10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen"

Transkript

1 Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum at minde sig selv om, hvordan man kan være med til at tage vare på sig selv. I denne branchevejledning finder du 10 gode råd om, hvordan du kan tage vare på dig selv, når du arbejder i udgangskassen. 10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Branchevejledning til medarbejdere BAR Handel Fællessekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet HK/HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Fax: Sekretariatet for ledere Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: HK-varenummer: Branchevejledningen kan købes via ASC varenummer: Layout: Søren Sørensen Tryk: 1. udgave, 1. oplag ISBN

2 Forord 10 gode råd På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder BAR Handel. Indstil din stol BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for detailhandelen. Indstil fodstøtten Indstil tastatur og bonudkast BAR Handel giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af f.eks. branchevejledninger, kampagnemateriale og afholdelse af temadage. BAR Handel er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet. Lad varerne komme til dig Undgå at løfte varerne Brug scanneren korrekt 2 Holdningerne, der udtrykkes i BAR Handels forskellige former for vejledning, viser disse parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Varier dine arbejdsstillinger Vær opmærksom på om vareregistreringen kan gøres nemmere Kødannelse kan ikke altid undgås Forebyg og lær at tackle røveri 3

3 Indledning Indstil din stol Det er vigtigt, at du tænker på dit eget arbejdsmiljø, og på hvordan du tager vare på dig selv i dagligdagen. Din arbejdsgiver har ansvaret for at sikre, at arbejdsmiljølovens regler overholdes, og at du bliver instrueret i, hvordan du sikkert og forsvarligt kan udføre dit arbejde i kassen. Den instruktion, du får af din arbejdsgiver, leder eller fra medlemmer af sikkerhedsorganisationen, har du ansvar for at følge. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum at minde dig selv om, hvordan du kan være med til at tage vare på dig selv. Denne branchevejledning giver råd og vejledning om, hvordan du kan tage vare på dig selv, når du arbejder i udgangskassen. Branchevejledningen kan også bruges af din arbejdsgiver, sikkerhedsorganisationen i butikken eller andre, som skal give dig instruktion i, hvordan du kan udføre arbejdet. 4 I tilknytning til denne branchevejledning har BAR Handel udarbejdet Indstil stolen, så du sidder godt 5 en branchevejledning Kasseassistenters arbejdsmiljø, som giver gode råd om, hvordan din arbejdsgiver, sikkerhedsorganisationen i butikken eller andre, som varetager butikkens Indstil altid stolen, inden du åbner kassen arbejdsmiljøopgaver, kan være med til at tage vare på dig Sæt dig på stolen, så 2/3 af dine lår understøttes af sædet. og sikre det gode arbejdsmiljø. Det svarer til, at din knytnæve/hånd lige kan være mellem knæhase og sædets forkant. Indstil ryglænet, så det giver støtte i lænden det sted, hvor ryggen svajer Indstil stolens højde, så diskens overflade er cirka i samme højde som dine albuer, når du sidder med afslappede skuldre og overarme Husk variation er vigtig brug stolens indstillingsmuligheder, f.eks. ved at ændre på ryglænets eller sædets position

4 Indstil fodstøtten Indstil tastatur og bonudkast 6 Indstil fodstøtten, så dine fødder støtter og Brug de indstillingsmuligheder, der er ved 7 hviler godt tastatur og bonudkast Når du har indstillet din stol, tilpasser du fodstøtten: Placer fodstøtten, så dine underben er i lodret stilling. Placer og indstil fodstøtten, så dine lår skråner let nedad mod gulvet. Indstil fodstøtten i en vinkel, så du føler, at dine fødder og ben er i en naturlig og afslappet stilling. Er udgangskassen konstrueret, så du har mulighed for at indstille tastatur og bonudkast, så: Undgå at bøje kraftigt i håndleddet f.eks. ved at indstille vinklen på tastaturet eller justere stolens højde. Undgå at vride i håndleddet drej f.eks. tastaturet, så tasterne og dine fingre har samme retning eller drej på stolen, så tastaturet er lige foran dig. Bevæg dine fødder og variér din benstilling ind imellem det holder blodomløbet i gang. Placer bonudkast, så det er tæt på dig, hvis det er dig, der betjener bonudkastet. Hvis du har indstillet stolen og fodstøtten korrekt, vil du føle, at dine fødder støtter godt på fodstøtten, og kroppens vægt er fordelt på stol og fodstøtte. Når du taster, er det en god idé at hvile hånden foran tastaturet.

5 Lad varerne komme til dig Undgå at løfte varerne 8 Lad varerne komme tæt hen til dig i Lad varerne blive på båndet 9 stedet for at række ud efter dem Når varerne kommer på forbåndet, så: Lad transportbåndet og rullerne gøre så meget af arbejdet som muligt, før du tager fat i varerne Undgå så vidt muligt at løfte varerne, når du skal scanne dem, og når du skal placere dem på bagbåndet/fralægningspladsen: Lad varerne glide hen ad båndet/disken. Tag først fat i varen, når den er tæt på og foran din krop. Træk eller skub varerne i stedet for at løfte dem. Ved at dreje let på stolen hen mod forbåndet kan du få fat på varerne, uden at du skal række ud efter dem eller vride ryggen. Vend og drej varerne uden at løfte dem, hvis du skal finde stregkoden. Tip varen i stedet for at løfte den op mod scannerruden. Brug begge hænder, når du håndterer varerne, så det ikke hele tiden er den samme hånd, der skal lave hele arbejdet. Hvis det er muligt, så juster båndhastigheden på bagbåndet, så varerne ikke hober sig op eller bliver beskadiget.

6 Brug scanneren korrekt Varier dine arbejdsstillinger Brug det optimale læsefelt Brug de indstillings- og variationsmuligheder, som udgangskassen giver mulighed for 10 Scanneren aflæser stregkoderne bedst, hvis du placerer varerne Du bør kende de indstillings- og variationsmuligheder, udgangskassen 11 i det optimale læsefelt: har, så du kan variere dine arbejdsstillinger: Sørg for, at varen altid placeres i det optimale læsefelt se betjeningsvejledning. Undgå at løfte varen op foran scannerruden - det er ofte nok at tippe varen. Indtast stregkodenummeret på tastaturet, hvis registreringen ikke virker. Ved gentagne problemer med registreringen af stregkoderne, tag kontakt til den ansvarlige for dette, jf. butikkens retningslinjer. Arbejder du i en udgangskasse, hvor du bruger en håndscanner, bør du også undgå at løfte varerne vend dem i stedet, hvis du ikke kan komme til stregkoden. Samtidig bør du sikre, at du aflæser stregkoden i en arbejdsstilling, hvor du ikke vrider uhensigtsmæssigt i håndled, arme og ryg. Drej let på stolen, så du ikke vrider eller drejer kraftigt i ryggen, når du skal række ud efter tastatur, bonudkast eller f.eks. giver kunden byttepenge. Varier din siddestilling ved at bruge stolens indstillingsmuligheder, f.eks. ændre på ryglænets eller sædets hældning. Hvil dine hænder og arme på kassedisken, lav strækøvelser eller skift siddestilling, når der er små naturlige ophold i arbejdet, f.eks. når kunden finder penge frem. Ryd op og hold orden omkring dig, så du har plads til dig selv og kan variere dine arbejdsstillinger. Hvis dit job indeholder mulighed for variation af dine arbejdsstillinger så brug denne mulighed, f.eks. varier med at fylde varer op på hylder.

7 Vær opmærksom på om vareregistreringen kan gøres nemmere Kødannelse kan ikke altid undgås Først og fremmest skal du yde en god service over for kunderne. Det er vigtigt, at du følger butikkens retningslinjer for service butikken. Føler du dig presset af den lange kø, kan du nemt I visse tidsrum på dagen vil der være travlt og mange kunder i og arbejdet i udgangskassen. glemme at bruge de rigtige arbejdsstillinger. Hvis du selv har nogle ideer til, hvordan arbejdet med vareregistrering kan gøres nemmere, så tal med din leder eller sikkerhedsrepræsentant. For eksempel kan du i samarbejde med kunden finde måder til at få varerne registreret bedst muligt ved, f.eks.: At kunden lader meget store varer som f.eks. ølkasser blive i vognen, så du eller kunden ikke skal bruge unødige kræfter på at løfte. At kunden lægger varerne så stregkoden er synlig for dig, så du ikke skal løfte, vende og dreje varerne så meget. At kunden lægger varerne i ét lag, så varerne ikke bliver beskadiget, og du ikke skal løfte varerne, men kan trække eller skubbe dem hen foran scanneren. Vær derfor opmærksom på: Butikkens retningslinjer for, hvornår det er muligt at få åbnet en udgangskasse mere, eller hvordan du kan tilkalde anden form for hjælp. At du som nyansat ofte vil bruge længere tid til registreringen af varerne end de mere garvede kasseassistenter bebrejd ikke dig selv, så længe du yder en god service. At fejl i stregkoderne eller andre problemer med scanningen kan bevirke, at du er længere tid om at betjene kunderne. Men tag den tid, det tager, og tag efterfølgende kontakt til dem, der har ansvar for området. At kunden lægger pengene i pengeskålen eller rækker dem til dig fra kort afstand, så hverken du eller kunden skal række langt ud med armene eller vride og dreje i ryggen.

8 Forebyg og lær at tackle røveri Vil du vide mere? Forebyg røveri og lær, hvordan du skal tackle en sådan situation, Med sund fornuft kan du nå langt men du kan også få mere 14 hvis den alligevel opstår. viden om arbejdsmiljø. 15 Kend butikkens retningslinjer for hvordan I forhindrer røveri, f.eks. hvordan I håndterer og transporterer penge, og hvordan I forhindrer at nogen uvedkommende kommer ind ad bagdøre, vinduer o.l. Hvis du selv har forslag til, hvordan I kan forebygge røveri, eller du kan se noget, som kan indbyde til røveri, så kontakt din leder eller sikkerhedsrepræsentant. Hvis du vil vide mere om dit arbejdsmiljø så: Henvend dig til din arbejdsleder eller sikkerhedsrepræsentant. Få vejledning om arbejdsmiljø inden for detailhandelsområdet på eller kontakt din organisation Det er også vigtigt, at du ved, hvordan du skal tackle en røverisituation. Kend derfor butikkens retningslinjer for, hvad du skal gøre under og efter et røveri. Som hovedregel skal du huske at: Find arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og Arbejdstilsynets vejledninger på Rekvirer bøger, pjecer og videoer om arbejdsmiljø hos bevare roen, gøre som røveren siger, iagttage røveren og dennes flugtvej ud af butikken, alarmere, når røveren er på vej. I BAR Handels branchevejledninger om røveri i butikker kan du få flere gode råd om, hvordan du og dine kolleger kan være med til at forebygge og tackle røveri.

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar God ergonomi i tjenestebiler - Politi og forsvar Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Indledning...4 3 Ind i og ud af bilen...5 4 Sid og kør godt i bilen...7 4.1 Sæde og rat...7 4.2 Nakkestøtten og sikkerhedsselen...10

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Vejledning om BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Forord Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere