YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp"

Transkript

1 YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp

2 INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp? Kontanthjælp eller starthjælp Særlig støtte til høje boligudgifter Anden hjælp Sådan får du økonomisk hjælp Hvad skal du gøre? Udbetaling af hjælp Supplerende kontanthjælp Det hjælper vi dig med i Ydelsesservice Betingelser for at få økonomisk hjælp En ændring i dine forhold Ophold i Danmark Stå til rådighed for arbejdsmarkedet Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Formue, indtægter, værdier, opsparing Hvis din situation ændrer sig mens du får hjælp Hvis du får et job

3 5. Indstik: Satser per 1. januar 6. Skal hjælpen tilbagebetales? Mistet ret til økonomisk hjælp Hvis du udebliver fra samtaler, afviser tilbud eller har ubegrundet fravær Når du ikke giver oplysninger om arbejdsindtægter Ægtefællers tilknytning til arbejdsmarkedet (300-timers reglen og 450-timers reglen) Kan jeg klage? Betydning i forhold til andre ydelser Boligstøtte/boligsikring Forældrebetaling til vuggestuer, dagpleje mm Børnebidrag Kontaktoplysninger

4 1. Hvilke former for økonomisk hjælp? I Ydelsesservice kan du søge om økonomisk hjælp til forsørgelse. Hjælpen beregnes ud fra gældende lovgivning. Kontanthjælp eller starthjælp For at kunne modtage kontanthjælp skal du kunne dokumentere ophold i Danmark, på Færøerne eller i Grønland i 7 år ud af de seneste 8 år. Hvis du ikke kan det, er du ikke berettiget til kontanthjælp, men vil derimod kunne søge starthjælp. søger kontanthjælp, men først når Ydelsesservice har modtaget den nødvendige dokumentation for dine boligudgifter. Det er derfor vigtigt, at du afleverer dokumentationen med det samme. Anden hjælp I Ydelsesservice administrerer vi desuden ydelser som enkeltydelser, introduktionsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksydelse samt ydelser efter lov om delpension og lov om børne-pasningsorlov. Hjælpens størrelse, kan du se i den indlagte side med takster. Særlig støtte til høje boligudgifter Har du egne børn i hjemmet, eller er du over 25 år og har høje boligudgifter, beregner Ydelsesservice om du er berettiget til særlig støtte. Beregningen foregår altid, når du 4

5 2. Sådan får du økonomisk hjælp Du kan søge om økonomisk støtte, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv og ikke har en ægtefælle, der kan forsørge dig. Hvad skal du gøre? For at få kontanthjælp eller starthjælp skal du først: Henvende dig i Jobcentret og melde dig ledig Stå til rådighed for arbejdsmarkedet Spørger os, hvis du er i tvivl om noget, eller søger mere information på Holder dine aftaler med Ydelsesservice - og med Jobcentret Udbetaling af hjælp Der går max 10 hverdage fra vi har fået din ansøgning med den nødvendige dokumentation, til du får at vide, om du kan få hjælp. Hvis du ikke får et job med det samme, bliver du henvist til at søge økonomisk hjælp i Ydelsesservice. Her får du udleveret et ansøgningsskema til kontanthjælp, som du skal udfylde og aflevere i Ydelsesservice. Det går nemmere i Ydelsesservice hvis du: Læser denne pjece Medbringer den relevante dokumentation til din ansøgning om kontanthjælp/starthjælp, se kapitel 3 Har du ret til hjælp, vil pengene blive udbetalt bagud og komme ind på din NemKonto den sidste hverdag i måneden. Din kontanthjælp vil typisk være til rådighed på din konto om eftermiddagen. Tal først med din bank for at undersøge om pengene er gået ind på kontoen, før du kontakter Ydelsesservice. Vi har ikke mulighed for at give dig din hjælp på check eller kontant, men vil altid benytte din NemKonto. 5

6 Supplerende kontanthjælp Hvis du modtager supplerende kontanthjælp, skal du hver måned aflevere en kopi af din, eller din ægtefælles lønseddel, dagpengespecifikation el. lign. til Ydelsesservice. Der kan gå op til 5 hverdage før din kontanthjælp er til rådighed på din konto, så det er vigtigt, at vi får dokumentation for dine indtægter hurtigt, så vi kan udbetale pengene til dig. NemKonto Alle i Danmark skal have en NemKonto. En NemKonto er en helt almindelig bankkonto, man har i forvejen, og som det offentlige bruger til at udbetale penge til. Har du ingen NemKonto, skal du kontakte din bank. Når du har oprettet kontoen, kan vi overføre penge til NemKontoen i løbet af nogle dage. 6

7 3. Det hjælper vi dig med i Ydelsesservice Ydelsesservice sikrer, at du får den rigtige ydelse til rette tid, så du kan fokusere på din arbejdssituation. Ydelsesservice: Viser dig, hvordan du søger kontanthjælp eller starthjælp Fortæller, hvad du skal have med af dokumentation Sender dig en udbetalingsmeddelelse, hvis du er bevilget hjælp Giver dig råd og vejledning om de regler og krav der er, når du søger og modtager hjælp Skaffer tolkebistand, hvis du har brug for det i vores samarbejde Dokumentation omfatter Dokumentation på, at du er blevet opsagt fra dit job. Hvis du fik dagpenge fra A-kassen, medbringes afgørelse om, at dagpengene er ophørt. Lønseddel for dig og din evt. ægtefælle for de sidste 3 måneder. Dokumentation for udgifter, herunder husleje, el, varme, telefon, licens mv. Dokumentation for formue, se kapitel 4. Eksisterer formuen ikke længere medbringes kontoudskrift fra banken. Er du selvstændig og har du afmeldt dit SE nr. skal du medbringe dokumentation for afmelding samt regnskaber. Andre forhold som har betydning for din ansøgning dokumenteres. 7

8 4. Betingelser for at få økonomisk hjælp En ændring i dine forhold For at få kontanthjælp eller starthjælp skal dine forhold have ændret sig, så du eller din ægtefælle ikke længere kan forsørge dig selv/ jer selv eller din/jeres familie. Ændringen kan være: Arbejdsløshed Sygdom Barsel Separation Skilsmisse Ophold i Danmark Du skal opholde dig i Danmark. Kun i særlige tilfælde kan du under kortvarige ophold i udlandet få udbetalt hjælp. Har du planer om at rejse, skal du straks give besked først til Jobcentret og så til Ydelsesservice, så du kan få information, om hjælpen vil blive stoppet, eller om du er omfattet af de særlige tilfælde. Stå til rådighed for arbejdsmarkedet Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt arbejdssøgende, medmindre det i samarbejde med Jobcentret vurderes, at du ikke kan arbejde på grund af sygdom, barsel, manglende børnepasning etc. Jobcentret vurderer, om du er til rådighed for arbejdsmarkedet, og du skal henvende dig til dem, hvis du ikke kan arbejde. Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt overfor hinanden. Betingelsen for at få hjælp er, at I samlet set ikke kan forsørge jer selv. Dette gælder uanset, om I har fælles bopæl. 8

9 Formue, indtægter, værdier, opsparing Du har ikke ret til kontanthjælp/ starthjælp hvis Din ægtefælle har en indtægt, som kan forsørge jer begge Du eller din ægtefælle har formue, som kan dække jeres økonomiske behov. Din formue må således ikke overstige kr. For du og din ægtefælle tilsammen må formuen ikke overstige kr. Undtagelsesbestemmelser er knyttet til friværdi i helårsbolig Formue er f.eks. indestående i bank, aktier, obligationer og andre værdipapirer, friværdi i bolig samt motorkøretøjer. Formue kan også være kapitalpension, ratepension eller anden opsparing til fratræden fra arbejdsmarkedet. Formue af den type ser vi bort fra i de første 6 måneder på kontanthjælp. Herefter afgør størrelsen på pensionen eller opsparingen om du kan få hjælp. Spørg os i Ydelsesservice, hvis du har den slags opsparing eller pension. Hvis din situation ændrer sig mens du får hjælp Når du modtager økonomisk hjælp i Ydelsesservice, skal du oplyse os om alle ændringer, der kan have indflydelse på din økonomi. Det kan f.eks. være at: Du arver en sum penge Du vinder i lotto Du bliver gift (hjælpen beregnes ud fra din og din ægtefælles samlede indkomst) Du tjener penge Du søger ind på en uddannelse Hvis du får job I det øjeblik, du kan forsørge dig selv, kan du ikke længere modtage kontanthjælp eller starthjælp. Straks du får et job, skal du give Ydelsesservice besked, så vi hurtigt kan stoppe hjælpen. Det er vigtigt, så du slipper for at skulle betale hjælpen tilbage senere. 9

10 6. Skal hjælpen tilbagebetales? Kommunen kan kræve, at du tilbagebetaler hjælpen, f.eks. hvis du: Har opsagt dit arbejde ubegrundet eller ubegrundet er stoppet i et aktiveringstilbud På grund af egne forhold har været årsag til, at du blev opsagt fra dit arbejde I løbet af kortere tid vil være i stand til at betale tilbage Har undladt at give oplysninger om ændringer i dine forhold, som har betydning for hjælpens størrelse Får en erstatning, et underholdsbidrag eller lignende, som dækker samme formål som hjælpen Tilbagebetaling af hjælp Når vi har beregnet, hvor meget du skal betale tilbage, sender vi en meddelelse til kommunens opkrævning om vores krav. Du vil herefter blive kontaktet af opkrævningen, som beder om, at du betaler det fulde beløb tilbage, og er du ikke i stand til det, skal du kontakte kommunen om en afdragsordning. Kommunens opkrævning vil så tage udgangspunkt i dine økonomiske forhold, så du afdrager løbende i stedet for at betale hele beløbet på én gang. 10

11 7. Mistet ret til økonomisk hjælp Hvis du udebliver fra samtaler, afviser tilbud eller har ubegrundet fravær Hvis du: Udebliver fra samtaler i Jobcentret, uden rimelig grund ophører hjælpen i den periode, der går, fra du skulle være mødt til samtalen og indtil, du igen tager kontakt til Jobcentret. Hvis du: Afviser et tilbud om arbejde eller aktivering Ikke giver rettidig meddelelse om sygdom og fravær Holder op i et tilbud uden rimelig grund vil det få konsekvenser for din kontanthjælp/starthjælp, som kan blive nedsat. Hvis du har ubegrundet fravær eller udebliver helt fra dit aktiveringstilbud, vil din hjælp blive reduceret. Hjælpen kan ophøre helt, hvis du gentagne gange udebliver fra tilbud eller afviser tilbud om arbejde eller aktivering uden rimelig grund. Vær opmærksom på, at ophør af hjælp også får konsekvenser for din evt. ægtefælle. Når du ikke giver oplysninger om arbejdsindtægter Hvis du eller din evt. ægtefælle mod bedre vidende tilsidesætter jeres pligt til at oplyse om arbejdsindtægter, vil den kontanthjælp, du og din evt. ægtefælle uberettiget har modtaget, blive krævet tilbagebetalt. Derudover kan den fremtidige kontanthjælp blive enten krævet tilbagebetalt eller nedsat med 1/3 i 3 uger første gang, det sker. Sker det igen, nedsættes hjælpen herefter med 1/3 i 20 uger. 11

12 Hvis du modtager starthjælp og du eller din evt. ægtefælle mod bedre vidende tilsidesætter jeres pligt til at oplyse om arbejdsindtægter, vil 1/3 af starthjælpen i 3 uger blive krævet tilbagebetalt. Sker det igen vil 1/3 af starthjælpen i 20 uger blive krævet tilbagebetalt. Ægtefællers tilknytning til arbejdsmarkedet Ægtepar, som har fået kontanthjælp i sammenlagt 2 år skal kunne vise tilknytning til arbejdsmarkedet. Både du og din ægtefælle skal dokumentere mindst 300 timers ordinært og ustøttet arbejde indenfor de sidste 24 kalendermåneder. Kan en af jer ikke vise det krævede antal arbejdstimer, ophører hjælpen til denne. Hjælpen kan først genoptages, når der kan dokumenteres 300 nye arbejdstimer og de andre betingelser for at få kontanthjælp i øvrigt er opfyldt. Vær opmærksom på at fra den 1. juli 2011 skal du og din ægtefælle kunne dokumentere 450 timers ordinært og ustøttet arbejde. Søg derfor grundig vejledning i Jobcentret, hvis I har modtaget kontanthjælp i lang tid uden at have haft særlig meget tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis I er i risiko for at miste hjælp på grund af manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, skal Ydelsesservice sende jer et brev om denne risiko senest 6 måneder før, I vil miste hjælpen. Ordinært, ustøttet arbejde Ordinært, ustøttet arbejde omfatter ikke praktik jobtræning med løntilskud frivilligt arbejde 12

13 8. Kan jeg klage? Du kan klage over kommunens afgørelser inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Du kan klage både mundtligt eller skriftligt. Klager over afgørelser truffet i Ydelsesservice skal indgives til Ydelsesservice, som herefter vil vurdere afgørelsen igen. Du har også mulighed for at klage til Borgerrådgiveren i Høje-Taastrup Kommune. Det er ikke Borgerrådgiverens opgave at forholde sig til de afgørelser, vi træffer i Ydelsesservice. Men Borgerrådgiveren kan vurdere om vi lever op til almindelige retningslinier for offentlig service og god sagsbehandling. Fastholder Ydelsesservice afgørelsen, sender vi din klage til afgørelse i Beskæftigelsesankenævnet. Hvis Ydelsesservice ikke lever op til de almindelige retningslinjer om offentlig service og god sagsbehandling, kan du også klage til Ydelsesservice. 13

14 9. Betydning i forhold til andre ydelser På kontanthjælp og starthjælp er din indtægt normalt lavere end din hidtidige indtægt. Det kan have konsekvenser for andre ydelser. Boligstøtte/boligsikring Når du starter med at modtage kontanthjælp eller starthjælp bør du henvende dig til Borgerservice på Rådhuset og oplyse dette. En lavere indtægt kan betyde ret til boligstøtte. Hvis du allerede modtager boligstøtte, bør du undersøge hos Borgerservice på Rådhuset, om støtten skal reguleres. fritidshjem eller SFO, bør du spørge Borgerservice om betalingen kan nedsættes, eller du kan få friplads. Borgerservice ligger på Rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup og har telefonnummer Borgerservices åbningstider og telefontider kan ses på kommmunens hjemmeside Børnebidrag Betaler du børnebidrag til kommunen og modtager du kontanthjælp eller starthjælp, bliver børnebidraget trukket direkte i din hjælp. Bor du sammen med andre afhænger boligstøtten af hele husstandens indkomst. Du bør derfor også kontakte Borgerservice på Rådhuset, hvis en anden person fra din husstand starter med at modtage kontanthjælp eller starthjælp. Forældrebetaling til vuggestue, dagpleje, mm. Har du børn i dagpleje, vuggestue, Betaler du børnebidrag, der ligger ud over normalbidraget, kan du spørge Statsforvaltningen om bidraget kan nedsættes pga. ændret indtægt. Statsforvaltningen ligger i København på Borups Allé 177, D E, 2400 København NV og har telefonnummer Statsforvaltningens åbningstider og telefontider kan ses på 14

15 Kontaktoplysninger: Ydelsesservice Høje-Taastrup Kommune Personlig og skriftlig henvendelse Erik Husfeldts Vej 2C, 2630 Taastrup Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A, 2630 Taastrup Telefon: Mail: Telefonisk henvendelse og henvendelse per mail Telefon: Telefax: Mail: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Telefontiden er den samme som åbningstiden 15

16 Ydelsesservice Oktober

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 29 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 37 Arbejdsskade 37 Arbejdsfastholdelse

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Snart færdig med studiet hva så?

Snart færdig med studiet hva så? Snart færdig med studiet hva så? Trine Fredtoft, Marie Gjerum og Lise Kristensen Studenterrådgivningen 2006 Studenterrådgivningen Snart færdig med studiet hvad så? Indhold Forord Fra studieliv til voksenliv

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere