Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore"

Transkript

1 Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore

2 Kolofon Hæftets formål er at give læserne et overordnet og kortfattet indtryk af de muligheder, der er på offshore olie- og gasmarkedet samt et indtryk af, hvordan leverandører kan kvalificere sig til dette marked. Delprojekt Offshore Supply begyndte 1. marts 2010, hvor udvalgte operatører blev interviewet om deres krav til leverandører. Resultaterne blev gennemanalyseret og konverteret til værktøjer, der medvirker til at gøre sektoren mere transparent og gør det overskueligt at kvalificere sig som leverandør. Den 28. februar 2013 afsluttes delprojekt Offshore Supply med udarbejdelse af dette hæfte, der er trykt i et oplag på 500 stk. Desuden er der udarbejdet et omfattende kompendium til brug for erhvervsfremmeaktører og rådgivere og til brug for selvstudium for virksomheder. Det anbefales, at kompetenceudviklingsprocessen i virksomheder støttes af rådgivende konsulenter med erfaring fra offshore olie- og gasbranchen. Partnerne i Offshore Supply: Bureau Veritas: Forskning og udvikling Force Technology: Implementering og test af værktøjer med pilotvirksomheder Esbjerg Erhvervsudvikling: Indledende kontakt og screening af pilotvirksomheder Varde Erhvervs- og Turistråd: Indledende kontakt og screening af pilotvirksomheder Tønder Kommunes Erhvervsforum: Indledende kontakt og screening af pilotvirksomheder Offshore Center Danmark: Projektkoordinator for Energi på havet DS Håndværk & Industri: Indledende kontakt og screening af pilotvirksomheder Business Kolding: Delprojektleder for Offshore Supply Design & produktion: Jan C Design & Kommunikation Februar 2013

3 Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore Har du tænkt på offshore olie- og gasbranchen og mulighederne for din virksomhed? Er din virksomhed allerede inde på offshoremarkedet, men har den et ønske om vækst på dette marked nationalt og internationalt? Din virksomhed står måske foran at kunne udvide sine forretninger i mange år frem ved at levere til offshorebranchen, hvis du kan tilbyde nogle af de produkter, som branchen har behov for. Der er et væld af muligheder, og det er forudsagt, at offshore olie- og gasbranchen i Danmark vil kunne vokse med mange tusinde beskæftigede i løbet af få år.

4 Interessant læsning og nyttige værktøjer for virksomheder der vil offshore Offshore Supply - udviklingsværktøj for leverandører til offshore olie og gas Kompendium Offshore Center Danmark tilbyder et kompendium med værktøjer, der effektivt kan hjælpe din virksomhed med at indtræde på offshoremarkedet. Flere virksomheder har allerede skaffet ordrer hjem ved hjælp af værktøjerne. Virksomhederne, som enten ikke havde haft noget at gøre med eller kun havde gjort beskedne forretninger inden for offshorebranchen, var tilknyttet delprojektet Offshore Supply, som hjalp dem med at opkvalificere sig til offshorebranchens hårde krav. Offshore Supplys hjemmeside, offshore-supply.dk, er åben for alle interesserede og indeholder et selvevalueringsværktøj, der kan give dig en idé om din virksomheds parathed til offshorebranchen, men vil du helt dybt ind i emnet, anbefaler vi, at du rekvirerer kompendiet. Kompendiet er også af interesse for erhvervsfremmeaktører og rådgivere.

5 Kompetencehjulet overordnet værktøj Kompendiets overordnede værktøj, Kompetencehjulet, bruges til at undersøge, i hvilken grad din virksomhed er klar til offshorebranchen. Kompetencehjulet peger på de 27 områder, hvor din virksomhed kan have brug for at udvikles og kvalificeres. Områderne er opdelt i fem hovedområder, som skal beherskes i mindre eller større grad, hvis man ønsker at træde ind i sektoren. Ledelse Bestyrelse Forretningsplan Mission Markedsanalyse Performancemåling Værditilbud/produkt Kernekompetence Kritiske relationer Leverandørrolle Synlighed Personlige relationer Tilstedeværelse Profil i databaser Renomme Markedsføring Ressourceplatform Netværkssamarbejde Organisation Leverandører Økonomisk robusthed Kundeplatform IT-platform Track record Love, normer, standarder Generelle lovkrav Produktlovgivning Kundekrav Forsikring Kvalitetsledelsessystem Miljøledelsessystem Arbejdsmiljøsystem 27 områder der kvalificerer virksomheden til offshore Besøg og test din virksomhed!

6 handlinger besluttes i forhold til forretningsplanen. mulighederne byder sig. Forsikring og risikostyring Udvikling og innovation På hvilken måde er I parate til hurtigt at kunne agere, når nye muligheder opstår? Kvalificeringsguider og vejledninger Til Kompetencehjulet hører kvalificeringsguider, der kan inspirere til yderligere at udvikle kompetencer på individuelle områder, der kan være relevante for offshore. Kvalificeringsguiderne hører til de 27 områder, som for eksempel drejer sig om, hvordan en virksomheds bestyrelse bør fungere, om forretningsplan, kernekompetencer med videre. Desuden er der vejledninger til, hvordan de enkelte kvalificeringsguider skal bruges samt en handleplan, der skal holde styr på processen. Ark Nr.: 2.3 Firma: 1 score: 2 score ønske: 3 score resultat: Opdateret den: Leverandørrolle enerel beskrivelse irksomhedens opfattelse af sig selv i orhold til leverandørrollen. For eksempel: Standardvarer, efter katalog Traditionel, efter ordre Udviklingsstrategisk Partnerskabsbaseret tionale somheden bør være bevidst om, hvor befinder sig/vil befinde sig og idig være bevidst om de kompetencer, ræves fremadrettet. s og implementering virksomhedens typebestemmelse - øres med udgangspunkt i wvejledningen og præciseres. åbnes op for en nuancering af temmelsen af den enkelte erandør. tiver t giver et overblik over dens primærrolle, og samtidig tryk af det pres, som den oplever fra omverdenen. virksomheden afklare mangler på kompetence og Svar på spørgsmålene herunder - de karakteriserer virksomheden ca. 80% Sælger i standardprodukter/ydelser efter katalog og hvilke? Sælger I standardprocesser efter kundespecificerede tegninger, som traditionel leverandør og evt. hvilke? Udvikler I kundetilpassede processer, systemer eller løsninger og evt. hvilke? Produkter eller processer udviklet i samarbejde med kunderne Definer graden af koordination med kunderne for eksempel lav, medium, høj, meget høj Hvilke læringsprocesser har I typisk med kunderne? Hvilke pres for udvikling oplever I direkte og indirekte i den daglige kontakt med leverandører, kunder og andre? Hvilken primær leverandørrolle stiler I efter? Hvilke kompetencer kan især forbedre jeres performance i forhold til vigtige kunder og leverandører? Etabler for eksempel en VIP-gruppe med få deltagere. Gruppen arbejder derefter med opgaven og præsenterer resultatet i plenum for feedback og evt. justering. Derefter indarbejdes resultatet. Se vejledning 2.3a Ark Nr.: 1.5 Firma: 1 score: 2 score ønske: 3 score resultat: Opdateret den: Værktøjet bør anvendes af et forum, som tilsammen har ansvaret for virksomhedens processer - typisk virksomhedens vigtigste ledelsesgruppen. Se vejledning 1.5a. processer : Performancemålinger Gennemgå følgende for Generel beskrivelse Viser i et cockpit hvordan virksomheden måler sin position og trend i forhold til strategier og mål samt krav til processer. Rationale Ved hjælp af de rigtige målepunkter og standarder for performance synliggøres fremdrift, og der kan sættes ind på de rigtige områder. Proces og implementering * Man identificerer og opskriver eksisterende, overordnede nøgletal og indikatorer, sådan som de anvendes af ledelse og bestyrelse. * Man fastlægger virksomhedens vigtigste processer og fremstiller en skitse over, hvordan de spiller sammen. * For hver proces fastlægges performancekriterier. Eksisterende nøgletal og indikatorer tilknyttes de mest relevante processer - de meget overordnede typisk til en ledelsesproces. Perspektiver * Metoden stimulerer virksomheden til at basere handlinger på facts. * Metoden lægger en af grundstenene til et ISO 9001 certificerbart system. * Metoden kan udbygges til balanced scorecard. Proces: Angiv navn på processen (for eksempel P1: Salg, P2: Udvikling, P3: Produktion) Performanceindikatorer: Et eller flere tal som måler processen (for eksempel antal nyheder i år, succes) Målemetode: Hvordan det gøres op (for eksempel antal nye produktnumre frigjort til salg) Aktuelle værdier /trend: Hvor starter vi, og hvilken vej går det lige nu? (for eksempel 4 i 2009, 10 i 2010 =ekspansion) Target/mål: Hvad skal der til, for at det går godt? (for eksempel 15 i 2011 og 20 i 2012) P1: P2: P3: P4: P5: P6: Ark Nr.: 3.1 Firma: Personlige relationer Generel beskrivelse Relationer til personer i og omkring forretningsområdet som vil være opmærksomme på muligheder, når de opstår, og som vil anbefale virksomheden. Rationale På offshoremarkedet er det vigtigt at have gode forbindelser til personer, der kan virke som døråbnere. Proces og implementering Det vigtige er at få identificeret de kredse eller personer, der kan hjælpe firmaet, samt at sørge for at de pågældende har et opdateret kendskab til virksomheden og dens strategi. Perspektiver Gennem analysen identificeres personer, som man skal gøre en indsats for at gøre til ambassadører, og der udveksles ideer eller planer for, hvordan man går frem. Svar på spørgsmålene herunder: Har ledelsen personligt kendsk offshore gennem personlige relationer, familie etc.? Deltager nogen fra ledelsen akt typiske business-kredse, for eksempel loger, golf etc.? Er der medarbejdere, som fra tidligere jobs eller andet har relationer til personer med Ark Nr.: 4.2 Firma: 1 score: 2 score ønske: 3 score resultat: Opdateret den: Organisation Generel beskrivelse Matcher ressourcerne den nuværende situation, og kan virksomheden gennemføre de landvindinger, den gerne vil opnå inden for offshore? Rationale Organisationen bør bestå af et hensigtsmæssigt mix af personer og kompetencer og bør vælge en organisatorisk form og kultur, som støtter hensigten. Proces og implementering Forretningsplan, SWOT analyser og input fra bestyrelse anvendes her. Mangler i organisationen findes ved hjælp af spørgsmålene. Prioritering og timing af Svar på spørgsmålene herunder Virksomheden har valgt at satse på offshoremarkedet. I hvor høj grad er dette kulturelt og værdimæssigt foreneligt med den eksisterende forretning? * IT, ordrebehandling og Q-systemer * Forståelse af forretningsværdi * Organisationsstruktur og kultur * Beslutningsmønstre og dynamik Kan offshore leve her, eller er et (delvist) spin-out den bedste løsning? En række funktioner bliver erfaringsmæssigt udfordret i forbindelse med en virksomheds vækst i offshore. Hvordan håndteres disse generelt? Er I klar på disse områder, for eksempel: QHSE og dokumentation Salg og marketing Etabler for eksempel en VIP-gruppe med få deltagere. Gruppen arbejder derefter med opgaven og præsenterer resultatet i plenum for feedback og evt. justering. Derefter træffes nødvendige beslutninger. indflydelse? Er der gjort noget for at oprethol kontakter som nævnt ovenfor? Er der gjort noget for at de kende firmaets tilbud? Har firmaet noget at tilbyde ovenstående personer i deres professionelle position? Er der kendskab til personlige forhold, som virker hindrende? Er der kendskab til, hvem der er konkurrenternes ambassadører? Anvendes sociale medier til at opbygge og opretholde kontakter - for eksempel LinkedIn? Perspektiver Logistik, dynamik i flow og ressourcer En organisation, som er trimmet i tide, gør virksomheden klar til at agere, når

7 Ind på offshoremarkedet Hvad man skal i gang med i forhold til offshoremarkedet afhænger naturligvis af erfaringsgrundlaget. Måske har virksomheden allerede erfaringer inden for offshore, men man ønsker at finde nye kunder. Offshorebranchen har høje krav til effektivitet, sikkerhed, certificeringer og dokumenteret kvalitet. Men konkurrencen er typisk størst, der hvor kravene er mindst skrappe, hvilket kan være en god grund til at søge hen, hvor kravene er skrappe, hvis man har i sinde at leve op til dem. Konkurrencen er typisk størst, der hvor kravene er mindst skrappe 1 score: 2 score ønske: 3 score resultat: Opdateret den: brainstorming. Etabler for eksempel en VIP-gruppe med få deltagere, eller inddrag større dele af virksomheden i en Støt de personer som har mulighed for at benytte eller udvikle personlige relationer til gavn for virksomheden. ab til ivt i de r Ark Nr.: 4.4 Firma: 1 score: 2 score ønske: 3 score resultat: Opdateret den: Økonomisk robusthed Svar på spørgsmålene herunder: Etabler for eksempel en VIP-gruppe med få deltagere. Gruppen arbejder derefter med opgaven og Generel beskrivelse Er der økonomisk råderum til at håndtere problemer, forsinkelser og justeringer af forretningsplanen? Rationale Der må hos kunden ikke opstå tvivl om virksomhedens engagement og vilje til at nå målet uanset at "båden måtte gynge lidt". Proces og implementering Opret økonomiske milepæle. Disse bør følges op af for eksempel økonomichefen. Ligeledes bør der måles på, om virksomhedens kvalitet og betalingsevne hos kunderne overholder de udstukne politikker. Perspektiver Hvilke progressive varslingsmetoder anvender virksomheden for at undgå overraskelser i forhold til økonomi? Hvilke foranstaltninger foretages, hvis der opstår kritiske omstændigheder, der påvirker indtjeningen på kort sigt? Er der taget en strategisk beslutning om at gå ind på offshoremarkedet, og er der råd til fiasko? Hvis målet ikke nås, vil det så gå ud over medarbejderne og øvrige vækstmuligheder? Hvilke nøgleparametre styres der efter, for eksempel: Likviditetsgrad, soliditetsgrad? Har egenkapitalens forrentning de sidste 3 år været tilfredsstillende, og hvorfor eller hvorfor ikke? Har virksomheden adgang til kapital, præsenterer resultatet i plenum for feedback og evt. justering. Derefter indarbejdes resultatet.

8 Det danske offshoremarked Langt de fleste underleverandører til offshorebranchen i Danmark er virksomheder med under 250 ansatte, og mere end en tredjedel har kun 1-10 ansatte. De leverer produkter og services direkte eller indirekte til koncessionshaverne i Nordsøen, men der er også leverandører af forskning, udvikling, uddannelse, rådgivning og så videre, som er lige så uundværlige for optimeringen af olie-og gasproduktionen som de øvrige leverandører. Der produceres årligt olie & gas for over kr. 50 milliarder i Danmark. Hertil kommer en omsætning hos underleverandørerne på ca. kr. 15 milliarder Dan-Equip A/S SubCPartner ken RIVAL ALECTIA A/S Carl Backs A/S VSB Industri- og Stålmontage A/S Virtual Lab ApS A.P. Møller - Mærsk A/S Rolf Schmidt Industri Plast IELS WINTHER & CO. ntd offshore A/S JEVI A/S Desmi Ro-Clean A/S IAC Nordic A/S Esbjerg Havn Seacon EFD Induction GasDetect Masava Kemi ApS HYTOR A/S Accoat A/S Dan Vals A/S PN Erichsen Foga Aps BaltShip A/S A/S Løgstrup-Steel Gardit A/S Hess Denmark ApS Løvenborg A/S Ramboll Oil & Gas Danfoss Oil & Gas A/S Oilpower Hydraulics eknik A/S Blaaholm A/S CT Offshore A/S EP TOOLS HG Electric A/S Orbicon A/S Peter Harbo A/S Sihm Højtryk A/S deugro Danmark A/S Alflow Scandinavia as ejse Teknik A/S A/S Hvide Sande Skibs- og Baadbyggeri H. J. Hansen Recycling Esvagt A/S Emco Controls A/S Maersk Training Esbjerg A/S LHJ Consult A Pon Power A/S Comtec Int. A/ JUTLANDIA Terminal A/S HH-Consult A Arc A/S NIE

9 Ca flere beskæftigede i 2020 Rivende teknologisk udvikling Hvornår de sidste danske oliereserver bliver hentet op fra Nordsøen vides ikke præcist. Den rivende teknologiske udvikling betyder, at reserver, som ikke tidligere har kunnet udvindes, bliver mulige at udvinde. Tidspunktet for afslutningen af det danske olieeventyr afhænger også af udviklingen i pris og efterspørgsel, men olie- og gasproduktionen i Danmark vil være omfattende i mange år frem. Hvis det skal lykkes for mindre og mellemstore virksomheder inden for olie- og gassektoren i Danmark at beskæftige flere tusinde yderligere mennesker i 2020, kan det naturligvis kun ske gennem hårdt og målrettet arbejde for at tilpasse og udvikle virksomhedernes kvalifikationer især inden for kvalitet, miljø, sikkerhed, processer og dokumentation. tic Group /S Industry Ltd. S Persolit A/S Blunico Beta Instruments ApS Virtual Lab ApS A.P. Møller - Mærsk Calsep A/S Carl Backs A/S COPCO A/S LS WINTHER & CO. LOGSTOR A/S Furmanite A/S Roxtec ApS Bolt Specialisten Aps Dalhof ApS Dan Vals A/S C&P Inspection A/S EUC Vest C.K. Environment A/S Dan-Equip A/S COWI Knud E. Hansen A/S HKJ Offshore Solutions Tyrolit A/S Origo Solutions DK ApS PN Erichsen Sanistål A/S Danish Marine & Offshore Group Esbjerg Oiltool A/S Rope Access DESMI A/S DAN-EX Electric A/S Dogis A/S Emco Controls A/S Heco Filtration A/S YIT A/S FH Contractors Lauritzen Offshore Servi Semco Maritime DONG E&P A/S Danoil Exploration A/S A/S Jakob Albertsen Dansk Svejse Teknik A/S IOP Marine A/S Endress+Hause Koors Engineering ApS Lund Ski Danperform Consulting Sturnus Engineering ApS Valtor Offshore A/S IAT Base & Energy Madsens Maskinfabrik A

10 Internationale muligheder De internationale muligheder er langt, langt større end mulighederne i Danmark og vil med sikkerhed blive endnu større i fremtiden. Eftersøgningen efter olie og gas bliver også internationalt stadig mere intensiv, og de danske underleverandører i offshore olie- og gassektoren skal i høj grad tænke internationalt, hvis virksomhederne skal vækste. Men de danske un- derleverandørers niveau med hensyn til kompetencer, kvalitet og teknologi samt deres imponerende know-how angående sikkerhed og miljø er et temmelig godt springbræt til nye markeder uden for Danmark. Der, hvor mulighederne ligger, er inden for højteknologiske og videnintensive produkter, løsninger og services af meget høj kvalitet, og der er global efterspørgsel. I kompendiet kan du læse om udvalgte offshore olie- og gasmarkeder

11 Nye forretningsmuligheder Husk at rydde op! Nye forretningsmuligheder vil opstå, som danske underleverandører vil kunne få glæde af. Inden længe skal en hel del udstyr udskiftes eller opdateres, fordi flere af olie- og gasplatformene er forholdsvis nedslidte og i nogle tilfælde forældede. Den løbende udfordring med indvinding af olie og gas vil også gøre det nødvendigt at effektivisere eksisterende brønde ved hjælp af nye teknologier, der kan få dem til at udvinde olien og gassen mere effektivt. Læs også Vædikædeanalysen på Dekommissionering Et andet sikkert fremtidsperspektiv er, at efterhånden som produktionen af olie og gas reduceres i Nordsøen i løbet af de næste år, skal et stort antal olie- og gasplatforme tages ud af drift og ophugges også kaldet dekommissionering - på en sikker og miljøvenlig måde. Danske virksomheder har et højt sikkerhedsniveau og miljøniveau, som burde gøre dem i stand til at tage en del af markedet for dekommissionering.

12 Af kompendiet fremgår flere relevante netværk og events for olieog gasbranchen Netværk og begivenheder Netværkene inden for offshore kan være meget fordelagtige. De er gode veje til at komme i nærheden af potentielle kunder, fordi din virksomhed kan gøre sig synlig de rigtige steder. Der findes mange netværk og foreninger inden for offshorebranchen, og offshorekompendiet indeholder beskrivelser af konkrete netværk og alliancer, som man kan blive en del af, og hvor man kan finde partnere. Partnerskaber kan være vejen til, at virksomheder fokuserer på deres kernekompetencer og sammen finder ud af, hvordan de kan møde kundernes behov. Og kunderne har ofte brug for at få løst større opgaver, hvor det er nødvendigt, at flere virksomheder går sammen og tilbyder komplette løsninger. Kompendiet indeholder også en liste over multinationale offshorenetværk med begivenheder, der kan være værd at deltage i, når man er klar til at bevæge sig ud over det danske marked.

13 Håndbog om dansk olie og gas internationalisering Offshorekompendiet anbefaler desuden håndbogen Dansk Olie og Gas Internationalisering og Offshore HR-guide, hvis målgruppe er danske virksomheder, der er etablerede på det danske marked og som måske også allerede er involverede i internationale projekter, men som er interesserede i enten at komme ud på det internationale marked eller i at udvide deres aktiviteter uden for Danmark. Offshoremarkederne i blandt andet Angola, Brasilien, Norge og Grønland efterspørger ekspertise Konference 20. maj 2010 Olie/Gas Dansk Olie og Gas - Internationalisering Dertil indeholder rapporten information om erhvervsforhold i Grønland, den norske olie- og gasindustri, den brasilianske olie- og gasindustri samt en analyse af den britiske energi- og miljøsektor.

14 Opkvalificering Delprojektet Offshore Supply har som en del af projektet haft en række virksomheder gennem en opkvalificeringsrunde med udvalgte fokusområder for at hjælpe dem ind på markedet for leverancer til offshoreindustrien. Sihm Højtryks indehaver, Frank Sihm, og Produktchef Peter Dahlgaard: Vi har fået en større selvforståelse omkring vores virksomhed og vores processer. Vi kendte start- og slutpunktet, men det var rejsen mellem de to punkter, der gjorde, at vi udviklede os. Gennem Offshore Supply er vores netværk blevet udvidet betragteligt. Det er lykkedes os at få indført ISO kvalitetsledelsessystem. Projektet har hjulpet os til at styrke vores kompetencer og netværk. Per M. Kristensen, Salgschef, Dansk Rustfri Kolding A/S: Det vigtigste, vi indtil videre har opnået ved deltagelse i projektet, er: Vi er på vej mod ISO 9001-certificering og forventer at blive certificeret i første halvår Herefter vil vi registreres i Achilles og bør dermed kunne tiltrække offshorekunder. Vi har beskrevet vores forretningsplan og har nu værktøj til at udvikle den fremadrettet. Søren Olesen, Salgschef ventilatorer, Moldow A/S Gennem projektet har vi fået større fokus på de indsatsområder, der skal være styr på, for at man kan sælge ventilatorer til offshoremarkedet.

15 Henrik B. Jeppesen, Administrerende direktør Linatech A/S: Ved hjælp af Business Model Generation har vi fået kvantificeret hvilke krav, der stilles for at komme i betragtning på offshoremarkedet. Derfor er vi målrettet gået efter en certificering i henhold til ISO9001 det tog 6 måneder. Projekt har givet os et godt netværk af danske virksomheder, som vil samme vej. Jeg er sikker på, at netværket vil hjælpe os til hurtigere at opnå ordrer. Vi overvejer nu, om offshore skal være et helt nyt forretningsområde for virksomheden. Elsebeth Fogh, CEO & HR manager, Global Partner Group: Gennem projektet har vi fået afklaret vores placering i værdikæden og spidsformuleret vores leverandørrolle i forhold til offshorekunderne. Det har hjulpet os til at skaffe en ny, stor international kunde. Business Model Generation-kurset hos Force var meget inspirerende, og vi har benyttet det til arbejdet med vores internationale vækststrategi. Henning Nielsen, indehaver af og administrerende direktør for ABTEK International ApS: Netværket er det absolut væsentligste bidrag set med vores øjne. Det er vores erfaring, at et godt netværk er bedre end 10 sælgere i 10 forskellige indkøbsafdelinger! Vi har fået styr på en lange række ledelsesmæssige aspekter og forventer blandt andet en ISO 9001-certificering i løbet af første kvartal Vi har søgt og fået bevilget en videnkupon, der anvendes til udvikling af forretningsplan og forretningsområder. Ligeledes har vi gennem projektet modtaget de første forespørgsler fra offshoremarkedet. Vi har fået værktøjer, der sætter os i stand til bedre at styre vores produktion og reducere spild.

16 Offshore Center Danmark Dokvej 3, 6700 Esbjerg

Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply

Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply Projektets formål At udvikle hjælpeværktøjer til brug i kvalifikationsprocessen At støtte virksomheders arbejde på at kvalificere sig som leverandør

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply

Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply Esbjerg, den 30. november 2010 Sektorchef Sven Hauberg Nielsen & Lead Auditor Ivan Mikkelsen Bureau Veritas Certification Projektets formål At udvikle

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Mødereferat Netværksgruppen Internationalisering. Referat af møde nr. 18. Mødetidspunkt: Onsdag den 13. juni 2012 kl. 9.00 13.00 incl.

Mødereferat Netværksgruppen Internationalisering. Referat af møde nr. 18. Mødetidspunkt: Onsdag den 13. juni 2012 kl. 9.00 13.00 incl. Mødereferat Netværksgruppen Internationalisering Referat af møde nr. 18 Mødetidspunkt: Onsdag den 13. juni 2012 kl. 9.00 13.00 incl. frokost Mødested: Maersk Training A/S, Ravnevej 9, 6705 Esbjerg Ø Vært:

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512. 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1

Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512. 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1 Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1 29.05.2008 Svend Ole Madsen 2 Få taloplysniger om Syddansk Universitet.. 17.000 studerende i alt 3.000

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Referat - Møde nr. 20 Netværksgruppen Internationalisering olie/gas Sydjylland 28. november 2012

Referat - Møde nr. 20 Netværksgruppen Internationalisering olie/gas Sydjylland 28. november 2012 Referat - Møde nr. 20 Netværksgruppen Internationalisering olie/gas Sydjylland 28. november 2012 ESBJERG MARITIME SERVICE APS Mødetema - Patentering og markedsføring af nyt produkt Tubelock v/søren Hvorslev,

Læs mere

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 services for professional procurement be better informed, make better decisions Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 Forretningsidé Achilles Mission Achilles er en

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Offshore Center Danmark

Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark Tirsdag den 6. november 2012 Vækststrategi Global Partner erfaringer med deltagelse i Offshore Supply projektet Vore overvejelser i forbindelse med Offshore Supply Hvad vi arbejder

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION and MAINTENANCE offshore Exhibition +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 KOMPROMISLØS BRANCHE I VÆKST Offshore-branchen vokser. Store udbygningsplaner for

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Chefrådgiver, Strategisk ledelse Per B. Hansen Faglige kompetencer Strategi- og forretningsudvikling samt implementering

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed Basiskursus Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Sikkerhed Basiskursus - Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Offshore Center Danmark inviterer i samarbejde med sikkerhedseksperter alle interesserede til kursus.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2013. Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde

Velkommen til Årsmøde 2013. Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde Velkommen til Årsmøde 2013 Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde 1 09.30 10.00 Indregistrering, kaffe/te og rundstykker 10.00 10.30 Generalforsamling og beretning fra bestyrelsen Bestyrelsesformand Anders

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Udvikling starter med den gode idé

Udvikling starter med den gode idé Udvikling starter med den gode idé Vi bringer dig sikkert i mål DAVINCI development ENGINEERING & 3D PRINT 36 18 Om DAVINCI development DAVINCI development er et komplet udviklingsfirma, som professionelt

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Introduktion til Forretningsudvikling i netværk. Femern Bælt Oktober 2011

Introduktion til Forretningsudvikling i netværk. Femern Bælt Oktober 2011 Introduktion til Forretningsudvikling i netværk Femern Bælt Oktober 2011 Femern Bælt Netværk modeller for samarbejde Etablering og drift Øget konkurrence evne Oplevelser Forplejning Innovation Byggeapteringsfag

Læs mere

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark Status på Udviklingsprojekter Energi på Havet Projektperiode: 2010 2013 Formål: Vækst i Offshore Sektoren Vækstmål:

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Årsmøde 13. september 2012

Årsmøde 13. september 2012 Årsmøde 13. september 2012 Program del 1 Kl. 09.30-10.00 Indregistrering, kaffe/te og rundstykker Kl. 10.00 10.30 Generalforsamling og beretning fra bestyrelsen v/niels Aage Giversen, Offshore Center Danmark

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Personrapport. Michael Pram Rasmussen. Udskrevet d. 23-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Personrapport. Michael Pram Rasmussen. Udskrevet d. 23-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Personrapport Udskrevet d. 23-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk 1 / 7

Læs mere

Kick-off-møde for ny Netværksgruppe Offshore Olie/Gas Sjælland. 17. januar 2013 kl. 9.30 13.00

Kick-off-møde for ny Netværksgruppe Offshore Olie/Gas Sjælland. 17. januar 2013 kl. 9.30 13.00 Netværksgruppen Offshore Olie/Gas Sjælland (NOOGSjælland) Referat - Møde 1 17. januar 2013 Kick-off-møde for ny Netværksgruppe Offshore Olie/Gas Sjælland. 17. januar 2013 kl. 9.30 13.00 Mødereferat: Velkomst

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Offshoreprojekter - og lidt om juraen

Offshoreprojekter - og lidt om juraen Offshoreprojekter - og lidt om juraen BØLGETRÆF 12. november 2011 Bo Sandroos 14/11/2011 1 Oversigt 1. Generelt om offshoreprojekter Bølgekraft som offshoreindustri 2. Lidt om juraen kan den hjælpe? 1.

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles Kommunikation af forandringer NOV Flexibles Fra kabler til fleksible rør-systemer I Etableret i 1995 som en del af NKT Cables I Etableret som selvstændigt selskab i 1999 - NKT Flexibles I Producerer fleksible

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond

Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond -Udfordringer og gevinster. -Erfaringer fra en case Oplæg v. Henning Nilausen på FOPS møde 23.5. 2012.11 1 Oplægget 1. Præsentation 2. Generelt om formen

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Nye serviceydelser som vækstmotor. DI innovationskonference Vejle 23.11.10

Nye serviceydelser som vækstmotor. DI innovationskonference Vejle 23.11.10 Nye serviceydelser som vækstmotor DI innovationskonference Vejle 23.11.10 Agenda 1. Om Falck 2. Udviklingen i markedet 3. Fokus som følge af udviklingen i markedet 4. Falck forretningen 5. Udviklingsstrategien

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Tommy Petersen Hvad betyder OCD s nye struktur for jer ved Peter Blach, Tommy Petersen Hvad

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere