Wareco Momentprogram Tohnichi Stur- tevant Richmont Alkitronic Wiha Alkitronic Tyskland Alkitorc Wareco Momentprogram Tohnichi Sturtevant Rich- mont

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wareco Momentprogram Tohnichi Stur- tevant Richmont Alkitronic Wiha Alkitronic Tyskland Alkitorc Wareco Momentprogram Tohnichi Sturtevant Rich- mont"

Transkript

1 Wareco program Wareco har sedan 30 år varit en betydande leverantör av momentverktyg till den svenska producerande industrin; Volvo, Scania, A och SAA har alla flera olika typer av momentverktyg och testutrustningar i produktion för dagligt bruk. Från början var det i huvudsak det japanska företaget Tohnichi och senare det amerikanska, Sturtevant Richmont. Alkitronic, ett tyskt företag med momentmaskiner för höga moment samt Wiha, också tyskt, med momentmejslar bl.a. för elektronikindustrin där krav ställs på antistatiska lösningar.momentmaskiner för extremt höga vridmoment. Man tillverkar såväl elektriska som pneumatiska maskiner iflera olika utföranden och momentområden; Alkitronic har också ett hydrauliskt program,estma,som kan uppnå vridmoment på som mest i standardutförande. Alkitronic Tyskland Det tyska företaget Alkitronic har sedan 1980-talet specialiserat sig på att konstruera och tillverka momentmaskiner för extremt höga moment. Man tillverkar såväl elektriska; IP-klassade, och pneumatiska maskiner i flera olika utföranden och momentområden; Alkitronic har också ett hydrauliskt program, Alkitorc, som kan ge vridmoment på upp till Alkitronic är också ett certifierat test- och kalibreringsföretag och utför all service och kontroll själva. omvandlare för handverktyg med utväxling upp till 180 gr finns också i prograet. Stora flänsar på pipelines, vindkraftverk, tunga maskiner, pappers- och stålindustrin samt vattenkraft- och kärnkraftindustrin är speciellt fokuserade med Alkitronics maskiner. Offshore är också stora användare av Alkitronic. Wareco har representerat Alkitronic de senaste 10 åren. Wareco program Wareco i 30 år været en betydende leverandør af momentværktøj til den svensk producerende industri; Volvo, Scania, A og SAA har alle flere forskellige typer momentværktøj og testudstyr i produktion for daglig brug. Fra begyndelsen var det hovedsageligt det japanske firma Tohnichi og siden den amerikanske, Sturtevant Richmont.Alkitronic, et tysk firma med momentmaskiner for høje momenter samt Wiha, også tysk, med momentskruetrækkere bl.a. for elektronikindustrien, hvor der stilles krav til antista där krav ställs på antistatiska lösningar. Alkitronic Tyskland Det tyske firma Alkitronic har siden 1980'erne specialiseret sig i at konstruere og producere momentmaskiner til ekstremt høje momenter. Man producerer såvel elektriske, IP klassificerede oog pneumatiske maskiner i flere forskellige udførelser og momentområder; Alkitronic har også et hydraulisk program, Alkitorc, som kan give vridningsmoment på op til Alkitronic er også et certifieret test- og kalibreringsforetagende og udfører al service og kontrol selv. omvekslere for håndværktøj med udveksling op til 180 gr findes også i prograet. Store flanger på pipelines, vindkraftværker, tunge maskiner, papir- og stålindustrien samt vandkraft- og kernekraftindustrien er der specielt fokuseret på med Alkitronics maskiner. Offshore er også store brugere af Alkitronic. Wareco har repræsenteret Alkitronic de seneste 10 år. 41

2 dragare/bespændere dragare Alkitronic - CLS - CLS2 - CLD Segdragande kompakta pneumatiska momentdragare. dragaren för explosiv miljö. Välj höger eller vänsterdragning med en knapptryckning. inställning sker med lufttryck på 2-7 bar och l/sek luftförbrukning. Växel med mekanisk omkastare för frivarv eller extra kraft. Automatisk avstängning vid uppnått moment. 20% extra kraft vid lossdragning. Kraftiga planetväxlar. Kompakt design. Miljövänlig ljuddämparsats som tillbehör. rett tillbehörsprogram (se special broschyr). Noggrannhet ±5% (beroende av lufttryckets exakthet). bespændere Alkitronic - CLS - CLS2 - CLD Sejtrækkende kompakte pneumatiske momentbespændere.bespænderen til det eksplosive miljø. Vælg højre eller venstrebespænding blot ved tryk på en knap.indstilling sker med lufttryk på 2-7 bar og l/sek luftforbrug. Gear med mekanisk omskiftning til friløb eller ekstra kraft.automatisk afbrydelse ved opnået moment.20% ekstra kraft ved løsdrejning. Kraftige planetgear. Kompakt design. Miljøvenligt lyddæmpersæt som tilbehør.redt tilbehørsprogram (se special brochure).nøjagtighed ±5% (nøjagtigheden er afhængig af lufttrykkets eksakthed). dragare Alkitronic - CLS/bespændere Alkitronic - CLS Alkitronic -CLS Den perfekta pneumatiska dragaren för låga moment: dragaren har en fast koppling mellan luftmotorn och planetväxlar. Genom mothållsarmens spline kan momentdragaren vridas i steg om ca per steg. 12 modeller: Alkitronic -CLS Den perfekte pneumatiske bespænder til lave momenter: bespænderen har en fast kobling mellem luftmotoren og planetgearene. Modholdsarmen kan drejes på momentbespænderen i trin med ca pr. trin. 12 modeller: eter D1 Höjd H / Højde H Omdr./min rm CLS /2" CLS /4" CLS /2" , CLS /4" , CLS /4" , CLS /4" , CLS /4" , CLS /4" , CLS " CLS " CLS " CLS "

3 dragare Alkitronic - CLS2 /bespændere Alkitronic - CLS2 Alkitronic -CLS2 Den starka momentdragaren som ger både kraft och smidighet. Mekanisk omkastare mellan moment och frivarv. dragaren har en fast koppling mellan luftmotorn och planetväxlar. Genom mothållsarmens spline kan momentdragaren vridas i steg om ca per steg. 11 modeller: Alkitronic -CLS2 Den stærke momentbespænder som giver både kraft og smidighed. Mekanisk omskifter mellem moment og friløb. bespænderen har en fast kobling mellem luftmotoren og planetgearene. Modholdsarmen kan drejes på momentbespænderen i trin med ca pr. trin. 11 modeller: :a vxl 1:a vxl D1 D2 D3 Höjd H / Højde H dragare Alkitronic D/bespændere Alkitronic - CLD Vægt kg Varv/min 2:a vxl rm/ Omdr/min 2:a vxl rm Varv/min 1:a vxl rm/ Omdr/min 1:a vxl rm CLS 2/ /4" , CLS 2/ " , CLS 2/ " , CLS 2/ " CLS 2/ /2" CLS 2/ /2" CLS 2/ /2" , CLS 2/ /2" CLS 2/ /2" SW , CLS 2/ /2" SW ,8 0, CLS 2/ /2" SW ,6 0, dragare/bespændere Alkitronic -CLD Den perfekta momentdragaren för trånga hörn. dragaren har en frikoppling mellan luftmotor och planetväxlar. Ingen klämrisk. Luftmotorn med pistolgrepp kan roteras fritt från planetväxelhuset och kan därmed ställas in steglöst i 360 när mothållsarmen är fixerad. 16 modeller: Alkitronic -CLD Den perfekte momentbespænder til trange kroge.bespænderen har en frikobling mellem luftmotoren og planetgearene. Ingen risiko for klemning. Luftmotoren med pistolgreb kan roteres frit fra planetgearhuset og kan dermed indstilles trinløst i 360 når modholdsarmen er fikseret. 16 modeller: D1 D2 D3 Höjd H / Højde H Omdr./min rm CLD /2" , CLD /4" , CLD " CLD /4" CLD " CLD " CLD " CLD " CLD " CLD " , CLD /2" CLD /2" , CLD /2" CLD /2" ,

4 dragare/bespændere dragare Alkitronic - CLD/L/bespændere Alkitronic - CLD/L Alkitronic CLD/L luftdriven dragare Kompakt luftdriven momentdragare i 6 modeller; Passar speciellt bra i trånga utryen. Driftsäker, robust konstruktion, enkel att använda och tystgående. inställning med hjälp av medföljande, monterat, momentkort. Tekniska data: inställningen via lufttrycket. Noggrannheten är beroende av exakt och stabilt lufttryck. Lufttryck 2-7 bar och l/sek ger optimal funktion. Alkitronic CLD/L luftdreven bespænder Kompakt luftdreven momentbespænder i 6 modeller; Passer specielt godt til trange steder. Driftsikker, robust konstruktion, enkel at anvende og stillegående. indstilling ved hjælp af medfølgende, monterede momentkort Tekniske data: indstillingen via lufttrykket. Nøjagtigheden beror på eksakt og stabilt lufttryk Lufttryk 2-7 bar og l/sek giver optimal funktion D1 D2 D3 Höjd H / Højde H Varv/min rm/ Omdr./min rm CLD/L /2" , CLD/L / , CLD/L / , CLD/L / CLD/L / CLD/L , a world of tools 44

5 daragare Alkitronic - EF - EFW Frekvensstyrda segdragande elektriska momentdragare. Exaktare moment med frekvensstyrning (oberoende av kraftkälla; nät eller generator). Maskinen kan användas för arbete med Volt och Hz strömförsörjning. LED display för noggrann inställning och övervakning (LC display som extra tillbehör). inställning och höger eller vänsterdragning sker med knapptryckningar på displayen. Intelligent elektronisk integrerat skydd för att förhindra överbelastning av motor. 3 gånger snabbare än traditionella pistolgreppsdragare. Automatisk avstängning vid uppnått moment. 20% extra kraft vid lossdragning. Miljövänlig mycket tyst elmotor. Allväders klassad IP54 utförande som extra tillbehör (för arbete i regn och snö). rett tillbehörsprogram (se special broschyr). Noggrannhet ±5% för identiskt lika mjuka eller hårda förband. bespændere Alkitronic - EF - EFW Frekvensstyrede, sejtrækkende, elektriske momentbespændere. Præcist moment med frekvensstyring (uafhængig af kraftkilde; net eller generator). Maskinen kan bruges til arbejde med Volt og Hz strømforsyning. LED display til nøjagtig indstilling og overvågning (LC display som ekstra tilbehør). indstilling og højre eller venstrebespænding sker ved tryk på knappen på displayet. Intelligent, elektronisk, integreret beskyttelse for at forhindre overbelastning af motoren. 3 gange hurtigere end traditionelle pistolgrebs-bespændere. Automatisk afbrydelse ved opnået moment. 20% ekstra kraft ved løsdrejning. Miljøvenlig, meget stille el motor. Vejrbestandig klasse IP54 udførelse som ekstra tilbehør (til vådt arbejde i regn og sne). Standard farve: lå. redt tilbehørsprogram (se special brochure). Nøjagtighed ±5% til identisk lige bløde eller hårde forbindelser. dragare Alkitronic - EF/bespændere Alkitronic - EF dragare/bespændere Alkitronic - EF kan beställas i allvädersutförande. Standard röd./ Alkitonic - EF kan bestilles i flera farver. Standard röd. Alkitronic -EF Den kraftiga eldrivna momentdragaren för mjuka och hårda förband. Motorn kan låsas i fixerat läge på planetväxelhuset eller roteras fritt för att ställas in steglöst i 360 när mothållsarmen är fixerad. Ingen klämrisk. 10 modeller: Alkitronic -EF Den kraftige, eldrevne momentbespænder til bløde og hårde forbindelser. Motoren kan låses på planetgearhuset eller rotere frit for trinløs indstilling i 360 når modholdsarmen er fikseret. Ingen risiko for klemning. 10 modeller: D1 D2 D3 Längd L / LængdeL Omdr./min rm EF EF EF /2" , EF /2" EF /2" EF /2" EF /2" SW EF /2" SW ,

6 dragare/bespændere dragare Alkitronic - EFW/bespændere Alkitronic - EFW Alkitronic -EFW Lämpligaste modellen för arbete i trånga utryen. Vinklad konstruktion för lägre bygghöjd. Motorn kan låsas i fixerat läge på planetväxelhuset eller roteras fritt för att ställas in steglöst i 360 när mothållsarmen är fixerad. Ingen klämrisk.10 modeller: Alkitronic -EFW Den bedste model til arbejde på trange steder. Vinklet konstruktion til lave byggehøjder. Motoren kan låses på planetgearhuset eller rotere frit for trinløs indstilling i 360 når modholdsarmen er fikseret.ingen risiko for klemning.10 modeller: D1 D2 D3 Höjd H / Højde H Omdr.min rm EFW /4" , EFW " , EFW " , EFW " , EFW /2" , EFW /2" , EFW /2" , EFW /2" dragare IP54 elektrisk Alkitronic - EFCip/bespændere IP54 Alkitronic - EFCip Alkitronic -EFCip Kompakt elektrisk momentdragare i 10 modeller; Elektriska data: Nätspänning: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denna momentdragare är en allvädersmaskin som regleras med en mikroprosessor för inställning av moment. Enhandsopereras för vänster och högerdragning. Högsta precision, stannar direkt vid uppnått moment. Enkel och snabb att använda. Alkitronic -EFCip Kompakt elektrisk momentbespænder i 10 modeller; Elektriske data: Netspænding: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denne momentbespænder er en maskine til alt vejr som reguleres med en mikroprosessor for indstilling af moment. Enhåndsbetjening for venstre og højrebespænding Højeste præcision, står direkte ved opnået moment Enkel og hurtig at anvende. D1 D2 D3 Längd L / LængdeL Omdr./min rm EFCip / EFCip / EFCip / EFCip EFCip EFCip EFCip , EFCip / , EFCip / , EFCip / ,

7 dragare IP54 elektrisk Alkitronic - EFCip plus/bespændere IP54 Alkitronic - EFCip plus Alkitronic -EFCip plus Med digital display för exakt inställning. Kompakt elektrisk momentdragare i 10 modeller; Elektriska data: Nätspänning: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denna momentdragare är en allvädersmaskin som regleras med en mikroprosessor för inställning av moment. Enhandsopereras för vänster och högerdragning. Högsta precision, stannar direkt vid uppnått moment. Enkel och snabb att använda. Alkitronic -EFCip plus Med digitalt display for præcis indstilling. Kompakt elektrisk momentbespænder i 10 modeller; Elektriske data: Netspænding: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denne momentbespænder er en maskine til alt vejr som reguleres med en mikroprosessor for indstilling af moment. Enhåndsbetjening for venstre og højrebespænding Højeste præcision, står direkte ved opnået moment Enkel og hurtig at anvende D1 D2 D3 Längd L / LængdeL Omdr./min rm EFCip plus / EFCip plus / EFCip plus / EFCip plus EFCip plus EFCip plus EFCip plus , EFCip plus / , EFCip plus / , EFCip plus / , dragare/bespændere 47

8 dragare/bespændere dragare IP54 elektrisk Alkitronic - ECWip /bespændere IP54 Alkitronic - ECWip Alkitronic -ECWip Kompakt elektrisk momentdragare i 10 modeller; Elektriska data: Nätspänning: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denna momentdragare är en allvädersmaskin som regleras med en mikroprosessor för inställning av moment. Enhandsopereras för vänster och högerdragning. Högsta precision, stannar direkt vid uppnått moment. Enkel och snabb att använda. Alkitronic -ECWip Kompakt elektrisk momentbespænder i 10 modeller; Elektriske data: Netspænding: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denne momentbespænder er en maskine til alt vejr som reguleres med en mikroprosessor for indstilling af moment. Enhåndsbetjening for venstre og højrebespænding Højeste præcision, står direkte ved opnået moment Enkel og hurtig at anvende. D1 D2 D3 Längd L / LængdeL Höjd / Højde Vægt kg Omdr./min rm ECWip / ECWip / ECWip / ECWip ECWip ECWip ECWip / ECWip ECWip / ECWip / ECWip / ,

9 dragare IP54 elektrisk Alkitronic - ECWip plus/bespændere IP54 Alkitronic - ECWip plus Alkitronic -ECWip plus Med digital display för exakt inställning. Kompakt elektrisk momentdragare i 10 modeller; Elektriska data: Nätspänning: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denna momentdragare är en allvädersmaskin som regleras med en mikroprosessor för inställning av moment. Man kan även ställa in moment + vinkel (ex grundmoment att momentdragaren efter uppnått moment ska dra ytterligare 90 ). Enhandsopereras för vänster och högerdragning. Högsta precision, stannar direkt vid uppnått moment. Enkel och snabb att använda. Alkitronic -ECWip plus Med digitalt display for præcis indstilling. Kompakt elektrisk momentbespænder i 10 modeller; Elektriske data: Netspænding: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denne momentbespænder er en maskine til alt vejr som reguleres med en mikroprosessor for indstilling af moment. Enhåndsbetjening for venstre og højrebespænding Højeste præcision, står direkte ved opnået moment Enkel og hurtig at anvende D1 D2 D3 Längd L / LængdeL Höjd / Højde Vægt kg Omdr./min rm ECWip plus / ECWip plus / ECWip plus / ECWip plus ECWip plus ECWip plus ECWip plus / ECWip plus ECWip plus / ECWip plus / ECWip plus / , dragare/bespændere 49

10 dragare/bespændere omvandlare Alkitronic - HG Handdriven segdragande momentomvandlare. För noggrann momentdragning kopplas en momentnyckel till omvandlaren. Höger eller vänsterdragning sker med en omkastare. 20% extra kraft vid lossdragning. Kraftiga planetväxlar. Miljövänlig. rett tillbehörsprogram (se special broschyr). Noggrannhet ±5% för identiskt lika mjuka eller hårda förband. indstiller Alkitronic - HG Hånddrevne, gearnøgler. Til nøjagtig momentbespænding kobles en momentnøgle til gearet. Højre eller venstrebespænding sker med en omskifter. 20% ekstra kraft ved løsdrejning. Kraftige planetgear. Miljøvenlig. redt tilbehørsprogram (se special brochure). Nøjagtighed ±5% for identisk lige bløde eller hårde forbindelser. omvandlare Alkitronic - HG/indstiller Alkitronic - HG Alkitronic HG Segdragande. 9 modeller: Alkitronic HG Gearnøgler. 9 modeller: Utväxling/ Udveksling D1 Höjd H / Højde H HG " HG /2" HG /2" HG /2" HG /2" HG /2"

11 dragare estma TorcUp - TX - TU Användarsäker momentdragning och lossning upp till Manometer momentinställning med mycket hög noggrannhet. A2 hydrauliskt slangsystem garanterar repetitionsnoggrannhet med lång livslängd. Uni-swivel slangkopplingar med snabblåsning. Mycket brett tillbehörsprogram (se special broschyr). Noggrannhet ±3% för identiskt lika mjuka eller hårda förband. bespændere estma TorcUp - TX - TU rugersikker momentbespænding og løsdrejning op til Manometermomentindstilling med meget høj nøjagtighed. A2 hydraulisk slangesystem garanterer gentagelsesnøjagtighed med lang levetid. Uni-swivel slangkoblinger med lynkobling. Meget bredt tilbehørsprogram (se special brochure). Nøjagtighed ±3% for identisk lige bløde eller hårde forbindelser. Sexkantgrepp estma TorcUp /Sekskantgreb estma TorcUp eteckning/ Storlek / etegnelse Størrelse TX-2-SK SW Pump EHP till momentdragare/ Pump EHP till momentbespændere estma TorcUp EHP Electro hydraulisk frekvensstyrd pump Frekvensstyrd pump ger noggrannare moment (oberoende av kraftkälla; nät eller generator). Inget slitage på magnetventiler. dragare/bespændere Pumpen kan drivas med Volt och Hz strömförsörjning. Automatisk eller manuell styrning. Fjärrstyrningsreglage standard. Låg värmeutveckling i hydraultank. 7 liter hydraultank. estma TorcUp EHP Electro hydraulisk frekvensstyret pumpe Frekvensstyret pumpe giver nøjagtigere moment (uafhængig af kraftkilde; net eller generator). Ingen slitage på magnetventiler. Pumpen kan drives med Volt og Hz strømforsyning. Automatisk eller manuel styring. Fjernstyringsregulering standard. Lav varmeudvikling i hydrauliktanken. 7 liter hydrauliktank. Volt Hz Tankvolym liter/ Ljudnivå d(a)/ Mått L x x H / bar bar Tankvolumen liter Lydniveau d(a) Mål L x x H EHP 110/230 60/50 10,5 l/min 1,1 l/min 7 ca 26 <76 355x280x

12 Mothållsarm/Modholdsarm Mothållsarm - DMA/Modholdsarm - DMA D 1 D 2 D 3 X Y DMA1/2-3/4" DMA 3/4"-1" DMA 1" DMA 1 1/2" DMA 1 1/2" DMA 1 1/2" Mothållsarm - DMA/Modholdsarm - DMA D 1 D 2 D 3 X Y DMA 3/4" DMA 3/4"-1" DMA 1 1/2" DMA 1 1/2" DMA 1 1/2" Supportring - DMA/Support - DMA D 1 D 2 D 3 X Y DMA 3/4" DMA 3/4"-1" DMA 1 1/2" DMA 1 1/2" DMA 1 1/2" DMA SW Låsring till mothållsarm - DMAR/ Låsering til modholdsarm - DMAR D 1 DMAR DMAR DMAR DMAR Flange oy Alkitronic/ Flange oy Alkitronic Flange oy är Din räddare i nöden!! När det finns behov för att byta packningar mellan två rörflänsar kan man med fördel använda Flange oy för att på ett säkert och snabbt sätt sära på flänsen så att ett packningsbyte kan genomföras utan problem. Ta bort hälften av bultarna och lossa resten. Sätt in Flange oy i ett bulthål, för in 3-kantsplattan mellan flänsen som mothåll. Aktivera Flange oy genom att skruva den tills att ett spann uppstår mellan flänsen. Nu kan Du enkelt byta packningen. Ta bort Flange oy och sätt tillbaka och spänn fast bultarna. Man kan också använda sig av två Flange oy samtidigt om flänsen sitter extra hårt. Flange oy er din hjælp i nøden!! Når der er behov for at skifte pakninger mellem to rørflanger kan man med fordel anvende Flange oy og på en sikker og hurtig måde sætte den på flangen og gennemføre et pakningsskift uden problemer. Fjern halvdelen af boltene og løsn resten. Sæt Flange oy i et bolthul, indfør 3-kantspladen mellem flangsen som modhold. Aktiver Flange oy ved at skrue den til der opstår et spænd mellem flangerne. Nu kan du enkelt skifte pakningen. Fjern Flange oy og sæt boltene tilbage og spænd dem. Man kan også anvende to Flange oy samtidigt hvis flangerne sidder ekstra stramt. Modell/ ulthål / Model olthul D D D D D D D D A3/ A7/ A A1 1/ A1 1/ A1 3/ A1 1/ A1 5/

13 Guide Skruvmoment - guide Riktvärde för max moment enl. DIN 13 på olika skruvdimensioner, insex och sexkant vid belastning till 90 % streckgräns./ Skruemoment - guide Retningsværdier for max moment iht. DIN 13 på forskellige skruedimensioner, inhex och sekskant ved belastning til 90 % strækgrænse. Dimension/ Dimension Insex SW/ Inhex NV Dimension/ Dimension 6-kant SW/ 6-kant NV Skruvkvalitet moment / Skruekvalitet moment M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 39 M M M M 45 M M M M 52 M M M M 60 M M M M 68 M M M M 76 M M M M M M M Skruvmoment guide 53

14 Skruvmoment guide 54

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk Indholdsfortegnelse: Tokvam traktorskær TS Pro Prisliste nr. 2013-1 Tokvam Kunstgræsskær KGS Prisliste nr. 2013-2 Tokvam sneslynge V 140 MS / 225 HS Prisliste nr. 2013-3 Tokvam sneslynge F / THS Prisliste

Læs mere

Honda all Terrain VeHicles HONDA

Honda all Terrain VeHicles HONDA Honda All Terrain Vehicles Honda var først med ATV kørekøjer, i begyndelsen med tre hjul. Senere blev de af sikkerhedsgrunde firehjulede, i Honda terminologi benævnes de TRX og Honda har gennem årene udviklet

Læs mere

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1 Som alle andre Nilfisk maskiner, er designet enestående med fokus på ergonomi og miljøvenlighed. Beholderkapaciteten er den største i klassen, hvilket betyder mindre spildtid på tømning af poser. vejer

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

NYHED. ProSpray. Udvidet garanti! Airless sprøjteanlæg. Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber. Velkendt prof-kvalitet

NYHED. ProSpray. Udvidet garanti! Airless sprøjteanlæg. Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber. Velkendt prof-kvalitet ProSpray Airless sprøjteanlæg Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber Velkendt prof-kvalitet Udvidet garanti! 3. Generation prospray med overbevisende produktegenskaber ProSpray Ny teknik

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V

MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V BERNER NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER MORE POWER. NO LIMITS. BATTERISTYRING Den mest avancerede styringselektronik

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

Højtryksrensere - benzin/diesel

Højtryksrensere - benzin/diesel PE/DE Den perfekte løsning til alle typer rengøringsopgaver inden for bygge/ anlæg, landbrug og industri samt til rengøringsselskaber. Kan anvendes som både mobil eller som monteret enhed i lastbil eller

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Allt blev färdigt för att säljas på marknaden under augusti 2006. I första hand till den Europeiska marknaden och senare till resten av världen.

Allt blev färdigt för att säljas på marknaden under augusti 2006. I första hand till den Europeiska marknaden och senare till resten av världen. Stora fördelar vid användande av "Drill & Drop"- systemet tillsaans med HM hålsågar "ProFit Multi Purpose" HM hålsågar kan användas i alla typer av trä, gips, lättbetong, mursten samt alla typer av keramiska

Læs mere

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Genanvender den varme luft Reducerer energiforbruget op til 60% Hurtig tilbagebetalingstid Varmepumpe-tørretumblere BOLIGVASKERIER DAGINSTITUTIONER PLEJEHJEM

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes!

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes! Det innovative læggemaskineprogram fra GL 30-serien Læg med succes Høst med succes! Med GL 30-serien fra Grimme lægger du perfekt! Gå i gang med at lægge: med det innovative læggeelement fra Grimme, som

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Problemfri rengøring. Den rigtige partner gør forskellen.

Problemfri rengøring. Den rigtige partner gør forskellen. Rengøring 2012 professionel Problemfri rengøring. Den rigtige partner gør forskellen. HUSK! Vores landsdækkende service enten hos din forhandler eller via en af vores servicebiler. Ved leasing: Hvis du

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TIL BENZIN ELLER DIESEL

TIL BENZIN ELLER DIESEL TIL BENZIN ELLER DIESEL Lydsvage generatorer Hobby generatorer Professionelle generatorer kompakte generatorer Svejsegeneratorer Geratorer med el-start LIFTER DANMARK Axel Kiers Vej 8 B, 8270 Højbjerg

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

NÆSTE UDVIKLINGSTRIN.

NÆSTE UDVIKLINGSTRIN. HDS 13/20-4 S/SX NÆSTE UDVIKLINGSTRIN. KÄRCHER's nye hedvandsrenser i superklassen udfører ikke alene et førsteklasses rengøringsarbejde. den er også utrolig robust og simpel at anvende. Den nye ECO indstilling,

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com DuoDyvler DD 40 P PowerMAX Best.-nr. 916010 DuoDyvler DD 40 G MaxiMAX Best.-nr.

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,-

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Nr. 4/2010 Pang...! Vi giver klichéomkostningerne Værdi ca. kr. 2000,- Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Sæbe, Shampoo, Shower gel eller Bodylotion

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Udlejning til Metal &Byg Sortiment 2015

Udlejning til Metal &Byg Sortiment 2015 Udlejning til Metal &Byg Sortiment 2015 HAJO TOOL Professionelt specielværktøj Midt/- nordjylland: Steen Jensen +45 2012 9630 sj@hajo.dk Fyn & sønder/ midtjylland Søren Overgård +45 2012 9629 Storkøbenhavn/sjælland

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

GARANTI. FEIN Plus. Ekstrem effektiv FEIN akku-boreskruemaskine.

GARANTI. FEIN Plus. Ekstrem effektiv FEIN akku-boreskruemaskine. Ekstrem effektiv FEIN akku-boreskruemaskine. Optimale skærehastigheder samt høje drejningsmomenter til perfekte bore- og skrueresultater. ÅR FEIN Plus GARANTI 3inkl. li-ion batterier De mest effektive

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Angulus Altitudo Altus. Sid bedre. Etac sætter ny standard for kørestole. Igen.

Angulus Altitudo Altus. Sid bedre. Etac sætter ny standard for kørestole. Igen. Angulus Altitudo Altus Sid bedre. Etac sætter ny standard for kørestole. Igen. Etac har siden 1981 udviklet innovative og intelligente løsninger til kørestole. Det startede med den første sammenklappelige

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

VIBRO CONSULT PALLE AGGERHOLM. Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse

VIBRO CONSULT PALLE AGGERHOLM. Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Maskintilstand VIBRO CONSULT Tilstandskontrol Havari x 10 x 2,5 Fejl Drifttid Hvad er en frekvens? Sammensat signal Harmoniske signaler 1 sek. t = + + 1

Læs mere

Gør rent i dybden med en

Gør rent i dybden med en TesT tester værktøj og materialer for dig. Har du en idé til, hvad vi skal teste, så send os en mail på test@goerdetselv.dk Jo længere spuleslangen er, desto mindre skal du flytte maskinen, fx når du vasker

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder www.svalk.dk Dørlukker Dørlukker, Gr. 101. Inklusiv standard arm. Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med 2 skruer, en til justering af lukkehastighed

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Problemfri rengøring. Den rigtige partner gør forskellen.

Problemfri rengøring. Den rigtige partner gør forskellen. Auto 2012 professionel Problemfri rengøring. Den rigtige partner gør forskellen. HUSK! Vores landsdækkende service enten hos din forhandler eller via en af vores servicebiler. Ved leasing: Hvis du vil

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Installationsvejledning Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00070-01 R1 Pakken indeholder USB 2.0 TV Tuner Stick Fjernbetjening PCTV Installations

Læs mere

Effektive, alsidige vakuumløftere, der er lette at vedligeholde

Effektive, alsidige vakuumløftere, der er lette at vedligeholde Vaculex og Microlex Effektive, alsidige vakuumløftere, der er lette at vedligeholde Vores vakuumløftere er konstrueret til at løfte mellem 5 og 200 kg. De er enkle at installere, meget enkle at betjene

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Kør frem, mål, færdig! Den nye FWA 4630 fra Bosch

Kør frem, mål, færdig! Den nye FWA 4630 fra Bosch DK Kør frem, mål, færdig! Den nye FWA 4630 fra Bosch Til alle personbiler og lette varevogne: Firehjulsudmåling med FWA 4630 FWA 4630 Firehjulsudmåling til alle personbiler og lette varevogne 2 Det nye

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene.

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene. Datablad Hurtiggående rulleport RapidRoll 392 -Så bliver vinden udenfor Robust industriport som giver god værdi for pengene. Nødåbning gennem integreret balancesystem. Kan leveres med Crash-beslag. Næste

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1152 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1152 sida 1(2) JABO FLEX 10 (Svenska 2014-11-13) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG 12st väggmoduler, varav 2st passmoduler

Læs mere