Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore"

Transkript

1 Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore

2 Kolofon Hæftets formål er at give læserne et overordnet og kortfattet indtryk af de muligheder, der er på offshore olie- og gasmarkedet samt et indtryk af, hvordan leverandører kan kvalificere sig til dette marked. Delprojekt Offshore Supply begyndte 1. marts 2010, hvor udvalgte operatører blev interviewet om deres krav til leverandører. Resultaterne blev gennemanalyseret og konverteret til værktøjer, der medvirker til at gøre sektoren mere transparent og gør det overskueligt at kvalificere sig som leverandør. Den 28. februar 2013 afsluttes delprojekt Offshore Supply med udarbejdelse af dette hæfte, der er trykt i et oplag på 500 stk. Desuden er der udarbejdet et omfattende kompendium til brug for erhvervsfremmeaktører og rådgivere og til brug for selvstudium for virksomheder. Det anbefales, at kompetenceudviklingsprocessen i virksomheder støttes af rådgivende konsulenter med erfaring fra offshore olie- og gasbranchen. Partnerne i Offshore Supply: Bureau Veritas: Forskning og udvikling Force Technology: Implementering og test af værktøjer med pilotvirksomheder Esbjerg Erhvervsudvikling: Indledende kontakt og screening af pilotvirksomheder Varde Erhvervs- og Turistråd: Indledende kontakt og screening af pilotvirksomheder Tønder Kommunes Erhvervsforum: Indledende kontakt og screening af pilotvirksomheder Offshore Center Danmark: Projektkoordinator for Energi på havet DS Håndværk & Industri: Indledende kontakt og screening af pilotvirksomheder Business Kolding: Delprojektleder for Offshore Supply Design & produktion: Jan C Design & Kommunikation Februar 2013

3 Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore Har du tænkt på offshore olie- og gasbranchen og mulighederne for din virksomhed? Er din virksomhed allerede inde på offshoremarkedet, men har den et ønske om vækst på dette marked nationalt og internationalt? Din virksomhed står måske foran at kunne udvide sine forretninger i mange år frem ved at levere til offshorebranchen, hvis du kan tilbyde nogle af de produkter, som branchen har behov for. Der er et væld af muligheder, og det er forudsagt, at offshore olie- og gasbranchen i Danmark vil kunne vokse med mange tusinde beskæftigede i løbet af få år.

4 Interessant læsning og nyttige værktøjer for virksomheder der vil offshore Offshore Supply - udviklingsværktøj for leverandører til offshore olie og gas Kompendium Offshore Center Danmark tilbyder et kompendium med værktøjer, der effektivt kan hjælpe din virksomhed med at indtræde på offshoremarkedet. Flere virksomheder har allerede skaffet ordrer hjem ved hjælp af værktøjerne. Virksomhederne, som enten ikke havde haft noget at gøre med eller kun havde gjort beskedne forretninger inden for offshorebranchen, var tilknyttet delprojektet Offshore Supply, som hjalp dem med at opkvalificere sig til offshorebranchens hårde krav. Offshore Supplys hjemmeside, offshore-supply.dk, er åben for alle interesserede og indeholder et selvevalueringsværktøj, der kan give dig en idé om din virksomheds parathed til offshorebranchen, men vil du helt dybt ind i emnet, anbefaler vi, at du rekvirerer kompendiet. Kompendiet er også af interesse for erhvervsfremmeaktører og rådgivere.

5 Kompetencehjulet overordnet værktøj Kompendiets overordnede værktøj, Kompetencehjulet, bruges til at undersøge, i hvilken grad din virksomhed er klar til offshorebranchen. Kompetencehjulet peger på de 27 områder, hvor din virksomhed kan have brug for at udvikles og kvalificeres. Områderne er opdelt i fem hovedområder, som skal beherskes i mindre eller større grad, hvis man ønsker at træde ind i sektoren. Ledelse Bestyrelse Forretningsplan Mission Markedsanalyse Performancemåling Værditilbud/produkt Kernekompetence Kritiske relationer Leverandørrolle Synlighed Personlige relationer Tilstedeværelse Profil i databaser Renomme Markedsføring Ressourceplatform Netværkssamarbejde Organisation Leverandører Økonomisk robusthed Kundeplatform IT-platform Track record Love, normer, standarder Generelle lovkrav Produktlovgivning Kundekrav Forsikring Kvalitetsledelsessystem Miljøledelsessystem Arbejdsmiljøsystem 27 områder der kvalificerer virksomheden til offshore Besøg og test din virksomhed!

6 handlinger besluttes i forhold til forretningsplanen. mulighederne byder sig. Forsikring og risikostyring Udvikling og innovation På hvilken måde er I parate til hurtigt at kunne agere, når nye muligheder opstår? Kvalificeringsguider og vejledninger Til Kompetencehjulet hører kvalificeringsguider, der kan inspirere til yderligere at udvikle kompetencer på individuelle områder, der kan være relevante for offshore. Kvalificeringsguiderne hører til de 27 områder, som for eksempel drejer sig om, hvordan en virksomheds bestyrelse bør fungere, om forretningsplan, kernekompetencer med videre. Desuden er der vejledninger til, hvordan de enkelte kvalificeringsguider skal bruges samt en handleplan, der skal holde styr på processen. Ark Nr.: 2.3 Firma: 1 score: 2 score ønske: 3 score resultat: Opdateret den: Leverandørrolle enerel beskrivelse irksomhedens opfattelse af sig selv i orhold til leverandørrollen. For eksempel: Standardvarer, efter katalog Traditionel, efter ordre Udviklingsstrategisk Partnerskabsbaseret tionale somheden bør være bevidst om, hvor befinder sig/vil befinde sig og idig være bevidst om de kompetencer, ræves fremadrettet. s og implementering virksomhedens typebestemmelse - øres med udgangspunkt i wvejledningen og præciseres. åbnes op for en nuancering af temmelsen af den enkelte erandør. tiver t giver et overblik over dens primærrolle, og samtidig tryk af det pres, som den oplever fra omverdenen. virksomheden afklare mangler på kompetence og Svar på spørgsmålene herunder - de karakteriserer virksomheden ca. 80% Sælger i standardprodukter/ydelser efter katalog og hvilke? Sælger I standardprocesser efter kundespecificerede tegninger, som traditionel leverandør og evt. hvilke? Udvikler I kundetilpassede processer, systemer eller løsninger og evt. hvilke? Produkter eller processer udviklet i samarbejde med kunderne Definer graden af koordination med kunderne for eksempel lav, medium, høj, meget høj Hvilke læringsprocesser har I typisk med kunderne? Hvilke pres for udvikling oplever I direkte og indirekte i den daglige kontakt med leverandører, kunder og andre? Hvilken primær leverandørrolle stiler I efter? Hvilke kompetencer kan især forbedre jeres performance i forhold til vigtige kunder og leverandører? Etabler for eksempel en VIP-gruppe med få deltagere. Gruppen arbejder derefter med opgaven og præsenterer resultatet i plenum for feedback og evt. justering. Derefter indarbejdes resultatet. Se vejledning 2.3a Ark Nr.: 1.5 Firma: 1 score: 2 score ønske: 3 score resultat: Opdateret den: Værktøjet bør anvendes af et forum, som tilsammen har ansvaret for virksomhedens processer - typisk virksomhedens vigtigste ledelsesgruppen. Se vejledning 1.5a. processer : Performancemålinger Gennemgå følgende for Generel beskrivelse Viser i et cockpit hvordan virksomheden måler sin position og trend i forhold til strategier og mål samt krav til processer. Rationale Ved hjælp af de rigtige målepunkter og standarder for performance synliggøres fremdrift, og der kan sættes ind på de rigtige områder. Proces og implementering * Man identificerer og opskriver eksisterende, overordnede nøgletal og indikatorer, sådan som de anvendes af ledelse og bestyrelse. * Man fastlægger virksomhedens vigtigste processer og fremstiller en skitse over, hvordan de spiller sammen. * For hver proces fastlægges performancekriterier. Eksisterende nøgletal og indikatorer tilknyttes de mest relevante processer - de meget overordnede typisk til en ledelsesproces. Perspektiver * Metoden stimulerer virksomheden til at basere handlinger på facts. * Metoden lægger en af grundstenene til et ISO 9001 certificerbart system. * Metoden kan udbygges til balanced scorecard. Proces: Angiv navn på processen (for eksempel P1: Salg, P2: Udvikling, P3: Produktion) Performanceindikatorer: Et eller flere tal som måler processen (for eksempel antal nyheder i år, succes) Målemetode: Hvordan det gøres op (for eksempel antal nye produktnumre frigjort til salg) Aktuelle værdier /trend: Hvor starter vi, og hvilken vej går det lige nu? (for eksempel 4 i 2009, 10 i 2010 =ekspansion) Target/mål: Hvad skal der til, for at det går godt? (for eksempel 15 i 2011 og 20 i 2012) P1: P2: P3: P4: P5: P6: Ark Nr.: 3.1 Firma: Personlige relationer Generel beskrivelse Relationer til personer i og omkring forretningsområdet som vil være opmærksomme på muligheder, når de opstår, og som vil anbefale virksomheden. Rationale På offshoremarkedet er det vigtigt at have gode forbindelser til personer, der kan virke som døråbnere. Proces og implementering Det vigtige er at få identificeret de kredse eller personer, der kan hjælpe firmaet, samt at sørge for at de pågældende har et opdateret kendskab til virksomheden og dens strategi. Perspektiver Gennem analysen identificeres personer, som man skal gøre en indsats for at gøre til ambassadører, og der udveksles ideer eller planer for, hvordan man går frem. Svar på spørgsmålene herunder: Har ledelsen personligt kendsk offshore gennem personlige relationer, familie etc.? Deltager nogen fra ledelsen akt typiske business-kredse, for eksempel loger, golf etc.? Er der medarbejdere, som fra tidligere jobs eller andet har relationer til personer med Ark Nr.: 4.2 Firma: 1 score: 2 score ønske: 3 score resultat: Opdateret den: Organisation Generel beskrivelse Matcher ressourcerne den nuværende situation, og kan virksomheden gennemføre de landvindinger, den gerne vil opnå inden for offshore? Rationale Organisationen bør bestå af et hensigtsmæssigt mix af personer og kompetencer og bør vælge en organisatorisk form og kultur, som støtter hensigten. Proces og implementering Forretningsplan, SWOT analyser og input fra bestyrelse anvendes her. Mangler i organisationen findes ved hjælp af spørgsmålene. Prioritering og timing af Svar på spørgsmålene herunder Virksomheden har valgt at satse på offshoremarkedet. I hvor høj grad er dette kulturelt og værdimæssigt foreneligt med den eksisterende forretning? * IT, ordrebehandling og Q-systemer * Forståelse af forretningsværdi * Organisationsstruktur og kultur * Beslutningsmønstre og dynamik Kan offshore leve her, eller er et (delvist) spin-out den bedste løsning? En række funktioner bliver erfaringsmæssigt udfordret i forbindelse med en virksomheds vækst i offshore. Hvordan håndteres disse generelt? Er I klar på disse områder, for eksempel: QHSE og dokumentation Salg og marketing Etabler for eksempel en VIP-gruppe med få deltagere. Gruppen arbejder derefter med opgaven og præsenterer resultatet i plenum for feedback og evt. justering. Derefter træffes nødvendige beslutninger. indflydelse? Er der gjort noget for at oprethol kontakter som nævnt ovenfor? Er der gjort noget for at de kende firmaets tilbud? Har firmaet noget at tilbyde ovenstående personer i deres professionelle position? Er der kendskab til personlige forhold, som virker hindrende? Er der kendskab til, hvem der er konkurrenternes ambassadører? Anvendes sociale medier til at opbygge og opretholde kontakter - for eksempel LinkedIn? Perspektiver Logistik, dynamik i flow og ressourcer En organisation, som er trimmet i tide, gør virksomheden klar til at agere, når

7 Ind på offshoremarkedet Hvad man skal i gang med i forhold til offshoremarkedet afhænger naturligvis af erfaringsgrundlaget. Måske har virksomheden allerede erfaringer inden for offshore, men man ønsker at finde nye kunder. Offshorebranchen har høje krav til effektivitet, sikkerhed, certificeringer og dokumenteret kvalitet. Men konkurrencen er typisk størst, der hvor kravene er mindst skrappe, hvilket kan være en god grund til at søge hen, hvor kravene er skrappe, hvis man har i sinde at leve op til dem. Konkurrencen er typisk størst, der hvor kravene er mindst skrappe 1 score: 2 score ønske: 3 score resultat: Opdateret den: brainstorming. Etabler for eksempel en VIP-gruppe med få deltagere, eller inddrag større dele af virksomheden i en Støt de personer som har mulighed for at benytte eller udvikle personlige relationer til gavn for virksomheden. ab til ivt i de r Ark Nr.: 4.4 Firma: 1 score: 2 score ønske: 3 score resultat: Opdateret den: Økonomisk robusthed Svar på spørgsmålene herunder: Etabler for eksempel en VIP-gruppe med få deltagere. Gruppen arbejder derefter med opgaven og Generel beskrivelse Er der økonomisk råderum til at håndtere problemer, forsinkelser og justeringer af forretningsplanen? Rationale Der må hos kunden ikke opstå tvivl om virksomhedens engagement og vilje til at nå målet uanset at "båden måtte gynge lidt". Proces og implementering Opret økonomiske milepæle. Disse bør følges op af for eksempel økonomichefen. Ligeledes bør der måles på, om virksomhedens kvalitet og betalingsevne hos kunderne overholder de udstukne politikker. Perspektiver Hvilke progressive varslingsmetoder anvender virksomheden for at undgå overraskelser i forhold til økonomi? Hvilke foranstaltninger foretages, hvis der opstår kritiske omstændigheder, der påvirker indtjeningen på kort sigt? Er der taget en strategisk beslutning om at gå ind på offshoremarkedet, og er der råd til fiasko? Hvis målet ikke nås, vil det så gå ud over medarbejderne og øvrige vækstmuligheder? Hvilke nøgleparametre styres der efter, for eksempel: Likviditetsgrad, soliditetsgrad? Har egenkapitalens forrentning de sidste 3 år været tilfredsstillende, og hvorfor eller hvorfor ikke? Har virksomheden adgang til kapital, præsenterer resultatet i plenum for feedback og evt. justering. Derefter indarbejdes resultatet.

8 Det danske offshoremarked Langt de fleste underleverandører til offshorebranchen i Danmark er virksomheder med under 250 ansatte, og mere end en tredjedel har kun 1-10 ansatte. De leverer produkter og services direkte eller indirekte til koncessionshaverne i Nordsøen, men der er også leverandører af forskning, udvikling, uddannelse, rådgivning og så videre, som er lige så uundværlige for optimeringen af olie-og gasproduktionen som de øvrige leverandører. Der produceres årligt olie & gas for over kr. 50 milliarder i Danmark. Hertil kommer en omsætning hos underleverandørerne på ca. kr. 15 milliarder Dan-Equip A/S SubCPartner ken RIVAL ALECTIA A/S Carl Backs A/S VSB Industri- og Stålmontage A/S Virtual Lab ApS A.P. Møller - Mærsk A/S Rolf Schmidt Industri Plast IELS WINTHER & CO. ntd offshore A/S JEVI A/S Desmi Ro-Clean A/S IAC Nordic A/S Esbjerg Havn Seacon EFD Induction GasDetect Masava Kemi ApS HYTOR A/S Accoat A/S Dan Vals A/S PN Erichsen Foga Aps BaltShip A/S A/S Løgstrup-Steel Gardit A/S Hess Denmark ApS Løvenborg A/S Ramboll Oil & Gas Danfoss Oil & Gas A/S Oilpower Hydraulics eknik A/S Blaaholm A/S CT Offshore A/S EP TOOLS HG Electric A/S Orbicon A/S Peter Harbo A/S Sihm Højtryk A/S deugro Danmark A/S Alflow Scandinavia as ejse Teknik A/S A/S Hvide Sande Skibs- og Baadbyggeri H. J. Hansen Recycling Esvagt A/S Emco Controls A/S Maersk Training Esbjerg A/S LHJ Consult A Pon Power A/S Comtec Int. A/ JUTLANDIA Terminal A/S HH-Consult A Arc A/S NIE

9 Ca flere beskæftigede i 2020 Rivende teknologisk udvikling Hvornår de sidste danske oliereserver bliver hentet op fra Nordsøen vides ikke præcist. Den rivende teknologiske udvikling betyder, at reserver, som ikke tidligere har kunnet udvindes, bliver mulige at udvinde. Tidspunktet for afslutningen af det danske olieeventyr afhænger også af udviklingen i pris og efterspørgsel, men olie- og gasproduktionen i Danmark vil være omfattende i mange år frem. Hvis det skal lykkes for mindre og mellemstore virksomheder inden for olie- og gassektoren i Danmark at beskæftige flere tusinde yderligere mennesker i 2020, kan det naturligvis kun ske gennem hårdt og målrettet arbejde for at tilpasse og udvikle virksomhedernes kvalifikationer især inden for kvalitet, miljø, sikkerhed, processer og dokumentation. tic Group /S Industry Ltd. S Persolit A/S Blunico Beta Instruments ApS Virtual Lab ApS A.P. Møller - Mærsk Calsep A/S Carl Backs A/S COPCO A/S LS WINTHER & CO. LOGSTOR A/S Furmanite A/S Roxtec ApS Bolt Specialisten Aps Dalhof ApS Dan Vals A/S C&P Inspection A/S EUC Vest C.K. Environment A/S Dan-Equip A/S COWI Knud E. Hansen A/S HKJ Offshore Solutions Tyrolit A/S Origo Solutions DK ApS PN Erichsen Sanistål A/S Danish Marine & Offshore Group Esbjerg Oiltool A/S Rope Access DESMI A/S DAN-EX Electric A/S Dogis A/S Emco Controls A/S Heco Filtration A/S YIT A/S FH Contractors Lauritzen Offshore Servi Semco Maritime DONG E&P A/S Danoil Exploration A/S A/S Jakob Albertsen Dansk Svejse Teknik A/S IOP Marine A/S Endress+Hause Koors Engineering ApS Lund Ski Danperform Consulting Sturnus Engineering ApS Valtor Offshore A/S IAT Base & Energy Madsens Maskinfabrik A

10 Internationale muligheder De internationale muligheder er langt, langt større end mulighederne i Danmark og vil med sikkerhed blive endnu større i fremtiden. Eftersøgningen efter olie og gas bliver også internationalt stadig mere intensiv, og de danske underleverandører i offshore olie- og gassektoren skal i høj grad tænke internationalt, hvis virksomhederne skal vækste. Men de danske un- derleverandørers niveau med hensyn til kompetencer, kvalitet og teknologi samt deres imponerende know-how angående sikkerhed og miljø er et temmelig godt springbræt til nye markeder uden for Danmark. Der, hvor mulighederne ligger, er inden for højteknologiske og videnintensive produkter, løsninger og services af meget høj kvalitet, og der er global efterspørgsel. I kompendiet kan du læse om udvalgte offshore olie- og gasmarkeder

11 Nye forretningsmuligheder Husk at rydde op! Nye forretningsmuligheder vil opstå, som danske underleverandører vil kunne få glæde af. Inden længe skal en hel del udstyr udskiftes eller opdateres, fordi flere af olie- og gasplatformene er forholdsvis nedslidte og i nogle tilfælde forældede. Den løbende udfordring med indvinding af olie og gas vil også gøre det nødvendigt at effektivisere eksisterende brønde ved hjælp af nye teknologier, der kan få dem til at udvinde olien og gassen mere effektivt. Læs også Vædikædeanalysen på Dekommissionering Et andet sikkert fremtidsperspektiv er, at efterhånden som produktionen af olie og gas reduceres i Nordsøen i løbet af de næste år, skal et stort antal olie- og gasplatforme tages ud af drift og ophugges også kaldet dekommissionering - på en sikker og miljøvenlig måde. Danske virksomheder har et højt sikkerhedsniveau og miljøniveau, som burde gøre dem i stand til at tage en del af markedet for dekommissionering.

12 Af kompendiet fremgår flere relevante netværk og events for olieog gasbranchen Netværk og begivenheder Netværkene inden for offshore kan være meget fordelagtige. De er gode veje til at komme i nærheden af potentielle kunder, fordi din virksomhed kan gøre sig synlig de rigtige steder. Der findes mange netværk og foreninger inden for offshorebranchen, og offshorekompendiet indeholder beskrivelser af konkrete netværk og alliancer, som man kan blive en del af, og hvor man kan finde partnere. Partnerskaber kan være vejen til, at virksomheder fokuserer på deres kernekompetencer og sammen finder ud af, hvordan de kan møde kundernes behov. Og kunderne har ofte brug for at få løst større opgaver, hvor det er nødvendigt, at flere virksomheder går sammen og tilbyder komplette løsninger. Kompendiet indeholder også en liste over multinationale offshorenetværk med begivenheder, der kan være værd at deltage i, når man er klar til at bevæge sig ud over det danske marked.

13 Håndbog om dansk olie og gas internationalisering Offshorekompendiet anbefaler desuden håndbogen Dansk Olie og Gas Internationalisering og Offshore HR-guide, hvis målgruppe er danske virksomheder, der er etablerede på det danske marked og som måske også allerede er involverede i internationale projekter, men som er interesserede i enten at komme ud på det internationale marked eller i at udvide deres aktiviteter uden for Danmark. Offshoremarkederne i blandt andet Angola, Brasilien, Norge og Grønland efterspørger ekspertise Konference 20. maj 2010 Olie/Gas Dansk Olie og Gas - Internationalisering Dertil indeholder rapporten information om erhvervsforhold i Grønland, den norske olie- og gasindustri, den brasilianske olie- og gasindustri samt en analyse af den britiske energi- og miljøsektor.

14 Opkvalificering Delprojektet Offshore Supply har som en del af projektet haft en række virksomheder gennem en opkvalificeringsrunde med udvalgte fokusområder for at hjælpe dem ind på markedet for leverancer til offshoreindustrien. Sihm Højtryks indehaver, Frank Sihm, og Produktchef Peter Dahlgaard: Vi har fået en større selvforståelse omkring vores virksomhed og vores processer. Vi kendte start- og slutpunktet, men det var rejsen mellem de to punkter, der gjorde, at vi udviklede os. Gennem Offshore Supply er vores netværk blevet udvidet betragteligt. Det er lykkedes os at få indført ISO kvalitetsledelsessystem. Projektet har hjulpet os til at styrke vores kompetencer og netværk. Per M. Kristensen, Salgschef, Dansk Rustfri Kolding A/S: Det vigtigste, vi indtil videre har opnået ved deltagelse i projektet, er: Vi er på vej mod ISO 9001-certificering og forventer at blive certificeret i første halvår Herefter vil vi registreres i Achilles og bør dermed kunne tiltrække offshorekunder. Vi har beskrevet vores forretningsplan og har nu værktøj til at udvikle den fremadrettet. Søren Olesen, Salgschef ventilatorer, Moldow A/S Gennem projektet har vi fået større fokus på de indsatsområder, der skal være styr på, for at man kan sælge ventilatorer til offshoremarkedet.

15 Henrik B. Jeppesen, Administrerende direktør Linatech A/S: Ved hjælp af Business Model Generation har vi fået kvantificeret hvilke krav, der stilles for at komme i betragtning på offshoremarkedet. Derfor er vi målrettet gået efter en certificering i henhold til ISO9001 det tog 6 måneder. Projekt har givet os et godt netværk af danske virksomheder, som vil samme vej. Jeg er sikker på, at netværket vil hjælpe os til hurtigere at opnå ordrer. Vi overvejer nu, om offshore skal være et helt nyt forretningsområde for virksomheden. Elsebeth Fogh, CEO & HR manager, Global Partner Group: Gennem projektet har vi fået afklaret vores placering i værdikæden og spidsformuleret vores leverandørrolle i forhold til offshorekunderne. Det har hjulpet os til at skaffe en ny, stor international kunde. Business Model Generation-kurset hos Force var meget inspirerende, og vi har benyttet det til arbejdet med vores internationale vækststrategi. Henning Nielsen, indehaver af og administrerende direktør for ABTEK International ApS: Netværket er det absolut væsentligste bidrag set med vores øjne. Det er vores erfaring, at et godt netværk er bedre end 10 sælgere i 10 forskellige indkøbsafdelinger! Vi har fået styr på en lange række ledelsesmæssige aspekter og forventer blandt andet en ISO 9001-certificering i løbet af første kvartal Vi har søgt og fået bevilget en videnkupon, der anvendes til udvikling af forretningsplan og forretningsområder. Ligeledes har vi gennem projektet modtaget de første forespørgsler fra offshoremarkedet. Vi har fået værktøjer, der sætter os i stand til bedre at styre vores produktion og reducere spild.

16 Offshore Center Danmark Dokvej 3, 6700 Esbjerg

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog HVORDAN? Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDA Håndbog 2 Offshore - hvordan? Håndbog Offshore - hvordan?

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

VÆKST OG UDVIKLING OPDAG UDVIKLINGS- MULIGHEDERNE I DIN VIRKSOMHED. Vi kombinerer erfaring og internationalt netværk med et tæt samarbejde.

VÆKST OG UDVIKLING OPDAG UDVIKLINGS- MULIGHEDERNE I DIN VIRKSOMHED. Vi kombinerer erfaring og internationalt netværk med et tæt samarbejde. Ny trend Fokuser på grundlaget for ledelsesbeslutninger DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Dansk erhvervsliv Vækstmuligheder og udfordringer i Danmark Forbered jer Benarbejde sikrer succesfuldt

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Innovationsprocessen. Markedsintroduktion DI SÅDAN

Innovationsprocessen. Markedsintroduktion DI SÅDAN DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere