Mange aktiviteter og store investeringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange aktiviteter og store investeringer"

Transkript

1 Fiskerbladet November 2013 Mange aktiviteter og store investeringer - og fokus på kommende Offshore aktiviteter Færdiggørelsen af Nordsøkaj følges nu op af det største uddybningsprojekt, der nogensinde er gennemført i Thyborøn Havn. Projektet er muliggjort af støtte gennem Havnepakke II midlerne, og der gennemføres uddybningsarbejder for samlet mere end 25 mio. kr.. De udvidelser vil give Thyborøn Havn helt nye muligheder både for de store industrifiskere, for godskunder og ikke mindst grusoperatørerne i Sydhavnen. Projektet er ikke så spektakulært som den flotte jollehavn, som nu nærmer sig færdiggørelsen, og som allerede er blevet vores fælles stolthed og samlingspunkt. Et pragtfuldt eksempel på hvad der kan lykkes med godt samarbejde. Godt samarbejde og målrettet indsats er også kendetegnende for de igangsatte aktiviteter omkring offshore vindmøller. Thyborøn Havn, og de mange virksomheder på Havnen, er opsatte på at forfølge de muligheder, som de kommende kystnære Offshore vindmøller helt sikkert vil give. Det tegner godt for de kommende års aktiviteter på det felt. Læs de daglige nyheder på FiskerBladet /

2 Thyborøn-virksomheder på den 23. Internationale Fiskerimesse i Aalborg Kynde & Toft Jens Kr. Eriksen her sammen med skipper Jørgen Eriksen, Grønland Vi har haft en rigtig god messe med et godt flow af besøgende over alle dagene. Det er som sædvanlig en blanding af gamle velkendte kunder, der kommer for at hilse på og slå en sludder af eller for at blive trakteret med et eller andet, men vi har bestemt også talt med nye potentielle kundeemner. En del af disse havde hørt om os i forvejen og får her på messen sat et eller to ansigter på virksomheden, og så må vi se om eller hvordan det kan udvikle sig. Vi laver sjælden direkte forretninger på sådan en messe, men det sker at et job aftalt i forvejen bliver endelige bekræftet et sted som her. Thyborøn Skibs & Motor A/S Tage Hansen (midt) sammen med Michael Holm Rasmussen (tv) og Dorthe Werner Hansen Jeg synes at der er gået over forventning for os her på messen. Vi har en del norske redere forbi, som havde hørt om vor virksomhed og som nu ville se giraffen så at sige. Vi har faktisk også oplevet at have besøg af en reder, der har vore spil om bord og var/er vældig glad for disse. Han kom også for hilse på og se hvem vi egentlig er. Salget til det norske fiskeskib skete via et norsk værft, der købte spillene som en underleverance og vi havde ikke direkte kontakt med rederen/skipperen. En sådan tilfreds kunde er jo godt at have til at sprede budskabet rundt på den norske kyst. 10 FiskerBladet / Flere artikler i E-magasinet

3 Thyborøn Trawldoors Allan Rønn Pedersen Jo, vi er såmænd også ganske godt tilfredse med antallet af gæster ved vor stand på messen. Det har været en blanding af interesserede og potentielle kunder, der har syntes at vore produkter kunne være interessante. Andre har været her for kikke på produkterne og stillet spørgsmål til vore trawlskovle i forhold til de skovle, som de selv sejler med på skibene hjemme. Der har vi så argumenteret frem og tilbage og hvorvidt det bliver til en forretning med salg af nye trawlskovle det må tiden vise. Her bliver Allan Rønn Pedersens talestrøm afbrudt af tre svenske fiskeskippere, der repræsenterede to fiskeskibe. Nordsøtrawl Flemming Ruby Vi er meget tilfredse med Fiskerimessen i år, fortæller direktør Flemming Ruby. Der har været en fin strøm af gamle kunder og en god del nye kontakter, som vi kan arbejde videre med. Messen har alligevel været lidt usædvanlig trods alt, idet vi rent faktisk har solgt et trawl på messen. Jeg tror nu, vi havde solgt det alligevel, men nu lykkedes det for os at komme hjem med en konkret ordre. Det er ikke så ofte det sker på sådanne messer, hvor vi ofte bruger tiden til at se hinanden an og udvikle forretningerne hen ad vejen. Læs de daglige nyheder på FiskerBladet /

4 Thyborøn Havn er klar til offshore vindmøller En lang tradition for vindenergi og et stærkt netværk af offshore-orienterede virksomheder gør Thyborøn Havn oplagt som base for en kommende, kystnær vindmøllepark THYBORØN HAVN har besluttet at satse på offshorevirksomhed og har faciliteter til etablering og servicering af både kystnære vindmøller og en havvindmøllepark. Derfor er det oplagt i første omgang at placere basen for en kystnær vindmøllepark her. Vi er også klar til at servicere vindmølleoperatører, når andre vil etablere havvindmølleparker i Nordsøen, siger formand for havnens bestyrelse, Karl Kristian Bro. Lemvig Kommune er i front, når det gælder vindmøller på landjorden, og producerer allerede i dag mere el af vindenergi, end kommunens indbyggere bruger. Kommunen har lagt jord til landets første testcenter for store vindmøller ved Høvsøre, og tilladelsen er givet til etablering af verdens største andelsejede vindmølleprojekt ved Nissum Bredning. Vi har på og omkring havnen en klynge af virksomheder, der er vant til at arbejde med maritim service, og vi er ved at etablere et netværk af beslægtede virksomheder i hele området i North Sea Offshore Service. En vindmølleoperatør kan altså nøjes med én kontakt for at få den service, der er nødvendig til installation og vedligeholdelse af vindmøller, siger borgmester i Lemvig Kommune og næstformand for havnens bestyrelse, Erik Flyvholm, der samtidig ser muligheden for at skabe flere arbejdspladser i kommunen. Thyborøn Skibssmedie. Sydhalevej Thyborøn Havnegade THyborøn Tlf mobil: fax: mail: - cvr-nr. dk FiskerBladet / Flere artikler i E-magasinet

5 Borgmester i Lemvig Kommune og næst- formand for bestyrelsen for Thyborøn Havn, Erik Flyvholm (tv.), og formand for bestyrelsen, Karl Kristian Bro (th), har været med til at investere 200 mio. kroner i havnen, siden den blev overtaget af kommunen i En driftsikker havn Thyborøns Sydhavn er testsite for en nyudviklet mølle fra Envision Energy. Envision Energy har ingen fabrik, men samler møllerne der, hvor de skal stå. Vi har i Thyborøn den rigtige vind og den ekspertise, der skal til, og den kommunale tilladelse gik igennem på mindre end et halvt år, siger Karl Kristian Bro. Thyborøn har en unik placering ved Limfjordens vestlige munding. Havnen er østvendt og udpeget som nødhavn, da hverken frost eller kraftig vind lukker den. Med en dybde på statsgaranterede otte meter er Thyborøn Havn den dybeste på den midtjyske Vestkyst. En jackup-rig kan altså allerede i dag gå ind i havnen. Vi har et nyt havneområde på kvadratmeter klar til i brug. Det giver mulighed for, at en vindmølleoperatør kan etablere sig, og vi er klar til at anlægge de nødvendige kajanlæg, siger Erik Flyvholm. Thyborøn Havn er begunstiget med en god infrastruktur, da der er gode jernbaneforbindelser til havnen, og motorvejstilslutningen ved Holstebro Nord samt den forventede omfartsvej ved Klinkby vil også få stor betydning for adgangen til og fra Thyborøn. Læs de daglige nyheder på FiskerBladet /

6 Største uddybning i Thyborøn Havns historie - større vanddybde og bedre plads i bassinerne opfylder stort ønske Vi har længe ønsket større vanddybde, både ved Limfjordskaj OMFANG Opgravet havnesediment og i havnebassinerne inde i Havnen. Det arbejde er nu godt i gang, og der er allerede opgravet betydelige fra de øverste 60 cm i indre havn (dvs. område 1 og 2) skal deponeres i landdepot ved Rønland (ved siden af Cheminova). 9:49 Side Materialet 1 vil mængder Rev Erik havnesediment. Bonde-q 05/08/05 blive losset på Sydhavnskajen. Med gummiged vil det blive læsset på lastbiler og transporteret til Rønland. Resterende materialer under havneslammet skal placeres på en lokalitet i Nordsøen ca. 10 km nord for Thyborøn Havn og ca. 2,5 km vest for Agger på en vanddybde på ca. 22 m. I alt skal der uddybes ca m3 materiale, heraf er ca m3 havneslam. Erik Bonde Registreret Revisor FRR Venøvej Thyborøn Havn. Telefon Telefax FiskerBladet / Flere artikler i E-magasinet

7 AJAX R er en gammel kending i Thyborøn Havn, idet det var det fartøj som oprensede m2 ved Limfjordskaj i ENTREPRENØRER Som hovedentreprenør for uddybningsarbejdet er valgt Rohde Nielsen A/S. Opgravning af det øverste havneslam vil blive udført af Rederiet Høj A/S (som underentreprenør). Transport af havneslam til Rønland vil blive udført af VG Entreprenør A/S (som underentreprenør). Opgravning af resterende materiale vil blive udført af Rohde Nielsen A/S. TIDSPLAN Entreprisen er så småt startet op i slutningen af september 2013, - og vil være afsluttet ultimo juni I løbet af oktober 2013 til medio januar 2014 vil havneslammet blive opgravet. I denne periode kan derfor forventes øget trafik med lastbiler fra Sydhavnskaj til Rønland. Allerede fra medio januar til ca. marts 2014 vil det resterende materiale blive opgravet. Det opgravede materiale bliver sejlet direkte med pram til Nordsøen. MATERIEL OG UDSTYR Rederiet Høj vil benytte to uddybningsfartøjer, hhv. M/S Sirius Høj og M/S Elisabeth Høj Rohde Nielsen forventer at benytte spandkædemaskinen AJAX R og de to selvsejlende pramme Hugin R og Munin R til opgravningsarbejdet af materiale. Spandkædemaskinen er en avanceret gravemaskine med en række skovle (spande) påmonteret en kæde. Når kæden roterer fyldes spandene. Det opgravede materiale losses i pramme under arbejdet. Tilbagetrækning af Søndre Mole En af de mest synlige aktiviteter som pågår netop nu er tilbagetrækningen af Søndre Mole, som giver et væsentligt større bassin foran Svanholmkaj og strækpladsen. Her kan en stor del af udvidelsen ske fra land hvilket er noget billigere end at anvende uddybningsfartøjer. Som det ses på billedet på forsiden, sker udvidelsen både med uddybningsfartøj og gravemaskine fra land. Thyborøn Sejlmageri Thyborøn Sejlmageri har mere end 50 års erfaring i sejlsyning. Vi leverer udstyr til erhvervsfiskeri og fritidssejlads. Svanegade Thyborøn vestjyskbank.dk/thyborøn Læs de daglige nyheder på FiskerBladet /

8 North Sea Offshore Service - ny stærk serviceklynge på vej i Thyborøn En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Lemvig Kommune og Thyborøn havn har taget initiativ til at etablere en serviceklynge med tilknytning til Thyborøn Havn. Baggrunden for initiativet er det kommende udbud af 450 MW nærkyst møller. Energistyrelsen har udpeget 6 områder, som møllerne kan opstilles i med det særlige forhold, at de skal placeres med afstand af ca. 4 km. fra kysten. De to af de 6 områder er placeret ud for vestkysten. Det ene område er placeret ud for Harboøre og det andet ud for Søndervig. Der kan placeres op til 200 MW i hvert område. nes, at der ville blive brug for, hvis Thyborøn Havn ville blive udskibningshavn for møllerne. Der var stor opbakning blandt de deltagende virksomheder til det videre arbejde med etableringen af serviceklyngen, som dog også skulle omfatte generel tiltrækning af flere opgaver til havnens servicevirksomheder. Der vil derfor i den nærmeste fremtid blive indkaldt til en stiftende generalforsamling. Der venter os nogle spændende muligheder, og det er både glædeligt og vigtigt, at der er så flot en opbakning bag de fremlagte ideer. TripleNine tlf Mandag-fredag kl Forbilledet for klyngen er Djurs Windpower, der i opsætningsfasen af Anholt møllefeltet fik en samlet omsætning på 450 mio. kr. Vægten tlf eller Kristian Lilleøre tlf Christian Bisgaard tlf Tilmelding via fax Første møde blev afholdt den 10. september. Deltagerne i mødet var repræsentanter for virksomheder fra området, der enten har erfaring med offshore, eller som det skøn- 16 FiskerBladet / Flere artikler i E-magasinet

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

OKTOBER 2014. Blå motorveje frem for sorte. Tre søfolk i land. Vild med Lindøs portalkran. Indvielse af testcenter for vindmøller

OKTOBER 2014. Blå motorveje frem for sorte. Tre søfolk i land. Vild med Lindøs portalkran. Indvielse af testcenter for vindmøller # 02 OKTOBER 2014 Blå motorveje frem for sorte Tre søfolk i land Vild med Lindøs portalkran Indvielse af testcenter for vindmøller LOOKOUT # 02 OKTOBER 2014 UDGIVER LINDØ port of ODENSE Odense Havn Noatunvej

Læs mere

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Tema: Havvindmøller Giver jobs til søs og på havne 13 døgns brandslukning charlotte mærsk læs overstyrmandens

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Bylaug bliver ved til der er hul igennem

Bylaug bliver ved til der er hul igennem Artikelserie om Tambohus Bylaugs arbejde for at få etableret en bro i stedet for dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. 18. juli 2005-10. februar 2007. Bylaug bliver ved til der er hul igennem Tambohus Bylaug

Læs mere

Vores BORNHOLM. 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle. 7 Charlotte Berg fra banken til banen

Vores BORNHOLM. 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle. 7 Charlotte Berg fra banken til banen Vores BORNHOLM 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle 7 Charlotte Berg fra banken til banen 8 Bornholms rovfugleshow - bliv dus med fuglene 10 gratis køreundervisning til endnu

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Holbæks styrke byen og oplandet

Holbæks styrke byen og oplandet Nr. 14 juni 2011 Holbæk skal satse på iværksætterne... Holbæk er en by med muligheder... Teaterfolk har meget at tilbyde erhvervslivet... Seas-NVE holder fast i Svinninge og Haslev... Tæt på de gode råvarer

Læs mere

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst Vores Bornholm 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst 13 Andreas Jørgensen Først genoptræning - så gennembrud 12 Mærk naturen og kunsten

Læs mere

Forandringens vinde blæser fra øst

Forandringens vinde blæser fra øst N y h e d s b rev ti l LO s amter og sektio ner #6 / Juni 2000 LO og DA enige om formidlingscentre....... side 3 Men de nye enheder skal placeres så tæt som muligt på de lokale koordinationsudvalg i kommunerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

Ø stjyllands statsfæ n g s e l

Ø stjyllands statsfæ n g s e l C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 30 I 10. årgang I November 2006 Grundfos inden for murene Den 2. oktober 2006 indviede justitsminister Lene Espersen Statsfængslet Østjylland uden for Horsens, som

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere