Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely"

Transkript

1 PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon (Omstilling) Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer mandag aften en dokumentarudsendelse om skattely, hvori en DR-journalist med en fiktiv historie har foretaget optagelser med skjult kamera på møder i Jyske Bank, fortrinsvis i bankens afdeling i Schweiz. Der er foregået en massiv overvågning med i alt 11 timers skjulte optagelser, som er blevet redigeret og klippet ned til nogle få minutter i udsendelsen, uden at baggrunden og den rigtige sammenhæng for Jyske Banks kommentarer og rådgivning fremgår. DR har nægtet banken at se alle optagelser. Jyske Bank har ikke foretaget sig noget ulovligt, men tværtimod anbefalet lovlige løsninger til kunden modsat hans ønske. Bankens anbefalinger tager udgangspunkt i, at kunden gør opmærksom på - at han vil betale mindst muligt i skat, - at han er blevet rådgivet til at flytte ud af Danmark, - at der ikke er indgået en aftale om salg af hans produkt (en app). Det er stærkt kritisabelt, at DR s journalist med en fiktiv historie forsøger at få bankens medarbejdere til at foretage sig noget ulovligt, hvilket dog ikke lykkes. Ud over den mundtlige rådgivning på møderne foreligger der også skriftligt materiale, bl.a. et brev til kunden, hvor det udtrykkeligt fremgår - at banken ikke opfordrer til ulovlige transaktioner eller forhold, - at han skal finde en legal og skattemæssig rigtig løsning for sin nuværende og kommende formue, - at banken fraråder den af kunden selv foreslåede løsning med at flytte penge til et offshore selskab med henblik på at unddrage skat, SWIFT Code JYBADKKK CVR-nr

2 - at han bør undersøge, om det ikke er bedre for ham at flytte til England under de skatteregler, der er gældende dér, - at banken anbefaler kunden at selvangive hele sin formue, når han flytter til England, - at Jyske Bank ikke yder skatterådgivning, hvorfor kunden skal søge professionel rådgivning om at flytte ud af Danmark og ind i England, og banken sætter ham i forbindelse med professionelle rådgivere. Side 2 DR inddrager ikke på noget tidspunkt dette skriftlige materiale i udsendelsen. Rådgivningen lever i den konkrete situation op til Jyske Banks politik, hvor alle kunder i bankens udenlandske enheder - skal dokumentere, at de skattemæssigt deklarerer deres indtægts- og formueforhold i hjemlandet, eller - skal underskrive en EU-waiver, hvorefter banken foretager den nødvendige indberetning, eller - vil blive omfattet af beregning af kildeskat i henhold til de gældende EU-regler. Til de enkelte forhold, der fremføres i udsendelsen, har Jyske Bank disse kommentarer: 1. Banken kritiseres for at rådgive til at nedskrive værdien af kundens produkt. Da DR s journalist henvender sig til banken med sin fiktive historie, udtrykker han sig på en sådan måde, at det giver et klart indtryk af, at der ikke er nogen aftale og dermed en aftalt værdi af produktet. Dette fremgår også af det skriftlige materiale, banken sender til kunden. Endvidere fremlægger journalisten ikke på noget tidspunkt hverken et aftaleudkast eller en egentlig underskrevet aftale. Det er på den baggrund, der drøftes forskellige muligheder for at gennemføre et salg af produktet inden for de gældende skatteregler. Der er derfor ikke tale om, at Jyske Bank medvirker til skattesvig eller søger at omgå reglerne om transferpricing. 2. Banken kritiseres for at rådgive om, at vi ikke udleverer oplysninger om bankens kunder i Schweiz. Udlevering af oplysninger fra Schweiz til Danmark er afhængig af den faktuelle situation. Hvis den pågældende kunde er bosiddende i Danmark, vil der blive udleveret oplysninger til Danmark, og vi bemærker, at kunden som forudsætning for at kunne få oprettet en konto måtte underskrive en såkaldt EU-waiver, hvor han bekræfter, at han er indforstået med, at oplysninger videregives til Danmark.

3 Hvis kunden derimod er bosiddende i England, vil der ikke blive videregivet oplysninger til Danmark, men måske til England. Side 3 Efter reglerne i Schweiz kan der i et vist omfang undgås, at der videregives oplysninger til andre lande, hvis der i stedet i henhold til EU's rentebeskatningsdirektiv sker en beskatning af renteindtægterne ved kilden. Det vil sige, at de schweiziske myndigheder tilbageholder et beløb i skat. Dette beløb videresendes så til det relevante land. Kommentaren i indslaget om, at der ikke videregives oplysninger til Danmark, kan således være korrekt i situationen, herunder at forslaget til kunden netop var, at han skulle flytte til England. Såfremt der ikke er skattepligt til Danmark, kan oplysningerne ikke have betydning for ligningen i Danmark. 3. Banken kritiseres for at have rådgivet kunden om at lave fiktive lån til sine to voksne børn. Der er intet, der giver grundlag for at antage, at der skulle være noget fiktivt ved disse lån elle rentebetalinger. Den skjulte optagelse efterlader klart det indtryk, at DR s journalist ikke har brug for pengene, og at beløbet i eksemplet rent faktisk skulle udbetales til børnene, og de skulle betale renterne. Hvis man således forestiller sig, at børnene bruger beløbet til fx at finansiere deres hus i stedet for et realkreditlån, kan vi ikke se, at der skulle være noget fiktivt endsige noget ulovligt ved et sådant lån. Det afgørende er, at der rent faktisk er tale om en fysisk pengeoverdragelse. At der er en asymmetri med hensyn til den skattemæssige behandling hos låner og udlåner, ændrer intet herved. 4. Banken kritiseres for at optræde i materiale fra den internationale organisation ICIJ. DR anfører i udsendelsen, med baggrund i vurderingen fra en ICIJ-direktør og en engelsk ekspert, at materialet viser, at banken har et tæt samarbejde med en såkaldt Corporate Service Provider og muligvis medvirker til skatteunddragelse. Jyske Bank må på det bestemteste bestride, at banken medvirker til skatteunddragelse, og at der i det pågældende materiale skulle være holdepunkter for at antage noget sådant. Så vidt vi har forstået, er det eneste materiale, der foreligger, at Jyske Banks navn skulle fremgå af en liste hos en eller flere af de af DR nævnte firmaer.

4 Det er meget vidtgående at foretage nogen som helst slutning herudfra om bankens medvirken til skatteunddragelse, og vi finder, at en sådan sammenkædning er klart uberettiget og kan være injurierende. Side 4 5. Banken kritiseres for at medvirke til omgåelse af 180 dages reglen ved at udlevere et anonymt kreditkort. DR s journalist oplyser, at han skal foretage en rejse til USA, og det er på den baggrund, at et anonymt kreditkort kommer på tale. Der er i samme forbindelse oprettet en konto i Jyske Bank (Schweiz) med fuld dokumentation i relation til hvidvaskregler mv., hvorfra der overføres penge til kreditkortet. Den pågældende korttype er et såkaldt cash card og er helt almindelig anvendt af schweiziske banker, typisk som alternativ til at medbringe kontanter, og fordi det er billigere end et almindeligt kreditkort. I udsendelsen udtaler nogle eksperter sig om de nævnte forhold på en måde, der efterlader indtrykket af, at DR ikke har præsenteret de pågældende for et fyldestgørende og korrekt billede af situationen. Jyske Bank finder, at det er useriøst, men vi har ikke haft indflydelse på, hvad der er forelagt eksperterne. Jyske Bank tager stærkt afstand fra DR s metoder. Optagelser foretaget med skjult kamera er en kriminel handling i Schweiz. Derfor har de berørte medarbejdere og Jyske Bank (Schweiz) indgivet politianmeldelse mod de ansvarlige i DR. Jyske Bank er blev tilbudt at deltage i et interview til udsendelsen, hvor vi kunne redegøre for bankens politik og kommentere på indholdet i de viste skjulte optagelser. Jyske Bank accepterede at deltage på betingelse af, at interviewet blev vist live, eller at det blev optaget og vist i sin helhed uden klipning og redigering. Formålet med dette krav var at undgå manipulering, som DR Dokumentar tidligere er blevet dømt for. DR har afvist dette, da man ønskede at redigere interviewet, og Jyske Bank medvirker derfor ikke i et interview under udsendelsen. Inden for de seneste dage er banken blevet tilbudt at deltage i et direkte interview til TV- Avisen umiddelbart efter udsendelsen, og det har vi sagt ja til. Det skriftlige materiale, som Jyske Bank har udleveret til kunden, er tilgængeligt på www. jyskebank.dk.

5 Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til direktør Jens Lauritzen, tlf Side 5 Venlig hilsen Jyske Bank

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1 CASE 1 KAMPAGNEBIDRAGET En større virksomhed bliver kontaktet af kampagnelederen for den siddende regering i et mindre land med det ultimatum, at hvis ikke virksomheden bidrager med et klækkeligt frivilligt

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Skriftlig opgave. Dokumentar

Skriftlig opgave. Dokumentar Skriftlig opgave Dokumentar Materiale Tekst 1. Kim Ege Møller: Stegt direktør til aftenkaffen (Kommunikationsforum, 24.3.2010) Tekst 2. Vibeke Borberg: Brugen af skjult kamera er gået over gevind (Politiken,

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere