Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides"

Transkript

1 BeoVision 10

2

3 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og sætter produktet op. Fjernsynet har flere funktioner end dem, der er beskrevet i denne hurtigvejledning, f.eks. timerfunktioner, automatisk standby samt redigering og navngivning af kanaler. Disse og andre funktioner er nærmere beskrevet i brugervejledningen til produktet. De forskellige vejledninger kan findes på DVB-funktionerne beskrives i en særskilt vejledning. Vejledningerne opdateres, når der introduceres ny software med nye ændrede funktioner. På kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt. Alle servicespørgsmål skal i første omgang rettes til din Bang & Olufsen forhandler. Find nærmeste forhandler på vores website... Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel

4 ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn fugt. Produktet må h ikke udsættes for dryp stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på udstyret. Tag netledningen ud af stikkontakten for at afbryde strømforbindelsen helt. Afbryderen skal altid være nem at komme til. Symbolet med et lyn i en trekant advarer om uisoleret farlig spænding bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet med et udråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning. Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne hurtigvejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade. Brug kun godkendte Bang & Olufsen stande vægbeslag for at undgå personskade! Anbring ikke genstande oven på fjernsynet. Udsæt ikke fjernsynet for høj luftfugtighed, regn varme. Fjernsynet er udelukkende beregnet til indendørsanvendelse under tørre forhold og ved stuetemperatur. Anvendes inden for et temperaturområde på ºC og i maks meters højde. Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys, da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Sørg for, at der er plads nok omkring fjernsynet til at sikre tilstrækkelig ventilation. Tilslut alle kabler, før du tænder for strømmen til fjernsynet nogen af de tilsluttede enheder. Placer ikke åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet. Forsøg aldrig at åbne fjernsynet. Fjernsynet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere. Skærmen må ikke berøres med hårde spidse genstande. Der kan kun slukkes helt for strømmen til fjernsynet ved at tage stikket ud af stikkontakten. Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt beregnet til fjernsynet. Hvis du ændrer netledningens stik beskadiger netledningen, kan det påvirke fjernsynets lyd billedkvalitet.

5 Indhold Daglig brug 6 Brug fjernbetjeningen 8 Indledning Daglig brug 10 Se fjernsyn 12 Brug tekst-tv 14 Se fjernsyn via DVB-modulet 15 Skift lydtype og billedformat Installation 20 Sæt fjernsynet op 22 Rengøring 23 Tilslutningspaneler 24 Førstegangsopsætning af fjernsynet

6 6 Brug fjernbetjeningen Betjening med Beo4 Fjernsynet kan betjenes med Beo4 fjernbetjeningen. TV I displayet på Beo4 kan du se den aktiverede kilde funktion TV Tænd for fjernsynet* 1 DTV Tænd for DVB-modulet, og se digitalt fjernsyn TEXT Vælg tekst-tv TV LIGHT RADIO 0-9 Vælg kanaler, og angiv oplysninger i skærmmenuer DTV DVD CD V MEM TEXT A MEM LIST Få vist ekstra 'knapper' til funktioner kilder i displayet på Beo4. Brug til at gå trinvist gennem listen MENU Åbn hovedmenuen for den aktive kilde Gå trinvist gennem kanaler Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler Spol tilbage frem, søg bagud fremad LIST 0 MENU Navigations- og centerknap til navigation til venstre, til højre, op og ned,, naviger i menuer ved at trykke på knappen i den ønskede retning og Centerknap: Tryk midt på knappen for at vælge og acceptere indstillinger STOP PLAY Vælg farvespecifikke funktioner BACK Juster lydstyrken Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra STOP Sæt afspilning optagelse på pause, stands den helt PLAY Start afspilning af en dvd, cd optagelse BACK Gå tilbage gennem menuer og listen i Beo4. Hold knappen nede for at lukke alle menuer Standby Vigtigt se flere oplysninger på: 1* Beo4 knapper Visse knapper kan omkonfigureres under opsætningen. Se vejledningen for yderligere oplysninger. BEMÆRK! Se den vejledning, der følger med fjernbetjeningen, for generelle oplysninger om brugen af denne.

7 7 Betjening med Beo5 Du kan også betjene fjernsynet med en Beo5 fjernbetjening. Når betjeningen med Beo5 adskiller sig fra betjeningen med Beo4, beskrives den separat. Daglig brug TV Softknap, rør ved displayet for at vælge* 2 Tænd for en kilde, vælg en funktion Gå tilbage gennem Beo5 displaybilleder Living Room Åbn Scene-knapper, såsom Zoner Højttaler Tryk igen for at gå tilbage TV V.MEM RADIO DTV N.MUSIC N.RADIO PC DVD CD + STOP Få vist tal for at vælge kanal optagelse Tryk igen for at gå tilbage Sæt afspilning optagelse på pause, stands den helt PLAY Start afspilning af en dvd, cd optagelse BACK Gå tilbage gennem menuer. Hold knappen nede for at lukke alle menuer STOP PLAY Vælg farvespecifikke funktioner* 3 Tryk på hjulet ud for farven Drej for at justere lydstyrken Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra BACK Centerknap: Brug denne knap til at vælge og acceptere valg Navigationsknap til navigation til venstre, til højre, op og ned naviger i menuer ved at trykke på knappen i den ønskede retning Spol tilbage frem, søg bagud fremad Gå trinvist gennem kanaler optagelser Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler optagelser Standby 2* Om knapper 3* Farvede knapper Aktuel zone Softknapper på Beo5 Lysegrå knapper angiver, at du skal trykke på en tekst i displayet. Mørkegrå knapper angiver, at du skal trykke på en fysisk knap. Tryk på hjulet ud for farven for at aktivere en farvet knap. Angiver den aktuelle zone på Beo5 med det navn, den fik under opsætningen. Afhængigt af den aktiverede kilde vises forskellige softknapper i displayet. Rør ved displayet for at aktivere funktionen.

8 8 Indledning Du kan navigere i menuer og vælge indstillinger ved hjælp af fjernbetjeningen. Skærm og menuer Oplysninger om den valgte kilde vises øverst på skærmen. Du kan justere indstillingerne via skærmmenuerne. TV V MEM MENU Tænd for Tænd for tilsluttet udstyr Vis menu fjernsynet Menunavn Valgmuligheder TV SETUP SLEEP TIMER PLAY TIMER OPTIONS Informationsfelt select Eksempel på en skærmmenu Vigtigt Menuen BEO4 INDSTILLING I menuen ØVRIGE MULIGHEDER kan du åbne menuen BEO4 INDSTILLING. Denne menu er kun relevant, hvis du har en Beo4 fjernbetjening med navigationsknap. Husk at indstille Beo4 fjernbetjeningen til den rigtige tilstand. Se vejledningen til Beo4, kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

9 9 Daglig brug Naviger i menuer Når en menu vises på skærmen, kan du skifte mellem valgmulighederne, få vist indstillinger indtaste data. Vælg mulighed/ indstilling 0-9 BACK BACK Indtast data Åbn undermenu/ gem indstilling Vælg mulighed Gå tilbage gennem menuer Hold nede for at lukke menuer Fjernbetjening På de første sider i denne hurtigvejledning finder du en oversigt over knapperne på Beo4 og Beo5. Se den vejledning, der følger med fjernbetjeningen, for generelle oplysninger om brugen af denne.

10 10 Se fjernsyn Vælg en tv-kanal ved at trykke på et tal, skift til en anden kanal. Juster lydstyrken, og drej fjernsynet. Betjening med Beo4 Aktiver fjernsynskilden for at bruge disse funktioner Tænd for fjernsynet Kanalnavn Vælg en tv-kanal Kanalnummer TV CHANNEL LIST CNN 1 2 DISCOVER 3 CWNBC 4 BBCWORLD SUPER CH 9 10 CRIME TV 11 CINEMA MOVIE NW Åbn en kanalliste Juster lydstyrken more select Angiver, at der er flere kanaler Drej fjernsynet Hvis fjernsynet er udstyret med en motordrejestand, kan du dreje det med fjernbetjeningen. Sluk for fjernsynet Gode råd 1 *Fjernsynets positioner Position 1 er den yderste til venstre, og Position 9 er den yderste til højre.

11 11 Betjening med Beo5 Daglig brug TV TV Tryk på Tryk på Forrige Vælg Vælg kanal Vælg forrige kanal Vælg Aktiver tal, og vælg kanal Forrige kanal Hold nede for at åbne kanalliste Vælg side Vælg kanal Accepter Hold nede for at åbne kanalliste, og vælg kanal Accepter Juster lydstyrken op ned Tryk i midten for at slå lyden fra Tryk for at tænde for lyden igen Juster lydstyrken. Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra Drej til en af siderne for at tænde for lyden igen LIST 1 9 Stand Drej Position 1-9 Tryk for at finde STAND Åbn STAND Drej fjernsynet Vælg position* 1 Tryk på Drej fjernsynet Vælg position* 1 Tryk på Tryk på

12 12 Brug tekst-tv Betjen tekst-tv ved hjælp af menulinjen øverst på tekst-tvsiden pileknapperne på fjernbetjeningen. Betjening med Beo4 Vælg tekst-tv for at bruge disse funktioner Vælg tekst-tv Åbn startsiden på tekst-tv. Aktuel side Forstør tekst-tv-sider Gå til side Åbn tekst-tv-sider, du gerne vil se. PAGE MEMO HALT LARGE REVEAL SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Stop bladring i undersider Forstør tekst-tv-side Stop bladring i undersider Få vist skjult tekst under VIS, og foretag indstillinger under OPRET MEMO-sider MEMO er kun tilgængelig, når der er gemt MEMO-sider. Luk tekst-tv Gode råd MEMO-sider Todelt skærm VIS Gem en tekst-tv-side som en MEMO-side, så du hurtigt kan finde den igen. Se vejledningen for yderligere oplysninger. Tryk på TEXT for at skifte mellem todelt skærm og fuld skærm, når tekst-tv er aktiveret. Gå til VIS, og tryk på centerknappen for at få vist skjult tekst på en tekst-tv-side.

13 13 Betjening med Beo5 Daglig brug TEXT Tryk gentagne gange for at ændre skærmvisning Tekst Tryk gentagne gange for at ændre skærmvisning Gå trinvist op ned i sider 0-9 Gå til SIDE, og vælg Vælg side Gå til indekssider (100, 200, ) Gå trinvist op ned i sider Gå til SIDE, og vælg 0-9 Vælg side STOP 0-9 Stop bladring Gå til STOP Tryk på Vælg underside Start bladring igen STOP Stop bladring Vælg underside 0-9 Start bladring igen Gå til STOR Tryk for at skifte mellem øverste og nederste halvdel af siden og normal visning Gå til STOR Skift mellem øverste og nederste halvdel og normal visning Tryk for at skifte mellem MEMO-sider Gå til MEMO, og skift mellem gemte MEMO-sider Skift mellem MEMO-sider Gå til MEMO, og skift mellem sider BACK Tryk på BACK Tryk på Tekst-tv-undertekster Hvis du ønsker automatisk visning af undertekster på en bestemt kanal, skal du gemme tekst-tv-siden med undertekster som MEMO-side 9.

14 14 Se fjernsyn via DVB-modulet Når dit fjernsyn er udstyret med et DVB-modul, kan du modtage digitale programmer via antenne, kabel og satellit, afhængigt af modulet. Betjening med Beo4 Aktiver DTV-kilden for at bruge disse funktioner Tænd for fjernsynet og DVB-modulet* 1 DVB-funktion Vælg en DTV-kanal Beo4 knap Åbn og brug menuoverlayen GUIDE MENU TEXT INFO WIDE Gå trinvist gennem grupper Åbn en kanal- en stationsliste Sluk for fjernsynet Gode råd DVB-vejledning 1 *Aktiver DVB-modulet Se DVB-vejledningen på for mere detaljerede og opdaterede oplysninger. Brug knappen TV til at tænde for DVB-modulet, hvis tv-tuneren er deaktiveret. Se vejledningen for yderligere oplysninger.

15 15 Betjening med Beo5 Daglig brug DTV DTV Tryk på Tryk på Vælg 0-9 Vælg kanal Vælg Aktiver tal, og vælg kanal MENU 0-9 Tryk på Aktiver den ønskede funktion Menu Brug de konfigurerede knapper i displayet Gå trinvist gennem grupper Grupper+ Grupper- Gå trinvist gennem grupper Hold nede for at åbne kanalliste Vælg side Vælg kanal Accepter Hold nede for at åbne en kanalliste, vælg en side en kanal Accepter Tryk på Tryk på

16 16 Lydtype og billedformat Mens du ser fjernsyn via tv-tuneren, kan du skifte mellem de tilgængelige lydtyper og justere billedformatet. Skift lydtype sprog Skift mellem tilgængelige lydtyper og sprog. Åbn SOUND i displayet på Beo4* 1 Tryk gentagne gange for at skifte mellem tilgængelige lydtyper Vælg billedformat Fjernsynet tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget som muligt af skærmen, når du vælger en kilde, men du kan også selv vælge et format. Åbn FORMAT i displayet på 1 4 Beo4* 1 Vælg format* 2 Flyt billedet op ned* 3, vælg variant* 4 FORMAT 1 FORMAT 2 FORMAT 3 FORMAT 4 Standard* 4 Til panoramabillede 4:3 Zoom Billedet justeres lodret Bred Til billede i ægte 16:9-bredformat Udvidet Bjælkerne kan fjernes, så billedet vises i 16:9-format Gode råd 3* 1 * Menuen LIST 2 * Optimer Flyt billedet op ned 4 *Variant For at få vist SOUND og FORMAT i displayet på Beo4 skal du først føje dem til listen over funktioner i Beo4. Billedformatet optimeres, hvis du trykker på centerknappen på Beo4 på Optimer på Beo5. Billedet kan kun flyttes op ned i FORMAT 1 og 2. I FORMAT 1 kan du vælge varianter af formatet. På Beo5 skal du trykke på Variant.

17 Indhold Installation og opsætning Sæt fjernsynet op 22 Rengøring 23 Tilslutningspaneler 34 Førstegangsopsætning af fjernsynet Installation og opsætning

18 18 Sæt fjernsynet op Følg de retningslinjer for placering og tilslutning, der er beskrevet på denne og de følgende sider. Placeringsmuligheder Fjernsynet kan anbringes på en motordrejestand monteres på et vægbeslag. På grund af fjernsynets vægt bør det kun flyttes løftes af uddannede serviceteknikere, der bruger det rigtige udstyr. Håndtering Vi anbefaler, at du anbringer fjernsynet i emballagen, mens du fastgør hængslerne til vægbeslaget beslaget til standen. Der følger tre beskyttelsesprofiler med fjernsynet. Brug dem, når fjernsynet skal flyttes, for at undgå at ridse rammen. Vægbeslag og stand Indstil det maksimale antal grader, fjernsynet skal kunne dreje på standen. Vægbeslaget kan drejes manuelt 45 til venstre højre, afhængigt af din opsætning. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads rundt om fjernsynet til, at det kan drejes og vippes uhindret. Vigtigt Ventilation Frontglas Sørg for, at der er plads nok rundt om skærmen til at sikre tilstrækkelig ventilation. Ventilationshullerne må ikke tildækkes. Hvis fjernsynet bliver overophedet (standbyindikatoren blinker, og en advarselsmeddelelse vises på skærmen), skal det sættes på standby, så det kan køle af. Det må ikke slukkes. Fjernsynet kan ikke bruges, mens det køler af. Hvis frontglasset revner på anden måde beskadiges, skal det straks udskiftes, da det s kan forårsage personskade. Du kan bestille et nyt frontglas hos din Bang & Olufsen forhandler.

19 19 Oversigt Placering af tilslutningspanelet og andre vigtige ting: 1 Monteringsbeslag til vægbeslag. 2 Monteringsbeslag til stand. 3 Dæksel til tilslutningspanelet. Her finder du også strømstikket. Træk ud forneden for at fjerne dækslet. 4 Før kablerne gennem et af de tre huller, afhængigt af din opsætning. Fjern den relevante del af dækslet med en tang. Træk kabler Du kan fastgøre kablerne i begge sider i midten, afhængigt af om fjernsynet er anbragt på et vægbeslag en stand. Hvis du har en motordrejestand, skal du sikre, at kablerne er tilstrækkeligt løse til, at fjernsynet kan drejes til begge sider, før du fastgør kablerne i et pænt bundt med kabelstrips. Installation og opsætning Fastgør frontstoffet Når fjernsynet er monteret på vægbeslaget standen, kan frontstoffet fastgøres. Hold frontstoffet med begge hænder, og fastgør det først forneden. Fastgør det derefter foroven, og ret det til, før du slipper. Frontstoffet bør fjernes i forbindelse med rengøring. Undlad at sprøjte væske direkte på skærmen, da dette kan beskadige højttalerne. Brug i stedet en blød klud. Tag forsigtigt fat om bunden og siderne af frontstoffet, og fjern det. Rengøring Vedligeholdelse Skærm Kabinet og betjeningspanel Aldrig sprit Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring af fjernsynet, er brugerens ansvar. Brug et mildt vinduesrensemiddel, og rengør skærmen let, så du ikke efterlader striber spor. Visse typer mikrofiberklude kan beskadige den optiske belægning på grund af deres slibende effekt. Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig, blød klud og en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. Brug aldrig sprit andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsynet.

20 20 Tilslutningspaneler Alt udstyr, der tilsluttes det primære tilslutningspanel, skal registreres i menuen TILSLUTNINGER. Strømstik CAMERA 5 ~ Strømstik Tilslutning til lysnettet. Ethernet Kun til brug ved service. USB Kun til brug ved service. AV (1-2 og 4) 21-benede stik til tilslutning af ekstra videoudstyr, f.eks. en dvd-afspiller, en set-top box, en dekoder en videooptager. AV 3 (video, L, R) Til tilslutning af lyd (hhv. højre og venstre lydkanal) og videosignaler fra en ekstern kilde. Gode råd Netledning og stik Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler. Forbind stikket ~ i det primære tilslutningspanel på fjernsynet med en stikkontakt. IR-modtageren lyser rødt, og fjernsynet står på standby og er klar til brug.

21 21 Y Pb Pr (AV 2-4, 6) Til videosignaler fra en ekstern kilde, f.eks. en HDTV-kilde. Du kan bruge stikket sammen med et AV-stik et digitalt lydstik. SPDIF (1-2) Stik til digital lydindgang, f.eks. fra en dvdafspiller. Du kan bruge stikket sammen med et AV-stik. PUC (1-4) Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr tilsluttet et AV-stik. HDMI IN (A-B samt C på visse mod) Til en HDMI-videokilde (High Definition Multimedia Interface) en computer. Kilderne kan registreres til alle AV-stikgrupperne. Slut en HDMI Expander til HDMI C-stikket, hvis et sådant findes, til HDMI B-stikket for at øge antallet af HDMI-stik. VGA (AV 3) Til tilslutning af en computer til at modtage analog grafik. RF OUT Antenneudgangsstik til fordeling af videosignaler til andre rum. Kræver også en RF-linkforstærker. Se vejledningen for yderligere oplysninger. POWER LINK (SUB) Til tilslutning af en Bang & Olufsen subwoofer. POWER LINK (FRONT REAR) Til tilslutning af eksterne højttalere i en surround sound-opsætning. Se vejledningen for yderligere oplysninger. STAND Til tilslutning af en motordrejestand. AERIAL Antenneindgangsstik til et analogt tv-signal. CAMERA (R, L, video, AV 5) Til tilslutning af lyd (hhv. højre og venstre lydkanal) og videosignaler fra en ekstern kilde. Til tilslutning af stereohovedtelefoner. DVB-T/C* 1 Antenneindgangsstik til ekstern antenne/kabel-tvnet. AERIAL OUT Hvis det modtagne signal både består af et analogt og et digitalt signal, kan signalet omdirigeres fra dette stik til AERIAL-stikket (analog tunerindgang). DVB-S* 1 Antenneindgangsstik til et digitalt satellitsignal. SMARTCARD Til et kort/modul, der giver adgang til krypterede digitale kanaler. Installation og opsætning MASTER LINK Til et kompatibelt Bang & Olufsen musik- videosystem. Bemærk: Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskader! 1 *DVB Antallet og typen af DVB-stik afhænger af, hvilket af de valgfrie DVB-moduler der er installeret i fjernsynet.

22 22 Førstegangsopsætning af fjernsynet Proceduren for førstegangsopsætning aktiveres, når strømmen sluttes til fjernsynet, og det tændes første gang. Hvis du ønsker at ændre opsætningen på et senere tidspunkt, kan du gå ind i de samme menuer og opdatere dine indstillinger. Tænd for fjernsynet Det tager ca. 20 sekunder for fjernsynet at starte op og blive klar til brug. TV Tænd Vælg indstillinger Første gang du tænder for fjernsynet, føres du gennem følgende indstillinger.* 1 Menuernes rækkefølge afhænger dog af de tilslutninger og indstillinger, du foretager. Vælg indstilling MENUSPROG JUSTER STAND DREJESOKKELPOSITION TUNEROPSÆTNING JUSTERING TILSLUTNINGER AUTOMATISK INDSTILLING Accepter, og gå til næste menupunkt Indstil, hvilket sprog skærmmenuerne skal vises på Kalibrer standen Indstil standens positioner Aktiver deaktiver den interne tv-tuner DVB'en Foretag lydjusteringer Registrer tilsluttet udstyr Indstil tv-kanaler automatisk. Kun tilgængelig, hvis tv-tuneren er aktiveret. Se vejledningen for yderligere oplysninger Denne hurtigvejledning beskriver betjeningen med Beo4 i MODE 1, hvor der er valgt NAVIGATIONSKNAP i menuen BEO4 INDSTILLING. Se også side 8. Husk, at MODE-indstillingen for en Beo4 fjernbetjening med navigationsknap skal svare til den indstilling, du vælger i menuen BEO4 INDSTILLING. Se vejledningen til Beo4 for yderligere oplysninger. Oplysninger Tilslutninger Vælg den type produkt, du har tilsluttet hvert enkelt stik. Vælg de anvendte stik, produktnavnet og kildenavnet. 1 *BEMÆRK! Når du har foretaget de ønskede indstillinger i en menu, skal du muligvis trykke på den grønne knap for at fortsætte til næste menu i proceduren for førstegangsopsætning. Følg instruktionerne på skærmen.

23 23 Kalibrer højttalerne Opsæt højttalerne, så lyden i din lytteposition optimeres. HØJTTALERTYPE AFSTAND TIL HØJTTALER HØJTTALERNIVEAU Førstegangsopsætning af højttalere gælder kun højttalere til fjernsynet. Se vejledningen for yderligere oplysninger. LYDJUSTERING Juster lydstyrke, bas, diskant og loudness, og forudindstil to højttalerkombinationer som standard. Du kan til enhver tid vælge en anden højttalerkombination. Kalibrer standen Indstil det maksimale antal grader, som fjernsynet kan dreje til venstre og højre. Fjernsynets motoriserede drejebevægelse fungerer ikke, før kalibreringsprocessen er gennemført. Fjernsynet kan kun vippes manuelt. JUSTER STAND Vælg INDSTIL YDERSTE VENSTRE POS., og drej mod venstre til det punkt, du vil begrænse bevægelsen til Vælg INDSTIL YDERSTE HØJRE POS., og drej mod højre til det punkt, du vil begrænse bevægelsen til Accepter Installation og opsætning DREJESOKKELPOSITION Indstil den position, som fjernsynet skal dreje til, når det tændes og slukkes. BEMÆRK! Du skal kalibrere standen, inden du kan bruge standens motoriserede drejebevægelse.

24 24 Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innen for kjøpslovens reklama sjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunn lag for å rette mangelskrav mot for handler leverandør, og må bekostes av kjøper. Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/ via annet jordtilkoplet utstyr og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-tv nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-tv nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-tv nettet. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-d symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license under U.S. Patent # s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited. HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trade marks of HDMI Licensing LLC.

25 25 Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Miljøbeskyttelse Elektrisk og elektronisk udstyr, dele og batterier, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr, alle dele samt alle batterier skal indsamles og bortskaffes separat. Når elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers helbred. Desuden bidrages der til en betryggende og rationel anvendelse af naturlige ressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr. Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land. I tilfælde af, at et produkt er for lille til at vise dette symbol, er det i stedet vist i brugervejledningen, på garantibeviset på emballagen. Alle produkter fra Bang & Olufsen overholder den gældende miljølovgivning i de lande, hvor produkterne sælges.

26

27

28

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på BeoVision 10 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoVision 7 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter

Læs mere

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING BeoVision 7 Tillæg Skærmmenuer Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen. Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne. KANALGRUPPER INDSTILLING

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoSystem 3 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoLab 10. Vejledning

BeoLab 10. Vejledning BeoLab 10 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af B&O PLAY produktet samt tilsluttet udstyr. Fjernsynet har flere funktioner end dem, der

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Kære kunde. På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt.

Kære kunde. På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt. BeoSound 5 Encore Kære kunde Kom godt i gang-vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system.

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

BeoSound 5. Vejledning

BeoSound 5. Vejledning BeoSound 5 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BeoVision 8-40. Vejledning

BeoVision 8-40. Vejledning BeoVision 8-40 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på  brugervejledninger. BeoSound 5 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer produktet. For at

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af BEOLAB 8000 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Indhold Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning

BeoLab 1. Brugervejledning BeoLab 1 Brugervejledning Denne vejledning indeholder BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere