Stu t die i håndbog Revideret august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stu t die i håndbog 20 2 14-16 Revideret august 2014"

Transkript

1 Studiehåndbog Revideret august 2014

2 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: ALMENT OM DAC-UDDANNELSEN... 6 Historie... 6 Studieadministrationen... 6 Direktør... 6 Uddannelsesleder... 6 Uddannelsessekretær... 7 De studerendes råd... 7 Lærerrådet... 7 A-kasse... 8 SU... 8 Udmeldelse og afbrydelse af uddannelsen... 8 KAPITEL 2: STUDIEPRAKSIS... 9 At være studerende... 9 Vejledning... 9 Hvornår skal jeg søge vejledning?... 9 Månedlig evaluering... 9 Grupper Gode råd til gruppearbejde Kapitel 3: Uddannelsens opbygning Varighed Skriftlige opgaver - form Opgavernes format Opgavernes opbygning Skriftlige opgaver - indhold Journalopgave Journalopgave Projektopgave Projektopgave 2 og eksamensprojekt Skriftlige opgaver - opgivelse af litteratur Skriftlige opgaver - aflevering Procedure vedr. skriftlige opgavers tilgængelighed Eksamen Prøveeksamen Afsluttende eksamen Praktik Hvad vil det sige at være i praktik? Logbog Individuelt målsætningsskema Evaluering af praktikanten Praktikbesøg

3 Udlandsophold Anbefalinger og gode råd til praktiksøgning KAPITEL 4: PRAKTISKE OPLYSNINGER Husregler Retningslinjer for undervisning Mødepligt og fravær Tovholder og daglig oprydning Dueslag og opslagstavle Kost- og sukkerpolitik SkoleKom Installering og opstart Aflevering af opgaver på SkoleKom Videreformidling af undervisningsmateriale Obligatorisk litteratur Forslag til videre læsning om studieteknik

4 Indledning Kære DAC-studerende Denne studiehåndbog er en guide til dit studieforløb på DAC-uddannelsen. Den er en vejledning til at afgrænse, hvilke krav og forventninger der stilles til dig som studerende. Således kan du altid slå op i studiehåndbogen, hvis du er i tvivl om dette eller hint. Kapitel 1: Alment om DAC-uddannelsen uddannelsen er et overblik over DAC-uddannelsens organisation. Her kan du få svar på, hvor du kan søge SU, hvem der kan give dig studievejledning, hvem der taler de studerendes sag etc. Kapitel 2: Studiepraksis giver en indføring i begrebet at studere eller at være studerende. I dette kapitel kan du finde konkrete redskaber til at takle de udfordringer, som DAC-uddannelsen indebærer. Kapitel 3: Uddannelsens opbygning er en vejledning til og uddybning af studieordningen. Det er her, du finder gode råd til at søge praktikplads, udfylde målsætningsskema og skrive opgaver. Kapitel 4: Praktiske oplysninger er en oversigt over de regler, der er gældende i hverdagen på DAC-uddannelsen. Vi ønsker dig et rigtig godt studieforløb! Med venlig hilsen Studieadministrationen 4

5 Navn BrugerID til SkoleKom Password til SkoleKom Personlig mailadresse på SkoleKom 5

6 Kapitel 1: Alment om DAC-uddannelsen Historie Uddannelsen Danish Addiction Counselor (DAC) blev oprettet i 1992 af Frederiksberg Centeret, der siden 1990 har udført dagbehandling af afhængige. Den bærende tanke var at skabe en uddannelse, som kunne tilføre behandlingsinstitutionerne professionalisme samt faglig og etisk kvalitet. DAC-uddannelsen er en del af Frederiksberg Centeret, men er uafhængig af behandlingsfilosofien. Studieadministrationen Studieadministrationen består af en direktør, en uddannelsesleder og en uddannelsessekretær, der i fællesskab står for den daglige drift af DAC-uddannelsen. Da vi i hverdagen på DAC-uddannelsen varetager mange af de samme arbejdsområder, er nedenstående fremstilling af studieadministrationens organisation og ansvarsområder kun tilnærmelsesvis. Vi henstiller til, at denne opdeling respekteres, når du henvender dig til studieadministrationen. Direktør Det er direktøren for Frederiksberg Centeret, der har det overordnede ansvar for DACuddannelsen. Direktøren varetager de overordnede rammer for uddannelsen, økonomien, optagelse af studerende og personaleadministrationen. Uddannelsesleder Uddannelseslederen har ansvaret for de faglige og pædagogiske retningslinjer. I praksis betyder dette, at uddannelseslederen udarbejder semesterplaner og litteraturlister, har kontakt til undervisere og praktiksteder, koordinerer interne prøver og eksamen, indstiller til eksamen, godkender opgaverelaterede papirer mv. Gennem sparring og vejledning i opgaver og studieteknik søger uddannelseslederen at skabe rammerne for et sundt og lærerigt studiemiljø. Du kan altid bestille en tid hos uddannelseslederen, hvis du har brug for vejledning i alt lige fra opgaveskrivning til almen studieteknik. Du kan læse mere om vejledning i kapitel 2. 6

7 Uddannelsessekret ddannelsessekretær Uddannelsessekretæren beskæftiger sig med de administrative rammer for DACuddannelsen. Det er hos uddannelsessekretæren, du får vejledning om SU, får udleveret litteratur og undervisningsmateriale, booker lokaler, får registreret fravær, får underskrevet revaliderings- og kørselsgodtgørelse samt indleverer praktikaftale og oplyser om adresseog telefonændring. Endelig har sekretæren en vigtig rolle i forhold til opretholdelsen af husreglerne og de daglige pligter. De studerendes råd Formålsparagraf for de studerendes råd: De studerendes råd er de studerendes taleorgan til studieadministrationen. Rådet består af tre studenterrepræsentanter og en suppleant fra hvert hold. Aktuelle spørgsmål, problemstillinger og idéer vedrørende DAC-uddannelsens standard og kontinuitet diskuteres af hele holdet på holdets time, som afholdes mindst én gang pr. semester. Det er de studerendes råds ansvar at udarbejde et referat fra holdets time og formidle dette til uddannelseslederen. Uddannelseslederen såvel som de studerendes råd kan indkalde til møde, hvis en given problemstilling ønskes diskuteret og videreformidlet. Lærerrådet Formålsparagraf for DAC uddannelsens lærerråd: 1. Lærerrådet er i pædagogiske spørgsmål den samlede underviserstabs taleorgan til DAC uddannelsens administration. Dette kommunikeres gennem formanden. 2. Det er lærerrådets opgave i samarbejde med DAC-uddannelsens ledelse at tilstræbe den optimale pædagogiske standard og kontinuitet i den daglige undervisning. 3. Lærerrådet skal fungere som faglig sparring for DAC-uddannelsen, herunder medvirke til udviklingen af nye tiltag på DAC-uddannelsen. 4. Lærerrådet skal endvidere medvirke til at kvalitetssikre DAC-uddannelsens undervisning. 7

8 A-kasse I henhold til 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 560 af 4. juli 2002 berettiger DAC-uddannelsen til dimittendoptagelse i en A-kasse. Er du allerede medlem af en A-kasse, kan du givetvis blive i denne. Men du har også mulighed for at blive indmeldt i A-kassen FTF-A, som er funktionærernes A-kasse. Der forefindes links til A-kassen FTF-A på DAC-uddannelsens hjemmeside. SU Er du berettiget til SU, er det dit eget ansvar at ansøge elektronisk på minsu, som du finder på SU styrelsens hjemmeside, Hertil er det nødvendigt at have en digital signatur eller en personlig pinkode, som du ligeledes bestiller på minsu. Det er muligt at få SU-vejledning hos studiesekretæren. Dog kræver dette, at du har din digitale signatur eller pinkode med, for at der kan skaffes adgang til dine personlige oplysninger på minsu. Udmeldelse og afbrydelse af uddannelsen Ved udmeldelse gælder følgende: Indtil to måneder før studiestart refunderes depositum minus administrationsgebyr. Mellem en og to måneder før studiestart refunderes 50 % af depositum. En måned før studiestart refunderes 30 % af depositum. En måned før studiestart refunderes 50 % af restbeløbet. Efter studiestart gives der ingen refusion. Ved afbrydelse af uddannelsen fra og med første undervisningsdag er der sædvanligvis ingen refusion. Dog kan refusion finde sted i særlige tilfælde, hvor den studerende kan dokumentere, at afbrydelsen er uforskyldt, eller at uforudsete omstændigheder er opstået (fx ved alvorlig sygdom og dødsfald i familien). Studerende, der ikke selv har gennemgået en afhængighedsbehandling, skal evt. påregne udgifter til deltagelse i et kursus for pårørende til afhængige. 8

9 Kapitel 2: Studiepraksis At være studerende At studere betyder at undersøge i detaljer, hvilket kræver en god portion nysgerrighed, kreativitet, ydmyghed og refleksion, for der findes ikke én bestemt måde at undersøge i detaljer. Hermed indikerer vi fra studieadministrationens side, at du finder din måde at undersøge begrebet afhængighed og fagbetegnelsen misbrugsrådgiver/-behandler på. Vi søger at opstille de bedst mulige rammer for din uddannelse, hvorefter det er op til dig at udfylde dem. Du er derfor ansvarlig for at finde ud af, hvad der er relevant for dig at undersøge. I løbet af uddannelsen er der indlagt en række studieaktiviteter (jf. projektopgaver, praktikophold mm.), som har til formål at give dig mulighed for at sætte dit personlige fingeraftryk på uddannelsen. Målsætningsskemaet, praktikken og projektarbejdet er alle elementer, hvor du får mulighed for at eksperimentere med den viden, du er blevet præsenteret for i undervisningen. Vejledning I forbindelse med skriftlige opgaver kan du få faglig og studieteknisk vejledning. Uanset om du har behov for den ene eller den anden form for vejledning, er det nødvendigt at bestille tid og lave en aftale om, hvad vejledningen skal omhandle. Hvis vejledningen tager udgangspunkt i skriftligt materiale, er det nødvendigt at sende dette nogle dage forinden. Vejledningen kan give hjælp til fokus, afgrænsning, indhold, struktur osv., og vejledningen kan også bruges til at løse gruppeproblematikker. En af forudsætningerne for en god vejledning er dog, at du som studerende er dig bevidst om, hvad du søger. Jo bedre du er forberedt, desto større udbytte vil du få af vejledningen. Hvornår skal jeg søge vejledning? Det kan til tider synes svært at afgøre, hvornår det er nødvendigt at søge vejledning. Det er det, når du synes det - og tit også lidt før. Dels er der ikke noget spørgsmål eller nogen tvivl, som er for lille, og dels drejer vejledning sig ikke kun om at løse problemer. Som studerende vil du næsten med sikkerhed få gavn af vejledningen, idet det altid er frugtbart at få en anden til at se med fremmede øjne på opgaven. Månedlig evaluering e Studieadministrationen opfordrer dig til at udfylde de månedlige evalueringsskemaer, der først og fremmest er en tilbagemelding på din oplevelse af undervisningen. Tilbage- 9

10 meldingerne bruges i forbindelse med videreudviklingen og kvalitetssikringen af DACuddannelsen. På evalueringsskemaerne skal du også tilkendegive, hvor mange timer du skønner at have brugt på studieaktiviteter i løbet af den seneste måned. På den måde får du mulighed for at reflektere over, om du eksempelvis får læst nok på litteraturen osv. Evalueringsskemaerne er at finde på de studerendes dueslag, og de afleveres ca. hver d. 1. i måneden i uddannelsessekretærens skuffe. Evalueringsskemaet kan også udfyldes og afleveres elektronisk på SkoleKom. Grupper På DAC-uddannelsen vil du indgå i flere forskellige former for gruppearbejde, hvilket vil indebære forskellige former for udfordringer. Øvelse i at arbejde i grupper er især relevant, fordi du som misbrugsrådgiver eller -behandler enten kommer til selv at lede grupper eller på anden vis vil blive en del af en gruppe, som skal samarbejde. Gode råd til gruppearbejde Et godt og udbytterigt gruppearbejde grundlægges allerede i gruppedannelsen. Her skal I som studerende have afstemt gensidige forventninger og ambitionsniveau. Det kan være i forhold til faglige interesser eller praktiske omstændigheder, som hvor meget tid, I hver især har til at mødes og/eller kan investere i gruppearbejdet. Som en del af den gensidige afstemning af forventninger kan I diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kommunikerer vi indbyrdes i gruppen? Hvor tit skal vi mødes? Hvor meget tid kan den enkelte investere i gruppearbejdet? Har vi samme ambitionsniveau og opfattelse af arbejdsmetoden? Når gruppen er dannet, og samarbejdet er gået i gang, kan det anbefales: At I udarbejder en arbejdsplan med indlagte deadlines. At I for hvert møde definerer formål og som afslutning fordeler arbejdsopgaver. At I forpligter jer til gruppen og tager ansvar for de opgaver, I påtager jer. At I med jævne mellemrum evaluerer jeres samarbejde. 10

11 Kapitel 3: Uddannelsens opbygning Dette kapitel omhandler DAC-uddannelsens varighed, de skriftlige opgaver på uddannelsen samt den afsluttende eksamen. Vær opmærksom på, at de overordnede rammer for skriftlige opgaver og eksamen findes i studieordningen, 7, 8 og 9. 9 Varighed DAC-uddannelsen består af tre semestre, der strækker sig over 18 måneder. Nedenstående diagram er en skitse over uddannelsesforløbet. Den endelige semesterplan bliver oplyst ved starten af hvert semester. 1. semester 2. semester 3. semester September oktober: Undervisning Januar: Undervisning August: Projektopgave 1 Målsætningsskema for Målsætningsskema for praktik 1 praktik 2 Efterårsferie i uge 42 November december: 6 ugers observationspraktik Logbog Journalopgave 1 Februar maj: 12 ugers træningspraktik Journalopgave 2 Maj juni: Undervisning September: Undervisning Oktober: Undervisning Efterårsferie i uge 42 Projektopgave 2 og prøveeksamen Juleferie Sommerferie i juli November december: Undervisning Januar februar: Eksamensprojekt og eksamen 11

12 Skriftlige opgaver - form Opgavernes format Antal anslag (med Cirka antal mellemrum) for sider hele opgaven Journalopgave Journalopgave Projektopgave Projektopgave Eksamensprojekt Med antal anslag for hele opgaven henviser vi til det skrevne. Dette betyder, at grafer og figurer ikke tæller med som en del af opgaven. Du kan enten vedlægge dine figurer og grafer som bilag eller inkorporere dem i opgaven. Forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste tæller heller ikke med, når der optælles anslag/sideantal. Vi anbefaler at benytte skrifttypen Times New Roman og mellem 1 og 1½ linjeafstand. I Word kan du fastsætte antal anslag for hele opgaven ved at vælge Ordoptælling under fanebladet Gennemse Gennemse. Opgavernes opbygning Journalopgaverne udfærdiges i det udleverede journalskema, Arbejds Arbejds- og behandlingsjournal journal. I journalopgave 1 udfyldes alle felterne inden behandlingsplanen, mens du i journalopgave 2 skal udfylde alle de relevante felter. I projektopgaverne og eksamensprojektet skal du formulere en problemformulering og udforme opgaven derudfra. Det er i den forbindelse en god investering at være grundig i udarbejdelsen af problemformuleringen, da den er udgangspunkt for hele opgaven. I disse opgaver skal du ligesom i journalopgaverne relatere din problematik til praksis. Dvs. du skal forholde dig til, hvilken betydning det givne emne har for dit arbejde som rådgiver/behandler. Opgaven skal indeholde følgende elementer: Forside Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering 12

13 Emneafgrænsning Metodevalg og metodiske overvejelser Analyse Konklusion Litteraturliste Reglerne for anonymitet i forhold til personlige data gælder for samtlige opgaver. Skriftlige opgaver - indhold Journalopgave 1 Journalopgave 1 er en øvelse i, hvordan du håndterer og organiserer personlige data på et behandlingssted. Opgaven baseres på et eller flere interview, du har lavet med en af dine medstuderende. Disse interview finder sted i forbindelse med undervisningen. Udfærdigelsen af opgaven er hjemmearbejde. Journalopgave 2 Journalopgave 2 er en udvidet udgave af journalopgave 1, da du til journalopgave 2 har fulgt en eller flere klienter under dit praktikophold. Du skal benytte dine data fra dine samtaler og observationer til at udfylde alle felterne i skemaet. Der kan være tilfælde, hvor du ikke har mulighed for at udfylde alle felter ud fra de indsamlede data (fx hvis en klient afbryder behandlingen). I sådanne tilfælde er det tilladt at udfylde det givne felt på baggrund af fiktive data. På forsiden af journalskemaet i feltet Patient nr. r. skal du anføre, hvorvidt journalopgaven er baseret på reelle samtaler og observationer (skriv A ), delvist fiktive data (skriv AB ) eller fiktive data (skriv B ). I feltet behandlingsplan opregnes en række problemstillinger. Ud fra hver problemstilling bedes du beskrive, hvilke mål du i samarbejde med klienten er nået frem til i forhold til det pågældende problem, samt hvilke metoder I vil bruge for at nå det. For hvert mål bedes du opstille nogle metodevalg og begrunde disse valg (fx: Hvorfor er det mere hensigtsmæssigt at bruge den ene metode frem for den anden?). Projektopgave 1 Der er afsat fire uger i august til at skrive projektopgave 1, som skal omhandle emnet selvhjælpsgrupper. selvhjælpsgrupper. Du kan vælge at skrive alene eller i gruppe. Med udgangspunkt i empirisk materiale, dvs. interview, observationer, spørgeskemaundersøgelser etc., skal du belyse og problematisere aspekter, der har relation til en eller flere selvhjælpsgrupper. Du skal inddrage en eller flere teoretiske tekster i analysen af dit indsamlede materiale. 13

14 Formålet med projektopgave 1 er, at du skal tilegne dig konkret viden om et givent, afgrænset emne, som i dette tilfælde er selvhjælpsgrupper. Du skal således tilegne dig viden om selvhjælpsgruppernes styrker og svagheder, opbygning og betydning i en afhængighedsbehandling. Hvis du selv har gennemført trinarbejde og er medlem af en selvhjælpsgruppe, er dette en øvelse i at forholde dig professionelt, kritisk og distanceret til egen praksis, idet du ikke skal inddrage din egen historie. At få en sådan forståelse af selvhjælpsgrupperne er med til at give et blik for, hvornår og hvordan det er meningsfuldt at anbefale selvhjælpsgrupperne til en klient. Eksempler på emner: Hvilken betydning har selvhjælpsgrupper for afhængige og deres pårørende? På hvilken måde praktiseres de 12 trin i de forskellige selvhjælpsgrupper? Hvad er styrkerne og svaghederne ved selvhjælpsgrupper? Er selvhjælpsgrupperne religiøse? På DCAA s hjemmeside kan du få et overblik over forskellige selvhjælpsgruppers møder. Projektopgave 2 og eksamensprojekt Kravene til det overordnede indhold i projektopgave 2 og eksamensprojektet er de samme. Formålet er at belyse problemstillinger i forbindelse med afhængighedsbehandling/- rådgivning/-forebyggelse. Det kan være etiske spørgsmål, udfordringer i forbindelse med samarbejdspartnere, problemstillinger i relation til behandlingen af klienter, behandlingsmetoder, typer af misbrug etc. Problemformuleringen er styrepinden for disse projekter. Dvs. du skal ud fra din problemformulering udvælge relevante metoder og teoretiske tekster til at belyse og besvare den givne problemstilling. Ligesom i projektopgave 1 kan projekterne udarbejdes individuelt eller i grupper. Eksempler på problemformuleringer: Hvad er ludomani, og hvordan kan det behandles? Hvad er de grundlæggende kerneoverbevisninger for den sexafhængige? Hvad taler for og imod at arbejde med total afholdenhed i behandlingen af unge? 14

15 Skriftlige opgaver - opgivelse af litteratur I projektopgave 2 og eksamensprojektet skal du opgive en del af pensum og/eller anden litteratur som baggrund for dit skriftlige projekt. Ved prøveeksamen og eksamen vil du blive stillet spørgsmål til den opgivne litteratur. Følgende antal sider skal opgives: Projektopgave 2: 800 sider Eksamensprojekt: 1600 sider Eksamensprojekt, skærpede vilkår: 2400 sider. De opgivne sider skal anføres i projektet med angivelse af forfatter, titel og evt. sidetal samt en tydelig optælling af sideantal. Litteraturopgivelsen må stamme fra såvel DACuddannelsens udleverede litteratur som fra øvrig studierelevant litteratur. Skriftlige opgaver - aflevering Journalopgave 1 skal afleveres elektronisk på SkoleKom på konferencen, Journalopgave 1. Journalopgave 2 skal afleveres elektronisk på SkoleKom på konferencen, Journalopgave 2. Projektopgave 1 skal afleveres elektronisk på SkoleKom på konferencen, Projektopgave 1. Projektopgave 2 skal afleveres elektronisk på SkoleKom på konferencen, Projektopgave 2 samt i tre trykte eksemplarer til studieadministrationen. Eksamensprojektet skal afleveres elektronisk på SkoleKom på konferencen, Eksamensprojekt samt i tre trykte eksemplarer til studieadministrationen. Se i øvrigt kapitlet SkoleKom vedr. opgaveaflevering på SkoleKom. Procedure vedr. skriftlige opgavers tilgængelighed De obligatoriske skriftlige opgaver på DAC-uddannelsen: journalopgave 1 og 2, projektopgave 1 og 2 samt eksamensprojektet vil alle være tilgængelige for nuværende og fremtidige studerende på DAC-uddannelsen, når de er bedømt og bestået. Ønsker du, at en eller flere af dine opgaver ikke skal gøres tilgængelige, bedes du oplyse dette til studieadministrationen. 15

16 Eksamen Prøveeksamen Med udgangspunkt i projektopgave 2 bliver der afholdt prøveeksamen. Dette er først og fremmest en øvelse i at gå til eksamen, men det er også en øvelse i at give og modtage konstruktiv kritik. Af samme årsag skal samtlige studerende være til stede til alle fremlæggelser, som forløber over en uge. Forud for prøveeksamen vælger studieadministrationen opponentgrupper, der skal gennemlæse og stille spørgsmål give konstruktiv kritik til en udleveret projektopgave. I din forberedelse til dette kan du være opmærksom på følgende: Hvilke overvejelser har ligget til grund for projektgruppens arbejde med opgaven? Er der noget i opgaven, der har gjort dig nysgerrig/givet dig nye erkendelser? Fremstår argumenter og analyser overbevisende og troværdige? Svarer opgaven på problemformuleringen? Er opgavens indhold relevant? Hvad skal projektgruppen især roses for? Rammerne for prøveeksamen er som følger: Projektgruppen har min. til at fremlægge og perspektivere deres projekt. Hvis projektet er udarbejdet af en enkeltperson, har denne 10 minutter til fremlæggelsen. En sådan fremlæggelse skal kort opridse opgavens hovedkonklusioner og indeholde et oplæg til en perspektivering, der strækker sig ud over opgaven og inddrager ny viden. Herefter har opponentgruppen 10 min. til at stille spørgsmål og give konstruktiv kritik. Underviseren har 10 min. til at runde af med yderligere uddybende spørgsmål. Afsluttende eksamen Eksamen er en individuel, mundtlig eksamination, hvor du med udgangspunkt i eksamensprojektet viser din indsigt i og viden om en given problematik inden for afhængighed og misbrug. Det er til eksamen, du får mulighed for at se dit eget læringsforløb på DAC-uddannelsen fra et fugleperspektiv og inddrage den relevante viden, du er blevet præsenteret for igennem uddannelsesforløbet. Rammerne for eksamen er som følger: Eksaminationen varer i alt 40 min. Eksaminanden har 15 min. til fremlæggelse og perspektivering af sit eksamensprojekt. Fremlæggelsen efterfølges af 15 min. med uddybende spørgsmål og diskussion. Eksaminator og censor har 10 min. til votering. 16

17 I de tilfælde hvor eksamensprojektet er udarbejdet i grupper, bliver karakteren givet, når alle gruppemedlemmer er eksamineret. Gruppemedlemmerne vil blive eksamineret umiddelbart efter hinanden. Praktik Hvad vil det sige at være i praktik? Formålet med de to praktikforløb er at udforske og afprøve en behandlers arbejdsfunktioner. Det er således i praktikkerne, at du som studerende får mulighed for at omsætte teori til praksis. Hermed ikke sagt at du skal kunne mestre samtlige metoder og teknikker, en behandler benytter. Du skal blot få et indblik i metoderne og teknikkerne. Som praktikant og studerende får du i langt højere grad mulighed for at stille spørgsmål, være nysgerrig og lyttende. Det kan på én gang være en spændende, anstrengende og ensom opgave, der til tider kræver ro til eftertanke og refleksion. Som hjælp hertil har vi indlagt en række redskaber. Logbog Det er kun i løbet af praktik 1, at det er et krav, at du skal skrive logbog. Logbogen er ment som et redskab til at optimere din læring. Du har mulighed for at skabe dit eget private refleksionsrum, som dels kan berige dig med nye opdagelser og erkendelser og dels kan tydeliggøre dine fremskridt i løbet af praktikopholdet. Desuden kan det virke motiverende at vende tilbage til sine refleksioner. For at gøre det nemt og overskueligt kan du lave nogle faste fokuspunkter, som du skriver på dagligt eller ugentligt. Det kan eksempelvis være: Behandlerrollen: Hvordan forvalter jeg denne? I hvilke situationer er det svært for mig at forvalte denne rolle? Hvordan forvalter mine kollegaer behandlerrollen? Fordele og ulemper ved anvendte metoder: Hvornår oplever jeg, at de anvendte metoder hjælper mig i mit arbejde, og hvornår indskrænker de? Personalegruppen: Hvordan fungerer personalegruppen? Hvordan finder jeg mig til rette som praktikant i personalegruppen? Praktikantrollen: Hvad vil det sige at være praktikant på det pågældende sted? Udbrændthed: Hvad vil det sige at være udbrændt? Hvornår mærker jeg udbrændthed? Hvad gør mine kollegaer for at undgå udbrændthed? 17

18 Individuelt målsætningssk ålsætningsskema Målsætningsskemaerne er dine første skriftlige opgaver på DAC-uddannelsen. I disse opgaver, at du skal sætte ord på dine forventninger til og intentioner med dine praktikophold. Du skal medbringe det individuelle målsætningsskema til den indledende samtale med din praktikvejleder, så I derudfra kan diskutere og sammenholde dine og praktikvejlederens forventninger og lave en plan for dit praktikforløb. Målsætningsskemaerne kan også bruges undervejs i praktikforløbet, dels når du selv reflekterer over forløbet, og dels når du har (gerne ugentlige) samtaler med din praktikvejleder. Eksempelvis kan I overveje og diskutere følgende punkter: Hvor langt er I kommet i processen? Er I på rette vej? Er der arbejdsområder, du ikke har arbejdet med? Hvad kan årsagen være hertil? Og er det stadig relevant at arbejde med det givne arbejdsområde? Hvilke arbejdsområder ønsker henholdsvis du og din praktikvejleder yderligere udforsket? Evaluering af praktikanten Praktikevalueringsskemaet er praktikstedets vurdering af den studerendes indsats. Praktikvejlederen udfylder og sender skemaet til DAC-uddannelsen efter endt praktikophold. Ligesom det individuelle målsætningsskema kan evalueringsskemaet bruges som udgangspunkt for dine samtaler med din praktikvejleder. Eksempelvis skal praktikvejlederen godkende dit praktikophold hver tredje uge, hvilket passende kan være anledning til at gøre status over forløbet. Praktikbesøg Uddannelseslederen kommer på praktikbesøg hos de enkelte praktikanter i mindst én af de to praktikperioder (undtagen hvis praktikken afholdes i udlandet). Besøget varer en time delt i to, hvor den ene del består i en samtale med praktikvejleder og praktikant og den anden del med praktikanten alene. Indholdet af disse besøg er individuelle, men de overordnede formål er at rette op på eventuelle problemer i praktikforløbet, forbinde teori og praksis på uddannelsen, sikre det faglige udbytte samt for uddannelseslederen at opretholde en god kontakt med praktikanter og praktiksteder. Udlandsophold Et af praktikopholdene kan tages i udlandet. I den forbindelse kan der opstå særlige udfordringer, som man ikke normalt møder på en institution i Danmark. Disse kan blandt andet bestå i sprogbarrierer og kulturforskelle. Overvej derfor, om det er sådanne udfordringer, du søger. 18

19 Studieadministrationen hjælper gerne med oversættelse af målsætningsskema til engelsk, men kan ikke forholde sig til de ekstra omkostninger, du eventuelt vil få i forbindelse med praktikken. Er du på revalidering, bør du drøfte din beslutning med din sagsbehandler. Anbefalinger og gode råd til praktiksøgning Når du skal søge praktik, er det en god idé først at ringe op til de enkelte steder, dels for at høre, om der overhovedet er plads, og dels for at høre, om de er interesseret i mundtlige eller skriftlige praktikansøgninger. Derudover anbefaler vi følgende: Undgå tunnelsyn! Søg gerne flere praktikpladser på én gang. Orientér dig på praktikstedernes hjemmesider ud fra spørgsmålene: Hvad er det for en institution? Hvad er dens værdigrundlag, og hvilke behandlingsmetoder anvendes der? Din skriftlige ansøgning kan have mange udformninger, men som minimum skal den indeholde din motivation for at søge praktik på den givne institution og dit cv. Du kan få vejledning til udformning af ansøgningen hos uddannelseslederen. Du kan tage udgangspunkt i listen over praktikinstitutioner på DAC-uddannelsens hjemmeside, men det er ikke et krav, at det skal være en institution fra listen. Vælger du en anden institution, skal den godkendes af uddannelseslederen. 19

20 Kapitel 4: Praktiske oplysninger Husregler Huset er åbent fra kl. 8:30. Huset er et røgfrit miljø. Vi henstiller derfor al rygning til gården. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal mobiltelefonsamtaler foregå uden for huset. Vigtige telefonsamtaler må dog foretages i lokalet uden for auditoriet. Cykler skal stilles i stativerne i gården eller i parkeringskælderen. For at undgå pletter på gulvtæppet må der ikke medtages eller indtages andre drikke- og madvarer i undervisningslokalerne end vand. Daglig oprydning i undervisningslokalerne er de studerendes ansvar. De studerende har medansvar for den daglige oprydning i cafeen. Der kan printes fra de studerendes to pc'er i cafeen. Internettet er tilgængeligt på de studerendes computer og på det trådløse netværk, fc. Adgangskoden kan fås hos studieadministrationen. Retningslinjer for undervisning Vi gør opmærksom på dit medansvar over for både underviseren og dine medstuderende. Din indstilling og dit engagement har betydning for undervisningens udfald samt for arbejdsmiljøet på studiet. Vis hensyn under lektionerne, og undgå unødig støj og snak. Underviseren fastlægger rammerne for undervisningen, herunder pauser og sluttidspunkt. Kom til tiden efter pauser. Sørg for udluftning i pauserne. Det kan i visse situationer være fagligt givende at benytte internettet under undervisningen. Men der henstilles til, at internettet i undervisningstiden kun bruges til at opsøge fagrelevante hjemmesider. Mødepligt og fravær Undervisningen finder hovedsagligt sted fra kl Dog skal det påregnes, at nogle undervisningsmoduler kan vare til kl og Proceduren for registrering af fravær er følgende: 20

Stu t die i håndbog 20 2 15-17 Revideret august 2015

Stu t die i håndbog 20 2 15-17 Revideret august 2015 Studiehåndbog 2015-17 Revideret august 2015 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: ALMENT OM DAC-UDDANNELSEN... 6 Historie... 6 Studieadministrationen... 6 Direktør... 6 Uddannelsesleder... 6 Uddannelsessekretær...

Læs mere

Studiehåndbog

Studiehåndbog Studiehåndbog 2017-19 Revideret august 2017 2 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: ALMENT OM DAC-UDDANNELSEN... 5 Historie... 5 Studieadministrationen... 5 Direktør... 5 Uddannelsesleder... 5 Uddannelsessekretær...

Læs mere

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-18 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Forslag til vejlederen vedrørende Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Formål At rådgive og informere om gældende formelle regler samt krav

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Studiehåndbog 2016-18

Studiehåndbog 2016-18 Studiehåndbog 2016-18 Revideret august 2016 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: ALMENT OM DAC-UDDANNELSEN... 6 Historie... 6 Studieadministrationen... 6 Direktør... 6 Uddannelsesleder... 6 Uddannelsessekretær...

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Studienævn for elektronik og it, Aalborg Universitet Navn på studerende: Virksomhed: ver: 16. juni 2014 Forord Med denne vejledning ønsker Studienævn

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Formålet med opgaven er, at den studerende får erfaring med og færdigheder i at anvende fortælling som metode for dokumentation af pædagogisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. august 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Temadag for praktikvejledere

Temadag for praktikvejledere Temadag for praktikvejledere 11. Feb. 2013. V/Gina Søndergaard Lydersen Hvad er vejledning? Ingen fast definition Få forventningsafstemt med praktikanten Socialrådgiverfaglig vejleding (novice/ekspert)

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere