produkter, som ikke kan kopieres, og dermed er der mulighed for reel differentiering af Tønder Kommune. Det er kun i Tønder Kommune, at man finder kombinationen af Marsklandet, Nationalpark Vadehavet og Vesterhavet. Det er de tre hovedprodukter, som skal trække turisterne til Tønder Kommune. Det er kombinationen af de tre hovedprodukter, som gør Tønder Kommune til noget ganske særligt. Dét er Tønder Kommunes fyrtårn. Vesterhavet Strand, vind, action, sol, bølger, luft Nationalpark Vadehavet Fugle, udflugter, østers, viden Marsklandet Kunst, kultur, historie, viden Grænserne mellem de tre hovedprodukter er naturligvis flydende, og der er derfor tale om tematiske hovedprodukter, som sammen skal skabe den røde tråd i fortællingen om Tønder Kommune som destination uanset årstid, uanset marked og uanset målgruppe. Figur 4-1 illustrerer dette princip.

17 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 17 Figur 4-1 De tre hovedprodukter - grundprincip Den primære fællesnævner for de tre hovedprodukter er naturen. Naturen er samtidig ifølge VisitDenmark det vigtigste motiv for at holde ferie i Danmark (Kilde: VisitDenmark). De tre hovedprodukter; Vesterhavet, Marsklandet og Nationalpark Vadehavet, danner tilsammen en unik kombination af naturområder, hvor hvert naturområde indeholder interessante stykker kulturhistorie 1. Valget af de tre hovedprodukter betyder ikke, at Tønder Kommune ikke skal tiltrække turister ved hjælp af andre produkter; andre fortællinger. Disse andre produkter og fortællinger skal imidlertid kobles på de tre hovedprodukter. Ønsker en aktør eksempelvis at markedsføre overnatninger i vinterhalvåret, kan dette med fordel gøres med klar reference til ét eller flere af hovedprodukterne. På den måde vil markedsføringen over tid blive samlet om eller fokuseret på hovedprodukterne, hvorved der opnås klare synergieffekter. Kigger man på tværs af de tre hovedprodukter, er det naturen og den iboende kulturhistorie, der træder tydeligt frem. Det er derfor naturen, som er kernen. Det er den også på andre destinationer, men ikke i den form og det omfang, som Tønder Kommune tilbyder. Naturen i Tønder Kommune er noget helt særligt. Figur 4-2 illustrerer de tre kløfter, som Tønder Kommune og Rømø-Tønder Turistforening skal undgå. Der skal være en fælles forståelse af hovedprodukterne mellem de tre parter i figuren. Samtidig skal der tages højde for, at også aktører/ lokale og turister bidrager til skabelsen af produktet reelt eller opfattet. 1 Ifølge Destinationsudvikling Sønderjyllands strategi har 50 % af de tyskere, som Destination Sønderjylland har adspurgt i forbindelse med destinationens strategiarbejde vist stor interesse og 44 % har i nogen grad vist interesse for kulturarv. (Kilde: Destinationsudvikling Sønderjylland strategi). Dette indikerer, at kulturarven i de tre naturområder kan være med til at skabe værdi for mange turister, når de bevæger sig rundt i naturområderne.

18 18 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN Figur 4-2 Kløfterne Kløft 1 handler primært om samarbejdet mellem aktørerne og Tønder Kommune / Rømø-Tønder Turistforening. Hvordan kan man hurtigst muligt skabe enighed om budskaber, målgrupper med videre? Kløft 2 handler primært om de budskaber og produkter, man ønsker at tilbyde turisterne, og den kvalitet heraf som turisterne opfatter. Kløft 3 handler primært om, at aktørerne skal levere det, som turisterne efterspørger og til den kvalitet, som efterspørges. Hvis kløften her bliver for stor, kan der opstå problemer med turisternes opfattelse af værdi for pengene og så kan de finde på at rejse andre steder hen. I dag udviser turisterne en høj grad af loyalitet over for Tønder Kommune. Denne loyalitet skal bevares og meget gerne styrkes. 4.3 Fristelserne Tønder Kommune byder på rigtig mange turisme- og oplevelsesmæssige fristelser for de mange turister, der holder ferie i Tønder Kommune og som fremadrettet bliver tiltrukket ved hjælp af de tre hovedprodukter. De mange fristelser er dog ikke stærke nok til, at de selv kan tiltrække et stort antal turister til kommunen fra eksempelvis Tyskland, men de kan til gengæld i høj grad bidrage til at skabe gode ferieoplevelser. De kan bidrage til at give ferien ekstra indhold og dermed bl.a. øge chancerne for, at turisterne taler positivt om deres ferie i Tønder Kommune - og ikke mindst for at de kommer tilbage. Samtidig er fristelserne vigtige i forhold til at øge turisternes døgnforbrug. Der skal med andre ord være produkter at bruge penge på. Og disse produkter skal, hvis muligt, kobles på de tre hovedprodukter de skal markedsføres under den fælles paraply, som de tre hovedprodukter udgør. Det vil sige, at de tematisk og visuelt skal kobles på hovedprodukterne, som på den måde også anvendes, når turisterne er i Tønder Kommune. Der skal være sammenhæng mellem den markedsføring, som foregår ude på markederne, og så den markedsføring, som finder sted over for turisterne, når de opholder sig i kommunen. Denne

19 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 19 sammenhæng skabes bl.a. ved at koble fristelserne på fortællingen om de tre hovedprodukter. Eksempelvis kan cykeludlejning og marsklandet kobles sammen. De fire Årshjulsanalyser viser med stor tydelighed, at der er et bredt udbud af oplevelser dvs. mange 'fristelser' i Tønder Kommune på tværs af årstiderne. Fristelserne giver ferien i Tønder Kommune ekstra indhold. De giver turisterne lyst til at bevæge sig rundt i kommunen. Eksempler på typer af fristelser: Restauranter Museer Guidede ture Aktiviteter og ture i Vadehavet Cykeludlejning Shopping Ishytter Golfbaner Sluserne Ballum og andre små byer Gallerier Events og festivaller Attraktioner De fire Årshjulsanalyser viser desuden, at Kunst, kultur og galleri, Kultur og historie, Arrangerede naturoplevelser, Aktiv ferie og Faste 1-dags events og koncerter er de oplevelsestilbud/fristelser, der er flest af på tværs af året. Med undtagelse af den sidste type oplevelsestilbud, så matcher udbuddet på udmærket vis efterspørgslen blandt de valgte målgrupper. Interessant er det dog, at der ifølge de fire Årshjulsanalyser er en meget stor del af de samlede oplevelsestilbud, som har målgruppen Alle. Dette viser klart behovet for fokusering i markedsføringsindsatsen.

20 20 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 5 Den fælles retning 5.1 Fokusering Turismemarkedsføringen af Tønder Kommune skal fremadrettet fokusere på: målgrupperne Voksne uden børn og Børnefamilier. at tiltrække målgrupperne gennem markedsføring af hovedprodukterne Vesterhavet, Marsklandet og Nationalpark Vadehavet. at få målgrupperne til at bevæge sig rundt i Tønder Kommune ved hjælp af fristelserne, som kobles på hovedprodukterne. For Tønder Kommune og Rømø-Tønder Turistforening handler det ikke om at opfinde produkter. Det handler til gengæld om fokusering. Der skal skabes EN fælles fortælling, EN hovedhistorie om Tønder Kommune baseret på det, Tønder Kommune reelt har at tilbyde - i dag og i fremtiden. Udgangspunktet er de tre hovedprodukter, som sikrer Tønder Kommune reel differentiering i markedet. Når Tønder Kommune markedsføres, sker det med klar reference til et eller flere af hovedprodukterne. Og når der i fremtiden skal udvikles nye produkter i Tønder Kommune for det skal der naturligvis så bør de udvikles inden for de rammer, som de tre hovedprodukter helt naturligt udstikker. På det praktiske plan udstikkes retningen af Tønder Kommune og Rømø-Tønder Turistforening. Aktørerne skal så for alvor kunne se styrken i en fælles fortælling og efterfølgende bidrage til denne i deres egne markedsføringsaktiviteter. I denne forbindelse spiller Nationalpark Vadehavet en ganske særlig rolle, hvilket betyder, at det vil være særdeles hensigtsmæssigt at arbejde tæt sammen med nationalparkens sekretariat om markedsføring. Som illustreret i Figur 5-1, skal den fælles fortælling naturligvis indarbejdes i de mange projekter og samarbejder, som Tønder Kommune, Rømø-Tønder Turistforening og aktørerne er involveret i. På denne måde får den fælles fortælling endnu større effekt.

21 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 21 Figur 5-1 Den fælles fortælling styrkes gennem samarbejde

22 22 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 6 Platformen 6.1 Den bærende idé Det er den bærende idés rolle at styre eller bære markedsføringen. Den bærende idé er den krog markedsføringen hænges op på hele vejen igennem: Den bærende idé: I Tønder Kommune er naturen allestedsnærværende, den fylder, den følger med os, når vi bevæger os rundt i kommunen. Den er der altid. Naturen lægger samtidig op til ro og afslapning, og den skaber de rammer, hvor vi kan give os tid til hinanden, og hvor vi får mindeværdige oplevelser med os hjem uanset årstid. 6.2 Løftet Markedsføring indeholder et løfte et løfte som Tønder Kommune som turistdestination skal kunne indfri: Løftet: Ro, afslapning, opladning og god tid til hinanden samt mindeværdige oplevelser i og med naturen uanset årstid. Og uanset hvad du gør, og uanset hvor du befinder dig, så følger naturen med. Du slipper ikke! 6.3 Beviset Hvad er det, der gør, at Tønder Kommune som turistdestination kan indfri løftet til turisterne:

23 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 23 Beviset: Nationalpark Vadehavet, Vesterhavet og Marsklandet er faktisk allestedsnærværende i Tønder Kommune. Det er næsten umuligt at bevæge sig rundt i kommunen uden at være i kontakt med naturen, som byder på storslåede oplevelser uanset årstiden. Naturen er ikke alene om at byde på mindeværdige oplevelser i Tønder Kommune. Her er også bl.a. shopping, kunst og kultur men man skal igennem naturen for at komme frem til disse oplevelser! 6.4 Idé til slogan Et slogan udtrykker ideelt set strategien i nogle få ord. Der skal således løbe en rød tråd fra det strategiske niveau og frem til det valgte slogan. Et godt slogan er på den måde en sammenfatning, som samtidig er let kommunikerbar og fængende, da et slogan, når det høres eller ses, skal lede tankerne 'i retningen' af strategien og dermed det reelle indhold mv. på destinationen. Idéer til slogan for turismen i Tønder Kommune: Her følger naturen altid med! Et naturligt valg! Midt i naturen!

24 24 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 7 Medieovervejelser - Mod færre platforme og øget effektivitet Den fælles fortælling om Tønder Kommune i forhold til de tre hovedprodukter skal være den røde tråd i markedsføringen på tværs af alle kanaler. Dette uanset om Rømø-Tønder Turistforening gennemfører en kampagne målrettet børnefamilier i Nordtyskland eller om Familien Carstensens Bed & Breakfasts i Sæd gør en indsats for at tiltrække 60+ personer i Nordjylland. De tre hovedprodukter skal altid spille en rolle uanset medie! En del af VisitDenmarks strategi for den internationale markedsføring går ifølge Lars Ramme Nielsen, markedschef VisitDenmark bl.a. ud på at øge effektiviteten af markedsføringen gennem disse to punkter: Optimere og drive trafik til færre platforme. Ramme den samme målgruppe flere gange. Tankerne bag denne del af VisitDenmarks strategi kan tilpasses og overføres til arbejdet med at markedsføre Tønder Kommune. I dag sker markedsføringen af Tønder Kommune på initiativ af forskellige aktører og på rigtigt mange platforme, hvilket er naturligt, da ingen jo ejer turismeproduktet. Rømø-Tønder Turistforening står dog bag en stor del af markedsføringen. Og her finder en høj grad af koordinering og optimering sted; bl.a. i forhold til fokusering på sociale medier. Tabel 7-1 viser, hvor turisterne, som har besøgt Tønder Kommune, har hørt om Tønder Kommune.

25 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 25 Tabel 7-1 Informationskilder ift. ferie i Tønder Kommune Informationskilde % Jeg har været her før 57 Jeg har venner / familie i området 24 Internet 21 Venners / families anbefaling 22 Brochurer og foldere 7 Annoncer 5 Blogs, videoblogs, Facebook 3 Artikler i aviser / magasiner 4 Lokale aviser 2 Reklamer i tv 6 Rejsemesse 1 rejsebureau 5 Kilde: Turisternes syn på Tønder Kommune som turistdestination Tabel 7-2 giver et indblik i, hvilke informationskilder, som respondenterne i Visit- Denmarks Brandmåling 2013 angiver som indflydelse på deres valg af destination for deres seneste ferie.

26 26 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN Tabel 7-2 Informationskilder Information source D% S% N% Accommodation websites Recommendations by friends and relatives Online travel agencies, such as Expedia, Orbitz, Travel agent / agency / tour operator Airline websites Other travel related websites, e.g. TripAdvisor Advertising in travel brochures, newpapers, magazines and tv Destination tourism office including their website Other transport websites: ferries, trains etc Travel fairs Social media: Facebook, Twitter, etc None of these Don t know Kilde: VisitDenmark Rigtig mange turister går online, når de søger information om en destination og dens tilbud det viser Tabel 7-1 tydeligt. Og endnu flere vil gøre det i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at for Tønder Kommune handler det om at få koordineret og effektiviseret markedsføringsindsatsen med fokus på online medier både før, under og efter gæsternes besøg. I denne forbindelse kan det anbefales at koordinere med Destination Sydvestjyllands og Destination Sønderjyllands arbejde på dette område. Interessant er det naturligvis, at 68 % af aktørerne i Delanalyse A Statusanalyse af markedsføringsaktiviteter stadig anvendte printmedier i Men

27 FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI OG -PLAN 27 samtidig er det positivt, at rigtig mange arbejder med indgående online markedsføring. Uanset medie online eller offline så skal det matche den situation, som modtageren befinder sig i. Med nye medier bliver det i stigende grad muligt at påvirke forbrugere i stadig flere forbrugssituationer. Derfor bør mediearbejdet i Tønder Kommune tilrettelægges ud fra at matche forbrugssituationen med det rette medie. Vær lige der, hvor gæsten er før, under og efter besøget i Tønder Kommune Det er i realiteten et ret simpelt princip, som, hvis realiseret fuldt ud, vil give både Tønder Kommune, Rømø-Tønder Turistforening og aktørerne et effektivt og inspirerende værktøj til markedsføring. Princippet er indarbejdet i Handlingsplan for markedsføring. Den røde tråd i markedsføringen generelt og i medievalget specifikt bør være, at man i Tønder Kommune konstant arbejder med, hvordan man kan gøre sig fortjent til at blive positivt omtalt på de mange medieplatforme, hvor moderne mennesker i dag deler deres rejseminder og -erfaringer både før, under og efter ferien. Det er disse såkaldte earned media, som får stadig større betydning; bl.a. da forbrugerne finder andre forbrugere mere troværdige end oplevelsesudbyderne i forhold til markedsføring. For Tønder Kommune, Rømø-Tønder Turistforening og aktørerne handler det således om at se: Hver enkelt gæst som et medie, der påvirker andre gæster Dette kan illustreres ved hjælp af Figur 7-1: Figur 7-1 Medietyper Kilde: Inspireret af Kavaratzis, 2004

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

TURISTERNES SYN PÅ TØNDER KOMMUNE SOM TURISTDESTINATION

TURISTERNES SYN PÅ TØNDER KOMMUNE SOM TURISTDESTINATION FEBRUAR 2013 TØNDER KOMMUNE TURISTERNES SYN PÅ TØNDER KOMMUNE SOM TURISTDESTINATION RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

turismepolitik Indhold Virksomhedsudvikling Produktudvikling Bilag om baggrund

turismepolitik Indhold Virksomhedsudvikling Produktudvikling Bilag om baggrund 2 0 1 4 2 0 1 7 turismepolitik Indhold Indledning Tilgangen Markedsføring Virksomhedsudvikling Produktudvikling Bilag om baggrund side 2 side 3 side 4 side 5 side 6 side 8 1. Indledning Tønder Kommunes

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE 4b. SPECIAL INTEREST TURISTER Norge Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med interesse

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

CAMPISTERNE/TYSKLAND

CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE Tyskland Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Ferietype: Campingferie i nærheden af vandet med sport og aktiviteter Planlægning Volumen: 3.800.000

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark)

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark) FOODIES/NORGE FOODIES Norge Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme tilbage

Læs mere

Danmark i de internationale medier. VisitDenmark 2016

Danmark i de internationale medier. VisitDenmark 2016 Danmark i de internationale medier VisitDenmark 2016 Udgivet af VisitDenmark Maj 2017 Kontaktperson Janne Grønkjær Henriksen, Marketingdirektør E-mail: jgh@visitdenmark.com tlf. +45 32 88 99 50 Mob. +45

Læs mere

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver NORGE: FOODIES Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Ferietype: Sæson: Ferie med fokus på madoplevelser Juli

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 400.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

Danmark i de internationale medier. Omtale genereret af VisitDenmarks pressemedarbejdere i 2015

Danmark i de internationale medier. Omtale genereret af VisitDenmarks pressemedarbejdere i 2015 Danmark i de internationale medier Omtale genereret af VisitDenmarks pressemedarbejdere i 2015 Udgivet af VisitDenmark Maj 2016 Kontaktperson Mikkel Thrane, Kommunikations- og Pressechef E-mail mt@visitdenmark.com

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt GULDHORNENE/HOLLAND GULDHORNENE Holland Guldhornene Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 1.800.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur Hvad får målgruppen

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping Sælvigbugtens Camping Samsø Hytter, værelser og camping Camping på Samsø for enhver smag og alder Charmen ved Samsø er ikke til at tage fejl af. Her er et rigt kulturliv med musik og kunst for børn og

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Strandhoteller og feriecentre med wellness

Strandhoteller og feriecentre med wellness DET GODE LIV/NORGE DET GODE LIV Norge Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Kultur Hvad

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND 4a. SPECIAL INTEREST TURISTER Tyskland Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR Norge Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR

NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Byrejser

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver NORGE:DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Ferietype: Sæson: Norge generelt Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller og feriecentre

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Segmentanalyse maj 2011 på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Beregningen baseres på følgende kilder: Overnatningsstatistik, Danmarks

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

LYSTFISKERNE/TYSKLAND

LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE Tyskland Lystfiskerne Alder: 30 59 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 6.000.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Natur Kultur Sol og strand Hvad får

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 65.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark.

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Gæsteundersøgelse 2 0 0 7 2 0 0 8 Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Indledning Fra efteråret 2007 til efteråret 2008 gennemførte

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere