Eksport & Internationalisering September 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksport & Internationalisering September 2012"

Transkript

1 Eksport & Internationalisering September

2 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland, september 2012 REDAKTION Regional udvikling, Region Sjælland i samarbejde med Væksthus Sjælland Lars Tomlinson, Anette Moss, OPLAG 200 eksemplarer 2

3 1. Eksport og internationalisering både udfordringer og potentialer I februar 2012 mødte mere end 50 forventningsfulde virksomheder op til et eksportseminar i Regionshuset i Sorø. Deltagerne havde fælles ambitioner om at komme i gang med at eksportere produkter og services. Efterfølgende er virksomhederne, som har fokus på eksport og netværksskabelse indenfor stål, forsyningsvirksomhed, byggeri, service og administration, sat sammen i eksportnetværk for at skabe systemløsninger til det russiske marked. Til efteråret skal de første virksomheder til Rusland for at få etableret salgsaftaler. Nye eksportveje Eksemplet med de russiske eksportmuligheder viser, hvordan Vækstforum arbejder for at finde nye internationale eksportmuligheder for det sjællandske erhvervsliv. AJOUR vil denne gang kombinere statistik og konkrete cases for at vise, hvor regionens erhvervsliv er på vej hen med eksport og internationalisering. Region Sjællands eksportstyrker Statistikken viser, at regionens virksomheder har fælles udfordringer: De har generelt lavere eksport sammenlignet med resten landet. Men de mange små servicevirksomheder har potentialer, som kan udnyttes bedre, hvis de går sammen om at eksportere fælles løsninger i klynger eller konsortier. Tættere samarbejde med leverandører kan også hjælpe dem til at producere de færdige løsninger, som efterspørges i f.eks. BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina). I konkurrencen med BRIK-landene skal vi satse på kompetencer, der ikke hurtigt og nemt kan kopieres: kvalitet, ydeevne, ledsagende service, teknologi og løsninger mere end produkter. Danske virksomheder kan ikke konkurrere på pris, men har en høj forståelse af samspil mellem forskellige led i produktionsprocessen, kombineret med forståelse for markedsføring, miljøhensyn og service. Resultaterne af Vækstforums eksportindsats I 2011 iværksatte Vækstforum en firesporet eksport- og internationaliseringsindsats. Fokus er på: Afrika, Rusland, Kina og Internationalisering af regionens virksomheder. De tre første spor sigter på at udvikle nye markeder for regionale virksomheder. Det sidste handler om at skærpe virksomhedernes forudsætninger for at opdyrke de globale markeder. I dette AJOUR kan man læse, hvad der er kommet ud af de enkelte initiativer og se nogle eksempler på virksomheder, som har opnået bedre eksportrater og indtjening. Formandens replik Som noget nyt, så vil AJOUR indeholde et indlæg fra Vækstforums formand, Steen Bach Nielsen. Formanden vil kommentere på de væsentligste strategiske pejlemærker i forhold til temaet for AJOUR. Projektet 'Copenhagen Connected' giver sjællandske virksomheder nye flyruter og potentialer for internationalisering (se side 15). Foto: Morten Bjarnhof, Copenhagen Media Center. 3

4 2. Hvad er afsættet for den sjællandske eksport? Status på internationalisering Andelen af sjællandske virksomheder, der råder over medarbejdere med internationale kompetencer (fx sprogkundskaber og udlandserfaring) har været stigende siden Andelen af sjællandske virksomheder, der mener at globaliseringen betyder bedre eksportmuligheder har siden 2009 ligget stabilt på omkring 45%. Andelen af virksomheder, der mener at globaliseringen betyder øget konkurrence, er steget fra 62% i 2009 til 71% i Antallet af eksportaktive virksomheder i region Sjælland er faldet med 5,3% fra På landsplan var faldet 3,0%. Oxford Research, nulpunktsanalyse, 2012 Virksomhedernes evne til at eksportere vare har en generel stor betydning for udviklingen i økonomien og dermed også vækst og beskæftigelse. Eksportmulighederne forudsætter som udgangspunkt en høj produktivitet, og eksporterhvervene har typisk skabt flere arbejdspladser og haft en højere værditilvækst end de øvrige erhverv. Figur 2.1 Eksportens andel af samlet omsætning (2009) 27% 24% 24% 24% 22% 14% Nye tal fra VækstTendens Udkommer til oktober Region Sjælland havde i 2009 et lavt eksportniveau sammenlignet med landets øvrige regioner. Hvor eksportens andel af den samlede omsætning i Region Sjælland var på 14 %, var landsgennemsnittet på 24 %. Eksportstatistikkerne er opgjort efter virksomhedernes hovedsæde, og indeholder således kun virksomheder, der har hovedsæde i regionen eksportvirksomheder har hovedsæde i Region Sjælland, og de eksporterer for mere end 28 milliarder. Kilde: VækstTendens

5 Eksportens andel af den samlede produktion udgjorde i 2008, inden finanskrisen 21,2 pct. i Region Sjælland og 24,7 pct. for hele landet. Til gengæld er Region Sjælland den region, som har oplevet relativt den mindste eksportnedgang i forbindelse med finanskrisen. Hele landet har fra 2008 til 2010 oplevet en nedgang på 2,8 pct., hvor man i Region Sjælland har oplevet et fald på 2,3 pct. Under finanskrisen har eksportnedgangen i Region Sjælland været relativt mindre end andre steder i landet. 2,3% mod 2,8% på landsplan Figur 2.2 Eksportens udvikling under finanskrisen, Eksport til udlandet som andel af den samlede produktion. Procent Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Kilde: Den regionale overvågningsmodel, SAM- K/LINE, 2012 Industrien står for 66 % af den sjællandske eksport. Dette er 14 procentpoint mere end landsgennemsnittet. Udover industrien, skiller det sjællandske landbrug og fødevareindustri sig ud og udgør en høj andel af eksporten i forhold til landsgennemsnittet. Figur 2.3 Eksporten fordelt på de fire største eksportområder Hele landet 12% 52% 33% 3% Region Nordjylland 31% 48% 15% 5% Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 3% 18% 19% 17% 28% 60% 14% 50% 27% 66% 12% 59% 10% 7% 4% 5% Landbrug og fødevarer Industri Handel og transport mv. Erhvervsservice 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: SamK-Line august

6 Figur 2.4 Eksportandel af samlet omsætning i kommunerne i Region Sjælland Figur 2.5 Eksporten opgjort på kommuner Kilde: Væksthuset, VækstTendens 2012 Af figur 2.4 ses det, at særligt virksomhederne i Køge og Roskilde har en høj eksportandel i forhold til den samlede omsætning for virksomhederne i samme kommune. Kilde: Den regionale overvågningsmodel, SAM- K/LINE, 2009 Sammenligner man med figur 2.5, skiller Kalundborg Kommune med StatoilHydro, landets største olieraffinaderi, sig ud. Dette har også stor betydning for Kalundborg, som er den kommune, der har den suverænt største eksport. Dette kan ses ud fra kortet, figur 2.5, som viser eksporttallene for alle regionens kommuner i Hvor Kalundborg Kommune årligt eksporterede for mere end 12 mia. kr., ligger de øvrige kommuner på mellem 1 og 5 mia. kr. 6

7 3. Hvor ligger fremtidens potentialer for den sjællandske eksport? I Region Sjælland forventes en samlet stigning i eksporten på 20 pct. Størst fremgang forventes inden for transportbranchen, som forventes at stige med 86 pct., frem til 2024, hvor den faste forbindelse over Femern Bælt står klar. Såvel for Region Sjælland som for resten af landet, er der en forventning til at der i de kommende 12 år vil ske en relativ markant øgning af virksomhedernes eksport. I Region Sjælland var eksportens andel af produktionen i 2010 på ca. 20,7 pct., og det forventes, at den vil stige til næsten 28,2 pct. i Altså forventes eksporten i Region Sjælland også at udgøre en markant større del af den samlede produktion i Det skal dog her tages i betragtning at der i finanskriseårene skete en betydelig nedgang, og derfor er udgangspunktet for 2010 også lavere sammenlignet med 2008 (se tabel 3.1). Allerede i dag i 2012 er faldet i eksporten rettet op, og i dag er eksporten højere end i Ifølge fremskrivningerne forventes eksportens andel af produktionen at stige, så det allerede i 2012/2013, er en støre andel af produktionen der eksporteres. Figur 3.1. Fremskrivning af eksport til udlandet som andel af den samlede produktion Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Tabel 3.1. Fremskrivning af eksport til udlandet, de ti mest eksporterende erhverv i Region Sjælland, 2008, 2010, 2018 og 2024 Udvikling Mio. Udvikling Mio. Udvikling Mio. kr. i % kr. i % kr. i % Føde-, drikke- og tobaksvareindustri ,68% ,88% ,05% 2 Olierafinaderier ,29% ,67% ,06% 3 Maskinindustri ,48% ,63% ,71% 4 Medicinalindustri ,58% ,30% ,58% 5 Transport ,53% ,52% ,79% 6 Kemisk industri ,77% ,39% ,56% 7 Metalindustri ,99% ,04% ,22% 8 Plast-, glas- og betonindustri ,62% ,70% ,53% 9 Møbel og anden industri ,49% ,51% ,81% 10 Elektronikindustri ,90% ,56% ,48% Alle erhverv ,90% ,90% ,90% Kilde: Regionaløkonomisk analyse 2012, Østdansk statistiksamarbejde, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Beskæftigelsesregionen. 7

8 I Region Sjælland har kun elektronikindustrien formået at øge eksporten igennem konjunkturomslaget, eller er øvrige eksporterende brancher alle blevet ramt hårdt. Føde-, drikke- og tobaksvareindustri er det enkelte erhverv, der eksporterer mest i Region Sjælland med 7,7 mia. kr. i I Region Sjælland er der ikke ét erhverv, der sidder på størstedelen af eksporten, men fire erhverv, som alle eksporterede for over 5 mia. kr. i I de kommende år, vil det være inden for transportbranchen, man kan se frem til den største eksportfremgang. Her forventes en stigning på hele 86 pct. frem til I branchen olieraffinaderier og kemisk industri forventes på mellemlang og lang sigt en nedgang, mens alle andre erhverv i top ti forventes at øge eksporten til udlandet. Sammenholdt med figur 2.3 er industrien her delt op i flere underbrancher. Herved fremstår føde-, drikke og tobaksindustrien som den største. Vores nærmeste naboer, Tyskland og Sverige, er de største aftagere af danske produkter. Tilsammen aftager de to lande 31 % af den danske eksport. Figur 3.2 Aftagere af danske produkter 180 Figur 3.3 Industrieksporten fra Danmark ( ) 19% 18% % 3% 6% 13% % 80 Tyskland Andre EU-lande Kina Andre lande udenfor EU Sverige USA Norge Traditionelle markeder Nye Vækstmarkeder Resten af verden Kilde: VækstTendens Sammenholder man figur 3.2 og 3.3 ses det tydeligt, at regionens virksomheder har en udfordring. Størstedelen af den nuværende eksport går til nabolandene mens væksten hovedsagelig sker på de nye vækstmarkeder. Samtidig bekræfter figur 3.3, at det netop er indenfor de nye eksportmarkeder som fx Kina og Rusland, at der fremover vil være en stor vækst. Dette understreger blot, at Vækstforum er på rette vej med den eksportindsats, som blev lanceret i 2011, som netop omfatter fokuseret projekter rettet mod Rusland og Kina (Se også case om Steensborg på 14) Væksten i den danske eksport sker hovedsageligt fra de nye vækstmarkeder, inklusiv BRIKlandene og særligt Kina. Nye vækstmarkeder inkluderer Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Mexico, Indonesien, Tyrkiet og Sydafrika. Kilde: ØEM 8

9 Hver fjerde sjællandske virksomhed har forventninger om at få lettere adgang til udenlandske samarbejdspartnere, når den faste forbindelse over Femern Bælt står klar. Som en del af den samlede internationaliseringsindsats, har Vækstforum særligt fokus på at udnytte de udviklingsmuligheder, der knytter sig til Femern forbindelsen. Femernindsatsen har primært to fokusfelter. Det første omhandler de muligheder, der ligger i at skabe arbejdspladser, som en direkte konsekvens af byggeriet af tunnelen. Figur 3.3 Virksomhedernes forventninger til den faste forbindelse over Femern Bælt (2012) Virksomheden har klare forventninger om at få lettere adgang til udenlandske samarbejdspartnere? Bl.a. forventes det, at der i forbindelse med etablering af den 21 km. lange tunnel, vil blive en betydelig betonproduktion, lokaliseret ved tunnelen. Det andet fokus handler om de vækstmuligheder, der på sigt vil blive efter indvielsen af den færdige tunnel, omkring En opgørelse på Vækstforums samlede Femernindsats kan ses i figur 4.1. Figur 3.4 Virksomhedernes internationale kompetencer (2012) Råder din virksomhed over medarbejdere, der har arbejdserfaring fra udlandet? Meget uenig 51% I høj grad 9% Delvis uenig 23% I mindre grad 34% Delvis enig 23% I nogen grad 29% Meget enig 2% Slet ikke 28% 0% 50% 100% Kilde: Oxford Research og Væksthus Sjælland 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: Oxford Research og Væksthus Sjælland. I en undersøgelse, som er udarbejdet af Vækstforum (regional Nulpunktsanalyse) i samarbejde med Væksthus Sjælland, ses det at omkring 25 % af regionens virksomheder har forventninger til at få lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft. Samtidig så råder knap 40 % af alle virksomhederne enten i høj eller i nogen grad at over medarbejdere der har arbejdserfaring fra udlandet. Især det sidste må siges at være et godt udgangspunkt for at kunne øge virksomhedens generelle internationale orientering. 9

10 EPTEMBER Sådan sætter vi kursen Replikken af Steen Back Nielsen mærkbart styrker den eksisterende eksport, udvider eksporten til nye, ekspanderende markeder og ikke mindst udvikler helt nye typer af eksport. Et enigt Vækstforum Sjælland har gjort internationalisering til et af hovedpunkterne i Strategi- og Handlingsplanen, og potentialet er stort. Som du kan læse i dette nummer af Ajour, står vores industri i dag for 66 % af den sjællandske eksport, og andelen ligger dermed et pænt stykke over landsgennemsnittet. Det er godt gået i en tid, hvor mange taler om, at Danmark skal genvinde sin position som et innovativt produktionsland. Særligt de sjællandske underleverandører fylder meget i landskabet, og det er et afsæt, vi strategisk skal udvikle og styrke. I Vækstforum ønsker vi at bygge videre på det, vi har. Bygge videre på vores styrker. Derfor skal vi investere målrettet i de nye eksportmarkeder. Vores eksport går i dag primært til Norden og Nordtyskland. Vi har således et godt udgangspunkt, fordi vi har opbygget erfaringer til nærmarkederne. De erfaringer skal vi nu udnytte, til at få flere virksomheder til at vove sig ud på nye vækstmarkeder. Her kan stærke leverandørkæder blive et af sjællandsk erhvervslivs stærkeste aktiver. Vi skal styrke samspillet i forsyningskæderne med en opbygning af kompetencer og samarbejdstraditioner, som kan fastholde og udbygge de klynger, der findes i Region Sjælland bl.a. inden for regionens styrkepositioner, Energi og Miljø og Farma/Medico. Netværk, kompetenceudvikling, adgang til finansiering og innovation kan løfte virksomhederne til en stærkere position i værdikæderne, hvis vi satser rigtigt. Målet er klart: De sjællandske virksomheder skal opad i de globale værdikæder. For mig er det helt afgørende, at vi fastholder vores offensive og utraditionelle tilgang til tingene og udvikler vores globale udsyn, hvis strategien skal lykkes. - Vi lever nemlig af vores eksport. For hver vare, der bliver udtænkt, produceret og solgt til markeder uden for regionen, får vi mulighed for ny vækst og velfærd. Derfor igangsætter Vækstforum målrettede initiativer, der Der skal være system i den sjællandske eksport I Vækstforum er vi klar til at nytænke virksomhedernes eksportmuligheder. Regionens mange succesfulde underleverandører skal have mulighed for at udvikle sig til systemleverandører, der selv bidrager til produktudvikling. På den måde vil vores virksomheder rykke opad i de globale fødekæder, og for at gøre sig gældende på vækstmarkederne i dag, kræves det netop, at man kan eksportere færdige løsninger i stedet for mange små usammenhængende systemer. I konkurrencen med BRIK-landene (Brasilien, Rusland, 10

11 mod toppen SEPTEMBER» Med de enorme offentlige anlægsinvesteringer, der ligger i pipelinen de kommende år her i regionen, er der virkelig muligheder forude. Det skal udnyttes, og målet er, at byggerierne skal føre til mere «langsigtede private erhvervsinvesteringer i regionen. Indien, Kina) skal vi satse på kompetencer, der ikke hurtigt og let lader sig kopiere: kvalitet, ydeevne, ledsagende service, teknologi og løsninger mere end det blotte produkt. Danske produkter har vanskeligt ved at konkurrere på prisen, men vi har en forståelse af samspillet mellem forskellige led i produktionsprocessen kombineret med markedsføring og service, og så er vi gode til at tænke miljøhensyn ind i værdikæden fra starten. Derfor er systemeksport et nyt satsningsområde for Vækstforum Sjælland. Vores virksomheder skal blive bedre til at skabe deres eget salgsrum, hvor klynger eller konsortier og tæt samarbejde med leverandører betyder, at de bliver i stand til at producere de færdige løsninger, som efterspørges i fx BRIK-landene. Og det kan lade sig gøre: SYDTEK i Holeby har med projektet Eksport i sigte med støtte fra Vækstforum udviklet et koncept for systemeksport, der har udmøntet sig i en stor ordre på en komplet svinefarm til Rusland. Ordren giver leverancemuligheder til over 100 danske virksomheder inden for viden, produktionsudstyr, bygninger, installationer samt energi og miljø. Forventningen er, at der i det kommende forår lægges ordrer for ca. 600 millioner kroner. Jeg håber, at det voksende eksporteventyr kan tjene til inspiration på tværs af sektorer. Udviklingen af innovative løsninger og viden inden for andre områder kan nemlig også udvikles til systemeksport. Det kan være tilfældet i forbindelse med større anlægsbyggerier, som fx sygehusbyggeri, herunder psykiatrisk sygehusbyggeri. Det kan også være inden for velfærdsløsninger på ældreområdet eller fx en nøglefærdig løsning inden for affaldshåndtering. Mulighederne er mange og efterspørgslen stigende. En attraktiv investerings-location Hvis vi skal lykkes med vores internationale strategi, er det vigtigt at erkende, at udsynet går begge veje. Derfor skal vi styrke vores fokus på at tiltrække udenlandske ressourcer til regionen - i form af nye virksomheder og udenlandske investeringer i de eksisterende virksomheder. Med de enorme offentlige anlægsinvesteringer, der ligger i pipelinen de kommende år her i regionen, er der virkelig muligheder forude. Det skal udnyttes, og målet er, at byggerierne skal føre til mere langsigtede private erhvervsinvesteringer i regionen. De internationale firmaer skal kort sagt tiltrækkes af Region Sjællands arbejdskraft samt vores unikke placering på Europakortet. Også ind ad i regionen vil Vækstforum Sjælland fastholde fokus på regionens internationale orientering. Vækstforum samarbejder med Copenhagen Capacity og Invest in Denmark om at gøre regionen kendt blandt udenlandske virksomheder og ved konkret at arbejde for at tiltrække udenlandske virksomheder og investorer til regionen. Vækst kræver en offensiv tilgang og globalt udsyn. De indsatser vi i Vækstforum har igangsat på virksomhedsniveau lever op til denne ambition og vil fremadrettet, i samspil med regeringens kommende erhvervspolitiske udspil, understøttes af vores styrkede internationaliseringsinitiativer. Med et klart fokus på at styrke virksomhedernes placering i de globale værdikæder sætter vi kursen mod toppen. 11

12 4. Vækstforums internationaliseringsindsats øget fokusering fra 2011 I alt har Vækstforum siden 2007 igangsat 23 forskellige initiativer, som spænder bredt over enkelte projekter til større udviklingskontrakter med Invest in Denmark og Copenhagen Capacity. Samlet har det resulteret i en investering af regionale erhvervsudviklingsmidler og mål 2 midler på ca. 100 mio. kr. Figur 4.1 Vækstforums eksport og internationaliseringsindsats Af figur 4.1 ses det, at eksport- og internationaliseringsindsatsen for alvor er kommet i gang i løbet 2010 og ikke mindst i Dette skal i sammenhæng med, at Vækstforum bevidst i forbindelse med Erhvervsudviklingsstrategien for og især i Handlingsplanen for 2011 har valgt at styrke virksomhedernes eksportevne. Hertil kan nævnes at der for 2010 og 2011 er investeret for over 50 mio. kr. alene i eksport og internationaliseringsaktiviteter. Figur 4.2 Vækstforums investeringer til eksport og internationalieringsaktiviteter kr kr kr Eksport og Internationaliserings-projekter Femernbælt-projekter Kilde: Egne beregninger Regionale erhvervsudviklingsmidler Soc.fond Reg.fond Kilde: Egne beregninger 12

13 Mange gode eksempler på styrket sjællandsk eksportfokus I 2011 iværksatte Vækstforum en firstrenget eksport- og internationaliseringsindsats, med følgende fokuseringer: Afrika, Rusland, Kina og Internationalisering af regionens virksomheder. De tre første fokuseringer sigter på at udvikle nye markeder for regionale virksomheder i de pågældende lande, og det sidste handler om at skærpe virksomhedernes forudsætninger for at opdyrke de globale markeder. På de følgende sider kan man læse mere om, hvad der er kommet ud af de enkelte initiativer og nogle eksempler på virksomheder, som har opnået bedre indtjening og eksportrater. For at illustrere de konkrete regionale muligheder og styrker på eksport området, er der i det følgende præsenteret forskellige eksempler på virksomheder og projekter, som har formået at udvikle eksportløsninger og nye internationale relationer. Eksemplerne skal alle ses led i Vækstforums strategiske udviklingsindsats og skal i kombination med statistikken, som er præsenteret på de forrige sider, give et indtryk af hvad status er på eksportområdet i Region Sjælland. Norske BIS Industrier skaber mange arbejdspladser i Kalundborg. Statoil raffinaderiet i Kalundborg har fået norske BIS Industrier som ny servicepartner, og det betyder fastholdelse af 50 arbejdspladser samt skabelsen af i første omgang yderligere jobs i Region Sjælland. Flere arbejdspladser på vej Vi har indtil nu samlet set fastholdt og skabt danske arbejdspladser i Kalundborg. Men vi har travlt og er i gang med at ansætte yderligere mand. De vil være tilknyttet vores danske afdeling, men de fleste vil skulle arbejde med vores offshoreaktiviteter i oliebranchen i Norge. Vi forventer yderligere vækst i Danmark i de kommende år, oplyser projektleder Martin Udengaard, BIS Industrier. Regional investeringsfremmeindsats bærer frugt Invest in Denmark har været tæt involveret i BIS Industriers etablering i Region Sjælland. Både Invest in Denmarks medarbejdere i udlandet og ikke mindst den regionale projektleder i region Sjælland finansieret af Vækstforum Sjælland har bidraget i processen. I denne type sager leveres oplysninger og analyser om forretningsmuligheder og rammevilkår i Danmark sammen med besøgsprogrammer og møder med serviceudbydere og potentielle kunder og underleverandører. Fakta om BIS Industrier I 2010 etablerede virksomheden BIS Industrier sig i Kalundborg som et led i den indgåede aftale mellem virksomheden og Statoil. BIS Industriers rammeaftale med Statoil drejer sig bl.a.om langsigtede vedligeholdelseskontrakter for ISO fag, dvs. isolering, stilladser og overfladebehandling. BIS Industrier i Danmark er ejet af BIS Industrier Norge, der selv er en del af den tyske BILFINGER BERGER, som er global koncern med ca ansatte. Læs mere om BIS Industrier: Læs mere om Invest in Denmark: 13

14 Steensborg - Gennembrud til det kinesiske marked Stensborg er en højteknologisk virksomhed, der har udviklet en ny masseproduktions-teknologi inden for fremstilling af hologrammer. Det kræver i dag mange produktionsgange at fremstille hologrammer til sikring af dokumenter og mærkevarer. Processerne er samtidig ressourcetunge samt meget miljøbelastende. Stensborgs teknologi gør det nu muligt at fjerne flere produktionstrin og samtidig trykke hologrammerne direkte på produkterne, hvilket giver en langt mere sikkert, miljøvenligt samt omkostningsbesparende proces. Teknologien retter sig mod producenter af grafisk udstyr, og da det er en international branche, kræver det mange kræfter at få teknologien ud i verden. Jan Stensborg, der er direktør og medejer fortæller Stensborg har selv et rigtigt godt internationalt netværk, men det var Region Sjællands delegationsbesøg i 2011, der skabte et gennembrud til det kinesiske marked. Han fortsætter Da en stor del af verdens forbrugsgoder bliver produceret i Kina, er det en oplagt mulighed for os, og vi har siden besøget været i dialog med interesserede kinesiske kunder. Faktaboks Stensborg deltog i 2011 i Region Sjællands erhvervsdelegation til Kina, hvor formålet var at knytte bånd mellem regionen, regionens virksomheder og potentielle kinesiske samarbejdspartnere. Når viden og læring bliver en eksportartikel Flere uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland er langt fremme omkring brug af e-læring. Den nye undervisningsform vil uden tvivl blive en central del af den fremtidige uddannelsespraksis - i Danmark såvel som i resten af verden. E-læringen vil samtidig gøre det muligt for os, at sælge en hel uddannelsespakke til udlandet. For at sikre, at undervisning og formidlingen sker på et meget højt niveau og i rammer, der hele tiden udvikles i takt med de teknologiske muligheder, er Visual Climate Center i Holeby gået i samarbejde med VUC Storstrøm omkring denne kobling. Det drejer sig om såvel regional-, national-, samt international formidling, der skal knyttes til eksport af de systemer vi og vores samarbejdspartnere ikke mindst regionalt forankrede private selskaber og institutioner, skal ud at sælge. Andre danske regioner, europæiske lande, USA og de asiatiske lande har allerede vist interesse for udviklingsarbejdet her i regionen, hvilket vidner om store potentialer indenfor området. Vi forventer dermed at vi i de kommende år vil opleve en stigende international interesse for de sjællandske erfaringer og knowhow indenfor området. Dette skal sørge for at sætte regionen på verdenskortet indenfor undervisningsområdet. Sådan udtaler Kristian Madsen, projektchef hos VUC Storstrøm, omkring de fremtidige potentialer ofr E-læring. 14

15 Etnisk erhvervsfremme - Serieiværksætter med globalt netværk Latif Ibisoglu har startet mange virksomheder de sidste 20 år, hvoraf nogle er solgt fra undervejs. Siden 2009 har han ejet specialkøbmanden Bazar Slagelse, der handler med varer fra Tyrkiet, Mexico, Thailand, Balkanlandene, de arabiske lande og Pakistan. Han overvejer at starte en hel kæde med etniske specialiteter og har derfor været i kontakt med Etnisk Erhvervsfremme, der har vejledt ham om fordelene og ulemperne ved at udvide. Latif Ibisoglu har rejst meget og har stor gavn af sit globale netværk, der blandt andet tæller samarbejdspartnere i Tyrkiet, Syrien, Tyskland og Holland. Jeg er daglig i kontakt med mit netværk fortæller Latif Ibisoglu. De hjælper mig med at finde frem til varer og oplysninger, jeg har brug for, og det er en stor hjælp fortsætter han. Han bruger også sin erfaring i anden sammenhæng. Det gælder blandt andet i foreningen Musiad Denmark, som han var med til at stifte i Her mødes etniske iværksættere og udveksler erfaringer. Foreningens medlemmer deltager også på messer i udlandet, hvor de får nye internationale kontakter. Fakta Projektet Etnisk Erhvervsfremme tilbyder hjælp og vejledning til nydanske iværksættere, der ønsker at starte egen virksomhed. Etnisk Erhvervsfremme er bl.a. støttet af Region Sjælland, der er én af flere bidragsydere. Copenhagen Connected forbinder Sjælland med verden De interkontinentale flyruter koncentreres omkring færre, større knudepunkter. De store megahubs i Amsterdam, Frankfurt og London udfordrer Københavns position som hub og Københavns lufthavn oplever i dag hård konkurrence fra andre lufthavne. Hvad enten det gælder internationale investeringer, turisme eller højtuddannet arbejdskraft, er det af afgørende betydning for hele Sjælland og Øresundsregionen, at der findes et bredt og globalt udbygget rutenet til og fra Københavns Lufthavn. Det handler ikke kun om at få nye ruter til lufthavnen, det handler også om at få de rigtige ruter: De strategiske ruter, der forbinder Sjælland og Øresundsregionen med vækstmarkeder og internationale knudepunkter for flytrafik. Det ambitiøse projekt Copenhagen Connected skal fastholde vigtige netværksbærende ruter og skabe nye interkontinentale ruter. Projektet har allerede bidraget med at sikre etableringen af nye ruter mellem København og Toronto, Dubai, Bahrain, Shanghai, Tel Aviv, San Fransisco samt 5 finske byer. Flere flyruter betyder mere vækst og international tilgængelighed til vores region er alfa omega både for turismen og erhvervslivet. fortæller Birgitte Arendsdorf Olsen, International Marketingchef hos Wonderful Copenhagen og ansvarlig for projektet. Fakta Copenhagen Connected er en del af det nationale ruteudviklingsprogram Global Connected. Det bæres af et konsortium af vigtige private og offentlige aktører herunder Region Sjælland. 15

16 The Whole Company frugtpålæg til hele verden The Whole Company er beliggende i Køge og ejer de 6 brands - Castus, Trope, Heidelberg, Fredsted The, Urteteket og Jemo-pharm, der dækker over alt fra frugtstænger og helsekostprodukter til eddike. Virksomheden omsatte i 2010 for knap 200 mio. kr. og eksporterede 8% af den samlede omsætning til England, Sverige, Norge og Tyskland. Bestyrelsen har flere gange hentet inspiration fra et advisory board bestående af folk med international erfaring. De mener at specielt brandet Castus har et stort eksportpotentiale, da frugtstænger appellerer til forbrugere i mange lande. Det er dog ikke altid let at trænge ind på et nyt marked. Vi vil derfor gerne ind hos en stor kæde, som Tesco eller Sainsbury s i England, da det er dem andre supermarkedskæder skæver til fortæller ejer og direktør Henrik Winther-Olsen. Han fortsætter The Whole Company satser på at øge eksporten, og målet er at opfylde en plan fra 2009 om at fordoble omsætningen i Det er én af grundene til at virksomheden i efteråret deltager i et eksportforløb gennem GlobalVækst. Fakta The Whole Company er én af 40 virksomheder, der i efteråret 2012 deltager i et eksportforløb gennem projektet GlobalVækst. GlobalVækst er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Region Sjælland. Castus, som er ejet af The Whole Company, sørger for, at sjællandsk frugtpålæg bliver eksporteret til store dele af verden. Foto: The Whole Company A/S 16

17 Skræddersyet eksportrådgivning til små- og mellemstore virksomheder Vækstforum har indgået et samarbejde med Eksportrådet om at styrke eksportrådgivningen til Region Sjællands virksomheder gennem samfinansiering af en medarbejder, placeret i Væksthuset i Vordingborg. Eksportrådet favner både de største og de mindste danske virksomheder og gennem forskelligartede tilbud kan organisationen levere de bedste services til alt fra Key Account virksomheder med kontorer i mange lande til den nystartede virksomhed som først lige skal til at gøre sig overvejelse om internationale muligheder. Eksportrådets arbejde starter dog langt tidligere end ved de eksportmodne sjællandske virksomheder. Gennem et tæt samarbejde med region og væksthus sikres en løbende udveksling af erfaringer omkring virksomheder som ikke på nuværende tidspunkt er klar til eksport, men har potentialet og viljen til at give sig i kast med internationalisering senere i deres udvikling. Eksportrådets "udstationerede" medarbejder i Væksthus Sjælland, Martin Amdi Pedersen, arbejder dagligt med at få mere fokus på eksport i såvel virksomhederne som de erhvervsfremme organisationer der findes i region Sjælland. Desuden arbejder han sammen med kollegaerne fra Væksthus Sjælland benhårdt på at identificere, vejlede og udvikle de virksomheder, som kan og vil være med til at skabe vækst i Danmark. Ligesom Eksportrådet, tilbyder Væksthus Sjælland også flere gode individuelle og gruppeorienterede vækstprogrammer med et internationalt fokus der spænder over dygtiggørelse inden for etablering og håndtering af internationale partnerskaber, eksport til og etablering i Østafrika og et nordisk incubatorprogram i Kina. Fakta Eksportrådet arbejder for at hjælpe danske virksomheder og i særdeleshed de små og mellemstore virksomheder med at realisere deres eksportpotentiale og derigennem skabe øget vækst og flere arbejdspladser i Danmark. Dette sker gennem markeds- og sektorspecifik rådgivning såvel i Danmark som ude i den store verden, hvor Eksportrådet har kompetente rådgivere siddende på de danske ambassader, konsulater og handelskontorer. Eksportrådets pallette af produkter omfatter bl.a.: Eksportforberedelse (Gratis gennemgang af virksomhedens eksportpotentiale) Eksportstart/Eksportstart Vækst (Tilskudsordning til SMV'er ved køb af rådgivningsydelser) VITUS/VITUS Vækst (Tæt, længevarende og direkte afsætningsorienteret rådgivningsforløb) Incubatorordninger/virtual office (Kontorfaciliteter i samarbejde med Eksportrådets repræsentationer i udlandet). 17

Internationale virksomheder

Internationale virksomheder Internationale virksomheder Februar 2011 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland, februar 2011-02-09 REDAKTION Regional udvikling, Region Sjælland i samarbejde med Væksthus Sjælland Lars Tomlinson, ltom@regionsjaelland.dk

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Katrine Dalsgaard Skovly

Katrine Dalsgaard Skovly Katrine Dalsgaard Skovly 1 UDENRIGSMINISTERIETS TILSTEDEVÆRELSE I VERDEN Ambassader (76) Multilaterale repræsentationer (7) Repræsentationskontorer (5) Generalkonsulater (8) Handelskontorer med borgerservice

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016 Udenrigsministeriet NOTITS Til: Erhvervsstyrelsen Sag: ID nr.: 214-1374 131968 Cc: Bilag: 2 Fra: Kunderelationer og Eksportfremme Dato: 27-4-216 Emne: Afrapportering 21-215 1. Afrapportering af samarbejdet

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet Udfordringer og muligheder for dansk eksport Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet 1 Emner Eksportforventninger og rammebetingelser Krisens betydning

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Ny branche ser lyst på vækst

Ny branche ser lyst på vækst Vækstbarometer 2012 November 2012 Branchefællesskab for Intelligent Energi Ny branche ser lyst på vækst En ny undersøgelse blandt medlemmerne i Branchefælleskab for Intelligent Energi viser, at medlemmerne

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere