Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5."

Transkript

1 SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1

2 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden brug: ADVARSEL: For at undgå elektrisk stød må du ikke forsøge at sætte stikket i med våde hænder, eller mens du står i vand. ADVARSEL: For at undgå elektrisk stød, brug aldrig en beskadiget ledning. ADVARSEL: Denne Sandfilterpumpe er ikke beregnet til brug af børn. Montering af voksne og drift af voksne er påkrævet. ADVARSEL: Grav ikke ledningen ned, men vær opmærksom på, at ledningen ikke bliver beskadiget af; plæneklippere, hækkeklippere eller andet udstyr. ADVARSEL: Forlæng ikke ledningen. ADVARSEL: Elektriske installationer skal opfylde kravene i lokale normer. ADVARSEL: Sørg for, før hver anvendelse af pumpen, at alle klemmer er skærpet, og at alle slanger er tilsluttet korrekt. ADVARSEL: Brug ikke denne Sandfilterpumpe til vakuum pool. ADVARSEL: Ved afmonteringen af dette produkt tag da altid stikket ud, før du fjerner, rengøring, vedligeholder eller foretage nogen justering af produktet. ADVARSEL: Denne Sandfilterpumpe er designet til pools der kan gemmes væk. Det må ikke anvendes sammen med permanent installeret pools. Forkert brug kan forårsage overophedning af motor, skadet og/eller helt ødelagt. ADVARSEL: For at undgå overophedning på Sandfilterpumpe motoren, sørg for, at pumpen ALTID kører med vand. BEMÆRK: Det påhviler pumpens ejer at identificere og overholde alle lokale og statslige love vedrørende Sandfilterpumpen. Kontakt venligst din lokale myndigheder til at sikre overholdelse. BEMÆRK: Alle filtrationer er enige med installationen standard NFC at præcisere, at alle elektriske apparat leveres med 220V skal placeres på mindst 3,5 meter fra kanten af poolen. Gem denne instruktion til senere! Side 2

3 SPECIFIKATION Vær fortrolig med alle parametre til Sandfilterpumpen, før montage! Se nedenstående tabel Filter diameter 330mm Effektivt filter område 0.055m 2 (0.6ft 2 ) Max. drift tryk 2.4 bar (35 PSI) Arbejdstryk for sandfilter <0. 28 bar (4 PSI) Max. vandtemperatur 35 o C Sand Sandkorns størrelse Sand kapacitet Ikke inkluderet Silikatsand sand mm Ca. 20kg INSTALLATIONSVEJLEDNING Sørg for at kontrollere at alle dele er til stede. Se nedenfor. P1 Kontrol ventil P2 Klemme til øverste flange P3 O-ring P4 Forbindelses rør P5 Tank P6 Sokkel P7 Junction box P8 Ledning P9 Omskifter P10 Slange P11 Slange spændebånd P12 Rør P13 Motor P14 Motor base Side 3

4 A. Krav VIGTIGT: På grund af den kombinerede vægt af pumpen, vand og sand, det er yderst vigtigt, at den base, hvor pumpen er installeret er glat, flad, plan. Hvis pumpen er placeret på en overflade, som ikke opfylder disse krav, skader forårsaget af ukorrekt støtte vil ugyldiggøre garantien. Det påhviler pumpens ejer at opfylde disse krav. B. Top Kontrolventil a) KORREKT BRUG AF TOP KONTROLVENTIL Tryk Kontrolventils håndtag ned og drej til den ønskede funktion. Kontrolventilen må ikke stilles mellem to funktioner, da dette vil medføre lækage. b) MULTI-FUNKTIONER Kontrolventilen omfatter 6 forskellige filter funktioner: Skyl, Filtrer, Spild, Cirkulation, Returskyl og Lukket SKYLLE: Denne funktion er til første opstart, rensning, og nivellering af sandbunden efter returskylning; Vandet pumpes ned igennem sandbunden og op gennem forbindelsesrøret og udledes gennem ventilen i port D. 2. FILTRER: Vælg denne funktion til at filtrere pool vandet. Vandet løber i gennem sandet og returneres til poolen. 3. SPILD: Denne funktion er til at tømme vand fra poolen; vandet løber igennem, og udledes gennem Port D. BEMÆRK: Vandet vil blive udledet fra Port D på toppen af Kontrolventilen. Når Kontrolventilen er indstillet til returskyl, skyl eller spild funktionen. Side 4

5 4. CIRKULATION: Denne funktion cirkulerer pool's vand udenom Top Kontrolventilen. Vandet løber ikke gennem sandbunden. 5. RETURSKYL: Denne funktion bruger til at rense sandbunden og udledes af Port D. Vand løber ned gennem Forbindelses røret og opad gennem sandbunden. 6. LUKKET: Denne funktion standser vandstrømmen mellem Sandfilterpumpen og pool en. C. Montereing a) Sørg for at tage alle komponenter op af kassen og tjek at intet er beskadiget. b) Sikre at Sandfilterpumpen placeres på fast, jævn grund, helst på fliser; nær poolen. c) Tilføj filteret sand. EN TEST standarden kræver, at sandfiltret skal fastgøres lodret i forhold til jorden, eller der skal anvendes en særlig sokkel af træ eller beton før brug, så det kan forhindres, at sandfilteret falder omkuld ved et tilfælde. Når sandfiltet er samlet, skal den samlede vægt være over 18 kg. Monteringshullerne skal være 8 mm i diameter og sidde med en afstand på 200mm. Brug 2 bolte og møtrikker med en maksimalt 8 mm diameter til at fæstne sandfilteret til soklen. BEMÆRK: Brug kun filtersand af pool-kvalitet. Fri for kalk eller ler: kvartssand 0,7-1,25 mm, ca. 20kgs. Brugen af andre sandtyper nedsætter filteret præstation og kan beskadige sandfilteret, hvorved garatien bortfalder. d) Saml tanken med soklen (Se fig. 1) og skru tanken med uret, til den er fast gjort. (Se fig. 2) Fig.1 Fig.2 Side 5

6 e) Indfør Forbindelses røret i tanken (se fig. 3 & 4). Og centrer med låget. (Se fig. 5) Fig.3 Fig.4 Fig.5 f) Langsomt tilføj sandet i tanken. (Se fig. 6) Fig.6 Fig.7 Fig.8 g) Fjern låget, monter Kontrolventilen i tanken, og sikre O-ringen er på plads på kanten af tanken. (Se fig. 7) Vær sikker på, at O-ringen på kanten af tanken er ren, tør, og ej er beskadiget eller om der er sand på den. h) Fastgør klemmen og skru på plads. (Se fig. 8) Sørg for at Port C på Kontrolventilen er fastgjort til Port C på pumpen før du strammer skruen.(se fig. 9) i) Fastgør slangen til Kontrolventil og Pumpe Port C. (Se fig. 10) Sørg for, at rørenes pakskiver er ilagt korrekt i begge ender. c Fig.9 Fig.10 c Side 6

7 j) Skylle og returskyl. Fig Vælg Top Kontrolventil til Lukke funktion. 2. Vælg en passende slange (Det omfatter to forskellige diameter slanger). Forbindelse til slange med pool's udløb B. Fjern stopproppen fra poolens udløb B, og indsæt affaldsrist der leveres med dit udstyr. 3. Monter den anden ende af slangen til Sandfilter udløb B og stram slangens klemme på. 4. Slut den anden Slange til Port D og sted den modsatte ende på afløbet. (Se fig.11) 5. Sørg for, at Kontrolventilen er indstillet til den Lukke-funktion, og derefter kan du gå videre til at fylde poolen. ADVARSEL: Undlad at køre pumpen tør! 6. Efter påfyldning af poolens vand, kan du trykke Top Kontrolventilen ned drej håndtaget til returskyl. 7. Sæt stikket i en restspændingsanordning (RCD) eller et kredsløb i en alternativ restspænding effekt (for Frankrig kun) og køre sand filter til 2-4 minutter, indtil vandet løber klar. 8. Afbrød strømmen eller træk stikket ud af sandfilterpumpen og indstil kontrolventilen på funktion skyl. 9. Tænd strømforsyningen eller indsæt stikket og lad sandets filterpumpe køre 1 minut. Dette cirkulerer vandet retur gennem sandets filter og vandet løber ud af Port D. 10. Afbrød strømmen eller træk stikket ud af sandfilterpumpen og indstil kontrolventilen på funktion Lukke. k) Sand filterpumpe Installation Fig.12 Side 7

8 1. Vælg Top Kontrolventilen til den Lukke funktion. 2. Tag slangen ud af Port D. 3. Forbind slangen med kontrolventilens port A; skru den gevindskårne låsering på plads. 4. Monter den anden ende af slangen til poolens Port A. (se fig. 12) D. Drift af sandfilter a) Efter ovennævnte trin, er sandfilterpumpen klar til brug. Vælg Kontrolventilen til Filter funktion. b) Tænd for strømmen Bemærk: sand filterpumpe anbefalede tryk er mindre end 0,28 bar (4PSI), når den kører. Fig.13 Fig.14 E. Vedligeholdelse af sandfilter a) Afbrød strømmen og vælg Top Kontrolventil til spild funktion. b) Frakoble slangen fra sandfilterpumpen Port A og pool's indgang A og derefter påfør sandfilterpumpen Port D. c) Tænd for strømmen og lad sandfilterpumpen fjerne poolens vand. ADVARSEL: Undgå at lad pumpen køre tør! F. Almindelige Vedligeholdelse a) Afbrød strømmen og stil Kontrolventilen til Lukke funktion før nogen vedligeholdelse begyndelse eller tjeneste. Note: Trykket aflæses på trykmåler som vil stige, hvis snavs hober sig op i sandfilterpumpen. (Se fig. 14). Det skal rengøres i sandet, hvis trykmåleren er 0,28 bar (4PSI) eller højere. Rens sandet og følg alle instruktioner som ovenfor j) Returskyl og Skyld. Bemærk: Vi anbefaler, at du rengør sandet en gang om måneden eller mindre regelmæssigt, afhængigt af, hvor ofte poolen er brugt. Du må ikke rense sand for ofte. c) Ingen smøring eller regelmæssig mekanisk vedligeholdelse er nødvendig. d) Vask udenpå produktet med et mildt rengøringsmiddel og vand, eller bruge svamp og mild sæbe. Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre produktet, opløsningsmidler kan beskadige materiale eller plast komponenter. Sørg for, at produktet er helt rene og tørre før opbevaring. Side 8

9 G. Fejlfinding Her er nogle nyttige tips til at hjælpe dig med at diagnosticere og afhjælpe fælles kilder til problemer. Problemer Sandsynlig årsag Løsninger Der flyder sand til poolen - Sandet er for småt - Sandbunden er kalket til - Anbefalet 0.7mm til 1.25 mm silikat sand - Udskift sandet For kraftigt filtertryk Kontrolventilen er utæt - Snavset filter - Tilkalket sandbund - Utilstrækkelig returskylning - Kontrolventilen er indstillet mellem to funktioner -Foretag returskylning Kontroller sandet og udskift det om nødvendigt - Foretag returskylning til vandet bliver klart - Indstil på én funktion Forbindelserne er utætte - Skiven er ikke på plads - Slangerne er løsnet sig - Placer den korrekt - Stram dem Model: JL29P332G Side 9

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning! ( Brochuren med den orange forside der medfølger

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere