Pågående forskningsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pågående forskningsprojekt"

Transkript

1 Pågående forskningsprojekt från Nordicoms databas NCOM

2 Danmark Dokumentalist: Diba Markus Digitalt humaniora laboratorium (DigHumLab) DigHumLab bliver en national distribueret og bredt forankret forskningsinfrastruktur, der har til formål at indsamle, behandle og distribuere digitalt forskningsmateriale rettet primært mod humanistisk og dele af samfundsvidenskabelig forskning. DigHumLab vil give forskere og studerende mulighed for at søge i, analysere, organisere, linke, sammenligne, dele og kombinere ressourcerne med analyseværktøjer, der løbende udvikles til infrastrukturens laboratoriefaciliteter. Typer af ressourcer, der vil blive inkluderet i DigHumLab, er hhv. tekst, lyd (tale, musik, sound og soundscapes), billede (fast, temporalt), fysiske objekter (3D) samt kombinationer heraf (f.eks. transskriberet tale og multimodale data). DigHumLab vil endvidere omfatte laboratoriefaciliteter, der understøtter den eksperimenterende humanistiske og samfundsvidenskabelige forskning med tilhørende udvikling af databasefaciliteter og metadatastrukturer. Bag Dighumlab står et nationalt konsortium af foreløbig fire universiteter, som i samarbejde med Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek skal fremme adgangen til digitale forskningsresurser, udvikling af forskningsværktøjer, opbygning af uddannelse og forankring i internationale netværker inden for Digital Humanities. DigHumLab vil således fungere som dansk knudepunkt (node) i henholdsvis CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) og DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Niels Ole Finnemann, Aarhus Universitet, Institut for Informations- og Medievidenskab Internetadresse: Periode: Finansieringskilde: Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Strategiske Vækstteknologier CoSound Kognitive systemer til interaktiv berigelse af lyd Vores produktivitet og velfærd afhænger af levering af medieinformation gennem forskellige platforme, såsom TV, sociale og mobile medier. Forretningsmodeller inden for musik- og lydsektorerne er udfordret, men online tilgængelighed af medier og social adfærdsdata skaber et stort potentiale for strategisk forskning, som kan lede til nye produkter og services. I forhold til billeder og tekst udgør audiodata en særlig udfordring, da de sanses og opfattes som en abstrakt, følelsesmæssig strøm. På trods af, at kognitive repræsentationer af lyd er veludviklede, er de vanskelige at italesætte, beskrive og dele blandt ikke-eksperter. Det fulde potentiale inden for audio er således endnu ikke fuldt realiseret m.h.t. at berige menneskelig kommunikation, underholdning og vores kulturarv. Den stærke danske position inden lydteknologi samt de innovative løsninger i dette projekt kan frigøre potentialet. CoSound er et multifagligt strategisk forskningsprojekt ledet af DTU med deltagelse af forskningsinstitutioner, kommercielle partnere og slutbrugere. Visionen er at udvikle en fleksibel platform, der kombinerer brugergenereret indhold og automatiseret analyse af audiodata og skaber beriget information, hvilket giver brugere mulighed for at fortolke, organisere, dele og skabe. Projektet vil demonstrere mulighed for nye lydteknologiske produkter og tjenesteydelser til den kommercielle sektor, public-service og formidlingssektoren samt i uddannelse og kulturel forskning. Jan Larsen, Head of research project, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Informatik og Matematisk Modellering Internetadresse: 4e10-8b65-7a18186a2e8b%7D Periode Finansieringskilde: Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier 72

3 Digitale omgivelser: Aspekter af den æstetiske oplevelse i computerstyrede tidsrum Vi er omgivet af digitale medier. Computerskærme, mobiltelefoner, mp3-afspillere, kameraer og digitale netværk fylder op omkring os. Computerens udbredelse påvirker os derfor ikke længere blot ved den måde, vi hver især bruger den som et personligt medie. Computersystemer er blevet en integreret del af vores fysiske omgivelser, som påvirker den måde vi i oplever verden på gennem vores sanser. En udpræget tendens i nutidens digitale kunst og elektroniske musik er at undersøge denne problemstilling ved at give fænomenet digitale omgivelser et konkret sanseligt udtryk. Disse kunstværker indtager ikke længere en fast plads foran os, men er blevet noget, der bevæger sig rundt i omgivelserne i nøje afstemte forløb. Kunstværket er blevet et computerstyret tidsrum, man kan bevæge sig ind i og lade sig omgive af. Ved at nærstudere virkemidlerne i en række toneangivende eksempler på digitale omgivelser i kunsten og den elektroniske musik, giver forskningsprojektet Digitale omgivelser et nyt bud på, hvad det vil sige at lade sig omgive med og af computersystemer. Projektet har på den måde direkte relevans for vores forståelse af nutidens og fremtidens - liv i almindelighed. For hvad betyder det for vores opfattelse af de fysiske omgivelser af rummet og tiden når omverdenen er digitalt organiseret og synkroniseret? Hvad betyder det for vores forhold til os selv og andre mennesker, når den fysiske verden, vi befinder os i, er blevet til digitale omgivelser? Ulrik Schmidt, Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Projektperiode: Finansieringskilde: Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation (FKK) Pågående forskningsprojekt Danmark En verden i lyd. En undersøgelse af lydkunstens brug af medier Lydkunsten arbejder med lyd på nye måder. I 4 Rooms (2006) anvender Jacob Kirkegaard lydoptagelser fra forladte bygninger omkring det nedsmeltede atomkraftværk i Tjernobyl til at italesætte katastrofen, mens Anne Niemetz og Andrew Pelling i The Dark Side of the Cell (2004) inviterer os til at lytte til levende cellers lyde ved hjælp af kompliceret nanoteknologi. Disse værker er ikke tale, men fortæller os alligevel noget. De er ikke konventionel musik, og dog bruger de lyd som kunstnerisk udtryk. De benytter ikke den form for reallyde, som vi kender fra film, selvom de refererer til lyde i verden omkring os. Værkerne er først og fremmest lydlige udsagn, som bruger de medier, der er til rådighed i et moderne medielandskab til at skabe betydning med lyd som centrum. Overfor sådanne værker mangler vi imidlertid analyseredskaber, da teoridannelserne om talens, musikkens eller filmlydens virkemåder ikke umiddelbart lader sig overføre. Dette projekt sætter sig derfor tre hovedopgaver: 1) Empirisk: Det undersøger, hvordan aktuelle lydkunstværker bruger medier i nye konstellationer for at italesætte aktuelle emner og begivenheder. 2) Teoretisk: Det bidrager til at etablere en teoretisk ramme for at forstå lydkunstens brug af medier. 3) Kulturelt: Det er en undersøgelse af den mediebetingede moderne lydkultur, og af hvordan vi forstår og formidler vores omverdenserfaring gennem lyd. Der er således ikke tale om en lydteknisk eller en musikvidenskabelig undersøgelse i snæver forstand. Anette Vandsø Aremark, Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation Internetadresse: Projektperiode: Finansieringskilde: Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation (FKK) 73

4 Finland Dokumentalist: Päivi Lukin Developing a Crisis Communication Scorecard (CrisComScore) This collaborative research project, funded by the Seventh Framework Programme of the European Commission(FP7) contributes to the area of Security and has the following project description: Communication strategies of public authorities (including media strategies) before, during and after crises concerning risks, security threats and measures. The proposed aim of the research team was to develop a crisis communication scorecard in order to bridge theory and practice. The researchers of the project pursued to improve crisis communication, by identifying critical factors in media relations and relations with civilians and miscellaneous groups (survivors, casualties, deceased victims, family to workers, first responders and affected communities) before, during and after crisis situations. These crises may be the result of acts of nature, or acts of man (both intended, such as terrorism, or unintended, such as major accidents and infrastructure failure). They studied communication strategies in various recent cases and analysed the reception of information in stressful situations. The resulting instrument can be used to improve preparedness in all crisis phases. It is not meant to be used during a crisis as a reference, but rather to build better preparation for such situations, by stimulating dialogue on quality criteria for crisis communication and increasing understanding of communication processes in stressful situations. It serves as an audit for the preparedness phase, helps evaluate crisis exercises, and supports learning after a emergency situations. The following institutes participated in the research project: University of Jyväskylä, Finland (coordinator); Norwegian University of Science and Technology, Norway; Ben Gurion University of the Negev, Israel; University of Tartu, Estonia; and Emergency Services College Finland, Finland. Marita Vos, scientific project manager, University of Jyväskylä, Department of Communication Pauliina Palttala, University of Jyväskylä, Department of Communication Ragnhild Lund, Norwegian University of Science and Technology Harro-Loit Halliki, University of Tartu, Institute of Journalism and Communication Triin Vihalemm, University of Tartu, Institute of Journalism and Communication Hannu Rantanen, research manager, Emergency Services College Finland Zvi Reich Ben Gurion University of the Negev, Israel, Department of Communication Studies Website of the project: Publications produced during the project teams can be found via the web site Source of funding: European Commission, the Seventh Framework Programme Project period:

5 Aggressive Discussion in Social Media and Journalism Restricting Freedom of Speech? The starting point for the project is the concern that aggressive discussion spreading in the media may restrict freedom of speech. The problems caused by aggressive speech are twofold. Firstly, diversity of opinions and arguments is possibly narrowed down in a sphere of hatred and fear. Secondly the question arises, whether freedom of speech can and should be restricted, if people or groups are offended or threatened when this freedom is used. The research collects information on the following questions: 1) Is aggressive discussion culture restricting diversity of voices in news journalism? 2) Do stigmatising and hostile expressions circulate from online discussions to news journalism? 3) What kind of editorial and moderating practices are news media and other central websites applying on online discussion in Finland and elsewhere in Europe? 4) Is freedom of speech in the internet restricted by editorial and moderating practices? The material of the research consists of interviews of journalists, specialists, active online writers and moderators, and discussions in news media and online, in addition to public and media companies internal guidelines for journalistic and moderating practices. The material is collected from Finland, Sweden, the Netherlands and Great Britain. Pentti Raittila, research director, University of Tampere, School of Communication, Media and Theatre, COMET Reeta Pöyhtäri University of Tampere, School of Communication, Media and Theatre, COMET Paula Haara University of Tampere, School of Communication, Media and Theatre, COMET Source of funding: Helsingin Sanomat Foundation Project period: Pågående forskningsprojekt Finland Mapping and Understanding Sustainable Business Models for Journalism (SuBmoJour) New forms of content production and social interaction have significantly changed the media landscape and people s communication behaviour. The overlap between traditional mass media forms and diverse modes of user generated content is expanding. This has provoked a wave of research and speculation about the future of possible new modes and models for journalism. At the same time, the business models of traditional media companies are going through profound transformations. Old ways of making business don t necessarily work anymore, and new, sustainable models are badly needed. SuBmoJour project will be realized in two phases. The first phase consists of planning and building the Jbusinessmodels101.com database. The database will present business models that are profitable, or are soon becoming profitable. The Jbusinessmodels101.com database will serve as a tool of research and development, as an open innovation database and as a how-to quide about creating revenue models for publications. In the second phase, we will study with in-depth case studies the economical and social conditions of journalism in order to understand what the context of these business models is. The project will carry out case studies in the USA, Europe and Japan. The work concentrates on three interrelated themes, 1) business models and production concepts, 2) work processes, and 3) journalistic identities. SuBmoJour is a collaboration project of three universities, USC Annenberg, J-School of Waseda University and Tampere Research Centre for Journalism, Media and Communication COMET at the Tampere University. 75

6 Risto Kunelius, scientific project manager, University of Tampere, School of Social Sciences and Humanities Esa Sirkkunen University of Tampere, School of Communication, Media and Theatre, COMET Pekka Pekkala USC Annenberg Website of the project: html The SuBmoJour Database: Partner: Helsingin Sanomat Foundation Project period:

7 Norge Dokumentalist: Ragnhild Mølster Nettdebatten etter 22. juli Terrorangrepet i Norge 22. juli 2011 har ført til et styrket fokus på nettdebatten i den norske offentligheten. Det ble raskt klar at gjerningsmannen var en aktiv deltaker i ulike innvandringskritiske debattfora på nett. Han hadde også klippet og limt store deler av sitt ca sider lange «kompendium» fra ulike innvandringskritiske nettsteder. Dette førte til en offentlig debatt om debattkulturen på nett. Flere nettsteder gjorde inngrep i nettdebatten umiddelbart etter terrorangrepene: Svært mange av de store nettavisene stengte sine debattfunksjoner midlertidig i tiden etter 22. juli. De fleste av disse midlertidige endringene ble omgjort etter noen uker, men noen debattfora, som Aftenpostens diskusjonsforum «Debattsentralen», forble stengt på permanent basis. Da VGNett gjenåpnet kommentarfunksjonen på sine nettsider var det med et nytt system basert på innlogging via Facebook, slik at brukeren (i utgangspunktet) må kommentere under fullt navn. Dette prosjektet tar sikte på å kartlegge disse endringene fra to perspektiver: Redaksjonenes og brukernes. prosjektdeltakerne intervjuer redaktører og moderatorer i et knippe norske mediehus, for å undersøke hvordan tilretteleggingen og kontrollen med nettdebatten har endret seg etter 22. juli. Dernest vil de gjøre en spørreundersøkelse og et knippe dybdeintervjuer blant brukerne av de samme nettstedene, for å undersøke hvordan disse endringene oppleves fra brukernes perspektiv. Forstår brukerne hva slags prinsipper som ligger til grunn for redaksjonenes kontroll med debatten? Tidligere forskning har vist at det er grunn til å tro at moderatorenes virksomhet i mange tilfeller fremstår som lite transparent og etterprøvbar for brukerne (Ihlebæk og Ytreberg 2009). Foreløpige observasjoner viser også at svært mange brukere i nettdebatten trekker frem oppfatninger om utilbørlig sensurering av politiske synspunkter, noe som synes å indikere at mange brukere er mistenksomme overfor moderatorene og redaksjonenes intensjoner med nettdebatten. Det er åpenbart at dersom en stor del av brukerne i nettdebatten tror at debatten er gjenstand for sterk politisk motivert sensur, er forutsetningene for en god dialog ikke til stede. Det synes derfor svært viktig å kartlegge i hvor stor grad deltakerne i nettdebatten forstår moderatorene, og vice versa. Prosjektet utføres ved Universitetet i Oslo. Anders Sundnes Løvlie, prosjektleder, Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon Karoline Ihlebæk Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon Henry Mainsah Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon Finansieringskilde: Rådet for anvendt medieforskning ( NOK) Prosjektperiode: Referanser: Ihlebæk, K. A., og Ytreberg, E. (2009). Moderering av digital publikumsdeltakelse: Idealer, praksiser og dilemmaer. Norsk medietidsskrift, 16(1), s Social Media and Agenda-Setting in Election Campaigns Social Media and Agenda-Setting in Election Campaigns (SAC) is an international research project based at the Department of Media and Communication. The project aims to analyze the impact of social media on election campaigns from a cross-media and cross-national perspective. Based on empirical studies the research project aims to discuss how the dynamics between social media and mainstream media in political agenda setting imposes changes on the public sphere. A key goal is to examine to what degree traditional power hierarchies and elite domination is challenged by the new forms of communications emerging in the intersection between social media and mainstream media. The main aim is to analyze the impact of social media on election campaigns from a cross-media and cross-national perspective. The cross-media perspective implies that social media is studied in rela- 77

8 tion to mainstream media, and thus included in an inter-media agenda setting. A goal is to investigate to what degree journalists in different nations relate to and incorporate social media as editorial raw material. The cross-national perspective refers to an international comparison between four countries: Australia, Norway, USA and Sweden. A key goal is to analyze how politicians in countries of different sizes and with different election systems use social media as a tool of political communication. The project will combine theoretical perspectives and empirical findings from studies in the field of political communication, with the recent growing interest in participation and user-generated media, which have accompanied the rise of social media and digital technologies. Methodologically, the project combines qualitative and quantitative studies, including social network analysis based on large datasets, content analysis of mainstream media, and interviews with news editors in print and broadcast media. The research project is divided into five work packages: 1. USA: Cross-media campaigning in the Congressional and Presidential Election Campaigns, Australia: Cross-media campaigning in the Federal parliamentary Election campaign, Norway: Cross-media campaigning in the Parliamentary Election campaign, Sweden: Cross-media campaigning in the Parliamentary Election campaign, Cross-national comparisons, Gunn Enli, project leader, University of Oslo, Department of media and communication Eli Skogerbø University of Oslo, Department of media and communication Axel Bruns Queensland University of technology, Brisbane, Australia, Creative Industries Faculty, School of Media, Entertainment, Creative Arts, Media and Communication Christian Christensen Uppsala university, Department of Informatics and Media Hallvard Moe University of Bergen, Department of Information Science and Media Studies Kevin Wallsten California State University, Long Beach Finansieringskilde: Norges Forskningsråd (NFR) Prosjektperiode:

9 Sverige Dokumentalist: Karin Poulsen NEMO Nya medier och demokrati Projektet avser att bygga upp en utåtriktad forskningsmiljö kring nya medier och demokrati. NEMO ska producera vetenskaplig forskning och samverka med det omgivande samhället, där Helsingborgs Dagblad är en central partner. Projektet har fyra övergripande problemställningar: Offentlighetsperspektiv, till exempel vad nya medier innebär för traditionella medieorganisationer Organisations- och ledningsperspektiv, till exempel hur strategier för användning av nya medier utvecklas i organisationer Individperspektiv, till exempel vilka drivkrafter som ligger bakom användning av nya medier Marknadsperspektiv, till exempel hur informationsutbyte om varor sker på en digitaliserad marknad Åsa Thelander, Projektledare, Lunds universitet, Institutionen för kommunikation och medier / KOM Projektperiod: Finansiering: Anne-Marie & Gustaf Anders Stiftelse för medieforskning ( SEK) Rörlighetens eliter. Medialiseringen av social tillhörighet och nära relationer bland mobila klassfraktioner I projektet kommer tre elitgrupperingar att studeras med hjälp av kvalitativa metoder. Dessa grupper är valda för att representera tre olika sociala fält i samhället: (1) det sociopolitiska fältet (med fokus på diplomati och internationellt bistånd); (2) det ekonomiska fältet (den internationella affärseliten) och (3) det akademiska fältet (elitpersoner inom forskning och universitetsväsende). Inom vart och ett av dessa fält (formulerade utifrån Bourdieus fältteori) studeras olika hushållskonstellationer, vilka i sin tur delas in i två kategorier: (a) mobila hushåll (där en eller flera personer har arbeten som kräver omfattande internationell rörlighet) och (b) återvändande migranter (hushåll som återvänt efter längre period utomlands). Kvalitativa intervjuer kommer att genomföras med såväl de enskilda resenärerna som deras närstående (utifrån angivna familje-, vänskaps- och kärleksrelationer). Intervjuerna kompletteras dessutom med skriftliga utsagor i form av bl a resedagböcker. Målet är att på detta vis kunna skapa en nyanserad bild (i fenomenologisk mening) av de emotionella och sociala processer som ackompanjerar global rörlighet i privilegierade sammanhang, och särskilt kunna identifiera enligt vilken logik (och med vilka förtjänster och begränsningar) olika medier utnyttjas för att knyta an till människor och platser. Jämförelser kommer härvidlag att göras mellan de olika fälten, liksom i relation till genus, i syfte att klargöra i vilken mån olika maktstrukturer skapar olika sociala betingelser det vill säga i vilken mån fältets logik spiller över på privatsfären. I förlängningen kommer projektet att generera ett unikt inifrånperspektiv på globaliseringen med fokus på några av dess mest tongivande aktörer. Det kommer att ge en problematiserad bild av nätverkssamhällets maktrelationer i allmänhet, och betydelsen av olika mediala resurser i synnerhet vad gäller att forma ett socialt hållbart liv. André Jansson, Projektledare, Karlstads Universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap, Projektperiod: Finansiering: Vetenskapsrådet ( SEK) 79

10 Medialisering av svensk utrikespolitik en jämförelse i tid och rum Ett resultat av den tilltagande medialiseringen av samhället är att politiken alltmer utgår från en medielogik. Projektet syftar till att komparativt studera i vilken grad och på vilket sätt antagandet om att politiken antagit en medielogik får empiriskt stöd vid en analys av europeiska staters utrikespolitik. Mer specifikt studeras om graden av medielogik i utrikespolitiken samvarierar med graden av konsensus- respektive konfliktkultur, samt vilka olika uttrycksformer medielogiken tar sig. För utrikespolitiken innebär medialiseringen en dramatisk utveckling. En möjlig utrikespolitisk förändring som följer är en personifiering som medför att individers rättigheter, säkerhet och livsöden kan antas få större utrymme på bekostnad av staters intressen som stått i centrum i traditionell utrikespolitik. Stämmer teorin om medialisering står vi inför en process som därmed har kraft att förändra de mest grundläggande utgångspunkterna för staters utrikespolitik. Studien är komparativ, såväl i tid som rum. Över tid studeras medialiseringens genomslag under de senaste 20 åren. I rummet jämförs i en första del centrala utrikespolitiska tal i EU:s alla 27 medlemsstater genom en kvantitativ innehållsanalys. I en andra fördjupanden del jämförs den parlamentariska arenan, regeringsarenan och diplomatarenan i Storbritannien, Sverige och Finland med hjälp av policyanalys, intervjuer och idéanalys. Detta är tre stater som varierar på konsensus/konfliktdimensionen. Ann-Marie Ekengren, projektledare, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen Anslagsförvaltare: Linnéuniversitetet Växjö Projektperiod: Finansiering: Riksbankens Jubileumsfond ( SEK) Habitus och högre utbildning. Ett forskningsprojekt om medier, smak och kulturell dissonans Detta forskningsprojekt syftar till att förstå förändringar i användning av, och preferenser för, medier och annan kultur i relation till samhällens makrostrukturella organisation. Empiriskt bygger projektet vidare på en redan genomförd studie av estniska och svenska studenters användning och preferenser för medier och kultur ifrån Givet den snabba förändringsprocess som länderna, särskilt Estland, varit inbegripet i under de senaste decennierna, kan vi analysera förändring i smakmönster och preferenser på mikronivå, relaterat till makrodimensioner av mediereglering, finansiering och -politik. Stina Bengtsson, Projektledare, Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation Projektperiod: Finansiering: Östersjöstiftelsen ( SEK) 80

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Og i undervisningen? Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Institut for Datalogi Instituttet underviser og forsker frem til højeste internationale niveau og har et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Et uafhængigt internationalt evalueringspanel har placeret

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Forskning med brug af audiovisuelt materiale især radio

Forskning med brug af audiovisuelt materiale især radio Medieværktøjer Forskning med brug af audiovisuelt materiale især radio Lektor Per Jauert, AU IÆK, Medievidenskab DigHumLab Medieværktøjer: Lyd- og billedmedier DeiC/KU 20.04.2015 Dias 1 Medieværktøjer

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018 Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter / (ret til ændringer forbeholdes) Kandidatuddannelsen / Master programme Revideret den 10 december Mundtlig eksamen / oral exam Sem.nr Titel Dato synopsisaflevering/

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Program for DMLF Årsmøde 2017

Program for DMLF Årsmøde 2017 Program for DMLF Årsmøde 2017 Torsdag den 28. september 09.00 Ankomst og indskrivning (kaffe/te med rundstykke) Bogudstillingen er åben 10.00 Velkomst, v/ Bent H. Pedersen, formand for DMLF 10.15 Den indledende

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning!

Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning! Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning! [Midlertidige data] David Budtz Pedersen PhD!!!!!!!!Søren Brink Larsen! Co-Director & Research Fellow!!!!!!!Research Associate! Humanomics Research

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

VIDENBYEN FREDERIKSBERG. Sådan får man viden i spil - Om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner

VIDENBYEN FREDERIKSBERG. Sådan får man viden i spil - Om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner VIDENBYEN FREDERIKSBERG Sådan får man viden i spil - Om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner GENERELLE TENDENSER OM INNOVATION Partnerskaber om innovation: I dag skabes

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group SKAL VI SE PÅ BRUGERNE? - KULTURSPECIFIKKE PERSPEKTIVER PÅ USABILITY WORLD USABILITY DAY, 14 NOVEMBER, 2006 Globale digitalisering - verdens borgere

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Styrket jernbane- og transportforskning på DTU

Styrket jernbane- og transportforskning på DTU Styrket jernbane- og transportforskning på DTU Den danske Banekonference 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen 17. maj 2016 Transportforskning på DTU Transportforskning på DTU kører videre og styrkes

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere