Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE. København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE. København"

Transkript

1 Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE V København 1982

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A49 - A Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele (A 73)...9 Museer B81 B85, B Konsulatsarkivalier fra , specialartikel...17 Indholdsfortegnelse, alfabetisk...23 Guide til maritimt kildemateriale V 2/23

3 Forord Den femte i rækken af Guides til maritimt kildemateriale rummer blandt andet en række oversigter fra lokalarkiver og museer. Man vil måske undre sig over den gentagne notits Intet af interesse, som ses indtil flere gange allerede på side 4. Men megen vægt er lagt på også at få fastslået, hvor der ikke er noget at hente. Til gengæld giver f.eks. afsnittet om Kolding kommunebibliotekers lokalhistoriske afdeling i koncentreret form en ganske fin oversigt over udviklingen i en østjysk søkøbstad igennem de sidste 100 år, mens opregningen af de mange arkivalier på Svendborg Museum viser, hvor meget forskelligt, man kan være heldig at finde frem til, når magasinernes indhold underkastes et grundigere eftersyn. De to store afsnit om Landsarkivet i Aabenraa og konsulatsarkivalierne skyldes henholdsvis Rolf Larsen og Anders Monrad Møller. Januar 1982 Kontaktudvalget Guide til maritimt kildemateriale V 3/23

4 A 49 Lokalhistorisk Arkiv Bjerringbro Intet af interesse. Bjerringbro Kommunes Bibliotek 8850 Bjerringbro A 50 Bov Bibliotek Intet af interesse. Bov Bibliotek Bovvej Padborg A 51 Brøndby Lokalhistoriske Samling Intet af interesse. Brøndbyøster Bibliotek Nygårds Plads Rødovre A 52 Egvad Egnshistoriske Samling Egvad Bibliotek Engvej 6880 Tarm Samlingen er for øjeblikket under katalogisering, så et overblik haves endnu ikke. Imidlertid kan der tænkes at dukke materiale op om besejlingen af Ringkøbing Fjord. A 53 Faxe Herreds lokalhistoriske Arkiv Rådhusvej 4, Faxe Postadresse: Hovedgaden Faxe Ladeplads Åbent torsdag eller efter aftale Aage Boebergs Skibsbyggeri, Faxe Ladeplads, Tilbudsprotokol på både og tømmer, Skibstømrernes Fagforening, faxe Ladeplads, Medlemslister og protokoller Sejltegning til bygn. 82, Kofoeds Skibsbyggeri. Et mindre antal søfartsbøger. K. Kristjansens dagbog 1908 fra et togt med Georg Stage. En del fotos fra Kofoeds værft både og mindre skibe. Div. Andre fotos. Størsteparten af det modtagne materiale er registreret, men enkelte afleveringer henstår endnu uregistreret. Se i øvrigt: Foreningsarkiver fra Storstrøms Amt, Næstved A 54 Greve lokalhistoriske Arkiv Greveager Greve Strand Åbent hverd To fotografier af grønlandsbriggen Peru - skibet i grønlandsk fjord og besætning + gæster ombord. Redningskrans fra forlis ved Kalvslunde Strand 12. nov. 1872, brugt af Edvard Nielsson. Guide til maritimt kildemateriale V 4/23

5 A 55 Græsted Lokalhistorisk Arkiv Græsted Stationsvej Græsted Intet af interesse, der henvises til Gilleleje, der ligger i samme kommune. A 56 Lokalhistorisk Arkiv Gråsten Ahlmannsparken 6300 Gråsten Åbent mandag En halv snes fotos af skibe med tilknytning til Gråsten. Et foto af skibsmodel i Adsbøl Kirke (Toldkrydser fra Flensborg Fjord, senere ombygget til fragtskib). En akvarel af skib. Materialet er registreret. A 57 Byarkivet, Horsens Søndergade Horsens Intet af interesse. A 58 Lokalhistorisk Samling Højbjerg Intet af interesse. Højbjerg Bibliotek Oddervej Højbjerg A 59 Kolding Kommunebiblioteker Lokalhistorisk afdeling Hovedbiblioteket Jernbanegade Kolding Åbent ma-fre (1/5-31/8: 10-19) lø 9-13 Arkivalier: Vedrørende Kolding Sejlklub, Sange og sangbøger, artikler alt i Conrad Andersens samling 1970/3. Kolding Sejlforening, Diverse film, korrespondance, sange, fagblade, regnskab m.m. (9 arkivkasser i kældermagasin). Fotografiet af ældre skibe, bygget i Kolding i gl. billedsamling mrkt. Ludvig Thomsens Samling. I billedsamlingen mrkt. Havnen, er der en del fotos under emnerne Skibe, Lystbådehavnen, Virksomheder m.fl. Trykt materiale: Ludvig Thomsen: Kolding Sejlskibe, Skibsfart, Havn og Skibsbyggeri. Fortegnelse over Sejlskibe m.m. Kolding Kolding Havn i 100 Aar, Kolding Havn , Kolding Havn , Nielsen, Bjarne: 60 år på Kolding Havn Skov, Sigvard: Skibsfundene i Kolding Fjord, Vejle Amts Årbog 1944, og samme: Søfart, Museet på Koldinghus Avisartikler: Navigationsskolen i Kolding, artikler i Kolding Folkeblad, 30/11, 3/12, 4/12, 5/12, 27/ og 7/ Guide til maritimt kildemateriale V 5/23

6 A 59 Kolding Kommunebiblioteker Lokalhistorisk afdeling, fortsat Kolding Sømandsforening, ref. af generalfors. Kolding Avis, 3/ En ny Dampskibsrute Kolding-Bremen, Kolding Avis, 23/ Farten København-Kolding, Kolding Avis 23/ Skipper klager over Ventetid efter Bugserdamper i Kolding, Kolding Avis 11/ Fjorddamperen Frigga slettes af skibsregistret som forlist, Kolding Folkeblad 14/ Med DFDS rutens lukning er en 103 årig epoke forbi, Jyske Tidende 17/ Sætteskippere (Kursus begynder i Kolding), Kolding Avis 6/ Ny Dampskibsrute på Kolding (Kolding-Rostock) Kolding Avis, 16/ Artikler i Skandinavisk Yachtmagasin 1919 og 1920 om Sejlsport. Artikel i Købstadsforeningens Tidsskrift 1943, årg. 54 om Kolding Havn. Artikel i Vor By Kolding 1930, bd. 1 om Kolding Havn. Der henvises i øvrigt til Kolding Sejlklubs bygning på havnen, hvor der hænger en del fotografier af tidligere klubformænd, og opmærksomheden henledes på, at et stort Kolding-skibsarkiv først på året 1973 testamenteredes til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. (Alfred Rosendahls Samling). A 60 Langebæk lokalhistoriske Arkiv Østergaardsstræde 1a 4772 Langebæk Åbent første og tredje torsdag i hver måned kl Følgende grupper er repræsenteret: Foreningsarkiver, private arkiver og ikke-offentliggjorte manuskripter. Endvidere lidt fotografier. A 61 Lokalhistorisk Arkiv Nordborg Løjtertoft Nordborg Åbent ma sept.-apr Protokoller vedr. Dyvig brointeressentskab Nogle få fotografoer vedr. Dyvig Havn samt anløbsbroer i Stevning og Hardeshøj. A 62 Lokalhistorisk Arkiv Nysted v. Aage Poder 4880 Nysted Arkivet er så nyt, at oversigt over materialemuligheder endnu ikke haves. A 63 Lokalhistorisk Arkiv for Nørre Alslev Kommune Kendskab til Patrouille-Journal ved Guldborg v. Niels Frost Sølvgade 36 Ø. Kippinge 4840 Nørre-Alslev Postkort fra Gåbense. Avisudklip fra Gåbense Færgegård. Guide til maritimt kildemateriale V 6/23

7 A 64 Ribe Folkebibliotek Saltgade Ribe 32 breve til og fra Kaptajn J.F. Müller, Ribe Fortegnelse over varer sendt fra Sønderho til Ribe 1856, skrevet af J.F. Müller. Materiale vedrørende Fiskeriforeningen i Ribe. Love og regulativer vedrørende Ribes åer Skrivelse vedr. etablering af bro over Kongeåen ved Villebøl Materiale vedr. udstykning og mageskifter af jorder til Ribe Havnevæsen i anledning af Kanalanlægget konossementer fra Skonnerten Marie 1875 og maniskript af journalist Kai Rosenstand til tale ved afsløringen af mindesten for omkomne søfolk, Mandø Forhandlingsbog for Marineforeningen for Ribe og omegn Havne- og Brotaxt for Ribe Havn 1890 og reglement for Ribe Havn Bøger og artikler vedr. Ribes skibsfart, havnevæsen, stormfloder, digebyggere og -sikring. Meget materiale ang. En evt. udvidelse af havnen i Ribe ca (Netop modtaget og endnu ikke registreret). Fotos af de forskellige stormfloder i Ribe. Fotos og billeder af skibe fra Ribe. Fotos fra bygningen af Kammerslusen. Papirer og fotos vedr. digeanlægget Lydbånd med 2 samtaler om stormfloderne 1909 og A 65 Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv Bygaden Dannemare Intet af interesse. A 66 Lokalhistorisk Arkiv for Struer Kommune Anlægsvej Struer Åbent ma Skrivelse og billede vedr. Sømandshjemmet Trandbergs Minde, Struer. Struer og Omegns Fiskeriforening, forhandlingsprotokoller Erindringer fra et togt med krydserkorvetten Sct. Thomas af Martin Olesen, skrevet efter hukommelsen Interview med Niels Haunstrup, Venø, sømand som ung skibet sænket af tyskerne 1916, hyre på forskellige andre skibe. Film 2 min. - Struer Kulimport A/S fra Materialet er registreret. Guide til maritimt kildemateriale V 7/23

8 A 67 Sydfalster Kommunes Egnsarkiv Postkort: 4873 Væggerløse Åbent: tir , ons , 14-17, tor Gedser Redningsstation og Lodstaarn Gedser Fyr Gedser Danmarks Lejet Gedser Færgen Danmark Gedser Færge for indgaaende Færge ved Gedser (Poststempel 23/ ) Færgeleie i Gjedser (Poststempel 18/2 1906) Gedser (Færge) stemplet Billede: Farvelagt billede m.følgende tekst: Gjedser Havn på Falsters Sydspids. Jernbanen til dette Danmarks sydligste Punkt, hvorfra der er overfart til Warnemünde, aabnedes den 1. juli Plancher: Fire plancher fra stormfloden 1872, De søge de Savnede den 14de November 1872, Peer Skippers Hus i Gjedesby, Fra Sydfalster under Orkanen og Pynten ved Langelinie under Orkanen. Film: 16 mm. Pos. Kopi, stum med titlen Gedser-Warnemünde rutens åbning Der foreligger registrering af dele af samlingen. A 68 Sydthy Egnshistoriske Arkiv Fotografier specielt vedrørende strandinger. Hovedbiblioteket 7760 Hurup Endnu uregistreret. A 69 Byhistorisk Arkiv, Søllerød Intet af interesse. Søllerød Kommunebiblioteker Hovedbiblioteket 2850 Nærum A 70 Lokalhistorisk Arkiv for Sønderborg Kirke Allé Sønderborg Relativt nyt arkiv for indeværende blot postkort med alment kendte maritime motiver. Guide til maritimt kildemateriale V 8/23

9 A 71 Hvorslev kommunes lokalhistoriske arkiv Søndergade Thorsø Intet af interesse. A 72 Taasinge lokalhistoriske arkiv Følgende grupper er repræsenteret: Landet Bibliotek Biblioteksvej Svendborg Åbent: man Foreningsarkiver, Officielle Skibslister, Skibstegninger, Søfartsbøger, Dagbøger, Privat korrespondance, Private arkiver, Privat udarbejdede skibsfortegnelser, Ældre søkort. Fotografier af både, skibe, etc. Og af personer, livet ombord og i land. Materialet i arkivet er endnu under sortering og registrering, så mere fyldige oplysninger kan ventes med tiden. Evt. henvendelse til: Erik Hansen, Bjernemarksvej 56, 5700 Svendborg Hans Eriksen, Skovballevej 31, 5700 Svendborg Valdemar Jensen, Vornæsvej 70, 5700 Svendborg A 73 Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele Haderslevvej Aabenraa En oversigt over landsarkivets indhold af gode grunde efterhånden forældet findes i serien: Vejledende Arkivregistraturer VI Landsarkivet for de sønderjydske Landsdele, en Oversigt ved Frode Gribsvad og Johan Hvidtfeldt, Rigsarkivet, tr. Aabenraa I gruppen Amtsstyrelsens Arkiver (fra omkr Landrådskredse, samt Kredsudvalg fra 1889) findes en del sager vedrørende strandinger, søindrullering, søruller og færge- og havnevæsen. Henholdsvis fra Haderslev Amt, Aabenraa og Løgumkloster Amt, Sønderborg og Nordborg Amt samt Tønder Amt. Tilsvarende i Amtsstuearkiverne. Endvidere findes naturligvis retsbetjentarkiver bl.a. indeholdene den centrale række skyld- og panteprotokoller. For Sønderborg kan man f.eks. mærke sig kontrakter om køb af skibe Guide til maritimt kildemateriale V 9/23

10 A 73 Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele, fortsat Nedenstående mere detaillerede lister giver en oversigt over det fra et maritimt synspunkt uhyre interessante materiale i byarkiverne. De er udtaget fra arkivfortegnelsen De ældre nordslesvigske Byarkiver, (Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder) Haderslev er dog ikke medtaget, da der ikke umiddelbart forefandtes noget maritimt i arkivet. Aabenraa byarkiv: X, Toldvæsen. nr nr a-b Sager vedr. told og toldvæsen...1 pk. Skibsfragt og pasafgifter...2 pk. a pk. b pk. XI, Skibsfart og havnen. Handels og næringssager nr a-b Almindelige bestemmelser om skibsfarten...2 pk. a pk. b pk. nr e sager ang. Kapervæsenet...1 pk. nr Protocollum des Commercen Collegii der Stadt Apenrade...1 bd. nr Sager ang. Kommercekollegiet og skipperlavet...1 pk Commerz-Collegium Ang. Skipperlavet (som ikke blev oprettet) nr Angående udenlandske handelskonsulater...1 pk. nr a-c Sager vedr. skibsfarten...3 pk. a pk. b pk. c pk. nr d-e Forskelligt vedr. skibsfarten...1 pk. d Verbot des Verkehrs mit Schweden nebst Licenz für mehrere Apenrader Fahrzeuge. e Beschlagnahme der Schiffe behufe eines Korn-Transportes. nr Sager ang. Skibslastpenge af Aabenraa skibe...1 pk. nr. 160, Sager ang. Søpas og certifikater...1 pk , Korrespondance ang. Søpas og certifikater. 162a Kgl. Søpas. 162b , Certifikater. 162c Søpas udstedt af Aabenraa by. nr , Biel- u. rekonstructions Briefe...1 pk. nr a-b Forhyringskontrakter og afmønstringsattester...1 pk. a Forhyringskontrakter. b Afmønstringsattester. nr c Protocoll über aus- u. abgemusterte Mannschaft...1 bd. nr a-e. 1713, , , Skibslister...5 pk. a. 1713, , pk. b pk. c pk. d pk. e , , pk. nr f. ca Stamliste over skibsførere, der er borgere i staden Aabenraa...1 hft. nr Lister over skibenes mandskab...1 pk. nr a. (1641) Protocoll u. Nachrichten wegen des havens u. der Schiff-Brücken der Stadt Apenrade...1 bd. Guide til maritimt kildemateriale V 10/23

11 A 73 Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele, Aabenraa byarkiv fortsat Anm. Bagi bro- og havneregnskaber (med antegnelser) nr b Havne- og brosager...1 pk. nr c Schiffahrt-, Hafen- u. Brückensachen...1 pk. nr Achten betr. Hafen- u. Brückenrechnung...1 pk. nr Sager ang. Handelen med engelsk salt...1 pk. nr a Nachrichten über Lage u. Zustand der Stadt in Absicht auf Handel, Schiffahrt, fabrikken, manufacturen p.p....1 pk. nr c. 1787, 1803, Sager ang. Skibsbyggeriet pk. XII, Håndværk. nr nr Sager ang. Snedkere, skibs- og hustømre...1 pk. Sager ang. Sejl- og knapmagere, vævere...1 pk. XV, Søforsvaret og Søindrulleringsvæsenet. nr a-g Sø- insrulleringssager...7 pk. a pk. b pk. c pk. d pk. e pk. f pk. g pk. nr a-b Sø- sessionsprotokoller og sessionsplakater m.m...2 pk. nr a-b Søruller...2 pk. nr c-g Søruller for byen Aabenraa...5 bd. nr a-b , Sager ang. en kanonchalup, skænket af byen og en krigshavn i Aabenraa...1 pk. nr c Verzeichniss der auf Erlaubniss ausgegangenen Seeleute...1 pk. XX, Byens økonomi. nr b , Lister vedr. beskatning af skippere...1 pk. Byregnskaber. nr , , Skibbroregnskaber...1 pk. nr , Skibbroregnskaber med bilag...5 pk. nr , /64. Havne og skibbroregnskaber...44 bd. nr Hovedbøger for havne- og skibbroregnskaber...35 bd. nr Kassebøger for Aabenraa havne- og broregnskab...6 bd. nr Bilag til Aabenraa bys havneregnskab...5 pk. nr Abschrift der Beilagen zu der Hafen und brüchenanordnung...1 bd. + Skatteopgørelse for skippere i byregnskaberne. Sønderborg byarkiv: XI, Toldvæsen. nr XIII, Havnesager. nr nr Toldsager...1 pk. Havnesager...3 pk. Diverse Designationer over havnesager...1 pk. Guide til maritimt kildemateriale V 11/23

12 A 73 Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele, Sønderborg byarkiv fortsat nr XIV, Næringsvæsen. nr nr nr nr XV, Færgevæsen. nr XXIII, Søindrulleringen. nr nr nr nr XXIV, Varia. nr , Regnskabssager...1 pk. Ældre skibsfartssager...1 pk Søhandel og skibsfart i alm Konsuler i fremmede stater Fremmede konsuler i Danmark Specielle søsager Lodssager Skibsbygningssager. Diverse søfartssager...1 pk. Mønstringssager...1 pk. Sager vedr. søpas...1 pk. Færgesager...2 pk. Søruller for Sønderborg by...4 bd. Søruller for Sønderborg by og amt....1 pk. Ældre søindrulleringssager...1 pk. Søindrulleringssager...2 pk. Korrespondancesager vedr. strandede skibe og stranding...1 pk. Sønderborg færgeinspektorats arkiv. nr Diverse færgesager...1 pk. XXXI, Regnskaber. nr nr /63. nr Havne og broregnskaber med bilag...12 pk. Antegnelser til havne- og broregnskaberne...1 pk. Havnekassebøger...3 bd. Tønder byarkiv: Næringsvæsenet. nr , nr Sager vedr. handel og rederivirksomhed...1 pk. Sager vedr. tønde- og sømærkeafgifter, især stridigheder med Husum desangående...1 pk. Kanal- og havnevæsen. nr ca Sager vedr. skibbroen...1 pk. nr Kanal- og skibbrosager...1 pk. nr Sager vedr. skibbro- og kanalregnskaberne...1 pk. nr Protokoluddrag vedr. havnevæsenet i Tønder...1 pk. nr Sager vedr. kanalen, Vidåen og Møllestrømmen...1 pk. nr ca Sager vedr. den gamle kanal og den såkaldte Kobro...1 pk. Militaria. nr Sager vedr. søenrolleringen...1 pk. Guide til maritimt kildemateriale V 12/23

13 A 73 Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele, Tønder byarkiv fortsat Toldvæsen. nr nr nr nr Varia. nr Kopibøger over udgåede skrivelser ved Tønder toldkontor...3 bd. Sager vedr. bygningen af et toldpakhus på Skibbroen...1 pk. Toldvæsenssager...1 pk. Udførselserklæringer...1 pk. Auktionssager vedr. det på Frederikskogs forstrand strandede engelske skib Kellos...1 pk. Regnskaber. nr Skibbro- og kanalregnskaber med bilag...7 pk. nr Div. år. Notater og kvitteringer til skibbro- og kanalregnskab...1 pk. nr Notater til regnskaber...7 pk. heraf rummer nr div. år. By-, martini-, kæmner- og skibbroregnskaber Blandt private Institutioners og personers arkiver bemærkes f.eks. Rederiet Concordia, Aabenraa Den tyske Flaadeforening for Sundeved Niels Sørensen, Rejsby-Ballum, Erindringer fra Aaret 1849 og mit togt med Linieskibet Christian VIII. Jes Thomsen, Købm. Og Skibsreder, Nordborg, d. 1824, div. Vedr. Islandshandel m.m. Håndskriftsamlingen rummer andre muligheder for maritimt materiale blandt manuskripter vedrørende Sønderjysk Personal- og lokalhistorie. Og i Søfartsafdelingen findes div. Regnskabsbøger, kopibøger, opgavebøger i navigationslære, skibstegninger (69 ruller, de fleste fra slutningen af 1800 årene, en del er skoletegninger), samt søkort (70 ruller). B 81 Dragør Museum Havnepladsen 2791 Dragør Åbent efter aftale Samlingerne rummer materiale indenfor følgende kategorier: Privat udarbejdede skibsfortegnelser. Fotografier af både, skibe, personer, livet ombord og i land. En isbåd. Navnebrædder, galionsfigurer, ca. 30 skibsmodeller og ca. 50 skibsbilleder. Skibsklokke, Nathus, Lanterne, Lygte, Kompas, Log, Kikkert, Sekstant. Lidt fiske-, fangst- og jagtudstyr. Sejlmagerværktøj. Kanoner. Skibskiste, tovværksarbejder, håndarbejder, flaskemodeller og maritime Souvenirs. Delvis registreret. B 82 Gilleleje Museum Rostgårdsvej Gilleleje Åbent efter telefonisk aftale. Guide til maritimt kildemateriale V 13/23

14 B 82 Gilleleje Museum, fortsat Følgende kategorier: Skibspapirer. Fotografier af både og skibe. 3 åbne fiskerbåde. Navnebrædder, galionsfigurer. Ca. 40 modeller, for størstedelen fiskerbåde, fra åbne både til mere moderne kuttertyper. Skibsportrætter. Ankre, Nathus, Lanterne, Kikkert, Sekstant. Fiske-, fangst- og jagtudstyr. Værktøj og genstande fra sejlmager, rebslager og bådebygger. Kanoner. Beklædningsgenstande, Skibskiste. Flaskemodeller. En betydelig bogsamling. Det bemærkes, at besvarelsen ikke må opfattes som en fuldstændig liste over de aktuelle emnegrupper, idet der i magasinerne endnu kan ligge materiale, som ikke er indført i hovedregistraturen. B 83 Museet på Koldinghus Postbox Kolding Følgende kategorier repræsenteret: Fotografier af både og skibe. Skibsmodeller. Skibsportrætter. Kompas, Kikkert, Sekstant. Håndskydevåben, Blankvåben. Skibskiste Der foreligger ikke nogen samlet registratur. B 54 Nyborg og omegns Museum Slotsgade Nyborg Regnskabsprotokol for Lidsenlauget Regnskabsprotokol for Nyborg Sølav Skipperbevis for Peder Aarslew, Nyborg. Et borgerbrev som sætteskipper i Nyborg. Storebæltsregnskab for året Kontrakt fra 1809, søassuranceattest m.m. Fotografier af både og skibe (Endnu ikke registreret). Navnebrædt Vega. Een galionsfigur. Fire skibsmodeller og nogle skibsportrætter (endnu ureg.) 2 ankre, 1 skibsklokke, 2 lanterner (sammenhørende). Signallygte fra havnefærgen Rosalinde. Åbent 10-15, (lukket dec.-jan.) Guide til maritimt kildemateriale V 14/23

15 B 54 Nyborg og omegns Museum, fortsat 3 taljeblokke, 1 bådshage. 1 kikkert 1823 C M S, 4 sekstanter. Fiske-, fangst- og jagtredskaber. Værktøj og genstande fra Rebslager, Skibstømrer og Værft. 6 signalkanoner. Håndskydevåben og blankvåben. Beklædningsgenstande. Flaskemodeller. Maritime souvenirs (Staffordshire) Registrering pågår. B 85 Danmarks Tekniske Museum Ndr. Strandvej Helsingør Kontor og værksteder: Ole Rømers Vej 3000 Helsingør Det bemærkes, at der her findes dampmaskiner, motorer og dynamoer, der har været benyttet i marinens skibe enkelte også i fiskefartøjer. F.eks. dampmaskine med tilhørende dunamo fra 1883, der har virket som lysmaskine i panserskibet Helgoland (Dampmaskine af Brotherhood typen og dynamoen en Edison Hopkinson). Fra et fiskefartøj stammer Dan glødehovedmotor nr. 1. B 48 Svendborg og Omegns Museum Grubbemøllevej Svendborg Kont. man.-fre Nedenstående erstatter det tilsvarende afsnit i Guide 2, side Arkivalier m.v Bureau Veritas: Byggeskema, 1 læg Årsopgørelser fra sejlskibsselskaber, 1 læg Artikler af Ove Marcussen og andre, 1 læg Havarisager, 1 bd Prinds Valdemars forening, 1 kasse Svendborg Sø- casses forening, 3 kasser Svendborg Sø assuranceforening for Svendborg, Thurø, Rudkøbing, 3 kasser Lister over skibe hjemmehørende i Svendborg, 1 læg. - Skibsafgiftslister for havneplads + laster, 1 læg. 4 kasser fotos af sejlskibe, fortrinsvis bygget på Ring Andersens værft Toldforvaltningen i Svendborg Uddrag af toldetatens håndbog. Guide til maritimt kildemateriale V 15/23

16 B 48 Svendborg og Omegns Museum, fortsat 1860 Instruktion for kysttoldvæsenet, 1 bd. 1901/02703 Skibsinventarlister, 1 bd. Lods Gruelunds optegnelser, 1 bd. Weisholtz + Ludolph s fotopladesamling. Schleimann s 1805 Karantæneprotokol, 1 bd. Kladde til Johannes Olsen: Den sydfynske Sejlskibsfarts Historie, (2 kasser). 1842/ /56 Ane Cathrine, skibsregnskab. Kasse 1-I 1825/26 De seks Søskende, logbog Ellen Dauer-geleitschein Sallingsund synsforretning Ørnen Geleitschein. 1961/ /63 Claus Mich, skibsdagbog. Kasse 1-II 1863/78 Anna, Wllis, Otto 1873/ /78 Fylla, logbog. Kasse 1-III 1911/18 Meta, Cimbria, Najaden, Regnskab. Kasse 1-IV 1888/1908 Odin skibsdagbog + hovedregnskabsbog. 1913/1937 Willemoes aktieprotokol + regnskabshovedbog. 1858/1895 Winzentius, Kapt. Carl Edward Kasse 1-V Møller regnskab 1861/96 Regnskab for Kiølhalerbroen i Troense. 1820/22 Providencia, Kapt. Marius Madsen Kasse 1-VI 1896/99 Johanna, skibsdagbog, Kapt. Christian Frederik Jensen. 1828/49 Julius, regnskab 1843/49 Fortuna Copie bog Kapt. Morton Olsen. 1844/48 Emilie, regnskab. 1905/ /10 Ebeneser tre bind skibsdagbøger, 1 kasse. 1912/ Bornholm, Orlogsbrig, tegninger og arkivalier 1 kasse. 1897/1947 Viking, arkivalier, skøde, tegninger m.m. 2 kasser. Sejlmagerarkiv fra Holm Rasmussen, Thurø, inkluderende fotos, tilskærerbog, regnskab, værksted m.m. 3 kasser. Endvidere af genstandskategorier mange: Navnebrædter Skibsmodeller Skibsportrætter Kompas Sekstant Kikkert Ur Tovværk Kanoner etc. Maritime Souvenirs 2 sejlmagerværksteder Et museumsskib VIKING, forhenværende krydstoldjagt, se museets årbog Guide til maritimt kildemateriale V 16/23

17 Konsulatsarkivalier fra En oversigt. Dansk søfart på udenrigske havne kan i vid udstrækning belyses ved brug af materiale fra de konsuler, som skipperne rundt omkring i verden havde pligt til at melde sig hos og som de af og til også kunne have god brug for til hjælp, vejledning og støtte i forhold til fremmede autoriteter. Den interesserede vil måske først og fremmest med iver kaste sig over de skibslister, som kan godtgøre ankomst og afsejling for det enkelte fartøjs vedkommende eller som kan danne grundlag for en behandling af historien om dansk søfart på dette eller hint sted på kloden. Imidlertid er der god grund til at understrege, at der er meget mere at hente i de forskellige typer arkivalier, som i det følgende er opregnet. Sager af forskellig art vedrørende konsuler, skibe og skippere kan med fordel benyttes på linie med konsulaternes skibslister og konsulernes hjemsendte rapporter Desværre skal man meget langt op i 1700-tallet før der er bevaret blot et nogenlunde fyldigt konsulatsmateriale. Det kommercekollegium, som blev orettet i 1704, havde ganske vist indseende med danske konsuler rundt omkring i verden, men arkivet herfra er kun bevaret i sin grundstamme. Der findes en række Resolutionsprotokoller (forhandlings- og mødeprotokoller) og ; der er Memorialprotokoller over betænkninger sendt til Kongen og Missiveprotokoller (kopibøger) over breve sendt til andre henholdsvis og Det fremgår klart, at konsulatsvæsenet ikke fungerede altfor godt ved dette Kommercekollegiums oprettelse. I sin første årsberetning kunne kollegiet berette, at man havde skrevet til blandt andre konsulerne i Breslau, Plymouth, Nantes, Cadix, Sevilla og Lissabon, men uden at få svar. Man vidste derfor ikke, om disse konsuler var i live eller skulle være blevet efterfulgt af andre. Dette Kommercekollegium var i funktion til 1730, da det blev ophævet. Det er et uafklaret spørgsmål, i hvor høj grad man fik sat skik på konsulatsvæsenet, men de bevarede protokoller kan i alt fald afgive stof ikke alene til belysning af konsuler og deres forhold, men i kraft af sager om opbragte skibe m.v. Også bidrage til skildring af udenrigssøfarten på denne tid. Kommercekollegiet er muligvis lidt overset, fordi dets arkiv af historiske grunde er placeret på Københavns Stadsarkiv beliggende på Rådhuset sammesteds. En fyldig registratur på løsblade står her til den besøgendes rådighed Det næste Kommercekollegium oprettedes i 1735, og dettes arkiv er væsentligt bedre bevaret og ligger, som man kunne vente, på Rigsarkivet. En trykt registratur foreligger med: Vejledende Arkivregistraturer II Rentekammeret, Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet ved J. Bloch, Kbh Denne i det følgende fotkortet til VA II er håbløst forældet, men giver fra side 303 og fremefter alligevel mulighed for en foreløbig orientering. Kommercekollegiets arkiv fra denne periode er for længst omregistreret, ompakket og en færdigskrevet registratur med gode indledninger og nummerering af hvert eneste bind og hver eneste pakke er tilgængelig på Rigsarkivets registraturværelse, nemlig: Folioregistratur 215. Guide til maritimt kildemateriale V 17/23

18 Konsulatsarkivalier fra , fortsat Hvorfor dette nyttige redskab er forblevet utrykt er og bliver en gåde, men den forefindes på Mikrofilmkort udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. I denne registratur kan man følge, hvor administrationen af konsulatsvæsenet gennem tiden kom til at ligge indenfor Kommercekollegiets regi, og fra dette tidsrum stammer også de første serier af konsulatsrapporter, der øjensynligt allerede i datiden blev taget ud af den almindelige korrespondance og placeret i pakker for sig. Man må være opmærksom på, at der både i kollegiets kontorers almindelige journaler, journalsager, kopibøger m.v. og i de rapporter, der blev udtaget, kan være materiale af interesse. På den ene side ligger altså alle de uensartede sager kronologisk ordnet i gruppen korrespondance, på den anden side forsøgte man sig i Kommercekollegiet med større eller mindre konsekvens at udtage visse ensartede sager her altså konsulatsrapporterne som henlagdes i særskilte arkivpakker En omorganisering af Kommercekollegiet er årsag til delingen ved år Man kan stadig orientere sig i VA II side 318 ff og især i afsnittet om handels- og Konsulatsfagets Sekretariat , side Men endnu bedre vil det være at se efter i Rigsarkivets registraturværelse efter: Folioregistratur 215a Denne rummer, som bindet ved siden af, en grundig opregning af arkivalierne fra dette tidsrum. Udover de almindelige sager påkalder to grupper sig interessen. For det første konsulatsrapporterne, for det andet skibslisterne. Konsulatsrapporterne foreligger fra dette tidsrum mere fyldigt bevaret end tidligere og rummer et såre forskelligartet stof. Konsulerne sendte mangt og meget til Kommercekollegiet priscouranter, oplysninger om fragtrater, forhold vedrørende handel og skibsfart og almindeligt nyhedsstof lige fra almindelig sladder til avisudklip. Konsulerne opfattede deres indberetningspligt på forskellig måde, så materialet er af særdeleshed ujævn kbalitet alt afhængig af tid, sted og den involverede konsuls effektivitet. Skibslisterne blev hjemsendt månedsvis, kvartalsvis og årligt. De, der blot er betegnet skibslister, var dem, der året igennem løbende blev arkiveret, mens Generalskibslisten var den årlige, der sådan set rummer det samme. Er generalskibslisten bevaret, lønner det sig bedst at bruge denne. Men desværre gælder det, at man skal lidt op i 1800-tallet, førend disse lister foreligger bevaret I 1816 blev Kommercekollegiet sammenlagt med Generaltoldkammeret, hvad der imidlertid ikke havde den store betydning for konsulatsvæsenet, som stadig hørte under et Handels- og Konsulatskontor fra 1841 et Kolonial- og Handelskontor. Man kan stadig orientere sig i VA II, men må være opmærksom på, at en aflevering fra af gode grunde ikke kunne komme med i den trykte oversigt fra Derfor må man forsøge at oplede den duplikerede fortegnelse på Rigsarkivets Læsesal, hvor den kan findes bag vagthavende arkivsekretærs ryg det er som oftest en pige ved bordet til venstre på reolen i ca ½ meters højde hvis ikke flyttet siden sidst, nemlig: Guide til maritimt kildemateriale V 18/23

19 Konsulatsarkivalier fra , fortsat Fortegnelse over Generaltoldkammer- og Kommercekollegiets Handels- og Konsulatssager Udarbejdet af Henrik Stissing Jensen, Rigsarkivets 1. Afdeling Denne fortegnelse giver en glimrende oversigt dels over selve kontorets centrale rækker af korrespondance, dels selve kontorets centrale rækker af korrespondance, dels over de udtagne rapporter under numrene og skibslister og generalskibslister under numrene Materialet er fyldigere end nogensinde Med det store skarpe skel mere eftertrykkeligt markeret i Rigsarkivets indretnig end i Danmarks Historie rykker men ved år 1848 over i Rigsarkivets 2. afdeling og skal finde handels- og konsulatssager i Udenrigsministeriets arkiv. Efter sigende ændredes arkivaliernes art og aflejring sig ikke særligt i tiden indtil 1866 der er ikke arkivalsk brud - og man skulle kunne finde frem til de samme rækker via en nyregistrering af Udenrigsministeriets Arkiv. Adgang til at se på resultatet af nævnte nyregistrering kræver dog et besøg på 2. afdeling, hvortil man kun indlades via vagthavende arkivsekretær på læsesalen. Direkte kan man dog have glæde af den store række sager, der er selvstændigt registreret, nemlig i: Foreløbige arkivregistraturer, Serie 1, nr. 1 Udenrigsministeriet (Kommercekollegiet) Samlede Sager (1762)-1866 Sager til konsulatsjournal. Kbh Der er tale om en duplikeret registratur, som i princippet skulle være til at finde både på Rigsarkivets læsesal og i registraturværelset. Som det ses af titlen, er der her materiale som stammer fra tiden før 1848, øjensynligt fordi man af og til i forskellige sammenhænge hentede ældre sager frem, som så aflejredes i denne samling. Vedrørende konsulatsrapporterne må man gå til 2. afdeling på ovenfor beskrevne vis, men for skibslisternes vedkommende eksisterer en glimrende oversigt. På 2. afdeling befinder sig: Folioregistratur nr. 42 Udenrigsministeriet: Skibslister I denne duplikerede registratur kan man helt detailleret se, hvad der er bevaret, opdelt på følgende grupper: Norge Sverige Tyskland Frankrig England, Skotland, Irland Rusland og Finland Spanien og Portugal Holland og Belgien Guide til maritimt kildemateriale V 19/23

20 Konsulatsarkivalier fra , fortsat Italien og Østrig Tyrkiet og Ægypten Afrika Østasien Mellem- og Sydamerika Bestiller man: Udenrigsministeriet, Skibslister, pågældende havn og gruppe og det ønskede år, er det ikke umuligt, at det giver resultat. Blot har samlingen nogle kedelige huller i årene og , mens lister helt mangler for år I denne sidste periode lå Handels- og Konsulatssager fortsat under Udenrigsministeriet, hvor det relevante materiale må kunne opledes. Når det gælder konsulernes rapporter vides det dog, at de i et vist omfang blev sendt videre til Grosserersocietetets Komité med henblik på offentliggørelse herom senere. Derfor ligger der i arkivet efter netop Grosserersocietetets Komité en del materiale, som nu er placeret på Erhvervsarkivet i Århus. Efter sigende skulle der dog ikke være tale om opsigtsvækkende meget bevaret. Skibslisterne finder man som for det foregående tidsrum opregnet i Folioregistratur 42 på Rigsarkivets 2. afdeling. Men kun til og med Fra 1904 blev konsulernes indberetningspligt afløst af en ordning, hvorefter det påhvilede skibsrederne at afgive en sådan årlig opgørelse over skibenes bevægelser. Disse, der var beregnet til statistisk brug, er siden kasseret. Statistikken blev lavet herom nedenfor og materialet følgelig smidt væk. Konsulaterne i udlandet deres arkiver Det foregående har udelukkende handlet om, hvor administrationen af konsulatsvæsenet var placeret, og hvor man følgelig kan finde dennes skriftlige efterladenskaber samt de hjemsendte rapporter og skibslister. Men rundt omkring på de danske konsulater i udlandet aflejredes også materiale, som blev liggende eller røg ud indtil en eller anden særdeles fornuftig person åbenbart på et eller andet tidspunkt er kommet i tanke om eksistensen. Man begyndte da til Rigsarkivet at hjemkalde ældre dele af denne form for konsulatsarkiver. Resultatet er ganske spændende, for selvom afleveringerne først er sket i nyeste tid, findes her ikke så lidt ældre materiale, noget endda fra 1700-tallet. Der er overvejende tale om korrespondance, men også af og til f.eks. protokoller over besejlingen af på gældende havn altså grundlaget for den skibsliste, som sendtes til København. Der er således store muligheder for at supplere fre de enkelte konsulaters arkiver, som summarisk er opregnet i: C. Rise Hansen: Centraladministrationens afleveringer til Rigsarkivet , Kbh. 1956, side Meddelelser om Rigsarkivet og Landsarkiverne , Kbh. 1961, Tillæg I: Centraladministrationens afleveringer , side Guide til maritimt kildemateriale V 20/23

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III København 1978 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...19 Andre institutioner

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE IV København 1980 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...21 Andre institutioner

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

1/E1: kongres)+ ü,la3w$ /79? Sejlmagerforbund. Tilgængeligt. maj 1986. fagblad. (1. (herunder medlemsliste 1919. Billeder, trykte kongresprotokoller,

1/E1: kongres)+ ü,la3w$ /79? Sejlmagerforbund. Tilgængeligt. maj 1986. fagblad. (1. (herunder medlemsliste 1919. Billeder, trykte kongresprotokoller, 1917 1903 9. 1/E1: ' c AF: Anette Eklund Hansen, maj 1986 NAVN: Dansk Skibstømrer, Rigger 65 COMPACTNR3 og Sejlmagerforbund PERIODE: 1892 7 OMFANG: 55 kasser AFLEVERING: Dansk Skibstømrerforbund ved indtræden

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN Arkivfonde er parallelt med genstande, fotografier, storformater mv. et af flere registreringsobjekter i en museumssag. Selv om registrering af arkivalier

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Arkivalier, flyttet fra Rovsinggade til Islev

Arkivalier, flyttet fra Rovsinggade til Islev Journalsager: Årg. 93 SST 1993 94,5 Arkivkasser/folio Lokale 1, Rovsinggade Rovsinggade Kørerkort SST Sager oprettet efter fødselsår 1897-0,3 1912 Lokale 1, Rovsinggade Kørekort: henlagte SST 1984 1988

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Projekt Drivvejen EU-projektet Ideen til NAVE Nortrail blev udviklet i Hordaland

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere