Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011"

Transkript

1 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011

2 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU og befordringsgodtgørelse Tak for i dag 2

3 Svend-Ove A. Pedersen SOP Erhvervsskolen Nordsjælland Kursusadministrationen ex. IT-afdelingen ex. Uddannelseskonsulent ex. Underviser, IT mv. ex. Konsulent og leder i den private sektor projektstyring, administration og IT-sikkerhed 3

4 Hvorfor EfterUddannelse.dk 4

5 Intentionerne med VEU-digitaliseringen IT-understøtte alle involverede processer Tilbyde fælles platform for udbud og tilmelding Etablere tværgående systemunderstøttelse og dataudveksling Sikre datakvalitet og undgå dataredundans Optimere uhensigtsmæssige arbejdsgange hos alle parter Investeringsramme: ca. 60 mio. kr. Forventet digitaliseringsgevinst: ca. 70 mio. kr. om året 5

6 Tidsplan Fase 1 jan 10 Online kursuskatalog Online kursustilmelding Udsendelse af breve og dokumentarkiv Fase 2 medio 10 Visning af fravær skole/a-kasse Online betaling 4. Januar 2010 Fase 3 juli 11 Fuldt digitalt VEU-flow med straks-svar

7 Skolernes AMU - VEU flow - Før og efter 7

8 Sådan kan man også anskue EfterUddannelse.dk Et annonceringssystem Et tilmeldingssystem Et overblikssystem Et elektronisk fraværssystem Et indkaldelsessystem Et betalingssystem Et mini uddannelses site for virksomhederne Et mit kompetencekort for borgerne Et udvekslingssystem for a-kasser og skoler En VEU administrationsbase for virksomhederne En platform til integration mellem kunder og skolen 8

9 Lynkursus i EfterUddannelse.dk 9

10 Hvordan komme vi i gang Digital signatur Rettigheder Indstillinger Teknik Kursus Ansøg om Find kursus VEU og befordring Tilmelding Opfølgning VEU 10

11 Digital signatur Personlig Medarbejder Jeg er mig Jeg er mig og arbejder for 11

12 NemID 12

13 Digital signatur Personlig Medarbejder Jeg er mig Jeg er mig og arbejder for 13

14 Digital medarbejder signatur 14

15 Digital signatur Virksomheden har allerede digital signatur Virksomhedens Virk.dk-administrator (LRA) Udsteder digital medarbejdersignatur Tildeler rettigheder på Virk.dk LRA (Lokal Registrering Autoritet) Nej, hvad så? Kontakt DanID - klik her OBS! De første 10 medarbejdersignaturer i en virksomhed er gratis Demo 15

16 EfterUddannelse.dk virk.dk 16

17 Rettigheder i Virk.dk 17

18 Virksomhedens organisering Digital signatur Rettigheder CVR-nummer P-nummer EAN-nummer? P-nummer-afgrænsning Arbejd på tværs af CVR-nummer kan vi bruge det til noget? AMU-målgruppespørgsmålene - skal håndteres Medarbejderne skal oplyses om, at virksomheden søger om VEU-godtgørelse 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 Holdoprettelse 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 VEU- og befordringsgodtgørelse 58

59 Generel lovændring Lovændring virkning fra den 1. juli 2011: Arbejdsgiveren skal søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, når der udbetales løn under uddannelsen Kun én underskrift i ansøgningen om VEU-godtgørelse og befordringstilskud mod tre underskrifter tidligere (skole, kursist, arbejdsgiver): Arbejdsgiveren signerer, når der udbetales løn under uddannelsen Kursisten signerer, når der ikke udbetales løn under uddannelsen Kursisten kan give arbejdsgiveren fuldmagt til at søge på sine vegne 59

60 Nye regler for befordringstilskud Nye regler for befordringstilskud virkning fra den 1. juli 2011: Kun tilskud til befordring mellem hjemadresse og undervisningssted ikke længere til befordring mellem indkvarteringssted og undervisningssted Tilskuddet kan udbetales til arbejdsgiveren hvis arbejdsgiveren udbetaler et beløb til kursisten, som er mindst lige så stort som det tilskud, kursisten ellers kunne få udbetalt hvis kursisten accepterer, at udbetaling af tilskud sker til arbejdsgiveren 60

61 Overgangsregler Ansøgningstidspunkt senest den 31. oktober 2011: Ansøgning på det gamle papirskema, hvis uddannelsen er startet før den 1. juli 2011 Ansøgning digitalt eller på det nye papirskema, hvis uddannelsen starter den 1. juli 2011 eller senere Ansøgningstidspunkt den 1. november 2011 eller senere: Ansøgning digitalt for virksomheder (løn under uddannelsen) Ansøgning digitalt eller på papir for kursister/medarbejdere (ikke løn under uddannelsen) 61

62 Flere spørgsmål om regler? 62

63 Processer og rollefordeling med den digitale ansøgning De primære aktører i den digitale ansøgning: Skolerne Virksomhederne Kursisterne A-kasserne 63

64 Skolens rolle Skolen sikrer et korrekt grundlag for den digitale ansøgning: Opretter hold i EASY-A-systemet Angiver korrekte perioder og korrekt timetal pr. dag i forhold til holdets og de enkelte fags varighed Angiver undervisningssteder for de enkelte perioder Angiver afholdelsesform, fx fjernundervisning eller virksomhedsforlagt undervisning, udlicitering til privat aktør Udbyder kursusforløbene på EfterUddannelse.dk og sørger for registrering af fravær/tilstedeværelse 64

65 Virksomhedernes rolle Arbejdsgiveren ansøger, hvis der udbetales løn under uddannelsen: Udfylder, signerer og sender ansøgningen Kan lade kursisten udfylde dele af en ansøgning, hvis dette ønskes indtil ansøgningen er sendt, kan den udfyldes simultant af kursisten og virksomheden 65

66 Kursistens rolle Kursisten ansøger, hvis der ikke udbetales løn under uddannelsen: Udfylder, signerer og sender ansøgningen Kan give arbejdsgiver fuldmagt til at udfylde, signere og sende ansøgning, selv om der ikke udbetales løn under uddannelsen 66

67 A-kassens rolle A-kassen sagsbehandler ansøgningen: Henter løbende egne ansøgninger i egen indbakke hos EfterUddannelse.dk Behandler ansøgninger i eget system Sender behandlingsstatus til EfterUddannelse.dk undervejs Sender resulterende behandlingssvar til ansøgerens e-boks (og kan i tilgift sende en kopi af svaret til EfterUddannelse.dk) Indbetaler beløb på ansøgerens NemKonto Kan returnere ansøgninger med fejl til ansøgeren Kan videresende ansøgninger til andre a-kasser i tilfælde af skift Hvis kursisten ikke er medlem af en a-kasse, sker sagsbehandlingen i Uddannelsesstyrelsens (opdaterede) VEUsystem 67

68 Input fra virksomheder fokusgruppemøder Fejl og manglende oplysninger i ansøgningerne er et gennemgående problem Mange undlader at søge om befordringstilskud, fordi det er for besværligt Svært at følge med i, hvornår 4 ugers-fristen udløber for den enkelte ansøgning Svært at følge med i, om virksomheden får godtgørelsen hjem Manglende indblik i kursisters fravær/tilstedeværelse under uddannelsen Generel bekymring for, at det bliver svært for virksomhederne at fremfinde de rigtige oplysninger til udfyldning af skemaet fremover Gælder især a-kassetilhørsforhold og uddannelsesbaggrund 68

69 Login på EfterUddannelse.dk 69

70 Virksomheds-login på EfterUddannelse.dk 70

71 Oprettelse ifm. navngivning på Virksomhedens side 71

72 Oprettelse ifm. navngivning på Virksomhedens side 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 Hjælp til udddannelsesniveau

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 Signering og afsendelse af ansøgning Signering sker fra resumésiden: 84

85 85

86 Afsendelse af ansøgning kvittering 86

87 Afsendelse af ansøgning udpegning af modtager Ved afsendelsen slår EfterUddannelse.dk kursistens CPRnummer op i Arbejdsmarkedsstyrelsens register over a- kassemedlemsskab og sender ansøgningen det rette sted hen, dvs.: til a-kassens indbakke i den fælles grænseflade, hvis kursisten er medlem af en a-kasse til VEU-systemets indbakke i den fælles grænseflade, hvis kursisten ikke er medlem af en a-kasse A-kasserne hhv. VEU-systemet henter egne ansøgninger fra deres respektive indbakker 87

88 Masseudfyldelse af ansøgning udpegning af kursister 88

89 Masseudfyldelse af ansøgninger udfyldelsesmåder 89

90 Masseudfyldelse af ansøgning kolonneudfyldelse 90

91 Oversigter og status 91

92 Detaljeret status for den enkelte ansøgning 92

93 Oplysninger om tilstedeværelse Vises, når holdets startdato er passeret (hvis skolen har givet generel tilladelse) Der vises kun tilstedeværelse ikke fraværsårsag 93

94 Ændringshåndtering Ændringer til afsendte ansøgninger, som har betydning for behandlingen, sendes automatisk til a-kassen fx: Ændringer via EfterUddannelse.dk: Sletning af tilmelding En deltager skiftes ud med en anden deltager Ændringer i skolens administrative system: Kursets stamdata: fag, periode, undervisningssteder, m.v. Aflysning Kursistens stamdata: arbejdsgiverskift, arbejdsstatus, m.v. Ændringer i centrale data (CVR- og CPR-opdatering): bopælsskift m.v. 94

95 Ændringshåndtering, fortsat Ændringer sendes som nye tekniske versioner af ansøgningen til a-kassen hhv. VEU-systemet I forbindelse med sagsbehandlingen tages der stilling til, om ændringerne kræver ny signering af virksomheden/kursisten Hvis en ændring kræver ny signering, returnerer a-kassen ansøgningen til ansøgeren Nogle tekniske ændringer, fx sletning af tilmelding og udskiftning af en kursist med en anden, resulterer automatisk i annullering af ansøgningen 95

96 Virksomhedens side på EfterUddannelse.dk 96

97 Virksomhedens side på EfterUddannelse.dk 97

98 Nyhedssite for virksomheder 98

99 Interaktiv guide, medarbejdersignatur 99

100 Interaktiv guide, medarbejdersignatur 100

101 Interaktiv guide, rettigheder 101

102 Interaktiv guide, rettigheder 102

103 Nyhedssite for virksomheder 103

104 Nyhedssite for virksomheder 104

105 Få mere ud af EfterUddannelse.dk Alle oplysninger på et sted Se hvilke kurser dine medarbejdere har deltaget i Se hvilke kurser du har købt Se detaljer om kurserne Følg med i VEU ansøgningerne Kurser der ikke er søgt på Sagsbehandling af ansøgninger Kommunikation Indkaldelsesbreve etc. fra skolerne Kommunikation i forbindelse med VEU 105

106 Hvordan var det lige vi kom i gang? Digital signatur Rettigheder Indstillinger Teknik Kursus Ansøg om Find kursus VEU og befordring Tilmelding Opfølgning VEU 106

107 Support Support til digital signatur og Virk.dk Hvis I oplever problemer: - digital signatur, kontakt DanIDs support: tildelte rettigheder, kontakt Virk.dks support: efteruddannelse.dk, kontakt Uni-C support: åbningstider mandag til torsdag: kl. 8:00-16:00 fredag: kl. 8:00-15:00

108 Tak for i dag 108

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger

Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger MINIVEJLEDNING Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger På EfterUddannelse.dk har arbejdsgivere og kursister hidtil kun kunnet se status på sagsbehandlingen og ikke resultatet af heraf. Dvs.

Læs mere

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk Resumé Beredskabsplanen beskriver, hvordan virksomheden/den selvstændigt erhvervsdrivende forholder sig, hvis det pga - længerevarende tekniske årsager - ikke er muligt

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

SLAGTEHUSNYT april 2012-2

SLAGTEHUSNYT april 2012-2 SLAGTEHUSNYT april 2012-2 Indhold BSE aftale Kursus HACCP/egenkontrol Honorarlønnede dyrlæger Printeropsætning, slagteriweb Videnkuponer BSE aftale På grund af konkurrencemæssige hensyn har Eurofins meddelt,

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere