guide TIL GRØNNE ELEVER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "guide TIL GRØNNE ELEVER 2012"

Transkript

1 QUICK guide TIL GRØNNE ELEVER 2012 QUICK GUIDE FOR ELEVER INDEN FOR DE GRØNNE BRANCHER ANLÆGSGARTNER JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSER LANDBRUG PLANTESKOLE SKOVBRUG VÆKSTHUS GOLFBANE

2 kolofon Quick guiden til grønne lever udgives af Fagligt Fælles Forbund i samarbeje med magasinet grønt3fpunkt. Oplag eksemplarer. Hvis du ønsker information, kursusprogram for hele 2012 og 2013 eller at tilmelde dig et eller flere kurser kan du henvende dig på følgende måder: REDAKTIONSUDVALG Ansvarshavende redaktør Flemming H. Grønsund. Uddannelseskonsulent Karin Olsen og Peter Strauss Jørgensen, 3F kommunikationsafdelingen har desuden bidraget. Uddannelsesleder: Claus Egede Cornelius Telefon , Mobilnummer: man. - tors Henvendelse vedr. Quick guiden på tlf eller Gengivelse og kopiering af større afsnit af Quick guiden ses gerne med angivelse af kilde. Kursussekretær: Tove Sørensen Telefon , man. - fre til Guiden kan rekvireres gratis af Fagligt Fælles Forbunds medlemmer i de lokale afdelinger under varenummer 4022 samt downloades på Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde Postboks Roskilde Telefon TRYK Rosendahls, Esbjerg 20/08 24/08 31/08 07/ Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg 1 03/09 21/ Betjening af rendegravere 10/09 14/ Etablering af mindre anlæg med fliser og planter 20 dage 12/ Betjening af personlifte 24/09 25/ Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding 27/ Anlæg i betonsten, lige linier 1 01/ Anlæg i beton-, natursten og træ Anlæg i betonsten, buede linier Plantevækst og etablering af grønne anlæg Anlæg i natursten, træ og vand 1 20/08 24/ /09 21/ Blomsterdesign til begivenheder og højtider Begravelsesbinderi og vareeksponering Rum, farve og blikfang 4 dage ti+ons uge 39 to+fre uge Årstidens blomsterbinderi 4 dage 25/ Rum, farve og blikfang 4 dage 05/11 08/ Blomsterbinding, buketter og dekorationer 1 12/11 30/ Jule- og kirkegårdsbinderi 03/12 07/12 Kirkegård 20/08 24/08 07/ Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg 1 03/09 21/ Etablering af mindre anlæg med fliser og planter 20 dage 12/10 kursusdag for AMU-målgruppen Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding Ca. 750 kr. for øvrige. 27/ Anlæg i betonsten, lige linier 1 01/ Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus 03/10 03/ Pleje af grønne områder Anlæg i betonsten, lige linier Anlæg i beton-, natursten og træ Anlæg i betonsten, buede linier Anlæg i natursten, træ og vand 1 11/10 12/ Havedesign, perspektivtegning 02/ Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding 24/10 24/10 25/ Design af grønne anlæg 05/11 18/11 Pris: Deltagerbetaling udgør 118 kr. pr. Antal deltagere: Minimumskravet er 10 deltagere pr. kursus, ved færre tilmeldinger forbeholdes ret til aflysning. jordbrugetsuddannelser.dk gront3fpunkt.dk blivanlaegsgartner.dk Etablering af indkørsler i belægningssten og flise Udvidet beskæring rækkefølge tilmeldingerne indgår. barjordtilbord.dk Udvidet beskæring Optagelse: Kursisterne optages i den aer.dk Praktiske oplysninger: Trykt juli 2012 Anlæg Blomsterbinder Uddannelses- og erhvervsvejlederne kan kontaktes på telefon , man. - fre LAYOUT GREAT Communications Aktuelle grønne kurser Tilmelding eller Gaffeltruck/teleskoplæsser Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7 dage Hver mandag i ligeuger Vi hjælper dig på vej 31/08 24/ Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. 3 dage 29/10 31/10 Der er mange ting, der kan være lidt svære at have styr på, når man starter på en uddannelse. Der er nye begreber og forkortelser, som man skal lære. Denne quick guide er lavet til dig, som enten allerede er på en uddannelse eller overvejer at starte inden for det grønne område. 03/12 07/ Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. 3 dage 10/12 12/12 Maskiner På de følgende sider kan du læse, hvilke rettigheder, muligheder og pligter du har. Du er altid velkommen til at henvende dig til din lokale 3F afdeling for spørgsmål Roskilde Tekniske Skole 07/ Betjening af rendegravere 10/09 14/ Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg 10/09 14/ Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner Betjening af personlifte 24/09 25/ Betjening af personlifte 23/ Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner 29/10 09/ Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave 29/10 02/ Betjening af rendegravere Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg 30/ Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave 3

3 Jul og nytårslukket: Holder dit praktiksted lukket mellem jul og nytår skal din virksomhed betale din ferie. Du har ret til at holde ferie uanset om du har optjent feriegodtgørelse. Din arbejdsgiver skal betale dig for de dage, du ikke har feriegodtgørelse for (gælder 1. og 2. ferieår) Hvis du er omfattet af en overenskomst med Danske Anlægsgartnere har du ret til 2 ugers betalt ferie i forbindelse med jul og nytår. Er du elev på det offentlige område er dit praktiksted kun forpligtet til at betale din ferie i forbindelse med jul og nytår, hvis virksomheden holder lukket. Fridage Du har ret til fem ekstra fridage om året udover den ferie, du ellers har. elev er du altid Som beskyttet af overenskomsten Det skal du være opmærksom på under uddannelsen Når man starter på en uddannelse, er der mange spørgsmål, der melder sig. Hvad får jeg i løn? Hvad med betaling for overarbejde? Hvad er min arbejdstid? Svarene på den slags spørgsmål finder du i spillereglerne for arbejdsmarkedet i de kollektive overenskomster. Hvor kan jeg læse min overenskomst? Selvom den virksomhed du kommer i praktik hos, ikke er omfattet af en overenskomst, er du som elev altid beskyttet af overenskomsten. Du kan læse samtlige relevante overenskomster eller Løn Er du fast månedslønnet bliver din løn beregnet som 160,33 arbejdstimer pr. måned. Der betales fuld løn på skæve helligdage, der falder på hverdage, hvor du normalt skulle arbejde. Du skal også have fuld løn på feriefridage. Du får løn både under praktik og skoleophold. Elever på det private område får desuden en særlig opsparing. For elever inden for jordbrug/dyrepasser og skov er den særlige opsparing 1%. På anlægsgartner område er den særlig opsparing 1,6%. Ferie Der er forskellige regler for ferie. Er du startet i praktik mellem For de fleste elevers vedkommende beregnes lønnen fra, hvornår du afslutter din uddannelse. (OBS: gælder ikke elever på det offentlige område) 4 Skolehjem & undervisningsmaterialer Ligegyldigt om du er ansat i staten, en kommune eller det private, så er det din arbejdsgiver, der skal betale hele din udgift i forbindelse med ophold på skolehjem. Er du ansat som elev i staten eller i et boligselskab, får du også dækket dine udgifter til undervisningsmateriale, der ikke udleveres af erhvervsskolen. Sygdom og barsel Er uheldet ude, og du bliver syg skal du melde det til din arbejdsgiver, normalt ved arbejdstidens begyndelse, og hvis du er på skole skal skolen også kontaktes. Ved sygemeldinger af længere varighed eller barsel bliver din uddannelsesaftale forlænget. Din skole hjælper dig med forlængelse af uddannelsesaftaler. Transport Har du mere end 5 kvarters transport fra din bopæl til nærmeste skole, så kan du optages på skolehjem. Der er flere regler for om din arbejdsgiver betaler for dit skolehjem. Spørg på din skole eller i din lokale 3F afdeling. 1. maj og 30. juni har du ret til betalt ferie i 2 1. juli og 30. april: der er forskellige regler, så tjek din overenskomst. Overarbejde Der er forskellige regler for overarbejde, alt efter hvilket område du er i praktik. Elever på det kommunale område skal være 18 år for at deltage i overarbejde. Er du på statens område, må du ikke udføre overarbejde. På det private område kan du som elev deltage i overarbejde på lige fod med de andre ansatte. De satser der gælder for overarbejde, kan du finde i overenskomsten. Er du f.eks. i lære som anlægsgartner og rydder sne uden for sædvanlig arbejdstid, så er det at betragte som overarbejde. Forsikrings- og sundhedsordning Fra 1. marts 2011 er de fleste elever på det private område omfattet af Pensions Danmarks forsikringsregler i forbindelse med kritisk sygdom, invaliditet og dødsfald. De fleste elever er også omfattet af en sundhedsordning, som bl.a. giver ret til gratis kiropraktorhjælp. Praktik i udlandet Der er flere muligheder for at komme i praktik i udlandet: Du kan blive udstationeret som en del af din erhvervsuddannelse. Der er også mulighed for, at du laver en uddannelsesaftale med en praktikvært i et andet land. Din skole eller din 3F afdeling kan vejlede dig hvis du vil til udlandet. Du kan også læse mere på og 5

4 Ofte Stillede Spørgsmål Voksenlæring for dig over 25 år Hvad er en uddannelsesaftale? Får jeg løn under sygdom? For at gennemføre en erhvervsuddannelse skal du og én eller flere virksomheder indgå en uddannelsesaftale. Du kan få vejledning på din skole om måderne at lave uddannelsestaler på. Du er omfattet af Lov om Dagpenge under din uddannelse hvis du bliver syg under din uddannelse. Det betyder, at reglerne om fuld løn under sygdom følger bestemmelserne i overenskomsten. På nogle arbejdspladser kræver arbejdsgiveren, at man underskriver en såkaldt tro og love erklæring. Har du arbejdet på det grønne område? Og er du over 25 år? Så har du mulighed for at blive voksenlæring og så kaldet voksenelev. Kan uddannelsesaftalen være mundtlig? Nej, en uddannelsesaftale skal altid være skriftlig og udfyldes på en godkendt blanket. Den skal være underskrevet senest, når du begynder dit praktikforløb. Det er en rigtig god idé at aftale medarbejdersamtaler med din arbejdsgiver Mit praktiksted er gået konkurs! Går dit praktiksted konkurs, skal du øjeblikkelig kontakte den lokale 3F afdeling, som kan hjælpe dig med at sikre din løn hos Lønmodtagernes Garantifond. Ofte kan fagforeningen også hjælpe dig med at finde et nyt praktiksted. Ved konkurs kan dit nye praktiksted modtage et ekstra tilskud til din løn i praktikperioden. Du kan finde satserne på Hvad hvis virksomheden opsiger min uddannelsesaftale efter de første tre måneder? Hvis der opstår der uenighed mellem dig og dit praktiksted kontakt din lokale 3F afdeling. Det gælder både hvis det handler om løn/ansættelsesforhold eller hvordan praktikken foregår. 3F AER DAG EUD GLS-A KL 6 Fagligt Fælles Forbund Arbejdsgivernes Elevrefusion Danske Anlægsgartnere Erhvervsuddannelse Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Kommunernes Landsforening En voksenlærling gennemfører sin erhvervsuddannelse på kortere tid, hvis du har arbejdet på det grønne område. Hvis du er student, så har du også mulighed for at få afkortet din uddannelse indenfor flere af de grønne uddannelser. Arbejdsgiver kan få to typer tilskud til voksenlærlinge: Voksenlærlingetilskud AER-tilskud under skoleophold Løn som voksenelev Voksenlærlinge tilskuddet udbetales til voksenelever, som det regionale arbejdsmarkedsråd har på sin positivliste. Du kan læse mere om der er voksentilskud i dit område til din uddannelse på Din løn som voksenelev afhænger af, hvilken overenskomst, du er omfattet af. Læs bagerst i denne pjece om din løn eller spørg i din lokale afdeling. Din arbejdsgiver kan også få tilskud fra AER når du er på skoleophold. Læs mere på Pension? Læs mere om voksenlærlinge. Styrk kompetencerne: Læs mere gront3fpunkt.dk Magasinet grønt3fpunkt kan du downloade direkte og du finder også andre nyheder, som har betydning for dig, der er elev på det grønne område. Du finder derudover også adgang til oplysninger om alle de grønne uddannelser. Tag et amu forløb - lær noget brugbart Rekvirer kursusprogrammet: Efteråret se mulighederne på tilmeld dig maillisten og få alle nyheder og muligheder direkte. aer.dk Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) NYTTIGE FORKORTELSER Særligt tilskud til voksenlærlinge Kortere uddannelsestid Voksenlærlinge har ret til arbejdsmarkedspension. Hvornår kan en uddannelsesaftale opsiges? De første tre måneder på dit praktiksted er prøvetid. I den periode kan du eller virksomheden opsige aftalen. Derefter kan en uddannelsesaftale normalt ikke opsiges. Hvor meget der skal indbetales kan din lokale 3F afdeling kan hjælpe dig med at finde ud af. Her kan du læse alt om tilskuds- og bonusordninger til elever og arbejdsgivere som har elever. AER yder bl.a. tilskud til transport, flytning og hvis du vil til udlandet med din uddannelse. Kursusadministrationen er klar med information/vejledning om regler, praktiske forhold og hjælp til digital tilmelding, veu-godtgørelse ansøgning osv. Kontakt os idag! barjordtilbord.dk Branchearbejdsmiljørådet BAR Jord til Bord Her finder du masser af information om arbejdsmiljø, hvis du er ansat indenfor det grønne område. Birgitte R. Krogsdal Kursussekretær Vejleder og administrerer AMU-kurser inden for: Anlægsgartneri og tværfaglig. Eva Buch Larsen Kursussekretær Vejleder og administrerer: Åben uddannelse, deltagerbetalte kurser, AMU-kurser inden for:træpleje, blomsterbinderi, landbrug, kirkegård, ejendomsservice, planteskole/havecentre, væksthusgartneri og naturpleje. Hanne Gylling Kursuskoordinator varetager kontakten til virksomheder indgår aftaler med virksomheder. 7

5 Væksthus- og produktionsgartnerelever (privat) Elevløninger Dyrepasser, gartner og landbrug (stat) pr. 1. april 2012: Timelønninger 1. april 2012 Skov- og naturtekniker (stat) pr. 1. april Timelønninger 1. april 2012 Provins 64,52 kr. 1. uddannelsesår 67, 61 kr. Hovedstaden 67,28 kr. 2. uddannelsesår 78,88 kr. 3. uddannelsesår 90, 15 kr. Dyrepasser-,gartner og landbrug (over 25 år) 1. marts 2010 (stat) Timelønninger 1. april 2010 Provins 116,28 kr. Hovedstaden 119,73 kr. 1. uddannelsesår 2.367,01 kr. 2. uddannelsesår 2.740,25 kr. 3. uddannelsesår 3.268,84 kr. 4. uddannelsesår ,45 kr. Voksenelev 128,21 kr. i timen Anlægsgartnere (privat) Skov- og naturteknikere (stat) der er fyldt 25 år når de bliver ansat pr. 1. april 2012: 116,12 pr. time 1. marts marts uddannelsesår kr kr. 2. uddannelsesår kr kr. 3. uddannelsesår kr kr. 4. uddannelsesår kr kr. 127,03 kr. 128,95 kr. Voksenelev Landbrug, maskinfører og dyrepassere (privat) Kommuner pr. 1. januar 2012 Månedsløn til elever, under 21 år ved ansættelsen Løntrin Gr. 0 Gr % af løntrin ,96 kr ,48 kr. 75% af løntrin ,1 3 kr ,69 kr. 86% af løntrin ,29 kr ,90 kr. 1. marts 2012 Gr ,33 kr ,56 kr ,79 kr. Gr ,85 kr , 13 kr ,40 kr. Gr ,65 kr ,94 kr ,22 kr. Basislønnen suppleres med tillæg forhandlet af tillidsrepræsentanten eller den lokale 3F afdeling. 64,49 kr. 2. lønperiode 74,77 kr. 3. lønperiode 86, 57 kr. 4. lønperiode 102, 75 kr. Skov- og naturteknikker (privat) Med en grøn uddannelse i bagagen er jeg godt rustet til fremtiden Charlotte Sørensen, landmandsuddannet. På nettet om de grønne uddannelser 1. lønperiode Til elever på 25 år eller derover anbefales det, at de som minimum betales den ufaglærte løn på overenskomstområdet. Månedsløn til elever, der er fyldt 21 år skalatrin 4 under hele uddannelsen ved ansættelsen Løntrin Gr. 0 Gr. 1. Gr.2 Gr.3. Gr.4 Løntrin ,50 kr ,25 kr ,08 kr ,83 kr ,58 kr. Månedsløn til elever der er fyldt 25 år skalatrin 13 under hele uddannelsen ved ansættelsen Løntrin Gr. 0 Gr. 1. Gr.2 Gr.3. Gr.4 Løntrin ,42 kr ,00 kr ,58 kr ,17 kr ,75 kr. Tillæg 115,44 kr. 1. marts marts lønperiode 74, 31 kr. 2. lønperiode 87, 19 kr. 3. lønperiode 104, 85 kr. Elever på 25 år eller derover anbefales en løn svarende til: 124,92 kr. i timen. Arbejder en elev på akkord skal akkordfortjenesten beregnes i forhold til de øvede arbejderes. Arbejdsbestemte tillæg gælder også elever. MELD DIG IND I 3F Der er mange steder på nettet, at du kan finde mere relevant information om de grønne uddannelser. Vi har samlet et lille udpluk her

6 3F og dig Fagligt Fælles Forbund (3F) er Danmarks Stærkeste Fagforening. Vi er din backup og støtte uanset hvilken uddannelse, du vælger indenfor det grønne område. 3F arbejder for dig. Det gør vi på de overordnede linjer, når vi forhandler løn- og arbejdsforhold for elever. Men 3F er for eksempel også repræsenteret i de enkelte Tekniske Skolers bestyrelser og lokale uddannelsesudvalg. Kresten Jørgensen fik ikke ført drømmen om et ophold i udlandet ud i livet, da han var ung. Nu glæder han sig over, at sønnen kommer af sted, selvom det betyder, at han må undvære sin greenkeeperelev i et år. Praktik i udlandet Der er en verden til forskel på Vennebjerg Golfs 12-hullers play & pay-bane og den private 18-hullers Double Eagle Golf Course ved Columbus i Ohio, som greenkeeperelev Michael Jørgensen fra Hjørring skal være med til at passe syv måneder. Og det er lige præcis de store forskelle, som 25-årige Michael Jørgensen har brændt for at opleve, siden han besluttede sig for at få en del af sin praktik i udlandet. I Ohio er vejret nogenlunde som i Danmark, men fra november til sidst i marts 2013 skal han arbejde på en golfbane i Florida. Der er der helt andre græs- set ned, så det ikke visner, siger Michael Jørgensen, der netop taget hul på sit tredje år som greenkeeperelev. Der er økonomisk hjælp at hente til et udenlandsophold. Via Arbejdsgivernes lønrefusion får praktikværterne i Danmark dækket udgifterne til løn, feriepenge, rejser til og fra virksomheden i udlandet, rejser til skoleophold i Danmark m.v. for elever. Læs mere om dine muligheder for at komme til udlandet på Hvad koster det? Det er 3F, der: tjekker om du bliver snydt i løn tjekker din lærlingekontrakt tjekker dit arbejdsmiljø Stærke grunde til, at du melder dig ind i 3F: Det er billigere, end du måske tror! Er du lige startet på grundforløbet på Tekniske skoler eller landbrugsskoler, er det gratis at være medlem af 3F. Når du begynder at modtage løn af din arbejdsgiver, koster et medlemskab kun 1,- krone om dagen, hvis du er under 30 og i gang med en uddannelse. Elever på voksenløn betaler normalt et højere kontingent, som aftales i den lokale 3F afdeling. Du er altid velkom- Råd & Vejledning men til at kontakte 3F på , hvis du har spørgsmål. Du vil altid kunne søge hjælp og få gode råd fra din lokale 3F afdeling. Hvis du havner i en uheldig situation i forbindelse med din uddannelse, og du får brug for juridisk bistand, kan 3F også hjælpe dig med det. Indflydelse Som den første danske greenkeeperelev udnytter Michael Jørgensen fra Hjørring muligheden for at gennemføre en del af sin praktik i udlandet. Det kommende år er Sandmoseskolen og praktikken hos Vennebjerg Golf udskiftet med en hverdag på eksklusive golfbaner i Ohio og Florida. tigt gode tilbud på forsikringer og du får et LO PLUS kort, der giver dig kontante rabatter i en række helt almindelige butikker. Derudover har vi i 3F har en række kurser, som er målrettet unge. Som medlem af 3F får du mulighed for at deltage på dem alle. Du kan få indflydelse både i din lokale 3F afdeling og på den overenskomst, der dækker dit område. Men du får også direkte indflydelse på din egen uddannelse. Få dagpenge som nyudlært Du får dagpenge fra din første ledige dag, når du er udlært hvis du har været medlem af 3F i mindst et år. HUSK at melde dig ind i A- kassen senest 14 dage efter, at du er blevet færdig med din uddannelse. Hvis ikke mister du retten til dagpenge i et helt år. Som voksenlærlinge kan det ofte betale sig at være medlem af a-kassen i 12 måneder før færdiggørelsen af uddannelsen, da du derved kan få beregnet en højere dagpenge sats. Kontakt derfor din a-kasse inden 12 måneder før uddannelsens afslutning og hør nærmere om dine muligheder. Vi er total-leverandør af: Arbejdsbeklædning, Profilbeklædning, Erhvervsbeklædning Fodtøj m/u sikkerhed Håndrens, håndcreme Arbejdshandsker Aftørringspapir Arbejdsbeskyttelsesudstyr m.m. Til alle typer af virksomheder. Vores motto er: Kunden i centrum og høj grad af personlig service 471SP B-DRY Halfboot Vandtæt og yderst solid støvlet, der med den lukkede pløs og specialudviklede membran holder vandet effektivt ude TERRA Robust og komfortabel sikkerhedssko GARDEN BUKSER 65 % polyester 35% bomuld, twill, 300 g/m2 GARDEN JAKKE 100% polyester, PU-belagt, 200 g/m2 ser end i Ohio, og de kan være nødt til at køle græs- Medlemstilbud I 3F får du ikke kun faglige fordele. Du får også masser af gode tilbud og rabatter. Eksempelvis kan du få rig- 10 Rent Jydsk ApS, 7470 Karup Telefon Telefon Butik: Mobil

7 EVPLADS og fagforening hø fagforening hører SAmm er elever medlem af fagforeningen for 32,50 kroner om m gforeningen for 32,50 kroner om måneden. ELEVPLADS og fagforening hører SAmmEn I 3F er elever medlem af fagforeningen for 32,50 kroner om måneden. BLIV MEDLEM: SEND SMS 3F JATAK til 1 V MEDLEM: SEND SMS 3F JATAK til 1919 SÅ RINGER VI DIG O BLIV MEDLEM: SEND SMS 3F JATAK til 1919 SÅ RINGER VI DIG OP * * SMS-servicen koster 0,- kr. + trafiktakst. Tjenesten udbydes af 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. * SMS-servicen koster 0,- kr. + trafiktakst. Tjenesten udbydes af 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. * SMS-servicen koster 0,- kr. + trafiktakst. Tjenesten udbydes af 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Telefon: servicen koster 0,- kr. + trafiktakst. Tjenesten udbydes af 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Telefon: QUICK GUIDE FOR ELEVER INDENFOR DE GRØNNE BRANCHER ANLÆGSGARTNER JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSER LANDBRUG PLANTESKOLE SKOVBRUG VÆKSTHUS GOLFBANE

2014 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2014 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2014 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER 2 TILLYKKE Du har valgt en grøn uddannelse. De

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide 752 kurser dengronneportal.dk magasinet for AnlægsgArtnere BlomsterBindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere

Læs mere

vejviser UD I DET GRØNNE

vejviser UD I DET GRØNNE vejviser UD I DET GRØNNE dengronneportal.dk Magasinet for anlægsgartnere blomsterbindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere gartneriarbejdere landarbejdere greenkeepere agro-industrien dyreassistenter

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 2. HALVÅR 2014 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 2. HALVÅR 2014 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER 4 K URS ER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR. HALVÅR 014 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE 325 KURSER dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner

Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet de seneste trend inden for afvanding, regnvand, taghaver og træpleje i et spændende kursusudbud

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Vejviser ud i det grønne

Vejviser ud i det grønne Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 2. halvår 2007 Alle kurser indenfor skov, jordbrug, gartneri og ejendomsservice Vejviser ud i det grønne Danmarks største

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1.1 Mellem timelønnede uddannede serviceelektrikere WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 10 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lønaftale 01.06.2013 1.06.2014

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom Scan koden og besøg os på nettet Lærling en god forretning www.def.dk/ungdom ...en god forretning Forord Et værktøj til dig Lærling - en god forretning som du nu sidder med i hånden, er et værktøj til

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

2 2008 2010 Den lille elevvejleder 2008-2010 NNF-ungdom 2008 2010 3

2 2008 2010 Den lille elevvejleder 2008-2010 NNF-ungdom 2008 2010 3 Indholdsfortegnelse Formandens kommentar 4 Forbundets specielle elevunderstøttelse 6 Elever uden elevkontrakt 7 NNF - din fagforening 8 Derfor er det en fordel for dig at være medlem af NNF 8 NNF specielt

Læs mere

Dyr, planter og natur

Dyr, planter og natur Vil du arbejde med: Dyr, planter og natur Skov- og naturtekniker Greenkeeper Anlægsgartner Produktionsgartner Dyrepasser Væksthusgartner Landbrugsuddannelsen Indhold Dyr, planter og natur... 3 Grundforløbet...

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm.

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet en yderst relevant pakke af kurser - lovpligtige samt fagligt supplerende udbytterige kursusforløb. Find din

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund.

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016 Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere