Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark"

Transkript

1 Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012

2 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012

3 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for Konklusioner Lif-virksomheder 2012 ( ) Konklusioner Dansk Biotek virksomheder 2012 ( ) 6 3. Udsendte og returnerede spørgeskemaer 7 5. Antal kliniske studier og deres fordeling 9 6. Eksterne omkostninger Udgifter til investigator-initierede studier Non-interventionsforsøg Kliniske studier på børn 18

4 4 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 1. Formål og baggrund Som led i at kunne dokumentere og kommunikere lægemiddel- og biotekindustriens betydning for den sundhedsvidenskabelige forskning i Danmark har Dansk Biotek samt Lifs Udvalg om kliniske forsøg indhentet oplysninger vedrørende medlemsvirksomhedernes aktiviteter og ressourceforbrug til klinisk lægemiddelforskning her i landet. Lif har gennemført lignende undersøgelser siden 2005, men fra og med 2008 er undersøgelsen udvidet til også at omfatte medlemmer af Dansk Biotek. Med udvidelsen dækker undersøgelsen de væsentligste private kliniske forskningsaktører i Danmark. Af dette notat fremgår: 1. Det samlede billede af status for den kliniske forskning i Danmark for 2012 dækkende både medlemmer af Lif og medlemmer af Dansk Biotek. 2. Særskilte opgørelser for de to foreninger. Først vises udviklingen igennem de sidste 6 år i aktivitetsniveau og ressourceforbrug blandt medlemmer af Lif (fra 2007 til og med 2012), herefter vises udviklingen i aktivitetsniveau og ressourceforbrug blandt medlemmer af Dansk Biotek (fra 2008 til og med 2012). Da der blandt medlemsvirksomhederne i Lif og Dansk Biotek er gengangere dvs. virksomheder, der er medlem af både Lif og Dansk Biotek kan de særskilte opgørelser for de to foreninger dækkende 2012 ikke sammenholdes direkte med opgørelsen, der giver det samlede billede af den kliniske forskning i Danmark for Det drejer sig i alt om 7 virksomheder, der er medlemmer af både Lif og Dansk Biotek. I præsentationen af det samlede billede af status for den kliniske forskning i Danmark for 2012 er der taget højde for, at data fra virksomheder med dobbelt medlemskab ikke medregnes to gange. Endelig skal det bemærkes, at medlemmer af hhv. Lif og Dansk Biotek er opgjort ved denne rapports udarbejdelse, sommeren Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2012 Totalt var fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning i 2012 (internt i medlemsvirksomhederne) heraf var 225 beskæftiget med klinisk forskning, der blev udført i Danmark, hvilket er en svag stigning i forhold til de foregående år. Ligesom foregående år er det i 2012 undersøgelsen opgjort, hvor mange fuldtidsansatte der er beskæftiget med klinisk forskning i Danmark via eksterne CRO er. Det drejer sig i 2012 om 53 personer igen en svag stigning i forhold til I alt havde virksomhederne 297 kliniske forsøg kørende i Danmark i 2012 heraf var 96 nye forsøg, der blev startet i Der er tale om en svag stigning i forhold til Antallet af forsøg, der i 2012 gennemføres i regi af eksterne CRO er, er steget

5 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark markant i forhold til 2011 fra 50 til nu 82. I 2012 deltog i alt personer i kliniske forsøg i Danmark, hvilket er på niveau med både 2010 og De samlede eksterne udgifter til kliniske forsøg styret og gennemført af virksomhederne selv var for de deltagende medlemmer af Lif og Dansk Biotek, der har bidraget med data til denne del af undersøgelsen, 267,7 mio. kr. Hertil kommer, at virksomhederne via CRO er har haft eksterne omkostninger til honorarer og bidrag til sygehus/universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, laboratorieanalyser og andet for i alt 35,9 mio. kr., samt at virksomhederne samlet også havde udgifter for 35,8 mio. kr. til investigator-initierede forsøg. Virksomhederne har i 2012 dermed haft eksterne udgifter for i alt 339,4 mio. kr. til dækning af forskning, som primært er blevet gennemført i det offentlige sundhedsvæsen. De foregående års fald synes generelt siden 2010 at have stabiliseret sig (der ses nu en svagt stigende tendens). I 2012 har virksomhederne samlet set gennemført 65 non-interventionsforsøg. I 2012 har virksomhederne samlet set gennemført 16 kliniske studier på børn. Særligt siden 2009 har der været en stigning i antallet af disse forsøg. 2.1 Konklusioner Lif-virksomheder 2012 ( ) Antallet af medarbejdere beskæftiget med klinisk forskning har i 2012 været svagt stigende (se tabel 3). Antallet af medarbejdere beskæftiget med klinisk forskning, der foregår i Danmark, har stabiliseret sig i forhold til tidligere år (se tabel 3). Samlet set er antallet af kliniske studier i Danmark faldet markant fra 2007 til 2012 (ca. 30 %). Antallet af kliniske forsøg synes dog at have stabiliseret sig/været svagt stigende siden 2011 (se tabel 5 og tilhørende figur 1). I 2012 gennemføres markant flere kliniske forsøg i regi af eksterne CRO er (se tabel 5). Antallet af centre er i 2012 på niveau med 2010 og Der er siden 2007 sket en meget betydelig reduktion i antallet af centre involveret i lægemiddelvirksomhedernes kliniske forsøg der ses generelt en udvikling mod færre centre pr. studie (se tabel 7). Det totale antal forsøgspersoner i 2012 er næsten på niveau med 2010 og De tidligere års markante fald synes at være bremset, men det lave niveau er fastholdt også i De tidligere års fald i samlede eksterne omkostninger er bremset de eksterne omkostninger har stabiliseret sig på 2010-niveauet (der ses nu en svagt stigende tendens). Dette niveau er dog markant lavere end i alle foregående opgørelser (se tabel 11). I 2012 har udgifterne til investigator-initierede studier været stigende (se tabel 13). I perioden har antallet af non-interventionsforsøg været stabilt (se tabel 14) er endnu et år med lidt flere kliniske studier på børn - særligt siden 2009 har der været en stigning i antallet af disse forsøg (se tabel 16).

6 6 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Konklusioner Dansk Biotek virksomheder 2012 ( ) I 2012 var der fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning (heraf ansat i biotekvirksomhederne og 12 beskæftiget via eksterne CRO er). Af disse arbejdede 117 med klinisk forskning, der blev udført i Danmark. Samlet set en stigning i forhold til 2011 og foregående år (se tabel 4). Der blev i 2012 udført i alt 64 kliniske forsøg heraf 17 i regi af eksterne CRO er. En stigning i forhold til 2011 og foregående år (se tabel 6). I 2012 var de samlede eksterne omkostninger 129,9 mio. kr. heraf 16,5 mio. via eksterne CRO er - hvilket er en stigning i forhold til foregående år (se afsnit 6 og tabel 12). Udgifter til investigator-initierede forsøg beløb sig i 2012 til 10,6 mio. kr. hvilket er en stigning i forhold til foregående år (se tabel 13). Der blev udført 15 non-interventionsforsøg (se tabel 15). Der blev gennemført 4 kliniske studier på børn (se tabel 16).

7 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Udsendte og returnerede spørgeskemaer Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2012: Til dette års undersøgelse (dækkende 2012) er der udsendt i alt 64 spørgeskemaer til medlemmer af Lif og Dansk Biotek. Der er modtaget 43 besvarelser, hvilket giver en samlet svarprocent på 67 %. Antallet af medlemsvirksomheder i Lif varierer over årene, bl.a. som følge af fusioner. Derfor er der forskel på, hvor mange spørgeskemaer der er udsendt de enkelte år. I Dansk Biotek vurderes det hvert år, hvem der konkret formodes at have kliniske forskningsaktiviteter. Der sendes kun spørgeskemaer ud til de virksomheder, som formodes at have kliniske forskningsaktiviteter. For optimering af svarprocenten er der af flere omgange udsendt opfølgningsmails til de virksomheder fra både Lif og Dansk Biotek hvorfra svar manglede. Tabel 1: Udsendte spørgeskemaer til Lif-virksomheder og svarprocenter Antal udsendte spørgeskemaer Antal modtagne besvarelser Antal gengangere ifht. foregående år Svarprocent % % % % % % Blandt de 31 Lif-virksomheder, der har svaret i 2012-undersøgelsen, er 27 gengangere fra For over tid at sikre konsekvens i virksomhedernes fortolkning af de enkelte spørgsmål er besvarelserne fra de virksomheder, der også deltog i 2011, sammenlignet med besvarelserne fra de samme virksomheder i Hvor der synes at have været forskel i fortolkningen (hvor der er sket store ændringer i svarene fra 2011 til 2012), er virksomheden blevet kontaktet for en nærmere afklaring heraf. Tabel 2: Udsendte spørgeskemaer til Dansk Biotek-virksomheder og svarprocenter Antal udsendte spørgeskemaer Antal modtagne besvarelser Antal gengangere ifht. foregående år Svarprocent % % % % %

8 8 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 Generelt gælder det for alle besvarelserne fra både Lif-virksomheder og Dansk Biotek virksomheder at de er blevet grundigt efterbehandlet. Hvor der har været intern uoverensstemmelse mellem svarene til forskellige spørgsmål i spørgeskemaet, eller hvis der har manglet svar på enkelte spørgsmål, er virksomheden blevet kontaktet for en nærmere udredning af dette. 4. Antal beskæftigede med klinisk forskning Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2012: I 2012 var der samlet set fuldtidsansatte i Danmark beskæftiget med klinisk forskning (internt i medlemsvirksomhederne) heraf arbejdede 225 med klinisk forskning, der blev udført i Danmark. Hertil skønnes det, at virksomhederne beskæftiger 53 fuldtidsansatte med klinisk i Danmark via eksterne CRO er. Tabel 3: Antal beskæftigede med klinisk forskning i Lif-virksomheder FTE i DK beskæftiget med klinisk forskning (DK og resten af verden) FTE i DK beskæftiget med klinisk forskning, der udføres i Danmark Internt 2010 Via ekstern CRO* 2011 Internt 2011 Via ekstern CRO* 2012 Internt 2012 Via ekstern CRO* I 2012 var der i alt fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning heraf ansat i virksomhederne og 46 beskæftiget via eksterne CRO er. Af disse (både ansatte internt i virksomhederne og hos eksterne CRO er) arbejdede 233 med klinisk forskning, der blev udført i Danmark. *Som noget nyt begyndende i 2010 er ansatte beskæftiget med klinisk forskning, der gennemføres i Danmark via CRO, medtaget i undersøgelsen. Beskæftigede via CRO er har som hovedregel ikke været medtaget i undersøgelsen de foregående år. I mange tilfælde er der tale om et skønnet antal ansatte hos CRO er beskæftiget med virksomhedens kliniske studier. 1 En virksomhed har øget antallet af beskæftigede med klinisk forskning med 100 personer (fra 0 i 2007 til 100 i 2008) - dette er formodentlig udtryk for enten en forskellig tolkning af spørgsmålet (2007 sammenlignet med 2008) eller intern omorganisering af forretningsenheder i den internationale virksomhed.

9 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Tabel 4: Antal beskæftigede med klinisk forskning i Dansk Biotek-virksomheder FTE i DK beskæftiget med klinisk forskning (DK og resten af verden) FTE i DK beskæftiget med klinisk forskning, der udføres i Danmark Internt 2010 Via ekstern CRO* 2011 Internt 2011 Via ekstern CRO* 2012 Internt 2012 Via ekstern CRO* I 2012 var der i alt fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning heraf ansat i biotekvirksomhederne og 12 beskæftiget via eksterne CRO er. Af disse (både ansatte internt i biotekvirksomhederne og hos eksterne CRO er) arbejdede i alt 117 med klinisk forskning, der blev udført i Danmark. 5. Antal kliniske studier og deres fordeling Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2012: I 2012 havde medlemmer af Lif og Dansk Biotek i alt 297 kliniske forsøg kørende heraf blev 215 forsøg styret og gennemført i regi af virksomhederne selv, 82 forsøg blev styret og gennemført via eksterne CRO er. Ses der på forsøgene, som blev styret og gennemført i virksomhedernes eget regi, var der 9 fase I forsøg, 47 fase II forsøg, 124 fase III forsøg og 35 fase IV forsøg. Til sammenligning havde virksomhederne tilsammen 233 forsøg kørende i eget regi i Antallet af forsøg, der i 2012 gennemføres i regi af eksterne CRO er, er steget markant i forhold til 2011 fra 50 til nu 82. Ligesom de foregående år blev langt hovedparten af de kliniske forsøg i 2012 gennemført på hospitaler. De resterende forsøg blev gennemført i almen praksis samt andet sted (eksempelvis private speciallæger). Af de 297 igangværende kliniske forsøg blev 96 startet i løbet af året (fra 1. januar til 31. december 2012). Der er tale om 5 nye fase I forsøg, 25 nye fase II forsøg, 52 nye fase III forsøg og 14 nye fase IV forsøg. Til sammenligning blev der i 2008 startet 99 nye forsøg, i nye forsøg, i nye forsøg og i nye forsøg hos medlemmer af Lif og Dansk Biotek. I 2012 var i alt centre involveret i svarvirksomhedernes kliniske studier i Danmark. 16 centre var involveret i fase I forsøg, 162 centre i fase II forsøg, 668 centre i fase III forsøg, og 192 centre var involveret i fase IV forsøg. Til sammenligning var der i 2011 totalt centre involveret i de kliniske forsøg hos medlemmer af Lif og Dansk Biotek. I alt deltog i personer i kliniske forsøg, som medlemmer af Lif og Dansk Biotek havde kørende i 2012 heraf deltog i forsøg, der var styret og gennemført i regi af virksomhederne selv, deltog i forsøg, som var styret og gennemført via eksterne CRO er. Totalt deltog 216 personer i fase I forsøg, 906 personer i fase II forsøg, personer i fase III forsøg samt personer i fase IV forsøg. Til sammenligning var det totale deltagerantal i personer.

10 10 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 Tabel 5: Antal kliniske studier i Lif-virksomheder fordelt på faser Fase 1 2 Fase 2 3 Fase 3 4 Fase 4 5 Studier i alt Nye studier startet i årets løb (1. januar december) 2007 Estimeret 50 forsøg i regi af CRO** 2008 Estimeret 50 forsøg i regi af CRO** 2009 Estimeret 50 forsøg i regi af CRO** (i eget regi) (i regi af CRO)* (i eget regi) (i regi af CRO)* (i eget regi) (i regi af CRO)* I 2012 havde de 31 Lif-svarvirksomheder i alt 291 kliniske studier i gang i Danmark (heraf blev de 210 styret og gennemført i regi af virksomhederne selv, 81 blev styret og gennemført i regi af eksterne CRO er). Figur 1: Udviklingen i det totale antal kliniske forsøg (i eget regi og CRO-regi lagt sammen) Fase I Fase 2 Fase 3 Fase 4 Total '07 '08 '09 '10 '11 '12 2 Forsøg med raske, frivillige forsøgspersoner. 3 Forsøg på patienter, hvor studiet har til formål at opnå proof of concept og/eller fastlægge optimalt dosisregime. 4 Pivotale registreringsaktiviteter på ikke-registrerede stoffer og indikationsudvidelser på godkendte stoffer, hvor der planlægges myndighedsgodkendelse. 5 Alle øvrige kliniske aktiviteter efter registrering. 6 Et enkelt firma har opgjort antallet af fase 4 forsøg lidt anderledes end i de foregående år, hvorfor dette firmas indberetning af fase 4 forsøg er markant lavere i 2009.

11 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark *Begyndende i 2010 er forsøg styret/gennemført i regi af eksterne CRO er medtaget i undersøgelsen (gælder både Lif-virksomheder og Dansk Biotek virksomheder, jf. også opgørelsen for medlemmer af Dansk Biotek). Forsøg styret/gennemført i regi af eksterne CRO er har i stor udstrækning ikke været medtaget i undersøgelsen de foregående år (2007, 2008 og 2009). **På baggrund af tilbagemeldinger fra både virksomheder og CRO er estimeres det, at antallet af forsøg styret/gennemført i regi af eksterne CRO er har været omtrentlig det samme i 2007, 2008 og 2009 som i 2010 og Dvs. ca. 50 forsøg. Når det totale antal forsøg i 2010, 2011 og 2012 skal sammenlignes med de foregående år, lægges der derfor ekstra 50 forsøg til i hvert af de foregående år. Ligesom tidligere år ses der en stor spredning i antallet af kliniske forsøg hos de enkelte virksomheder i 2012 fra 0 til 36 forsøg (kørt enten internt eller via ekstern CRO). I 2007 og 2008 var der 5 virksomheder, der havde mere end 30 studier kørende i 2009 var der ingen, i 2010 var der én, og i både 2011 og 2012 var der to virksomheder, der har mere end 30 studier kørende. Siden 2008 er der blevet spurgt til, hvor mange kliniske studier der er startet i årets løb (fra 1. januar til 31. december). I 2012 blev der startet i alt (i eget interne regi og via eksterne CRO er) 93 forsøg (3 fase I forsøg, 25 fase II forsøg, 51 fase III forsøg og 14 fase IV forsøg). I forhold til 2011 er det en stigning på i alt 15 forsøg. I 2012 foregik 275 af Lif-virksomhedernes studier på hospitaler, 5 i almen praksis og 26 i speciallægepraksis eller anden privat forskningsenhed (bemærk, at samme forsøg kan foregå flere steder samtidigt - eksempelvis på både hospital og i speciallægepraksis). Denne fordeling på typer af forsøgssteder har været stabil igennem mange år 7 Tabel 6: Antal kliniske studier i Dansk Biotek-virksomheder fordelt på faser Fase 1 8 Fase 2 9 Fase 3 10 Fase 4 11 Studier i alt Nye studier startet i årets løb (1. jan dec.) (i eget regi) (i regi af CRO) (i eget regi) (i regi af CRO) (i eget regi) (i regi af CRO) Til forskel fra 2007 er der fra 2008 og fremefter indsat en ekstra svarkategori andet sted resultaterne er derfor ikke direkte sammenlignelige. 8 Forsøg med raske, frivillige forsøgspersoner. 9 Forsøg på patienter, hvor studiet har til formål at opnå proof of concept og/eller fastlægge optimalt dosisregime. 10 Pivotale registreringsaktiviteter på ikke-registrerede stoffer og indikationsudvidelser på godkendte stoffer, hvor der planlægges myndighedsgodkendelse. 11 Alle øvrige kliniske aktiviteter efter registrering.

12 12 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 I 2012 havde de 19 Dansk Biotek svarvirksomheder 47 forsøg kørende i eget interne regi, og 17 forsøg var kørende i regi af eksterne CRO er. Også i 2012 var der en stor spredning i antallet af forsøg i de enkelte virksomheder én virksomhed stod for hovedparten af forsøgene. I Dansk Biotek virksomheder blev der i løbet 2012 igangsat i alt 24 nye kliniske forsøg - 3 fase I forsøg, 11 fase II forsøg, 7 fase III forsøg og 3 fase IV forsøg. I 2012 foregik alle Dansk Biotek virksomheders studier på hospitaler, 1 af studierne foregik samtidig også i almen praksis og 14 af studierne også andet sted (dvs. i speciallægepraksis eller anden privat forskningsenhed). Denne fordeling er meget lig fordelingen i Tabel 7: Lif-virksomheder antal centre fordelt på faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Centre i alt , , , (inkl. CRO) , (inkl. CRO) , (inkl. CRO) ,6 Centre pr. studie I 2012 var i alt centre involveret i Lif-svarvirksomhedernes kliniske studier i Danmark svarende til 3,6 centre pr. kliniske studie. Opgørelsen inkluderer alle kliniske forsøg (i alt 291) dvs. både dem, der er gennemført i virksomhedernes eget regi (210 forsøg), og dem, der er gennemført i regi af eksterne CRO er (81 forsøg). Siden 2007 er der sket en meget betydelig reduktion i antallet af centre involveret i lægemiddelvirksomhedernes kliniske forsøg. Tabel 8: Dansk Biotek-virksomheder - antal centre fordelt på faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Centre i alt , , (inkl. CRO) , (inkl. CRO) , (inkl. CRO) ,2 Centre pr. studie I 2012 var de i alt 64 studier (i eget regi plus i regi af eksterne CRO er) fordelt på 271 centre svarende til et gennemsnit på 4,2 centre pr. kliniske studie.

13 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Tabel 9: Lif-virksomheder antal forsøgspersoner fordelt på faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Forsøgspers. i alt (i eget regi) 2010 (i regi af ekstern CRO) 2011 (i eget regi) 2011 (i regi af ekstern CRO) 2012 (i eget regi) 2012 (i regi af ekstern CRO) * Personer pr. studie I 2012 deltog i alt forsøgspersoner i Lif-svarvirksomhedernes kliniske forsøg heraf deltog i forsøg, der var styret og gennemført i regi af virksomhederne, deltog i forsøg, som var styret og gennemført via eksterne CRO er. Til sammenligning deltog i alt forsøgspersoner i Lif-svarvirksomhedernes kliniske forsøg i 2011 heraf deltog i forsøg, der var styret og gennemført i regi af virksomhederne, deltog i forsøg, som var styret og gennemført via eksterne CRO er. * Enkelte forsøg er her reelt kombinerede fase 2 og 3 men i denne undersøgelse (og af svarvirksomheden) klassificeret som fase 2.

14 14 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 I perioden har antallet af forsøgspersoner været stabilt. Tages i betragtning at data dækkende i vid udstrækning ikke har omfattet forsøg i regi af eksterne CRO er, er der sket et meget betydeligt fald i siden 2007 faldet er nu bremset, men det lave niveau er fastholdt også i Tabel 10: Dansk Biotek-virksomheder - antal forsøgspersoner fordelt på faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Forsøgspers. i alt Personer pr. studie (i eget regi) (i regi af ekstern CRO) (i eget regi) * (i regi af ekstern CRO) (i eget regi) (i regi af ekstern CRO) I 2012 deltog i alt forsøgspersoner i Dansk Biotek svarvirksomhedernes kliniske forsøg heraf deltog i forsøg, der var styret og gennemført i regi af virksomhederne, 335 deltog i forsøg, som var styret og gennemført via eksterne CRO er. Til sammenligning deltog i 2011 i alt forsøgspersoner i Dansk Biotek svarvirksomhedernes kliniske forsøg heraf deltog i forsøg, der var styret og gennemført i regi af virksomhederne, 863 deltog i forsøg, som var styret og gennemført via eksterne CRO er. * Enkelte forsøg er her reelt kombinerede fase 2 og 3 men i denne undersøgelse (og af svarvirksomheden) klassificeret som fase Eksterne omkostninger Virksomhederne er blevet bedt om at oplyse deres eksterne omkostninger til gennemførelse af kliniske forsøg og anden klinisk forskning i Danmark. Det vil sige honorarer og bidrag til sygehuse, universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, CRO er, konsulenter, laboratorieundersøgelser m.m., men eksklusive omkostninger til eget personale, rejseudgifter og administrationsomkostninger. Der er tale om penge, der primært går til betaling for det offentlige sundhedsvæsens praktiske bidrag til gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg. Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2012: I 2012 har virksomhederne samlet set haft eksterne omkostninger til klinisk forskning i Danmark på i alt 303,6 mio. kr. (267,7 mio. kr. til forsøg i eget regi og 35,9 mio. kr. til forsøg i regi af eksterne CRO er). Til sammenligning var de totale eksterne omkostninger i ,5 mio. kr. (229,5 mio. kr. til forsøg i eget regi og 15,0 mio. kr. til forsøg i regi af eksterne CRO er).

15 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Tabel 11: Lif-virksomheder eksterne omkostninger til klinisk forskning i Danmark (årets priser) Mio. kr. Eksterne omkostninger til forsøg i eget regi Eksterne omkostninger til forsøg i regi af CRO ,7 12 Ikke opgjort ,5 13 Ikke opgjort ,1 14 Ikke opgjort , , , , , ,9 I 2012 var de eksterne omkostninger til forsøg i eget regi opgjort til 218,5 mio. kr. for 28 af de 31 Lif-svarvirksomheder. Hertil kommer, at virksomhederne via CRO er har haft eksterne omkostninger til honorarer og bidrag til sygehus/universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, laboratorieanalyser og andet for i alt 25,9 mio. kr. Den sidste del af opgørelsen bygger på svar fra 20 virksomheder de faktiske totale omkostninger for hele branchen (via CRO er) må derfor formodes at være større. Til sammenligning var de eksterne omkostninger i 2011 til forsøg i eget regi opgjort til 204,2 mio. kr. for 21 af de 28 Lif-svarvirksomheder. Hertil kommer, at virksomhederne via CRO er har haft eksterne omkostninger til honorarer og bidrag til sygehus/universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, laboratorieanalyser og andet for i alt 13,5 mio. kr. Den sidste del af opgørelsen bygger på svar fra 15 virksomheder de faktiske totale omkostninger for hele branchen (via CRO er) må derfor formodes også at være større i Overordnet viser tallene, at siden 2007 er Lif-virksomhedernes eksterne omkostninger til kliniske forsøg faldet markant særligt når det tages i betragtning, at beløbene er opgjort i årets priser. Dog synes der at være tegn på en vis stabilisering (svag stigning) siden Her er tale om penge, der for en stor dels vedkommende lægges på de danske hospitaler. Faldet i de eksterne omkostninger er parallelt med nedgangen i antallet af kliniske forsøg virksomheder har ikke oplyst de eksterne omkostninger for virksomheder har ikke oplyst de eksterne omkostninger for virksomheder har ikke oplyst eksterne omkostninger for virksomheder har ikke oplyst eksterne omkostninger for virksomheder har ikke oplyst eksterne omkostninger for virksomheder har ikke oplyst eksterne omkostninger for 2012.

16 16 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 Tabel 12: Dansk Biotek-virksomheder - eksterne omkostninger til klinisk forskning i Danmark (årets priser) Mio. kr. Eksterne omkostninger til forsøg i eget regi Eksterne omkostninger til forsøg i regi af CRO ,4 Ikke opgjort ,1 Ikke opgjort ,8 1, ,5 2, ,4 16,5 I 2012 er omkostningerne til forsøg i eget regi opgjort til 113,4 mio. kr. for de 16 Dansk Biotek virksomheder, der gav oplysninger om disse forhold. Hertil kommer, at virksomhederne via CRO er har haft eksterne omkostninger til honorarer og bidrag til sygehus/universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, laboratorieanalyser og andet for i alt 16,5 mio. kr. Til sammenligning blev omkostningerne i 2011 til forsøg i eget regi opgjort til 89,5 mio. kr. for de 9 Dansk Biotek virksomheder, der gav oplysninger om disse forhold. Hertil kommer, at virksomhederne via CRO er har haft eksterne omkostninger til honorarer og bidrag til sygehus/universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, laboratorieanalyser og andet for i alt 2,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at i 2008, 2011 og 2012 er det ganske få virksomheder, der står for langt størstedelen af de eksterne omkostninger. Den store variation i indberettede omkostninger fra år til år skyldes primært, at det ikke er de samme virksomheder, der har bidraget med omkostningsdata. 7. Udgifter til investigator-initierede studier 22 Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2012: Til de ovenfor nævnte eksterne omkostninger skal lægges, at virksomhederne i 2012 samlet set havde udgifter til investigator-initierede studier for i alt 35,8 mio. kr virksomhed har ikke oplyst de eksterne omkostninger for virksomheder har ikke oplyst de eksterne omkostninger for 2010 f.s.v.a. eget regi og 3 virksomheder f.s.v.a. i regi af CRO virksomheder har ikke oplyst de eksterne omkostninger for 2011 f.s.v.a. eget regi og 5 virksomheder f.s.v.a. i regi af CRO virksomheder har ikke oplyst de eksterne omkostninger for 2012 f.s.v.a. eget regi og 6 virksomheder f.s.v.a. i regi af CRO. 22 Forsøg, hvor virksomheden har sponseret midler/ressourcer, men hvor initiativ og ansvar ligger uden for virksomheden, hos investigator.

17 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Tabel 13: Udgifter til investigator-initierede studier (mio. kr.) Lif-virksomheder , ,4 8, ,0 1, ,8 4, ,3 4, ,8 10,6 Dansk Biotek virksomheder 8. Non-interventionsforsøg Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2012: I 2012 har virksomhederne samlet set gennemført 65 non-interventionsforsøg. Tabel 14: Antal non-interventionsforsøg i Lif-virksomheder Antal forsøg , , , , , ,3 Antal forsøg pr. virksomhed I 2012 gennemførtes 65 non-interventionsforsøg hos de 31 svarvirksomheder. I perioden har antallet af non-interventionsforsøg været stabilt. Tabel 15: Antal non-interventionsforsøg i Dansk Biotek-virksomheder Antal forsøg Antal forsøg pr. svarvirksomhed , , , , ,79 I 2012 gennemførtes 15 non-interventionsforsøg hos de 19 svarvirksomheder.

18 18 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Kliniske studier på børn Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2012: I 2012 har virksomhederne samlet set gennemført 16 kliniske studier på børn. Særligt siden 2009 har der været en stigning i antallet af disse forsøg. Tabel 16: Antal kliniske studier på børn Lif-virksomheder Dansk Biotekvirksomheder V. 2e04

19 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Fotos: Colourbox

20 Lægemiddel industri foreningen Lersø Parkallé København Ø Telefon DANSK BIOTEK Ole Maaløes Vej København N Telefon September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 September 2009 Indhold 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner 3 2.1. Konklusioner Lif-virksomheder

Læs mere

Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007

Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007 9. juni 2008 Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007 1. Formål Som led i at kunne dokumentere og kommunikere lægemiddelindustriens betydning for

Læs mere

Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013

Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013 Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013 August 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 FORFATTER Konsulent Mette Hjort Madsen Efterskoleforeningen indsamler årligt oplysninger om skoleøkonomi og elevstøtte fra skolerne. Indberetningen

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Analysenotat. Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker

Analysenotat. Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker Analysenotat Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker Dansk Erhverv har i en række medlemsundersøgelser siden 2007 undersøgt de privathospitaler og klinikker,

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR 1. MARTS 16 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 Af Mohamed Abdullahi Muqtar, 1. marts 16 Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers - 2013 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 16 b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2015 Vedr.: Aktivitetsindberetning 2015 Sagsbehandler: Uddannelsesservice

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Tal om efterskolen, august 2013

Tal om efterskolen, august 2013 Tal om efterskolen, august 2013 NOTAT 15. september 2013 FORFATTER Hanne Lautrup og Ole Bjerring Indledning Efterskolerne indsender ved starten af det nye skoleår oplysninger om elevtal i det afsluttede

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

Analyse af annoncehajers salgsmetoder

Analyse af annoncehajers salgsmetoder Analyse af annoncehajers salgsmetoder Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt mange opkald fra virksomheder, der er kommet i klørene

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2015 for Vejen kommune 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % NYT OM LØN Nr. 1 / 2011 *** 24. juni 2011 *** Danske Regioner udsender fremover et elektronisk nyhedsbrev Nyt om løn, som vil samle aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen.

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen. 2015: Mindre fremgang igen. NOTAT 04. september 2015 FORFATTER Mette Hjort-Madsen I 2015 er der i alt startet 28.560 elever på Danmarks 248 efterskoler: Samlet set er det en fremgang på 447 elever i forhold

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 19. NOVEMBER 2014 Vedr.: KU's aktivitetsindberetning

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Statistikken er

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP

Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP Sagsnr. Ref. HSE Den 29. oktober 24 $UEHMGVQRWDW6W UUHDIVNHGLJHOVHURJYDUVOLQJ Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP YDUVOLQJ PY L IRUELQGHOVH PHG DIVNHGLJHOVHU

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet - Et pilotprojekt Center for Kvalitet m.fl., marts 2014 Rapport Fra pilotprojektet: Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september. Spørgeskemaet indeholdt 32 spørgsmål

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt praksis nr. 048-08 Regionernes udgifter til medicintilskud juni 2008

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere