velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna"

Transkript

1 Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion for samling og opstilling af saunaen 4 Anvendelse af kontrolpanel 8 Anvendelse af din sauna 10 Rengøring: 11 Gode Tips: 12 Sikkerhedsinstruktion: 14 Levering: 15 Aftale dato: 15 Leveringsbetingelser: 15 Modtagelse: 15 Returnering af varer: 15 Garanti & Service: 15 Købelovens bestemmelser: 16 Generelt om købeloven, garanti og reklamationsret 16 Reklamationsretten og de 2 faser: 16 Fejlfinding: 17 Kontrolpanelet virker ikke: 17 Lamperne virker ikke: 17 Varmekilden varmer ikke: 17 Transport og opbevaring: 18 Bemærkning: 18 2

3 Emballage og indhold De modtager saunaen i 2 kasser: Indhold Kasse A 1. Gulv 2. top 3. bænk 4. bænk varmepanel 5. kasse med tilbehør Indhold Kasse B 1. front panel 2. venstre væg 3. højre væg 4. bag panel *ADVARSEL! Alle el-installationer skal udføres af en autoriseret elektriker. 1. Venstre væg 2. Digitalt kontrolpanel 3. Front 4. Gulv 5. Bænk varmepanel 6. Bænk 7. Højre væg 8. Bagvæg 9. Top 10. Ionisator 11. Lys 12. Kop holder 13. CD afspiller 3

4 Information omkring installationen a) Der må ikke indsættes andre apparater til saunaens stikudgang(e). b) Saunaen bør altid placeres på en jævn overflade. c) Saunaen skal placeres inden døre og tørt. d) Hold altid de udvendige sider tørre. Hvis overfladen saunaen er placeret på er fugtig, sørg da for at få hævet saunaen fra den fugtige overflade. e) Opbevar ikke brændbare genstande eller kemikalier nær saunaen. f) Tilslutningen skal være mindst 1,5 m³ & 240 Volt. Instruktion for samling og opstilling af saunaen Det kræver mindst 2 voksne at samle og opstille saunaen. Læs instruktions- og brugsvejledningen grundigt før- og mens De samler og opstiller saunaen, for at sikre en korrekt installation af saunaen. 1. Placering af saunaen Vær venlig at huske på nedenstående punkter når de bestemmer placeringen af deres sauna. Hovedstrømskabelet til saunaen skal være let tilgængeligt. Placering skal være tør og jævn. 2. Placering af gulvet Når de placerer gulvet skal de være sikker på at Front klistermærket peger ud imod den side de ønsker indgangen og fronten til saunaen skal være. 3. Samle bagvæggen og gulvet Saml bagvæggen og gulvet ved at line bagvæggen op langs med udskæringen i gulvet. Sæt spænderne fra gulvet og bagvæggen op mod hinanden og luk dem. Vær opmærksom på at bagvæggen ikke har nok støtte i spænderne, før siderne er sat på. Åben 4 Lukket

5 4. Sæt side væggen ind (venstre) Sæt side væggen fast ved at sætte spænderne op fra bagvæggen og gulvet op mod hinanden og luk dem. Der sidder et hvidt klistermærke hvor der står: LEFT PANEL (venstre væg). Klistermærket skal være på venstreside af side væggen når de ser saunaen forfra. 5. Indsæt kabelet til bænk varmepanelet Indsæt kabelet til bænk varmepanelet i udgangen der sidder i bagvæggen. 6. Samling af bænken Indsæt bænken ved at glide den ind over de 2 horisontale guides som sidder i side væggene. Pas på de ikke ridser side væggene idet du indsætter bænken. Vær sikker på at De indsætter bænken sådan at klistermærket med skriften BACK vender imod bagvæggen og at den glatte og forarbejdede side af bænken vender opad og udad. 5

6 7. installation af bænk varmepanelet Lad bænk varmepanelet glide ned langs de 2 vertikale guides som sidder i hver side væg. Bænk varme panelet skal indsættes så klistermærket hvor der står: TOP vender opad og at varmepanelet vender udad. Hver forsigtig så De ikke ridser side væggene. 8. Indsæt den anden side væg (højre) Sæt side væggens spænder op til bundens spænder og luk dem. Hver side væg har et hvidt klistermærke for bedre at kunne kende forskel på dem. Klistermærket skal være på højre side, når du ser saunaen forfra. 9. Placering af toppen Sæt toppen ned på de indsatte vægge. Toppen skal sidde så ledningerne fra toppen er i den venstre side, forrest, lige over CD afspilleren. Vær meget forsigtig med at placere toppen ned på de indsatte vægge. Når alle fire hjørner er i den rigtige placering, skub da forsigtigt på toppen ned over side væggene, det skal gå nemt, uden brug af vold. Vær sikker på at kabler fra toppen ikke bliver klemt af noget. 6

7 10. indsæt fronten Sæt fronten ind på området hvor klistermærket med skriften: FRONT er. Sæt spænderne fra fronten sammen med spænderne på side væggene og luk dem. 11. Strømtilslutning Alle vægge har indbyggede varmeelementer og ledningerne er premonteret fra fabrik. Find det rigtige tal/bogstav for at tilkoble de ledninger der hører sammen på den rigtige måde. Selve Strømforsyningen skal tilsluttes øverst på toppen af panelet. 12. Installation af CD afspiller Lad CD-afspilleren glide ind i den nische på frontpanelet, der er beregnet dertil. Fastgør de to metal blokeringsstykker for at sikre, at CD-afspilleren forbliver siddende i den rigtige position. 13. Montering af dørhåndtag Montér det indvendige og udvendige dørhåndtag. Begge dele ligger i tilbehørs æsken. Tilpas det udvendige dørhåndtag så det sidder i den korrekte vinkel og passer med de to huller på ydersiden af døren. Sæt skruerne i fra indersiden af døren. Skru fast og tilspænd så håndtaget føles fast at gribe i. 14. Tilslut til stikkontakten -og din sauna er nu klar til at blive anvendt af dig og din familie. God fornøjelse. 7

8 Brug af digital kontrolpanel (1) 1. Tænde Når du tilslutter strømmen, vil TEMP og TIME begynde at blinke. Du kan nu bruge stereoanlægget. For at slukke for strømmen trykker du på START/END i 5 sekund eller mere. Der står nu OFF i temperatur displayet. 2. Opvarmning Tryk på START/END knappen en gang og Warming indikatoren tænder for at vise, at panelerne er i gang. Tryk START/END igen for at slukke for dem. 3. De interne og eksterne lamper kan tændes og slukkes ved at presse på -knappen. 4. Sauna tidindstilling Saunatid kan indstilles mellem 0 og 99 minutter. 1. Tryk på TIME OP/NED pilene for at justere tiden med 1 minut ad gangen. Ved at holde OP eller NED knappen ned, kan du ændre tiden hurtigere. 2. TIME displayet lyser op for at indikere, at der sker en ændring. 3. Hvis du ikke laver en ændring i 5 sekund, vil displayet holde om med at lyse, og den indtastede værdi bliver lagt i hukommelsen. Nu vil TIME displayet vise den tilbageværende tid i sessionen ved at nedtælle. 5. Temperaturændringer Temperaturen kan stilles mellem 25 C og 70 C (44 F 158 F). Den anbefalede temperatur i rummet er 20 C og de anbefalede temperatur indstillinger i kabinen er 38 C 54 C. 1. Tryk på TEMP OP/NED pilene for at stille temperaturen. Temperaturen ændres med 1 grad ad gangen. Ved at holde tasterne nede kan der skiftes hurtigere. TEMP vil lyse op. 2. Tryk på F /C for at skifte mellem Fahrenheit og Celcius. 3. Hvis du ikke trykker i 5 sekund vil den angivne dato blive gemt og displayet stoppe med at blinke. 8

9 4. Under sessionen vil Warming lampen slukke, når den ønskede temperatur er nået, og panelerne slukker. Panelerne og kontrollampen bliver tændt og slukke mens termostaten vedligeholder den ønskede temperatur. Brug af digital kontrolpanel (2) De farvede terapilys tændes og slukkes ved at trykke på 1. Tænde Tilslut strømmen og tryk på ON/OFF. Kontrolpanelet kan nu bruges, men panelerne er ikke tændt. Du kan også bruge stereoanlægget. 2. Opvarmning Tryk på ON/OFF knappen igen, og Warming lampen vil lyse for at indikere, at panelerne varmer op. Belysning De interne og eksterne lys kan tændes og slukkes ved at trykke på 3. Forudindstilling af starttidspunkt AUTO knappen bruges til at forudindstille det tidspunkt du vil have, at saunaen tænder. Tryk på AUTO knappen en gang. Indstil tiden med OP/NED pilene i TEMP for at indstille timerne og OP/NED i TIME for at indstille minutterne. Du skal indstille tiden mellem 00:00 og 23: Tidsindstillinger En session kan vare fra 0 til 99 minutter. 1. Tryk på TIME OP/NED pilene for at sætte tiden, som ændrer sig med 1 minut ad gangen. Ved at holde tasten ned kan du skifte hurtigere. TIME displayet lyser op for at indikere, at du ændrer tiden. 2. Hvis ikke trykker i 5 sekund bliver den indstillede tid gemt, og displayet blinker ikke mere. Displayet viser tiden der er tilbage i sessionen. 5. Temperaturindstillinger Temperaturen kan stilles mellem 25 C og 70 C (44 F 158 F). Den anbefalede temperatur i rummet er 20 C og de anbefalede temperatur indstillinger i kabinen er 38 C 54 C. 9

10 1. Tryk på TEMP OP/NED pilene for at stille temperaturen. Temperaturen ændres med 1 grad ad gangen. Ved at holde tasterne nede kan der skiftes hurtigere. TEMP vil lyse op. 2. Tryk på F /C for at skifte mellem Fahrenheit og Celcius. 3. Hvis du ikke trykker i 5 sekund vil den angivne dato blive gemt og displayet stoppe med at blinke. 4. Under sessionen vil Warming lampen slukke, når den ønskede temperatur er nået, og panelerne slukker. Panelerne og kontrollampen bliver tændt og slukke mens termostaten vedligeholder den ønskede temperatur. 10

11 Anvendelse af din sauna Sørg for at kende alle helbreds- og sikkerheds instruktionerne. Såfremt De er i tvivl om, hvorvidt det er gavnligt for Dem at anvende deres infrarøde kabine, kontakt Deres læge. Hvis De føler dem tung i hovedet eller fuldstændig udmattet af varme under en session, så forlad omgående saunaen og indtag væske. 1. Sæt temperaturen på et komfortabelt niveau, normalt C. 2. Tillad maksimalt at saunaen for-opvarmer i 8-15 minutter for påbegyndelse af en session (behandling). 3. Perspiration (at svede) vil begynde efter ca.6-15 minutters ophold i saunaen. Vi anbefaler at en session maksimalt varer 30 minutter. 4. Når temperaturen når det ønskede niveau som den er indstillet til, vil varmelegemet slå til og fra periodisk for at opretholde den ønskede temperatur inde i saunaen. 5. Front døren / vindue / ventilationsgitter kan på åbnes frit på et hvilket som helst tidspunkt for at tilføre frisk luft til saunaen. 6. Infrarød s unikke egenskab gør det muligt at nyde din sauna og få fuldt udbytte af opvarmning af kroppen uden at påvirke luften imellem dig og varmekilden gør det muligt at anvende saunaen samtidig med at dør/vindue eller udluftning er åben. 7. Drik altid meget vand før, under og efter en session. Således tilføres kroppen den væske der tabes under naturlig perspiration ved saunabrug. 8. Det er en fordel at tage et varmt bad før anvendelse af saunaen og et koldt bad efter / undervejs. Vigtigt at tørre dig godt før du går ind i saunaen igen da meget vand kan danne pletter på træet. 9. Placér altid et håndklæde på bænken før du sætter dig til rette, for at holde Sauna ren og hygiejnisk for alle brugere. Hav et ekstra håndklæde med i saunaen til at tørre sved af undervejs på din krop. 11

12 Rengøring: Der findes særlige produkter til rengøring af saunakabinen og behandling af træet efter behov Sørg for at din sauna er almindelig ren og fri for støv mm. Rengør frontpladen med en fugtig klud. Anvend en lille smule mild sæbe, om nødvendigt. Støvsug og tør kabinen over med fugtigt klæde. Anvend aldrig benzen, alkohol eller koncentrerede rengøringsprodukter og stærke kemikalier. Vigtigt: ethvert kemisk produkt eller rengøringsmiddel der reagerer med træ kan og vil ødelægge det beskyttende lag træet er behandlet med. Ved omhyggelig og konsekvent anvendelse af håndklæder, er rengøringsbehovet minimalt og træet vil forblive flot. Vær påpasselig med anvendelse af honinglotion, saunaolier, gus-sessioner, urter og peelings salte. Disse skal være egnet til formålet og anvendes korrekt, da saunaens varmekilder og materialer ellers kan blive beskadiget. Advarsel: Sauna duft olie er ofte en brandbar væske. Hæld aldrig koncentreret på varmekilde. Anvend 2-3 dråber i en sprayflaske med vand, eller tilsæt ned i en spand vand. 12

13 Gode Tips: 1. for at regulere temperaturen inde i saunaen under brug, brug ventilationsgitteret i loftet eller åben dør/vindue delvist. 2. Hvis du føler behov for mere afkøling, så lad døren stå åben til luften omkring dig føles bekvem. 3. Drik masser af vske før under og efter brug af sauna. 4. Hvis du tager varmt bad før saunasession vil du svede mere. Prøv med og uden for at finde ud af, hvad du foretrækker. 5. For at udnytte saunaens varme terapi effekt, giv feks, dit hår en oliebehandling mend du er i saunaen. Sauna Peeling af kroppen med specialsalt og vandopløselig honninglotion erogså en udsøgt oplevelse. Vask omhyggeligt af efter sessionen. 6. Anvend mindst 2-3 håndklæder. Sid på et håndklæde der er foldet 2-3 gange for at sidde mere behageligt. Lg evt. et andet håndklde på gulvet til at absorbere sved. Læg evt. et tredje håndklde over dine knæ for større komfort og til at tørre sved af. 7. Tør sved af dig selv jævnligt under sessionen, for at kroppe kan perspirere frit. 8. For at hjælpe medat løsne ømme og spndte muskler kan det vreen fordel atudøve massage under sessionen. 9. At barbere ansigt eller ben i sauna muliggør behagelig og glat barbering uden brug af gel og skum 10. Det anbefales ikke at spise mindst 1 time før sauna session. 11. For at opnå større virkning er det en fordel at bevæge sine muskler og lave strækøvelser under sauna sessionen. 12. Det er en fordel for din kropog muskle at tage en lur efter saunasessionen. 13. Ved de første symptomer på forkølelse eller influenza kan en saunasession hjælpe dit immunsystem til hurtigere at få has på problemet. Efter session er det bedst at give dig tid til at sidde med åben dør og køle af. Når du har det behageligt tag et varmt brusebad efterfulgt af et koldtbrusebad. 13

14 Sikkerhedsinstruktion: 1. Læs og følg alle instruktioner heri og på materialer omhyggeligt 2. Ved installation og anvendelse af denne sauna skal almen omtanke og sikkerhedsforskrifter ved anvendelse af elektriske dele følges. 3. Anvend ikke sauna umiddelbart efter hård fysisk udfoldelse. Vent 30 min. 4. Undgå ildspåsættelse, tør aldrig tøj og klæder i saunaen. Anvend aldrig olier på varmekilde. 5. For at undgå forbrændinger og stød, anvend aldrig metal værktøj eller lignende nr varmekilden. Rør ikke ved lys og varekilder. Ved udskiftning eller reparation af lamper og elementer, sørg for at sauna er nedkølet og al strø slået fra. 6. Spray aldrig vand på de infrarøde lamper. FARE for person- og materielskade. 7. Anvend ikke sauna med åbne sår, øjensygdomme eller solskoldning. 8. Svagelige ældre, mennesker med sygdomme, gravide og små børn bør ikke anvende saunaen alene, og kun ifølge aftale med lægen. Børn over 6 år kan frit bruge saunaen ledsaget af voksne. 9. Hvis du har en sygdom der påvirkes af temperatur bør læge konsulteres før sauna anvendes. 10. Mennesker med kredsløbsforstyrrelser, herunder højt og lavt blodtryk eller diabetes bør konsultere læge før anvendelse af saunaen. 11. Personer der indtager medicin bør konsultere lægen før anvendelse af saunaen. 12. Kæledyr må ikke medtages i sauna. 13. Berusede personer må ikke anvende saunaen. Indtagelse af alkohol, medicin og narko før anvendelse af sauna kan medføre livstruende situationer og bevidstløshed. 14

15 Levering: Aftale dato: Ved bestilling skal der indgås aftale om leveringsdato, hvor der skal være nogen tilstede på adressen til at kvittere for modtagelsen af varen. Leveringen vil ske inden for almindelig arbejdstid, der kan ikke aftales tidspunkt eller telefon varsling. Leveringsbetingelser: Er der indgået aftale om direkte levering, vil dette være frit til fortovskant ekskl. Ikke brofaste øer. Det må ikke forventes at transportøren hjælper med at flytte varen ind i huset. Det er en forudsætning, at leveringen kan ske med stor lastbil smat at der er fast belægning på leveringsstedet. Transportøren kører ikke ind i indkørsler uden kunden giver tilladelse. Herefter er evt. skader på indkørslen kundens ansvar. Modtagelse: Når produktet modtages, uanset om det afhentes i butik eller leveres direkte på adressen, skal kunden kontrollere varen. Er emballagen beskadiget, skal kunden ud pakke varen og kontrollere at den er intakt før der kvitteres for modtagelsen. Vær opmærksom på at der kvitteres for modtagelse af INTAKT vare på fragtbrevet. Hvis kunden ønsker at modtage varen med forbehold, skal forbeholdet specificeres i detaljer på fragtbrevet inden kvittering. Returnering af varer: Ved returnering af direkte leverede varer, afholder kunden alle omkostninger vedrørende levering og returnering af varen. Varer modtages kun retur i ubeskadiget original emballage. Garanti & Service: Alle produkter er underlagt købeloven. Enhver reklamation rettes til den butik hvor produktet er købt. Leverandøren har eget service team, der pr. tlf. kan afklare de fleste spørgsmål. Service tlf Telefonen er åben alle hverdage mellem og Spørgsmål der må løses med montør besøg, løses inden 10 arbejdsdage. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ved monterings- eller brugsfejl er det kunden, der afregner med montøren. 15

16 Købelovens bestemmelser: velvære i dagligdagen Generelt om købeloven, garanti og reklamationsret Købelovens reklamationsret er opdelt i 2 faser. De første 6 måneder gælder der en særlig formodningsregel. Her er det sælger der skal bevise, at fejlen ikke var til stede da du købte varen. De resterende 18 måneder er bevisbyrden omvendt. Her skal du påvise, at fejlen også var tilstede da varen blev leveret. Ordene "reklamationsret" og "garanti" bruges ofte i flæng, og det er uheldigt, da det juridisk set langt fra er det samme. Reklamationsret er den ret, som købeloven giver dig til at klage over mangler ved en vare, mens garanti er noget mere, noget "oveni" som sælgeren, producenten eller forhandleren lover dig. Der findes ingen lov, der forpligter sælgeren (forhandleren / forretningen) til at give dig nogen form for garanti på varen. En aftale om garanti er noget man individuelt aftaler sig til med sælgeren. Sælgeren skal derimod overholde købeloven, der sikrer dig (som forbruger) 2 års reklamationsret mod fejl og mangler på udstyret. Reklamationsretten og de 2 faser: 1. Formodningsreglen. Det første ½ år gælder der en særlig formodningsregel. Det betyder, at fejl der reklameres over indenfor de første 6 måneder, efter leveringen, formodes at have været tilstede på købstidspunktet. Det er således sælger, der skal godtgøre, at fejl der konstateres de første 6 måneder ikke var til stede på købstidspunktet, men er opstået senere. 2. Det resterende 1 ½ år af reklamationsperioden. I resten af perioden (1 ½ år) er bevisbyrden omvendt. Her er det køber (forbrugeren) der skal godtgøre, at fejl der konstateres også var til stede på købstidspunktet. Garantiaftaler Hvis sælger yder en egentlig garanti på udstyret skal dette fremgå af din ordre-/slutseddel, fakturaen eller et særskilt garanticertifikat, der beskriver garantiens vilkår. Når sælger giver garanti er udgangspunktet, at denne dækker alle funktions- og materialefejl, der opstår inden for den aftalte garantiperiode. Sælger skal således reparere disse uden omkostninger for køber. De eneste rimelige undtagelser er misligholdelse samt forbehold for fejl, der følger af normal slitage, udgifter til almindelig vedligeholdelse samt hændelige uheld og skade/fejl, der skyldes en udefra kommende hændelse. 16

17 Kilde: USG Danmark, den 1. februar Vi henviser endvidere til forbrugerinformations hjemmeside for yderligere information. Fejlfinding: Kontrolpanelet virker ikke: Problem Forklaring Løsning Indikatoren for En sikring er sprunget eller Udskift sikring eller tilslut strømtilslutning lyser ikke saunaen er ikke tilsluttet. sauna Lamperne virker ikke: Problem Pæren er udbrændt Pæren og lampens fatning er løse Sikringen er brændt af Løsning Udskift pæren. Fjern den defekte lampe ved forsigtigt at skrue den af. Indsæt den nye pære forsigtigt. 25W! Fjern pæren, løft fatningen som sidder i midten af lampen. Skru pæren i igen og gentilslut omhyggeligt. Udskift den gamle med en ny. Varmekilden varmer ikke: Problem Forklaring Løsning En del af varmekilden bliver varm, resten virker ikke. Varmekilden er defekt. En del af varmekilden er ikke tilsluttet korrekt eller er Udskift med en ny. Kontrollér og fastgør udbrændt. Relæ et er beskadiget tilslutninger omhyggeligt. Genplacér relæ. Kontrollér for fejl / skader. Hele kabinen vil ikke varme op. Kontrolpanelet er beskadiget Strømtilslutning er mangelfuld eller forkert Genplacér kontrolpanel. Kontrollér for skader. Gentilslut saunaen Kontrollér for fejl / skader. 17

18 Transport og opbevaring: Undgå at produktet udsættes for regn, sne eller stød / kollisioner under transport. Må ikke opbevares i fugtige omgivelser. Bemærkning: Informationen i denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. Fabrikanten afgiver ingen garantiforpligtelser, hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder fabrikanten sig retten til at revidere denne vejledning og foretage ændringer uden at være forpligtiget til at meddele sådanne revideringer eller ændringer til andre personer. 18

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

VM 9100 RM. Brugsanvisning

VM 9100 RM. Brugsanvisning VM 9100 RM Brugsanvisning 1 Kære kunde Vi vil gerne takke dig for at købe dette produkt samt den tillid du viser vores virksomhed. For optimal brug af alle produktets fordele, har vi opsummeret en række

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere