Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore"

Transkript

1 Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore

2 Kolofon Hæftets formål er at give læserne et overordnet og kortfattet indtryk af de muligheder, der er på offshore olie- og gasmarkedet samt et indtryk af, hvordan leverandører kan kvalificere sig til dette marked. Delprojekt Offshore Supply begyndte 1. marts 2010, hvor udvalgte operatører blev interviewet om deres krav til leverandører. Resultaterne blev gennemanalyseret og konverteret til værktøjer, der medvirker til at gøre sektoren mere transparent og gør det overskueligt at kvalificere sig som leverandør. Den 28. februar 2013 afsluttes delprojekt Offshore Supply med udarbejdelse af dette hæfte, der er trykt i et oplag på 500 stk. Desuden er der udarbejdet et omfattende kompendium til brug for erhvervsfremmeaktører og rådgivere og til brug for selvstudium for virksomheder. Det anbefales, at kompetenceudviklingsprocessen i virksomheder støttes af rådgivende konsulenter med erfaring fra offshore olie- og gasbranchen. Partnerne i Offshore Supply: Bureau Veritas: Forskning og udvikling Force Technology: Implementering og test af værktøjer med pilotvirksomheder Esbjerg Erhvervsudvikling: Indledende kontakt og screening af pilotvirksomheder Varde Erhvervs- og Turistråd: Indledende kontakt og screening af pilotvirksomheder Tønder Kommunes Erhvervsforum: Indledende kontakt og screening af pilotvirksomheder Offshore Center Danmark: Projektkoordinator for Energi på havet DS Håndværk & Industri: Indledende kontakt og screening af pilotvirksomheder Business Kolding: Delprojektleder for Offshore Supply Design & produktion: Jan C Design & Kommunikation Februar 2013

3 Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore Har du tænkt på offshore olie- og gasbranchen og mulighederne for din virksomhed? Er din virksomhed allerede inde på offshoremarkedet, men har den et ønske om vækst på dette marked nationalt og internationalt? Din virksomhed står måske foran at kunne udvide sine forretninger i mange år frem ved at levere til offshorebranchen, hvis du kan tilbyde nogle af de produkter, som branchen har behov for. Der er et væld af muligheder, og det er forudsagt, at offshore olie- og gasbranchen i Danmark vil kunne vokse med mange tusinde beskæftigede i løbet af få år.

4 Interessant læsning og nyttige værktøjer for virksomheder der vil offshore Offshore Supply - udviklingsværktøj for leverandører til offshore olie og gas Kompendium Offshore Center Danmark tilbyder et kompendium med værktøjer, der effektivt kan hjælpe din virksomhed med at indtræde på offshoremarkedet. Flere virksomheder har allerede skaffet ordrer hjem ved hjælp af værktøjerne. Virksomhederne, som enten ikke havde haft noget at gøre med eller kun havde gjort beskedne forretninger inden for offshorebranchen, var tilknyttet delprojektet Offshore Supply, som hjalp dem med at opkvalificere sig til offshorebranchens hårde krav. Offshore Supplys hjemmeside, offshore-supply.dk, er åben for alle interesserede og indeholder et selvevalueringsværktøj, der kan give dig en idé om din virksomheds parathed til offshorebranchen, men vil du helt dybt ind i emnet, anbefaler vi, at du rekvirerer kompendiet. Kompendiet er også af interesse for erhvervsfremmeaktører og rådgivere.

5 Kompetencehjulet overordnet værktøj Kompendiets overordnede værktøj, Kompetencehjulet, bruges til at undersøge, i hvilken grad din virksomhed er klar til offshorebranchen. Kompetencehjulet peger på de 27 områder, hvor din virksomhed kan have brug for at udvikles og kvalificeres. Områderne er opdelt i fem hovedområder, som skal beherskes i mindre eller større grad, hvis man ønsker at træde ind i sektoren. Ledelse Bestyrelse Forretningsplan Mission Markedsanalyse Performancemåling Værditilbud/produkt Kernekompetence Kritiske relationer Leverandørrolle Synlighed Personlige relationer Tilstedeværelse Profil i databaser Renomme Markedsføring Ressourceplatform Netværkssamarbejde Organisation Leverandører Økonomisk robusthed Kundeplatform IT-platform Track record Love, normer, standarder Generelle lovkrav Produktlovgivning Kundekrav Forsikring Kvalitetsledelsessystem Miljøledelsessystem Arbejdsmiljøsystem 27 områder der kvalificerer virksomheden til offshore Besøg og test din virksomhed!

6 handlinger besluttes i forhold til forretningsplanen. mulighederne byder sig. Forsikring og risikostyring Udvikling og innovation På hvilken måde er I parate til hurtigt at kunne agere, når nye muligheder opstår? Kvalificeringsguider og vejledninger Til Kompetencehjulet hører kvalificeringsguider, der kan inspirere til yderligere at udvikle kompetencer på individuelle områder, der kan være relevante for offshore. Kvalificeringsguiderne hører til de 27 områder, som for eksempel drejer sig om, hvordan en virksomheds bestyrelse bør fungere, om forretningsplan, kernekompetencer med videre. Desuden er der vejledninger til, hvordan de enkelte kvalificeringsguider skal bruges samt en handleplan, der skal holde styr på processen. Ark Nr.: 2.3 Firma: 1 score: 2 score ønske: 3 score resultat: Opdateret den: Leverandørrolle enerel beskrivelse irksomhedens opfattelse af sig selv i orhold til leverandørrollen. For eksempel: Standardvarer, efter katalog Traditionel, efter ordre Udviklingsstrategisk Partnerskabsbaseret tionale somheden bør være bevidst om, hvor befinder sig/vil befinde sig og idig være bevidst om de kompetencer, ræves fremadrettet. s og implementering virksomhedens typebestemmelse - øres med udgangspunkt i wvejledningen og præciseres. åbnes op for en nuancering af temmelsen af den enkelte erandør. tiver t giver et overblik over dens primærrolle, og samtidig tryk af det pres, som den oplever fra omverdenen. virksomheden afklare mangler på kompetence og Svar på spørgsmålene herunder - de karakteriserer virksomheden ca. 80% Sælger i standardprodukter/ydelser efter katalog og hvilke? Sælger I standardprocesser efter kundespecificerede tegninger, som traditionel leverandør og evt. hvilke? Udvikler I kundetilpassede processer, systemer eller løsninger og evt. hvilke? Produkter eller processer udviklet i samarbejde med kunderne Definer graden af koordination med kunderne for eksempel lav, medium, høj, meget høj Hvilke læringsprocesser har I typisk med kunderne? Hvilke pres for udvikling oplever I direkte og indirekte i den daglige kontakt med leverandører, kunder og andre? Hvilken primær leverandørrolle stiler I efter? Hvilke kompetencer kan især forbedre jeres performance i forhold til vigtige kunder og leverandører? Etabler for eksempel en VIP-gruppe med få deltagere. Gruppen arbejder derefter med opgaven og præsenterer resultatet i plenum for feedback og evt. justering. Derefter indarbejdes resultatet. Se vejledning 2.3a Ark Nr.: 1.5 Firma: 1 score: 2 score ønske: 3 score resultat: Opdateret den: Værktøjet bør anvendes af et forum, som tilsammen har ansvaret for virksomhedens processer - typisk virksomhedens vigtigste ledelsesgruppen. Se vejledning 1.5a. processer : Performancemålinger Gennemgå følgende for Generel beskrivelse Viser i et cockpit hvordan virksomheden måler sin position og trend i forhold til strategier og mål samt krav til processer. Rationale Ved hjælp af de rigtige målepunkter og standarder for performance synliggøres fremdrift, og der kan sættes ind på de rigtige områder. Proces og implementering * Man identificerer og opskriver eksisterende, overordnede nøgletal og indikatorer, sådan som de anvendes af ledelse og bestyrelse. * Man fastlægger virksomhedens vigtigste processer og fremstiller en skitse over, hvordan de spiller sammen. * For hver proces fastlægges performancekriterier. Eksisterende nøgletal og indikatorer tilknyttes de mest relevante processer - de meget overordnede typisk til en ledelsesproces. Perspektiver * Metoden stimulerer virksomheden til at basere handlinger på facts. * Metoden lægger en af grundstenene til et ISO 9001 certificerbart system. * Metoden kan udbygges til balanced scorecard. Proces: Angiv navn på processen (for eksempel P1: Salg, P2: Udvikling, P3: Produktion) Performanceindikatorer: Et eller flere tal som måler processen (for eksempel antal nyheder i år, succes) Målemetode: Hvordan det gøres op (for eksempel antal nye produktnumre frigjort til salg) Aktuelle værdier /trend: Hvor starter vi, og hvilken vej går det lige nu? (for eksempel 4 i 2009, 10 i 2010 =ekspansion) Target/mål: Hvad skal der til, for at det går godt? (for eksempel 15 i 2011 og 20 i 2012) P1: P2: P3: P4: P5: P6: Ark Nr.: 3.1 Firma: Personlige relationer Generel beskrivelse Relationer til personer i og omkring forretningsområdet som vil være opmærksomme på muligheder, når de opstår, og som vil anbefale virksomheden. Rationale På offshoremarkedet er det vigtigt at have gode forbindelser til personer, der kan virke som døråbnere. Proces og implementering Det vigtige er at få identificeret de kredse eller personer, der kan hjælpe firmaet, samt at sørge for at de pågældende har et opdateret kendskab til virksomheden og dens strategi. Perspektiver Gennem analysen identificeres personer, som man skal gøre en indsats for at gøre til ambassadører, og der udveksles ideer eller planer for, hvordan man går frem. Svar på spørgsmålene herunder: Har ledelsen personligt kendsk offshore gennem personlige relationer, familie etc.? Deltager nogen fra ledelsen akt typiske business-kredse, for eksempel loger, golf etc.? Er der medarbejdere, som fra tidligere jobs eller andet har relationer til personer med Ark Nr.: 4.2 Firma: 1 score: 2 score ønske: 3 score resultat: Opdateret den: Organisation Generel beskrivelse Matcher ressourcerne den nuværende situation, og kan virksomheden gennemføre de landvindinger, den gerne vil opnå inden for offshore? Rationale Organisationen bør bestå af et hensigtsmæssigt mix af personer og kompetencer og bør vælge en organisatorisk form og kultur, som støtter hensigten. Proces og implementering Forretningsplan, SWOT analyser og input fra bestyrelse anvendes her. Mangler i organisationen findes ved hjælp af spørgsmålene. Prioritering og timing af Svar på spørgsmålene herunder Virksomheden har valgt at satse på offshoremarkedet. I hvor høj grad er dette kulturelt og værdimæssigt foreneligt med den eksisterende forretning? * IT, ordrebehandling og Q-systemer * Forståelse af forretningsværdi * Organisationsstruktur og kultur * Beslutningsmønstre og dynamik Kan offshore leve her, eller er et (delvist) spin-out den bedste løsning? En række funktioner bliver erfaringsmæssigt udfordret i forbindelse med en virksomheds vækst i offshore. Hvordan håndteres disse generelt? Er I klar på disse områder, for eksempel: QHSE og dokumentation Salg og marketing Etabler for eksempel en VIP-gruppe med få deltagere. Gruppen arbejder derefter med opgaven og præsenterer resultatet i plenum for feedback og evt. justering. Derefter træffes nødvendige beslutninger. indflydelse? Er der gjort noget for at oprethol kontakter som nævnt ovenfor? Er der gjort noget for at de kende firmaets tilbud? Har firmaet noget at tilbyde ovenstående personer i deres professionelle position? Er der kendskab til personlige forhold, som virker hindrende? Er der kendskab til, hvem der er konkurrenternes ambassadører? Anvendes sociale medier til at opbygge og opretholde kontakter - for eksempel LinkedIn? Perspektiver Logistik, dynamik i flow og ressourcer En organisation, som er trimmet i tide, gør virksomheden klar til at agere, når

7 Ind på offshoremarkedet Hvad man skal i gang med i forhold til offshoremarkedet afhænger naturligvis af erfaringsgrundlaget. Måske har virksomheden allerede erfaringer inden for offshore, men man ønsker at finde nye kunder. Offshorebranchen har høje krav til effektivitet, sikkerhed, certificeringer og dokumenteret kvalitet. Men konkurrencen er typisk størst, der hvor kravene er mindst skrappe, hvilket kan være en god grund til at søge hen, hvor kravene er skrappe, hvis man har i sinde at leve op til dem. Konkurrencen er typisk størst, der hvor kravene er mindst skrappe 1 score: 2 score ønske: 3 score resultat: Opdateret den: brainstorming. Etabler for eksempel en VIP-gruppe med få deltagere, eller inddrag større dele af virksomheden i en Støt de personer som har mulighed for at benytte eller udvikle personlige relationer til gavn for virksomheden. ab til ivt i de r Ark Nr.: 4.4 Firma: 1 score: 2 score ønske: 3 score resultat: Opdateret den: Økonomisk robusthed Svar på spørgsmålene herunder: Etabler for eksempel en VIP-gruppe med få deltagere. Gruppen arbejder derefter med opgaven og Generel beskrivelse Er der økonomisk råderum til at håndtere problemer, forsinkelser og justeringer af forretningsplanen? Rationale Der må hos kunden ikke opstå tvivl om virksomhedens engagement og vilje til at nå målet uanset at "båden måtte gynge lidt". Proces og implementering Opret økonomiske milepæle. Disse bør følges op af for eksempel økonomichefen. Ligeledes bør der måles på, om virksomhedens kvalitet og betalingsevne hos kunderne overholder de udstukne politikker. Perspektiver Hvilke progressive varslingsmetoder anvender virksomheden for at undgå overraskelser i forhold til økonomi? Hvilke foranstaltninger foretages, hvis der opstår kritiske omstændigheder, der påvirker indtjeningen på kort sigt? Er der taget en strategisk beslutning om at gå ind på offshoremarkedet, og er der råd til fiasko? Hvis målet ikke nås, vil det så gå ud over medarbejderne og øvrige vækstmuligheder? Hvilke nøgleparametre styres der efter, for eksempel: Likviditetsgrad, soliditetsgrad? Har egenkapitalens forrentning de sidste 3 år været tilfredsstillende, og hvorfor eller hvorfor ikke? Har virksomheden adgang til kapital, præsenterer resultatet i plenum for feedback og evt. justering. Derefter indarbejdes resultatet.

8 Det danske offshoremarked Langt de fleste underleverandører til offshorebranchen i Danmark er virksomheder med under 250 ansatte, og mere end en tredjedel har kun 1-10 ansatte. De leverer produkter og services direkte eller indirekte til koncessionshaverne i Nordsøen, men der er også leverandører af forskning, udvikling, uddannelse, rådgivning og så videre, som er lige så uundværlige for optimeringen af olie-og gasproduktionen som de øvrige leverandører. Der produceres årligt olie & gas for over kr. 50 milliarder i Danmark. Hertil kommer en omsætning hos underleverandørerne på ca. kr. 15 milliarder Dan-Equip A/S SubCPartner ken RIVAL ALECTIA A/S Carl Backs A/S VSB Industri- og Stålmontage A/S Virtual Lab ApS A.P. Møller - Mærsk A/S Rolf Schmidt Industri Plast IELS WINTHER & CO. ntd offshore A/S JEVI A/S Desmi Ro-Clean A/S IAC Nordic A/S Esbjerg Havn Seacon EFD Induction GasDetect Masava Kemi ApS HYTOR A/S Accoat A/S Dan Vals A/S PN Erichsen Foga Aps BaltShip A/S A/S Løgstrup-Steel Gardit A/S Hess Denmark ApS Løvenborg A/S Ramboll Oil & Gas Danfoss Oil & Gas A/S Oilpower Hydraulics eknik A/S Blaaholm A/S CT Offshore A/S EP TOOLS HG Electric A/S Orbicon A/S Peter Harbo A/S Sihm Højtryk A/S deugro Danmark A/S Alflow Scandinavia as ejse Teknik A/S A/S Hvide Sande Skibs- og Baadbyggeri H. J. Hansen Recycling Esvagt A/S Emco Controls A/S Maersk Training Esbjerg A/S LHJ Consult A Pon Power A/S Comtec Int. A/ JUTLANDIA Terminal A/S HH-Consult A Arc A/S NIE

9 Ca flere beskæftigede i 2020 Rivende teknologisk udvikling Hvornår de sidste danske oliereserver bliver hentet op fra Nordsøen vides ikke præcist. Den rivende teknologiske udvikling betyder, at reserver, som ikke tidligere har kunnet udvindes, bliver mulige at udvinde. Tidspunktet for afslutningen af det danske olieeventyr afhænger også af udviklingen i pris og efterspørgsel, men olie- og gasproduktionen i Danmark vil være omfattende i mange år frem. Hvis det skal lykkes for mindre og mellemstore virksomheder inden for olie- og gassektoren i Danmark at beskæftige flere tusinde yderligere mennesker i 2020, kan det naturligvis kun ske gennem hårdt og målrettet arbejde for at tilpasse og udvikle virksomhedernes kvalifikationer især inden for kvalitet, miljø, sikkerhed, processer og dokumentation. tic Group /S Industry Ltd. S Persolit A/S Blunico Beta Instruments ApS Virtual Lab ApS A.P. Møller - Mærsk Calsep A/S Carl Backs A/S COPCO A/S LS WINTHER & CO. LOGSTOR A/S Furmanite A/S Roxtec ApS Bolt Specialisten Aps Dalhof ApS Dan Vals A/S C&P Inspection A/S EUC Vest C.K. Environment A/S Dan-Equip A/S COWI Knud E. Hansen A/S HKJ Offshore Solutions Tyrolit A/S Origo Solutions DK ApS PN Erichsen Sanistål A/S Danish Marine & Offshore Group Esbjerg Oiltool A/S Rope Access DESMI A/S DAN-EX Electric A/S Dogis A/S Emco Controls A/S Heco Filtration A/S YIT A/S FH Contractors Lauritzen Offshore Servi Semco Maritime DONG E&P A/S Danoil Exploration A/S A/S Jakob Albertsen Dansk Svejse Teknik A/S IOP Marine A/S Endress+Hause Koors Engineering ApS Lund Ski Danperform Consulting Sturnus Engineering ApS Valtor Offshore A/S IAT Base & Energy Madsens Maskinfabrik A

10 Internationale muligheder De internationale muligheder er langt, langt større end mulighederne i Danmark og vil med sikkerhed blive endnu større i fremtiden. Eftersøgningen efter olie og gas bliver også internationalt stadig mere intensiv, og de danske underleverandører i offshore olie- og gassektoren skal i høj grad tænke internationalt, hvis virksomhederne skal vækste. Men de danske un- derleverandørers niveau med hensyn til kompetencer, kvalitet og teknologi samt deres imponerende know-how angående sikkerhed og miljø er et temmelig godt springbræt til nye markeder uden for Danmark. Der, hvor mulighederne ligger, er inden for højteknologiske og videnintensive produkter, løsninger og services af meget høj kvalitet, og der er global efterspørgsel. I kompendiet kan du læse om udvalgte offshore olie- og gasmarkeder

11 Nye forretningsmuligheder Husk at rydde op! Nye forretningsmuligheder vil opstå, som danske underleverandører vil kunne få glæde af. Inden længe skal en hel del udstyr udskiftes eller opdateres, fordi flere af olie- og gasplatformene er forholdsvis nedslidte og i nogle tilfælde forældede. Den løbende udfordring med indvinding af olie og gas vil også gøre det nødvendigt at effektivisere eksisterende brønde ved hjælp af nye teknologier, der kan få dem til at udvinde olien og gassen mere effektivt. Læs også Vædikædeanalysen på Dekommissionering Et andet sikkert fremtidsperspektiv er, at efterhånden som produktionen af olie og gas reduceres i Nordsøen i løbet af de næste år, skal et stort antal olie- og gasplatforme tages ud af drift og ophugges også kaldet dekommissionering - på en sikker og miljøvenlig måde. Danske virksomheder har et højt sikkerhedsniveau og miljøniveau, som burde gøre dem i stand til at tage en del af markedet for dekommissionering.

12 Af kompendiet fremgår flere relevante netværk og events for olieog gasbranchen Netværk og begivenheder Netværkene inden for offshore kan være meget fordelagtige. De er gode veje til at komme i nærheden af potentielle kunder, fordi din virksomhed kan gøre sig synlig de rigtige steder. Der findes mange netværk og foreninger inden for offshorebranchen, og offshorekompendiet indeholder beskrivelser af konkrete netværk og alliancer, som man kan blive en del af, og hvor man kan finde partnere. Partnerskaber kan være vejen til, at virksomheder fokuserer på deres kernekompetencer og sammen finder ud af, hvordan de kan møde kundernes behov. Og kunderne har ofte brug for at få løst større opgaver, hvor det er nødvendigt, at flere virksomheder går sammen og tilbyder komplette løsninger. Kompendiet indeholder også en liste over multinationale offshorenetværk med begivenheder, der kan være værd at deltage i, når man er klar til at bevæge sig ud over det danske marked.

13 Håndbog om dansk olie og gas internationalisering Offshorekompendiet anbefaler desuden håndbogen Dansk Olie og Gas Internationalisering og Offshore HR-guide, hvis målgruppe er danske virksomheder, der er etablerede på det danske marked og som måske også allerede er involverede i internationale projekter, men som er interesserede i enten at komme ud på det internationale marked eller i at udvide deres aktiviteter uden for Danmark. Offshoremarkederne i blandt andet Angola, Brasilien, Norge og Grønland efterspørger ekspertise Konference 20. maj 2010 Olie/Gas Dansk Olie og Gas - Internationalisering Dertil indeholder rapporten information om erhvervsforhold i Grønland, den norske olie- og gasindustri, den brasilianske olie- og gasindustri samt en analyse af den britiske energi- og miljøsektor.

14 Opkvalificering Delprojektet Offshore Supply har som en del af projektet haft en række virksomheder gennem en opkvalificeringsrunde med udvalgte fokusområder for at hjælpe dem ind på markedet for leverancer til offshoreindustrien. Sihm Højtryks indehaver, Frank Sihm, og Produktchef Peter Dahlgaard: Vi har fået en større selvforståelse omkring vores virksomhed og vores processer. Vi kendte start- og slutpunktet, men det var rejsen mellem de to punkter, der gjorde, at vi udviklede os. Gennem Offshore Supply er vores netværk blevet udvidet betragteligt. Det er lykkedes os at få indført ISO kvalitetsledelsessystem. Projektet har hjulpet os til at styrke vores kompetencer og netværk. Per M. Kristensen, Salgschef, Dansk Rustfri Kolding A/S: Det vigtigste, vi indtil videre har opnået ved deltagelse i projektet, er: Vi er på vej mod ISO 9001-certificering og forventer at blive certificeret i første halvår Herefter vil vi registreres i Achilles og bør dermed kunne tiltrække offshorekunder. Vi har beskrevet vores forretningsplan og har nu værktøj til at udvikle den fremadrettet. Søren Olesen, Salgschef ventilatorer, Moldow A/S Gennem projektet har vi fået større fokus på de indsatsområder, der skal være styr på, for at man kan sælge ventilatorer til offshoremarkedet.

15 Henrik B. Jeppesen, Administrerende direktør Linatech A/S: Ved hjælp af Business Model Generation har vi fået kvantificeret hvilke krav, der stilles for at komme i betragtning på offshoremarkedet. Derfor er vi målrettet gået efter en certificering i henhold til ISO9001 det tog 6 måneder. Projekt har givet os et godt netværk af danske virksomheder, som vil samme vej. Jeg er sikker på, at netværket vil hjælpe os til hurtigere at opnå ordrer. Vi overvejer nu, om offshore skal være et helt nyt forretningsområde for virksomheden. Elsebeth Fogh, CEO & HR manager, Global Partner Group: Gennem projektet har vi fået afklaret vores placering i værdikæden og spidsformuleret vores leverandørrolle i forhold til offshorekunderne. Det har hjulpet os til at skaffe en ny, stor international kunde. Business Model Generation-kurset hos Force var meget inspirerende, og vi har benyttet det til arbejdet med vores internationale vækststrategi. Henning Nielsen, indehaver af og administrerende direktør for ABTEK International ApS: Netværket er det absolut væsentligste bidrag set med vores øjne. Det er vores erfaring, at et godt netværk er bedre end 10 sælgere i 10 forskellige indkøbsafdelinger! Vi har fået styr på en lange række ledelsesmæssige aspekter og forventer blandt andet en ISO 9001-certificering i løbet af første kvartal Vi har søgt og fået bevilget en videnkupon, der anvendes til udvikling af forretningsplan og forretningsområder. Ligeledes har vi gennem projektet modtaget de første forespørgsler fra offshoremarkedet. Vi har fået værktøjer, der sætter os i stand til bedre at styre vores produktion og reducere spild.

16 Offshore Center Danmark Dokvej 3, 6700 Esbjerg

Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore

Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore Kolofon Hæftets formål er at give læserne et overordnet og kortfattet

Læs mere

- Offshore Supply. Få andel i fremtidens ordremuligheder. - Olie og Gas industrien. 17. januar 2012

- Offshore Supply. Få andel i fremtidens ordremuligheder. - Olie og Gas industrien. 17. januar 2012 - Offshore Supply Få andel i fremtidens ordremuligheder - Olie og Gas industrien 17. januar 2012 Program: 14:00 Velkomst og indledning v/michael Ahring Petersen, projektleder 14:10 Internationale muligheder

Læs mere

Skal du have en del af kagen?

Skal du have en del af kagen? Skal du have en del af kagen? Sådan bliver du leverandør til offshore industrien Erhvervsinitiativet Offshore Supply hjælper din virksomhed med at tage de første skridt ud på nye markeder. 50.000 milliarder

Læs mere

Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply

Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply Projektets formål At udvikle hjælpeværktøjer til brug i kvalifikationsprocessen At støtte virksomheders arbejde på at kvalificere sig som leverandør

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply

Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply Esbjerg, den 30. november 2010 Sektorchef Sven Hauberg Nielsen & Lead Auditor Ivan Mikkelsen Bureau Veritas Certification Projektets formål At udvikle

Læs mere

Offshore Supply. - udviklingsværktøj for leverandører til Offshore Olie og Gas

Offshore Supply. - udviklingsværktøj for leverandører til Offshore Olie og Gas Offshore Supply - udviklingsværktøj for leverandører til Offshore Olie og Gas Offshore Supply Offshore Supply - udviklingsværktøj for leverandører til Offshore Olie og Gas 1. Introduktion og forord 2.

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Mødereferat - Møde nr. 19. Netværksgruppen Internationalisering 26. september 2012

Mødereferat - Møde nr. 19. Netværksgruppen Internationalisering 26. september 2012 Mødereferat - Møde nr. 19 Netværksgruppen Internationalisering 26. september 2012 Offshore Højtryks løsning. SIHM HØJTRYK A/S. Mødetema Markedsmulighederne i UK/Skotland og i Norge - Kim Christensen, CEO

Læs mere

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark Halvårsrapport for 01.01.2009 til 30.06.2009 Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark A. Rapport om generelle aktiviteter og faglige projekter Generelle aktiviteter Generelt Der har været afholdt 2

Læs mere

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen Århus 7. april 2011 Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet Manager Oil & Gas Tommy Petersen 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Manager Oil & gas Tommy Petersen Velkommen

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen Underleverandørers Internationale markedsekspansion Poul Houman Andersen Hvad er en underleverandør En underleverandør producerer ydelser 1) på baggrund af ordregivers specifikationer 2) som indgår i ordregiverens

Læs mere

Mødereferat Netværksgruppen Internationalisering. Referat af møde nr. 18. Mødetidspunkt: Onsdag den 13. juni 2012 kl. 9.00 13.00 incl.

Mødereferat Netværksgruppen Internationalisering. Referat af møde nr. 18. Mødetidspunkt: Onsdag den 13. juni 2012 kl. 9.00 13.00 incl. Mødereferat Netværksgruppen Internationalisering Referat af møde nr. 18 Mødetidspunkt: Onsdag den 13. juni 2012 kl. 9.00 13.00 incl. frokost Mødested: Maersk Training A/S, Ravnevej 9, 6705 Esbjerg Ø Vært:

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512. 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1

Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512. 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1 Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1 29.05.2008 Svend Ole Madsen 2 Få taloplysniger om Syddansk Universitet.. 17.000 studerende i alt 3.000

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Offshore Center Danmark

Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark Tirsdag den 6. november 2012 Vækststrategi Global Partner erfaringer med deltagelse i Offshore Supply projektet Vore overvejelser i forbindelse med Offshore Supply Hvad vi arbejder

Læs mere

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 services for professional procurement be better informed, make better decisions Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 Forretningsidé Achilles Mission Achilles er en

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark Halvårsrapport for 1.1.2011 til 30.6.2011 Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark A. Rapport om generelle aktiviteter og faglige projekter Generelle aktiviteter Generelt Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015

Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015 Eksportrådet i Norge, Oslo Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015 - Norges største og vigtigste mødeplads for subseamarkedet Den 14. 15. april 2015 arrangerer Danmarks Eksportråd et markedsbesøg til

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Chefrådgiver, Strategisk ledelse Per B. Hansen Faglige kompetencer Strategi- og forretningsudvikling samt implementering

Læs mere

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE MEDLEMSKAB RA 2018 DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE NY KONTINGENTSTRUKTUR FRA 2018 Fra 1. januar 2018 Vindmølleindustrien du får tilbud, der er bedre tilpasset din virksomheds

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime Steen Brødbæk, CEO Pressen skrev Børsen - 11. maj 2010 Semco-strategi slået tilbage til start Jydske Vestkysten - 12. maj 2010 Krisen slår Semco

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 1 Konference : REG LAB 05 Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 Workshop 1. Offshore Center Danmark (OCD) Formål/mission Ydelse/koncept Organisations grundlag Resultater/målopfyldelse

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Innovation og service har siden 1945 udviklet Hagens Spring Group til at være en førende producent af kvalitetsfjedre til det globale marked.

Innovation og service har siden 1945 udviklet Hagens Spring Group til at være en førende producent af kvalitetsfjedre til det globale marked. Innovation og service har siden 1945 udviklet Hagens Spring Group til at være en førende producent af kvalitetsfjedre til det globale marked. Velkommen til. Henrik Hagens CEO Indhold Produkter Fjedre i

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Opgaver i energisektoren

Opgaver i energisektoren Opgaver i energisektoren 02. December 2014 UK www.energimetropol.dk Esbjerg Erhvervsudvikling Hvem er Esbjerg Erhvervsudvikling? Selvejende erhvervsforening med 25 ansatte Erhverv, Turisme og Markedsføring

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

- ren bæredygtig eksport

- ren bæredygtig eksport Environment Denmark - ren bæredygtig eksport Vision & mission Teamet Vores markedsplacering Afgrænsning af arbejdsfelt Forretningskoncept Vigtigste udfordringer Et eksportnetværk for danske energi- og

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Referat - Møde nr. 20 Netværksgruppen Internationalisering olie/gas Sydjylland 28. november 2012

Referat - Møde nr. 20 Netværksgruppen Internationalisering olie/gas Sydjylland 28. november 2012 Referat - Møde nr. 20 Netværksgruppen Internationalisering olie/gas Sydjylland 28. november 2012 ESBJERG MARITIME SERVICE APS Mødetema - Patentering og markedsføring af nyt produkt Tubelock v/søren Hvorslev,

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION and MAINTENANCE offshore Exhibition +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 KOMPROMISLØS BRANCHE I VÆKST Offshore-branchen vokser. Store udbygningsplaner for

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION AND MAINTENANCE OFFSHORE EXHIBITION +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 JUNE 2015

O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION AND MAINTENANCE OFFSHORE EXHIBITION +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 JUNE 2015 O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION AND MAINTENANCE OFFSHORE EXHIBITION +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 JUNE 2015 KOMPROMISLØS BRANCHE I VÆKST Offshore-branchen vokser. Store udbygningsplaner for havvindmøller

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Bliv en del af denne netværksgruppe og få de sidste nye opdateringer samt konsekvenserne af disse i forhold til medico-industrien i Danmark.

Bliv en del af denne netværksgruppe og få de sidste nye opdateringer samt konsekvenserne af disse i forhold til medico-industrien i Danmark. Bureau Veritas Netværksgruppe MEDICINSK UDSTYR Aktørerne i medico-industrien møder i stigende grad nye udfordringer. I Bureau Veritas netværksgruppe Medicinsk Udstyr får du rig mulighed for at møde andre,

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Værdikædeanalyse af offshore olie- og gassektoren i Danmark Ved Ole Bruun og Henrik Mahncke, Oxford Research Offshore Center Danmark halvårskonference d. 30 november 2010 Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 7-dobling af omsætningen på halvandet år Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% New-biz kundeopkald blev effektiviseret og 75% blev til møder

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Fremtiden for Danish Subsea Network

Fremtiden for Danish Subsea Network Fremtiden for Danish Subsea Network Ved Johannes Bie, Director Oil & Gas, Offshoreenergy.dk Allan Christensen, Project Manager, Offshoreenergy.dk Indhold Offshoreenergy.dk s faglige netværk Offshoreenergy.dk's

Læs mere

Dato: 15 10 2009. Præsentation Jakob Albertsen A/S

Dato: 15 10 2009. Præsentation Jakob Albertsen A/S Firmaet Jakob Albertsen A/S Virksomhedshistorie Jakob Albertsen blev grundlagt i 1902 Startede som autolakeri I 70 erne satsede man på industrien Lindøværftet har været samarbejdspartner i 25 år For fem

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet KURSUS 2 KURSUS Planlægning alene spænder ben for

Læs mere

ÅRSMØDE. Offshore Center Danmark Fredag, den 1. september 2006 i Musikhuset, Esbjerg

ÅRSMØDE. Offshore Center Danmark Fredag, den 1. september 2006 i Musikhuset, Esbjerg ÅRSMØDE Offshore Center Danmark Fredag, den 1. september 2006 i Musikhuset, Esbjerg 1 Program for medlemsmødet 1. Beretning fra bestyrelsen Formål og ydelser Beretning 2. Status på centerets udviklingsprojekter

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Mentors rolle og ansvar. Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com

Mentors rolle og ansvar. Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com Mentors rolle og ansvar Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com Lise Krogh Løvschal Executive Mentorcoach & Senior Konsulent Ansvarlig for Executive Business+Mentorkorpset Arriva Deloitte, Advodan Roche Helsingør

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Erhvervsudviklingsdøgn et Viborg 20.03.2015

Erhvervsudviklingsdøgn et Viborg 20.03.2015 Erhvervsudviklingsdøgn et Viborg 20.03.2015 1 22 FORSLAG FORDELT PÅ 7 VÆKSTDRIVERE En blanding af regionale*, nationale og internationale vækstdrivere. 2 TRE MYTER #1: VÆ VÆKSTVIRKSOMHEDER ER UNGE VIRKSOMHEDER

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere