ProInvent teknologiudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ProInvent teknologiudvikling"

Transkript

1 ProInvent teknologiudvikling Vi har kompetencen der gør visioner til virkelighed... ProInvent leverer teknologiudvikling, produktionsmaskiner og industriel automatisering til virksomheder, der er førende indenfor deres område.

2 INDholdsfortegnelse Vi udvikler effektive processer og produktionsmaskiner... 3 Vi finder unikke løsninger på umulige problemstillinger... 5 ProInvents ydelser... 6 Forretningsområder... 7 Fleksibelt produktionsudstyr... 8 Vi skaber succes gennem samarbejde Helhedsløsninger skabes i tæt sam arbejde GAMP og validering Referenceliste Referenceprojekter Pressalit Kopenhagen Fur Slagteriernes Forskningsinstitut Automatisk inspektion og pakning Hydro Aluminium Precision Tubing Tønder NKT Flexibles Alpharma Kontaktdata

3 Vi udvikler effektive processer og produktionsmaskiner Meningen med ProInvent Med højtuddannede medarbejdere er det vores ambition via udvikling af automatiske produktionsmaskiner at være en kompetent partner for førende industrivirksomheder og hjælpe dem til at opnå en mere effektiv produktion, en øget konkurrencekraft og et bedre arbejdsmiljø. Vores fælles mål er at skabe konkurrencefordele, som ikke kan kopieres. Erfaring Mange af ProInvents medarbejdere har over 15 års erfaring med teknologiudvikling og integreret produktudvikling. Vi har med succes realiseret over 350 projekter. Vi opererer i mange brancher og oplever ofte, at vores erfaring med udvikling af innovative løsninger i én branche kan generere ideer til unikke løsninger hos kunder i en anden branche. FAKTA ProInvent er en innovativ virksomhed, der udvikler enestående produktionsmaskiner. ProInvent blev grundlagt i 1994 af civilingeniør Leif Dalum. Søsterselskabet Videometer, der arbejder med visionteknologi, blev en del af ProInvent Gruppen i ProInvent og Videometer beskæftiger 35 medarbejdere. ProInvent er en stærk organisation med topprofessionelle ingeniører, der forstår at kombinere kreativitet og forretning. Det betyder, at kunderne får optimale tekniske løsninger, der er baseret på en sund økonomi i de investeringer, ProInvent medvirker til at gennemføre. Svend Bang Christiansen, bestyrelsesformand, ProInvent. 3

4 4 Kort vej fra tanke til handling En god forudsætning for at finde optimale løsninger på komplekse problemstillinger er, at åbenhed og evnen til at træffe hurtige beslutninger er til stede såvel hos kunde som hos leverandør. I ProInvent er der kort vej fra tanke til handling. Vi er et engageret og ihærdigt team, og vi er kendt for at bevare motivationen, indtil opgaven er løst. Kvalitetssikret arbejdsmetode Et typisk projektforløb starter med en konceptfase, hvor der udtænkes løsninger, og de svære problemstillinger i opgaven afklares. Vi lægger stor vægt på at få specificeret opgaven godt. Konceptfasen skaber en god fælles forståelse for det videre forløb. Efter en konstruktionsfase, hvor den mekaniske konstruktion og maskinstyringen udvikles parallelt, monteres, indkøres og FAT-testes maskinerne i vores montagehal, før udstyret flyttes, installeres og slutindkøres hos kunden. Til slut udføres de opstillede testplaner for SAT, og hvor det er relevant, udarbejdes valideringsdokumenter i henhold til GAMP, siger Nicolai Fabritius, salgs- og projektleder i ProInvent. Konstruktion Styring Gevinst Ved at arbejde parallelt med udvikling af den mekaniske konstruktion og maskinstyringen på de enkelte delsystemer, udnyttes tiden optimalt, og der opnås en tidsmæssig gevinst i projektforløbet.

5 Vi finder unikke løsninger på umulige problemstillinger Kreativitet og struktureret tankegang Vejen fra vision til virkelighed kan være lang og indviklet, men vi er kreative og engagerede og arbejder i et tempo, der kan realisere ideerne til tiden. Vi har delt os op i kompetenceområder for at fremme vores innovationsevne og kvaliteten af vores samarbejde. De kompetencer vi har oparbejdet i vores organisation, genererer en synergi, der gør det muligt for os at finde løsninger på umulige problemstillinger, siger Jens Hassing, projektchef i ProInvent. Synergi imellem ProInvents kompetenceområder Projektledelse Maskinkonstruktion Robotteknologi Strukturen i vores organisation gør, at medarbejderne har mulighed for at fokusere på deres speciale og derved forbedre og opdyrke deres kompetence. Denne fokusering kombineret med deres deltagelse i mange sideløbende projektforløb gør, at de bliver gode til at løse tekniske problemer inden for deres kompetenceområde. Samarbejde Professionelt montageværksted Proces- og maskinstyring Visionteknologi 5

6 proinvents ydelser Proinvent er rådgiver og entreprenør inden for produktionssystemer. Hovedaktiviteterne omfatter: - Udarbejdelse af produktionsanalyser og opstilling af teknologistrategier - Produktionstekniske udviklingsprojekter - Produktionslayout og logistikanalyse - Projektledelse med fokus på systematik, tæt opfølgning på teknik, økonomi og tidsplaner - Udvikling og realisering af produktionslinier - Integreret produktudvikling/design For Manufacturing aktiviteter - Teknisk problemløsning - Udvikling og levering af robotbaserede montageceller - Udvikling af produktionsceller baseret på robotter med syn (visionstyrede robotter) - Levering af helhedsløsninger indenfor industriel automatisering - Specialmaskiner baseret på pneumatiske og servotekniske løsninger - Udvikling og realisering af rundbordsmaskiner baseret på Weiss TC rundborde - Udvikling og realisering af modulopbyggede maskiner baseret på Weiss LS transportsystem - Montagemaskiner med PID-reguleret varmesvejsning og lasersvejsning med LaserQuipment udstyr - Udvikling og levering af højhastighedstrykkemaskiner med Tesa-Print tampontrykmaskine - Maskinkonstruktion, visualisering og dokumentationsarbej de i 3D CAD - Levering af robotbaserede turnkey-projekter - Levering af maskiner til inspektion, sortering og pakning - Projektering og programmering af proces- og maskinstyringer - Maskinbygning i form af flere maskiner efter prototypen er udviklet Tampontrykmaskine med takttid på 0,8 sek. 6

7 forretningsområder ProInvents forretning er baseret på at identificere, tilrettelægge og gennemføre teknologi- og produktudviklingsprojekter for et bredt spektrum af industrivirksomheder. ProInvents kunder er alle førende inden for deres område. De fleste har intensive forsknings-, udviklings- og markedsaktiviteter, der har gjort dem til internationalt markedsledende virksomheder. Alle ProInvents kunder drager nytte af højt automatiserede produktionssystemer, og nogle kombinerer det med global produktion, hvoraf en stor del er placeret Danmark, og en anden del er placeret i lavtlønslande. ProInvents primære målgruppe er den medicotekniske industri. Vores erfaringer er brede, og vi løser løbende projekter i følgende brancher: - Medicoteknisk industri - Farmaceutisk industri - Levnedsmiddel- og ingrediensindustri - Automotive industri - Aluminiumsindustri - Plastindustri - Offshore industri - Energi Robotcelle til fleksibel automatisk montage 7

8 Fleksibelt produktionsudstyr Maskine med fem moduler 8 For alle produktionsvirksomheder er det meget vigtigt at kunne omstille sin produktion i forhold til det som deres kunder efterspørger. ProInvent har specialiseret sig i at udvikle og levere produktionsudstyr der er fleksibel på forskellig vis afhængig af kundens specifikke krav. Hertil anvender vi hovedsagelig følgende midler: Receptstyring I et fleksibelt produktionsudstyr er der altid brug for receptstyring og det er altid en del af ProInvents leverance. Recepter er i sin enkelteste form de parametre for udstyret, der er knyttet til de enkelte produktvarianter. Disse parametre er dannet og gemt i styringen under udvikling af udstyret, eller dannes umiddelbart før serien eller emnet skal produceres. Mere avancerede recepter er forskellige værktøjer, PLC programmer, visiondata og programmer med arbejdsgange for robotter, der er knyttet til de enkelte produktvarianter. Modulopbygning Fremgangsmåden her er at maskinsystemet opbygges i selvindholdende moduler med separate styringer, således maskinlinierne kan etableres, opstilles eller ombygges til at producere fremtidige varianter ved at udskifte et eller flere moduler. ProInvents modulopbyggede maskinlinier har lineært layout, som er hensigtsmæssigt at placere moduler ved, og de er baseret på egenkonstruerede kædebaner eller Weiss LS transportsystem. I såvel rundbordsmaskiner og modulopbyggede maskiner indgår der oftest avancerede PLC-styringer, servo og HMI i integreret form. ProInvent anvender altid struktureret programmering med udbredt anvendelse af blokprogrammering til disse styringer, hvilket er med til at sikre hurtige projektforløb, bedre fejlfinding samt større genanvendelse. Desuden har ProInvent udviklet en åben standard platform baseret på OMAC/PackML state modellen, hvorpå det er meget effektivt at bygge integrerede maskinstyringer. Når denne platform anvendes, kan flere maskinbyggere levere moduler til samme maskinlinie på en meget effektiv måde.

9 Robotter I nogle produktionsvirksomheder er serierne små, og man skal måske kunne omstille maskinerne flere gange om dagen på få minutter. Det kræver en tilgang, hvor man anvender robotter, recepter og mere avancerede sensorer- og visionssystemer, til styring af robotterne. Det kræver samarbejde med leverandører som ProInvent, der forstår at udnytte robotternes fleksibilitet primær gennem alternative løsningskoncepter, specialudviklet software og autokalibreringssystemer. I ABBs program, som ProInvent forhandler og benytter i stor udstrækning, findes der Bulls Eye, der opmåler værktøjerne og Navigator, der automatisk kalibrerer robotten i forhold til andre maskiner. Visionstyrede robotter Anvendelsen af visionstyrede robotter, populært kaldet seende robotter, giver mulighed for at automatisere produktion i små serier med hyppige omstillinger med god økonomi. Brug af visionsstyring til robotterne eliminerer ofte bekostelige fiksturer, og gør det muligt at opfylde høje krav til fleksibilitet. ABB har rated ProInvent som Certificeret Robot Partner, PickMaster Partner og gjort ProInvent til medlem af ABBs Globale Partner Program for Robot Baseret Automation. Konkret betyder disse udmærkelser, at ABB peger på ProInvent som rådgiver eller leverandør, når der kræves specialudvikling af produktionsudstyr, eller når det gælder levering af visionstyrede robotanlæg. Det er ProInvents store viden og erfaring med robotsimulering, visionstyring og offline programmering, der har gjort, at ABB har certificeret ProInvent, og vi er en ud af tre virksomheder i Danmark med den certificering. midler til fleksibilitet Receptstyring Modulopbygning Robotter Visionstyrede robotter Semiautomatik Semiautomatik ProInvent kan automatisere stort set alle processer, men det er vigtigt at gøre sig det klart om det kan betale sig. I nogle situationer er det mere hensigtsmæssigt at etablere manuelt eller semiautomatisk udstyr. Dette er typisk hvis produktprogrammet er meget diversificeret og volumen af de enkelte varianter er lille. I visse industrier stilles der meget høje krav til produkternes kvalitet og ensartethed, der igen stiller krav om styring og logning af procesparametre. Med disse krav kan man ikke stole på menneskearbejde hvilket er årsag til, at der etableres automatisk eller semiautomatisk produktionsudstyr selvom det umiddelbart ikke kan betale sig. Her ligger værdien af automatiseringen i kvalitetssikringen. 9

10 vi skaber succes gennem samarbejde I ProInvent er vores kernekompetencer basis for organisationsstrukturen. Kompetenceområderne skaber fælles løsninger via et tæt samarbejde, hvor tanker og ideer omsættes til handling i et innovativt miljø. Vi har organiseret os i følgende grupper: Projektledelse Projektledelse er en selvstændig kernekompetence hos os. ProInvents projektledere deltager i alle faser af et udviklingsforløb, lige fra udvikling af overordnede teknologiplaner til realisering og indkøring af udstyr. Gennem systematiske arbejdsmetoder, struktureret planlægning, månedlig projektstatus og budgetopfølgning sikres en effektiv gennemførelse af projekterne. Projektmodeller, baseret på et detaljeret specifikationsarbejde og en efterfølgende kvalificering af de opstillede krav, er en integreret del af projektledelsen. Maskinkonstruktion I maskinkonstruktionsgruppen skabes mekanik og maskiner af et stærkt team af ingeniører og konstruktører. ProInvents 3D CAD-systemer, Pro/ Engineer og Autodesk Inventor benyttes typisk i alle faser af et projekt. Koncepter og layout skitseres oftest i 3D, inden den egentlige konstruktion går i gang. Gennem denne tidlige visualisering får kunden et fyldestgørende overblik over anlægget. I konstruktionsfasen, hvor dele skal dimensioneres, effektiviseres beregnings- og detailkonstruktionsarbejdet betydeligt ved anvendelsen af de mange faciliteter som 3D CAD indeholder. Ligeledes sikres det høje dokumentationsniveau i både samlings- og detailtegninger. 10

11 Proces- og maskinstyring ProInvent udvikler maskiner, hvor maskinstyringen indgår som en central del i konceptudviklingen. Med et stærkt team af automationsingeniører udvikles styringen i et parallelt projektforløb med mekanikken. Vores styrke er at integrere systemer og udnytte det bedste fra kendte teknologier. Vores ingeniører i proces- og maskinstyringsgruppen har spidskompetencer inden for tavlekonstruktion, PLC-, servo- og robotprogrammering samt kompetencen til at konstruere et brugervenligt interface til operatøren. Det gør, at kunden får en stabil og velfungerende maskine, hvor alle detaljer er gennemtænkt. Visionteknologi ProInvent har gennem en årrække opbygget stor erfaring med integration af visionsystemer. I samarbejde med visionfirmaet Videometer A/S, der er medlem af ProInvent Gruppen A/S, udvikler vi nu også automatiske inspektionssystemer. Videometer og ProInvent deler lokaler, og det tætte samarbejde styrker kvaliteten i de inspektionsløsninger vi er turnkey leve randører af. Kunder med opgaver inden for automatisk inspektion og visionstyrede robotter har i ProInvent en kompetent samarbejdspartner, der kan tage totalansvaret, også for komplekse opgaver inden for kvalitetskontrol. Professionelt montageværksted I vores 600 kvadratmeter store montagehal opbygger trænede maskinmontører prototyper og egentlige produktionsmaskiner. Maskinerne indkøres og afprøves internt hos os, før de flyttes ud til kunderne. Eget montageværksted medvirker til en effektiv projektgennemførsel i den periode, hvor maskinerne opbygges hos os, og efterfølgende en hurtig installation og indkøring hos kunden. Det er en kunst at bygge velfungerende maskiner. ProInvents montører er specialuddannede til og har flair for at montere og indkøre maskiner. De er uddannet som maskinarbejdere, værktøjsmagere eller automatikmekanikere og har årevis træning i at opbygge maskiner. 11

12 Helhedsløsninger skabes i tæt sam arbejde I listen til højre kan det ses, hvilke opgaver ProInvent tager ansvaret for under et projektforløb, og hvilke opgaver kunden normalt er involveres i, når der samarbejdes om helhedsløsninger. Teknologianalyse og -strategi Et samarbejde med ProInvent kan starte med, at vi foretager en analyse af virksomhedens produktion med det formål at etablere en teknologistrategi. Denne består af en prioriteret liste over projekter, som kan bringe virksomheden til en mere effektiv produktionsteknisk situation over f.eks. en femårig periode. Eksempel på reduktion af et produkts kostpris efter udvikling af nyt produktionsudstyr i samarbejde med ProInvent. % De højest prioriterede projekter er dem, der har størst besparelsespotentiale, hurtigst tilbagebetalingstid og/ eller størst kvalitetsgevinst på produktet. Andre kriterier kan være kapacitetsudvidelse eller reduktion af ensidigt gentaget arbejde. ProInvent tilbyder herefter, at gennemføre udvalgte projekter enten som total- eller delleverandør. Realisering af projekter Når ProInvent skal realisere et projekt, nedsættes der en projektgruppe med deltagere fra både kunden og ProInvent. Denne projektgruppe mødes jævnligt gennem hele projektet. Derved sikres, at alle parter er enige i forløbet og i de beslutninger, der tages. Serviceordning For både kunden og ProInvent er det altafgørende, at de udviklede maskiner fungerer godt i den sidste ende. Fra ProInvents side følger vi tingene helt til dørs bl.a. gennem en garanti-, service- og driftsstøtteordning. Faseopdelt projektforløb Kunde- Step 0 - analyse involvering Aktuel teknologi analyse Fremtidig teknologi strategi Ja Step 1 - koncept Grænseflade afklaring Ja Kravspecifikation Ja Koncept udvikling Budgettering Tidsplan Konklusion Ja Anbefaling Patent- og eksklusivitetsrettigheder Ja Step 2 - udvikling og implementering Udvikling og konstruktion Design af brugergrænseflade Ja Indkøb og underleverandør fremstilling Hovedmontage Test kørsel hos ProInvent Factory Acceptance Test (FAT) Ja Installering Dokumentation Test kørsel hos kunden Site Acceptance Test (SAT) Ja CE mærkning incl. risikoanalyse Operatør træning og uddannelse Ja år Step 3 - service og driftsstøtte Serviceaftale Optimering og videreudvikling Ja 12

13 GAMP og validering Som leverandør til medico-, medicinalog fødevareindustrien lever vores maskiner op til de krav, der stilles af FDA En række af vores kunder arbejder inden for medico-, medicinal- og fødevareindustrien. I den sammenhæng har vi opbygget erfaring med de krav, der stilles bl.a. af FDA i forbindelse med validering af produktionsudstyret. Vi står typisk for udarbejdelse af testplaner for FAT, SAT, IQ og OQ og er ofte den udførende part i testene. Mange af de projekt-modeller, der beskrives bl.a. i GAMP 5, er blevet en integreret del af vores dagligdag. FAKTA Højt dokumentationsniveau Testplaner for FAT og SAT Projektmodeller med fokus på specifikationer og test, V-modellen Versionsstyring GAMP 5 21 CFR Part 11 13

14 referenceliste Teknologianalyser og teknologistrategi Produktionsudstyr Robotteknologi Højdynamiske servosystemer Vision og inspektion Maskinkonstruktion alene Proces- og maskinstyring alene Visionstyrede robotter Produktudvikling ProInvents mål er at opbygge gode langvarige kunderelationer. I mange tilfælde har ProInvent løst adskillige projekter for den samme kunde. Alpharma Coloplast 14 Danionics DISA Electrolux Ferring Flex Dental GEO Georg Jensen (Royal Scandinavia) GN Resound Haldor Topsøe Hydro Aluminium Precision Tubing Hydro Aluminium Structures JAI Junckers Industrier Kompan Kopenhagen Fur LeoPharma Monarflex Nanon Nissens NKT Flexibles NKT Research & Innovation Novo Nordisk Novozymes OFS Fitel Denmark Pressalit Radiometer Medical Rahbekfisk Sauer-Danfoss Slagteriernes Forskningsinstitut Stena Aluminium Tetra Pak Hoyer Unomedical Vestas Wind System Videometer Zensys

15 referenceprojekter pressalit Fuldautomatisk montagelinie reducerer lønandelen i produktionen til under 10 % Nordeuropas største producent af toilet sæder, Pressalit Group A/S i Ry, ønskede at reducere produktionskostprisen væsentlig gennem nedbringelse af lønandelen, for at kunne bevare konkurrenceevnen og arbejdspladserne i Danmark. Det var ikke så lige til, idet Pressalit har mange varianter af toiletsæder, der produceres i små serier med gennemsnitlige seriestørrelser på ca. 250 stk. ProInvent og Videometer har sammen udviklet og leveret en fuldautomatisk montagelinie som har reduceret lønandelen i produktionen til under 10 %. Projektet er løst i tæt samarbejde med Pressalits fabriksledelse. Den fuldautomatiske montagelinie har 9 robotter, 11 komponentfødere, 36 kameraer og et gennemgående transportsystem til sæde og låg. Transportsystemet er uden fiksturer, og i stedet anvendes der vision til positionsbestemmelse af sæder og låg på båndet. Tilfødningen af komponenter foregår v.h.a. fleksible fødere med vision. Robotterne får genereret deres hente-, afleverings- og montagepositioner af visionsystemerne. Hermed bliver liniens omstillingstid kort, den mekaniske opbygning enkel og prisen attraktiv. For Pressalit er det et produktions- og lønsomhedsmæssigt tigerspring, idet anlægget er så fleksibelt, at man kan producere 64 forskellige varianter af toiletsæder på det samme udstyr med en omstillingstid på kun fem til ti minutter. Seende robotter er en ny vej til at automatisere småserieproduktion. Med anvendelse af visionsystemer bliver robotter seende. Det giver mulighed for fleksibel håndtering, hurtig omstilling og øget lønsomhed. Med anvendelse af denne type teknologi, kan opnås rentabel produktion også ved små seriestørrelser med hyppige omstillinger 15

16 referenceprojekter kopenhagen fur Udvikling af automatiske processer til minkpels For Kopenhagen Fur har ProInvent og Videometer udviklet og leveret en automatisk produktionslinie til længdemåling af minkskind, en automatisk linie til optælling og pakning af minkskind samt et system til automatisering af farvesortering og klassificering af minkskind. Rationaliseringsgevinsten af disse linier er ganske betydelig. Inputtet til den automatiske længdemåler er vogne med minkskind af forskellige længder. Maskinen enkeltudskiller først skindene for herefter at udføre en vision-baseret længdemåling i 10 kategorier. Skindene fortsætter herefter til en udsorteringssektion på linien, hvor skind i ens længder sorteres ud i den samme vogn. De automatiske proceslinier giver en fremragende produktivitet med høj gentagelsesnøjagtighed. Kvalitetssikringssystemet sikrer ensartethed i udsorteringen fordi fremgangsmåden, der sikrer kvaliteten er tænkt fuldstændigt igennem fra starten og er blevet integreret i firmaets intranet, hvor alle ansatte har adgang til oplysningerne. Vi kunne ikke have forbedret kvaliteten uden det automatiske sorteringssystem og vi ville heller ikke have opnået den betydelige stigning i produktiviteten gennem automatiseringen uden kvalitetssikringssystemet. Automatisering og kvalitet går hånd i hånd. Jesper Lauge produktionschef, Kopenhagen Fur 16

17 Den specialudviklede pakkelinie tæller, registrerer og pakker minkskind direkte i kasser, hvorefter skindene er klar til afsendelse. Produktivitetsforøgelsen er her enorm, idet 3 medarbejdere på 3 linier i dag kan håndtere mere end skind pr. time. Farvesorteringssystemet består af 8 specialudviklede maskiner, som bruger VideometerLine vision teknologi. Kategorisering og sortering af skindene skal være meget præcis fordi Kopenhagen Furs kunder vil være sikre på, at de får den kvalitet de forventer og som de har betalt for. Det kræver at der er fuld kontrol over processerne ved sorteringen og bedømmelsen af skindene og at der er fokus på kvaliteten. Det har faktisk altid været sådan, men med et nyt certificeret kvalitetssikringssystem på Kopenhagen Fur, kombineret med de automatiske sorteringssystemer, er ensartetheden af de enkelte skind-lots til auktionerne faktisk endnu højere i dag. Den samlede værdi af den totale investering i produktionen, hovedsagelig den automatiserede håndtering og sortering af minkskind, kom gradvis over 8 år, og giver i dag en besparelse på 130 personer med en investering i udstyr på omtrent 60 mil. dkr. Det vil sige tilbagebetalingstiden i hvert trin har været et år og gevinsten af investeringen er 65 mil. dkr. sparet hvert år. For ti år siden var der ikke mange der troede det var muligt at automatisere farvemålingen og farvesorteringen, fordi de troede at afgørelsen til kategoriseringen var et samlet indtryk som ikke kunne læres af maskiner. I dag er kvalitetskontrollen uafhængig af subjektive bedømmelser. Det automatiske sorteringssystem, kombineret med vores kvalitetssikringssystem sorterer knivskarpt, og det giver os et stærkt fundament til at møde fremtiden med Torben Nielsen adm. direktør, Kopenhagen Fur 17

18 referenceprojekter slagteriernes forskningsinstitut Udvikling af anlæg til automatisk organudtagning af slagtesvin ProInvent har udviklet et forsøgsanlæg, der automatisk Anlægget vil medføre mærkbare omkostningsbespakan udtage organer af slagtesvin. Projektet er gennemført under ledelse af Slagteriernes Forskningsinstitut, anstrengende og nedslidende arbejdsfunktion. relser og desuden skåne slagteriarbejderne for en og ProInvent har stået for at udvikle og realisere det fleksible forsøgsudstyr og for afprøvning af de komplekse udtageoperationer. Det automatiske organudtagningsanlæg måler de en-kelte svins størrelse og indstiller på baggrund heraf anlæggets værktøjer. Organudtagningen foregår automatisk ved hjælp af servoteknologi, som efterligner registrerede manuelle bevægelser. Vi har gennemført idegenereringsfasen i følgende projekter: Organudtagning Forendeudbening Øremærkning Hjerteplucksudtagning Udstikning af kæbesnitter Hals- og hjertefedtrensning Flommerester, rygmarv og savsmuld Nedskæring af plucks Design af indhyldning Midtflækker Markedsanalyse af slagterirobotter Enkeltudskillelse af mørbrad Udbening af brystflæsk Robotprogrammering Udstikning af kæbesnitter Udtagning af hjerteplucks med tunge Udskæring af skinker 18 Det er lykkedes for projektteamet at udvikle nogle meget enkle og robuste værktøjer som vha. fjederbelastede føringer kan føle hvor, der skal skæres. Modningsfasen er gennemført i samarbejde med SFK Danfotech A/S, der er valgt som producent af udstyret. Det forventes, at der skal leveres anlæg til alle danske slagterier, og at udstyret også kan finde anvendelse uden for landets grænser. P.t. er der i alt installeret 6 velfungerende anlæg. Adskillige ideer er patentanmeldt af Slagteriernes Forskningsinstitut med nogle af ProInvents medarbejdere som opfinder eller medopfinder.

19 referenceprojekter automatisk inspektion og pakning ProInvent har stået som turnkey leverandør af udvikling og realisering af en række fuldautomatiske anlæg til inspektion, sortering og pakning. Videometer har udviklet anlæggenes nøgleteknologi, der er systemer til automatisk visuel kvalitetsmåling. Visionsystemerne er i stand til at finde en lang række forskellige fejltyper, hvoraf flere fejl er ganske små. Der er tale om flere forskellige visionstationer, der hver især er optimeret mod specifikke typer af fejl. Anlæggene foretager endvidere en automatisk pakning af produkterne ved hjælp af en visionstyret ABB FlexPicker robot. Kapaciteten af anlæggene er emner pr. minut. Gennem automatiseringsprojekterne har vores kunder fået en mere ensartet produktkvalitet, reduceret kostpriserne, opnået et jævnere output fra produktionen samt bortskaffet en del ensidigt gentaget arbejde. Den erfaring, ProInvent har opnået med integration af vision og robotter betyder, at vi nu kan tilbyde vores kunder en gennemtestet teknologi. Med opgavespecifikke tilpasninger kan udstyret sammensættes af forskellige visionstationer og håndteringsudstyr, der tilsvarer produkterne og bakker, æsker og kasser. Ved simplere inspektions- og pakkeopgaver benyttes samme visionsystem til inspektion og robotstyring. Anvendelsesområder Anvendelsesområdet for teknologien spænder bredt over en lang række industrier. Medicoteknisk industri Farmaceutisk industri Levnedsmiddel- og ingrediensindustri Automotive industri Aluminiumsindustri Plastindustri Offshore industri Energi 19

20 referenceprojekter Hydro Aluminium Precision Tubing Tønder Udvikling af automater til kølerproduktion ProInvent har leveret to automater, som producerer lamelkølere. Kølerne benyttes primært i biler til køling af hydraulikolien i servostyringen. Lamelkølerne består af et hårnåleformet rør forsynet med aluminiumsfinner. Det overordnede princip i automaterne er, at finner og rør leveres i bulk. Finnerne hældes i siloer, mens rørene placeres i magasiner. Håndteringen af finnerne foretages med en ABB Flex-Picker robot. Automaterne er forsynet med receptstyring, således at der let kan stilles om til en ny produktvariant. Betjeningen af automaterne sker via et touch-panel, hvor det bl.a. er muligt at aflæse væsentlige produktionsdata og styre de enkelte aktuatorer samt se deres aktuelle status. 20

21 Hydro Aluminium Precision Tubing Tønder A/S har igennem de seneste 5 år lavet 3 forskellige projekter sammen med ProInvent. Fælles for alle tre projekter er, at de er kørt efter samme model, nemlig startende med et forprojekt, der belyser de problemstillinger, der måtte være, og som giver et godt beslutningsgrundlag for selve projektet. Udviklingsforløbet har været præget af et tæt samspil mellem Hydro Aluminium og ProInvent, bl.a. har ProInvent parallelt med udviklingen af automaten deltaget i optimeringen af kølerens finner. Via de effektive og fleksible automater har Hydro Aluminium opnået en høj og ensartet produktkvalitet med god finish samt den ønskede lave kostpris. Linie til bearbejdning af ekstruderede kølere Til Hydro Aluminiums anden generation af ekstruderede brændstofkølere til biler har ProInvent stået for realiseringen af bearbejdningslinien. Hovedkomponenten i brændstofkøleren er et aluminiumsrør forsynet med finner i rørets længderetning og mulighed for tilslutning af slanger i enderne. Til bearbejdningslinien leveres aluminiumsrør opviklet på store spoler. På linien rettes og opskæres røret spånfrit, samtidig med at rørenderne klargøres til formning. Klargøringen til rørendeformningen sker ved at afdreje finnerne, mens røret står stille. Afdrejningen af finnerne er en ny proces, som har krævet udvikling af en ny special afdrejer- og rensemaskine. Linien er, tilsvarende automaterne til samling af lamelkølere, forsynet med receptstyring og betjenes ligeledes via et touch-panel med identiske betjeningsmuligheder. Med den nye bearbejdningslinie har Hydro Aluminium opnået, at brændstofkølerrøret fremstilles til en lav kostpris og med en høj kvalitet. Linien er etableret i tæt samarbejde med Hydro Aluminium på kun 23 uger. Når det besluttes at køre videre med projektet, så nedsættes der en projektgruppe med deltagere fra begge firmaer. Denne projektgruppe mødes så efter behov hele projektet igennem. Derved sikres, at alle parter er enige i forløbet og i de beslutninger, der tages. Fælles for de projekter, vi har kørt sammen med ProInvent er, at der er indgået en kontrakt som helt præcist har bundet ProInvent på pris, leveringstid og anlæggets ydelse. ProInvent behersker alle elementer i udvikling og fremstilling af avancerede maskiner, og er der områder, hvor de ikke mener at have en 100% løsning, så hentes der hjælp udefra, så man sikres den optimale løsning. Alle opgaver har været teknisk krævende og bl.a. indebåret brug af robotteknologi og avanceret servoteknologi. Men alle opgaver er løst til vores fulde tilfredshed. Christian Lagoni, PTA chef, Hydro Aluminium Precision Tubing Tønder A/S. 21

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

ProInvent A/S teknologiudvikling CVR-nr. 14 24 89 94. Årsrapport 01.10.2009 30.09.2010 (20. regnskabsår)

ProInvent A/S teknologiudvikling CVR-nr. 14 24 89 94. Årsrapport 01.10.2009 30.09.2010 (20. regnskabsår) ProInvent A/S teknologiudvikling CVR-nr. 14 24 89 94 Årsrapport 01.10.2009 30.09.2010 (20. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri

Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri Kontrolleret og driftsikker mærkning Alsidige etiketteringsmaskiner Individuelt tilpassede etiketteringsløsninger, der understøtter og tager

Læs mere

Metal industrien. Automatiserer arbejdsprocesser til: Effektiv og Udholdende: - Maskinebetjening - Kvalitetssikring - Kantbukning - Montage.

Metal industrien. Automatiserer arbejdsprocesser til: Effektiv og Udholdende: - Maskinebetjening - Kvalitetssikring - Kantbukning - Montage. Working Class Metal Automatiserer arbejdsprocesser til: Metal industrien Effektiv og Udholdende: - Maskinebetjening - Kvalitetssikring - Kantbukning - Montage Kantbukning Fleksibelt effektivt Kantbukning

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

ProInvent A/S teknologiudvikling CVR-nr. 14248994. Årsrapport 2011/12

ProInvent A/S teknologiudvikling CVR-nr. 14248994. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk ProInvent A/S teknologiudvikling

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

pakning og palletering

pakning og palletering Fyldning, pakning og palletering - automatiske turnkey-anlæg Vertikale og horisontale processer Komplette fylde-, pakke- og palleteringslinjer Sealing System har et klart mål, som vi dagligt forfølger:

Læs mere

Robotcelle. Flytbar Motoman MH24 Flextek Standard

Robotcelle. Flytbar Motoman MH24 Flextek Standard Robotcelle Flytbar Motoman MH24 Flextek Standard 1 Systembeskrivelse: Robotcellen er opbygget som en kompakt, flytbar celle, der i løbet ca. 20-30 min kan flyttes fra en maskine til en anden. Cellen kan

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

ProInvent A/S teknologiudvikling CVR-nr. 14248994. Årsrapport 2013/14

ProInvent A/S teknologiudvikling CVR-nr. 14248994. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk ProInvent A/S teknologiudvikling

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

Tavler og processtyring

Tavler og processtyring 38 Tavler og processtyring Tavler og Processtyring Vi er blandt de førende producenter af tavler og automationsløsninger til det industrielle og maritime marked. 39 Tavler og processtyring Vi kan tilbyde

Læs mere

nto.dk Automation til industrien

nto.dk Automation til industrien nto.dk Automation til industrien Projektledelse El-projektering Software Udvikling Tavle- og elmontage Idriftsætning Vedligeholdelse Hotline Serviceaftaler Elektronik Kompetencer Projektledelse El-projektering

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden?

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Er fokus på funktioner altid det samme imellem leverandør og kunde? Hvordan

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

alt kan lade sig gøre

alt kan lade sig gøre Maler verden grøn E. Aabo Andersen A/S, mere kendt som Aabo Maleanlæg designer og producerer male- og overfladebehandlingsanlæg. Vi er et af Danmarks førende og mest innovative firmaer indenfor anlæg til

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup Change management og automatisk backup Har du styr på din backup? versiondog Håndterer du data manuelt? Håndterer du stadigvæk dine software programmer og data manuelt?(plc, SCADA, robotter, CNC...) I

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Kom foran konkurrenterne Øg rentabiliteten med vores fleksible robotter Universal Robots gør robotteknologi tilgængelig for hele industrien. Vi har

Læs mere

SORRY... DET ER VORES FEJL. Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark

SORRY... DET ER VORES FEJL. Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark SORRY... DET ER VORES FEJL Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 MEN, DET ER GÅET SÅ STÆRKT! Undersøgelser

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Egen konstruktion Kompetence i materialeegenskaber Bearbejdning med små tolerancer Præcis produktion af enkeltdele, Reservedele og småserier Komplette anlæg B E A R B E J D N I N

Læs mere

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Laboratoriet i Herlev Get your ideas moving Udvikling af mekatronik til industrien og medicosektoren Opstartet i 2009. ApS. 10 mill. i omsætning High

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA CADConnect PML system til Microsoft Dynamics NAV Et praksisorienteret, generisk, intelligent interface mellem et CAD-system og Dynamics NAV. CADConnect understøtter også

Læs mere

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.dk/dk/produkter 195 DAGE GENNEMSNITLIG TILBAGEBETALINGSTID Robotter endelig indenfor din rækkevidde Med Universal

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

Styrke gennem know-how:

Styrke gennem know-how: Styrke gennem know-how: l Egen konstruktion l Kompetence i materialeegenskaber l Bearbejdning med små tolerancer l Præcis produktion af enkeltdele, reservedele og småserier l Komplette anlæg Styrke gennem

Læs mere

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040 Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O mob@kia.dk, +45 4080 0040 Kjærgaard fakta Etableret i 1921 Leverandør af alt fra trykknapper til turnkey-projekter indenfor automation

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com Hvis du er interesseret i at høre mere

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

CP Kelco ApS. CP Kelco koncernen har fabrikker i Danmark, Tyskland, Finland, USA, Brasilien, Kina og Philippinerne. Jesper Knage

CP Kelco ApS. CP Kelco koncernen har fabrikker i Danmark, Tyskland, Finland, USA, Brasilien, Kina og Philippinerne. Jesper Knage CP Kelco ApS CP Kelco er førende producent af Ingredienser baseret på pektin og carrageenan, som anvendes til forbedring af tekstur, konsistens og stabilitet i fødevarer og farmaceutiske produkter samt

Læs mere

Produktionsoptimering

Produktionsoptimering Produktionsoptimering Vejen til vækst og øget konkurrenceevne BILA A/S - Et projekthus med 25 års erfaring i automatisering og produktionsoptimering STREAMLINING YOUR BUSINESS Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

Produktionsteknolog søger udfordringer

Produktionsteknolog søger udfordringer F I N N M A N D A U G Y V E L V E J 7 6 5 00 V O J E N S T E L E F O N N U M M E R : 2 1 6 9 3 0 9 1 E - M A I L : F I N N @ M A N D A U. D K Produktionsteknolog søger udfordringer Da min nu tidligere

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Udvikling starter med den gode idé

Udvikling starter med den gode idé Udvikling starter med den gode idé Vi bringer dig sikkert i mål DAVINCI development ENGINEERING & 3D PRINT 36 18 Om DAVINCI development DAVINCI development er et komplet udviklingsfirma, som professionelt

Læs mere

Få det hele til at gå op i en højere enhed. UNI-EL en strøm af stærke løsninger

Få det hele til at gå op i en højere enhed. UNI-EL en strøm af stærke løsninger Få det hele til at gå op i en højere enhed UNI-EL en strøm af stærke løsninger UNI-EL udvikler det indviklede Tæt samarbejde med loyale kunder Verden er blevet mere kompleks, når det handler om kundespecificeret

Læs mere

Et holdbart samarbejde

Et holdbart samarbejde Et holdbart samarbejde Off-shore Marine Industri Food - I Hele Europa Underleverandører af stålkonstruktioner og engineering Beregning Konstruktion Produktion Dokumentation KAMI der består af KAMI STÅL

Læs mere

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles Kommunikation af forandringer NOV Flexibles Fra kabler til fleksible rør-systemer I Etableret i 1995 som en del af NKT Cables I Etableret som selvstændigt selskab i 1999 - NKT Flexibles I Producerer fleksible

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Plads til kreativitet

Plads til kreativitet Håndarbejde Plads til kreativitet Håndarbejde er et fag, hvor behovet for velindrettede skabe til opbevaring er stort. ST Skoleinventar A/S har flere modeller af sakse-, sy- og garnskabe samt standard

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply Fuld skrue Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply 1 2 Højbjerg Maskinfabrik: Højbjerg Maskinfabrik blev grundlagt i 1945 Familieejet selskab stiftet af Arne Bundgaard

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

DANISH CRANE BUILDING

DANISH CRANE BUILDING Danish Crane Building Dansk ejet og dansk baseret. Det ser vi som en kvalitet i et marked, hvor der ofte er meget langt fra producent til kunde. Vi har været i Nibe siden etableringen i begyndelsen af

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE ATTRAKTIVE KURSER TIL DIG HVAD ER GEOMETRISK PRODUKT- SPECIFIKATION (GPS)? GPS-teknologien er et fælles tolerancesætningssprog

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Vi gør det, vi siger, og siger det, vi gør. www.robotool.com

Vi gør det, vi siger, og siger det, vi gør. www.robotool.com Vi gør det, vi siger, og siger det, vi gør www.robotool.com robotool // velkommen til robotool uct Range ier ABB offers a complete range of switchboard components to be used in all applications. The product

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Kenneth Toft. Curriculum Vitae

Kenneth Toft. Curriculum Vitae Curriculum Vitae Resumé Jeg er uddannet som Automatikfagtekniker ved Bang & Olufsen. Mit hovederhverv er Software engineer Billede af mig på sidste side. Erhvervserfaring: Programmering Programmere fra

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. CAME Danmark.info@CAME-Danmark.dk.

Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. CAME Danmark.info@CAME-Danmark.dk. Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. ORGANISATION KNOW HOW SERVICE Lars Hansen Salg og teknisk rådgivning 7023 2919 LH@CAME-Danmark.dk Carl Haslund

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Snegle Twistere/Emnevendere Formatsæt Egen konstruktion EREJNING OG TEKNISK RÅGIVNING I TERMOPLST /S Rolf Schmidt Industri Plast er grundlagt i. Vi er en moderne virksomhed med 0

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Maskinbyggerens erfaring med standardisering

Maskinbyggerens erfaring med standardisering Maskinbyggerens erfaring med standardisering Bjarne Andersen Engineering manager 2013-09-04 SESAM Seminar hi[13] Doc 42531 Side 1 Agenda 1. Hvem er SVM? 2. Standardisering af udviklingsprocessen 1. Definering

Læs mere

Vilje, mod og engagement. Din fremtidige samarbejdspartner indenfor bearbejdning af emner i alle typer metal og plast.

Vilje, mod og engagement. Din fremtidige samarbejdspartner indenfor bearbejdning af emner i alle typer metal og plast. Vilje, mod og engagement. Din fremtidige samarbejdspartner indenfor bearbejdning af emner i alle typer metal og plast. Ambitioner og mål Den 15. januar 2011 overtog M.E.D. Maskinfabrik A/S aktiviteterne

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Automatisering i mejerisektoren

Automatisering i mejerisektoren Automatisering i mejerisektoren Vejen til vækst og øget konkurrenceevne BILA A/S - Din foretrukne indenfor produktionsoptimering STREAMLINING YOUR BUSINESS Indholdsfortegnelse Automatisering i mejerisektoren

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere