Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513"

Transkript

1 F.R.I. Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: Indhold Side 1 Indledning Beregningsforudsætninger Beregningsgrundlag Laster Egenlast Tagkonstruktion Etageadskillelse Ydervægge Indervægge Karakteristiske laster på konstruktioner Karakteristiske laster på fundamenter Nyttelast Naturlast Vindlast Snelast Lastkombinationer Anvendelsesgrænsetilstande Brudgrænsetilstande Det bærende hovedsystem Det afstivende system Statiske beregninger Tagkonstruktion Spær Limtræsbjælke i kip Afstivning af gavl Vandret bjælke i gavl på sidebygning Etageadskillelse Bjælkelag på hovedbygning Eftervisning af bjælke v. sammenbygning Udvekslinger over døre Stålrammer Stabilitetsberegninger Tværstabilitet Længdestabilitet Fundering Fundament ved facade Skitser Hillerød d. Revideret Kim K. Wiwe

2 Indledning Nærværende statiske beregninger omhandler opførelse af ny 1. sal på eksist. hus, samt udførelse af dobbelthøjt rum i sidebygning. Vindbelastning Vindklassen henføres under terrænkategori III. Stabilitet Bygningens stabilitet optages ved egenvægten af de stabiliserende vægge suppleret med nødvendige forankringer. Stabilitet på 1. sal optages ved at trempelspær udføres tilstrækkeligt stive til at optage vindlast på tværs. Vindlasten herfra føres til loftskive, og derfra til stabiliserende vægge og fundamenter. Stabilitet på sidebygning optages vha. nye stålrammer og eksist. gavlvæg. 2 Beregningsforudsætninger Gældende arkitekttegninger Spær, herunder udvekslinger mv., beregnes af spærfabrik, som skal være godkendt af træbranchens træspærkontroludvalg. Dokumentation af holdbarhed og bæreevne af spær er derfor ikke inkluderet i nærværende rapport. Det forudsættes at direkte fundering under eksist. bolig bibeholdes, idet der er udført geoteknisk undersøgelse, som viser huset er funderet på moræneler med en forskydningsstyrke af underlaget på min. C u 80 kn/m 2. Fundering eftervises bagest i beregninger.

3 Beregningsgrundlag DS/EN 1990: Sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner 2. udgave 1. oplag Hvis ikke andet er angivet gælder følgende: Middel konsekvensklasse CC2 DS/EN 1991: Last på konstruktioner Del 1-1: Densiteter, egenlast og nyttelast 2. udgave 1. oplag Del 1-2: Brandlast 3. udgave 1. oplag Del 1-3: Snelast 2. udgave 1. oplag Del 1-4: Vindlast 2. udgave 1. oplag Del 1-5: Termisk last 2. udgave 1. oplag Del 1-6: Last på konstruktioner under udførelse 2. udgave 1. oplag Del 1-7: Ulykkeslast 2. udgave 1. oplag DS/EN 1992: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner 2. udgave 1. oplag Del 1-2: Brandteknisk dimensionering 1. udgave 1. oplag Hvis ikke andet er angivet gælder følgende: Normal kontrolklasse Passiv miljøklasse Armering - Y angiver ny tentor F yd 458 MPa DS/EN 1993: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner 2. udgave 1. oplag Del 1-2: Brandteknisk dimensionering 2. udgave 1. oplag Del 1-5: Pladekonstruktioner 2. udgave 1. oplag Del 1-7: Styrke og stabilitet af pladekonstruktioner 1. udgave 1. oplag Del 1-8: Samlinger 2. udgave 1. oplag Hvis ikke andet er angivet gælder følgende: Normal materialekontrol Materiale S 235 F yd = 214 MPa DS/EN 1995: Trækonstruktioner Del 1-1: Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner 2. udgave 1. oplag Del 1-2: Brandteknisk dimensionering 2. udgave 1. oplag Hvis ikke andet er angivet gælder følgende: Anvendelsesklasse I Konstruktionstræ C18 Limtræ GL32c

4 DS/EN 1996: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk 2. udgave 1. oplag Del 1-2: Brandteknisk dimensionering 2. udgave 1. oplag Del 2: Designbetragtninger, materialer og udførelse af murværk 2. udgave 1. oplag Del 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmeret murværk 1. udgave 1. oplag Hvis ikke andet er angivet gælder følgende: Normal kontrolklasse Stenklasse 25 Letbetonkonstruktioner af letbetonelementer DS udgave 1. oplag Hvis ikke andet er angivet gælder følgende: Normal sikkerhedsklasse Normal kontrolklasse DS/EN 1997: Geoteknik Generelle regler 2. udgave 1. oplag Jordbundsundersøgelser og prøvning 2. udgave 1. oplag Hvis ikke andet er angivet gælder følgende: Normal funderingsklasse Teknisk Ståbi: 19. udgave Desuden anvendes gældende nationale annekser for samtlige normer.

5 Laster 4.1 Egenlast Tagkonstruktion Tagkonstruktionen består af trempelspær pr. ca. 900mm. Beklædning som tagpap på krydsfiner, og isolering. Indv. beklædt med gipsplader på lægter. Taghældning 46. Last [kn/m 2 ]: Partialkoefficienter Anv. Brud Tagpap 0,05 1,00 1,00 Krydsfiner 0,11 1,00 1,00 Lægter 0,05 1,00 1,00 Spær 0,08 1,00 1,00 Isolering 0,14 1,00 1,00 Forskalling 0,05 1,00 1,00 Gips 0,23 1,00 1, Etageadskillelse Etageadskillelsen består af trægulv på bjælkelag, og gipsloft. Last [kn/m 2 ]: Partialkoefficienter Anv. Brud Lette vægge 0,50 1,00 1,00 Trægulv 0,13 1,00 1,00 Bjælkelag 0,13 1,00 1,00 Isolering 0,06 1,00 1,00 Forskalling 0,05 1,00 1,00 Gipsloft 0,23 1,00 1,00 Last ved badeværelse Last [kn/m 2 ]: Partialkoefficienter Anv. Brud Pudslag 1,56 1,00 1,00 Isolering 0,06 1,00 1,00 Forskalling 0,05 1,00 1,00 Gipsloft 0,23 1,00 1,00

6 Ydervægge Ydervægge består af 108mm skalmur, 190mm isolering og 110mm teglvægge Indervægge Indervægge består af 110 mm teglvægge.

7 Karakteristiske laster på konstruktioner Last fra spær og bjælkelag på facader, hovedbygning Fladeast [kn/m 2 ] Lastbredde Linielast [kn/m 2 ] Tagpap 0,05 4,07 0,20 Krydsfiner 0,11 4,07 0,45 Lægter 0,05 4,07 0,20 Spær 0,08 4,07 0,33 Isolering 0,14 4,07 0,57 Forskalling 0,05 4,07 0,20 Gips 0,23 4,07 0,95 Lette vægge 0,50 2,45 1,23 Trægulv 0,13 2,45 0,31 Bjælkelag 0,13 2,45 0,31 Isolering 0,06 2,45 0,15 Forskalling 0,05 2,45 0,12 Gipsloft 0,23 2,45 0,57

8 Karakteristiske laster på fundamenter Last på facadefundament, hovedbygning Fladeast [kn/m 2 ] Lastbredde Linielast [kn/m 2 ] Tagpap 0,05 4,07 0,20 Krydsfiner 0,11 4,07 0,45 Lægter 0,05 4,07 0,20 Spær 0,08 4,07 0,33 Isolering 0,14 4,07 0,57 Forskalling 0,05 4,07 0,20 Gips 0,23 4,07 0,95 Lette vægge 0,50 2,45 1,23 Trægulv 0,13 2,45 0,31 Bjælkelag 0,13 2,45 0,31 Isolering 0,06 2,45 0,15 Forskalling 0,05 2,45 0,12 Gipsloft 0,23 2,45 0,57 Formur 1,90 2,40 4,56 Isolering 0,04 2,40 0,10 Bagmur 0,60 2,40 1,44 Fundament 5,04 1,00 5, Nyttelast Nyttelast for bolig (kategori A), iht. DS/EN Nationalt Anneks: q n,k = 1,50 kn/m 2

9 Naturlast Vindlast Forudsætninger: Beliggenhed: Terrænkategori: Retningsfaktorens kvadrat:

10 Forudsætninger Terrænkategori (0 - I - II - III - IV): III Terrænfaktor : kt = 0,22 Rughedslængde : z0 = 0,3 m Kiphøjde over terræn : z = 8 m Orografifaktor : Co(z) = 1,0 Retningsfaktor : Årstidsfaktor : Cdir 2 2 Cårs = 1,0 = 1,0 Peakfaktor : kp = 3,5 Luftdensitet : = 1,25 kg/m 3 Basisvindhastighed : vb,0 = 24 m/s III Beregning: Grundværdi for hastighedstrykket: q b,0 = ½ * * v b,0 2 = 0,36 kn/m 2 Basishastighedstryk: qb = Cdir2 * Cårs * qb,0 = 0,36 kn/m 2 Rughedsfaktor: Cr(z) = kt * ln(z/z0) = 0,71 Middelhastighedstryk: qm(z) = Cr(z) 2 * Co(z) 2 * qb = 0,18 kn/m 2 Turbulensintensitet: Iv = 1/Co(z) * 1/ln(z/z0) = 0,30 Maksimalt karakteristisk hastighedstryk qmax(z) = (1 + 2 * kp * Iv(z)) * qm(z) = 0,56 kn/m 2

11 Vindlast på bygninger plan og opstalter: Model 1 Model 2 Model 1 Model 2

12 Formfaktorer på tag ved vind på tværs: Formfaktorer på tag ved vind på langs:

13

14 Formfaktorer ved vind på ydervæg:

15 Vindlast på loftskive: q k = 0,56 q d = 0,85 v = 46 gr. H 1 = 2,6m H 2 = 0,8m H 3 = 3,5m b = 5,5m l = 15,17 m H2 H3 C1 Ci,u C2 H1 b Formfaktorer for hus med sadeltag iht. EN DK NA, ved vind på facade: y y C6 C5 C6 x h = 6,9 C3 C7 b x e = 5,50 x = 0,55 y = 1,375 C4 l x C 1 = 0,70 W 1k = 0,39 kn/m 2 W 1d = 0,59 kn/m 2 C 2 = -0,30 W 2k = -0,17 kn/m 2 W 2d = -0,25 kn/m 2 C 3 = 0,60 W 3k = 0,34 kn/m 2 W 3d = 0,51 kn/m 2 C 4 = -0,20 W 4k = -0,11 kn/m 2 W 4d = -0,17 kn/m 2 C 5 = 0,70 W 5k = 0,39 kn/m 2 W 5d = 0,59 kn/m 2 C 6 = 0,70 W 6k = 0,39 kn/m 2 W 6d = 0,59 kn/m 2 C 7 = -0,30 W 7k = -0,17 kn/m 2 W 7d = -0,25 kn/m 2

16 Regningsmæssig last fra facade på skive mellem stuen og 1. sal: H 1,2 = 1,7 * (0,59 + 0,25) * 15,17 21,81 kn/m Arealer på tag: A 3 = 33,37 m 2 A 3,46 = 34,56 m 2 A 4 = 33,37 m 2 A 4,46 = 34,56 m 2 A 5 = 6,83 m 2 A 6,46 = 7,07 m 2 A 6 = 1,51 m 2 A 7,46 = 1,57 m 2 A 7 = 8,34 m 2 A 8,46 = 8,64 m 2 Last fra tag på loftskive: H 3,4,6,7,8 = 34,56*0, ,56*0,17 + 7,07*0,59 + 1,57*0,59 + 8,64*0,25 = 30,695 kn Samlet tværlast: H T = 21, ,69 = 52,51 kn

17 Formfaktorer for hus med sadeltag iht. EN DK NA, ved vind på gavl: x C4 C4 C3 C3 C6 C5 C5 C6 b y y h = 6,9 e = 5,50 x = 0,55 y = 1,375 z = 2,75 l z C 3 = -0,90 W 3k = -0,51 kn/m 2 W 3d = -0,76 kn/m 2 C 4 = -0,50 W 4k = -0,28 kn/m 2 W 4d = -0,42 kn/m 2 C 5 = -1,40 W 5k = -0,79 kn/m 2 W 5d = -1,18 kn/m 2 C 6 = -1,10 W 6k = -0,62 kn/m 2 W 6d = -0,93 kn/m 2 Arealer på tag: A 3 = 12,10 m 2 A 3, = 12,53 m 2 A 4 = 68,31 m 2 A 4, = 70,74 m 2 A 5 = 1,51 m 2 A 6, = 1,57 m 2 A 6 = 1,51 m 2 A 7, = 1,57 m 2 Vindlast fra gavlvæg på etagedæk mellem 1. og 2. sal: H = 1,7 * (0,59 + 0,25) * 5,5 = 7,91 kn Vindlast fra gavltrekant på loftskive: H = ½ * 5,5 * (0,59 + 0,25) * 3,45 = 8,03 kn Samlet længdelast på etagedæk mellem stuen og 1. sal: H = 15,93 kn

18 Vindlast på loftskive: q k = 0,56 q d = 0,85 v = 46 gr. H 1 = 2,6m H 2 = 0,8m H 3 = 3,5m b = 5,85 m l = 6,43 m H2 H3 C1 Ci,u C2 H1 b Formfaktorer for hus med sadeltag iht. EN DK NA, ved vind på facade: y y C6 C5 C6 x h = 6,9 C3 C7 b x e = 5,85 x = 0,585 y = 1,463 C4 l x C 1 = 0,70 W 1k = 0,39 kn/m 2 W 1d = 0,59 kn/m 2 C 2 = -0,30 W 2k = -0,17 kn/m 2 W 2d = -0,25 kn/m 2 C 3 = 0,60 W 3k = 0,34 kn/m 2 W 3d = 0,51 kn/m 2 C 4 = -0,20 W 4k = -0,11 kn/m 2 W 4d = -0,17 kn/m 2 C 5 = 0,70 W 5k = 0,39 kn/m 2 W 5d = 0,59 kn/m 2 C 6 = 0,70 W 6k = 0,39 kn/m 2 W 6d = 0,59 kn/m 2 C 7 = -0,30 W 7k = -0,17 kn/m 2 W 7d = -0,25 kn/m 2

19 Tværlast på sidebygning Regningsmæssig last fra facade på skive mellem stuen og 1. sal: H 1,2 = 1,7 * (0,59 + 0,25) * 6,43 9,25 kn/m Arealer på tag: A 3 = 15,05 m 2 A 3,46 = 15,58 m 2 A 4 = 15,05 m 2 A 4,46 = 15,58 m 2 A 5 = 2,05 m 2 A 6,46 = 2,12 m 2 A 6 = 1,71 m 2 A 7,46 = 1,77 m 2 A 7 = 3,76 m 2 A 8,46 = 3,90 m 2 Last fra tag på loftskive: H 3,4,6,7,8 = 15,58*0, ,58*0,17 + 2,12*0,59 + 1,77*0,59 + 3,9*0,25 = 13,838 kn Samlet tværlast: H T = 9, ,84 = 23,08 kn

20 Snelast Jf. DS/EN bestemmes snelasten på tagkonstruktionen til: Karakteristisk terrænværdi s k = 0,9 kn/m2 Eksponeringsfaktor C e = 1,0 Termisk faktor Ct = 1,0 Formfaktorer for snelast: Formfaktorer for snelast sadeltage Taghældning ,8 * (60-46) / 30 0,37 s 1,k = 0,9 kn/m 2 * 0,37 0,34 kn/m 2

21 Lastkombinationer 5.1 Anvendelsesgrænsetilstande Lastkombination Partialkoefficienter Egenlast Nyttelast Snelast Vindlast 1. Hyppig, last på etagedæk G k 0, Hyppig, last på facadebjælke G k 0,3 0,0 - Udbøjning af bygningsdele i etageadskillelse udføres for 1. lastkombination. 5.2 Brudgrænsetilstande Lastkombination Partialkoefficienter Egenlast Nyttelast Nyttelast Snelast Vindlast Bolig Kontor STR (N) 1,0 1,5-1,5 * 0,3 1,5 * 0,3 STR (V) 1,0 1,5 * 0,5-0 1,5 STR (S) 1,0 1,5 * 0,5-1,5 1,5 * 0,3 GEO 1,0 1,5-1,5 * 0,3 0 EQU 0, ,5 6 Det bærende hovedsystem Tagkonstruktionen udføres af præfabrikerede trempelspær, som spænder mellem facaderne. Spær placeres på bjælkelag, og fastgøres hertil. Etagedæk mellem stue og 1. Sal spænder frit mellem facader Bygningen er direkte funderet iht. geoteknisk rapport. I sidebygning udføres vindafstivende stålrammer. Ved den ene facade bæres last fra bjælkespær af eksist. bagmur. Ved den anden facade ved store vinduespartier udføres præfabrikerede gitterbjælker som fastgøres til stålrammer.

22 Det afstivende system Vind på tværs og på langs af bygningen føres fra facader og tagkonstruktioner til dækskive. Herfra føres vindlasten til de stabiliserende teglvægge. Tagkonstruktion (loft) udføres med 2 lag gips med forskudte samlinger, som er tilstrækkelig stiv til at fungere som skive til fordeling af vindlaster på langs af bygninger. De stabiliserende vægge er udført som teglvægge som forankres i nødvendigt omfang iht. stabilitetsberegninger i afsnit 8.

23 Statiske beregninger I det følgende dokumenteres bæreevnen samt stabiliteten af de bærende primære konstruktioner. 8.1 Tagkonstruktion Spær Eftervisning af bæreevne for spær udføres af spærleverandør, iht. afsnit Limtræsbjælke i kip Laster: Egenlast iht. afsnit = 0,71 kn/m 2 * 2,95 m = 2,1 kn/m Snelast iht. afsnit = 0,34 kn/m 2 * 2,95 m = 1,0 kn/m Vindlast iht. afsnit = 0,56 kn/m 2 * 2,95 m * 0,707 = 1,1 kn/m R d = 2,1 + 1,5 * 1,0 + 1,5 * 0,3 * 1,1 = 4,1 kn/m Kipbjælke

24 Tilbage til forsiden l Forudsætninger: Konsekvensklasse: CC2 Anvendelsesklasse 1 1 Materiale GL28c Last type Ø Ø Kategori for nyttelast Boliger Bøjning om stærk eller svag akse Stærk Bjælkelængde: 3,5 m Belastninger: Laster (kn/m) Anv. Brud Egenlast 2,1 2,1 Nyttelast 0,0 0,0 Snelast 0,2 1,5 Vindlast 0,0 0,5 Samlet 2,3 4,1 Regningsmæssigt moment: Max. moment Regningsmæssige materialestyrker: Bøjningsstyrke Tryk på sidetræ. Forskydning 6,27 knm 23,7 MPa 2,28 MPa 2,28 MPa Karakteristiske materialeværdier: Elasticitetsmodul 12600,0 MPa Bjælketype: 115x167 Tværsnitskonstanter: Modstandsmoment 533,00 * 10 3 mm 3 Inertimoment.. 44,40 * 10 6 mm 4 Eftervisning: = 12 MPa < 23,7 MPa

25 Deformationer U inst. : Egenlast Nyttelast Snelast Vindlast U f in 7,33 mm 0,00 mm 0,70 mm 0,00 mm 12,43 mm Reaktioner: R1 R2 7,16625 kn 7,16625 kn Vederlag: b = 115 mm l min = 30 mm Husk at tjekke underlag Forskydning: = 0,37 MPa < 2,28 MPa OK!

26 Afstivning af gavl Vindlast iht : Qmax = = 0,56 kn/m2 Formfaktorer: Tryk = 0,7 Undertryk = 0,3 Der opstilles lodrette regler pr. 0,6 m som fastgøres til dæk og spærhoved. Opstalt af gavl: 4,0 0,6

27 Tilbage til forsiden l Forudsætninger: Konsekvensklasse: CC2 Anvendelsesklasse 1 1 Materiale C24 Last type Ø Ø Kategori for nyttelast Boliger Bøjning om stærk eller svag akse Stærk Bjælkelængde: 4,0 m Belastninger: Laster (kn/m) Anv. Brud Egenlast 0,0 0,0 Nyttelast 0,0 0,0 Snelast 0,0 0,0 Vindlast 0,1 0,5 Samlet 0,1 0,5 Regningsmæssigt moment: Max. moment Regningsmæssige materialestyrker: Bøjningsstyrke Tryk på sidetræ. Forskydning 1,01 knm 19,6 MPa 2,04 MPa 2,04 MPa Karakteristiske materialeværdier: Elasticitetsmodul 11000,0 MPa Bjælketype: 45x145 Tværsnitskonstanter: Modstandsmoment 157,50 * 10 3 mm 3 Inertimoment.. 11,45 * 10 6 mm 4 Eftervisning: = 6 MPa < 19,6 MPa

28 Fastgørelse af træskelet: Reaktioner: Rd = 1,5 *0,56 * 0,6 * ½ * 4,0 = 1,0 kn Der benyttes BMF 90 vinkler med ribbe både foroven og forneden. Bæreevnetabel fra Strongtie: Som det fremgår af skema, har 2 stk. BMF 90 vinkler med ribbe, sømmet med kamsøm 40/40 tilstrækkelig bæreevne. Fd = 2,0 kn > 1,0 kn

29 Vandret bjælke i gavl på sidebygning Da der ikke er etagedæk til at optage vandret last, udføres vandret bjælke til overførsel af vindlast til stålrammer. Reaktioner: Rd = 1,5 *0,56 * ½ * 4,0 = 1,7 kn

30 Tilbage til forsiden l Forudsætninger: Konsekvensklasse: CC2 Anvendelsesklasse 1 1 Materiale C24 Last type Ø Ø Kategori for nyttelast Boliger Bøjning om stærk eller svag akse Stærk Bjælkelængde: 5,4 m Belastninger: Laster (kn/m) Anv. Brud Egenlast 0,0 0,0 Nyttelast 0,0 0,0 Snelast 0,0 0,0 Vindlast 1,1 1,7 Samlet 1,1 1,7 Regningsmæssigt moment: Max. moment Regningsmæssige materialestyrker: Bøjningsstyrke Tryk på sidetræ. Forskydning 6,12 knm 19,6 MPa 2,04 MPa 2,04 MPa Karakteristiske materialeværdier: Elasticitetsmodul 11000,0 MPa Bjælketype: 95x195 Tværsnitskonstanter: Modstandsmoment 602,00 * 10 3 mm 3 Inertimoment.. 58,70 * 10 6 mm 4 Eftervisning: = 10 MPa < 19,6 MPa

31 Etageadskillelse Bjælkelag på hovedbygning Laster: Egenlast iht. afsnit ,09 kn/m 2 * 0,45 m = 0,49 kn/m Nyttelast 2. sal iht. afsnit 4.2 = 1,5 kn/m 2 * 0,45 m = 0,68 kn/m R d = 0,49 + 1,5 * 0,68 = 1,5 kn/m Bjælkelag

32 Tilbage til forsiden l Forudsætninger: Konsekvensklasse: CC2 Anvendelsesklasse 1 1 Materiale Kerto Last type L L Kategori for nyttelast Boliger Bøjning om stærk eller svag akse Stærk Bjælkelængde: 5,0 m Belastninger: Laster (kn/m) Anv. Brud Egenlast 0,5 0,5 Nyttelast 0,2 1,0 Snelast 0,0 0,0 Vindlast 0,0 0,0 Samlet 0,7 1,5 Regningsmæssigt moment: Max. moment Regningsmæssige materialestyrker: Bøjningsstyrke Tryk på sidetræ. Forskydning 4,72 knm 23,7 MPa 3,23 MPa 2,21 MPa Karakteristiske materialeværdier: Elasticitetsmodul 11600,0 MPa Bjælketype: 45x300 Tværsnitskonstanter: Modstandsmoment 675,00 * 10 3 mm 3 Inertimoment.. 101,25 * 10 6 mm 4 Eftervisning: = 7 MPa < 23,7 MPa

33 Deformationer U inst. : Egenlast Nyttelast Snelast Vindlast U f in 3,40 mm 1,41 mm 0,00 mm 0,00 mm 7,10 mm Reaktioner: R1 R2 3,775 kn 3,775 kn Vederlag: b = 45 mm l min = 30 mm Husk at tjekke underlag Forskydning: = 0,28 MPa < 2,21 MPa OK!

34 Laster ved badeværelse: Egenlast iht. afsnit = 1,90 kn/m 2 Nyttelast 1. sal iht. afsnit 4.2 = 1,5 kn/m 2 Beregninger på de efterfølgende sider er udført af Moelven og kopieret direkte.

35

36

37

38

39 Eftervisning af bjælke v. sammenbygning Laster: Egenlast iht. afsnit = 5,58 kn/m Nyttelast 1. sal iht. afsnit 4.2 = 1,5 kn/m 2 * 2,45 m = 3,68 kn/m Snelast iht. afsnit = 0,34 kn/m 2 * 2,45 m = 0,83 kn/m R d = 5,58 + 1,5 * 3,68 + 1,5 * 0,3 * 0,83 = 11,5 kn/m Limtræsbjælker

40 Tilbage til forsiden l Forudsætninger: Konsekvensklasse: CC2 Anvendelsesklasse 1 1 Materiale GL28h Last type L L Kategori for nyttelast Boliger Bøjning om stærk eller svag akse Stærk Bjælkelængde: 2,6 m Belastninger: Laster (kn/m) Anv. Brud Egenlast 5,6 5,6 Nyttelast 1,1 5,5 Snelast 0,0 0,4 Vindlast 0,0 0,0 Samlet 6,7 11,5 Regningsmæssigt moment: Max. moment Regningsmæssige materialestyrker: Bøjningsstyrke Tryk på sidetræ. Forskydning 9,70 knm 15,1 MPa 1,62 MPa 1,72 MPa Karakteristiske materialeværdier: Elasticitetsmodul 12600,0 MPa Bjælketype: 115x200 Tværsnitskonstanter: Modstandsmoment 767,00 * 10 3 mm 3 Inertimoment.. 76,70 * 10 6 mm 4 Eftervisning: = 13 MPa < 15,1 MPa

41 Deformationer U inst. : Egenlast Nyttelast Snelast Vindlast U f in 3,44 mm 0,68 mm 0,00 mm 0,00 mm 6,30 mm Reaktioner: R1 R2 14,91555 kn 14,91555 kn Vederlag: b = 115 mm l min = 90 mm Husk at tjekke underlag Forskydning: = 0,65 MPa < 1,45 MPa OK!

42 Udvekslinger over døre Laster: Egenlast iht. afsnit = 5,58 kn/m Nyttelast 1. sal iht. afsnit 4.2 = 1,5 kn/m 2 * 2,45 m = 3,68 kn/m Snelast iht. afsnit = 0,34 kn/m 2 * 2,45 m = 0,83 kn/m R d = 5,58 + 1,5 * 3,68 + 1,5 * 0,3 * 0,83 = 11,5 kn/m Udvekslinger

43 Tilbage til forsiden l Forudsætninger: Konsekvensklasse: CC2 Anvendelsesklasse 1 1 Materiale Kerto Last type L L Kategori for nyttelast Boliger Bøjning om stærk eller svag akse Stærk Bjælkelængde: 1,3 m Belastninger: Laster (kn/m) Anv. Brud Egenlast 5,6 5,6 Nyttelast 1,1 5,5 Snelast 0,0 0,4 Vindlast 0,0 0,0 Samlet 6,7 11,5 Regningsmæssigt moment: Max. moment Regningsmæssige materialestyrker: Bøjningsstyrke Tryk på sidetræ. Forskydning 2,42 knm 23,7 MPa 3,23 MPa 2,21 MPa Karakteristiske materialeværdier: Elasticitetsmodul 11600,0 MPa Bjælketype: 45x300 Tværsnitskonstanter: Modstandsmoment 675,00 * 10 3 mm 3 Inertimoment.. 101,25 * 10 6 mm 4 Eftervisning: = 4 MPa < 23,7 MPa

44 Stålrammer Laster: Punktlaster P1 v. kip: Egenlast iht. afsnit = 2,1 kn/m * 3,15 m = 6,62 kn Snelast iht. afsnit = 1,0 kn/m * 3,15 m = 3,15 kn Punktlaster P2 v. facade: Egenlast iht. afsnit = ½ * 2,1 kn/m * 3,15 m = 3,31 kn Snelast iht. afsnit = ½ * 1,0 kn/m * 3,15 m = 1,58 kn Vindlaster: w1 = 0,7 * 0,56 kn/m 2 * 3,15 m = 1,23 kn/m w3 = 0,7 * 0,56 kn/m 2 * 3,15 m = 1,23 kn/m w2 = 0,3 * 0,56 kn/m 2 * 3,15 m = 0,53 kn/m w4 = 0,3 * 0,56 kn/m 2 * 3,15 m = 0,53 kn/m Stålrammer

45 Last model: w3 P1 w4 w1 P2 w2 Statisk model:

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Stabilitetsberegninger I det følgende redegøres for tilbygningens vandrette stabilitet. Trempelspær udføres tilstrækkeligt stive til at overføre vindlast. Vindlast på tagkonstruktion på hovedbygning overføres således direkte fra trempelspær til etageadskillelse. Der udføres 2 lag gips med forskudte samlinger på underside af etageadskillelse, således at denne virker som en tilstrækkelig stiv skive som kan overføre vindlast til de afstivende vægge. Vindlast på langs af bygning føres til facader via skivevirkning i lofter. Forankring og fastgørelse af spær er beregnet i afsnit 8.

58 Tværstabilitet Stabiliserende vægge Vægge regnes forankret til tværvægge således: - Alle tværvægge medvirker til væggenes stabilitet, idet der medtages 0,6 m af alle tværvægge som er muret i forbandt. - Tværvægge ved ende medtages til forankring, idet disse er muret i forbandt. Der medtages dog maks. 0,6 m last herfra. Forankringskræfter medtages i resultatskema.

59 Inddata for stabiliserende vægge: Stabiliserende væg Nr. Tykkelse Længde Højde qd Gd c a (m) (m) (m) (kn/m) (kn) (N/mm2) (kn/m2) (m) 1 0,11 2,4 2,4 1,31 9,85 1,5 0,23 60,606 0, ,11 2,9 2,4 1,31 11,90 1,5 0,23 60,606 0, ,11 1,4 2,4 0,00 5,75 1,5 0,23 60,606 0, ,11 2,3 2,4 0,00 9,44 1,5 0,23 60,606 0, ,11 1,8 2,4 0,00 7,39 1,5 0,23 60,606 0, ,11 3,3 2,4 0,00 13,54 1,5 0,23 60,606 0, ,11 3,3 2,4 0,00 13,54 1,5 0,23 60,606 0, ,11 1,2 2,4 0,00 4,92 1,5 0,23 60,606 0,030 Inddata for tværvægge: Tværvægge Nr. Tykkelse Længde F4 c (m) (m) (kn/m) (kn/m2) 1 0,1 0,0 4,1 0,23 60, ,1 0,6 4,1 0,23 60, ,1 0,6 4,1 0,23 60, ,1 1,8 4,1 0,23 60, ,1 1,8 4,1 0,23 60, ,1 1,8 4,1 0,23 60, ,1 1,2 4,1 0,23 60, ,1 0,6 4,1 0,23 60,606 Inddata for skalmur: Skalmur Nr. Tykkelse Længde F5 c (m) (m) (kn/m) (kn/m2) 1 0,11 0,0 4,1 0,33 2 0,11 0,0 4,1 0,33 3 0,11 0,0 4,1 0,33 4 0,11 0,6 4,1 0,33 5 0,11 1,2 4,1 0,33 6 0,11 1,2 4,1 0,33 7 0,11 0,6 4,1 0,33 8 0,11 0,6 4,1 0,33

60 Resultatskema for vind oppefra Samlet Længdelast 52,51 kn Stabiliserende væg Tværvægge Formur Glidningsstabilitet Væltningsstabilitet Total Nr. T L T L Længde Længdevæg Tværvæg Formur Sikring Sum Længde væg Sikring Sum (m) (m) (m) (m) (m) (kn) (kn) (kn) (kn) (k N) (kn) (kn) (k N) kn 1 0,11 2,40 0,10 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 6,28 6,28 3,50 2 0,11 2,90 0,10 0,60 0,00 4,22 4,57 0,00 8,80 9,17 9,17 8,80 3 0,11 1,40 0,10 0,60 0,00 1,55 4,57 0,00 6,12 1,63 6,39 8,02 6,12 4 0,11 2,30 0,10 1,80 0,60 2,54 11,85 1,35 15,73 4,41 6,39 10,80 10,80 5 0,11 1,80 0,10 1,80 1,20 1,99 11,85 1,35 15,18 2,70 6,39 9,09 9,09 6 0,11 3,30 0,10 1,80 1,20 3,64 11,85 1,35 16,84 9,08 6,39 15,47 15,47 7 0,11 3,30 0,10 1,20 0,60 3,64 8,21 1,35 13,20 9,08 6,39 15,47 13,20 8 0,11 1,20 0,10 0,60 0,60 1,33 4,57 1,35 7,25 1,20 6,39 7,59 7,25 74,21 Resultatskema for vind nedefra Samlet Længdelast 52,51 kn Stabiliserende væg Tværvægge Formur Glidningsstabilitet Væltningsstabilitet Total Nr. T L T L Længde Længdevæg Tværvæg Formur Sikring Sum Længde væg Sikring Sum (m) (m) (m) (m) (m) (kn) (kn) (kn) (kn) (k N) (kn) (kn) (k N) kn 1 0,11 2,40 0,10 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 6,28 6,28 3,50 2 0,11 2,90 0,10 0,60 0,00 4,22 4,57 0,00 8,80 9,17 9,17 8,80 3 0,11 1,40 0,10 0,60 0,00 1,55 4,57 0,00 6,12 1,63 1,63 1,63 4 0,11 2,30 0,10 1,80 0,60 2,54 11,85 1,35 15,73 4,41 6,39 10,80 10,80 5 0,11 1,80 0,10 1,80 1,20 1,99 11,85 1,35 15,18 2,70 6,39 9,09 9,09 6 0,11 3,30 0,10 1,80 1,20 3,64 11,85 1,35 16,84 9,08 6,39 15,47 15,47 7 0,11 3,30 0,10 1,20 0,60 3,64 8,21 1,35 13,20 9,08 6,39 15,47 13,20 8 0,11 1,20 0,10 0,60 0,60 1,33 4,57 1,35 7,25 1,20 1,20 1,20 63,68

61 Længdestabilitet A B C D E F G H I Ramme 1 Ramme 2 Stålrammer er beregnet i 8.2.4, og kraften berøres ikke yderligere. Vægge regnes forankret til tværvægge således: - Alle tværvægge medvirker til væggenes stabilitet, idet der medtages 0,6 m af alle tværvægge som er muret i forbandt. - Tværvægge ved ende medtages til forankring, idet disse er muret i forbandt. Der medtages dog maks. 0,6 m last herfra. Forankringskræfter medtages i resultatskema.

62 Inddata for stabiliserende vægge: Stabiliserende væg Nr. Tykkelse Længde Højde qd Gd c a (m) (m) (m) (kn/m) (kn) (N/mm2) (kn/m2) (m) A 0,1 1,4 2,4 3,92 5,75 1,5 0,23 60,606 0,075 B 0,1 4,5 2,4 3,92 18,47 1,5 0,23 60,606 0,241 C 0,1 4,5 2,4 3,92 18,47 1,5 0,23 60,606 0,241 D 0,1 1,4 2,4 0,00 5,75 1,5 0,23 60,606 0,038 E 0,1 2,1 2,4 0,00 8,62 1,5 0,23 60,606 0,057 F 0,1 2,4 2,4 0,00 9,85 1,5 0,23 60,606 0,066 G 0,1 3,2 2,4 3,92 13,13 1,5 0,23 60,606 0,171 H 0,1 1,6 2,4 3,92 6,57 1,5 0,23 60,606 0,086 I 0,1 1,6 2,4 3,92 6,57 1,5 0,23 60,606 0,086 Inddata for tværvægge: Tværvægge Nr. Tykkelse Længde F4 c (m) (m) (kn/m) (kn/m2) A 0,1 0,6 4,1 0,23 60,606 B 0,1 1,2 4,1 0,23 60,606 C 0,1 1,2 4,1 0,23 60,606 D 0,1 1,8 4,1 0,23 60,606 E 0,1 0,6 4,1 0,23 60,606 F 0,1 0,6 4,1 0,23 60,606 G 0,1 1,8 4,1 0,23 60,606 H 0,1 0,6 4,1 0,23 60,606 I 0,1 0,6 4,1 0,23 60,606 Inddata for skalmur: Skalmur Nr. Tykkelse Længde F5 c (m) (m) (kn/m) (kn/m2) A 0,11 0,0 4,1 0,33 B 0,11 0,0 4,1 0,33 C 0,11 0,6 4,1 0,33 D 0,11 0,0 4,1 0,33 E 0,11 0,0 4,1 0,33 F 0,11 0,6 4,1 0,33 G 0,11 1,2 4,1 0,33 H 0,11 0,0 4,1 0,33 I 0,11 0,6 4,1 0,33

63 Resultatskema: Samlet tværlast 23,62 kn Stabiliserende væg Tværvægge Formur Glidningsstabilitet Væltningsstabilitet Total Nr. T L T L Længde Længdevæg Tværvæg Formur Sikring Sum Længde væg Sikring Sum (m) (m) (m) (m) (m) (kn) (kn) (kn) (kn) (k N) (kn) (kn) (k N) kn A 0,10 1,40 0,10 0,60 0,00 3,02 4,57 0,00 7,60 3,10 3,10 3,10 B 0,10 4,50 0,10 1,20 0,00 9,72 8,21 0,00 17,93 53,99 53,99 17,93 C 0,10 4,50 0,10 1,20 0,60 9,72 8,21 1,35 19,28 53,99 53,99 19,28 D 0,10 1,40 0,10 1,80 0,00 1,55 11,85 0,00 13,39 1,63 1,63 1,63 E 0,10 2,10 0,10 0,60 0,00 2,32 4,57 0,00 6,89 3,67 3,67 3,67 F 0,10 2,40 0,10 0,60 0,60 2,65 4,57 1,35 8,57 4,79 4,79 4,79 G 0,10 3,20 0,10 1,80 1,20 6,91 11,85 1,35 20,11 16,21 16,21 16,21 H 0,10 1,60 0,10 0,60 0,00 3,46 4,57 0,00 8,03 4,05 4,05 4,05 I 0,10 1,60 0,10 0,60 0,60 3,46 4,57 1,35 9,38 4,05 4,05 4,05 74,71

64 Fundering Eksisterende fundamenter antages udført som 300 mm brede liniefundamenter. Jf. afsnit 2, forudsættes ved fundamentsberegninger en forskydningsstyrke i underlaget på 80 kn/m 2, samt effektiv rumvægt = 18 kn/m 3. Følgende laster benyttes i de to tilfælde ved indvendige vægge: Facade: Egenlast iht. afsnit = 17 kn/m Snelast iht. afsnit = 0,34 kn/m 2 * ½ * 5 m = 1,0 kn/m Nyttelast 1. sal iht. afsnit 4.2 = 1,5 kn/m 2 * ½ * 5 m = 3,8 kn/m R d = ,5 *(3,8 + 0,3 * 1,0) = 24 kn/m

65 Fundament ved facade Forudsætninger: Funderingsklasse: Sikkerhedsklasse: Normal Normal Karakteristisk vingestyrke: 80 kn/m 2 Karakteristisk friktionsvinkel: pl 35 Effektiv rumvægt: ' 18 kn/m 3 Effektive overlejningstryk ved FUK: q' 16,2 kn/m 2 Tangens til friktionsvinkel: 1,2 Kohæsion ved bæreevne af fundamenter: 1,8 Regningsmæssig vingestyrke: 44,4 kn/m 2 tan( pl ) Regningsmæssig friktionsvinkel: d arctan 30,3 Hældning af fundamentsunderkant: 0 c u c1 c ud Belastninger: Geometri: V d = 24 kn/m b = 0,30 m A' = 0,30m 2 Vd b

66 Ler tilfælde = 5,14 * 44,4 * 1 * 1 * ,2 = 245 kn/m 2 = 1,00 = 1,0 ved linie fundament = 1,00 = 1,0 ved linie fundament = 1,00 V d A' V A' = 24 / 0,3 = 80 kn/m 2 V d = 245 kn/m 2 > = 80 kn/m 2 Bæreevne ok A'

67 Skitser Bjælkelag Kerto S 45 x 300 mm pr. 0,45 m Forankring af spær Forankring af spær Søjle 100 x 115 mm under kipbjælke Samles med 2 stk. sømplader sømmet med 2 x 6 kamsøm pr. stk. Limtræsbjælke GL28h 115 x 167 mm Limtræsbjælke GL28h 115 x 200 mm Min. 200 mm vederlag Søjle RHS 60 x 60 x 5 Se detaljer Afstivning af gavle iht. detalje D9 Udveksling som Kerto S - 45 x 300 mm Bjælkelag fastgøres til denne med Bjælkesko sømmet m. 2 x x 8 kamsøm 40/40 Vandret afstivning i gavl - C24-95 x 195 mm fastgøres til træ i søjler med 2 stk. BMF 90 vinkler fuldsømmet Afstivning af gavl iht. detalje D9 Stålrammer HE 200B Der udføres træ mellem flanger til fastgørelser. Træ boltes med gennemgårnde bolte M12 pr. ca. 500 mm Detalje D7 Detalje D6 Detalje D5

68 Trempelspær iht. spærfabrik Bjælkelag KERTO S 45 x 300 mm pr. 450 mm BMF 90 vinkel m. ribbe på begge sider af spær: 6 kamsøm 40/40 til rem pr. beslag 6 kamsøm 40/40 til spær pr. beslag 45 x 195 mm rem Eksist. rem Det kontrolleres at rem er fastgjort til murværk svarende til universalskruer M8 pr. 0,4 m Detalje D1 fastgørelse af spær og bjælkelag

69 Bjælkelag KERTO S 45 x 300 mm pr. 450 mm BMF 90 vinkel pr. 500 mm 6 kamsøm 40/40 til rem pr. beslag 6 kamsøm 40/40 til spær pr. beslag Eksist. rem Det kontrolleres at rem er fastgjort til murværk svarende til universalskruer M8 pr. 0,4 m 110 mm tegl-bagmur Detalje D2 fastgørelse af spær ved gavle

70 Bjælkelag KERTO S 45 x 300 mm pr. 450 mm 50 x 50 mm lægter sømmes til spær med 2 søm 31/80 pr. udveksling. Eksist. rem Det kontrolleres at rem er fastgjort til murværk svarende til universalskruer M8 pr. 0,2 m 22 mm krydsfiner sømmes til lægte med kamsøm 40/60 pr. 200 mm samt til rem med kamsøm 40/60 pr. 120 mm. 110 mm tegl skillevægge Parrallel med husets gavle Detalje D3 fastgørelse af spær ved tværvægge

71 Bjælkelag KERTO S 45 x 300 mm pr. 450 mm BMF 90 vinkel pr. 500 mm 6 kamsøm 40/40 til rem pr. beslag Der sømmes ikke til spær Eksist. rem Det kontrolleres at rem er fastgjort til murværk svarende til universalskruer M8 pr. 0,4 m 110 mm tegl skillevægge Parrallel med husets facader Detalje D4 fastgørelse af spær ved længdevægge

72 HE 200B 2 stk. HILTI HAS M16, limet m. HIT HY x 200 x 12 mm påsvejst fodplade NB: Geometri aftales nærmere med arkitekt Detalje D5 fastgørelse af ramme til fundament

73 Alle svejsesømme udføres som 5 mm kantsøm / stumpsømme HE 200B Flanger føres gennem i samme dimension HE 200B NB: Geometri aftales nærmere med arkitekt Detalje D6 samling ved rammehjørne

74 Gennemgående bolt M16 Limtræ GL28h 115 x 167 mm 2 x 2 stk. M16 Opsvejst vinkel af 200 x 115 x 10 mm med 10 mm kropsafstivning HE 200B NB: Geometri aftales nærmere med arkitekt Detalje D6 samling ved rammehjørne

75 Limtræsbjælke GL28h 115 x 200 mm Rem 200 Der ilægges rustfri Y6 bøjler i de øverste 6 fuger. Murværk 6 skifter under bjælke opmures i stenstyrke 20 MPa, og mørtel svarende til KC 35/65/ Detalje D7 Vederlag limtræ på murværk

76 BMF bjælkesko 45 x 197 mm fuldsømmet Bjælkelag iht. plan og ark. tegn. Limtræsbjælke 115 x 200 mm Stålsøjle RHS 60 x 60 x 5 mm Fodplade 115 x 200 x 15 mm 200 x 115 x 15 mm topplade m. påsvejst gevindstang M16 2 stk. M12, limet m. HILTI HIT HY 150 til fundament Detalje D8 samling limtræ over søjle

77 Bjælkelag iht. plan og ark. tegn. BMF bjælkesko 45 x 197 mm fuldsømmet 100 x 115 x 15 mm topplade m. påsvejst gevindstang M16 Stålsøjle RHS 60 x 60 x 5 mm Fodplade 115 x 200 x 15 mm 2 stk. M12, limet m. HILTI HIT HY 150 til fundament Detalje D9 Vederlag limtræ på stålsøjle

78 Trempelspær iht. spærfabrik Afstivning af gavl 45 x 195 mm regler pr. 600 mm BMF 90 vinkel m. ribbe på begge sider af spær, sømmet m kamsøm 40/40 pr. beslag Eksist. rem Det kontrolleres at rem er fastgjort til murværk svarende til universalskruer M8 pr. 0,4 m BMF 90 vinkel m. ribbe på begge sider af spær, sømmet m kamsøm 40/40 pr. beslag Detalje D10 Opstalt af gavlafstivning

Statiske beregninger for Barupvej 22, matr., 2730 Herlev

Statiske beregninger for Barupvej 22, matr., 2730 Herlev DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Barupvej 22, matr., 2730 Herlev Indhold Side Vindlast... 1 Egenlast... 5 Nyttelast... 6 Snelast... 6 Karakteristiske laster

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge Indhold Side Vindlast... 1 Egenlast... 5 Nyttelast... 6 Snelast... 6 Nedføring af karakteristiske

Læs mere

Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby

Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby Indhold Side Vindlast... 1 Egenlaster... 5 Tværstabilitet... 7 Eftervisning af loftskive... 9

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Willemoesgade 2 5610 Assens Mobil 22 13 06 44 E-mail tm@thorvaldmathiesen.dk STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Stefansgade 65 3 TV, 2200 København N Sag Nr.: 15.342 Dato: 17-11-2015 Rev.: 04-12-2015

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side: 1 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning A. Konstruktionsdokumentation Status: Projektnavn: Adresse: Bygherre: Projekt-nr.: Dokument-nr.: Udarbejdet af: Ali Bagherpour Underskrift Kontrolleret

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato Marts 2010 Dokument nr Revision nr 2 Udgivelsesdato 12032007 Udarbejdet TFI Kontrolleret KMJ Godkendt TFI ù 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Beregningsforudsætninger 4 21 Normer og litteratur 4 22

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.:

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.: A1 Projektgrundlag Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV Sag nr.: 16.11.209 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Martin Brændstrup Christine Meedom-Bæch Randers den 30.10.2017 Randers

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN Tekst og illustrationer: Tekst og illustrationer: Lars Zenke Hansen, Civilingeniør Ph.d., ALECTIA A/S 3 LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN I årets to første udgaver af Tegl beskrives luftkalkmørtlers mange gode udførelses-

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv J Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv Rev. 12-07-2016 Sags nr.: 16-0239 Byggepladsens adresse: Bianco Lunos Allé 8B st tv 1868 Frederiksberg

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner ILLUVIK/det gode hus til familie og venner 2 x modul med 2 2 værelseslejlighed = 4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2 værelseslejlighed 2 x modul med 3 værelseslejlighed =4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Møller & Rådgivende Ingeniører

Møller & Rådgivende Ingeniører Side 1 Statiske beregninger Tilbygning til 2 plans villa Byggeri: Tilbygning til 2 plans villa Engdalsvej 34 8220 Brabrand Arkitekt: Nørkær + Poulsen Arkitekter maa ApS Danmarksgade 33 9000 Aalborg Rekvirent:

Læs mere

A1 PROJEKTGRUNDLAG. Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup. Rev. A. Sag nr.: Ændringer rev. A:

A1 PROJEKTGRUNDLAG. Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup. Rev. A. Sag nr.: Ændringer rev. A: A1 PROJEKTGRUNDLAG Rev. A Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup Sag nr.: 17.06.134 Ændringer rev. A: - A1.6.2 Permanente laster: Tagkonstruktioner over ny spisesal og fitnessrum forberedes for last

Læs mere

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Kibæk Presenning Lyager 11, 6933 Kibæk Udgivelsesdato : Juli 2009 Projekt : 14.7414.07 Rev. : A Udarbejdet

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

REVISION BESKRIVELSE DATO UDFØRT AF

REVISION BESKRIVELSE DATO UDFØRT AF Forside - Tagdetaljer Tagdetalje KT.01 Tagdetalje KT.02 Tagdetalje KT.03 Tagdetalje KT.04 Tagdetalje KT.05 Tagdetalje KT.06 Tagdetalje KT.07 Tagdetalje KT.08 Tagdetalje KT.09 K(BHA).530 Tagsdetaljer Emne

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Trækonstruktioner B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130

Læs mere

Bygningsdelsjournal - PROJEKTFORSLAG

Bygningsdelsjournal - PROJEKTFORSLAG Bygningskonstruktøruddannelsen BPS/2 semester Bygningsdelsjournal - POJEKTFOSLAG E2013 A215 Tagkonstruktion A215.01 Kold tagkonstruktion med I-Bjælke Bygningsdel / emne / placering : Materialer og produkter:

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

Dokumentationsrapport trækonstruktioner

Dokumentationsrapport trækonstruktioner Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Dokumentationsrapport trækonstruktioner B4-2-F11-H111 27-05-2011 Titelblad Titel: Dokumentationsrapport trækonstruktioner Tema: Gruppe: Bygningen

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag DIN-Forsyning A1. Projektgrundlag B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard 18-04-2016 A1. Projektgrundlag Side 2 af 31 A1. Projektgrundlag Side 3 af 31 Titelblad Tema: Titel: Projektering

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet 07-01-2015 Etagebyggeri i porebeton - stabilitet Danmarksgade 28, 6700 Esbjerg Appendix- og bilagsmappe Dennis Friis Baun AALBORG UNIVERSITET ESBJERG OLAV KRISTENSEN APS DIPLOMPROJEKT 1 af 62 Etagebyggeri

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag Type Bredde øjde s=400 s=6 S=813 s=00 s=1220 200 200 5,1 4,4 3,9 3,6 3,3 220 220 5,5 4,8 4,2 3,9 3,6 240 240 5,9 5,1 4,6 4,2 3,9 250 250 6,1 5,3 4,7 4,4 4,0 300 300 7,1 6,2

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation Status: Hovedprojekt Projektnavn: Enghavecentret Adresse: Enghavevej 31 og Mathæusgade 50 Matr. nr. 1524 Udenbys Vestre Kvarter Bygherre: EF Enghavecentret v/ A98 Consulting

Læs mere

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring 0-0-03 := Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Proj. nr.: 80004 Dato: 5--0 Init.: CNIE / cnie@orbicon.dk Kontrol: LDAM Rev. dato: 5--0 Rev. init.: CNIE / LDAM Rev.:.0 Statisk

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Afd. 10 - Grønningen Slagelse Boligselskab Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Rådgiver: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj17, 4400 Kalundborg PROJEKT: Renovering Afd. 10 Grønningen Slagelse

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A.1 A.1 Normgrundlag... A.1 A.2 Styrkeparametre... A.2 A.2.1 Beton... A.2 A.2.2 Stål... A.

A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A.1 A.1 Normgrundlag... A.1 A.2 Styrkeparametre... A.2 A.2.1 Beton... A.2 A.2.2 Stål... A. Indholdsfortegnelse A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A. A. Normgrundlag... A. A. Styrkeparametre... A. A.. Beton... A. A.. Stål... A. B. SKITSEPROJEKTERING AF BÆRENDE SYSTEM...B. B. Udformning

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder:

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 1 Projekteringsgrundlag Statikjournal Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 2 - Statisk analyse Lodret last Rem Rem Sne Tag Spær Lægter + fast. undertag

Læs mere