Eksport & Internationalisering September 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksport & Internationalisering September 2012"

Transkript

1 Eksport & Internationalisering September

2 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland, september 2012 REDAKTION Regional udvikling, Region Sjælland i samarbejde med Væksthus Sjælland Lars Tomlinson, Anette Moss, OPLAG 200 eksemplarer 2

3 1. Eksport og internationalisering både udfordringer og potentialer I februar 2012 mødte mere end 50 forventningsfulde virksomheder op til et eksportseminar i Regionshuset i Sorø. Deltagerne havde fælles ambitioner om at komme i gang med at eksportere produkter og services. Efterfølgende er virksomhederne, som har fokus på eksport og netværksskabelse indenfor stål, forsyningsvirksomhed, byggeri, service og administration, sat sammen i eksportnetværk for at skabe systemløsninger til det russiske marked. Til efteråret skal de første virksomheder til Rusland for at få etableret salgsaftaler. Nye eksportveje Eksemplet med de russiske eksportmuligheder viser, hvordan Vækstforum arbejder for at finde nye internationale eksportmuligheder for det sjællandske erhvervsliv. AJOUR vil denne gang kombinere statistik og konkrete cases for at vise, hvor regionens erhvervsliv er på vej hen med eksport og internationalisering. Region Sjællands eksportstyrker Statistikken viser, at regionens virksomheder har fælles udfordringer: De har generelt lavere eksport sammenlignet med resten landet. Men de mange små servicevirksomheder har potentialer, som kan udnyttes bedre, hvis de går sammen om at eksportere fælles løsninger i klynger eller konsortier. Tættere samarbejde med leverandører kan også hjælpe dem til at producere de færdige løsninger, som efterspørges i f.eks. BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina). I konkurrencen med BRIK-landene skal vi satse på kompetencer, der ikke hurtigt og nemt kan kopieres: kvalitet, ydeevne, ledsagende service, teknologi og løsninger mere end produkter. Danske virksomheder kan ikke konkurrere på pris, men har en høj forståelse af samspil mellem forskellige led i produktionsprocessen, kombineret med forståelse for markedsføring, miljøhensyn og service. Resultaterne af Vækstforums eksportindsats I 2011 iværksatte Vækstforum en firesporet eksport- og internationaliseringsindsats. Fokus er på: Afrika, Rusland, Kina og Internationalisering af regionens virksomheder. De tre første spor sigter på at udvikle nye markeder for regionale virksomheder. Det sidste handler om at skærpe virksomhedernes forudsætninger for at opdyrke de globale markeder. I dette AJOUR kan man læse, hvad der er kommet ud af de enkelte initiativer og se nogle eksempler på virksomheder, som har opnået bedre eksportrater og indtjening. Formandens replik Som noget nyt, så vil AJOUR indeholde et indlæg fra Vækstforums formand, Steen Bach Nielsen. Formanden vil kommentere på de væsentligste strategiske pejlemærker i forhold til temaet for AJOUR. Projektet 'Copenhagen Connected' giver sjællandske virksomheder nye flyruter og potentialer for internationalisering (se side 15). Foto: Morten Bjarnhof, Copenhagen Media Center. 3

4 2. Hvad er afsættet for den sjællandske eksport? Status på internationalisering Andelen af sjællandske virksomheder, der råder over medarbejdere med internationale kompetencer (fx sprogkundskaber og udlandserfaring) har været stigende siden Andelen af sjællandske virksomheder, der mener at globaliseringen betyder bedre eksportmuligheder har siden 2009 ligget stabilt på omkring 45%. Andelen af virksomheder, der mener at globaliseringen betyder øget konkurrence, er steget fra 62% i 2009 til 71% i Antallet af eksportaktive virksomheder i region Sjælland er faldet med 5,3% fra På landsplan var faldet 3,0%. Oxford Research, nulpunktsanalyse, 2012 Virksomhedernes evne til at eksportere vare har en generel stor betydning for udviklingen i økonomien og dermed også vækst og beskæftigelse. Eksportmulighederne forudsætter som udgangspunkt en høj produktivitet, og eksporterhvervene har typisk skabt flere arbejdspladser og haft en højere værditilvækst end de øvrige erhverv. Figur 2.1 Eksportens andel af samlet omsætning (2009) 27% 24% 24% 24% 22% 14% Nye tal fra VækstTendens Udkommer til oktober Region Sjælland havde i 2009 et lavt eksportniveau sammenlignet med landets øvrige regioner. Hvor eksportens andel af den samlede omsætning i Region Sjælland var på 14 %, var landsgennemsnittet på 24 %. Eksportstatistikkerne er opgjort efter virksomhedernes hovedsæde, og indeholder således kun virksomheder, der har hovedsæde i regionen eksportvirksomheder har hovedsæde i Region Sjælland, og de eksporterer for mere end 28 milliarder. Kilde: VækstTendens

5 Eksportens andel af den samlede produktion udgjorde i 2008, inden finanskrisen 21,2 pct. i Region Sjælland og 24,7 pct. for hele landet. Til gengæld er Region Sjælland den region, som har oplevet relativt den mindste eksportnedgang i forbindelse med finanskrisen. Hele landet har fra 2008 til 2010 oplevet en nedgang på 2,8 pct., hvor man i Region Sjælland har oplevet et fald på 2,3 pct. Under finanskrisen har eksportnedgangen i Region Sjælland været relativt mindre end andre steder i landet. 2,3% mod 2,8% på landsplan Figur 2.2 Eksportens udvikling under finanskrisen, Eksport til udlandet som andel af den samlede produktion. Procent Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Kilde: Den regionale overvågningsmodel, SAM- K/LINE, 2012 Industrien står for 66 % af den sjællandske eksport. Dette er 14 procentpoint mere end landsgennemsnittet. Udover industrien, skiller det sjællandske landbrug og fødevareindustri sig ud og udgør en høj andel af eksporten i forhold til landsgennemsnittet. Figur 2.3 Eksporten fordelt på de fire største eksportområder Hele landet 12% 52% 33% 3% Region Nordjylland 31% 48% 15% 5% Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 3% 18% 19% 17% 28% 60% 14% 50% 27% 66% 12% 59% 10% 7% 4% 5% Landbrug og fødevarer Industri Handel og transport mv. Erhvervsservice 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: SamK-Line august

6 Figur 2.4 Eksportandel af samlet omsætning i kommunerne i Region Sjælland Figur 2.5 Eksporten opgjort på kommuner Kilde: Væksthuset, VækstTendens 2012 Af figur 2.4 ses det, at særligt virksomhederne i Køge og Roskilde har en høj eksportandel i forhold til den samlede omsætning for virksomhederne i samme kommune. Kilde: Den regionale overvågningsmodel, SAM- K/LINE, 2009 Sammenligner man med figur 2.5, skiller Kalundborg Kommune med StatoilHydro, landets største olieraffinaderi, sig ud. Dette har også stor betydning for Kalundborg, som er den kommune, der har den suverænt største eksport. Dette kan ses ud fra kortet, figur 2.5, som viser eksporttallene for alle regionens kommuner i Hvor Kalundborg Kommune årligt eksporterede for mere end 12 mia. kr., ligger de øvrige kommuner på mellem 1 og 5 mia. kr. 6

7 3. Hvor ligger fremtidens potentialer for den sjællandske eksport? I Region Sjælland forventes en samlet stigning i eksporten på 20 pct. Størst fremgang forventes inden for transportbranchen, som forventes at stige med 86 pct., frem til 2024, hvor den faste forbindelse over Femern Bælt står klar. Såvel for Region Sjælland som for resten af landet, er der en forventning til at der i de kommende 12 år vil ske en relativ markant øgning af virksomhedernes eksport. I Region Sjælland var eksportens andel af produktionen i 2010 på ca. 20,7 pct., og det forventes, at den vil stige til næsten 28,2 pct. i Altså forventes eksporten i Region Sjælland også at udgøre en markant større del af den samlede produktion i Det skal dog her tages i betragtning at der i finanskriseårene skete en betydelig nedgang, og derfor er udgangspunktet for 2010 også lavere sammenlignet med 2008 (se tabel 3.1). Allerede i dag i 2012 er faldet i eksporten rettet op, og i dag er eksporten højere end i Ifølge fremskrivningerne forventes eksportens andel af produktionen at stige, så det allerede i 2012/2013, er en støre andel af produktionen der eksporteres. Figur 3.1. Fremskrivning af eksport til udlandet som andel af den samlede produktion Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Tabel 3.1. Fremskrivning af eksport til udlandet, de ti mest eksporterende erhverv i Region Sjælland, 2008, 2010, 2018 og 2024 Udvikling Mio. Udvikling Mio. Udvikling Mio. kr. i % kr. i % kr. i % Føde-, drikke- og tobaksvareindustri ,68% ,88% ,05% 2 Olierafinaderier ,29% ,67% ,06% 3 Maskinindustri ,48% ,63% ,71% 4 Medicinalindustri ,58% ,30% ,58% 5 Transport ,53% ,52% ,79% 6 Kemisk industri ,77% ,39% ,56% 7 Metalindustri ,99% ,04% ,22% 8 Plast-, glas- og betonindustri ,62% ,70% ,53% 9 Møbel og anden industri ,49% ,51% ,81% 10 Elektronikindustri ,90% ,56% ,48% Alle erhverv ,90% ,90% ,90% Kilde: Regionaløkonomisk analyse 2012, Østdansk statistiksamarbejde, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Beskæftigelsesregionen. 7

8 I Region Sjælland har kun elektronikindustrien formået at øge eksporten igennem konjunkturomslaget, eller er øvrige eksporterende brancher alle blevet ramt hårdt. Føde-, drikke- og tobaksvareindustri er det enkelte erhverv, der eksporterer mest i Region Sjælland med 7,7 mia. kr. i I Region Sjælland er der ikke ét erhverv, der sidder på størstedelen af eksporten, men fire erhverv, som alle eksporterede for over 5 mia. kr. i I de kommende år, vil det være inden for transportbranchen, man kan se frem til den største eksportfremgang. Her forventes en stigning på hele 86 pct. frem til I branchen olieraffinaderier og kemisk industri forventes på mellemlang og lang sigt en nedgang, mens alle andre erhverv i top ti forventes at øge eksporten til udlandet. Sammenholdt med figur 2.3 er industrien her delt op i flere underbrancher. Herved fremstår føde-, drikke og tobaksindustrien som den største. Vores nærmeste naboer, Tyskland og Sverige, er de største aftagere af danske produkter. Tilsammen aftager de to lande 31 % af den danske eksport. Figur 3.2 Aftagere af danske produkter 180 Figur 3.3 Industrieksporten fra Danmark ( ) 19% 18% % 3% 6% 13% % 80 Tyskland Andre EU-lande Kina Andre lande udenfor EU Sverige USA Norge Traditionelle markeder Nye Vækstmarkeder Resten af verden Kilde: VækstTendens Sammenholder man figur 3.2 og 3.3 ses det tydeligt, at regionens virksomheder har en udfordring. Størstedelen af den nuværende eksport går til nabolandene mens væksten hovedsagelig sker på de nye vækstmarkeder. Samtidig bekræfter figur 3.3, at det netop er indenfor de nye eksportmarkeder som fx Kina og Rusland, at der fremover vil være en stor vækst. Dette understreger blot, at Vækstforum er på rette vej med den eksportindsats, som blev lanceret i 2011, som netop omfatter fokuseret projekter rettet mod Rusland og Kina (Se også case om Steensborg på 14) Væksten i den danske eksport sker hovedsageligt fra de nye vækstmarkeder, inklusiv BRIKlandene og særligt Kina. Nye vækstmarkeder inkluderer Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Mexico, Indonesien, Tyrkiet og Sydafrika. Kilde: ØEM 8

9 Hver fjerde sjællandske virksomhed har forventninger om at få lettere adgang til udenlandske samarbejdspartnere, når den faste forbindelse over Femern Bælt står klar. Som en del af den samlede internationaliseringsindsats, har Vækstforum særligt fokus på at udnytte de udviklingsmuligheder, der knytter sig til Femern forbindelsen. Femernindsatsen har primært to fokusfelter. Det første omhandler de muligheder, der ligger i at skabe arbejdspladser, som en direkte konsekvens af byggeriet af tunnelen. Figur 3.3 Virksomhedernes forventninger til den faste forbindelse over Femern Bælt (2012) Virksomheden har klare forventninger om at få lettere adgang til udenlandske samarbejdspartnere? Bl.a. forventes det, at der i forbindelse med etablering af den 21 km. lange tunnel, vil blive en betydelig betonproduktion, lokaliseret ved tunnelen. Det andet fokus handler om de vækstmuligheder, der på sigt vil blive efter indvielsen af den færdige tunnel, omkring En opgørelse på Vækstforums samlede Femernindsats kan ses i figur 4.1. Figur 3.4 Virksomhedernes internationale kompetencer (2012) Råder din virksomhed over medarbejdere, der har arbejdserfaring fra udlandet? Meget uenig 51% I høj grad 9% Delvis uenig 23% I mindre grad 34% Delvis enig 23% I nogen grad 29% Meget enig 2% Slet ikke 28% 0% 50% 100% Kilde: Oxford Research og Væksthus Sjælland 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: Oxford Research og Væksthus Sjælland. I en undersøgelse, som er udarbejdet af Vækstforum (regional Nulpunktsanalyse) i samarbejde med Væksthus Sjælland, ses det at omkring 25 % af regionens virksomheder har forventninger til at få lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft. Samtidig så råder knap 40 % af alle virksomhederne enten i høj eller i nogen grad at over medarbejdere der har arbejdserfaring fra udlandet. Især det sidste må siges at være et godt udgangspunkt for at kunne øge virksomhedens generelle internationale orientering. 9

10 EPTEMBER Sådan sætter vi kursen Replikken af Steen Back Nielsen mærkbart styrker den eksisterende eksport, udvider eksporten til nye, ekspanderende markeder og ikke mindst udvikler helt nye typer af eksport. Et enigt Vækstforum Sjælland har gjort internationalisering til et af hovedpunkterne i Strategi- og Handlingsplanen, og potentialet er stort. Som du kan læse i dette nummer af Ajour, står vores industri i dag for 66 % af den sjællandske eksport, og andelen ligger dermed et pænt stykke over landsgennemsnittet. Det er godt gået i en tid, hvor mange taler om, at Danmark skal genvinde sin position som et innovativt produktionsland. Særligt de sjællandske underleverandører fylder meget i landskabet, og det er et afsæt, vi strategisk skal udvikle og styrke. I Vækstforum ønsker vi at bygge videre på det, vi har. Bygge videre på vores styrker. Derfor skal vi investere målrettet i de nye eksportmarkeder. Vores eksport går i dag primært til Norden og Nordtyskland. Vi har således et godt udgangspunkt, fordi vi har opbygget erfaringer til nærmarkederne. De erfaringer skal vi nu udnytte, til at få flere virksomheder til at vove sig ud på nye vækstmarkeder. Her kan stærke leverandørkæder blive et af sjællandsk erhvervslivs stærkeste aktiver. Vi skal styrke samspillet i forsyningskæderne med en opbygning af kompetencer og samarbejdstraditioner, som kan fastholde og udbygge de klynger, der findes i Region Sjælland bl.a. inden for regionens styrkepositioner, Energi og Miljø og Farma/Medico. Netværk, kompetenceudvikling, adgang til finansiering og innovation kan løfte virksomhederne til en stærkere position i værdikæderne, hvis vi satser rigtigt. Målet er klart: De sjællandske virksomheder skal opad i de globale værdikæder. For mig er det helt afgørende, at vi fastholder vores offensive og utraditionelle tilgang til tingene og udvikler vores globale udsyn, hvis strategien skal lykkes. - Vi lever nemlig af vores eksport. For hver vare, der bliver udtænkt, produceret og solgt til markeder uden for regionen, får vi mulighed for ny vækst og velfærd. Derfor igangsætter Vækstforum målrettede initiativer, der Der skal være system i den sjællandske eksport I Vækstforum er vi klar til at nytænke virksomhedernes eksportmuligheder. Regionens mange succesfulde underleverandører skal have mulighed for at udvikle sig til systemleverandører, der selv bidrager til produktudvikling. På den måde vil vores virksomheder rykke opad i de globale fødekæder, og for at gøre sig gældende på vækstmarkederne i dag, kræves det netop, at man kan eksportere færdige løsninger i stedet for mange små usammenhængende systemer. I konkurrencen med BRIK-landene (Brasilien, Rusland, 10

11 mod toppen SEPTEMBER» Med de enorme offentlige anlægsinvesteringer, der ligger i pipelinen de kommende år her i regionen, er der virkelig muligheder forude. Det skal udnyttes, og målet er, at byggerierne skal føre til mere «langsigtede private erhvervsinvesteringer i regionen. Indien, Kina) skal vi satse på kompetencer, der ikke hurtigt og let lader sig kopiere: kvalitet, ydeevne, ledsagende service, teknologi og løsninger mere end det blotte produkt. Danske produkter har vanskeligt ved at konkurrere på prisen, men vi har en forståelse af samspillet mellem forskellige led i produktionsprocessen kombineret med markedsføring og service, og så er vi gode til at tænke miljøhensyn ind i værdikæden fra starten. Derfor er systemeksport et nyt satsningsområde for Vækstforum Sjælland. Vores virksomheder skal blive bedre til at skabe deres eget salgsrum, hvor klynger eller konsortier og tæt samarbejde med leverandører betyder, at de bliver i stand til at producere de færdige løsninger, som efterspørges i fx BRIK-landene. Og det kan lade sig gøre: SYDTEK i Holeby har med projektet Eksport i sigte med støtte fra Vækstforum udviklet et koncept for systemeksport, der har udmøntet sig i en stor ordre på en komplet svinefarm til Rusland. Ordren giver leverancemuligheder til over 100 danske virksomheder inden for viden, produktionsudstyr, bygninger, installationer samt energi og miljø. Forventningen er, at der i det kommende forår lægges ordrer for ca. 600 millioner kroner. Jeg håber, at det voksende eksporteventyr kan tjene til inspiration på tværs af sektorer. Udviklingen af innovative løsninger og viden inden for andre områder kan nemlig også udvikles til systemeksport. Det kan være tilfældet i forbindelse med større anlægsbyggerier, som fx sygehusbyggeri, herunder psykiatrisk sygehusbyggeri. Det kan også være inden for velfærdsløsninger på ældreområdet eller fx en nøglefærdig løsning inden for affaldshåndtering. Mulighederne er mange og efterspørgslen stigende. En attraktiv investerings-location Hvis vi skal lykkes med vores internationale strategi, er det vigtigt at erkende, at udsynet går begge veje. Derfor skal vi styrke vores fokus på at tiltrække udenlandske ressourcer til regionen - i form af nye virksomheder og udenlandske investeringer i de eksisterende virksomheder. Med de enorme offentlige anlægsinvesteringer, der ligger i pipelinen de kommende år her i regionen, er der virkelig muligheder forude. Det skal udnyttes, og målet er, at byggerierne skal føre til mere langsigtede private erhvervsinvesteringer i regionen. De internationale firmaer skal kort sagt tiltrækkes af Region Sjællands arbejdskraft samt vores unikke placering på Europakortet. Også ind ad i regionen vil Vækstforum Sjælland fastholde fokus på regionens internationale orientering. Vækstforum samarbejder med Copenhagen Capacity og Invest in Denmark om at gøre regionen kendt blandt udenlandske virksomheder og ved konkret at arbejde for at tiltrække udenlandske virksomheder og investorer til regionen. Vækst kræver en offensiv tilgang og globalt udsyn. De indsatser vi i Vækstforum har igangsat på virksomhedsniveau lever op til denne ambition og vil fremadrettet, i samspil med regeringens kommende erhvervspolitiske udspil, understøttes af vores styrkede internationaliseringsinitiativer. Med et klart fokus på at styrke virksomhedernes placering i de globale værdikæder sætter vi kursen mod toppen. 11

12 4. Vækstforums internationaliseringsindsats øget fokusering fra 2011 I alt har Vækstforum siden 2007 igangsat 23 forskellige initiativer, som spænder bredt over enkelte projekter til større udviklingskontrakter med Invest in Denmark og Copenhagen Capacity. Samlet har det resulteret i en investering af regionale erhvervsudviklingsmidler og mål 2 midler på ca. 100 mio. kr. Figur 4.1 Vækstforums eksport og internationaliseringsindsats Af figur 4.1 ses det, at eksport- og internationaliseringsindsatsen for alvor er kommet i gang i løbet 2010 og ikke mindst i Dette skal i sammenhæng med, at Vækstforum bevidst i forbindelse med Erhvervsudviklingsstrategien for og især i Handlingsplanen for 2011 har valgt at styrke virksomhedernes eksportevne. Hertil kan nævnes at der for 2010 og 2011 er investeret for over 50 mio. kr. alene i eksport og internationaliseringsaktiviteter. Figur 4.2 Vækstforums investeringer til eksport og internationalieringsaktiviteter kr kr kr Eksport og Internationaliserings-projekter Femernbælt-projekter Kilde: Egne beregninger Regionale erhvervsudviklingsmidler Soc.fond Reg.fond Kilde: Egne beregninger 12

13 Mange gode eksempler på styrket sjællandsk eksportfokus I 2011 iværksatte Vækstforum en firstrenget eksport- og internationaliseringsindsats, med følgende fokuseringer: Afrika, Rusland, Kina og Internationalisering af regionens virksomheder. De tre første fokuseringer sigter på at udvikle nye markeder for regionale virksomheder i de pågældende lande, og det sidste handler om at skærpe virksomhedernes forudsætninger for at opdyrke de globale markeder. På de følgende sider kan man læse mere om, hvad der er kommet ud af de enkelte initiativer og nogle eksempler på virksomheder, som har opnået bedre indtjening og eksportrater. For at illustrere de konkrete regionale muligheder og styrker på eksport området, er der i det følgende præsenteret forskellige eksempler på virksomheder og projekter, som har formået at udvikle eksportløsninger og nye internationale relationer. Eksemplerne skal alle ses led i Vækstforums strategiske udviklingsindsats og skal i kombination med statistikken, som er præsenteret på de forrige sider, give et indtryk af hvad status er på eksportområdet i Region Sjælland. Norske BIS Industrier skaber mange arbejdspladser i Kalundborg. Statoil raffinaderiet i Kalundborg har fået norske BIS Industrier som ny servicepartner, og det betyder fastholdelse af 50 arbejdspladser samt skabelsen af i første omgang yderligere jobs i Region Sjælland. Flere arbejdspladser på vej Vi har indtil nu samlet set fastholdt og skabt danske arbejdspladser i Kalundborg. Men vi har travlt og er i gang med at ansætte yderligere mand. De vil være tilknyttet vores danske afdeling, men de fleste vil skulle arbejde med vores offshoreaktiviteter i oliebranchen i Norge. Vi forventer yderligere vækst i Danmark i de kommende år, oplyser projektleder Martin Udengaard, BIS Industrier. Regional investeringsfremmeindsats bærer frugt Invest in Denmark har været tæt involveret i BIS Industriers etablering i Region Sjælland. Både Invest in Denmarks medarbejdere i udlandet og ikke mindst den regionale projektleder i region Sjælland finansieret af Vækstforum Sjælland har bidraget i processen. I denne type sager leveres oplysninger og analyser om forretningsmuligheder og rammevilkår i Danmark sammen med besøgsprogrammer og møder med serviceudbydere og potentielle kunder og underleverandører. Fakta om BIS Industrier I 2010 etablerede virksomheden BIS Industrier sig i Kalundborg som et led i den indgåede aftale mellem virksomheden og Statoil. BIS Industriers rammeaftale med Statoil drejer sig bl.a.om langsigtede vedligeholdelseskontrakter for ISO fag, dvs. isolering, stilladser og overfladebehandling. BIS Industrier i Danmark er ejet af BIS Industrier Norge, der selv er en del af den tyske BILFINGER BERGER, som er global koncern med ca ansatte. Læs mere om BIS Industrier: Læs mere om Invest in Denmark: 13

14 Steensborg - Gennembrud til det kinesiske marked Stensborg er en højteknologisk virksomhed, der har udviklet en ny masseproduktions-teknologi inden for fremstilling af hologrammer. Det kræver i dag mange produktionsgange at fremstille hologrammer til sikring af dokumenter og mærkevarer. Processerne er samtidig ressourcetunge samt meget miljøbelastende. Stensborgs teknologi gør det nu muligt at fjerne flere produktionstrin og samtidig trykke hologrammerne direkte på produkterne, hvilket giver en langt mere sikkert, miljøvenligt samt omkostningsbesparende proces. Teknologien retter sig mod producenter af grafisk udstyr, og da det er en international branche, kræver det mange kræfter at få teknologien ud i verden. Jan Stensborg, der er direktør og medejer fortæller Stensborg har selv et rigtigt godt internationalt netværk, men det var Region Sjællands delegationsbesøg i 2011, der skabte et gennembrud til det kinesiske marked. Han fortsætter Da en stor del af verdens forbrugsgoder bliver produceret i Kina, er det en oplagt mulighed for os, og vi har siden besøget været i dialog med interesserede kinesiske kunder. Faktaboks Stensborg deltog i 2011 i Region Sjællands erhvervsdelegation til Kina, hvor formålet var at knytte bånd mellem regionen, regionens virksomheder og potentielle kinesiske samarbejdspartnere. Når viden og læring bliver en eksportartikel Flere uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland er langt fremme omkring brug af e-læring. Den nye undervisningsform vil uden tvivl blive en central del af den fremtidige uddannelsespraksis - i Danmark såvel som i resten af verden. E-læringen vil samtidig gøre det muligt for os, at sælge en hel uddannelsespakke til udlandet. For at sikre, at undervisning og formidlingen sker på et meget højt niveau og i rammer, der hele tiden udvikles i takt med de teknologiske muligheder, er Visual Climate Center i Holeby gået i samarbejde med VUC Storstrøm omkring denne kobling. Det drejer sig om såvel regional-, national-, samt international formidling, der skal knyttes til eksport af de systemer vi og vores samarbejdspartnere ikke mindst regionalt forankrede private selskaber og institutioner, skal ud at sælge. Andre danske regioner, europæiske lande, USA og de asiatiske lande har allerede vist interesse for udviklingsarbejdet her i regionen, hvilket vidner om store potentialer indenfor området. Vi forventer dermed at vi i de kommende år vil opleve en stigende international interesse for de sjællandske erfaringer og knowhow indenfor området. Dette skal sørge for at sætte regionen på verdenskortet indenfor undervisningsområdet. Sådan udtaler Kristian Madsen, projektchef hos VUC Storstrøm, omkring de fremtidige potentialer ofr E-læring. 14

15 Etnisk erhvervsfremme - Serieiværksætter med globalt netværk Latif Ibisoglu har startet mange virksomheder de sidste 20 år, hvoraf nogle er solgt fra undervejs. Siden 2009 har han ejet specialkøbmanden Bazar Slagelse, der handler med varer fra Tyrkiet, Mexico, Thailand, Balkanlandene, de arabiske lande og Pakistan. Han overvejer at starte en hel kæde med etniske specialiteter og har derfor været i kontakt med Etnisk Erhvervsfremme, der har vejledt ham om fordelene og ulemperne ved at udvide. Latif Ibisoglu har rejst meget og har stor gavn af sit globale netværk, der blandt andet tæller samarbejdspartnere i Tyrkiet, Syrien, Tyskland og Holland. Jeg er daglig i kontakt med mit netværk fortæller Latif Ibisoglu. De hjælper mig med at finde frem til varer og oplysninger, jeg har brug for, og det er en stor hjælp fortsætter han. Han bruger også sin erfaring i anden sammenhæng. Det gælder blandt andet i foreningen Musiad Denmark, som han var med til at stifte i Her mødes etniske iværksættere og udveksler erfaringer. Foreningens medlemmer deltager også på messer i udlandet, hvor de får nye internationale kontakter. Fakta Projektet Etnisk Erhvervsfremme tilbyder hjælp og vejledning til nydanske iværksættere, der ønsker at starte egen virksomhed. Etnisk Erhvervsfremme er bl.a. støttet af Region Sjælland, der er én af flere bidragsydere. Copenhagen Connected forbinder Sjælland med verden De interkontinentale flyruter koncentreres omkring færre, større knudepunkter. De store megahubs i Amsterdam, Frankfurt og London udfordrer Københavns position som hub og Københavns lufthavn oplever i dag hård konkurrence fra andre lufthavne. Hvad enten det gælder internationale investeringer, turisme eller højtuddannet arbejdskraft, er det af afgørende betydning for hele Sjælland og Øresundsregionen, at der findes et bredt og globalt udbygget rutenet til og fra Københavns Lufthavn. Det handler ikke kun om at få nye ruter til lufthavnen, det handler også om at få de rigtige ruter: De strategiske ruter, der forbinder Sjælland og Øresundsregionen med vækstmarkeder og internationale knudepunkter for flytrafik. Det ambitiøse projekt Copenhagen Connected skal fastholde vigtige netværksbærende ruter og skabe nye interkontinentale ruter. Projektet har allerede bidraget med at sikre etableringen af nye ruter mellem København og Toronto, Dubai, Bahrain, Shanghai, Tel Aviv, San Fransisco samt 5 finske byer. Flere flyruter betyder mere vækst og international tilgængelighed til vores region er alfa omega både for turismen og erhvervslivet. fortæller Birgitte Arendsdorf Olsen, International Marketingchef hos Wonderful Copenhagen og ansvarlig for projektet. Fakta Copenhagen Connected er en del af det nationale ruteudviklingsprogram Global Connected. Det bæres af et konsortium af vigtige private og offentlige aktører herunder Region Sjælland. 15

16 The Whole Company frugtpålæg til hele verden The Whole Company er beliggende i Køge og ejer de 6 brands - Castus, Trope, Heidelberg, Fredsted The, Urteteket og Jemo-pharm, der dækker over alt fra frugtstænger og helsekostprodukter til eddike. Virksomheden omsatte i 2010 for knap 200 mio. kr. og eksporterede 8% af den samlede omsætning til England, Sverige, Norge og Tyskland. Bestyrelsen har flere gange hentet inspiration fra et advisory board bestående af folk med international erfaring. De mener at specielt brandet Castus har et stort eksportpotentiale, da frugtstænger appellerer til forbrugere i mange lande. Det er dog ikke altid let at trænge ind på et nyt marked. Vi vil derfor gerne ind hos en stor kæde, som Tesco eller Sainsbury s i England, da det er dem andre supermarkedskæder skæver til fortæller ejer og direktør Henrik Winther-Olsen. Han fortsætter The Whole Company satser på at øge eksporten, og målet er at opfylde en plan fra 2009 om at fordoble omsætningen i Det er én af grundene til at virksomheden i efteråret deltager i et eksportforløb gennem GlobalVækst. Fakta The Whole Company er én af 40 virksomheder, der i efteråret 2012 deltager i et eksportforløb gennem projektet GlobalVækst. GlobalVækst er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Region Sjælland. Castus, som er ejet af The Whole Company, sørger for, at sjællandsk frugtpålæg bliver eksporteret til store dele af verden. Foto: The Whole Company A/S 16

17 Skræddersyet eksportrådgivning til små- og mellemstore virksomheder Vækstforum har indgået et samarbejde med Eksportrådet om at styrke eksportrådgivningen til Region Sjællands virksomheder gennem samfinansiering af en medarbejder, placeret i Væksthuset i Vordingborg. Eksportrådet favner både de største og de mindste danske virksomheder og gennem forskelligartede tilbud kan organisationen levere de bedste services til alt fra Key Account virksomheder med kontorer i mange lande til den nystartede virksomhed som først lige skal til at gøre sig overvejelse om internationale muligheder. Eksportrådets arbejde starter dog langt tidligere end ved de eksportmodne sjællandske virksomheder. Gennem et tæt samarbejde med region og væksthus sikres en løbende udveksling af erfaringer omkring virksomheder som ikke på nuværende tidspunkt er klar til eksport, men har potentialet og viljen til at give sig i kast med internationalisering senere i deres udvikling. Eksportrådets "udstationerede" medarbejder i Væksthus Sjælland, Martin Amdi Pedersen, arbejder dagligt med at få mere fokus på eksport i såvel virksomhederne som de erhvervsfremme organisationer der findes i region Sjælland. Desuden arbejder han sammen med kollegaerne fra Væksthus Sjælland benhårdt på at identificere, vejlede og udvikle de virksomheder, som kan og vil være med til at skabe vækst i Danmark. Ligesom Eksportrådet, tilbyder Væksthus Sjælland også flere gode individuelle og gruppeorienterede vækstprogrammer med et internationalt fokus der spænder over dygtiggørelse inden for etablering og håndtering af internationale partnerskaber, eksport til og etablering i Østafrika og et nordisk incubatorprogram i Kina. Fakta Eksportrådet arbejder for at hjælpe danske virksomheder og i særdeleshed de små og mellemstore virksomheder med at realisere deres eksportpotentiale og derigennem skabe øget vækst og flere arbejdspladser i Danmark. Dette sker gennem markeds- og sektorspecifik rådgivning såvel i Danmark som ude i den store verden, hvor Eksportrådet har kompetente rådgivere siddende på de danske ambassader, konsulater og handelskontorer. Eksportrådets pallette af produkter omfatter bl.a.: Eksportforberedelse (Gratis gennemgang af virksomhedens eksportpotentiale) Eksportstart/Eksportstart Vækst (Tilskudsordning til SMV'er ved køb af rådgivningsydelser) VITUS/VITUS Vækst (Tæt, længevarende og direkte afsætningsorienteret rådgivningsforløb) Incubatorordninger/virtual office (Kontorfaciliteter i samarbejde med Eksportrådets repræsentationer i udlandet). 17

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Gode råd til kommunal investeringsfremme www.investindk.com Chef for Invest in Denmark, Dorte Bech Vizard, introducerer: Udenlandske investeringer skaber

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 FORORD Det store jobtab i er bremset. Virksomhederne i regionen har skåret ind til benet, optimeret driften, og kan nu

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lejre. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lejre. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv lejre VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume 400 NYE PRIVATE JOB Som

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland.

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Oplæg til et strategisk samarbejde mellem Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet), Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om at styrke internationaliseringen

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere