GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING"

Transkript

1 GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN

2 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt en ring omkring dit modelnummer) Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen, som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service. Registrer dit produkt online på Brother Industries, Ltd.

3 Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning Udvidet brugsanvisning Softwarebrugsanvisning Netværksintroduktion Netværksbrugsanvisning Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. I denne guide kan du finde oplysninger om varemærker og lovmæssige begrænsninger. Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til operativsystemet og forbindelsestypen, du bruger. Gør dig bekendt med grundlæggende fax-, kopierings-, scannings- og PhotoCapture Center -funktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tips til fejlfinding. Gør dig bekendt med avancerede funktioner: Fax, kopiering, sikkerhedsfunktioner, rapportudskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse. Følg disse anvisninger for at udskrive, scanne, netværksscanne, bruge PhotoCapture Center, fjernindstille, PC-Fax og bruge Brothers ControlCenter-hjælpeprogrammet. Denne brugsanvisning indeholder grundlæggende oplysninger om de avancerede netværksfunktioner i Brothers maskiner og forklaringer på generelle netværkstermer og almene termer. Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om kabelførte eller trådløse netværksindstillinger og sikkerhedsindstillinger ved brug af Brother-maskinen. Du kan også finde understøttende protokol-oplysninger for maskinen og detaljerede tips til fejlfinding. Trykt / I kassen Trykt / I kassen Trykt / I kassen PDF-fil / dokumentationscd-rom PDF-fil / dokumentationscd-rom PDF-fil / dokumentationscd-rom PDF-fil / dokumentationscd-rom i

4 Indholdsfortegnelse (GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING) 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentationen...1 Symboler og regler, der bruges i dokumentationen...1 Adgang til den Udvidede brugsanvisning, Softwarebrugsanvisningen, Netværksbrugsanvisningen og Netværksintroduktionen...1 Sådan får du vist dokumentation...1 Adgang til Brother Support (Windows )...3 Adgang til Brother Support (Macintosh)...3 Kontrolpaneloversigt...4 Indikationer på displayet...7 Grundlæggende funktioner...8 Lydstyrkeindstillinger...8 Ringestyrke...8 Bipperlydstyrke...9 Højttalerlydstyrke...9 Display...9 Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke Ilægning af papir 10 Ilægning af papir og andre udskriftsmedier...10 Ilægning af papir i bakke # Ilægning af papir i bakke #2 (kun MFC-J6710DW)...13 Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring...17 Ilægning af konvolutter og postkort...19 Printbart område...21 Papirindstillinger...22 Papirstørrelse og -type (MFC-J6510DW)...22 Papirstørrelse og -type (MFC-J6710DW)...23 Brug af bakke til kopiering (kun MFC-J6710DW)...23 Brug af bakke til udskrivning af fax (kun MFC-J6710DW)...24 Sikker papirfødning til kortfibret A3-papir...24 Anbefalet papir og andre udskriftsmedier...25 Anbefalede udskriftsmedier...25 Håndtering og brug af udskriftsmedier...26 Valg af det rigtige udskriftsmedie Ilægning af dokumenter 29 Sådan ilægges dokumenter...29 Brug af ADF'en...29 Brug af scannerglaspladen...30 Scanningsområde...31 ii

5 4 Afsendelse af en faxmeddelelse 32 Afsendelse af en faxmeddelelse...32 Stop faxafsendelse...33 Indstilling af scannerglaspladen til faxafsendelse...33 Farvefaxtransmission...33 Annullering af en fax der er i gang...33 Sådan forhåndsviser du en udgående faxmeddelelse...34 Afsendelsesbekræftelse Modtagelse af en faxmeddelelse 36 Modtagefunktioner...36 Vælge modtagefunktion...36 Brug af modtagefunktioner...37 Kun fax...37 Fax/Telefon...37 Manuel...37 Ekstern TAD...37 Indstillinger for modtagefunktion...38 Forsinket opkald...38 F/T ringetid (kun Fax/Tlf.-funktion)...38 Fax detekt...39 Forhåndsvisning af faxmeddelelser (kun sort/hvid)...39 Sådan forhåndsviser du en modtaget faxmeddelelse Telefon og eksterne enheder 41 Stemmefunktioner...41 Fax/Tlf.-funktion...41 Nummervisning...41 Indstille Funktionen Nummerbestemt Ringning...42 Sluk for nummerbestemt ringning...42 Telefontjenester...43 Indstilling af telefonlinjetype...43 Tilslutning af en ekstern telefonsvarer (TAD)...44 Indstillinger for forbindelser...44 Indspilning af en udgående meddelelse (OGM) på en ekstern telefonsvarer (TAD)...44 Multi-linjetilslutninger (PBX)...45 Eksterne telefoner og ekstratelefoner...45 Tilslutning til en ekstern telefon eller en ekstratelefon...45 Betjening fra eksterne telefoner og ekstratelefoner...46 Brug af en trådløs ekstern telefon...46 Brug af fjernkoder...46 iii

6 7 Opkald til og lagring af numre 48 Sådan kalder du op...48 Manuelt opkald...48 Enkelttastopkald...48 Hurtigopkald...48 Søg...49 Faxgenopkald...49 Yderligere opkaldsfunktioner...50 Udgående opkaldshistorik...50 Nummervisningshistorik...50 Lagring af numre...51 Lagring af en pause...51 Lagring af enkelttastopkaldsnumre...51 Lagring af hurtigopkaldsnumre...52 Ændring af enkelttast- og hurtigopkaldsnavne og -numre Kopiering 54 Sådan kopierer du...54 Stop kopiering...54 Kopiindstillinger...54 Papirindstillinger Udskrivning af foto fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev 56 Funktioner i PhotoCapture Center...56 Brug af et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev...56 Kom godt i gang...57 Udskriv billeder...59 Se fotos...59 PhotoCapture Center -udskriftsindstillinger...59 Sådan scannes til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev Udskrivning fra en computer 62 Udskrivning af et dokument Scanning til en computer 63 Scanning af et dokument...63 Scanning med scan-tasten...63 Scanning med en scannerdriver...64 iv

7 A Rutinemæssig vedligeholdelse 65 Udskiftning af blækpatronerne...65 Rengøring og kontrol af maskinen...67 Rengøring af scannerglaspladen...67 Rensning af printhovedet...68 Kontrol af udskriftskvaliteten...69 Kontrol af udskriftsjusteringen...70 B Fejlfinding 71 Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser...71 Fejlanimationer...78 Overførsel af faxmeddelelser eller faxjournalrapport...78 Dokumentstop...79 Printerstop eller papirstop...80 Fejlfinding...87 Hvis du har problemer med maskinen...87 Opkaldstoneregistrering...94 Telefonlinjeinterferens/VoIP...94 Maskininformation...95 Kontrol af serienummeret...95 Nulstillingsfunktioner...95 Sådan nulstiller du maskinen...95 C Menu og funktioner 96 Programmering på displayet...96 Menutabel...97 Indtastning af tekst Indsættelse af mellemrum Rettelser Gentagelse af bogstaver Specialtegn og symboler D Specifikationer 124 Generelt Udskriftsmedie Fax Kopi PhotoCapture Center PictBridge Scanner Printer Stik Computerkrav Forbrugsstoffer Netværk (LAN) E Indeks 138 v

8 Indholdsfortegnelse (UDVIDET BRUGSANVISNING) Den Udvidede brugsanvisning gennemgår følgende funktioner og betjeninger. Du kan se den Udvidet brugsanvisning på dokumentations-cd-rom'en. 1 Generel opsætning Hukommelseslagring Automatisk ændring til sommertid Dvaletilstand Display Mode Timer 2 Sikkerhedsfunktioner Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) 3 Afsendelse af en faxmeddelelse Ekstra afsendelsesfunktioner Ekstra afsendelsesfunktioner Pollingoversigt 4 Modtagelse af en faxmeddelelse Hukommelsesmodtagelse (kun sort/hvid) Fjernmodtagelse Ekstra modtagefunktioner Pollingoversigt 5 Opkald til og lagring af numre Stemmefunktioner Ekstra opkaldsfunktioner Andre måder at lagre numre på 8 Udskrivning af foto fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev PhotoCapture Center -funktioner Udskriv billeder PhotoCapture Center udskriftsindstillinger Scanning til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev 9 Udskrivning af fotos fra et kamera A B C Udskrivning af fotos direkte fra et PictBridge-kamera Udskrivning af fotos direkte fra et digitalkamera (uden PictBridge) Rutinemæssig vedligeholdelse Rengøring og kontrol af maskinen Pakning og forsendelse af maskinen Ordliste Indeks 6 Udskrivning af rapporter Faxrapporter Rapporter 7 Kopiering Kopiindstillinger vi

9 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentationen 1 Tak for dit køb af en Brother-maskine! Læs dokumentationen for at få hjælp til at få det bedste ud af din maskine. Symboler og regler, der bruges i dokumentationen 1 De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New Fed skrift angiver bestemte knapper på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display. ADVARSEL ADVARSEL angiver en potentiel farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en potentiel farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås. VIGTIGT! VIGTIGT! angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre faciliteter. Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød. Adgang til den Udvidede brugsanvisning, Softwarebrugsanvisningen, Netværksbrugsanvisningen og Netværksintroduktionen 1 Denne grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, som f.eks. brugen af de avancerede funktioner til fax, kopiering, PhotoCapture Center, printeren, scanneren, PC Fax og netværket. Når du er klar til at få detaljerede driftsanvisninger, skal du læse den Udvidede brugsanvisning, Softwarebrugsanvisningen, Netværksbrugsanvisningen og Netværksintroduktionen, der findes på dokumentations-cd-rom en. Sådan får du vist dokumentation 1 a Tænd for din computer. Sæt Brother dokumentations-cd-rom'en i dit cd-rom-drev. Windows -brugere skal gå til trin c. (Windows -brugere) Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, så gå til Denne computer (Computer), dobbeltklik på cd-rom-ikonet, og dobbeltklik herefter på index.html. b (Macintosh-brugere) Dobbeltklik på ikonet til cd-rom'en med dokumentation, og dobbeltklik på index.html. 1 1

10 Kapitel 1 c Klik på dit land. d Peg til dit sprog, peg til Vis vejledningen, og klik derefter på den vejledning, du ønsker at læse. Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er flere måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning Scanning ControlCenter Netværksscanning ScanSoft PaperPort 12SE med OCR How-to-Guides (Windows -brugere) Den komplette ScanSoft PaperPort 12SE med anvisninger til at bruge OCR kan du få vist i Hjælp i programmet ScanSoft PaperPort 12SE. (Windows 2000-brugere skal hente og installere PaperPort 11SE fra webstedet). Brugsanvisning til Presto! PageManager (Macintosh-brugere) Presto! PageManager skal downloades og installeres inden brug. Se Adgang til Brother Support (Macintosh) på side 3 for at få flere oplysninger. (Kun Windows -brugere) I webbrowseren er der muligvis en gul bjælke øverst på siden med en advarsel vedrørende Active X. For at få vist siden korrekt skal du klikke på bjælken, klik på Tillad blokeret indhold, klik derefter på Ja i sikkerhedsadvarselsdialogboksen. (Windows -brugere) 1 For at få hurtigere adgang kan du kopiere alt brugerdokumentation i pdf-format til en lokal mappe på din computer. Peg til dit sprog, og klik derefter på Kopier til lokal disk. 1 Microsoft Internet Explorer 6.0 eller højere. Den komplette brugsanvisning til Presto! PageManager kan ses fra Hjælp i programmet Presto! PageManager. Sådan finder du vejledning til netværksopsætning 1 Din maskine kan tilsluttes et trådløst eller kabelført netværk. Du finder instruktioner til grundlæggende konfiguration i Hurtig installationsvejledning. Hvis dit trådløse accesspoint eller din router understøtter Wi- Fi Protected Setup eller AOSS, kan du også følge disse trin i Hurtig installationsvejledning. Yderligere oplysninger om netværkskonfiguration findes i Netværksbrugsanvisningen på dokumentations-cd-rom'en. 2

11 Generelle oplysninger Adgang til Brother Support (Windows ) 1 Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. Web support (Brother Solutions Center), på installations-cd-rom'en. Klik på Brother support i Hovedmenu. Følgende skærmbillede vises: Adgang til Brother Support (Macintosh) 1 Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. Web support (Brother Solutions Center), på installations-cd-rom'en. Dobbeltklik på Brother support-ikonet. Følgende skærmbillede vises: 1 Du får adgang til vores hjemmeside (http://www.brother.com/) ved at klikke på Brothers hjemmeside. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/), skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. Gå til Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/), og klik på Brother CreativeCenter for at få adgang til GRATIS fotoprojekter og downloads, der kan udskrives. Hvis du vil tilbage til Hovedmenuen, skal du klikke på Tilbage eller, hvis du er færdig, skal du klikke på Afslut. For at downloade og installere Presto! PageManager skal du klikke på Presto! PageManager. For at registrere din maskine fra Brothers produktregistreringswebsted (http://www.brother.com/registration/) skal du klikke på Onlineregistrering. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/), skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. 3

12 Kapitel 1 Kontrolpaneloversigt 1 De fleste illustrationer i denne brugsanvisning viser MFC-J6710DW. MFC-J6510DW Faxvisning: FRA Fax Preview:OFF MFC-J6710DW Faxvisning: FRA

13 Generelle oplysninger : Fax Huk : Fax Mem. Huk

14 Kapitel 1 1 Fax-, telefon- og kopieringstaster: Duplex Copy Tryk på denne tast for at kopiere på begge sider af papiret. Nin1Copy Tryk på denne tast for at lave N i 1- eller plakatkopier. Fax Preview Bruges til at se indkommende og udgående faxmeddelelser på displayet. Tel/R Denne tast benyttes til at gå ind i en telefonsamtale efter at have løftet røret på den eksterne telefon under F/T-ringning (hurtig dobbeltringning). Når der er forbindelse til en PBX, kan denne tast også anvendes til at opnå adgang til en bylinje eller viderestille et opkald til en anden ekstratelefon. Redial/Pause Genopkalder de sidste 30 opkaldte numre. Den indsætter også en pause, når du programmerer hurtigopkaldsnumre. Paper Setting (MFC-J6510DW) Tryk på denne tast for at indstille papirstørrelsen eller papirtypen. Tray Setting (MFC-J6710DW) Tryk på denne tast til at vælge den bakke, du vil bruge til udskrivning. 2 Funktionstaster: FAX Giver adgang til faxfunktion. SCAN Giver adgang til scannefunktion. COPY Giver adgang til kopifunktion. PHOTO CAPTURE Giver adgang til funktionen PhotoCapture Center. 3 Menutaster: Lydstyrketasterne d c Når maskinen er inaktiv, kan du trykke på disse taster for at justere ringelydstyrken. Telefonbog knappen Giver dig mulighed for at gemme, slå numre op og kalde numre i hukommelsen. d eller c Tryk for at bladre tilbage eller frem til et menuvalg. Du kan også trykke for at vælge indstillinger. a eller b Tryk for at bladre gennem menuerne og funktionerne. Menu Åbner hovedmenuen. Clear Tryk for at slette tegn eller for at gå tilbage til forrige menuniveau. OK Lader dig vælge en indstilling. 4 Opkaldstastatur Brug disse taster til at kalde op til telefon- og faxnumre og som tastatur til indtastning af oplysninger i maskinen. 5 Start-taster: Mono Start Bruges til at begynde at sende faxmeddelelser eller tage kopier i sort/hvid. Kan også bruges til at starte en scanning (i farve eller sort/hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCentersoftwaren). Colour Start Bruges til at begynde at sende faxmeddelelser eller lave kopier i farver. Kan også bruges til at starte en scanning (i farve eller sort/hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCentersoftwaren). 6 Stop/Exit Stopper en funktion eller forlader menuen. 6

15 Generelle oplysninger 7 Display (LCD) Meddelelser vises på displayet som hjælp til opsætning og brug af maskinen. Du kan desuden indstille vinklen på displayet ved at løfte op i det. 8 Taster til enkelttastopkald Med disse 8 taster kan du få øjeblikkelig adgang til 16 tidligere gemte numre. Shift Du får adgang til numrene 9 til 16 ved at holde Shift nede, mens du trykker på den pågældende tast til enkelttastopkald. Hvis der ikke er knyttet noget nummer til en tast, kan du gemme et nyt nummer ved at trykke på den pågældende tast. 9 On/Off Du kan tænde og slukke maskinen. Tryk på On/Off for at tænde for maskinen. Tryk på On/Off, og hold den nede for at slukke for maskinen. Der står Lukker ned på displayet, og displayet forbliver tændt i nogle få sekunder, før det slukker. Hvis du har tilsluttet en ekstern telefon eller TAD, er den altid tilgængelig. Hvis du slukker maskinen, renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. For at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækpatronøkonomi og sikre en god udskriftskvalitet bør din maskine altid være tilsluttet strømforsyningen. Indikationer på displayet 1 Displayet viser den aktuelle maskinstatus, når maskinen er inaktiv. 2 Faxmeddelelser i hukommelsen Viser, hvor mange modtagne faxmeddelelser der er i hukommelsen. 3 Status for den trådløse forbindelse En fireniveausindikator viser det trådløse signals aktuelle styrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse. 0 Maks. 4 Aktuel modtagefunktion Giver dig mulighed for at se den aktuelle modtagefunktion. Fax (Kun fax) F/T (Fax/Tlf.) TAD (Ekstern telefonsvarer (TAD)) Man (Manuel) 5 Hukommelsesstatus Du kan kontrollere den tilgængelige hukommelse i maskinen. 6 Blækindikator Du kan kontrollere den aktuelle mængde blæk. Advarselsikonet vises, når der er opstået en fejl, eller der vises en vedligeholdelsesmeddelelse. Nærmere oplysninger findes i Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser på side 71. Hvis du modtager en faxmeddelelse, der indeholder flere papirstørrelser (f.eks. en A4-side og en A3-side), opretter og lagrer maskinen muligvis en fil for hver papirstørrelse. Displayet kan vise, at der er modtaget mere end ét faxjob. 1 Faxvisning: FRA 00 Fax Huk. 10: Forhåndsvisning af fax Bruges til at se status for forhåndsvisning af fax. 7

16 Kapitel 1 Grundlæggende funktioner 1 De følgende trin viser, hvordan du kan ændre en indstilling i maskinen. I dette eksempel er Mode timer-indstillingen ændret fra 2 minutter til 30 sekunder. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. MENU Blækstyring Gen. opsætning Fax Netværk c Tryk på a eller b for at vælge Mode timer. Gen. opsætning Mode timer Kassetteindst. Volume Auto sommertid Til d Tryk på d eller c for at vælge 30Sek. Gen. opsætning Mode timer Kassetteindst. Volume Auto sommertid 2Min 30Sek Til Vælg & Tryk Vælg & Tryk Vælg & Tryk Den aktuelle indstilling vises på displayet: OK OK OK OK Lydstyrkeindstillinger 1 Ringestyrke 1 Du kan vælge en række ringelydstyrkeniveauer fra Høj til Fra. Når maskinen er inaktiv, skal du trykke på d eller c for at justere lydstyrkeniveauet. Displayet viser den aktuelle indstilling, og hvert tryk på tasten vil ændre lydstyrken til det næste niveau. Maskinen bevarer den nye indstilling, indtil du ændrer den. Du kan også ændre lydstyrken via menuen ved at følge nedenstående instruktioner: Sådan indstilles ringelydstyrken fra menuen 1 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Volume. d Tryk på a eller b for at vælge Ring. e Tryk på d eller c for at vælge Lav, Med, Høj eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. Gen. opsætning Mode timer Kassetteindst. Volume Auto sommertid 30Sek Til Vælg & Tryk OK 8 Tryk på Clear for at vende tilbage til det foregående niveau. e Tryk på Stop/Exit.

17 Generelle oplysninger Bipperlydstyrke 1 Når bipperen er slået til, bipper maskinen, når du trykker på en tast eller begår en fejl, eller efter du sender eller modtager en faxmeddelelse. Du kan vælge en række bipperlydstyrkeniveauer fra Høj til Fra. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Volume. d Tryk på a eller b for at vælge Bipper. e Tryk på d eller c for at vælge Lav, Med, Høj eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. Højttalerlydstyrke 1 Du kan vælge en række højttalerlydstyrkeniveauer fra Høj til Fra. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Volume. d Tryk på a eller b for at vælge Højttaler. e Tryk på d eller c for at vælge Lav, Med, Høj eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. Display 1 Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke 1 Hvis du har problemer med at læse på displayet, kan du prøve at ændre lysstyrkeindstillingen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge LCD-indstill. d Tryk på a eller b for at vælge Baggrundslys. e Tryk på d eller c for at vælge Lys, Med eller Mørk. f Tryk på Stop/Exit. 1 9

18 2 Ilægning af papir 2 Ilægning af papir og andre udskriftsmedier 2 (Kun MFC-J6710DW) Der er oplysninger om bakke #2 under Ilægning af papir i bakke #2 (kun MFC-J6710DW) på side 13. Når du bruger papirstørrelsen A3, Legal eller Ledger skal du trykke på udløserknappen (1) til universalstyret, mens papirbakkens front trækkes ud. Når du bruger papirstørrelsen Legal, A3 eller Ledger, skal du sørge for, at det trekantede mærke på outputpapirbakkens låg er ud for linjen Legal (2) eller A3 eller Ledger (3), som vist på tegningen. Ilægning af papir i bakke #1 2 a Tag papirbakken helt ud af maskinen Hvis papirholderklappen (1) er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten (2). 1 Hvis du bruger papir med størrelsen A5 eller mindre, skal du sørge for, at papirbakken ikke er forlænget. (MFC-J6710DW) Når du lægger en anden papirstørrelse i en bakke, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse på maskinen. (Se Papirstørrelse og -type (MFC-J6710DW) på side 23). 2 10

19 Ilægning af papir b Åbn outputpapirbakkens låg (1). d Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. 1 2 Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet. c Tryk forsigtigt med begge hænder, og juster papirlængdestyret (1) og derefter papirsidestyrene (2), så de passer til papirstørrelsen. Sørg for, at de trekantede mærker (3) på papirlængdestyret (1) og papirsidestyrene (2) passer med mærkerne for den papirstørrelse, du bruger. e Læg forsigtigt papiret i papirbakken med udskriftssiden nedad og overkanten først. Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken

20 Kapitel 2 Når du bruger størrelsen Foto L i papirbakken, skal du løsne hængslerne på begge sider af outputpapirbakkens låg og vippe låget åbent. Juster derefter papirlængdestyret. g Luk outputpapirbakkens låg. Kontrollér, at papiret ligger plant i papirmagasinet, og at det ikke når højere end til mærket (1). Hvis du overfylder papirbakken, kan det medføre papirstop. 1 h Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen. f Juster forsigtigt papirsidestyrene med begge hænder, så styrene passer til papiret. Sørg for, at papirstyrene rører papirets sider. ADVARSEL PAS PÅ at du ikke skubber bakke #1 for hurtigt ind i maskinen. Hvis du gør det, kan du risikere at få hånden i klemme mellem bakke #1 og bakke #2. Skub bakke #1 langsomt ind. Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre fremføringsproblemer. 12

21 Ilægning af papir i Mens du holder papirbakken på plads, skal du trække papirstøtten (1) ud, indtil det siger klik, og folde papirholderklappen (2) ud. Inden du forkorter bakke #1, skal du tage papiret ud af bakken. Forkort derefter bakken ved at trykke på papirstyrets udløserknap (1). Juster papirlængdestyret (2), så det passer til den papirstørrelse, du vil bruge. Put derefter papir i bakken. 2 1 Ilægning af papir i bakke #2 (kun MFC-J6710DW) 2 Du kan kun bruge papir med størrelsen A4, A3, Ledger, Letter eller Legal i bakke #2. Når du bruger funktionen Print til kant, skal papiret indføres fra magasin nr. 1. a Tag papirbakken helt ud af maskinen. 2 1 Hvis du bruger papirstørrelsen A3, Ledger eller Legal, skal du trykke på udløserknappen (1) til universalstyret og trække papirbakkens front ud, indtil du hører et klik. Du kan kontrollere, om bakkens længde er justeret korrekt ved at åbne papirbakkens låg

22 Kapitel 2 b Åbn papirbakkens låg (1). 1 d Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet. c Tryk forsigtigt med begge hænder, og juster papirlængdestyret (1) og derefter papirsidestyrene (2), så de passer til papirstørrelsen. Sørg for, at de trekantede mærker (3) på papirlængdestyret (1) og papirsidestyrene (2) passer med mærkerne for den papirstørrelse, du bruger. e Læg forsigtigt papiret i papirbakken med udskriftssiden nedad og overkanten først. Kontrollér, at papiret ligger plant i papirbakken, og at det ikke når højere end til mærket (1). Hvis du overfylder papirbakken, kan det medføre papirstop. 1 2 f Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirsidestyrene, så de rører siderne af papirstakken

23 Ilægning af papir Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre fremføringsproblemer. g Luk papirbakkens låg. j Træk bakke #1 ud af maskinen. Tryk på udløserknappen (1) til universalstyret, og træk forenden af papirbakken ud. 2 h Skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen igen. 1 i Gør et af følgende: Hvis du bruger papir med størrelsen A3, Ledger eller Legal, skal du gå til trin j. Når du bruger en stor papirstørrelse i bakke #2, er du muligvis nødt til at forlænge bakke #1, så det rækker ud over bakke #2 for at forhindre siderne i at falde ud af outputbakken. k Åbn outputpapirbakkens låg, og juster papirlængdestyret (1) til papiret. 1 Hvis du bruger papir med størrelsen A4 eller Letter, skal du gå til trin m. 15

24 Kapitel 2 l Luk outputpapirbakkens låg, og skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen. m Træk papirstøtten (1) ud, indtil der lyder et klik, og fold papirstøtteklappen (2) ud. Hvis du er færdig med at bruge papir af størrelsen A3, Ledger eller Legal og vil bruge en mindre papirstørrelse, skal du tage papiret ud af bakken. Forkort derefter bakken ved at trykke på papirstyrets udløserknap (1). Juster papirlængdestyret (2), så det passer til den papirstørrelse, du vil bruge. Put derefter den mindre papirstørrelse i bakken

25 Ilægning af papir Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring 2 b Juster papirstyrene i åbningen til manuel fremføring, så de passer til bredden på det papir, du vil anvende. Du kan lægge specialmedier i denne åbning, ét ark ad gangen. Brug åbningen til manuel fremføring, når du vil udskrive eller kopiere på konvolutter, labels og tykkere papir. 2 Maskinen skifter automatisk til manuel fremføring, når du sætter papir i åbningen til manuel fremføring. Når du bruger funktionen Print til kant, skal papiret indføres fra magasin nr. 1. a Åbn dækslet til åbningen til manuel fremføring. c Læg kun ét ark papir i åbningen til manuel fremføring, så den side, der skal udskrives på, vender opad. VIGTIGT! LÆG IKKE mere end ét ark papir i åbningen til manuel fremføring ad gangen. Ellers kan du risikere, at papiret kommer i klemme. Vent, indtil der står Ilæg papir i åbning til manuel fødning Tryk derefter på Start på displayet, inden du lægger det næste ark papir i åbningen. LÆG IKKE papir i åbningen til manuel fremføring, når du udskriver fra bakke #1 eller bakke #2. Ellers kan du risikere, at papiret kommer i klemme. 17

26 Kapitel 2 d Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirstyrene i åbningen til manuel fremføring, så de passer til papiret. Når du bruger en konvolut eller et tykt ark papir, skal du skubbe konvolutten ind i åbningen til manuel fremføring, indtil du kan mærke, at maskinen trækker i konvolutten. f Hvis én side ikke er nok, står der en meddelelse på displayet om, at du skal ilægge en side mere. Læg endnu et ark papir i åbningen til manuel fremføring, og tryk på Mono Start eller Colour Start. PAS PÅ at papirstyrene ikke er klemt fast mod papiret. Ellers kan du risikere, at papiret folder. Læg papiret i midten af åbningen til manuel fremføring, mellem papirstyrene. Hvis papiret ikke lægges i midten, skal du tage det ud og lægge det i midten. e Brug begge hænder til at lægge ét ark papir i åbningen til manuel fremføring, indtil papirets forkant rører ved fremføringsrullen, og der lyder et bip fra maskinen. Slip papiret, når du kan mærke, at maskinen trækker i papiret i korte ryk. Der står Åbning til manuel indføring klar. på displayet. Sørg for, at udskrivningen er fuldført, inden du lukker åbningen til manuel fremføring. Når der lægges papir i åbningen til manuel fremføring, vælger maskinen altid papiret i denne åbning først. Hvis der lægges papir i åbningen til manuel fremføring, mens der udskrives en testside, fax eller rapport, bliver papiret skubbet ud igen. Hvis der lægges papir i åbningen til manuel fremføring, mens maskinens renseprogram kører, bliver papiret skubbet ud. Vent, indtil maskinens rengøring er færdig, og læg derefter papiret i åbningen til manuel fremføring. 18

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C og DCP-157C (Tegn en

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version D DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9015CDW og DCP-9020CDW (Sæt

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 DAN Brother-numre VIGTIGT! Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport, skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-4020C

BRUGSANVISNING DCP-4020C BRUGSANVISNING DCP-4020C Bemærkning om kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de seneste produktbeskrivelser

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C BRUGSANVISNING MFC-8220 Version C DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING Ikke alle modeller fås i alle lande. Version A DAN Indholdsfortegnelse Afsnit I Windows 1 Udskrivning 2 Brug af Brother printerdriveren... 2 Funktioner... 2 Valg af den rigtige type

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning For brugere af DCP: Denne dokumentation er til både MFC- og DCP-modeller. Læs "MFC" som "DCP", hvor der står "MFC" i denne brugsanvisning. Ikke alle modeller fås i alle lande. Version

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING MFC-9440CN MFC-9450CDN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Ikke alle modeller kan fås i alle lande. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne maskine på dit

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING Brugere af DCP: Denne dokumentation er til både MFC- og DCP-modeller. Hvor der står 'MFC' i Brugsanvisningen, læses 'MFC' som 'DCP'. Ikke alle modeller fås i alle lande. Version

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere