Hjælp flere ordblinde og personer med læse-, skriveeller regnevanskeligheder og styrk motivationen til uddannelse og brug af it-værktøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp flere ordblinde og personer med læse-, skriveeller regnevanskeligheder og styrk motivationen til uddannelse og brug af it-værktøjer"

Transkript

1 Vejledning og dialog-guide til sagsbehandlere i jobcentre og a-kasser Hjælp flere ordblinde og personer med læse-, skriveeller regnevanskeligheder og styrk motivationen til uddannelse og brug af it-værktøjer Sådan hjælper du flere Stærkere indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage

2 Det er ok at spørge til, om det er svært at læse og skrive Kun 2% af de ledige med behov for FVU gennemfører et forløb med en afsluttende prøve* Vi skal videre i teksten... Omkring 1 MIO. danskere har utilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder Alle, der modtager undervisning, flytter sig! Tallene skræmmer. I grove træk har hver fjerde borger, der påbegynder et dagpenge- eller kontanthjælpsforløb behov for forberedende voksenundervisning (FVU)*, mens hver femte har behov for ordblindeundervisning (OBU)*. Faktisk er det over ledige*, der står med et akut behov for at forbedre deres danskkundskaber, hvis de på lang sigt skal bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. På trods af det åbenlyse behov viser erfaringerne desværre, at de fleste ikke gør noget ved det af sig selv, og reelt modtager kun 10% af målgruppen et relevant FVU/OBU tilbud*. På den positive side står, at langt de fleste, der tør tage skridtet, er glade for undervisningen. Og fælles for alle, der modtager undervisning, er, at de flytter sig. Fra et fagprofessionelt såvel som fra et personligt perspektiv er der et kæmpe udviklingspotentiale, som ikke må gå til spilde. Og uanset årsagerne, ligger der en vigtig fagprofessionel opgave i at styrke indsatsen på området. En opgave som både fordrer bedre screening af ordblinde og borgere med læse- og skrivevanskeligheder og bedre kendskab til undervisningstilbud og it-værktøjer. Tabu eller ej viden styrker selvtilliden og modet Forord 3 Opdag ordblindhed og læse-, skrive- og regnevanskeligheder 5 Stærkere udviklingssamtaler 6 Styrk motivationen og svæk angsten for nederlag 7 Henvisning til afklaring og tilbud 8 Oversigt uddannelsestilbud 10 Oversigt it-værktøjer 11 Kontaktoplysninger 12 For de mest erfarne og selvsikre sagsbehandlere er det ingen sag at komme ud over rampen og direkte spørge borgeren om sine formodninger/iagttagelser. For andre er det lige så grænseoverskridende som fx at konfrontere en kollega med dårlig hygiejne. Grænserne er flydende, og sårbarheden hos borgeren af varierende tykkelse og for en stor del af målgruppen slet ikke til stede. Typisk handler det om, at berøringsangsten bunder i manglende viden (og deraf følgende usikkerhed) hos den fagprofessionelle. Derfor har vi i forbindelse med de 15 seminarer i 2013 til en stærkere indsats for ordblinde, læse-, skrive- og regnesvage udarbejdet denne korte vejledning med de mest relevante pointer og gode råd. Både hvad angår at screene, bearbejde modstand, styrke samtalen og motivere den enkelte til uddannelse. Derudover vil vi fortsat appellere til netværksdannelsen mellem jobcentre, FVU/OBU-udbydere, andre lokale aktører og a-kasser. Erfaringerne viser, at netværk og godt kendskab på tværs uddannelses- og beskæftigelsessystem er en afgørende forudsætning for en effektiv lokal indsats. Vi håber, at I vil bruge nærværende hæfte som guide til at hjælpe endnu flere videre i teksten. Der er brug for det. Med venlig hilsen Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne i Danmark Hæftet er udarbejdet af Wanek & Myrner i samarbejde med beskæftigelsesregionerne på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Udgivet marts Oplag stk. Revideret juni *Deloittes evaluering af jobcentrenes anvendelse af FVU og OBU, maj

3 Træk på erfaringerne og hjælp flere videre i teksten! Brian Henrik Jørgensen, 43 år. Jeg troede, jeg var dum Lærerne sagde, at jeg var ordblind, så det troede jeg på i mange år. For nogle år siden blev jeg så testet, og det viste sig, at jeg slet ikke var ordblind. Derfor fik jeg mod på at komme i gang med FVU-undervisning, og det har givet min selvtillid et kæmpe skub fremad. Nu overvejer jeg at gå i gang med pædagoguddannelsen, og jeg har i det hele taget fået en masse nye muligheder. Opdag ordblindhed og læse-, skrive- og regnevanskeligheder Såvel listen over typiske signaler og typiske indvendinger er skåret over en bred kam. For en stor del af målgruppen gælder, at de hverken opfatter sig selv som svage, har gemt sig hele livet eller er modstandere af undervisning. De trænger blot til opkvalificering i takt med nye krav på arbejdsmarkedet og i livets øvrige forhold. Typiske signaler på vanskeligheder Undgår generelt læsning, skrivning og regning Blanketter, ansøgninger, CV og lignende laves hjemmefra Gør det til en politik Som alternativ til at kigge efter signaler og barrierer kan man som organisation overveje at gøre det til fast politik at spørge alle til deres læse- og skrivefærdigheder. Herfra kan man så stadig benytte de gode råd til samtalen og sætte fokus på motivationsfaktorerne (se næste side). Typiske indvendinger Økonomi (fx øgede transportomkostninger) Manglende tid til lektier Har glemt kuglepen, briller eller data derhjemme Transportproblem til uddannelsesstedet Fakta Barnlig underskrift i forhold til alder Problem med at hente børn i daginstitution I folkeskolen satte Brian Henrik Jørgensen sig bagerst i klasselokalet i håbet om at slippe for at blive hørt. Han læste så dårligt, at de andre grinede ad ham. Derfor fik han aldrig taget en uddannelse, men har i stedet knoklet hårdt som ufaglært, indtil kroppen sagde stop. Nu er han på skolebænken for at indhente det forsømte. Denne gang med en helt ny følelse. Scan koden og se Brians historie Fotograf: Peter Zeuthen Er ofte gode til at formulere sig mundtligt Har ofte gode sociale/menneskelige kompetencer Stoler på hukommelsen Kan have problemer med planlægning, organisering og tid Skælder ud på systemet fx i forbindelse med at udforme CV Stor modstand mod at anvende computer ved fx jobsøgning Modstand mod forandring ( hvorfor kursus nu det går da meget godt? ) 4 5

4 Stærkere udviklingssamtaler Styrk motivationen og svæk angsten for nederlag Gode råd Motivationsfaktorer Lad borgeren selv formulere, reflektere over og vurdere egen situation. Brug evt. plakaten (udleveret på seminar) som indgang til samtalen. Oplever du selv, at du er ordblind/har svært ved at læse og skrive? Hvordan har du fået den opfattelse? Er der nogle i din familie, der har haft læsevanskeligheder? Har du tidligere fået særlig støtte eller specialundervisning? Anerkend at det kan være en udfordring for nogle at indse eller erkende vanskelighederne. Brug eksempler, udviklingshistorier eller statistik til at komme videre. Jeg (alt. min ven, kollega osv.) kæmpede selv med (vanskelighed XX) og brugte mange kræfter på at undgå de situationer. Det viste sig, at med XX kunne jeg komme videre på en nem måde. Rigtig mange kæmper med nøjagtig samme udfordringer - faktisk er det ca. hver 5. dansker. Fokusér på udviklingsmuligheder for såvel arbejdsliv som privatliv. Hvad ville du ønske var lettere? Vil du kunne klare dig fremover? Hvordan vil dine jobmuligheder være med bedre læse- og skrivefærdigheder? Hvordan vil det være at kunne læse højt for børnene/børnebørnene - eller hjælpe med lektierne? Tal generelt om læse- og skrivevaner. Ser du udenlandske film? Skriver du SMS, s, opdateringer på facebook? Bruger du netbank? Bruger du it eller andre hjælpemidler, når du læser eller skriver? Kender du de nye it-værktøjer? Egne noter Individuel tilpasset undervisning og mulighed for it-værktøjer. Undervisning er relevant for personens dagligdag/arbejdsliv. Det er undervisning for voksne i samme situation med dygtige undervisere. Man bliver afklaret (undgå at bruge ordet test, der kan give dårlige associationer) og får en vejledningssamtale, så undervisningen og itværktøjerne præcis matcher det, man har brug for. Man får konkrete redskaber til at kunne klare sig bedre i forhold til dagligdagen og de job, man søger. Både i forhold til at skrive, stave, læse og bruge it-værktøjer. Undervisningsmaterialer og it-værktøjer stilles gratis til rådighed (hvis man er testet ordblind). Som regel mindre klasser med 4-6 deltagere. Find navne på og billeder af de lokale undervisere for at øge trygheden. Undervisning nytter - og det er aldrig for sent. De allerfleste er rigtig glade for undervisningen og får et stort udbytte. Mange ærgrer sig over, at de ikke er kommet i gang tidligere. Alle, der modtager undervisning, flytter sig. Egne noter 6 7

5 Forarbejdet er nøglen! Besøg eller invitér de lokale udbydere af FVU og OBU og lær dem og deres tilbud at kende. Stærke bånd på tværs af uddannelses- og beskæftigelsessystem er helt afgørende for indsatsen. Finn Madsen, 61 år. Henvisning til afklaring og tilbud Som sagsbehandler i et jobcenter eller en a-kasse skal du aldrig selv gå videre med test eller udredning. Det er en specialopgave. Dit vigtigste arbejde består i at være opmærksom på indikatorerne, spørge ind til vanskeligheder og behov, henvise til relevant fagperson og følge løbende op. Gode råd til henvisnings- og opfølgningsproces Gør det nemt formalisér samarbejdet med udbydere For at komme i mål med de opgaver er det specielt vigtigt, at der er et stærkt netværk og formaliseret samarbejde med de lokale udbydere. Brug erfaringerne nedenfor som guide til en effektiv henvisnings- og opfølgningsproces. Lav et formaliseret samarbejde med konkrete kontaktpersoner hos udbyderne, så det bliver nemt/rutine at få den enkelte videre i teksten. Gode intentioner kan hurtigt strande på manglende forarbejde og svage forbindelser mellem fagfolk. Jeg skjulte det i 34 år Ingen af mine kolleger vidste, at jeg var ordblind. Så de troede, at jeg lavede sjov, da jeg meldte mig til ordblindeundervisning. Jeg har brugt alle mulige kneb for at skjule, at jeg ikke kunne læse og skrive. En helt ny verden har åbnet sig for mig, efter at jeg har lært at læse. Det går langsomt, men jeg skal nok at få styr på det, så jeg kan læse godnathistorier for mit barnebarn. Henvisning behold så vidt muligt serveretten Erfaringerne viser, at initiativet til selv at opsøge afklaring og uddannelsestilbud helst ikke skal overlades til borgeren. Lav, hvis muligt, en aftale med borgeren om, at din kontaktperson hos uddannelsesudbyderen kontakter borgeren på et bestemt tidspunkt. Fakta Følg op, følg op, følg op! Blot 25% gennemfører de tilrettelagte forløb, så en stærkere indsats på tværs af uddannelses- og beskæftigelsessystem er nødvendig for at få flere igennem. Følg op på uddannelsen ved hver samtale med borgeren. Hold dig opdateret på it-værktøjer og undervisningstilbud Erfaringerne viser, at det primært er sagsbehandlere, der har været på kursus, der henviser borgere til afklaring og tilbud. Større viden har stor effekt. Fotograf: Peter Zeuthen Finn Madsen fik særlig støtte til dansk i folkeskolen, og kun den nærmeste familie vidste, at han var ordblind. Han har været ansat i 34 år i Novia i Københavns Lufthavn, Kastrup. Efter han tog testen og begyndte på ordblindeundervisning, har andre også turde tage skridtet. Finn fortryder, at han ikke kom i gang med at få hjælp tidligere. Scan koden og se Finns historie 8 9

6 Uddannelsestilbud It-værktøjer Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Kom videre Beskrivelse Økonomi* Kom videre OBU OrdBlinde- Undervisning Afhjælper eller begrænser læse- og skriveproblemer. Støtter med it-værktøjer (se skema næste side). Op til 80 timers undervisning á 60 minutter. Mulighed for flere forløb. Gælder personer efter undervisningspligtens ophør, og som er testet ordblinde. It-rygsæk Indholdet er individuelt tilpasset, men indeholder typisk en bærbar computer, en scannerpen og skrive-/læsestøttende programmer. Kan bevilges til ordblinde og læse-/skrive-svage, der har brug for it-værktøj til arbejde/uddannelse. Jobcentret kan bevilge ift. arbejdsrelaterede behov. Uddannelsesinstitutionen kan bevilge ift. uddannelsesbehov. Kontakt Specialfunktionen Job & Handicap tlf for mere information. FVU-dansk trin 1 Forberedende VoksenUndervisning FVU-dansk trin 2 Undervisning i at stave korte og nemme ord samt læse og skrive korte tekster. Undervisning i at stave og læse lidt sværere ord samt læse og skrive længere tekster. 18 år, der vil styrke basale danskkundskaber 18 år med læse-/skrivevanskeligheder. Dragon Dictation Dictus Prizmo Talegenkendelse med mulighed for tekstredigering og videresendelse af tekst som sms, mail eller statusupdates. Talegenkendelse med mulighed for tekstredigering og videresendelse af tekst. Talesyntese (tekst til tale) med tekstredigering og mulighed for at sende tekst videre. Gratis. Til iphone, ipod touch og ipad. 99 kr. Til smartphones og tablets med Android. Til PC kr. til private og kr. til erhverv. 65 kr. Til iphone, ipod touch og ipad. eller FVU-dansk trin 3+4 FVU-matematik trin 1 Undervisning i grammatik, fremmedord, forskellige typer af tekster, og hvordan man udtrykker sig. Undervisning i grundlæggende matematik. Lægge sammen, trække fra, gange, dividere, bruge mål og brøker. 18 år med læse-/skrivevanskeligheder. 18 år med regnevanskeligheder. IntoWords Skrivestøtte Skolestil Talesyntese (tekst til tale), stavekontrol, kontekstbaserede ordforslag, OCR-funktion (billede til tekst) og mulighed for at sende tekst videre. Stave- og læsehjælp med talesyntese (tekst til tale) og kontekstbaserede ordforslag. Skriveprogram med bogstaver, der ligner håndskrift. Bogstaver, ord og sætninger læses op undervejs. Gratis. Til ipad. 99 kr. Til Mac, ipad, iphone, ipod Touch og Windows. 19 kr. Til iphone, ipod touch og ipad. FVU-matematik trin 2 Undervisning i areal, rummål og statistik mv. Modsvarer ca. folkeskolens 9. klasse. 18 år med regnevanskeligheder. *Kan også udbydes af institutioner, hvis de har driftsoverenskomst med VUC - fx AOF, FOF, LOF, AMU, sprogcentre, ordblindeskoler m.fl. Se mere på www. C-Pen CD-ORD Trådløs scannerpen til ord og korte sætninger med mulighed for oversættelse og ordopslag samt oplæsning på computeren via USB. Læse- og skrivestøtte med kontekstbaserede ordforslag og oplæsning i Word, s, på internettet og PDF-filer. Ca kr. Bruges med en computer. Prisen afhænger af abonnementstype. og *Priser pr. marts forbehold for ændringer

7 Tekst og design: Kontaktoplysninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K Tlf.: Syddanmark Dannebrogsgade Odense C Tlf.: Midtjylland Søren Frichs Vej 38K st Åbyhøj Tlf.: Nordjylland Nybrogade 16 1, 2. sal 9000 Aalborg Tlf.: Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej Roskilde Tlf.: Voksenuddannelsescentre Alle uddannelsestilbud og udbydere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet

NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Afsnit 1. Kort orientering om Netværkslokomotivet... 3 1.1 Hvorfor et netværk?...

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord ved forbundsformand for 3F, Poul Erik Skov Christensen...

Læs mere

Håndbog i brug af apps

Håndbog i brug af apps Håndbog i brug af apps til SmartPhones og Tablets Orientering til virksomheder inden for transportsektoren, der har ansatte, som har svært ved at læse og forstå arbejdsbeskrivelser, informationer og lignende,

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Nyhedsbrev. Stram op. December 2010 nr. 28

Nyhedsbrev. Stram op. December 2010 nr. 28 Nyhedsbrev December 2010 nr. 28 Stram op Foto: Netværkslokomotivet Selv om man har svært ved at læse og skrive, kan man godt få succes med et arbejde, der baserer sig på ord og tekst. Dét var skuespiller

Læs mere

Nr. 7 Januar 2009 3. årgang STOLTHED RUMMELIGHED LIVSKVALITET INDSIGT

Nr. 7 Januar 2009 3. årgang STOLTHED RUMMELIGHED LIVSKVALITET INDSIGT Nr. 7 Januar 2009 3. årgang RUMMELIGHED STOLTHED LIVSKVALITET INDSIGT 2.500 nye læsere Med dette nummer af Fleksicurity når magasinet ud til yderligere 2.500 læsere. Redaktionen har konstateret, at der

Læs mere

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer Udarbejdet for Uddannelsesstyrelsen af uddannelseskonsulent

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Faglig læsning (47670)

Faglig læsning (47670) Faglig læsning (47670) Rammer, tilrettelæggelse og gennemførelse Arbejdsmarkedsuddannelsen indgår i FKB 2270 Obligatorisk fælleskatalog Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Susan Møller, Råd om Undervisning

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne Introduktion Den kunst at høre efter en Historie er gaaet tabt i Europa Karen Blixen, Den afrikanske farm Det vurderes, at hver femte voksne dansker har

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Dette lille hæfte er til dig, der har svært ved at læse og skrive. www.mobillaesning.dk Det giver inspiration til, hvordan mobiltelefonen kan hjælpe dig med

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2015 - nr. 46. Årsmøde. Side 2. Projekt Basis - informations kampagne & meget mere

Nyhedsbrev. Juni 2015 - nr. 46. Årsmøde. Side 2. Projekt Basis - informations kampagne & meget mere Nyhedsbrev Juni 2015 - nr. 46 Årsmøde Årsmødet bød på både hæder til Niebuhr Gears og ærespris til afgående formand. Side 2 Projekt Basis - informations kampagne & meget mere Et landsdækkende projekt vil

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere