I skal altid være glade og fredfyldte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I skal altid være glade og fredfyldte"

Transkript

1 Dato : 28. juli 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sai Baba s afslutningstale i forbindelse med Verdenskonferencen for Ungdom. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. I skal altid være glade og fredfyldte af Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Legemliggørelser af kærlighed! Skabelsen udspringer fra Sandhed og forenes i Sandhed. Findes der et sted i kosmos, hvor Sandheden ikke eksisterer? Se denne rene og ubesmittede Sandhed for jer. Hvert eneste levende væsen i denne verden udspringer udelukkende fra sathya (Sandhed)! (Det, der er det samme i fortid, nutid og fremtid, er sathya. Det er altså det, der er uforanderligt, der er sathya. Det betyder, at intet i universet, eller selve universet som sådan, er sathya. Sai Baba siger: Sandhed er Gud; Gud er sandhed). Det gælder, uanset om det er et insekt, en myre, en fugl eller et pattedyr. De, der erkender denne Sandhed, er ægte yogier. Intet ville kunne bevæge sig i denne verden, hvis det var blottet for Sandhed. Og denne Højeste Sandhed er udelukkende legemliggjort i Én Person. Han er sathya (Sandhed). (På dette tidspunkt materialiserede Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en lingam og viste den til tilhørerne. En lingam er en ægformet sten. Denne lingam er det formløses form. Den symboliserer formens sammensmeltning med det formløse). Hvem andre end Ham, der er Sandhed, vil være i stand til at åbenbare en sådan ren bevidsthed? Sandhed er allestedsnærværende. Når I tænker og kontemplerer på Sandhed, så kan den også åbenbare sig i jer. Derfor skal I konstant kontemplere på Sandhed. Hvorfor fik denne krop navnet Sathya Sai? Det er alene fra denne Sai, at Sandhed åbenbarer sig. Sathya er til stede i hjertet hos alle, der kontemplerer på Sandhed. Derfor skal I aldrig glemme Sandhed. Dharma ( rigtig handling ; retskaffenhed) er reaktionen, refleksionen og genlyden fra Sandhed. I virkeligheden gælder: Sathyannasti paro dharma (der eksisterer ingen større dharma end overholdelse af Sandhed). (Sai Baba siger, at der ikke eksisterer et ord eller et begreb, der kan forklare ordet dharma. Dharma er det, der understøtter og opretholder hele universet. Dharma er den pligt, som alting er eller burde være underlagt. Det er ildens pligt at fortære, varme, lyse, nedbyde osv. Det er græssets pligt at omdanne kuldioxid til ilt, være føde, se smukt ud osv. Det er menneskets overordnede pligt at søge forening med Gud. Alt efter 1

2 deres rolle i livet, har forskellige mennesker forskellige pligter livet igennem. Jeg har valgt at oversætte begrebet dharma med rigtig handling ). Inden for den verdslige uddannelse undervises der i dag i mange forskellige grene af viden. Men det er ikke virkelig uddannelse. Virkelig uddannelse angår og har forbindelse med den Sandhed, der udspringer fra det enkelte menneskes hjerte. Denne Sandhed har ikke noget navn og ingen form. Hvad skulle være Sandhedens form? Hvad er rigtig handlings form? Hvad er santhi s (fredens) form? Sandhed, rigtig handling, fred, kærlighed og ikke vold er alle formløse. (Ifølge Sai Baba er disse de fem vigtigste blandt de menneskelige værdier). Fra sit eget hjerte er det enkelte individ nødt til at åbenbare disse menneskelige værdier. Den form for guddommelig energi, der ikke er til stede i mennesket, er heller ikke til stede i noget andet levende væsen. Derfor gælder, at et menneske i sandhed er Gud. Det er Gud i en menneskelig skikkelse. I anser alle et menneske for slet og ret at være et menneske. Det er grunden til, at I begår så mange fejltagelser. I er ikke kun mennesker. I er i sandhed Gud. Tro på og tænk, at I er Gud, og I vil blive Gud. Yad bhavam thath bhavathi (som følelserne således resultatet; I bliver, som I føler). Når I tænker på det onde, vil I udelukkende få onde tanker. Alle mennesker i verden elsker en eller anden. Men deres kærlighed er forskellig. Studerende elsker deres medstuderende. Kvinder elsker andre kvinder. Gud er til stede i den ene såvel som i den anden kvinde. Begge er legemliggørelser af det guddommelige. Den Ene Gud er til stede i alle legemer. I skal elske alle mennesker. Eftersom Gud er til stede i alle mennesker, gælder: Elsk alle tjen alle (love all serve all). Der findes intet sted i dette univers, hvor Gud ikke er til stede. Gud er til stede i himlen, i vandet, i lyden og i lyset. Således er alt, hver eneste ting i dette univers, Det Guddommeliges Legemliggørelse. I svigter og forlader denne allestedsnærværende guddommelighed. I stedet tilbeder I Gud i skikkelse af en statue i templet. I kan selvfølgelig godt tilbede disse statuer, ingen tvivl om det. Det er der ikke noget forkert i. Men I skal være klar over følgende sandhed: Den Gud, der er i gudestatuen, er den samme Gud, der er iboende ethvert menneske, ja endog iboende ethvert levende væsen. Jeg siger ikke, at det er forkert at tilbede disse statuer og billeder af guder. Men I er selv Gud! Opfat først og fremmest jer selv som Gud. Herefter kan I begynde at se den samme Gud i alle levende væsener. Jeres legeme er et tempel. Det guddommeliges energi er i dette tempel. I denne sammenhæng er det imidlertid nødvendigt, at I foretager en vis skelnen. I er nødt til at undersøge, hvorvidt denne energi er Gud. I virkeligheden er kroppen også Gud. Gud er iboende hvert eneste atom og celle i menneskets krop. Der er ikke noget sted i universet, hvor Gud ikke er til stede. I skal derfor ikke nære den mindste tvivl om Guds eksistens. Glem ikke Gud. Faktisk forholder det sig sådan, at hvis I glemmer jer selv, så er det ensbetydende med, at I glemmer Gud. I må derfor ikke glemme jer selv. Det er grunden til, at I får følgende råd: Vær altid forsigtig. I skal hele tiden undersøge jer selv og spørge: Glemmer jeg Gud? I skal hele tiden være bevidst om jeres sande natur og minde jer selv om, at: Jeg er jeg et. Hvis I er fast forankret i denne sandhed, så vil der overhovedet ikke være plads til, at I nærer onde og nedrige tanker om andre. Tåber og utålelige mennesker tænker anderledes, da de ikke er klar over deres egen sande natur. Gud er til stede i alle mennesker. Alle menneskers hoveder i denne verden er i sandhed Guds egne hoveder. Det er årsagen til, at Gud bliver beskrevet som Virataswarupa (Legemliggørelsen af Den Kosmiske Guddommelighed). Han er Den Kosmiske Form. 2

3 Alle de væsener, der eksisterer i denne kosmiske form, har forskellige former. Gud er imidlertid iboende hver eneste af disse former. I Bhagavad Gita en erklærede Herren Krishna: Mamaivamsho jivaloke jivabhuta sanathana (Den Evige Atma (Den guddommelige Gnist) i alle eksistenser er en del af Min Væren). Alene Jeg er til stede i hver eneste af jer. I er ikke forskellige fra Mig. Med hensyn til dette punkt bør I ikke nære nogen tvivl eller være uenige. I skal styrke jeres kærlighed, det er den rigtige sadhana (åndelige øvelse). Hvis blot kærlighedens frugt i jeres hjerte modner, så kan I dele saften fra denne frugt med alle. Lad derfor først kærlighedens frugt modne i jeres hjerte. Hvis I blot fylder jeres hjerte med ren kærlighed, kan I dele denne kærlighed med alle. Så vil alle mennesker bliver legemliggørelser af kærlighed. Herefter vil der overhovedet ikke være plads til had og vold i verden. Uanset hvor I ser hen i dag, så finder I had og uenighed blandt folk. I ordets egentlige betydning eksisterer der i virkeligheden ingen forskelle. I det verdslige liv kan det muligvis se ud som forskelle. Men set fra et åndeligt synspunkt er alle én. For at sige det mere præcist, så er alle zeroes, og alene Gud er the hero. (alle er nul og niks; alle er ingenting, og alene Gud er helten). Alene Gud er Én. Sammenlignet med Ham er alle andre zeroes. Gud er grunden til, at de alle har værdi. Fjern Denne Ene, og alle vil blive reduceret til slet og ret zeroes! Derfor er Gud den eneste vigtige eksistens i jeres liv. Alene sindet er ansvarligt for alle menneskets sorger og vanskeligheder såvel som glæder. En del mennesker opfatter sindet som noget meget negativt og kalder det for et abekatte-sind. (Et abekatte-sind er et sind, der aldrig er i ro, men som springer fra den ene til den anden tanke). Efter Min mening er det ikke monkey mind ; det er man-kind (når ordet mankind deles i man og kind, står der menneske og venlig ). Det er altid venligt. Det er sindet, der skænker jer glæde og lykke. Det er også sindet, der forårsager bekymring og sorg. Hvis I blot kan lykkes med at holde sindet i ordentlig stand, så er alt, som det skal være. I skal tillige betragte sindet som værende guddommeligt. Så vil I altid være lykkelige. Nityanandam, parama sukhadam, kevalam jnanamurtim, dwandwateetam, gagana sadrisham, tattwamasyadi lakshyam, ekam, nityam, vimalam, achalam, sarvadhee sakshibhutam, bhavateetam, trigunarahitam. (Atma (Den guddommelige Gnist) er legemliggørelsen af evig lyksalighed, Den guddommelige Gnist er Den Højeste visdom, Den guddommelige Gnist transcenderer legemliggørelsen af visdom, Den guddommelige Gnist er vidt udstrakt som himlen, Den guddommelige Gnist er målet, der er tilkendegivet af det storslåede udsagn: Tat twam asi (du er Det), Den guddommelige Gnist er Den Eneste Ene, Den guddommelige Gnist er evig, Den guddommelige Gnist er ren, Den guddommelige Gnist er uforanderlig, Den guddommelige Gnist er vidnet til alle intellektets gøremål, Den guddommelige Gnist er hinsides alle mentale tilstande, og Den guddommelige Gnist er sathwa s (de rene og gode kvaliteter), raja s (lidenskabens og hvileløshedens kvaliteter) og thamas s (sløvhedens og uvidenhedens kvaliteter) tre kvaliteter). Kald det Den guddommelige Gnist eller sind eller bevidsthed alle er én. Alt efter hvad der er belejligt for jer, og alt efter den situation I befinder jer i, tilskriver I det samme princip forskellige navne. For eksempel har denne krop fået navnet Sathya. Navnet er givet til kroppen og ikke til Mig. Jeg er ikke kroppen. Jeg er ikke sindet. Jeg er ikke intellektet. Jeg er ikke det underbevidste sind. Jeg er ikke indbildning. Bhagavan er Bhagavan. (Ordet Bhagavan betyder guddom eller Den Højeste Autoritet. Ordet kan også udtrykke en ærbødig tiltale så som deres velærværdighed. Sai Baba kaldes ofte Bhagavan af sine hengivne). Det er denne stærke tro, I skal udvikle. Det er muligt, at nogle folks sind er følsomt over for visse forstyrrelser, der opstår som følge af forandringer i kostvanerne og i de daglige adspredelser. Det er også muligt, at de i denne henseende bliver påvirket af nogle af deres venner. Jeg gentager jævnligt ordsproget: Fortæl 3

4 mig, hvem du omgås, og jeg skal fortælle dig, hvem du er. Derfor råder Jeg jer til at være i selskab med ædle sjæle. Satsangatwe nissangatwan, Nissangatwe nirmohatwam, Nirmohatwe nischalatatattwam, Nischalatattwe jivanmukti. Godt selskab fører til ikke-tilknytning. Ikke-tilknytning gør dig fri af vildfarelse. At være fri for vildfarelse fører til fred i sindet. Fred i sindet skænker befrielse. Alle kan opnå mukthi (befrielse). Men hvornår? I det øjeblik I er grundfæstet i sandheden: Jeg er Den guddommelige Gnist ; i det øjeblik vil I opnå befrielse. I skal altid tænke: Swami er inde i mig. Jeg er i Swami. (Ordet Swami betyder guru eller mand af visdom og anvendes som en yderst respektfuld tiltale. Sai Baba omtaler ofte Sig Selv som Swami). Det vil dog ikke hjælpe noget, hvis I blot gentager: Jeg er Swami, jeg er Swami med et lunefuldt sind. I skal udvikle en fast tro på, at: Jeg er Swami; jeg er Gud. Det er først, når I har udviklet denne faste overbevisning, at I vil opnå guddommelighed, der er nirgunam, niranjanam, sanathana niketanam, nitya, shuddha, buddha, mukta, nirmala swarupinam. (Gud er uden kvaliteter, ren, den endelige bolig, evig, ubesmittet, oplyst, fri samt legemliggørelsen af hellighed). Hvis jeres sind derimod er forurenet med dårlige tanker, vil alt gå dårligt for jer. Nu om stunder er selv vandet forurenet. På grund af denne vandforurening bliver menneskets krop udsat for forskellige sygdomme. I en vis udstrækning er det derfor nødvendigt at beskytte kroppen. Hvilket formål tror I, der er med, at Gud har skænket jer denne krop? Det er udelukkende for, at I kan erkende jeres eget selv. Men I glemmer dette formål og koncentrerer i stedet jeres tanker om den fysiske krop. Når alt kommer til alt, hvad er det så, den fysiske krop indeholder? Kroppen er som en vandboble. Sindet er som en tosset abe. Lad være med at følge kroppen. Lad være med at følge sindet. Følg samvittigheden. Hvis blot I lærte dette enkle princip, så vil jeres liv blive helliggjort. I behøver ikke lytte til, hvad folk måtte sige. En ren samvittighed er frugten af viden. Det er udelukkende, når jeres bevidsthed er ren, at I vil opnå åndelig visdom. Sindets renhed er af største betydning. Hold jeres sind rent; hold det fri for alle former for forurening. Når som helst onde tanker trænger ind i jeres sind, skal I minde jer selv om følgende: Det her er ikke godt; det er ikke mine tanker; det er ikke mine. På den måde skal I jage de onde tanker væk. Sig til jer selv: Disse tanker tilhører slet ikke mig. Det, der tilhører mig, er udelukkende gode tanker og gode ideer. I skal hele tiden huske på sandheden om, at kærlighed er Gud. Lev i kærlighed. Hvis I kan fremelske sådanne positive og ædle tanker, så vil alt gå godt for jer. Her på dette sted bliver mange mennesker narret, ført bag lyset og vildledt af flygtige ting. Der er ingen tvivl om, at I alle inderst inde har et rent hjerte. I har udelukkende rene tanker. Men nu og da fæstner der sig alligevel lidt forurening. I skal sikre jer, at dette ikke sker. Det er den åndelige øvelse, I skal praktisere. Hvad er åndelige øvelser? Er det at sidde og meditere eller gentage Guds navn? Nej. Det er ikke åndelige øvelser. Hvilket formål tror I, der er med at 4

5 meditere? I tror, at det er at sidde et ensomt sted og kontemplere på Herrens navn. Det er det slet ikke! I skal kontemplere på de rene og gode tanker i jeres sind. I skal kontemplere på den Sandhed, der er inde i jer. Hvis I virkelig ønsker at erkende sandheden om åndelige øvelser, så kan den forklares ved hjælp af meget enkle metoder. For eksempel: Bring jeres sind helt i ro; det skal være fri for enhver bevægelse. Hold denne tilstand i en så kort periode som 11 sekunder. Selv i løbet af denne korte periode kan I opnå erkendelse af Selvet. Ingen kan opnå erkendelse af Selvet ved at være lige så rastløs som et ur. Blot 11 sekunders stilhed i sindet vil være nok. Men ikke så meget som det gør I. I kan opnå meget i løbet af denne korte periode. I skal derfor lade være med at gøre jer unødige bekymringer. For øjeblikket udsætter I jeres krop for mange bekymringer og meget besvær. I ødsler også en masse penge væk. Tid spildt er liv spildt. At ødsle penge væk er et onde. Spild derfor ikke penge eller tid væk. Tid er Gud, og Gud er tid. Derfor skal I, når som helst I har tid, tænke på Swami. Jeg vil helt sikkert vise Mig for jer. Men ikke blot det, Jeg vil endog tale til jer. Jeg modtager mange breve, der fortæller, at Swami har vist sig for brevskriverne og talt til eller med dem. Det er også muligt for jer at udøve en sådan åndelig øvelse. I skal fremelske en fast og urokkelig tro på Swami. Så vil I helt sikkert lykkes med jeres åndelige øvelser. En del mennesker kommer hertil som hengivne. Der er ingen tvivl om, at de alle føler en dyb hengivenhed over for Swami. Men hvad er hengivenhed? Hvad er det særkende, der karakteriserer en hengiven? Det skal I først analysere. Først og fremmest er I nødt til at fremelske tro. Hvor der er tro, er der kærlighed. Hvor der er kærlighed, er der Sandhed. Hvor der er Sandhed, der er Gud. Sandhed er Gud. I behøver ikke gøre jer nogen specielle anstrengelser for at lære Sandhed at kende. Faktisk er 11 sekunder nok til at erkende Sandhed. Hvis I blot i jeres sind kontemplerer på Sandheden i 11 sekunder, så vil I kunne få Guds darshan (få synet af Herren). Ganske unødvendigt anstrenger og belaster I jeres krop ved at sidde i timevis og meditere. Til sidst får I ondt i benene, hænderne og ryggen. Lad være med at udsætte jer selv for sådanne smertefulde ledsmerter. I den sidste ende havner I på lægens klinik. Her vil lægen diagnosticere jeres problem som værende gigtsmerter. Men der er overhovedet ikke tale om gigtsmerter. Smerterne er et resultat af fejlagtige åndelige øvelser. Hold jer til den fastsatte tid på 11 sekunder, og I vil ikke få nogen smerter. Desuden skal I altid spise på fastsatte tidspunkter. Med hensyn til mad, så er I nødt til at have kendskab til visse spidsfindige forhold og overholde visse restriktioner. Lad vær med at spise ikke-vegetarisk mad så som kød og fisk. Faktisk er udlændinge vant til udelukkende at spise ikke-vegetarisk mad. Den form for mad forårsager sygdomme som kræft. Hold derfor fuldstændig op med at spise den slags mad. Men det er ikke det eneste, som udlændingene gør. De holder også meget af ost. Des mere ost I spiser, jo svagere bliver I. Lad også være med at drikke store mængder mælk. For megen mælk er meget dårligt for jer. I skal kun drikke mælk i begrænset omfang. Mælken bør fortyndes med vand i forholdet 1:1. Det samme er tilfældet med curd. (Curd er nærmest en delikat form for kvark). Den bør ikke være for tyktflydende. Den skal have en tyndere konsistens. På denne måde er I nødt til at regulere nogle forhold omkring den mad, I spiser hver dag. Hvis I skal kontemplere på Gud, er ordentlig mad, der spises på regelmæssige tidspunkter, meget vigtig. Hvis I spiser ordentlig mad og iagttager selvdisciplin med hensyn til jeres vaner, så er I sikre på at få Guds darshan med det samme. I behøver ikke påtage jer at udøve hårde og 5

6 anstrengende åndelige øvelser i måneder og år. I kan altid være lyksalige. Lyksalighed er Guds form. I ønsker lyksalighed. Men hvor får I lyksalighed fra? Fra en bod på markedet? Eller ved at spise et overdådigt måltid mad med flere forskellige retter på et hotel? Nej, overhovedet ikke! Lyksalighed må nødvendigvis komme indefra. Faktisk er I legemliggørelser af lyksalighed. I var lyksalige, da I blev født. Men så snart I begyndte at udvikle tilknytning til verden, begyndte I at græde. Derfor er I nødt til at formindske jeres verdslige tilknytninger. I øjeblikket har I mange tilknytninger til verden. Derved svækker I jeres krop. I sidste instans vil I ende med at blive bedrøvede og kede af det. Bekymring er en meget dårlig kvalitet. At have for travlt, at bekymre sig for meget og at spise for meget, tilsammen gør disse tre ting hjertet meget svagt. Derfor skal I holde jer langt væk fra dem. Hver gang I er i vanskeligheder, skal I forsikre jer selv om, at disse vanskeligheder er som forbipasserende skyer. De vil drive over, og derfor er der ingen grund til at være bekymret. Alt hvad der kommer, er også nødt til at forsvinde. Vanskeligheder er midlertidige. Det samme er tilfældet med den menneskelige krop. Derfor skal I kun tillægge kroppen betydning i den udstrækning, der er behov for det. Kroppen skal opretholdes og vedligeholdes inden for passende grænser. Ellers vil den forfalde. På dette punkt er I nødt til at være meget omhyggelige og påpasselig. De, der er engageret i åndelige øvelser og ønsker at få Guds darshan, sparshan og sambhashan (at se, røre og tale med Gud), skal følge Mit råd i denne henseende. I er sikre på at få Hans darshan, og I kan endog tale med Ham. Hengivenhed består ikke blot i at udføre forskellige former for tilbedelse, at afgive hellige løfter eller udføre japa (gentagelse af Guds navn). Sand og ægte hengivenhed forudsætter en urokkelig kærlighed til Gud; en kærlighed der er blottet for selvbedrag. I er nødt til at fremelske en sådan standhaftig kærlighed til Gud. Så vil I helt sikkert opnå guddommelighed. Eftersom folk nu om stunder er knyttet til verden, vokser de dæmoniske kvaliteter i dem. Kama (begær) og krodha (vrede) er de værste fjender, et menneske kan have. I skal altid være glade, smilende og kærlige. Når I smiler, så vil kærligheden automatisk udvikle sig i jer. Selvfølgelig findes der altid mennesker, der vil se sure ud. Men I skal altid være smilende og muntre. Gud er altid lyksalig. Han bekymrer Sig overhovedet ikke om noget som helst. Sorg og bekymring kommer slet ikke i nærheden af Gud. Se på Mig! Jeg er altid munter og smilende. Jeg har ingen smerter og ingen lidelser. Jeg åbenbarer Sandheden. For et stykke tid siden pådrog Jeg Mig en skade på hoften. Det skete, fordi nogle af Mine elever begik en fejltagelse. Jeg pådrog Mig fire brud på hoften. Lægerne undersøgte Mig og besluttede at lægge hoften i gips. Det nægtede Jeg. Støttet af Mine ledsagere gik Jeg selv ud på balkonen og gav darshan til de hengivne. I dag er Mit ene ben 5 cm kortere end det andet. Adskillige læger, her iblandt Dr. Pillay og hans søn fra Singapore, kom hertil og ønskede at undersøge Mig. De er specialister inden for denne gren af ortopædien. Der kom også forskellige eksperter fra Amerika og andre lande. De bønfaldt: Swami! Vil du ikke nok afse blot 5 minutter til os, så vi kan undersøge Dit ben? Mit svar var: Hvis I ønsker det, vil Jeg give jer 5 timer, forudsat det tjener et åndeligt formål. Men Jeg giver ikke denne krop så meget som 5 minutter til en klinisk undersøgelse. 6

7 Selv nu støtter eleverne Min krop, når Jeg går. Jeg råber ad dem og siger: Jeg vil ikke gå, hvis I går efter og støtter Mig. På den måde giver Jeg strenge instrukser til de elever, der ledsager Mig. Jeg er i stand til at tage vare på Mig selv. Jeg har ikke den mindste smerte eller lidelse. Jag kan gå på normal vis. Jeg er ikke usikker på benene, og Jeg kan gå i Mit eget normale tempo. Jeg har vejet det samme i mange år. Min krop vejer 50 kg. Denne vægt er hverken gået op eller ned i alle disse år; ikke med så meget som 225 g. Jeg er altid sund og rask. Der er ingen, der behøver at bekymre sig om Mit helbred. Jeg vil altid være lykkelig. Når I ser på Swami udefra, så tror I, at Swami måske lider af mange smerter. Men det er slet ikke tilfældet! Jeg har overhovedet ingen smerter. Selv hvis der endelig skulle være en smule smerte, så vil jeres kærlighed til Swami fjerne den. Det er nok, hvis Jeg ser på jer; al Min smerte forsvinder! Og Jeg bliver glad og munter. Det er jeres kærlighed, der skal fjerne Mine eventuelle smerter; og ikke lægerne. Hvilken årsag kan der ellers være til, at der er forsamlet så mange mennesker her i dag? Hvad skulle det ellers være et udtryk for? Jeg er overordentlig lykkelig over, at jeg er i stand til at vinde så mange menneskers kærlighed. Uanset hvor I befinder jer, bør I også være lykkelige. Jeg er altid lykkelig. Jeg er overordentlig lykkelig over at se jer alle forsamlet her. Dette er jeres gode skæbne. Denne gang er alle folk kommet hertil med en intens kærlighed og hengivenhed. Det gør Mig meget lykkelig og glad. Jeg er meget opsat på at komme gående til Sai Kulwant Hall i morgen for at give jer darshan. (Sai Kulwant Hall er den store overdækkede plads foran templet; opkaldt efter manden, der donerede penge til salens opførelse) Der findes ingen medicin, der er mere effektiv end kærlighed. Jeres kærlighed er Min medicin. Det er den kraftigste medicin der findes. I samme grad er Min kærlighed en kraftig medicin for jer alle. I skal altid være lykkelige og fredfyldte. Lev med kærlighed og hengivenhed som medlemmer af den samme familie. I skal ikke lade jer tynge ned af ubetydelige vanskeligheder og lidelser. Giv ikke plads til nogen bekymring. Selv hvis jeres ægtefælle eller børn lider af en sygdom, så skal I ikke blive foruroliget. Rejs tilbage til jeres hjem med en fast tro på, at alt vil vise sig at være godt. Lev et lykkeligt og fredfyldt liv. (Nu viste Swami forsamlingen den lingam, som Han tidligere havde materialiseret og spurgte): Så I denne lingam? Den er tung. En meget større lingam vil snart dukke frem fra Swami s mund. Sivarathri-festivalen nærmer sig. (Den festival, som Sai Baba her refererer til, er Mahasivarathi, der falder i februar. Ordet Mahasivarathi betyder: Siva s store nat. Det er natten, hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det derfor er lettest og mest gunstigt at tilbede Herren Siva. Ikke altid, men meget ofte, materialiserer Sai Baba én eller flere lingams ud af Sin egen krop). Oversat af 7

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Kærlighed

Læs mere

Vær forenet i guddommelig kærlighed

Vær forenet i guddommelig kærlighed Dato : 11. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Adilabad parthi yatra. (Parthi yatra betyder: Storslået åndelig rejse. 3200 hengivne fra Adilabad,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai

Bhagavan Sri Sathya Sai Dato : 22. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Den 26. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai.

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. Dato : 27. januar 2007 Sted Anledning : Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. november 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Den 28. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranthi. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget, og bevæger

Læs mere

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Akhanda Bhajan (uafbrudt lovsang; ofte 24 timer i træk). Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Hvis I tror på

Læs mere

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 28. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 7. april 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall i Prasanthi Nilayam, Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sri Rama Navami (Rama s fødselsdag). Oversætterens supplerende forklaringer er

Læs mere

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. februar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahashivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

I skal kontemplere på Gud, den sande helt, der leder jer til sejr. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal kontemplere på Gud, den sande helt, der leder jer til sejr. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 25. december 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. I skal kontemplere

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Uddannelse i menneskelige værdier fører til enhed i tanke, ord og handling af. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Uddannelse i menneskelige værdier fører til enhed i tanke, ord og handling af. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. august 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Udskiftning af rektor for Sri Sathya Sai Universitetet. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. februar 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam i Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathri. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet

Læs mere

Alle er én; vær ens over for alle. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Alle er én; vær ens over for alle. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 1. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Nytår. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Alle er én; vær ens

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud Dato : 16. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

Et sandt og ægte liv, er et liv, der er gennemtrængt af kærlighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Et sandt og ægte liv, er et liv, der er gennemtrængt af kærlighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. marts 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathri: ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 16. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

At tjene samfundet er at tjene Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

At tjene samfundet er at tjene Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. november 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sathya Sai Baba s 81 års fødselsdag. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv

Læs mere

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag

Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag Studiekreds 19. august 2015 København Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag Betragt kærlighed som jeres liv og sandhed som jeres åndedrag. Der er en intim og uadskillelig forbindelse

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. maj 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Årsdagen for Sai Baba s moders, Easwaramma s, død. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Med kærlig hilsen. Sai Baba sentenser og korte udsagn. Samlet og oversat af www.saibabapaadansk.dk

Med kærlig hilsen. Sai Baba sentenser og korte udsagn. Samlet og oversat af www.saibabapaadansk.dk Med kærlig hilsen Sai Baba sentenser og korte udsagn Samlet og oversat af www.saibabapaadansk.dk Med kærlig hilsen Forord Bogen handler ikke om Sai Baba s person, men om Hans lære. Ikke underviseren, men

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Penge kommer og går, men moral kommer og vokser! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Penge kommer og går, men moral kommer og vokser! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 14. januar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranthi. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget og bevæger

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Studiekredstekster 2. halvår 2016

Studiekredstekster 2. halvår 2016 Odense Sathya Sai Gruppe Odense Sathya Sai Gruppe er tilsluttet Sathya Sai International Organisation Studiekredstekster 2. halvår 2016 Lokale Nielsen, Kulturmaskinen kl. 19.15 Studiekreds den 25. august

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Kærlighed er Sandhed! Sandhed er kærlighed! Lev i kærlighed! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Kærlighed er Sandhed! Sandhed er kærlighed! Lev i kærlighed! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. juli 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sri Sathya Sai s Verdens Undervisningskonference. Afsluttende tale på konferencens 3. dag. Oversætterens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Et menneske uden en god moral er i sandhed en dæmon. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Et menneske uden en god moral er i sandhed en dæmon. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 01. maj 2008 Sted Anledning : Brindavan. (Sai Baba s ashram beliggende ca. 15 kilometer fra Bangalore; også kaldet ashram en i Whitefield) : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er

Læs mere

Opnå åndelig oplysning ved at give afkald på ønsker. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Opnå åndelig oplysning ved at give afkald på ønsker. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. maj 2006 Sted Anledning : Sai Baba s ashram i Brindavan, Whitefield. : Buddha Purnima (Buddha s fødselsdag). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Opnå åndelig

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

Ungdommen bør følge sandhedens og retskaffenhedens vej. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ungdommen bør følge sandhedens og retskaffenhedens vej. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. maj 2006 Sted Anledning : Sai Baba s ashram i Brindavan, Whitefield. : Lejrophold for unge fra delstaten Karnataka. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Ungdommen

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5 indhold 1 Længsel efter Gud 2 Stands op for Guds virkelighed 3 Ånden gør levende 4 At kende Gud 5 Guds hellige mysterium 6 Menneskeligt og guddommeligt 7 Guds hemmelighed: Kristus i mig 8 Som vand over

Læs mere

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august I denne uge har vi haft gudstjeneste for voksne udviklingshæmmede. Det er ved at blive en fast tradition, at de kommer i kirken to gange årligt. De gudstjenester, vi har sammen med dem, er ikke helt som

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 747 Lysets engel 448 Fyldt af glæde 441 Alle mine kilder 157 Betesdasøjlernes buegange Bernhard Christensen Nadververs 143 v. 7 på Op alle folk på

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Kærlighedens kildevæld

Kærlighedens kildevæld Kærlighedens kildevæld Originaltitel: Prema Vahini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene er der udkommet

Læs mere

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft 4.s.i adv.b. 2015 Johs 3,25-36 Salmer: 86-90-108 325-87-80 Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft tusinder af bekymringer, kun enkelte af dem er blevet

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Udfør jeres pligter med en følelse af overgivelse til Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Udfør jeres pligter med en følelse af overgivelse til Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 14. januar 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall i Prasanthi Nilayam, Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sankranti. (Ordet betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 29. august 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Konference vedrørende etik og finansverdenen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Prædiken, en julemeditation Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 25. december 2011 kl. 16 Juledag Johs. 1, 1-14 Salmer:

Prædiken, en julemeditation Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 25. december 2011 kl. 16 Juledag Johs. 1, 1-14 Salmer: Prædiken, en julemeditation Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 25. december 2011 kl. 16 Juledag Johs. 1, 1-14 Salmer: 129 102 125-111 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: I begyndelsen

Læs mere

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011.

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. Meditation om Kærlighed og Medfølelse af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. [Sætninger i parentes ( ) er indskudte bemærkninger af Shamar Rinpotje selv, mens sætninger i firkantet parentes [

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Svar der fordriver åndelig tvivl

Svar der fordriver åndelig tvivl Svar der fordriver åndelig tvivl Originaltitel: Sandeha Nivarini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

I skal udvikle tro og selvtillid, så I kan nå frem til erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle tro og selvtillid, så I kan nå frem til erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 18. juli 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Guru Purnima (dagen hvor man ærer sin guru). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med

Læs mere

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER GODE TANKER GODE FØLELSER HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER Vi har ofte nogle tvangstanker, som kører rundt i hovedet på os. Nogle gange bliver vi ved med at få disse tanker om

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 19. februar 1964 Sted : Venkatagiri. (By med ca. 35.000 indbyggere i delstaten Andhra Pradesh). Anledning : Baba holdt denne tale i forbindelse med afholdelse af det første møde den 18. februar

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Vores relation til verden omkring os

Vores relation til verden omkring os Vores relation til verden omkring os I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens

Læs mere