Esbjerg Havn. For the Latest News - please visit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Havn. For the Latest News - please visit www.bws.dk"

Transkript

1 Nr. 85 Personaleblad - distribueres også til venner og forretningsforbindelser August 2007 Esbjerg Trafikhavn Esbjerg Havn Stærk udvikling som alsidigt transportcenter med mange services følges op med investeringer i flere nye kajanlæg til bl.a. Ro/Ro trafik og projektgods Danmarks havn mod vest udvikler sig så positivt, at positioneringen i den trafikale infrastruktur styrkes. Mange forbinder sikkert Esbjerg med eksport til UK, offshore og fiskeri. Men i dag er havnen en alsidig virksomhed med et bredt udbud af aktiviteter og services. De seneste års fremgang er betydelig. Mens havnen tidligere havde årlige godsmængder på ca. fire mio. tons, nærmer kurven sig fem mio. tons og det selv om fiskeriet er vigende. Fremgangen skyldes pæn vækst over en bred front, men ikke mindst at der er tiltrukket nye ruter og opnået stigende logistisk betydning i godstransportens europæiske netværk. Fortsættes side 2 For the Latest News - please visit

2 2 Fortsat fra forsiden F.v. Søren Clemmensen og Ole Ingrisch Godstransporten står højt på agendaen for fremtidens trafikale infrastruktur, og vi er ikke i tvivl om, at søtransport er løsningen på mange problemer, som den overophedede landtransport fører med sig: Der er i debatten om trafik, transport og miljø sikre tegn på, at der skal satses mere på søtransport. Det er en udfordring, hvor vi virkelig vil være i stand til at byde ind med de rigtige løsninger, udtaler salgs- og marketingschef for Esbjerg Havn, Søren Clemmensen. Esbjerg Havn er et moderne, velbeliggende transportcenter med et højt serviceniveau. Esbjerg Havn har siden 2003 fået 5 nye faste linieforbindelser til bl.a Island, Færøerne, Hamburg, Bremerhaven og Aberdeen, og vi er ikke i tvivl om, at flere vil komme til i de kommende år. Godstyperne har ændret sig meget de sidste 10 år. I godt samarbejde med Esbjerg Havn har vi gjort meget for at tiltrække nye kunder og godsarter. Nye investeringer Blue Waters rolle på Esbjerg Havn Igennem de seneste par år har vi investeret et trecifret millionbeløb i ny infra- & suprastruktur, bl.a 2 nye havnemobilkraner, hvor den ene er Skandinaviens pt. største med en løftekapacitet på 150 tons i 22 meter udlæg. I den nye Sydhavn har vi netop indviet Atlantkaj. Atlantkaj er 250 meter og har m2 kajareal, hvilket gør kajen ideel til Ro/Ro og projektgods. Ultimo 2008 forventer vi at være færdige med at forbinde Australienkaj og Tauruskaj, et nyt kajstykke på 350 m til bl.a. projektgods (vindmøller) og reperation af borerigge. Sammen med Esbjerg Kommune arbejder vi på et oplæg til en ny vejindføring til havnen, som vil betyde, at motorvejen kommer til at begynde/slutte på havnen. Dette vil betyde, at den havnerelaterede trafik og bytrafikken vil blive separeret til stor fordel for alle parter, fortæller havnedirektør Ole Ingrisch. Besøg Esbjerg Havns hjemmeside på F.v. Per Jensen og Søren Stougaard Blue Water er i dag en af de største operatører på Esbjerg Havn. Vi har foretaget meget store investeringer i pakhuse, terminaler, kostbart udstyr til håndtering af gods - og ikke mindst erfaren og alsidigt personale. Vi ekspederer idag alle former for skibstyper og godsarter: Ro/Ro, trailere, containere, sværgods, vindmøller, olie, gas, foderstoffer, fødevarer, kartofler, grus etc, udtaler Kurt Skov. Trafikhavnen Blue Waters hovedsæde er placeret på Esbjerg Trafikhavn, og her Den nye Atlantkaj i Sydhavnen med Blue Waters Ro/Ro-terminal Trafikhavnen er vi rimeligt dominerende, idet vi råder over hovedparten af pakhusene - nemlig 10 pakhuse dækkende m2 - og ca m2 åben plads. I Trafikhavnen tilbyder vi basefaciliteter (kontor, lager) samt godshåndtering til olieselskaber og underleverandører indenfor olie- og gassektoren - og til vore kunder indenfor vindmølleindustrien. De m2 åbent areal i Trafikhavnen bruges til oplagring af vindmøller, olierelateret gods samt pipeyard - areal til rør til oliefelterne i Nordsøen. Vi arrangerer stevedoring - d.v.s. losning og lastning af skibe med containere, projektgods bl.a. vind-

3 3 møller - og desuden skibe, der er relateret til oliebranchen, nemlig forsynings-, undersøgelse- og tankskibe, fortæller terminalchef Per Jensen Sydhavnen Esbjerg Havns fremtidige udvikling vil hovedsageligt foregå i Sydhavnen, hvor man netop har færdiggjort den nye 250 m lange Atlantkaj med m2 kajareal og rampe til Ro/Ro og projektgods. Desuden forventer Esbjerg Havn at være færdig med en ny 350 m kaj i samme område i slutningen af Blue Water er allerede meget aktiv i Sydhavnen og har sikret sig m2 areal i nærheden af den nye Atlantkaj, hvor vi som en del af Blue Water Terminals har indrettet vores egen Esbjerg Ro/Ro Terminal. Her håndterer vi Ro/ Ro skibe / færger og projektskibe, fortsætter Per Jensen. Maritimt personale - ISO og HSEQ Planlægning, teknisk beregning, stuvning, og skibsekspeditioner kræver stor ekspertise - og der stilles i dag store krav til sikkerhed, kvalitet og miljø. Da vi ønsker at være blandt de bedste, råder vi over et meget alsidigt og professionelt team med stor transportekspertise og erfaring - sammensat af navigatører, ingeniører, skibsmæglere, skibsbefragtere, projekt- og offshorespeditører, der ikke kun arbejder i Esbjerg - men globalt. Vi er godt klædt på til den fremtidige udvikling, slutter skibsmægler Søren Stougaard. Oliefund Det norske olieselskab Altinex Oil, det tidligere Denerco Oil, startede i slutningen af marts en boring i den danske sektor i Nordsøen, og efter ca 2 måneders operation kunne man kostatere, at boringen havde været en succes, idet man havde konstateret olieforekomster. Blue Water har en basekontrakt med Altinex og sørgede for med base fra Esbjerg at koordinere forsyninger og personale med skib og helikopter til boreriggen, og vi afventer nu spændt, hvad der videre skal foregå. Jack-up riggen Noble George Sauvageau under arbejdet for Altinex, mens Dancopter er på vej med mandskab, og et af Esvagts skibe er i position som vagtskib.

4 4 30 nye trailere til Smyril Blue Water På grund af det tætte samarbejde med fragtselskabet Smyril Blue Water var den ny ledelse en tur i Esbjerg. Forrest f.v. Bent Rasmussen / Smyril Blue Water, Kurt Skov, Andras Roin / Smyril Line og bagest f.v. Runi Poulsen / Smyril Line, Allan Junge / Blue Water Esbjerg, Hendrik Egholm / Smyril Line. Ny ledelse hos Smyril Line Den tidligere bestyrelsesformand for det færøske rederi Smyril Line, Andras Roin, er blevet udnævnt til adm. direktør for rederiet. Desuden er Runi Poulsen udnævnt til økonomidirektør og Hendrik Egholm som marketingsdirektør (Hendrik er siden blevet headhuntet som M/s Hoburgen. Smyril Blue Water har indchartret et ekstra skib for at klare efterspørgslen af fragtkapacitet over de 3 travle sommermåneder juni, juli og august, hvor der er ekstra run på passagertrafikken til øerne i Nordatlanten. M/S Hoburgen er et Ro/Ro skib med plads til 82 trailere og 50 biler. Skibet sejler en ugentlig tur adm. direktør for Shell Færøerne). Smyril Line råder over det moderne passager- og Ro/Ro skib Norröna til sejlads mellem Danmark, Norge, Færøerne og Island - og kan sejle med 1500 passagerer og 120 trailere. Ektra skib på linien til Færøerne og Island mellem Hanstholm og Torshavn som et supplement til Smyril Lines færge M/F Norrøna. På grund af den stigende mængde, både nord- og sydgående, vurderer vi for øjeblikket, om der er basis for at fastholde to skibe på ruten hele året rundt, siger Bent Rasmussen fra Smyril Blue Water. Smyril Blue Water har forrygende travlt på trafikken mellem Færøerne, Island og Danmark. For at imødekomme det stigende krav fra kunderne om fleksibelt materiel i forbindelse med læsning og aflæsning, har Smyril Blue Water investeret i yderligere 30 trailere til puljen. Alle de nye trailere er gardintrailere med skydetag, hvilket gør det muligt at læsse trailerne både fra Smyril Blue Water har i den supermoderne Ro/Pax færge Norröna et unikt transportapparat, når det drejer sig om at transportere rullende materiel/maskiner fra kontinentet til Færøerne og Island. Maskinerne køres ved egen drift ombord, således løft med kran undgåes, og selve søtransporten foregår under dæk. Dette nedsætter naturligvis antallet af skader på de store og dyre maskiner til et minimum. Smyril Blue Water har bl.a. transporteret et større antal maskiner til Island i forbindelse med opstarten af én af verdens største aluminiumsfabrikker, Alcoa Fjardaal i Reydarfjordur i Østisland, fortæller Sigfinnur Mikaelsson / leder af Smyril Blue Water i Seydisfjordur. bagenden, fra siden og med kran fra oven. Mange kunder ønsker transport af store, lange og tunge kolli, hvilket er svært at læsse i containere eller trailere med faste vægge, så med denne investering sikrer vi os, at kunderne får de mest optimale forhold, både ved læsning hos producenten og ved aflæsning hos modtager, fortæller Anders Stenumgaard fra kontoret i Hanstholm. Transport af tungt materiel til Island Derudover er der transporteret et større antal gravemaskiner til brug ved færdiggørelsen af den store dæmning ved Karahnjukar. Maskinerne kommer fra hele Europa og afskibes enten ud af Amsterdam/NL, Hanstholm/DK eller Bergen/N. Henvendelse kan rettes til: Anders Stenumgaard tel: Sigfinnur Mikaelsson tel: John Frandsen tel:

5 Nyt fra udstillingsafdelingen siden sidst Vi har i udstillingsafdelingen haft et utroligt spændende og travlt forår. Udover mange mindre ud- Norshipping, Oslo Dansk Eksportforening arrangerede i år fællesstand på den førende marinemesse i Oslo - Norshipping. Fællesstanden var på ca. 900 m2, og igen i år blev de mange danske udstillere bespist af Blue Waters dygtige kantinepersonale, som efterhånden er blevet fast inventar på marinemesserne i hhv. Hamburg og Oslo. Der var 58 danske firmaer på den stillinger rundt om i hele verden har vi også haft nogle meget store messer - her kan nævnes: danske fællesstand, som havde rigtigt mange besøgende. Alle ser frem til de kommende marinemesser i Korea og Kina til efteråret, hvor Dansk Eksportforening også arrangerer dansk fællesstand - Korea 234 m2 og Shanghai 800 m2. Claus Bæk besøgte messen i Oslo - og kunne bekræfte, at der var rigtigt mange besøgende - Klaus Bindesbøll og Lasse Reuss var til stede under nedpakning og returlæsning af de 8 biler. EWEC, Milano I samarbejde med Dansk Eksportforening arrangerede vi transport af den danske fællesstand til EWEC, Milano, som kørte sideløbende med IFFA, Frankfurt. Claus Bæk nåede at besøge messen og kunne berette om stor tilfredshed på den danske fællesstand, hvor Rikke Berg serverede dansk sild på rugbrød og en snaps - en stor succes! IELA møde Santiago, Chile IELA konferencen var i år henlagt til Santiago, Chile, hvor Blue Water var repræsenteret af Torben Stehmann /udstillingsafdelingen Blue Water Odense og Claus Bæk / udstillingsafdelingen Blue Water Esbjerg. 125 deltagere fra hele verden var samlet til 4 dages møder og indlæg. Vi mødte igen i år mange kendte ansigter - men også nye spændende mennesker. Claus Bæk fortæller, at han også var på besøg hos DECA Express, som er det chilenske medlem af IELA, et større chilensk firma med godt 300 ansatte og kontorer rundt i hele Chile. Deca har hjulpet os med et par messer i Chile og været til stor hjælp. Næste IELA konference vil finde sted til maj 2008 i Melbourne, Australien. 5 Under IELA conferncen benyttede Claus Bæk lejligheden til at besøge vor partner i Santiago - Deca Express. fra venstre Jorge Stein og Estanislao Sánchez G. ESE/SPE, Bruxelles Årligt tilbagevendende fiskerimesse i Bruxelles, som omfatter både en afdeling med fersk fisk og en afdeling med maskiner. Vi transporterede for 63 danske udstillere - og havde 22 biler afsted. Smyril Blue Water var til stede med en pæn stand på den danske fællesstand under Dansk Eksportforening og var repræsenteret med 11 personer - jævnt fordelt over hele messens forløb. Ud over disse var Lasse Reuss /udstillingsafdelingen Esbjerg til stede fra levering af de første køletrailere til sidste trailer forlod Bruxelles. Rouven Fischer / Blue Water Padborg var i Bruxelles for at hjælpe med returlæsning af trailerne. En stor succes - alle har udtrykt stor tilfredshed med vor indsats, og vi glæder os allerede til næste år. F.v. Carsten Kjær / Blue Water, Maria Van Urk, Michael Overgaard og Jørgen Beith / Fonfisk Hanstholm og Amdi O. Pedersen / Blue Water IFFA, Frankfurt Førende messe indenfor slagterimaskiner. Kører hvert 4. år i Frankfurt, og vi havde i år den store fornøjelse at have 25 biler til/fra messen. Flere af bilerne kørte faktisk direkte fra ESE/ SPE, Bruxelles til Frankfurt. Claus Bæk besøgte messen, og Klaus Bindesbøll og Lars Kristiansen / alle udstillingsafdelingen Esbjerg var til stede ved returlæsningen af de mange biler. Et stort arbejde at få koordineret så mange biler på bare 2 dage, men i det store hele klappede alt. Udstillerne, som vi talte med, udtrykte stor tilfredshed med udstillingen - mange besøg og interessante kunder.

6 6 OTC Houston Igen i år deltog Blue Water med en stand på OTC (Offshore Technology Conference) i Houston. Standen som var en del af den danske fællesstand var godt besøgt og gav os en god mulighed for at mødes med eksisterende samt potentielle kunder. I et samarbejde mellem Blue Water Houston samt Blue Waters udstillingsafdeling i Esbjerg arrangerede vi transporten af den danske samt den norske fællesstand. Desuden havde vi opgaver for kunder, der havde stande udenfor fællesstandene. I alt var der 2400 udstillere fra 30 lande samt besøgende. Blue Water var i år repræsenteret af Jacqueline Johnston / Blue Water Aberdeen, Jesper Sørensen / Blue Water Houston samt Thomas Bek / Blue Water Esbjerg. Blue Waters team bestående af Jacqeline Johnston / Blue Water Aberdeen, Jesper Sørensen/Blue Water Houston og Thomas Bek / Blue Water Esbjerg. Den danske fællesstand. Vores gode kunde Debbie Gabriel / Expro på besøg på Blue Water standen. FLYTNING Fra er Blue Water i Kina flyttet i nye lokaler: BLUE WATER CHINA Room 14 C Hua Pu Da Sha No. 68 Hongkong Mid-Road Qingdao Kina tel fax Vores agent på luftfragt i Frankrig er flyttet: OCEANAIR FREIGHT 9, rue du Noyer ZA du Moulin, BP Roissy CDG Cedex Frankrig tel. +33 (0) fax. +33 (0) De danske udstillere. NAFF, Færøerne 2007 Blue Water havde igen i år fornøjelsen af at transportere godset til Dansk Eksportforenings fællesstand på 2007-udgaven af North Atlantic Fish Fair i Torshavn. I samarbejde med Blue Water arrangerede Smyril Blue Water, at alt gods blev fortoldet og kom på plads på messen og igen pakket ned og returneret, da messen var overstået. Smyril Blue Water havde selv en større stand på Dansk Eksportforenings fællesstand, hvorfra Paul Kragesteen / Smyril Blue Water Torshavn kunne fortælle om stor aktivitet. Som noget nyt blev der i år uddelt færøske specialiteter på standen - bl.a. skærpekød, tørret fisk og hvalspæk, hvilket trak mange besøgende til standen. Det er altid en fornøjelse at deltage på NAFF, da vi møder mange både nye og gamle kunder og venner af huset. Carsten Kjær, Paul Kragesteen, Anders Stenumgaard, Frimund Hansen og Jonfinn Simonsen Hans Marius I Byrgi, Hedin Joensen, Johannus M. Olsen og Ivan Fossabrugv Oli Hammer, Kurt Skov og Poul Mohr Forsendelse af flysimulator fra USA til Norge Blue Water Houston har for anden gang været involveret i forsendelse af en flysimulator for Continental, der havde doneret den til Flylinjen i Lillestrøm i Norge, fortæller Jesper Sørensen / Blue Water Houston. Opgaven omfattede midlertidig afmontering af glasfacade, bygning af midlertidig vandtæt træfacade, pakning af simulator og medfølgende dele - computer, manualer, generatorer, hydraulikpumpe og andre reservedele. En forsendelse, der fyldte 6 x 40 HC (hign cube) containere, mens selve MC-80 simulatoren blev sendt som break-bulk på grund af størrelsen. Kranfirmaet Mammoet i gang med at løfte MD-80 simulatoren af sine støtteben. Derefter bliver den via en sliske skubbet ud på en lastbil.

7 Blue Water Sverige I Gøteborg har Blue Water nu fundet fodfæste i lokalerne på Skandiahamnen, hvor Björn Jensen står i spidsen for aktiviterne og nu har to medarbejdere til at hjælpe sig - Janne Ekholm og Cecilia Leinen (se under personale). I første omgang har kerneaktiviteten været biltrafik mellem Sverige/Danmark og Sverige/UK og vice versa i samarbejde med vore egne kontorer i Danmark og UK, så de første travle måneder er gået med salg og afvikling af disse trafikker. Derudover har vi haft den første rundtursbil til Litauen i samarbejde med Blue Water Vilnius. Efter sommerferien er vore svenske kolleger parate til at klare alle transportopgaver for de svenske kunder, men kan også hjælpe vore egne kontorer rundt omkring i verden, når de har transportopgaver til/fra Sverige. Fra 1.8. er vi klar til at tilbyde søfragt til/fra Sverige, mens luftfragt vil blive i samarbejde med Sky Transport. Aktiviterne udvides til også at omfatte biltrafik til og fra Tjekkiet i samarbejde med Bohemia Cargo og biltrafik til Tyskland med hele læs i samarbejde med TWK i Erkrath (i Ruhrdistriktet) og TTM i Lübeck. Fra vore dejligt lyse lokaler i Gøteborg ses f.v. stående Björn Jensen, siddende Janne Ekholm og Poul Aarre /Blue Water Århus, der er trafikchef for Skandinavien. Fra vore dejligt lyse lokaler i Gøteborg ses f.v. stående Björn Jensen, siddende Janne Ekholm og Poul Aarre /Blue Water Århus, der er trafikchef for Skandinavien. Til landskamp i Parken, København 2.6. benyttede Blue Water Århus lejligheden til et lille dansk/svensk arrangement med nogle af deres svenske kunder til landskampen mellem Danmark og Sverige i København. Gruppen havde en fantastisk dag, og både de svenske og danske deltagere var ovenud tilfredse med resultatet 3-3, men så ændrede tingene sig i 89. minut, da dommeren afbrød kampen. For de ikke-fodboldinteresserede kan vi fortælle, at en fanatisk (måske snarere beruset) dansk fan løb ind på banen for at fortælle dommeren sin mening om udvisning af Christian Poulsen efter en ordentlig mavespuster til én af de svenske spillere. Trods denne kedelige episode gik det ikke ud over den gode stemning. Følgende deltog i arrangemen- tet: Ingemar Abrahamsson/Volvo, Lars Bertil Karlsson / Sapa, Sverige, Carsten Busk og Jens Nielsen / Sapa, Danmark, Karsten Beierholm /Vest-Wood, Niels Hansen /Akzo Nobelsalt, Jørgen Stærkær / Niels Ulrich Pedersen og fra Blue Water deltog Thomas P. Jensen, Simon Appel, Søren B. Jensen og Poul Aarre, mens Björn Jensen / Gøteborg repræsenterede vores svenske afdeling. Feststemning under kampen havde Blue Water København besøg af Posten AB for at diskutere det fremtidige samarbejde på Sverige. F.v. Charlotte K. Jensen / Blue Water Århus, Kim La Cour / Blue Water Esbjerg, Jimmy Nielsen / Blue Water København, Lisbeth Thomsen / Blue Water Århus, Lars Gøren Nipe / Posten, Claus Gutfeld / Blue Water København, Bjørn Dahlqvist / Posten, Poul Aarre / Blue Water Århus, Niclas Lindvall / Posten, Ole H Andersen / BlueWater Århus og Michael Cronberg / Posten. Salgskampagne i Frankrig Glenn Ludvigsen / sælger for Blue Water Esbjerg har været på en 3- dages salgskampagne i Frankrig hos vores agent Mory i Mitry. Som en del af salgskampagnen var der arrangeret åbent hus, hvor også Morys tyske agent og Mory Belgien deltog. I løbet af dagen var der omkring 50 besøg af eksisterende og potentielle kunder. Kunderne fik lidt godt til hals og gane og facts om Mory i deres showroom samt selvfølgelig mulighed for at møde deres samarbejdspartnere i Belgien, Tyskland og Danmark. Bagefter havde de Kraftig udvikling i Benelux-trafikken Blue Waters strategi om at være best in town ser ud til at virke. Kundeunderlaget er nu så stort, at vi kan tilbyde daglige, direkte afgange til og fra både Holland og Belgien. Med alle 11 danske Blue Water-kontorer og -godsterminaler koblet op på et fintmasket trafiksystem med integreret dataudveksling har vi kontrol over godset hele vejen igennem. 7 mulighed for at komme rundt og se Morys imponerende transport / logistik set-up - med mere end 400 ramper og et transportanlæg, som kan sortere pakker i timen. Således er de én af de største franske indenrigsdistributører, som bl.a. transporterer pakker for det franske postvæsen og leverer pakker til samtlige apoteker i Paris. Glenn fortæller, at det var en god mulighed for at lære Morys salgsteam at kende og få nogle salgsleads med hjem, der efterfølgende skal følges op. F.v. ses sælger Sabine Valepyn/Mory, Glenn Ludvigsen og international direktør Wim de Klerk / Mory. Vi kører med såkaldte gardintrailere (sidelæsning) og en del af trailerne er forsynet med satellitsystemer. Nogle er også udstyret med hydraulisk løftebagsmæk og el-løftevogn, der gør det muligt for chaufførerne selv at medvirke til håndtering af større kolli, hvor dette er nødvendigt. Ring til din sædvanlige Blue Water-mand m/k og hør nærmere.

8 8 På besøg i Newfoundland og Labrador Søren Svennum / Blue Water Aalborg og Jeanette Kjeldgaard / Blue Water Nuuk har i maj måned været en tur i Newfoundland og Labrador, Canada. Jeanette fortæller, at de havde en rigtig god tur med mange gode møder - hovedsageligt med de trawlerrederier, de dagligt samarbejder med, når trawlerne lander deres fangst i Grønland. Her yder Blue Water service til trawlerne, så de kan opnå den optimale løsning med hensyn til klarering, losseassistance, dokumenter og videretransport af hovedsageligt hellefisk og rejer ud i verden. Vore canadiske kunder kan spare en masse sejltid ved at losse i Grønland, når de fisker i deres nordlige kvoteområde. Blue Water Greenland og Blue Water Aalborg har i mange år arbejdet tæt sammen om at finde den optimale løsning til disse kunder. Der er stor forskel på trawlernes størrelse, så deres behov er også vidt forskellige. Èn ting, som er ens på alle skibe, og som vi også mødte i Newfoundland, er den store gæstfrihed. En anden ting der blev klaret på turen, var forhandlinger med de canadiske myndigheder/dfo. Hidtil har det været nødvendigt for de canadiske trawlerrederier at sende en person fra DFO til Grønland for at foretage tallykontrol (dockside monitoring). Tunge omkostninger for de mindre canadiske fartøjer, der let kunne være en økonomisk hindring for at losse i Grønland. Blue Water kan nu som Lloyds agent tilbyde at foretage denne tallykontrol. Møde med Nataaqnaq Fisheries Inc., f.v. Jeanette Kjeldgaard/ Blue Water Greenland, Keith Coady, Thorsteinn Sverrisson, Finnur Hardarsson og Søren Svennum/ Blue Water Aalborg. Møde med Davis Strait Management, f.v. Lance F. Dawe og Michele Stanley, Jeanette, Jason Dunphy og Søren. Møde med St. Anthony Cold Storage Ltd., Jim Gibbons og Søren foran det nye frysehus. Møde med Barry Group. F.v. David Middleton og Leo Blanchard fra Barry Group Inc. Møde med Newfound Resources Limited, f.v. Jeanette, Jeff Simms og Søren. Møde med Natannavak Fisheries Inc., f.v. Jeanette, Ray Croft og Ellen Ford. Møde med AMP Fisheries Ltd., f.v. Søren, Paula & Rex Simmonds, Jeanette Møde med Labrador Fishermen s Union Shrimp Company Limitied, f.v. Kenneth C. Fowler og Gilbert W. Linstead. Møde med Ocean Choice, Rick Ellis og Jeanette. Møde med Harbour Grace Cold Storage, Søren og Corey Hefferan. Møde med Harbour International Limited, f.v. R. David Moores og Erroll Peddle, Søren. Møde med Daley Seafoods Ltd., f.v. Jeanette og Sheilagh M. Corbett. You can find lots of useful information at

9 9 Caspian Oil & Gas, 2007 Den 14. udgave af Caspian OIl & Gas fandt sted i Baku, Azerbaijan i juni måned. Som de foregående år havde Blue Water sin egen stand på udstillingen, som var godt besøgt. Landene omkring det kaspiske Hav er et meget vigtigt område for vores olie- og energidivision. Ud over de lokale opgaver i Azerbaijan er vi involveret i mange større projekter i regionen og har i dag adskillige regelmæssige trafikker fra hele verden til Baku - incl. en ugentlig stykgodsservice fra Vesteuropa. I år var standen bemandet af folk fra Baku - Oksana Jidkova og Fina Garber og desuden af Thomas Bek /Blue Water Esbjerg. Kurt Skov og Jason Goh / Blue Water Singapore blev desværre forhindret i at deltage! Thomas Bek / Blue Water Esbjerg og Sven V. Andersen/NKT, Denmark. Blue Water Teamet...hvor er Kurt og Jason? Vore naboer på udstillingen - Hydratight. SOCAR standen. Krydstogtanløb i Lorient Blue Water i Frankrig blev udnævnt som underagent for Agena Tramp, da Saga Shippings krydstogtskib m/s Spirit of Adventure anløb Lorient 8.7. Skibet havde 213 passagerer og et mandskab på 217 til at tage sig af skib og passagerer, der var steget ombord i Barcelona. Turen gik fra Spanien til Portugal, Frankrig, Ka- naløerne og sluttede i Harwich i England efter 13 anløb. Da det var skibets første anløb i Lorient, var der officiel velkomst med overrækkelse af en gave med Lorients byvåben af repræsentanter fra Handelstandsforeningen og andre af byens honoratiores, der ville promovere områdets turistmuligheder. Blue Water i Frankrig var så heldige at blive inviteret med til dåb af MSC France, da deres nye krydstogtskib MSC Orchestra blev døbt 3.5. Magali Neveu og Eliane Plouzane / Blue Water Brest tilbragte nogle hyggelige timer ombord. Skibet er bygget på værftet i St. Nazaire og kan medbringe mere end 2500 gæster og 987 besætningsmedlemmer. M/s Spirit of Adventure ved kaj i Lorient. Blue Water Dubai øger antallet af lastbiler Grundet en øget efterspørgsel, både internt og eksternt, har Blue Water Dubai investeret i yderligere materiel i form af 2 trækkere og flere trailere. Det betyder, at vi nu kan tilbyde vore kunder en forbedret service og transporter af containere og stykgods. Vore lastbiler opererer både i UAE samt til Oman, Saudi og Doha, fortæller Claus Laursen /Blue Water Dubai.

10 Den 14. maj 2007 var første arbejdsdag i Odense kontorets nye flotte faciliteter i Tietgenbyen. Vore 60 medarbejdere boltrer sig nu i den 6700 m2 store bygning, med luftfragt, søfragt, bil- og banetransport samt kombinerede transportformer worldwide. Lagerhotel, toldopgaver, udstillingsservice og projektopgaver m.v. håndteres også hos din lokale speditør. Claudia Vitalis Speditør luftfragt Arbejdsglæde kan høres i telefonen - Hos Blue Water føler jeg, at jeg indgår i et team og jeg er meget glad for at være her, fordi stemningen i huset er fantastisk. Den særlige Blue Water-ånd er ikke bare en floskel den eksisterer. Vi har fået et fint nyt hus, og arbejdsglæden er intakt. Det kan uden tvivl høres i telefonen, når vi taler med kunderne. - Vi tilbyder alle mulige former for luftfragt. Det gælder både kurér, import, eksport osv. Ingen opgaver er for store eller for små. Kristian Kragh Disponent Tyskland/Benelux Man skal jo helst fløjte begge veje - Vores daglige opgave er at holde gang i vore lastbiler og sikre optimal udlastning både ud og hjem. - Satellitudstyr i alle biler giver os et godt overblik over bilernes position, og vi kan dermed holde kunderne informeret om forventede leveringstidspunkter, så de kan planlægge produktion m.v. - I Blue Water er der frihed under ansvar og fuld tillid til det, vi laver. Det betyder meget, for man skal jo helst fløjte begge veje, både til og fra arbejde. Jacob Hornegaard Teamleder luftfragt Frihed under ansvar - Jeg har været her i 7 år og har en superspændende hverdag med interessante opgaver. Udover det daglige arbejde i afdelingen fungerer jeg også som firmaets sikkerhedsrepræsentant overfor Statens Luftfartsvæsen. Jeg har i den sammenhæng ansvaret for implementeringen af nye regler på sikkerhedsområdet i alle firmaets luftfragtafdelinger. - Lokalt arbejder vi blandt andet med forsendelse af reservedele til skibe, og vi sender også personlig post ud til skibenes besætninger overalt i verden. - Grønland, Færøerne og Island er også et stort marked for os, men vi beskæftiger os generelt med luftfragt og kurer til/fra det meste af verden. - Vi har frihed under ansvar og gode personlige udviklingsmuligheder. Søren Nielsen Kontorchef Personalet er vores vigtigste ressource - Vi har i den daglige ledelse af filialen stor fokus på arbejdspladsen og personalet, da det er vores vigtigste ressource. Vi er i en servicebranche, hvor det er medarbejderne, der gør forskellen. Derfor gør vi meget for at skabe de rigtige rammer med vægt på begreber som fleksible ansættelsesforhold, frokostordning, frugtordning m.v. - Vi plejer korpsånden og den gode stemning, og det er af afgørende betydning i vore bestræbelser på at fastholde stabile og glade medarbejdere. - Blue Water s strategi om at være Best in Town tages meget bogstaveligt. Det handler om lokal tilstedeværelse og om at være bedre end vore konkurrenter. - I forhold til kunderne har vi i dag mere en rolle som sparringspartner end blot som leverandør, når opgaverne skal løses. - Denne rolle medfører ofte, at vore kunder efterspørger langvarige aftaler, hvor der aftales faste rammer nogle år frem i tiden. Der opbygges en gensidig tillid, og det giver ro og stabilitet både hos kunderne og hos os. Claus Andersen Teamleder Italien Bil og bane - Sammensætningen af de varer vi flytter til og fra Italien, er egentlig ikke så anderledes, end den andre flytter. Der, hvor vi skiller os ud er, at vi i eget regi laver transport på både landevej og bane. Vi har desuden etableret eget kontor i Milano, hvor der er både dansk og italiensk personale ansat. - Jeg er glad for vores nye arbejdsplads i Tietgenbyen, det er dejligt med nye flotte faciliteter og de rette forhold til håndtering af gods. Lene Durck Bødker Regnskabsassistent Kolleger er ikke bare kolleger - Jeg havde ikke siddet her i over

11 11 år, hvis jeg ikke kunne lide jobbet og arbejdspladsen! Kollegerne er ikke bare kolleger. Vi interesserer os for hinanden. - Og så er det jo en arbejdsplads, hvor der sker noget. Der er drive og udvikling. - I bogholderiet arbejder vi blandt andet med at stemme chaufførernes køresedler af, vi sørger for at få pengene ind fra debitorer, rapporterer til direktionen og meget andet. Så vi har en meget alsidig hverdag. Claus Bo Larsen Chef for toldforhold Hele tiden på forkant - I dag er toldsystemerne indrettet, så man hele tiden skal være på forkant med oplysninger til fortoldning og udførsel af varer. Det stiller store krav til de virksomheder, der handler internationalt og til os som rådgivere. Vores rådgivning omkring behandling af toldopgaver er ofte altafgørende for en vellykket, international handel. Kunden kan spare rigtigt mange penge og frustrationer, hvis der er styr på toldforholdene. - Blue Water bruger mange penge på uddannelse, IT, udvikling osv. på toldområdet, hvilket er absolut nødvendigt for at betjene kunderne optimalt omkring told. - Jeg synes, jeg har en arbejdsdag, hvor der er mange spændende udfordringer. Den største er at holde overordnet styr på firmaets samlede toldrelationer, herunder sikkerhedsstillelser, uddannelse m.v. Ronald Hansen Salgschef Et positivt hus - For mig er noget af det spændende ved mit job at prøve at finde frem til interessante kundeemner. - Vi åbner ofte et samarbejde med en enkelt ydelse, men oplever tit, at samarbejdet hurtigt udvides med flere aktiviteter. - Jeg synes, at det har været spændende at være med i udviklingen fra traditionel spedition til, at vi nu også har egne transportsystemer. Det åbner mange muligheder. - For mig at se er Blue Water en meget positiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har gode muligheder for at udvikle sig. Og det er et hus baseret på positiv tænkning, hvor der er meget langt imellem de dage, hvor man ikke har lyst til at tage på arbejde. Thomas Øksenhøj Sørensen Speditør søfragt Fra spændende læretid til spændende job - Jeg blev udlært hos Blue Water, Odense sidste år. I dag har jeg et spændende job, hvor kundekontakt og interessante opgaver kryd- rer hverdagen. - Oplæringen i elevperioden foregik i oversøafdelingen, kombineret med skolegang. - Jeg kan godt lide at være hos Blue Water og glæder mig til at tage på arbejde hver dag. Gode kolleger og et godt arbejdsmiljø betyder meget for mig. Søren Jørgensen Teamleder Skandinavien Det skandinaviske puslespil - Vi har biler kørende fra Odense til Norge, Sverige og Finland. De kører med al slags tørgods, for eksempel metalvarer, plastartikler og drivhuse. - Vores egen trafik fra Fyn til/fra Skandinavien startede vi op for 3 år siden, idet vi kunne se, at servicekravet fra kunderne på Fyn krævede et højere serviceniveau med knudepunkt på Fyn. - I Blue Water prioriteres arbejdsmiljøet højt, og det medvirker til, at vi har en meget stabil arbejdsstyrke. Torben Stehmann Teamleder nicher Kortere fra ide til handling - Blue Water er en kanongod arbejdsplads, hvor jeg har været i halvandet år, efter at have været mange år i et andet firma. Hos Blue Water er der meget kort fra ide til handling. Det er en dynamisk arbejdsplads, hvor der sker noget nyt hver dag. - Samtidig er vi i stand til at levere den service, som kunderne forventer, og det er den bedste måde at fastholde kunderne på. Soheil Abdollahi 2. års elev Flere nationaliteter -Som led i min uddannelse er jeg rundt i forskellige afdelinger. Efter halvandet år i Italiensafdelingen er jeg nu flyttet over i indenrigsafdelingen. - Blue Water er en international virksomhed, hvor der handles med kunder og forretningsforbindelser i hele verden. Det er derfor helt naturligt, at vi også taler mange forskellige sprog. Jeg er selv født i Iran og taler ud over de normale sprog som dansk, engelsk og tysk også persisk og kurdisk. Vi har også en italiensk pige ansat, og der tales desuden fransk, spansk og flere andre sprog i virksomheden. Vi har hele verden som arbejdsplads.

12 12 Singapore & Dubai I juni var Kurt Skov i Singapore og Dubai for at møde nogle af Blue Waters store kunder i områderne. Der blev også tid at tale med det lokale Blue Water personale - og desuden en aften med socialt sam- Spisning med Singapore teamet. vær med kollegerne. I Singapore således på en hyggelig restaurant - og i Dubai en spændende sejlads ombord på én af de gamle dhows (træbygget skib) på Creeken - floden, der deler Dubai i to dele. Tong Heong - adm. direktør for skibsværftet Keppel Fels flankeret af Jason Goh / kontorchef for Blue Water Singapore og Kurt Skov. Keppel Fels er verdens største skibsværft for bygning af olierigge. Ny agent i Indien havde vi den store glæde at underskrive samarbejdsaftalen med vores nye agent i Indien, FlyJac Logistics. A.V. Ravikumr Ravi, der er indenrigschef i FlyJac Logistics, kom til Danmark for at færdiggøre agentaftalen samt salgsstrategien. FlyJac og Blue Water er begge privatejede og med samme interesseflade. Sø- og luftfragt vil være vores kærneområde for samarbejdet, men FlyJac er meget interesseret i vores reefer forretninger, som også blev drøftet under vores møde. FlyJac Logistics Endvidere har vores projektafdeling deres store interesse, da de selv opererer for nogle af Indiens og verdens førende entreprenørfirmaer og gerne vil gøre brug af vores ekspertise. Det blev også til en tur rundt på Esbjerg Havn, hvor A.V. Ravikumr Ravi bl.a. kunne se håndteringen af vindmøller, som er blevet en vigtig importvare til Indien. I august vil salgsarbejdet på Indien blive skudt i gang, og vi glæder os meget til vores fremtidige samarbejde med FlyJac Logistics. Etableret i afdelinger i Indien 1250 ansatte Repræsenteret i 40 lande. IATA/FIATA certificeret 1500 tons luftfragt månedligt Repræsenteret i alle større indiske lufthavne og havne Arrangerer bl.a.dør-til-dør service Specialist i søfragt, køle/frys og projektgods Laster/losser 1400 x 20 containere månedligt Sejlads på Creeken med Dubai teamet. Vores sponsor i Dubai, Mohamed Al Falasi sammen med f.v. IT-chef Kim La Cour og regnskabschef Hanne Bärthel/ Blue Water Esbjerg, Jason Goh og Kurt Skov. Vore IT-og regnskabsfolk besøger ofte de udenlandske kontorer. På besøg hos Saipem i Sharjah, f.v., Claus Laursen/Blue Water Dubai, Hanne Bärthel/Blue Water Esbjerg, Logistikkoordinator Nazeer Sha/Saipem og Kurt Skov. F.v. Carl Hjort / Blue Water Århus, A.V.Ravikumr Ravi og Torben Stenshøj/Blue Water Billund. Morten Bruun-Albrecht / Blue Water København, der også deltog i møderne, var fotograf.

13 13 Sponsoraftale SMC-STØCKBO OPEN 2007 Blue Water København har indgået ny sponsoraftale med Greve Cycle Club for de næste 3 år. Blue Waters logo pryder nu bryst og ryg på mere end 80 cykelryttere, som eksponerer Blue Water i lokalområdet - specielt når de står med hænderne i vejret på præmiepodiet! Aftalen er indgået med den tidli- gere professionelle cykelrytter og 6-dages stjerne, Gert Frank. Gert bor i dag med familien i Greve og er PR-mand i GCC, hvor begge hans sønner cykler. I forbindelse med træningen 18.6 havde Blue Water inviteret GCC s ryttere til pitstop på vores adresse, hvor de flotte nye tøjer blev vist fint frem. Breinholtgård Golfbane og Varde golfbane lagde baner til Kaupting Tour i golf juni, Banerne var fantastiske! Blue Water havde et prosponsorat og deltog med 4 skarpe spillere, som via intern kvalifikationsmatch havde spillet sig på holdet. Spillerne: Torben Nyborg (spillede som pro), Jakob Thomsen hcp. 3,4, Lennart Voss hcp. 10,1, og Thomas Jensen hcp. 11,1. Strid vind og hårde lynhurtige greens drillede vort hold om fredagen på Breinholtgård, og vi var 15 point fra 1. pladsen i holdscoren og lå på en delt 25. plads efter 1. runde. I kraft af intern peptalk og god team spirit samt positive tilråb fra vores lokale Vardedreng, Kim Beier, fik vi løftet vort spil på Vardebanen om lørdagen og kom i hus med bedste score 116 points og fik totalt en delt 4. plads ud af 56 hold. Jakob Thomsen sluttede som turneringens bedste amatør ud af 168 spillere, og da Lennart Voss vandt samme titel i 2006, stiller det visse forventninger til næste års turnering. Henrik Dam Larsen / Blue Water København hilser på Gert Frank, der besøgte Blue Water sammen med en flok unge ryttere i deres nye flotte cykeldragter. Caledonian Challenge 2007 Blue Water Aberdeen var én af de mange sponsorer til Caledonian Challenge Men hvad bestod udfordringen så af? Deltagerne skulle starte og uanset vejret krydse Skotland på max 72 timer fra vest til øst via den Caledoniske Kanal i kajak - en tur på 90 kilometer. Lykkedes det ikke, skulle holdet selv betale de indsamlede sponsorpenge. Vi er glade på holdets vegne, da de klarede opgaven i fin stil, og var med til at samle et pænt beløb ind til et godt formål - det skotske handicapidrætsforbund. Blue Water holdet, f.v. Torben Nyborg, Lennart Voss, Thomas Jensen og Jakob Thomsen Personaleforeningen for Esbjerg, Herning, Billund og Padborg afholdt personaleudflugt 2.6, og vanen tro blev der festet til den lyse morgen. Blue Water Gokartmesterskaber Holdet klart til at tage udfordingnen op i smukt forårsvej på den caledoniske kanal. F.v. Fabrice Rolland / Blue Water Brest, Jean Claude Amice / Amice Soquet SA og Jacky Hamon / Casco. Golf Reflexion No deltog Fabrice Rolland og Mogens Nielsen / Blue Water Brest igen i Golf Reflexion No. 4, som afholdes hvert år af vores kunde, Jacky Hamon fra Casco. I år lykkedes det ikke Mogens at score en birdie, men som sædvanlig var det en hyggelig dag i godt selskab afholdt vi de første Blue Water mesterskaber i gokart. Disse blev afviklet på banen ved Vandel (på den gamle flyveplads), som er en udendørs bane på ca m. Der var dukket 39 veloplagte deltagere op - et rigtigt flot fremmøde. Efter nogle hårde heats med 13 mand i hver, blev det hele afgjort i en hård, men velkørt finale. Om det var de rigtige, som endte i finalen, er stadig tvivlsomt, da der var et par uautoriserede overhalinger i de indledende heats. Aftenens vinder og modtager af den store vandrepokal blev Lars Skov Christensen / Esbjerg, med Petter Jull /Esbjerg på anden pladsen og Ole Haahr / Billund som den tredje på skamlen. Top 3 i gokart dysten.

14 14 I slutningen af maj deltog Blue Water Rotterdam i en fodboldturnering indenfor firmasport. Holdet bestod af Gerben van Giesen, Danny Twigt, Ruud Langenberg og Serge Geehoed som fik assistance af et par familiemedlemmer og venner. I kampen om 7. eller 8. pladsen vandt holdet over Den Otter, Barendrecht. Er Blue Water-kontorerne gode arbejdspladser? Vi går til hverdag og tror, at medarbejderne på vores forskellige kontorer har nogle gode rammer for deres arbejdsliv. At de er glade for at møde om morgenen, at de fungerer socialt med kollegerne, og at de - når det bliver fyraften - kan se tilbage på en måske travl, men positiv arbejdsdag. Men om virkeligheden er sådan - det måtte vi lade komme an på en prøve...! ens omgivelser. - Og vi blev ikke Danmarksmestre!!! Ikke denne gang i al fald. Resultatet af medarbejdeundersøgelsen blev i april 2007 genstand for behandling i fire arbejdsgrupper, som var sammensat af medarbejdere og chefer fra alle kontorer. Ud af dette gruppearbejde kom der flere anbefalinger til indsats- /forbedringsområder, som blev præsenteret for en samlet koncern- Igen i år stillede Blue Water 2 hold til årets udgave af Danmarks største udendørs turnering i 5 a- side fodbold. Vi skulle prøve at forsvare den andenplads, som vi tilspillede os sidste år. Dette lykkedes dog ikke helt, da ingen af holdene opnåede den første plads i deres pulje, som gav adgang til slutspillet. Til gengæld bød det på en meget hyggelig og sportsrig dag for deltagerne, hvor det for en gangs skyld holdt tørvejr. Vi har dog allerede meldt vores ankomst til næste års udgave af Fanø-Cup, hvor vi regner med at revanchere årets resultat. I oktober 2006 besluttede ledelsen derfor at gennemføre en medarbejderundersøgelse i begyndelsen af Vi tager springet og tilmelder os Danmarks bedste arbejdsplads - et koncept, som styres af Great Place to Work Institute Danmark. Ikke i forventning om en topplacering, men for at finde en fælles målestok for medarbejdernes syn på virksomhed og ledelse, og deraf kunne opsætte forbedringsmål, samt at kunne benchmarke internt. Alle danske medarbejdere bliver opfordet til at deltage, og interessen er stor. Man bliver bedt om at tage stilling til emner som troværdighed, respekt, retfærdighed, stolthed og fællesskab set i relation til ens nærmeste leder og til direktion i begyndelsen af juni måned. Vi har flere ting at glæde os over. Det store flertal af medarbejderne føler stolthed ved at arbejde i Blue Water og synes godt om stemningen og sammenholdet på arbejdspladserne. Men der er også ting at arbejde med. Som f.eks. bedre samarbejde kontorerne imellem, mere disciplin/konsekvens, bedre kommunikation/information og mere tid/flere ressourcer til ledelse. Jo, vi er blevet klogere på os selv og vores firma. Og konkurrencen internt er sat i gang - om at blive den bedste Blue Water-arbejdsplads (uden brug af EPO eller andre præstationsfremmende midler!). Vor mangeårige samarbejdspartner, Codan Vareforsikring, var på besøg hos Blue Water i København i april. F.v. ses Dorrit Næsborg, Pia Rasmussen, Troels Krogsøe, Søren Staberg, Ib Simonsen, Holger Malmgren og Peter Lorenzen flankeret af Michael K. Pedersen og Stig Egelund / Blue Water, København.

15 15 Jubilæer 10 år Scott Western / Blue Water Aberdeen kan 4.8. fejre sine første 10 år i Blue Water. Scott er den eneste, der er tilbage, fra Blue Water startede op igen i Aberdeen i Scott arbejdede i starten in-house for BP, hvor han var involveret i Schiehallion projektet. Efter 2 år kom han til operationsafdelingen, hvor han bl.a. har oparbejdet et stort kendskab til projekttransporter. I dag er Scott leder af operationsafdelingen. Derhjemme styrer lille Lyle, som kom til i starten af året, sammen med sin mor, Lyne. Sportsmanden Scott spiller både five-a-side fodbold og har et pænt lavt golfhandicap. Christina Christensen / oversøafdelingen i Esbjerg kan fejre sit 10 års jubilæum. Christina startede i sin tid som piccoline, hvorefter hun blev ansat som elev - først i UK-afdelingen og siden i oversøog reeferafdelingen. Christina har også haft en periode på terminalkontoret og speditionsafdelingen, inden hun fandt sin faste plads i oversøafdelingen, hvor hun sender køle/frysecontainere samt stykgods rundt til hele verden. På hjemmefronten nusser pebermøen om hus, hund, Sara og pebersvenden Henrik, hvis der ikke lige skal være tid til håndbold eller badminton kan Tony Hayfield fejre sit 10 års jubilæum i Blue Water Ipswich. Tony blev ansat, mens vort kontor stadig lå i Colchester, så da boede han i cykelafstand. Ikke at det forhindrer ham i af og til at tage cyklen, selvom det indebærer en tur på 20 miles! Tony blev i sin tid ansat til at tage sig af trafikken til Moskva, arbejdede videre med FSU landene og tager sig nu også af luftfragt. Tony er leder af FSU afdelingen. Brian Jeppesen på terminalen i Esbjerg har års jubilæum. Brian har egentlig 12 års jubilæum, hvis vi tæller elevtiden fra med. Grunden til, at vi i sin tid valgte at genansætte Brian, ligger lidt svævende, fortæller hans gode kolleger. Om det nu var p.g.a. evner eller manglende inddrivelse af DKK 27,- i kortgæld fra elevtiden! Brian har sin primære arbejdsfunktioner i stykgodsafdelingen, hvor han er en kendt stemme i telefonen for mange Blue Water speditører rundt i Danmark. Brian er ikke bange for at give den en skalle og har mange gange måttet give basser p.gr. a. temmelig mange overtimer på lønsedlen. Vi ser frem til de næste 10 år med højt humør - i højt gear. I modsætning til sin kollega Tony, var Olga Abbott glad for flytningen fra Colchester til Ipswich, idet hun kom nærmere på arbejdspladsen, og hver morgen kan du sætte uret efter hende, når hun ankommer præcist kl En anden fordel er parkeringspladsen. Den er noget lettere at parkere på - og sparer Olga for en del skader på bilen! Olga har 10 års jubilæum og arbejder også i FSU afdelingen - med stygods til hele læs - hvor aktiviteten er vokset pænt de senere år. Kanan Zeynally / Blue Water Aberdeen ex Baku kan fejre sit 10 års jubilæum. Efter sin universitetsuddannelse arbejdede Kanan for Saipem med lagerlogistik. Kanan startede i sin tid hos Blue Water Shipping Caspian i transportafdelingen, hvor han hurtigt viste sine evner og derfor blev betroet vigtige opgaver in-house for kunder som BP Shakh Deniz og Schlumberger, ligesom han har været tilknyttet andre store projekter. Nu prøver Kanan lykken i Skotland sammen med sin kone Zemfira, hvor kollegerne allerede glæder sig over hans store erfaring og viden om det kaspiske område. Brian Sørensen / projektafdelingen i Esbjerg kan fejre sit 10 års jubilæum. Brian blev udlært hos Juhl & Ehrhorn og arbejdede i starten hos Blue Water med import fra Fjernøsten for et par store kunder - specielt med fokus på det told- og lagermæssige. Senere blev han tilknyttet mæglerafdelingen, efter han havde taget en afløsertjans på kontoret i Sisimiut / Grønland. De senere år har Brian været fuldt beskæftiget med at transportere vindmøller rundt i verden fra projektafdelingen. Privat er Brian øl-entusiast og har sammen med et par kolleger startet et lille bryggeri, der har stor succes med deres hjemmebryg, som vi bl.a. har prøvet til vores julefrokost. 20 år 1.9 kan Poul Aarre / Blue Water Århus fejre 20 års jubilæum hos Blue Water. Poul er i dag kontorchef for afdelingen i Århus samt chef for firmaets samlede aktiviteter i Skandinavien. Det var dog i sin tid England og Irland, der havde Pouls store interesse, da han for 20 år siden blev ansat til at udvikle firmaets UK aktiviteter. Jobbet har også bragt Poul med hele familien til England - nærmere betegnet Manchester - hvor Poul i en periode på 5 år var chef for vore afdelinger i UK. Dina Voss / regnskabsafdelingen, Esbjerg kan fejre sit 20 års jubilæum. Dina er uddannet i regnskabsafdelingen, der dengang var noget mindre end i dag, og har været rundt om alle funktioner. I dag sidder Dina i den internationale del af firmaet og er bl.a. ansvarlig for regnskabsfunktionerne i Brasilien og Singapore. Dina er en utrolig hjælpsom, arbejdsom, målrettet og organiseret pige, som hver dag tager cyklen - det røde lyn - (med cykelhjelm) på arbejde, om det så sner, hagler eller lyner. Dina er vild med sport, og er nok én af dem med det bedste kondital - i hvert fald i regnskabsafdelingen. Stormøde i Esbjerg afholdt vi stormøde - en form for trade fair - i Esbjerg for vore lokale speditionsafdelinger i Danmark og Blue Water folk, der repræsenterede de forskellige faste biltrafikker, der er fordelt på vore afdelinger rundt om i Danmark. Formålet med mødet var at orientere, effektivisere og forhåbentlig øge samarbejdet mellem speditionsafdelingerne rundt omkring på vore danske kontorer og de respektive trafikkontorer. Resultatet skulle gerne være ens procedurer og minimering af fejl - altsammen for at optimere servicen for vore kunder i den sidste ende. Blue Water oplever fortsat en tilgang af kunder, der kun ønsker én kontaktperson, som kan tage sig af alle kundens bookinger lokalt, om det så drejer sig om bil-, sø- eller luftfragt. Disse opgaverligger i vores speditionsafdelinger, der nu er klædt endnu bedre på til at håndtere de mangeartede opgaver mødtes den nye bestyrelse for Blue Water og Blue Water Fonden til det første konstituerende møde. F.v. ses Kurt Skov, Gyrithe Skov, borgmester Johnny Søtrup, advokat Nielse Kaalund, Anne Skov, Morten Petersen og Ole Frie.

16 16 Nyansættelser Aalborg Hanne Dølnov Pedersen, 32 år, er fra 1.5. ansat som assistent i administrationen / regnskabs afdelingen. Hanne er uddannet kontorassistent og kommer senest fra en stilling ved Post Danmark. 3 nye elever startede 1.8.: Billund Kasper Pedersen, 23 år, i afdelingen for søfragt Nordatlanten. Camilla Grøndahl Christensen, 20 år, i luftfragtafdelingen. Jannie Houkjær, 20 år, i speditionsafdelingen. Karin Buhl, 48 år, er fra 1.4. ansat som kontorassistent med administration og kurér som arbejdsområde. Karin kommer fra et job hos Leman, Taulov. Karin er uddannet hos Egtved Kommune og har ligeledes arbejdet hos Arla i mange år. Kasper Olesen, 25 år, startede som sælger. Kasper er udlært speditør hos TNT Freight Management og har de seneste år arbejdet som sælger for nødhjælpsafdelingen for firmaet i Billund. Kaspers base bliver kontoret i Billund, men i dagligdagen vil han arbejde tæt sammen med Blue Water afdelingene i både Herning og Kolding. Esbjerg Teddi Holm, 20 år, startede 1.8. som ny elev blev Britta Hansen, 51 år, ansat som assistent i regnskabsafdelingen. Hun arbejder med Esbjerg-afdelingens bogholderi. Britta kommer fra et job hos Dat Schaub og har tidligere arbejdet for Valtor Offshore. Vi kender allerede Britta fra foråret 2005, hvor hun var ansat hos os som vikar har vi fået endnu en ansat i vores kantine i Esbjerg. Det drejer sig om Mirjam Mortensen, 43 år, som skal hjælpe med at tilberede vores lækre frokost. På terminalen har vi ansat Stig Alminde, 39 år, som terminalarbejder fra Stig har tidligere arbejdet for Hjem Is. I O & E afdelingen har vi ansat Per Agergaard, år, fra Per skal arbejde med vores faste trafik til/fra Norge og har som sin første opgave været på besøg hos vores agent, Logitrans, Stavanger for at sætte sig ind i forholdene. Per kommer fra et job hos DFDS Transport/DSV, hvor han har arbejdet i mange år blev Flemming Kjær Pedersen, 19 år, ansat som IT supporter. Flemming har stået i lære hos EUC Vest. Dorthe Bjørnholdt, 40 år, er fra ansat som assistent i oversøafdelingen for at tage sig af administrative opgaver. Dorthe har tidligere arbejdet for Esbjerg Godstransport og Roland Munch/DSV startede Mette Sørensen, 19 år, som elev i regnskabsafdelingen. Lasse Gram, 23 år, startede 1.8. som ny elev i mæglerafdelingen. Simon Varming, 22 år, startede 1.8. som ny elev i oversøafdelingen Karina B. Pedersen, 20 år, startede 1.8. som ny elev i UK-afdelingen startede Malene Ehmsen, 33 år, som speditør i luftfragtafdelingen. Malene er udlært speditør fra IST Esbjerg og har senest arbejdet for Cargo Center, Billund Lufthavn, som vagthavende trafikassistent. Herning Kenth Halling Boutrup, 21 år, er ansat som elev fra 6.8., hvor han starter op i speditionsgruppen og ligeledes kommer til at arbejde med kurér og luftfragt. Kolding Georg Delliehausen, 38 år, er per 9.3. ansat som lagermedarbejder på vor eksportterminal. Georgs arbejde omfatter ansvaret for udlastning samt diverse koordinering på terminalen. Georg har flere års erfaring som eksportchauffør. Reiner Kuhr, 46 år, er fra ansat på vort logistiklager, hvor han hovedsageligt tager sig af vor kunde Umicores lageropgaver. Reiner har lang erfaring med lignende opgaver fra Tyskland, hvor han også er bosat. Christian Bebris, 43 år, er per ansat på vor terminal. Christian kommer, som både Georg og Reiner fra Tyskland, og er tilknyttet vort lager på såvel eksport- som logistiksiden. Jane Skov Jensen, 24 år, er fra 1.5. ansat som assistent i vor speditionsafdeling. Jane er uddannet shippingassistent hos Jacobsen Bakery Ltd. og kommer fra et job som cargo assistent i Billund Lufthavn. Lene Bruun Jørgensen, 23 år, er fra 1.8. ansat som speditørelev i afdelingen, der beskæftiger sig med Central-østeuropa. ger. Kelum Dam- Hansen, 20 år, er fra 1.8. ansat som lagerelev på vores terminal/logistikla-

17 17 Nyansættelser Lars Bønnelykke, 36 år, er per 1.9. ansat med henblik på at styrke vor indenrigsafdeling. Lars kommer således fra et job hos Blue Waters datterselskab Fragt Terminalen A/S, hvorfra han har et indgående kendskab til vore lokale kunder. København Christina Strandlod, 34 år, er fra 1.5. ansat som kontorassistent i lager- og logistikafdelingen, hvor hun vil få ansvar for kundeservice og administration. Christina har tidligere arbejdet som logistikkoordinator hos Dansk Retursystem og som trafikleder i Connex. Simon Jørgensen, 23 år, er fra 1.5. ansat i søfragtafdelingen med import Fjernøsten som arbejdsområde. Simon kommer fra East West Shipping, hvor han blev udlært ved årsskiftet startede Lars Nielsen, 40 år, som lagerassistent. Lars er ikke ukendt for os, idet han tidligere har kørt vores bybil blev Bendt Henrik Lemberg, 45 år, ansat som afdelingsleder for indenrigsafdelingen. Bendt er udlært hos Samson Transport, hvor han arbejdede i 15 år - bl.a. som trafikchef for Benelux, Tyskland og UK og senere som indenrigs- og logistikchef. Efterfølgende arbejdede han hos Combifragt i samme jobfunktion og har senest været med til at opbygge kurérviksomheden EU- Kurér. Nicolaj Brandt Tørsleff, 21 år, i søfragtafdelingen. 4 nye elever startede 1.8.: Kasper Rasmussen, 19 år, i Skandinavien importafdelingen Jonas Dittmer Skouborg, 18 år, i kontinentafdelingen. Maria Lund Jensen, 21 år, i luftfragtafdelingen Fra 6.8. er Anne Thormose, 31 år, ansat som assistent i Italiensafdelingen. Anne kommer fra en administrativ stilling i Nyborg Kommune. Fra 1.8. startede Carina Mark Ryming, 22 år, som speditørelev i oversøafdelingen. Padborg Jan Kristensen, 45 år, er fra 1.6. ansat som materiale- og vedligeholdelsesschef. I takt med vort stigende antal trailere har vi fundet det nødvendigt at ansætte en person med kendskab til reparation og vedligehold af vort materiel. Jan har tidligere været ansat hos TransAmerica og TTL, hvor han har haft ansvaret for deres aftaler. Århus 1.5. blev Lea Kristensen, 24 år, ansat som elev i i Norgesafdelingen. Lea mangler kun nogle få måneder af sin læretid, før hun kan kalde sig udlært speditør blev Mette Frier Vestergaard, 37 år, ansat som assistent i indenrigsafdelingen. Mette har erfaring fra lignende job hos Danske Fragtmænd blev Kirsten Pedersen, 41 år, ansat som speditørassistent i Sveriges afdelingen. Kirsten har senest arbejdet som servicekoordinator hos Scanvægt Nordic A/S. Jesper Ravn, 18 år, er fra 1.8. ansat som elev i luftfragtafdelingen. Heidi Nielsen, 35 år, er fra ansat som speditør Finland/speditionsafdelingen. Heidi har erfaring med spedition fra kundesiden gennem en del år og har senest arbejdet for Bech Hansen & Studsgaard. Susan Kaas Korabalut, 22 år, er fra 1.9. ansat som elev i Finlands afdelingen. Pernille Krause, 31 år, startede som debitorbogholder. Pernille er uddannet speditør hos Schenker og har desuden arbejdet hos Jumbo som speditør. Senest kommer Pernille fra et job som debitorbogholder hos Danske Fragtmænd startede Malene Jyrk, 23 år, i receptionen. Malene er udlært receptionist på Hotel Hvide Hus i Køge. Odense 1.8. startede Stinne Villadsen, 33 år, som assistent i Skandinaviensafdelingen. Stinne kommer fra et job hos DHL, Odense. Fra samme dato starter Carsten Verning, 42 år, i toldafdelingen. Carsten har mange års erfaring indenfor spedition, told og logistik - udlært hos N.P.Hansen og derefter hos S.E.S., ABB, Dæhnfeldt, A.Østergaard, Faber og senest Kerteminde Klarering blev Martin Poulsen, 36 år, ansat som disponent i Norges afdelingen. Martin har tidligere bl.a. arbejdet som chauffør på Norge, så han har et godt kendskab til geografien og mentaliteten startede Sarah Bækby Tornel, 22 år, som elev i Sverigesafdelingen. Aberdeen Lee-Ann Matheson, 24 år, er fra ansat i operationsafdelingen som assistent. Lee-Ann har tidligere arbejdet for Lifescan Scotland og Weatherford UK - begge steder i deres forsendelsesafdelinger. Aktau Alexey Radionov, 23 år, er ansat i fortoldningsafdelingen fra Alexey har tidligere været ansat i et lokalt fortoldningsfirma.

18 18 Nyansættelser Baku Kamran Habibov, 29 år, er blevet ansat fra 1.6. for at erstatte Kanan Zeynally. Kamran har 8 års erfaring fra transportbranchen og kommer fra et job som luftfragtchef hos Kuhne & Nagel Baku. Brest Clement Le Tallec, 25 år er fra ansat i oversøafdelingen. Clement startede i en praktikperiode allerede tilbage i februar, men er nu overgået til et fast job. I klareringsafdelingen har vi ansat André Le Garrec, 56 år, fra André har siden 1974 arbejdet på havnen i Brest hos Sté le Bras, Scac Jokelson og senest hos Agena. Dubai John George, 31 år, er ansat fra som regnskabsassistent. John har tidligere arbejdet med bogholderi hos PWC Logistics i Jebel Ali startede Neil Daniel, 37 år, i salgsafdelingen. Neil har tidligere arbejdet i 13 år for Dubai Duty Free. Gøteborg Cecilia Leinen, 51 år, er ansat fra 1.8. som speditør og skal hovedsageligt arbejde med søfragt. Cecilia har tidligere arbejdet for Greenship og Holship og kommer senest fra et job hos Volvo, Göteborg. Houston Tammy Negron, 49 år, er fra 8.5. ansat i operationsafdelingen, hvor hun skal arbejde med søfragt og hjælpe med import luftfragt. Tammy har været ansat hos Schenker i 27 år, hvor hun hovedsageligt har arbejdet med søfragt og jernbanetransport. Ilulissat Ipswich Miki Olsen, 21, år, er fra 1.5. ansat som lagermand. Samuel Banthorpe, 19 år, er fra ansat som elev i afdelingen for eksport Danmark blev Sean Barker, 42 år, ansat som transportchef for UK. Han har arbejdet 23 år indenfor branchen hos Ferryways, Hanbury Davies, Geest Nippress og P & O Ferrymasters. Los Angeles Lidya Lipkin, 60 år, blev hyret til at give en hånd med. Lidya har tidligere arbejdet for en fortoldningsagent i 8 år, hvor hun lavede importforsendelser. På det lille kontor i Los Angeles er hun involveret i såvel eksport som import og almindeligt kontorarbejde. Moskva Aleksej Chubarov, 27 år, blev 1.6. ansat som chauffør og afløser for Sascha (Alexander Sibatulin), der er gået på et velfortjent otium som 70 årig. Qingdao Carol Liu (med det klinesiske navn Liu Yi), 34 år, er ansat som kontorchef fra Carol har 14 års erfaring fra shippingbranchen.7 år hos UNO Corporation, et containerrederi der sejler med køl/frys mellem Kina og Japan, og de følgende 7 år hos CMA CGM som teamleder for EB / East- Bound afdelingen. Arne Iversen har fortsat det overordnede ansvar for vore Kina aktiviteter, men skal bruge en del tid på udvikling og udbygning af industrigodssegmentet i samarbejde med de øvrige Blue Water kontorer. Rotterdam 1.5. blev Bram de Visser, 45 år, ansat til at tage sig af olie- og energirelaterede opgaver samt biltrafik. Bram har arbejdet med biltrafik stykgods til UK, Irland, Schweiz og Tyrkiet i 16 år for Koring Freight Forwarders og et enkelt år som disponent hos P & O Ferrymasters med Benelux som arbejdsområde startede Allard den Hartog, 22 år, i køle/ frysafdelingen. Allard er netop færdig med sine transportstudier og var i praktik hos Blue Water Rotterdam, så vi har allerede set hinanden lidt an før ansættelsen. Singapore Joyce Lim, 31 år, blev ansat i speditionsafdelingen 7.5. Joyce har 9 års erfaring fra transportbranchen fra jobs hos Worldgate Express, Penanshin Shipping, Panalpina World Transport, J.Martens og Kuehne & Nagel. Joyce Lim har en bred viden om faget bl.a. fra sine 6 år hos Panalpina, hvor hun tog sig af mange forskellige fragtopgaver og kunder sluttede Heriany Bte Kasmuri, 32 år, sig til teamet i projekt / olie- & gasafdelingen. Heriany har ialt 10 års erfaring fra jobs i branchen og derfor en alsidig all-round viden. Hun har tidligere været ansat hos Tokyo Shinei Kaiun, SDV Southeast, A,Hartrodt og UTI Worldwide Inc. Ang Hock Tiong, 27 år, blev ansat 1.7. i logistikafdelingen som logistikchef. Ang har 4 års ledererfaring fra CWT Logistics blev Nuur Hafizah Binte Suhaimi, 20 år, ansat som elev i logistikafdelingen blev Sangeerta D/O Nelameham, 23 år, ansat i regnskabsafdelingen. Sangeeta har 3 års erfaring fra sit job hos CA Transportation, hvor hun også er udlært. Angie Wong, 48 år, er fra 1.8. ansat i personaleog regnskabsa f d e l i n g e n. Angie har 20 års erfaring fra tidligere jobs - så hun er en erfaren dame i regnskab og administationsopgaver - bl.a. fra ServTouch-Wywy (Singapore) Pte Ltd., Wywy Pte Ltd og Apcot Trading Pte Ltd. Fra 4.8. er Cynthia Goh Sze Lian, 30 år, ansat i logistikafdelingen. Cynthia kommer fra et job hos SDV Logistics. Cynthia har 4 års erfaring indenfor branchen.

19 19 Nyansættelser Sisimiut Tbilisi Jens Christian Eldevig, 39 år, blev tilbage i februar 2006 løst ansat på vort lager. Han er nu blevet ansat som fast lagerformand. Anguak Lennert, 30 år, er fra ansat som lagerarbejder. Levan Todua, 35 år, er ansat som assistent fra 1.5. Torshavn Susan Rasmussen, 23 år, er fra ansat i salgsafdelingen som disponent og sælger hos Smyril Blue Water. Susan er handelsuddannet og har været selvstændig. USA Jesper Damgaard, 38-årig dansker (og iøvrigt storebror til Henrik Damgaard / Blue Water Billund), som siden 1994 har boet og arbejdet i USA, er fra blevet ansat som overordnet områdechef for vore amerikanske kontorer - New York, Fort Lauderdale, Houston og Los Angeles. Jesper kommer fra et job som assisterende afdelingsleder hos DSV i Seattle med en bred baggrund indenfor søfragt, luftfragt, salg og administration. Jesper er bosiddende i Seattle, hvor vi ikke umiddelbart åbner kontor, men hvorfra han vil koordinere udviklingen af de enkelte kontorer i samarbejde med den lokale ledelse samt strømline vort amerikanske set-up bl.a. for bedre at kunne håndtere forespørgsler fra resten af Blue Water organisationen. Warszawa Jacek Magdziarek, 39 år, blev ansat som sælger. Jacek har senest arbejdet som sælger for P & O Ferrymasters, men har også salgserfaring fra jobs hos bl.a. Giraud International Pologne, Fedex Corp. og Raben Lodz. Branding af Esbjerg Omrokeringer Fra blev Bjarke Riber Nielsen udstationeret i Singapore efter 4 1/2 års uddannelse i bl.a. mæglerafdelingen i Esbjerg. Kanan Zeynally / Blue Water Baku, er fra blevet udstationeret hos Blue Water Aberdeen. Kanan har tidligere arbejdet en kortere periode i Skotland, men har denne gang sin familie med, så vi forventer, det bliver for en periode på mindst 2 år. Dennis Sørensen, som en periode har været ansat i speditionsafdelingen i Esbjerg, returnerer omkring starten af september til Blue Water Transport i Padborg. Tina Rasmussen, der har arbejdet sit første læreår i UK-afdelingen i Esbjerg bliver fra 1.8. overflyttet til kontinentafdelingen i Odense, hvor hun bor. Sanne Sønderup Pedersen, der 1.8. er udlært i Aalborg, bliver i løbet af sommeren overflyttet til Blue Water i København. Morten Eskildsen, der blev udlært sidste sommer hos Blue Water Transport i Padborg, og siden har arbejdet samme sted som udlært, er fra 6.8. at finde i udstillingsafdelingen i Esbjerg. Trine Bødker Jensen, der er udlært 1.8. i oversøafdelingen i Esbjerg, overflyttes til key account afdelingen i København efter sommerferien. Merete Poulsen, der hidtil har arbejdet i speditionsafdelingen i Århus, bliver fra 1.9. sælger for Århusafdelingen. Merete er 41 år og har en solid baggrund som speditør og bildisponent og har desuden arbejdet på den anden side af skrivebordet som indkøbs-/logistikassistent, hvilket giver hende en bred baggrund for at tage udfordringen som sælger op. Lars Højen Christensen vender efter en periode hos Blue Water Dublin tilbage til Blue Water i Herning fra 1.9., hvor han vil blive beskæftiget i speditionsafdelingen. Claus Gutfeld vil sidst på sommeren flytte fra Skandinaviensafdelingen til administrationen. Claus vil som administrationschef bl.a. få ansvaret for: Implimentering af strategien Best in Town herunder vores vision, mission og værdier Great Place to Work Vognmandsaftaler Uddannelse af IT-superbrugere Trailer leasing & aftaler Forretnings-/kundeanalyser Standardrater / ratebogen Kvalitet, service, sikkerhed & miljø Fra september vil Esben Nørgaard / Blue Water Århus blive udstationeret hos Blue Water Houston. I sommerperioden har der på TV2 News været en rundtur til danske byer for at høre om, hvordan man brander sin by var tv-holdet nået til Esbjerg, hvor man havde planlagt optagelser med borgmester, havnedirektør, Kurt Skov og flere andre udvalgte personer fra byen. Vi var blevet lovet 10 minutters direkte sendetid fra kajkanten, så Kurt havde forberedt den helt store salgstale - hvad gør man ikke for at snige lidt PR ind for firmaet? Men direkte tv - er direkte tv og dermed uforudsigeligt, så da Kurt skulle til at holde sin brandtale, var det hele overstået! - Men han fik dog med, at vi den følgende uge skulle banke Brøndby på Blue Water Arena - og det gjorde vi altså!

20 20 Runde fødselsdage September Lala Ismailova, Baku - 30 år 3.9. Søren Ladekjær, Århus - 30 år Peter Lauridsen, Esbjerg - 40 år Jonfinn Simonsen, Torshavn - 50 år Jette Vad Madsen, Esbjerg - 40 år Lise Kok, København - 60 år Rene Juel Kristensen, Århus - 30 år Bryllup Oktober Lisette Ijdo, Rotterdam - 30 år Jacek Magdziarek, Warszawa - 40 år Tommy Johansen, Padborg - 50 år Henrik Sidding Nielsen, Milano - 30 år Nicolas Gorrias, Brest - 30 år November Marianne Johansen, Århus - 30 år Christian Laursen, Esbjerg - 40 år Fødsler December Francis Pedago, Dubai - 50 år Liza Maksemenko, Moskva - 50 år Sigfinnur Mikaelsson, Seydisfjord - 50 år Pernille Sigvardt, Odense - 40 år Ang Yian Chew, Singapore - 30 år Anna Hildebrandt, Esbjerg - 50 år Markus Berthelsen, Nuuk - 40 år Dan Nissen, Esbjerg - 40 år blev Bo Stokbæk Jensen / Blue Water Kolding viet til sin Mette i Nyborg Kirke blev Heather Zhangwei / Blue Water Qingdao gift med sin kæreste, Leo Xiang. Sammen med 300 andre gæster fejrede Heathers kolleger parret efter kinesiske traditioner - bl.a. med at skåle med alle gæsterne, så sidst på dagen var det et meget muntert brudepar blev Rasmus N. Bildstrup / Blue Water Århus far til lille Clara på 2790 gram blev Simon Appel / Blue Water Århus far til Mads på 4200 gram blev Leenette og Jacob Møldrup / Blue Water København førstegangsforældre til Magnus på 4370 gram og 56 cm. Inam Abluch / Blue Water Baku blev for anden gang far til en datter 4.4. Den lille pige skal hedde Safiya blev Jacob Hornegaard / Blue Water Odense far til en søn på 3552 gram og 53 cm, der skal hedde Anton blev Henrik Madsen / Blue Water Århus far til en stor dreng på 4040 gram blev Scott Brand / Blue Water Aberdeen far for første gang, da hans kone Stacy fødte en lille pige, der skal hedde Madison blev Rene Greulich / terminalen Blue Water Århus far til en lille pige på 2980 gram og 54 cm kom lille Emma Bek til verden. Emma er Thomas Bek / O & E afelingen og hans kone Karinas første barn. Emma vejede 2730 gram og målte 49 cm ved fødslen blev Peter R. Laursen / Blue Water Århus far til Tyge på 3380 gram og 50 cm. De ældre brødre hedder Aske, 5 år og Loke, 2 år blev Thomas Celander / Blue Water København far til en datter på 3980 gram og 53 cm. Den stolte storebror hedder Noah, mens lillesøster endnu ikke har fået officelt navn blev Jesper Nielsen / Blue Water København far for første gang til en søn, William, på 3612 gram og 52 cm. Den stolte mor hedder Kristine kom lille Signe (3340 gram og 50 cm) til verden som lillesøster til Martin og Maja. Den stolte mor er Trine Andersen / oversøafdelingen i Århus blev Rasmus N. Bildstrup / oversøafdelingen Blue Water Århus viet til sin kæreste Lone. Samme dag blev parrets lille datter døbt Clara fik Søren Andersen / terminalen Blue Water Århus papir på sin hustru Lise. Parret har to sønner. (desværre intet foto) 6.7. blev det alvor for Finn Nielsen / IT-afdelingen i Esbjerg, da han fik papir på sin Anika på Det Gamle Arrest- & Tinghus i Esbjerg. Én af de stolte brudepiger var parrets lille datter, Simone, sammen med sin jævnaldrende kusine blev Søren Madsen / Blue Water Århus far til Kasper på 3420 gram og 52 cm fødte Tenna Miklasz /Blue Water Padborg en datter på 3240 gram og 50 cm. Susanne Holm har fået en lille dreng på 55 cm lang og 3500 gram. Det er Susannes andet barn, idet hun har en pige i forvejen. Tina V. Nielsen / Blue Water Aalborg har fået en datter gram og 50 cm. Den lille ny skal hedde Julie. Udgiver: Blue Water Trafikhavnskaj Esbjerg Tel.: Fax Redaktion: Gyrithe Skov: Jørn Bøllund, Kurt Skov Oplag: 7100 kopier Lay-out: Claus Simony Tryk: Jørn Thomsen A/S

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

Bordtennis. PROGRAM - single, double og hold Sønderborg den 27. - 28. marts 2010

Bordtennis. PROGRAM - single, double og hold Sønderborg den 27. - 28. marts 2010 DM i Firmaidræt Bordtennis PROGRAM - single, double og hold Sønderborg den 27. - 28. marts 2010 1 Velkommen til DM i bordtennis, den 27. og 28. marts 2010 Vi er glade for at byde deltagerne i bordtennis

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

Medlemstallet pr. 31.12.09 er vi på 316 medlemmer. Hvilket er meget flot.

Medlemstallet pr. 31.12.09 er vi på 316 medlemmer. Hvilket er meget flot. Forkvinde s årsberetning 2009 Vi havde haft generalforsamling den 16 april 2009 på Fredericiaskolen. Der kom desværre ikke ret mange til samlingen. De fleste var skoleelever, der kom. Vi var godt nok skuffet

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Danmarks Bedste Arbejdspladser

Danmarks Bedste Arbejdspladser Danmarks Bedste Arbejdspladser Kim Møller Great Place to Work Institute 1. februar 2007 Baggrund og historie Argentina Belgien Brasilien Canada Chile Colombia Danmark Ecuador England Finland Frankrig Grækenland

Læs mere

Baggrund undersøgende forprojekt

Baggrund undersøgende forprojekt Baggrund undersøgende forprojekt Hvem står bag forprojektet Partnere Hjørring Kommune Hirtshals Havn Hjørring ErhvervsCenter Støtte fra Region Nordjylland Endnu ikke helt færdig med at diskutere og konkludere

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Sæson 2014. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2014. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2014 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne.

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne. Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Prof. udvalget Divisionsforeningen Brøndby, den 12. maj 2015 Journalnummer 1293-15-mcn Nyhedsbrev maj 2015 Kære alle Sommeren står

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk og CENSEI/CBS Tirsdag 11.05.2010

Transportens Innovationsnetværk og CENSEI/CBS Tirsdag 11.05.2010 Transportens Innovationsnetværk og CENSEI/CBS Tirsdag 11.05.2010 Muligheder og udfordringer i Intra-europæiske Dør til Dør container transporter med fokus på Danmark baseret på et Dansk speditionsfirmas

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

ALOTT i Canada. April 2013 drog ALOTT til Canada for at møde de rejsende og vores partner INTERNeX.

ALOTT i Canada. April 2013 drog ALOTT til Canada for at møde de rejsende og vores partner INTERNeX. ALOTT i Canada April 2013 drog ALOTT til Canada for at møde de rejsende og vores partner INTERNeX. Vi havde en fantastisk tur, og vi er rigtig stolte over vores danske deltagere i Canada. De arbejdsgivere,

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Totalleverandør af elektronik og el-installationer

Totalleverandør af elektronik og el-installationer Maritimt el Totalleverandør af elektronik og el-installationer Maritimt el Hanstholm Elektronik a/s - er totalleverandør af elektronik og el-installationer på det maritime område. Mere end 35 år i branchen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Frederikssund. Jonstrup Badmintonklub. Frederikssund. Frederiksværk

Frederikssund. Jonstrup Badmintonklub. Frederikssund. Frederiksværk Herredouble MOT A* Pulje 1 Badmintonklub 1 Jesper Bøje-Larsen IF Skjold Skævinge Badminton Morten Møller Bielefeldt 2 Carsten Stockholm Kenneth Mikkelsen 3 Ebbe Jannes Larsen Søren Nielsen 4 Peter Søderlund

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Nicklas Manager Sebastian Hove Emil Dose Martin Ford

Nicklas Manager Sebastian Hove Emil Dose Martin Ford SM Rotax finaler var i 2011 henlagt til Roskilde Racing Center med Hedelands Motor Klub som arrangør. Rotax Mini - Junior og DD2 var til afvikling ved søndagens arrangement. Rotax Senior klassen skulle

Læs mere

Referat fra netværksmøde Spedition og shipping den 23. august 2012 kl. 9.30 12.00

Referat fra netværksmøde Spedition og shipping den 23. august 2012 kl. 9.30 12.00 Referat fra netværksmøde Spedition og shipping den 23. august 2012 kl. 9.30 12.00 Sted IBC, Kolding lokale 255 Deltagere: Lone Willumsen fra Blue Water, Bente Nielsen fra Andreas Andresen, Charlotte Johannessen

Læs mere

Cpu årsberetning 2014

Cpu årsberetning 2014 Cpu årsberetning 2014 Generelt set er vi yderst tilfredse med sæsonen 2014, som har budt på mange gode resultater i udlandet, kæmpe opbakning til DM og fuld fart på CPU s projekter SP2014 og EP2014. Vi

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Hej. Mit navn er Dennis, jeg er 27 år, arbejder som kok og jeg bor i lønstrup med min kæreste. Vi har 3 beagler; Johnson, Smiley

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Næste års lange fællesture:

Næste års lange fællesture: Stormøde - landevej November 2014 Dagsorden: Velkomst Niels Chr. - oplæg Cl vintertræning Næste års lange fællesture? Tur Cl Harzen og Mallorca? Træningslejr (som i år Cl EbeltoO eller andet sted)? Fællesture

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf 43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf Årets flatcoated sommertræf blev afholdt ved Jens Peter og Anette Larsen, i Arden. Tilslutningen var i år rigtig høj, og trods mindre lovende vejrudsigter

Læs mere

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind mellem Odense Havn og Lindø Industripark Infrastruktur - Offshore - Vind Lindø Et nyt stærkt samarbejde mellem Lindø Industripark og Odense Havn har taget form, og vi vil gerne præsentere mulighederne

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon -opdateret september-2013

Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon -opdateret september-2013 DM-kort Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon -opdateret september-2013 Klubbens samlede medaljehøst ( tal i parentes er holdmedaljer) Guld Sølv Bronze 42 (8) 38 (9) 38 (9) TOP 10 Guld Sølv Bronze 1

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

I weekenden var Dommerudvalget samlet for at evaluere sæsonen Og samtidig se frem til den kommende sæson

I weekenden var Dommerudvalget samlet for at evaluere sæsonen Og samtidig se frem til den kommende sæson Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Udvalget for professionel håndbold Divisionsforeningen Brøndby, den 29. maj 2017 Journalnummer 1124-17-mcn Nyhedsbrev maj 2017 Kære

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for marts 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for marts 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Thursday, March 08, 2012 1:53 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten marts 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for marts

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon -opdateret august-2012

Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon -opdateret august-2012 DM-kort Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon -opdateret august-2012 Klubbens samlede medaljehøst ( tal i parentes er holdmedaljer) Guld Sølv Bronze 40 (8) 35 (9) 38 (9) TOP 10 Guld Sølv Bronze 1 15

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere