Wareco Momentprogram Tohnichi Stur- tevant Richmont Alkitronic Wiha Alkitronic Tyskland Alkitorc Wareco Momentprogram Tohnichi Sturtevant Rich- mont

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wareco Momentprogram Tohnichi Stur- tevant Richmont Alkitronic Wiha Alkitronic Tyskland Alkitorc Wareco Momentprogram Tohnichi Sturtevant Rich- mont"

Transkript

1 Wareco program Wareco har sedan 30 år varit en betydande leverantör av momentverktyg till den svenska producerande industrin; Volvo, Scania, A och SAA har alla flera olika typer av momentverktyg och testutrustningar i produktion för dagligt bruk. Från början var det i huvudsak det japanska företaget Tohnichi och senare det amerikanska, Sturtevant Richmont. Alkitronic, ett tyskt företag med momentmaskiner för höga moment samt Wiha, också tyskt, med momentmejslar bl.a. för elektronikindustrin där krav ställs på antistatiska lösningar.momentmaskiner för extremt höga vridmoment. Man tillverkar såväl elektriska som pneumatiska maskiner iflera olika utföranden och momentområden; Alkitronic har också ett hydrauliskt program,estma,som kan uppnå vridmoment på som mest i standardutförande. Alkitronic Tyskland Det tyska företaget Alkitronic har sedan 1980-talet specialiserat sig på att konstruera och tillverka momentmaskiner för extremt höga moment. Man tillverkar såväl elektriska; IP-klassade, och pneumatiska maskiner i flera olika utföranden och momentområden; Alkitronic har också ett hydrauliskt program, Alkitorc, som kan ge vridmoment på upp till Alkitronic är också ett certifierat test- och kalibreringsföretag och utför all service och kontroll själva. omvandlare för handverktyg med utväxling upp till 180 gr finns också i prograet. Stora flänsar på pipelines, vindkraftverk, tunga maskiner, pappers- och stålindustrin samt vattenkraft- och kärnkraftindustrin är speciellt fokuserade med Alkitronics maskiner. Offshore är också stora användare av Alkitronic. Wareco har representerat Alkitronic de senaste 10 åren. Wareco program Wareco i 30 år været en betydende leverandør af momentværktøj til den svensk producerende industri; Volvo, Scania, A og SAA har alle flere forskellige typer momentværktøj og testudstyr i produktion for daglig brug. Fra begyndelsen var det hovedsageligt det japanske firma Tohnichi og siden den amerikanske, Sturtevant Richmont.Alkitronic, et tysk firma med momentmaskiner for høje momenter samt Wiha, også tysk, med momentskruetrækkere bl.a. for elektronikindustrien, hvor der stilles krav til antista där krav ställs på antistatiska lösningar. Alkitronic Tyskland Det tyske firma Alkitronic har siden 1980'erne specialiseret sig i at konstruere og producere momentmaskiner til ekstremt høje momenter. Man producerer såvel elektriske, IP klassificerede oog pneumatiske maskiner i flere forskellige udførelser og momentområder; Alkitronic har også et hydraulisk program, Alkitorc, som kan give vridningsmoment på op til Alkitronic er også et certifieret test- og kalibreringsforetagende og udfører al service og kontrol selv. omvekslere for håndværktøj med udveksling op til 180 gr findes også i prograet. Store flanger på pipelines, vindkraftværker, tunge maskiner, papir- og stålindustrien samt vandkraft- og kernekraftindustrien er der specielt fokuseret på med Alkitronics maskiner. Offshore er også store brugere af Alkitronic. Wareco har repræsenteret Alkitronic de seneste 10 år. 41

2 dragare/bespændere dragare Alkitronic - CLS - CLS2 - CLD Segdragande kompakta pneumatiska momentdragare. dragaren för explosiv miljö. Välj höger eller vänsterdragning med en knapptryckning. inställning sker med lufttryck på 2-7 bar och l/sek luftförbrukning. Växel med mekanisk omkastare för frivarv eller extra kraft. Automatisk avstängning vid uppnått moment. 20% extra kraft vid lossdragning. Kraftiga planetväxlar. Kompakt design. Miljövänlig ljuddämparsats som tillbehör. rett tillbehörsprogram (se special broschyr). Noggrannhet ±5% (beroende av lufttryckets exakthet). bespændere Alkitronic - CLS - CLS2 - CLD Sejtrækkende kompakte pneumatiske momentbespændere.bespænderen til det eksplosive miljø. Vælg højre eller venstrebespænding blot ved tryk på en knap.indstilling sker med lufttryk på 2-7 bar og l/sek luftforbrug. Gear med mekanisk omskiftning til friløb eller ekstra kraft.automatisk afbrydelse ved opnået moment.20% ekstra kraft ved løsdrejning. Kraftige planetgear. Kompakt design. Miljøvenligt lyddæmpersæt som tilbehør.redt tilbehørsprogram (se special brochure).nøjagtighed ±5% (nøjagtigheden er afhængig af lufttrykkets eksakthed). dragare Alkitronic - CLS/bespændere Alkitronic - CLS Alkitronic -CLS Den perfekta pneumatiska dragaren för låga moment: dragaren har en fast koppling mellan luftmotorn och planetväxlar. Genom mothållsarmens spline kan momentdragaren vridas i steg om ca per steg. 12 modeller: Alkitronic -CLS Den perfekte pneumatiske bespænder til lave momenter: bespænderen har en fast kobling mellem luftmotoren og planetgearene. Modholdsarmen kan drejes på momentbespænderen i trin med ca pr. trin. 12 modeller: eter D1 Höjd H / Højde H Omdr./min rm CLS /2" CLS /4" CLS /2" , CLS /4" , CLS /4" , CLS /4" , CLS /4" , CLS /4" , CLS " CLS " CLS " CLS "

3 dragare Alkitronic - CLS2 /bespændere Alkitronic - CLS2 Alkitronic -CLS2 Den starka momentdragaren som ger både kraft och smidighet. Mekanisk omkastare mellan moment och frivarv. dragaren har en fast koppling mellan luftmotorn och planetväxlar. Genom mothållsarmens spline kan momentdragaren vridas i steg om ca per steg. 11 modeller: Alkitronic -CLS2 Den stærke momentbespænder som giver både kraft og smidighed. Mekanisk omskifter mellem moment og friløb. bespænderen har en fast kobling mellem luftmotoren og planetgearene. Modholdsarmen kan drejes på momentbespænderen i trin med ca pr. trin. 11 modeller: :a vxl 1:a vxl D1 D2 D3 Höjd H / Højde H dragare Alkitronic D/bespændere Alkitronic - CLD Vægt kg Varv/min 2:a vxl rm/ Omdr/min 2:a vxl rm Varv/min 1:a vxl rm/ Omdr/min 1:a vxl rm CLS 2/ /4" , CLS 2/ " , CLS 2/ " , CLS 2/ " CLS 2/ /2" CLS 2/ /2" CLS 2/ /2" , CLS 2/ /2" CLS 2/ /2" SW , CLS 2/ /2" SW ,8 0, CLS 2/ /2" SW ,6 0, dragare/bespændere Alkitronic -CLD Den perfekta momentdragaren för trånga hörn. dragaren har en frikoppling mellan luftmotor och planetväxlar. Ingen klämrisk. Luftmotorn med pistolgrepp kan roteras fritt från planetväxelhuset och kan därmed ställas in steglöst i 360 när mothållsarmen är fixerad. 16 modeller: Alkitronic -CLD Den perfekte momentbespænder til trange kroge.bespænderen har en frikobling mellem luftmotoren og planetgearene. Ingen risiko for klemning. Luftmotoren med pistolgreb kan roteres frit fra planetgearhuset og kan dermed indstilles trinløst i 360 når modholdsarmen er fikseret. 16 modeller: D1 D2 D3 Höjd H / Højde H Omdr./min rm CLD /2" , CLD /4" , CLD " CLD /4" CLD " CLD " CLD " CLD " CLD " CLD " , CLD /2" CLD /2" , CLD /2" CLD /2" ,

4 dragare/bespændere dragare Alkitronic - CLD/L/bespændere Alkitronic - CLD/L Alkitronic CLD/L luftdriven dragare Kompakt luftdriven momentdragare i 6 modeller; Passar speciellt bra i trånga utryen. Driftsäker, robust konstruktion, enkel att använda och tystgående. inställning med hjälp av medföljande, monterat, momentkort. Tekniska data: inställningen via lufttrycket. Noggrannheten är beroende av exakt och stabilt lufttryck. Lufttryck 2-7 bar och l/sek ger optimal funktion. Alkitronic CLD/L luftdreven bespænder Kompakt luftdreven momentbespænder i 6 modeller; Passer specielt godt til trange steder. Driftsikker, robust konstruktion, enkel at anvende og stillegående. indstilling ved hjælp af medfølgende, monterede momentkort Tekniske data: indstillingen via lufttrykket. Nøjagtigheden beror på eksakt og stabilt lufttryk Lufttryk 2-7 bar og l/sek giver optimal funktion D1 D2 D3 Höjd H / Højde H Varv/min rm/ Omdr./min rm CLD/L /2" , CLD/L / , CLD/L / , CLD/L / CLD/L / CLD/L , a world of tools 44

5 daragare Alkitronic - EF - EFW Frekvensstyrda segdragande elektriska momentdragare. Exaktare moment med frekvensstyrning (oberoende av kraftkälla; nät eller generator). Maskinen kan användas för arbete med Volt och Hz strömförsörjning. LED display för noggrann inställning och övervakning (LC display som extra tillbehör). inställning och höger eller vänsterdragning sker med knapptryckningar på displayen. Intelligent elektronisk integrerat skydd för att förhindra överbelastning av motor. 3 gånger snabbare än traditionella pistolgreppsdragare. Automatisk avstängning vid uppnått moment. 20% extra kraft vid lossdragning. Miljövänlig mycket tyst elmotor. Allväders klassad IP54 utförande som extra tillbehör (för arbete i regn och snö). rett tillbehörsprogram (se special broschyr). Noggrannhet ±5% för identiskt lika mjuka eller hårda förband. bespændere Alkitronic - EF - EFW Frekvensstyrede, sejtrækkende, elektriske momentbespændere. Præcist moment med frekvensstyring (uafhængig af kraftkilde; net eller generator). Maskinen kan bruges til arbejde med Volt og Hz strømforsyning. LED display til nøjagtig indstilling og overvågning (LC display som ekstra tilbehør). indstilling og højre eller venstrebespænding sker ved tryk på knappen på displayet. Intelligent, elektronisk, integreret beskyttelse for at forhindre overbelastning af motoren. 3 gange hurtigere end traditionelle pistolgrebs-bespændere. Automatisk afbrydelse ved opnået moment. 20% ekstra kraft ved løsdrejning. Miljøvenlig, meget stille el motor. Vejrbestandig klasse IP54 udførelse som ekstra tilbehør (til vådt arbejde i regn og sne). Standard farve: lå. redt tilbehørsprogram (se special brochure). Nøjagtighed ±5% til identisk lige bløde eller hårde forbindelser. dragare Alkitronic - EF/bespændere Alkitronic - EF dragare/bespændere Alkitronic - EF kan beställas i allvädersutförande. Standard röd./ Alkitonic - EF kan bestilles i flera farver. Standard röd. Alkitronic -EF Den kraftiga eldrivna momentdragaren för mjuka och hårda förband. Motorn kan låsas i fixerat läge på planetväxelhuset eller roteras fritt för att ställas in steglöst i 360 när mothållsarmen är fixerad. Ingen klämrisk. 10 modeller: Alkitronic -EF Den kraftige, eldrevne momentbespænder til bløde og hårde forbindelser. Motoren kan låses på planetgearhuset eller rotere frit for trinløs indstilling i 360 når modholdsarmen er fikseret. Ingen risiko for klemning. 10 modeller: D1 D2 D3 Längd L / LængdeL Omdr./min rm EF EF EF /2" , EF /2" EF /2" EF /2" EF /2" SW EF /2" SW ,

6 dragare/bespændere dragare Alkitronic - EFW/bespændere Alkitronic - EFW Alkitronic -EFW Lämpligaste modellen för arbete i trånga utryen. Vinklad konstruktion för lägre bygghöjd. Motorn kan låsas i fixerat läge på planetväxelhuset eller roteras fritt för att ställas in steglöst i 360 när mothållsarmen är fixerad. Ingen klämrisk.10 modeller: Alkitronic -EFW Den bedste model til arbejde på trange steder. Vinklet konstruktion til lave byggehøjder. Motoren kan låses på planetgearhuset eller rotere frit for trinløs indstilling i 360 når modholdsarmen er fikseret.ingen risiko for klemning.10 modeller: D1 D2 D3 Höjd H / Højde H Omdr.min rm EFW /4" , EFW " , EFW " , EFW " , EFW /2" , EFW /2" , EFW /2" , EFW /2" dragare IP54 elektrisk Alkitronic - EFCip/bespændere IP54 Alkitronic - EFCip Alkitronic -EFCip Kompakt elektrisk momentdragare i 10 modeller; Elektriska data: Nätspänning: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denna momentdragare är en allvädersmaskin som regleras med en mikroprosessor för inställning av moment. Enhandsopereras för vänster och högerdragning. Högsta precision, stannar direkt vid uppnått moment. Enkel och snabb att använda. Alkitronic -EFCip Kompakt elektrisk momentbespænder i 10 modeller; Elektriske data: Netspænding: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denne momentbespænder er en maskine til alt vejr som reguleres med en mikroprosessor for indstilling af moment. Enhåndsbetjening for venstre og højrebespænding Højeste præcision, står direkte ved opnået moment Enkel og hurtig at anvende. D1 D2 D3 Längd L / LængdeL Omdr./min rm EFCip / EFCip / EFCip / EFCip EFCip EFCip EFCip , EFCip / , EFCip / , EFCip / ,

7 dragare IP54 elektrisk Alkitronic - EFCip plus/bespændere IP54 Alkitronic - EFCip plus Alkitronic -EFCip plus Med digital display för exakt inställning. Kompakt elektrisk momentdragare i 10 modeller; Elektriska data: Nätspänning: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denna momentdragare är en allvädersmaskin som regleras med en mikroprosessor för inställning av moment. Enhandsopereras för vänster och högerdragning. Högsta precision, stannar direkt vid uppnått moment. Enkel och snabb att använda. Alkitronic -EFCip plus Med digitalt display for præcis indstilling. Kompakt elektrisk momentbespænder i 10 modeller; Elektriske data: Netspænding: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denne momentbespænder er en maskine til alt vejr som reguleres med en mikroprosessor for indstilling af moment. Enhåndsbetjening for venstre og højrebespænding Højeste præcision, står direkte ved opnået moment Enkel og hurtig at anvende D1 D2 D3 Längd L / LængdeL Omdr./min rm EFCip plus / EFCip plus / EFCip plus / EFCip plus EFCip plus EFCip plus EFCip plus , EFCip plus / , EFCip plus / , EFCip plus / , dragare/bespændere 47

8 dragare/bespændere dragare IP54 elektrisk Alkitronic - ECWip /bespændere IP54 Alkitronic - ECWip Alkitronic -ECWip Kompakt elektrisk momentdragare i 10 modeller; Elektriska data: Nätspänning: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denna momentdragare är en allvädersmaskin som regleras med en mikroprosessor för inställning av moment. Enhandsopereras för vänster och högerdragning. Högsta precision, stannar direkt vid uppnått moment. Enkel och snabb att använda. Alkitronic -ECWip Kompakt elektrisk momentbespænder i 10 modeller; Elektriske data: Netspænding: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denne momentbespænder er en maskine til alt vejr som reguleres med en mikroprosessor for indstilling af moment. Enhåndsbetjening for venstre og højrebespænding Højeste præcision, står direkte ved opnået moment Enkel og hurtig at anvende. D1 D2 D3 Längd L / LængdeL Höjd / Højde Vægt kg Omdr./min rm ECWip / ECWip / ECWip / ECWip ECWip ECWip ECWip / ECWip ECWip / ECWip / ECWip / ,

9 dragare IP54 elektrisk Alkitronic - ECWip plus/bespændere IP54 Alkitronic - ECWip plus Alkitronic -ECWip plus Med digital display för exakt inställning. Kompakt elektrisk momentdragare i 10 modeller; Elektriska data: Nätspänning: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denna momentdragare är en allvädersmaskin som regleras med en mikroprosessor för inställning av moment. Man kan även ställa in moment + vinkel (ex grundmoment att momentdragaren efter uppnått moment ska dra ytterligare 90 ). Enhandsopereras för vänster och högerdragning. Högsta precision, stannar direkt vid uppnått moment. Enkel och snabb att använda. Alkitronic -ECWip plus Med digitalt display for præcis indstilling. Kompakt elektrisk momentbespænder i 10 modeller; Elektriske data: Netspænding: Volt, Frekvens Hz, max 2000 W Denne momentbespænder er en maskine til alt vejr som reguleres med en mikroprosessor for indstilling af moment. Enhåndsbetjening for venstre og højrebespænding Højeste præcision, står direkte ved opnået moment Enkel og hurtig at anvende D1 D2 D3 Längd L / LængdeL Höjd / Højde Vægt kg Omdr./min rm ECWip plus / ECWip plus / ECWip plus / ECWip plus ECWip plus ECWip plus ECWip plus / ECWip plus ECWip plus / ECWip plus / ECWip plus / , dragare/bespændere 49

10 dragare/bespændere omvandlare Alkitronic - HG Handdriven segdragande momentomvandlare. För noggrann momentdragning kopplas en momentnyckel till omvandlaren. Höger eller vänsterdragning sker med en omkastare. 20% extra kraft vid lossdragning. Kraftiga planetväxlar. Miljövänlig. rett tillbehörsprogram (se special broschyr). Noggrannhet ±5% för identiskt lika mjuka eller hårda förband. indstiller Alkitronic - HG Hånddrevne, gearnøgler. Til nøjagtig momentbespænding kobles en momentnøgle til gearet. Højre eller venstrebespænding sker med en omskifter. 20% ekstra kraft ved løsdrejning. Kraftige planetgear. Miljøvenlig. redt tilbehørsprogram (se special brochure). Nøjagtighed ±5% for identisk lige bløde eller hårde forbindelser. omvandlare Alkitronic - HG/indstiller Alkitronic - HG Alkitronic HG Segdragande. 9 modeller: Alkitronic HG Gearnøgler. 9 modeller: Utväxling/ Udveksling D1 Höjd H / Højde H HG " HG /2" HG /2" HG /2" HG /2" HG /2"

11 dragare estma TorcUp - TX - TU Användarsäker momentdragning och lossning upp till Manometer momentinställning med mycket hög noggrannhet. A2 hydrauliskt slangsystem garanterar repetitionsnoggrannhet med lång livslängd. Uni-swivel slangkopplingar med snabblåsning. Mycket brett tillbehörsprogram (se special broschyr). Noggrannhet ±3% för identiskt lika mjuka eller hårda förband. bespændere estma TorcUp - TX - TU rugersikker momentbespænding og løsdrejning op til Manometermomentindstilling med meget høj nøjagtighed. A2 hydraulisk slangesystem garanterer gentagelsesnøjagtighed med lang levetid. Uni-swivel slangkoblinger med lynkobling. Meget bredt tilbehørsprogram (se special brochure). Nøjagtighed ±3% for identisk lige bløde eller hårde forbindelser. Sexkantgrepp estma TorcUp /Sekskantgreb estma TorcUp eteckning/ Storlek / etegnelse Størrelse TX-2-SK SW Pump EHP till momentdragare/ Pump EHP till momentbespændere estma TorcUp EHP Electro hydraulisk frekvensstyrd pump Frekvensstyrd pump ger noggrannare moment (oberoende av kraftkälla; nät eller generator). Inget slitage på magnetventiler. dragare/bespændere Pumpen kan drivas med Volt och Hz strömförsörjning. Automatisk eller manuell styrning. Fjärrstyrningsreglage standard. Låg värmeutveckling i hydraultank. 7 liter hydraultank. estma TorcUp EHP Electro hydraulisk frekvensstyret pumpe Frekvensstyret pumpe giver nøjagtigere moment (uafhængig af kraftkilde; net eller generator). Ingen slitage på magnetventiler. Pumpen kan drives med Volt og Hz strømforsyning. Automatisk eller manuel styring. Fjernstyringsregulering standard. Lav varmeudvikling i hydrauliktanken. 7 liter hydrauliktank. Volt Hz Tankvolym liter/ Ljudnivå d(a)/ Mått L x x H / bar bar Tankvolumen liter Lydniveau d(a) Mål L x x H EHP 110/230 60/50 10,5 l/min 1,1 l/min 7 ca 26 <76 355x280x

12 Mothållsarm/Modholdsarm Mothållsarm - DMA/Modholdsarm - DMA D 1 D 2 D 3 X Y DMA1/2-3/4" DMA 3/4"-1" DMA 1" DMA 1 1/2" DMA 1 1/2" DMA 1 1/2" Mothållsarm - DMA/Modholdsarm - DMA D 1 D 2 D 3 X Y DMA 3/4" DMA 3/4"-1" DMA 1 1/2" DMA 1 1/2" DMA 1 1/2" Supportring - DMA/Support - DMA D 1 D 2 D 3 X Y DMA 3/4" DMA 3/4"-1" DMA 1 1/2" DMA 1 1/2" DMA 1 1/2" DMA SW Låsring till mothållsarm - DMAR/ Låsering til modholdsarm - DMAR D 1 DMAR DMAR DMAR DMAR Flange oy Alkitronic/ Flange oy Alkitronic Flange oy är Din räddare i nöden!! När det finns behov för att byta packningar mellan två rörflänsar kan man med fördel använda Flange oy för att på ett säkert och snabbt sätt sära på flänsen så att ett packningsbyte kan genomföras utan problem. Ta bort hälften av bultarna och lossa resten. Sätt in Flange oy i ett bulthål, för in 3-kantsplattan mellan flänsen som mothåll. Aktivera Flange oy genom att skruva den tills att ett spann uppstår mellan flänsen. Nu kan Du enkelt byta packningen. Ta bort Flange oy och sätt tillbaka och spänn fast bultarna. Man kan också använda sig av två Flange oy samtidigt om flänsen sitter extra hårt. Flange oy er din hjælp i nøden!! Når der er behov for at skifte pakninger mellem to rørflanger kan man med fordel anvende Flange oy og på en sikker og hurtig måde sætte den på flangen og gennemføre et pakningsskift uden problemer. Fjern halvdelen af boltene og løsn resten. Sæt Flange oy i et bolthul, indfør 3-kantspladen mellem flangsen som modhold. Aktiver Flange oy ved at skrue den til der opstår et spænd mellem flangerne. Nu kan du enkelt skifte pakningen. Fjern Flange oy og sæt boltene tilbage og spænd dem. Man kan også anvende to Flange oy samtidigt hvis flangerne sidder ekstra stramt. Modell/ ulthål / Model olthul D D D D D D D D A3/ A7/ A A1 1/ A1 1/ A1 3/ A1 1/ A1 5/

13 Guide Skruvmoment - guide Riktvärde för max moment enl. DIN 13 på olika skruvdimensioner, insex och sexkant vid belastning till 90 % streckgräns./ Skruemoment - guide Retningsværdier for max moment iht. DIN 13 på forskellige skruedimensioner, inhex och sekskant ved belastning til 90 % strækgrænse. Dimension/ Dimension Insex SW/ Inhex NV Dimension/ Dimension 6-kant SW/ 6-kant NV Skruvkvalitet moment / Skruekvalitet moment M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 39 M M M M 45 M M M M 52 M M M M 60 M M M M 68 M M M M 76 M M M M M M M Skruvmoment guide 53

14 Skruvmoment guide 54

Handlampor, LED/Håndlygter, LED

Handlampor, LED/Håndlygter, LED Peli lampor 1975 startades tillverkningen av vattentäta lampor i ett bakgårdsgarage i Kalifornien. Det var ett brinnande intresse, en hobby, som fick Dave Parker att utveckla lamporna för undervattensbruk.

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

FØRENDE PRODUCENT AF AVANCEREDE MOMENT-SYSTEMER

FØRENDE PRODUCENT AF AVANCEREDE MOMENT-SYSTEMER FR TURK POL N NOR - INNOVTION RIVEN PERFORMNE FØRENE PROUENT F VNEREE MOMENT-SYSTEMER PNEUMTISK TTERI ELEKTRONISK ELEKTRISK SENSORER INHOL SKL U VIRKELIG EFTERSPÆNE 3.465.020 OLTE...? INTELLIGENTE TILSPÆNINGSLØSNINGER

Læs mere

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska Driftsvejledning/Bruksanvisning ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska engineering for a better world GEA Mechanical Equipment 2014-07 Ventil

Læs mere

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q Q Q Q9 Q Q8 Q Q7 Q78 Q88 Q98 DK Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den tilbagevendende oplevelse

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q 26 Q 36 Q 46 Q 49 Q 56 Q 58 Q 66 Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner 1 DK 2 Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

- the choice of. professionals... HYCON HYDRAULISKE SYSTEMER

- the choice of. professionals... HYCON HYDRAULISKE SYSTEMER - the choice of professionals... HYCON HYDRAULISKE SYSTEMER HYDRAULIC POWER 2 e systemer - med kun ÉN drivkilde: HYCONs HPP drivstationer! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Vedligeholdelse

Læs mere

Effektive, alsidige vakuumløftere, der er lette at vedligeholde

Effektive, alsidige vakuumløftere, der er lette at vedligeholde Vaculex og Microlex Effektive, alsidige vakuumløftere, der er lette at vedligeholde Vores vakuumløftere er konstrueret til at løfte mellem 5 og 200 kg. De er enkle at installere, meget enkle at betjene

Læs mere

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012 D GB F I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO Information I Manuals I service AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE Betriebsanleitung 474911_a I 06/2012 D AL-KO Schneefräsen D: Betriebsanleitung...9

Læs mere

Systemløsninger til træpiller større anlæg

Systemløsninger til træpiller større anlæg Systemløsninger til træpiller større anlæg MAFA er eksperter i træpillehåndtering Mats Andersson MAFA, Ängelholm I mere end 50 år har vi i Ängelholm konstrueret, og produceret udstyr til håndtering og

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK triomont DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK triomont DIT GAMLE BADEVÆRELSE ET BADEVÆRELSE OG 14 CM MERE BEHØVER DU IKKE. Drømmer du om væghængt wc og håndvask på dit badeværelse? Du tror måske,

Læs mere

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520 Høj ydeevne i alle afgrøder 2 De nye Kverneland pressere - udviklet til krævende forhold Fordele 2,2 m pickup med lille diameter for maksimal kapacitet. SuperCut-14

Læs mere

Jasopels. Katalog 2014

Jasopels. Katalog 2014 Jasopels Katalog 2014 Indhold 24 30 46 48 56 62 65 68 70 3 Markedets stærkeste produktprogram 4 Tråd 6 Redekasser 9 Beslag, fittings og clips 12 Minkhaller 19 Stålkonsoller 21 Udmugningssystemer 22 Hjemmeside

Læs mere

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker INDUSTRI Magasinet December. 2004 Frekvensomformere og softstartere OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker Mindre kabinet, større fleksibilitet

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

FORUM. Sikker drift på Hojums kraftværk. Alle lejer fortjener en god tætning side 2. Gode nyheder til fødevareindustrien. Et magasin fra SKF Nr 30

FORUM. Sikker drift på Hojums kraftværk. Alle lejer fortjener en god tætning side 2. Gode nyheder til fødevareindustrien. Et magasin fra SKF Nr 30 FORUM Et magasin fra SKF Nr 30 Alle lejer fortjener en god tætning side 2 Sikker drift på Hojums kraftværk side 4 Gode nyheder til fødevareindustrien side 6 FORUM Nr 30 Alle lejer fortjener en god tætning

Læs mere

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903 Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet DK74-10 MS nr. 99903 2 Enkel installation Ifö Sign installationsmoduler er udviklet i nært samarbejde med Nordiske installatører.

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere

QUANTUM V/N/F 65-97 HK (48-71 KW) NOMINEL EFFEKT

QUANTUM V/N/F 65-97 HK (48-71 KW) NOMINEL EFFEKT QUANTUM V/N/F 65-97 HK (48-71 KW) NOMINEL EFFEKT Førende egenskaber: Optimal sikkerhed under kørslen. Let adgang, komfortabelt sæde, godt udsyn og logisk placerede betjeningsfunktioner giver optimal sikkerhed

Læs mere

NEW HOLLAND T5OOO T5O3O T5O4O T5O5O T5O6O T5O7O

NEW HOLLAND T5OOO T5O3O T5O4O T5O5O T5O6O T5O7O NEW HOLLAND T5OOO T5O3O T5O4O T5O5O T5O6O T5O7O T5OOO. PERFEKT SAMSPIL MELLEM GENNEMFØRT TEKNOLOGI OG MODERNE DESIGN Monteret med New Holland NEF Tier 3 miljøgodkendte intercooler motorer, kombinerer New

Læs mere

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes!

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes! Det innovative læggemaskineprogram fra GL 30-serien Læg med succes Høst med succes! Med GL 30-serien fra Grimme lægger du perfekt! Gå i gang med at lægge: med det innovative læggeelement fra Grimme, som

Læs mere