guide TIL GRØNNE ELEVER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "guide TIL GRØNNE ELEVER 2012"

Transkript

1 QUICK guide TIL GRØNNE ELEVER 2012 QUICK GUIDE FOR ELEVER INDEN FOR DE GRØNNE BRANCHER ANLÆGSGARTNER JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSER LANDBRUG PLANTESKOLE SKOVBRUG VÆKSTHUS GOLFBANE

2 kolofon Quick guiden til grønne lever udgives af Fagligt Fælles Forbund i samarbeje med magasinet grønt3fpunkt. Oplag eksemplarer. Hvis du ønsker information, kursusprogram for hele 2012 og 2013 eller at tilmelde dig et eller flere kurser kan du henvende dig på følgende måder: REDAKTIONSUDVALG Ansvarshavende redaktør Flemming H. Grønsund. Uddannelseskonsulent Karin Olsen og Peter Strauss Jørgensen, 3F kommunikationsafdelingen har desuden bidraget. Uddannelsesleder: Claus Egede Cornelius Telefon , Mobilnummer: man. - tors Henvendelse vedr. Quick guiden på tlf eller Gengivelse og kopiering af større afsnit af Quick guiden ses gerne med angivelse af kilde. Kursussekretær: Tove Sørensen Telefon , man. - fre til Guiden kan rekvireres gratis af Fagligt Fælles Forbunds medlemmer i de lokale afdelinger under varenummer 4022 samt downloades på Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde Postboks Roskilde Telefon TRYK Rosendahls, Esbjerg 20/08 24/08 31/08 07/ Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg 1 03/09 21/ Betjening af rendegravere 10/09 14/ Etablering af mindre anlæg med fliser og planter 20 dage 12/ Betjening af personlifte 24/09 25/ Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding 27/ Anlæg i betonsten, lige linier 1 01/ Anlæg i beton-, natursten og træ Anlæg i betonsten, buede linier Plantevækst og etablering af grønne anlæg Anlæg i natursten, træ og vand 1 20/08 24/ /09 21/ Blomsterdesign til begivenheder og højtider Begravelsesbinderi og vareeksponering Rum, farve og blikfang 4 dage ti+ons uge 39 to+fre uge Årstidens blomsterbinderi 4 dage 25/ Rum, farve og blikfang 4 dage 05/11 08/ Blomsterbinding, buketter og dekorationer 1 12/11 30/ Jule- og kirkegårdsbinderi 03/12 07/12 Kirkegård 20/08 24/08 07/ Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg 1 03/09 21/ Etablering af mindre anlæg med fliser og planter 20 dage 12/10 kursusdag for AMU-målgruppen Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding Ca. 750 kr. for øvrige. 27/ Anlæg i betonsten, lige linier 1 01/ Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus 03/10 03/ Pleje af grønne områder Anlæg i betonsten, lige linier Anlæg i beton-, natursten og træ Anlæg i betonsten, buede linier Anlæg i natursten, træ og vand 1 11/10 12/ Havedesign, perspektivtegning 02/ Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding 24/10 24/10 25/ Design af grønne anlæg 05/11 18/11 Pris: Deltagerbetaling udgør 118 kr. pr. Antal deltagere: Minimumskravet er 10 deltagere pr. kursus, ved færre tilmeldinger forbeholdes ret til aflysning. jordbrugetsuddannelser.dk gront3fpunkt.dk blivanlaegsgartner.dk Etablering af indkørsler i belægningssten og flise Udvidet beskæring rækkefølge tilmeldingerne indgår. barjordtilbord.dk Udvidet beskæring Optagelse: Kursisterne optages i den aer.dk Praktiske oplysninger: Trykt juli 2012 Anlæg Blomsterbinder Uddannelses- og erhvervsvejlederne kan kontaktes på telefon , man. - fre LAYOUT GREAT Communications Aktuelle grønne kurser Tilmelding eller Gaffeltruck/teleskoplæsser Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7 dage Hver mandag i ligeuger Vi hjælper dig på vej 31/08 24/ Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. 3 dage 29/10 31/10 Der er mange ting, der kan være lidt svære at have styr på, når man starter på en uddannelse. Der er nye begreber og forkortelser, som man skal lære. Denne quick guide er lavet til dig, som enten allerede er på en uddannelse eller overvejer at starte inden for det grønne område. 03/12 07/ Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. 3 dage 10/12 12/12 Maskiner På de følgende sider kan du læse, hvilke rettigheder, muligheder og pligter du har. Du er altid velkommen til at henvende dig til din lokale 3F afdeling for spørgsmål Roskilde Tekniske Skole 07/ Betjening af rendegravere 10/09 14/ Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg 10/09 14/ Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner Betjening af personlifte 24/09 25/ Betjening af personlifte 23/ Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner 29/10 09/ Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave 29/10 02/ Betjening af rendegravere Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg 30/ Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave 3

3 Jul og nytårslukket: Holder dit praktiksted lukket mellem jul og nytår skal din virksomhed betale din ferie. Du har ret til at holde ferie uanset om du har optjent feriegodtgørelse. Din arbejdsgiver skal betale dig for de dage, du ikke har feriegodtgørelse for (gælder 1. og 2. ferieår) Hvis du er omfattet af en overenskomst med Danske Anlægsgartnere har du ret til 2 ugers betalt ferie i forbindelse med jul og nytår. Er du elev på det offentlige område er dit praktiksted kun forpligtet til at betale din ferie i forbindelse med jul og nytår, hvis virksomheden holder lukket. Fridage Du har ret til fem ekstra fridage om året udover den ferie, du ellers har. elev er du altid Som beskyttet af overenskomsten Det skal du være opmærksom på under uddannelsen Når man starter på en uddannelse, er der mange spørgsmål, der melder sig. Hvad får jeg i løn? Hvad med betaling for overarbejde? Hvad er min arbejdstid? Svarene på den slags spørgsmål finder du i spillereglerne for arbejdsmarkedet i de kollektive overenskomster. Hvor kan jeg læse min overenskomst? Selvom den virksomhed du kommer i praktik hos, ikke er omfattet af en overenskomst, er du som elev altid beskyttet af overenskomsten. Du kan læse samtlige relevante overenskomster eller Løn Er du fast månedslønnet bliver din løn beregnet som 160,33 arbejdstimer pr. måned. Der betales fuld løn på skæve helligdage, der falder på hverdage, hvor du normalt skulle arbejde. Du skal også have fuld løn på feriefridage. Du får løn både under praktik og skoleophold. Elever på det private område får desuden en særlig opsparing. For elever inden for jordbrug/dyrepasser og skov er den særlige opsparing 1%. På anlægsgartner område er den særlig opsparing 1,6%. Ferie Der er forskellige regler for ferie. Er du startet i praktik mellem For de fleste elevers vedkommende beregnes lønnen fra, hvornår du afslutter din uddannelse. (OBS: gælder ikke elever på det offentlige område) 4 Skolehjem & undervisningsmaterialer Ligegyldigt om du er ansat i staten, en kommune eller det private, så er det din arbejdsgiver, der skal betale hele din udgift i forbindelse med ophold på skolehjem. Er du ansat som elev i staten eller i et boligselskab, får du også dækket dine udgifter til undervisningsmateriale, der ikke udleveres af erhvervsskolen. Sygdom og barsel Er uheldet ude, og du bliver syg skal du melde det til din arbejdsgiver, normalt ved arbejdstidens begyndelse, og hvis du er på skole skal skolen også kontaktes. Ved sygemeldinger af længere varighed eller barsel bliver din uddannelsesaftale forlænget. Din skole hjælper dig med forlængelse af uddannelsesaftaler. Transport Har du mere end 5 kvarters transport fra din bopæl til nærmeste skole, så kan du optages på skolehjem. Der er flere regler for om din arbejdsgiver betaler for dit skolehjem. Spørg på din skole eller i din lokale 3F afdeling. 1. maj og 30. juni har du ret til betalt ferie i 2 1. juli og 30. april: der er forskellige regler, så tjek din overenskomst. Overarbejde Der er forskellige regler for overarbejde, alt efter hvilket område du er i praktik. Elever på det kommunale område skal være 18 år for at deltage i overarbejde. Er du på statens område, må du ikke udføre overarbejde. På det private område kan du som elev deltage i overarbejde på lige fod med de andre ansatte. De satser der gælder for overarbejde, kan du finde i overenskomsten. Er du f.eks. i lære som anlægsgartner og rydder sne uden for sædvanlig arbejdstid, så er det at betragte som overarbejde. Forsikrings- og sundhedsordning Fra 1. marts 2011 er de fleste elever på det private område omfattet af Pensions Danmarks forsikringsregler i forbindelse med kritisk sygdom, invaliditet og dødsfald. De fleste elever er også omfattet af en sundhedsordning, som bl.a. giver ret til gratis kiropraktorhjælp. Praktik i udlandet Der er flere muligheder for at komme i praktik i udlandet: Du kan blive udstationeret som en del af din erhvervsuddannelse. Der er også mulighed for, at du laver en uddannelsesaftale med en praktikvært i et andet land. Din skole eller din 3F afdeling kan vejlede dig hvis du vil til udlandet. Du kan også læse mere på og 5

4 Ofte Stillede Spørgsmål Voksenlæring for dig over 25 år Hvad er en uddannelsesaftale? Får jeg løn under sygdom? For at gennemføre en erhvervsuddannelse skal du og én eller flere virksomheder indgå en uddannelsesaftale. Du kan få vejledning på din skole om måderne at lave uddannelsestaler på. Du er omfattet af Lov om Dagpenge under din uddannelse hvis du bliver syg under din uddannelse. Det betyder, at reglerne om fuld løn under sygdom følger bestemmelserne i overenskomsten. På nogle arbejdspladser kræver arbejdsgiveren, at man underskriver en såkaldt tro og love erklæring. Har du arbejdet på det grønne område? Og er du over 25 år? Så har du mulighed for at blive voksenlæring og så kaldet voksenelev. Kan uddannelsesaftalen være mundtlig? Nej, en uddannelsesaftale skal altid være skriftlig og udfyldes på en godkendt blanket. Den skal være underskrevet senest, når du begynder dit praktikforløb. Det er en rigtig god idé at aftale medarbejdersamtaler med din arbejdsgiver Mit praktiksted er gået konkurs! Går dit praktiksted konkurs, skal du øjeblikkelig kontakte den lokale 3F afdeling, som kan hjælpe dig med at sikre din løn hos Lønmodtagernes Garantifond. Ofte kan fagforeningen også hjælpe dig med at finde et nyt praktiksted. Ved konkurs kan dit nye praktiksted modtage et ekstra tilskud til din løn i praktikperioden. Du kan finde satserne på Hvad hvis virksomheden opsiger min uddannelsesaftale efter de første tre måneder? Hvis der opstår der uenighed mellem dig og dit praktiksted kontakt din lokale 3F afdeling. Det gælder både hvis det handler om løn/ansættelsesforhold eller hvordan praktikken foregår. 3F AER DAG EUD GLS-A KL 6 Fagligt Fælles Forbund Arbejdsgivernes Elevrefusion Danske Anlægsgartnere Erhvervsuddannelse Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Kommunernes Landsforening En voksenlærling gennemfører sin erhvervsuddannelse på kortere tid, hvis du har arbejdet på det grønne område. Hvis du er student, så har du også mulighed for at få afkortet din uddannelse indenfor flere af de grønne uddannelser. Arbejdsgiver kan få to typer tilskud til voksenlærlinge: Voksenlærlingetilskud AER-tilskud under skoleophold Løn som voksenelev Voksenlærlinge tilskuddet udbetales til voksenelever, som det regionale arbejdsmarkedsråd har på sin positivliste. Du kan læse mere om der er voksentilskud i dit område til din uddannelse på Din løn som voksenelev afhænger af, hvilken overenskomst, du er omfattet af. Læs bagerst i denne pjece om din løn eller spørg i din lokale afdeling. Din arbejdsgiver kan også få tilskud fra AER når du er på skoleophold. Læs mere på Pension? Læs mere om voksenlærlinge. Styrk kompetencerne: Læs mere gront3fpunkt.dk Magasinet grønt3fpunkt kan du downloade direkte og du finder også andre nyheder, som har betydning for dig, der er elev på det grønne område. Du finder derudover også adgang til oplysninger om alle de grønne uddannelser. Tag et amu forløb - lær noget brugbart Rekvirer kursusprogrammet: Efteråret se mulighederne på tilmeld dig maillisten og få alle nyheder og muligheder direkte. aer.dk Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) NYTTIGE FORKORTELSER Særligt tilskud til voksenlærlinge Kortere uddannelsestid Voksenlærlinge har ret til arbejdsmarkedspension. Hvornår kan en uddannelsesaftale opsiges? De første tre måneder på dit praktiksted er prøvetid. I den periode kan du eller virksomheden opsige aftalen. Derefter kan en uddannelsesaftale normalt ikke opsiges. Hvor meget der skal indbetales kan din lokale 3F afdeling kan hjælpe dig med at finde ud af. Her kan du læse alt om tilskuds- og bonusordninger til elever og arbejdsgivere som har elever. AER yder bl.a. tilskud til transport, flytning og hvis du vil til udlandet med din uddannelse. Kursusadministrationen er klar med information/vejledning om regler, praktiske forhold og hjælp til digital tilmelding, veu-godtgørelse ansøgning osv. Kontakt os idag! barjordtilbord.dk Branchearbejdsmiljørådet BAR Jord til Bord Her finder du masser af information om arbejdsmiljø, hvis du er ansat indenfor det grønne område. Birgitte R. Krogsdal Kursussekretær Vejleder og administrerer AMU-kurser inden for: Anlægsgartneri og tværfaglig. Eva Buch Larsen Kursussekretær Vejleder og administrerer: Åben uddannelse, deltagerbetalte kurser, AMU-kurser inden for:træpleje, blomsterbinderi, landbrug, kirkegård, ejendomsservice, planteskole/havecentre, væksthusgartneri og naturpleje. Hanne Gylling Kursuskoordinator varetager kontakten til virksomheder indgår aftaler med virksomheder. 7

5 Væksthus- og produktionsgartnerelever (privat) Elevløninger Dyrepasser, gartner og landbrug (stat) pr. 1. april 2012: Timelønninger 1. april 2012 Skov- og naturtekniker (stat) pr. 1. april Timelønninger 1. april 2012 Provins 64,52 kr. 1. uddannelsesår 67, 61 kr. Hovedstaden 67,28 kr. 2. uddannelsesår 78,88 kr. 3. uddannelsesår 90, 15 kr. Dyrepasser-,gartner og landbrug (over 25 år) 1. marts 2010 (stat) Timelønninger 1. april 2010 Provins 116,28 kr. Hovedstaden 119,73 kr. 1. uddannelsesår 2.367,01 kr. 2. uddannelsesår 2.740,25 kr. 3. uddannelsesår 3.268,84 kr. 4. uddannelsesår ,45 kr. Voksenelev 128,21 kr. i timen Anlægsgartnere (privat) Skov- og naturteknikere (stat) der er fyldt 25 år når de bliver ansat pr. 1. april 2012: 116,12 pr. time 1. marts marts uddannelsesår kr kr. 2. uddannelsesår kr kr. 3. uddannelsesår kr kr. 4. uddannelsesår kr kr. 127,03 kr. 128,95 kr. Voksenelev Landbrug, maskinfører og dyrepassere (privat) Kommuner pr. 1. januar 2012 Månedsløn til elever, under 21 år ved ansættelsen Løntrin Gr. 0 Gr % af løntrin ,96 kr ,48 kr. 75% af løntrin ,1 3 kr ,69 kr. 86% af løntrin ,29 kr ,90 kr. 1. marts 2012 Gr ,33 kr ,56 kr ,79 kr. Gr ,85 kr , 13 kr ,40 kr. Gr ,65 kr ,94 kr ,22 kr. Basislønnen suppleres med tillæg forhandlet af tillidsrepræsentanten eller den lokale 3F afdeling. 64,49 kr. 2. lønperiode 74,77 kr. 3. lønperiode 86, 57 kr. 4. lønperiode 102, 75 kr. Skov- og naturteknikker (privat) Med en grøn uddannelse i bagagen er jeg godt rustet til fremtiden Charlotte Sørensen, landmandsuddannet. På nettet om de grønne uddannelser 1. lønperiode Til elever på 25 år eller derover anbefales det, at de som minimum betales den ufaglærte løn på overenskomstområdet. Månedsløn til elever, der er fyldt 21 år skalatrin 4 under hele uddannelsen ved ansættelsen Løntrin Gr. 0 Gr. 1. Gr.2 Gr.3. Gr.4 Løntrin ,50 kr ,25 kr ,08 kr ,83 kr ,58 kr. Månedsløn til elever der er fyldt 25 år skalatrin 13 under hele uddannelsen ved ansættelsen Løntrin Gr. 0 Gr. 1. Gr.2 Gr.3. Gr.4 Løntrin ,42 kr ,00 kr ,58 kr ,17 kr ,75 kr. Tillæg 115,44 kr. 1. marts marts lønperiode 74, 31 kr. 2. lønperiode 87, 19 kr. 3. lønperiode 104, 85 kr. Elever på 25 år eller derover anbefales en løn svarende til: 124,92 kr. i timen. Arbejder en elev på akkord skal akkordfortjenesten beregnes i forhold til de øvede arbejderes. Arbejdsbestemte tillæg gælder også elever. MELD DIG IND I 3F Der er mange steder på nettet, at du kan finde mere relevant information om de grønne uddannelser. Vi har samlet et lille udpluk her

6 3F og dig Fagligt Fælles Forbund (3F) er Danmarks Stærkeste Fagforening. Vi er din backup og støtte uanset hvilken uddannelse, du vælger indenfor det grønne område. 3F arbejder for dig. Det gør vi på de overordnede linjer, når vi forhandler løn- og arbejdsforhold for elever. Men 3F er for eksempel også repræsenteret i de enkelte Tekniske Skolers bestyrelser og lokale uddannelsesudvalg. Kresten Jørgensen fik ikke ført drømmen om et ophold i udlandet ud i livet, da han var ung. Nu glæder han sig over, at sønnen kommer af sted, selvom det betyder, at han må undvære sin greenkeeperelev i et år. Praktik i udlandet Der er en verden til forskel på Vennebjerg Golfs 12-hullers play & pay-bane og den private 18-hullers Double Eagle Golf Course ved Columbus i Ohio, som greenkeeperelev Michael Jørgensen fra Hjørring skal være med til at passe syv måneder. Og det er lige præcis de store forskelle, som 25-årige Michael Jørgensen har brændt for at opleve, siden han besluttede sig for at få en del af sin praktik i udlandet. I Ohio er vejret nogenlunde som i Danmark, men fra november til sidst i marts 2013 skal han arbejde på en golfbane i Florida. Der er der helt andre græs- set ned, så det ikke visner, siger Michael Jørgensen, der netop taget hul på sit tredje år som greenkeeperelev. Der er økonomisk hjælp at hente til et udenlandsophold. Via Arbejdsgivernes lønrefusion får praktikværterne i Danmark dækket udgifterne til løn, feriepenge, rejser til og fra virksomheden i udlandet, rejser til skoleophold i Danmark m.v. for elever. Læs mere om dine muligheder for at komme til udlandet på Hvad koster det? Det er 3F, der: tjekker om du bliver snydt i løn tjekker din lærlingekontrakt tjekker dit arbejdsmiljø Stærke grunde til, at du melder dig ind i 3F: Det er billigere, end du måske tror! Er du lige startet på grundforløbet på Tekniske skoler eller landbrugsskoler, er det gratis at være medlem af 3F. Når du begynder at modtage løn af din arbejdsgiver, koster et medlemskab kun 1,- krone om dagen, hvis du er under 30 og i gang med en uddannelse. Elever på voksenløn betaler normalt et højere kontingent, som aftales i den lokale 3F afdeling. Du er altid velkom- Råd & Vejledning men til at kontakte 3F på , hvis du har spørgsmål. Du vil altid kunne søge hjælp og få gode råd fra din lokale 3F afdeling. Hvis du havner i en uheldig situation i forbindelse med din uddannelse, og du får brug for juridisk bistand, kan 3F også hjælpe dig med det. Indflydelse Som den første danske greenkeeperelev udnytter Michael Jørgensen fra Hjørring muligheden for at gennemføre en del af sin praktik i udlandet. Det kommende år er Sandmoseskolen og praktikken hos Vennebjerg Golf udskiftet med en hverdag på eksklusive golfbaner i Ohio og Florida. tigt gode tilbud på forsikringer og du får et LO PLUS kort, der giver dig kontante rabatter i en række helt almindelige butikker. Derudover har vi i 3F har en række kurser, som er målrettet unge. Som medlem af 3F får du mulighed for at deltage på dem alle. Du kan få indflydelse både i din lokale 3F afdeling og på den overenskomst, der dækker dit område. Men du får også direkte indflydelse på din egen uddannelse. Få dagpenge som nyudlært Du får dagpenge fra din første ledige dag, når du er udlært hvis du har været medlem af 3F i mindst et år. HUSK at melde dig ind i A- kassen senest 14 dage efter, at du er blevet færdig med din uddannelse. Hvis ikke mister du retten til dagpenge i et helt år. Som voksenlærlinge kan det ofte betale sig at være medlem af a-kassen i 12 måneder før færdiggørelsen af uddannelsen, da du derved kan få beregnet en højere dagpenge sats. Kontakt derfor din a-kasse inden 12 måneder før uddannelsens afslutning og hør nærmere om dine muligheder. Vi er total-leverandør af: Arbejdsbeklædning, Profilbeklædning, Erhvervsbeklædning Fodtøj m/u sikkerhed Håndrens, håndcreme Arbejdshandsker Aftørringspapir Arbejdsbeskyttelsesudstyr m.m. Til alle typer af virksomheder. Vores motto er: Kunden i centrum og høj grad af personlig service 471SP B-DRY Halfboot Vandtæt og yderst solid støvlet, der med den lukkede pløs og specialudviklede membran holder vandet effektivt ude TERRA Robust og komfortabel sikkerhedssko GARDEN BUKSER 65 % polyester 35% bomuld, twill, 300 g/m2 GARDEN JAKKE 100% polyester, PU-belagt, 200 g/m2 ser end i Ohio, og de kan være nødt til at køle græs- Medlemstilbud I 3F får du ikke kun faglige fordele. Du får også masser af gode tilbud og rabatter. Eksempelvis kan du få rig- 10 Rent Jydsk ApS, 7470 Karup Telefon Telefon Butik: Mobil

7 EVPLADS og fagforening hø fagforening hører SAmm er elever medlem af fagforeningen for 32,50 kroner om m gforeningen for 32,50 kroner om måneden. ELEVPLADS og fagforening hører SAmmEn I 3F er elever medlem af fagforeningen for 32,50 kroner om måneden. BLIV MEDLEM: SEND SMS 3F JATAK til 1 V MEDLEM: SEND SMS 3F JATAK til 1919 SÅ RINGER VI DIG O BLIV MEDLEM: SEND SMS 3F JATAK til 1919 SÅ RINGER VI DIG OP * * SMS-servicen koster 0,- kr. + trafiktakst. Tjenesten udbydes af 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. * SMS-servicen koster 0,- kr. + trafiktakst. Tjenesten udbydes af 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. * SMS-servicen koster 0,- kr. + trafiktakst. Tjenesten udbydes af 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Telefon: servicen koster 0,- kr. + trafiktakst. Tjenesten udbydes af 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Telefon: QUICK GUIDE FOR ELEVER INDENFOR DE GRØNNE BRANCHER ANLÆGSGARTNER JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSER LANDBRUG PLANTESKOLE SKOVBRUG VÆKSTHUS GOLFBANE

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE 325 KURSER dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

GRØNT. 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives KURSER

GRØNT. 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives KURSER NOVEMBER 2013 NR. 6 GRØNT 752 KURSER Magasinet for os, der arbejder grønt 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives 06 Odenses alternative udlicitering 10 Arbejdsgiver om tillidsfolk: De er

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt GRØNT OKTOBER 2014 NR. 6 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

Det er stadig fyringsgrund at blive gravid. Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4. se side 12-13

Det er stadig fyringsgrund at blive gravid. Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4. se side 12-13 Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4 Det er stadig fyringsgrund at blive gravid se side 12-13 Overenskomstkravet, er højere løn, s. 4-7 De store gartnerier har stigende overskud,

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere