Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter"

Transkript

1 Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering

2

3 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål Anvendelsesområde Ordliste Akronymer Symboler Overvejelser Klargøringskategorikoder Anvisninger...6 A. Advarsler og forsigtighedsregler... 6 B. Modtagelsesinspektion Verifikation af indhold og funktionalitet... 7 C. Begrænsninger og restriktioner ved oparbejdning... 7 D. Klargøring til oparbejdning på anvendelsesstedet... 8 E. Klargøring før rengøring... 8 F. Klargøring af rengøringsmidler... 9 G. Manuel rengøring og desinfektionsanvisninger... 9 H. Anvisninger i kombineret manuel/automatiseret rengøring og desinfektion I. Anvisninger i automatiseret rengøring og desinfektion J. Inspektion, vedligeholdelse, testning og smøring K. Steril emballering L. Sterilisering M. Opbevaringsanbefalinger Hospitalsansvar for lånte Zimmer instrumentsæt Kundeserviceinformation Referencer...15 Tabel 1. Rengørings-/desinfektionsmuligheder... 9 Tabel 2. Typisk amerikansk automatiseret vaske-/desinfektionscyklus til kirurgiske instrumenter Tabel 3. Typisk europæisk automatiseret vaske-/desinfektionscyklus til kirurgiske instrumenter Tabel 4. Anbefalede dampsteriliseringsparametre Bilag 1. Rengørings-/desinfektions-/steriliseringsproces... 16

4 2 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 1. FORMÅL Disse anvisninger anbefales for behandlingen, rengøringen, vedligeholdelsen og steriliseringen af genanvendelige ortopædiske manuelle kirurgiske instrumenter fra Zimmer. Dette dokument er beregnet til at assistere sundhedspersonale mht. sikker håndteringspraksis, effektiv oparbejdning og vedligeholdelse af genanvendelige enheder fra Zimmer. Det giver information som supplement til brugsanvisningerne som opfyldelse af ISO 17664, ANSI/AAMI ST81 og Europaparlamentet og Rådets Direktiv 93/42/EØF, bilag 1, afsnit 13.6 (h). Anvisningerne er beregnet til at assistere hospitalet og den centrale forsyningsledelse ved udvikling af procedurer for sikker og effektiv oparbejdning af instrumentsæt fra Zimmer. Hospitalspersonale, herunder dem, der arbejder i modtagelses- og centrale sterile forsyningsafdelinger (CSSD), samt dem, der arbejder i operationsstuer (OR), kan være direkte involveret i at håndtere instrumenter, der er blevet købt hos Zimmer eller er blevet udlånt som konsignationsinstrumenter. Hospitalsdirektører og anden ledelse i hver af disse afdelinger skal være informeret om disse anvisninger og anbefalinger for at sikre sikker og effektiv oparbejdning og for at forhindre beskadigelse eller forkert anvendelse af genanvendelige enheder. Bemærk: ikke anvendt henviser til de engangskomponenter, der ikke har været i kontakt med blod, knogle, væv eller andre kropsvæsker. Enhver ubrugt engangsenhed, der er blevet udsat for blod, knogle, væv eller kropsvæsker, må ikke oparbejdes eller resteriliseres og skal bortskaffes. Enheder, der ikke kan genanvendes, kan mærkes med følgende symbol: ISO Må ikke genanvendes Denne information gælder ikke engangsenheder, der er solgt sterile og ikke kan resteriliseres (f.eks. osteotomblade). Enheder, der ikke kan resteriliseres, kan mærkes med følgende symbol: ISO Må ikke resteriliseres 2. ANVENDELSESOMRÅDE Denne instruktionsmanual indeholder oplysninger om behandling, rengøring, desinfektion, vedligeholdelse og sterilisering af manuelle kirurgiske instrumenter og gælder alle genanvendelige medicinske enheder, der er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer, Inc. Disse oplysninger gælder ligeledes medicinske enheder til engangsbrug, der er fremstillet af Zimmer, og som leveres usterile, men er beregnet til anvendelse i steril tilstand. Disse enheder er til engangsbrug, men kan resteriliseres, hvis de ikke er anvendt (f.eks. skruer, plader osv.). Dette omfatter også engangsenheder, der er emballeret og solgt sterile, men fjernet fra emballagen og anbragt i kits. Denne instruktionsmanual gælder ikke for luftdrevet eller elektrisk drevet udstyr. Den gælder imidlertid for funktionelt tilbehør (f.eks. reamere og borehoveder), som er forbundet til elektrisk udstyr ved anvendelse. Elektriske enheder, der er inkluderet i en manuel enhedskasse, skal rengøres i henhold til producentens anvisninger (f.eks. Brasseler elektriske håndstykker).

5 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 3 3. ORDLISTE Bakke: Kurv, med eller uden låg, der har perforerede sider eller bund, som rummer instrumenter, og som enten er pakket ind i et steriliseringsomslag eller en pose eller anbragt inden i en steriliseringsbeholder. Behandling/oparbejdning: Aktivitet, herunder rengøring, desinfektion og sterilisering, der er nødvendig for at klargøre en ny eller anvendt medicinsk enhed til dens tilsigtede anvendelse. Dekontaminering: Anvendelsen af fysiske eller kemiske midler til fjernelse, deaktivering eller destruktion af blodbårne patogener på en overflade eller et element i et sådant omfang, at den/ det ikke længere er i stand til at overføre infektiøse partikler, og overfladen eller elementet bliver erklæret sikker(t) til håndtering, anvendelse eller bortskaffelse. Desinfektion: Proces, der anvendes til at reducere antallet af levedygtige mikroorganismer på et produkt til et niveau, der er angivet som behørigt for dets fortsatte håndtering eller anvendelse. Bemærk: Rengøring og desinfektion udføres ofte i samme trin (f.eks. vaske-/desinfektionsudstyr). Genanvendelig, stiv steriliseringsbeholder: Steriliseringsbeholder, der er beregnet til at opbevare medicinske enheder til sterilisering, opbevaring, transport og aseptisk præsentation af indholdet. Kemikalie: en formulering af forbindelser, der er beregnet til anvendelse ved oparbejdning. Bemærk: Kemikalier omfatter detergenter, tensider, skyllemidler, desinfektionsmidler, enzymatiske rengøringsmidler og steriliseringsmidler. Kontamineret: Tilstand, hvori elementet har været eller potentielt har været i kontakt med mikroorganismer eller infektiøse partikler. Manuel rengøring: Rengøring uden anvendelse af en automatiseret vaskemaskine eller vaske-/desinfektionsmaskine. Steril: Fri for alle levedygtige mikroorganismer. Sterilisering: En valideret proces, der anvendes til at gøre en enhed fri for alle former for levedygtige mikroorganismer. Bemærk: I en steriliseringsproces beskrives den mikrobiologiske døds beskaffenhed af en eksponentialfunktion. Derfor kan tilstedeværelsen af mikroorganismer på ethvert individuelt element udtrykkes som en sandsynlighed. Denne sandsynlighed kan reduceres til et meget lavt tal, men den kan aldrig reduceres til nul. Denne sandsynlighed kan kun sikres for validerede processer. Vaske-/desinfektionsmaskine: En maskine, der er beregnet til at rengøre og desinficere medicinske enheder og andre artikler, der anvendes inden for medicinsk, dental, farmaceutisk og veterinær praksis. 4. AKRONYMER BI = Biologisk indikator CJD = Creutzfeldt-Jakobs sygdom CSSD = Central steril forsyningsafdeling OR = Operationsstue PPE = Personligt beskyttelsesudstyr SAL = Sterilitetssikringsniveau TSE = Transmissibel spongiform encephalopati 5. SYMBOLER ISO ISO Må ikke genanvendes Læs anvisningerne Opbevaringsenhed (beholder): Genanvendelig, stiv steriliseringsbeholder, instrumentkasse/kassette eller organisationsbakke og ethvert genanvendeligt tilbehør, der er beregnet til anvendelse i sundhedssektoren med det formål at opbevare genanvendelige, medicinske enheder til sterilisering. ISO Må ikke resteriliseres Rengøring: Fjernelse af kontaminering fra et element i det omfang, som er nødvendigt for yderligere behandlingeller for den tilsigtede anvendelse. Forsigtig eller Brugsanvisning

6 4 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 6. OVERVEJELSER Denne instruktionsmanual vedrører alle genanvendelige medicinske enheder til hofter, knæ, traumer og ekstremiteter, som er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer, Inc. Denne manual gælder ligeledes medicinske enheder til engangsbrug til hofter, knæ, traumer og ekstremiteter, der er fremstillet af Zimmer, og som leveres usterile, men er beregnet til anvendelse i steril tilstand. Denne manual gælder ikke for Zimmers spinale eller dentale enheder. Disse oplysninger skal læses grundigt. Denne manual erstatter oparbejdningsanvisninger for Zimmer, Centerpulse og Implex manuelle ortopædiske instrumenter og instrumentmanualer udgivet før revisionsdato Brugeren/oparbejderen skal overholde lokale bestemmer og forordninger i lande, hvor oparbejdningskrav er strengere end dem, der er beskrevet i denne manual. Nye og anvendte instrumenter skal klargøres grundigt i henhold til disse anvisninger før anvendelse. Ved muskel-/skeletoperationer bliver instrumenter kontamineret af blod, væv, knoglefragmenter og marv. Instrumenterne kan også blive kontamineret af kropsvæsker, der indeholder hepatitisvirus, HIV eller andre etiologiske agenser og patogener. Alle sundhedsmedarbejdere skal gøre sig bekendt med de nødvendige universelle forholdsregler for at forhindre skader forårsaget af skarpe instrumenter ved håndtering af disse enheder og efter kirurgiske indgreb samt under oparbejdning. Det skal bemærkes, at saltvand og andre skyllevæsker, såsom Ringers opløsning, ofte anvendes i rigelige mængder under kirurgiske indgreb og kan forårsage korrosion af instrumenterne. Ortopædiske operationer kræver instrumenter, som er tunge og har flere komponenter, artikulerende og roterende dele, aftagelige håndtag, reservedele af plast og serier af måleapparater og andre måleinstrumenter i forskellige størrelser. Enhederne leveres sædvanligvis i sæt og fordeles i bakker og kasser, i hvilke enhederne kan arrangeres efter størrelse eller i rækkefølge, efter hvornår de skal anvendes til et specifikt kirurgisk indgreb. Hospitaler skal påtage sig ansvaret for rengøring, desinfektion, pakning og sterilisering af alle låneinstrumentsæt, før de returneres til Zimmer. Den næste bruger skal imidlertid også inspicere sættet ved modtagelsen for at verificere, at instrumenterne rent faktisk er blevet tilstrækkeligt rengjort og dekontamineret, før oparbejdningsprocedurerne gentages til klargøring af lånesættet til efterfølgende genanvendelse. Zimmer kan ikke garantere, at der blev opnået sterilitet af den forrige bruger, og at steriliteten er blevet opretholdt under transporten. Zimmer repræsentanter åbner ofte instrumentsættene og inspicerer dem mellem udlevering til brugere, hvilket naturligvis vil kompromittere renheden og steriliteten og kræver fuldstændig oparbejdning før efterfølgende anvendelse. Zimmer kræver certificering af rengøring og desinfektion før returnering af lånesæt til Zimmer. Denne manual inkluderer anvisninger for genanvendelige enheder fra Zimmer mærket med oparbejdningskategorikoderne [a, a+, b, b+, c]. Se afsnit 7 i denne manual for yderligere forklaring på oparbejdningskoderne. Alle Zimmer enheder kan oparbejdes sikkert og effektivt vha. de manuelle eller en kombination af manuelle/automatiserede rengøringsanvisninger, der er beskrevet i denne manual. Kombinationen med en automatiseret proces foretrækkes. De ortopædiske instrumentsæt skal være fuldstændige og i god stand for at kunne blive anvendt korrekt. Valgfri enheder kan fås på anmodning fra din Zimmer repræsentant. For at kunne vedligeholde instrumenterne korrekt er det vigtigt at overveje følgende oplysninger og klargøringsanvisninger: Advarsler og forsigtighedsregler Instrumentsættets komplethed og funktionalitet Oparbejdningsbegrænsninger og/eller restriktioner Klargøring til oparbejdning på anvendelsesstedet Klargøring til rengøring (herunder samling/demontering efter behov) Rengøring, desinfektion og tørring Vedligeholdelse, inspektion, testning og smøring Steril emballering Sterilisering Opbevaring

7 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 5 7. KLARGØRINGSKATEGORIKODER Følgende koder er ætset på nogle af enhederne og kassekomponenterne og giver information, der er nyttig ved valg af rengøringsmidler med korrekt ph-værdi og ved demontering samt ved manuel oparbejdning. Zimmer anbefaler, at alle genanvendelige enheder (uanset ætsning) bliver klargjort i henhold til de manuelle eller kombinerede manuelle/ automatiserede rengøringsanvisninger indeholdt i denne oparbejdningsanvisning. Bemærkning: Koder på bakker og kasser gælder kun for de komponenter, der er angivet, og gælder ikke for indholdet af bakken eller kassen. a a+ b b+ c Metalenheder (eksklusive aluminium og titan) og kassekomponenter uden funktioner, der udgør en udfordring i forbindelse med rengøring, eller ikke-metalliske håndtag/polymerhåndtag eller andre komponenter (f.eks. retraktorer, bor, testbakker, raspe, sakse, klemmer, kroge, tryktænger, løfteenheder til hudbroer, guidewires osv.). Disse enheder tåler alkaliske rengøringsmidler, når rengøringen efterfølges af syreneutralisering og grundig skylning. Disse enheder kan rengøres med rustfjerningsmidler, der er godkendt til kirurgiske instrumenter, om nødvendigt. Metalenheder (eksklusive aluminium og titan) og kassekomponenter med funktioner, der udgør en udfordring i forbindelse med rengøring, men uden ikke-metalliske håndtag/polymerhåndtag eller andre komponenter (f.eks. bor med aflange huller, remspændingsskiver, knogleledsreamere, ekstraktorkasser). Disse enheder tåler alkaliske rengøringsmidler, når rengøringen efterfølges af syreneutralisering og grundig skylning. Disse enheder kan rengøres med rustfjerningsmidler, der er godkendt til kirurgiske instrumenter, om nødvendigt. Funktioner, der udgør en udfordring i forbindelse med rengøringen, skal rengøres manuelt. Enheder og kassekomponenter uden funktioner, der udgør en udfordring i forbindelse med rengøringen, og som er fremstillet af polymerer eller metalinstrumenter parret med polymerkomponenter (f.eks. testbakker til flade profiler, mejsler med ikke-metalliske håndtag, syle, dissektorer, femurdilatatorer, pyramidemejsler/raspe). Disse enheder tåler alkaliske rengøringsmidler, når rengøringen efterfølges af syreneutralisering og grundig skylning. Enheder og kassekomponenter med funktioner, der udgør en udfordring i forbindelse med rengøringen, fremstillet af polymerer eller metalinstrumenter parret med polymerkomponenter (f.eks. tibiahamre, flex-skruetrækkere, tibiadilatatorer osv.). Disse enheder tåler alkaliske rengøringsmidler, når rengøringen efterfølges af syreneutralisering og grundig skylning. Funktioner, der udgør en udfordring i forbindelse med Rengøringen, skal rengøres manuelt. Enheder og kassekomponenter fremstillet af titan- eller aluminiumlegeringer og/eller værktøj til samling/demontering eller andre oparbejdningshjælpemidler (f.eks. momentnøgler, tibiasigteinstrumenter, padsakse, instrumentkasser, bakker og steriliseringsbeholdere). Disse enheder skal rengøres i henhold til de manuelle eller kombinerede manuelle/automatiserede rengøringsprocedurer i denne manual. Disse enheder må ikke udsættes for alkaliske rengøringsmidler. Bemærkning: Funktioner, der udgør en udfordring i forbindelse med rengøring, omfatter lumener/kanylerede borehuller, stramme pasflader, ru overflader, kuglelåse, fjedre og design med mange komponenter.

8 6 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 8. KLARGØRINGSANVISNINGER Disse klargøringsanvisninger er beregnet til at assistere hospitalet og den centrale forsyningsledelse ved udvikling af procedurer til at opnå sikre og effektive enheder, både mht. hospitalets egne instrumenter og de lånte instrumentsæt. Denne information er baseret på Zimmer testning, erfaring og materialevidenskab, samt bredt accepterede anbefalinger fra følgende organisationer: American National Standards Institute (ANSI) American Society for Testing and Materials (ASTM) Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) Association for Applied Hygiene (VAH) Association of Operating Room Nurses (AORN) Canadian Standards Association (CSA) Centers for Disease Control (CDC) Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) German Instrument Working Group (AKI) Arbeitskreis Instrumenten-Aufbereitung International Standards Organization (ISO) International Association of Healthcare Central Service Material Management (IAHCSMM) National Health Service (NHS) Robert Koch Institute (RKI) Swissmedic World Health Organization (WHO) Bemærk: Disse anvisninger beskriver de nødvendige klargøringstrin, som nye og anvendte instrumenter skal igennem for at opnå sterilitet. A. Advarsler og forsigtighedsregler Universelle forholdsregler skal overholdes af alt hospitalspersonale, der arbejder med kontaminerede eller potentielt kontaminerede medicinske enheder. Der skal udvises forsigtighed, når der håndteres enheder med skarpe spidser eller kanter. Der skal bæres personligt beskyttelsesudstyr (PPE), når der håndteres eller arbejdes med kontaminerede eller potentielt kontaminerede materialer, enheder og udstyr. PPE omfatter kittel, maske, beskyttelsesbriller eller ansigtsmaske, handsker og skoovertræk. Der må ikke anvendes metalbørster eller skuresvampe under manuelle rengøringsprocedurer. Disse materialer vil beskadige overfladen og finishen på instrumenterne. Der skal anvendes nylonbørster med bløde hår og piberensere. Der skal anvendes rengøringsmidler med lavtskummende tensider under manuelle rengøringsprocedurer for at sikre, at instrumenterne er synlige i rengøringsopløsningen. Manuel skrubning med børster skal altid udføres med instrumentet under rengøringsopløsningens overflade for at forhindre dannelse af aerosoler og sprøjtning, som kan sprede kontaminanter. Rengøringsmidler skal skylles helt af enhedernes overflader for at forhindre akkumulering af rester fra rengøringsmidlet. Instrumenterne må ikke stables. Tunge instrumenter må heller ikke anbringes oven på skrøbelige enheder. Tørre, snavsede kirurgiske instrumenter er sværere at gøre rene. Lad ikke kontaminerede enheder tørre før oparbejdning. Alle efterfølgende rengørings- og steriliseringstrin gøres nemmere ved ikke at lade blod, kropsvæsker, knogle- og vævsrester, saltvand eller desinfektionsmidler tørre på de anvendte instrumenter. Saltvand og rengørings-/desinfektionsmidler, der indeholder aldehyd, kviksølv, aktivt chlor, chlorid, brom, bromid, iod eller iodid, er korroderende og må ikke anvendes. Instrumenter må ikke anbringes eller lægges i blød i Ringers opløsning. Mineralolie eller silikonesmøremidler må ikke anvendes, da de: 1) belægger mikroorganismer; 2) forhindrer direkte kontakt af overfladen med damp og 3) er svære at fjerne. Kun enheder, der er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer, skal inkluderes i Zimmer instrumentbakker og -kasser. Disse validerede oparbejdningsanvisninger gælder ikke Zimmer bakker og -kasser, der omfatter enheder, der ikke er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer. Afkalkningsmidler, der inkluderer morfolin, må ikke anvendes i dampsteriliseringsapparater. Disse midler efterlader rester, som kan beskadige polymerinstrumenter med tiden. Vanddampsteriliseringsapparater skal afkalkes i henhold til fabrikantens anvisninger.

9 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 7 B. Modtagelsesinspektion Instrumentsætindhold og funktionalitetsverifikation. Ved modtagelsen på hospitalet skal instrumentsættene undersøges for fuldstændighed. Undersøg tommel-, vinge-, stille- og andre skruetyper; skrue- eller andre aftagelige håndtag samt ekstra udskiftelige dele, såsom blade, højre/venstre-indsatser eller hoveder. Mange organisationskasser har skyggegrafer, skitser, katalognumre og instrumentnavne eller -størrelser silketrykt eller på anden måde markeret på kassen eller bakken. Ortopædiske, kirurgiske indgreb følger en præcis rækkefølge, i hvilken instrumenterne anvendes. Mange instrumenter har også dimensionelle funktioner, som styrer knogleresektioner, bestemmer implantatstørrelser og måler intramedullære kanalstørrelser, borehulsdybde, tube/pladevinkler, placering af acetabulumskåle osv. Derfor er det meget vigtigt, at alle påkrævede størrelser af en specifik instrumentserie fås (specifikke instrumenter findes rutinemæssigt ikke i instrumentsæt pga. mindre hyppig anvendelse, medmindre der anmodes om dem af brugeren). Kontakt din Zimmer repræsentant, hvis de påkrævede instrumenter ikke findes i sættet, men er påkrævet til det relevante indgreb. Markeringer på instrumenter, der anvendes til måling af anatomiske mål, skal være læselige. Disse kan omfatte måleapparatmarkeringer, vinkler, indvendige og udvendige diametre, længde- eller dybdekalibreringer samt højre/venstreindkationer. Underret din Zimmer repræsentant, hvis skalaer og andre markeringer ikke kan læses. C. Begrænsninger og restriktioner Enzymatiske og alkaliske rengøringsmidler med neutral ph (ph 12) anbefales og foretrækkes til rengøring af genanvendelige enheder fra Zimmer. Alkaliske midler med ph 12 kan anvendes til rengøring af rustfrit stål og polymerinstrumenter i lande, hvor det er påkrævet af loven eller lokale bestemmelser, eller hvor prionsygdomme, som transmissibel spongiform encephalopati (TSE) og Creutzfeldt-Jakobs sygdom (CJD) er et problem. Det er meget vigtigt, at de alkaliske rengøringsmidler bliver neutraliseret omhyggeligt og fuldstændig skyllet af enhederne. Bemærk: Borehoveder, reamere, raspe og andre skæreenheder skal undersøges omhyggeligt efter behandling med alkaliske rengøringsmidler for at sikre, at skærekanterne stadig kan anvendes. Bemærk: Det er vigtigt at vælge enzymatiske opløsninger, der er beregnet til at nedbryde blod, kropsvæsker og væv. Visse enzymatiske opløsninger er specifikt til nedbrydning af fæces eller andre organiske kontaminanter og er måske ikke egnede til anvendelse på ortopædiske instrumenter. Gentagen klargøring i henhold til anvisningerne i denne manual har minimal indvirkning på genanvendelige, manuelle instrumenter fra Zimmer, medmindre andet er angivet. Sluttidspunktet for anvendelsen af kirurgiske instrumenter af rustfrit stål eller andre metaller afgøres normalt af slitage og skade på grund af den tilsigtede kirurgiske brug og ikke af oparbejdning. Automatiseret rengøring med en vaske/desinfektionsmaskine alene er ikke nødvendigvis effektiv til komplekse ortopædiske instrumenter med lumener, kanyleringer, bundhuller, pasflader og andre funktioner. En grundig manuel eller kombineret manuel/automatiseret rengøringsproces anbefales. Kombinationen med en automatiseret proces foretrækkes. Hvor det er relevant, skal instrumenter med mange komponenter skilles ad før rengøring. Det er som regel åbenlyst, hvis instrumenterne skal skilles ad. Mere specifikke anvisninger kan findes i brugsanvisningerne og på www. zimmer.com. Sørg for ikke at miste små dele. Hvis du har mistet en del, skal du underrette din Zimmer repræsentant, når instrumentsættet returneres. 4. Snavsede instrumenter skal fjernes fra metal- eller polymerbakker på anvendelsesstedet og fugtes for at forhindre, at resterne tørrer ind før transport til oparbejdningsområdet til manuelle og/eller automatiserede rengøringsprocedurer. Du må ikke rengøre snavsede instrumenter, mens de befinder sig i polymer- eller metalbakker. Instrumentbakker, kasser og låg skal rengøres for sig selv og ikke sammen med de snavsede instrumenter. Usterile engangsplade- og skrueimplantater må ikke rengøres, men skal returneres til bakken eller vognen til sterilisering. Bemærk: Enhver ubrugt engangsenhed, der er blevet udsat for blod, knogle, væv eller kropsvæsker, må ikke oparbejdes eller resteriliseres og skal bortskaffes. Polymerer anvendt i Zimmer instrumentsæt kan steriliseres vha. damp/fugtig varme. Polymermaterialer har en begrænset holdbarhed. Hvis polymeroverflader bliver kalkede, udviser kraftig overfladebeskadigelse (f.eks. små revner eller delaminering), eller hvis polymerenhederne udviser kraftig distortion eller er synligt deforme, skal de udskiftes. Underret din Zimmer repræsentant, hvis polymerenhederne skal udskiftes.

10 8 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering De fleste tilgængelige polymerer vil ikke kunne tåle tilstande i vaskemaskiner/steriliseringsapparater, der fungerer ved temperaturer, der er lig med eller højere end 141 C, og som anvender dampstråler som rengøringsredskaber. Der kan opstå alvorlig overfladebeskadigelse på polymerenheder under disse forhold. Iblødsætning i desinfektionsmidler kan være et nødvendigt skridt for at bekæmpe visse virusser. Disse midler kan imidlertid misfarve eller korrodere instrumenterne (husholdningsblegemiddel indeholder eller danner chlor og chlorid i opløsning og har en korroderende virkning svarende til saltvand). Desinfektionsmidler, der indeholder glutaraldehyd eller andre aldehyder, kan denaturere proteinbaserede kontaminanter, hvilket forårsager, at de hærder og bliver vanskelige at fjerne. Når det er muligt, skal iblødsætning i desinfektionsmidler undgås. Damp/fugtig varme er den anbefalede steriliseringsmetode for Zimmer instrumenter. Ethylenoxid (EO)-sterilisering, gasplasmasterilisering og steriliseringsmetoder vha. tør varme anbefales ikke til sterilisering af genanvendelige instrumenter fra Zimmer. Instrumenter med udtagelige polymermuffer skal skilles ad inden sterilisering (f.eks. acetabulært reamerskaft med muffe, sidefræsere osv.) Under de indledende dampsteriliseringskørsler kan en vis mængde formaldehyd fra polyformaldehydoverflader fordampe og blive mærkbart. Dette betyder ikke noget. Efter nogle få steriliseringscyklusser skulle lugten ikke længere kunne bemærkes. Ethylenoxidsterilisering kan forlænge holdbarheden af visse polymerer (f.eks. polysulfon), men denne steriliseringsmetode anbefales ikke til kirurgiske instrumenter fra Zimmer. Store polyformaldehydelementer (Delrin, Celcon ) har vist sig at kræve lang afgasningstid (mindst fem dage ved forhøjede temperaturer i en mekanisk udlufter); derfor er gassterilisering af polyformaldehydprodukter kontraindiceret. Titan- og titanlegeringsenheder er særligt modtagelige for misfarvning forårsaget af dampurenheder og rengøringsmiddelrester, som danner mangefarvede overfladelag af oxidaflejringer. Ved gentagen sterilisering kan disse oxidlag, som ikke er skadelige for patienten, blive mørke og utydeliggøre gradueringsmærker, produkt- og lotnumre samt andre påstemplede eller ætsede oplysninger. Syreholdige antikorrosionsmidler kan anvendes til at fjerne denne misfarvning efter behov. Rustfri stålinstrumenter kan rengøres med rustfjerningsmidler, der er godkendt til kirurgiske instrumenter, om nødvendigt. Anvendelse af hårdt vand skal undgås. Blødgjort vand fra hanen kan anvendes til den indledende skylning. Renset vand skal anvendes til den endelige skylning for at eliminere mineralaflejringer på instrumenterne (f.eks. ultrafilter (UF), omvendt osmose (RO), afioniseret (DI) eller lignende). D. Klargøring til oparbejdning på anvendelsesstedet Fjern kropsvæsker og væv fra instrumenterne med en fnugfri engangsklud. Anbring instrumenterne i en skål med destilleret vand eller på en bakke dækket med fugtige håndklæder. Lad ikke saltvand, blod, kropsvæsker, væv, knoglefragmenter eller andre organiske rester tørre på instrumenterne før rengøring. Bemærk: Iblødlægning i proteolytiske enzymopløsninger eller andre forrengøringsopløsninger gør rengøringen nemmere, specielt på instrumenter med komplekse funktioner og områder, der er svære at nå (f.eks. kanylerede og tubulære design osv.). Disse enzymatiske opløsninger samt enzymatiske skumspray nedbryder proteinstoffer og forhindrer blod- og proteinbaserede materialer i at tørre på instrumenterne. Producentens anvisninger til klargøring og anvendelse af disse opløsninger skal følges nøje. For at få optimale resultater skal instrumenterne rengøres inden for 30 minutter fra anvendelsen eller efter fjernelse fra opløsningen for at minimere muligheden for tørring før rengøring. Anvendte instrumenter skal transporteres til den centrale forsyning i lukkede eller tildækkede beholdere for at forhindre unødvendig kontamineringsrisiko. E. Klargøring før rengøring Symboler eller specifikke anvisninger, der er ætset på instrumenter eller instrumentbakker og kasser skal følges nøje. Hvor det er relevant, skal instrumenter med mange komponenter skilles ad før rengøring. Der skal udvises forsigtighed med ikke at miste små skruer og komponenter. Hvis du har mistet en del, skal du underrette din Zimmer repræsentant, når instrumentsættet returneres. Anvisninger til instrumentsamling/demontering og enhedsspecifikke rengøringsmidler er at finde på

11 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 9 F. Klargøring af rengøringsmidler Rengøringsmidler med neutral ph og med lavtskummende tensider anbefales af Zimmer. Alkaliske midler med ph 12 kan muligvis anvendes i lande, hvor det er påkrævet af loven eller lokale bestemmelser. Alkaliske midler skal efterfølges af et neutraliseringsmiddel og/eller grundig skylning. Kun midler med dokumenteret virkning (FDA-godkendt, VAH-anført eller CE-mærket) må anvendes. Da der findes en lang række rengørings- og desinfektionsmidler på verdensplan, anbefaler Zimmer ikke et specifikt mærke. Midler, der blev anvendt under valideringen af disse klargøringsanvisninger, var: Steris, Prolystica 2X Enzymatic Pre Soak and Cleaner, Prolystica Ultra Concentrate Neutral Detergent. Alle rengøringsmidler skal klargøres i henhold til fortyndingsvejledningen og temperaturen anbefalet af producenten. Blødgjort vand fra hanen kan anvendes til klargøring af rengøringsmidler. Anvendelse af anbefalede temperaturer er vigtig for rengøringsmidlernes optimale ydeevne. Tørre pulverrengøringsmidler skal opløses fuldstændigt før anvendelse for at undgå misfarvning eller korrosion af instrumenterne og for at sikre den korrekte koncentration. Friske rengøringsopløsninger skal klargøres, når de eksisterende opløsninger bliver meget kontaminerede (blodige og/eller uklare). Tabel 1. Rengørings-/desinfektionsmuligheder Metode Beskrivelse Afsnit Manuel Enzymatisk iblødlægning og G skrubning efterfulgt af sonikering. Kombineret manuel/ automatiseret Enzymatisk iblødlægning og skrubning efterfulgt af automatiseret vaske-/desinfektionscyklus H Automatiseret (vaske-/desinfektionsmaskine) Vaske-/desinfektionscyklus - anbefales ikke uden manuel forudgående rengøring. Den manuelle metode er effektiv til alle enheder og kan anvendes, når en automatiseret valgmulighed ikke er tilgængelig. I Bemærk: Manuel rengøring kan kræve validering på stedet af hospitalet, og behørige procedurer/dokumentation skal være på plads for at undgå den menneskelige faktorvariabilitet. Den kombinerede manuelle/automatiserede metode er den foretrukne og kan anvendes til alle enheder. Den automatiserede metode skal kun anvendes på simple enheder uden mange komponenter, lumener/ kanyleringer, bundhuller, pasflader, konnektorer og indvendige mekanismer eller andre komplekse funktioner. G. Manuelle rengørings-/desinfektionsanvisninger 1. Nedsænk instrumenterne fuldstændigt i en enzymeller alkalisk (ph 12) opløsning og lad dem ligge i blød i 20 minutter. Anvend en nylonbørste med bløde hår til forsigtigt at skrubbe enheden, indtil alt synligt snavs er blevet fjernet. Der skal gives særlig opmærksomhed til fordybninger, lumener, pasflader, konnektorer og andre områder, der er vanskelige at rengøre. Lumener skal rengøres med en lang, smal børste med bløde hår (f.eks. piberenserbørste). 2. Tag instrumenterne op af rengøringsopløsningen og skyl dem i vand fra hanen i mindst 3 minutter. Skyl lumener, huller og andre områder, der er svære at nå, grundigt og aggressivt. 3. Anbring de klargjorte rengøringsmidler i en sonikeringsenhed. Nedsænk enheden fuldstændigt i rengøringsopløsning og sonikér i 10 minutter ved khz. 4. Skyl instrumentet i renset vand i mindst 3 minutter eller indtil der ikke længere er tegn på blod eller snavs på enheden eller i skyllestrømmen. Skyl lumener, huller og andre områder, der er svære at nå, grundigt og aggressivt. 5. Gentag sonikeringen og skylletrinene ovenfor. 6. Fjern overskydende fugt fra instrumentet med en ren, absorberende og fnugfri klud. Bemærk: Hvis instrumenter af rustfrit stål misfarves eller korroderes, kan et syreholdigt anti-korrosionsmiddel i en ultralydsrenser være tilstrækkeligt til at fjerne overfladeaflejringerne. Syre skal skylles omhyggeligt af enhederne. Syreholdige anti-korrosionsmidler må kun anvendes efter behov.

12 10 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering H. Anvisninger i kombineret manuel/ automatiseret rengøring og desinfektion 1. Nedsænk instrumenterne fuldstændigt i en enzymeller alkalisk (ph 12) opløsning og lad dem ligge i blød i 10 minutter. Anvend en nylonbørste med bløde hår til forsigtigt at skrubbe enheden, indtil alt synligt snavs er blevet fjernet. Der skal gives særlig opmærksomhed til fordybninger, lumener, pasflader, konnektorer og andre områder, der er vanskelige at rengøre. Lumener skal rengøres med en lang, smal børste med bløde nylonhår (f.eks. piberenserbørste). Bemærk: Anvendelse af en sonikator ved khz vil hjælpe med at rengøre enhederne grundigt. Bemærk: Anvendelse af en sprøjte eller vandstråle vil forbedre skylningen af områder, der er vanskelige at nå, og stramme pasflader. 2. Tag instrumenterne op af rengøringsopløsningen og skyl dem i renset vand i mindst 1 minut. Skyl lumener, bundhuller og andre områder, der er svære at nå, grundigt og aggressivt. 3. Anbring instrumenterne i en egnet vaske-/desinfektionskurv og klargør gennem en standard-instrumentvaske-/desinfektionscyklus. Følgende minimumsparametre er vigtige for grundig rengøring og desinfektion. Tabel 2. Typisk amerikansk automatiseret vaske-/ desinfektionscyklus til kirurgiske instrumenter Trin Beskrivelse 1 2 minutters forvask med koldt postevand 2 20 sekunders enzymspray med varmt postevand 3 1 minuts enzymiblødlægning 4 15 sekunders skylning med koldt postevand (X2) 5 2 minutters rengøringsvask med varmt postevand (64-66 C ) 6 15 sekunders skylning med varmt postevand 7 2 minutters termisk skylning (80-93 C ) 8 10 sekunders skylning med renset vand med valgfrit smøremiddel (64-66 C ) 9 7 til 30 minutters varmluftstørring (116 C ) Tabel 3. Typisk europæisk automatiseret vaske-/ desinfektionscyklus til kirurgiske instrumenter Trin Beskrivelse 1 5 min forskylning med koldt postevand 2 10 min vask med 0,7 % rengøringsmiddel ved 55 C 3 1 min skylning med koldt postevand 4 Desinfektion ved 93 C med varmt renset vand, indtil A er nået (ca. 10 min) 5 40 min varmluftstørring ved 110 C Bemærk: Anvisningerne fra producenten af vaske-/ desinfektionsmaskinen skal overholdes nøje. Anvend kun rengøringsmidler, der er anbefalet til den specifikke type automatiseret vaske-/desinfektionsmaskine. En vaske-/desinfektionsmaskine med godkendt virkning (f.eks. CE-mærke, FDA-godkendelse og validering i henhold til ISO 15883) skal anvendes. I. Anvisninger i automatiseret rengøring/ desinfektion 1. Automatiserede vaske-/desinfektionssystemer anbefales ikke som den eneste rengøringsmetode til kirurgiske instrumenter. Ortopædiske instrumenter skal rengøres efter den manuelle eller kombinerede manuelle/automatiserede rengøringsprocedure beskrevet i denne manual, undtagen hvor det er specifikt indikeret. 2. Simple instrumenter uden mange komponenter, lumener/kanyleringer, bundhuller, pasflader, konnektorer og indvendige mekanismer eller andre komplekse funktioner kan med held rengøres og desinficeres vha. en typisk vaske-/desinfektionscyklus til kirurgiske instrumenter som beskrevet i tabel 2 i denne manual. Enheder skal inspiceres nøje før sterilisering for at sikre effektiv rengøring. J. Inspektion, vedligeholdelse, testning og smøring 1. Undersøg hver enhed nøje for at sikre, at al synlig kontaminering er blevet fjernet. Hvis der bemærkes kontaminering, gentages rengørings-/desinfektionsprocessen. 2. Undersøg instrumentet visuelt for komplethed, beskadigelse og/eller kraftigt slid.

13 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 11 Bemærk: Hvis der bemærkes beskadigelse eller slid, som kan kompromittere instrumentets funktion, skal du kontakte din Zimmer repræsentant for at få et erstatningsprodukt. 3. Tjek de bevægelige deles bevægelse (f.eks. hængsler, bokslåse, konnektorer, skydedele osv.) for at sikre en problemfri bevægelse i hele det tilsigtede bevægelsesområde. 4. Hængslede, roterende eller artikulerende instrumenter skal smøres med et vandopløseligt produkt (f.eks. instrumentmælk eller tilsvarende smørelse), der er beregnet til kirurgiske instrumenter, der skal steriliseres. Visse vandbaserede instrumentsmørelser indeholder bakteriostatiske midler, som er nyttige. For at sikre, at de forbliver effektive, skal udløbsdatoen, der er angivet af producenten, overholdes for koncentrationer af stamopløsninger og færdige fortyndinger. Bemærk: Mineralolie eller silikonesmøremidler må ikke anvendes, da de 1) belægger mikroorganismer, 2) forhindrer direkte kontakt af overfladen med damp og 3) er svære at fjerne. Bemærk: Disse smøremiddelanvisninger gælder ikke luftdrevne eller elektriske instrumenter. Disse enheder har andre krav og skal smøres i henhold til producentens anvisninger. 5. Tjek instrumenter med lange slanke elementer (særligt roterende instrumenter) for distortion. 6. Hvor instrumenter er del af en større samling, sørges der for, at enhederne samles nemt med de matchende komponenter. K. Steril emballering Emballering af individuelle instrumenter Enkeltenheder skal pakkes i en/et steriliseringspose eller omslag af medicinsk kvalitet, som overholder de anbefalede specifikationer for dampsterilisering i nedenstående tabel. Sørg for, at posen eller omslaget er stor(t) nok til at rumme enheden uden at belaste forseglingerne eller ødelægge posen eller omslaget. Dampsteriliseringsomslag af medicinsk standardkvalitet kan anvendes til emballering af individuelle instrumenter. Emballagen skal klargøres vha. AAMI s dobbeltpakning eller en tilsvarende metode. Bemærk: Hvis der anvendes steriliseringsomslag, skal de være fri for rengøringsmiddelrester. Omslag, der kan genanvendes, anbefales ikke. Emballering af instrumentsæt i stive bakker og kasser med låg Sikkerhedsforanstaltning: Den samlede vægt af en omviklet instrumentbakke eller -kasse må ikke overstige 11,4 kg. Instrumentkasser kan anbringes i en godkendt steriliseringsbeholder med låg med pakning efter brugerens skøn. Den samlede vægt af instrumentsæt, -kasse og steriliseringsbeholder må ikke overstige 11,4 kg. Bakker og kasser med låg kan omvikles med dampsteriliseringsomslag af medicinsk standardkvalitet vha. AAMI dobbeltpakningsmetoden eller tilsvarende. Bakker og kasser med låg kan også anbringes i en godkendt steriliseringsbeholder med låg med pakning til sterilisering. Bemærk: Følg anvisningerne fra producenten af steriliseringsbeholderen for indsættelse og udskiftning af steriliseringsfiltre i steriliseringsbeholderen. Instrumentbakker og -kasser med definerede, prækonfigurerede layouts Områder, der er beregnet til specifikke enheder, må kun indeholde de enheder, der er specifikt beregnet til disse områder. Valgfri Zimmer instrumenter må ikke inkluderes i en prækonfigureret instrumentbakke eller -kasse, medmindre en dedikeret universel plads eller et dedikeret universelt rum er blevet inkluderet i designet, og retningslinjerne beskrevet nedenfor for bakker og kasser uden definerede layouts eller universelle pladser kan anvendes. Kun enheder, der er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer, skal inkluderes i Zimmer instrumentbakker. Disse validerede oparbejdningsanvisninger gælder ikke Zimmer bakker og -kasser, der omfatter enheder, der ikke er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer. Instrumentbakker med layouts, der kan omkonfigureres Konsoller, der er beregnet til specifikke enheder, må kun indeholde de enheder, der er specifikt beregnet til dem.

14 12 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Valgfri Zimmer instrumenter må ikke inkluderes i en instrumentbakke eller -kasse, der kan omkonfigureres, medmindre en dedikeret universel plads eller et dedikeret universelt rum er blevet inkluderet i layoutet, og retningslinjerne beskrevet nedenfor for universelle bakker uden definerede layouts eller universelle pladser kan anvendes. Kun enheder, der er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer, skal inkluderes i Zimmer instrumentbakker. Disse validerede oparbejdningsanvisninger gælder ikke Zimmer bakker og -kasser, der omfatter enheder, der ikke er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer. Konsoller, der er designet til at gennemtvinge demontering af en kompleks enhed, må ikke ændres til at kunne rumme den samlede enhed i bakken eller kassen. For at sikre, at enhederne sidder forsvarligt på deres tilsvarende konsoller, og for at forhindre beskadigelse af bakkeindholdet, må individuelle konsoller ikke overlappe hinanden, når de indsættes på bakkegulvet. Bemærkning: Visse individuelle konsoller kan designeres til samling på andre værtskonsoller. I disse tilfælde vil det matchende forhold konsollerne imellem blive afbildet grafisk på forsiden af værtskonsollen. Konsolfastgørelsesanordninger skal være helt tilkoblet bakkegulvet for at forhindre utilsigtet vandring, beskadigelse og/eller tab af bakkeindholdet. Bølgefjedre, der er anbragt over skaftet af konsolfastgørelsesanordningerne, er beregnet til at stabilisere konsoller ved at minimere spillerummet mellem dem og bakkegulvet. For at sikre den tilsigtede funktion skal konsollerne periodisk undersøges for beskadigede og/ eller manglende fjedre, som kan erstattes ved at kontakte din Zimmer repræsentant. Identifikationstags og tilknyttede mærkater på bakker skal svare til bakkeindholdet for at sikre, at der er korrekte bakker til rådighed under indgreb. Alle manuelle værktøjer, der er leveret af Zimmer til at hjælpe med at fjerne individuelle konsoller, må ikke forblive i instrumentbakkerne under oparbejdningen og er ikke beregnet til anvendelse under indgreb. Universelle instrumentbakker og -kasser, som ikke har definerede, prækonfigurerede layouts, eller som indeholder udefinerede universelle pladser eller rum, må kun anvendes under følgende forhold: Sikkerhedsforanstaltning: Den samlede vægt af en omviklet instrumentbakke eller -kasse må ikke overstige 11,4 kg.instrumentkasser kan anbringes i en godkendt steriliseringsbeholder med låg med pakning efter brugerens skøn. Den samlede vægt af instrumentsæt, kasse og beholder må ikke overstige 11,4 kg. Enhver enhed, der kan skilles ad, skal demonteres før anbringelse i kassen. Alle enheder skal arrangeres på en sådan måde, at dampen kan trænge ind i alle instrumentflader. Instrumenter må ikke stables eller anbringes i tæt kontakt med hinanden. Brugeren skal sikre, at instrumentkassen ikke hældes, og at indholdet ikke bliver forskubbet, når enhederne er arrangeret i kassen. Silikonemåtter kan anvendes til at holde enhederne på plads. Kun enheder, der er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer, skal inkluderes i Zimmer instrumentbakker. Disse validerede oparbejdningsanvisninger gælder ikke Zimmer bakker, der omfatter enheder, der ikke er fremstillet og/eller distribueret af Zimmer. L. Steriliseringsanvisninger Se tabel 4 for anbefalede minimumssteriliseringsparametre, der er blevet valideret af Zimmer til tilvejebringelse af et 10-6 sterilitetssikringsniveau (SAL). Hospitalet er ansvarligt for hospitalsprocedurerne vedrørende remontering, inspektion og emballering af instrumenterne, når de er blevet grundigt rengjorte på en måde, der sikrer, at dampen trænger ind og steriliserer dem samt tilstrækkelig tørring. Foranstaltninger til beskyttelse af skarpe eller potentielt farlige områder af instrumenterne skal også anbefales af hospitalet. Fugtig varme-/dampsterilisering er den foretrukne og anbefalede metode til ortopædiske instrumentsæt fra Zimmer. Anbefalingerne fra producenten til steriliseringsapparatet skal altid følges. Når flere instrumentsæt steriliseres i én steriliseringscyklus, skal det kontrolleres, at producentens maksimale kapacitet ikke overskrides.

15 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 13 Instrumentsættene skal klargøres og emballeres korrekt i bakker og/eller kasser, der lader damp trænge igennem og komme i direkte kontakt med alle overflader. Ethylenoxid eller gasplasmasteriliseringsmetoder må ikke anvendes, medmindre indlægssedlerne for det pågældende produkt specifikt giver anvisninger i sterilisering vha. disse metoder. Sterilisering med luftuddrivelse anbefales ikke, da cyklustiderne er for lange til at være praktiske. Tabel 4. Anbefalede dampsteriliseringsparametre Cyklustype Temperatur 2 Med omslag 7,8 og Eksponeringstid 1 Uden omslag 9 UK Prævakuum/ Pulserende vakuum C 3 minutter Prævakuum/ Pulserende vakuum 2,3 132 C 4 minutter Prævakuum/ Pulserende vakuum 4,12, C 18 minutter Prævakuum/ Pulserende vakuum C 8 minutter Sterilisering med luftuddrivelse 121 C / 90 minutter 40 minutter Minimums- Minimumstørretid 10 tid afkølings minutter 30 minutter 1 Valideret eksponeringstid krævet til at opnå et 10-6 sterilitetssikringsniveau (SAL). 2 Valideret eksponeringstemperatur krævet til at opnå et 10-6 sterilitetssikringsniveau (SAL). 3 Lokale eller nationale specifikationer skal følges, hvor dampsteriliseringskrav er strengere eller mere konservative end dem, der er anført i denne tabel. 4 Desinfektions-/dampsteriliseringsparametre anbefalet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) for oparbejdning af instrumenter, hvor der er mistanke om TSE/CJD-kontaminering. 5 For universelle instrumentkasser uden definerede pakkekonfigurationer. 6 AAMI/AORN-dampsteriliseringscykler med længere tider end dem, der er angivet, er også acceptable. 7 Dampsteriliseringsomslag af medicinsk kvalitet, som svarer til fire tykkelser af 140-trådantal musselin. 8 Stiv steriliseringsbeholder, der overholder ANSI/AAMI ST Flash- (umiddelbar anvendelse) dampsterilisering ved udsættelse ved C må kun anvendes i nødstilfælde. Instrumenterne skal være rene og skilt ad. 10 Tørringstiderne kan variere i henhold til indholdsstørrelse og skal øges for mere indhold. 11 Afkølingstiderne varierer i henhold til typen af steriliseringsapparat, der er anvendt, enhedens design, temperatur og den omgivende lufts fugtighed samt emballagetype, der er anvendt. Afkølingsprocessen skal overholde ANSI/AAMI ST Denne cyklus må ikke anvendes i USA. 13 Denne cyklus må ikke anvendes til deaktivering af prioner. Bemærk: Anvisningerne fra producenten af steriliseringsapparatet vedrørende drift og mængdekonfiguration skal følges eksplicit. M. Opbevaringsanvisninger Sterile, emballerede instrumenter skal opbevares på et dertil indrettet velventileret område med begrænset adgang, som beskytter mod støv, fugt, insekter, skadedyr og store temperatur/fugtighedsudsving. Sterile instrumentpakker skal undersøges nøje før åbning for at sikre, at pakkens integritet ikke er blevet kompromitteret. Bemærk: Vedligeholdelse af den sterile pakkes integritet er generelt hændelsesrelateret. Hvis et sterilt omslag er revet itu, perforeret, viser tegn på manipulering eller er blevet udsat for fugt, skal instrumentet rengøres, pakkes om og steriliseres. Bemærk: Hvis der er tegn på, at lågets forsegling eller filtrene på en steriliseringsbeholder er blevet åbnet eller kompromitteret, skal de sterile filtre udskiftes og instrumentsættet resteriliseres. 9. Hospitalsansvar for Zimmers lånesæt Ortopædiske kirurgiske instrumenter har generelt en lang holdbarhed, men forkert håndtering eller utilstrækkelig beskyttelse kan hurtigt reducere deres holdbarhed. Instrumenter, der ikke længere har en korrekt ydeevne pga. langvarig anvendelse, forkert håndtering eller behandling, skal returneres til Zimmer for at blive bortskaffet. Underret din Zimmer repræsentant om eventuelle instrumentproblemer.

16 14 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Lånesæt skal gennemgå alle trin vedrørende dekontaminering, rengøring, desinfektion, inspektion og endelig sterilisering, før de returneres til Zimmer. Dokumentation for dekontaminering skal vedlægges instrumenterne, der returneres til Zimmer. Operationsstuesupervisoren, chefen for den centrale forsyningsafdeling og din Zimmer repræsentant skal gøres opmærksom på manglende eller beskadigede instrumenter fra lånesæt for at sikre, at det næste hospital modtager et komplet sæt, der fungerer korrekt. Anvisningerne i denne manual er blevet valideret af Zimmer i laboratoriet og kan bruges til at klargøre ortopædiske enheder til anvendelse. Det er hospitalets ansvar at sikre, at oparbejdningen udføres vha. det behørige udstyr og de behørige materialer, og at personalet i oparbejdningsafdelingen er blevet tilstrækkeligt uddannet til at kunne opnå det ønskede resultat. Udstyr og processer skal valideres og overvåges rutinemæssigt. Alle afvigelser fra de givne anvisninger skal vurderes på behørig vis med henblik på effektivitet og for at undgå mulige utilsigtede konsekvenser. 10. Kundeserviceinformation Postadresse Zimmer, Inc West Center Street Warsaw, Indiana USA Zimmer GmbH Sulzer-Allee 8 CH-8404 Winterthur, Schweiz Telefon I USA: Uden for USA: lokal, international adgangskode (0) Denne Zimmer oparbejdningsmanual og de enhedsspecifikke rengørings- og samlings-/demonteringsanvisninger kan findes på under overskriften Medical Professional.

17 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Referencer 1. AAMI TIR12, Designing, testing, and labeling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: A guide for medical device manufacturers 2. AAMI TIR13, Principles of industrial moist heat sterilization 3. AAMI TIR30, A compendium of processes, materials, test methods, and acceptance criteria for cleaning reusable medical devices 4. AAMI TIR34, Water for the reprocessing of medical devices 5. ANSI/AAMI ST67, Sterilization of health care products Requirements for products labeled Sterile 6. ANSI/AAMI ST77, Containment devices for reusable medical device sterilization 7. ANSI/AAMI ST79, Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities 20. Robert Koch Institute (RKI), Hygiene Requirements for Reprocessing Medical Devices Federal Health Gazette, 10/ Robert Koch Institute (RKI), Hospital Supplies and Instrument Sterilization in Light of CJD Patients and Suspected CJD Cases, Federal Health Gazette, 7/ UK Department of Health, Health Technical Memorandum (HTM) 2010, Sterilization, Part 5 Good Practice Guide 23. UK Department of Health, Health Technical Memorandum (HTM) 2030, Washer-Disinfectors Validation and Verification 24. World Health Organization (WHO), WHO/CDS/CSR/APH 200.3, WHO Infection Control Guidelines for TSE 8. ANSI/AAMI ST81, Sterilization of medical devices Information to be provided by he manufacturer for the processing of resterilizable medical devices 9. ANSI/AAMI/ISO and Amendments 1 and 2, Medical devices Symbols to be used with medical device labels, labeling, and information to be supplied - Part 1: General Requirements 10. AORN, Standards, Recommended Practices and Guidelines 11. Association for Applied Hygiene (VAH) Verbund für Angewandte Hygiene, List of Disinfectants 12. ASTM F 565, Standard Practice for Care and Handling of Orthopedic Implants and Instruments 13. European Commission, Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices 14. German Instrument Working Group (AKI) Arbeitskreis Instrumenten-Aufbereitung, Proper Maintenance of Instruments, 8th Ed, IAHCSMM, Central Service Technical Manual 16. ISO 15883, Washer/Disinfectors: Requirements, Terms and Definitions and Tests 17. ISO 17664, Sterilization of medical devices Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices 18. ISO , Sterilization of health care products moist heat, Part ISO , Sterilization of health care products moist heat, Part 2 Bemærk: Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

18 16 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Bilag 1 - Rengørings-/desinfektions-/steriliseringsvalideringsproces Zimmers manuelle og kombinerede manuelle/automatiserede rengørings- og desinfektionsmetoder er udviklet vha. sporelogaritmisk reduktion og visuelle inspektionskriterier for at bestemme kritiske rengøringsparametre. De genanvendelige enheder eller enhedsfunktioner udsættes for blodrester med ca. 106 sporer pr. ml. Prøverne får lov til at tørre i 30 minutter før rengøring/desinfektion. Efter rengøring undersøges testprøverne visuelt for tegn på resterende blodrester. Mikrobielle belastningsekstraktioner udføres for at bestemme antallet af sporer, der er tilbage i testprøverne. Dataene sammenlignes med positive kontroller for at bestemme, om acceptkriterierne er opfyldt. Rengørings-/ desinfektionsprocesserne, som er beskrevet i denne manual, er blevet valideret i henhold til følgende standarder: AAMI TIR 12, Designing, testing, and labeling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: A guide for device manufacturers AAMI TIR 30, A compendium of processes, materials, test methods, and acceptance criteria for cleaning reusable medical devices Alle genanvendelige enheder efterses for at sikre, at enhedsfunktionerne ikke er mere udfordrende end dem, der er valideret. Efterhånden som nye, mere udfordrende funktioner dukker op, valideres disse funktioner, eller enheden ændres til et mindre udfordrende design. Zimmer prævakuum- (trykpuls) og steriliseringscyklusser med fugtig varm luftuddrivelse er udviklet vha. F0 data for at etablere kritiske cyklusparametre. Kalibrerede termokoblere anbringes på de mest udfordrende steder i instrumentkasser med henblik på varmegennemtrængningsundersøgelser. Fugtige varmecyklusser valideres vha. halvcyklusundersøgelser vedrørende mikrobielle udfordringer for at bevise letalitet via overkill -metoden til påvisning af et 10-6 eller bedre sterilitetssikringsniveau (SAL). Denne metode benytter biologiske indikatorer (BI), der er inokuleret med mere end en million (10 6 ) resistente sporer (Geobacillus stearothermophilus) anbragt på de mest udfordrende steder i instrumentsættet. Undersøgelser udføres vha. engangssteriliseringsomslag til fugtig varme og/eller stive dampsteriliseringsbeholdere (Aesculap). Vellykkede halvcyklusundersøgelser vedrørende mikrobielle udfordringer resulterede i en samlet udryddelse af alle BI er og påviser en sporelogaritmereduktion på mindst tolv (10-6 SAL eller bedre) for den mest resistente mikroorganisme i en population på mere end en million. Anbefalet tørretid valideres ved at påvise, at præsteriliserings- og poststeriliseringskassevægten er inden for 3 procent uden synlig fugt efter endt komplet steriliseringscyklus. Varighedsundersøgelser udføres også vha. flere cyklusser ved 135 C i 18 minutter for at sikre, at instrumentkassen og indholdet kan modstå gentagen behandling ved de maksimale parametre. Steriliseringsparametrene, som er beskrevet i denne manual, er blevet valideret i henhold til følgende standarder: AAMI TIR 12, Designing, testing, and labeling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: A guide for device manufacturers ANSI/AAMI/ISO 17665, Sterilization of health care products Moist heat Part 1: Requirements for the development, validation, and routine control of a sterilization process for medical devices

19 Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering 17

20 Zimmer Denmark Herstedvang Albertslund Tlf Kontakt din Zimmer repræsentant, eller besøg os på CE-mærket gælder kun, hvis det også er trykt på produktetiketten Rev. 5, 2014, Zimmer, Inc. +H /$$ C134

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 DOKUMENTERET I KAMPEN MOD KRYDSINFEKTION Getinge FD1800 s fremragende rengørings- og desinfektionsresultater har gjort den til en veletableret

Læs mere

EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1

EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1 DA EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Forskriftsoplysninger. Yderligere

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (Forskriftsoplysninger).

Læs mere

GetinGe 46-serien DesinFiCerenDe VAsKeMAsKiner

GetinGe 46-serien DesinFiCerenDe VAsKeMAsKiner Getinge 46-serien DESINFICERENDE VASKEMASKINER Hvor mange enheder skal du behandle? Hvilke typer? Getinge 46-serien omfatter maskiner, der præcist matcher dine behov. Andre muligheder Flow-overvågning

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

IMPLANTATSYSTEM TIL METATARSALHOVED FOR MINDRE TÆER (LMH)

IMPLANTATSYSTEM TIL METATARSALHOVED FOR MINDRE TÆER (LMH) DA IMPLANTATSYSTEM TIL METATARSALHOVED FOR MINDRE TÆER (LMH) 152382-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ORTHOLOC 3Di-SKINNESYSTEM TIL ANKELFUSION 148956-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-SKINNESYSTEM TIL ANKELFUSION 148956-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA ORTHOLOC 3Di-SKINNESYSTEM TIL ANKELFUSION 148956-1 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com. Klik herefter på valget Prescribing

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER

KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER Side 1 af 11 KLINISKE RETNINGSLINIER FOR Side 2 af 11 Procedurer for rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper Baggrund Fleksible endoskoper er med deres lange tynde kanaler vanskelige at rengøre.

Læs mere

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Fødevaresikkerhed som topprioritet Flere produkter i f lere farver end nogen andre Vægophæng Børster Koste Skrabere Spande

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Elektrokirurgiske penne

Elektrokirurgiske penne Elektrokirurgiske penne Drevet af sikkerhed. Fokuseret på kvalitet. elektrokirurgiske penne Vælg sterile penne med trykknap og vippekontakt. Pennene er tilgængelige alene eller sammen med et hylster for

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima

Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima Ideel til rengøring og desinficering i een arbejdsgang Serien af Nilfisk-ALTO damprensere dækker mange anvendelsesområder inden for en lang

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser 2 serien Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser Udfordringer og udgifter til rengøringsdrift Dine udfordringer: Ledelse af personalet & sikkerhed Opretholdelse af rengøringsydelse og -effektivitet

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Esbjerg Sygehus DKC. KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen. Optikker & Lyslederkabler. Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen.

Esbjerg Sygehus DKC. KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen. Optikker & Lyslederkabler. Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen. Esbjerg Sygehus DKC Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen Optikker & Lyslederkabler Karin Meldgaard KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen Karl Storz Endoskopi Tysk familieejet virksomhed, beliggende

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1

GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1 GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1 2 GETINGE WD15 CLARO 2 GETINGE WD15 CLARO 3 DET ER INDSIGTEN, DER GØR FORSKELLEN Hver gang vi udvikler et nyt

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL INDIKATORER TIL PROCESKONTROL Forebyg smitterisiko SSI markedsfører kvalitetssikrede biologiske og kemiske indikatorer samt rengøringsindikatorer til kontrol af sterilisations-, desinfektions- og rengøringsprocesser.

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader.

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader. Førstehjælp 215 Førstehjælp Du har kun to øjne - pas på dem! Synet er en af vores vigtigste sanser. Hvert år sker der tusindvis af øjenulykker på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, i trafikken,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012 Kontaminering af prøvestande Marts 2012 Fra det virkelige liv! 1. En flowmåler, der anvendes til dosering af det aktive stof i et sprøjtemiddel, tages ud til rekalibrering Inden forsendelse gennemgår måleren

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

shape fitting technology AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product.

shape fitting technology AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read these instructions and save for future reference. shape fitting technology

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler Toyota Bilpleje Komplet kollektion af bilplejemidler Det er nemt at pleje din bil Du stoler på din Toyota. Dag efter dag. Uanset hvor turen går hen, giver det ro i sjælen, at din bil er driftsikker og

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

gke Steri-Record og gke Clean-Record Test indikatorer til steriliserings- og vaskeprocesser

gke Steri-Record og gke Clean-Record Test indikatorer til steriliserings- og vaskeprocesser gke Steri-Record og gke Clean-Record Test indikatorer til steriliserings- og vaskeprocesser 2 Indholdsfortegnelse Bowie Dick simulations test... 4 Bowie Dick test PCD hulrørsparameter... 5 Bowie Dick test

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Drift og Vedligeholdelse Manual

Drift og Vedligeholdelse Manual Drift og Vedligeholdelse Manual 1. MANUAL TIL VEDLIGEHOLDELSE AF ALUFLAM PRODUKTER:... 3 2. ELEMENTER MED PULVERLAKERET OVERFLADE:... 3 2.1. Indendørs rengøring og vedligeholdelse:... 3 2.2. Udendørs rengøring

Læs mere

Gripo Alu. Brugsvejledning

Gripo Alu. Brugsvejledning Gripo Alu Brugsvejledning 1 Hepro Hjælpemiddelproducenten Hepro er et norsk firma som udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til voksne og børn med nedsat mobilitet. Firmaet blev oprettet i 1987 og

Læs mere

SlingOn. Brugsanvisning

SlingOn. Brugsanvisning SlingOn Brugsanvisning IMM1032_IFU_DK Version 5 2015 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 2 Indhold Overskrift...Side Generelt/Symboler/Egenskaber/Miljø... 4 Praktisk

Læs mere