M u l i g h e d e n f o r b r u g a f S m a r t p h o n e s i D a g t i l b u d s a f d e l i n g e n i V e j l e K o m m u n e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M u l i g h e d e n f o r b r u g a f S m a r t p h o n e s i D a g t i l b u d s a f d e l i n g e n i V e j l e K o m m u n e"

Transkript

1 M u l i g h e d e n f o r b r u g a f S m a r t p h o n e s i D a g t i l b u d s a f d e l i n g e n i V e j l e K o m m u n e Scan denne QR-kode Dato for aflevering: Den 8. juni 2012 Udarbejdet af: Martin Florival Andersen Vejleder: Dorthe Juul Uddannelsesansvarlig: Tove M. Christensen

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse... 3 Mit elevforløb... 4 Formål... 5 Metode... 5 SMILK modellen... 7 Delkonklusion... 9 Modtagne papirskemaer Spørgeskemaundersøgelse Resultater af spørgeskemaundersøgelsen Interview af kollega i dagtilbud Delkonklusion på analyserne Løsningsforslag Udviklingen af Smartphones Konklusion Perspektivering Procesevaluering Kildefortegnelse Bilag A Organisationsdiagram over Vejle Kommune Bilag B Organisationsdiagram over børn og unge forvaltningen Bilag C Brev og spørgeskema til borgerne Bilag D Interview guide Bilag E SMILK modellen Bilag F Optælling af ansøgninger Bilag G Optælling af spørgeskemaer Bilag H Interview af sagsbehandler i dagtilbud

3 Indledning Min baggrund indenfor kommunen er at jeg har siddet et år nede på ydelsescentret, hvor jeg sad med kontanthjælp og sygedagpenge. Der var på ydelsescentret stor fokus på digitalisering af mange forskellige metoder og jeg fandt hurtigt en interesse for dette. På mit andet år som kontorelev sidder jeg i børn og unge forvaltningen, hvor jeg både sidder i staben og i dagtilbud. Grunden til at jeg valgte emnet digitalisering med muligheden for brug af Smartphones i dagtilbud er, at jeg deltog i et møde med digitaliseringsgruppen for hele børn og unge forvaltningen. På mødet blev der diskuteret frem og tilbage om nye og smarte digitaliseringsprojekter. Et af oplæggene handlede om brugen af mobile QR-koder. Jeg fandt dette emne interessent, og tænkte, at dette måtte kunne bruges i hele Kommunen samt i dagtilbud. Samtidig er hele Vejle Kommunes overordnede kanalstrategi også at der skal digitaliseres mere, for at kunne optimerer og dermed opnå besparelser i sidste ende. Jeg vil i min opgave bl.a. undersøge mulighederne for brugen af disse koder. Jeg vil udarbejde nogle målinger på hvor mange der i dag allerede søger elektronisk og hvor mange der stadigvæk kommer med papirskemaer. Jeg vil lave nogle spørgeskemaer for at finde ud af om borgerne vil bruge deres Smartphone i forbindelse med indmeldelse/udmeldelse og benytte sig af disse QR-koder. Om de allerede har kendskab til Smartphones og hvad de bruger dem til i dag. Jeg vil også lave et interview med én af de ansatte for at finde ud af hvilke spørgsmål, der typisk går igen og om man ikke kan lave vejledninger evt. elektronisk for at undgå disse spørgsmål. 2

4 Beskrivelse Vejle Kommune består af ca indbyggere, og er derfor landets 6. største kommune befolkningsmæssigt. Vejle Kommune hører under Region Syddanmark, hvis hovedadministrationsbygning også ligger placeret i Vejle. Vejle Kommune blev ved kommunalreformen i 2007 slået sammen med følgende kommuner: Børkop, Egtved, Give og Jelling. Hvilket gjorde den nye Vejle Kommune til landets 6. største. Vejle er klart den største by i Vejle Kommune (Ca. 10 gange så stor som den anden største by Børkop rent befolkningsmæssigt 2 ) og hovedadministrationsbygningen er derfor også placeret i Vejle. De 5 største byer i Vejle Kommune består af følgende, der startes med den største 3 : Vejle, Børkop, Give, Jelling og Brejning. Vejle Kommune er en meget stor politisk og administrativ organisation, som er ledet af borgmesteren, Arne Sigtenbjerggaard som repræsenterer partiet Venstre. Vejle Kommune fungerer som en servicevirksomhed og en myndighed med utrolig mange opgaver og funktioner. Deres vigtigste funktion er naturligvis at servicere borgerne så godt som muligt og at overholde de regler og krav som politikkerne stiller. Hermed nogle eksempler på arbejdsopgaver som en kommune kan være behjælpelig med: små børn der skal i vuggestue, børn som starter i skole, unge der har problemer, folk der ikke kan finde et job, folk med et misbrug, folk der har økonomiske problemer, ældre kan få pasning, pension, plejehjem osv. Vejle Kommune er delt op efter linje og stabs princippet 4. Direktionen er den øverste administrative ledelse, denne består af et råd med kommunaldirektøren og de fem direktører under ham. Linjestabsprincippet er delt op således, at der er tre fagforvaltninger og to centrale stabe udover kommunaldirektørens stab. Hver af disse fem forvaltninger og stabe har så en direktør. Direktøren har så en chef under sig, som er chef for det specifikke område, denne chef har så yderlige en afdelingsleder til at varetage den daglige drift. 1 Befolkningstal hentet i april fra internt ledelses system (LIS) 2 D. 11 april D. 11 april Bilag A Organisationsdiagram over Vejle Kommune 3

5 Disse 3 fagforvaltninger med direktørens navn i parentes består af følgende: Velfærd (Kirsten Tønnesen) Teknik og Miljø (Erik Dahl-Rasmussen) Børne og unge (Claus Svold) De 2 centrale stabe med direktørens navn i parentes består af: Erhverv og Kultur (John Hansen) Økonomi og Administration (Peter Karm) Mit elevforløb På mit første år var jeg ved ydelsescentret. Ydelsescentret hører inde under velfærdsstaben også nedenunder arbejdsmarkedsområdet (se organisationsdiagram). Her sad jeg mit første halve år i ekspeditionen, team kontanthjælp og team enkeltydelser. Mit andet halve år sad i sygedagpenge afdelingen. Ekspeditionen: Det er her borgerne henvender sig i første omgang. Der er derfor tit rigtig mange forskellige opgaver og spørgsmål. Hverdagen bestod typisk af at betjene borgere indenfor kontanthjælp og enkeltydelser, samt og udbetale befordringsgodtgørelse og andre tillæg. Team kontanthjælp: Her blev det meste med kontanthjælp ordnet. Der skulle afholdes samtaler med borgerne der søgte kontanthjælp, for at finde ud af om de var berettiget til det. Efterfølgende skulle deres sager startes op for at de kunne få udbetalt deres penge. Team enkeltydelse: Det er her alle enkeltydelser bliver behandlet, det var et arbejde med utrolig meget beregning af økonomi, og rådighedsbeløb for at finde ud af om folk kunne blive bevilliget en enkeltydelse. Sygedagpenge: Her behandles sygedagpenge sager, som kunne være sygedagpenge refusion til arbejdsgiver/a-kasse, sygedagpenge til lønmodtager og sygedagpenge til selvstændige. Jeg arbejde også her, nede i ekspeditionen engang imellem. 4

6 Mit andet år, foregår i Skolegade 1 (Hoved administrations bygning) hvor jeg sidder i Børn og unge forvaltningen 5. Mit elevforløb her er delt op, så jeg arbejder en halv uge i dagtilbud og en halv uge i B&U staben. Dagtilbud: Her sidder jeg primært og behandler fripladsansøgninger for folk. Dog er der også meget andet arbejde. Fx skulle der ved årsskiftet sendes nye årsbevillinger ud. Derudover arbejder jeg også med pladsfordeling. B&U Staben: Her er min hverdag meget varierende og jeg laver mange ad hoc opgaver. Nogle af mine ad hoc opgaver kan være og være medhjælper i SBSYS (dokumenthåndteringssystem) oplærings kurser, arbejde i systemvedligehold i SBSYS, være referent til LokalMED møder og opdatere vores hjemmeside og intranet. Mine fasteopgaver er bl.a. at bestille kontorartikler til vores fælles depotrum, at få betalt regninger for vores afdeling og stå for åbning og sortering af den indgåede post. Efter denne introduktion af Vejle Kommune og mit elevforløb, vil næste afsnit omhandle formålet med denne opgave. Formål Denne opgave har til formål, at udarbejde og udføre undersøgelser som viser, hvorvidt det er muligt at indføre brugen af Smartphones mere i dagtilbud, på den ene eller anden måde. Jeg skal ud og høre hvad mine kollegaer samt borgerne mener og tage det med i mine overvejelser. Jeg vil også i forbindelse med min fagprøve kunne lave en vurdering om hvorvidt dette kan anvendes i andre afdelinger. Metode Til undersøgelse af mit emne har jeg valgt at lave en optælling i indkomne ansøgninger i dagtilbud. Det er både elektroniske ansøgninger og ansøgninger på papirskemaer. Ansøgningerne omhandler: friplads, institutionsplads og diverse indtægtsrettelser. 5 Bilag B - organisationsdiagram over Børn og unge forvaltningen 5

7 Dette har jeg valgt at gøre, for at få en idé om, hvor mange der i dag udfylder digitalt og hvor mange der stadigvæk afleverer papirskemaer. Jeg har også udarbejdet et spørgeskema 6 til min målgruppe, som er småbørns forældre som benytter sig af dagtilbudsordningen. Spørgeskemaerne har jeg valgt at uddele i fire forskellige institutioner. Institutionerne er Søndermarkens børnehave i Give, Solstrålen i Nørremarken, Kernehuset i Bredballe og Grønnedalen i Løget Høj. De nævnte institutioner er alle placeret i hver deres ende af Vejle Kommune i forskellige miljøer, lige fra et område med boligblokker til parcelhuse og består af en blanding af vuggestuer og børnehaver. Dette er gjort for at få så stor en variation af respondenterne som muligt. Her tænkes både på respondenternes etniske baggrund, økonomiske situation og aldersgrupper. Spørgeskemaet er formuleret med 8 spørgsmål for at flest muligt ville overskue og svare på det efter en travl dag, når de henter deres børn. Alle besvarelserne holdes anonyme, da folks identitet ikke ville gavne min undersøgelse overhovedet. Jeg har primært lagt vægt på korte og lukkede spørgsmål, for lettere og kunne måle og analysere på svarene bagefter, dog er det også muligt at komme med kommentarer til nogle af svarene. Jeg har inden min udlevering af spørgeskemaerne, fået to kollegaer til og læse spørgeskemaet igennem for at sikre mig, at det er letlæseligt og forståeligt. Jeg forventer en svar procent på 35 % af de 200 udlagte spørgeskemaer, hvilket svarer til 70 udfyldte spørgeskemaer, som er nok til at gøre min undersøgelse valid og målbar. Jeg vil i min undersøgelse også afholde et kort interview med en af mine kollegaer, og har i den forbindelse udarbejdet en kort interview guide 7. Jeg vil ud fra interviewet udbygge min viden og fornemmelse og skaffe flere informationer omkring digitalisering, borgerne samt høre hendes observationer og holdninger. Hermed afsluttes opgavens indledende del og næste afsnit er den første del af analysen. 6 Bilag C. Brev samt spørgeskemaer til borgerne 7 Bilag D. Interview guide 6

8 SMILK modellen For at få belyst om dagtilbud er klar til at udvide sig endnu mere digitalt, vil jeg benytte mig af elementerne fra SMILK/Service management modellen 8. SMILK modellen består af 5 elementer. De 5 elementer består af: servicekonceptet, markeds segment/målgruppe, image, service leverance systemet og kultur. De 5 forskellige elementer skal harmonere for at opnå en god og sund virksomhed. Jeg vil i modellen sætte fokus på de områder som jeg vurderer, er vigtige i min opgave. Servicekonceptet: Servicekonceptet er delt op i kerneydelser og periferiydelser. Kerneydelserne i dagtilbud er alt logistikarbejdet i forbindelse med fordeling af pladser til børn i de forskellige institutioner, opkræve betalinger for alle dagsinstitutionerne samt behandling af fripladsansøgningerne. Periferiydelserne i dagtilbud er råd og vejledning til nye forældre, mulighed for 3 måneders pasningsgaranti, mulighed for at kunne søge digitalt indenfor alle vores områder (indmeldelse/udmeldelse af institutionsplads og friplads ansøgning). Samtidig kan borgerne også følge med i deres sag på nettet. Nye periferiydelser: Jeg vil yderligere lave en service som består af en QR-kode på alle bevillings-breve og underretningsbreve som gør det let, hurtigt og simpelt at komme ind på Kommunens hjemmeside og den digitale pladsanvisning. Man skal kunne lave ændringer, udmeldelse og indmeldelse ved hjælp af sin Smartphone igennem en eventuel applikation. Der skal kunne findes videoguides, på flere forskellige sprog fx dansk, engelsk, tysk, arabisk, og polsk, i hvordan man bruger den digitale pladsanvisning på sin Smartphone og computer. Alle disse periferiydelser vil gøre det lettere for borgeren at være selvhjulpen også de svagere borgere i samfundet ville have en mulighed hvis man brugte video guides oftere. Det hele vil i sidste ende spare kommunen for ressourcer og penge. 8 Bilag E med SMILK modellen. 7

9 Målgruppe: Min målgruppe er småbørns forældre, hvor størstedelen består af alderen år. Det er folk fra mange forskellige lande. Det er netop også denne målgruppe som mit servicekoncept skal udformes til. Leverancesystemet: I forhold til leveringen af mine forslag til en bedre digital pladsanvisning er det vigtigt, at der er nogle, som vil være tov holder for projektet. Det er også vigtigt, at ledelsen bakker op om projektet og er villige til og investere nogle ressourcer, i form af penge og timer, til programudvikleren, nye servere og andet hardware, tolke og andre involverede i projektet. Det hele skal naturligvis være under opservering af tovholderen for at sikre at kvaliteten er i top. Image: Imaget er vigtigt for Vejle Kommune. Alle borgere i Vejle Kommune, som ønsker børnepasning vil i et eller andet omfang være berørt af dagtilbudsafdeling. Derfor er det vigtigt, at vi som afdeling giver borgerne en god oplevelse, for at de får et billede af, at vi er en velfungerende afdeling som nogle af deres skattekroner går til. Det er også her, vi kan give borgerne et billede af, at vi er en moderne afdeling og lige så langt fremme som de private virksomheder hvad enten det omhandler teknologien eller serviceniveauet. En af måderne vi kan gøre det på, er at alle de nye muligheder som der vil komme, bliver markedsført ud til borgerne, så de bliver gjort opmærksom på mulighederne. Her ville det være en rigtig god idé at få lavet nogle reklameplakater og brochurer til at hænge op og ligge ude i dagsinstitutionerne. Yderligere kunne der udarbejdes reklamer til vores hjemmeside. Kulturen: Kulturen i dagtilbud, hænger meget sammen med de tidligere 4 elementer: servicekonceptet, målgruppen, leverancesystemet og virksomhedens image. Så hvis et af de andre elementer ikke fungere, påvirker det virksomhedens kultur og dermed virksomheden. Det er derfor vigtigt at alle elementer fungerer optimalt og får virksomhedens hjul til at og køre rundt. Der kan i kulturen også være andre ting, som går ind og påvirker projektet. Et eksempel herpå kan være organisationen, sidder 8

10 vores leder eller tovholder for langt fra den egentlige arbejdsgang? Og har kollegaerne dermed svært ved og følge med i det hele? Eller består afdelingen primært af ældre kontorassistenter som spænder ben for projektet og ikke er så samarbejdsvillige? Dette mener jeg ikke vil give problemer i dagtilbud, da der allerede de sidste 5 år er sket rigtigt meget og medarbejderne derfor er vandt, til forandringer og digitalisering. Delkonklusion I dette afsnit er kort konkluderet på de fem faser i SMILK modellen behandlet i tidligere afsnit. Servicekonceptet, er i dag godt og velfungerende, men der skal her ændres på periferiydelserne, for at opnå en endnu mere velfungerende og moderne afdeling/virksomhed med et forbedret serviceniveau. Målgruppen er som sagt ovenfor, alle småbørns forældrene, og da langt de fleste af dem, kender til digitale muligheder og Smartphones vil dette kun gavne projektet. Leverancesystemet ville også kunne fungere, eftersom projektet har god mulighed fra støtte, højere oppe i systemet, eftersom det er en af KL s kanalstrategier 9 at digitalisere mere. dagtilbuds image er velfungerende men ville blive endnu bedre hvis vi begyndte at bruge den nymoderne teknologi mere. Kulturen i dagtilbudsafdelingen, er sund og god og alle er åbne for nye idéer og projekter. Samlet set mener jeg, ud fra SMILK modellen, at projektet er meget realistisk og i forhold til SMILK modellen, har dagtilbudsafdelingen det der skal til. Næste afsnit omhandler en analyse af hvor mange papirskemaer og elektroniske skemaer dagtilbud har modtaget set i forhold til hinanden. 9 Se 9

11 Modtagne papirskemaer Optællingen af de tre forskellige skemaer er foretaget i marts måned (uge 9, 10, 11, 12 og 13). Der blev i alt modtaget 542 skemaer 10, af dem bestod 135 af papirskemaer og 407 elektroniske. Omregnet til procent giver dette en præcis procentfordeling på 25 % papir og 75 % elektronisk. Nedenfor er vist et søjlediagram som viser hvordan de forskellige tal ser ud indenfor de tre kategorier. I næste afsnit går jeg mere i dybden med de tre forskellige kategorier. Modtagne skemaer i marts måned Friplads ansøgning papir Friplads ansøgning elektronisk Plads ansøgninger papir Plads ansøgninger elektronisk Udmeldelser Udmeldelser papir elektronisk Figur nr.: 1 Kilde: Egen tilvirkning Fripladsansøgninger: Der er i alt modtaget 110 fripladsansøgninger. Af de 110 ansøgninger er 64 af dem papirskemaer og 46 af dem elektroniske skemaer. Dette er en procentfordeling på 58/42 %. Dette procenttal viser at der af indkomne papirskemaer, helt klart er plads til forbedringer. Jeg har undersøgt grunden til det høje tal og har fundet nogle fakta som kunne spille en rolle. Folk som søger økonomisk friplads er ofte i gang med en skilsmisse, de skal have ordnet skilsmissepapirer, flyttet adresse, søgt børnetilskud og søgt om boligstøtte. Alt dette gør de på en gang, når de alligevel er på kommunen. 10 Bilag F Optælling af ansøgninger 10

12 En anden årsag kan være at folk som er berettiget til fripladser, ofte er kendt i det offentlige system i forvejen, det kan være pension, sygedagpenge, revalidering eller kontanthjælp og de dermed syntes, det er lettere og henvende sig hvis de alligevel skal have ordnet nogle andre ting. Pladsansøgninger: Disse tal ser noget bedre ud. Der blev i alt modtaget 284 ansøgninger, hvoraf 47 var på papir og 237 elektroniske. Dette er en procentfordeling på 16,5/83,5% hvilket er temmelig godt, men der er stadigvæk mulighed for forbedringer. Pladsudmeldelser: Tallene her svarer logisk nok, meget til pladsansøgningerne og består af i alt 148 udmeldelser hvoraf 24 var på papir og 124 elektroniske. Dette er en procentfordeling på 16/84 %. Hvilket må anses at være tilfredsstillende. Under optællingen, af de indkomne skemaer blev jeg meget overrasket over at 58 % var modtagne fripladsansøgninger på papir. Jeg mener, at der helt klart er plads til forbedringer og at dette tal er alt for højt. Både pladsansøgninger og pladsudmeldelser ligger fint med 16 % indkomne papirskemaer, dog skal disse tal endnu længere ned, da det er et spørgsmål om tid før alle papirskemaer ophører 11, ifølge KL s E2015 mål. Næste afsnit omhandler en spørgeskemaundersøgelse som er foretaget i fire institutioner i Vejle Kommune. Spørgeskemaundersøgelse Der er i alt modtaget 66 spørgeskemaer 12, fra de fire institutioner, ud af de 200 udsendte, hvilket giver en svar procent på 33 %. Det svarer meget godt til det forventede antal skemaer retur. 11 Se d Bilag G optælling af spørgeskemaer 11

13 Spørgsmål 1 Af de i alt 66 modtagene spørgeskemaer er 82 % af dem besvaret af kvinder. Dette må siges at være et temmelig højt tal, og kan bruges i overvejelserne omkring markedsførelsen af en eventuel ny Smartphone mulighed i dagtilbud. Spørgsmål 2 og 3 83 % procent af de udspurgte har benyttet sig af digitalpladsanvisning og kun 9,5 % har aldring hørt om det. Ligger man de 9,5 % sammen med de 7,5 % som har hørt om det, men ikke benyttet det, giver det 17 % som egentlig passer meget godt med statistikken fra optællingen af skemaerne. Tallene matcher også spørgsmål 3 eftersom 82 % af dem, har søgt elektronisk og 3 % ikke ved det (det kan være folk som har fået hjælp til at udfylde ansøgningen fx en sagsbehandler). Spørgsmål 4 Her undersøges hvor mange der i dag kender til QR-koder, og ud af alle de adspurgte, er der kun 9 % som ikke kender til dem, og de steder der topper over hvor folk kender dem fra er avisreklamer og by reklamer, skilte og lignende. Spørgsmål 5 Her dannes der et billede af borgernes holdninger til mobile QR-koder hvor 46 % siger ja til og kunne finde på at benytte sig af dem, hvis mulighederne var der. 24 % siger nej og 30 % siger ved ikke. Disse tal giver et stærkt billede af, at der faktisk er et flertal, som er villige til og bruge disse nye koder. Spørgsmål 6 Hele 74 % af de udspurgte har i dag en Smartphone. Spørgsmål 7 Ud fra de 49 personer som ejer en Smartphone benytter 80 % af dem den til at surfe på internettet og forskellige applikationer. 12

14 Spørgsmål 8 Her er de resterende 17 personer, som ikke har en Smartphone, blevet spurgt om de planlægger at anskaffe en Smartphone indenfor det næste år. Her svarer 29 % ja, 42 % nej og 29 % måske. Resultater af spørgeskemaundersøgelsen I dette afsnit opsummeres kort på overstående resultater. Positive resultater: 83 % procent af de udspurgte har benyttet sig af digitalpladsanvisning 91 % kender til QR-koder 46 % vil benytte sig af QR-koder hvis muligheden var der Negative resultater Ud af de 17 som ikke havde en Smartphone ønskede kun 29 % at anskaffe sig en inden for det næste år. Herudfra kan der konkluderes, at spørgeskemaundersøgelsen har underbygget min fornemmelse af, at QR-koder og brugen af Smartphones klart er en mulighed indenfor dagtilbudsafdeling. Efterfølgende afsnit omhandler et interview med min kollega, som er sagsbehandler i dagstilbud. Interview af kollega i dagtilbud Jeg har lavet et interview 13 med min kollega som også er uddannelsesoplærer for mig, for at høre hendes meninger og de observationer, hun har gjort sig de sidste mange år som sagsbehandler. Interviewet består af en interviewguide som består af 6 spørgsmål, som vi gennemgik. Hun bekræftede flere af de faktorer som jeg også havde tænkt på, med at dem der oftest søger manuelt, er enten fordi de ikke har en computer, har sprog-vanskeligheder eller skal have ordnet en lang række af forskellige ting på kommunen. 13 Se bilag H Interview med kollega 13

15 Der er også en del udlændinge som ikke søger elektronisk, fordi de har sprogvanskeligheder og fordi deres kultur er helt anderledes fra vores. Nogle af de ting som der oftest bliver spurgt om hjælp til er folks indtægt. Folk ved ikke, hvad deres årsindtægt er, og ved ikke hvordan de skal regne den ud pga. skatter, pension, arbejdsmarkedsbidrag osv. Hun var også meget åben overfor idéen med Smartphone og mente det ville kunne gavne. Dog skal der tages hensyn til dem som ingen IT færdigheder har, og lave nogle muligheder, hvor de kan hjælpes. Afskaffelse af papirskemaer mener hun vil blive svært for en lille gruppe, og der skal derfor sættes en pc op på kommunen, som borgerne kan benytte til at få vejledning. Interviewet med min kollega, har givet mig nogle vigtige oplysninger og bekræftet mange af de oplysninger som står skrevet under fripladsansøgninger på side 9. Delkonklusion på analyserne Ud fra mine overstående analyser, her tænkes både på SMILK modellen, optællingen af skemaerne, spørgeskemaundersøgelsen og interviewet, kan jeg konkludere at min analyse absolut viser nogle muligheder og at min idé ville kunne gavne dagstilbud. De ansatte i dagtilbud er ikke en hindring i processen, og rigtig mange af borgerne kender allerede QR-koderne og vil benytte sig heraf hvis muligheden var det. I næste afsnit præsenteres de løsningsforslag som er opstået ud fra min udarbejdelse af min analyse. Løsningsforslag Ud fra den samlede analyse og SMILK modellen, vil jeg anbefale dagtilbud, at gøre følgende: Informationsmøde Projektet skal først godkendes af ledelsen. Efter godkendelsen skal der, afholdes et informationsmøde for alle medarbejderne i afdelingen. Mødet skal afholdes af projektgruppen, hvor de beskriver, hvad planen er med projektet, hvornår og hvordan det skal igangsættes og hvorfor de skal til og i gang med det. Her kan der allerede komme mere viden og flere idéer inden projektet for alvor bliver skudt i gang. 14

16 QR-koder Som beskrevet i tidligere afsnit, omhandlende servicekonceptet under nye periferiydelser er, at der skal dannes nogle QR-koder ud på noget materiale hvor det findes nødvendigt. Det kunne fx være på bevillingsbrevene, brochurer som folk får fra os, når sundhedsplejen kommer ud kort efter man har fået et barn, andre brochurer som ligger tilgængelige på dagsinstitutionerne, plakater og på hjemmesiden. Disse QR-koder skal have et formål. Formålene med dem skal være at man igennem dem, vil kunne logge ind på sin sag igennem sin Smartphone, hvis der er sket ændringer i ens indkomst eller andre ting, som ikke passer. Der skal ved denne løsning arbejdes meget med datasikkerheden og personlige oplysninger. Her mener jeg, at NemID som i forvejen er en samarbejdspartner for Vejle Kommune, ville kunne bidrage til sikkerheden. Der ville også skulle laves en aftale med Skybrud, som er Vejle Kommunes leverandør af hjemmesider og andre IT-løsninger. Disse to firmaer sammen med kommunikationsafdelingen og projektgruppen vil kunne, levere dette projekt ud i virkeligheden, samt garantere for at der ikke bliver problemer i forhold til datasikkerheden. Der skal også laves nogle videoguides på flere forskellige sprog. Disse guides skal kunne åbnes op, ved at scanne en QR-kode med sin Smartphone. De skal også kunne findes på hjemmesiden, for at få så meget udnyttelse af dem som muligt. Guiderne skal beskrive, hvordan man søger institutionsplads elektronisk, hvordan man søger friplads elektronisk og hvordan man melder sig ud elektronisk. Videoguiderne skal vise en PC-skærm med en mus, som bevæger sig til de forskellige menuer, imens der bliver forklaret, hvad man skal trykke på. Dette vil gøre det meget lettere for folk, der ikke er så stærke til IT eller er meget ordblinde. Dette vil kræve, at der hyres nogle tolkebureauer til at oversætte til de forskellige sprog videoerne skal indspilles i, det er dog forholdsvis små beløb denne del vil koste. Smartphone applikation Endnu en mulighed vil være at få lavet en Smartphone applikation (Smartphone program). Applikationen skulle gøre det muligt at søge om institutionsplads, søge om 15

17 friplads, melde sit barn ud og lave indtægtsrettelser, man skulle igennem applikationen også kunne modtage nyheder og vigtige informationer fra den institution som ens børn hører under. Udviklingen af Smartphones Jeg har nedenfor indsat en model, der viser udviklingen fra år 2009 til år Beløbene er omsætningen på de forskellige applikations markeder, som der er til de forskellige mobiltelefoner. Tallene viser hvor meget de har omsat for i programmer til Smartphones. Tallene viser at der er sket en, over 7 fordobling af salget på 3 år, og tendensen er stadigvæk stigende. Android markedet ikke er med i disse tal, men det giver stadigvæk det samme billede af udviklingen indenfor Smartphones. Store 2009 (millions U.S.) 2012 (millions U.S.) Apple App Store $769 $5782 Blackberry App World $36 $165 Nokia Ovi Store $13 $105 Google Play $11 $102 Total $828 $6154 Figur nr.: 2 Kilde: d Jeg mener derfor at min idé er meget realistisk og med en egentlig mulighed for at udføre den. Der vil med stor sandsynlighed kunne findes midler og støtte fra politikkerne og andre højere oppe i systemet, da det jo er en politisk strategi at digitalisere mere samt at få flere til og være selvhjulpne. Dette ville også kunne medføre administrative besparelser samt besparelser på porto og papir. Tiderne i dag er også mere og mere præget af det digitale samfund, vi befinder os i. Der er snart ikke de ting man ikke kan gøre på sin Smartphone fra at finde en kæreste, handle ind, se vejret, tjekke mail, finde vej, tjekke bankkontoen og holde øje med dagens aktiekurser. Hermed afsluttes min analyse del og næste afsnit er opgavens konklusion. 16

18 Konklusion Jeg har nu fået undersøgt mit emne som er: Optimering af brugen af Smartphones i dagtilbudsafdelingen. Jeg har igennem hele forløbet udviklet min viden omkring digitalisering og borgerne. Igennem min undersøgelse har jeg fundet ud af, at der i dag stadigvæk er ¼ del af borgerne som henvender sig i afdelingen med papirskemaer. Af disse 25 % er langt de fleste fripladsansøgninger. Både pladsansøgninger og pladsudmeldelser ligger noget lavere med henholdsvis 16 % og 16,5 % modtagne papirskemaer. Disse tal er forholdsvis lave, men skal stadigvæk mindskes. Ifølge KL s kanalstrategi 14 så vil der i år 2015 ikke længere være mulighed for at benytte papirblanketter. Resultaterne af min spørgeskemaundersøgelse er jeg meget tilfredse med. Jeg fik spurgt rigtig mange og har dermed opnået nogle resultater, som er målbare og giver et godt billede af den egentlige situation i Vejle Kommune. Ud fra de besvarede spørgeskemaer, var største delen udfyldt af kvinder. Det er også moderens CPR nummer som sagen bliver oprettet i, så længe barnet bor sammen med både sin mor og far. 83 % af de adspurgte kender til QR-koder og 74 % har allerede en Smartphone i dag. Disse tal viser, at der tydeligvis er en mulighed for at implementere brugen af Smartphones i dagtilbudsafdelingen snarest muligt. Af alle de udspurgte ville 46 % være villige til at benytte sig af muligheden i dag, hvilket man kunne forvente ville stige yderligere den dag, der bliver lukket ned for papirblanketter. Jeg fik i mit interview med min kollega, understøttet mange af de fornemmelser jeg havde inden interviewet. Hun har været med til at give mig endnu større viden på området samtidig med, at hun bragte nogle gode idéer på banen, fx etablering af en borger PC samt en centralisering i f.eks. borgerservice. Kulturen i Dagstilbud er klar til yderligere digitalisering, dette mener jeg ud fra mit overordnede syn på medarbejderne i dagstilbud og mit interview. Alle medarbejderne er utrolig gode til at omstille sig samtidig med at de er meget åbne for nye projekter og idéer. 14 Se d

19 Ud fra dette mener jeg, at projektet er realistisk. Set med henblik på Kommunernes Landsforening (KL) og Vejle Kommunes overordnede strategier, mener jeg at dette er et stort skridt i den rigtige retning. Det hele kræver selvfølgelig nogle nye opdateringer samt en masse kroner og timer, men som i sidste ende og langsigtet set vil være en god investering. Jeg mener også, at afdelingen er klar til at tage udfordringen op og vil indenfor få år være fuldt ud digitaliseret. Målsætningen med dette projekt har været, at finde frem til nogle anvendelige løsningsforslag til Dagtilbudsafdelingen. Jeg anbefaler, at der afholdes et informationsmøde for at informere afdelingen om de nye tiltag som vil blive implementeret. Af nye tiltag foreslår jeg indførelse af QR-koder samt en Smartphone applikation. Idéen er også brugbar i en hel del andre forvaltninger og afdelinger i Vejle Kommune og jeg tror bestemt, at vi indenfor få år, vil se en stærkt stigende tendens af brugen af Smartphones indenfor det offentlige i alle sammenhæng. Mit overordnede mål med opgaven var at undersøge mulighederne for brugen af Smartphones i dagtilbudsafdelingen. Det mål mener jeg hermed, at jeg har opnået. Perspektivering I dette afsnit vil jeg kort nævne, hvad det vil betyde for Vejle Kommune, hvis de vælger at indføre mine tidligere beskrevne løsningsforslag. Dagtilbud i Vejle Kommune ville kunne spare en masse ressourcer i form af penge og tid, ved at indføre Smartphones og QR-koder med henblik på at få flere borgere til at søge digitalt. Dette vil være med til at leve op til de stigende krav, som regeringen stiller til de offentlige forvaltninger. Løsningsforslagene vil også bidrage til at Vejle Kommune er med helt i front, når det gælder digitalisering og moderne måder at drive virksomheder på. Procesevaluering Ved at have arbejdet med denne opgave over dette lange forløb, har jeg fået en rigtig god viden om digitalisering indenfor det offentlige og især dagtilbud. Jeg har 18

20 yderligere lært om borgernes vaner og holdninger samt fået sat nogle tal på, hvor mange der egentlig søger på papir kontra elektronisk. Forløbet med at udarbejde opgaven er gået godt og Vejle Kommune har hvis stor opbakning og interesse omkring mit emnevalg. Alt i alt er jeg meget tilfreds med den færdige opgave og ser frem til at forsvare den til den mundtlige eksamen. 19

21 Kildefortegnelse Bøger: Offentlig administration, 2. Skoleperiode Det offentlige som serviceleverandør, 3. Udgave, 1. Opslag 2010 Forlaget 94 Service Management strategi og ledelse i servicevirksomheder Richard Normann oversat af Marianne Risberg Gads forlag 2001 Hjemmesider: til udarbejdelse af spørgeskema Andre: Leder af dagtilbud administrationen. Sagsbehandler i dagtilbud. 20

22 Bilag A Organisationsdiagram over Vejle Kommune 21

23 Bilag B Organisationsdiagram over børn og unge forvaltningen 22

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse Indholdsoversigt Om undersøgelsen Side 3 Konklusion Side 3 Resultater: Køn Side 4 Alder Side 5 Hvad drejer henvendelsen sig om Side 6 Jeg fik ordnet hvad jeg kom for Side 7 Jeg oplevede jeg blev behandlet

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Brugervenlighedstestopgaver til sagsbehandlerdelen af Løsningen...

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 Bemærkninger til spørgeskemaundersøgelsen. Vi havde gerne set at endnu flere havde sagt ja til

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse 21. December 2012 Side 1 Undersøgelsens formål Gladsaxe Kommune (GK) gennemfører en årlig brugertilfredshedsundersøgelse af Borgerservice enheden. Undersøgelsens

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Vejledning i bookingsystem til rekvirenter

Vejledning i bookingsystem til rekvirenter FLYGTNINGEHJÆLPENS TOLKESERVICE Esromgade, opg. 152, 2.sal DK-2200 København N Tlf: 3373 5335 www.flygtning.dk Vejledning i bookingsystem til rekvirenter Systemet har opstart fra og med en 30.06.2015 Du

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Vurdering My Video Coach

Vurdering My Video Coach KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering My Video Coach Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet træningsapplikationen.

Læs mere

Center for Selvstændige Boformer. - Undersøgelse af beboernes brug af digitale medier foråret 2014

Center for Selvstændige Boformer. - Undersøgelse af beboernes brug af digitale medier foråret 2014 Center for Selvstændige Boformer - Undersøgelse af beboernes brug af digitale medier foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Læsevejledning... 2 Beboernes brug af digitale medier... 3 Centerniveau...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

2010 Q4 - Odense Kommune - Borgermåling

2010 Q4 - Odense Kommune - Borgermåling Brug af selvbetjening og e-handel på internettet Nedenfor vil vi bede dig om at krydse af, hvilke selvbetjeningsløsninger du har brugt på internettet. Du kan krydse flere løsninger af. Netbank. 92% 694

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Kom godt i. Få hjælp 24/7 Side 4 Udland Side 7. Smartphones Side 3 Nummerflytning Side 6 Hurtigt overblik Bagsiden

Kom godt i. Få hjælp 24/7 Side 4 Udland Side 7. Smartphones Side 3 Nummerflytning Side 6 Hurtigt overblik Bagsiden Kom godt i gang Indstil din mobil Side 2 Abonnement eller taletid Side 5 Tal ordentligt Side 7 Smartphones Side 3 Nummerflytning Side 6 Hurtigt overblik Bagsiden Få hjælp 24/7 Side 4 Udland Side 7 Velkommen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang?

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus din indgang til dit barns institution Kære forælder. Mit Børnehus er din digitale indgang til dit barns institution. Her kan du se næste uges aktivitetsplan,

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK FRIPLADS TIL DAGTILBUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013

ANSØGNING OM ØKONOMISK FRIPLADS TIL DAGTILBUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 ANSØGNING OM ØKONOMISK FRIPLADS TIL DAGTILBUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 Lisbeth og Bent skal skilles. Lisbeth og deres 2 fælles børn bliver boende i lejligheden mens det er planen, at Bent skal

Læs mere

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Digital indsamling hvorfor det? Fordelene ved at digitalisere er, at undersøgelsen bliver mere dynamisk og I, udstillingsstederne, får bedre

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Kommunerne går glip af millionbesparelse

Kommunerne går glip af millionbesparelse Forsidehenvisning: Kommunerne går glip af millionbesparelse - erhvervslivet betaler 5 Danske kommuner mangler effektive selvbetjeningsløsninger. Det koster hvert år et beløb svarende til 1.300 pædagoger,

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere