SARTOFLOW 10 SARTOFLOW 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SARTOFLOW 10 SARTOFLOW 20"

Transkript

1 Installations- og betjeningsvejleding SARTOFLOW 10 SARTOFLOW 20 Filterholder Vers

2 2

3 Indholdsfortegnelse Om denne installationsvejledning....4 Sikkerhedsanvisninger...5 Korrekt anvendelse....6 Transport af filterholderen...6 Udpakning...7 Medfølger ved levering...7 Hydraulikpumpe...7 Produktbeskrivelse...8 Filterholder SARTOFLOW Filterholder SARTOFLOW Montering af filterindsatser...10 Filterholder SARTOFLOW Filterholder SARTOFLOW Ispænding af filterkassetter Udtagning af filterkassetter...12 Rengøring og sterilisering...13 Filterholder...13 Fejltabel...14 Tilbehør og reservedele...14 Tekniske data Filterholder...15 Indhold 3

4 Om denne installationsvejledning I denne vejledning kan du læse om, hvordan du forbereder og betjener filterholderen SARTOFLOW 10 og SARTOFLOW 20 korrekt til deres anvendelse. Sartorius sætter pris på, at du bruger filterholderen sikkert, korrekt og økonomisk. I den sammenhæng er det et krav, at du læser denne vejledning grundigt, inden du bruger filterholderen. Den indeholder vigtige oplysninger, der hjælper dig med at undgå farer samt at øge filterholderens og filterkassetternes pålidelighed og levetid. For din egen sikkerheds skyld, skal du læse afsnittet Sikkerhedsinstruktioner. Følg alle instruktioner omhyggeligt, så du ikke bringer dig selv og andre medarbejdere i fare, samt undgår skader på filterholderen. Hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal omgås filterholderne SARTOFLOW 10 og SARTOFLOW 20, som ikke er besvaret i denne vejledning, bør du henvende dig hos. Sartorius Stedim Biotech GmbH Geschäftsbereich Crossflow August-Spindler-Straße Göttingen, Germany Telefon Fax Om denne installationsvejledning

5 Sikkerhedsanvisninger Læs de følgende sikkerhedsinstruktioner grundigt og følg dem omhyggeligt. De er til for din egen sikkerhed og for at undgå skader på filterholderen, hydraulikpumpen og filterkassetterne. Der bruges to forskellige sikkerhedsinstruktioner i denne vejledning, der retter sig efter farens type og grovhed. Disse sikkerhedsinstruktioner henviser til farer, hvor der kan opstå skader på personer eller alvorlige tingskader. Disse sikkerhedsinstruktioner henviser til farer, hvor der kan opstå tingskader. VORSIGTIG! Ud over disse sikkerhedsinstruktioner, findes der generelle instruktioner, der er vigtige for økonomisk brug af anlægget. Fare for alvorlige klemninger i filterholderen. Transporttrykket ligger på bar (SARTOFLOW 10) og bar (SARTOFLOW 20)! Filterholderen og hydraulikpumpen må kun betjenes efter hinanden af en person! Filterholderen kan falde ned og forårsage alvorlige kvæstelser. Filterholderen må kun transporteres af to personer til det sted, hvor den skal stå! Den vejer ca. 80 kg og er for tung til én person. Forkert håndtering af filterkassetterne kan medføre alvorlige kvæstelser eller filterkassetterne kan blive ødelagt. Inden montering og rengøring af filterholderen er det tvingende nødvendigt, at du læser SARTOCON - Filter kassetternes betjeningsvejledning! Smurte eller beskidte træk- og føringsstænger forurener filterkassetterne. Hold træk- og føringsstængerne rene og frem for alt fri for fedt! Sikkerhedsanvisninger 5

6 Korrekt anvendelse Filterholderne SARTOFLOW 10 og SARTOFLOW 20 er kun beregnet til crossflowfiltrering sammen med SARTOCON -filterkassetter. Enhver anden brug derudover defineres som ukorrekt anvendelse. Det nødvendige transporttryk på bar (SARTOFLOW 10) eller bar (SARTOFLOW 20) må kun skabes med de hydraulikpumper, der er specificerede af Sartorius. Brug af andre hydraulikpumper bringer driftssikkerheden og brugerens sikkerhed i fare og formindsker slutproduktets kvalitet. Filterholderen må kun betjenes af oplært personale. Filtreringsanordningen må udelukkende bruges med originalt tilbehør og originale reservedele. Hvis der foretages egenmægtige ændringer på filtreringsanordningen, kan systemets ydelse og driftssikkerhed ikke længere garanteres. Dette kan også bringe brugerens sikkerhed i fare. Vær opmærksom på de gældene ulykkesforebyggelsesforskrifter og de almindeligt anerkendte sikkerhedstekniske og arbejdsmedicinske regler. Brug kun de materialer, der angives af fabrikanten (f.eks. forbindelseselementer, pakninger og rengøringsmidler). Transport af filterholderen Filterholderen kan falde ned og forårsage alvorlige kvæstelser. Filterholderen må kun transporteres af to personer til det sted, hvor den skal stå! Den vejer ca. 80 kg og er for tung til én person. 6 Korrekt anvendelse

7 Udpakning Filterholderne SARTOFLOW 10 und SARTOFLOW 20 og nogle tilbehørsdele er forsynet med en transportbeskyttelse. yyfjern plastickapper, tape og lignende materiale omhyggeligt. yytag transportsikringen ud. yygør tilbehørsdelene klar. Medfølger ved levering SARTOFLOW Filterholder Delbeskrivelse Mængde SARTOFLOW filterholder 1 Distance-skruecylinder 2 Hydraulikpumpe Se den separate brugsanvisning for hydraulikpumpen for oplysninger om brug af denne. Udpakning 7

8 Produktbeskrivelse Filterholder SARTOFLOW 10 SARTOFLOW 10 er en crossflow-filtreringsenhed til brug i det farmaceutiske og bioteknologiske område. Alt efter membranmateriale kan du foretage celleadskillelse og/eller cellekoncentrering helt hen til protein- og enzymrensing. Filterholderen SARTOFLOW 10 er beregnet til at holde højest til SARTOCON - filterkassetter. Indspændingstrykke opbygges af en trykluftdrevet eller manuelt drevet hydraulikpumpe, der overfører et tryk til den bevægelige mellemplade (6) via et centralt stempel. Her trykkes kassetterne så imod den faste produktplade (7). Kontroller det korrekte driftstryk på hydraulikpumpens manometer. I det forreste område til siden har produktpladen en feed-indgangsstuds (9) og en retentat-udgangsstuds (8). På bagsiden findes der to filtratudgangsstudser, der skal tilsluttes til filtratsamlerøret. Alle dele af rustfrit stål, der kommer i kontakt med produktet er højglanspolerede og således meget nemme at gøre rene. De polerede overflader (Ra 0,4 μm) på frontog produktpladen giver optimal tætning af filterkassetterne under filtreringen. Fordelene ved denne konstruktion: konstante og sikre driftsbetingelser ved pneumatisk aktiveret hydraulikpumpe fordi indspændingstrykket automatisk holdes konstant vha. et hydraulikaggregat. det er ikke nødvendigt med fladpakninger til tætning af kassetten med pladerne, nem udskiftning af kassetter og in-line-sterilisering. Filterholder SARTOFLOW Hydraulikcylinder 2. Tilførsel fra hydraulikpumpen 3. Trykoverførselsplade 4. Distance-skruecylinder 5. Øverste trækstang 6. Bevægelig mellemplade 7. Fast produktplade 8. Retentat-udgangsstudser 9. Feed-indgangsstudser 10. Filterkassetter 11. Føringsstænger 12. Kassette-føringsstænger 13. Nederste trækstang 8 Produktbeskrivelse

9 Filterholder SARTOFLOW 20 SARTOFLOW 20 er en crossflow-filtreringsenhed til brug i det farmaceutiske og bioteknologiske område. Alt efter membranmateriale kan du foretage celleadskillelse og/eller cellekoncentrering helt hen til protein- og enzymrensing. Filterholderen SARTOFLOW 20 er beregnet til at holde højest tyve SARTOCON - filterkassetter. Indspændingstrykke opbygges af en trykluftdrevet eller manuelt drevet hydraulikpumpe, der overfører et tryk til den bevægelige mellemplade foran (6) via et centralt stempel. De to kassetteblokke med op til 10 kassetter skubbes sammen af de bevægelige frontplader (6 og 8) via 2 trækstænger i retningen af den centralt positionerede produktplade (7) (flydende caliper). I det forreste område til siden har produktpladen en feed-indgangsstuds (11) og en retentat-udgangsstuds (10). På bagsiden findes der to filtratudgangsstudser, der skal tilsluttes til filtratsamlerøret. Alle dele af rustfrit stål, der kommer i kontakt med produktet er højglanspolerede og således meget nemme at gøre rene. De polerede overflader (Ra 0,4 μm) på frontog produktpladen giver optimal tætning af filterkassetterne under filtreringen. Fordelene ved denne konstruktion: konstante og sikre driftsbetingelser fordi indspændingstrykket automatisk holdes konstant vha. et hydraulikaggregat. det er ikke nødvendigt med fladpakninger til tætning af kassetten med pladerne, nem udskiftning af kassetter og in-line-sterilisering. Filterholder SARTOFLOW Hydraulikcylinder 2. Tilførsel fra hydraulikpumpen 3. Trykoverførselsplade 4. Distance-skruecylinder 5. Øverste førings- og trækstang 6. Frontplade foran 7. Fast produktplade 8. Frontplade bagved 9. Filterkassetter 10. Retentat-udgangsstudser 11. Feed-indgangsstudser 12. Filterkassetter 13. Kassette-føringsstænger 14. Nederste førings- og trækstang 15. Hovedtrækstænger Produktbeskrivelse 9

10 Montering af filterindsatser Filterholder SARTOFLOW 10 Filterholderen SARTOFLOW 10 er beregnet til udstyring med 10 filterkassetter. Du kan også bruge færre filterkassetter, men du bruger så ikke filterholderens fulde kapacitet. VORSIGTIG! Hvis filterkassetterne håndteres forkert, kan de blive ødelagte. Det er tvingende nødvendigt at læse brugsanvisningen for SARTOCON - filterkassetterne inden de sættes i! Hvis du vil bruge færre end 10 kassetter, bliver du måske nødt til at montere en ekstra distance-skruecylinder (4) eller bruge ekstra dummy-kassetter. Dummykassetterne positioneres på den bevægelige mellemplade (6). yypak det ønskede antal filterkassetter ud. yyskub den bevægelige (6) mellemplade tilbage. Fare for alvorlige kvæstelser i form af klemninger pga. aktivering af hydraulikcylinderen! Sørg for, at der ikke er nogen der arbejder ved hydraulikaggregatet mens filterkassetterne monteres! yysæt filterkassetterne med fordybningerne på kassette-føringsstængerne (12). yyalt efter antallet af kassetter, skal du bruge den passende distance-skruecylinder (4) eller dummy-kassetter, yyse sikkerhedsinstruktionen "FORSIGTIG!" øverst. yyskub filterkassetterne sammen med den bevægelige mellemplade (6) så alle kassetterne ligger tæt mod hinanden. Del filterkassetterne jævnt, monter i givet fald en eller flere distance-skruecylindere (4) Montering af filterindsatser

11 Filterholder SARTOFLOW 20 Filterholderen SARTOFLOW 20 er beregnet til udstyring med 20 filterkassetter. Du kan også bruge færre filterkassetter, men du bruger så ikke filterholderens fulde kapacitet. VORSIGTIG! Hvis filterkassetterne håndteres forkert, kan de blive ødelagte. Det er tvingende nødvendigt at læse brugsanvisningen for SARTOCON -filterkassetterne inden de sættes i! Hvis du vil bruge færre end 20 kassetter, bliver du måske nødt til at montere en ekstra distance-skruecylinger (4). Hvis du vil bruge færre end 16 kassetter, skal du bruge ekstra dummy-kassetter, som du skal positionere henholdsvis på de bevægelige frontplader. yypak det ønskede antal filterkassetter ud. yyde bevægelige frontplader (6 og 8) skal flyttes sådan, at der kan lægges det samme antal filterkassetter i til højre og til venstre. Fare for alvorlige kvæstelser i form af klemninger pga. aktivering af hydraulikcylinderen! Sørg for, at der ikke er nogen der arbejder ved hydraulikaggregatet mens filterkassetterne monteres! yysæt filterkassetterne med fordybningerne på føringsstængerne (13). Alt efter antallet af kassetter, skal du bruge den passende distance-skruecylinder (4) eller dummy-kassetter. Se sikkerhedsinstruktionen "FORSIGTGI!" øverst. yyskub filterkassetterne sammen via de to frontplader (6 og 8) så alle kassetterne ligger tæt mod hinanden. Del filterkassetterne jævnt på begge sider, monter i givet fald en eller flere distance-skruecylindere (4) 13 Montering af filterindsatser 11

12 Ispænding af filterkassetter Hydraulikstemplet har et maksimalt slag på 150 mm. Under filtreringsbetingelser må der højest bruges en slagvej på 110 mm (SARTOFLOW 10), eller 130 mm (SARTOFLOW 20). yymål afstanden mellem det aflastede hydraulikstempel og distance-skruecylinderen. yysørg for at afstanden ikke er større end 70 mm 70 mm (SARTOFLOW 10) eller 130 mm (SARTOFLOW 20). Brug i givet fald distance-skruecylindere eller ekstra dummy-kassetter. Fare for alvorlige kvæstelser i form af klemninger pga. aktivering af hydraulikcylinderen! Sørg for, at der ikke er nogen, der arbejder på filterholderen, når du aktiverer hydraulikken! yyfølg hydraulikpumpens separate brugsanvisning. yysørg for at manometeret på hydraulikken viser et transporttryk på bar (SARTOFLOW 10), eller bar (SARTOFLOW 20). Ved brug af en pneumatisk aktiveret hydraulikpumpe, hører du en knitrende lyd i et par sekunder. Denne knitren er pumpens normale arbejdslyd. Filterkassetterne er nu spændt ind og du kan starte filtreringsprocessen. Hvis du bruger en pneumatisk aktiveret hydraulikpumpe, holdes indspændingstrykket automatisk konstant. Hvis du ved brug af en manuel hydraulikpumpe bemærker et fald i indspændingstrykket, skal du selv aktivere hydraulikpumpen og indstille indspændingstrykket til 170 bar (SARTOFLOW 10), eller 150 bar (SARTOFLOW 20) igen. Udtagning af filterkassetter Når du vil tage filterkassetterne ud af filterholderen, skal du gøre systemet trykfrit. Følg hydraulikpumpens separate brugsanvisning. For pneumatiske hydraulikpumper: yyluk trykluftspærringshanen. yyåbn trykaflastningsventilen langsomt mod uret. Filterholderen er nu aflastet, så du kan tage filterkassetterne ud. 12 Ispænding af filterkassetter

13 Rengøring og sterilisering Filterholder Ved forkert håndtering af filterholderen og filterkassetterne, kan du blive alvorligt kvæstet. Desuden kan filterkassetterne blive ødelagt. Det er tvingende nødvendigt at læse brugsanvisningen for SARTOCON -filterkassetterne inden rengøring og sterilisering! yyhvis du vil sterilisere hele det monterede filtreringsapparat, skal du læse kapitlet "Termisk sterilisering af kassetter" i brugsanvisningen for SARTOCON - filterkassetter. Da filterholderne SARTOFLOW 10 og SARTOFLOW 20 har en hydraulikenhed til at opbygge indspændingstrykket, er der ikke længere brug for udligningsspændingselementer til steriliseringen. In-line-steriliseringen af filterholderne SARTOFLOW 10 og SARTOFLOW 20 foregår ved et tryk på 80 bar, for at kassetterne kan udvide sig som det er nødvendigt. Ud over det forbliver anordningen af filtreringssystemet uændret. yyindstil trykket for in-line-sterilisering ved at lukke spærrehanen og indstille 80 bar via trykaflastningsventilen. yyefter in-line-steriliseringen, skal du lade systemet køle ned til stuetemperatur inden du indstiller et indspændingstryk på 170 bar (SARTOFLOW 10), eller 150 bar (SARTOFLOW 20) igen. Hvis du nu vil gøre filterholderen ren, kan du bruge de rengøringsmetoder, der normalt bruges til dele af rustfrit stål i laboratorier. Rengøring og sterilisering 13

14 Fejltabel Hvis du ikke kan afhjælpe en fejl, skal du henvende dig hos Sartorius' kundeservice. Problem Årsag Afhjælpning Filterholder utæt Hydraulikpumpen skal hele tiden pumpe mere Tri-Clamp-studsen er utæt Utilstrækkeligt indspændingstryk Hydraulikkolben er kørt helt ud, uden at kassetterne er blevet presset nok sammen Styreskubberen er klistret fast pga. af våd trykluft Åbn trykaflastningsventilen Pakningen sidder forkert Pakning defekt Kontroller manometeret for indgangstrykket, og øg eventuelt indgangstrykket Kontroller tryklufttilførslen (ved pneumatisk drevet hydraulik) monter en ekstra distance-skruecylinder monter en dummy-kassette monter en eller flere ekstra kassette(r) Sørg under alle omstændigheder for at hydraulikkolben ikke stikker mere end 110 mm (SARTOFLOW 10), eller 130 mm (SARTOFLOW 20) ud af hydraulikcylindern Rengør styreskubberen eller send den til reparation Luk trykaflastningsventilen Juster pakningen igen Udskift pakningen Tilbehør og reservedele Bestillingsnummer D D D Beskrivelse af del Dummy-modul, 20 mm Dummy-modul, 40 mm Dummy-modul, 100 mm Distance-skruecylinder Nominel længde Brugslængde Distance-skruecylinder Nominel længde Brugslængde = 100 mm = 85 mm = 65 mm = 50 mm 14 Fejltabel

15 Tekniske data Filterholder De produktberørende pladeoverfladers overfladekvalitet Vægt L + B + H Filtratudgang Feed-indgang og retentat-indgang Produktberørende dele og dele, der er udsat for atmosfæren Ra 0,4 µm (mekanisk poleret) ca. 80 kg SARTOFLOW 10 Filterholder SARTOFLOW 20 Filterholder 1 Tri-Clamp Sanitary studs SARTOFLOW 10 Filterholder SARTOFLOW 20 Filterholder Rustfrit stål, /1.4435/AISI 316L mm mm 1 Tri-Clamp Sanitary studs 11 Tri-Clamp Sanitary studs Tekniske data 15

16 Sartorius Stedim Biotech GmbH August-Spindler-Straße Göttingen Telefon Fax Copyright by Sartorius Stedim Biotech GmbH, Göttingen, BR Deutschland. Eftertryk eller oversættelse, også i uddrag, er forbudt uden skriftlig tilladelse fra Sartorius Stedim Biotech GmbH. Alle rettigheder i henhold til loven om ophavsret forbliver hos Sartorius Stedim Biotech GmbH. De i denne vejledning indeholdte oplysninger og illustrationer er i overensstemmelse med den nedenfor angivne status. Sartorius Stedim Biotech GmbH forbeholder sig ret til ændringer af teknikken, enhedernes udstyr og form i forhold til angivelserne i denne vejledning. Status: Oktober 2013, Sartorius Stedim Biotech GmbH, Göttingen Trykt i Tyskland. Trykt på papir bleget uden klor W Udgivelsesnummer.: SPC6006-k13101 Ver

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv Installationsvejledning Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv www.danfoss.com/ia ia.danfoss.com Sådan anvendes de magnetventiler Denne brochure er udarbejdet som en hjælp til

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere