Eksport & Internationalisering September 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksport & Internationalisering September 2012"

Transkript

1 Eksport & Internationalisering September

2 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland, september 2012 REDAKTION Regional udvikling, Region Sjælland i samarbejde med Væksthus Sjælland Lars Tomlinson, Anette Moss, OPLAG 200 eksemplarer 2

3 1. Eksport og internationalisering både udfordringer og potentialer I februar 2012 mødte mere end 50 forventningsfulde virksomheder op til et eksportseminar i Regionshuset i Sorø. Deltagerne havde fælles ambitioner om at komme i gang med at eksportere produkter og services. Efterfølgende er virksomhederne, som har fokus på eksport og netværksskabelse indenfor stål, forsyningsvirksomhed, byggeri, service og administration, sat sammen i eksportnetværk for at skabe systemløsninger til det russiske marked. Til efteråret skal de første virksomheder til Rusland for at få etableret salgsaftaler. Nye eksportveje Eksemplet med de russiske eksportmuligheder viser, hvordan Vækstforum arbejder for at finde nye internationale eksportmuligheder for det sjællandske erhvervsliv. AJOUR vil denne gang kombinere statistik og konkrete cases for at vise, hvor regionens erhvervsliv er på vej hen med eksport og internationalisering. Region Sjællands eksportstyrker Statistikken viser, at regionens virksomheder har fælles udfordringer: De har generelt lavere eksport sammenlignet med resten landet. Men de mange små servicevirksomheder har potentialer, som kan udnyttes bedre, hvis de går sammen om at eksportere fælles løsninger i klynger eller konsortier. Tættere samarbejde med leverandører kan også hjælpe dem til at producere de færdige løsninger, som efterspørges i f.eks. BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina). I konkurrencen med BRIK-landene skal vi satse på kompetencer, der ikke hurtigt og nemt kan kopieres: kvalitet, ydeevne, ledsagende service, teknologi og løsninger mere end produkter. Danske virksomheder kan ikke konkurrere på pris, men har en høj forståelse af samspil mellem forskellige led i produktionsprocessen, kombineret med forståelse for markedsføring, miljøhensyn og service. Resultaterne af Vækstforums eksportindsats I 2011 iværksatte Vækstforum en firesporet eksport- og internationaliseringsindsats. Fokus er på: Afrika, Rusland, Kina og Internationalisering af regionens virksomheder. De tre første spor sigter på at udvikle nye markeder for regionale virksomheder. Det sidste handler om at skærpe virksomhedernes forudsætninger for at opdyrke de globale markeder. I dette AJOUR kan man læse, hvad der er kommet ud af de enkelte initiativer og se nogle eksempler på virksomheder, som har opnået bedre eksportrater og indtjening. Formandens replik Som noget nyt, så vil AJOUR indeholde et indlæg fra Vækstforums formand, Steen Bach Nielsen. Formanden vil kommentere på de væsentligste strategiske pejlemærker i forhold til temaet for AJOUR. Projektet 'Copenhagen Connected' giver sjællandske virksomheder nye flyruter og potentialer for internationalisering (se side 15). Foto: Morten Bjarnhof, Copenhagen Media Center. 3

4 2. Hvad er afsættet for den sjællandske eksport? Status på internationalisering Andelen af sjællandske virksomheder, der råder over medarbejdere med internationale kompetencer (fx sprogkundskaber og udlandserfaring) har været stigende siden Andelen af sjællandske virksomheder, der mener at globaliseringen betyder bedre eksportmuligheder har siden 2009 ligget stabilt på omkring 45%. Andelen af virksomheder, der mener at globaliseringen betyder øget konkurrence, er steget fra 62% i 2009 til 71% i Antallet af eksportaktive virksomheder i region Sjælland er faldet med 5,3% fra På landsplan var faldet 3,0%. Oxford Research, nulpunktsanalyse, 2012 Virksomhedernes evne til at eksportere vare har en generel stor betydning for udviklingen i økonomien og dermed også vækst og beskæftigelse. Eksportmulighederne forudsætter som udgangspunkt en høj produktivitet, og eksporterhvervene har typisk skabt flere arbejdspladser og haft en højere værditilvækst end de øvrige erhverv. Figur 2.1 Eksportens andel af samlet omsætning (2009) 27% 24% 24% 24% 22% 14% Nye tal fra VækstTendens Udkommer til oktober Region Sjælland havde i 2009 et lavt eksportniveau sammenlignet med landets øvrige regioner. Hvor eksportens andel af den samlede omsætning i Region Sjælland var på 14 %, var landsgennemsnittet på 24 %. Eksportstatistikkerne er opgjort efter virksomhedernes hovedsæde, og indeholder således kun virksomheder, der har hovedsæde i regionen eksportvirksomheder har hovedsæde i Region Sjælland, og de eksporterer for mere end 28 milliarder. Kilde: VækstTendens

5 Eksportens andel af den samlede produktion udgjorde i 2008, inden finanskrisen 21,2 pct. i Region Sjælland og 24,7 pct. for hele landet. Til gengæld er Region Sjælland den region, som har oplevet relativt den mindste eksportnedgang i forbindelse med finanskrisen. Hele landet har fra 2008 til 2010 oplevet en nedgang på 2,8 pct., hvor man i Region Sjælland har oplevet et fald på 2,3 pct. Under finanskrisen har eksportnedgangen i Region Sjælland været relativt mindre end andre steder i landet. 2,3% mod 2,8% på landsplan Figur 2.2 Eksportens udvikling under finanskrisen, Eksport til udlandet som andel af den samlede produktion. Procent Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Kilde: Den regionale overvågningsmodel, SAM- K/LINE, 2012 Industrien står for 66 % af den sjællandske eksport. Dette er 14 procentpoint mere end landsgennemsnittet. Udover industrien, skiller det sjællandske landbrug og fødevareindustri sig ud og udgør en høj andel af eksporten i forhold til landsgennemsnittet. Figur 2.3 Eksporten fordelt på de fire største eksportområder Hele landet 12% 52% 33% 3% Region Nordjylland 31% 48% 15% 5% Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 3% 18% 19% 17% 28% 60% 14% 50% 27% 66% 12% 59% 10% 7% 4% 5% Landbrug og fødevarer Industri Handel og transport mv. Erhvervsservice 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: SamK-Line august

6 Figur 2.4 Eksportandel af samlet omsætning i kommunerne i Region Sjælland Figur 2.5 Eksporten opgjort på kommuner Kilde: Væksthuset, VækstTendens 2012 Af figur 2.4 ses det, at særligt virksomhederne i Køge og Roskilde har en høj eksportandel i forhold til den samlede omsætning for virksomhederne i samme kommune. Kilde: Den regionale overvågningsmodel, SAM- K/LINE, 2009 Sammenligner man med figur 2.5, skiller Kalundborg Kommune med StatoilHydro, landets største olieraffinaderi, sig ud. Dette har også stor betydning for Kalundborg, som er den kommune, der har den suverænt største eksport. Dette kan ses ud fra kortet, figur 2.5, som viser eksporttallene for alle regionens kommuner i Hvor Kalundborg Kommune årligt eksporterede for mere end 12 mia. kr., ligger de øvrige kommuner på mellem 1 og 5 mia. kr. 6

7 3. Hvor ligger fremtidens potentialer for den sjællandske eksport? I Region Sjælland forventes en samlet stigning i eksporten på 20 pct. Størst fremgang forventes inden for transportbranchen, som forventes at stige med 86 pct., frem til 2024, hvor den faste forbindelse over Femern Bælt står klar. Såvel for Region Sjælland som for resten af landet, er der en forventning til at der i de kommende 12 år vil ske en relativ markant øgning af virksomhedernes eksport. I Region Sjælland var eksportens andel af produktionen i 2010 på ca. 20,7 pct., og det forventes, at den vil stige til næsten 28,2 pct. i Altså forventes eksporten i Region Sjælland også at udgøre en markant større del af den samlede produktion i Det skal dog her tages i betragtning at der i finanskriseårene skete en betydelig nedgang, og derfor er udgangspunktet for 2010 også lavere sammenlignet med 2008 (se tabel 3.1). Allerede i dag i 2012 er faldet i eksporten rettet op, og i dag er eksporten højere end i Ifølge fremskrivningerne forventes eksportens andel af produktionen at stige, så det allerede i 2012/2013, er en støre andel af produktionen der eksporteres. Figur 3.1. Fremskrivning af eksport til udlandet som andel af den samlede produktion Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Tabel 3.1. Fremskrivning af eksport til udlandet, de ti mest eksporterende erhverv i Region Sjælland, 2008, 2010, 2018 og 2024 Udvikling Mio. Udvikling Mio. Udvikling Mio. kr. i % kr. i % kr. i % Føde-, drikke- og tobaksvareindustri ,68% ,88% ,05% 2 Olierafinaderier ,29% ,67% ,06% 3 Maskinindustri ,48% ,63% ,71% 4 Medicinalindustri ,58% ,30% ,58% 5 Transport ,53% ,52% ,79% 6 Kemisk industri ,77% ,39% ,56% 7 Metalindustri ,99% ,04% ,22% 8 Plast-, glas- og betonindustri ,62% ,70% ,53% 9 Møbel og anden industri ,49% ,51% ,81% 10 Elektronikindustri ,90% ,56% ,48% Alle erhverv ,90% ,90% ,90% Kilde: Regionaløkonomisk analyse 2012, Østdansk statistiksamarbejde, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Beskæftigelsesregionen. 7

8 I Region Sjælland har kun elektronikindustrien formået at øge eksporten igennem konjunkturomslaget, eller er øvrige eksporterende brancher alle blevet ramt hårdt. Føde-, drikke- og tobaksvareindustri er det enkelte erhverv, der eksporterer mest i Region Sjælland med 7,7 mia. kr. i I Region Sjælland er der ikke ét erhverv, der sidder på størstedelen af eksporten, men fire erhverv, som alle eksporterede for over 5 mia. kr. i I de kommende år, vil det være inden for transportbranchen, man kan se frem til den største eksportfremgang. Her forventes en stigning på hele 86 pct. frem til I branchen olieraffinaderier og kemisk industri forventes på mellemlang og lang sigt en nedgang, mens alle andre erhverv i top ti forventes at øge eksporten til udlandet. Sammenholdt med figur 2.3 er industrien her delt op i flere underbrancher. Herved fremstår føde-, drikke og tobaksindustrien som den største. Vores nærmeste naboer, Tyskland og Sverige, er de største aftagere af danske produkter. Tilsammen aftager de to lande 31 % af den danske eksport. Figur 3.2 Aftagere af danske produkter 180 Figur 3.3 Industrieksporten fra Danmark ( ) 19% 18% % 3% 6% 13% % 80 Tyskland Andre EU-lande Kina Andre lande udenfor EU Sverige USA Norge Traditionelle markeder Nye Vækstmarkeder Resten af verden Kilde: VækstTendens Sammenholder man figur 3.2 og 3.3 ses det tydeligt, at regionens virksomheder har en udfordring. Størstedelen af den nuværende eksport går til nabolandene mens væksten hovedsagelig sker på de nye vækstmarkeder. Samtidig bekræfter figur 3.3, at det netop er indenfor de nye eksportmarkeder som fx Kina og Rusland, at der fremover vil være en stor vækst. Dette understreger blot, at Vækstforum er på rette vej med den eksportindsats, som blev lanceret i 2011, som netop omfatter fokuseret projekter rettet mod Rusland og Kina (Se også case om Steensborg på 14) Væksten i den danske eksport sker hovedsageligt fra de nye vækstmarkeder, inklusiv BRIKlandene og særligt Kina. Nye vækstmarkeder inkluderer Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Mexico, Indonesien, Tyrkiet og Sydafrika. Kilde: ØEM 8

9 Hver fjerde sjællandske virksomhed har forventninger om at få lettere adgang til udenlandske samarbejdspartnere, når den faste forbindelse over Femern Bælt står klar. Som en del af den samlede internationaliseringsindsats, har Vækstforum særligt fokus på at udnytte de udviklingsmuligheder, der knytter sig til Femern forbindelsen. Femernindsatsen har primært to fokusfelter. Det første omhandler de muligheder, der ligger i at skabe arbejdspladser, som en direkte konsekvens af byggeriet af tunnelen. Figur 3.3 Virksomhedernes forventninger til den faste forbindelse over Femern Bælt (2012) Virksomheden har klare forventninger om at få lettere adgang til udenlandske samarbejdspartnere? Bl.a. forventes det, at der i forbindelse med etablering af den 21 km. lange tunnel, vil blive en betydelig betonproduktion, lokaliseret ved tunnelen. Det andet fokus handler om de vækstmuligheder, der på sigt vil blive efter indvielsen af den færdige tunnel, omkring En opgørelse på Vækstforums samlede Femernindsats kan ses i figur 4.1. Figur 3.4 Virksomhedernes internationale kompetencer (2012) Råder din virksomhed over medarbejdere, der har arbejdserfaring fra udlandet? Meget uenig 51% I høj grad 9% Delvis uenig 23% I mindre grad 34% Delvis enig 23% I nogen grad 29% Meget enig 2% Slet ikke 28% 0% 50% 100% Kilde: Oxford Research og Væksthus Sjælland 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: Oxford Research og Væksthus Sjælland. I en undersøgelse, som er udarbejdet af Vækstforum (regional Nulpunktsanalyse) i samarbejde med Væksthus Sjælland, ses det at omkring 25 % af regionens virksomheder har forventninger til at få lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft. Samtidig så råder knap 40 % af alle virksomhederne enten i høj eller i nogen grad at over medarbejdere der har arbejdserfaring fra udlandet. Især det sidste må siges at være et godt udgangspunkt for at kunne øge virksomhedens generelle internationale orientering. 9

10 EPTEMBER Sådan sætter vi kursen Replikken af Steen Back Nielsen mærkbart styrker den eksisterende eksport, udvider eksporten til nye, ekspanderende markeder og ikke mindst udvikler helt nye typer af eksport. Et enigt Vækstforum Sjælland har gjort internationalisering til et af hovedpunkterne i Strategi- og Handlingsplanen, og potentialet er stort. Som du kan læse i dette nummer af Ajour, står vores industri i dag for 66 % af den sjællandske eksport, og andelen ligger dermed et pænt stykke over landsgennemsnittet. Det er godt gået i en tid, hvor mange taler om, at Danmark skal genvinde sin position som et innovativt produktionsland. Særligt de sjællandske underleverandører fylder meget i landskabet, og det er et afsæt, vi strategisk skal udvikle og styrke. I Vækstforum ønsker vi at bygge videre på det, vi har. Bygge videre på vores styrker. Derfor skal vi investere målrettet i de nye eksportmarkeder. Vores eksport går i dag primært til Norden og Nordtyskland. Vi har således et godt udgangspunkt, fordi vi har opbygget erfaringer til nærmarkederne. De erfaringer skal vi nu udnytte, til at få flere virksomheder til at vove sig ud på nye vækstmarkeder. Her kan stærke leverandørkæder blive et af sjællandsk erhvervslivs stærkeste aktiver. Vi skal styrke samspillet i forsyningskæderne med en opbygning af kompetencer og samarbejdstraditioner, som kan fastholde og udbygge de klynger, der findes i Region Sjælland bl.a. inden for regionens styrkepositioner, Energi og Miljø og Farma/Medico. Netværk, kompetenceudvikling, adgang til finansiering og innovation kan løfte virksomhederne til en stærkere position i værdikæderne, hvis vi satser rigtigt. Målet er klart: De sjællandske virksomheder skal opad i de globale værdikæder. For mig er det helt afgørende, at vi fastholder vores offensive og utraditionelle tilgang til tingene og udvikler vores globale udsyn, hvis strategien skal lykkes. - Vi lever nemlig af vores eksport. For hver vare, der bliver udtænkt, produceret og solgt til markeder uden for regionen, får vi mulighed for ny vækst og velfærd. Derfor igangsætter Vækstforum målrettede initiativer, der Der skal være system i den sjællandske eksport I Vækstforum er vi klar til at nytænke virksomhedernes eksportmuligheder. Regionens mange succesfulde underleverandører skal have mulighed for at udvikle sig til systemleverandører, der selv bidrager til produktudvikling. På den måde vil vores virksomheder rykke opad i de globale fødekæder, og for at gøre sig gældende på vækstmarkederne i dag, kræves det netop, at man kan eksportere færdige løsninger i stedet for mange små usammenhængende systemer. I konkurrencen med BRIK-landene (Brasilien, Rusland, 10

11 mod toppen SEPTEMBER» Med de enorme offentlige anlægsinvesteringer, der ligger i pipelinen de kommende år her i regionen, er der virkelig muligheder forude. Det skal udnyttes, og målet er, at byggerierne skal føre til mere «langsigtede private erhvervsinvesteringer i regionen. Indien, Kina) skal vi satse på kompetencer, der ikke hurtigt og let lader sig kopiere: kvalitet, ydeevne, ledsagende service, teknologi og løsninger mere end det blotte produkt. Danske produkter har vanskeligt ved at konkurrere på prisen, men vi har en forståelse af samspillet mellem forskellige led i produktionsprocessen kombineret med markedsføring og service, og så er vi gode til at tænke miljøhensyn ind i værdikæden fra starten. Derfor er systemeksport et nyt satsningsområde for Vækstforum Sjælland. Vores virksomheder skal blive bedre til at skabe deres eget salgsrum, hvor klynger eller konsortier og tæt samarbejde med leverandører betyder, at de bliver i stand til at producere de færdige løsninger, som efterspørges i fx BRIK-landene. Og det kan lade sig gøre: SYDTEK i Holeby har med projektet Eksport i sigte med støtte fra Vækstforum udviklet et koncept for systemeksport, der har udmøntet sig i en stor ordre på en komplet svinefarm til Rusland. Ordren giver leverancemuligheder til over 100 danske virksomheder inden for viden, produktionsudstyr, bygninger, installationer samt energi og miljø. Forventningen er, at der i det kommende forår lægges ordrer for ca. 600 millioner kroner. Jeg håber, at det voksende eksporteventyr kan tjene til inspiration på tværs af sektorer. Udviklingen af innovative løsninger og viden inden for andre områder kan nemlig også udvikles til systemeksport. Det kan være tilfældet i forbindelse med større anlægsbyggerier, som fx sygehusbyggeri, herunder psykiatrisk sygehusbyggeri. Det kan også være inden for velfærdsløsninger på ældreområdet eller fx en nøglefærdig løsning inden for affaldshåndtering. Mulighederne er mange og efterspørgslen stigende. En attraktiv investerings-location Hvis vi skal lykkes med vores internationale strategi, er det vigtigt at erkende, at udsynet går begge veje. Derfor skal vi styrke vores fokus på at tiltrække udenlandske ressourcer til regionen - i form af nye virksomheder og udenlandske investeringer i de eksisterende virksomheder. Med de enorme offentlige anlægsinvesteringer, der ligger i pipelinen de kommende år her i regionen, er der virkelig muligheder forude. Det skal udnyttes, og målet er, at byggerierne skal føre til mere langsigtede private erhvervsinvesteringer i regionen. De internationale firmaer skal kort sagt tiltrækkes af Region Sjællands arbejdskraft samt vores unikke placering på Europakortet. Også ind ad i regionen vil Vækstforum Sjælland fastholde fokus på regionens internationale orientering. Vækstforum samarbejder med Copenhagen Capacity og Invest in Denmark om at gøre regionen kendt blandt udenlandske virksomheder og ved konkret at arbejde for at tiltrække udenlandske virksomheder og investorer til regionen. Vækst kræver en offensiv tilgang og globalt udsyn. De indsatser vi i Vækstforum har igangsat på virksomhedsniveau lever op til denne ambition og vil fremadrettet, i samspil med regeringens kommende erhvervspolitiske udspil, understøttes af vores styrkede internationaliseringsinitiativer. Med et klart fokus på at styrke virksomhedernes placering i de globale værdikæder sætter vi kursen mod toppen. 11

12 4. Vækstforums internationaliseringsindsats øget fokusering fra 2011 I alt har Vækstforum siden 2007 igangsat 23 forskellige initiativer, som spænder bredt over enkelte projekter til større udviklingskontrakter med Invest in Denmark og Copenhagen Capacity. Samlet har det resulteret i en investering af regionale erhvervsudviklingsmidler og mål 2 midler på ca. 100 mio. kr. Figur 4.1 Vækstforums eksport og internationaliseringsindsats Af figur 4.1 ses det, at eksport- og internationaliseringsindsatsen for alvor er kommet i gang i løbet 2010 og ikke mindst i Dette skal i sammenhæng med, at Vækstforum bevidst i forbindelse med Erhvervsudviklingsstrategien for og især i Handlingsplanen for 2011 har valgt at styrke virksomhedernes eksportevne. Hertil kan nævnes at der for 2010 og 2011 er investeret for over 50 mio. kr. alene i eksport og internationaliseringsaktiviteter. Figur 4.2 Vækstforums investeringer til eksport og internationalieringsaktiviteter kr kr kr Eksport og Internationaliserings-projekter Femernbælt-projekter Kilde: Egne beregninger Regionale erhvervsudviklingsmidler Soc.fond Reg.fond Kilde: Egne beregninger 12

13 Mange gode eksempler på styrket sjællandsk eksportfokus I 2011 iværksatte Vækstforum en firstrenget eksport- og internationaliseringsindsats, med følgende fokuseringer: Afrika, Rusland, Kina og Internationalisering af regionens virksomheder. De tre første fokuseringer sigter på at udvikle nye markeder for regionale virksomheder i de pågældende lande, og det sidste handler om at skærpe virksomhedernes forudsætninger for at opdyrke de globale markeder. På de følgende sider kan man læse mere om, hvad der er kommet ud af de enkelte initiativer og nogle eksempler på virksomheder, som har opnået bedre indtjening og eksportrater. For at illustrere de konkrete regionale muligheder og styrker på eksport området, er der i det følgende præsenteret forskellige eksempler på virksomheder og projekter, som har formået at udvikle eksportløsninger og nye internationale relationer. Eksemplerne skal alle ses led i Vækstforums strategiske udviklingsindsats og skal i kombination med statistikken, som er præsenteret på de forrige sider, give et indtryk af hvad status er på eksportområdet i Region Sjælland. Norske BIS Industrier skaber mange arbejdspladser i Kalundborg. Statoil raffinaderiet i Kalundborg har fået norske BIS Industrier som ny servicepartner, og det betyder fastholdelse af 50 arbejdspladser samt skabelsen af i første omgang yderligere jobs i Region Sjælland. Flere arbejdspladser på vej Vi har indtil nu samlet set fastholdt og skabt danske arbejdspladser i Kalundborg. Men vi har travlt og er i gang med at ansætte yderligere mand. De vil være tilknyttet vores danske afdeling, men de fleste vil skulle arbejde med vores offshoreaktiviteter i oliebranchen i Norge. Vi forventer yderligere vækst i Danmark i de kommende år, oplyser projektleder Martin Udengaard, BIS Industrier. Regional investeringsfremmeindsats bærer frugt Invest in Denmark har været tæt involveret i BIS Industriers etablering i Region Sjælland. Både Invest in Denmarks medarbejdere i udlandet og ikke mindst den regionale projektleder i region Sjælland finansieret af Vækstforum Sjælland har bidraget i processen. I denne type sager leveres oplysninger og analyser om forretningsmuligheder og rammevilkår i Danmark sammen med besøgsprogrammer og møder med serviceudbydere og potentielle kunder og underleverandører. Fakta om BIS Industrier I 2010 etablerede virksomheden BIS Industrier sig i Kalundborg som et led i den indgåede aftale mellem virksomheden og Statoil. BIS Industriers rammeaftale med Statoil drejer sig bl.a.om langsigtede vedligeholdelseskontrakter for ISO fag, dvs. isolering, stilladser og overfladebehandling. BIS Industrier i Danmark er ejet af BIS Industrier Norge, der selv er en del af den tyske BILFINGER BERGER, som er global koncern med ca ansatte. Læs mere om BIS Industrier: Læs mere om Invest in Denmark: 13

14 Steensborg - Gennembrud til det kinesiske marked Stensborg er en højteknologisk virksomhed, der har udviklet en ny masseproduktions-teknologi inden for fremstilling af hologrammer. Det kræver i dag mange produktionsgange at fremstille hologrammer til sikring af dokumenter og mærkevarer. Processerne er samtidig ressourcetunge samt meget miljøbelastende. Stensborgs teknologi gør det nu muligt at fjerne flere produktionstrin og samtidig trykke hologrammerne direkte på produkterne, hvilket giver en langt mere sikkert, miljøvenligt samt omkostningsbesparende proces. Teknologien retter sig mod producenter af grafisk udstyr, og da det er en international branche, kræver det mange kræfter at få teknologien ud i verden. Jan Stensborg, der er direktør og medejer fortæller Stensborg har selv et rigtigt godt internationalt netværk, men det var Region Sjællands delegationsbesøg i 2011, der skabte et gennembrud til det kinesiske marked. Han fortsætter Da en stor del af verdens forbrugsgoder bliver produceret i Kina, er det en oplagt mulighed for os, og vi har siden besøget været i dialog med interesserede kinesiske kunder. Faktaboks Stensborg deltog i 2011 i Region Sjællands erhvervsdelegation til Kina, hvor formålet var at knytte bånd mellem regionen, regionens virksomheder og potentielle kinesiske samarbejdspartnere. Når viden og læring bliver en eksportartikel Flere uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland er langt fremme omkring brug af e-læring. Den nye undervisningsform vil uden tvivl blive en central del af den fremtidige uddannelsespraksis - i Danmark såvel som i resten af verden. E-læringen vil samtidig gøre det muligt for os, at sælge en hel uddannelsespakke til udlandet. For at sikre, at undervisning og formidlingen sker på et meget højt niveau og i rammer, der hele tiden udvikles i takt med de teknologiske muligheder, er Visual Climate Center i Holeby gået i samarbejde med VUC Storstrøm omkring denne kobling. Det drejer sig om såvel regional-, national-, samt international formidling, der skal knyttes til eksport af de systemer vi og vores samarbejdspartnere ikke mindst regionalt forankrede private selskaber og institutioner, skal ud at sælge. Andre danske regioner, europæiske lande, USA og de asiatiske lande har allerede vist interesse for udviklingsarbejdet her i regionen, hvilket vidner om store potentialer indenfor området. Vi forventer dermed at vi i de kommende år vil opleve en stigende international interesse for de sjællandske erfaringer og knowhow indenfor området. Dette skal sørge for at sætte regionen på verdenskortet indenfor undervisningsområdet. Sådan udtaler Kristian Madsen, projektchef hos VUC Storstrøm, omkring de fremtidige potentialer ofr E-læring. 14

15 Etnisk erhvervsfremme - Serieiværksætter med globalt netværk Latif Ibisoglu har startet mange virksomheder de sidste 20 år, hvoraf nogle er solgt fra undervejs. Siden 2009 har han ejet specialkøbmanden Bazar Slagelse, der handler med varer fra Tyrkiet, Mexico, Thailand, Balkanlandene, de arabiske lande og Pakistan. Han overvejer at starte en hel kæde med etniske specialiteter og har derfor været i kontakt med Etnisk Erhvervsfremme, der har vejledt ham om fordelene og ulemperne ved at udvide. Latif Ibisoglu har rejst meget og har stor gavn af sit globale netværk, der blandt andet tæller samarbejdspartnere i Tyrkiet, Syrien, Tyskland og Holland. Jeg er daglig i kontakt med mit netværk fortæller Latif Ibisoglu. De hjælper mig med at finde frem til varer og oplysninger, jeg har brug for, og det er en stor hjælp fortsætter han. Han bruger også sin erfaring i anden sammenhæng. Det gælder blandt andet i foreningen Musiad Denmark, som han var med til at stifte i Her mødes etniske iværksættere og udveksler erfaringer. Foreningens medlemmer deltager også på messer i udlandet, hvor de får nye internationale kontakter. Fakta Projektet Etnisk Erhvervsfremme tilbyder hjælp og vejledning til nydanske iværksættere, der ønsker at starte egen virksomhed. Etnisk Erhvervsfremme er bl.a. støttet af Region Sjælland, der er én af flere bidragsydere. Copenhagen Connected forbinder Sjælland med verden De interkontinentale flyruter koncentreres omkring færre, større knudepunkter. De store megahubs i Amsterdam, Frankfurt og London udfordrer Københavns position som hub og Københavns lufthavn oplever i dag hård konkurrence fra andre lufthavne. Hvad enten det gælder internationale investeringer, turisme eller højtuddannet arbejdskraft, er det af afgørende betydning for hele Sjælland og Øresundsregionen, at der findes et bredt og globalt udbygget rutenet til og fra Københavns Lufthavn. Det handler ikke kun om at få nye ruter til lufthavnen, det handler også om at få de rigtige ruter: De strategiske ruter, der forbinder Sjælland og Øresundsregionen med vækstmarkeder og internationale knudepunkter for flytrafik. Det ambitiøse projekt Copenhagen Connected skal fastholde vigtige netværksbærende ruter og skabe nye interkontinentale ruter. Projektet har allerede bidraget med at sikre etableringen af nye ruter mellem København og Toronto, Dubai, Bahrain, Shanghai, Tel Aviv, San Fransisco samt 5 finske byer. Flere flyruter betyder mere vækst og international tilgængelighed til vores region er alfa omega både for turismen og erhvervslivet. fortæller Birgitte Arendsdorf Olsen, International Marketingchef hos Wonderful Copenhagen og ansvarlig for projektet. Fakta Copenhagen Connected er en del af det nationale ruteudviklingsprogram Global Connected. Det bæres af et konsortium af vigtige private og offentlige aktører herunder Region Sjælland. 15

16 The Whole Company frugtpålæg til hele verden The Whole Company er beliggende i Køge og ejer de 6 brands - Castus, Trope, Heidelberg, Fredsted The, Urteteket og Jemo-pharm, der dækker over alt fra frugtstænger og helsekostprodukter til eddike. Virksomheden omsatte i 2010 for knap 200 mio. kr. og eksporterede 8% af den samlede omsætning til England, Sverige, Norge og Tyskland. Bestyrelsen har flere gange hentet inspiration fra et advisory board bestående af folk med international erfaring. De mener at specielt brandet Castus har et stort eksportpotentiale, da frugtstænger appellerer til forbrugere i mange lande. Det er dog ikke altid let at trænge ind på et nyt marked. Vi vil derfor gerne ind hos en stor kæde, som Tesco eller Sainsbury s i England, da det er dem andre supermarkedskæder skæver til fortæller ejer og direktør Henrik Winther-Olsen. Han fortsætter The Whole Company satser på at øge eksporten, og målet er at opfylde en plan fra 2009 om at fordoble omsætningen i Det er én af grundene til at virksomheden i efteråret deltager i et eksportforløb gennem GlobalVækst. Fakta The Whole Company er én af 40 virksomheder, der i efteråret 2012 deltager i et eksportforløb gennem projektet GlobalVækst. GlobalVækst er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Region Sjælland. Castus, som er ejet af The Whole Company, sørger for, at sjællandsk frugtpålæg bliver eksporteret til store dele af verden. Foto: The Whole Company A/S 16

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Iværksætterindeks for nydanskere 2013

Iværksætterindeks for nydanskere 2013 Iværksætterindeks for nydanskere 2013 13169 Etnisk Erhvervsfremme INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II, etage 3 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 01 96 www.etniskerhvervsfremme.dk www.entrepreneurshipindenmark.dk

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Business Lolland-Falster Strategioplæg 2015-2018

Business Lolland-Falster Strategioplæg 2015-2018 Business Lolland-Falster Strategioplæg 2015-2018 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Udgangspunktet... 3 3.1. Hovedkonklusioner om erhvervsstrukturen på Lolland-Falster...

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Lær af. eksportsucceserne

Lær af. eksportsucceserne Lær af eksportsucceserne Politiske anbefalinger og eksportværktøjer der styrker de mindre og mellemstore virksomheders internationale konkurrencedygtighed DESIGNIT A/S ORANA A/S Termonova A/S LINIMATIC

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere