Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/12/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/12/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier"

Transkript

1 03/12/13 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger

2

3 Indholdsfortegnelse BW Offshore 4 Husqvarna 5 Konecranes 6 SCA 7 Stora Enso 8 Definitioner og forklaringer 9 Aktieanalytiker Jon Abakka Aktieanalytiker Michelle Nørgaard

4 BW Offshore Norsk udbyttevinder Vinder på krise og konsolidering Begrænset konkurrence og høj strukturel vækst Stor ordrebog sikrer aktionærerne et højt udbytte Konsolidering har begrænset konkurrencen I tiden før finanskrisen var konkurrencen indenfor FPSO (udstyr til flydende produktion, oplagring og produktionssystemer til olie- og gasindustrien) relativt hård. Men i kølvandet på finanskrisen er antallet af konkurrenter faldet mærkbart, som følge af øget konsolidering og det faktum at flere spekulative aktører har forladt markedet. Der er således i dag kun en håndfuld spillere indenfor FPSO markedet. Eksponering mod voksende marked Som følge af den begrænsede konkurrence indenfor FPSO markedet er BW Offshore (BWO) i en god position til fremadrettet at opnå flere kontrakter på attraktive vilkår. Det gælder især indenfor det hurtigt voksende dybvandsboringsområde. I takt med at naturressourcerne langsomt begynder at svinde ind, kommer der gradvist et større behov for at udvinde mere olie fra olieboreplatforme. I øjeblikket stiger olieproduktionen mest indenfor undersøisk olieproduktion og det er også indenfor dette område, at der bliver investeret mest i nye produktionsfaciliteter. Højt udbytte og fyldt ordrebog BWO har en stor ordrebog med en værdi på knap 4 mia. USD som løbende vil blive realiseret i takt med at ordrerne eksekveres. Det sikrer BW Offshore en høj løbende indtjening. Selskabet har som målsætning at en større andel af denne indtjening skal udbetales til aktionærerne i form af udbytte. Således udbetaler BWO et udbytte svarende til ca. 9% af aktiekursen. Udvalgte nøgletal USD mio e 2014e 2015e Omsætning Res. Primær drift Nettoresultat Balance sum Egenkapital 1,127 1,144 1,147 1,149 Indtjening per aktie Udbytte per aktie P/E K/I Nuværende anbefaling: AKKUMULER Selskabsspecifik risiko: Lav Anbefaling de næste 12 måneder Kursmål, inkl. udbytte Absolut og relativ kursudvikling 9.4 NOK Potentiale 18.39% Sidste lukkekurs 7.94 NOK Dato 02/12/2013 Markedsværdi Sektor Næste regnskab NOK 3.6 D J F M A M J J A S O N BW Offshore OMXS 5.5 mia. NOK Index Energi Selskabsbeskrivelse BW Offshore er en af verdens ledende udbydere af udstyr til flydende produktion, oplagring og produktionssystemer til olie og gas industrien (FPSO). Efter selskabet tilbage i 2010 købte Prosafe Produktion er selskabet verdens anden største operatør indenfor FPSO. Selskabet er en del af BW Group som er en af verdens største maritime selskaber. BW Offshore er registreret som virksomhed på Bermuda, men har hovedkontor i Oslo. Analysedækning og ejerforhold Pr. 03. december ejer Handelsbankens analytiker Daniel Råvik og Knut Erik Løvstad ikke aktier eller afledte instrumenter i BW Offshore. For yderligere information se bagerst i publikationen /12/13 Nordiske Aktier 4

5 Husqvarna Græsset er grønnere i 2014 Bedring i Europa vil højne efterspørgslen på haveredskaber Ny adm. direktør fremskynder restruktureringsprocessen Omkostningsbesparelser vil gavne lønsomheden Stigning i forbrugertilliden gavner salget Efter en særdeles svag salgsvækst i 2012, så har Husqvarna formået at vende denne negative tendens i Det skyldes ikke mindst en stærk udvikling på specielt det europæiske marked og til dels det amerikanske i takt med, at forbrugertilliden er bedret mærkbart på disse markeder, hvilket har været understøttende for efterspørgslen på haveredskaber. Da de ledende indikatorer fortsat indikerer fremgang i begge økonomier, ventes det alt andet lige at medføre en større efterspørgsel på vedvarende forbrugsgoder, herunder haveredskaber. Da Husqvarna er blandt de førende producenter på netop dette marked, så vurderer vi, at de er godt positioneret til at håndtere den stigende efterspørgsel. Lønsomhedsbedring ventes i USA i 2014 På trods af de positive fremtidsudsigter, så har indtjeningen på det amerikanske marked været negativt ramt i løbet af Det skyldes flere forskellige faktorer, herunder skiftende direktører og højere distributionsomkostninger, hvilket medførte, at indtjeningen i 3. kvartal ramte det laveste niveau i 2 år. Vi venter dog, at lønsomheden for den amerikanske forretning vil bedres i den kommende fremtid i og med, at den nye adm. direktør Kai Wärn ventes at give noget stabilitet og samtidig har han lovet at fremskynde restruktureringsprocessen til gavn for lønsomheden. Tilbagefald i aktien er en god opkøbsmulighed På trods af den seneste skuffende kursudvikling, så fastholder vi vores positive syn på aktien. Det skyldes ikke mindst, at vi vurderer, at der fortsat er en række lavt hængende frugter, som Husqvarna kan plukke i den kommende fremtid til gavn for lønsomheden. Her kan blandt andet nævnes diverse omkostningsbesparelser som vil gavne lønsomheden i 2014 i takt med, at de får effekt og den fortsatte bedring i Europa, som vil gavne salget. Udvalgte nøgletal SEK mio e 2014e 2015e Omsætning 30,834 30,377 32,015 33,291 Res. Primær drift 1,675 1,690 2,445 3,075 Nettoresultat 1,022 1,006 1,650 2,163 Balance sum Egenkapital 11,008 11,460 12,256 13,566 Indtjening per aktie Udbytte per aktie P/E K/I Nuværende anbefaling: AKKUMULER Selskabsspecifik risiko: Middel Anbefaling de næste 12 måneder Kursmål, inkl. udbytte Absolut og relativ kursudvikling 45 SEK Potentiale 15.06% Sidste lukkekurs SEK Dato 02/12/2013 Markedsværdi Sektor 22.3 mia. SEK Forbrugsgoder Næste regnskab Annual Results 2013.: 06/02/ :00: SEK 32 D J F M A M J J A S O N Husqvarna OMXS Index Selskabsbeskrivelse Husqvarna er en af verdens største udbydere af udendørs energiprodukter til skovbrug og plæne- og havemarkedet. Produkterne inkluderer blandt andet plæneklippere, havetraktorer og trimmere. Husqvarna er også førende i Europa inden for vandingsprodukter og globalt førende indenfor skæringsudstyr og diamantredskaber til brug i bygge- og stenindustrien. Husqvarna er blevet til via forskellige succesfulde opkøb. Husqvarna sælger produkterne til kunder i mere end 100 lande. Nordamerika står for omkring 50% af omsætningen, mens Europa står for mere end 40% og resten af verden for mindre end 10% af den samlede omsætning. Analysedækning og ejerforhold Pr. 03. december ejer Handelsbankens analytiker Rasmus Engberg ikke aktier eller afledte instrumenter i Husqvarna. For yderligere information se bagerst i publikationen /12/13 Nordiske Aktier 5

6 Konecranes Parat til det store løft Vinder på europæisk opsving 12 måneders kurspotentiale på 25% Udbetaler højt attraktivt udbytte Tager kontinuerligt markedsandele Konecranes har over de seneste mange år været gode til at tage markedsandele fra sine konkurrenter. Vi forventer at denne tendens vil fortsætte som følge af Konecranes fokus på innovative produkter, samt selskabets overlegne udbud af serviceydelser til kraner og andet løfteudstyr. Således udbyder Konecranes i modsætning til flertallet af selskabets konkurrenter også serviceydelser, hvilket giver selskabet en klar konkurrencemæssig fordel. Stor servicedivision skaber stabilitet Andelen af Konecranes servicerelaterede ordrer er i øjeblikket rekord høj. Konecranes henter i øjeblikket knap 40% af omsætningen på servicerelaterede aktiviteter. Servicekontrakterne sikrer en høj løbende indtjening, hvilket skaber stabilitet i den fremtidige indtjening. Det betyder også at Konecranes er i stand til at udbetale et attraktivt årligt udbytte svarende til knap 5% af aktiekursen. Vil begunstiges af bedring i Europa Europa er Konecranes absolut største marked efterfulgt af Kina. Således henter Konecranes henholdsvis 60% af 20% af deres omsætning på disse markeder. Efter flere udfordrende år er europæisk økonomi endelig på vej mod vækst igen. Denne udvikling vil især begunstige selskaber med en stor eksponering mod Europa. I takt med at europæisk økonomi bedres venter vi at Konecranes for alvor vil få gang i ordreindgangen igen. Det vil gavne for indtjeningen og ikke mindst aktiekursen. Udvalgte nøgletal EUR mio e 2014e 2015e Omsætning 2,170 2,133 2,147 2,285 Res. Primær drift Nettoresultat Balance sum Egenkapital Indtjening per aktie Udbytte per aktie P/E K/I Nuværende anbefaling: KØB Selskabsspecifik risiko: Middel Anbefaling de næste 12 måneder Kursmål, inkl. udbytte Absolut og relativ kursudvikling 32 EUR Potentiale 25.59% Sidste lukkekurs EUR Dato 02/12/2013 Markedsværdi Sektor 1.5 mia. EUR Kapitalgoder Næste regnskab Annual Results 2013: 05/02/ :00:00 EUR D J F M A M J J A S O N Konecranes OMXS Index Selskabsbeskrivelse Konecranes er en af verdens førende producenter af industrielt løfteudstyr til indenfor fremstillings- og procesindustrien, skibsværfter, havne og terminaler. I modsætning til de fleste konkurrenter så udbyder Konecranes også serviceydelser (ca. 40% af omsætningen), hvilket skaber en højere stabilitet i indtjeningen. Geografisk er Europa Konecranes største marked. Således henter Konecranes omkring 60% af omsætningen på det europæiske marked. Analysedækning og ejerforhold Pr. 03. december ejer Handelsbankens analytiker Tom Skogman ikke aktier eller afledte instrumenter i Konecranes. For yderligere information se bagerst i publikationen /12/13 Nordiske Aktier 6

7 SCA Høj vækst og stabilitet Store vækstmuligheder i Latinamerika og Asien Faldende produktionsomkostninger vil gavne indtjeningen i år Voksende ældrebefolkning øger behov for hygiejneprodukter Stærke defensive kvaliteter I tider hvor turbulensen på de finansielle markeder er stor vil SCA ofte være en af de aktier, som klarer sig relativt bedst. Det skyldes, at selskabets salg er relativt upåvirket af konjunkturerne, da der stort set vil være uændret efterspørgsel i hygiejne- og papirsegmenterne. Årsagen er, at folk fortsat har brug for køkkenruller og toiletpapir samt produkter til personlig pleje uanset om der er tale om økonomisk lav- eller højkonjunktur. Øget behov for hygiejneprodukter SCA har en attraktiv eksponering mod Emerging Markets landene, hvor behovet for hygiejneprodukter ventes at være stærkt stigende i fremtiden i takt med, at velstanden og middelklasserne øges. Samtidig bliver befolkningen i Emerging Markets landene ældre, hvilket hæver efterspørgslen efter inkontinens og personlig pleje produkter. Da penetrationsgraden er forholdsvis lav i Emerging Markets landene på produkter indenfor personlig pleje og inkontinens, er vækstpotentialet enormt og vil drive væksten i mange år frem. Fokus punkter fremover SCA er på nuværende tidspunkt en interessant aktie. Selskabets har et stort vækstpotentiale i Asien og Latinamerika hvor efterspørgslen på hygiejneprodukter er hastigt voksende. Samtidig er prisen på de råmaterialer, som SCA benytter i deres produktion, faldet pænt tilbage i år, hvilket vil slå positivt igennem på SCAs indtjening i år. Udvalgte nøgletal SEK mio e 2014e 2015e Omsætning 85,408 90,245 98, ,350 Res. Primær drift 6,012 8,483 11,161 12,185 Nettoresultat 4,956 5,409 7,281 8,366 Balance sum Egenkapital 60,164 62,446 66,495 70,947 Indtjening per aktie Udbytte per aktie P/E K/I Nuværende anbefaling: AKKUMULER Selskabsspecifik risiko: Lav Anbefaling de næste 12 måneder Kursmål, inkl. udbytte Absolut og relativ kursudvikling 205 SEK Potentiale 5.67% Sidste lukkekurs 194 SEK Dato 02/12/2013 Markedsværdi Sektor Næste regnskab SEK 122 D J F M A M J J A S O N SCA OMXS mia. SEK Konsumentvarer Index 150 Selskabsbeskrivelse SCA er en global hygiejne, emballage og papirvirksomhed. SCA udvikler, producerer og markedsfører produkter til personlig pleje, servietter, emballage, publikationspapirer og solide træprodukter. SCA s største markeder er Tyskland, Storbritannien og Frankrig. Samtidigt har SCA en attraktiv eksponering mod Emerging Markets landene, hvor behovet for hygiejne produkter ventes at være stærkt stigende i fremtiden i takt med at velstanden og middelklasserne stiger. Analysedækning og ejerforhold Pr. 03. december ejer Handelsbankens analytiker Karri Rinta ikke aktier eller afledte instrumenter i SCA. For yderligere information se bagerst i publikationen /12/13 Nordiske Aktier 7

8 Stora Enso Attraktivt risiko/afkast forhold Konsolidering kan være en gylden mulighed for Stora Enso Større eksponering mod defensive produkter er vejen frem Samarbejde ville sætte skub i transformationsprocessen Konsolidering i industrien giver gyldne muligheder Stora Enso-aktien har de seneste tre måneder udviklet sig særdeles stærk. Den primære årsag til den seneste tids stærke kursudvikling skyldes en øget sandsynlighed for en konsolidering i den europæiske papirindustri inden for den kommende fremtid. Hvis en konsolidering vil finde sted kunne det specielt være særdeles interessant, hvis Stora Enso ville indgå et samarbejde med UPM-Kymmene, som ville omfatte hovedparten af deres europæiske aktiver inden for papirdivisionen. Et sådan samarbejde ville medføre betydelige ændringer for Stora Ensos strukturelle profil til gavn for lønsomheden og aktiekursen. Nuværende anbefaling: KØB Selskabsspecifik risiko: Middel Anbefaling de næste 12 måneder Kursmål, inkl. udbytte Absolut og relativ kursudvikling 8 EUR Potentiale 9.51% Sidste lukkekurs EUR Dato 02/12/2013 Markedsværdi Sektor 5.8 mia. EUR Materialer Næste regnskab Annual Results 2013: 05/02/ :00: EUR Index 150 Presset Printing & Reading bør ændre Storas fokus Stora Enso genererer omkring 46% af deres samlede omsætning fra Printing and Reading divisionen, hvilket er et område, som er under pres, grundet en strukturel faldende efterspørgsel i takt med at flere læser nyheder og bøger på elektroniske medier frem for i fysisk form. Denne udvikling ventes at fortsætte, hvorfor det vil give strategisk god mening for Stora Enso at søge at reducere deres eksponering mod dette segment for derimod at øge eksponeringen i cykliske og defensive papirprodukter D J F M A M J J A S O N Stora Enso OMXS Strategisk samarbejde vil være en kurstrigger Så længe at Stora Enso har stor en eksponering mod et marked med strukturel faldende efterspørgsel som Printing and Reading, vil det tynge aktiekursen. Derimod vil en øget eksponering mod mere defensive og cykliske papirprodukter være en massiv kurstrigger for aktien. Denne transformationsproces kunne blive fremrykket hvis et samarbejde mellem UPM og Stora Enso bliver en realitet. Derfor vurderer vi, at risiko/afkastforhold på nuværende tidspunkt er særdeles attraktivt. Udvalgte nøgletal EUR mio e 2014e 2015e Omsætning 10,815 10,532 10,730 10,836 Res. Primær drift Nettoresultat Balance sum Egenkapital 5,876 5,785 5,914 6,141 Indtjening per aktie Udbytte per aktie P/E K/I Selskabsbeskrivelse Det finske selskab Stora Enso er en af verdens største producenter af papir og emballageprodukter samt træprodukter. Produkter som Stora Enso tilbyder, er bl.a. magasinpapir, avispapir og træprodukter til husbyggerier, træflis, samt diverse emballageindpakninger lige fra chokolade til drikkevarer. Stora Ensos kernemarkeder er Tyskland og det resterende Vesteuropa, hvor omkring halvdelen af indtjeningen genereres fra. Stora Enso har mere end medarbejdere og opererer i mere end 35 lande. Missionen for Stora Enso er at tilbyde bæredygtige produkter at imødekomme det stigende behov for kunderne. Analysedækning og ejerforhold Pr. 03. december ejer Handelsbankens analytiker Karri Rinta ikke aktier eller afledte instrumenter i Stora Enso. For yderligere information se bagerst i publikationen. 03/12/13 Nordiske Aktier 8

9 Definitioner og forklaringer Her gennemgår vi nogle af de mest benyttede udtryk i vores strategi og analyser. Vores definitioner kan variere fra andre bankers definitioner af samme udtryk. Anbefalingstyper Vores anbefalinger på 12 måneders sigt er absolutte anbefalinger. Det betyder at man kan vurdere hver enkelt aktieanbefaling som en individuel investering og ikke relativt, som en investor der ejer en repræsentativ dansk noteret aktieportefølje, en dansk indeksportefølje eller et afledt instrument, der repræsenterer OMX Copenhagen Anbefalinger på 12 måneders sigt Køb: Aktiens kurspotentiale vurderes ca. til større end 20% Akkumuler: Aktiens kurspotentiale vurderes ca. til mellem 5% og 15% Reducer: Aktiens kurspotentiale vurderes ca. til mellem -15% og 5% Sælg: Aktiens kurspotentiale vurderes ca. til lavere end -15% Hvis kursmålet er lavere end den sidste kurs på en positiv anbefaling kan det indikere en snarlig revidering af kursmålet eller anbefalingen Kursmål Kursmålet er analytikerens vurdering at aktiens potentielle niveau på 12 måneders sigt. Der tages hensyn til aktietilbagekøb og eventuelle dividender inkluderes. En aktie som i dag koster 50 kr. og har et kursmål på 100 kr. inkl. dividende på 20 kr. vil såfremt kursen når analytikerens forventede niveau have en værdi på 80 kr. efter udbetaling af dividende på 20 kr. Potentiale Aktiens potentiale er den relative forskel mellem kursmålet og den sidste kurs som er angivet med dags dato. Kursmålet betyder at potentialet også inkluderer eventuel dividende. Selskabsspecifik risiko Angives som Lav, Mellem eller Høj. Risikoindikatoren er en statistisk og historisk angivelse af en given akties risiko under hensyntagen til den enkelte akties likviditet. En høj P/E- værdi kan både indikere at aktien er dyr eller at selskabet har et højt vækstpotentiale. Nøgletal EPS P/E K/I Earnings per share. Nøgletallet angiver selskabets resultat pr. aktie Dette nøgletal viser prisen for én krones indtjening i selskabet Prisen for selskabets regnskabsmæssige værdi pr. aktie. Denne publikation er et statisk billede af vores anbefalinger og kursmål. Ændringer anbefalinger og kursmål sker oftere med en høj frekvens og de i publikationen angivet ændringer af anbefalinger og kursmål er i forhold til sidste publikation, hvilket betyder at der sagtens kan have forekommet en eller flere ændringer i den mellemliggende periode. For præcisering af sidste ændring for en bestemt aktie, henviser vi til appendix, hvor der er vedlagt en fuld oversigt. 03/12/13 Nordiske Aktier 9

10 Ansvarsfraskrivelse og anbefalingsstruktur Handelsbanken Capital Markets anvender en anbefalingsstruktur med fire kategorier. Anbefalingerne afspejler analytikerens vurdering af, hvor meget aktiekursen kan stige eller falde i absolutte termer i den kommende seks måneders periode og tager hensyn til den risiko, der måtte være både i relation til fundamentale forventninger og aktiekursen. Anbefalingerne fastsættes på baggrund af intervallerne i nedenstående tabel. Anbefalingerne er ikke udtryk for analytikerens eller bankens vurdering af selskabets fundamentale værdi eller kvalitet. Alle investeringer involverer en risiko, og investorerne opfordres til at tage deres egne beslutninger omkring hensigtsmæssigheden af at investere i enhver form for værdipapirer, der omtales i nærværende publikation, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance. Anbefalingsstrukturen er gengivet i nedenstående tabel. Tabellen angiver også fordelingen af anbefalingerne fordelt på selskaber under analysedækning og selskaber under analysedækning, som Handelsbanken Capital Markets har ydet investeringsbank ydelser til i de seneste 12 måneder. SHB anbefalinger Rekommendation R FTV forventes at 1 SHB Universe 2 IB ydelser 3 Køb >+20% 22% 8% Akkumuler +5% - +20% 48% 6% Reducer -15% - +5 % 28% 2% Sælg < -15 % 2% 0% 1 RFTV er defineret som den forventede aktiekursstigning (-fald) inklusiv dividender i de kommende 12 måneder 2 Fordelingen af analyserede selskaber indenfor de repektive anbefalingskategorier 3 Fordelingen af selskaber inden for hver enkel anbefalingskategori for hvilke investeringsbank ydelser er givet inden for de seneste 12 måneder Det kan forekomme, at det forventede samlede afkast falder udenfor ovenstående intervaller på grund af kursudsving og/eller volatilitet uden at anbefalingen ændres. Sådanne periodiske afvigelser fra de specificerede intervaller tillades, men vil blive vurderet af Research Management. Anbefalingerne gennemgås kontinuerligt af analytikeren og overvåges af Research Management og vil løbende blive opdateret og/eller fornyet. Begrundelsen for ændring af anbefalingen vil fremgå af opdateringen. Handelsbanken Capital Markets anvender både absolutte og relative prisfastsættelsesmodeller i bedømmelsen af de respektive aktiers forventede kursudvikling de kommende seks måneder. Den absolutte model tager afsæt i analytikerens forventning til selskabets langsigtede salgs- og indtjeningspotentiale, hvorimod de relative prisfastsættelsesmodeller har udgangspunkt i nøgletal for sammenlignelige selskaber. Handelsbanken Capital Markets, som er en division af Svenska Handelsbanken AB (publ) (heri tilsammen kaldet SHB ) er ansvarlig for udarbejdelsen af analyserapporter. Alle analyserapporter udarbejdes på baggrund af regnskabs- og statistikoplysninger og anden information, som SHB anser for troværdig. SHB står ikke inde for, at oplysningerne er korrekte, nøjagtige og fyldestgørende, og de bør ikke antages herfor. SHB og dennes koncernforbundne selskaber samt bestyrelsesmedlemmer, direktører og ansatte er ikke ansvarlige overfor tredjemand for direkte, indirekte eller speciel skade samt følgeskade, der måtte opstå som følge af brug af oplysninger indeholdt i analyserapporterne, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, selv hvis SHB direkte er blevet gjort opmærksom på muligheden eller sandsynligheden for skadens opståen. Der er ikke foretaget nogen form for uafhængig konferering af oplysningerne. De meninger, der fremgår, er SHB og dennes koncernforbundne selskabers ansattes meninger og afspejler deres vurdering pr. d.d. og retten til at ændre disse forbeholdes. Oplysningerne i analyserapporten er ikke at betragte som personlige anbefalinger eller investeringsrådgivning. Investeringsbeslutninger eller strategiske beslutninger bør ikke tages i tillid til redegørelser eller meninger. SHB, dettes koncernforbundne selskaber, deres klienter, bestyrelsesmedlemmer, direktører eller ansatte ejer eller har positioner i de værdipapirer, der er nævnt i analyserapporter. SHB og/eller dettes koncernforbundne selskaber udfører investeringsbank-virksomhed og yder finansielle ydelser, herunder corporate banking og rådgivning om værdipapirer til udstedere nævnt i analyserapporterne. Nærværende dokument udgør ikke og er ikke en del af et salgstilbud eller tilbud om aktietegning eller opfordring til at købe eller tegne værdipapirer, og dokumentet eller dele deraf bør heller ikke benyttes som basis for nogen form for aftaler eller forpligtelser. Det er ikke sikkert, at en tidligere udvikling gentages, og tidligere udvikling bør ikke ses som en indikation af fremtidig udvikling. Værdien af investeringer og indkomsten derfra kan både gå op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Investorerne har ingen garanti for, at de tjener på investeringer, og de risikerer at tabe penge. Valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer og indkomst derfra stiger eller falder. Denne analyse vil blive opdateret månedligt. Distributionen af nærværende dokument kan i visse retsområder være underlagt indskrænkende retsregler, og personer, som har dette dokument i deres besiddelse, bør gøre sig bekendt med og overholde eventuelle begrænsninger. Ingen del af SHB s analyserapporter må gengives eller distribueres til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra SHB. SHB er under tilsyn af finanstilsynet i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Ansatte hos SHB inklusive analytikere modtager en betaling, som afhænger af hele firmaets lønsomhed. De meninger, der er indeholdt i SHB s analysereapporter, afspejler nøjagtigt de respektive analytikeres personlige meninger, og der er ikke nogen del af analytikernes betaling, som direkte eller indirekte relaterer sig til specifikke anbefalinger eller meninger angivet i analyserapporter. For specifik analytikercertificering kontakt venligst Robert Gärtner på SHB har tidligere haft, har i øjeblikket eller vil i fremtiden opsøge levering af investeringsbank ydelser til de selskaber, der er nævnt i denne analyse. SHB er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. Ifølge SHB s etiske retningslinier skal bestyrelsen og samtlige medarbejdere udvise høj etik i deres udførelse af deres opgaver både inden og udenfor banken. SHB har udarbejdet procedurer, der skal sikre integritet og uafhængig analyse. Som en del af SHB kontrol af interessesammenfald er der indført restriktioner (Chinese walls) i kommunikationen mellem analyseafdelingen og andre afdelinger i banken. Herunder er analyseafdelingen organisatorisk afskilt fra afdelingen for investeringsbank aktivitet og lignende afdelinger. Retningslinierne indbefatter deslige bestemmelser for hvordan betaling, bonus og løn må gives til analytikere, hvilke markedsføringsaktiviteter en analytiker må deltage i, hvordan analytikere og deres nærstående skal håndtere deres egne investeringer mv. Hertil kommer restriktioner for analytikerens kommunikation med selskaberne. For yderligere information angående retningslinierne henvises til relations/corporate social responsibility/ethical guidelines eller guidelines for research. 03/12/13 Nordiske Aktier 10

11 Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Blasieholmstorg 11 SE Stockholm Tel Fax Copenhagen Havneholmen 29 DK-1561 Copenhagen V Tel Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Rådhusgaten 27, Postboks 332 Sentrum NO-0101 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC 03/12/13 Nordiske Aktier 11

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/06/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/06/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/06/14 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Atea 4 Betsson 5 JM 6 Nokian

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 28. februar 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen 17. april 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Det bobler i Kina Ugen der gik: Grækenland smed malurt i bægeret Ugen der kommer: Fokus på Grækenland Ændringer i anbefalinger og kursmål Ugen der gik: Fortsat

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS:

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS: Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere