Pågående forskningsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pågående forskningsprojekt"

Transkript

1 Pågående forskningsprojekt från Nordicoms databas NCOM

2 Danmark Dokumentalist: Diba Markus Digitalt humaniora laboratorium (DigHumLab) DigHumLab bliver en national distribueret og bredt forankret forskningsinfrastruktur, der har til formål at indsamle, behandle og distribuere digitalt forskningsmateriale rettet primært mod humanistisk og dele af samfundsvidenskabelig forskning. DigHumLab vil give forskere og studerende mulighed for at søge i, analysere, organisere, linke, sammenligne, dele og kombinere ressourcerne med analyseværktøjer, der løbende udvikles til infrastrukturens laboratoriefaciliteter. Typer af ressourcer, der vil blive inkluderet i DigHumLab, er hhv. tekst, lyd (tale, musik, sound og soundscapes), billede (fast, temporalt), fysiske objekter (3D) samt kombinationer heraf (f.eks. transskriberet tale og multimodale data). DigHumLab vil endvidere omfatte laboratoriefaciliteter, der understøtter den eksperimenterende humanistiske og samfundsvidenskabelige forskning med tilhørende udvikling af databasefaciliteter og metadatastrukturer. Bag Dighumlab står et nationalt konsortium af foreløbig fire universiteter, som i samarbejde med Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek skal fremme adgangen til digitale forskningsresurser, udvikling af forskningsværktøjer, opbygning af uddannelse og forankring i internationale netværker inden for Digital Humanities. DigHumLab vil således fungere som dansk knudepunkt (node) i henholdsvis CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) og DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Niels Ole Finnemann, Aarhus Universitet, Institut for Informations- og Medievidenskab Internetadresse: Periode: Finansieringskilde: Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Strategiske Vækstteknologier CoSound Kognitive systemer til interaktiv berigelse af lyd Vores produktivitet og velfærd afhænger af levering af medieinformation gennem forskellige platforme, såsom TV, sociale og mobile medier. Forretningsmodeller inden for musik- og lydsektorerne er udfordret, men online tilgængelighed af medier og social adfærdsdata skaber et stort potentiale for strategisk forskning, som kan lede til nye produkter og services. I forhold til billeder og tekst udgør audiodata en særlig udfordring, da de sanses og opfattes som en abstrakt, følelsesmæssig strøm. På trods af, at kognitive repræsentationer af lyd er veludviklede, er de vanskelige at italesætte, beskrive og dele blandt ikke-eksperter. Det fulde potentiale inden for audio er således endnu ikke fuldt realiseret m.h.t. at berige menneskelig kommunikation, underholdning og vores kulturarv. Den stærke danske position inden lydteknologi samt de innovative løsninger i dette projekt kan frigøre potentialet. CoSound er et multifagligt strategisk forskningsprojekt ledet af DTU med deltagelse af forskningsinstitutioner, kommercielle partnere og slutbrugere. Visionen er at udvikle en fleksibel platform, der kombinerer brugergenereret indhold og automatiseret analyse af audiodata og skaber beriget information, hvilket giver brugere mulighed for at fortolke, organisere, dele og skabe. Projektet vil demonstrere mulighed for nye lydteknologiske produkter og tjenesteydelser til den kommercielle sektor, public-service og formidlingssektoren samt i uddannelse og kulturel forskning. Jan Larsen, Head of research project, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Informatik og Matematisk Modellering Internetadresse: 4e10-8b65-7a18186a2e8b%7D Periode Finansieringskilde: Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier 72

3 Digitale omgivelser: Aspekter af den æstetiske oplevelse i computerstyrede tidsrum Vi er omgivet af digitale medier. Computerskærme, mobiltelefoner, mp3-afspillere, kameraer og digitale netværk fylder op omkring os. Computerens udbredelse påvirker os derfor ikke længere blot ved den måde, vi hver især bruger den som et personligt medie. Computersystemer er blevet en integreret del af vores fysiske omgivelser, som påvirker den måde vi i oplever verden på gennem vores sanser. En udpræget tendens i nutidens digitale kunst og elektroniske musik er at undersøge denne problemstilling ved at give fænomenet digitale omgivelser et konkret sanseligt udtryk. Disse kunstværker indtager ikke længere en fast plads foran os, men er blevet noget, der bevæger sig rundt i omgivelserne i nøje afstemte forløb. Kunstværket er blevet et computerstyret tidsrum, man kan bevæge sig ind i og lade sig omgive af. Ved at nærstudere virkemidlerne i en række toneangivende eksempler på digitale omgivelser i kunsten og den elektroniske musik, giver forskningsprojektet Digitale omgivelser et nyt bud på, hvad det vil sige at lade sig omgive med og af computersystemer. Projektet har på den måde direkte relevans for vores forståelse af nutidens og fremtidens - liv i almindelighed. For hvad betyder det for vores opfattelse af de fysiske omgivelser af rummet og tiden når omverdenen er digitalt organiseret og synkroniseret? Hvad betyder det for vores forhold til os selv og andre mennesker, når den fysiske verden, vi befinder os i, er blevet til digitale omgivelser? Ulrik Schmidt, Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Projektperiode: Finansieringskilde: Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation (FKK) Pågående forskningsprojekt Danmark En verden i lyd. En undersøgelse af lydkunstens brug af medier Lydkunsten arbejder med lyd på nye måder. I 4 Rooms (2006) anvender Jacob Kirkegaard lydoptagelser fra forladte bygninger omkring det nedsmeltede atomkraftværk i Tjernobyl til at italesætte katastrofen, mens Anne Niemetz og Andrew Pelling i The Dark Side of the Cell (2004) inviterer os til at lytte til levende cellers lyde ved hjælp af kompliceret nanoteknologi. Disse værker er ikke tale, men fortæller os alligevel noget. De er ikke konventionel musik, og dog bruger de lyd som kunstnerisk udtryk. De benytter ikke den form for reallyde, som vi kender fra film, selvom de refererer til lyde i verden omkring os. Værkerne er først og fremmest lydlige udsagn, som bruger de medier, der er til rådighed i et moderne medielandskab til at skabe betydning med lyd som centrum. Overfor sådanne værker mangler vi imidlertid analyseredskaber, da teoridannelserne om talens, musikkens eller filmlydens virkemåder ikke umiddelbart lader sig overføre. Dette projekt sætter sig derfor tre hovedopgaver: 1) Empirisk: Det undersøger, hvordan aktuelle lydkunstværker bruger medier i nye konstellationer for at italesætte aktuelle emner og begivenheder. 2) Teoretisk: Det bidrager til at etablere en teoretisk ramme for at forstå lydkunstens brug af medier. 3) Kulturelt: Det er en undersøgelse af den mediebetingede moderne lydkultur, og af hvordan vi forstår og formidler vores omverdenserfaring gennem lyd. Der er således ikke tale om en lydteknisk eller en musikvidenskabelig undersøgelse i snæver forstand. Anette Vandsø Aremark, Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation Internetadresse: Projektperiode: Finansieringskilde: Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation (FKK) 73

4 Finland Dokumentalist: Päivi Lukin Developing a Crisis Communication Scorecard (CrisComScore) This collaborative research project, funded by the Seventh Framework Programme of the European Commission(FP7) contributes to the area of Security and has the following project description: Communication strategies of public authorities (including media strategies) before, during and after crises concerning risks, security threats and measures. The proposed aim of the research team was to develop a crisis communication scorecard in order to bridge theory and practice. The researchers of the project pursued to improve crisis communication, by identifying critical factors in media relations and relations with civilians and miscellaneous groups (survivors, casualties, deceased victims, family to workers, first responders and affected communities) before, during and after crisis situations. These crises may be the result of acts of nature, or acts of man (both intended, such as terrorism, or unintended, such as major accidents and infrastructure failure). They studied communication strategies in various recent cases and analysed the reception of information in stressful situations. The resulting instrument can be used to improve preparedness in all crisis phases. It is not meant to be used during a crisis as a reference, but rather to build better preparation for such situations, by stimulating dialogue on quality criteria for crisis communication and increasing understanding of communication processes in stressful situations. It serves as an audit for the preparedness phase, helps evaluate crisis exercises, and supports learning after a emergency situations. The following institutes participated in the research project: University of Jyväskylä, Finland (coordinator); Norwegian University of Science and Technology, Norway; Ben Gurion University of the Negev, Israel; University of Tartu, Estonia; and Emergency Services College Finland, Finland. Marita Vos, scientific project manager, University of Jyväskylä, Department of Communication Pauliina Palttala, University of Jyväskylä, Department of Communication Ragnhild Lund, Norwegian University of Science and Technology Harro-Loit Halliki, University of Tartu, Institute of Journalism and Communication Triin Vihalemm, University of Tartu, Institute of Journalism and Communication Hannu Rantanen, research manager, Emergency Services College Finland Zvi Reich Ben Gurion University of the Negev, Israel, Department of Communication Studies Website of the project: Publications produced during the project teams can be found via the web site Source of funding: European Commission, the Seventh Framework Programme Project period:

5 Aggressive Discussion in Social Media and Journalism Restricting Freedom of Speech? The starting point for the project is the concern that aggressive discussion spreading in the media may restrict freedom of speech. The problems caused by aggressive speech are twofold. Firstly, diversity of opinions and arguments is possibly narrowed down in a sphere of hatred and fear. Secondly the question arises, whether freedom of speech can and should be restricted, if people or groups are offended or threatened when this freedom is used. The research collects information on the following questions: 1) Is aggressive discussion culture restricting diversity of voices in news journalism? 2) Do stigmatising and hostile expressions circulate from online discussions to news journalism? 3) What kind of editorial and moderating practices are news media and other central websites applying on online discussion in Finland and elsewhere in Europe? 4) Is freedom of speech in the internet restricted by editorial and moderating practices? The material of the research consists of interviews of journalists, specialists, active online writers and moderators, and discussions in news media and online, in addition to public and media companies internal guidelines for journalistic and moderating practices. The material is collected from Finland, Sweden, the Netherlands and Great Britain. Pentti Raittila, research director, University of Tampere, School of Communication, Media and Theatre, COMET Reeta Pöyhtäri University of Tampere, School of Communication, Media and Theatre, COMET Paula Haara University of Tampere, School of Communication, Media and Theatre, COMET Source of funding: Helsingin Sanomat Foundation Project period: Pågående forskningsprojekt Finland Mapping and Understanding Sustainable Business Models for Journalism (SuBmoJour) New forms of content production and social interaction have significantly changed the media landscape and people s communication behaviour. The overlap between traditional mass media forms and diverse modes of user generated content is expanding. This has provoked a wave of research and speculation about the future of possible new modes and models for journalism. At the same time, the business models of traditional media companies are going through profound transformations. Old ways of making business don t necessarily work anymore, and new, sustainable models are badly needed. SuBmoJour project will be realized in two phases. The first phase consists of planning and building the Jbusinessmodels101.com database. The database will present business models that are profitable, or are soon becoming profitable. The Jbusinessmodels101.com database will serve as a tool of research and development, as an open innovation database and as a how-to quide about creating revenue models for publications. In the second phase, we will study with in-depth case studies the economical and social conditions of journalism in order to understand what the context of these business models is. The project will carry out case studies in the USA, Europe and Japan. The work concentrates on three interrelated themes, 1) business models and production concepts, 2) work processes, and 3) journalistic identities. SuBmoJour is a collaboration project of three universities, USC Annenberg, J-School of Waseda University and Tampere Research Centre for Journalism, Media and Communication COMET at the Tampere University. 75

6 Risto Kunelius, scientific project manager, University of Tampere, School of Social Sciences and Humanities Esa Sirkkunen University of Tampere, School of Communication, Media and Theatre, COMET Pekka Pekkala USC Annenberg Website of the project: html The SuBmoJour Database: Partner: Helsingin Sanomat Foundation Project period:

7 Norge Dokumentalist: Ragnhild Mølster Nettdebatten etter 22. juli Terrorangrepet i Norge 22. juli 2011 har ført til et styrket fokus på nettdebatten i den norske offentligheten. Det ble raskt klar at gjerningsmannen var en aktiv deltaker i ulike innvandringskritiske debattfora på nett. Han hadde også klippet og limt store deler av sitt ca sider lange «kompendium» fra ulike innvandringskritiske nettsteder. Dette førte til en offentlig debatt om debattkulturen på nett. Flere nettsteder gjorde inngrep i nettdebatten umiddelbart etter terrorangrepene: Svært mange av de store nettavisene stengte sine debattfunksjoner midlertidig i tiden etter 22. juli. De fleste av disse midlertidige endringene ble omgjort etter noen uker, men noen debattfora, som Aftenpostens diskusjonsforum «Debattsentralen», forble stengt på permanent basis. Da VGNett gjenåpnet kommentarfunksjonen på sine nettsider var det med et nytt system basert på innlogging via Facebook, slik at brukeren (i utgangspunktet) må kommentere under fullt navn. Dette prosjektet tar sikte på å kartlegge disse endringene fra to perspektiver: Redaksjonenes og brukernes. prosjektdeltakerne intervjuer redaktører og moderatorer i et knippe norske mediehus, for å undersøke hvordan tilretteleggingen og kontrollen med nettdebatten har endret seg etter 22. juli. Dernest vil de gjøre en spørreundersøkelse og et knippe dybdeintervjuer blant brukerne av de samme nettstedene, for å undersøke hvordan disse endringene oppleves fra brukernes perspektiv. Forstår brukerne hva slags prinsipper som ligger til grunn for redaksjonenes kontroll med debatten? Tidligere forskning har vist at det er grunn til å tro at moderatorenes virksomhet i mange tilfeller fremstår som lite transparent og etterprøvbar for brukerne (Ihlebæk og Ytreberg 2009). Foreløpige observasjoner viser også at svært mange brukere i nettdebatten trekker frem oppfatninger om utilbørlig sensurering av politiske synspunkter, noe som synes å indikere at mange brukere er mistenksomme overfor moderatorene og redaksjonenes intensjoner med nettdebatten. Det er åpenbart at dersom en stor del av brukerne i nettdebatten tror at debatten er gjenstand for sterk politisk motivert sensur, er forutsetningene for en god dialog ikke til stede. Det synes derfor svært viktig å kartlegge i hvor stor grad deltakerne i nettdebatten forstår moderatorene, og vice versa. Prosjektet utføres ved Universitetet i Oslo. Anders Sundnes Løvlie, prosjektleder, Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon Karoline Ihlebæk Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon Henry Mainsah Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon Finansieringskilde: Rådet for anvendt medieforskning ( NOK) Prosjektperiode: Referanser: Ihlebæk, K. A., og Ytreberg, E. (2009). Moderering av digital publikumsdeltakelse: Idealer, praksiser og dilemmaer. Norsk medietidsskrift, 16(1), s Social Media and Agenda-Setting in Election Campaigns Social Media and Agenda-Setting in Election Campaigns (SAC) is an international research project based at the Department of Media and Communication. The project aims to analyze the impact of social media on election campaigns from a cross-media and cross-national perspective. Based on empirical studies the research project aims to discuss how the dynamics between social media and mainstream media in political agenda setting imposes changes on the public sphere. A key goal is to examine to what degree traditional power hierarchies and elite domination is challenged by the new forms of communications emerging in the intersection between social media and mainstream media. The main aim is to analyze the impact of social media on election campaigns from a cross-media and cross-national perspective. The cross-media perspective implies that social media is studied in rela- 77

8 tion to mainstream media, and thus included in an inter-media agenda setting. A goal is to investigate to what degree journalists in different nations relate to and incorporate social media as editorial raw material. The cross-national perspective refers to an international comparison between four countries: Australia, Norway, USA and Sweden. A key goal is to analyze how politicians in countries of different sizes and with different election systems use social media as a tool of political communication. The project will combine theoretical perspectives and empirical findings from studies in the field of political communication, with the recent growing interest in participation and user-generated media, which have accompanied the rise of social media and digital technologies. Methodologically, the project combines qualitative and quantitative studies, including social network analysis based on large datasets, content analysis of mainstream media, and interviews with news editors in print and broadcast media. The research project is divided into five work packages: 1. USA: Cross-media campaigning in the Congressional and Presidential Election Campaigns, Australia: Cross-media campaigning in the Federal parliamentary Election campaign, Norway: Cross-media campaigning in the Parliamentary Election campaign, Sweden: Cross-media campaigning in the Parliamentary Election campaign, Cross-national comparisons, Gunn Enli, project leader, University of Oslo, Department of media and communication Eli Skogerbø University of Oslo, Department of media and communication Axel Bruns Queensland University of technology, Brisbane, Australia, Creative Industries Faculty, School of Media, Entertainment, Creative Arts, Media and Communication Christian Christensen Uppsala university, Department of Informatics and Media Hallvard Moe University of Bergen, Department of Information Science and Media Studies Kevin Wallsten California State University, Long Beach Finansieringskilde: Norges Forskningsråd (NFR) Prosjektperiode:

9 Sverige Dokumentalist: Karin Poulsen NEMO Nya medier och demokrati Projektet avser att bygga upp en utåtriktad forskningsmiljö kring nya medier och demokrati. NEMO ska producera vetenskaplig forskning och samverka med det omgivande samhället, där Helsingborgs Dagblad är en central partner. Projektet har fyra övergripande problemställningar: Offentlighetsperspektiv, till exempel vad nya medier innebär för traditionella medieorganisationer Organisations- och ledningsperspektiv, till exempel hur strategier för användning av nya medier utvecklas i organisationer Individperspektiv, till exempel vilka drivkrafter som ligger bakom användning av nya medier Marknadsperspektiv, till exempel hur informationsutbyte om varor sker på en digitaliserad marknad Åsa Thelander, Projektledare, Lunds universitet, Institutionen för kommunikation och medier / KOM Projektperiod: Finansiering: Anne-Marie & Gustaf Anders Stiftelse för medieforskning ( SEK) Rörlighetens eliter. Medialiseringen av social tillhörighet och nära relationer bland mobila klassfraktioner I projektet kommer tre elitgrupperingar att studeras med hjälp av kvalitativa metoder. Dessa grupper är valda för att representera tre olika sociala fält i samhället: (1) det sociopolitiska fältet (med fokus på diplomati och internationellt bistånd); (2) det ekonomiska fältet (den internationella affärseliten) och (3) det akademiska fältet (elitpersoner inom forskning och universitetsväsende). Inom vart och ett av dessa fält (formulerade utifrån Bourdieus fältteori) studeras olika hushållskonstellationer, vilka i sin tur delas in i två kategorier: (a) mobila hushåll (där en eller flera personer har arbeten som kräver omfattande internationell rörlighet) och (b) återvändande migranter (hushåll som återvänt efter längre period utomlands). Kvalitativa intervjuer kommer att genomföras med såväl de enskilda resenärerna som deras närstående (utifrån angivna familje-, vänskaps- och kärleksrelationer). Intervjuerna kompletteras dessutom med skriftliga utsagor i form av bl a resedagböcker. Målet är att på detta vis kunna skapa en nyanserad bild (i fenomenologisk mening) av de emotionella och sociala processer som ackompanjerar global rörlighet i privilegierade sammanhang, och särskilt kunna identifiera enligt vilken logik (och med vilka förtjänster och begränsningar) olika medier utnyttjas för att knyta an till människor och platser. Jämförelser kommer härvidlag att göras mellan de olika fälten, liksom i relation till genus, i syfte att klargöra i vilken mån olika maktstrukturer skapar olika sociala betingelser det vill säga i vilken mån fältets logik spiller över på privatsfären. I förlängningen kommer projektet att generera ett unikt inifrånperspektiv på globaliseringen med fokus på några av dess mest tongivande aktörer. Det kommer att ge en problematiserad bild av nätverkssamhällets maktrelationer i allmänhet, och betydelsen av olika mediala resurser i synnerhet vad gäller att forma ett socialt hållbart liv. André Jansson, Projektledare, Karlstads Universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap, Projektperiod: Finansiering: Vetenskapsrådet ( SEK) 79

10 Medialisering av svensk utrikespolitik en jämförelse i tid och rum Ett resultat av den tilltagande medialiseringen av samhället är att politiken alltmer utgår från en medielogik. Projektet syftar till att komparativt studera i vilken grad och på vilket sätt antagandet om att politiken antagit en medielogik får empiriskt stöd vid en analys av europeiska staters utrikespolitik. Mer specifikt studeras om graden av medielogik i utrikespolitiken samvarierar med graden av konsensus- respektive konfliktkultur, samt vilka olika uttrycksformer medielogiken tar sig. För utrikespolitiken innebär medialiseringen en dramatisk utveckling. En möjlig utrikespolitisk förändring som följer är en personifiering som medför att individers rättigheter, säkerhet och livsöden kan antas få större utrymme på bekostnad av staters intressen som stått i centrum i traditionell utrikespolitik. Stämmer teorin om medialisering står vi inför en process som därmed har kraft att förändra de mest grundläggande utgångspunkterna för staters utrikespolitik. Studien är komparativ, såväl i tid som rum. Över tid studeras medialiseringens genomslag under de senaste 20 åren. I rummet jämförs i en första del centrala utrikespolitiska tal i EU:s alla 27 medlemsstater genom en kvantitativ innehållsanalys. I en andra fördjupanden del jämförs den parlamentariska arenan, regeringsarenan och diplomatarenan i Storbritannien, Sverige och Finland med hjälp av policyanalys, intervjuer och idéanalys. Detta är tre stater som varierar på konsensus/konfliktdimensionen. Ann-Marie Ekengren, projektledare, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen Anslagsförvaltare: Linnéuniversitetet Växjö Projektperiod: Finansiering: Riksbankens Jubileumsfond ( SEK) Habitus och högre utbildning. Ett forskningsprojekt om medier, smak och kulturell dissonans Detta forskningsprojekt syftar till att förstå förändringar i användning av, och preferenser för, medier och annan kultur i relation till samhällens makrostrukturella organisation. Empiriskt bygger projektet vidare på en redan genomförd studie av estniska och svenska studenters användning och preferenser för medier och kultur ifrån Givet den snabba förändringsprocess som länderna, särskilt Estland, varit inbegripet i under de senaste decennierna, kan vi analysera förändring i smakmönster och preferenser på mikronivå, relaterat till makrodimensioner av mediereglering, finansiering och -politik. Stina Bengtsson, Projektledare, Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation Projektperiod: Finansiering: Östersjöstiftelsen ( SEK) 80

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

CLARIN en europæisk forskningsinfrastruktur

CLARIN en europæisk forskningsinfrastruktur CLARIN en europæisk forskningsinfrastruktur Bente Maegaard Institutleder, Center for Sprogteknologi, KU Vice executive director CLARIN ERIC Medlem af ESFRI Social and Cultural Innovation Strategic Working

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

TURSTRUK: GESTALTENDE ARBEJDE for EKSAMENSARBEJDE i KULTURVIDENSKAB tilknyttet: Metafor og kognitiv neurovidenskab: kognitionsteorier, metafor som

TURSTRUK: GESTALTENDE ARBEJDE for EKSAMENSARBEJDE i KULTURVIDENSKAB tilknyttet: Metafor og kognitiv neurovidenskab: kognitionsteorier, metafor som TURSTRUK: GESTALTENDE ARBEJDE for EKSAMENSARBEJDE i KULTURVIDENSKAB tilknyttet: Metafor og kognitiv neurovidenskab: kognitionsteorier, metafor som forståelse og analyser om brugen af metaforer i kognitiv

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere