AxiChrom columns

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AxiChrom 300-1000 columns"

Transkript

1 GE Healthcare Life Sciences AxiChrom columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Vigtig brugerinformation Forskriftsmæssige oplysninger AxiChrom Kolonne AxiChrom Master Brugerdokumentation... 2 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Mærkater Nødprocedurer Oplysninger om genanvendelse... 3 Installation Krav til installationsstedet Transport Transport af kasserne Transport af kolonnerne Udpakning Hjulsæt Tilslutninger Reservedele og tilbehør... 4 Betjening Introduktion Start Master, og kalibrér kolonnen Rengøring af kolonnen Tæthedsprøve Forbered opslemning og buffer Priming af kolonnen Fugtning af lejestøtter i plast Brug af Master -guiden Brug af UNICORN-metode Pakning af kolonnen Ydelsesvurdering af kolonnen Rengøring Udpakning af kolonnen... 5 Vedligeholdelse og opbevaring Generelt Sikkerhedsforanstaltninger Vedligeholdelsesskema Rengøring forud for vedligeholdelse/serviceeftersyn Kolonnedelenes vægt AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 3

4 Indholdsfortegnelse Vedligeholdelsesværktøjer Strømsvigt under vedligeholdelse Tryktransmitterfejl eller nedlukning af skærm Skift kolonnen til og fra vedligeholdelsestilstand Introduktion Sikkerhedsoplysninger Afmonteringsguide Samlingsguiden Udskiftning af væske i skyllekanalerne Udskiftning af skyllekonnektorens o-ringe Vedligeholdelse af ind-/udløbsadapter Vedligeholdelse af kolonner med lejestøtter af rustfri stål Adskillelse af bundsamlingen Adskillelse af adapteren Rengøring af lejestøtter af rustfrit stål Samling af adapteren Samling af bundsamlingen Vedligeholdelse af kolonner med lejestøtter af plast Adskillelse af bundsamlingen Adskillelse af adapteren Samling af adapteren Samling af bundsamlingen Vedligeholdelse af medieventil Medieventil - fejlfinding Afmontering af medieventilen Montering af medieventilen Udførelse af tæthedsprøve Master-firmwareinstallation Forudsætninger Vejledning Tag USB-hukommelsesnøglen ud Service Opbevaring Kassering og genvinding... 6 Referencedata Specifikationer Kemisk resistens Resistens over for natriumklorid Systemanbefalinger Sundheds- og sikkerhedserklæringsformular Bestillingsoplysninger... A Kasse, vægt og dimensioner... B Kolonne og AxiChrom Mastervægt og dimensioner AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

5 1 Introduktion 1 Introduktion Formålet med denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen giver dig de instruktioner, du har brug for til at betjene AxiChrom kolonner på sikker vis. Forudsætninger Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at kunne betjene udstyret på den tiltænkte måde: Du skal læse og forstå sikkerhedsinstruktionerne i brugerdokumentationen. Du skal have et grundigt kendskab til hele systemet og processen. Al drift skal udføres af kvalificeret personale, som er blevet ordentligt uddannet. I dette kapitel Dette kapitel indeholder vigtig brugerinformation og en generel beskrivelse af AxiChrom kolonner og deres tilsigtede brug. 1.1 Vigtig brugerinformation Læs dette, før du tager AxiChrom-kolonner i brug Alle brugere skal læse hele AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning før installation, brug eller vedligeholdelse af instrumentet. Hav altid Betjeningsvejledning ved hånden, når du bruger AxiChrom kolonner. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 5

6 1 Introduktion 1.1 Vigtig brugerinformation AxiChrom kolonner bør kun betjenes i overensstemmelse med det i brugerdokumentationen foreskrevne. Ellers er der risiko for farer, der kan medføre personskade, og der kan forårsages beskadigelse af udstyret. Tilsigtet anvendelse AxiChrom-serien af proceskolonner er konstrueret til lavtryk kromatografisk separation af biomolekyler såsom proteiner, peptider og oligonukleotider i GMP-regulerede miljøer. AxiChrom-kolonner er kun beregnet til produktionsanvendelse og bør ikke anvendes til diagnostiske formål i nogen kliniske eller in vitro-procedurer. Kolonnerne er ikke egnet til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer eller til håndtering af brandbare væsker. Hvis kolonnerne benyttes til andre formål end dem, der er angivet i brugervejledningen, kan sikker drift og systemets beskyttelsesmekanismer forringes. Sikkerhedsbemærkninger Denne brugerdokumentation indeholder ADVARSLER, anvisninger om at udvise FORSIG- TIGHED samt BEMÆRKNINGER, der alle vedrører sikker brug af produktet. Se definitionerne nedenfor. Advarsler ADVARSEL ADVARSEL - angiver en farlig situation, som, hvis de ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. Forsigtighedsregler FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. 6 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

7 1 Introduktion 1.1 Vigtig brugerinformation Bemærkninger NOTE NOTE - giver brugeren instrukser, der skal følges med henblik på at undgå at beskadige produktet eller andet udstyr. Kommentarer og gode råd Bemærk: Tip: Dokumentationen anvender Kommentarer til at videregive vigtig information, der bidrager til at gøre brugen af produktet problemfri og optimal. Gode råd indeholder nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig med at forbedre eller optimere dine procedurer. Typografiske konventioner Software-elementer er identificeret i teksten med bold italic tekst. Et kolon adskiller menuniveauer, f.eks. refererer File:Open til kommandoen Open i menuen File. Hardwareelementer er identificeret i teksten med bold tekst (f.eks.: Power-kontakt). 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Dette afsnit beskriver de direktiver og standarder, som er opfyldt af AxiChrom kolonner og AxiChrom Master. Produktionsoplysninger Producentens navn GE Healthcare Bio-Sciences AB Producentens adresse GE Healthcare Bio-Sciences AB Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Andre lovpligtige oplysninger kan findes i overensstemmelseserklæringen, der leveres med produktet. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 7

8 1 Introduktion 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger CE-overensstemmelse Dette produkt opfylder de europæiske direktiver, der er angivet i skemaet, ved at opfylde de tilsvarende harmoniserede standarder. En kopi af overensstemmelseserklæringen leveres med produktet. Direktiv 2006/42/EF 2006/95/EF 2004/108/EF 97/23/EF Titel Maskindirektivet (MD) Lavspændingsdirektivet (LVD) Direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Trykudstyrsdirektivet (PED) Internationale standarder Dette produkt er designet i overensstemmelse med kravene i følgende standarder og regulativer: Standard EN , IEC , UL , CAN/CSA C22.2 Nr EN (Emission i henhold til CISPR 11, Gruppe 1, klasse A) EN ISO ASME BPVC VIII, div 1 ASME BPE UL 508a Betegnelse Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og i laboratorier EMC-udstråling og krav vedrørende immunitet for elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og i laboratorier Maskinsikkerhed, Generelle principper for design, Risikovurdering og risikoreduktion Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC) Bioprocessing equipment UL-standard for sikkerhed for industrielle kontrolpaneler Bemærkninger EN standard harmoniseret med EU-direktivet 2006/95/EF EN standard harmoniseret med EU-direktivet 2004/108/EF EN ISO standard er harmoniseret med EU-direktiv 2006/42/EF Gælder kun for kolonner af rustfrit stål 8 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

9 1 Introduktion 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Standard Betegnelse Bemærkninger EMEA/410/01, CP- MP Note Alle våde polymeriske og elastomeriske dele er af ikke-animalsk oprindelse eller opfylder betingelserne i standarden og er desuden klassificerede i overensstemmelse med USP Class VI, 21 CFR Part 177 CE-mærkning CE-mærkningen og den tilhørende overensstemmelseserklæring gælder for instrumentet, når det er: anvendes som en enkeltstående enhed, eller Tilsluttet til andre CE-mærkede produkter, der er anbefalet eller beskrevet i brugervejledningen, samt anvendes i samme stand, som det blev leveret fra GE Healthcare, bortset fra ændringer, der er beskrevet i brugerdokumentationen. Overensstemmelseserklæringen er kun gældende for systemer, der er mærket med CE-mærkning. Tilsluttet udstyrs overholdelse af lovkrav Alt udstyr, der er tilsluttet AxiChrom kolonner og AxiChrom Master, skal opfylde sikkerhedskravene i IEC EN / IEC eller relevante harmoniserede standarder. I EU skal tilsluttet udstyr være CE-mærket. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 9

10 1 Introduktion 1.3 AxiChrom Kolonne 1.3 AxiChrom Kolonne Generel beskrivelse AxiChrom-kolonner er tilgængelige med to slangelængder til hver størrelse for at opnå den maksimale underlagshøjde på henholdsvis 30 og 50 cm. Kolonnerør er fremstillet af akrylplastik eller rustfrit stål. Kolonnerne betjenes fra AxiChrom Master enten som en enkeltstående enhed eller styret af et ÄKTAprocess -instrument, der kører UNI- CORN -programmer. Intelligent pakning Kolonnerne pakkes ved motorstyret aksial kompression ved hjælp af en intelligent paknings-guide. Intelligent pakning udføres og kontrolleres af et ÄKTAprocess-system eller AxiChrom Master. Hoveddele AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

11 1 Introduktion 1.3 AxiChrom Kolonne Del Funktion Del Funktion 1 Topenhed 8 Nederste lejestøtte og fordelingsplade 2 Snekkegear og bælge 9 Kolonnestander 3 Servomotor 10 Proceskammer 4 Top mobil fase, indgang/udgang 11 Kolonnerør 5 Adapter 12 Opslemningsindløb 6 Adapter-lejestøtte og fordelingsplade 13 Bund mobil fase, indgang/udgang 7 Medieventilenhed 14 Skylleindløb For oplysninger om kolonnevægt og -dimensioner se Appendiks B Kolonne og AxiChrom Mastervægt og dimensioner, på side AxiChrom Master Generel beskrivelse AxiChrom Master er et enkeltstående betjeningspanel med interaktive guider til arbejdsprocedurer såsom pakning, udpakning og vedligeholdelse. Brugergrænsefladen er en berøringsfølsom skærm. Operatøren har kontrol over arbejdsgangen og kan manuelt styre adapterbevægelser samt åbne og lukke medieventilen. Én AxiChrom Master-enhed kan bruges til at styre flere kolonner (en ad gangen). Bemærk: Benyt altid samme Master til at styre en kolonne. Hvis der skiftes til en anden Master, er det nødvendigt at omkalibrere kolonnen med den nye Master. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 11

12 1 Introduktion 1.4 AxiChrom Master For oplysninger om AxiChrom Master vægt og dimensioner se Appendiks B Kolonne og AxiChrom Mastervægt og dimensioner, på side Brugerdokumentation Udover denne Betjeningsvejledning indeholder dokumentationspakken, der leveres sammen med AxiChrom, også ringbind med produktdokumentation, der indeholder detaljerede specifikationer og sporbarhedsdokumenter. De vigtigste dokumenter i dokumentpakken mht. de tekniske aspekter af AxiChrom er: Systemspecifik dokumentation Brugerdokumentation AxiChrom columns Operating Instructions AxiChrom columns User Manual Indhold Al nødvendig vejledning til sikker betjening af instrumentet, herunder en kort beskrivelse af systemet, dets installation og vedligeholdelse. Detaljeret systembeskrivelse. Fuldstændig brugervejledning, metodeoprettelse, betjening, avanceret vedligeholdelse og fejlfinding 12 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

13 1 Introduktion 1.5 Brugerdokumentation Brugerdokumentation EF-overensstemmelseserklæring for AxiChrom Indhold Dokument, hvormed producenten sikrer, at produktet overholder og er i overensstemmelse med de vigtige krav i de gældende direktiver. Softwaredokumentation Følgende softwaredokumentation leveres sammen med hvert enkelt system og indeholder yderligere oplysninger, der gælder for AxiChrom kolonner uafhængigt af den specifikke konfiguration: Dokument UNICORN Vejledningspakke Formål/Indhold Vejledningerne indeholder detaljerede instruktioner i indgivning af UNICORN, arbejde med metoder, udførelse af kørsler og evaluering af resultater. Onlinehjælpen indeholder beskrivelser af dialogbokse i UNICORN. Der opnås adgang til onlinehjælpen fra menuen Help. Komponentdokumentation Dokumentation for komponenter, der både produceres af GE Healthcare og af tredjepart, hvis en sådan findes, er også inkluderet i dokumentpakken. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 13

14 2 Sikkerhedsinstruktioner 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Introduktion Inden installation, betjening eller vedligeholdelse af AxiChrom kolonnen, skal du være opmærksom på de farer, der er beskrevet i denne vejledning. Følg de anvisninger, der er angivet for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyret. Advarslerne og forsigtighedsangivelserne i brugerdokumentationen må på ingen måde få forrang frem for mere restriktive lokale bestemmelser og politikker. Af hensyn til din personlige sikkerhed er det vigtigt, at du har et godt kendskab til hele det system, som kolonnen er en del af. Undersøg eventuelle supplerende sikkerhedsanvisninger, og anvend passende personligt beskyttelsesudstyr til den specifikke anvendelse og det specifikke driftsmiljø. Risikovurdering AxiChrom-kolonner er designet og fremstillet til at yde en høj grad af personlig sikkerhed. Restrisikoen er dog stærkt afhængig af anvendelsen og det miljø, som kolonnen bruges i. For at kunne fastlægge sikker drift af udstyret skal der foretages en risikovurdering. Denne risikovurdering vil i kombination med lokale bestemmelser og politikker resultere i specifikke sikkerhedsanvisninger for installation, drift og vedligeholdelse, anvendelse af passende personligt beskyttelsesudstyr eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at udføre din proces på sikker vis. Generelle forholdsregler ADVARSEL Kunden skal sørge for, at al installation, vedligeholdelse, betjening og eftersyn udføres af kvalificeret personale med passende oplæring. Personalet skal forstå og overholde de lokale bestemmelser og betjeningsvejledningerne og have et grundigt kendskab til AxiChrom kolonner og hele processen. 14 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

15 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL AxiChrom-kolonner må IKKE anvendes til andre formål end kromatografiske separationer. De må ikke bruges som: Lagertanke for kemikalier m.v. Generelle trykbeholdere Gæringskar Gasbeholdere Kolonnen må aldrig indeholde luft eller gas under tryk. Anvendelse af brandfarlige væsker ADVARSEL AxiChrom er ikke beregnet til at håndtere brændbare væsker. AxiChrom er ikke godkendt til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer på steder, der er klassificerede som Zone 0 til Zone 2 i overensstemmelse med IEC Personlig beskyttelse ADVARSEL Brug altid beskyttelsesbriller og andet personligt beskyttelsesudstyr, der er relevant for den aktuelle anvendelse, for at sikre personlig sikkerhed under betjening. ADVARSEL Afbrydning/fjernelse af slanger under tryk kan forårsage høje lyde. Høreværn anbefales. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 15

16 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Bemærk: Der behøves ikke høreværn under normal drift. Støjniveauet fra AxiChrom er lavt (under 55 db). Installation og flytning af kolonnerne og Master ADVARSEL Flytning af transportkasser. Sørg for gaffeltrucken er stor nok til at sikkert at løfte vægten af kassen. Sørg for kassen er i balance, så den ikke pludseligt vælter, mens den flyttes. ADVARSEL Flyt kolonnen. Kontroller, at kolonnens tyngdepunkt er godt afbalanceret over gaffeltruckens løftearme, da kolonnen ellers kan vælte ned fra gaffeltrucken. ADVARSEL Elektriske installationer må kun udføres af autoriseret personale. FORSIGTIG Sørg for, at alle rør, slanger og kabler er placeret, så risikoen for snubleulykker minimeres. NOTE Alle computere, der bruges sammen med udstyret, skal overholde IEC og være installeret og anvendes i henhold til producentens anvisninger. 16 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

17 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger NOTE Afbryd/fjern alle rør, slanger og kabler, før kolonnen flyttes. Betjening af systemet ADVARSEL Søjlens arbejdstryk bør aldrig overskride 4 bar, da der ellers vil være risiko for personskade og beskadigelse af søjlen. Anvend altid passende overtryksalarmer, overtryksventiler eller sprængskiver og sikkerhedsudstyr. ADVARSEL Bloker ikke adgang til strømkontakten. Tænd/sluk-knappen skal til enhver tid være lettilgængelig. FORSIGTIG Rør ikke ved motoren på kolonnen under drift, da motoren kan være varm, og der er risiko for forbrænding. FORSIGTIG Stå ikke på kolonnens sokkel for at nå de øverste dele af kolonnen (f.eks. øverste ind-/udgang). Benyt altid det korrekte udstyr til opstigning og platform ved arbejde med de øverste dele af kolonnen. FORSIGTIG Fjern straks spildt materiale fra gulvet for at mindske risikoen for snubleulykker. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 17

18 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Brug en trykmåler, en overtryksventil, en sprængskive eller andet tryksikkerhedsudstyr for at sikre, at det maksimale driftstryk for kolonnen ikke overskrides. NOTE Benyt ikke kolonnen ved temperaturer uden for driftstemperaturområdet. NOTE Sørg for, at søjlen og systemet er spædet, dvs. at de er uden luft, og at indtaget er åbent, før proceskørslen startes. NOTE Benyt ikke kemikalier, der ikke er angivet under oplysninger vedrørende kemisk modstandsdygtighed. De godkendte dele i AxiChrom kan beskadiges af kemikalier, der ikke er angivet under oplysninger vedrørende kemisk modstandsdygtighed. Kontakt din GE Healthcare-firmarepræsentant før brug af kemikalier, der ikke er angivet. NOTE Kontroller, at alle væsker, der anvendes i kolonnen, er partikelfri (ned til 1 μm), da partikler kan blokere og beskadige lejestøtten. NOTE Klorider og lav ph kan forårsage korrosion på rustfrit stål. Skyl grundigt med rent vand efter brug. Efterse jævnligt kolonnen for tegn på korrosion, der kan beskadige kolonnen, hvis de ikke afhjælpes. Bemærk, at lejestøtter af rustfrit stål er særligt sårbare over for korrosion. 18 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

19 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger NOTE Hvis der er luft i kolonnen, skal du sikre, at der er en fri strømningsvej til evakuering via en åben ventil, før adapteren flyttes, eller der pumpes væske ind i kolonnen. NOTE Kontroller, at trykket ikke overstiger driftstrykket for mediet, der er pakket i kolonnen. NOTE Akrylkolonneslangen har begrænset modstandsdygtighed over for organiske opløsningsmidler. Se Kemisk resistens for flere oplysninger. Vedligeholdelse ADVARSEL Følg alle de sikkerhedsanvisninger, der vises i AxiChrom Master, når du udfører vedligeholdelse på kolonnen. ADVARSEL Sørg for, at kropsdele ikke fanges mellem kolonnerørenheden og kolonnerammen, når du bruger udsvingningsfunktionen til vedligeholdelsesarbejde på kolonnen. På grund af kolonnerørenhedens vægt er det ikke tilrådeligt at forsøge at stoppe enhedens bevægelser med hånden, når den er i bevægelse. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 19

20 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Der må ikke være rester af skadelige stoffer tilbage i kolonnen efter vedligeholdelse. Sørg for, at kolonnen rengøres korrekt før vedligeholdelsesarbejde, samt at rengøringen dokumenteres i dekontamineringsrapporten. NOTE Løft af den øverste enhed med forkert placerede låseblokke kan beskadige kolonnen. NOTE Efterse alle tilslutninger og slanger før brug, og udskift alle defekte dele. Efterse også kolonneslanger grundigt før anvendelse for at bekræfte, at der ikke er revner eller andre synlige tegn på beskadigelse. NOTE Udfør en lækagetest, når fugtede dele er monteret eller udskiftet. NOTE Vær altid iført latex-handsker (eller handsker af andre egnede materialer) ved håndteringen af lejestøtten for at forhindre, at fedt fra fingrene kommer i kontakt med lejestøtten. NOTE For at undgå spild må bundventilen ikke åbnes, når kolonnen er fyldt med væske, medmindre der er slanger tilsluttet til udgangene. 20 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

21 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger NOTE Håndter dele af rustfrit stål, særligt lejestøtterne, med forsigtighed. Beskadigelse af overflader kan medføre korrosion. 2.2 Mærkater I dette afsnit beskrives identifikationsmærkater, sikkerhedsmærkater og mærkater for farlige stoffer, som sidder på AxiChrom kolonner og AxiChrom Master. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 21

22 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Kolonnemærkat Placering af mærkat Eksempel på mærkat Mærkattekst. Dimension Serial number Year of manufacturing Tare mass Operating temperature TS Max column volume V Design pressure PS Test pressure PT Date Maximum filling mass PED fluid group / cat. Betydning Kolonnens mål Serienummer for de individuelle kolonner Kolonnens fabrikationsår Vægt af tom kolonne Driftstemperaturområde Maksimal kolonnelejesvolumen Kolonnens konstruktionstryk Det tryk, som kolonnen er afprøvet med, under fremstilling Afprøvningsdato Maksimal vægt af kolonneindhold (medie og eluent) Trykudstyrsdirektiv væskegruppe / kategori 22 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

23 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater AxiChrom Master -mærkat Illustrationen nedenfor viser et eksempel på et AxiChrom Master-mærkat. N3732 Mærkattekst. Betydning Code Number Produktkodenr. for AxiChrom Master Serial Number Serienummer for den individuelle AxiChrom Master Manufacturing Year Året, hvor AxiChrom Master blev fremstillet Supply Voltage Range (CE) Tilladelig forsyningsspændingsområde (Europa) Max Voltage (NA) Maksimalt tilladelige forsyningsspænding (Nordamerika) Frequency Forsyningsspændingens frekvens. Max Power Consumption Maksimalt strømforbrug Enclosure Kabinetnormering i overensstemmelse med EN Largest Motor Current (FLA) Højeste strøm trukket af motoren (ampere ved fuld belastning) Max Current Højeste strøm trukket af AxiChrom Master Pneumatic Supply Nødvendigt tryk ved trykluftforsyning Short Circuit Rating Maksimalt tolereret kortslutningsstrøm Protection Class Beskyttelsesklassenormering i overensstemmelse med EN AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 23

24 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Sikkerhedsmærkatsymboler Betydning Advarsel! Læs brugerdokumentationen, inden du anvender systemet. Åbn aldrig dæksler eller udskift dele, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i brugerdokumentationen. Systemet overholder kravene vedrørende elektromagnetisk stråling (EMC) i Australien og på New Zealand. Systemet overholder gældende EU-direktiver. Mærkater vedrørende farlige substanser Mærkat Mærkat Betydning Dette symbol angiver, at affald i form af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald, samt at det skal indsamles særskilt. Kontakt en autoriseret repræsentant for fabrikanten for at få oplysninger om bortskaffelse af udstyr. Dette symbol indikerer, at produktet indeholder farlige materialer, som overstiger grænserne i den kinesiske standard SJ/T Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronics. 2.3 Nødprocedurer Dette afsnit beskriver, hvordan AxiChrom Master lukkes ned i nødstilfælde. Afsnittet beskriver også, hvad der sker i tilfælde af strømsvigt. 24 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

25 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer Nødnedlukning af AxiChrom Master I en nødsituation skal du trykke på nødstop-knappen på AxiChrom Master for at stoppe adapterbevægelsen. ADVARSEL EMERGENCY STOP-knappen vil ikke slukke for den elektriske strøm til motoren i kolonnen. Brug Power Switch på konnektorpanelet på AxiChrom Master for at slukke for strømmen. ADVARSEL Sørg for, at EMERGENCY STOP-knappen altid kan nås, når du arbejder med kolonnen. Nødnedlukning af ÄKTAprocess-system I en nødsituation, hvor pumper skal stoppes, skal du trykke på en vilkårlig nødstopknap på ÄKTAprocess -systemet. Der er to knapper på et ÄKTAprocess-system, én på hver side. Se ÄKTAprocess Safety Handbook for flere oplysninger om nødprocedurer for ÄKTAprocess. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 25

26 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer Strømsvigt Strømsvigt til... AxiChrom Master ÄKTAprocess resulterer i... Oplysninger om den igangværende procedure er gået tabt. I vedligeholdelsestilstand huskes den sidste statiske position dog, så vedligeholdelsesproceduren kan blive genoptaget. Pumperne stopper, og ventilerne vender tilbage til standardposition (lukket). For yderligere oplysninger se ÄKTAprocess brugerdokumentationen, eller kontakt din lokale GE Healthcare-repræsentant. 2.4 Oplysninger om genanvendelse Dekontaminering Udstyret skal dekontamineres, inden det tages ud af drift, og lokal lovgivning vedrørende skrotning af udstyret skal overholdes. Bortskaffelse, generelle instruktioner Når udstyret tages ud af drift, skal de forskellige materialer adskilles og genbruges i overensstemmelse med nationale og lokale miljøbestemmelser. 26 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

27 3 Installation 3 Installation 3.1 Krav til installationsstedet Parameter Elektrisk strøm Omgivelsestemperatur Placering Fugtighed Krav VAC, Hz 2 til 30 Kolonnen anbringes på et plant gulv 0 % til 95 %, ikke-kondenserende 3.2 Transport For yderligere oplysninger se Site Preparation Guide Transport af kasserne ADVARSEL Flytning af transportkasser. Sørg for gaffeltrucken er stor nok til at sikkert at løfte vægten af kassen. Sørg for kassen er i balance, så den ikke pludseligt vælter, mens den flyttes. For oplysninger om kassevægt og -dimensioner se Appendiks A Kasse, vægt og dimensioner, på side 124. Illustrationen nedenfor viser, hvordan kassen skal flyttes. Læs og følg omhyggeligt mærkaterne og symbolerne på kassen. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 27

28 3 Installation 3.2 Transport Transport af kasserne Tyngdepunkt Pilene viser, hvor løftearmene på gaffeltrucken/palleløfteren skal placeres. Symboler: - Denne side op - Skrøbelig (glas) - Må ikke udsættes for vand Transport af kolonnerne ADVARSEL Flyt kolonnen. Kontroller, at kolonnens tyngdepunkt er godt afbalanceret over gaffeltruckens løftearme, da kolonnen ellers kan vælte ned fra gaffeltrucken. For oplysninger om kolonnevægt og -dimensioner se Appendiks B Kolonne og AxiChrom Mastervægt og dimensioner, på side 125. Illustrationen nedenfor viser, hvordan kolonnen skal flyttes. Læs og følg omhyggeligt mærkaterne og symbolerne på kolonnen. 28 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

29 3 Installation 3.2 Transport Transport af kolonnerne A B C D E F 3.3 Udpakning 3.4 Hjulsæt Figur 3.1: A + B: Tyngdepunktet bør være centreret over gaflen på gaffeltruck/palleløfter. C: Viser, hvor der ikke må løftes. D + F: Mærkaterne angiver, hvordan man skal placere gaflen. D: Centreret på størrelse 450 til F: Forskudt til venstre på størrelserne 300 og 400. E: Mærkatet angiver tyngdepunktet. 1 Pak kasserne ud i henhold til instruktionerne i AxiChrom columns Read Me First, som er fastgjort på ydersiden af kasserne. 2 Efterse alle AxiChrom komponenter for transportskader. 3 Hvis der er skader, skal oplysningerne noteres på modtagelsesdokumenterne, og GE Healthcare-repræsentanten skal underrettes. Se User Manual for at få fuldstændig vejledning i, hvordan hjulene benyttes. ADVARSEL Kolonner i udsvingnings- eller nogen form for vedligeholdelsestilstand må ikke flyttes. Dette kan forårsage personskade eller skade på kolonnen. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 29

30 3 Installation 3.4 Hjulsæt FORSIGTIG Vær forsigtig, og undgå kollisioner, når kolonner med hjul flyttes med håndkraft. Der skal benyttes to eller flere personer til at flytte kolonnen sikkert. NOTE Kontroller, at hjulene ikke rammer genstande (f.eks. dørtrin eller slanger) for at undgå beskadigelse af kolonnens hjul, samt at den vælter, når den eller AxiChrom Master flyttes. NOTE Kolonner udstyret med rullehjul skal rettes op korrekt uden rullehjul, før kolonnen benyttes. Hjulsæt på AxiChrom kolonner Hjulene på kolonner leveres som et sæt, der indeholder baghjul, arm, vognstang og vogn. Forskellige kolonnestørrelser benytter forskellige hjulstørrelser. NOTE Ved transport af en kolonne må håndtaget ikke trækkes opad, da vognknoppen kan falde ud af sin position. Løft med håndtaget vil ikke fungere som en bremse. 30 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

31 3 Installation 3.4 Hjulsæt A K B Figur 3.2: Baghjulene (A) monteres ved at løfte kolonnen tilbage med armen (B). Fronten løftes med vognen (C). A A B C D Figur 3.3: Løft af vognbommen med vognen. A: Bolte på vognbommen, B: Højdejusteringsskruen, C: Trolleyknop, D: Riller på vognbommen AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 31

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

FLA Image Eraser. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

FLA Image Eraser. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk FLA Image Eraser Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Brugervejledning PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Tillykke med dit nye præcise kvalitetsprodukt fra METTLER TOLEDO. Korrekt brug af dit nye udstyr i overensstemmelse med denne Brugervejledning samt

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400

Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Om denne manual...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTAprocess. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTAprocess. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ÄKTAprocess Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

AROS Manuel Pumpe CARPU1001

AROS Manuel Pumpe CARPU1001 AROS Manuel Pumpe CARPU1001 Teknisk Manual 10057010 V1.0 2012 12 04 DK enriching urban life Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INTRODUKTION...3 PRODUKTKOMPONENTER...4 SIKKERHEDSINFORMATIONER...5

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

ChromXACT. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

ChromXACT. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk ChromXACT Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTApilot. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTApilot. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ÄKTApilot Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere