velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna"

Transkript

1 Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion for samling og opstilling af saunaen 4 Anvendelse af kontrolpanel 8 Anvendelse af din sauna 10 Rengøring: 11 Gode Tips: 12 Sikkerhedsinstruktion: 14 Levering: 15 Aftale dato: 15 Leveringsbetingelser: 15 Modtagelse: 15 Returnering af varer: 15 Garanti & Service: 15 Købelovens bestemmelser: 16 Generelt om købeloven, garanti og reklamationsret 16 Reklamationsretten og de 2 faser: 16 Fejlfinding: 17 Kontrolpanelet virker ikke: 17 Lamperne virker ikke: 17 Varmekilden varmer ikke: 17 Transport og opbevaring: 18 Bemærkning: 18 2

3 Emballage og indhold De modtager saunaen i 2 kasser: Indhold Kasse A 1. Gulv 2. top 3. bænk 4. bænk varmepanel 5. kasse med tilbehør Indhold Kasse B 1. front panel 2. venstre væg 3. højre væg 4. bag panel *ADVARSEL! Alle el-installationer skal udføres af en autoriseret elektriker. 1. Venstre væg 2. Digitalt kontrolpanel 3. Front 4. Gulv 5. Bænk varmepanel 6. Bænk 7. Højre væg 8. Bagvæg 9. Top 10. Ionisator 11. Lys 12. Kop holder 13. CD afspiller 3

4 Information omkring installationen a) Der må ikke indsættes andre apparater til saunaens stikudgang(e). b) Saunaen bør altid placeres på en jævn overflade. c) Saunaen skal placeres inden døre og tørt. d) Hold altid de udvendige sider tørre. Hvis overfladen saunaen er placeret på er fugtig, sørg da for at få hævet saunaen fra den fugtige overflade. e) Opbevar ikke brændbare genstande eller kemikalier nær saunaen. f) Tilslutningen skal være mindst 1,5 m³ & 240 Volt. Instruktion for samling og opstilling af saunaen Det kræver mindst 2 voksne at samle og opstille saunaen. Læs instruktions- og brugsvejledningen grundigt før- og mens De samler og opstiller saunaen, for at sikre en korrekt installation af saunaen. 1. Placering af saunaen Vær venlig at huske på nedenstående punkter når de bestemmer placeringen af deres sauna. Hovedstrømskabelet til saunaen skal være let tilgængeligt. Placering skal være tør og jævn. 2. Placering af gulvet Når de placerer gulvet skal de være sikker på at Front klistermærket peger ud imod den side de ønsker indgangen og fronten til saunaen skal være. 3. Samle bagvæggen og gulvet Saml bagvæggen og gulvet ved at line bagvæggen op langs med udskæringen i gulvet. Sæt spænderne fra gulvet og bagvæggen op mod hinanden og luk dem. Vær opmærksom på at bagvæggen ikke har nok støtte i spænderne, før siderne er sat på. Åben 4 Lukket

5 4. Sæt side væggen ind (venstre) Sæt side væggen fast ved at sætte spænderne op fra bagvæggen og gulvet op mod hinanden og luk dem. Der sidder et hvidt klistermærke hvor der står: LEFT PANEL (venstre væg). Klistermærket skal være på venstreside af side væggen når de ser saunaen forfra. 5. Indsæt kabelet til bænk varmepanelet Indsæt kabelet til bænk varmepanelet i udgangen der sidder i bagvæggen. 6. Samling af bænken Indsæt bænken ved at glide den ind over de 2 horisontale guides som sidder i side væggene. Pas på de ikke ridser side væggene idet du indsætter bænken. Vær sikker på at De indsætter bænken sådan at klistermærket med skriften BACK vender imod bagvæggen og at den glatte og forarbejdede side af bænken vender opad og udad. 5

6 7. installation af bænk varmepanelet Lad bænk varmepanelet glide ned langs de 2 vertikale guides som sidder i hver side væg. Bænk varme panelet skal indsættes så klistermærket hvor der står: TOP vender opad og at varmepanelet vender udad. Hver forsigtig så De ikke ridser side væggene. 8. Indsæt den anden side væg (højre) Sæt side væggens spænder op til bundens spænder og luk dem. Hver side væg har et hvidt klistermærke for bedre at kunne kende forskel på dem. Klistermærket skal være på højre side, når du ser saunaen forfra. 9. Placering af toppen Sæt toppen ned på de indsatte vægge. Toppen skal sidde så ledningerne fra toppen er i den venstre side, forrest, lige over CD afspilleren. Vær meget forsigtig med at placere toppen ned på de indsatte vægge. Når alle fire hjørner er i den rigtige placering, skub da forsigtigt på toppen ned over side væggene, det skal gå nemt, uden brug af vold. Vær sikker på at kabler fra toppen ikke bliver klemt af noget. 6

7 10. indsæt fronten Sæt fronten ind på området hvor klistermærket med skriften: FRONT er. Sæt spænderne fra fronten sammen med spænderne på side væggene og luk dem. 11. Strømtilslutning Alle vægge har indbyggede varmeelementer og ledningerne er premonteret fra fabrik. Find det rigtige tal/bogstav for at tilkoble de ledninger der hører sammen på den rigtige måde. Selve Strømforsyningen skal tilsluttes øverst på toppen af panelet. 12. Installation af CD afspiller Lad CD-afspilleren glide ind i den nische på frontpanelet, der er beregnet dertil. Fastgør de to metal blokeringsstykker for at sikre, at CD-afspilleren forbliver siddende i den rigtige position. 13. Montering af dørhåndtag Montér det indvendige og udvendige dørhåndtag. Begge dele ligger i tilbehørs æsken. Tilpas det udvendige dørhåndtag så det sidder i den korrekte vinkel og passer med de to huller på ydersiden af døren. Sæt skruerne i fra indersiden af døren. Skru fast og tilspænd så håndtaget føles fast at gribe i. 14. Tilslut til stikkontakten -og din sauna er nu klar til at blive anvendt af dig og din familie. God fornøjelse. 7

8 Brug af digital kontrolpanel (1) 1. Tænde Når du tilslutter strømmen, vil TEMP og TIME begynde at blinke. Du kan nu bruge stereoanlægget. For at slukke for strømmen trykker du på START/END i 5 sekund eller mere. Der står nu OFF i temperatur displayet. 2. Opvarmning Tryk på START/END knappen en gang og Warming indikatoren tænder for at vise, at panelerne er i gang. Tryk START/END igen for at slukke for dem. 3. De interne og eksterne lamper kan tændes og slukkes ved at presse på -knappen. 4. Sauna tidindstilling Saunatid kan indstilles mellem 0 og 99 minutter. 1. Tryk på TIME OP/NED pilene for at justere tiden med 1 minut ad gangen. Ved at holde OP eller NED knappen ned, kan du ændre tiden hurtigere. 2. TIME displayet lyser op for at indikere, at der sker en ændring. 3. Hvis du ikke laver en ændring i 5 sekund, vil displayet holde om med at lyse, og den indtastede værdi bliver lagt i hukommelsen. Nu vil TIME displayet vise den tilbageværende tid i sessionen ved at nedtælle. 5. Temperaturændringer Temperaturen kan stilles mellem 25 C og 70 C (44 F 158 F). Den anbefalede temperatur i rummet er 20 C og de anbefalede temperatur indstillinger i kabinen er 38 C 54 C. 1. Tryk på TEMP OP/NED pilene for at stille temperaturen. Temperaturen ændres med 1 grad ad gangen. Ved at holde tasterne nede kan der skiftes hurtigere. TEMP vil lyse op. 2. Tryk på F /C for at skifte mellem Fahrenheit og Celcius. 3. Hvis du ikke trykker i 5 sekund vil den angivne dato blive gemt og displayet stoppe med at blinke. 8

9 4. Under sessionen vil Warming lampen slukke, når den ønskede temperatur er nået, og panelerne slukker. Panelerne og kontrollampen bliver tændt og slukke mens termostaten vedligeholder den ønskede temperatur. Brug af digital kontrolpanel (2) De farvede terapilys tændes og slukkes ved at trykke på 1. Tænde Tilslut strømmen og tryk på ON/OFF. Kontrolpanelet kan nu bruges, men panelerne er ikke tændt. Du kan også bruge stereoanlægget. 2. Opvarmning Tryk på ON/OFF knappen igen, og Warming lampen vil lyse for at indikere, at panelerne varmer op. Belysning De interne og eksterne lys kan tændes og slukkes ved at trykke på 3. Forudindstilling af starttidspunkt AUTO knappen bruges til at forudindstille det tidspunkt du vil have, at saunaen tænder. Tryk på AUTO knappen en gang. Indstil tiden med OP/NED pilene i TEMP for at indstille timerne og OP/NED i TIME for at indstille minutterne. Du skal indstille tiden mellem 00:00 og 23: Tidsindstillinger En session kan vare fra 0 til 99 minutter. 1. Tryk på TIME OP/NED pilene for at sætte tiden, som ændrer sig med 1 minut ad gangen. Ved at holde tasten ned kan du skifte hurtigere. TIME displayet lyser op for at indikere, at du ændrer tiden. 2. Hvis ikke trykker i 5 sekund bliver den indstillede tid gemt, og displayet blinker ikke mere. Displayet viser tiden der er tilbage i sessionen. 5. Temperaturindstillinger Temperaturen kan stilles mellem 25 C og 70 C (44 F 158 F). Den anbefalede temperatur i rummet er 20 C og de anbefalede temperatur indstillinger i kabinen er 38 C 54 C. 9

10 1. Tryk på TEMP OP/NED pilene for at stille temperaturen. Temperaturen ændres med 1 grad ad gangen. Ved at holde tasterne nede kan der skiftes hurtigere. TEMP vil lyse op. 2. Tryk på F /C for at skifte mellem Fahrenheit og Celcius. 3. Hvis du ikke trykker i 5 sekund vil den angivne dato blive gemt og displayet stoppe med at blinke. 4. Under sessionen vil Warming lampen slukke, når den ønskede temperatur er nået, og panelerne slukker. Panelerne og kontrollampen bliver tændt og slukke mens termostaten vedligeholder den ønskede temperatur. 10

11 Anvendelse af din sauna Sørg for at kende alle helbreds- og sikkerheds instruktionerne. Såfremt De er i tvivl om, hvorvidt det er gavnligt for Dem at anvende deres infrarøde kabine, kontakt Deres læge. Hvis De føler dem tung i hovedet eller fuldstændig udmattet af varme under en session, så forlad omgående saunaen og indtag væske. 1. Sæt temperaturen på et komfortabelt niveau, normalt C. 2. Tillad maksimalt at saunaen for-opvarmer i 8-15 minutter for påbegyndelse af en session (behandling). 3. Perspiration (at svede) vil begynde efter ca.6-15 minutters ophold i saunaen. Vi anbefaler at en session maksimalt varer 30 minutter. 4. Når temperaturen når det ønskede niveau som den er indstillet til, vil varmelegemet slå til og fra periodisk for at opretholde den ønskede temperatur inde i saunaen. 5. Front døren / vindue / ventilationsgitter kan på åbnes frit på et hvilket som helst tidspunkt for at tilføre frisk luft til saunaen. 6. Infrarød s unikke egenskab gør det muligt at nyde din sauna og få fuldt udbytte af opvarmning af kroppen uden at påvirke luften imellem dig og varmekilden gør det muligt at anvende saunaen samtidig med at dør/vindue eller udluftning er åben. 7. Drik altid meget vand før, under og efter en session. Således tilføres kroppen den væske der tabes under naturlig perspiration ved saunabrug. 8. Det er en fordel at tage et varmt bad før anvendelse af saunaen og et koldt bad efter / undervejs. Vigtigt at tørre dig godt før du går ind i saunaen igen da meget vand kan danne pletter på træet. 9. Placér altid et håndklæde på bænken før du sætter dig til rette, for at holde Sauna ren og hygiejnisk for alle brugere. Hav et ekstra håndklæde med i saunaen til at tørre sved af undervejs på din krop. 11

12 Rengøring: Der findes særlige produkter til rengøring af saunakabinen og behandling af træet efter behov Sørg for at din sauna er almindelig ren og fri for støv mm. Rengør frontpladen med en fugtig klud. Anvend en lille smule mild sæbe, om nødvendigt. Støvsug og tør kabinen over med fugtigt klæde. Anvend aldrig benzen, alkohol eller koncentrerede rengøringsprodukter og stærke kemikalier. Vigtigt: ethvert kemisk produkt eller rengøringsmiddel der reagerer med træ kan og vil ødelægge det beskyttende lag træet er behandlet med. Ved omhyggelig og konsekvent anvendelse af håndklæder, er rengøringsbehovet minimalt og træet vil forblive flot. Vær påpasselig med anvendelse af honinglotion, saunaolier, gus-sessioner, urter og peelings salte. Disse skal være egnet til formålet og anvendes korrekt, da saunaens varmekilder og materialer ellers kan blive beskadiget. Advarsel: Sauna duft olie er ofte en brandbar væske. Hæld aldrig koncentreret på varmekilde. Anvend 2-3 dråber i en sprayflaske med vand, eller tilsæt ned i en spand vand. 12

13 Gode Tips: 1. for at regulere temperaturen inde i saunaen under brug, brug ventilationsgitteret i loftet eller åben dør/vindue delvist. 2. Hvis du føler behov for mere afkøling, så lad døren stå åben til luften omkring dig føles bekvem. 3. Drik masser af vske før under og efter brug af sauna. 4. Hvis du tager varmt bad før saunasession vil du svede mere. Prøv med og uden for at finde ud af, hvad du foretrækker. 5. For at udnytte saunaens varme terapi effekt, giv feks, dit hår en oliebehandling mend du er i saunaen. Sauna Peeling af kroppen med specialsalt og vandopløselig honninglotion erogså en udsøgt oplevelse. Vask omhyggeligt af efter sessionen. 6. Anvend mindst 2-3 håndklæder. Sid på et håndklæde der er foldet 2-3 gange for at sidde mere behageligt. Lg evt. et andet håndklde på gulvet til at absorbere sved. Læg evt. et tredje håndklde over dine knæ for større komfort og til at tørre sved af. 7. Tør sved af dig selv jævnligt under sessionen, for at kroppe kan perspirere frit. 8. For at hjælpe medat løsne ømme og spndte muskler kan det vreen fordel atudøve massage under sessionen. 9. At barbere ansigt eller ben i sauna muliggør behagelig og glat barbering uden brug af gel og skum 10. Det anbefales ikke at spise mindst 1 time før sauna session. 11. For at opnå større virkning er det en fordel at bevæge sine muskler og lave strækøvelser under sauna sessionen. 12. Det er en fordel for din kropog muskle at tage en lur efter saunasessionen. 13. Ved de første symptomer på forkølelse eller influenza kan en saunasession hjælpe dit immunsystem til hurtigere at få has på problemet. Efter session er det bedst at give dig tid til at sidde med åben dør og køle af. Når du har det behageligt tag et varmt brusebad efterfulgt af et koldtbrusebad. 13

14 Sikkerhedsinstruktion: 1. Læs og følg alle instruktioner heri og på materialer omhyggeligt 2. Ved installation og anvendelse af denne sauna skal almen omtanke og sikkerhedsforskrifter ved anvendelse af elektriske dele følges. 3. Anvend ikke sauna umiddelbart efter hård fysisk udfoldelse. Vent 30 min. 4. Undgå ildspåsættelse, tør aldrig tøj og klæder i saunaen. Anvend aldrig olier på varmekilde. 5. For at undgå forbrændinger og stød, anvend aldrig metal værktøj eller lignende nr varmekilden. Rør ikke ved lys og varekilder. Ved udskiftning eller reparation af lamper og elementer, sørg for at sauna er nedkølet og al strø slået fra. 6. Spray aldrig vand på de infrarøde lamper. FARE for person- og materielskade. 7. Anvend ikke sauna med åbne sår, øjensygdomme eller solskoldning. 8. Svagelige ældre, mennesker med sygdomme, gravide og små børn bør ikke anvende saunaen alene, og kun ifølge aftale med lægen. Børn over 6 år kan frit bruge saunaen ledsaget af voksne. 9. Hvis du har en sygdom der påvirkes af temperatur bør læge konsulteres før sauna anvendes. 10. Mennesker med kredsløbsforstyrrelser, herunder højt og lavt blodtryk eller diabetes bør konsultere læge før anvendelse af saunaen. 11. Personer der indtager medicin bør konsultere lægen før anvendelse af saunaen. 12. Kæledyr må ikke medtages i sauna. 13. Berusede personer må ikke anvende saunaen. Indtagelse af alkohol, medicin og narko før anvendelse af sauna kan medføre livstruende situationer og bevidstløshed. 14

15 Levering: Aftale dato: Ved bestilling skal der indgås aftale om leveringsdato, hvor der skal være nogen tilstede på adressen til at kvittere for modtagelsen af varen. Leveringen vil ske inden for almindelig arbejdstid, der kan ikke aftales tidspunkt eller telefon varsling. Leveringsbetingelser: Er der indgået aftale om direkte levering, vil dette være frit til fortovskant ekskl. Ikke brofaste øer. Det må ikke forventes at transportøren hjælper med at flytte varen ind i huset. Det er en forudsætning, at leveringen kan ske med stor lastbil smat at der er fast belægning på leveringsstedet. Transportøren kører ikke ind i indkørsler uden kunden giver tilladelse. Herefter er evt. skader på indkørslen kundens ansvar. Modtagelse: Når produktet modtages, uanset om det afhentes i butik eller leveres direkte på adressen, skal kunden kontrollere varen. Er emballagen beskadiget, skal kunden ud pakke varen og kontrollere at den er intakt før der kvitteres for modtagelsen. Vær opmærksom på at der kvitteres for modtagelse af INTAKT vare på fragtbrevet. Hvis kunden ønsker at modtage varen med forbehold, skal forbeholdet specificeres i detaljer på fragtbrevet inden kvittering. Returnering af varer: Ved returnering af direkte leverede varer, afholder kunden alle omkostninger vedrørende levering og returnering af varen. Varer modtages kun retur i ubeskadiget original emballage. Garanti & Service: Alle produkter er underlagt købeloven. Enhver reklamation rettes til den butik hvor produktet er købt. Leverandøren har eget service team, der pr. tlf. kan afklare de fleste spørgsmål. Service tlf Telefonen er åben alle hverdage mellem og Spørgsmål der må løses med montør besøg, løses inden 10 arbejdsdage. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ved monterings- eller brugsfejl er det kunden, der afregner med montøren. 15

16 Købelovens bestemmelser: velvære i dagligdagen Generelt om købeloven, garanti og reklamationsret Købelovens reklamationsret er opdelt i 2 faser. De første 6 måneder gælder der en særlig formodningsregel. Her er det sælger der skal bevise, at fejlen ikke var til stede da du købte varen. De resterende 18 måneder er bevisbyrden omvendt. Her skal du påvise, at fejlen også var tilstede da varen blev leveret. Ordene "reklamationsret" og "garanti" bruges ofte i flæng, og det er uheldigt, da det juridisk set langt fra er det samme. Reklamationsret er den ret, som købeloven giver dig til at klage over mangler ved en vare, mens garanti er noget mere, noget "oveni" som sælgeren, producenten eller forhandleren lover dig. Der findes ingen lov, der forpligter sælgeren (forhandleren / forretningen) til at give dig nogen form for garanti på varen. En aftale om garanti er noget man individuelt aftaler sig til med sælgeren. Sælgeren skal derimod overholde købeloven, der sikrer dig (som forbruger) 2 års reklamationsret mod fejl og mangler på udstyret. Reklamationsretten og de 2 faser: 1. Formodningsreglen. Det første ½ år gælder der en særlig formodningsregel. Det betyder, at fejl der reklameres over indenfor de første 6 måneder, efter leveringen, formodes at have været tilstede på købstidspunktet. Det er således sælger, der skal godtgøre, at fejl der konstateres de første 6 måneder ikke var til stede på købstidspunktet, men er opstået senere. 2. Det resterende 1 ½ år af reklamationsperioden. I resten af perioden (1 ½ år) er bevisbyrden omvendt. Her er det køber (forbrugeren) der skal godtgøre, at fejl der konstateres også var til stede på købstidspunktet. Garantiaftaler Hvis sælger yder en egentlig garanti på udstyret skal dette fremgå af din ordre-/slutseddel, fakturaen eller et særskilt garanticertifikat, der beskriver garantiens vilkår. Når sælger giver garanti er udgangspunktet, at denne dækker alle funktions- og materialefejl, der opstår inden for den aftalte garantiperiode. Sælger skal således reparere disse uden omkostninger for køber. De eneste rimelige undtagelser er misligholdelse samt forbehold for fejl, der følger af normal slitage, udgifter til almindelig vedligeholdelse samt hændelige uheld og skade/fejl, der skyldes en udefra kommende hændelse. 16

17 Kilde: USG Danmark, den 1. februar Vi henviser endvidere til forbrugerinformations hjemmeside for yderligere information. Fejlfinding: Kontrolpanelet virker ikke: Problem Forklaring Løsning Indikatoren for En sikring er sprunget eller Udskift sikring eller tilslut strømtilslutning lyser ikke saunaen er ikke tilsluttet. sauna Lamperne virker ikke: Problem Pæren er udbrændt Pæren og lampens fatning er løse Sikringen er brændt af Løsning Udskift pæren. Fjern den defekte lampe ved forsigtigt at skrue den af. Indsæt den nye pære forsigtigt. 25W! Fjern pæren, løft fatningen som sidder i midten af lampen. Skru pæren i igen og gentilslut omhyggeligt. Udskift den gamle med en ny. Varmekilden varmer ikke: Problem Forklaring Løsning En del af varmekilden bliver varm, resten virker ikke. Varmekilden er defekt. En del af varmekilden er ikke tilsluttet korrekt eller er Udskift med en ny. Kontrollér og fastgør udbrændt. Relæ et er beskadiget tilslutninger omhyggeligt. Genplacér relæ. Kontrollér for fejl / skader. Hele kabinen vil ikke varme op. Kontrolpanelet er beskadiget Strømtilslutning er mangelfuld eller forkert Genplacér kontrolpanel. Kontrollér for skader. Gentilslut saunaen Kontrollér for fejl / skader. 17

18 Transport og opbevaring: Undgå at produktet udsættes for regn, sne eller stød / kollisioner under transport. Må ikke opbevares i fugtige omgivelser. Bemærkning: Informationen i denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. Fabrikanten afgiver ingen garantiforpligtelser, hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder fabrikanten sig retten til at revidere denne vejledning og foretage ændringer uden at være forpligtiget til at meddele sådanne revideringer eller ændringer til andre personer. 18

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Brugsvejledning Spabad 6525

Brugsvejledning Spabad 6525 Brugsvejledning Spabad 6525 1 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Index: 1) Opstilling.. 3 2) Elektriske installationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere