Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!"

Transkript

1 Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration og vejledning for kommuner, orienteringsklubber, naturvejledere, skoler og lokale lodsejere Find Sundt Sjovt Smukt vej!

2 Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration og vejledning for kommuner, orienteringsklubber, naturvejledere, skoler og lokale lodsejere Motions- og formidlingskoncept udviklet af: Dansk Orienterings-Forbund Kontakt: Idrættens Hus, Brøndby Stadion Brøndby Støttet af: Danmarks Idræts-Forbund Naturstyrelsen Friluftsrådet

3 Find vej i Danmark Find vej i Danmark er et tilbud om en anderledes tur i det fri en skattejagt, hvor gevinsten er sund og sjov motion, dejlige naturoplevelser og en masse ny viden Tilgængelig og sjov motion Find vej i Danmark tager afsæt i orienteringssporten hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster ved hjælp af et kort ligesom en skattejagt. Banerne kan laves i forskellig længde og sværhedsgrad, så alle, fra stavgængeren til hurtigløberen, kan være med. Find vej i Danmark findes omtrent 100 steder i landet - i skove, i parker, i byer, og ved skoler. Posterne står ude året rundt, og kortene ligger til fri download på Det gør det let for familien når de skal på tur, for motionisten som vil have en ekstra udfordring, eller for idrætslæreren som skal have klassen med ud. Baggrund Konceptet er udviklet af Dansk Orienterings-Forbund (DOF), med støtte fra Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Danmarks Idræts-Forbund. De lokale projekter er forankret i de lokale orienteringsklubber, oftest i samarbejde med kommunale forvaltninger og selvfølgelig lodsejeren. For at sikre genkendelighed landet over er der udviklet et logo og en grafisk linje samt et sæt overordnede retningslinjer som beskrives i denne vejledning. Alle rettigheder til konceptet inkl. logo mv. er ejet af DOF og må ikke anvendes i kommercielt øjemed, uden forudgående aftale med forbundet. Guidet tur på egen hånd Posterne og kortet kan også gemme på fortællinger om de særligt interessante steder på ruten. Skoven og dens kulturspor eller den gamle bymidtes historie kan formidles i en folder eller på mobiltelefonen. Find vej i Danmark har i samarbejde med Skat i skoven udviklet en mobil-quiz hvor man også kan oprette sin egen rute og selv uploade sine opgaver. Det kan f.eks. benyttes til børnefødselsdage, skoletemaer, klubtræninger osv. Posterne kan selvfølgelig også findes med GPS og på kan du få flere ideer til aktiviteter med kort og faste poster. Senere i denne vejledning gives inspiration og retningslinjer til hvordan I kan vinkle jeres Find vej i og tilpasse det tilbud I ønsker at skabe til forskellige målgrupper. 1

4 Målsætning Det overordnede mål med Find vej i Danmark er at give tilbud om sjov og sund motion i naturen og byens grønne områder. Samtidig er det et mål at formidle viden om naturen eller området og dets seværdigheder. Endelig er det et mål at få udbygget det positive samarbejde, der allerede findes, imellem det frivillige organiserede frilufts- og idrætsliv, de lokale myndigheder, naturvejledere og lokale lodsejere. Et samarbejde alle parter kan have stor nytte af: Orienteringsklubberne får nye til at prøve de særlige orienteringskort i en overskuelig og tryg ramme, og får dermed fremvist ideen med deres idræt for mange. De lokale myndigheder får, for meget begrænsede midler, et nyt tilbud om sund motion til egne borgere, skoler, institutioner og for turister. Skovens eller områdets ejere får etableret og vedligeholdt en ny aktivitet, der er placeret i et afgrænset og robust område og får mulighed for at formidle information om eksempelvis skovens drift, områdets historie eller seværdigheder. Om denne vejledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at få etableret faste poster eller foto-orientering i jeres lokalområde skov, park, omkring skoler, historiske bymidte. Vejledningen er skrevet til den kommunale forvalter, orienteringsklubben, naturvejlederen, lodsejeren eller andre der gerne vil vide mere om, eller være med til at lave et Find vej projekt. For at sikre genkendelighed landet over og for at fastholde en ensartethed i konceptet beder vi jer følge retningslinjerne som de er beskrevet i denne vejledning. Kom godt i gang! Initiativet til at få etableret et lokalt projekt kan komme fra områdets lodsejere, en orienteringsklub, en skole, eller skolelærer, naturvejlederen, den lokale turistforening eller andre lokale grupper af borgere og myndigheder. Der bør være en tovholder der står som kontaktperson mellem de forskellige partnere som vil blive involveret undervejs. Kontakt gerne DOF med hvad I måtte have af spørgsmål, efter I har læst vejledningen her. Tilladelser og aftaler Tal først med skov- eller lodsejeren og indgå en mundtlig aftale med denne før det videre arbejde sættes i gang. Er der andre som kan tænkes at blive berørt direkte eller indirekte bør de også høres. Det kan være en fordel at understrege, at de faste poster ikke behøver at have noget med konkurrenceidræt at gøre. Brugerne vil færdes enkeltvis eller i små grupper og primært på sti eller vej. Er det et kommunalt eller statsligt areal vil det oftest være muligt at finde et område som er velegnet til et Find vej projekt. Naturstyrelsen har, som partner i pilotprojektet for Find vej i Danmark direkte tilkendegivet at de gerne lægger areal til. Der kan selvfølgelig være skovområder der ikke er relevante, men kontakt det lokale skovdistrikt og tag en snak med dem. Der er efterhånden også flere kommunale skovområder som kan være relevante, men også private skovejere har vist interesse for konceptet. Det anbefales, at der laves en tidsbestemt aftale med lodsejeren/arealforvalteren, samt aftales en dato for genforhandling. Aftaleperioden kan eksempelvis køre fem år ad gangen. Herefter kan man også overveje at flytte posterne lidt rundt, hvor det er muligt. Det kan også være en god ide at formulere eventuelle nærmere regler for, eller ønsker til, brugen. Oplæg til aftale kan hentes på Udgangspunktet er her, at brugerne skal overholde adgangsreglerne i naturbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelse. Det kan dog være praktisk, hvis der gives en permanent tilladelse til brug af de faste poster også for organiserede grupper. Herved undgår man, at der skal søges og administreres tilladelser, hver gang en skole eller en flok ulveunger finder på at benytte tilbuddet. En skov kan naturligvis være lukket ved jagt og ved intensive skovarbejder. Her gælder de almindelige regler om skiltning altså, det som står på skiltene gælder. Endelig skal det understreges, at lodsejeren altid kan ophæve aftalen uden varsel, hvis der sker misbrug og i øvrigt kan opsige aftalen til et kalenderårs udløb med 30 dages varsel. Når de overordnede aftaler og tilladelser er på plads, er det tid til det mere praktiske. I det følgende gives vejledning og ideer til udformningen af projektet. 2

5 Hvor? Find vej i Danmark kan etableres alle steder. Skove, parker, byer, ved havnen, omkring skoler eller virksomheder kun fantasien sætter grænser. Også små områder kan have relevans, eller i tilknytning til andre sti-koncepter så som Sundhedsspor, Kløverstier eller Spor i Landskabet eller Hjertestier. Posterne markeres oftest med kodeskilt på en træpæl, og her kan pæle fint anvendes til at markere flere forskellige typer ruter. Men posterne kan også erstattes af fotografier af særegne elementer i bybilledet, eller landskabet. Det kaldes foto-orientering eller nogle gange mere populært for foto-safari. Modellen beskrives mere indgående nedenfor efter en gennemgang af de klassiske faste poster. Startsteder, poster og postskilt Typisk opsættes mellem 20 og 30 poster på et areal ca. 2 x 3 km. Det svarer til det areal som kan gengives på et kort i 1: i A4 størrelse. Det er velegnet til print og derfor en god størrelse. Der udpeges i øvrigt 2-3 naturlige startsteder. Startstederne vælges, så der er gode muligheder for parkering i nærheden og gerne i tilknytning til et af områdets seværdigheder. På startposten monteres et startskilt og en aflang plade i plexiglas med en kort vejledning påtrykt. På dette lille infoskilt kan man vælge at sætte en QR kode der linker til projektets underside på så man kan hente kort og folder direkte ned på mobilen. Læs mere om QR koder på Find vej i Pamhule - er en simpel og sjov orienterings-skattejagt. Find posterne som er tegnet ind på kortet i folderen, og oplev skoven fra en ny vinkel. Print et kort Kortet med alle poster kan gratis printes fra: Skiltet For at give projektet et ensartet præg anvendes projektets særlige skilt på alle poster. Skiltene kan bestilles via DOF. På skiltet, som måler 9 x 11 cm, er projektets logo, som gør det ud for den orange-hvide skærm. Desuden er der angivet et nummer, en unik Post nr.: 25 Kode: UTX bogstavkombination af tre bogstaver, samt projektets hjemmeside Skiltene, og dermed posterne, nummereres fortløbende, ex. fra Skiltene har hver et nummer, som på de tidlige skilte er angivet som postnr. og på de nyere blot er angivet som to cifre. Skiltets bogstavkode er unik og kan bruges som kontrol og noteres så man kan bevise at man fandt posten. På kan man, efter sin tur, tjekke sine poster om det nu tog banen rigtigt. Man kan vælge at dele sit vejvalg og sine oplevelser på facebook og man kan vælge at logge sin rute og oprette en profil hvor man kan gemme sine ture. For at opfordre til brug af konceptet laver Dansk Orienterings- Forbund konkurrencer og lodtrækninger med præmier til den der finder flest poster fx på en måned eller et år. Klubben kan også gøre brug af noget tilsvarende. Man kan også vælge at montere en stiftklemme på posten. Det koster lidt ekstra, men er meget populært, især hos børnene. På billedet her er den fræset ind i pælen som hærværkssikring. På kortets bagside findes ruteforslag med forskellig længde og sværhedsgrad. Du kan også finde kort og folder ved at scanne QR-koden her: Kortet kan også købes hos orienteringsklubben OK HTF, som du er velkommen til at kontakte: / Orienteringsklubben OK HTF Vi håber, at såvel familier, som motionister og skoleklasser vil få glæde af dette tilbud, som giver god motion for både hjerne og hjerte. Rigtig god fornøjelse! På startposten er det også oplagt at montere en korteller folderkasse, så det er muligt at prøve en tur uden at have gjort sig nogle forberedelser. Husk at aftal hvem der fylder folderkassen op. 3 Andre vælger at montere Emit-enheder, som fræses ind bag på stolpen. Det kan gøres på udvalgte poster så der også kan laves baner, hvor det er muligt for løberen at medbringe en Emit brik som kontrolenhed. Fordelen ved denne form for elektronisk kontrol/tidtagning er, at man får en helt nøjagtigt tidslinie for sit løb, kan printe mellemtider og løbstid ud, samt se løbesresultatet grafisk. Til skolebrug giver dette nogle muligheder for tværfaglig brug af projektet, mellem eksempelvis matematik og idræt. Der er mange muligheder for tværfaglig brug af poster og kort og der vil blive udarbejdet et helt idekatalog som vil kunne findes på

6 Placering af posterne Posterne skal placeres, så de har lidt forskellig sværhedsgrad. Her er orienteringsklubberne eksperter og det vil typisk være dem der kommer med et forslag til postplacering. Det er vigtigt at huske, at brugerne oftest er begyndere. Sværhedsgraden må derfor aldrig blive for stor. Poster må f.eks. ikke placeres nede i huller eller i bunden af grøfter. Stolper 25 UTX For at der skal være plads til skiltet skal træstolperne være mindst 10 x 10 cm. Og for at den kan komme langt nok ned i jorden skal den være ca 1,5 meter lang. Stolperne graves ned så de rager ca cm op over jorden. De skal altså cm ned i jorden og man kan evt. give den et anker i form af en tværpind nederst. Så kan den ikke trækkes op uden videre og er rigtig godt sikret mod hærværk. Når man skal montere skiltet er det nemmest hvis stolperne er kvadratiske. Det kan dog godt lykkes med runde stolper. Enten kan man fræse et fladt område til skiltet, eller stolpen kan skæres så den får en skrå flade i toppen hvorpå skiltet kan monteres. Farve, form og træsort tilpasses områdets øvrige afmærkninger. I lighed med posternes placering, er det noget der aftales med ejeren. Der opfordres kraftigt til at vælge en bestandig træsort som eg eller rubinia, og ikke trykimprægneret træ. Mindst halvdelen af posterne skal være begynder (farvekode grøn) eller lette poster (farvekode hvid). Det betyder at de skal placeres på tydelige terrængenstande og skal kunne ses fra sti eller vej. Husk at der er forskel på begynder og lette poster. Begynderposter kan nåes fra vej og sti. Og det er vigtigt fordi: for en begynder kan det ikke blive for let! Man kan også målrette sit projekt til mountainbikere, som MTB-Orientering. Her skal man lige huske at MTB-O foregår på dedikerede ruter, kun langs vej og sti. DOFs aftale med NST er MTB-O udelukkende foregår på sti og vej og poster til MTB-O skal derfor ikke placeres inde i terrænet. Ved placering af posterne er det også relevant at overveje hvordan de kan vise vej til interessante lokaliteter i området, som en smuk udsigt, eller noget særligt natur- eller kulturmæssigt interessant. Man kan også gøre brug af områdets eksisterende faciliteter så banen eksempelvis fører brugeren forbi en bålplads, et madpakkehus eller bord/bænke-sæt. Der opfordres derfor til at man udarbejder banen i samarbejde med den lokale naturvejleder, skolen, den kommunale idrætskonsulent, eller andre med kendskab til områdets formidlingsmæssige og rekreative værdi. Ofte vil lodsejer ønske at godkende posternes placering inden de sættes op. Sponsorers logoer kan ikke fremtræde på hverken skilt eller stolpe. Har den lokale lodsejer særlige retningslinier for skiltning, som ex. Naturstyrelsen, må disse dog respekteres. Find vej skiltet er i øvrigt godkendt af Naturstyrelsen. Stolperne kan fint bruges til andre afmærkninger, af eksempelvis en ride- eller vandresti, så der derfor også er andre ikoner påmonteret. En ide kan være at montere en refleks på de enkelte poster så de er synlige, også når det er mørkt i vinterhalvåret, og ved eventuelle natløb. 4

7 Forskellige baneforslag Der vil kunne foreslås flere forskellige ruter eller baner ud af de poster. For at sikre at nybegyndere får en god oplevelse er det er vigtigt at det er let at gå til. Derfor skal der kunne laves én begynderbane og to lette baner i hvert projekt, sidstnævnte gerne med forskellig længde i km. Det er også en god ide at sikre at der er et ruteforslag hvor banen er fremkommelig med klapvogn og om muligt også rollator. Men det er også sjovt at tilbyde noget lidt sværere, så der er ufordringer til dem der vil mere. Så meget gerne flere baner i forskellige sværhedsgrader og længder. På den måde kan man give brugeren mulighed for at udvikle sine færdigheder i flere trin. De forskellige baner sættes op på hver sit kort, hvor kun de relevante poster er indtegnet. s Det gør det meget lettere at gå til for nybegyndere eller familier som vil ud, også med lidt mindre børn. Kun de allermest dedikerede vil kende til, at man selv kan tegne sin bane ind på et kort med alle poster. Husk at angive banens længde og sværhedsgrad. I kontrolfelterne angives postnummer såvel som kodeskiltets egentlige nummer (kontrolnummeret). Man kan gøre det endnu mere forståeligt ved at kalde banerne ruter eller ture og give dem navne alá Barnevognsturen, Motionsruten, Den hårdføre, osv. Find vej for børn For at gøre det ekstra let at gå til for børnefamilier laver vi på et oversigtskort med links til de projekter der har en dedikeret Børnebane. Dvs. en bane med 8-12 begynder/lette poster (fortrinsvis begynder) med tilhørende klippefelter osv, som kan printes direkte. Det kan være en god måde for jeres klub at komme i kontakt med interesserede børnefamilier. Foto-orientering I en foto-orientering bruger man eksisterende elementer i bybilledet eller landskabet som poster. det kan være en statue, en vejrhane, et udsnit af et særegent vindue el.lign. Elementerne fotograferes og billederne sættes ind i folderen sammen med kortet eller trykkes på bagsiden af kortet. Øvelsen går så ud på at knytte de enkelte fotos til de givne lokaliteter, som er angivet på kortet med den vanlige postcirkel. For at de ikke skal blive for nemt, især for lokale, kan man vælge at tage nærbilleder af de elementer man udvælger. Bliver det for nemt vil man kunne sidde hjemme i sofaen og bestemme de forskellige fotos placering på kortet. Og det er jo meningen at man skal ud og opleve noget! Foto-orienteringen kan laves som tema-ruter over temaer som ex arkitektur eller kunst i bybilledet. Det er også meget oplagt at knytte noget formidling til fotoorienteringen. En række byer har på denne måde lavet en historisk byvandring med små fortællinger om hver post. Ideer til forskellige formidlingsmodeller uddybes senere. Kortet Det er kortet der viser vej til posterne. Kortet er en stærk del af koblingen til orienterings-sporten og skal derfor som sådan bevares i det format som kendes herfra. Igen er det orienteringsklubben som er ekspert og kan bidrage med denne ekspertise til projektet. Der kan laves forsimplinger af kortet, men ikke ændringer i symbolbrug osv. Til Mountainbike-orientering bruges dennes kortnorm. Man kan også vælge at bruge elementer af MTB-O kortnormen til fod-orientering, så man undgår at det bliver alt for detaljeret. Til foto-orientering i bymiljøer er det oplagt at bruge sprintnorm. Det afgørende er at kortet er letlæseligt og forståeligt for brugeren, der ikke nødvendigvis er orienteringsløber. 5

8 Målforhold Målestokken skal ikke være mindre end 1:10.000, men gerne fx 1:5000 og der skal altid laves en målestoks- linie (f.eks. 1 cm på kortet = 50 m i virkeligheden). Det gør det meget lettere at følge med på kortet, og gennemskue afstande når man kan sammenligne med en målestokslinie. GPS Bruger man COWIs grundkort skal koordinatmarkeringer noteres (UTM VGS 84) i kortets margin. Dette er standard information på COWI s grundkort. Målforhold 1 2 1: dvs. 4 1 cm 5= 75 meter 6 GPS koordinater for posternes placering kan også angives på bagsiden af kortet så man kan lokalisere posterne med en GPS Signaturforklaring Koordinaterne kan også lægges på nettet i et filformat der kan hentes direkte ind i en håndholdt GPS er eller i en mobiltelefon med GPS Derfor er det også4vigtigt,5 at kortet har en tydelig signaturforklaring der forklarer de vigtigste symboler. Et sort kryds kan bruges hvis man ønsker at gøre opmærksom på noget særligt, f.eks. en shelter- eller bålplads. Kontrolark eller klippefelter Endelig skal der (helst nederst på kortet, alternativt på bagsiden) være et kontrolark en rubrik for hver post hvor bogstavkoderne kan noteres, ud for hver posts nummer. Det er sjovt, og kan tilføre oplevelsen en konkurrence dimension. Klubben kan bruge dette kontrolark til at komme i kontakt med brugerne ved at tilbyde at tjekke de udfyldte ark og eventuelt udlodde præmier, ligesom forbundet vil tage lignende initiativer. Signaturforklaringen kan skrives ud som tekst eller suppleres med symboler: Violet trekant er et startsted Violet cirkel er posterne Grønt/hvidt er skov - jo grønnere, des sværere at komme igennem. Gult er græs (marker og åbne områder). Blåt er vand (grøfter, moser - og havet). Brunt er højdekurver - der er 2,5 meters højdeforskel imellem hver kurve. Sort er veje og stier - jo tykkere stiplet streg, des breddere sti. Olivengrøn er private områder Violet eller sort skravering er områder hvor adgang er forbudt Nord er altid opad på kortet. (indsæt en nordpil på kortet) 12 Postbeskrivelser Posterne er oftest så lette, at det er unødvendigt med postbeskrivelser. Så man kan vælge at spare pladsen for det fylder meget på kortet. Vælger man at angive postbeskrivelser skal det være i tekstform og ikke IOF-symbolerne, som for nye brugere vil fremstå som hieroglyffer. 6

9 Ensartethed Det er vigtigt at kortmaterialet præsenterer sig godt. På ligger et korteksempel der svarer til de beskrevne retningslinier. Her kan man også se hvor Find vej logoet bør sættes og at vi bl.a. gerne ser en grøn ramme om kortet i stedet for den klassiske blå, for at skabe lidt ensartethed og styrke sammenhængen mellem projekterne landet over. Følgende baggrundspartnere skal have deres logo med på både kort og i folder: Dansk Orienterings-Forbund, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Dansk Idræts-Forbund. COWI, hvis deres kortdata bruges som udgangspunkt. Alle de nævnte organisationers logoer kan rekvireres via under mere find vej i. Tilgængelighed En grundsten i Find vej i Danmark er ønsket om at gøre orientering mere tilgængelig for flere. Derfor skal kortet også være frit tilgængeligt og kunne downloades og printes direkte. For at sikre sig at alle er enige kan man lave en skriftlig aftale om brug af kortet. Et særligt skema hertil kan hentes på Kortet og baneforslag lægges således på klubbens hjemmeside som pdf-filer. Sørg for at kortet er let at finde her ved at lave en underside med en forklarende titel. En udenforstående ved måske ikke engang hvad en post er, så overskriften Faste poster er ikke altid den mest sigende. Kald det gerne Find vej i. Det gør vi i DOF en stor indsats for at markedsføre, så den vil ligge på lystavlen hos mange efterhånden. Man kan også vælge en overskrift som Prøv orientering. Send linket til så får jeres projekt en underside og en prik på Danmarkskortet på hvorfra der linkes til kort mv. hos klubben. Vælger klubben at bekoste off-set tryk af kortet kan dette kort sælges, men det må ikke erstatte muligheden for selv at printe et kort gratis. Afhentnings- eller salgssteder Det kan være en god ide at træffe aftaler med eventuelle distributions-steder. Det kan være biblioteker, turistbureauer, campingpladser, kiosker etc., hvor folderen og/eller kortet kan hentes gratis, og hvor der kan udleveres eller sælges turpakker, hvis man vælger den løsning (læs mere om forskellige natur/kulturformidlingsløsninger senere i vejledningen). Man kan også med fordel opsætte folderkasser på startposterne, eller ved indgangen til området. 7

10 Turfolder som appetitvækker Folderen er tænkt som en appetitvækker og som markedsføringsmateriale for projektet. Et scenarie kan være, at den tilfældige skovgæst opdager folderen i folderkassen og inspireres til at prøve den begynder- eller lette bane som fremgår af kortudsnittet. Skovgæsten, eller måske er det en hel familie, får en god og spændende oplevelse med orientering og tager folderen med hjem. Næste gang de skal på tur i det fri går de først ind på og printer en ny bane de kan prøve. Den er måske lidt sværere og hvem ved, måske bliver de så grebet af det at de kontakter klubben for at få endnu flere udfordringer, som medlemmer. Det er der i løbet af de senere år set en del eksempler på. Folderen kan på den måde betragtes som brugerens første lektion i orientering. For at sikre, at en bred brugerskare kan få glæde af folderen gælder de samme anbefalinger som for kortet husk lidt kortforklaring/signaturforklaring, lav en målestoksline, angiv banelængden og fremkommeligheden og sæt så gerne kortet i 1:5000. Kortudsnit og klippefelter i turfolder Kortudsnittet modsat her viser, hvordan kortudsnitttet i folderen kan se ud. Ingen forbindelsesstreger. Blot startstederne og posternes placering i det valgte baneforslag. Uanset posternes egentlige numre er de angivet så første post på ruten har nummer 1 og så fremdeles. Det gør det overskueligt og angiver den oplagte rækkefølge at finde posterne i. Posternes egentlige nummer (det som er trykt på kodeskiltet) kan angives i parantes ved siden af og SKAL angives i en parentes i klippefelterne, eller som vanligt, sammen med postbeskrivelserne. Denne forskel på postnummer og kontrolnummer kan være grundigt forvirrende for en uindviet, så det er en god ide at gøre noget ud af at forklare hvorfor der kan stå ét nummer på kortet/baneforslaget og et andet på skiltet. Nedenfor er et forslag til hvordan det kan anskueliggøres med klippefelter under kortet. Første række angiver i hvilken rækkefølge man opfordres til at følge posterne, og svarer til kortudsnittets nummerering. I anden række er der plads til at notere postens unikke bogstavkode, og/eller klippe med klippetangen. Giv en introduktion i turfolderen I folderen gives gerne en lille vejledning i brug af posterne. Er projektet rettet mod MTB-O beskrives hvordan færdsel kun kan ske ad vej og sti, ligesom en hensynsfuld og naturvenlig adfærd beskrives. Er der særlige restriktioner for hvornår posterne må benyttes, skal disse også fremgå af folderen. Der er lavet en skabelon i hhv. Adobe Indesign og Publisher med en standard tekst som man kan bruge som den, er eller blot lade sig inspirere af. Folderne er i det format der hedder M65 3-fløjet. Dvs. tilsvarende en A4 med print på begge sider, foldet med 3 fløje. Disse vil blive lagt på og kan til da rekvireres ved at kontakte DOF. I det omfang der er plads i folderen kan der suppleres med en beskrivelse af områdets seværdigheder. Dette og mere kan også uddybes i en større folder eller guide, også ved hjælp af mobiltelefonen. Mere om dette i næste afsnit. Post 1 (7) 2 (8) 3 (16) 4 (15) 5 (11) 6 (23) 7 (30) Bogstavkode AKV STU HKI PLK QWI RTY UIO 8

11 Formidling af natur eller kultur Vi opfordrer til at der i forbindelse med projektet tænkes i hvad der kan være interessant at fortælle fra netop jeres område. Det kan oplagt være naturbeskrivelser eller kulturhistorie. Det kan også være om skovdrift og skovpleje eller om hvordan man bedst passer på naturen i området. Det kan gøres på mange forskellige måder, men fælles er at formidlingen tager afsæt i posten og dens placering. Nogle vælger at lave en lidt større folder en den før beskrevne A4 folder. I en A3 folder vil der både være plads til kortudsnit og introduktion til projektet samt den valgte natur- eller kulturformidling. Mobiltelefonen og GPS kan også lege med Mange synes det er sjovt at bruge GPS og flere og flere har GPS i deres egen mobiltelefon. Man kan give projektet denne ekstra dimension ved at angive posternes GPS-koordinater i folderen og på kortet og lægge dem til download på nettet. Mobiltelefonen kan også bruges til formidling. Med en audioguide kan brugeren ringe op til et nummer og få en fortælling som i folderen, eller selv taste sig frem til lige det emne der har interesse. På de fleste nye mobiltelefoner kan man også få et lille filmklip. AUDIOGUIDEN Ring op og hør en fortælling Opkald er til almindelig telefontakst Der findes også løsninger hvor GPS en i mobiltelefonen kan bruges til at aktivere lydfiler ved hjælp af en applikation. Og fortællingen kan også podcastes som en lydfil der hentes fra internettet eller via sms til mobiltelefonen. Folderen kan også gøres til en flersidet turguide med plads til mere uddybende tekst, fotografier osv. Hvis jeres projekt ønsker at udgive mere specifikke turpakker familiepakker, skolepakker eller måske en firmapakke er dette også en mulighed. I bestemmer selv lokalt om de større turpakker skal sælges, eller om der kan skabes økonomi, så pakkerne kan blive gratis eller bare billige. Bare det ikke erstatter muligheden for at printe et kort eller baneforslag gratis. En billig formidlingsmodel er brug af de såkaldte Quick Respons eller QR koder (også kaldet 2D barcodes). Koden er gratis at generere og kan linke direkte til en hvilken som helst fil, lydklip eller filmklip på en hjemmeside eller fx YouTube. Koden kan trykkes på et skilt der monteres på startpælen eller postpælen og kan sættes i folderen. For at kunne scanne en sådan kode og aflæse dens indhold kræver det at brugeren har en smartphone. Læs mere om at lave og aflæse QR koder på Skat i Skoven I samarbejde med skat i skoven ( dk) har DOF udviklet en quiz-skattejagt som er specielt tilpasset til brug for Find vej i Danmark. Quizzen løses på mobiltelefonen som kan deles af op til fem deltagere. For at deltage må man indtaste den enkelte posts tre kodebogstaver. Et eksempel på et quizspørgsmål kunne være: 10 meter nord for posten står et træ som i gamle dage blev brugt til at lave knive og knapper af, og som gir Gin sin smag. Er det: a) ask, b) eg, c) enebær. Så klikker man på c, hvis man mener det er det rigtige svar og så holder systemet styr på pointene og kårer til sidst en vinder. Systemet koster et engangsbeløb på kr. at sætte op og er herefter gratis for brugeren. 9

12 Man kan også oprette sin egen rute og selv uploade sine opgaver. Det kan f.eks. benyttes til børnefødselsedage, skoletemaer osv. Ønsker man at indarbejde formidling i sit projekt opfordres man til at tage kontakt til eksempelvis den lokale naturvejleder. Naturvejlederen vil sandsynligvis kunne bistå med viden om området og måske også ideer til formidlingsmodel. Frem til 2015 vil DIF også have en naturvejleder som kan bidrage. En god anledning til indvielse eller markedsføring kan være den årlige Find vej dag, som i 2012 er søndag d. 28. april. Skovens Dag i maj eller Naturens Dag i september er også gode. En anden god mulighed er, at få den lokale skole inddraget i indvielsen ved en officiel overrækkelse af en gratis skolepakke med klassesæt til projektet. Så kan man med fordel lægge sit event i tilknytning til skolernes motionsuge i uge 41 op til efterårsferien Også på startstedet, ved områdets parkeringspladser eller ved indgange til skoven vil der være muligheder for at gøre projektet synligt. Små skilte med logoet kan bestilles ekstra. Endelig vil der kunne henvises til projektets hjemmeside som bl.a. indeholder en oversigt over alle eksisterende projekter og hvorfra der er links til kortene. Hvis man i klubberne gerne vil udnytte det rekrutteringspotentiale projektet har, er det vigtigt at sørge for at klubben har tilbud der imødekommer nye medlemmer. Efter indvielse, eller andre arrangementer, kan man sørge for at holde åbent hus i klubben i et fast tidsrum på ugen, og at indlede forløb for nye. Udviklingskonsulenten i DOF vejleder gerne med ideer i denne sammenhæng. Find vej i Skolen - Udeskole DOF arbejder også løbende på at udarbejde undervisningsmateriale som vil blive lagt tilgængeligt på Materialet vil bl.a. kunne bruge som inspiration og vejledning for skolelærere i idræt, naturteknik, geografi osv - og også tværfagligt. Åbning og synliggørelse Navnet giver plads til at I kan opkalde jeres projekt efter det lokale stednavn, og kaldes derfor ofte blot Find vej i. Markedsføringsmæssigt er det smart, at I giver jeres del af projektet Find vej i... et godt retvisende navn. Det kan være navnet på skoven eller et stednavn, der knytter sig til det logiske startsted. F.eks. hedder Gribskovs faste poster Find vej i Gribskov. En vigtig del af projektet er synliggørelse. Det sker bedst via omtale i de lokale medier, som ugeaviser og ved opslag ved idrætsfaciliteter, campingpladser etc. 10 Vedligeholdelse Konceptet er noget nær driftsneutralt. Vedligeholdelsen af pælen påhviler dog projekt-ejeren. Det er oftest klubben, men kan også være lodsejeren/kommunen. Sørg for at afklare dette forhold partnerne i mellem. Vær forberedt på, at der kan opstå skader og nedslidning. Hvis postmarkeringerne begynder at se kedelige ud, indbyder de blot til hærværk. Hold dem derfor rene og pæne, det gør oplevelsen bedre. Rydning omkring pælen foretages af lodsejer/driftsansvarlige i området. Dansk Orienterings-Forbund vedligeholder hjemmesiden og rådgiver klubberne løbende vedr. etablereting. Der arbejdes fortsat på at markedsføre konceptet og gøre det tilgængeligt for mange forskellige brugergrupper. Opdatering af kortet Vedligeholdelse af kortmateriale og folderen er vigtigt. Her sker der hele tiden noget, som vil kræve opmærksomhed og arbejde, hvilket ligger i klubbens regi. Det forventes at kortet opdateres når der sker væsentlige ændringer i banegrundlaget og som minimum senest 2 ½ år efter projektets start.

13 Økonomi Et eksempel på et budget er indsat her. Som det fremgår, er der materialeudgifter for knap kr. hvis der allerede foreligger et kortgrundlag. Materialer Træpæle 32 stk., priseksempel v. 250 kr. pr. pæl Pris inkl. moms 8000 At tegne kort er utroligt tidskrævende. Klubben vil i nogle tilfælde kunne trække på eksisterende kortgrundlag hvilket forenkler arbejdet noget. Hvorvidt klubben vil stille deres ekspertise og ydelse som korttegnere gratis til rådighed må være op til den enkelte klub at afgøre. Det kan være det bidrag der løfter projektet og er med til at realisere midler til de øvrige materialeudgifter. Mulige bidragydere Kodeskilte 32 stk. á 62,50 kr. ( startskilte) Infoskilt 9x25 cm. 2 stk. á 140 kr Stiftklemmer 30 stk. á 40 kr Tryk af folder, priseksempel v stk Kommunen vil oftest have en pulje, enten i deres forvaltning for Sundhed, Kultur og Fritid, Skole, Børn og Unge eller Teknik og Miljø, som kan matche formålet for jeres lokale Find vej i. Hvorvidt der er penge i puljen finder man kun ud af ved at søge. Formidlingsløsning: f.eks. Skat i skoven, opsætning af mobilt quizsystem til poster I alt, inkl. moms kr. Friluftsrådet administrerer Tips- og Lottomidler til friluftslivet som bl.a. giver tilskud til lokale projekter som forbedrer vilkårene for friluftsliv og øger befolkningens naturforståelse. Støtte gives fortrinsvis til projekter der rummer et vist element af naturformidling. Se mere på Friluftsraadet.dk Nordea-fonden har også i flere tilfælde støttet lokale orienteringsklubber. Man kan søge om et beløb på mindre end kr. til en aktivitet med lokal forankring, ved at skrive og aflevere sin ansøgning til et af Nordeas bankråd. Find adresser og læs mere på Nordeafonden.dk Der findes flere forskellige fonde, både landsdækkende og lokale, som formodes at kunne støtte et sådant lokalt sundheds, motions og formidlingstilbud som Find vej i Danmark. Andre bidrag Lokalt bidrager orienteringsklubberne med kortmateriale og frivillig arbejdskraft til projektet, i videst muligt omfang, afhængigt af ressourcerne i klubben. Det er oplagt at lokale myndigheder og partnere, udover at bidrage til materialeudgifter også påtager sig en del af ansvaret for den lokale markedsføring. Her tænkes også på genoptryk af foldere, eventuelle præmier og turpakker samt finansiering heraf. Reklame- og sponsorskilte i skoven er ikke tilladt, men kan indgå i markedsføringen og de lokale turpakker samt på kort og i foldere på lige fod med de allerede omtalte logoer fra baggrundspartnerne. Rigtig god arbejdslyst! 11

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration og vejledning for kommuner, orienteringsklubber, naturvejledere, skoler og lokale lodsejere Find Sundt Sjovt Smukt vej! Find

Læs mere

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration, vejledning og retningslinier. Find. Sjovt. vej! Sund.

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration, vejledning og retningslinier. Find. Sjovt. vej! Sund. Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration, vejledning og retningslinier Find Sjovt t Sund vej! Smukt Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!

Læs mere

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere Find vej PLUS Vejledning til ansøgere - Vær med til at bygge videre på Find vej i Danmark! Find vej i Danmark tager afsæt i orienteringssporten, hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster ved

Læs mere

Find vej puljerne Vejledning til ansøgere

Find vej puljerne Vejledning til ansøgere Find vej puljerne Vejledning til ansøgere - Vær med til at bygge videre på Find vej i Danmark! Find vej i Danmark tager afsæt i orienteringssporten, hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster

Læs mere

Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin

Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin Introduktion Før du kan komme i gang skal du have et log ind til systemet. Det får du ved at sende en mail til amk@do-f.dk Hvad er

Læs mere

Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin

Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin Før du kan komme i gang skal du have et log-in til systemet. Det får du ved at sende en mail til findveji@do-f.dk Hvad er Find vej

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

FOTO S: JAN HAUE RSLEV

FOTO S: JAN HAUE RSLEV j e v e d n i f t a L ær også tværfagligt Orientering i undervisningen - FOTO S: JAN HAUE RSLEV! EJ V E D N FI AT R LÆ ED M G N A G I KOM GODT Lær at finde vej består af et skoleundervisningsforløb, der

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Find vej i Næstved By

Find vej i Næstved By Find vej i Næstved By Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe.

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Orientering. Vi ses i skoven. Begynderinstruktion. sundt sjovt sejt - 16. sundt sjovt sejt - 1

Orientering. Vi ses i skoven. Begynderinstruktion. sundt sjovt sejt - 16. sundt sjovt sejt - 1 Vi ses i skoven sundt sjovt sejt - 16 Orientering sundt sjovt sejt - 1 Begynderinstruktion Indhold Indhold 2 Kortet 4 Målestok 4 Signaturer 5 Højdekurver 6 Nord er altid opad 7 Kompasset 8 Afstande 8 Skridttælling

Læs mere

Næstved. Find vej og mærk. Find vej i Næstved. Find vej i Danmark. Find vej i hele Danmark på

Næstved. Find vej og mærk. Find vej i Næstved. Find vej i Danmark. Find vej i hele Danmark på Find vej og mærk Næstved Find vej i Næstved Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i... er i skove og parker. Nogle

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Klubledermøder November 2013

Klubledermøder November 2013 Klubledermøder November 2013 Vision 2015 4 visionspunkter i fokus Medlemstal Repræsentantskabsmøde 2014 Find vej Plus Find vej Dagen DOF Akademi 25/1-14 Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-træner Naturløbet

Læs mere

OBS: Dette dokument giver blot et overblik over spørgsmålene. Skemaet udfyldes på: https://survey.enalyzer.com/?pid=b8fdib7p

OBS: Dette dokument giver blot et overblik over spørgsmålene. Skemaet udfyldes på: https://survey.enalyzer.com/?pid=b8fdib7p OBS: Dette dokument giver blot et overblik over spørgsmålene. Skemaet udfyldes på: https://survey.enalyzer.com/?pid=b8fdib7p Koordinerings- og tilmeldingsskema til Find vej Dagen 2015 (DEN LILLE PAKKE)

Læs mere

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstiseminar 2012 Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstier et projekt der forener oplevelse med motion v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

OBS: Dette dokument giver blot et overblik over spørgsmålene. Skemaet udfyldes på: https://survey.enalyzer.com/?pid=pat2kibd

OBS: Dette dokument giver blot et overblik over spørgsmålene. Skemaet udfyldes på: https://survey.enalyzer.com/?pid=pat2kibd OBS: Dette dokument giver blot et overblik over spørgsmålene. Skemaet udfyldes på: https://survey.enalyzer.com/?pid=pat2kibd Koordinerings- og tilmeldingsskema til Find vej Dagen 2015 (DEN FULDE PAKKE)

Læs mere

Orientering. i skolen. Orientering Sundt, sjovt og sejt. Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk. Dansk Orienterings-Forbund www.do-f.

Orientering. i skolen. Orientering Sundt, sjovt og sejt. Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk. Dansk Orienterings-Forbund www.do-f. Orientering i skolen Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk Dansk Orienterings-Forbund www.do-f.dk Hvorfor Orienteringsidræt Motivation til aktivitet Fysisk udvikling Psykisk udvikling Naturoplevelser

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lillerød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Kløverstierne. - et frugtbart samarbejde mellem ildsjæle, organisationer og kommuner. Projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Kløverstierne. - et frugtbart samarbejde mellem ildsjæle, organisationer og kommuner. Projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet Kløverstierne - et frugtbart samarbejde mellem ildsjæle, organisationer og kommuner Projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Hvad er Kløverstierne (I)?

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen I Herning Orienteringsklub løber vi orienteringsløb. Vi arrangerer træningsløb, deltager i andre klubbers løb rundt omkring i landet, arrangerer kurser

Læs mere

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Beskrivelserne af forløbene er vejledninger, for I bestemmer selv indholdet af forløbsmærkerne for jeres egen afdeling. Det er dog en god idé at gruppens ledere

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

VUMB 2014. 1. 2. februar 2014 - www.vumb.dk. Baneinstruktion

VUMB 2014. 1. 2. februar 2014 - www.vumb.dk. Baneinstruktion VUMB 2014 1. 2. februar 2014 - www.vumb.dk Baneinstruktion Kortet: Dag 1 og Dag 2 løbes på 1:25.000 topografisk kort med 5 m ækvidistance. (se kort udsnit). De topografiske kort er af nyere dato, men der

Læs mere

Velkommen i Herning Orienteringsklub

Velkommen i Herning Orienteringsklub Velkommen i Herning Orienteringsklub Side 1 af 8 Velkommen I Herning Orienteringsklub løber vi orienteringsløb. Vi arrangerer træningsløb, deltager i andre klubbers løb rundt omkring i landet, arrangerer

Læs mere

Find vej i Birkerød By del 1

Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By - er en anderledes tur i Birkerød. Kortet er fremstillet efter standarden for et orienteringskort i byområde. Posterne er vist med en cirkel og et nummer

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Nyt fra DOF Klubledermøde november 2016

Nyt fra DOF Klubledermøde november 2016 Nyt fra DOF Klubledermøde november 2016 Find vej i Danmark Strategi DIF s ny økonomiske støttestruktur Budget 2017 DOF s politiske organisation status Spørgsmål Find vej Orientering, for sjov, for alle

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor:

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor: ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT Forplejningssponsor: Herning100 Herning Orienteringsklub Find vej i I 1913 blev Herning købstad. Det var en tid, hvor udviklingen tog fart med mange nye tekstilvirksomheder

Læs mere

Skolespor. Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri. Projekt til udskolingen

Skolespor. Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri. Projekt til udskolingen Skolespor Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri Projekt til udskolingen Et Skolespor er en trampesti, som skolen etablerer med henblik på at bruge naturen i undervisningen.

Læs mere

Det Grønne Motionsrum. - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse

Det Grønne Motionsrum. - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse 2014/2015 Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og

Læs mere

Værd at lære.. Forside Orientering. - en vejledning i fremstilling af skolekort. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at lære.. Forside Orientering. - en vejledning i fremstilling af skolekort. Dansk Orienterings-Forbund Værd at lære.. Forside Orientering - en vejledning i fremstilling af skolekort Dansk Orienterings-Forbund Hvorfor tegne skolekort? - Vi laver ikke så meget orienteringsløb i skolen af to grunde. For det

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet Velkommen til Miniseminar om Kløverstier Tirsdag den 20.09.11 Friluftsrådet 1 Kløverstierne skal skabe gode muligheder for at lokale borgere og turister let kan forene motion, frisk luft og oplevelser.

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Lige midt imellem Markedsføring af Hodsager, Feldborg & Haderup Feldborg d. 29. sep. 2016 Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Indholdsfortegnelse over vores ansøgning 03 Ansøgning 04 Identitet

Læs mere

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Handleplan for indsatsområdet Styrke det rekreative rutenet, så vejen til destinationen bliver sikker og gerne en del af oplevelsen Handleplan (2-årig, 2017-2018).

Læs mere

Naturløbskoncept 2016

Naturløbskoncept 2016 Dansk Orienterings-Forbund Naturløbskoncept 2016 Baggrund Naturløbet er blevet udviklet og arrangeret i samarbejde med Aktiv Rundt i Danmark siden 2009. Aktiv Rundt i Danmark havde til og med 2012 Arla

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder DN s fredningsskilte i fredede områder - Arbejdsplan Som led i projektet Fredninger i Danmark arbejder DN med formidlingsprojekter i en række af vores fredede

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Nyt fra DOF. klubledermøder oktober-november 2016

Nyt fra DOF. klubledermøder oktober-november 2016 Nyt fra DOF klubledermøder oktober-november 2016 Find vej i Danmark Strategi DIF s ny økonomiske støttestruktur Budget 2017 DOF s politiske organisation - status Spørgsmål Find vej Orientering, for sjov,

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Skolegården er lavet om til et o-løbskort

Skolegården er lavet om til et o-løbskort Skolegården er lavet om til et o-løbskort På Frederiksberg har man fået en god ide! Kommunens skolegårde er blevet indtegnet på et o-løbskort, og der er blevet udlagt poster i skolegårdene. Når posterne

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Rudolph Tegners Museum og Statuepark

Hvad er Find vej i Danmark? Rudolph Tegners Museum og Statuepark Find vej i Rusland Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i... er i skove og parker.

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Det ægte orienterings løb Blå Sommer 2009. Praktisk information

Det ægte orienterings løb Blå Sommer 2009. Praktisk information Åbenrå Orienteringsklub Det ægte orienterings løb Blå Sommer 2009 Praktisk information Hvornår? Lørdag den 18. juli 2009 kl. 14-17 Tirsdag den 21. juli 2009 kl. 9-12 Tirsdag den 21. juli 2009 kl. 14-17

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Undervisning og AV Synlighed og Information

Undervisning og AV Synlighed og Information Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs online portal, som forener leg, læring og bevægelse. Tag børnene med på en stafet efter eget

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort som fremstilles af klubber

Læs mere

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Instruktion for SPRINT STAFET SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde Sprint stafet, 4 stjernet C stævne Børnehuset Reden, Eriksvej, 4000 Roskilde

Læs mere

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab. Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til at byde velkommen i Munkebjerg

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2013

Fynsk Sprint Cup 2013 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2013 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation (mørkegrønt)

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

Idékonkurrencen 2009 til inspiration

Idékonkurrencen 2009 til inspiration Dansk Orienterings-Forbund Breddeudvalget Idékonkurrencen 2009 til inspiration Uddrag af ansøgningen fra Veterankredsmatchgruppen: Hvad vil vi gerne opnå med Veterankredsmatchen? Alle skal komme Vi vil

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Holbæk ruten Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Gislinge Ruterne Oversigtskort Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 Julemarked i Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55, Kalundborg søndag den 30. november

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Højdekurver set fra to sider

Højdekurver set fra to sider Højdekurver set fra to sider Hvis ækvidistancen er 5 meter, er der 5 meters højdeforskel mellem hver stiplet linje på tegningen nedenfor. De steder, hvor højdekurverne ligger tæt på hinanden, er der meget

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til lave ture på HistoriskAtlas.dks borgerlag

Vejledning til lave ture på HistoriskAtlas.dks borgerlag Vejledning til lave ture på HistoriskAtlas.dks borgerlag HistoriskAtlas.dk er et digitalt atlas med stedbaseret formidling af den lokale og nationale historie i tekst, lyd og billeder. Fortællingerne kan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle

SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle INSTRUKTION Klassifikation: Løbsområde: Stævnet er et

Læs mere

Loboratorium. Trin for trin. Løboratorium Niveau 2. De overordnede formål med mærket. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: Tre trin + et døgn

Loboratorium. Trin for trin. Løboratorium Niveau 2. De overordnede formål med mærket. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: Tre trin + et døgn Årstid: Hele året Forløbets varighed: Tre trin + et døgn Loboratorium Trin for trin De overordnede formål med mærket Formålet med,, er at udvide pigernes horisont indenfor løb og løbsformer. Pigerne vil

Læs mere

VUMB februar - Baneinstruktion

VUMB februar -  Baneinstruktion VUMB 2017 4. 5. februar - www.vumb.dk Baneinstruktion Kortet: Dag 1 og Dag 2 løbes der primært på 1:25.000 topografisk kort med 5 m ækvidistance (se kort udsnit). Andre kort vil forekomme, De topografiske

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Naturløbet. Orientering i Skolen. i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse. Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter

Naturløbet. Orientering i Skolen. i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse. Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter Forfatter: Merete Spangsberg Nielsen Orientering i Skolen Naturløbet Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse naturløbet Forord Dette træningsprogram

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Orienteringsklubben - en enkel og (gratis) mulighed for at stille kort til rådighed på iphone/ipad Brugerne - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende kort offline

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion Holbæk Orienteringsklub indbyder til Nytårsstafet Søndag den 4. januar 2015 Instruktion Kørevejledning.. : Der vil være skærme fra Kalundborgvej i Fårevejle. Følg Ordrupvej og drej til venstre ad Næsgårdsvej

Læs mere