Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune"

Transkript

1 Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

2 Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi. Lolland Kommune Skolesektoren Vinteren 2012 Redaktion: Skolesektoren Grafisk design: Ann Thorbjørn Tryk: Lars Christensen Lolland Kommune - Skolesektoren Jernbanegade Maribo Tlf.: Forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

3 Indhold Baggrund for fraværsstrategien... 4 Fraværsstrategi... 5 Handlingsdiagram for fravær Hvem gør Hvad og Hvornår? Forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune 3

4 Baggrund for fraværsstrategien Når elever udebliver fra undervisning er det tit og ofte udtryk for mistrivsel. Erfaringer viser, at et bekymrende højt fravær fra folkeskolen øger sandsynligheden for frafald på ungdomsuddannelserne og giver eleven dårlige betingelser for at klare sig senere i livet. Fraværet fra folkeskolerne i Lolland kommune er for stort. Derfor er en særlig indsats nødvendig. Derfor har Lolland Kommune taget en række initiativer, der har til formål at nedbringe elevfraværet i folkeskolen og frafald på ungdomsuddannelserne. Alle initiativerne sigter mod at ændre de faktorer, som opretholder eleven i en uhensigtsmæssig position. I denne strategi beskrives, hvordan de professionelle voksne kan styrke det tværfaglige samarbejde, således at alle elever, der udviser bekymrende adfærd, får den fornødne hjælp, der skal til for at få vendt den negative udvikling. Et vigtigt led i projektet er brugen af motivationsvejledere i folkeskolen. Motivationsvejlederne skal i netværkssamarbejde med tilsvarende medarbejdergrupper og/eller fagligt personale skabe kontakt til eleverne og deres familie for at samarbejde vedrørende konflikter og problemer med elevernes skolegang. Med motivationsvejledernes indsats ønskes en hurtig og tidlig indsats ved fravær i folkeskolen. Målet er at forebygge elevernes systematiske fravær. Projektets langsigtede målsætning er, at der blandt både folkeskolens og uddannelsesinstitutionernes elever, unge og deres forældre skabes en kultur, der sigter mod vigtigheden af uddannelse (ungdomsuddannelse), således at frafaldet her minimeres. 4 Forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

5 Fraværsstrategi Handling og samarbejde En hurtig og målrettet indsats fra skolen kan afhjælpe problemer med elever med et bekymrende antal fraværsdage. Men der forekommer situationer, hvor de forebyggende indsatser ikke rækker, og hvor øvrige indgribende foranstaltninger heller ikke i tilstrækkeligt omfang afhjælper problemet. Denne strategi er udarbejdet i samarbejde mellem de involverede parter for at harmonisere, koordinere og skabe sammenhæng i indsatsen over for de elever, der har et bekymrende fravær. Hvem har ansvaret? Det fremgår af "Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen", at skolens leder skal tilse, at alle elever, der er optaget i folkeskolen, deltager i undervisningen. Skoleledelsen skal sørge for, at der føres daglig kontrol med elevernes fremmøde, og at fraværet indordnes i følgende kategorier: Fravær grundet sygdom Fravær med skoleleders tilladelse Lovligt fravær Hvert kvartal afrapporterer skolerne til skolesektoren om elever med mere end 14 dages fravær. Som hjælp til skolelederens arbejde er der udarbejdet et handlingsdiagram med angivelse af, hvem der gør hvad i forbindelse med fravær. Forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune 5

6 Handlingsdiagram for fravær Hvem gør Hvad og Hvornår? 1. Registrering af fravær Skolens leder og lærere skal dagligt kontrollere, at eleverne er til stede og registrere fraværet. Er en elev udeblevet fra undervisningen, skal forældrene personligt eller skriftligt oplyse skolen om årsagen. 2. Kontakt til forældrene (Motivationsvejlederen konsulteres og kan være/er en del af en handleplan). 3. Møde med forældrene (Motivationsvejlederen kan indgå heri) 4. Skoleledere/afdelingsledere inddrages i møde med forældrene Motivationsvejlederen skal indgå heri, og skal lave en indsats i forhold til eleven og forældrene (hjemmet) 5. Sagen drøftes på et distriktsmøde (Motivationsvejlederens deltager) 6. Afholdelse af netværksmøde (Motivationsvejlederen vil typisk deltage) 7. Underretning til børn og unge 6 Forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

7 1. Registrering af fravær Ud fra den enkelte lærers daglige registrering af elevernes fremmøde vil det være muligt at følge den enkelte elevs fravær. Fraværet sammenholdt med teamets (lærere og pædagogers) kendskab til eleven vil danne baggrund for lærerens vurdering af, om elevens fravær giver anledning til bekymring. Der udarbejdes en handleplan for, hvilken indsats der iværksættes for at afhjælpe problemet. Motivationsvejlederen kan indgå i denne handleplan, men kan ikke erstatte den enkelte lærers ansvar. 2. Kontakt til forældrene Teamet kontakter forældrene og taler med dem om de bekymrende signaler, deres barn viser, som kan være tegn på mistrivsel. Kontakten kan foregå ved en telefonsamtale, mail, brev eller andet. Teamet kan ved behov for tværfaglig sparring bede om konsultativ bistand fra bl.a. motivationsvejlederen m.fl. Teamet skriver notat i elevlog eller elevmappe. 3. Møde med forældrene Såfremt telefonsamtale, mail eller brev ikke medfører et stabilt fremmøde for eleven - inviteres forældrene til et møde med lærer/pædagogteamet. Efter aftale med forældrene kan motivationsvejlederen inviteres med til mødet. Teamet skriver referat, som efterfølgende sendes til forældrene og indskrives i elevlog /elevmappe. 4. Skolelederen/afdelingslederen inddrages i møde med forældrene Teamet inddrager skoleledelsen i de tilfælde, hvor teamet vurderer, at forældrene ikke magter at få deres barn i skole, eller hvor der opleves uenighed om barnets fravær. Skolelederen kontakter forældrene og inviterer dem til møde om elevens fravær og trivsel. Skolelederen/afdelingslederen er ansvarlig for mødet, lærer/pædagogteam og motivationsvejleder deltager i mødet. Derudover vurderer skoleledelsen i hver enkelt situation, om der er behov for inddragelse af samarbejdsparter (socialrådgiver, psykolog m.fl.) i mødet. Såfremt det drejer sig om bekymrende fravær, hvor forældrene ikke magter at få barnet i skole, iværksættes hjælpende tiltag fra motivationsvejlederen. Der udarbejdes referat fra mødet, som beskrives i elevlog/elevmappe og sendes til forældrene. 5. Drøftelse på distriktsteammøde Giver elevens fremmøde fortsat grund til bekymring, drøftes det på distriktsteammødet for at sikre en mere uddybende tværfaglig og tværsektoriel drøftelse af problematikken. Det foreslås, at lærer og pædagogteam udarbejder en proces- og statusbeskrivelse inden mødet. Skolelederen er ansvarlig for mødet, hvor motivationsvejleder også deltager. 6. Afholdelse af netværksmøde Skoleleder/afdelingsleder er ansvarlig for afholdelse af netværksmøde hvor barnets bekymrende signaler drøftes mellem forældre, skole og Børn og Unge. Skoleleder/afdelingsleder, team, socialrådgiver og andre relevante professionelle deltager i mødet. 7. Underretning til Børn og Unge Hvis der ikke efter netværksmødet kan iværksættes betryggende tiltag, som hindrer elevens fortsatte mistrivsel, foretager skoleleder/afdelingsleder og team underretning til Børn og Unge. Der henvises i øvrigt til Handleguide for børn og unge. Forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune 7

8 Grafisk design: Ann Thorbjørn, Udvikling og Erhverv, Lolland Kommune Lolland Kommune 8 Forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere