G TECTA 4G Multigasdetektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G TECTA 4G Multigasdetektor"

Transkript

1 G TECTA 4G Multigasdetektor DK Betjeningsmanual

2 2 Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 3 Anvisninger specielt til brug i farlige områder 3 Anvisninger specielt til brug i ufarlige områder 4 Indledning 5 Sensorer 5 Nøglefunktioner 5 Software 5 Batterier 5 Produktegenskaber 5 Tænding 6 Automatisk nulstilling 7 Slukning 7 Instrumentopbevaring 7 Sikkerhedssignaler 7 Displaysymboler 7, 8 Alarmer 8, 9 Data- og hændelseslogføring 10 Sådan bæres instrumentet 11 Gasprøvetagning 12 Vedligeholdelse, kalibrering og gastest 12, 13, 14 G-TECTA 4G-instrument med ozonsensor 15 G-TECTA 4G-instrument med CO 2 -sensor 15 Computergrænseflade og -software 15 Fejlfinding ved gastest/kalibrering 16 Produktspecifikation 16 Tilbehør 17 Fejlfinding 18 Sensorbegrænsninger 18 Tilgængelige sensorer 19 Overensstemmelseserklæring 20 Linde Gruppens garanti 21 Linde Gruppen har gjort alt, hvad der står i dens magt, for at sikre, at oplysningerne i både trykte og onlinepublikationer er nøjagtige, da de blev udgivet, men de omfatter ikke nødvendigvis fuldstændige tekniske specifikationer. Linde Gruppens politik er desuden konstant forbedring, og vi forbeholder os retten til at ændre alle oplysninger efter behov. Derfor skal kunden kontrollere alle oplysninger, de vil stole på, med Linde Gruppen, når kunden køber produkter. Linde Gruppen kan ikke påtage sig ansvaret for evt. fejl eller udeladelser i dette dokument eller for tab eller beskadigelse, fejl eller følgetab som følge af, at kunden stoler på vores publikation. Kunden er ansvarlig for evt. sundheds- eller sikkerhedsrisici ved varer, der er i kundens besiddelse og/eller under dennes kontrol. Kundens opmærksomhed henledes på den kendsgerning, at der findes lovbestemmelser og anerkendte normer angående brugen og håndteringen af bestemte varer (herunder sikkerhedsprodukter). Kunden skal sikre, at personer, der bruger varerne, modtager tilstrækkelig oplæring og sikkerhedslitteratur.

3 3 Sikkerheds- og advarselsoplysninger ADVARSEL! Læs og forstå alle anvisninger i betjeningsafsnittet i denne betjeningsmanual inden brug. ADVARSEL! Komponenter må ikke udskiftes, da det kan forringe egensikkerheden og ugyldiggøre garantien. ADVARSEL! Overhold alle advarsler og anvisninger, der er markeret på instrumentet og i denne betjeningsmanual. ADVARSEL! Overhold stedets sundheds- og sikkerhedsprocedurer for gasser, der overvåges, samt evakueringsprocedurer. ADVARSEL! Sørg for, at du forstår alarmadvarslerne. ADVARSEL! Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, skal du læse betjeningsmanualen eller ringe til Linde Gruppen. ADVARSEL! Nøjagtigheden af G-TECTA 4G-instrumenterne, der er udstyret med en giftgassensor, skal kontrolleres regelmæssigt med en kalibreringsgas med en kendt koncentration. Hvis nøjagtigheden ikke kontrolleres, kan det medføre unøjagtige og potentielt farlige aflæsninger. G-TECTA 4G-instrumenter med oxygensensor skal kalibreres regelmæssigt i frisk luft. ADVARSEL! Sørg for, at der udføres vedligeholdelse og kalibrering i henhold til procedurerne i betjeningsmanualen. ADVARSEL! Udstyret er ikke certificeret til brug i atmosfærer, der indeholder mere end 21% oxygen. ADVARSEL! Bærbare G-TECTA 4G-gasdetektorer er designet til registrering af enten oxygenmangel eller akkumulation af bestemte giftgasser. En alarmtilstand angiver tilstedeværelsen af en potentielt livstruende fare og skal tages meget alvorligt. ADVARSEL! Kun kvalificerede servicemedarbejdere må skifte sensorer, batterier og operativsystem. ADVARSEL! Batterier må kun skiftes i sikre (ufarlige) områder. Anvisninger specielt til brug i farlige områder TFølgende anvisninger gælder for udstyr, der er omfattet af certifikatnummer IECEx BAS Baseefa09ATEX0245. Følgende oplysninger dækker alle relevante punkter, der er angivet i paragraf i Væsentlige sikkerhedsog sundhedsmæssige krav i ATEX-direktivet. 1. Certificeringsmarkeringen er som følger: 2. G-TECTA 4G kan anvendes i zone 1 og 2 med brændbare gasser og dampe i gruppe IIA, IIB og IIC for temperaturklasse T1, T2, T3 og T4. 3. Udstyret er certificeret til brug ved omgivende temperaturer i området -20 C til +55 C (-4 til +131 F). Udstyret må ikke anvendes uden for disse temperaturområder. Giftgasog oxygensensorer er ikke godkendt til vedvarende drift ved høje temperaturer over 40 C (104 F). 4. Overensstemmelse med væsentlige sikkerhedsog sundhedsmæssige krav er sikret ved overholdelse af EN , EN , EN og EN som certificeret af Baseefa. Overholdelse af standarderne EN50054, EN50057, EN og EN50104 for gasdetektionsfunktion er certificeret af Lloyd's Register. EMC-overholdelse ifølge EN50270 er certificeret af 3C Test Ltd.

4 4 5. Reparation af dette udstyr og udskiftning af gassensoren skal udføres af producenten eller et godkendt servicecenter i henhold til gældende norm. 6. Hvis det er sandsynligt, at udstyret kommer i kontakt med aggressive stoffer, er det brugerens ansvar at træffe egnede foranstaltninger, der forhindrer det i at blive påvirket negativt, og sikre, at beskyttelsen ikke forringes. 7. Det genopladelige batteri skal kun oplades i ufarlige (sikre) områder ved hjælp af den angivne Linde-oplader. Genopladelige batterier kan kun skiftes på et servicecenter, der er godkendt af Linde Gruppen. 8. Udstyret er ikke certificeret til brug i atmosfærer, der indeholder mere end 21% oxygen. Områdeklassificeringer: Zone 1: Et område, der er klassificeret som zone 1, har sandsynligvis antændelige koncentrationer af brændbare gasser, dampe eller væsker under normale driftsforhold. Zone 2: Et område, der er klassificeret som zone 2, har sandsynligvis ikke antændelige koncentrationer af brændbare gasser, dampe eller væsker under normale driftsforhold. Anvisninger specielt til brug i ufarlige områder G-TECTA 4G med CO 2 -sensor G-TECTA 4G-multigasinstrumentet anvender en infrarød gassensor til CO 2 -registrering. G-TECTA 4G med CO 2 -sensor er ikke designet eller certificeret til brug i farlige områder, og oplysningerne om egensikkerhed til dette instrument gælder ikke. Betjening og vedligeholdelse af G-TECTA 4G med CO 2 -sensor er grundlæggende den samme som for andre G-TECTA 4G-instrumenter, men følgende punkter skal bemærkes: Der er CO 2 til stede i den omgivende luft i en baggrundskoncentration på lige under 400 ppm (0,04%). I et lukket miljø vil CO 2 -koncentrationen stige som følge af, at mennesker eller dyr trækker vejret, og hvis lokalet er dårligt ventileret, kan der forekomme koncentrationer et godt stykke over ppm (0,1%). CO 2 -niveauer i udendørsluften øges også ved udledning af CO 2 f.eks. fra biludstødninger eller røgrør til atmosfæren, så det er normalt at se svingende CO 2 -niveauer på instrumentdisplayet, både indendørs og udendørs.

5 5 G-TECTA 4G-multigasdetektor Indledning G-TECTA 4G er en bærbar multigasdetektor af høj kvalitet, der er designet til at blive båret af personer, der arbejder i potentielt farlige miljøer som f.eks. indesluttede områder. G-TECTA 4G er certificeret til brug i klassificerede farlige områder og overvåge op til fire forskellige gasser ved at vise aflæsningerne samtidig på instrumentskærmen. Alarmadvarsler afgives ved hjælp af en høj lydalarm, en lysende visuel alarm af blinkende blå/røde lysdioder og en intern vibrationsalarm. Sensorer G-TECTA 4G kan specificeres med en lang række intelligente gassensorer. Sensoren er udstyret med en intelligent processor, der indeholder kalibrerings- og sensoroplysninger. G-TECTA 4G kan til enhver tid rekonfigureres ved at udskifte den eller de forkalibrerede intelligente sensorer med alternative gastyper. Sensorer skal udskiftes af en uddannet servicemedarbejder og er nemme at montere ved hjælp af "plug and play"-teknologi. Den eller de intelligente sensorer genkendes øjeblikkeligt af instrumentet og er klar til brug efter instrumentkalibrering. Nøglefunktioner G-TECTA 4G er designet til at være et pålidelig og robust personlig overvågningssystem, som samtidig er kompakt, let og brugervenligt. Instrumentet er vand- og støvtæt ifølge IP65- og IP67-værdier. G-TECTA 4G-enhedens form og design sikrer høj brugerkomfort og minimal forstyrrelse af brugerens normale arbejdsfunktion. Det skridsikre greb og krokodillenæbet giver sikker håndtering og slidfasthed, og ekstra tilbehør som f.eks. skulder- og brystseler tillader fleksible muligheder for at bære enheden, hvis det ønskes. G-TECTA 4G har en enkel funktionsknap og et kvalitetsdisplay med automatisk baggrundslys. Instrumentet overvåger løbende gasniveauet i omgivelserne og viser aktuelle, maksimale og tidsvægtede gennemsnitsværdier for brugeren. G-TECTA 4G kan konfigureres ved hjælp af G-TECTA PC -computersoftware fra Linde. Dataog hændelseslogføring kan også overføres og administreres, mens instrumentet oplades via den valgfri oplader med kommunikationsforbindelse. Software Instrumentsoftwaren er udviklet i henhold til IEC for at sikre driftskvalitet og -integritet. De interne kredsløb overvåger evt. fejl og viser en advarsel for brugeren, hvis de uheldigvis opstår. Batterier G-TECTA 4G kører på batteri og leveres med et Lithium-Ion-batterisæt. Batterikontrol G-TECTA 4G bør leveres med tilstrækkelig opladning til, at instrumentet kan bruges med det samme. Men for at opnå optimal driftstid skal du oplade batteriet. (Den faktiske driftstid afhænger af den installerede type sensor). G-TECTA 4G kan køre mindst 16 timer på et fuldt opladet batteri. ADVARSEL! Genoplad kun det genopladelige batteri i et sikkert (ufarligt) område ved hjælp af en Linde G-TECTA 4G-oplader. Hvis dette ikke overholdes, kan det ugyldiggøre sikkerhedscertificeringen og medføre permanent beskadigelse af instrumentet.

6 6 G-TECTA 4G Produktegenskaber Instrumentet fortsætter gennem en startsekvens som vist nedenfor, hvilket tager ca. 45 sekunder. Sensorer Lydalarmudgang G-TECTA 4G v1.0 G-TECTA 4G v1.0 G-TECTA 4G v1.0 5 Sep : 02 : 49 CAL 5 Sep : 02 : 49 CH4 %LEL CO ppm H2S ppm O2 % AUTO ZERO? 7 secs??????? Display Funktionsknap Under startsekvensen skal du kontrollere batteridisplayet for at sikre, at der er tilstrækkelig opladning til at bruge instrumentet. Funktion 4 Alarmlysdioder Tænding G-TECTA 4G er designet til at være meget brugervenlig. Følg disse enkle trin for at sikre, at instrumentet er klar til brug: Trin 1 ADVARSEL! Kontroller, at instrumentet er i ren luft. Trin 2 Tryk på og hold funktionsknappen i ca. 2 sekunder, indtil den røde lysdiode blinker på instrumentet. Displayet lyser op, og instrumentet sætter startsekvensen i gang G-TECTA 4G Startsekvens Instrumentet tester alarmlysdioderne, lydalarmen, vibrationsalarmen og displayet. Lydalarmen kan deaktiveres ved at trykke én gang på funktionsknappen. Bemærk! Under startsekvensen vises den næste kalibreringsdato. CAL 5 Sep : 02 : 49 Hvis kalibreringsdatoen er overskredet, vises der en advarsel på G-TECTA 4G om, at der skal udføres kalibrering. Som standard kan instrumentet stadig fungere, men G-TECTA 4G kan konfigureres til automatisk at slukke ved hjælp af G-TECTA PC - softwaren, hvis det er nødvendigt. Linde Gruppen anbefaler kraftigt, at instrumenter kalibreres så hurtigt som muligt efter kalibreringsdatoen. Automatisk nulstilling* Den automatisk nulstilling aktiveres som en standardindstilling. Under start står der "Zero" og "????" på instrumentet. Tryk på funktionsknappen for at bekræfte den automatiske nulstilling. * Denne indstilling kan konfigureres til at køre automatisk, efter bekræftelse fra brugeren (standard) eller slået fra ved hjælp af G-TECTA PC -softwaren (se side 15).

7 7 Bemærk! Instrumentet får timeout efter 10 sekunder og skifter derefter til normal driftstilstand uden at udføre en automatisk nulstilling, hvis der ikke trykkes på funktionsknappen. Skærmikoners Start Blinkende ikon, G-TECTA 4G i normal driftstilstand AUTO ZERO? 7 secs??????? CH4 %LEL CO ppm AUTO ZERO CH4 H2S CO O2 AUTO ZERO CH4 H2S CO O2 Batteri! H2S ppm O2 % Bemærk! Hvis automatisk nulstilling ikke lykkes, vises der en advarsel samt et X ud for den sensor, der har fejlet (se afsnittet Fejlfinding, hvis dette sker). Slukning Tryk på og hold funktionsknappen nede i 5 sekunder, hvorefter displayet tæller ned, indtil der står "OFF". Hvis du slipper funktionsknappen under nedtællingen, vender G-TECTA 4G tilbage til normal driftstilstand. Instrumentopbevaring For at optimere sensorens ydeevne og levetid skal G-TECTA 4G-instrumentet opbevares i et sikkert, ufarligt område. Området skal være rent og tørt samt have en temperatur mellem 0-30 C og en relativ luftfugtighed på 20-90%. Normal funktion og sikkerhedssignaler CH4 %LEL CO ppm H2S ppm O2 % Kontroller altid den gastype, der overvåges af instrument, og sørg for, at du er instrueret i stedets sundheds- og sikkerhedsprocedurer. Sikkerhedssignaler Som en ekstra sikkerhed for, at instrumentet fungerer korrekt, gør G-TECTA 4G følgende (hvert 10. sekund): 1. Afgiver et kort bip 2. Blinker med en blå lysdiode Desuden blinker ikonet på displayet. Displaysymboler Batteri! Når batteriet er fuldt opladet, viser batteriikonet 6 sorte streger. Når batteriet er næsten fladt, blinker batteriikonet, og instrumentet afgiver advarselsbip. ADVARSEL! Når batteriet er helt fladt, slukkes G-TECTA 4G automatisk. Instrumentet viser op til fire gasværdier, og hver kanal viser gastyperne, måleenheden og aktuelle værdier.

8 8 Alarm for tidsvægtede gennemsnitsværdier Alarmen for tidsvægtede gennemsnitsværdier for giftgasser aktiveres, når alarmniveauerne for de kortsigtede (15 minutter) eller langsigtede (8 timer) tidsvægtede gennemsnitsværdier overskrides. ADVARSEL! Alarmer for tidsvægtede gennemsnitsværdier kan ikke slettes. Alarmer for tidsvægtede gennemsnitsværdier fungerer kun for giftgasinstrumenter. Displaymenupunkter G-TECTA 4G-menuen vises, når du trykker to gange på funktionsknappen. Der er op til 3 menupunkter plus Zero startskærmbilledet. Tryk én gang på funktionsknappen for at bladre mellem de forskellige punkter. Dobbeltklik på det valgte ikon for at vælge det ønskede menupunkt. Når menupunkterne Peak (Maks.) og TWA (Tidsvægtede gennemsnitsværdier) vælges, vises det relevante ikon på skærmen. Peak (Maks.) Menupunktet Peak (Maks.) angiver det højeste gasniveau for brændbare gasser og giftgasser eller det laveste oxygenniveau, siden instrumentet blev tændt eller sidst nulstillet. Efter 5 sekunder vises der Clear Peak (Ryd maks.) og "????" på instrumentet. Tryk på funktionsknappen for at bekræfte, at Clear Peak (Ryd maks.) skal udføres. Instrumentet tæller ned og får timeout efter 10 sekunder og skifter tilbage til Peak-funktion (Maks.), hvis der ikke trykkes på funktionsknappen. at vise den maksimale gasudsættelse ved slutningen af et arbejdsskift. (Tidsvægtet gennemsnitsværdi) I menupunktet TWA (Tidsvægtet gennemsnitsværdi) vises en 8-timers, tidsvægtet gennemsnitsværdi for giftgasser, siden enheden blev tændt senest. Zero (Nulstilling) Menupunktet Zero (Nulstilling) nulstiller sensoren i instrumentet. Når nulstillingsfunktionen er udført, vender instrumentet tilbage til normal driftstilstand. ADVARSEL! Sørg altid for, at du er i frisk luft, når du bruger denne funktion. Nulstilling af et instrument i en forurenet atmosfære kan medføre unøjagtige gasaflæsninger. Alarmer G-TECTA 4G har to øjeblikkelige alarmniveauindstillinger for hver sensor niveau 1 og niveau 2 og to yderligere tidsvægtede gennemsnitsalarmer for giftsensorer. Alarmsignaler De røde og blå alarmlysdioder blinker, lydalarmen afgiver en høj, konstant serie af bip, og den interne vibratoralarm aktiveres. På displayet vises alarmgassen samt alarmniveauet. Alarmikon Der er normalt 2 alarmniveauer for en gas* disse er angivet CH4 %LEL OO ppm af alarmikonerne: 0. 0 H2S ppm 16.7 O2 % Peak-funktionen (Maks.) bruges primært til at kontrollere indgangen til et indesluttet område, hvor instrumentet føres ned i et potentielt farligt miljø (i stedet for at bruge en prøvetagningsslange), samt til Eksempel på alarmgas * Instrumentet har 2 alarmniveauer for at give brugeren en angivelse af, at gasniveauet kan stige. Hvis instrumentet angiver en alarmadvarsel, skal arbejdsområdet evakueres.

9 9 Bemærk! G-TECTA 4G er indstillet til som standard at "låse" alarmen. Det betyder, at instrumentet fortsætter med at alarmere, indtil operatøren trykker på funktionsknappen. Når du har evakueret det farlige område, skal du trykke på funktionsknappen på G-TECTA 4G-instrument. Dermed nulstilles G-TECTA 4G til normal driftstilstand. Hvis G-TECTA 4G fortsætter med at alarmere, dvs. at du stadig er i et farligt område, hjælper det ikke at trykke på knappen. Alarmer for tidsvægtede gennemsnitsværdier (TWA) Alarmen for tidsvægtede gennemsnitsværdier for giftgasser aktiveres, når alarmniveauerne for de kortsigtede (15 minutter) eller langsigtede (8 timer) tidsvægtede gennemsnitsværdier overskrides. G-TECTA 4G viser tidsvægtet gennemsnitsværdi samt giftgasniveauer. ADVARSEL! Alarmer for tidsvægtede gennemsnitsværdier fungerer kun for giftgasinstrumenter. ADVARSEL! Alarmerne for tidsvægtede gennemsnitsværdier kan ikke slettes. Alarm for brændbar gas over interval Hvis niveauerne af brændbare gasser overstiger 100% LEL, låser G-TECTA 4G i alarm og viser, hvilket angiver en værdi over intervallet. G-TECTA 4G afbryder midlertidigt strømmen til sensoren for at forhindre udbrænding og viser en statuslinje i 200 sekunder. Bemærk! Alarmen forbliver aktiv, indtil instrumentsensoren er i normal driftstilstand. Når strømmen tilsluttes igen, ændres symbolet til, og der skal trykkes på funktionsknappen for at skifte instrumentet til normal driftstilstand igen. Symbolet ændres til et æggeur for at angive, at sensoren er ved at varme op. I slutningen af opvarmningsperioden vender sensoren tilbage til at vise tal, hvis instrumentet er i frisk luft. Bemærk! Hvis instrumentet stadig er i det farlige område, når sensoren nulstilles, vender sensoren tilbage til en alarm for værdi over interval. G-TECTA 4G kan også konfigureres til at tvinge operatøren til at slukke og tænde instrumentet for at genstarte det. Denne mulighed kan programmeres med G-TECTA PC -softwaren. Bemærk! Alle alarmkonfigurationer kan indstilles med G-TECTA PC -softwaren. WARNING Hvis sensorstrømmen tilsluttes igen, når enheden er udsat for en høj gaskoncentration, er der risiko for beskadigelse af pellistorsensoren. WARNING Lave oxygenniveauer kan reducere aflæsningen af brændbare gasser. Hvis oxygenniveauerne er under sikre åndedrætsgrænser, skal det sikres, at aflæsningen for brændbare gasser er lav. Instrumentindstillinger Følgende instrumentindstillinger kan ændres med G-TECTA PC -softwaren: Alarmniveauer for sensoren: Der kan angives niveau 1- og niveau 2-alarmer for hver gassensor. Alarmudløser: Alarmudløseren kan indstilles til stigende gasniveauer (giftgas og brændbare gasser) eller til faldende gasniveauer (overvågning af oxygenmangel).

10 10 Alarmlåsning: Låste alarmer kræver, at operatøren trykker på funktionsknappen for at rydde alarmen (standardindstilling). Alarmen kan indstilles til at være låst eller ulåst. Ulåste alarmer ryddes automatisk, når gasfaren er drevet over. Dæmpning af lydalarm: G-TECTA 4G-lydalarmen kan indstilles til at blive dæmpet kun for niveau 1-alarmer: Hvis du trykker på funktionsknappen under en alarmtilstand, dæmpes lydalarmen, og vibrationsalarmen stoppes. Alarmlysdioderne fortsætter med at blinke. Tone for lydalarm: Der kan vælges forskellige karakteristiske toner for hver alarmtilstand. Denne valgfrie funktion kan hjælpe operatøren med at fastlægge fareniveauet. ADVARSEL! Denne funktion må kun indstilles efter grundig brugeroplæring i instrumentet. Data- og hændelseslogføring G-TECTA 4G-instrumentet registrerer både gasdata og hændelser. Logfilerne kan åbnes og overføres med G-TECTA 4G-opladeren med computergrænseflade og ved hjælp af G-TECTA PC -software. Der registreres data i 1-minuts intervaller (intervallerne kan justeres med computersoftwaren). G-TECTA 4G registrerer også tidspunktet og datoen for en række betjenings- og diagnosehændelser, herunder: Tænding og slukning Niveau 1-, niveau 2- og tidsvægtede gennemsnitsalarmer alarm til, alarm fra og maksimale gasniveauer under alarmen Nulstilling, kalibrering og gastest udført eller ej Sensoralarmer for brændbare gasser til og fra Batteritilstanden slå til, slå fra, hvornår det er placeret i eller uden for opladeren Batterier Genopladelige batterier De genopladelige batterier i G-TECTA 4G er Lithium-Ion-batterier. Batterierne genoplades på 5 timer, når de er fuldt afladet. Batterilevetiden er mindst 16 timer ved konstant brug. G-TECTA 4G-batteriopladere Der er 4 mulige batteriopladere til G-TECTA 4G-instrumentet. Standardbatteriopladeren er en enkelopladestation med strømledning. Valgfrie opladerenheder omfatter: enkelopladestation med indbygget computergrænseflade, en 6-30 V-biloplader og en multioplader til 5 instrumenter. Opladerne strømforsynes af en nominel 15 VDC-indgang. Multiopladeren omfatter en universal strømforsyning. For at sikre overholdelse af produktcertifikationskravene skal opladespændinger begrænses til under 9 V. ADVARSEL! Genoplad kun det genopladelige batteri i et sikkert (ufarligt) område ved hjælp af en Linde G-TECTA 4G-oplader. Hvis dette ikke overholdes, kan det ugyldiggøre sikkerhedscertificeringen og medføre permanent beskadigelse af instrumentet. Opladning af batterierne 1. Sørg for, at du er i et sikkert område. 2. Tilslut opladerens strømforsyning til en stikkontakt, og tilslut den til opladeren.

11 11 3. Sluk for G-TECTA 4G, og placer instrumentet opretstående i opladeren, så skærmen vender udad. G-TECTA 4G Brystsele/halsrem Den valgfrie brystsele/halsrem giver brugeren mulighed for at montere instrumentet på brystet eller omkring halsen for yderligere komfort. Når instrumentet oplader, lyser den røde lysdiode på opladerstationen. Når instrumentet er fuldt opladet, udtones den røde lysdiode. Når G-TECTA 4G er fuldt opladet og tændt, vises der seks sorte streger i batteriikonet. Bemærk! Hvis G-TECTA 4G tændes under opladning, ruller batteriikonet fra tom til fuld, instrumentet er længere tid om at oplade, og det tager 20 sekunder at opdatere batteriikonet, når det fjernes fra opladestationen. Skift af genopladelige batterier Hvis du oplever en mærkbar forringelse af instrumentets batterilevetid, skal de genopladelige batterier udskiftes på et servicecenter, der er godkendt af Linde Gruppen. Bemærk! For at sikre opretholdelse af beskyttelsescertificeringen for farlige områder og instrumentindtrængning må udskiftningen af batterier kun udføres af uddannede og certificerede medarbejdere. Fastsættelse af brystselens plade Brystselens plade fastsættes til instrumentet ved at udskifte krokodillenæbet. 1. Skru M3-skruen ud på bagsiden af G-TECTA 4G. 2. Fjern krokodillenæbet. 3. Placer brystselens plade, og juster skruehullerne. 4. Fastsæt og spænd skruen. Halsrem Fastsæt remmen til de øverste sammenkoblinger, og placer den omkring halsen. Juster remmens længde, indtil instrumentet er i en komfortabel arbejdsstilling. Brystsele Lad halsremmen sidde i den stilling. Fastsæt den anden rem på sidesammenkoblinger, og sammenkobl rundt om halsen. Juster remmenes længde, indtil instrumentet er i en komfortabel arbejdsstilling. Sådan bæres G-TECTA 4G-instrumenter G-TECTA 4G leveres med et kraftigt og holdbart krokodillenæb. Krokodillenæbet kan sætte instrumentet sikkert fast i en lomme, et opslag, et ærme, et bælte osv.

12 12 Gasprøvetagning Du kan tage en prøve af en gas i et indesluttet område, eller hvor der er ukendte gasniveauer, med G-TECTA 4G ved hjælp af fjernprøvetagning. Der skal monteres en flowhætte over sensorerne foran på instrumentet og en slange og en pumpebold på flowhættedyserne. 6. Fjern flowhætten ved at skrue fingerskruen ud og løfte den væk fra instrumentet. Gas ind Bemærk! Der er en flowhætte og 2 m slange i kassen sammen med G-TECTA 4G-instrumentet. Pumpebolden og slangen (varenummer ASGTAK2 eller ASGTAK3) er ekstraudstyr. 1. Monter flowhætten ved at klipse flowhætten fast over sensorgitteret foran på instrumentet og skrue på fingerskruen, indtil den sidder stramt på plads. 2. Tilslut prøvetagningsslangen til gasindløbsdysen. 3. Fastgør pumpebolden på gasudløbsdysen. 4. Kontroller, at pumpebolden sidder korrekt, ved at dække enden af bolden og klemme forsigtigt på den. Hvis der ikke er utætheder, skal pumpebolden forblive flad i nogle få sekunder. 5. Klem på pumpebolden én gang i sekundet for at give en jævn luftstrøm ind i instrumentet. Vi anbefaler, at operatøren klemmer på pumpebolden mindst 10 gange (med den medfølgende 2 m slange). Der kan købes længere slanger og metalsonder. For længere slanger anbefaler vi, at der klemmes på pumpebolden for hver 30 cm af slangen, så gasprøven kan nå sensoren. Fortsæt med at klemme på bolden i yderligere 45 sekunder, eller indtil gasværdierne er stabile. ADVARSEL! Fjernprøvetagning med manuelt sugeapparat giver kun løbende gasaflæsninger for det område, hvor slangen eller sonden er placeret, og når der klemmes vedvarende på pumpebolden. Hver gang der er brug for en ny gasaflæsning, skal der trykkes et tilstrækkeligt antal gange på pumpebolden for at hente en frisk prøve og opnå en stabil aflæsning til sensoren. Vedligeholdelse, kalibrering og gastest Gas ud Rengøring Sørg for, at der ikke har sat sig snavs på G-TECTA 4G-displayet, operatørknappen og sensorfilteret. Aftør regelmæssigt G-TECTA 4G-instrumentet med en fugtig klud, og kontroller sensorfiltrene for snavs og beskadigelse. Gastest (bumpeprøvning) Den atmosfære, hvor der bruges G-TECTA 4G-instrumenter, kan påvirke sensorerne på lang sigt. Sensorernes følsomhed kan reduceres og føre til forringet ydeevne, hvis de udsættes for bestemte stoffer.

13 13 Linde Gruppen anbefaler en bumpeprøve, hver gang G-TECTA 4G-instrumenter anvendes eller udleveres til brug. Som minimum skal der udføres en månedlig bumpeprøve for at kontrollere, at sensoren fungerer. Der skal anvendes testgasser af en kendt sammensætning (der er kompatibel med indstillingerne på instrumentsensormodulerne) til at kontrollere sensorreaktionen og alarmfunktionen. Bemærk! Se databladet Gas Detector Calibration Frequency fra Linde Gruppen for yderligere rådgivning om bumpeprøvning og kalibrering. Linde Gruppen producerer og leverer gastestcylindere under flere globale produktnavne, herunder Linde, BOC, AGA, Afrox osv. De gasser fra Linde Gruppen, som leveres til brug med G-TECTA 4G-gasdetektorerne, er specialsammensatte, meget stabile multigasblandinger med lang levetid. G-TECTA 4G-instrumentet fastslår, om gastesten bestås eller ej. Sørg for følgende for at udføre vellykkede gastest: Den anvendte gas har den anbefalede gaskoncentration og er inden for den gyldighedsdato, som er angivet af Linde Gruppen. Gasstrømvejen er lækagefri. Det er vigtigt at kontrollere, at flowhætten er monteret korrekt på G-TECTA 4G-instrumentet, at udløbsslangen ikke er begrænset på nogen måde, og at der ikke bruges ekstra slangelængder. G-TECTA -gastestsættet omfatter en fuld gasflaske og regulator med tilslutningsslange, en gastestnøgle (bruges til at aktivere gastestfunktionen på instrumentet), en flowhætte, der skal monteres på G-TECTA 4G, samt en udluftningsledning. Gastestsættet leveres i en bekvem bæretaske. Sådan udføres en gastest 1. Kontroller, at G-TECTA 4G er tændt og er i normal driftstilstand. 2. Monter flowhætten foran på sensorerne, og tilslut slangen fra regulatoren. Tilslut udløbsslangen til "vent gas away" (udluft gas) denne slange må ikke strækkes, indsnævres eller bukkes. 3. Kør gastestnøglen hen over Linde-mærkaten på forsiden af instrumentet. G-TECTA 4G aktiverer gastesttilstanden, og der står TEST og "x" ud for sensorerne på displayet. 4. Der vises en statuslinje på G-TECTA 4G. 5. Påfør gassen, mens statuslinjen tæller ned. 6. Vent, indtil statuslinjen er fuldført (40 sekunder). Der vises et eller "x" for hver sensor på G-TECTA 4G og en overordnet eller "x" for at angive "PASS" (bestået) eller "FAIL" (ikke bestået). Hvis der står "FAIL" (ikke bestået) på G-TECTA 4G, skal du kigge i fejlfindingsvejledningen (side 17) eller kontakte Linde Gruppen. 7. Afbryd gastesten ved at trykke på funktionsknappen, mens testen er i gang. Instrumentkalibrering Gassensoren skal kalibreres regelmæssigt (hvert 6. måned). Med tiden kan gassensorens nøjagtighed forringes uden for, hvad der anses for at være et sikkert område, og regelmæssig kalibrering er afgørende for at sikre gasaflæsningernes nøjagtighed.

14 14 ADVARSEL! Nøjagtigheden af G-TECTA 4G-instrumenterne skal kontrolleres regelmæssigt med en kalibreringsgas med en kendt koncentration. Hvis nøjagtigheden ikke kontrolleres, kan det medføre unøjagtige og potentielt farlige aflæsninger. Der findes tre instrumentkalibreringsmetoder: G-TECTA 4G-kalibrering kan udføres direkte på instrumentet (kalibrering med én knap), ved hjælp af G-TECTA PC -softwaren. Der skal anvendes certificerede kalibreringsgasser. Sådan udføres en kalibreringstest med én knap 1. Sørg for, at du er i ren luft, og at instrumentet er i normal driftstilstand. Dobbeltklik på funktionsknappen, og vælg "Zero" (Nulstilling) i indstillingsmenuen ved at dobbeltklikke på ikonet "Zero" (Nulstilling). G-TECTA 4G udfører en automatisk nulstilling. Udfør kalibrering med én knap ved at udføre de næste trin inden for 15 minutter efter udførelse af den automatiske nulstilling. 2. Monter flowhætten foran på sensorerne, og tilslut slangen fra regulatoren. Tilslut udløbsslangen til "vent gas away" (udluft gas) denne slange må ikke strækkes, indsnævres eller bukkes. 3. Kør gastestnøglen hen over Linde-mærkaten på forsiden af instrumentet. G-TECTA 4G aktiverer kalibreringsfunktionen, og der står "CAL" og "????" på displayet. 4. Tryk på funktionsknappen inden for 10 sekunder for at bekræfte kalibrering. Bemærk! Hvis der ikke trykkes på funktionsknappen inden for 10 sekunder, skifter instrumentet til gastesttilstand. 5. Der vises en statuslinje på G-TECTA 4G, og der vises et "x" for hver gastype. 6. Påfør gassen, mens statuslinjen tæller ned. Bemærk! Du kan afbryde kalibreringstesten ved at trykke på funktionsknappen, mens testen er i gang. 7. G-TECTA 4G-instrumentet justerer værdien på gassensoren, så den passer til den kalibreringsgasværdi, der er gemt i sensormodulet. 8. Der vises et eller "x" på G-TECTA 4G for hver sensor for at angive, om testen er bestået eller ej. 9. Hvis kalibreringen af nogen af G-TECTA 4G-sensorerne ikke lykkes, vil gastypen fortsat være markeret med et "x", og advarslerne "Gas Test Failed" (Gastest mislykket) og "Send for Calibration" (Send til kalibrering) vises. G-TECTA 4G skal sendes til et servicecenter, der er godkendt af Linde Gruppen, til rekalibrering eller udskiftning af sensoren. Bemærk! Gastest bestået og ikke bestået, samt kalibrering udført, ikke udført og værdier gemmes i hændelseslogfilen. Bemærk! For nogle sensorer er kalibrering muligvis slået fra. For oxygensensorer er kalibrering som standard slået fra, da de skal kalibreres i frisk luft ved nulstilling. ADVARSEL! Ved kalibrering med én knap kontrolleres det, om der er små afvigelser i den gemte kalibreringsværdi. Linde Gruppen anbefaler, at G-TECTA 4G sendes til fuld certificeret kalibrering hver 6. måned.

15 15 G-TECTA 4G Instrument med ozonsensor (O 3 ) Fordi ozon (O 3 ) er meget reaktiv, skal der overholdes særlige procedurer, når der kalibreres gasdetektorer, der indeholder en ozonsensor. Rørstykker Til ozonkalibrering skal alle rørstykker og rør være af rustfrit stål, messing, aluminium eller PTFE. Rørstykker eller rør i andre plastmaterialer som f.eks. Tygon må ikke bruges. Gasstrømningshastighed Det er vigtigt, at strømningshastigheden indstilles korrekt, da trykket ellers kan forvrænge kalibreringsværdierne og forhindre gasdetektoren i at fungere korrekt. Ved kalibrering skal strømningshastigheden indstilles mellem 0,8-1,0 l/ minut. Normale sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ozon skal altid overholdes sammen med evt. særlige anvisninger, som følger kalibreringsgasflasken eller den anvendte generator. G-TECTA 4G-instrument med CO 2 - sensor* Når en G-TECTA 4G CO 2 -sensor nulstilles i frisk luft, indstilles CO 2 -basisniveauet automatisk til 0,04%. Når instrumentet nulstilles i luft, skal du sikre, at du er udenfor i ren luft på afstand af bygninger, køretøjer og evt. CO 2 -udledninger. Sørg for, at instrumentet holdes på god afstand fra operatørens udåndingszone. En G-TECTA 4G CO 2 -sensor kan også nulstilles i nitrogen ved hjælp af by G-TECTA -softwaren**. Dette er en nulpunktskalibrering frem for en normal nulstilling. Indstil kalibreringsværdien til 0,00% i computersoftwaren, påfør nitrogengas, og klik på kalibreringsknappen. Bemærk! Efter udførelse af nulpunktkalibrering skal du huske at nulstille kalibreringsgasniveauet til det forrige niveau. Til kalibrering af ozonsensoren skal den særlige flowhætte, der er markeret "Ozone Only" (Kun ozon) (varenummer AS4G2009) anvendes. Bemærk! Den almindelige flowhætte, som leveres med instrumentet, skal bruges til kalibrering af de andre gassensorer. * Se desuden afsnittet Anvisninger, især for brug i ufarlige områder (side 4) ** Anbefalet kalibreringsgas er 2% CO2 på en baggrund af nitrogen med en reguleret strøm på 0,5 l/min. (1 SCFH). Du skal være omhyggelig med at udlufte nitrogenstrømmen væk fra operatøren og ikke tillade nitrogenstrøm i længere tid, end det er nødvendigt. Hvis det er indendørs, anbefales det at udlufte gas ud af et vindue eller i et aftræksskab (stinkskab).

16 16 G-TECTA 4G Computergrænseflade og -software* G-TECTA PC -softwaren giver brugeren adgang til data- og hændelseslogfiler, udskrivning af rapporter, rekonfigurering af alarmniveauer, instrumentfunktioner og udførelse af kalibreringer. G-TECTA 4G kan tilsluttes til en computer med G-TECTA 4G-enkelopladestationen med valgfri computergrænseflade. Opladestationen har et 9-benet RS232-stikkontakt (type D). Der skal være installeret G-TECTA PC -software på computeren, som skal være forbundet til opladeren via et RS232-kabel. Bemærk! Der skal bruges en USB/RS232-adapter til de fleste computere eller bærbare computere. Opsætning 1. Installer G-TECTA PC -softwaren på computeren. 2. Hvor det er relevant, skal du installere USBsoftware** (medfølger i USB-adapterkassen). 3. Tilslut RS232-kablet til opladeren og RS232- kablet med USB-adapteren (hvor det er relevant) til computeren. 4. Når du bruger en USB-adapter for at tilslutte instrumentet, skal du bruge følgende procedure: (i) Inden du tilslutter instrumentet, skal du kontrollere de tilgængelige kommunikationsporte på G-TECTA PC - softwarens indstillingsskærmbillede og notere de tilgængelige porte. (ii) Tænd G-TECTA 4G-instrumentet, og sæt den i opladestationen. (iii) Kontroller de tilgængelige kommunikationsporte igen, og vælg den nye port eller port 4, 5 eller 6, og gem dine ændringer ved at klikke på gemmeknappen nederst til højre på indstillingsskærmbilledet. (iv) Afslut G-TECTA PC -softwaren. Bemærk! Hvis instrumentet ikke tilsluttes til computeren, skal du vælge en anden kommunikationsport og prøve igen. 5. Tænd G-TECTA 4G-instrumentet, og sæt den i opladestationen, idet du sikrer, at den står oprejst, og at displayet vender fremad. 6. Åbn G-TECTA PC -softwaren, og brug enten guiden eller teknikerformularen til at vælge G-TECTA 4G og overføre dataene fra instrumentet. 7. Softwaren giver dig adgang til dataene og til at konfigurere instrumentet efter behov. Bemærk! Yderligere oplysninger om brug af G-TECTA PC -softwaren findes i den installerede hjælpfil. * G-TECTA PC -softwaren kan downloades gratis på ** Hvis USB-adaptersoftwaren ikke starter automatisk, skal du vælge UC232A, det relevante operativsystem og installere driveren.

17 17 Fejlfinding ved gastest/kalibrering Problem Mulig årsag Løsning Ingen reaktion på gas Gasflaske tom Kontroller cylinderkalibermål. Udskift flaske Slange blokeret eller bukket Kontroller slange, og sørg for, at gasstrømmen ikke er begrænset Instrument består ikke gastest Gasflaske tom Kontroller cylinderkalibermål. Udskift flaske Gasflaske for gammel Kontroller flaskens udløbsdato. Udskift flaske Slange blokeret eller bukket Kontroller slange, og sørg for, at gasstrømmen ikke er begrænset Kalibrering afviger Kalibrer instrumentet Gasstrøm ikke startet til tiden Gentag gastest. Start gas øjeblikkeligt Instrument kalibreres ikke Gasflaske tom Kontroller cylinderkalibermål. Udskift flaske Gasflaske for gammel Kontroller flaskens udløbsdato. Udskift flaske Slange blokeret eller bukket Kontroller slange, og sørg for, at gasstrømmen ikke er begrænset Kalibrering afviger Kalibrer instrumentet Instrumentets stabiliseringstid for kort Nulstil instrumentets stabiliseringstid med G-TECTA - softwaren Instrument består gastest, Nulstilling ikke udført fra Initier nulstilling i instrumentmenu men skifter ikke til kalibreringstilstand indstillingsmenuen Instrument forkert konfigureret Genkonfigurer instrument Send til Linde Gruppen-servicecenter G-TECTA 4G Produktspecifikation Mål 71 x 114 x 48 mm Vægt 295 g (med krokodillenæb og 3 sensorer) IP-klassificering (støv og væsker) IP65 & IP67 Klassificering af driftstemperatur -20 C Ta +55 C (-4 F Ta +131 F) Fugtklassificering 20-90% relativ luftfugtighed ikke-kondenserende, konstant drift Display 128 x 64 pixel med baggrundsbelysning Opvarmningsperiode Ca. 45 sekunder Typisk indstillingstid T90: 10 sekunder (oxygen) 20 sekunder (gift og brand) Lydalarmer* 95dB(A) Valgfri fleralarm lyder Synlige alarmer Tofarvede, blinkende lysdioder (blå/rød) Vibrationsalarm Intern vibration Repeterbarhed ±2% FSD, 6 måneder Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF Certificering for eksplosionsbeskyttelse IECEx/ATEX/CSA IECEx IECEx BAS ATEX BASEEFA09ATEX0245 CSA CSA Godkendelseskoder Global IECEx II 2G Ex ia d IIC T4 Gb CSA Klasse I Afdeling 1, Gruppe A, B, C og D Sikkerheds- og betjeningsstandarder EN :2006; EN :2007; EN :2007; EN50270:2006; EN50104:2002; EN :2007; 2004/108/EC; 94/9/EC; CAN/CSA-E :02; CAN/CSA-E :02; CAN/ CSA-E :02; CAN/CSA-C22.2 No. 0-M91; CSA Std C22.2 No.30-M1986; CSA Std C22.2 No.152-M1984; CSA Std C22.2 No * Det anbefales, at lydalarmens udgangssignal afprøves regelmæssigt for at sikre, at instrumentet fortsat fungerer som specificeret.

18 18 G-TECTA 4G Accessories ASGTK G-TECTA SG/4G/4GP Gastestnøgle AS4GBCV G-TECTA 4G 6-30 V-batterioplader AS4GBCCV G-TECTA 4G 6-30 V-batterioplader med computergrænseflade AS4GBCAU G-TECTA 4G 230 V-batterioplader, Australien AS4GBCUK G-TECTA 4G 230 V-batterioplader, Storbritannien AS4GBCEU G-TECTA 4G 230 V-batterioplader, Europa AS4GBCUS G-TECTA 4G 110 V-batterioplader, USA AS4GBCCAU G-TECTA 4G 230 V-batterioplader, Australien, med computergrænseflade AS4GBCCUK G-TECTA 4G 230 V-batterioplader, Storbritannien, med computergrænseflade AS4GBCCEU G-TECTA 4G 230 V-batterioplader, Europa, med computergrænseflade AS4GBCCUS G-TECTA 4G 110 V-batterioplader, USA, med computergrænseflade AS4GBC5AU G-TECTA 4G 5-vejs multioplader, Australien AS4GBC5UK G-TECTA 4G 5-vejs multioplader, Storbritannien AS4GBC5EU G-TECTA 4G 5-vejs multioplader, Europa AS4GBC5US G-TECTA 4G 5-vejs multioplader, USA AS4GBCC5AU G-TECTA 4G 5-vejs multioplader, Australien, med computergrænseflade AS4GBCC5UK G-TECTA 4G 5-vejs multioplader, Storbritannien, med computergrænseflade AS4GBCC5EU G-TECTA 4G 5-vejs multioplader, Europa, med computergrænseflade AS4GBCC5US G-TECTA 4G 5-vejs multioplader, USA, med computergrænseflade ASGTAK2 G-TECTA Aspirator og 2 m slange ASGTAK3 G-TECTA Aspirator og 3 m slange AS4G2003 G-TECTA 4G Flowhætteenhed ASGTSP G-TECTA 4G/4GP 1 m prøvesonde ASGTTSP G-TECTA 4G/4GP Teleskopprøvesonde ASGTAH G-TECTA 4G/4GP Aspiratorslange ASGTPF G-TECTA 4G/4GP Integreret vandlås/partikelfilter, inkl. filterindsats ASGTFE G-TECTA 4G/4GP Filterindsats til integreret vandlås ASGTDL6 G-TECTA 4G/4GP 6 m sænkesnor AS4G2004 G-TECTA 4G Sele, inklusive skulderrem ASGTCHS G-TECTA 4G/4GP Brystsele AS4G2005 G-TECTA 4G Bæretaske AS4G2006 G-TECTA 4G Støvfilter AS4G2007 G-TECTA 4G Hardcase ASGTPCI G-TECTA SG/4G Computergrænsefladeledning med USB til RS232-adapter

19 19 G-TECTA 4G Fejlfinding Problem/fejlmeddelelse Mulig årsag Løsning Instrument kan ikke tændes Batteri er ikke opladet Genoplad eller udskift batteri Funktionsknap sluppet for tidligt Tryk på funktionsknappen, indtil lysdioderne blinker Intet sikkerhedsbip Instrumentfunktion deaktiveret Rekonfigurer instrument med G-TECTA PC Software Gasaflæsning på display, når instrumentet er i ren luft Instrumentets nulpunkt flyttet Genstart instrument i ren luft Ustabile eller unøjagtige gasaflæsninger Fejl i automatisk nulstilling Alarm forhindrer automatisk nulstilling Sensorfejl Instrument nulstillet i forurenet atmosfære Instrument nulstillet i forurenet atmosfære Brug IKKE instrumentet Forlad det farlige område øjeblikkeligt, og indsend instrument til service Sluk instrumentet, og genstart i ren luft Sluk instrumentet, og genstart i ren luft Kalibrering udløbet Kalibreringsdato er passeret Indsend instrument til kalibrering Der vises tomt batterisymbol Batteri er ikke opladet Genoplad eller udskift batteri på displayet. LCD for svag/mørk Instrumentets kontrastindstilling forkert Juster instrument med G-TECTA PC Software Hvis du har andre problemer i forbindelse med brugen af G-TECTA 4G-instrumentet, kan du gå til HYPERLINK " eller kontakte et servicecenter autoriseret af Linde Gruppen.

20 20 Sensorbegrænsninger De sensorer, der bruges i G-TECTA 4G, har begrænsninger som alle andre gassensorer, og brugere skal være opmærksomme på punkterne nedenfor. Linde Gruppen kan rådgive om bestemte situationer og foreslå alternative sensorer, hvis instrumentet med sandsynlighed udsættes for ekstreme forhold. Til G-TECTA 4G-instrumenter til brændbare gasser anvendes en katalytisk pellistorgassensor. Som andre sensorer af denne type er instrumentaflæsningerne upålidelige ved koncentrationer over ca. 120% LEL, og oxygen er nødvendig for, at katalytiske sensorer kan fungere. Der bruges en "pellistorsparer" til at afbryde strømmen til pellistorsensoren i forbindelse med "værdier over intervallet" (over 100% LEL) for at forhindre udbrænding. Denne funktion "låser" sensoren ude i 200 sekunder, hvorefter strømmen til pellistoren kan tilsluttes igen ved at trykke på funktionsknappen på instrumentet. Der skal udføres en genstart i et kendt miljø med rent luft. ADVARSEL! Hvis sensorstrømmen tilsluttes igen, når enheden er udsat for en høj gaskoncentration, er der risiko for beskadigelse af pellistorsensoren. ADVARSEL! Lave oxygenniveauer kan reducere aflæsningen af brændbare gasser. Hvis oxygenniveauerne er under sikre åndedrætsgrænser, skal det sikres, at aflæsningen for brændbare gasser er lav. Elektrokemiske G-TECTA -gassensorer (giftgasser eller oxygen) indeholder kemikalier. Ekstrem fugtighed kan medføre problemer. Sensorerne er godkendt til en (gennemsnitlig) omgivende relativ luftfugtighed på 20-90%. Men sensorerne bruges sædvanligvis fra troperne, til ørkener, til tundraen uden problemer. Der må ikke samles vand på sensoren, da dette kan hindre gasdiffusion. Vedvarende udsættelse for høje niveauer af giftgas forkorter levetiden for en giftsensor. Hvis gassen ved højt niveau er ætsende (f.eks. svovlbrinte), kan den med tiden beskadige metalkomponenter. Sensorer kan være krydsfølsomme over for andre gasser. Ved tvivl skal du kontakte Linde Gruppen. Tilgængelige sensorer Sensortype Interval (LEL) Methan 0-100% (LEL) Propan 0-100% (LEL) Pentan 0-100% (LEL) Butan 0-100% (LEL) Ethylen 0-100% (LEL) Hydrogen 0-100% (LEL) Brændbare alkoholer, 0-100% ketoner, alm. opløsningsmidler (O 2 ) Oxygen 0-25% (O 3 ) Ozon* 0-1 ppm (CO) Kulmonoxid ppm (H 2 S) Hydrogensulfid ppm (CO/H 2 S) Kulmonoxid/ 0-500ppm/0-100ppm Hydrogensulfid (SO 2 ) Svovldioxid 0-10 ppm (NH 3 ) Ammoniak ppm (CO 2 ) Kuldioxid (non Ex-områder) 0-5% * Reaktive gasser se G-TECTA -dataarket om gasprøvetagning med reaktive gasser

21 21 Overensstemmelseserklæring I overensstemmelse med ISO/IEC :2004 og EU-direktiv 94/9/EF Vi erklærer hermed, at det produkt, som følger med denne erklæring, overholder alle tekniske og lovmæssige bestemmelser i nedenstående direktiver på datoen for markedsføring af produktet. Produkttype G-TECTA 4G Certificering BASEEFA09ATEX0245 IECEx BAS Relevante direktiver Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF Eksplosive atmosfærer 94/9/EF (ATEX) Underrettet myndighed Baseefa 1180 Buxton Storbritannien Bestemmelser i direktivet, som opfyldes af produktet: Gruppe II Kategori 2G Ex ia d IIC T4 Gb (-20 C Ta + 55 C) IP65 & IP67 Overensstemmelse Harmoniserede standarder EN :2006; EN :2007; EN :2007; EN50270:2006; EN50104:2002; EN :2007 Underskrevet: Navn: Peter Upcott Stilling: Global Category Manager Safety Products Virksomhed: Linde Gruppen, GU2 7XY, Storbritannien Dato: Juni 2010

22 22 Linde Gruppen Instrumenteringsbemærkninger Garanti Gasregistreringsprodukter Generelt Linde Gruppen garanterer, at gasdetektorer, sensorer og tilbehør, der produceres og sælges af Linde Gruppen, er frie for fejl i materialer og håndværksmæssig udførelse i de perioder, der er angivet i følgende tabeller. Beskadigelse af produkter fra Linde Gruppen, som skyldes misbrug, ændringer, spændingsudsving, herunder strømstød og lynnedslag, forkerte spændingsindstillinger, forkerte batterier eller reparationer, der ikke er udført i henhold til produktets betjeningsmanual, er ikke omfattet af Linde Gruppens garanti. Linde Gruppens forpligtelse i henhold til denne garanti er begrænset til reparation eller udskiftning af komponenter, som Linde Gruppens serviceafdeling skønner til at være defekte i den periode, hvor denne standardgaranti er gældende. For at komme i betragtning til reparation eller udskiftning i henhold til garantien skal produkter returneres med transportog forsendelsesudgifterne forudbetalt til Linde Gruppen eller til et af Linde Gruppens autoriserede garantiservicecentre. Det er nødvendigt at modtage et returneringsgodkendelsesnummer fra Linde Gruppen inden afsendelse. DENNE GARANTI TRÆDER UDTRYKKELIGT I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI ELLER ERKLÆRINGER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIEN OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. LINDE GRUPPEN ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB ELLER BESKADIGELSE AF NOGEN ART I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DENS PRODUKTER, ELLER HVIS DENS PRODUKTER IKKE FUNGERER KORREKT. Garantiperioder for instrumenter og tilbehør Produkt G-TECTA SG G-TECTA 4G G-TECTA 4GP G-TECTA SG 2 G-DOCKA SG 2 Instrumentopladere/-grænseflader Batterisæt, pumper og forbrugsvarer Garantiperioder for sensorer Sensortype Oxygen- og brandsensorer H 2 S- og CO-giftsensorer Alle andre giftsensorer Garantiperiode 2 år fra købsdatoen 2 år fra købsdatoen 1 år fra købsdatoen 2 år fra købsdatoen 1 år fra købsdatoen Garantiperiode 2 år 2 år 1 år ** Beskadigelse af brændbare gassensorer ved akut eller kronisk udsættelse for kendte sensorgiftstoffer som f.eks. flygtig bly (tilsætningsstof til flybrændstof), hydridgasser som f.eks. phosphin samt flygtige siliconegasser, der udledes fra siliconetætningsmasse, formstøbte siliconegummiprodukter, fedt på laboratorieglas, spraysmøremidler, varmeoverførselsvæsker, voks- og poleringsforbindelser (ufortyndede eller spray aerosoler), form-slipmidler til injektionsstøbning af plastik, vandbeskyttelsesformuleringer, vinyl- og læderkonserveringsmidler og håndcreme, som kan indeholde ingredienser, der er angivet som cyclomethicon, dimethicon og polymethicon vil (efter skøn fra Linde Gruppens serviceafdeling) ugyldiggøre Linde Gruppens standardgaranti, hvad angår erstatning af brændbare gassensorer.

23 Notes 23

24 Denmark AGA A/S Vermlandsgade København S Tel: Estonia Eesti AGA AS Pärnu mnt Tallinn Tel: Finland Oy AGA Ab Itsehallintokuja Espoo Tel: +358 (0) Island ISAGA Breidhofda Reykjavik Tel: Latvia AGA SIA Katrīnas iela 5 Rīga 1045 Tel: Lithuania AGA UAB Office Didlaukio st Vilnius Tel: Norway AGA AS Gjerdrumsvei Oslo Tel: Sweden AGA Gas AB Agavägen Lidingö Tel: + 46 (0) v G-TECTA 4G Betjeningsmanual 2010 The Linde Group. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen side eller del af denne betjeningsmanual må reproduceres i nogen form uden skriftlig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten som angivet ovenfor. Linde Gruppen forbeholder sig retten til at rette trykfejl. Alle oplysninger er korrekte på det tidspunkt, hvor de gik i trykken.

G TECTA 4G Multigasdetektor

G TECTA 4G Multigasdetektor G TECTA 4G Multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA 4G Startsekvens

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA

Læs mere

G TECTA 4GP Bærbar multigasdetektor

G TECTA 4GP Bærbar multigasdetektor G TECTA 4GP Bærbar multigasdetektor DK Betjeningsmanual 2 Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 3 Anvisninger specielt til brug i farlige områder 3 Indledning 4 Sensorer 4 Nøglefunktioner 5 Software

Læs mere

G-TECTA G-TECTA. Bærbare gasdetektorer.

G-TECTA G-TECTA. Bærbare gasdetektorer. G-TECTA G-TECTA Bærbare gasdetektorer. 2 Hvorfor AGA gasdetektorer? AGA er global leder inden for gasforsyning. Vi leverer ekspertise og produktløsninger til industri, handel, videnskab og forskning. Vores

Læs mere

G-TECTA Cellaguard Kuldioxid og oxygen Faste monitorer

G-TECTA Cellaguard Kuldioxid og oxygen Faste monitorer G-TECTA Cellaguard Kuldioxid og oxygen Faste monitorer DK Betjeningsmanual 2 Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Indledning 3 Betjening og opsætning 3 Cellaguard -funktioner 3 Startopsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning Crowcon Tetra 3 Multigasdetektor

Betjeningsvejledning Crowcon Tetra 3 Multigasdetektor Betjeningsvejledning Crowcon Tetra 3 Multigasdetektor El.nr. 63 98 963 141/183/196 Tetra 3 Multigasdetektor for personbeskyttelse...4 Sikkerhedsinformationer...4 Instruktioner for specifik brug i risikable

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Værd at vide om Gasdetektion

Værd at vide om Gasdetektion Indhold: Brug & vedligehold af gasalarmer Forfatter: STM Dato: 03-01-2011 Henvisninger vedrørende kalibrering og bump test af håndholdte gasdetektorer. I det følgende betyder GD: Gasdetect s egne fortolkninger

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Betjeningsvejledning Crowconn Gasman Gasdetektor

Betjeningsvejledning Crowconn Gasman Gasdetektor Betjeningsvejledning Crowconn Gasman Gasdetektor El.nr. 63 98 963 044/057/060 Crowcon Gasman side 2 Sikkerhedsinformation... 3 Instruktioner specifikt til brug i risikable områder... 4 Områdeklassificeringer...

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Manual. Crowcon Tetra3. Dansk/Norsk 1-18 EAN: EAN:

Manual. Crowcon Tetra3. Dansk/Norsk 1-18 EAN: EAN: Manual Crowcon Tetra3 Dansk/Norsk 1-18 EAN: 570 644 559 0322 EAN: 570 644 559 0629 Crowcon Tetra 3 1 Tetra 3 Personlig multigas detektor Udpakning... 3 Kvik start guide... 4 I. Introduktion... 6 II. Funktioner...

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Charder Medicinsk vægt Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA BG20 A BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om instrumentet... 02 Tekniske data...

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

MHS 2500 MANUAL - DANSK

MHS 2500 MANUAL - DANSK MHS 2500 MANUAL - DANSK ! ADVARSEL TIPVINKEL OVER 3 FORÅRSAGER FEJL I MÅLINGEN. Begrænset 3 vinkel 3 Kardanleddene er fabriksmonterede med belastningscellen. De skal under ingen omstændigheder drejes.

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere