AEA 2013 EXECUTIVE SUMMARIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AEA 2013 EXECUTIVE SUMMARIES"

Transkript

1 AEA 2013 EXECUTIVE SUMMARIES 1. McDonalds - Grandprix Hvordan engagerer man en reklamekynisk teenage - brand affinitet og trafik? Og hvordan holder man gryden i kog over tid uden at miste relevans og effektivitet? D h, h M D u u fu C Hu -lancering til en platform, som kunne s u D h, h - M D et radikalt skifte til Owned og Earned media med afsæt i mobile og digitale platforme u M D y virtuel valuta, C, f u u f M D - f f u - h C, u ø C ff u M D u- ranter. Ap hu w D downloadet mere end gange hvilket i princippet svarer til, at ca. 8% af den danske befolkning har downloadet den. M D h h f f ø gt 4 faser placeret 1 mio. vir u C h f u, h C ff platformens effektivitet været drevet af nytænkende kreat f -, parallelt med at indsatsen løbende er blevet optimeret og tilpasset brugernes adfærd. Og fra en udelukkende Paid media indsats fungerer platformen i dag primært via Owned og Earned media. M D brand favorability %, M D u f - 1 h 21% u C u h f C som er reduceret med hele 21% sammenlignet med den taktiske Coinoffers-kommunikation, som blev afviklet i Desude h f 12, 1,2 f h gæsterne har indløst virtuelle Coins i restauranterne. M D u y K y : If y u -taker, you should get the hell out of busines M D - D K bogstaveligt y I u C f ff B, M D f h y 2. PFA

2 Pension er stadig kedeligt. Men Pensionstallet er et forsøg på at kommunikere pension på en vedkommende og simpel måde. Til en ny målgruppe almindelige danskere. På en ny måde med en stærk visuel, digital oplevelse. Og til stor gavn for kunden: Sparer jeg nok op til pension? Et enkelt barometer, der giver dig et tal mellem 1 og 100. Og hvor PFA anbefaler, at du ligger mellem 70 og 80. Pensionstallet fortsætter, hvor PFA slap sidst med ønsket om at give kunderne en kvalificeret anbefaling og behovet for konkrete beviser på, at man kunne gøre det. Pensionstallet er PFA Pensions første Branded Utility. En utility er et værktøj typisk digitalt der giver en vis portion nytte til kunden. I dette tilfælde et simpelt overblik over styrken af ens pensionsordning. En indikator eller rettesnor, som man senere kan gå i dybden med, når man møder PFA. Branded, fordi det ikke bare er en simpel beregner, som alle hurtigt kan kopiere. Det er en visuel oplevelse med et navn, som alle kan huske: Pen- sionstallet. Et relevant og differentierende tiltag, som pensionskonkurrenterne ikke har, og som derfor er med til at styrke PFAs brand og image. Og Pensionstallet skal understøtte det faktum som i endnu højere grad gælder blandt almindelige menne- sker end blandt beslutningstagere at pension er komplekst og lavinvolverende: Pensionstallet er blevet et begreb snarere end en kampagne. Pensionstallet kommer hele vejen rundt i PFA. Pensionstallet står i midten som kernen en digital kerne der svarer på en indsigt, som vi alle kender: Vi sparer op til pension men har vi nok i sidste ende? Pensionstallet kender vi fra TV, annoncer, online- bannere, take-over bannere og læser måske om det i avisen. Og vi støder på det i samtalen med en rådgiver fra PFA. Hvert år møder danskere en PFA-rådgiver i en rådgivningssamtale. Her benyttes Pensionstallet indledningsvis til at skabe et overblik over

3 styrken af pensionsordningen. Heri ligger også det forretningsmæssige incitament for PFA til at skabe og lancere Pensionstallet. For hvis kunderne med et pensionstal under det anbefalede niveau på vælger at sætte mere til side, tjener PFA flere penge. Og da PFA er ejet af kunderne, kommer denne indtjening kunderne til gode, idet 97 % af PFAs overskud fordeles tilbage til kunderne et lukket kredsløb. Her er nogle af kampagnens resultater: Forventet antal unikke besøg på pensionstallet: Realiseret: unikke Forventet antal udregnede Pensionstal: Realiseret: beregnede tal Forventet antal minutter i gennemsnit på sitet: 4-5 minutter: Realiseret: 14 minutter Kendskab/Recognition: Benchmark: 60 % Realiseret: 77 % Positive overfor Pensionstallet: Mål: 50 % Realiseret: 68 % Ift. Konkurrenter: Skaber forståelse og overblik: Målsætning: Blive førende. Realiseret: Fra score på 5,9 til 7,1 på halvt år. Er nu ledende ROMI: Investering 9,5 mio incl. udvikling og medie ( Burst): Indtjening: 38,2 mio = 4,0 i ROMI, men med stigende ROMI, idet konceptet er varigt og bruges i rådgivning uden mediesupport.

4 3. Telenor Forbrugerindsigter kan flytte markedsandele også i et mar- ked præget af prispromotions og taktiske kampagner. Det beviste Telenor med lanceringen af Lillenor. f H f y f f ø, unges og voksnes telebehov. En undersøgelse blandt 1015 forældre med børn i alderen 7-12 år identificerede en stor usikkerhed hos danske forældre med hensyn til normer og retningslinjer i forbindelse med deres barns første mobil. Hvornår er mit barn gammelt nok til at få sin egen mobiltele- fon? Hvilket abonnement skal jeg vælge? Er der særlige mobil- regler på skolen, som jeg skal være opmærksom på? Osv. På baggrund af analyseresultaterne og de identificerede for- brugerindsigter skræddersyede Telenor Danmarks første børneabonnement (Lillenor), så det opfyldte børns behov for tale, sms og surf og samtidig imødekom forældrenes behov for tryg- hed og fair pris. Som supplement til Lillenor publicerede Telenor tillige en række gode råd om mobilvaner, som skulle hjælpe forældrene med at etablere nogle sunde mobilvaner hos børnene. De gode råd blev gjort tilgængelige såvel offline som online. Gennem en fuldt integreret indsats på owned, earned og paid media overgik Lillenor-lanceringen alle forventninger. Alene på de første 4 måneder blev der solgt abonnementer. En stigning på 20% på toppen af Telenors eksisterende salgstal og index 213 i forhold til målsætningen. Desuden blev Telenors position som familiens teleselskab styrket. I evalueringen af kampagnen har vi dokumenteret, at Telenor med lanceringen og markedsføringen af Lillenor i 2012 rea- liserede en ROI på 6,9. Ved at tage afsæt i en ægte forbrugerindsigt og ikke en rabat- ordning eller tilbuddet om en ny mobiltelefon adskilte Lillenor sig markant fra øvrige nye tiltag i telemarkedet, og Lillenor styrkede dermed Telenors ledende familieposition i markedet. 4. DBA Hvor hurtigt kan man ændre folks oplevelse af et brand, som har en tung image-arv, der trækker lidt i den forkerte retning? Hvor meget kan man stække hovedkonkurrenten på to måneder? Og kan man med en enkelt kampagne få over

5 tusindvis af unikke brugere hver måned til at ændre adfærd, så størsteparten fremover primært tilgår produktet via en mobil platform? Det var de to spørgsmål, vi drøftede intenst med DBA i starten af Kampagnens omdrejningspun DBA y, de det nemmere end nogensinde at købe og sælge brugte ting. Vi gik målrettet efter målgruppen C u u, f DBA, -tunge, men endnu ikke kernekunder. Denne målgruppe bestod primært af kvinder med børn. Vi valgte derfor at tage udgangspunkt i indsigten om, at børn er dyre, men at det med DBA y, u ø hu, ø f interesser. u f DBA f rskampagne overgik alle målsætninger: Top-of-mind via uhjulpet kendskab blev øget med 125% i kampagneperioden. De ugentlige downloads af mobil-appen blev fordoblet i perioden DBA u så populær, at den findes på hver 3. smartphone. Antallet af besøgende, som tilgik DBA via en mobil platform steg med 89% i kampagneperioden. Andelen af listings via mobil kom i samme periode op på 20%. Ret imponerende, når man tænker på, at der pt. ligger annoncer på DBA. Markedsandelen steg også markant. DBA er gået fra at være 2,0 gange større til 2,6 gange end nærmeste konkurrent. Og for det vigtige område Midtjylland alene er DBA gået fra at være 1,7 gange større til 2,4 gange større! Med kampagnen blev DBA størst i alle områder af Danmark. Som følge af dette oplevede DBA en omsætningsfremgang på hele 30% i kampagneperioden. Kampagnen var samtidig med til at skabe den tiltrængte modernisering i brandoplevelsen: DBA oplevede en 94% stigning i antallet af målgruppen, som opfattede DBA som moderne og 59% stigning i antallet, som syntes DBA var innovative. 5. EDC D h ff D h, effektivisere markedsføring. Effektivisering opnået gennem en flerårig proces, konstante målinger, evalueringer og justeringer. Men når man taler om effektivisering af markedsføring, så siger man også digital markedsføring og især search for uanset om vi bryder os om det eller ej, så befinder vi os i et Googlesamfund. Som en hel grundlæggende beslutning for succesen blev organiseringen ændret, så digital-/online-indsatsen blev flyttet væk fra it- og over til marketing-afdelingen. Set i f, u uzzw B D alvorligt hos EDC og Umwelt, helt tilbage I 2008 det er bag- grunden for den effektive markedsføring.

6 Resultaterne er alt-andet-lige kommet af den nye marke-, EDC Kædekontor og Umwelt har tegnet sammen siden Der er således ikke ændret på EDCs øvrige forretningsmodel f.eks. i form at nye typer butikker, nye grundprodukter eller nye avancer/honorartyper. Denne case handler om en lang kontinuerlig indsats på samme kommunikationsplatform og samme marketingstrategi, men med adskillige læringer og justeringer. Søsat i 2008, målsat til 2013 og fuldt ud indfriet. Nu er evalueringen i gang ift. shareholder value, og næste periodes marketingplan tegner sig. De gode resultater er nået gennem: EDC så marketing som en afgørende parameter for succes, og marketingstrategien er således en integreret del af EDCs forretningsstrategi. Begge parters (annoncør og bureau) vilje til at fastholde samarbejdet og troen på, at komme igennem krisen sammen. Udviklinger som i denne case kan kun lade sig gøre over en længere årrække og i tæt samarbejde. Det har Umwelt og EDC vist. Én og kun én altoverskyggende målsætning og dermed konstant fokus på leadgenerering. Opbygning af et solidt modelleringsapparat med konverterings- tragten som grundpille. En del af mæglernes manuelle arbejde med kundekontakt er blevet automatiseret gennem digitale (automatiserede) kommunikationskanaler. En øget digitalisering af medieindsatsen og bedre synergi mel- lem on- og offline medier. Faktaboks: Finanskrisen kom som en hammer = markedet faldt drastisk. Det var afgørende, at man fik størst mulig andel af det, der var tilbage. Marketingbudgettet var under pres. Danskernes adfærd og informationssøgning ændres. Home havde rykket kraftigt de foregående par år, og var i 2008 i en gunstig situation. Markedet/størrelsen har ændret sig, men indefra er der ikke sket ændringer i

7 form af avance-honoreringsmodeller eller andre konkurrence-parametre = resultaterne kan begrundes med marketing. EDCs gode resultater i denne case ( /2013) skyldes effektivisering af markedsføringskronerne. Først og fremmest gen- nem digital markedsføring. EDCs gode resultater skyldes, at media- og marketingindsatsen blev evalueret og prioriteret ift. lead-generering. f, u uzzw B D alvorligt helt tilbage i 2008 og i dag er det en væsentlig årsag til den effective markedsføring. Kommunikations- og markedsføringsmæssige resultater: Kendskab. Målsætningen er indfriet om fortsat at ligge i top 3 (kendskab 96%). Mærket er styrket, målsætningen er indfriet om at have indhentet Home og igen ligge nr. 1 på de faglige parameterer (Appel og Egenskaber). Kundeloyalitet. Målsætningen om stadig at ligge nr. 1 er indfriet. Endda tydeligt over 50% bedre end Home. Målsætningen om at have den højeste overvejelse/ præference er tydeligt indfriet, og dermed er EDC bedst til at kapitalisere på sit kendskab. Som eneste kæde opnår EDC samme høje overvejelsesgrad som før krisen, og i en 3D analyse fra MindShare hed- : EDC h ø u Presseomtale ligger over index på alle medier. Index 107 på ugeavier, 116 på dagblade, 147 på onlinemedier og 227 på tv/radio. Marketing resultater: EDC ø I - ger EDC 40% over konkurrenterne I såvel besøgende som unikke brugere. EDC har øget antallet af /kontakttilsagn med mere end 10% pr. år og har dermed kontakt til halvdelen af ejerboligmarkedet. I fht. den ambition der blev formuleret i 2008 om ikke blot at være størst men, EDC f ance online 3-4 gang bedre end nærmeste konkurrenter. 27,7% af leads genereres i dag fra hovedsædets centrale kampagner. Målet er 30%. Det blev passeret i 2013.

8 Konverteringsraten fra lead til møder er steget fra 24,5 i 2009 til 59% her i Målet på 60%, overgås i Stigning i gennemsnitlig ROMI fra 1,9 i 2010 (første år, hvor det kunne måles) til 5,2 i Dette resultat var ikke målsat, men betyder meget fordi mæglerne får frigivet tid til at løfte den ende af konverteringstragten, hvor der EDC leverer i dag 33% af fremvisningerne (dvs. at 1/3 af de mulige købere, der vil se en bolig, booker tid online og dermed spares den lokale mægler for mange mandetimer. Forretningsmæssige resultater: Gennem Adwords/Google indsats og samspil mellem on- og offline- medier er leadgenereringen øget med 9% uden at øge spending. Jf. konverteringstragten svarer det til øget salærindtægt på 10,7 mio kr. Markedsføringen er effektiviseret så pris pr. lead er falde med ca. 60% efter søsætning af den nye marketing-strategi (værdi pr. år = 11 mio. kr.) Markedsføringen er effektiviseret så EDC får 4 gange så mange mø- der pr. marketingkrone ift. tiden før søsætning af den nye marke- tingstrategi (2009 = 7502,- / 2012 = 1896,-). EDC har som den eneste af de landsdækkende kæder vækstet i markedsandel i perioden efter finanskrisen/den nye marketingstrategi, som denne case omhandler. Markedsandelen er gået fra 20,6 i 2008 til 22,4 i En stigning på 1,8% = værdi kr. 44,5 mio. kr./år. Der er mange måder til beregning af en ROMI. Det vil vi afholde os fra her, og blot konstatere, at indtjeningen er markant højere/år end de totale marketingomkostninger, inkl. organisation/bemanding, it- systemer mm. 6. Kræftens Bekæmpelse/Trygfonden Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne har lan- ceret sommermediekampagner siden Flere med flotte resultater. De fokuserede på kræftrisikoen og ikke direkte på, hvordan danskerne opholder sig sikkert i solen. Vi forsøgte der- for i 2012 at kommunikere det mere handlingsanvisende solråd skygge, da det giver den bedste solbeskyttelse. Det viste sig imidlertid svært at gøre skygge sexet, hvilket resultaterne det år bar præg af. Så hvad er opskriften på en succesfuld kampagne, der viser den rigtige soladfærd uden løftede pegefingre og alligevel skaber involvering? Opskriften var, at vi måtte udfordre os selv. Det indebar en helt ny proces med bl.a. reklamebureauets pow-wow idé-ud- viklingsværktøj, tidlig inddragelse af målgruppen gennem flere prætests og et krav om en gennemgående fortælling, som

9 kunne foldes ud på alle mediegrupper. Vi ville skubbe grænserne for, hvordan Solkampagnen kunne kommunikere. Danske unge har den dårligste soladfærd, og de blev derfor vores primære målgruppe. Det kaldte på brug af sociale medier som omdrejningspunkt for kampagnen, mens øvrige medier blev brugt som support. Strategien for medieindkøbet var der- med lagt. Resultatet blev Danmarks mest irriterende kampagne med Frederik Fetterlein som f f u x K u h, h lancerede historien om, at Fetterlein skulle udgive en ny plade men uden Solkampagnen som afsender. Den spredte sig hurtigt via sociale medier og ind i traditionelle nyhedsmedier. Herefter blev den officielle kampagne lanceret via et bredspektret mediemix, der skulle skabe maksimal synlighed og involvering hos målgruppen. Solkampagnen tog med dette utraditionelle kampagnevalg, valg af frontfigur og den anderledes eksekvering et kvantespring væk fra traditionelle sundhedskampagner, formaninger og løftede pegefingre. Nedenfor ses en oversigt over mediekampagnens samlede resultater, der viser, at den har opnået meget mere end forventet. Det gør den til dén af vores mediekampagner, som har op- nået de flotteste resultater nogensinde! Det skal ses i lyset af et begrænset mediebudget, et marked, hvor kampen om de unges opmærksomhed er stor, og det faktum, at påvirkning af danskernes sundhedsvaner er en af de sværeste discipliner indenfor effektiv adfærdsændrende kommunikation.

10 7. Fona Sunrise har udviklet en learning-baseret Cross Channel-strate- gi med udgangspunkt i en total restrukturering og redesign af FONA.dk. Strategien opererer med de nyeste, digitale kommunikationsværktøjer nettet generelt. Med værktøjer som marketing, display-bannere, SEO/ SEM og retargeting i et målrettet samspil er det lykkedes at skabe synergien og øge omsætningen radikalt på FONAs webshop. Vel at mærke uden at de fysiske butikker mistede omsætning. Uden at øge FONAs samlede årlige marketingbudget har FONA.dk på 12 måneder opnået: En fordobling af omsætningen. Resultatet er ikke skabt ved at ændre på den forretningsstrategiske tilgang til sitet. Priser og sortiment er det samme som i de fysiske butikker, og kunderne betaler oftest for forsendelse af deres varer. En forbedret og re- designet webshop med en velovervejet informationsarkitektur er naturligvis en grundforudsætning. På alle parametre vurderer kunderne det nye FONA.dk langt over det daværende site, og i forhold til e-shops generelt er FONA.dk nu placeret som nr. 1 på 4 ud af 5 parametre. En konstant fokusering på FONAs tilstedeværelse når og hvor kunderne befinder sig i søgefasen i kombination med en optimering af kommunikationens indhold qua en nytænkende Cross Channel-strategi har sikret 4-cifrede ROAS-resultater. Samtidig er det lykkedes at booste medlemsbasen til FONAs nyhedsbrev med 45%. Det enkelte medlems værdi er øget med 40% målt på omsætning/måned på FONA.dk. Effekten er ikke sket på bekostning af trafiktal og omsætning i de fysiske butikker. Tværtimod. FONA har øget sit trafiktal med 4%, fastholdt sin omsætning trods en afmatning i det samlede registrerede salg af elektronikprodukter i Danmark. En medvirkende årsag til succes er, at 2/3 af omsætningen på FONA.dk knytter sig til salg, hvor kunderne efterfølgende henter varerne i deres lokale FONA. Hermed cementeres succesen i hele Cross Channel-strategien, fordi FONA på tværs af mediekanaler evner at fastholde butiks-/kunderelationen og understøtter kundernes ønske om lokal forankring. Samtidig får butikkerne en unik mulighed for at yde ekstra kundeservice og sikre, at kunderne køber produkter, der bedst opfylder deres behov = potentielt mersalg! Kunderne har taget godt imod ændringerne. Engagement på Trustpilot, de forbedrede interne processer og en generelt øget kundeservice har sat sit tydelige spor på Trustpilotscoren med en fremgang på 66%. En ROMI-beregning i traditionel forstand er vanskelig at fore- tage. FONA.dk er en anlægsinvestering, som afskrives over 3 år. På dette fundament er der skabt et solidt overskud ved en ekstraordinær marketingindsats, men ud fra et uændret marketingbudget. Derfor vil en traditionel ROMI-beregning resultere i en uendelig høj ROMI.

11 Alternativt ka OMI f h 1 afskrivning af anlægsinvesteringen: Med denne beregning opnår casen en imponerende ROMI på 11,4, uden at der tages hensyn til potentielt mersalg, som 2/3 af ordrerne lægger op til ved afhentning i butik. Ligeledes er der heller ikke taget højde for det mere langsigtede potentiale, der ligger i en øget udbygning af loyaliteten via genkendelse og segmentering til FONA kunder såvel på FONA.dk som i butik: Den reelle ROMI-effekt er i virkeligheden en del højere, hvilket gør FONA.dkcasen til en ægte vinder-case. Resultaterne har samlet bidraget til: 8. Q8 D h u f Off,, imponerende resultater forretningskonceptet alle- rede har genereret trods dets korte tid på markedet. På de følgende sider gennemgås det, hvordan et QvikOffer succesfuldt har været indløst over gange på blot 32 uger, og med et større DB end ved almindelige transaktioner. Hvordan nye kundetransaktioner er kommet til - udelukkende på grund af QvikOffer. Hvordan konceptet har drevet nyt benzinsalg til trods for, at det er butikken, der er udgangs- punktet. Hvordan det har givet Q8 indhold til at skabe en succesfuld social media profil. Og ikke mindst, hvilke fantastiske perspektiver det nye forretningskoncept indeholder. Casen handler om hvilken effekt et reklamebureau kan skabe for sin kunde, hvis man har fokus på forretningsmål frem for reklame-popularitets-mål. Der er blevet fokuseret benhårdt på at skabe bundlinjeresultater i en branche, som er fundamentalt udfordret. Løsningen er således mere baseret på kreativ- og datadrevet forretningsudvikling end skabelsen af traditionelle kreative universer eller ambitiøse medieplaner. Konceptet er et modsvar på det f u f u Go. Målet har været at øge frekvensen hos de danskere der allerede i dag frekventerer en Q8 butik. Vi har således skulle komme op med en løsning, der kan få folk til at tage de 25 skridt over forpladsen til butikken uanset om de skal hentes ude ved pumperne eller i lokalmiljøet. QvikOfferet udfordrer den traditionelle måde at markedsføre sig på i branchen, og vil også i fremtiden være med til at sætte standarden for kreativ og datadrevet

12 forretningsudvikling. 9. Waoo Et brand, der kom fra ingenting og blev førende på markedet Dette er den tredje AEA- W! D to første cases havde fokus på opbygning af kendskab for et helt nyt brand, hvorimod denne case går i dybden med selve forretningskonceptet og positioneringen af Waoo! på et tæt befolket marked. Kort sagt en regulær business case, der beskriver, hvordan et ungt brand i løbet af tre år har etableret sig blandt branchens stærkeste og sågar været med til ændre spillereglerne på bredbåndsmarkedet som helhed. I 2010 råber alle pris vi kommunikerer kvalitet Da Waoo! gør sin entré på bredbåndmarkedet i 2010, er konkurrenterne i gang med at udkæmpe en voldsom priskrig, som de fleste regner med vil fortsætte i lang tid. Samtidig vækster det mobile bredbånd, og eksperter vurderer, at produktets høje convenience fuldstændig vil udkonkurrere fastnetløsninger som Waoo! I 2010 kigger alle på konkurrenterne vi kigger på forbrugerne Men i stedet for kun at kigge på konkurrenternes priser og produkter undersøger vi, hvad forbrugerne synes om deres bred- bånd, og hvordan de bruger det. Bredbånd med hastighedsgaranti bliver Waoo! s blå ocean Vores analyser viser klart, at forbrugerne ønsker mere stabilt bredbånd med samme høje hastighed døgnet rundt. Denne indsigt bruger vi til at udvide spillebanen og skaber dermed en unik position for Waoo! som den eneste udbyder, der giver

13 hastighedsgaranti på sit bredbånd. Klar profil og klar kommunikation giver kendskab, image og bundlinje Efter at have defineret Waoo! som et stabilitets-brand tager vi det næste skridt og indhenter de veletablerede konkurrenters høje kendskab på kun 1,5 år og gør det med et spend, der er otte gange mindre end kategoriens største. Samtidig bygger vi image og bliver kendt for markedets bedste stabilitet og højeste hastighed. På denne måde tiltrækker vi nye kunder over tre år, hvilket svarer til en lille fordobling sammenlignet med kundebasen før lanceringen af Waoo-brandet. Og en ROMI på 8, Jem & Fix Et emotionelt univers kan løse et taktisk budskab. Dét skal fejres! Efter to år med et kraftigt faldende salg af fyrværkeri og en stigende konkurrence og aktivitet i kategorien beslutter jem & fix i 2011, at der skal ske noget afgørende. Det er en -or- u &f x y, succeskriteriet for kampagnen er en stigning i salget på minimum 20% i forhold til året før - ellers lukkes salget af fyrværkeri. Med den intensive konkurrence stiller det store krav til differentiering fra de øvrige aktører, som årene forinden primært har kørt taktisk markedsføring. Dette forstærkes af en ekstrem kort sæson, som i grove træk er på to uger både mediemæssigt og salgsmæssigt. På TV er dette en særlig udfordring, da Jem & Fix generelt spender mindre og først i foråret 2010 er blevet genintroduceret som TV-brand. Genintroduktionen var

14 UncleGreys første op- f &f x, 2011 y f u f x - univers endnu ikke fuldt integreret i sendefladen. Det er et krav, at fyrværkerikampagnen skal kunne køre selvstændigt, men samtidig understøtte den relativt nye brandidentitet og ikke påvirke denne negativt. Derfor er det vigtigt med et alternativt univers, der samtidigt klart kommunikerer brandets DNA. Kampagnes grundlag kan kort opsummeres i to punkter: E medie taktisk greb, hvor medieindsatsen kører pre-season, dvs. to uger før konkurrenterne og før salget forventes at starte. E forbrugerindsigt og et kreativt univers, som spiller på lysten til at fejre, der udvikler sig til et indhold, som danskerne har lyst til at dele og gense i de efterfølgende år. Ved hjælp af et helt nyt kampagneunivers med de folkelige karakterer, Jytte og u A, y u h K mpagnens pay- ff, D f, f D, f sit helt eget liv på Facebook, hvor 50 grupper og pages om krudtomani og Jytte og Arne bliver oprettet, liket og delt. I alt får kampagnen et Reach på facebookbrugere gennem enradet media alene. u f - og den blev afsættet til en forstærket socialmedia indsats og fyrværkeri salget fortsætter i jem & fix. Kampagnes resultater opsummeret: Salg: +35% i forhold til året før - 75% mere end målet Reklameerindring: fra gns 23% til 43% (branchens højeste i uge 52) Klikrate på online-bannere: +150% højere end det dansk gennemsnit Trafik på kampagnesite: Facebook reach: +103% i forhold til året før facebookbrugere (earned media) YouTube: views ( unikke brugere)

ELLOS. DIT VAREHUS PÅ NETTET Case 2017

ELLOS. DIT VAREHUS PÅ NETTET Case 2017 ELLOS DIT VAREHUS PÅ NETTET Case 2017 Ellos er en af Nordens førende e-handelsvirksomheder inden for mode, skønhed og bolig. Ellos har i forvejen mange aktive kunder, indenfor en bred målgruppe, da deres

Læs mere

Advertising Effectiveness Award 2013

Advertising Effectiveness Award 2013 26. november 2013 PRESSEMEDDELELSE: Advertising Effectiveness Award 2013 Tirsdag d. 26. november blev årets AEA afholdt i AFUKs lokaler i København. Der uddeles en Grand prix og ni øvrige vindere. Prisuddelingen

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014 SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse Vinter 2014 Vinter 2014 Ved Maximilian Frimmer Undervisningschef, CDMKurser Lasse Gammeljord Ejer, BullsEye Communications 2 Dagens program Kl. 09.00-09.05

Læs mere

Skab trafik Til din hjemmeside

Skab trafik Til din hjemmeside Skab trafik Til din hjemmeside Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Kommunikation på nettet Købt, ejet og tjent 4. Tre case virksomheder 5. Din online strategi Er du online? Hvad

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Dorthe Riget. Tina Lindstam

Dorthe Riget. Tina Lindstam Dorthe Riget Tina Lindstam Vi har forenet vores kræfter og tilbyder nu vores kompetencer som en samlet pakke, når det gælder markedsføring og kommunikation. Det fælles samarbejde kalder vi... RIGET Marketing

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER Når mailboksen er fuld, er brevkassen ofte tom, og derfor er tryksagen det stærkeste pushmedie.

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup Rene ord for ingen penge Eva Kistrup 1 Copyright Copyright 2009 2009 Discus Discus Communications A/S Agenda Markedsføring i krisetider Målgrupper og forbrugeradfærd Cases: Segmentér dig til resultater

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

> Et unikt medieoverblik

> Et unikt medieoverblik > Et unikt medieoverblik Optimalt medieoverblik Unikke søgemuligheder Ny medieportal for online planlægning Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo & kreativitet Markedsinformationen i dag FDIM/

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER Profil Optik har både direct mail, tv og lokalaviser med i mediemixet. Via salgsmodellering har kæden

Læs mere

Branchetrends. Grakom Dagen d 31/8-2017

Branchetrends. Grakom Dagen d 31/8-2017 Branchetrends Grakom Dagen d 31/8-2017 Holm Marcher & Co. er et headhunterfirma, der har specialiseret sig i at finde kandidater indenfor marketing, kommunikation og digital/tech. 40% af stillingerne er

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

FONA RETAIL 2.0. Succesfuld Cross Channel eksekvering i en presset branche. FONA AEA case 2013

FONA RETAIL 2.0. Succesfuld Cross Channel eksekvering i en presset branche. FONA AEA case 2013 FONA RETAIL 2.0 Succesfuld Cross Channel eksekvering i en presset branche FONA AEA case 2013 Udarbejdet af: Sunrise Reklamebureau A/S, Michael Sølling, Jeppe Bo Ebstrup og Ask Møller for F GROUP A/S, adm.

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

REMA 1000 Marketing og CSR strategi. Anders Jensen

REMA 1000 Marketing og CSR strategi. Anders Jensen REMA 1000 Marketing og CSR strategi Anders Jensen Scenen 2005 3,6 mia. kr. i omsætning en af de mindste dagligvarekæde 136 butikker Markedsandel 3,2% Blandt de laveste image-scorer i dagligvaresektoren

Læs mere

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Kampagnen har udelukkende været digital med et miks af mediekanalerne: Adwords (50%) Search og bannerannoncering Facebook (10%) RTB (40%) - bannerannoncering

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Større loyalitet og kundeoplevelse ved brugen af analyser og digitalisering

Større loyalitet og kundeoplevelse ved brugen af analyser og digitalisering Større loyalitet og kundeoplevelse ved brugen af analyser og digitalisering 21. Oktober 2015 Lars Monrad-Jensen Head of Lead & Campaign Management TDC Group 1 TDC Group Stor spiller på udfordret marked

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

MARKEDSFØRING SOM DRIVER VED LANCERINGER

MARKEDSFØRING SOM DRIVER VED LANCERINGER MARKEDSFØRING SOM DRIVER VED LANCERINGER Hvad søger vi svar på? Giver markedsføring et umiddelbart afkast og er det vigtigt ved lanceringer? Hvilken investering skal der til for en succesfuld lancering?

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu om undersøgelsen Social Media Benchmark Europe-DK 2010/11 social semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu MÅLET ER IKKE AT OPSTILLE skrækscenraier MEN AT VISE,

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

TRAFIK TIL BUTIK...MED FREETRAILER BAG PÅ!

TRAFIK TIL BUTIK...MED FREETRAILER BAG PÅ! TRAFIK TIL BUTIK...MED FREETRAILER BAG PÅ! HISTORIEN Vi håndterer servicen Unik mulighed for eksponering af jeres brand TRAFIK TIL BUTIK! I 2004 grundlagde to danske entreprenører Freetrailer med det klare

Læs mere

Skab trafik. Til din hjemmeside

Skab trafik. Til din hjemmeside Skab trafik Til din hjemmeside Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Kommunikation på nettet Købt, ejet og tjent 4. Tre case virksomheder 5. Din online strategi Er du online? Hvad

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter.

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter. TV2.DK PRODUKTER 70 SPONSORAT 71 PRISER 72 EJERSKABER 73 RABAT 74 SPECIFIKATIONER 76 BETALINGSBETINGELSER 77 GODTGØRELSE 77 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 68 TV 2 NET vil i 2010 tilbyde

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott Google Analytics Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott 1 Agenda Basis Analytics Hvem er dine kunder? Find potentialet Rapporteringer Mål på indsatsen Næste version 10 gode råd 2 Hvad er

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland - og bliv du s med naboen Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Branding Pricing Globalisering og digitalisering Web & sociale medier Google

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KOMBINERER TV-SPOTS OG DIRECT MAIL SYNERGIEN MELLEM TV OG DIRECT MAIL LØFTER OMSÆTNINGEN 17 %

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KOMBINERER TV-SPOTS OG DIRECT MAIL SYNERGIEN MELLEM TV OG DIRECT MAIL LØFTER OMSÆTNINGEN 17 % KRÆFTENS BEKÆMPELSE KOMBINERER TV-SPOTS OG DIRECT MAIL SYNERGIEN MELLEM TV OG DIRECT MAIL LØFTER OMSÆTNINGEN 17 % Først et tv-spot med en tydelig henvisning til et brev, og så en målrettet direct mail

Læs mere

SalesBooster - en ny måde at sælge bolig på

SalesBooster - en ny måde at sælge bolig på SalesBooster - en ny måde at sælge bolig på Salesbooster er fremtiden SalesBooster redefinerer god markedsføring. SalesBooster er det intelligente supplement til konventionel markedsføring, hvor man annoncerer

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Lokale ugeavisers ROI

Lokale ugeavisers ROI Lokale ugeavisers ROI Baggrunden Lokale ugeavisers ROI Medier som relationsskaber Effekten af medier Udbytte ved annoncering Lokalisme Ugeavisernes relevans Læseranalyse Metaanalyse Lokale ugeavisers ROI

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS» Det betaler sig at sende kreative direct mails og bruge gaver og konkurrencer, når man vil trænge

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Fra drift- til salgskultur Ambitionen for Q8 at foretage et fokusskifte fra en drift- til en salgskultur. Q8 er derfor startet med salgslederne,

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Bilbranchen 08.10.2015. Fortroligt dokument og må ikke udleveres til 3. part

Bilbranchen 08.10.2015. Fortroligt dokument og må ikke udleveres til 3. part Bilbranchen 08.10.2015 Agenda Den nye marketingvirkelighed for en dansk nyvognsforhandler, ved Ulrik Drejsig Case ved Anders Bruun fra Hessel Konkrete media og marketingløsninger Spor 1, Ulrik Drejsig

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Content Marketing i Danmark 2016

Content Marketing i Danmark 2016 Content Marketing i Danmark 2016 Hovedresultater fra undersøgelsen VELKOMMEN TIL CONTENT MARKETING I DANMARK 2016 Sådan går det med content marketing i Danmark anno 2016 Velkommen til den fjerde udgave

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Kvinder Længe Leve blev lanceret af Hjerteforeningen i 2007. Baggrunden var, at hver 3. dødsfald bl.a. danske kvinder skyldes en hjertekarsygdom, og dermed er det den hyppigste dødsårsag

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Danmarks nye yndlingsværksted. også plads til dig

Danmarks nye yndlingsværksted. også plads til dig Danmarks nye yndlingsværksted har også plads til dig Vi er ikke bare mekanikere CarPeople er godt i gang med at udvide kæden i form af flere værksteder over hele landet. Derfor har vi brug for dig, så

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Sociale medier i 2017 Værdifulde facts som du kan bruge i din virksomhed eller i dit job.

Sociale medier i 2017 Værdifulde facts som du kan bruge i din virksomhed eller i dit job. Sociale medier i 2017 Værdifulde facts som du kan bruge i din virksomhed eller i dit job. - Udgivet af Digital247 - Indholdsfortegnelse Sociale medier i 2017 1 Facebook 2 Twitter 3 Instagram 4 YouTube

Læs mere

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig.

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. BOOST DIN BOLIG Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. DET DANSKE BOLIGMARKED Temperaturen på boligmarkedet i Danmark viser, at 7,5% af den danske befolkning aktivt

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE TIL DIG, DER VIL VIDE MERE OM PROJEKT BUSINESS BREV: 29.400 PRIVATE MODTAGERE SAGDE DERES MENING Analysen bag

Læs mere

Indeholder alt det, der skaber værdi

Indeholder alt det, der skaber værdi Indeholder alt det, der skaber værdi Velkommen til en revolutionerende tilgang til lydløsninger velkommen til Jabra One Partner Program Bæredygtig vækst og øget profitabilitet er virksomhedsmål, vi alle

Læs mere

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG Spies Rejser skræddersyer kataloger med fokus på netop de destinationer, kunderne foretrækker. Salgsmodellering

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere