Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard"

Transkript

1 Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

2 Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet ønsker og har behov for Samtale senest ved 3 ugers ledighed, 3 måneders ledighed og derefter mindst hver 3 måned Medlemmet skal selv kunne bestemme: hvornår en samtale skal holdes hvem samtalen skal holdes med hvordan den skal gennemføres personligt/telefonisk/skype hvad der skal tales om Medlemmet skal digitalt kunne booke og om booke samtaler Elektronisk joblog

3 Rammerne for forsøget Ingen: jobsøgningsplan krav om at medlemmet skal medbringe sine ansøgninger eller mundtligt skal redegøre herfor gennemgang af ansøgninger, medmindre det er aftalt med medlemmet positiv rådighedsvurdering

4 Samtalerne Hvordan er samtalerne forskellige fra tidligere? Medlemmerne kan selv bestemme hvad der skal tales om, i forhold til ønsker og behov Kontroldelen fylder ikke længere i samtalerne (hvis rådighed er OK) Samtalernes indhold fokuserer på det fremadrettede Medlemmerne kan selv vælge samtaleform

5 Samtalerne Er jobsøgningen OK, bruges tiden bl.a. på: At se på ansøgnings/cv-materialet At give gode råd om, hvordan medlemmet holder gejsten i jobsøgningen, Hvordan og hvor finder medlemmerne kursus/uddannelse/efteruddannelse Hvordan og hvor kan medlemmet bruge de kompetencer man har (jobspor) Hvad kan LinkedIn bruges til? Hvor er mit netværk og hvordan får man adgang til det usynlige jobmarked Hvordan gennemfører man en god jobsamtale

6 Samtalerne Er jobsøgningen OK, fokuserer vi på: Det emne som medlemmet har valgt at tale med os om Motivere Hjælper - hvis de har IT udfordringer

7 Er jobsøgningen ikke OK Handler samtalen typisk om medlemmets jobsøgning og A-kassen forventninger til medlemmet fremadrettet (skærpet rådighed stop for dagpenge)

8 Samtaletype og emner - generelt Forsøget har vist at der er stor forskel på, hvad en akademiker vælger kontra en ufaglært, og hvilke behov de har. Uanset hvilken gruppe man tilhører er der en større søgning til personlige samtaler/sparringer end de øvrige tilbud. Hjælp til udformning af et stærkt ansøgningsmateriale gælder også for alle grupper uanset faglig- eller uddannelsesmæssig baggrund Søgning til 6 ugers selvvalgt uddannelse er gældende både hos de ufaglærte, faglærte og hos lederne (skal have papir på kompetencerne)

9 Hvordan tilpasser man samtaletype og emner til medlemmernes behov? Ved 1. møde i A-kassen (CV- vejledningsmødet) præsenterer vi Den Gode Samtale og alle de tilbud vi har. Det ses meget hurtigt hvilke faglige emner der er stor søgning til (Linkedin + ansøgning/cv samt Iværksætter) Der er også emner der ikke er søgning til (uddannelse/efteruddannelse) Største behov gennem hele perioden: individuelle personlige sparringer/samtaler bredt under jobsøgning hvor medlemmet selv bestemmer emnet ved samtalen og indholdet i samtalen.

10 Hvordan tilpasser man samtaletype og emner til medlemmernes behov? Inddrag jeres jobvejledere Find ud af hvad der kan være interessant for jeres medlemmer Lav en medlemsundersøgelse Tilpas samtalerne med jævne mellemrum 3 ugers samtalen Personlig og individuel samtale Generel vejledning Hjælp til CV Information om den gode samtale og vores jobstøtte aktiviteter Tast selv a-kassen Øvrige samtaler Personlig individuel samtale eller samtale pr. telefon Medlemmets booker en samtale inden for et ønsket emne ud fra behov

11 Indhold/faglige emner i forhold til samtalerne Indhold Udformning af materiale (ansøgning der sælger/cv der viser de skabte resultater) oprettelse og vedligeholdelse af Linkedin-profil indsigt i opbygning af Netværk/netværksaktiviteter kende sine kompetencer kende sine succeshistorier hvordan gennemfører man en god jobsamtale selvstændig som bi- eller hovederhverv efterløn deltidsjob/supplerende dagpenge medlemmets energi/trivsel når man er ledig Vi har udarbejdet en del materiale som, lynguide til hvordan man laver ansøgning/cv, guide til Linkedin, eller guide til hvordan man gennemfører elevatortalen m.m.

12 Indhold på de faglige emner Medlemmerne foretrækker følgende typer samtaler: Skift til nyt fagområde afklaring af kvalifikationer/kompetencer fokus nye jobområder NNF-job hvordan virker den, hjælp til at oprette jobagent Hjælp til jobsøgning Skriftlig ansøgning CV Mundligt jobsøgning - elevatortalen Uddannelsesmuligheder Efteruddannelse 6 ugers selvvalgt Generel vejledning

13 Brug af joblog Medlemmer skal løbende udfylde deres joblog, hvilket de hele tiden bliver mindet om (i breve, mails, når de booker og får påmindelser) Vi ser på medlemmets joblog forud for samtalen Jobloggen skal udfyldes med alle jobsøgningsaktiviteter: opslåede/skriftlige uopfordrede ansøgninger netværksaktiviteter messer Hvis man er blevet kontaktet af en arbejdsgiver/en fra netværket

14 Joblog

15 Joblog

16 Handlingsplan/fællesaftale Handlingsplanen skal indeholde et kort resume af samtalen med medlemmet. Planen skal også indeholde hvilke forventninger vi har til medlemmet, fremadrettet. Det skal være klart for medlemmet /den konsulenten der har næste samtale med medlemmet at man kan tage dialogen fra seneste handlingsplan.

17 Screening af svage medlemmer - generelt Metode Den første samtale i a-kassen er altid en personlig individuel samtale. Vejlederen: ser på medlemmets faglighed, kvalifikationer, kompetencer, alder og hvor længe medlemmet har arbejdet inden for det givne område. har fokus på, om medlemmet er selvhjulpent eller om medlemmet skal have hjælp til f.eks. CV ellers vores digitale a-kasse. fokus på om medlemmet har andre problemer end sin ledighed. danner sig et personligt indtryk af medlemmet og vurderer om medlemmet har særlige udfordringer eller behov.

18 Hvad er definitionen på en svag ledig hos os? Det kan være en kombination af: Læse/stave vanskeligheder Dårlige danskkundskaber Ikke er selvhjulpen (skal have hjælp til CV, tast selv m.m.) Det geografiske område medlemmet er bosat i Medlemmets faglighed/kompetencer Helbredsproblemer Længerevarende sygdomsforløb Ofte sygemeldt Ikke overholder aftaler Korte ansættelsesforhold/ofte bliver fyret Misbrugsproblemer/tidligere misbrugsproblemer Familieproblemer

19 Screening af svage medlemmer - generelt Indsats Håndholder dem Booker en ny samtale inden for 2-4 uger Vi hjælper og støtter dem Vi guider dem i den retning, vi vurderer vil være den bedste

20 Screening af svage medlemmer Metode Ved første møde i A-kassen: CV- Vejledningsmødet foretager vi en screening: vi ser på CV et på jobnet spørger om forskellige ting på fremmødeseddelen jobskifter/bil til rådighed/samme branche/hvor vil fokus være og hvor vil man søge indenfor samt spørger ind til lidt flere ting ved den personlige samtale umiddelbart efter fællesmødet: Fremtoning/andre problemer end ledighed Ud fra ovenstående input, vurderes om enkelte medlemmer har behov for en lidt mere intensiv indsats i den efterfølgende periode i forhold til, at reducere deres risiko for at blive langtidsledige.

21 Screening af svage medlemmer Indsats de screenede medlemmer kommer på en liste de bliver kontaktet ca. hver 14. dag (nogle mindre - andre mere) vi vejleder/hjælper med tilmelding til /støtter dem i deres forsøg på at finde job. medlemmet kan være på listen i ca. 3 måneder herefter vurderer vi om vi skal slippe eller om der er behov for yderligere hjælp/støtte i en længere periode. Vi har typisk på listen ad gangen fordelt på 20 konsulenter.

22 Egenkontrol på rådighed Internt tilsyn ikke noget fast interval Er jobvejlederen i tvivl om et medlems rådighed - drøftes sagen med en ekspert på området Vi har i flere år haft særligt fokus på medlemmernes pligt til at stå rådighed, og om de var aktivt jobsøgende - det har vi ikke ændret på. Vores holdning er man får ikke noget job, hvis man ikke søger og vores mål er, at medlemmerne hurtigst muligt kommer i job

23 Egenkontrol på rådighed m.m. Metode For at sikre en løbende kvalitet af a-kassens arbejde, har vi i Lederne en proces for egenkontrol der sikrer, at minimum 2% af samtalerne, der er blevet gennemført af en erfaren konsulent og 5% af samtalerne som er gennemført af en ny konsulent, bliver kontrolleret løbende hvert kvartal. Kontrollen udføres kontinuerligt, da den enkelte medarbejders læring af eventuelle fejl i samtalebehandlingen med det samme kommer afdelingen til gode og dermed sikrer en fortsat høj kvalitet i samtalerne. Ved gennemgang af sagerne, er der fokus på såvel lovgivning som processuelle fejl og mangler.

24 Egenkontrol på rådighed m.m. Særligt fokus på aktiv jobsøgning I Lederne har der igennem flere år været særligt fokus på rådighedsforpligtigelsen, herunder de ledige medlemmers pligt til aktiv jobsøgning. For os er der en åbenlys sammenhæng mellem en aktiv jobsøgning og en stigning i sandsynligheden for, at medlemmet kommer i ordinær beskæftigelse. Det er væsentligt at sikre, at medlemmet er på rette jobsøgningskurs og at man får identificeret de selvhjulpne (der kan klare sig selv) mens andre skal have et kærligt skub/støtte til en mere aktiv jobsøgning.

25 Medlemstilfredshed Tilfredshed i nov. 2011: Lederne øverst og NNF nederst Der har været en stigning hos Lederne på 25% og 16,6% hos NNF

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Halvering af dagpengeperioden

Halvering af dagpengeperioden Halvering af dagpengeperioden og akutpakken Erfaringer i jobcentre og a-kasser 13:12 Klara Nilsson Helle Holt 13:12 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN ERFARINGER I JOBCENTRE OG A-KASSER KLARA

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere