velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna"

Transkript

1 Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion for samling og opstilling af saunaen 4 Anvendelse af kontrolpanel 8 Anvendelse af din sauna 10 Rengøring: 11 Gode Tips: 12 Sikkerhedsinstruktion: 14 Levering: 15 Aftale dato: 15 Leveringsbetingelser: 15 Modtagelse: 15 Returnering af varer: 15 Garanti & Service: 15 Købelovens bestemmelser: 16 Generelt om købeloven, garanti og reklamationsret 16 Reklamationsretten og de 2 faser: 16 Fejlfinding: 17 Kontrolpanelet virker ikke: 17 Lamperne virker ikke: 17 Varmekilden varmer ikke: 17 Transport og opbevaring: 18 Bemærkning: 18 2

3 Emballage og indhold De modtager saunaen i 2 kasser: Indhold Kasse A 1. Gulv 2. top 3. bænk 4. bænk varmepanel 5. kasse med tilbehør Indhold Kasse B 1. front panel 2. venstre væg 3. højre væg 4. bag panel *ADVARSEL! Alle el-installationer skal udføres af en autoriseret elektriker. 1. Venstre væg 2. Digitalt kontrolpanel 3. Front 4. Gulv 5. Bænk varmepanel 6. Bænk 7. Højre væg 8. Bagvæg 9. Top 10. Ionisator 11. Lys 12. Kop holder 13. CD afspiller 3

4 Information omkring installationen a) Der må ikke indsættes andre apparater til saunaens stikudgang(e). b) Saunaen bør altid placeres på en jævn overflade. c) Saunaen skal placeres inden døre og tørt. d) Hold altid de udvendige sider tørre. Hvis overfladen saunaen er placeret på er fugtig, sørg da for at få hævet saunaen fra den fugtige overflade. e) Opbevar ikke brændbare genstande eller kemikalier nær saunaen. f) Tilslutningen skal være mindst 1,5 m³ & 240 Volt. Instruktion for samling og opstilling af saunaen Det kræver mindst 2 voksne at samle og opstille saunaen. Læs instruktions- og brugsvejledningen grundigt før- og mens De samler og opstiller saunaen, for at sikre en korrekt installation af saunaen. 1. Placering af saunaen Vær venlig at huske på nedenstående punkter når de bestemmer placeringen af deres sauna. Hovedstrømskabelet til saunaen skal være let tilgængeligt. Placering skal være tør og jævn. 2. Placering af gulvet Når de placerer gulvet skal de være sikker på at Front klistermærket peger ud imod den side de ønsker indgangen og fronten til saunaen skal være. 3. Samle bagvæggen og gulvet Saml bagvæggen og gulvet ved at line bagvæggen op langs med udskæringen i gulvet. Sæt spænderne fra gulvet og bagvæggen op mod hinanden og luk dem. Vær opmærksom på at bagvæggen ikke har nok støtte i spænderne, før siderne er sat på. Åben 4 Lukket

5 4. Sæt side væggen ind (venstre) Sæt side væggen fast ved at sætte spænderne op fra bagvæggen og gulvet op mod hinanden og luk dem. Der sidder et hvidt klistermærke hvor der står: LEFT PANEL (venstre væg). Klistermærket skal være på venstreside af side væggen når de ser saunaen forfra. 5. Indsæt kabelet til bænk varmepanelet Indsæt kabelet til bænk varmepanelet i udgangen der sidder i bagvæggen. 6. Samling af bænken Indsæt bænken ved at glide den ind over de 2 horisontale guides som sidder i side væggene. Pas på de ikke ridser side væggene idet du indsætter bænken. Vær sikker på at De indsætter bænken sådan at klistermærket med skriften BACK vender imod bagvæggen og at den glatte og forarbejdede side af bænken vender opad og udad. 5

6 7. installation af bænk varmepanelet Lad bænk varmepanelet glide ned langs de 2 vertikale guides som sidder i hver side væg. Bænk varme panelet skal indsættes så klistermærket hvor der står: TOP vender opad og at varmepanelet vender udad. Hver forsigtig så De ikke ridser side væggene. 8. Indsæt den anden side væg (højre) Sæt side væggens spænder op til bundens spænder og luk dem. Hver side væg har et hvidt klistermærke for bedre at kunne kende forskel på dem. Klistermærket skal være på højre side, når du ser saunaen forfra. 9. Placering af toppen Sæt toppen ned på de indsatte vægge. Toppen skal sidde så ledningerne fra toppen er i den venstre side, forrest, lige over CD afspilleren. Vær meget forsigtig med at placere toppen ned på de indsatte vægge. Når alle fire hjørner er i den rigtige placering, skub da forsigtigt på toppen ned over side væggene, det skal gå nemt, uden brug af vold. Vær sikker på at kabler fra toppen ikke bliver klemt af noget. 6

7 10. indsæt fronten Sæt fronten ind på området hvor klistermærket med skriften: FRONT er. Sæt spænderne fra fronten sammen med spænderne på side væggene og luk dem. 11. Strømtilslutning Alle vægge har indbyggede varmeelementer og ledningerne er premonteret fra fabrik. Find det rigtige tal/bogstav for at tilkoble de ledninger der hører sammen på den rigtige måde. Selve Strømforsyningen skal tilsluttes øverst på toppen af panelet. 12. Installation af CD afspiller Lad CD-afspilleren glide ind i den nische på frontpanelet, der er beregnet dertil. Fastgør de to metal blokeringsstykker for at sikre, at CD-afspilleren forbliver siddende i den rigtige position. 13. Montering af dørhåndtag Montér det indvendige og udvendige dørhåndtag. Begge dele ligger i tilbehørs æsken. Tilpas det udvendige dørhåndtag så det sidder i den korrekte vinkel og passer med de to huller på ydersiden af døren. Sæt skruerne i fra indersiden af døren. Skru fast og tilspænd så håndtaget føles fast at gribe i. 14. Tilslut til stikkontakten -og din sauna er nu klar til at blive anvendt af dig og din familie. God fornøjelse. 7

8 Brug af digital kontrolpanel (1) 1. Tænde Når du tilslutter strømmen, vil TEMP og TIME begynde at blinke. Du kan nu bruge stereoanlægget. For at slukke for strømmen trykker du på START/END i 5 sekund eller mere. Der står nu OFF i temperatur displayet. 2. Opvarmning Tryk på START/END knappen en gang og Warming indikatoren tænder for at vise, at panelerne er i gang. Tryk START/END igen for at slukke for dem. 3. De interne og eksterne lamper kan tændes og slukkes ved at presse på -knappen. 4. Sauna tidindstilling Saunatid kan indstilles mellem 0 og 99 minutter. 1. Tryk på TIME OP/NED pilene for at justere tiden med 1 minut ad gangen. Ved at holde OP eller NED knappen ned, kan du ændre tiden hurtigere. 2. TIME displayet lyser op for at indikere, at der sker en ændring. 3. Hvis du ikke laver en ændring i 5 sekund, vil displayet holde om med at lyse, og den indtastede værdi bliver lagt i hukommelsen. Nu vil TIME displayet vise den tilbageværende tid i sessionen ved at nedtælle. 5. Temperaturændringer Temperaturen kan stilles mellem 25 C og 70 C (44 F 158 F). Den anbefalede temperatur i rummet er 20 C og de anbefalede temperatur indstillinger i kabinen er 38 C 54 C. 1. Tryk på TEMP OP/NED pilene for at stille temperaturen. Temperaturen ændres med 1 grad ad gangen. Ved at holde tasterne nede kan der skiftes hurtigere. TEMP vil lyse op. 2. Tryk på F /C for at skifte mellem Fahrenheit og Celcius. 3. Hvis du ikke trykker i 5 sekund vil den angivne dato blive gemt og displayet stoppe med at blinke. 8

9 4. Under sessionen vil Warming lampen slukke, når den ønskede temperatur er nået, og panelerne slukker. Panelerne og kontrollampen bliver tændt og slukke mens termostaten vedligeholder den ønskede temperatur. Brug af digital kontrolpanel (2) De farvede terapilys tændes og slukkes ved at trykke på 1. Tænde Tilslut strømmen og tryk på ON/OFF. Kontrolpanelet kan nu bruges, men panelerne er ikke tændt. Du kan også bruge stereoanlægget. 2. Opvarmning Tryk på ON/OFF knappen igen, og Warming lampen vil lyse for at indikere, at panelerne varmer op. Belysning De interne og eksterne lys kan tændes og slukkes ved at trykke på 3. Forudindstilling af starttidspunkt AUTO knappen bruges til at forudindstille det tidspunkt du vil have, at saunaen tænder. Tryk på AUTO knappen en gang. Indstil tiden med OP/NED pilene i TEMP for at indstille timerne og OP/NED i TIME for at indstille minutterne. Du skal indstille tiden mellem 00:00 og 23: Tidsindstillinger En session kan vare fra 0 til 99 minutter. 1. Tryk på TIME OP/NED pilene for at sætte tiden, som ændrer sig med 1 minut ad gangen. Ved at holde tasten ned kan du skifte hurtigere. TIME displayet lyser op for at indikere, at du ændrer tiden. 2. Hvis ikke trykker i 5 sekund bliver den indstillede tid gemt, og displayet blinker ikke mere. Displayet viser tiden der er tilbage i sessionen. 5. Temperaturindstillinger Temperaturen kan stilles mellem 25 C og 70 C (44 F 158 F). Den anbefalede temperatur i rummet er 20 C og de anbefalede temperatur indstillinger i kabinen er 38 C 54 C. 9

10 1. Tryk på TEMP OP/NED pilene for at stille temperaturen. Temperaturen ændres med 1 grad ad gangen. Ved at holde tasterne nede kan der skiftes hurtigere. TEMP vil lyse op. 2. Tryk på F /C for at skifte mellem Fahrenheit og Celcius. 3. Hvis du ikke trykker i 5 sekund vil den angivne dato blive gemt og displayet stoppe med at blinke. 4. Under sessionen vil Warming lampen slukke, når den ønskede temperatur er nået, og panelerne slukker. Panelerne og kontrollampen bliver tændt og slukke mens termostaten vedligeholder den ønskede temperatur. 10

11 Anvendelse af din sauna Sørg for at kende alle helbreds- og sikkerheds instruktionerne. Såfremt De er i tvivl om, hvorvidt det er gavnligt for Dem at anvende deres infrarøde kabine, kontakt Deres læge. Hvis De føler dem tung i hovedet eller fuldstændig udmattet af varme under en session, så forlad omgående saunaen og indtag væske. 1. Sæt temperaturen på et komfortabelt niveau, normalt C. 2. Tillad maksimalt at saunaen for-opvarmer i 8-15 minutter for påbegyndelse af en session (behandling). 3. Perspiration (at svede) vil begynde efter ca.6-15 minutters ophold i saunaen. Vi anbefaler at en session maksimalt varer 30 minutter. 4. Når temperaturen når det ønskede niveau som den er indstillet til, vil varmelegemet slå til og fra periodisk for at opretholde den ønskede temperatur inde i saunaen. 5. Front døren / vindue / ventilationsgitter kan på åbnes frit på et hvilket som helst tidspunkt for at tilføre frisk luft til saunaen. 6. Infrarød s unikke egenskab gør det muligt at nyde din sauna og få fuldt udbytte af opvarmning af kroppen uden at påvirke luften imellem dig og varmekilden gør det muligt at anvende saunaen samtidig med at dør/vindue eller udluftning er åben. 7. Drik altid meget vand før, under og efter en session. Således tilføres kroppen den væske der tabes under naturlig perspiration ved saunabrug. 8. Det er en fordel at tage et varmt bad før anvendelse af saunaen og et koldt bad efter / undervejs. Vigtigt at tørre dig godt før du går ind i saunaen igen da meget vand kan danne pletter på træet. 9. Placér altid et håndklæde på bænken før du sætter dig til rette, for at holde Sauna ren og hygiejnisk for alle brugere. Hav et ekstra håndklæde med i saunaen til at tørre sved af undervejs på din krop. 11

12 Rengøring: Der findes særlige produkter til rengøring af saunakabinen og behandling af træet efter behov Sørg for at din sauna er almindelig ren og fri for støv mm. Rengør frontpladen med en fugtig klud. Anvend en lille smule mild sæbe, om nødvendigt. Støvsug og tør kabinen over med fugtigt klæde. Anvend aldrig benzen, alkohol eller koncentrerede rengøringsprodukter og stærke kemikalier. Vigtigt: ethvert kemisk produkt eller rengøringsmiddel der reagerer med træ kan og vil ødelægge det beskyttende lag træet er behandlet med. Ved omhyggelig og konsekvent anvendelse af håndklæder, er rengøringsbehovet minimalt og træet vil forblive flot. Vær påpasselig med anvendelse af honinglotion, saunaolier, gus-sessioner, urter og peelings salte. Disse skal være egnet til formålet og anvendes korrekt, da saunaens varmekilder og materialer ellers kan blive beskadiget. Advarsel: Sauna duft olie er ofte en brandbar væske. Hæld aldrig koncentreret på varmekilde. Anvend 2-3 dråber i en sprayflaske med vand, eller tilsæt ned i en spand vand. 12

13 Gode Tips: 1. for at regulere temperaturen inde i saunaen under brug, brug ventilationsgitteret i loftet eller åben dør/vindue delvist. 2. Hvis du føler behov for mere afkøling, så lad døren stå åben til luften omkring dig føles bekvem. 3. Drik masser af vske før under og efter brug af sauna. 4. Hvis du tager varmt bad før saunasession vil du svede mere. Prøv med og uden for at finde ud af, hvad du foretrækker. 5. For at udnytte saunaens varme terapi effekt, giv feks, dit hår en oliebehandling mend du er i saunaen. Sauna Peeling af kroppen med specialsalt og vandopløselig honninglotion erogså en udsøgt oplevelse. Vask omhyggeligt af efter sessionen. 6. Anvend mindst 2-3 håndklæder. Sid på et håndklæde der er foldet 2-3 gange for at sidde mere behageligt. Lg evt. et andet håndklde på gulvet til at absorbere sved. Læg evt. et tredje håndklde over dine knæ for større komfort og til at tørre sved af. 7. Tør sved af dig selv jævnligt under sessionen, for at kroppe kan perspirere frit. 8. For at hjælpe medat løsne ømme og spndte muskler kan det vreen fordel atudøve massage under sessionen. 9. At barbere ansigt eller ben i sauna muliggør behagelig og glat barbering uden brug af gel og skum 10. Det anbefales ikke at spise mindst 1 time før sauna session. 11. For at opnå større virkning er det en fordel at bevæge sine muskler og lave strækøvelser under sauna sessionen. 12. Det er en fordel for din kropog muskle at tage en lur efter saunasessionen. 13. Ved de første symptomer på forkølelse eller influenza kan en saunasession hjælpe dit immunsystem til hurtigere at få has på problemet. Efter session er det bedst at give dig tid til at sidde med åben dør og køle af. Når du har det behageligt tag et varmt brusebad efterfulgt af et koldtbrusebad. 13

14 Sikkerhedsinstruktion: 1. Læs og følg alle instruktioner heri og på materialer omhyggeligt 2. Ved installation og anvendelse af denne sauna skal almen omtanke og sikkerhedsforskrifter ved anvendelse af elektriske dele følges. 3. Anvend ikke sauna umiddelbart efter hård fysisk udfoldelse. Vent 30 min. 4. Undgå ildspåsættelse, tør aldrig tøj og klæder i saunaen. Anvend aldrig olier på varmekilde. 5. For at undgå forbrændinger og stød, anvend aldrig metal værktøj eller lignende nr varmekilden. Rør ikke ved lys og varekilder. Ved udskiftning eller reparation af lamper og elementer, sørg for at sauna er nedkølet og al strø slået fra. 6. Spray aldrig vand på de infrarøde lamper. FARE for person- og materielskade. 7. Anvend ikke sauna med åbne sår, øjensygdomme eller solskoldning. 8. Svagelige ældre, mennesker med sygdomme, gravide og små børn bør ikke anvende saunaen alene, og kun ifølge aftale med lægen. Børn over 6 år kan frit bruge saunaen ledsaget af voksne. 9. Hvis du har en sygdom der påvirkes af temperatur bør læge konsulteres før sauna anvendes. 10. Mennesker med kredsløbsforstyrrelser, herunder højt og lavt blodtryk eller diabetes bør konsultere læge før anvendelse af saunaen. 11. Personer der indtager medicin bør konsultere lægen før anvendelse af saunaen. 12. Kæledyr må ikke medtages i sauna. 13. Berusede personer må ikke anvende saunaen. Indtagelse af alkohol, medicin og narko før anvendelse af sauna kan medføre livstruende situationer og bevidstløshed. 14

15 Levering: Aftale dato: Ved bestilling skal der indgås aftale om leveringsdato, hvor der skal være nogen tilstede på adressen til at kvittere for modtagelsen af varen. Leveringen vil ske inden for almindelig arbejdstid, der kan ikke aftales tidspunkt eller telefon varsling. Leveringsbetingelser: Er der indgået aftale om direkte levering, vil dette være frit til fortovskant ekskl. Ikke brofaste øer. Det må ikke forventes at transportøren hjælper med at flytte varen ind i huset. Det er en forudsætning, at leveringen kan ske med stor lastbil smat at der er fast belægning på leveringsstedet. Transportøren kører ikke ind i indkørsler uden kunden giver tilladelse. Herefter er evt. skader på indkørslen kundens ansvar. Modtagelse: Når produktet modtages, uanset om det afhentes i butik eller leveres direkte på adressen, skal kunden kontrollere varen. Er emballagen beskadiget, skal kunden ud pakke varen og kontrollere at den er intakt før der kvitteres for modtagelsen. Vær opmærksom på at der kvitteres for modtagelse af INTAKT vare på fragtbrevet. Hvis kunden ønsker at modtage varen med forbehold, skal forbeholdet specificeres i detaljer på fragtbrevet inden kvittering. Returnering af varer: Ved returnering af direkte leverede varer, afholder kunden alle omkostninger vedrørende levering og returnering af varen. Varer modtages kun retur i ubeskadiget original emballage. Garanti & Service: Alle produkter er underlagt købeloven. Enhver reklamation rettes til den butik hvor produktet er købt. Leverandøren har eget service team, der pr. tlf. kan afklare de fleste spørgsmål. Service tlf Telefonen er åben alle hverdage mellem og Spørgsmål der må løses med montør besøg, løses inden 10 arbejdsdage. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ved monterings- eller brugsfejl er det kunden, der afregner med montøren. 15

16 Købelovens bestemmelser: velvære i dagligdagen Generelt om købeloven, garanti og reklamationsret Købelovens reklamationsret er opdelt i 2 faser. De første 6 måneder gælder der en særlig formodningsregel. Her er det sælger der skal bevise, at fejlen ikke var til stede da du købte varen. De resterende 18 måneder er bevisbyrden omvendt. Her skal du påvise, at fejlen også var tilstede da varen blev leveret. Ordene "reklamationsret" og "garanti" bruges ofte i flæng, og det er uheldigt, da det juridisk set langt fra er det samme. Reklamationsret er den ret, som købeloven giver dig til at klage over mangler ved en vare, mens garanti er noget mere, noget "oveni" som sælgeren, producenten eller forhandleren lover dig. Der findes ingen lov, der forpligter sælgeren (forhandleren / forretningen) til at give dig nogen form for garanti på varen. En aftale om garanti er noget man individuelt aftaler sig til med sælgeren. Sælgeren skal derimod overholde købeloven, der sikrer dig (som forbruger) 2 års reklamationsret mod fejl og mangler på udstyret. Reklamationsretten og de 2 faser: 1. Formodningsreglen. Det første ½ år gælder der en særlig formodningsregel. Det betyder, at fejl der reklameres over indenfor de første 6 måneder, efter leveringen, formodes at have været tilstede på købstidspunktet. Det er således sælger, der skal godtgøre, at fejl der konstateres de første 6 måneder ikke var til stede på købstidspunktet, men er opstået senere. 2. Det resterende 1 ½ år af reklamationsperioden. I resten af perioden (1 ½ år) er bevisbyrden omvendt. Her er det køber (forbrugeren) der skal godtgøre, at fejl der konstateres også var til stede på købstidspunktet. Garantiaftaler Hvis sælger yder en egentlig garanti på udstyret skal dette fremgå af din ordre-/slutseddel, fakturaen eller et særskilt garanticertifikat, der beskriver garantiens vilkår. Når sælger giver garanti er udgangspunktet, at denne dækker alle funktions- og materialefejl, der opstår inden for den aftalte garantiperiode. Sælger skal således reparere disse uden omkostninger for køber. De eneste rimelige undtagelser er misligholdelse samt forbehold for fejl, der følger af normal slitage, udgifter til almindelig vedligeholdelse samt hændelige uheld og skade/fejl, der skyldes en udefra kommende hændelse. 16

17 Kilde: USG Danmark, den 1. februar Vi henviser endvidere til forbrugerinformations hjemmeside for yderligere information. Fejlfinding: Kontrolpanelet virker ikke: Problem Forklaring Løsning Indikatoren for En sikring er sprunget eller Udskift sikring eller tilslut strømtilslutning lyser ikke saunaen er ikke tilsluttet. sauna Lamperne virker ikke: Problem Pæren er udbrændt Pæren og lampens fatning er løse Sikringen er brændt af Løsning Udskift pæren. Fjern den defekte lampe ved forsigtigt at skrue den af. Indsæt den nye pære forsigtigt. 25W! Fjern pæren, løft fatningen som sidder i midten af lampen. Skru pæren i igen og gentilslut omhyggeligt. Udskift den gamle med en ny. Varmekilden varmer ikke: Problem Forklaring Løsning En del af varmekilden bliver varm, resten virker ikke. Varmekilden er defekt. En del af varmekilden er ikke tilsluttet korrekt eller er Udskift med en ny. Kontrollér og fastgør udbrændt. Relæ et er beskadiget tilslutninger omhyggeligt. Genplacér relæ. Kontrollér for fejl / skader. Hele kabinen vil ikke varme op. Kontrolpanelet er beskadiget Strømtilslutning er mangelfuld eller forkert Genplacér kontrolpanel. Kontrollér for skader. Gentilslut saunaen Kontrollér for fejl / skader. 17

18 Transport og opbevaring: Undgå at produktet udsættes for regn, sne eller stød / kollisioner under transport. Må ikke opbevares i fugtige omgivelser. Bemærkning: Informationen i denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. Fabrikanten afgiver ingen garantiforpligtelser, hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder fabrikanten sig retten til at revidere denne vejledning og foretage ændringer uden at være forpligtiget til at meddele sådanne revideringer eller ændringer til andre personer. 18

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installation og betjeningsvejledning til MaXXwell infrarød sauna

Installation og betjeningsvejledning til MaXXwell infrarød sauna Installation og betjeningsvejledning til MaXXwell infrarød sauna Kære kunde. Stort tillykke med din nye infrarød sauna fra Wellmore. Vi anbefaler at du læser denne manual grundigt inden installation og

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning ART 80F Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse... 3 Medfølgende dele... 4-5 Trin

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Skydedøre (L) eller (R) højremodel (R) Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse...

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsvejledning Luksusbrusekabine 8837

Brugsvejledning Luksusbrusekabine 8837 Brugsvejledning Luksusbrusekabine 8837 1 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Bemærkning: Informationen i denne

Læs mere

Care Master Plus Apparat til behandling af ledsmerter

Care Master Plus Apparat til behandling af ledsmerter Care Master Plus Apparat til behandling af ledsmerter Puls akupunktur / infrarød fysioterapi / lavfrekvent puls Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Visano Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse... 3 Medfølgende dele... 4-5 Trin -

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BADKAR & MASSAGEBADKAR

BADKAR & MASSAGEBADKAR BADKAR & MASSAGEBADKAR & Tak fordi du valgte et massage badekar fra Noro Skandinavia. Her finder du, det du skal tænke på, når du skal installerer el og vand, samt funktioner i dit massage badekar og tips

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk 10 VIGTIG INFORMATION Kære kunde Tak for at De valgte denne Volo Toaster fra Casa Bugatti, lige som andre el-produkter er det vigtigt at bruge denne toaster med omtanke, for ikke at komme til skade eller

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: P46S-HHB P46D-HHB Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et Pevino vinkøleskab. Venligst læs og følg alle sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Calgary Udendørs sauna 1 Indhold Indhold... 2 Værktøj... 3 Liste af dele... 3 Introduktion... 3 Saunabund... 5 For og bagside... 6 Tag... 7 Bånd... 8 Ovn og saunalampe...

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING Kære kunde, Tak fordi De købte et Bath Deluxe LAGUNA boblebadekar. Af sikkerhedsmæssige årsager beder vi Dem venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning ART 90F EASY WAY! Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne vejledning grundigt inden installation og brug. Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt

Læs mere

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING BIBIONE Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING! Grillen må ikke bruges

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i KARLSTAD serien er testet i henhold til de højeste standarder

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i KARLSTAD serien er testet i henhold til de højeste standarder KARLSTAD 01_012 Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i KARLSTAD serien er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere