Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag"

Transkript

1 Bilag 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering én eller to gange årligt... 3 screening for ordblindhed i 3. og 7. klasse... 3 Rollefordeling... 3 Sprogvurdering i 0. klasse opsamling på kommuneniveau fra Klassekonferencer... 3 Læsevejledning... 4 Relevante links klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse sprogvurdering i 0. klasse i Vesthimmerlands Kommune Opmærksomhedspunkter fra Fælles Mål Bilag 1 Oversigt over testområder og tests Materialeliste

3 Indledning Lærerens faglige observationer af eleven og klassen i det daglige giver et godt indblik i den enkelte elev og klassens udvikling. De daglige observationer skal dog suppleres med test, der giver overblik over de enkelte elever og klassen samt finde styrker og vanskeligheder, læreren måske ikke har været opmærksom på. Individuel afdækning med test kan give yderligere indblik i enkelte elevers styrker og udfordringer og dermed give bedre mulighed for at tilrettelægge den rette indsats. Evalueringen, lærerens egne observationer og vurderinger og testning skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev, for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisning og til information til forældre om elevens udbytte af undervisningen. Testplanen skal tænkes ind i sammenhæng med undervisningen og anvendes fremadrettet, så den bliver et dynamisk værktøj og resultaterne omsættes i en pædagogisk praksis, der skaber udviklingsmuligheder, læring og kvalitet for den enkelte og for klassen. Der er i valget af test-og evalueringsmaterialer i testplanen lagt vægt på, at progressionen kan følges og måles med standardiserede prøver. I National Test i læsning kan Beregneren 1 anvendes til at måle elevernes progression. Der kan være elever i klassen, der har behov for sværere eller lettere prøver end de obligatoriske til klassetrinnet. Så testplanen skal anvendes med omtanke det er bedre at vælge sværere eller lettere prøver til enkelte elever end at følge planen slavisk, så planen bliver et brugbart redskab. Principperne bag testplanen Elevernes skriftsproglige udvikling skal følges tæt, så alle elever bliver så dygtige som muligt Elever i risiko for læse- og stavevanskeligheder opdages så tidligt som muligt Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag på elevniveau: at følge det enkelte barns læse- og staveudvikling med henblik på at tilrettelægge en undervisning, der bidrager til at den enkelte elev bliver så dygtig som muligt at identificere elever i læsevanskeligheder såvel afkodnings- som forståelsesvanskeligheder på klasseniveau: at få overblik over klassens læse staveudvikling med henblik på at sikre, at eleverne opnår de nødvendige kompetencer at kvalificere grundlaget for en differentieret læse- og staveundervisning og holddeling 1 Se Bilag1 s. 19 2

4 på skoleniveau: at synliggøre lokale udfordringer på læse- og staveområdet at kvalificere lokale indsatser Evaluering én eller to gange årligt I 3., 5. og 7. klasse er der obligatorisk evaluering i læsning én gang om året, mens der på 1., 2., 4., 6. og 8. evalueres to gange. Det anbefales, at der evalueres to gange på alle årgange det besluttes på den enkelte skole. screening for ordblindhed i 3. og 7. klasse I slutningen af 2. klasse eller i begyndelsen af 3. klasse foretages en klassescreening med Nonorddiktat ( DVO) med henblik på at identificere elever i risiko for at udvikle ordblindhed. Dansklæreren foretager screeningen og retter testene. Læsevejleder og dansklærer drøfter resultaterne og beslutter evt. opfølgning. I begyndelsen af 7. klasse foretages en klassescreening med Find det der lyder som et ord med henblik på at identificere elever med ordblindhed. Der følges op på elever, der scorer i 10-percentilen. Læsevejleder og dansklærer laver en helhedsvurdering af den enkelte elev med henblik på opfølgning. Se Ordblindepolitik. Læsevejleder er behjælpelig med testmateriale. Rollefordeling Dansklæreren forestår klasseevalueringen på alle årgange. Læsevejleder eller anden læsekyndig person forestår individuelle undersøgelser. Sprogvurdering i 0. klasse opsamling på kommuneniveau fra 2019 Skolen indsender resultaterne af testene i den obligatoriske sprogvurdering: Find Billedet, DLB eller Vokaler og Store Bogstaver til læsekonsulenten senest 1. november. Klassekonferencer 0.kl Efter sprogvurderingen afholder skolen en klassekonference med deltagelse af børnehaveklasseleder, læsevejleder, skoleledelse, evt. kommende 1.-klasselærer, ressourcecenterkoordinator og CPP tale-sprogkonsulent. Efter behov afholdes opfølgende møder klasse Der afholdes klassekonference i 1. og 2. klasse. Her deltager læsevejleder, dansklærer og skoleleder og andre relevante aktører. Læsekonsulenten kan indkaldes efter behov. Al forskning viser, at jo tidligere der gøres en indsats, jo større effekt har den! og 8.klasse Der holdes klassekonference efter de nationale test i foråret. Her deltager læsevejleder, dansklærer og klassens lærere i de boglige fag, evt. også skoleleder. Faglige læsning samt handleplaner for elever i læsevanskeligheder indgår i konferencen 3

5 Læsevejledning til testplanen Testplanen er for alle årgange delt ind i fire felter: Øverste felt beskriver obligatorisk testning. De tre øvrige felter er ikke obligatoriske, men indeholder en oversigt over materialer til supplerende og løbende evaluering. Testtidspunkt og testmaterialer Materialer, som kan anvendes til supplerende evaluering Handling ved læsevanskeligheder Materialer til en individuel afdækning Tiltag Materialer, der kan benyttes hen over skoleåret til løbende evaluering I bilag 1 findes en oversigt over de færdighedsområder, de forskellige tests tester. Hvis du behøver hjælp til testning, vurdering, opfølgning m.m. Skolens læsevejleder hjælper gerne med vejledning og rådgivning til testning, vurdering og plan for opfølgning. Relevante links Vejledninger fra UVM Vejledning til lærere med elever med særlige behov: Beregneren (Højreklik, Åbn link) Koden til programmet fås ved henvendelse til skolens læsevejleder eller læsekonsulent kkd@vesthimmerland.dk 4

6 0.klasse Efterår: Sprogvurdering - september (oktober) KTI, Find Billedet samt DLB eller Vokaler og Store Bogstaver (Se s. 15) : For elever i vanskeligheder: revurdering sprog og bogstavkendskab og Odblinderisikotesten IL-Basis (efterår forår) Alle bogstaver (forår) Konsonanter (forår) Forlyd og rimdel (forår) Find billedet (forår) Chips Handlinger ved vanskeligheder Ordblinderisikotesten i slutningen af 0.kl Individuel sprogvurdering Gladsaksematerialet, Individuel afdækning Læseevaluering på begyndertrinnet Holddeling Undervisningsdifferentiering Fokus på Fonologisk opmærksomhed Bogstav lyd- kursus Inspiration til undervisning: pdf Før-LUS LUS Læseevaluering på begyndertrinnet Børns fornemmelse for skriftsprog 5

7 1.klasse Efterår: Ordlæseprøve (december) Ordlæseprøve 1 eller OS64 : Ordlæseprøve OS64 eller Ordlæseprøve 1 eller Ordlæs Sætningslæseprøve MiniSL1 eller Sætningslæseprøve 1 Bogstavprøve 1 2 Idas ord (Alinea) Tekstlæseprøve Staveprøve 1 Orddiktat Dinodiktat Handlinger ved læsevanskeligheder Ordblinderisikotesten i begyndelse, midte, slutning af 1.kl Individuel læseundersøgelse m. Sprog og bogstav eller tekst og Ord Gladsaksematerialet Fokus på sproglige forudsætninger for læsning Bogstavkursus (grafem-fonemforbindelse) Læseløft Se også: pdf LUS Det gode læseforløb Det gode skriveforløb Læseraketten Skriveraketten Læsemåleren Børns fornemmelse for skriftsprog 6

8 2.klasse Efterår: National test, frivillig 2. kl : National test, obligatorisk febr. maj Staveprøve: ST2 eller Staveprøve 1 DVO-screening, Nonorddiktat. (DVO-screening af elever i risiko for dysleksi i begyndelsen af 3. kl) OS 120 Ordlæseprøve 1 eller 2 MiniSL2 Sætningslæseprøve 1 eller 2 Sætningslæs Tekstlæseprøve 2 Sætningsdiktat Handlinger ved læsevanskeligheder Bogstavprøve 2 (sikkert bogstavkendskab) Individuel læseundersøgelse IL-basis sprog og bogstav eller Tekst og Ord Gladsaksematerialet Holddeling Undervisningsdifferentiering Bogstavkursus (grafem-fonemforbindelse) Læseløft Læse-skriveteknologi Se også: pdf LUS Det gode læseforløb Det gode skriveforløb Læseraketten Skriveraketten Læsemåleren Logbog port folie 7

9 3.klasse Efterår: National test, frivillig november/ december (niveau 2. eller 4. kl.) ELLER : SL60 eller Sætningslæseprøve 2 eller national test, frivillig maj/juni Staveprøve ST3 eller Staveprøve 2 Opfølgning på elever i risiko for dysleksi med DVO-screening Ordlæseprøve2 Sætningslæseprøve 1 Tekstlæseprøve Staveprøve 1 Handlinger ved læsevanskeligheder Bogstavprøve 2 (sikkert bogstavkendskab) Individuel læseprøve IL-basis eller IL-mellem Testbatteriet Holddeling Undervisningsdifferentiering VAKS- eller andet afkodningskursus Flydende læsning Stavekursus Læse-skriveteknologi National Ordblindetest ved begrundet mistanke om ordblindhed tidligst maj Se også: pdf LUS Det gode læseforløb Det gode skriveforløb Læseraketten Skriveraketten Læsemåleren Logbog port folie 8

10 4.klasse Efterår: National test, frivillig (niveau 4) : National test, obligatorisk Staveprøve ST4 eller Staveprøve 2 Ordlæseprøve 1-2 SL40 Sætningslæseprøve 2 Tekstlæseprøve ST 2-3 ST5 Handlinger ved læsevanskeligheder Individuel læseundersøgelse IL-mellem Testbatteriet National ordblindetest ved begrundet mistanke om ordblindhed Holddeling Undervisningsdifferentiering VAKS-kursus eller andet afkodningskursus Læsekursus strategier før-under-efterlæsning Læse-skriveteknologi Stavekursus Se også: pdf LUS Det gode læseforløb Det gode skriveforløb Læseraketten Skriveraketten Læsemåleren Logbog port folie 9

11 5.klasse Efterår: National test, frivillig (niveau 4. el. 6. kl) november/ december ELLER : Læs5 eller Tekstlæseprøve 6 eller national test, frivillig maj/juni Staveprøve ST5 eller Staveprøve3 Ordlæseprøve 2 Sætningslæseprøve 2 Tekstlæseprøve Staveprøve 2 ST Tekstlæseprøve 7-8 ST 6 National test i Dansk som andetsprog Handlinger ved læsevanskeligheder National ordblindetest ved begrundet mistanke om ordblindhed Individuel læseundersøgelse IL-mellem Testbatteriet Holddeling Undervisningsdifferentiering VAKS-kursus Læsekursus læseforståelsesstrategier, før-under-efterlæsning Læse-skriveteknologi Stavekursus Se også: pdf LUS Det gode læseforløb Det gode skriveforløb Læseraketten Skriveraketten Læsemåleren Logbog port folie 10

12 6.klasse Efterår: National test, frivillig november, niveau 6kl : National test, obligatorisk Staveprøve ST6 eller Staveprøve 3 TL 1 Tekstlæseprøve 1-8 Staveprøve 3 ST ST7 Handlinger ved læsevanskeligheder National ordblindetest ved begrundet mistanke om ordblindhed Individuel læseundersøgelse IL-mellem Testbatteriet Holddeling Undervisningsdifferentiering Læse-skriveteknologi Læseforståelseskursus fagtekster VAKS-kursus Læsekursus/flydende læsning Stavekursus Se også: pdf LUS Det gode læseforløb Det gode skriveforløb Læseraketten Skriveraketten Læsemåleren Logbog port folie 11

13 7.klasse Efterår: Klassescreening med Find det der lyder som et ord Efterår: National test, frivillig november/ december (niveau 6. eller 8. kl) eller TL2 (september) : ST7, national test, frivillig maj/juni SL40 TL1 Tekstlæseprøve 1-8 Staveprøve ST Staveprøve 3 ST 8 Fonologisk og Semantisk ordforrådsprøve National test i Dansk som andetsprog Handlinger ved læse-skrivevanskeligheder National ordblindetest ved begrundet mistanke om ordblindhed Individuel læseundersøgelse IL-ungdom Find det, der lyder som et ord Semantisk / fonologisk ordforrådsprøve Læse-skriveteknologi VAKS-kursus Læsekursus faglig læsning Skrive-kursus Tekster/genre Flydende læsning Stavekursus Plan for forberedelse til afgangsprøve i boglige fag Se også: pdf Det gode læseforløb Det gode skriveforløb Læseraketten Skriveraketten Logbog port folie 12

14 8.klasse Efterår: National test, frivillig november, niveau 8.kl : National test, obligatorisk TL2 TL3 ST Find, det der lyder som et ord Fonologisk og Semantisk ordforrådsprøve Handlinger ved læse-skrivevanskeligheder National ordblindetest ved begrundet mistanke om ordblindhed Individuel læseundersøgelse IL-ungdom Læse-skriveteknologi Flydende læsning Læseforståelseskursus faglig læsning, før-under-efterlæsning Skrive-kursus: genre-tekst Stavekursus Holddeling Undervisningsdifferentiering Plan for tiltag i forhold til afgangsprøve i boglige fag Se også: pdf Læseprøver til FP9 Retskrivningsprøver FP9 Logbog 13

15 9. klasse TL4 TL3 ST9 ST 7 og 8 Handlinger ved læse-skrivevanskeligheder Plan for deltagelse i afgangsprøve Afgangsprøve på særlige vilkår Læse-skriveteknologi Stavekursus Skrivekursus - genreskrivning Kursus faglig læsning Evt. UU Se også: pdf Læseprøver til FP9 Retskrivningsprøver FP9 Logbog 14

16 sprogvurdering i 0. klasse i Vesthimmerlands Kommune I begyndelsen af 0.klasse foretages en sprogvurdering. Det sker for at skabe de bedste forudsætninger for, at børnehaveklasselederen kan planlægge og tilrettelægge sin undervisning under hensyntagen til det enkelte barns sproglige kompetencer og potentialer. Resultaterne af sprogvurderingen anvendes ved tilrettelæggelsen af en differentieret undervisning med henblik på, at børnene vedvarende udvikler deres tale - og skriftsproglige kompetencer i skolens undervisning. Sprogvurderingen omhandler: Generel sprogforståelse Ordkendskab Bogstavkendskab Fonologisk opmærksomhed Til sprogvurderingen anvendes: Sprogforståelse: Kontrolleret Tegne-Iagttagelse. Forlaget Skolepsykologi nr. 37 Ordkendskab: Find billedet fra Læseevaluering på begyndertrinnet. Alinea Bogstavkendskab og fonologisk opmærksomhed: DLB, Special-pædagogisk forlag, eller Vokaler og Store Bogstaver fra Læseevaluering på begyndertrinnet, Alinea Sprogvurderingen afvikles i september. Sprogvurderingen foretages af børnehaveklasselederen bistået af en observatør. Efter sprogvurderingen afholder skolen en klassekonference med deltagelse af børnehaveklasseleder, læsevejleder, skoleledelse, evt. kommende 1. -klasselærer, specialundervisningskoordinator og PPR-medarbejder. Efter behov afholdes opfølgende møder. Inspirationsmateriale findes her: Udvalget vedr. obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen, marts

17 Opmærksomhedspunkter fra Fælles Mål I forenklede Fælles Mål for dansk, matematik og børnehaveklassen er der indført opmærksomhedspunkter inden for kerneområder. Det er områder som forskningen viser, er grundlæggende for, at eleverne kan tilegne sig læring i alle fag, som forskningen viser, er grundlæggende for, at eleverne kan følge med i alle fag. Opmærksomhedspunkterne beskriver det forventede minimumsniveau inden for målene for, at eleven kan følge med i undervisningen. Hvis en elev ikke når det niveau, der er beskrevet i opmærksomhedspunktet, skal læreren gå i dialog med skoleledere og skolens ressourcepersoner om, hvordan eleven kan hjælpes. Efter 0. klasse Eleverne kan genkende alle bogstavernes form, navn og lyd (undtagen q, w, x og z) Efter 2. klasse Eleven kan læse lydrette (f.eks. to, bus, og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på én og to stavelser (f.eks. pige og komme) Eleven kan formulere sammenhængende sætninger både mundtligt og skriftligt, og har viden om ord og udtryk i tekster, instruktioner og opgave Eleven kan stave lydrette og almindelige ikke-lydrette ord Efter 4. klasse Eleven kan læse tekster om et velkendt fagligt emne med ca. 120 ord pr. minut Eleven kan formulere en sammenhængende tekst med en tydelig tekststruktur f.eks. en beretning eller en beskrivelse af et velkendt fænomen Efter 6. klasse Eleven kan opdage egne forståelsesvanskeligheder og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten (f.eks. afklare ukendte ords betydning, anvende grafiske modeller eller stille spørgsmål til tekstens indhold) Efter 9. klasse Eleven kan foretage basal korrektur på sprog, sætning, tegnsætning og layout. 16

18 Bilag 1 Oversigt over testområder og tests Klasse Testområde Test Hvornår 0. sprogvurdering: Lytteforståelse, Ordkendskab, Bogstavkendskab, Fonologisk opmærksomhed Kontrolleret Tegne-Iagttagelse. Find billedet DLB eller Vokaler og Store Bogstaver September og forår her evt. andre materialer Bogstavkendskab Fonologisk opmærksomhed Lytteforståelse, Rimord, Fonemopmærksomhed, Sammensatte ord Grafem-fonem-kodning og syntesedannelse 1. Bogstavkendskab Grafem-fonemkodning og syntesedannelse Ordlæsefærdighed korte lydrette ord Ordlæsning, nye ord Sætningslæsning Tekstlæsning Stavning Stavning nye ord (nonord) 2. Afkodning, sprogforståelse, tekstforståelse Ordlæsning Sætningslæsning Tekstlæsning Stavning, korte lydrette ord Omsætning fra lyd til bogstav Alle Bogstaver eller Bogstavprøve 1 Forlyd og rimdel IL-basis Test til tidlig identifikation af elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder. UVM Alle Bogstaver eller Bogstavprøve 1 eller 2 Test til tidlig identifikation af elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder OS64, Ordlæseprøve 1 Idas ord MiniSL1, Sætningslæseprøve1 Tekstlæseprøve 1 Staveprøve 1 eller Orddiktat Dinodiktat NT 2. klasse standardiseret forår OS120 MiniSL2, Sætningslæs, Sætningslæseprøve 1 eller 2 Tekstlæseprøve2 ST2, Sætningsdiktat, Staveprøve 1 og eller 2 DVO- screening Non-orddiktat. Individuel screening ved færre end 12 rigtige Efterår (resultat fra 0.kl følges op for de børn, hvor det giver mening) og forår Primo 1. kl. Efterår og forår Efterår og forår Efterår og forår Efterår /forår Efterår / forår 17

19 3. Afkodning, sprogforståelse og tekstforståelse Tekstlæsning Sætningslæsning Ordlæsning Stavning, betingede lyde, konsonantklynger, endelser, 4. Afkodning, sprogforståelse, tekstforståelse Sætningslæsning Læsehastighed Stavning 5. Afkodning, sprogforståelse og tekstforståelse Tekstlæsning Sætningslæsning Læsehastighed Stavning 6. Afkodning, sprogforståelse, tekstforståelse Ord og tekstlæsning Læsehastighed Stavning 7. Afkodning, sprogforståelse og tekstforståelse Tekstlæsning, rigtighed og hastighed Læsehastighed NT frivillig 2. eller 4. klasse. Standardiseret forår Tekstlæseprøve 3 / 4 SL60, Sætningslæseprøve 2 Ordlæseprøve 2 ST3, Staveprøve 2 NT 4.klasse. Standardiseret forår SL40, Sætningslæseprøve 2 Tekster fra Flydende læsning. Opmærksomhedspunkt 120 ord/minut indenfor velkendt fagligt indhold ST4, Staveprøve 2 eller 3 NT frivillig 4. eller 6. klasse. Standardiseret forår Læs5, Tekstlæseprøve 7 8 (lix 2-28) Sætningslæseprøve 2 Tekster fra Flydende læsning i praksis ST5, Staveprøve 3 NT 6.klasse TL1 Tekster fra Flydende læsning i praksis. Pejlemærke i 6. kl: let tekst 200 ord/minut ST6 (Lettere til enkelte elever) NT 6. eller 8.kl. Standardiseret forår TL2 Udvalg af lette og udfordrende tekster Efterår Efterår / forår Efterår/ forår Efterår/ forår Efterår og forår Efterår / forår Hen over året Efterår Efterår/ forår Efterår Efter behov forår Efterår og forår Efterår Hen over året Efterår Efterår Efter behov 18

20 Stavning 8. Afkodning, sprogforståelse og tekstforståelse Stavning 9. Afkodning, sprogforståelse og tekstforståelse ST7 (lettere til enkelte elever) NT 8. kl ST8 (lettere prøve til enkelte elever) NT 8. Standardiseret forår 8.kl Efterår og forår Efterår Materialeliste Beregneren Beregneren anvendes til at beregne læseudviklingen i NT i læsning. Info og programmet kan downloades her: Koden fås ved henvendelse til skolens læsevejleder. Det er let at bruge programmet der er en fin vejledningsvideo på hjemmesiden. Der gælder samme regler om fortrolighed som ved NT! Kontrolleret Tegne-Iagttagelse. Forlaget Skolepsykologi nr. 37 DLB (Dansk lyd og bogstavprøve), Special-pædagogisk forlag Læseevaluering på begyndertrinnet, Brostrøm og Petersen, Alinea. Oversigt over materialer i Læseevaluering på begyndertrinnet Indsatsområde Sproglige forudsætninger ved skolestart (begyndelsen af 0.kl) Forudsætninger for læsning og stavning (slutningen af 0. kl.) Læsning og stavning af enkeltord (1. kl) Evalueringsmateriale Bogstavkendskab: Store Bogstaver Fonologisk opmærksomhed: Vokaler Ordkendskab: Find billedet Bogstavkendskab: Alle bogstaver Fonologisk opmærksomhed: Konsonanter og Forlyd og rimdel Ordkendskab: Find billedet Læsning af rigtige ord: Ordlæs Stavning af rigtige ord: Orddiktat Læsning nye ord: Idas Ord Læsning og skrivning af sammenhængende tekst ( 2.kl) Stavning af nye ord: Dinodiktat Læsning: Sætningslæs Stavning: Sætningsdiktat. 19

21 Oversigt over IL-basis gruppeprøve IL-basis beskrivelse og vurdering af børns læseforudsætninger og begyndende læseudvikling, Frost, Hogrefe Emne Lytteforståelse Rimord Forlydsanalyse Fonemantal Sammensatte ord Bogstavkendskab og bogstavskrivning Ordskrivning 1, 2 og 3 Tegne og skrive 1 og 2 Prøvetidspunkt August - september September - oktober September - oktober September- oktober / Januar - februar Oktober - december Efter bogstavgennemgang er afsluttet April-juni, maj-juni, beg. Af 1. kl. I begyndelsen ag slutningen af 0.kl Skriftsproglig udvikling, Juul og Møller, Hogrefe. Prøverne tages på hjemmesiden og er selvrettende. Oversigt over materialer i Skriftsproglig udvikling 0.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. Bogstav- Prøve 1 Ordlæse- prøve 1 Ordlæse - prøve 2 Sætningslæse- prøve 1 Sætningslæse- prøve 2 Stave- prøve 1 Stave- prøve 2 Tekstlæse- prøve 1-8 Stave- prøve 3 Ordlæseprøverne OS64 og 120, Nielsen m.fl., Dansk psykologisk Forlag Sætningslæseprøverne SL60 og 40, Nielsen m.fl., Dansk psykologisk Forlag Læs 5, Nielsen, Dansk psykologisk forlag TL 1-5, Nielsen m.fl., Dansk psykologisk Forlag Flydende læsning i praksis, Brandt, Akademisk Forlag St-prøver 2-9, Jensen m.fl., Dansk psykologisk Forlag 20

Kommunal testplan for dansk

Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Center for Skoletilbud Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 13. august 2015 Skolekonsulent Louise Elmquist Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Formål

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Obligatorisk evaluering og tidspunkt

Obligatorisk evaluering og tidspunkt Obligatorisk evaluering og tidspunkt Alder/Klas se-trin 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 5 år / inden skolestart Når barnet er 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK Visioner for læsning Det er overordnede mål for Herstedlund Skoles sprog og læsepolitik er, at give alle elever optimale muligheder for at udvikle sprog og læsekompetencer,

Læs mere

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Målstyringsværktøjet er rammen, inden for hvilken den enkelte skole formulerer sig skriftligt om sin egen indsats på skriftsprogsområdet. Intentionen er: Den enkelte

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole Test og prøver på Eggeslevmagle Skole På Eggeslevmagle Skole tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af Eggeslevmagle Skoles evalueringskultur,

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK Visioner for læsning Det er overordnede mål for Herstedlund Skoles sprog og læsepolitik er, at give alle elever optimale muligheder for at udvikle sprog og læsekompetencer,

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2 Handleplan for skriftsproglig udvikling Utterslev Skole NB: LST = Læse/skriveteknologi, fx AppWriter, diktafonfunktion o.l. Indhold 0. årgang:... 2... 2... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg:... 2 1. årgang:...

Læs mere

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udvikler og udgiver psykologiske og pædagogiske test i tæt samarbejde med og til psykologer og beslægtede

Læs mere

Peder Lykke Skolens læsepolitik april 2018

Peder Lykke Skolens læsepolitik april 2018 Peder Lykke Skolens læsepolitik april 2018 Peder Lykke Skolens læsepolitik er en information og en guide til forældre, lærere, og andre med interesse for læsning og læseundervisning. De forskellige krav

Læs mere

TASK på Holstebro Friskole

TASK på Holstebro Friskole TASK på Holstebro Friskole TASK står for Trivsel - Adfærd - Sociale kompetencer - Kognitive færdigheder. TASK er et special- og støtte-tilbud på Holstebro Friskole. Her kan lærere få råd og vejledning

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Hvordan forstås ordblindhed? Nogle elever viser store vanskeligheder

Læs mere

Læsehandlingsplan Langholt Skole

Læsehandlingsplan Langholt Skole Læsehandlingsplan Langholt Skole Forord Læsning og IT Læsebånd Klassekonferencer Yngste team Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse Ældste team 4. klasse 5. klasse 6. klasse Forord På Langholt

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever Skole: Valby Skole Periode: 2018/19 Hvordan forstår vi ordblindhed Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved at koble bogstav og lyd. Det

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning GUNGEHUSSKOLEN Ordblindehandleplan Indledning Samlet testplan på Gungehusskolen Testplan med fokus på elever i risiko for ordblindhed 0. -2.klasse Undervisnings af elever med afkodningsvanskeligheder (Alle

Læs mere

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet er gennemprøvede og anvendt i forskellige undersøgelser om begynderlæsning. Mange har vist

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Handleplan for læsning Virring Skole

Handleplan for læsning Virring Skole Handleplan for læsning Virring Skole Børnehaveklasse Målet for arbejdet med læsning i børnehaveklassen er blandt andet, at elevernes færdigheder i de tre alfabeter er så gode, at undervisningen i 1. klasse

Læs mere

Ordblinderisikotesten

Ordblinderisikotesten Ordblinderisikotesten - Kommunal strategi for tidlig indsats i Roskilde Kommune Roskilde Kommunes 2020 perspektiver Læringsgrundlag Handleplan for læsning Implementering Program Baggrund for Ordblinderisikotesten

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Evalueringskultur

Evalueringskultur Evalueringskultur 2012 2013 Efterår 0. klasse I september foretages en sproglig vurdering af børnene således, at undervisningen fra begyndelsen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen -Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen 2018-19 Læsevejledning 0. 3. klasse AKTIVITET INDHOLD LÆSEVEJLEDERENS ROLLE AUGUST Information om årshjulet og testning på 0. 8. 21.8.: 1. danskfagudvalgsmøde

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed.

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. Indholdsfortegnelse Indskoling. 2 0. klasse 2 1. klasse

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Plan for evaluering af Johannesskolens samlede undervisning

Plan for evaluering af Johannesskolens samlede undervisning Plan for evaluering af Johannesskolens samlede undervisning Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering på Johannesskolen. Evalueringsplanen revideres

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec.

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec. Literacy Literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Med literacytænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen Læseevaluering på begyndertrinnet Indhold Indledning........................................................ 4 Hvordan skal læseevalueringsen gennemføres?.....................

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune

Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune August 2018 1 Indhold Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune... 3 Indledning... 3 Hvad er læsning?... 3 Læsevanskeligheder...

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning 1 Formål og indhold Denne handleplan har til formål at beskrive handleplanen for læsning på Bohrskolen. Handleplanen består af: 1. Årshjul herunder klasselæsekonferencer og læsevejleder

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

Mål for læsning på Nørrebro Park Skole

Mål for læsning på Nørrebro Park Skole Mål for læsning på Nørrebro Park Skole - 2010 Børnehaven Målet er at give eleverne forudsætninger for at læse og skrive ved at styrke og udvikle sproglige færdigheder. Der arbejdes med sproglig opmærksomhed

Læs mere

Læsepolitik og handleplan

Læsepolitik og handleplan Læsepolitik og handleplan for læseområdet Esajasskolen Forældre Indhold Indledning...3 Definition af læsning...3 Målsætning for læseundervisningen...3 Forventninger til forældrene...3 Esajasskolens læsepolitik

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 0. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 0. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

På Lynghedeskolen arbejder vi målrettet med læsning. Vi har fokus på såvel læsefærdighed, læseforståelse, læselyst som skrivelyst.

På Lynghedeskolen arbejder vi målrettet med læsning. Vi har fokus på såvel læsefærdighed, læseforståelse, læselyst som skrivelyst. Det er vigtigere end nogensinde at børn får gode læse og skrivefærdigheder. Kommunikation med sekunders varsel og på tværs af landegrænser betyder, at det er basalt at forlade skolen med gode læse - og

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2016

EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2016 EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2016 Læseresultater 2016 Kolding Kommune Evalueringsrapporten omhandler resultater fra de kommunale klasselæseprøver i Kolding Kommune. Den belyser elevernes sproglige

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN

LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN Handleplan for LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN Handleplan for læsning på Spangsbjergskolen: Indhold: Indskolingen s. 2 Mellemtrinnet s. 4 Udskolingen s. 6 Læsevejlederne s. 7 Biblioteket s. 8 Specialcenteret

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Lovgrundlag Den 31.marts 2009 blev der med bekendtgørelse nr. 260 om undervisning

Læs mere

Rudersdals indsats for ordblinde elever

Rudersdals indsats for ordblinde elever Rudersdals indsats for ordblinde elever Hvad kan forventes af Skole og Familie? Hvad kan forventes af skolerne? Hvordan får eleven diagnosen ordblindhed? - hvem, hvad, hvornår, hvilken 7. november 2017

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19 Formålet med læsehandleplanen Formålet med læsehandleplanen er at vedligeholde og styrke indsatsen omkring elevernes læsefærdigheder og -kompetencer. Der har

Læs mere

Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11.

Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11. Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11. Specialcentret. Specialcentrets opgave er at yde hjælp til de elever, der har særlig behov for støtte. Gennem en fleksibel

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Identifikation. Vurdering. Understøttelse. Forord... 2 Definition på dysleksi:... 2 Definition på læsning og læseforståelse det brede læsebegreb...

Læs mere

Provstegårdskolens handleplan for læsning 2013/14 Målsætning

Provstegårdskolens handleplan for læsning 2013/14 Målsætning Provstegårdskolens handleplan for læsning 2013/14 Målsætning Provstegårdskolens mål for arbejdet med læsning er: At skabe læselyst og læseglæde At lære eleverne at læse, så de kan læse for at lære At alle

Læs mere

PRØVETAGNING og LÆSEKONFERENCER på klassetrin på Gjern skole 2010

PRØVETAGNING og LÆSEKONFERENCER på klassetrin på Gjern skole 2010 PRØVETAGNING og LÆSEKONFERENCER på 0.-6. klassetrin på Gjern skole 2010 Oversigt Generelt omkring prøvetagning på de enkelte klassetrin Evalueringen af læseresultaterne Samarbejdet om enkelte børns eller

Læs mere

Langhøjskolens ordblindehandleplan

Langhøjskolens ordblindehandleplan Langhøjskolens ordblindehandleplan 1 I ordblindehandleplanen beskrives Langhøjskolens beredskab for at opdage hhv. elever med risiko for læsevanskeligheder, elever med læsevanskeligheder og elever med

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste.

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. 1 Indhold Baggrund for vejledningen... 3 Det mener vi, når vi taler

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Kompetencecenter for Læsning i Aarhus. Oplæg Strandby skole. Indskolingen

Kompetencecenter for Læsning i Aarhus. Oplæg Strandby skole. Indskolingen i Aarhus Oplæg Strandby skole Indskolingen Program o Rammer for o Hvordan kan et forløb se ud? o Hvordan opdager man læseskrivevanskeligheder tidligt i indskolingen? o Hvad stiller man op med elever i

Læs mere

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Videndelingsoplæg - 20 minutter Niveaudelt læsetræningsforløb afsæt i resultaterne fra Tekstlæseprøve 3 & 2 Hogrefe. Tankerne bag etablering og gennemførelse

Læs mere

Tejbjergs testbatteri. Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder.

Tejbjergs testbatteri. Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder. Tejbjergs testbatteri Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder. 12-04-2010 Indholdsfortegnelse Tejbjergskolen -praksis i forhold til undervisning, planlægning og tilrettelæggelse

Læs mere

Resultat af evaluering af Johannesskolens samlede undervisning

Resultat af evaluering af Johannesskolens samlede undervisning Resultat af evaluering af Johannesskolens samlede undervisning Skolen har udarbejdet en strategiplan med tre hovedsigter: 1. Værdigrundlag 2. Fokus den gode undervisning 3. Trivsel det gode liv I skoleåret

Læs mere

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole Vi arbejder målrettet med at afdække og hjælpe elever, der er ordblinde. 1 VI ER DEDIKEREDE OG MÅLRETTEDE - også med hensyn til læsevejledning og hjælp til

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Indskoling For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Hvad skal der til, før man kan tænke, at en elev er ordblind?

Hvad skal der til, før man kan tænke, at en elev er ordblind? Diagnosticering af dysleksi - disposition for den 2. marts 2009 Hvornår kan man afgøre, hvorvidt der er tale om dyslektiske vanskeligheder? Hvad er vigtigt at undersøge - ud over læse-skrivefærdigheder?

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere