Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes, eller modtager driftstilskud på mere end 50 %, samt eventuelt ikke-kommunale institutioner der er tilsluttet Kommunens indkøbsordning. CPV:

2 DK-Aalborg: Planlægningssystemer REGION NORDJYLLAND Kontrakt om projektwebløsning. Region Nordjylland ønsker at tilbyde en fælles projektwebløsning til alle regionens nuværende og fremtidige bygge- og anlægsprojekter. Det gælder såvel de små som de store bygge- og anlægsprojekter. Formålet med projektwebløsningen er at effektivisere og systematisere kommunikationen og dokumentationen af den digitale projektinformation, der løbende udarbejdes og udveksles mel-lem parterne i regionens byggeprojekter. Projektwebløsningen skal primært bruges til arkivering og udveksling af digitale projektdoku-menter mellem byggeprojekternes parter, men skal også kunne understøtte gennemførelsen af digitale udbud og digitale afleveringsforretninger. Dette udbud omfatter en rammeaftale for leverance af en komplet internetbaseret projektweb-løsning, som omfatter: System til projektweb, System til digitalt udbud, System til digital aflevering, Hosting, drift og vedligehold af systemerne, E-learnings-vejledningsmateriale, almindelig kurser, support og projekthjælp. Og optioner på. Ejendomsdatabase, Tegningsarkiv, Energi og miljødata, Bygningsvedligeholdelse. Region Nordjyllands bygningskontor. Region Nordjylland kontor for Bygninger og Anlæg er etableret som en central strategisk enhed for såvel sundheds- som Specialsektoren. Regionens kvalitetsfornds projekt er samlet i projekt-afdelingen der omfatter Aalborg Sygehus og Ny Universitets Hospital. Nybyggeri samt om- og tilbygning af regionens bygninger (hospitaler og institutioner), Vedligeholdelse af regionens bygninger, Energi og miljø, Forskellige tværgående og strategiske opgaver i forbindelse med byggeri. Projektwebløsningen skal bl.a. understøtte de mange nybygninger og ombygninger af regions sygehus og institutioner. CPV: NTI CADcenter A/S Lejrvej Værløse

3 DK-Aarhus: Informationssystemer AARHUS UNIVERSITET, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratorie Informations Management System til Retskemisk Afdeling. Retskemisk Afdeling ønsker et Laboratorie Informations Management System (LIMS) til at kontrollere prøve- og data flow og registreringer fra modtagelsen af prøven til rapportering af resultater, inklusiv et modul til at håndtere kvalitetskontroller. I dag varetages dette af henholdsvis manuelle arbejdsgange og egenudviklede databaser. Ekstern adgang til bestilling af analyser og aflæsning af svar skal ikke være inkluderet. Ligeledes skal registrering af reagenser og kemikalier, vedligehold og kalibrering af instrumenter, fakturering, dokumentstyring og styring af personalekompetencer heller ikke være inkluderet i LIMS. Det nye LIMS skal være fleksibelt og tilpasset Retskemisk Afdelings nuværende overordnede arbejdsgange. Samtidig skal systemet være fremtidssikret, således at nye funktionaliteter kan tilføjes fremadrettet. Formålet med indkøbet er at øge datasikkerheden og mindske risikoen for manuelle fejl. Derudover forventes LIMS at tilføre mere rationelle og smidige arbejdsgange samt sagsgange. Der er 25 medarbejdere på Retskemisk Afdeling, hvor der årligt modtages ca. 600 sager, der hver indeholder mellem og 0 forskellige materialer. I hver sag udføres gennemsnitligt 6 analyser. Afdelingen er i stand til at analysere for ca. 500 forskellige analytter. Udbuddet omfatter indkøb og levering af LIMS, der forventes at være et standardsystem (med dansk sprog i brugerfladen) med moderat tilpasning til s behov. Derudover omfatter udbuddet som et centralt element en driftsaftale på LIMS, og det er derfor særdeles vigtigt, at ansøgerne har kompetencerne og ressourcerne til at afgive tilbud på en sådan driftsaftale. har en overordnet budgetramme for indkøbet på ca DKK. Det er forventningen, at det ønskede LIMS kan købes indenfor denne ramme. forbeholder sig således ret til at annullere udbuddet, såfremt de indkomne tilbud overskrider den angivne budgetramme med en størrelse, som ikke kan accepteres af. Ansøgerne opfordres derfor til at gøre opmærksom herpå, såfremt denne budgetramme er urealistisk i forhold til de opstillede krav til systemet. CPV: , , , , , Labware Nordic Landskronavägen 25A SE Helsingborg SVERIGE

4 DK-Herning: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND - UDVIKLINGSCENTER FOR MØBLER OG TRÆ Konsulentaftale - Cradle to cradle. Vækstforum i Region Midtjylland vil med projektet "Cradle to Cradle som forretningsudvikling" understøtte bæredygtig vækst i regionen. Det skal ske ved i de kommende 3 år at lette de små og mellemstore virksomheders adgang til at bruge principperne fra Cradle to Cradle (C2C) i deres forretningsudvikling. Løsningen af opgaven indebærer, at information og vejledning om Cradle to Cradle skal styrkes og stå stærkere i virksomhedernes overvejelser om og arbejde med at tilpasse strategi, miljø og innovationsledelsessystemet til morgendagens forretningsområder. Projektets formål er, at styrke smv'ernes innovation og vækst gennem strategisk fokus på at anvende Cradle to Cradle som konkurrenceforbedrende forretningsmodel. Målet er at skabe øget innovation, konkurrenceevne og produktdifferentiering. Development Centre UMT er operatør for Region Midtjylland på projektet. Development Centre UMT har med udbuddet søgt efter en aktør til at løse de virksomhedsrettede aktiviteter, der primært har til formål at vejlede og hjælpe virksomhedsledelsen med at afklare deres Cradle to Cradle potentiale og sekundært at afklare, hvordan det etablerede erhversfremmesystem kan understøtte virksomheden i dens fortsatte arbejde med Cradle to Cradle. Projektets aktiviteter udfolder sig inden for 3 arbejdsområder: ) i virksomhederne 2) i det udviklende samarbejde mellem det private og det offentlige 3) i formidling, kommunikation og læring Den udvalgte aktør skal fortrinsvis løse opgaver i arbejdsområde - virksomhederne, men skal også vejlede. UMT i.f.t. til OPI-samarbejdet mellem kommuner og virksomheder. Aftalen løber i perioden og har en estimeret værdi på DKK. CPV: , , 79400, COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

5 DK-København: Affaldsforbrændingsovne I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: , , Affaldsforbrændingsovne. Kedelinstallationer. Installation af affaldsforbrændingsovne. Babcock & Wilcox Vølund A/S Falkevej Esbjerg Ø

6 DK-København: Databehandlingsmaskiner (hardware) I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: , , , , , Databehandlingsmaskiner (hardware). Edb-maskiner og -artikler. Programpakker og informationssystemer. Programpakke til industriel kontrol. Database- og operativsystemprogrampakke. Installation af elektrisk udstyr. Siemens A/S Borupsvang Ballerup

7 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Medac GmbH, filial Box 20 SE Varberg SVERIGE Roche A/S Industriholmen Hvidovre Amgen AB Strandvejen 70, Hellerup Hospira Strandvejen Hellerup

8 DK-København: Måle- og kontroludstyr BISPEBJERG HOSPITAL CPV: , , Måle- og kontroludstyr. Temperatur/fugtmålere. Programpakke til diverse netværksformål. GoApplicate A/S Lyshøjen Lystrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: goapplicate.com/

9 DK-København: Vanddampturbiner I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: 42200, , , , , Vanddampturbiner. Turbiner og motorer. Dampturbinegenerator. Installation af dampgeneratorer, turbiner, kompressorer og brændere. Installation af turbiner. Installation af generatorer. Siemens A/S Boupsvang Ballerup

10 DK-København: Varmepumper I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: 4250, , , Varmepumper. Installation af maskiner og udstyr. Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser. Affaldsforbrændingsovne. LAB SA 25, rue Bousset Lyon Cedex 06 FRANKRIG

11 DK-Ølstykke: Opførelse af bygninger med flere funktioner EGEDAL KOMMUNE Opførelse af nyt rådhus og sundhedscenter. Egedal Kommune blev i forbindelse med kommunalreformen dannet som en sammenslutning af Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke kommuner. I dag er kommunens administration spredt på fem tidligere rådhuse/administrationsbygninger. Kommunen har gennemført en række analyser, der indikerer, at samling af administrationen på et rådhus vil være økonomisk hensigtsmæssigt. Ingen af de nuværende rådhuse kan huse den samlede administration, hvorfor der skal opføres et nyt rådhus. Det forventes, at rådhuset kan tages i brug i 204. Totalentreprenør skal ved en totalentreprisekonkurrence projektere og opføre et nyt rådhus og sundhedscenter, beliggende umiddelbart ved Egedal station. Bygherre ønsker et markant arkitektonisk byggeri, der i udformning og tekniske sammensætninger giver et optimalt og fleksibelt byggeri. Rådhuset skal rumme ca. 400 arbejdspladser og omfatte ca etagemeter rådhus, og ca etagemeter sundhedscenter. Udbudsgrundlag er et byggeprogram. Byggeriet skal være et lavenergibyggeri. CPV: , , Züblin A/S Thomasminde, Hæstvej Trige Mailadresse: Telefon: Internetadresse: zueblin.dk/databases/internet/_public/content.nsf/web/dkzueblinscandinavia.

12 DK-Aalborg: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND Levering af røntgenudstyr: Mobil C-bue med 3D og DR-detektor. På baggrund af en markedsundersøgelse, har Region Nordjylland fundet, at der alene er tre leverandører der kan levere 3D mobil gennemlyser til Aalborg Sygehus Syd Neurokirurgisk Afdeling 202. Jævnfør lokal instruks på Aalborg Sygehus skal gennemlyseren kunne anvendes sammen med en standard mobil gennemlyser til kontinuerlig gennemlysning i 2 plan (biplan) ved anlæggelse af dens-skruer. Der udover er det et krav at gennemlyseren skal have en fri afstand mellem rør og detektor inkl. evt. navigationsramme på minimum 76,5 cm for at få den nødvendige arbejdshøjde mellem patient og detektor ved procedurer med kontinuerlig gennemlysning, herunder især placering af C-C2 skruer. Denne afstand vurderes som den nødvendige minimums afstand, idet der p.t. arbejdes under disse forhold, og dette i forvejen dels medfører kollisioner mellem gennemlyser og patientleje ved skift mellem AP og lateral position for kontrol af rygskruers placering, og dels vurderes som tilstrækkelig arbejdshøjde for lægen med vanskelige adgangsforhold til patienten under gennemlysning samt dårlige arbejdsstillinger til følge. På baggrund af dette, kan det konkluderes, at kun én leverandør kan opfylde ovenstående krav. Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse jf. art. 3, stk. litra b er, at der af tekniske grunde, kun er én bestemt leverandør, der kan levere det pågældende udstyr. CPV: Santax Medico A/S Bredskifte Allé 820 Aarhus V

13 DK-Hillerød: Operationsteknik REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Levering, opstilling, installation og idriftsættelse af 6 stk. komplette mobile operationslejer til Hvidovre Hospital. Levering, opstilling, installation og idriftsættelse af 6 stk. komplette mobile operationslejer til Hvidovre Hospital. CPV: Maquet Danmark A/S Industriparken 44B 2750 Ballerup Telefon: Internetadresse:

14 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support KULTURSTYRELSEN Rådgivningskontrakt til Kulturstyrelsens projekt "Fælles museums-it". Kulturstyrelsen skal over de næste 3 år forestå konsolideringen af de danske museers centrale samlingsregistre. Arbejdet er igangsat af Kulturministeriets departement. Der skal udvikles en fælles begrebsog datamodel og en ny fælles database. Dertil kommer generel applikationsudvikling og etablering af en placeringsløsning og et mediearkiv. Det nye samlingsregistreringssystem skal anvendes af alle museer uanset deres nuværende registreringspraksis og data skal registreres på en konsistent måde. Et udvalg af informationer vil blive tilgængelige via styrelsens offentlige tjenester og vil ligeledes blive videregivet til den fælleseuropæiske portal Europeana. Selve udviklingen af systemet vil blive udbudt til en ekstern systemleverandør som EU udbud formodentlig primo 203. Til at bistå Kulturstyrelsen med at forberede og gennemføre udviklingsprojektet udbydes hermed en rådgivningskontrakt. Styrelsen ønsker rådgivning og medvirken på de områder, som er nødvendige for at gennemføre projektet. Det drejer sig bl.a. om følgende opgaver: Proceskonsulent og metadataekspert til udvikling af begrebs- og datamodel. Rådgivning om internationale standarder. Konsulent til analyse og vurdering af it-arkitektur, systemer, applikationer m.v. Rådgivning i forbindelse med kravspecifikation og EU udbud. Rådgivning om business case og gevinstrealisering (Statens projektmodel). Behovsanalyser og brugerprofilering. Generel rådgivning om processtyring og projektledelse. Konsulentarbejdet ønskes påbegyndt snarest muligt efter kontraktens indgåelse. CPV: , , 79000, , , , Cowi A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Internetadresse: Fax:

15 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN Videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning af "Det statistiske Datavarehus" og Jobindsats.dk. Baggrund. Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter efter lovgivningen beskæftigelsesindsatsen i kommuner, a-kasser mv. gennem etablering og drift af en række landsdækkende it-systemer. Det drejer sig om:. Jobnet.dk med faciliteter til kommunikation mellem borgere, virksomheder og jobcentre 2. "Det fælles datagrundlag" (DFDG) i Arbejdsmarkedsstyrelsen, som indeholder masterdata for hele beskæftigelsesindsatsen og som via web-services udveksler data med de transaktionsbaserede systemer i kommuner, a-kasser mv. 3. "Det statistiske datavarehus" med fokus på opbygning og konsolidering af alle relevante forretningsdata til brug for opstilling af forløbsdatabaser for forsørgelse og indsatser, målinger af resultater af beskæftigelsesindsatsen og komplekse beregninger 4. Jobindsats.dk, som er en offentlig tilgængelig portal med statistik-data om beskæftigelsesindsatsen. For en uddybning af de nævnte systemers hovedfunktioner i beskæftigelsesindsatsen henvises til "Lov omansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats", kapitel og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af og senere ændringer i loven. Systemområder omfattet af udbuddet. Udbuddet omfatter alene videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning af de to systemer: Det statistiske Datavarehus og Jobindsats.dk. De 2 systemkomplekser er udviklet ved anvendelse af en række SAS-softwarekomponenter (standard-/rammesystemer) fra firmaet SAS Institute. Det drejer sig blandt andet om følgende komponenter - i det følgende omtalt som "SAS-Platformen": SAS Intelligence Platform: En samlet betegnelse for data management, analyse og rapporteringskomponenter fra SAS. Platformen er sammenhængende og alle informationer og processer registreres i en central Meta Data Server. SAS Meta Data Server: En betegnelse for den centrale ressource, hvor information om data, rapporter, processer, brugere, rettigheder registreres automatisk ved anvendelse af platformens komponenter. SAS DI Server: SAS Data Integration Server er en del af Data Management platformen, som også består af Data Quality og Master Data Management. Produktet anvendes til via SAS DI Studio at designe ETL-programmer og anvendes til opbygning af EDW et. SAS Enterprise BI Server: Anvendes til præsentation af data warehouse som rapporter, grafer, analyser. SAS SPD Server: Anvendes som DATA Server i AMS EDW. SAS SPD Server er skalérbar og kan håndtere meget store datamængder parallelt. Der er knyttet et RACF lignende sikkerhedssystem. SAS OLAP Server: Anvendes til at bygge kuber og tilgå kuber til f.eks. jobindsats.dk. Er en komponent i SAS Enterprise BI Server. SAS Management Console: Er et centralt administrationsværktøj, hvor man kan få det samlede overblik, datawarehouse og rapporteringsmiljøet ift. servere, brugere, data, rapporter, batchjobs mv. Diverse SAS-komponenter: SAS-Connect, SAS-Base; SAS Stored Proces, SAS Enterprise Guide, SAS Integration Technologies, integrations-, analyse- og rapporteringsværktøjer.

16 SAS-Platformen forventes ændret over tid. Til frontenden af Jobindsats.dk anvendes Java-platform. Der er desuden anvendt et Content Management System (CMS) til håndtering af tekstindhold og layout. Som CMS anvendes på nuværende tidspunkt Synkron. Det forventes, at ordregiver inden udsendelse af udbudsmaterialet har besluttet at erstatte det eksisterende CMS med et nyt, og det forventes endvidere at det nye CMS vil være implementeret inden systemerne overdrages til en ny leverandør efter dette udbud. Systemerne er løbende under optimering og videreudvikling og i den forbindelse sker der løbende revurdering af de anvendte teknologier. Eksempelvis overvejes en omlægning fra Java til.net. Beskrivelsen af de to systemer nedenfor er udtryk for systemernes målarkitektur, som er under implementering. Implementering af denne målarkitektur forventes ikke at være afsluttet inden overdragelse til en ny leverandørvalgt gennem dette udbud. "Det statistiske datavarehus". Hovedformålet med "Det statistiske datavarehus" er at samle data ét sted samt at producere sammenhængende statistikdata over tid med henblik på at sikre gennemsigtighed og fokus på resultater i de enkelte jobcentre og a-kasser samt udviklingen på arbejdsmarkedet. "Det statistiske datavarehus" indeholder derfor på individ- og virksomhedsniveau grunddata om bl.a.: Målgrupper i indsatsen, Offentlige ydelser, Forsørgelsesforløb, Indsatser/aktiveringsforløb, Tilmelding og kontaktgrupper, Matchkategorier, Gennemførte samtaler, Fravær/fritagelser, Beskæftigelse/erhvervsdeltagelse, Arbejdstagere fra andre lande. Statistikdata fra "Det statistiske datavarehus" har karakter af målinger dannet ved: Datavalidering, Datavask, Regler for overskrivning, Opstilling af datadefinitioner, Forædling af data, Samkøring og samstilling af forretningsdatasæt til brug for analyser mv. Produktionen af statistikdata og målinger understøttes af følgende typer af faciliteter:. Faciliteter til indberetning og validering af rå-/grunddata samt oparbejdelse af stam- og forretningsdata, der danner grundlag for alle statistiske opgørelser (EDW) 2. Faciliteter til dannelse af specifikke forretningsdata (datamarter, eks. Jobindsats.dk), der danner grundlag foropgørelse/analyser på en række statistik- og rapporteringsområder 3. Faciliteter til rapportering, levering og præsentation af data og målinger for brugere og aftagere af dataleverancer. Ad : EDW indeholder data, som er fælles for alle særskilte statistiske opgørelser og rapporteringer. Dataeksisterer i flere lag fra de rå kildedata til bearbejdede forretningsdata, som er klar til statistisk anvendelse. Oparbejdelse af data i EDW'et sker ved hjælp af en række udtræks-, transformerings-, og load processer (ETL-programmer) styret via metadatafaciliteter mv. Kildedata indberettes fra a-kasser, kommuner, jobcentre og andre myndigheder. Der modtages udtræk fra store offentlige registre, såsom: CPR, CVR, Medlemsregister for A-kassemedlemmer, eindkomst, KMD s sygedagpengeregister, KMD Aktiv. I bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til "Det statistiske datavarehus" og "Det fælles datagrundlag" i Arbejdsmarkedsstyrelsen er der foretaget en detaljeret beskrivelse af data, som indberettes fra kommunerne, jf. bekendtgørelse nr. 400 af Data indberettet efter denne bekendtgørelse er som 2

17 hovedregel indberettet som transaktionsdata til "Det fælles datagrundlag" i Arbejdsmarkedsstyrelsen. ETL-programmer i "Det statistiske datavarehus" sikrer udtræk af data fra en stagingdatabase i "Det fælles datagrundlag". Derudover modtages i EDW indberetningen af data, som ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 400 af eller det fælles datagrundlag, herunder indberetning og bearbejdning af ledigheds- og efterlønsdatabaseret på indberetninger fra a-kasser i Register for Arbejdsmarkedet (RAM). Ad 2: På grundlag af data i EDW'et bearbejdes data yderligere til formålsspecifikke statistik-datamarter medhenblik på rapportering (fx aktiveringsstatistik, ledighedsstatistik, fald-ugeberegning, bonusberegning for anden aktør, mv.) til arbejdsmarkedets interessenter (fx jobcentre, a-kasser mv.). Oparbejdning af statistik-datamarterer kendetegnet ved specifikke valideringer, beregninger, overskrivninger, opgørelsesmetoder og målgrupper. Opgaven omfatter også etablering af data, der anvendes som grundlag for ad hoc analyser. Ad 3: Statistikdata og målinger stilles til rådighed for brugere og dataaftagere på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige værktøjer. Det kan fx være ved hjælp af rapporteringsfaciliteter, hvor brugerne efter indlæsning af data kan analysere et dataområde ud fra opsætning af rapporteringskriterier, eller som levering af prædefinerede datasæt til eksterne dataaftagere ved hjælp af filoverførsler, f.eks. til Danmarks Statistik. Desuden leveres data til en staging database til "Det fælles datagrundlag" i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Endelig kan nævnes konkrete opgørelser/beregninger på et eller flere dataområder i forbindelse medforespørgsler fra minister eller Folketinget. Jobindsats.dk. Jobindsats.dk er en offentlig tilgængelig webbaseret portal, der giver adgang til data ombeskæftigelsesindsatsen og -udviklingen i Danmark. Med portalen kan fx politikere, ledere og medarbejdere i beskæftigelsesregioner og jobcentre sammenstille information om antallet af overførselsmodtagere i den erhvervsaktive alder, udgifterne til forsørgelse af disse og indsatsen for at skaffe dem i beskæftigelse. Gennemjobindsats.dk kan der benchmarkes på tværs af jobcentre, regioner og over tid. Jobindsats.dk er også stedet, hvor jobcentrene trækker en række styringsværktøjer til status over årets beskæftigelsesindsats. Teknisk set omfatter Jobindsats.dk 3 slags faciliteter:. Programmer til opbygning af rapporter. 2. Faciliteter som omdanner datamart data til et multidimensionalt webbaseret rapporteringssystem, hvor brugeren selv kan definere rapporter gennem interaktiv fastlæggelse af søgekriterier. 3. CMS til håndtering af tekstindhold og layout. Der henvises til Jobindsats.dk er udskilt som et delområde i udbuddet på grund af systemets størrelse og kompleksitet. Jobindsats.dk systemet er dog på en række punkter stærkt integreret med faciliteter i "Det statistiske Datavarehus". Data, der vises i websystemet Jobindsats.dk, hentes fra mere end 350 specifikke OLAP kuber og et mindre antal tabeller indeholdende pre-aggregerede data for specielle rapporteringsbehov. Jobindsats.dk omfatter mere end 350 kuber, svarende til ca. 2 TB kubedata. Der er mere end 60 kuber med over 3 millioner med distinkte værdier. Der anvendes forskellige typer OLAP kuber i jobindsats.dk, blandt andet star-schema baserede MOLAP kuber, star-schema baserede ROLAP kuber og "detail table" baserede MOLAP kuber. Opgaven under nærværende udbud. AMS ønsker at indgå aftale om den fremtidige videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning de to systemer, herunder den fortsatte modernisering og udnyttelse af de teknologiske muligheder, samt videreudvikling i bestræbelserne på at realisere den beskrevne målarkitektur. For de to systemer drejer det sig om: A: Opgaver i forbindelse med "Det statistiske Datavarehus" vil bl.a. omfatte: Opgaver i forbindelse med ETL og EDW, herunder. Videreudvikling af målarkitekturen, Vedligeholdelse og videreudvikling af EDW efter best practice principper, herunder overtagelse af igangværende moderniseringsarbejder, Vedligeholdelse og videreudvikling af ETL-processer, herunder inkorporering af nye datakilder, valideringer, definitioner mv, Optimering, effektivisering og automatisering af processer mv, 3

18 Planlægning, afvikling og overvågning af ETL processer (bachjobs), herunder indgriben og korrigerende handlinger ved fejl, både i ETL-processer og data, Videreudvikling af målarkitektur og datamodeller, Kontakt til dataleverandørerne, Kontakt til driftsleverandøren. Opgaver i forbindelse med rapportering, herunder. Vedligeholdelse af efterbehandling og oparbejdning af datamarter, rapportering, mv, Videreudvikling med nye former for rapportering tilpasset udviklingen i de forretningsmæssige behov, herunder etablering af nye datamarter, Udvikling og gennemførelse af ad hoc rapportering, Løbende statistiske undersøgelser og analyser, Rådgivning vedrørende bl.a. målarkitektur, EDW, ETL, statistik og rapportering, samt valg og udnyttelse af teknologi, Systemforvaltning, herunder afvikling og overvågning af batchjobs, testog udviklingsmiljøer, installation af SAS-Platformen og applikationer på serverne i samarbejde med driftsleverandøren. B: Opgaver i forbindelse med Jobindsats.dk vil bl.a. omfatte:. Videreudvikling af målarkitektur forjobindsats.dk. Opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af rapporteringsgrundlaget i form af et større antal datamarter, herunder:. Vedligeholdelse og videreudvikling af ETL-process, der danner rapporteringsgrundlaget, efter bestpractice principper. Optimering, effektivisering og automatisering af processer mv. Planlægning, afvikling og overvågning af ETL processer (bachjobs), herunder indgriben og korrigerende handlinger ved fejl, både i ETL-processer og data. Opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af multidimensionalt webbaseret rapporteringssystem, herunder: Vedligeholdelse og videreudvikling af faciliteter til dannelse af kuber ud fra dimensions- og faktadata til indlæsning i rapporteringssystemets databaser efter best practice principper. Vedligeholdelse og videreudvikling af rapporteringssystem herunder udvikling af nye rapporter. Optimering, effektivisering og automatisering afrapporteringssystem herunder eventuel omlægning til anden platform for frontend udvikling. Driftsovervågning af rapporteringssystem, herunder indgriben og korrigerende handlinger ved fejl, både i ETL-processer og rapporteringsfaciliteter. Opgaver i forbindelse med Content Management System (CMS), herunder:. Vedligeholdelse og videreudvikling af faciliteter til håndtering af tekstindhold og layout i CMS. Driftsovervågning af CMS-system, herunder indgriben og korrigerende handlinger ved fejl, både i ETL-processer og rapporteringsfaciliteter.. Derudover varetagelse af kontakt til CMS-leverandøren og driftsleverandøren. Leverandøren må påregne at opgaverne (litra A og B) skal løses i tæt samspil med Kundens medarbejdere, at opgaveløsningen primært skal ske på Kundens adresse og at arbejdssproget er dansk. Driften af "Det statistiske datavarehus" og Jobindsats.dk varetages af eksterne driftsleverandører på driftsaftaler indgået gennem Statens IT. Der henvises til pkt. II..5 i udbudsbekendtgørelse nr. 202/S CPV: SAS Institute A/S Købmagergade København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

19 DK-Kastrup: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Totalrådgivning ved om- og udbygning af Terminal 2 (inkl. arkaden). Grundet stigende passagertal indgår CPH aftale om totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning af Terminal 2. Opgaven er opdelt i to separate delaftaler som følger: Delaftale. Totalrådgivning ved ombygning af Terminal 2 Landside (T2). Delaftale 2. Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Arkaden Landside (Arkade). Begge delaftaler vedrører installationstekniske komplekse opgaver, hvor der ligeledes kræves et højt arkitektonisk niveau. CPV: , Holsøe Arkitekter A/S Ryesgade 3F, København N Holm & Grut A/S Nørregade 7A 62 København K

20 DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION SYD Lilleskov, erstatningsbyggeri i Nyborg - prækvalifikation vedr. totalrådgivning på etablering af bosted. Region Syddanmark skal have opført et erstatningsbyggeri for Lilleskov. Der skal nybygges et bosted til 48 fysisk og psykisk udviklingshæmmede på eksisterende grund i Nyborg by. Opgaven omfatter nybyggeri af 48 to-rums boliger, i alt ca m2. Kontrakten forventes at have en varighed af år og 9 måneder i perioden oktober juli 204. CPV: CASA Arkitekter MAA Farimagsvej Næstved Telefon: Fax:

21 DK-Aalborg: Affaldscontainere AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Rammeaftale på fremstilling og levering af special container til Aalborg Forsyning, Renovation, samt. gangsanskaffelse af container. Rammeaftale på fremstilling og levering af special container til Aalborg Forsyning, Renovation, samt. gangsanskaffelse af container. CPV: Miljø-Art A/S Industrimarken Støvring

22 DK-Aalborg: Affaldskomprimatorer AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Leje og evt køb af komprimatorer til Aalborg Forsyning, Renovation. Leje og evt køb af komprimatorer til Aalborg Forsyning, Renovation. CPV: Micodan A/S Industrimarken Støvring

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Jobindsats.dk oplæg på seminar om resultatstyring i det offentlige. 26. November 2008

Jobindsats.dk oplæg på seminar om resultatstyring i det offentlige. 26. November 2008 Jobindsats.dk oplæg på seminar om resultatstyring i det offentlige 26. November 2008 Programmet Introduktion/demo af Jobindsats.dk Opbygningen og indholdet i Jobindsats. Idegrundlaget Data og omfanget

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar.

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36221490.aspx Ekstern udbuds ID 273429-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

UDBUDSBREV - KRAVDATABASE

UDBUDSBREV - KRAVDATABASE Nyt Hospital Hvidovre Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre UDBUDSBREV - KRAVDATABASE Opgang 1 Afsnit 139 Til: Interesserede tilbudsgivere Dato: 4. december 2013 Udbud af kravdatabase mv.:

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. kontor BILAG TIL MØDE I: BESK 28.08.2006, pkt. 1 Notat Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem I. Indledning 8. juni 2006 I forbindelse med det nye beskæftigelsessystem

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200911-2016:text:da:html -Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61071-2016:text:da:html Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S 038-061071 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på:

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på: Praktisk information Kursussteder Kurserne afholdes i SAS Knowledge & Education Centre på følgende adresser: København - Købmagergade 7-9, 1150 København K Skanderborg - Kr. Kielbergsvej 3, 8660 Skanderborg

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 1Oktober 2003 / JFA Om Codan Ca. 2000 medarbejdere i Danmark Moderselskabet er engelske Royal & Sun Alliance, som ejer 72% af aktierne Bruttopræmier i Danmark

Læs mere

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion.

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46718794.aspx Ekstern udbuds ID 311579-2014 Udbudstype Tildeling

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 1. I udbuddet efterspørges et antal mammografiapparater, samt leverance optioner. Er det muligt at tilbyde Mammografisystemer, uden at kunne tilbyde alle Leverance

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125033-2016:text:da:html Danmark-Herning: Personbiler 2016/S 072-125033 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

EU-udbud på levering og drift af socialfagligt IT-system til Randers Kommune.

EU-udbud på levering og drift af socialfagligt IT-system til Randers Kommune. EU-udbud på levering og drift af socialfagligt IT-system til Randers Kommune. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/41266212.aspx Ekstern udbuds ID 428597-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

DIAS Digitalisering af selskabsskatten.

DIAS Digitalisering af selskabsskatten. DIAS Digitalisering af selskabsskatten. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/35330581.aspx Ekstern udbuds ID 355705-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37195900.aspx Ekstern udbuds ID 88554-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem.

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43486271.aspx Ekstern udbuds ID 67984-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg.

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Info Version 5 URL http://com.mercell.com/permalink/27733865.aspx Ekstern udbuds ID 402600-2011 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374434-2010:text:da:html DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Projektweb til Region Hovedstadens byggeprojekter.

Projektweb til Region Hovedstadens byggeprojekter. Projektweb til Region Hovedstadens byggeprojekter. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/28083057.aspx Ekstern udbuds ID 162863-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune.

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/41530591.aspx Ekstern udbuds ID 5193-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43029030.aspx Ekstern udbuds ID 35155-2014 Udbudstype Udbud

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Baggrund og formål Analysen er del af delprojektet 20 særlige feriesteder, der har til formål at belyse potentialet for udvikling af turismen på

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01.I01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Janni NO_DOC_EXT: 2016-049177 SOFTWARE VERSION: 9.1.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: janni.nielsen@stab.rm.dk

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg.

Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg. Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/35020552.aspx Ekstern udbuds ID 361567-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere