Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år"

Transkript

1 en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores skole. Vi har snakket om rygepolitik og alt muligt andet. Pige 17 år, 1.g Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år Men regler er bare ikke nok, hvis der ikke er nogen konsekvenser. Dreng 17 år Jeg tror man lærer folk bedre at kende, hvis man lige sidder og snakker over en øl. Dreng 17 år Det skal selvfølgelig være hele skolen, der er med på det også lærerne.

2 indhold 03 Klar alkoholpolitik - en guide 09 Trin 3 Sæt dagsordenen 04 Derfor 10 Trin 4 Tag dialogen 05 Vi står bag 11 Trin 5 Formuler 06 Alkoholguiden 12 Trin 6 Formidling af 07 Trin 1 De første overvejelser 13 Trin 7 Alkoholpolitikken i praksis 08 Trin 2 Intern organisering

3 Klar alkoholpolitik en guide Vi anbefaler Nogle uddannelsessteder har en alkoholpolitik andre ikke. Nogle har en politik, men eleverne kender den ikke. På de her sider kan du se forslag til, hvordan dit uddannelsessted kommer i gang med at diskutere og formulere en alkoholpolitik. Guiden er lavet med udgangspunkt i unge og deres oplevelser. Den er nem at bruge men vigtigst af alt, så lægger den op til, at eleverne skal inddrages i arbejdet med at formulere en alkoholpolitik. Vi anbefaler At uddannelsessteder har en klar alkoholpolitik At børn og unge under 16 år ikke drikker alkohol At unge mellem 16 og 18 år drikker mindst muligt At kvinder højst drikker 14 genstande om ugen At mænd højst drikker 21 genstande om ugen At man maximalt drikker 5 genstande ved samme lejlighed Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores skole. Vi har snakket om rygepolitik og alt muligt andet. Pige 17 år, 1.g 03

4 Derfor Derfor er alkoholpolitikker en god ide Ungdomsuddannelser og uddannelsesinstitutioner bør for at undgå problemer med unge, der drikker for meget, udarbejde en alkoholpolitik i dialog med de unge. Alkoholpolitikken skal sætte retningslinjer for, hvornår og under hvilke former unge må købe og indtage alkohol til bl.a. fester på uddannelsesinstitutionen. Retningslinjerne skal bl.a. omfatte, hvilken type alkohol der må serveres, og hvor meget der må udskænkes. Desværre viser undersøgelser, at danske unge tror, at alle andre unge drikker alkohol tidligere, mere og oftere end dem selv. Det kan få dem til at efterligne en adfærd, der ikke har hold i virkeligheden. Det skal en klar alkoholpolitik forebygge. vi må spørge lærerne, hvor meget vi må drikke (på studietur). Og så spørger man lige den anden lærer, hvis man ikke er tilfreds med den første lærers svar På et eller andet punkt kunne det være fedt, hvis alle lærere bare vidste, at sådan ser vi det fra skolens side. Dreng 18 år En praktisk anvendelig guide med udgangspunkt i eleverne Alkoholpolitik på uddannelsessteder handler om eleverne. Derfor bør den også tage udgangspunkt i eleverne. De er trods alt eksperterne... i at være sig selv. Derfor har fokusinterview - foretaget af en uafhængig forsker - med elever fra både by og land fra Jylland, Fyn og Sjælland skabt fundamentet for guiden til en alkoholpolitik. I guiden har vi skåret ind til benet og lader andre om lange udredninger og tykke bøger. Denne guide er praktisk anvendelig med omtanke for eleven, læreren og forældre i en travl hverdag. Guiden lægger op til, at inddrager eleverne og deres forældre i alle processens faser. Først her, tror vi, en alkoholpolitik kan virke og få opbakning. Guiden er udformet, så den kan tilpasses alt efter de lokale forhold på de enkelte uddannelsessteder. 04

5 Vi står bag Bryggeriforeningen Bryggeriforeningen har taget initiativ til at lave guiden til og har stået for udviklingen af konceptet. Center for Undervisningsmidler Guiden er blevet til i samarbejde med Center for Undervisningsmidler under University College Syddanmark. Danske Erhvervskoler - Lederne Foreningen har bistået med at kvalitetssikre selve Guiden og er et vigtigt led i formidlingen af denne til erhvervsskolerne. ELever Elever fra uddannelsessteder har bidraget til fokusgruppeinterviews. Eleverne er fra gymnasier, teknisk skoler og handelsskoler fra hele Danmark. Ung til ung Formidlerne Spørgsmål om kan rettes til Mikael Kelk Kampagnechef, Bryggeriforeningen Ung Til Ung Formidlerne har deltaget i fokusinterviews og bidraget med deres egne erfaringer og ungekorpsets samlede erfaringer. Finansieres af Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg kommune. 05

6 Alkoholguiden Her er de 7 trin, uddannelsesstederne skal igennem i arbejdet med at skabe en vedvarende alkoholpolitik. trin 1 De første overvejelser trin 4 Tag dialogen trin 2 Intern organisering trin 5 Formulér trin 3 Sæt dagsordenen trin 6 Formidling af trin 7 Alkoholpolitikken i praksis 06

7 trin 1 De første overvejelser En alkoholpolitik på et uddannelsessted er primært rettet mod eleverne. Det er vigtigt, at processen med at formulere en alkoholpolitik omfatter alle parter men først og fremmest eleverne. Både elever, lærere og ledelse skal deltage i arbejdet, så det munder ud i et resultat, som alle på skolen føler et ansvar overfor. Det er også vigtigt at overveje, hvordan resultatet formidles og gøres til en del af skolens dagligdag. Når er formuleret, skal den holdes levende. Den skal vedligeholdes og revideres. Arbejdet med at udvikle en alkoholpolitik består af en række trin, som skal tænkes ind i planlægningen. Jeg tænker, at det er vigtigere, hvordan alkoholkulturen er eleverne imellem, end hvordan den bliver sat på skolen. 07

8 trin 2 Intern organisering Det er en god idé at nedsætte en styregruppe, som er tovholder på projektet. Den bør bestå af repræsentanter for både elever (f.eks. elevrådet), lærere og ledelse. Eleverne Alkoholpolitikken regulerer elevernes alkoholkultur. Derfor er det afgørende, at eleverne involveres i processen. Inddragelse af de unges oplevelser og synspunkter giver det bedste grundlag for en bred accept af de værdier og rammer, som politikken kommer til at indeholde, og eleverne får et medansvar for at føre den ud i livet. Dialogen med og blandt eleverne medvirker også til at sætte perspektiv på den eksisterende alkoholkultur. Lærere og ledelse Lærere og ledelse er nøglepersoner. Det er dem, der i det daglige og på studieture har opgaven med at håndhæve regler og aftaler. Det er helt afgørende, at der er fælles fodslag og opbakning til blandt dem, der tegner skolen. Forældrene Forældrenes holdning til de unges forbrug af alkohol har afgørende betydning for, hvor meget de unge drikker. Derfor skal styregruppen overveje, hvordan forældrene skal inddrages i forhold til. Forældre kan f.eks. være betydningsfulde sparringspartnere for skolen i arbejdet med implementeringen. Forældrene skal sikres god information om skolens alkoholpolitik, så den kan indgå i de samtaler om alkohol, forældrene har med deres unge ikke mindst ved overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse. Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år Vores skole plaprer løs om, at vi skal have det bedste fællesskab. Så det er da en del af at gøre fællesskabet bedre, at alle skal kunne komme til de der fester det skal ikke være alkoholen, der holder dem fra det. Dreng 17 år 08

9 trin 3 Sæt dagsordenen Som indledning til det egentlige arbejde med er det en god ide at bruge nogle kræfter på at skabe fokus på en fælles dagsorden og sikre et godt grundlag for den fælles refleksion og dialog. Det kan f.eks. ske ved: Alkohol som emne kan inddrages i undervisningen. På klarsnak.com kan du finde en masse information om alkohol, og det lokale Center for Undervisningsmidler kan evt. hjælpe med materialer. På vores skole, når vi skal af sted på studietur, så skal vi afsted på druktur. Dreng 18 år Gennemførelse af alko barometret på klarsnak.com, som afdækker i hvilke sammen hænge eleverne drikker alkohol og hvad holdningen hertil er. Resultaterne kan præsenteres på en fællessamling. Undersøgelsen kan evt. gennemføres af en af skolens klasser som led i undervisningen Valghold i mediefag kan lave film om alkohol og festkultur, som vises i en fællestime Inddragelse af Ung til Ung-formidling, unge Rusmiddelguider og andre lignende projekter, som bygger på unges dialog med andre unge om alkohol. Tilbuddet findes dog ikke i alle kommuner. Fællestime med en ekstern oplægsholder. 09

10 trin 4 Tag dialogen For at sikre en bred forankring af den kommende alkoholpolitik er det vigtigt at skabe mulighed for, at elever og lærere kan komme med input og overvejelser omkring indholdet. Diskussionspunkter Hvilke drikkesituationer findes der? Hvilke af de drikkesituationer skal med i? Hvordan skaber vi en alkohol- og festkultur, hvor der er plads til alle? Hvordan kan vi lave sociale arrangementer, hvor alkohol ikke spiller hovedrollen? Hvilke regler skal der være, når det gælder alkohol? Hvilke konsekvenser skal det have, hvis man overtræder reglerne? Emnerne kan diskuteres i de enkelte klasser eller i grupper på tværs måske som del af en temadag eller i en fællestime - og elevrådet eller styregruppen kan stå for opsamlingen af bidrag til det videre arbejde. Det er selvfølgelig også muligt at samle en mindre gruppe af repræsentanter for eleverne og lade dem komme med input eller at lade det være en opgave for elevrådet. Uanset hvordan man vælger at organisere diskussionen, er det vigtigt, at der bliver taget referater, som kan bruges i det videre arbejde. Lærergruppen kan tage emnet op i pædagogisk råd, på teammøder eller lign. Nogle af de problematikker, som fremhæves tydeligst hos eleverne, når de skal karakterisere den nuværende alkoholkultur på deres uddannelsessted, er fraværet af fælles fodslag hos lærerne og manglende konsekvens af overtrædelse af skolens regler. Derfor er det vigtigt, at lærergruppen forholder sig til spørgsmål som: Hvordan kan vi sikre, at eleverne generelt oplever en klar holdning og konsekvens fra skolens side på dette område? Jeg synes, det er vigtigt, at man kan være sammen helt uden (alkohol), fordi der så også er plads til dem, der virkelig ikke vil. Jeg tror man lærer folk bedre at kende, hvis man lige sidder og snakker over en øl. Dreng 17 år Men regler er bare ikke nok, hvis der ikke er nogen konsekvenser. Pige 17 år Det skal selvfølgelig være hele skolen, der er med på det også lærerne. Skal der være en fælles skolepolitik, der dækker alle situationer, eller er der felter, hvor det skal overlades til den enkelte lærer i dialog med eleverne at afgøre, hvordan tingene skal være? Som ved diskussionerne i elevgrupperne, er det nødvendigt for det videre arbejde, at der laves et referat af diskussionerne i lærergruppen. 10

11 trin 5 Formuler For de unge er det vigtigt, at de selv er med til at formulere, og at den bliver skrevet i et sprog, de forstår. Det er naturligt, at det er styregruppen, der står for arbejdet med at formulere en samlet alkoholpolitik på basis af de forskellige input fra elevog lærergrupper samt forældre. Det kan være en fordel at nedsætte en mindre skrivegruppe, som udarbejder et forslag til teksten ud fra de kriterier og rammer, som styregruppen er enige om. Der skal være elever i både styregruppen og skrivegruppen. Når et forslag til alkoholpolitik er udarbejdet, kan det sendes i høring i elevrådet og i lærergruppen. Alkohol - barometret På kan du finde alkohol barometret. Brug alkohol barometret som redskab til at lave alkoholpolitik. Start med at alle i arbejdsgruppen selvstændigt udfylder skemaet. Sammenlign skemaerne og diskuter jer frem til et fælles skema, der bliver på jeres uddannelsessted. Jeg tror, det skulle være meget generelt, hele holdningen blev ændret lidt så det var noget, man fik indgroet, lige fra man startede, at det behøver ikke handle om alkohol, hver gang vi ses. Find situationer, hvor elever på uddannelsesstedet drikker alkohol eller kunne tænkes at drikke alkohol. Sæt kryds ud for kasserne A C, for at finde ud af, om alkohol er acceptabelt i situationen. Definer konsekvensen, ved overtrædelse af reglen i situationen. Forslag til mulige situationer Introfester, månedsfester, julefester, fredagscafe, sidste skoledag, studieture, sidste skoledag, koncerter etc. 11

12 trin 6 Formidling af Alkoholpolitikken er ikke noget værd, hvis ingen kender den. De unge understreger, at det er afgørende, at er andet og mere end et stykke papir på opslagstavlen eller en tekst, man kan finde på skolens hjemmeside. De unge mener, at skal formidles mundtligt. Det er en opgave, som både ledelse, lærere og elever skal engageres i, og det skal ske helt fra starten af uddannelsen. Det kan være en god idé at aftale faste procedurer for, hvordan præsentation af indgår i introduktion af nye elever og deres forældre på skolen. Vær kreativ Det er en god ide at lave en særlig event eller aktivitet, der sætter på dagsordenen. Nogle af eleverne foreslår kreative tilgange, hvor fx fag inden for design, kommunikation eller medier kan få til opgave at formidle eller på anden måde sætte initiativet på dagsorden for hele uddannelsstedet. En event kunne indgå i en fest, på fredagscafeen eller på et fællesmøde. På tekniske skoler kunne eleverne få til opgave at tilbageføre fra deres praktikophold og bruge den som afsæt til skolens egen alkoholpolitik eller på en anden kreativ facon. Der er altid noget autoritet i, at det er lærerne og rektor (der formidler ) det tror jeg er rigtig godt, det bliver man nødt til. Men der er selvfølgelig også noget nært og identificerbart i, at det er nogle elever, der kommer og gør det. Så jeg tror, det vil være godt med begge dele. Jeg.. tænker på, at sådan en folder måske ikke var en helt dårlig idé. En med skolens regler. så de var skrevet ned, og så man kunne se dem og have dem mellem hænderne hele tiden. 12

13 trin 7 Alkoholpolitikken i praksis Implementeringen af handler også om, hvordan man på skolen konkret kan tydeliggøre rammerne for forskellige typer arrangementer, der omfatter alkohol, og afstemme forventningerne hos eleverne. Ordvalget i invitationer eller festudvalgets reklame for arrangementer har uden tvivl en vis betydning. Der kan også ligge en opgave i at udvikle sociale arrangementer på skolen med et bredere indhold eller at udvide aktiviteterne i de eksisterende. For at guiden fortsat skal være en levende del af skolens dagligdag, må den med mellemrum tages op til revision og evt. justering. Det kan gøres til en fast del af elevrådets og pædagogisk råds/lærerteamenes arbejde at gennemgå guiden, fx hvert 3. år. til fredagscaféen så er det altså hyggeligere, hvis man sidder stille og roligt. Dreng 18 år Om fredagscafé: Jeg tror også, det handler om at have noget at lave, mens man er der. Nu har vi fået terninger og kort og sådan noget. Det havde vi ikke i starten, og så sad man bare og pimpede. Dreng 18 år Ingen af de her ting som enkeltstående ville ændre sindssygt meget, men hvis man nu gjorde en indsats for at gøre mange af de her ting sammen, så tror jeg klart, at det vil betyde noget. 13

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere