AEA 2013 EXECUTIVE SUMMARIES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AEA 2013 EXECUTIVE SUMMARIES"

Transkript

1 AEA 2013 EXECUTIVE SUMMARIES 1. McDonalds - Grandprix Hvordan engagerer man en reklamekynisk teenage - brand affinitet og trafik? Og hvordan holder man gryden i kog over tid uden at miste relevans og effektivitet? D h, h M D u u fu C Hu -lancering til en platform, som kunne s u D h, h - M D et radikalt skifte til Owned og Earned media med afsæt i mobile og digitale platforme u M D y virtuel valuta, C, f u u f M D - f f u - h C, u ø C ff u M D u- ranter. Ap hu w D downloadet mere end gange hvilket i princippet svarer til, at ca. 8% af den danske befolkning har downloadet den. M D h h f f ø gt 4 faser placeret 1 mio. vir u C h f u, h C ff platformens effektivitet været drevet af nytænkende kreat f -, parallelt med at indsatsen løbende er blevet optimeret og tilpasset brugernes adfærd. Og fra en udelukkende Paid media indsats fungerer platformen i dag primært via Owned og Earned media. M D brand favorability %, M D u f - 1 h 21% u C u h f C som er reduceret med hele 21% sammenlignet med den taktiske Coinoffers-kommunikation, som blev afviklet i Desude h f 12, 1,2 f h gæsterne har indløst virtuelle Coins i restauranterne. M D u y K y : If y u -taker, you should get the hell out of busines M D - D K bogstaveligt y I u C f ff B, M D f h y 2. PFA

2 Pension er stadig kedeligt. Men Pensionstallet er et forsøg på at kommunikere pension på en vedkommende og simpel måde. Til en ny målgruppe almindelige danskere. På en ny måde med en stærk visuel, digital oplevelse. Og til stor gavn for kunden: Sparer jeg nok op til pension? Et enkelt barometer, der giver dig et tal mellem 1 og 100. Og hvor PFA anbefaler, at du ligger mellem 70 og 80. Pensionstallet fortsætter, hvor PFA slap sidst med ønsket om at give kunderne en kvalificeret anbefaling og behovet for konkrete beviser på, at man kunne gøre det. Pensionstallet er PFA Pensions første Branded Utility. En utility er et værktøj typisk digitalt der giver en vis portion nytte til kunden. I dette tilfælde et simpelt overblik over styrken af ens pensionsordning. En indikator eller rettesnor, som man senere kan gå i dybden med, når man møder PFA. Branded, fordi det ikke bare er en simpel beregner, som alle hurtigt kan kopiere. Det er en visuel oplevelse med et navn, som alle kan huske: Pen- sionstallet. Et relevant og differentierende tiltag, som pensionskonkurrenterne ikke har, og som derfor er med til at styrke PFAs brand og image. Og Pensionstallet skal understøtte det faktum som i endnu højere grad gælder blandt almindelige menne- sker end blandt beslutningstagere at pension er komplekst og lavinvolverende: Pensionstallet er blevet et begreb snarere end en kampagne. Pensionstallet kommer hele vejen rundt i PFA. Pensionstallet står i midten som kernen en digital kerne der svarer på en indsigt, som vi alle kender: Vi sparer op til pension men har vi nok i sidste ende? Pensionstallet kender vi fra TV, annoncer, online- bannere, take-over bannere og læser måske om det i avisen. Og vi støder på det i samtalen med en rådgiver fra PFA. Hvert år møder danskere en PFA-rådgiver i en rådgivningssamtale. Her benyttes Pensionstallet indledningsvis til at skabe et overblik over

3 styrken af pensionsordningen. Heri ligger også det forretningsmæssige incitament for PFA til at skabe og lancere Pensionstallet. For hvis kunderne med et pensionstal under det anbefalede niveau på vælger at sætte mere til side, tjener PFA flere penge. Og da PFA er ejet af kunderne, kommer denne indtjening kunderne til gode, idet 97 % af PFAs overskud fordeles tilbage til kunderne et lukket kredsløb. Her er nogle af kampagnens resultater: Forventet antal unikke besøg på pensionstallet: Realiseret: unikke Forventet antal udregnede Pensionstal: Realiseret: beregnede tal Forventet antal minutter i gennemsnit på sitet: 4-5 minutter: Realiseret: 14 minutter Kendskab/Recognition: Benchmark: 60 % Realiseret: 77 % Positive overfor Pensionstallet: Mål: 50 % Realiseret: 68 % Ift. Konkurrenter: Skaber forståelse og overblik: Målsætning: Blive førende. Realiseret: Fra score på 5,9 til 7,1 på halvt år. Er nu ledende ROMI: Investering 9,5 mio incl. udvikling og medie ( Burst): Indtjening: 38,2 mio = 4,0 i ROMI, men med stigende ROMI, idet konceptet er varigt og bruges i rådgivning uden mediesupport.

4 3. Telenor Forbrugerindsigter kan flytte markedsandele også i et mar- ked præget af prispromotions og taktiske kampagner. Det beviste Telenor med lanceringen af Lillenor. f H f y f f ø, unges og voksnes telebehov. En undersøgelse blandt 1015 forældre med børn i alderen 7-12 år identificerede en stor usikkerhed hos danske forældre med hensyn til normer og retningslinjer i forbindelse med deres barns første mobil. Hvornår er mit barn gammelt nok til at få sin egen mobiltele- fon? Hvilket abonnement skal jeg vælge? Er der særlige mobil- regler på skolen, som jeg skal være opmærksom på? Osv. På baggrund af analyseresultaterne og de identificerede for- brugerindsigter skræddersyede Telenor Danmarks første børneabonnement (Lillenor), så det opfyldte børns behov for tale, sms og surf og samtidig imødekom forældrenes behov for tryg- hed og fair pris. Som supplement til Lillenor publicerede Telenor tillige en række gode råd om mobilvaner, som skulle hjælpe forældrene med at etablere nogle sunde mobilvaner hos børnene. De gode råd blev gjort tilgængelige såvel offline som online. Gennem en fuldt integreret indsats på owned, earned og paid media overgik Lillenor-lanceringen alle forventninger. Alene på de første 4 måneder blev der solgt abonnementer. En stigning på 20% på toppen af Telenors eksisterende salgstal og index 213 i forhold til målsætningen. Desuden blev Telenors position som familiens teleselskab styrket. I evalueringen af kampagnen har vi dokumenteret, at Telenor med lanceringen og markedsføringen af Lillenor i 2012 rea- liserede en ROI på 6,9. Ved at tage afsæt i en ægte forbrugerindsigt og ikke en rabat- ordning eller tilbuddet om en ny mobiltelefon adskilte Lillenor sig markant fra øvrige nye tiltag i telemarkedet, og Lillenor styrkede dermed Telenors ledende familieposition i markedet. 4. DBA Hvor hurtigt kan man ændre folks oplevelse af et brand, som har en tung image-arv, der trækker lidt i den forkerte retning? Hvor meget kan man stække hovedkonkurrenten på to måneder? Og kan man med en enkelt kampagne få over

5 tusindvis af unikke brugere hver måned til at ændre adfærd, så størsteparten fremover primært tilgår produktet via en mobil platform? Det var de to spørgsmål, vi drøftede intenst med DBA i starten af Kampagnens omdrejningspun DBA y, de det nemmere end nogensinde at købe og sælge brugte ting. Vi gik målrettet efter målgruppen C u u, f DBA, -tunge, men endnu ikke kernekunder. Denne målgruppe bestod primært af kvinder med børn. Vi valgte derfor at tage udgangspunkt i indsigten om, at børn er dyre, men at det med DBA y, u ø hu, ø f interesser. u f DBA f rskampagne overgik alle målsætninger: Top-of-mind via uhjulpet kendskab blev øget med 125% i kampagneperioden. De ugentlige downloads af mobil-appen blev fordoblet i perioden DBA u så populær, at den findes på hver 3. smartphone. Antallet af besøgende, som tilgik DBA via en mobil platform steg med 89% i kampagneperioden. Andelen af listings via mobil kom i samme periode op på 20%. Ret imponerende, når man tænker på, at der pt. ligger annoncer på DBA. Markedsandelen steg også markant. DBA er gået fra at være 2,0 gange større til 2,6 gange end nærmeste konkurrent. Og for det vigtige område Midtjylland alene er DBA gået fra at være 1,7 gange større til 2,4 gange større! Med kampagnen blev DBA størst i alle områder af Danmark. Som følge af dette oplevede DBA en omsætningsfremgang på hele 30% i kampagneperioden. Kampagnen var samtidig med til at skabe den tiltrængte modernisering i brandoplevelsen: DBA oplevede en 94% stigning i antallet af målgruppen, som opfattede DBA som moderne og 59% stigning i antallet, som syntes DBA var innovative. 5. EDC D h ff D h, effektivisere markedsføring. Effektivisering opnået gennem en flerårig proces, konstante målinger, evalueringer og justeringer. Men når man taler om effektivisering af markedsføring, så siger man også digital markedsføring og især search for uanset om vi bryder os om det eller ej, så befinder vi os i et Googlesamfund. Som en hel grundlæggende beslutning for succesen blev organiseringen ændret, så digital-/online-indsatsen blev flyttet væk fra it- og over til marketing-afdelingen. Set i f, u uzzw B D alvorligt hos EDC og Umwelt, helt tilbage I 2008 det er bag- grunden for den effektive markedsføring.

6 Resultaterne er alt-andet-lige kommet af den nye marke-, EDC Kædekontor og Umwelt har tegnet sammen siden Der er således ikke ændret på EDCs øvrige forretningsmodel f.eks. i form at nye typer butikker, nye grundprodukter eller nye avancer/honorartyper. Denne case handler om en lang kontinuerlig indsats på samme kommunikationsplatform og samme marketingstrategi, men med adskillige læringer og justeringer. Søsat i 2008, målsat til 2013 og fuldt ud indfriet. Nu er evalueringen i gang ift. shareholder value, og næste periodes marketingplan tegner sig. De gode resultater er nået gennem: EDC så marketing som en afgørende parameter for succes, og marketingstrategien er således en integreret del af EDCs forretningsstrategi. Begge parters (annoncør og bureau) vilje til at fastholde samarbejdet og troen på, at komme igennem krisen sammen. Udviklinger som i denne case kan kun lade sig gøre over en længere årrække og i tæt samarbejde. Det har Umwelt og EDC vist. Én og kun én altoverskyggende målsætning og dermed konstant fokus på leadgenerering. Opbygning af et solidt modelleringsapparat med konverterings- tragten som grundpille. En del af mæglernes manuelle arbejde med kundekontakt er blevet automatiseret gennem digitale (automatiserede) kommunikationskanaler. En øget digitalisering af medieindsatsen og bedre synergi mel- lem on- og offline medier. Faktaboks: Finanskrisen kom som en hammer = markedet faldt drastisk. Det var afgørende, at man fik størst mulig andel af det, der var tilbage. Marketingbudgettet var under pres. Danskernes adfærd og informationssøgning ændres. Home havde rykket kraftigt de foregående par år, og var i 2008 i en gunstig situation. Markedet/størrelsen har ændret sig, men indefra er der ikke sket ændringer i

7 form af avance-honoreringsmodeller eller andre konkurrence-parametre = resultaterne kan begrundes med marketing. EDCs gode resultater i denne case ( /2013) skyldes effektivisering af markedsføringskronerne. Først og fremmest gen- nem digital markedsføring. EDCs gode resultater skyldes, at media- og marketingindsatsen blev evalueret og prioriteret ift. lead-generering. f, u uzzw B D alvorligt helt tilbage i 2008 og i dag er det en væsentlig årsag til den effective markedsføring. Kommunikations- og markedsføringsmæssige resultater: Kendskab. Målsætningen er indfriet om fortsat at ligge i top 3 (kendskab 96%). Mærket er styrket, målsætningen er indfriet om at have indhentet Home og igen ligge nr. 1 på de faglige parameterer (Appel og Egenskaber). Kundeloyalitet. Målsætningen om stadig at ligge nr. 1 er indfriet. Endda tydeligt over 50% bedre end Home. Målsætningen om at have den højeste overvejelse/ præference er tydeligt indfriet, og dermed er EDC bedst til at kapitalisere på sit kendskab. Som eneste kæde opnår EDC samme høje overvejelsesgrad som før krisen, og i en 3D analyse fra MindShare hed- : EDC h ø u Presseomtale ligger over index på alle medier. Index 107 på ugeavier, 116 på dagblade, 147 på onlinemedier og 227 på tv/radio. Marketing resultater: EDC ø I - ger EDC 40% over konkurrenterne I såvel besøgende som unikke brugere. EDC har øget antallet af /kontakttilsagn med mere end 10% pr. år og har dermed kontakt til halvdelen af ejerboligmarkedet. I fht. den ambition der blev formuleret i 2008 om ikke blot at være størst men, EDC f ance online 3-4 gang bedre end nærmeste konkurrenter. 27,7% af leads genereres i dag fra hovedsædets centrale kampagner. Målet er 30%. Det blev passeret i 2013.

8 Konverteringsraten fra lead til møder er steget fra 24,5 i 2009 til 59% her i Målet på 60%, overgås i Stigning i gennemsnitlig ROMI fra 1,9 i 2010 (første år, hvor det kunne måles) til 5,2 i Dette resultat var ikke målsat, men betyder meget fordi mæglerne får frigivet tid til at løfte den ende af konverteringstragten, hvor der EDC leverer i dag 33% af fremvisningerne (dvs. at 1/3 af de mulige købere, der vil se en bolig, booker tid online og dermed spares den lokale mægler for mange mandetimer. Forretningsmæssige resultater: Gennem Adwords/Google indsats og samspil mellem on- og offline- medier er leadgenereringen øget med 9% uden at øge spending. Jf. konverteringstragten svarer det til øget salærindtægt på 10,7 mio kr. Markedsføringen er effektiviseret så pris pr. lead er falde med ca. 60% efter søsætning af den nye marketing-strategi (værdi pr. år = 11 mio. kr.) Markedsføringen er effektiviseret så EDC får 4 gange så mange mø- der pr. marketingkrone ift. tiden før søsætning af den nye marke- tingstrategi (2009 = 7502,- / 2012 = 1896,-). EDC har som den eneste af de landsdækkende kæder vækstet i markedsandel i perioden efter finanskrisen/den nye marketingstrategi, som denne case omhandler. Markedsandelen er gået fra 20,6 i 2008 til 22,4 i En stigning på 1,8% = værdi kr. 44,5 mio. kr./år. Der er mange måder til beregning af en ROMI. Det vil vi afholde os fra her, og blot konstatere, at indtjeningen er markant højere/år end de totale marketingomkostninger, inkl. organisation/bemanding, it- systemer mm. 6. Kræftens Bekæmpelse/Trygfonden Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne har lan- ceret sommermediekampagner siden Flere med flotte resultater. De fokuserede på kræftrisikoen og ikke direkte på, hvordan danskerne opholder sig sikkert i solen. Vi forsøgte der- for i 2012 at kommunikere det mere handlingsanvisende solråd skygge, da det giver den bedste solbeskyttelse. Det viste sig imidlertid svært at gøre skygge sexet, hvilket resultaterne det år bar præg af. Så hvad er opskriften på en succesfuld kampagne, der viser den rigtige soladfærd uden løftede pegefingre og alligevel skaber involvering? Opskriften var, at vi måtte udfordre os selv. Det indebar en helt ny proces med bl.a. reklamebureauets pow-wow idé-ud- viklingsværktøj, tidlig inddragelse af målgruppen gennem flere prætests og et krav om en gennemgående fortælling, som

9 kunne foldes ud på alle mediegrupper. Vi ville skubbe grænserne for, hvordan Solkampagnen kunne kommunikere. Danske unge har den dårligste soladfærd, og de blev derfor vores primære målgruppe. Det kaldte på brug af sociale medier som omdrejningspunkt for kampagnen, mens øvrige medier blev brugt som support. Strategien for medieindkøbet var der- med lagt. Resultatet blev Danmarks mest irriterende kampagne med Frederik Fetterlein som f f u x K u h, h lancerede historien om, at Fetterlein skulle udgive en ny plade men uden Solkampagnen som afsender. Den spredte sig hurtigt via sociale medier og ind i traditionelle nyhedsmedier. Herefter blev den officielle kampagne lanceret via et bredspektret mediemix, der skulle skabe maksimal synlighed og involvering hos målgruppen. Solkampagnen tog med dette utraditionelle kampagnevalg, valg af frontfigur og den anderledes eksekvering et kvantespring væk fra traditionelle sundhedskampagner, formaninger og løftede pegefingre. Nedenfor ses en oversigt over mediekampagnens samlede resultater, der viser, at den har opnået meget mere end forventet. Det gør den til dén af vores mediekampagner, som har op- nået de flotteste resultater nogensinde! Det skal ses i lyset af et begrænset mediebudget, et marked, hvor kampen om de unges opmærksomhed er stor, og det faktum, at påvirkning af danskernes sundhedsvaner er en af de sværeste discipliner indenfor effektiv adfærdsændrende kommunikation.

10 7. Fona Sunrise har udviklet en learning-baseret Cross Channel-strate- gi med udgangspunkt i en total restrukturering og redesign af FONA.dk. Strategien opererer med de nyeste, digitale kommunikationsværktøjer nettet generelt. Med værktøjer som marketing, display-bannere, SEO/ SEM og retargeting i et målrettet samspil er det lykkedes at skabe synergien og øge omsætningen radikalt på FONAs webshop. Vel at mærke uden at de fysiske butikker mistede omsætning. Uden at øge FONAs samlede årlige marketingbudget har FONA.dk på 12 måneder opnået: En fordobling af omsætningen. Resultatet er ikke skabt ved at ændre på den forretningsstrategiske tilgang til sitet. Priser og sortiment er det samme som i de fysiske butikker, og kunderne betaler oftest for forsendelse af deres varer. En forbedret og re- designet webshop med en velovervejet informationsarkitektur er naturligvis en grundforudsætning. På alle parametre vurderer kunderne det nye FONA.dk langt over det daværende site, og i forhold til e-shops generelt er FONA.dk nu placeret som nr. 1 på 4 ud af 5 parametre. En konstant fokusering på FONAs tilstedeværelse når og hvor kunderne befinder sig i søgefasen i kombination med en optimering af kommunikationens indhold qua en nytænkende Cross Channel-strategi har sikret 4-cifrede ROAS-resultater. Samtidig er det lykkedes at booste medlemsbasen til FONAs nyhedsbrev med 45%. Det enkelte medlems værdi er øget med 40% målt på omsætning/måned på FONA.dk. Effekten er ikke sket på bekostning af trafiktal og omsætning i de fysiske butikker. Tværtimod. FONA har øget sit trafiktal med 4%, fastholdt sin omsætning trods en afmatning i det samlede registrerede salg af elektronikprodukter i Danmark. En medvirkende årsag til succes er, at 2/3 af omsætningen på FONA.dk knytter sig til salg, hvor kunderne efterfølgende henter varerne i deres lokale FONA. Hermed cementeres succesen i hele Cross Channel-strategien, fordi FONA på tværs af mediekanaler evner at fastholde butiks-/kunderelationen og understøtter kundernes ønske om lokal forankring. Samtidig får butikkerne en unik mulighed for at yde ekstra kundeservice og sikre, at kunderne køber produkter, der bedst opfylder deres behov = potentielt mersalg! Kunderne har taget godt imod ændringerne. Engagement på Trustpilot, de forbedrede interne processer og en generelt øget kundeservice har sat sit tydelige spor på Trustpilotscoren med en fremgang på 66%. En ROMI-beregning i traditionel forstand er vanskelig at fore- tage. FONA.dk er en anlægsinvestering, som afskrives over 3 år. På dette fundament er der skabt et solidt overskud ved en ekstraordinær marketingindsats, men ud fra et uændret marketingbudget. Derfor vil en traditionel ROMI-beregning resultere i en uendelig høj ROMI.

11 Alternativt ka OMI f h 1 afskrivning af anlægsinvesteringen: Med denne beregning opnår casen en imponerende ROMI på 11,4, uden at der tages hensyn til potentielt mersalg, som 2/3 af ordrerne lægger op til ved afhentning i butik. Ligeledes er der heller ikke taget højde for det mere langsigtede potentiale, der ligger i en øget udbygning af loyaliteten via genkendelse og segmentering til FONA kunder såvel på FONA.dk som i butik: Den reelle ROMI-effekt er i virkeligheden en del højere, hvilket gør FONA.dkcasen til en ægte vinder-case. Resultaterne har samlet bidraget til: 8. Q8 D h u f Off,, imponerende resultater forretningskonceptet alle- rede har genereret trods dets korte tid på markedet. På de følgende sider gennemgås det, hvordan et QvikOffer succesfuldt har været indløst over gange på blot 32 uger, og med et større DB end ved almindelige transaktioner. Hvordan nye kundetransaktioner er kommet til - udelukkende på grund af QvikOffer. Hvordan konceptet har drevet nyt benzinsalg til trods for, at det er butikken, der er udgangs- punktet. Hvordan det har givet Q8 indhold til at skabe en succesfuld social media profil. Og ikke mindst, hvilke fantastiske perspektiver det nye forretningskoncept indeholder. Casen handler om hvilken effekt et reklamebureau kan skabe for sin kunde, hvis man har fokus på forretningsmål frem for reklame-popularitets-mål. Der er blevet fokuseret benhårdt på at skabe bundlinjeresultater i en branche, som er fundamentalt udfordret. Løsningen er således mere baseret på kreativ- og datadrevet forretningsudvikling end skabelsen af traditionelle kreative universer eller ambitiøse medieplaner. Konceptet er et modsvar på det f u f u Go. Målet har været at øge frekvensen hos de danskere der allerede i dag frekventerer en Q8 butik. Vi har således skulle komme op med en løsning, der kan få folk til at tage de 25 skridt over forpladsen til butikken uanset om de skal hentes ude ved pumperne eller i lokalmiljøet. QvikOfferet udfordrer den traditionelle måde at markedsføre sig på i branchen, og vil også i fremtiden være med til at sætte standarden for kreativ og datadrevet

12 forretningsudvikling. 9. Waoo Et brand, der kom fra ingenting og blev førende på markedet Dette er den tredje AEA- W! D to første cases havde fokus på opbygning af kendskab for et helt nyt brand, hvorimod denne case går i dybden med selve forretningskonceptet og positioneringen af Waoo! på et tæt befolket marked. Kort sagt en regulær business case, der beskriver, hvordan et ungt brand i løbet af tre år har etableret sig blandt branchens stærkeste og sågar været med til ændre spillereglerne på bredbåndsmarkedet som helhed. I 2010 råber alle pris vi kommunikerer kvalitet Da Waoo! gør sin entré på bredbåndmarkedet i 2010, er konkurrenterne i gang med at udkæmpe en voldsom priskrig, som de fleste regner med vil fortsætte i lang tid. Samtidig vækster det mobile bredbånd, og eksperter vurderer, at produktets høje convenience fuldstændig vil udkonkurrere fastnetløsninger som Waoo! I 2010 kigger alle på konkurrenterne vi kigger på forbrugerne Men i stedet for kun at kigge på konkurrenternes priser og produkter undersøger vi, hvad forbrugerne synes om deres bred- bånd, og hvordan de bruger det. Bredbånd med hastighedsgaranti bliver Waoo! s blå ocean Vores analyser viser klart, at forbrugerne ønsker mere stabilt bredbånd med samme høje hastighed døgnet rundt. Denne indsigt bruger vi til at udvide spillebanen og skaber dermed en unik position for Waoo! som den eneste udbyder, der giver

13 hastighedsgaranti på sit bredbånd. Klar profil og klar kommunikation giver kendskab, image og bundlinje Efter at have defineret Waoo! som et stabilitets-brand tager vi det næste skridt og indhenter de veletablerede konkurrenters høje kendskab på kun 1,5 år og gør det med et spend, der er otte gange mindre end kategoriens største. Samtidig bygger vi image og bliver kendt for markedets bedste stabilitet og højeste hastighed. På denne måde tiltrækker vi nye kunder over tre år, hvilket svarer til en lille fordobling sammenlignet med kundebasen før lanceringen af Waoo-brandet. Og en ROMI på 8, Jem & Fix Et emotionelt univers kan løse et taktisk budskab. Dét skal fejres! Efter to år med et kraftigt faldende salg af fyrværkeri og en stigende konkurrence og aktivitet i kategorien beslutter jem & fix i 2011, at der skal ske noget afgørende. Det er en -or- u &f x y, succeskriteriet for kampagnen er en stigning i salget på minimum 20% i forhold til året før - ellers lukkes salget af fyrværkeri. Med den intensive konkurrence stiller det store krav til differentiering fra de øvrige aktører, som årene forinden primært har kørt taktisk markedsføring. Dette forstærkes af en ekstrem kort sæson, som i grove træk er på to uger både mediemæssigt og salgsmæssigt. På TV er dette en særlig udfordring, da Jem & Fix generelt spender mindre og først i foråret 2010 er blevet genintroduceret som TV-brand. Genintroduktionen var

14 UncleGreys første op- f &f x, 2011 y f u f x - univers endnu ikke fuldt integreret i sendefladen. Det er et krav, at fyrværkerikampagnen skal kunne køre selvstændigt, men samtidig understøtte den relativt nye brandidentitet og ikke påvirke denne negativt. Derfor er det vigtigt med et alternativt univers, der samtidigt klart kommunikerer brandets DNA. Kampagnes grundlag kan kort opsummeres i to punkter: E medie taktisk greb, hvor medieindsatsen kører pre-season, dvs. to uger før konkurrenterne og før salget forventes at starte. E forbrugerindsigt og et kreativt univers, som spiller på lysten til at fejre, der udvikler sig til et indhold, som danskerne har lyst til at dele og gense i de efterfølgende år. Ved hjælp af et helt nyt kampagneunivers med de folkelige karakterer, Jytte og u A, y u h K mpagnens pay- ff, D f, f D, f sit helt eget liv på Facebook, hvor 50 grupper og pages om krudtomani og Jytte og Arne bliver oprettet, liket og delt. I alt får kampagnen et Reach på facebookbrugere gennem enradet media alene. u f - og den blev afsættet til en forstærket socialmedia indsats og fyrværkeri salget fortsætter i jem & fix. Kampagnes resultater opsummeret: Salg: +35% i forhold til året før - 75% mere end målet Reklameerindring: fra gns 23% til 43% (branchens højeste i uge 52) Klikrate på online-bannere: +150% højere end det dansk gennemsnit Trafik på kampagnesite: Facebook reach: +103% i forhold til året før facebookbrugere (earned media) YouTube: views ( unikke brugere)

LILLENORS STORE EFFEKT

LILLENORS STORE EFFEKT LILLENORS STORE EFFEKT Danmarks første børneabonnement sprængte alle rammer Annoncør: Telenor Lillenor Reklamebureau: Bates Y&R Mediebureau: OMD Forfattere: Christian Thorn, OMD Susanne Lund, Bates Y&R

Læs mere

Det er vigtigere end nogensinde med en. stærk brand story. til at samle virksomheden

Det er vigtigere end nogensinde med en. stærk brand story. til at samle virksomheden Det er vigtigere end nogensinde med en stærk brand story til at samle virksomheden Antallet af kanaler, medier, kundesegmenter og interessenter er eksploderet En stærk brand story har aldrig været vigtigere

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Sælger gul bedre end grøn? Repositionering af KIWI minipris i en krisetid!

Sælger gul bedre end grøn? Repositionering af KIWI minipris i en krisetid! Sælger gul bedre end grøn? Repositionering af KIWI minipris i en krisetid! advertising effectiveness award 20 advertising effectiveness award 20 Forord Executive Summary Mål Resultat Det er tredje år i

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand historien om hvordan Hjerteforeningen fik kvinder og hjertekarsygdom på dagsordenen

Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand historien om hvordan Hjerteforeningen fik kvinder og hjertekarsygdom på dagsordenen Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand historien om hvordan Hjerteforeningen fik kvinder og hjertekarsygdom på dagsordenen Executive summary Mænd dør af hjerteanfald. Kvinder dør af kræft.

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Microsoft. Finans Mennesker Strategi Kreativitet Medier Analyse. Marketingplanlaegning MICROSOFT EVOLUTION

Microsoft. Finans Mennesker Strategi Kreativitet Medier Analyse. Marketingplanlaegning MICROSOFT EVOLUTION Microsoft Evolution Finans Mennesker Strategi Kreativitet Medier Analyse Marketingplanlaegning MICROSOFT EVOLUTION 1 Vision er kunsten at se det, der er usynligt for andre. - Jonathan Swift 2 MICROSOFT

Læs mere

Advertising Effectiveness Award

Advertising Effectiveness Award Advertising Effectiveness Award Vizeum / BBDO 1 Mod alle odds II... eller casen om, hvordan man overnight går fra monopol til at blive angrebet af 43 konkurrenter. Og ender med at blive best case på håndtering

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark

Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark Rapport baseret på 30 dybdeinterviews med forbrugere og 10 dybdeinterviews med udbydere 1. juni 2012 Indhold Indledning s. 3

Læs mere

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine.

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Marketing Lead Scoring Hjemmeside Side 1 INDLEDNING 3 SÅDAN OPLEVER KUNDERNE DIN HJEMMESIDE 4 1. SEK. FØRSTEHÅNDSINDTRYKKET 4

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

DIN 48- TIMER SMART START GUIDE

DIN 48- TIMER SMART START GUIDE DIN 48- TIMER SMART START GUIDE Versjon 1.6;Dansk GRUPPENS VÆKST ER AFHÆNGIG AV HASTIGHEDEN TIL LEDEREN www.theroyalalliance.com Morten Andersen og Royal Alliance.Versjon 1.6;Dansk, 22-jan-12, Norsk INDHOLD

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere