Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter"

Transkript

1 Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering

2

3 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål Anvendelsesområde Ordliste Akronymer Symboler Overvejelser Klargøringskategorikoder Anvisninger...6 A. Advarsler og forsigtighedsregler... 6 B. Modtagelsesinspektion Verifikation af indhold og funktionalitet... 7 C. Begrænsninger og restriktioner ved oparbejdning... 7 D. Klargøring til oparbejdning på anvendelsesstedet... 8 E. Klargøring før rengøring... 8 F. Klargøring af rengøringsmidler... 9 G. Manuel rengøring og desinfektionsanvisninger... 9 H. Anvisninger i kombineret manuel/automatiseret rengøring og desinfektion I. Anvisninger i automatiseret rengøring og desinfektion J. Inspektion, vedligeholdelse, testning og smøring K. Steril emballering L. Sterilisering M. Opbevaringsanbefalinger Hospitalsansvar for lånte Zimmer instrumentsæt Kundeserviceinformation Referencer...15 Tabel 1. Rengørings-/desinfektionsmuligheder... 9 Tabel 2. Typisk amerikansk automatiseret vaske-/desinfektionscyklus til kirurgiske instrumenter Tabel 3. Typisk europæisk automatiseret vaske-/desinfektionscyklus til kirurgiske instrumenter Tabel 4. Anbefalede dampsteriliseringsparametre Bilag 1. Rengørings-/desinfektions-/steriliseringsproces... 16

4 2 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 1. FORMÅL Disse anvisninger anbefales for behandlingen, rengøringen, vedligeholdelsen og steriliseringen af genanvendelige ortopædiske manuelle kirurgiske instrumenter fra Zimmer. Dette dokument er beregnet til at assistere sundhedspersonale mht. sikker håndteringspraksis, effektiv oparbejdning og vedligeholdelse af genanvendelige enheder fra Zimmer. Det giver information som supplement til brugsanvisningerne som opfyldelse af ISO 17664, ANSI/AAMI ST81 og Europaparlamentet og Rådets Direktiv 93/42/EØF, bilag 1, afsnit 13.6 (h). Anvisningerne er beregnet til at assistere hospitalet og den centrale forsyningsledelse ved udvikling af procedurer for sikker og effektiv oparbejdning af instrumentsæt fra Zimmer. Hospitalspersonale, herunder dem, der arbejder i modtagelses- og centrale sterile forsyningsafdelinger (CSSD), samt dem, der arbejder i operationsstuer (OR), kan være direkte involveret i at håndtere instrumenter, der er blevet købt hos Zimmer eller er blevet udlånt som konsignationsinstrumenter. Hospitalsdirektører og anden ledelse i hver af disse afdelinger skal være informeret om disse anvisninger og anbefalinger for at sikre sikker og effektiv oparbejdning og for at forhindre beskadigelse eller forkert anvendelse af genanvendelige enheder. Bemærk: ikke anvendt henviser til de engangskomponenter, der ikke har været i kontakt med blod, knogle, væv eller andre kropsvæsker. Enhver ubrugt engangsenhed, der er blevet udsat for blod, knogle, væv eller kropsvæsker, må ikke oparbejdes eller resteriliseres og skal bortskaffes. Enheder, der ikke kan genanvendes, kan mærkes med følgende symbol: ISO Må ikke genanvendes Denne information gælder ikke engangsenheder, der er solgt sterile og ikke kan resteriliseres (f.eks. osteotomblade). Enheder, der ikke kan resteriliseres, kan mærkes med følgende symbol: ISO Må ikke resteriliseres 2. ANVENDELSESOMRÅDE Denne instruktionsmanual indeholder oplysninger om behandling, rengøring, desinfektion, vedligeholdelse og sterilisering af manuelle kirurgiske instrumenter og gælder alle genanvendelige medicinske enheder, der er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer, Inc. Disse oplysninger gælder ligeledes medicinske enheder til engangsbrug, der er fremstillet af Zimmer, og som leveres usterile, men er beregnet til anvendelse i steril tilstand. Disse enheder er til engangsbrug, men kan resteriliseres, hvis de ikke er anvendt (f.eks. skruer, plader osv.). Dette omfatter også engangsenheder, der er emballeret og solgt sterile, men fjernet fra emballagen og anbragt i kits. Denne instruktionsmanual gælder ikke for luftdrevet eller elektrisk drevet udstyr. Den gælder imidlertid for funktionelt tilbehør (f.eks. reamere og borehoveder), som er forbundet til elektrisk udstyr ved anvendelse. Elektriske enheder, der er inkluderet i en manuel enhedskasse, skal rengøres i henhold til producentens anvisninger (f.eks. Brasseler elektriske håndstykker).

5 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 3 3. ORDLISTE Bakke: Kurv, med eller uden låg, der har perforerede sider eller bund, som rummer instrumenter, og som enten er pakket ind i et steriliseringsomslag eller en pose eller anbragt inden i en steriliseringsbeholder. Behandling/oparbejdning: Aktivitet, herunder rengøring, desinfektion og sterilisering, der er nødvendig for at klargøre en ny eller anvendt medicinsk enhed til dens tilsigtede anvendelse. Dekontaminering: Anvendelsen af fysiske eller kemiske midler til fjernelse, deaktivering eller destruktion af blodbårne patogener på en overflade eller et element i et sådant omfang, at den/ det ikke længere er i stand til at overføre infektiøse partikler, og overfladen eller elementet bliver erklæret sikker(t) til håndtering, anvendelse eller bortskaffelse. Desinfektion: Proces, der anvendes til at reducere antallet af levedygtige mikroorganismer på et produkt til et niveau, der er angivet som behørigt for dets fortsatte håndtering eller anvendelse. Bemærk: Rengøring og desinfektion udføres ofte i samme trin (f.eks. vaske-/desinfektionsudstyr). Genanvendelig, stiv steriliseringsbeholder: Steriliseringsbeholder, der er beregnet til at opbevare medicinske enheder til sterilisering, opbevaring, transport og aseptisk præsentation af indholdet. Kemikalie: en formulering af forbindelser, der er beregnet til anvendelse ved oparbejdning. Bemærk: Kemikalier omfatter detergenter, tensider, skyllemidler, desinfektionsmidler, enzymatiske rengøringsmidler og steriliseringsmidler. Kontamineret: Tilstand, hvori elementet har været eller potentielt har været i kontakt med mikroorganismer eller infektiøse partikler. Manuel rengøring: Rengøring uden anvendelse af en automatiseret vaskemaskine eller vaske-/desinfektionsmaskine. Steril: Fri for alle levedygtige mikroorganismer. Sterilisering: En valideret proces, der anvendes til at gøre en enhed fri for alle former for levedygtige mikroorganismer. Bemærk: I en steriliseringsproces beskrives den mikrobiologiske døds beskaffenhed af en eksponentialfunktion. Derfor kan tilstedeværelsen af mikroorganismer på ethvert individuelt element udtrykkes som en sandsynlighed. Denne sandsynlighed kan reduceres til et meget lavt tal, men den kan aldrig reduceres til nul. Denne sandsynlighed kan kun sikres for validerede processer. Vaske-/desinfektionsmaskine: En maskine, der er beregnet til at rengøre og desinficere medicinske enheder og andre artikler, der anvendes inden for medicinsk, dental, farmaceutisk og veterinær praksis. 4. AKRONYMER BI = Biologisk indikator CJD = Creutzfeldt-Jakobs sygdom CSSD = Central steril forsyningsafdeling OR = Operationsstue PPE = Personligt beskyttelsesudstyr SAL = Sterilitetssikringsniveau TSE = Transmissibel spongiform encephalopati 5. SYMBOLER ISO ISO Må ikke genanvendes Læs anvisningerne Opbevaringsenhed (beholder): Genanvendelig, stiv steriliseringsbeholder, instrumentkasse/kassette eller organisationsbakke og ethvert genanvendeligt tilbehør, der er beregnet til anvendelse i sundhedssektoren med det formål at opbevare genanvendelige, medicinske enheder til sterilisering. ISO Må ikke resteriliseres Rengøring: Fjernelse af kontaminering fra et element i det omfang, som er nødvendigt for yderligere behandlingeller for den tilsigtede anvendelse. Forsigtig eller Brugsanvisning

6 4 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 6. OVERVEJELSER Denne instruktionsmanual vedrører alle genanvendelige medicinske enheder til hofter, knæ, traumer og ekstremiteter, som er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer, Inc. Denne manual gælder ligeledes medicinske enheder til engangsbrug til hofter, knæ, traumer og ekstremiteter, der er fremstillet af Zimmer, og som leveres usterile, men er beregnet til anvendelse i steril tilstand. Denne manual gælder ikke for Zimmers spinale eller dentale enheder. Disse oplysninger skal læses grundigt. Denne manual erstatter oparbejdningsanvisninger for Zimmer, Centerpulse og Implex manuelle ortopædiske instrumenter og instrumentmanualer udgivet før revisionsdato Brugeren/oparbejderen skal overholde lokale bestemmer og forordninger i lande, hvor oparbejdningskrav er strengere end dem, der er beskrevet i denne manual. Nye og anvendte instrumenter skal klargøres grundigt i henhold til disse anvisninger før anvendelse. Ved muskel-/skeletoperationer bliver instrumenter kontamineret af blod, væv, knoglefragmenter og marv. Instrumenterne kan også blive kontamineret af kropsvæsker, der indeholder hepatitisvirus, HIV eller andre etiologiske agenser og patogener. Alle sundhedsmedarbejdere skal gøre sig bekendt med de nødvendige universelle forholdsregler for at forhindre skader forårsaget af skarpe instrumenter ved håndtering af disse enheder og efter kirurgiske indgreb samt under oparbejdning. Det skal bemærkes, at saltvand og andre skyllevæsker, såsom Ringers opløsning, ofte anvendes i rigelige mængder under kirurgiske indgreb og kan forårsage korrosion af instrumenterne. Ortopædiske operationer kræver instrumenter, som er tunge og har flere komponenter, artikulerende og roterende dele, aftagelige håndtag, reservedele af plast og serier af måleapparater og andre måleinstrumenter i forskellige størrelser. Enhederne leveres sædvanligvis i sæt og fordeles i bakker og kasser, i hvilke enhederne kan arrangeres efter størrelse eller i rækkefølge, efter hvornår de skal anvendes til et specifikt kirurgisk indgreb. Hospitaler skal påtage sig ansvaret for rengøring, desinfektion, pakning og sterilisering af alle låneinstrumentsæt, før de returneres til Zimmer. Den næste bruger skal imidlertid også inspicere sættet ved modtagelsen for at verificere, at instrumenterne rent faktisk er blevet tilstrækkeligt rengjort og dekontamineret, før oparbejdningsprocedurerne gentages til klargøring af lånesættet til efterfølgende genanvendelse. Zimmer kan ikke garantere, at der blev opnået sterilitet af den forrige bruger, og at steriliteten er blevet opretholdt under transporten. Zimmer repræsentanter åbner ofte instrumentsættene og inspicerer dem mellem udlevering til brugere, hvilket naturligvis vil kompromittere renheden og steriliteten og kræver fuldstændig oparbejdning før efterfølgende anvendelse. Zimmer kræver certificering af rengøring og desinfektion før returnering af lånesæt til Zimmer. Denne manual inkluderer anvisninger for genanvendelige enheder fra Zimmer mærket med oparbejdningskategorikoderne [a, a+, b, b+, c]. Se afsnit 7 i denne manual for yderligere forklaring på oparbejdningskoderne. Alle Zimmer enheder kan oparbejdes sikkert og effektivt vha. de manuelle eller en kombination af manuelle/automatiserede rengøringsanvisninger, der er beskrevet i denne manual. Kombinationen med en automatiseret proces foretrækkes. De ortopædiske instrumentsæt skal være fuldstændige og i god stand for at kunne blive anvendt korrekt. Valgfri enheder kan fås på anmodning fra din Zimmer repræsentant. For at kunne vedligeholde instrumenterne korrekt er det vigtigt at overveje følgende oplysninger og klargøringsanvisninger: Advarsler og forsigtighedsregler Instrumentsættets komplethed og funktionalitet Oparbejdningsbegrænsninger og/eller restriktioner Klargøring til oparbejdning på anvendelsesstedet Klargøring til rengøring (herunder samling/demontering efter behov) Rengøring, desinfektion og tørring Vedligeholdelse, inspektion, testning og smøring Steril emballering Sterilisering Opbevaring

7 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 5 7. KLARGØRINGSKATEGORIKODER Følgende koder er ætset på nogle af enhederne og kassekomponenterne og giver information, der er nyttig ved valg af rengøringsmidler med korrekt ph-værdi og ved demontering samt ved manuel oparbejdning. Zimmer anbefaler, at alle genanvendelige enheder (uanset ætsning) bliver klargjort i henhold til de manuelle eller kombinerede manuelle/ automatiserede rengøringsanvisninger indeholdt i denne oparbejdningsanvisning. Bemærkning: Koder på bakker og kasser gælder kun for de komponenter, der er angivet, og gælder ikke for indholdet af bakken eller kassen. a a+ b b+ c Metalenheder (eksklusive aluminium og titan) og kassekomponenter uden funktioner, der udgør en udfordring i forbindelse med rengøring, eller ikke-metalliske håndtag/polymerhåndtag eller andre komponenter (f.eks. retraktorer, bor, testbakker, raspe, sakse, klemmer, kroge, tryktænger, løfteenheder til hudbroer, guidewires osv.). Disse enheder tåler alkaliske rengøringsmidler, når rengøringen efterfølges af syreneutralisering og grundig skylning. Disse enheder kan rengøres med rustfjerningsmidler, der er godkendt til kirurgiske instrumenter, om nødvendigt. Metalenheder (eksklusive aluminium og titan) og kassekomponenter med funktioner, der udgør en udfordring i forbindelse med rengøring, men uden ikke-metalliske håndtag/polymerhåndtag eller andre komponenter (f.eks. bor med aflange huller, remspændingsskiver, knogleledsreamere, ekstraktorkasser). Disse enheder tåler alkaliske rengøringsmidler, når rengøringen efterfølges af syreneutralisering og grundig skylning. Disse enheder kan rengøres med rustfjerningsmidler, der er godkendt til kirurgiske instrumenter, om nødvendigt. Funktioner, der udgør en udfordring i forbindelse med rengøringen, skal rengøres manuelt. Enheder og kassekomponenter uden funktioner, der udgør en udfordring i forbindelse med rengøringen, og som er fremstillet af polymerer eller metalinstrumenter parret med polymerkomponenter (f.eks. testbakker til flade profiler, mejsler med ikke-metalliske håndtag, syle, dissektorer, femurdilatatorer, pyramidemejsler/raspe). Disse enheder tåler alkaliske rengøringsmidler, når rengøringen efterfølges af syreneutralisering og grundig skylning. Enheder og kassekomponenter med funktioner, der udgør en udfordring i forbindelse med rengøringen, fremstillet af polymerer eller metalinstrumenter parret med polymerkomponenter (f.eks. tibiahamre, flex-skruetrækkere, tibiadilatatorer osv.). Disse enheder tåler alkaliske rengøringsmidler, når rengøringen efterfølges af syreneutralisering og grundig skylning. Funktioner, der udgør en udfordring i forbindelse med Rengøringen, skal rengøres manuelt. Enheder og kassekomponenter fremstillet af titan- eller aluminiumlegeringer og/eller værktøj til samling/demontering eller andre oparbejdningshjælpemidler (f.eks. momentnøgler, tibiasigteinstrumenter, padsakse, instrumentkasser, bakker og steriliseringsbeholdere). Disse enheder skal rengøres i henhold til de manuelle eller kombinerede manuelle/automatiserede rengøringsprocedurer i denne manual. Disse enheder må ikke udsættes for alkaliske rengøringsmidler. Bemærkning: Funktioner, der udgør en udfordring i forbindelse med rengøring, omfatter lumener/kanylerede borehuller, stramme pasflader, ru overflader, kuglelåse, fjedre og design med mange komponenter.

8 6 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 8. KLARGØRINGSANVISNINGER Disse klargøringsanvisninger er beregnet til at assistere hospitalet og den centrale forsyningsledelse ved udvikling af procedurer til at opnå sikre og effektive enheder, både mht. hospitalets egne instrumenter og de lånte instrumentsæt. Denne information er baseret på Zimmer testning, erfaring og materialevidenskab, samt bredt accepterede anbefalinger fra følgende organisationer: American National Standards Institute (ANSI) American Society for Testing and Materials (ASTM) Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) Association for Applied Hygiene (VAH) Association of Operating Room Nurses (AORN) Canadian Standards Association (CSA) Centers for Disease Control (CDC) Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) German Instrument Working Group (AKI) Arbeitskreis Instrumenten-Aufbereitung International Standards Organization (ISO) International Association of Healthcare Central Service Material Management (IAHCSMM) National Health Service (NHS) Robert Koch Institute (RKI) Swissmedic World Health Organization (WHO) Bemærk: Disse anvisninger beskriver de nødvendige klargøringstrin, som nye og anvendte instrumenter skal igennem for at opnå sterilitet. A. Advarsler og forsigtighedsregler Universelle forholdsregler skal overholdes af alt hospitalspersonale, der arbejder med kontaminerede eller potentielt kontaminerede medicinske enheder. Der skal udvises forsigtighed, når der håndteres enheder med skarpe spidser eller kanter. Der skal bæres personligt beskyttelsesudstyr (PPE), når der håndteres eller arbejdes med kontaminerede eller potentielt kontaminerede materialer, enheder og udstyr. PPE omfatter kittel, maske, beskyttelsesbriller eller ansigtsmaske, handsker og skoovertræk. Der må ikke anvendes metalbørster eller skuresvampe under manuelle rengøringsprocedurer. Disse materialer vil beskadige overfladen og finishen på instrumenterne. Der skal anvendes nylonbørster med bløde hår og piberensere. Der skal anvendes rengøringsmidler med lavtskummende tensider under manuelle rengøringsprocedurer for at sikre, at instrumenterne er synlige i rengøringsopløsningen. Manuel skrubning med børster skal altid udføres med instrumentet under rengøringsopløsningens overflade for at forhindre dannelse af aerosoler og sprøjtning, som kan sprede kontaminanter. Rengøringsmidler skal skylles helt af enhedernes overflader for at forhindre akkumulering af rester fra rengøringsmidlet. Instrumenterne må ikke stables. Tunge instrumenter må heller ikke anbringes oven på skrøbelige enheder. Tørre, snavsede kirurgiske instrumenter er sværere at gøre rene. Lad ikke kontaminerede enheder tørre før oparbejdning. Alle efterfølgende rengørings- og steriliseringstrin gøres nemmere ved ikke at lade blod, kropsvæsker, knogle- og vævsrester, saltvand eller desinfektionsmidler tørre på de anvendte instrumenter. Saltvand og rengørings-/desinfektionsmidler, der indeholder aldehyd, kviksølv, aktivt chlor, chlorid, brom, bromid, iod eller iodid, er korroderende og må ikke anvendes. Instrumenter må ikke anbringes eller lægges i blød i Ringers opløsning. Mineralolie eller silikonesmøremidler må ikke anvendes, da de: 1) belægger mikroorganismer; 2) forhindrer direkte kontakt af overfladen med damp og 3) er svære at fjerne. Kun enheder, der er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer, skal inkluderes i Zimmer instrumentbakker og -kasser. Disse validerede oparbejdningsanvisninger gælder ikke Zimmer bakker og -kasser, der omfatter enheder, der ikke er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer. Afkalkningsmidler, der inkluderer morfolin, må ikke anvendes i dampsteriliseringsapparater. Disse midler efterlader rester, som kan beskadige polymerinstrumenter med tiden. Vanddampsteriliseringsapparater skal afkalkes i henhold til fabrikantens anvisninger.

9 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 7 B. Modtagelsesinspektion Instrumentsætindhold og funktionalitetsverifikation. Ved modtagelsen på hospitalet skal instrumentsættene undersøges for fuldstændighed. Undersøg tommel-, vinge-, stille- og andre skruetyper; skrue- eller andre aftagelige håndtag samt ekstra udskiftelige dele, såsom blade, højre/venstre-indsatser eller hoveder. Mange organisationskasser har skyggegrafer, skitser, katalognumre og instrumentnavne eller -størrelser silketrykt eller på anden måde markeret på kassen eller bakken. Ortopædiske, kirurgiske indgreb følger en præcis rækkefølge, i hvilken instrumenterne anvendes. Mange instrumenter har også dimensionelle funktioner, som styrer knogleresektioner, bestemmer implantatstørrelser og måler intramedullære kanalstørrelser, borehulsdybde, tube/pladevinkler, placering af acetabulumskåle osv. Derfor er det meget vigtigt, at alle påkrævede størrelser af en specifik instrumentserie fås (specifikke instrumenter findes rutinemæssigt ikke i instrumentsæt pga. mindre hyppig anvendelse, medmindre der anmodes om dem af brugeren). Kontakt din Zimmer repræsentant, hvis de påkrævede instrumenter ikke findes i sættet, men er påkrævet til det relevante indgreb. Markeringer på instrumenter, der anvendes til måling af anatomiske mål, skal være læselige. Disse kan omfatte måleapparatmarkeringer, vinkler, indvendige og udvendige diametre, længde- eller dybdekalibreringer samt højre/venstreindkationer. Underret din Zimmer repræsentant, hvis skalaer og andre markeringer ikke kan læses. C. Begrænsninger og restriktioner Enzymatiske og alkaliske rengøringsmidler med neutral ph (ph 12) anbefales og foretrækkes til rengøring af genanvendelige enheder fra Zimmer. Alkaliske midler med ph 12 kan anvendes til rengøring af rustfrit stål og polymerinstrumenter i lande, hvor det er påkrævet af loven eller lokale bestemmelser, eller hvor prionsygdomme, som transmissibel spongiform encephalopati (TSE) og Creutzfeldt-Jakobs sygdom (CJD) er et problem. Det er meget vigtigt, at de alkaliske rengøringsmidler bliver neutraliseret omhyggeligt og fuldstændig skyllet af enhederne. Bemærk: Borehoveder, reamere, raspe og andre skæreenheder skal undersøges omhyggeligt efter behandling med alkaliske rengøringsmidler for at sikre, at skærekanterne stadig kan anvendes. Bemærk: Det er vigtigt at vælge enzymatiske opløsninger, der er beregnet til at nedbryde blod, kropsvæsker og væv. Visse enzymatiske opløsninger er specifikt til nedbrydning af fæces eller andre organiske kontaminanter og er måske ikke egnede til anvendelse på ortopædiske instrumenter. Gentagen klargøring i henhold til anvisningerne i denne manual har minimal indvirkning på genanvendelige, manuelle instrumenter fra Zimmer, medmindre andet er angivet. Sluttidspunktet for anvendelsen af kirurgiske instrumenter af rustfrit stål eller andre metaller afgøres normalt af slitage og skade på grund af den tilsigtede kirurgiske brug og ikke af oparbejdning. Automatiseret rengøring med en vaske/desinfektionsmaskine alene er ikke nødvendigvis effektiv til komplekse ortopædiske instrumenter med lumener, kanyleringer, bundhuller, pasflader og andre funktioner. En grundig manuel eller kombineret manuel/automatiseret rengøringsproces anbefales. Kombinationen med en automatiseret proces foretrækkes. Hvor det er relevant, skal instrumenter med mange komponenter skilles ad før rengøring. Det er som regel åbenlyst, hvis instrumenterne skal skilles ad. Mere specifikke anvisninger kan findes i brugsanvisningerne og på www. zimmer.com. Sørg for ikke at miste små dele. Hvis du har mistet en del, skal du underrette din Zimmer repræsentant, når instrumentsættet returneres. 4. Snavsede instrumenter skal fjernes fra metal- eller polymerbakker på anvendelsesstedet og fugtes for at forhindre, at resterne tørrer ind før transport til oparbejdningsområdet til manuelle og/eller automatiserede rengøringsprocedurer. Du må ikke rengøre snavsede instrumenter, mens de befinder sig i polymer- eller metalbakker. Instrumentbakker, kasser og låg skal rengøres for sig selv og ikke sammen med de snavsede instrumenter. Usterile engangsplade- og skrueimplantater må ikke rengøres, men skal returneres til bakken eller vognen til sterilisering. Bemærk: Enhver ubrugt engangsenhed, der er blevet udsat for blod, knogle, væv eller kropsvæsker, må ikke oparbejdes eller resteriliseres og skal bortskaffes. Polymerer anvendt i Zimmer instrumentsæt kan steriliseres vha. damp/fugtig varme. Polymermaterialer har en begrænset holdbarhed. Hvis polymeroverflader bliver kalkede, udviser kraftig overfladebeskadigelse (f.eks. små revner eller delaminering), eller hvis polymerenhederne udviser kraftig distortion eller er synligt deforme, skal de udskiftes. Underret din Zimmer repræsentant, hvis polymerenhederne skal udskiftes.

10 8 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering De fleste tilgængelige polymerer vil ikke kunne tåle tilstande i vaskemaskiner/steriliseringsapparater, der fungerer ved temperaturer, der er lig med eller højere end 141 C, og som anvender dampstråler som rengøringsredskaber. Der kan opstå alvorlig overfladebeskadigelse på polymerenheder under disse forhold. Iblødsætning i desinfektionsmidler kan være et nødvendigt skridt for at bekæmpe visse virusser. Disse midler kan imidlertid misfarve eller korrodere instrumenterne (husholdningsblegemiddel indeholder eller danner chlor og chlorid i opløsning og har en korroderende virkning svarende til saltvand). Desinfektionsmidler, der indeholder glutaraldehyd eller andre aldehyder, kan denaturere proteinbaserede kontaminanter, hvilket forårsager, at de hærder og bliver vanskelige at fjerne. Når det er muligt, skal iblødsætning i desinfektionsmidler undgås. Damp/fugtig varme er den anbefalede steriliseringsmetode for Zimmer instrumenter. Ethylenoxid (EO)-sterilisering, gasplasmasterilisering og steriliseringsmetoder vha. tør varme anbefales ikke til sterilisering af genanvendelige instrumenter fra Zimmer. Instrumenter med udtagelige polymermuffer skal skilles ad inden sterilisering (f.eks. acetabulært reamerskaft med muffe, sidefræsere osv.) Under de indledende dampsteriliseringskørsler kan en vis mængde formaldehyd fra polyformaldehydoverflader fordampe og blive mærkbart. Dette betyder ikke noget. Efter nogle få steriliseringscyklusser skulle lugten ikke længere kunne bemærkes. Ethylenoxidsterilisering kan forlænge holdbarheden af visse polymerer (f.eks. polysulfon), men denne steriliseringsmetode anbefales ikke til kirurgiske instrumenter fra Zimmer. Store polyformaldehydelementer (Delrin, Celcon ) har vist sig at kræve lang afgasningstid (mindst fem dage ved forhøjede temperaturer i en mekanisk udlufter); derfor er gassterilisering af polyformaldehydprodukter kontraindiceret. Titan- og titanlegeringsenheder er særligt modtagelige for misfarvning forårsaget af dampurenheder og rengøringsmiddelrester, som danner mangefarvede overfladelag af oxidaflejringer. Ved gentagen sterilisering kan disse oxidlag, som ikke er skadelige for patienten, blive mørke og utydeliggøre gradueringsmærker, produkt- og lotnumre samt andre påstemplede eller ætsede oplysninger. Syreholdige antikorrosionsmidler kan anvendes til at fjerne denne misfarvning efter behov. Rustfri stålinstrumenter kan rengøres med rustfjerningsmidler, der er godkendt til kirurgiske instrumenter, om nødvendigt. Anvendelse af hårdt vand skal undgås. Blødgjort vand fra hanen kan anvendes til den indledende skylning. Renset vand skal anvendes til den endelige skylning for at eliminere mineralaflejringer på instrumenterne (f.eks. ultrafilter (UF), omvendt osmose (RO), afioniseret (DI) eller lignende). D. Klargøring til oparbejdning på anvendelsesstedet Fjern kropsvæsker og væv fra instrumenterne med en fnugfri engangsklud. Anbring instrumenterne i en skål med destilleret vand eller på en bakke dækket med fugtige håndklæder. Lad ikke saltvand, blod, kropsvæsker, væv, knoglefragmenter eller andre organiske rester tørre på instrumenterne før rengøring. Bemærk: Iblødlægning i proteolytiske enzymopløsninger eller andre forrengøringsopløsninger gør rengøringen nemmere, specielt på instrumenter med komplekse funktioner og områder, der er svære at nå (f.eks. kanylerede og tubulære design osv.). Disse enzymatiske opløsninger samt enzymatiske skumspray nedbryder proteinstoffer og forhindrer blod- og proteinbaserede materialer i at tørre på instrumenterne. Producentens anvisninger til klargøring og anvendelse af disse opløsninger skal følges nøje. For at få optimale resultater skal instrumenterne rengøres inden for 30 minutter fra anvendelsen eller efter fjernelse fra opløsningen for at minimere muligheden for tørring før rengøring. Anvendte instrumenter skal transporteres til den centrale forsyning i lukkede eller tildækkede beholdere for at forhindre unødvendig kontamineringsrisiko. E. Klargøring før rengøring Symboler eller specifikke anvisninger, der er ætset på instrumenter eller instrumentbakker og kasser skal følges nøje. Hvor det er relevant, skal instrumenter med mange komponenter skilles ad før rengøring. Der skal udvises forsigtighed med ikke at miste små skruer og komponenter. Hvis du har mistet en del, skal du underrette din Zimmer repræsentant, når instrumentsættet returneres. Anvisninger til instrumentsamling/demontering og enhedsspecifikke rengøringsmidler er at finde på

11 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 9 F. Klargøring af rengøringsmidler Rengøringsmidler med neutral ph og med lavtskummende tensider anbefales af Zimmer. Alkaliske midler med ph 12 kan muligvis anvendes i lande, hvor det er påkrævet af loven eller lokale bestemmelser. Alkaliske midler skal efterfølges af et neutraliseringsmiddel og/eller grundig skylning. Kun midler med dokumenteret virkning (FDA-godkendt, VAH-anført eller CE-mærket) må anvendes. Da der findes en lang række rengørings- og desinfektionsmidler på verdensplan, anbefaler Zimmer ikke et specifikt mærke. Midler, der blev anvendt under valideringen af disse klargøringsanvisninger, var: Steris, Prolystica 2X Enzymatic Pre Soak and Cleaner, Prolystica Ultra Concentrate Neutral Detergent. Alle rengøringsmidler skal klargøres i henhold til fortyndingsvejledningen og temperaturen anbefalet af producenten. Blødgjort vand fra hanen kan anvendes til klargøring af rengøringsmidler. Anvendelse af anbefalede temperaturer er vigtig for rengøringsmidlernes optimale ydeevne. Tørre pulverrengøringsmidler skal opløses fuldstændigt før anvendelse for at undgå misfarvning eller korrosion af instrumenterne og for at sikre den korrekte koncentration. Friske rengøringsopløsninger skal klargøres, når de eksisterende opløsninger bliver meget kontaminerede (blodige og/eller uklare). Tabel 1. Rengørings-/desinfektionsmuligheder Metode Beskrivelse Afsnit Manuel Enzymatisk iblødlægning og G skrubning efterfulgt af sonikering. Kombineret manuel/ automatiseret Enzymatisk iblødlægning og skrubning efterfulgt af automatiseret vaske-/desinfektionscyklus H Automatiseret (vaske-/desinfektionsmaskine) Vaske-/desinfektionscyklus - anbefales ikke uden manuel forudgående rengøring. Den manuelle metode er effektiv til alle enheder og kan anvendes, når en automatiseret valgmulighed ikke er tilgængelig. I Bemærk: Manuel rengøring kan kræve validering på stedet af hospitalet, og behørige procedurer/dokumentation skal være på plads for at undgå den menneskelige faktorvariabilitet. Den kombinerede manuelle/automatiserede metode er den foretrukne og kan anvendes til alle enheder. Den automatiserede metode skal kun anvendes på simple enheder uden mange komponenter, lumener/ kanyleringer, bundhuller, pasflader, konnektorer og indvendige mekanismer eller andre komplekse funktioner. G. Manuelle rengørings-/desinfektionsanvisninger 1. Nedsænk instrumenterne fuldstændigt i en enzymeller alkalisk (ph 12) opløsning og lad dem ligge i blød i 20 minutter. Anvend en nylonbørste med bløde hår til forsigtigt at skrubbe enheden, indtil alt synligt snavs er blevet fjernet. Der skal gives særlig opmærksomhed til fordybninger, lumener, pasflader, konnektorer og andre områder, der er vanskelige at rengøre. Lumener skal rengøres med en lang, smal børste med bløde hår (f.eks. piberenserbørste). 2. Tag instrumenterne op af rengøringsopløsningen og skyl dem i vand fra hanen i mindst 3 minutter. Skyl lumener, huller og andre områder, der er svære at nå, grundigt og aggressivt. 3. Anbring de klargjorte rengøringsmidler i en sonikeringsenhed. Nedsænk enheden fuldstændigt i rengøringsopløsning og sonikér i 10 minutter ved khz. 4. Skyl instrumentet i renset vand i mindst 3 minutter eller indtil der ikke længere er tegn på blod eller snavs på enheden eller i skyllestrømmen. Skyl lumener, huller og andre områder, der er svære at nå, grundigt og aggressivt. 5. Gentag sonikeringen og skylletrinene ovenfor. 6. Fjern overskydende fugt fra instrumentet med en ren, absorberende og fnugfri klud. Bemærk: Hvis instrumenter af rustfrit stål misfarves eller korroderes, kan et syreholdigt anti-korrosionsmiddel i en ultralydsrenser være tilstrækkeligt til at fjerne overfladeaflejringerne. Syre skal skylles omhyggeligt af enhederne. Syreholdige anti-korrosionsmidler må kun anvendes efter behov.

12 10 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering H. Anvisninger i kombineret manuel/ automatiseret rengøring og desinfektion 1. Nedsænk instrumenterne fuldstændigt i en enzymeller alkalisk (ph 12) opløsning og lad dem ligge i blød i 10 minutter. Anvend en nylonbørste med bløde hår til forsigtigt at skrubbe enheden, indtil alt synligt snavs er blevet fjernet. Der skal gives særlig opmærksomhed til fordybninger, lumener, pasflader, konnektorer og andre områder, der er vanskelige at rengøre. Lumener skal rengøres med en lang, smal børste med bløde nylonhår (f.eks. piberenserbørste). Bemærk: Anvendelse af en sonikator ved khz vil hjælpe med at rengøre enhederne grundigt. Bemærk: Anvendelse af en sprøjte eller vandstråle vil forbedre skylningen af områder, der er vanskelige at nå, og stramme pasflader. 2. Tag instrumenterne op af rengøringsopløsningen og skyl dem i renset vand i mindst 1 minut. Skyl lumener, bundhuller og andre områder, der er svære at nå, grundigt og aggressivt. 3. Anbring instrumenterne i en egnet vaske-/desinfektionskurv og klargør gennem en standard-instrumentvaske-/desinfektionscyklus. Følgende minimumsparametre er vigtige for grundig rengøring og desinfektion. Tabel 2. Typisk amerikansk automatiseret vaske-/ desinfektionscyklus til kirurgiske instrumenter Trin Beskrivelse 1 2 minutters forvask med koldt postevand 2 20 sekunders enzymspray med varmt postevand 3 1 minuts enzymiblødlægning 4 15 sekunders skylning med koldt postevand (X2) 5 2 minutters rengøringsvask med varmt postevand (64-66 C ) 6 15 sekunders skylning med varmt postevand 7 2 minutters termisk skylning (80-93 C ) 8 10 sekunders skylning med renset vand med valgfrit smøremiddel (64-66 C ) 9 7 til 30 minutters varmluftstørring (116 C ) Tabel 3. Typisk europæisk automatiseret vaske-/ desinfektionscyklus til kirurgiske instrumenter Trin Beskrivelse 1 5 min forskylning med koldt postevand 2 10 min vask med 0,7 % rengøringsmiddel ved 55 C 3 1 min skylning med koldt postevand 4 Desinfektion ved 93 C med varmt renset vand, indtil A er nået (ca. 10 min) 5 40 min varmluftstørring ved 110 C Bemærk: Anvisningerne fra producenten af vaske-/ desinfektionsmaskinen skal overholdes nøje. Anvend kun rengøringsmidler, der er anbefalet til den specifikke type automatiseret vaske-/desinfektionsmaskine. En vaske-/desinfektionsmaskine med godkendt virkning (f.eks. CE-mærke, FDA-godkendelse og validering i henhold til ISO 15883) skal anvendes. I. Anvisninger i automatiseret rengøring/ desinfektion 1. Automatiserede vaske-/desinfektionssystemer anbefales ikke som den eneste rengøringsmetode til kirurgiske instrumenter. Ortopædiske instrumenter skal rengøres efter den manuelle eller kombinerede manuelle/automatiserede rengøringsprocedure beskrevet i denne manual, undtagen hvor det er specifikt indikeret. 2. Simple instrumenter uden mange komponenter, lumener/kanyleringer, bundhuller, pasflader, konnektorer og indvendige mekanismer eller andre komplekse funktioner kan med held rengøres og desinficeres vha. en typisk vaske-/desinfektionscyklus til kirurgiske instrumenter som beskrevet i tabel 2 i denne manual. Enheder skal inspiceres nøje før sterilisering for at sikre effektiv rengøring. J. Inspektion, vedligeholdelse, testning og smøring 1. Undersøg hver enhed nøje for at sikre, at al synlig kontaminering er blevet fjernet. Hvis der bemærkes kontaminering, gentages rengørings-/desinfektionsprocessen. 2. Undersøg instrumentet visuelt for komplethed, beskadigelse og/eller kraftigt slid.

13 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 11 Bemærk: Hvis der bemærkes beskadigelse eller slid, som kan kompromittere instrumentets funktion, skal du kontakte din Zimmer repræsentant for at få et erstatningsprodukt. 3. Tjek de bevægelige deles bevægelse (f.eks. hængsler, bokslåse, konnektorer, skydedele osv.) for at sikre en problemfri bevægelse i hele det tilsigtede bevægelsesområde. 4. Hængslede, roterende eller artikulerende instrumenter skal smøres med et vandopløseligt produkt (f.eks. instrumentmælk eller tilsvarende smørelse), der er beregnet til kirurgiske instrumenter, der skal steriliseres. Visse vandbaserede instrumentsmørelser indeholder bakteriostatiske midler, som er nyttige. For at sikre, at de forbliver effektive, skal udløbsdatoen, der er angivet af producenten, overholdes for koncentrationer af stamopløsninger og færdige fortyndinger. Bemærk: Mineralolie eller silikonesmøremidler må ikke anvendes, da de 1) belægger mikroorganismer, 2) forhindrer direkte kontakt af overfladen med damp og 3) er svære at fjerne. Bemærk: Disse smøremiddelanvisninger gælder ikke luftdrevne eller elektriske instrumenter. Disse enheder har andre krav og skal smøres i henhold til producentens anvisninger. 5. Tjek instrumenter med lange slanke elementer (særligt roterende instrumenter) for distortion. 6. Hvor instrumenter er del af en større samling, sørges der for, at enhederne samles nemt med de matchende komponenter. K. Steril emballering Emballering af individuelle instrumenter Enkeltenheder skal pakkes i en/et steriliseringspose eller omslag af medicinsk kvalitet, som overholder de anbefalede specifikationer for dampsterilisering i nedenstående tabel. Sørg for, at posen eller omslaget er stor(t) nok til at rumme enheden uden at belaste forseglingerne eller ødelægge posen eller omslaget. Dampsteriliseringsomslag af medicinsk standardkvalitet kan anvendes til emballering af individuelle instrumenter. Emballagen skal klargøres vha. AAMI s dobbeltpakning eller en tilsvarende metode. Bemærk: Hvis der anvendes steriliseringsomslag, skal de være fri for rengøringsmiddelrester. Omslag, der kan genanvendes, anbefales ikke. Emballering af instrumentsæt i stive bakker og kasser med låg Sikkerhedsforanstaltning: Den samlede vægt af en omviklet instrumentbakke eller -kasse må ikke overstige 11,4 kg. Instrumentkasser kan anbringes i en godkendt steriliseringsbeholder med låg med pakning efter brugerens skøn. Den samlede vægt af instrumentsæt, -kasse og steriliseringsbeholder må ikke overstige 11,4 kg. Bakker og kasser med låg kan omvikles med dampsteriliseringsomslag af medicinsk standardkvalitet vha. AAMI dobbeltpakningsmetoden eller tilsvarende. Bakker og kasser med låg kan også anbringes i en godkendt steriliseringsbeholder med låg med pakning til sterilisering. Bemærk: Følg anvisningerne fra producenten af steriliseringsbeholderen for indsættelse og udskiftning af steriliseringsfiltre i steriliseringsbeholderen. Instrumentbakker og -kasser med definerede, prækonfigurerede layouts Områder, der er beregnet til specifikke enheder, må kun indeholde de enheder, der er specifikt beregnet til disse områder. Valgfri Zimmer instrumenter må ikke inkluderes i en prækonfigureret instrumentbakke eller -kasse, medmindre en dedikeret universel plads eller et dedikeret universelt rum er blevet inkluderet i designet, og retningslinjerne beskrevet nedenfor for bakker og kasser uden definerede layouts eller universelle pladser kan anvendes. Kun enheder, der er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer, skal inkluderes i Zimmer instrumentbakker. Disse validerede oparbejdningsanvisninger gælder ikke Zimmer bakker og -kasser, der omfatter enheder, der ikke er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer. Instrumentbakker med layouts, der kan omkonfigureres Konsoller, der er beregnet til specifikke enheder, må kun indeholde de enheder, der er specifikt beregnet til dem.

14 12 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Valgfri Zimmer instrumenter må ikke inkluderes i en instrumentbakke eller -kasse, der kan omkonfigureres, medmindre en dedikeret universel plads eller et dedikeret universelt rum er blevet inkluderet i layoutet, og retningslinjerne beskrevet nedenfor for universelle bakker uden definerede layouts eller universelle pladser kan anvendes. Kun enheder, der er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer, skal inkluderes i Zimmer instrumentbakker. Disse validerede oparbejdningsanvisninger gælder ikke Zimmer bakker og -kasser, der omfatter enheder, der ikke er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer. Konsoller, der er designet til at gennemtvinge demontering af en kompleks enhed, må ikke ændres til at kunne rumme den samlede enhed i bakken eller kassen. For at sikre, at enhederne sidder forsvarligt på deres tilsvarende konsoller, og for at forhindre beskadigelse af bakkeindholdet, må individuelle konsoller ikke overlappe hinanden, når de indsættes på bakkegulvet. Bemærkning: Visse individuelle konsoller kan designeres til samling på andre værtskonsoller. I disse tilfælde vil det matchende forhold konsollerne imellem blive afbildet grafisk på forsiden af værtskonsollen. Konsolfastgørelsesanordninger skal være helt tilkoblet bakkegulvet for at forhindre utilsigtet vandring, beskadigelse og/eller tab af bakkeindholdet. Bølgefjedre, der er anbragt over skaftet af konsolfastgørelsesanordningerne, er beregnet til at stabilisere konsoller ved at minimere spillerummet mellem dem og bakkegulvet. For at sikre den tilsigtede funktion skal konsollerne periodisk undersøges for beskadigede og/ eller manglende fjedre, som kan erstattes ved at kontakte din Zimmer repræsentant. Identifikationstags og tilknyttede mærkater på bakker skal svare til bakkeindholdet for at sikre, at der er korrekte bakker til rådighed under indgreb. Alle manuelle værktøjer, der er leveret af Zimmer til at hjælpe med at fjerne individuelle konsoller, må ikke forblive i instrumentbakkerne under oparbejdningen og er ikke beregnet til anvendelse under indgreb. Universelle instrumentbakker og -kasser, som ikke har definerede, prækonfigurerede layouts, eller som indeholder udefinerede universelle pladser eller rum, må kun anvendes under følgende forhold: Sikkerhedsforanstaltning: Den samlede vægt af en omviklet instrumentbakke eller -kasse må ikke overstige 11,4 kg.instrumentkasser kan anbringes i en godkendt steriliseringsbeholder med låg med pakning efter brugerens skøn. Den samlede vægt af instrumentsæt, kasse og beholder må ikke overstige 11,4 kg. Enhver enhed, der kan skilles ad, skal demonteres før anbringelse i kassen. Alle enheder skal arrangeres på en sådan måde, at dampen kan trænge ind i alle instrumentflader. Instrumenter må ikke stables eller anbringes i tæt kontakt med hinanden. Brugeren skal sikre, at instrumentkassen ikke hældes, og at indholdet ikke bliver forskubbet, når enhederne er arrangeret i kassen. Silikonemåtter kan anvendes til at holde enhederne på plads. Kun enheder, der er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer, skal inkluderes i Zimmer instrumentbakker. Disse validerede oparbejdningsanvisninger gælder ikke Zimmer bakker, der omfatter enheder, der ikke er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer. L. Steriliseringsanvisninger Se tabel 4 for anbefalede minimumssteriliseringsparametre, der er blevet valideret af Zimmer til tilvejebringelse af et 10-6 sterilitetssikringsniveau (SAL). Hospitalet er ansvarligt for hospitalsprocedurerne vedrørende remontering, inspektion og emballering af instrumenterne, når de er blevet grundigt rengjorte på en måde, der sikrer, at dampen trænger ind og steriliserer dem samt tilstrækkelig tørring. Foranstaltninger til beskyttelse af skarpe eller potentielt farlige områder af instrumenterne skal også anbefales af hospitalet. Fugtig varme-/dampsterilisering er den foretrukne og anbefalede metode til ortopædiske instrumentsæt fra Zimmer. Anbefalingerne fra producenten til steriliseringsapparatet skal altid følges. Når flere instrumentsæt steriliseres i én steriliseringscyklus, skal det kontrolleres, at producentens maksimale kapacitet ikke overskrides.

15 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 13 Instrumentsættene skal klargøres og emballeres korrekt i bakker og/eller kasser, der lader damp trænge igennem og komme i direkte kontakt med alle overflader. Ethylenoxid eller gasplasmasteriliseringsmetoder må ikke anvendes, medmindre indlægssedlerne for det pågældende produkt specifikt giver anvisninger i sterilisering vha. disse metoder. Sterilisering med luftuddrivelse anbefales ikke, da cyklustiderne er for lange til at være praktiske. Tabel 4. Anbefalede dampsteriliseringsparametre Cyklustype Temperatur 2 Med omslag 7,8 og Eksponeringstid 1 Uden omslag 9 UK Prævakuum/ Pulserende vakuum C 3 minutter Prævakuum/ Pulserende vakuum 2,3 132 C 4 minutter Prævakuum/ Pulserende vakuum 4,12, C 18 minutter Prævakuum/ Pulserende vakuum C 8 minutter Sterilisering med luftuddrivelse 121 C / 90 minutter 40 minutter Minimums- Minimumstørretid 10 tid afkølings minutter 30 minutter 1 Valideret eksponeringstid krævet til at opnå et 10-6 sterilitetssikringsniveau (SAL). 2 Valideret eksponeringstemperatur krævet til at opnå et 10-6 sterilitetssikringsniveau (SAL). 3 Lokale eller nationale specifikationer skal følges, hvor dampsteriliseringskrav er strengere eller mere konservative end dem, der er anført i denne tabel. 4 Desinfektions-/dampsteriliseringsparametre anbefalet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) for oparbejdning af instrumenter, hvor der er mistanke om TSE/CJD-kontaminering. 5 For universelle instrumentkasser uden definerede pakkekonfigurationer. 6 AAMI/AORN-dampsteriliseringscykler med længere tider end dem, der er angivet, er også acceptable. 7 Dampsteriliseringsomslag af medicinsk kvalitet, som svarer til fire tykkelser af 140-trådantal musselin. 8 Stiv steriliseringsbeholder, der overholder ANSI/AAMI ST Flash- (umiddelbar anvendelse) dampsterilisering ved udsættelse ved C må kun anvendes i nødstilfælde. Instrumenterne skal være rene og skilt ad. 10 Tørringstiderne kan variere i henhold til indholdsstørrelse og skal øges for mere indhold. 11 Afkølingstiderne varierer i henhold til typen af steriliseringsapparat, der er anvendt, enhedens design, temperatur og den omgivende lufts fugtighed samt emballagetype, der er anvendt. Afkølingsprocessen skal overholde ANSI/AAMI ST Denne cyklus må ikke anvendes i USA. 13 Denne cyklus må ikke anvendes til deaktivering af prioner. Bemærk: Anvisningerne fra producenten af steriliseringsapparatet vedrørende drift og mængdekonfiguration skal følges eksplicit. M. Opbevaringsanvisninger Sterile, emballerede instrumenter skal opbevares på et dertil indrettet velventileret område med begrænset adgang, som beskytter mod støv, fugt, insekter, skadedyr og store temperatur/fugtighedsudsving. Sterile instrumentpakker skal undersøges nøje før åbning for at sikre, at pakkens integritet ikke er blevet kompromitteret. Bemærk: Vedligeholdelse af den sterile pakkes integritet er generelt hændelsesrelateret. Hvis et sterilt omslag er revet itu, perforeret, viser tegn på manipulering eller er blevet udsat for fugt, skal instrumentet rengøres, pakkes om og steriliseres. Bemærk: Hvis der er tegn på, at lågets forsegling eller filtrene på en steriliseringsbeholder er blevet åbnet eller kompromitteret, skal de sterile filtre udskiftes og instrumentsættet resteriliseres. 9. Hospitalsansvar for Zimmers lånesæt Ortopædiske kirurgiske instrumenter har generelt en lang holdbarhed, men forkert håndtering eller utilstrækkelig beskyttelse kan hurtigt reducere deres holdbarhed. Instrumenter, der ikke længere har en korrekt ydeevne pga. langvarig anvendelse, forkert håndtering eller behandling, skal returneres til Zimmer for at blive bortskaffet. Underret din Zimmer repræsentant om eventuelle instrumentproblemer.

16 14 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Lånesæt skal gennemgå alle trin vedrørende dekontaminering, rengøring, desinfektion, inspektion og endelig sterilisering, før de returneres til Zimmer. Dokumentation for dekontaminering skal vedlægges instrumenterne, der returneres til Zimmer. Operationsstuesupervisoren, chefen for den centrale forsyningsafdeling og din Zimmer repræsentant skal gøres opmærksom på manglende eller beskadigede instrumenter fra lånesæt for at sikre, at det næste hospital modtager et komplet sæt, der fungerer korrekt. Anvisningerne i denne manual er blevet valideret af Zimmer i laboratoriet og kan bruges til at klargøre ortopædiske enheder til anvendelse. Det er hospitalets ansvar at sikre, at oparbejdningen udføres vha. det behørige udstyr og de behørige materialer, og at personalet i oparbejdningsafdelingen er blevet tilstrækkeligt uddannet til at kunne opnå det ønskede resultat. Udstyr og processer skal valideres og overvåges rutinemæssigt. Alle afvigelser fra de givne anvisninger skal vurderes på behørig vis med henblik på effektivitet og for at undgå mulige utilsigtede konsekvenser. 10. Kundeserviceinformation Postadresse Zimmer, Inc West Center Street Warsaw, Indiana USA Zimmer GmbH Sulzer-Allee 8 CH-8404 Winterthur, Schweiz Telefon I USA: Uden for USA: lokal, international adgangskode (0) Denne Zimmer oparbejdningsmanual og de enhedsspecifikke rengørings- og samlings-/demonteringsanvisninger kan findes på under overskriften Medical Professional.

17 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Referencer 1. AAMI TIR12, Designing, testing, and labeling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: A guide for medical device manufacturers 2. AAMI TIR13, Principles of industrial moist heat sterilization 3. AAMI TIR30, A compendium of processes, materials, test methods, and acceptance criteria for cleaning reusable medical devices 4. AAMI TIR34, Water for the reprocessing of medical devices 5. ANSI/AAMI ST67, Sterilization of health care products Requirements for products labeled Sterile 6. ANSI/AAMI ST77, Containment devices for reusable medical device sterilization 7. ANSI/AAMI ST79, Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities 20. Robert Koch Institute (RKI), Hygiene Requirements for Reprocessing Medical Devices Federal Health Gazette, 10/ Robert Koch Institute (RKI), Hospital Supplies and Instrument Sterilization in Light of CJD Patients and Suspected CJD Cases, Federal Health Gazette, 7/ UK Department of Health, Health Technical Memorandum (HTM) 2010, Sterilization, Part 5 Good Practice Guide 23. UK Department of Health, Health Technical Memorandum (HTM) 2030, Washer-Disinfectors Validation and Verification 24. World Health Organization (WHO), WHO/CDS/CSR/APH 200.3, WHO Infection Control Guidelines for TSE 8. ANSI/AAMI ST81, Sterilization of medical devices Information to be provided by he manufacturer for the processing of resterilizable medical devices 9. ANSI/AAMI/ISO and Amendments 1 and 2, Medical devices Symbols to be used with medical device labels, labeling, and information to be supplied - Part 1: General Requirements 10. AORN, Standards, Recommended Practices and Guidelines 11. Association for Applied Hygiene (VAH) Verbund für Angewandte Hygiene, List of Disinfectants 12. ASTM F 565, Standard Practice for Care and Handling of Orthopedic Implants and Instruments 13. European Commission, Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices 14. German Instrument Working Group (AKI) Arbeitskreis Instrumenten-Aufbereitung, Proper Maintenance of Instruments, 8th Ed, IAHCSMM, Central Service Technical Manual 16. ISO 15883, Washer/Disinfectors: Requirements, Terms and Definitions and Tests 17. ISO 17664, Sterilization of medical devices Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices 18. ISO , Sterilization of health care products moist heat, Part ISO , Sterilization of health care products moist heat, Part 2 Bemærk: Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

18 16 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Bilag 1 - Rengørings-/desinfektions-/steriliseringsvalideringsproces Zimmers manuelle og kombinerede manuelle/automatiserede rengørings- og desinfektionsmetoder er udviklet vha. sporelogaritmisk reduktion og visuelle inspektionskriterier for at bestemme kritiske rengøringsparametre. De genanvendelige enheder eller enhedsfunktioner udsættes for blodrester med ca. 106 sporer pr. ml. Prøverne får lov til at tørre i 30 minutter før rengøring/desinfektion. Efter rengøring undersøges testprøverne visuelt for tegn på resterende blodrester. Mikrobielle belastningsekstraktioner udføres for at bestemme antallet af sporer, der er tilbage i testprøverne. Dataene sammenlignes med positive kontroller for at bestemme, om acceptkriterierne er opfyldt. Rengørings-/ desinfektionsprocesserne, som er beskrevet i denne manual, er blevet valideret i henhold til følgende standarder: AAMI TIR 12, Designing, testing, and labeling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: A guide for device manufacturers AAMI TIR 30, A compendium of processes, materials, test methods, and acceptance criteria for cleaning reusable medical devices Alle genanvendelige enheder efterses for at sikre, at enhedsfunktionerne ikke er mere udfordrende end dem, der er valideret. Efterhånden som nye, mere udfordrende funktioner dukker op, valideres disse funktioner, eller enheden ændres til et mindre udfordrende design. Zimmer prævakuum- (trykpuls) og steriliseringscyklusser med fugtig varm luftuddrivelse er udviklet vha. F0 data for at etablere kritiske cyklusparametre. Kalibrerede termokoblere anbringes på de mest udfordrende steder i instrumentkasser med henblik på varmegennemtrængningsundersøgelser. Fugtige varmecyklusser valideres vha. halvcyklusundersøgelser vedrørende mikrobielle udfordringer for at bevise letalitet via overkill -metoden til påvisning af et 10-6 eller bedre sterilitetssikringsniveau (SAL). Denne metode benytter biologiske indikatorer (BI), der er inokuleret med mere end en million (10 6 ) resistente sporer (Geobacillus stearothermophilus) anbragt på de mest udfordrende steder i instrumentsættet. Undersøgelser udføres vha. engangssteriliseringsomslag til fugtig varme og/eller stive dampsteriliseringsbeholdere (Aesculap). Vellykkede halvcyklusundersøgelser vedrørende mikrobielle udfordringer resulterede i en samlet udryddelse af alle BI er og påviser en sporelogaritmereduktion på mindst tolv (10-6 SAL eller bedre) for den mest resistente mikroorganisme i en population på mere end en million. Anbefalet tørretid valideres ved at påvise, at præsteriliserings- og poststeriliseringskassevægten er inden for 3 procent uden synlig fugt efter endt komplet steriliseringscyklus. Varighedsundersøgelser udføres også vha. flere cyklusser ved 135 C i 18 minutter for at sikre, at instrumentkassen og indholdet kan modstå gentagen behandling ved de maksimale parametre. Steriliseringsparametrene, som er beskrevet i denne manual, er blevet valideret i henhold til følgende standarder: AAMI TIR 12, Designing, testing, and labeling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: A guide for device manufacturers ANSI/AAMI/ISO 17665, Sterilization of health care products Moist heat Part 1: Requirements for the development, validation, and routine control of a sterilization process for medical devices

19 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 17

20 Zimmer Denmark Herstedvang Albertslund Tlf Kontakt din Zimmer repræsentant, eller besøg os på CE-mærket gælder kun, hvis det også er trykt på produktetiketten Rev. 5, 2014, Zimmer, Inc. +H /$$ C134

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing

Læs mere

Retningslinjer for låneprogram

Retningslinjer for låneprogram Retningslinjer for låneprogram Dette dokument er kun gyldigt fra udskrivningsdatoen. Hvis der er usikkerhed om udskrivningsdatoen, skal dokumentet udskrives igen for at sikre, at den seneste version anvendes

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

Ortopædiske enheder til genbrug

Ortopædiske enheder til genbrug Ortopædiske enheder til genbrug Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring,

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-1 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com

Læs mere

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: INSTRUMENTER 137181-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueret

Læs mere

Anbefalinger til dekontaminering og sterilisering af Smith & Nephew Endoscopy-anordninger

Anbefalinger til dekontaminering og sterilisering af Smith & Nephew Endoscopy-anordninger Anbefalinger til dekontaminering og sterilisering af Smith & Nephew Endoscopy-anordninger Dette dokument er udarbejdet som en vejledning til dekontaminering og sterilisering af medicinske anordninger fremstillet

Læs mere

BOR 137182-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

BOR 137182-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: BOR 137182-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueret af:

Læs mere

Desinfektions- og steriliseringsvejledning

Desinfektions- og steriliseringsvejledning Desinfektions- og steriliseringsvejledning A B C D 3 4 7 Kun til klinisk brug Denne vejledning er beregnet til flerpatientsbrug af AirFit N0/Airfit N0 for Her (herefter benævnt som AirFit N0 i resten af

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Rengøring og desinfektion Tonometer-måleprismer, kontaktglas og Desinset

Rengøring og desinfektion Tonometer-måleprismer, kontaktglas og Desinset ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUGERVEJLEDNING Rengøring og desinfektion Tonometer-måleprismer, kontaktglas og Desinset 5. Edition / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz,

Læs mere

Brugervejledning til genklargøring af Steriliserbare komponenter og tilbehør til Super View visningssystemet med vidvinkel

Brugervejledning til genklargøring af Steriliserbare komponenter og tilbehør til Super View visningssystemet med vidvinkel Brugervejledning til genklargøring af Steriliserbare komponenter og tilbehør til Super View visningssystemet med vidvinkel 2013 Insight Instruments, Inc. Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

H5i desinfektionsguide

H5i desinfektionsguide H5i desinfektionsguide Dansk Denne desinfektionsguide er beregnet for H5i-fugteren til flerpatientsbrug i søvnlaboratorium, klinik, hospital eller hos en behandler. Hvis du bruger H5i-fugteren som enkeltbruger

Læs mere

Manuelle ortopædkirurgiske instrumenter plejeanvisninger, rengøring, vedligeholdelse og sterilisering for Zimmer-instrumenter

Manuelle ortopædkirurgiske instrumenter plejeanvisninger, rengøring, vedligeholdelse og sterilisering for Zimmer-instrumenter 30.12.13 Til: Emne: Kirurger, klinikker MEDDELELSE VEDRØRENDE MEDICINSK ANORDNING Zimmer-reference: FA 2013-01 Berørte produkter: Manuelle ortopædkirurgiske instrumenter plejeanvisninger, rengøring, vedligeholdelse

Læs mere

Prædesinfektion, rengøring og sterilisation. Brugervejledning

Prædesinfektion, rengøring og sterilisation. Brugervejledning Prædesinfektion, rengøring og sterilisation Brugervejledning Indholdsfortegnelse Digisonic SP screwdriver, Insertion forceps, Insertion fork, Processor indicator, Neuro Zti magnet extractor Indledning...4

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR Side : 1/5 I. INDLEDNING Denne vejledning betragtes som anbefalinger: Alle øvrige vejledninger er udelukkende slutbrugerens ansvar. Disse anbefalinger har relation til inficerede og potentielt inficerede

Læs mere

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG Hvad er Draftline? Draftline er et rengøringsmiddel til fadølsanlæg. Det er basisk og opløser meget effektivt organiske stoffer, fx belægninger inde i en ølslange.

Læs mere

GETINGE DA VINCI LØSNINGEN

GETINGE DA VINCI LØSNINGEN GETINGE DA VINCI LØSNINGEN 2 GETINGE DA VINCI LØSNING NY OG AVANCERET LØSNING, VALIDERET OG KLAR TIL ROBOTASSISTERET KIRURGI I mere end 100 år har Getinge leveret produkter i forbindelse med rengørings-

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

TILBEHØR TIL GETINGE 86-SERIEN, 88 TURBO & CM320 DESINFICERENDE VASKEMASKINER. Always with you

TILBEHØR TIL GETINGE 86-SERIEN, 88 TURBO & CM320 DESINFICERENDE VASKEMASKINER. Always with you TILBEHØR TIL GETINGE 86-SERIEN, 88 TURBO & CM320 DESINFICERENDE VASKEMASKINER Always with you 2 Loadingudstyr FLEKSIBILITET, DER IKKE KOMPROMITTERER RESULTATERNE Instrumentsæt og -bakker fås i forskellige

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning YB-621 Version 1.01 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 +45 70 20 55 11 DK 2970 Hørsholm info@xo-care.com Denmark www.xo-care.com Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: AlloMatrix kit til injektion, AlloMatrix C kit til knogle, AlloMatrix special kit til knogle, ALLOMATRIX DR kit til knogle, og ALLOMATRIX RCS kit til knogle Blandingsinstruktioner 150828-0 Følgende sprog

Læs mere

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 DOKUMENTERET I KAMPEN MOD KRYDSINFEKTION Getinge FD1800 s fremragende rengørings- og desinfektionsresultater har gjort den til en veletableret

Læs mere

Instruktioner til rengøring, sterilisering, inspektion og vedligeholdelse. af medicinsk udstyr til Osteosynthesis

Instruktioner til rengøring, sterilisering, inspektion og vedligeholdelse. af medicinsk udstyr til Osteosynthesis Instruktioner til rengøring, sterilisering, inspektion og vedligeholdelse af medicinsk udstyr til Osteosynthesis Indhold Side 1. Introduktion 3 Advarsler og forholdsregler 3 2. Håndteringsanvisninger 4

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Instrumenter DFU-0023 REVISION 21. Ikke-sterile/sterile instrumenter til flergangsbrug, der kan tilsluttes strøm

Instrumenter DFU-0023 REVISION 21. Ikke-sterile/sterile instrumenter til flergangsbrug, der kan tilsluttes strøm Instrumenter DFU-0023 REVISION 21 CE: CE0086: CE0086: Ikke-sterile instrumenter til flergangsbrug Ikke-sterile instrumenter til engangsbrug Ikke-sterile/sterile instrumenter til flergangsbrug, der kan

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Et rent grundlag Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Generelle rengøringsfakta Hvordan udføres rengøring (faser) Rengøringsmidler Desinfektion og desinfektionsmidler Rengøringskontrol Rengøringsprocedurens

Læs mere

EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1

EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1 DA EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Forskriftsoplysninger. Yderligere

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL PES PLANUS PROTESE 140139-1

BRUGSANVISNING TIL PES PLANUS PROTESE 140139-1 BRUGSANVISNING TIL PES PLANUS PROTESE 140139-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese

Læs mere

ORTHOLOC calcaneus-pladesystem 150881-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC calcaneus-pladesystem 150881-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA Dansk (da) ORTHOLOC calcaneus-pladesystem 150881-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

Laerdal Silikone Resuscitatorer

Laerdal Silikone Resuscitatorer Laerdal Silikone Resuscitatorer Brugervejledning DA www.laerdal.com Brugsanvisning 4 Anvendelsesformål 4 Vigtig information 5 Medfølgende dele 6 Voksenmodel - oversigt 8 Voksenmodel, montering og adskillelse

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Brugervejledning PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Tillykke med dit nye præcise kvalitetsprodukt fra METTLER TOLEDO. Korrekt brug af dit nye udstyr i overensstemmelse med denne Brugervejledning samt

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

DORMILET Dyna-Form TM. Mercury. Brugervejledning. www.vendlet.dk

DORMILET Dyna-Form TM. Mercury. Brugervejledning. www.vendlet.dk DORMILET Dyna-Form TM Mercury Brugervejledning DORMILET Dyna-Form TM Mercury Indhold 1. Produktbeskrivelse... 3 1.1 Symboler... 3 1.2 Symbolforklaring... 3 2. Tilsigtet brug... 4 2.1 Tilsigtet brug 2.2

Læs mere

Sæt bestående af vandflaske, låg og slange med CO 2 : Genbrugeligt SCT-469. Sæt bestående af vandflaske, låg og slange: Genbrugeligt SCT-468

Sæt bestående af vandflaske, låg og slange med CO 2 : Genbrugeligt SCT-469. Sæt bestående af vandflaske, låg og slange: Genbrugeligt SCT-468 Brugervejledning Sæt bestående af vandflaske, låg og slange: Genbrugeligt SCT-468 Sæt bestående af vandflaske, låg og slange med CO 2 : Genbrugeligt SCT-469 AUTOKLAVERBART Delnummer FSE-058-DA-1.0 Udgivet

Læs mere

2. Rengøringsprocessen skal beskytte de overflader, der skal rengøres (ingen skrappe kemikalier, valg af passende rengøringsmidler).

2. Rengøringsprocessen skal beskytte de overflader, der skal rengøres (ingen skrappe kemikalier, valg af passende rengøringsmidler). Rengøringsvejledning ColoRex i rentrumsmiljøer De 10 gyldne regler for rengøring i rentrumsmiljøer 1. Rengøringsprocessen skal være forenelig med den beskyttede aktivitet og med rentrumsklassen (valg og

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

CLAW II POLYAKSIALT KOMPRESSIONSPLADESYSTEM 150871-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

CLAW II POLYAKSIALT KOMPRESSIONSPLADESYSTEM 150871-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA Dansk (da) CLAW II POLYAKSIALT KOMPRESSIONSPLADESYSTEM 150871-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Forskriftsoplysninger.

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning

Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning 1 Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning Læs alle instruktioner grundigt inden brug og check alle labels for udløbsdato ADVARSEL Til engangsbrug. Må ikke genbruges, genindsættes

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

MATERIALE Den skærende del af alle rodkanalfile er fremstillet af en nikkeltitaniumlegering.

MATERIALE Den skærende del af alle rodkanalfile er fremstillet af en nikkeltitaniumlegering. WaveOne Gold system DA KUN TIL ODONTOLOGISK ANVENDELSE BRUGSANVISNING STERIL RECIPROKERENDE ENDODONTISK RODKANALFIL, REF. B ST W1GG OG STERILE RECIPROKERENDE ENDODONTISKE PRÆPARERINGSFILE REF. A 0751,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

LOADINGUDSTYR MED UBEGRÆNSET FLEKSIBILITET TIL GETINGE 46-serien DESINFICERENDE VASKEMASKINER

LOADINGUDSTYR MED UBEGRÆNSET FLEKSIBILITET TIL GETINGE 46-serien DESINFICERENDE VASKEMASKINER LOADINGUDSTYR MED UBEGRÆNSET FLEKSIBILITET TIL GETINGE 46-serien DESINFICERENDE VASKEMASKINER 2 Loadingudstyr Kombineres efter behag Ændres efter behov Instrumentsæt og -bakker fås i forskellige størrelser

Læs mere

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM DA FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM 152189-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

51_017. IKEA badeværelse. GODMORGON badeværelsesmøbler, vaske og blandingsbatterier

51_017. IKEA badeværelse. GODMORGON badeværelsesmøbler, vaske og blandingsbatterier 51_017 IKEA badeværelse GODMORGON badeværelsesmøbler, vaske og blandingsbatterier Livet i hjemmet stiller store krav til badeværelsesmøbler, og derfor gennemgår vores badeværelsesprodukter skrappe test

Læs mere

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Vedligeholdelses Manual dk www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Tillykke med valget af dit KOMPAN INDOOR produkt Du har valgt et produkt af høj kvalitet, som vil modstå års problemfri brug ved korrekt

Læs mere

Vejledning for genbearbejdning af AirSense 10 of AirCurve 10

Vejledning for genbearbejdning af AirSense 10 of AirCurve 10 Vejledning for genbearbejdning af AirSense 10 of AirCurve 10 Dansk Denne vejledning gælder for anvendelse af AirSense 10 og AirCurve 10-enheder til flere patienter. Når den vaskbare fugter, luftudtaget

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Monitor toiletstol. Brugsanvisning. Udgave 02/2013 1/5 Monitor

Monitor toiletstol. Brugsanvisning. Udgave 02/2013 1/5 Monitor Monitor toiletstol Brugsanvisning Udgave 02/2013 1/5 Monitor 1 Monitor Grundlæggende oplysninger Kære Bruger, Tak for at du har valgt vores medicinsk produkt. I denne brugsanvisning finder du alle oplysniger

Læs mere

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Næstegenerationsbehandling fra Dura-Bright med endnu bedre overfladebeskyttelse. Alcoa tilbyder dig hermed

Læs mere

ROHO AGILITY Laterals BRUGERVEJLEDNING

ROHO AGILITY Laterals BRUGERVEJLEDNING ROHO AGILITY Laterals BRUGERVEJLEDNING LEVERANDØR: Denne vejledning skal udleveres til brugeren af dette produkt. BRUGER: Før produktet tages i brug, skal vejledningen læses og gemmes til fremtidigt brug.

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Dansk brugermanual for Rolko AIRpad Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Kunde: Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

HASTER: VIGTIG PRODUKTINFORMATION

HASTER: VIGTIG PRODUKTINFORMATION Krusegatan 19 Box 50425 SE 202 14 MALMÖ Sweden tel: +46 40 691 81 00 fax: +46 40 691 81 92 www.stryker.com Nordic HASTER: VIGTIG PRODUKTINFORMATION FSCA-identifikator: Handlingens art: Beskrivelse: Produktrelateret

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

GetinGe 46-serien DesinFiCerenDe VAsKeMAsKiner

GetinGe 46-serien DesinFiCerenDe VAsKeMAsKiner Getinge 46-serien DESINFICERENDE VASKEMASKINER Hvor mange enheder skal du behandle? Hvilke typer? Getinge 46-serien omfatter maskiner, der præcist matcher dine behov. Andre muligheder Flow-overvågning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006 Side 1/5 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper Fabrikant/Leverandør: Hagerty SA Promenade-Noire CH-2000 Neuchâtel Schweiz Tlf. +41 32 724 44 64 Web:

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Fuse 1C koloskop. Vejledning til genbehandling. Delnummer FSE-056-DA-2.00 Udgivet August, 2013.

Fuse 1C koloskop. Vejledning til genbehandling. Delnummer FSE-056-DA-2.00 Udgivet August, 2013. Vejledning til genbehandling Fuse 1C koloskop Delnummer FSE-056-DA-2.00 Udgivet August, 2013. Denne vejledning indeholder komplette instruktioner til genbehandling af Fuse 1C koloskopsystemet. Se venligst

Læs mere

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (Forskriftsoplysninger).

Læs mere

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os: Drift og Vedligehold Flexoduct Kildefilter Denne drifts- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Flexoduct Kildefiltre. Den indeholder vigtige informationer om vedligehold, opbevaring og rengøring,

Læs mere

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE 13A 13B LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keeler håndtag C-størrelse Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug. For egen og kundernes

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

2006, Vidacare Corporation, all rights reserved. Vidacare, EZ-IO Product System and EZ-Connect are trademarks of the Vidacare Corporation.

2006, Vidacare Corporation, all rights reserved. Vidacare, EZ-IO Product System and EZ-Connect are trademarks of the Vidacare Corporation. Intraossøst infusionssystem Brugsvejledning 2006, Vidacare Corporation, all rights reserved. Vidacare, EZ-IO Product System and EZ-Connect are trademarks of the Vidacare Corporation. EC REP Emerge Europe

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

Manualer kan ændres; den mest aktuelle version af hver manual er altid tilgængelig online. Trykt den: November 25, 2015

Manualer kan ændres; den mest aktuelle version af hver manual er altid tilgængelig online. Trykt den: November 25, 2015 Elektronisk BRUGERMANUAL Manualer kan ændres; den mest aktuelle version af hver manual er altid tilgængelig online. Trykt den: November 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457 WasenBern

Læs mere

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY :

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY : EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og Skib: MM / YYYY : Opbevaringen Hyppighed Rengøringsmiddel Dørk fejes og Sæbevand (også hvor Grundig vask når nødvendigt der opbevares friske råvarer

Læs mere