CO-Magasinet CEN SIDE 14-15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO-Magasinet CEN SIDE 14-15"

Transkript

1 CO-Magasinet Nr/År 07/2011 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 ENGAGEME GIVER PRAKTIKPLADSPRISER SIDE 8 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 MINIKURSER I LIGELØN SIDE 9 MÆND FÅR OGSÅ BANK SIDE 10 HELBREDSKONTROL I TRYGGE RAMMER SIDE 11 NATARBEJDE TÆRER FYSISK OG PSYKISK SIDE GRIB CHANCEN SIDE HÅ BOG FOR MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER SIDE 16 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 INTERNATIONAL FAGBEV GELSE SIDE 17 SAMARBEJDE OVERVINDER KRISEN SIDE HELBREDSKONTROL I TRYGGE RAMMER SIDE 11 BENHÅRDT ARBEJDE SIDE 2 ING side NATARBEJDE OG HELBREDSKONTROL SIDE 24 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 DANSKE NOTE SER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 ENGAGE engagement GIVER PRAKTIKPLADSPRISER I LIGELØN SIDE 9 MÆND FÅR OGSÅ BANK SIDE 10 HELBREDSKONTRO CEN SIDE DE 11 NATARBEJDE TÆRER FYSISK OG PSYK

2 Arbejdet er hårdt, men De danske virksomheder har gennem tiderne etableret sig i udlandet, og udenlandske virksomheder er tilsvarende til stede i Danmark. Og udviklingen fortsætter fremover. Derfor er de ansattes organisationer ligeledes nødt til at samarbejde over grænser. Det sker dagligt via internationale medlemsskaber i lønmodtagerorganisationer som eksempelvis den internationale sammenslutning af metalarbejderforbund (IMF), IN (Industriansatte i Norden) samt ETUC (European Trade Union Confederation). Helt nede på værkstedsgulvet er der også behov for at holde kontakt til kollegerne i de udenlandske afdelinger, og på europæisk plan sker det blandt andet ved at organisere arbejdet via ESU europæiske samarbejdsudvalg. På baggrund af et EU-direktiv har de ansatte i virksomheder eller koncerner, der opererer i flere EUeller EØS-lande, nemlig mulighed for at etablere et europæisk samarbejdsudvalg. Formålet er dels at sikre, at medarbejderrepræsentanter på tværs af de forskellige lande bliver informeret og hørt i spørgsmål, der vedrører arbejdspladsens udvikling. Og dels, at medarbejder repræsentanterne har mulighed for at mødes med koncernens centrale ledelse og ikke kun de nationale ledelser. Om at etablere et ESU Den multinationale koncern ITW (Illinoise Tool Works inc.) har en række virksomheder i Danmark, og her er der sat gang i arbejdet med at etablere et ESU. Koncernen har hovedkvarter i Chicago, 825 virksomheder i 52 lande og cirka ansatte (heraf cirka i Europa) samt en produktion, der spænder lige fra cement til håndsæbe. Men det afskrækker ikke de to tillidsrepræsentanter Marianne Andreasen og Finn Graversen. De har i fællesskab besluttet sig for, at der nu skal opret oktober side 2 CO Magasinet Vi sætter fokus på: MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRI- ANSATTE Industriens Pension overfører 13 milliarder kroner til medlemmerne. DANSKE NOTER SIDE 4 SIDE 5 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE Den danske stat afviser at betale erstatning til danskere, som er blevet snydt for erstatningsferie, selv om de er blevet syge under deres ferie. ENGAGEMENT GIVER PRAKTIKPLADSPRISER Fire Praktikpladspriser er uddelt. SIDE 6-7 SIDE 8 MINIKURSER I LIGELØN Tillidsrepræsentanter og faglige i afdelingerne kan nu få frisket ligelønsreglerne op. SIDE 9 MÆND FÅR OGSÅ BANK Nyt projekt vil bryde tabu om vold mod mænd. SIDE 10 HELBREDSKONTROL I TRYGGE RAM- MER Klare regler skal få flere natarbejdere til at tage imod tilbud om helbredsundersøgelse. SIDE 11

3 leder det hele værd tes et ESU i ITW Europa. Og selv om det er benhårdt arbejde at etablere et ESU fra bunden, så håber og tror de to, at det er alt besværet værd. - Jeg har oplevet, at der bliver lukket fabrikker hen over hovedet på de ansatte. Derfor synes jeg, at det kunne være rart at være med i høringsprocessen. Vi kan måske ikke forhindre lukningen, men vi kan sige, hvis vi mener, at tingene kan gøres anderledes. Jeg vil også meget gerne høre nærmere om budgetterne og de strategier, som ejerne har. Et ESU vil give os et større helhedsbillede af ITW i Europa, siger Marianne Andreasen, som er tillidsrepræsentant for 22 3F ere på Bates Cargo-Pak i Nørresundby en af virksomhederne i ITW i artiklen på siderne Revideret håndbog I år blev der sat underskrift på et nyt ESU-direktiv i EU, og det medførte en række forbedringer for de medarbejdervalgte. Blandt de største er, at det nu præciseres, at de medarbejdervalgte medlemmer af ESU har ret til uddannelse uden løntab. Desuden fastslår direktivet som noget nyt, at ESU skal modtage informationer på samme tidspunkt eller tidligere end de nationale samarbejdsudvalg. Ud over det forbedrede ESU-direktiv er der også hjælp at hente til både nyvalgte og de mere garvede ESU-medlemmer, hvis der er problemer med at forstå begreber som eksempelvis leveringsklausuler, risikostyring, selskabstyper, SWOT-analyse og Bostonmodellen. For CO-industri har i samarbejde med BAT-kartellet, GIMK og HANDELS KARTELLET revideret Håndbog for medarbejderrepræsentanter. Håndbogen redegør ud over ændringen i ESU-direktivet for indholdet i den række ændringer i selskabslovgivningen, som blev indført sidste år. Du kan læse mere om håndbogen, der giver en grundig oversigt over bestyrelsens opgaver, rettigheder og pligter i bred forstand med fokus på de spørgsmål, som det enkelte bestyrelsesmedlem kan blive stillet overfor i bestyrelseslokalet, i artiklen på side 16 i dette blad. Forside: Tillidsrepræsentant Villy Christiansen fra Rynkeby Foods A/S i Ringe. Foto: Alex Tran. NATARBEJDE TÆRER Natarbejdere kræver ekstra fokus, mener tillidsrepræsentant Villy Christiansen fra Rynkeby Foods A/S. SIDE GRIB CHANCEN To ugers selvvalgt uddannelse er en god mulighed for opkvalificering. SIDE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDER- REPRÆSENTANTER Nu er den nye selskabslovgivning kommet ind i Håndbog for medarbejderrepræsentanter. INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 16 SIDE 17 SAMARBEJDE OVERVINDER KRISEN Et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere har ført DISA Industries gennem den økonomiske krise. SIDE BENHÅRDT ARBEJDE Det er hårdt arbejde at etablere et europæisk samarbejdsudvalg, men besværet værd. Det håber to danske tillidsrepræsentanter i den multinationale koncern ITW. FAGLIG ORIENTERING SIDE side NATARBEJDE OG HELBREDSKONTROL CO-industri og DI har lavet nyt materiale om natarbejde. SIDE 24 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal, 1790 København V. Tlf , Fax Redaktion: Linda Hansen (ansvarsh.) (DJ) Tlf , Journalist: Dorthe Kragh (DJ) Tlf , CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. CO-Magasinet udkommer otte gange årligt hver måned undtagen marts, juli, august og december. Oplag Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS ISSN (papirudgave) ISSN (elektronisk) side 3

4 Af Dorthe Kragh Milliarder på vej til industriansatte Industriens Pension overfører 13 milliarder kroner til medlemmerne Hvad skal jeg gøre? Hvis du fortsat har din pensionsopsparing i Industriens Pension efter 1. december 2011, skal du ikke foretage dig noget. Pengene bliver indbetalt på din pensionsopsparing automatisk. Hvis du står overfor at skulle pensioneres eller skal skifte pensionsselskab, så kontakt Industriens Pension, som kan rådgive dig. Du kan læse mere om pensionsopsparingen og markedsrente på De industriansattes pensionsopsparing får en ordentlig saltvandsindsprøjtning, når Industriens Pension næste år overfører en pulje på cirka 13 milliarder kroner til medlemmernes opsparing. Hvor meget det enkelte medlem får afhænger af, hvor mange penge der står på pensionsopsparingen, men medlemmer kan se frem til en forhøjelse af deres pensionsopsparing med cirka 20 procent. Overførslen af de mange penge skyldes, at Industriens Pension går over til markedsrente og derfor ikke længere har brug for reserver til at sikre medlemmerne en stabil rente. Industriens Pension understreger, at det ikke er økonomiske problemer, der medfører ændringen. - Vi har valgt at gå over til markedsrente, fordi det er mest fair for medlemmer, der skifter til et job uden for industrien og derfor skal have deres opsparing hos os med over i en anden pensionsordning, siger Thorkild E. Jensen, der er formand for CO-industri og medlem af bestyrelsen i Industriens Pension. Som det er nu får medlemmer af Industriens Pension ikke deres del af reserveopsparingen med, hvis de skifter til job uden for industrien og dermed skifter pensionsselskab. Samtidig er mange andre pensionsselskaber gået over til markedsrente, så der venter heller ikke en opsparingsreserve der. - Vi har besluttet at gennemføre ændringen nu, fordi det lave renteniveau har betydet, at de ufordelte reserver er blevet meget store. De store reserver vil forsvinde igen, hvis renten stiger. Lige nu har vi en enestående mulighed for at sikre medlemmerne en meget stor forhøjelse af deres pensionsopsparing, understreger Thorkild E. Jensen. Præcist hvor mange penge der er til fordeling, vil stå klart 1. december, da reserverne stadig bliver påvirket af de finansielle markeder frem til den dag. Pengene vil senest være fordelt 1. juni side 4 CO Magasinet oktober

5 Danske noter Post Danmark fyrer 700 i år Hver tiende stilling i Posten forsvinder i I år siger Post Danmark farvel til omkring medarbejdere. Af disse får cirka 700 en egentlig fyreseddel. De resterende reduktioner sker ved naturlig afgang. Det skriver Fagbladet 3F. Det er først og fremmest den faldende mængde breve, som gør, at der skal skæres ned. s, sms'er og anden elektronisk kommunikation er nemlig en stadig hårdere konkurrent til det gammeldags brev. Den nye postlov er også med til at reducere behovet for postbude. Når loven træder i kraft til nytår, skal alle husstande have en postkasse i skel. Typisk ude ved vejen. Næste år regner Post Danmark med at reducere med yderligere ti procent. Det svarer til omkring medarbejdere. Den naturlige afgang kan bidrage med cirka to tredjedele af behovet for reduktion. Omkring 500 forventes at få en fy Post Danmark beklager udviklingen: - Når brevmængden falder med procent om året, så er der desværre ingen vej udenom. Vi klarer en pæn portion via naturlig afgang. Men afskedigelser kan vi altså ikke undgå. Det er Post Danmarks fotoarkiv/lars Schmidt bestemt ikke rart, men det har været kendt for alle i virksomheden i lang tid, siger Hans Erik Nielsen, der er chef for personaleområdet i Post Danmark, til Fagbladet 3F. Antallet af heltidsansatte i Post Danmark kring til Og forhandlingssekretær i 3F's Industrigruppe Lars Chemnitz anerkender, at udviklingen fortsætter: - Vi bliver desværre nødt til at acceptere, at der er brug for færre bude. For os er det så afgørende, at de opsagte medlemmer får bedst muligt hjælp til at komme videre i nyt job, siger han til fagbladet. I en ny aftale mellem Post Danmark og 3F kan fyrede postbude blandt andet få reseddel. er fra 2005 til 2010 faldet fra om- betalt AMU-kurser i opsigelsesperioden. Ufaglærte mangler anerkendelse Det er surt at være slagteriarbejder. I hvert fald hvis man hungrer efter anerkendelse fra omverdenen. Og det er ikke meget sjovere at have et af de andre ufaglærte job på det danske arbejdsmarked som eksempelvis lager- og havnearbejder, ufaglært arbejder og kontormedhjælper. Arbejdet er hårdt, og man får ikke meget igen i form af anerkendelse og lyse fremtidsmuligheder. Anderledes ser det ud for blandt andre læger, tandlæger, selvstændige og akademikere, som i et helt andet omfang nyder respekt i deres fag og ser lyst på fremtiden. Det skriver Ugebrevet A4. Tendensen er dokumenteret i en kortlægning af, i hvor høj grad forskellige faggrupper oplever at få belønning for deres arbejdsindsats. Undersøgelsen er foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der har spurgt godt danske lønmodtagere om, hvordan det står til med anerkendelsen dels fra ledelsen, dels fra samfundet. Og så om de har gode fremtidsmuligheder i deres job. På baggrund af svarene er forskellige faggrupper blevet rangeret på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er højest mulige oplevelse af at blive belønnet. Den gennemsnitlige score for danske lønmodtagere er 57, men spændet på scorekortet går lige fra lægernes og tandlægernes 72 i toppen til slagteriarbejdernes kun 43 i bunden. Privatansattes sygefravær falder Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,5 procent til 3,3 procent af den mulige arbejdstid fra 2009 til Det viser tal fra DA (Dansk Arbejdsgiverforening). Sygefraværet er faldet både for arbejdere og funktionærer. For mandlige arbejdere er sygefraværet faldet med 0,4 procentpoint, mens det for kvindelige arbejdere er steget med 0,1 procentpoint til 5,4 procent af den mulige arbejdstid. For både mandlige og kvindelige funktionærer er tendensen i sygefraværet den samme. I 2010 udgjorde det samlede fravær på DA-området 4,7 procent af den mulige arbejdstid. Heraf udgør sygefravær 3,3 procentpoint, mens fravær på grund af eksempelvis børns sygdom, arbejdsulykker og andet udgjorde resten af fraværet. Mere end danskere snydes for løn, når de arbejder over. Et stigende antal danskere får hverken løn, afspadseringstimer eller anden betaling, når de arbejder over. Det skriver Fagbladet 3F. I årets andet kvartal var antallet af lønmodtagere med ulønnet overarbejde 17 procent højere end i Det viser Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse. I alt forventer lønmodtagere ikke at modtage noget for deres overarbejde. side 5

6 Af Dorthe Kragh Staten afviser erst Den danske stat afviser at betale erstatning til danskere, som er blevet snydt Selv om CO-industri vinder en verserende sag om erstatningsferie i forbindelse med sygdom, afviser den danske stat at yde erstatning til danskere, som er blevet syge undervejs i deres ferie. I september 2009 fastslog EU-Domstolen, at arbejdstagere har krav på erstatningsferie, hvis de på grund af sygdom ikke kan afholde deres plan lagte ferie. CO-industri mener på den baggrund, at arbejdstagere har krav på erstatningsferie, uanset om de bliver syge før eller under deres ferie. Men den danske ferielov er foreløbig af Beskæftigelsesministeriet blevet fortolket sådan, at en lønmodtager kun kan få en erstatningsferie, hvis sygdommen indtræffer, inden ferien begynder. Derfor har CO-industri anlagt sag mod Beskæftigelsesministeriet med krav om betaling af erstatning til et medlem, som mangler at få erstatningsferie i forbindelse med sygdom indtruffet undervejs i side 6 CO Magasinet oktober

7 atning for mistet ferie for erstatningsferie, selv om de er blevet syge under deres ferie ferien. Sagen anlægges, fordi Beskæftigelses ministeriet afviser at ændre ferieloven, så den også omhandler sygdom, der er indtruffet undervejs i ferien. Hen i skoven Kammeradvokaten henviser i et svarskrift til CO-industri til, at de danske dom stole skal fortolke reglerne i overensstemmelse med EU-direktivet, og at der derfor ikke er behov for en lovændring. - Almindelige mennesker skal altså ikke bare kunne ferieloven, men også EU-lovgivningen for at kende deres rettigheder. Det er helt hen i skoven. Den tidligere borgerlige regering har i sin lovpakke fra oktober 2010 ikke mindre end 21 forslag til lovændringer i ferieloven. Alligevel er der ikke fundet plads til en paragraf vedrørende sygdom under ferie. Det kunne godt tyde på, at det måske handler mere om politisk vilje end juridiske overvejelser, siger Arne Sørensen, organisationssekretær i CO-industri. Han forventer dog, at en ny regering ledet af socialdemokrater vil ændre ferieloven snarest, så det står klart for alle, at lønmodtagere også har ret til ny ferie, hvis de bliver syge under påbegyndt ferie. Ifølge avisen.dk er både SF og Socialdemokraterne indstillede på hurtigt at ændre lovgivningen. - Når EU fastslår, at lønmodtagerne har en ret, skal de selvfølgelig også have den, sagde Leif Lahn Jensen (S) kort før folketingsvalget til hjemmesiden. Afslag til DI Ud over sagen mod Beskæftigelsesministeriet har CO-industri endnu en sag om erstatningsferie kørende. Her har COindustri anlagt sag mod en virksomhed på vegne af en smed. Virksomhedens organisation, DI, har forsøgt at få den konkrete sag sendt til vurdering hos EU-Domstolen. Men her siger Østre Landsret, at EU- Domstolens dom fra 2009 er så klar, at der ikke er problemer med at træffe en afgørelse på det grundlag. Den afgørelse har DI forsøgt at få forelagt Højesteret, men har fået afslag af Procesbevillingsnævnet. Det betyder, at Østre Landsret for så vidt er klar til at behandle den første danske sag om erstatningsferie. - Det er en meget tilfredsstillende afgørelse for os. Den viser, at Østre Landsret ligesom os mener, at det er helt unødvendigt at sende sagen omkring EU- Domstolen, fordi domstolens tidligere afgørelse er så klar, siger Arne Sørensen. I den konkrete sag var en smed involveret i et trafikuheld under sin sommerferie i 2010 og meldte sig syg. Arbejdsgiveren afviste at give smeden erstatningsfridage for de feriedage, hvor han var sygemeldt, med henvisning til den danske ferielov. Den siger, at man kun kan få en ny ferie, hvis sygdommen indtræffer, inden ferien begynder. Imidlertid er der nu anlagt en ny spansk sag for EU-Domstolen, der handler om retten til erstatningsferie efter sygdom undervejs i ferien, og det er endnu usikkert, om den får indflydelse på Østre Landsrets behandling af den danske sag. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg i min ferie? Forbundene i CO-industri anbefaler: At du sygemelder dig på normal vis, hvis du skulle blive syg i løbet af din ferie. Sygdommen skal være så alvorlig, at en sygmelding ville være nødvendig, hvis det var en normal arbejdsdag. At du får dokumentation for, at du har foretaget en sygemelding. At du fortæller arbejdsgiveren, at du kræver erstatningsferie for den tid, du har brugt syg under dynen. At du skal huske at raskmelde dig igen, når sygdommen er overstået, og fortæller arbejdsgiveren, om du ønsker at afholde resten af ferien. side 7

8 Af Dorthe Kragh Foto IUS Jette Clausen, formand for RIPU Roskilde-Køge (tv), overrækker Praktikpladsprisen sammen med borgmester Joy Mogensen (th) til Torben Risgaard Strand fra virksomheden Nunc Thermo Fischer Scientific i Roskilde. Engagement giver Praktikpladspriser Fire Praktikpladspriser er delt ud til ildsjæle og virksomheder med en klar holdning til lærlinge oktober side 8 CO Magasinet [ ] der er også mange glæder ved lærlingene Selv om uddannelsen af lærlinge ikke lige har topprioritet hos det amerikanske moderselskab, så forhindrer det ikke den danske fabrik Nunc Thermo Fischer Scientific i Roskilde i at tage et stort antal lærlinge ind. Og for den indsats har virksomheden nu fået Praktikpladsprisen, som uddeles af Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. - Vi har stor fokus på vores omkostninger som alle virksomheder. Og man kan måske godt sige, at det har sine omkostninger, at vi bliver ved med at have lærlinge. Men der er også mange glæder ved lærlingene, og vi synes, at det er vigtigt, at vi holder fast i, at vores virksomhed også tager del i at uddanne dygtige folk, siger fabrikschef Torben Risgaard Strand. En utrættelig indsats En anden varm fortaler for lærlinge er Arne Knudsen, elektriker og medlem af blandt andet bestyrelsen for Dansk El-Forbund, afdeling Lillebælt. Han modtager Praktikpladsprisen i form af en statuette lavet af Bjørn Nørgaard for sit store engagement med at skabe forståelse for vigtigheden af praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne. - Med en utrættelig indsats og et konstant fokus på at få oprettet flere praktikpladser kvalificerer Arne Knudsen sig i den grad til at blive belønnet for sit arbejde. Ved at sætte behovet for praktikpladser på dagsordenen igen og igen i de samarbejdsfora, der er etableret mellem arbejdsmarkedets parter, formår Arne Knudsen at sætte handling bag ordene, siger Per Hou Christensen, administrerende direktør for Cylindric Denmark A/S og formand for RIPU Trekantområdet. I løbet af september har også DS SM A/S, Danfoss A/S og Elsabeth Ibing Holm fra EUC Syd alle i Sønderjylland fået overrakt Praktikpladsprisen for deres engagement i at skaffe praktikpladser. Praktikpladsprisen gives til initiativer, der i særlig grad medvirker til at øge antallet af praktikpladser og dermed understøtter, at flere unge vælger en uddannelse inden for industrien. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, en virksomhed, en kampagne, en skole, eller en organisation, der har gjort en indsat, ud over det sædvanlige for at fremme praktikpladssituationen.

9 Af Dorthe Kragh Minikurser i ligeløn Tillidsrepræsentanter og faglige i afdelingerne kan nu få frisket ligelønsreglerne op Trænger reglerne om ligeløn til at blive støvet af, eller er du i tvivl om, hvad du kan bruge industriens nye Ligelønsnævn til, så er der hjælp på vej. CO-industri tilbyder nu tillidsrepræsentanter og faglige i afdelingerne et minikursus i ligeløn. Ved overenskomstforhandlingerne i 2010 blev CO-industri og DI enige om at indarbejde ligelønsloven i industriens overenskomster, ligesom de blev enige om at oprette et ligelønsnævn, som skal behandle sager om uligeløn på industriens område. Det er baggrunden for, at CO-industris forretningsudvalg har bevilget penge til en ekstraordinær indsats på ligelønsområdet. - Vi vil simpelthen tage ud til afdelinger og tillidsrepræsentanter, som har lyst til at møde os, og give dem et lille brush-up-kursus i ligelønsreglerne. Det kan for eksempel være til fyraftensmøder, møder i fællesklubben eller i forbindelse med andre arrangementer. Vi vil også fortælle om, hvordan tillidsrepræsentanter og faglige kan bruge Ligelønsnævnet, og hvad de skal lede efter, når de vil undersøge, om der er et ligelønsproblem på arbejdspladsen, forklarer Nadja Christy, konsulent i CO-industri. Plads til debat Hun håber, at minikurserne vil give anledning til en god debat om de udfordringer, der er med at finde sager om uligeløn, og ikke mindst give alle interesserede blod på tanden, så de går hjem og undersøger, om mænd og kvinder får lige løn for lige arbejde på deres arbejdsplads. - Det er jo svære sager, fordi vi er så tilbageholdende med at tale om, hvad vi får i løn. Men samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at vi bliver altså nødt til at tale om, hvad der står på lønsedlen, hvis vi skal uligelønnen til livs. Derfor håber jeg, at vi kan få en livlig debat om, hvordan tillidsrepræsentanter, afdelinger, forbund og CO-industri bedst løser opgaven, siger Nadja Christy. Ud over minikurserne har CO-industri udarbejdet en pjece Ligeløn en del af det faglige arbejde. Her er beskrevet, hvilke typer sager som kan indbringes for Ligelønsnævnet, og hvordan processen er. Der er desuden gode råd til, hvilke værktøjer der findes, når der skal sættes spot på ligeløn eller mangel på samme på arbejdspladsen. Hvis du er interesseret i at få et minikursus i ligeløn, så kontakt din lokale fagforeningsafdeling, som i samarbejde med forbund og CO-industri kan hjælpe dig med at arrangere et minikursus enten i afdelingen eller på den enkelte virksomhed. Pjecen Ligeløn en del af det faglige arbejde kan bestilles på Ligeløn side 9

10 Af Dorthe Kragh Mænd får også bank næsten over hinanden, når talen falder på mænd, som får tæv af deres kone eller partner. For de mænd, som det går ud over, er det blodigt alvor og dem er der faktisk af om året i Danmark. Men nu sætter forbundet Dansk Metal fokus på det tabubelagte emne gennem projektet Voldsramte mænd på arbejdspladsen, som er støttet med kroner fra Ministeriet for Ligestilling. - Det er meget få mænd, som vil indrømme, at de er udsat for vold fra deres kone eller partner. Men faktisk sker det ganske ofte. Derfor skal arbejdspladsen og tillidsrepræsentanterne være klædt på til at hjælpe de voldsramte mænd, som tit går meget alene med deres problemer og har svært ved at søge hjælp, fordi emnet er så tabubelagt, siger Ulla Puck, formand for Ligebehandlings- og Familiepolitisk Udvalg i Dansk Metal Region Hovedstaden og drivkraften bag projektet. Hun har selv oplevet en mand, som under en helt almindelig snak med sin fagforening pludselig fortalte, at hans kone bankede ham. - Han var en stor, stærk metalmand, som fik tæv af sin lillebitte kone. Men han turde ikke forlade hende, fordi hun truede med, at han aldrig ville se sit barn igen. Den historie har vi jo hørt så mange gange før om kvinder. Her er den bare vendt om, men konsekvenserne er de samme, siger Ulla Puck oktober side 10 CO Magasinet Du kan downloade folderen om vold mod mænd på Dansk Metal Tele Østs hjemmeside dk. Her kan du også se videoen, som desuden vil blive lagt på youtube. Herudover kan du støtte kampen mod vold mod mænd og Horsens Mandekrisecenter ved at købe en magnet, som kan sættes på garderobeskabet eller køleskabet. Magneten kan bestilles hos Ulla Puck på mail Nyt projekt vil bryde tabu om vold mod mænd De dårlige vittigheder og hånlige grin snubler Få hjælp Hun har derfor udarbejdet en folder, som fortæller om vold mod mænd, og hvor de voldsramte mænd kan gå hen for at få hjælp. Og hun håber, at tillidsrepræsentanter i hele LO vil læse folderen og sørge for, at den bliver lagt i kantinen og sat op på opslagstavlen, så alle kan få glæde af oplysningerne. Samtidig skal en video med en række kendte mennesker som tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen, 3F-formand Poul Erik Skov Christensen, formand for Dansk Metal Thorkild E. Jensen og stand-upkomikeren Mette Frobenius være med til at sætte gang i en debat om vold mod mænd og markere afstand til volden. Hele projektet blev skudt i gang den 28. september med en temaaften om vold mod mænd, hvor Grethe Holst og Annet Feldt fra Horsens Mandekrisecenter samt Per Larsen fortalte om deres erfaringer med vold mod mænd. MAND - Får du tæsk af din partner? E r d e r h j æ l p a t h e n t e!

11 Af Dorthe Kragh Helbredskontrol i trygge rammer Klare regler skal få flere natarbejdere til at tage imod tilbud om helbredsundersøgelse Alle, der arbejder om natten, har både rytme til kaffevaner, ligesom frygten for kelte virksomhed må altså godt lave sit ret til et tilbud om helbredskontrol, før resultatet af undersøgelsen spillede en eget skema, blot de aftalte spørgsmål er de begynder på natarbejde, og herefter rolle. med. mindst en undersøgelse hvert andet år. - Vi har derfor forsøgt at lave et materi Som en del af helbredsundersøgelsen Det blev CO-industri og DI enige om ved ale, som ikke skræmmer folk væk, siger skal natarbejderen også have målt sit overenskomstforhandlingerne i områdeleder Jørn Larsen, CO-industri. blodtryk, vægt og hofte/taljemål samt Men en undersøgelse foretaget blandt fedtprocent. Desuden bliver der taget DI s medlemsvirksomheder viser, at Privat ejendom en blodprøve for kolesterol og blodsuk næsten syv ud af ti medarbejdere siger Parterne har blandt andet aftalt, at den ker, og BMI bliver udregnet. nej tak, når de bliver tilbudt en kontrol af rapport, som kommer ud af undersø - Jeg kan godt forstå, at det kan være helbredet. gelsen og de efterfølgende gode råd, skræmmende at blive undersøgt. Men Derfor har CO-industri og DI nu udarbej er den enkelte medarbejders ejendom vi ved, at natarbejde er hårdt for krop det nogle regler, som skal gøre det mere og skal udleveres, når en læge med pen. Derfor er der behov for at tale trygt for medarbejderne at tage imod arbejdsmedicinske kompetencer har med folk om, hvad der er til deres eget helbredsundersøgelsen. underskrevet den. bedste. Og ved at lave en undersøgelse Undersøgelsen viser, at mange af dem, Desuden er der udarbejdet et spørge hvert andet år kan vi holde øje med, som sagde nej tak, var utrygge ved, skema, som skal udfyldes i forbindelse hvordan helbredet udvikler sig over om resultatet af undersøgelsen kunne med helbredskontrollen. Skemaet er på årene, siger Jørn Larsen. havne hos arbejdsgiveren. Samtidig blev mange også skræmt væk af det op til 60 tre sider og indeholder spørgsmål, som parterne er enige om, at medarbejderen Du kan læse mere om både pjece, introduktionsfolder og spørgeskema på bag side 11 sider store spørgeskema om alt fra sove som minimum skal svare på. Den en siden af dette blad.

12 Af Dorthe Kragh Foto Alex Tran Natarbejde tærer fy Natarbejdere kræver ekstra fokus, mener tillidsrepræsentant Villy Christian oktober side 12 CO Magasinet Det er længe siden, at Villy Christiansen har arbejdet på natholdet, men han husker tydeligt, hvorfor han holdt op. - Det præger dig både fysisk og psykisk. Jeg arbejdede på treholdsskift. De første par nætter på natholdet gik det fint, den tredje-fjerde nat skulle jeg slås for at holde mig vågen. Og så er det alt det med omstilling. Jeg kunne være sammen med familien og holde normal weekend fredag, lørdag og så alligevel ikke. For jeg skulle jo hele tiden indrette mig på, at søndag nat skulle jeg på arbejde, og så prøvede jeg at sove på forskud, men det kan man jo i virkeligheden ikke, fortæller den 44-årige til- Rynkeby Food A/S i Ringe har produceret juice og saft i 75 år. Virksomheden har vokset sig stor gennem fusioner med og opkøb af skandinaviske juice- og saftproducenter. Siden 1998 har Rynkeby Foods A/S været 100 procent ejet af mejerikoncernen Arla Foods. Virksomheden har 243 medarbejdere. lidsrepræsentant for de ansatte i produktionen på Rynkeby Foods i Ringe. Selv om han på mange måder havde det godt med de skiftende arbejdstider, så valgte han til sidst at sige stop. - Min hjerne ville gerne have alle de fordele, som der også er ved natarbejde. Jeg var jo for eksempel mere hjemme hos børnene, men min krop ville ikke. Jeg fik ikke sovet ret meget, og min krop ville gerne have en lille lur hele tiden. Så jeg stoppede, fortæller han. 22 af hans kolleger på Rynkeby Foods arbejder i dag på nathold, og selv om virksomheden gør meget for at forbedre forholdene for natarbejderne, så ændrer det ikke ved, at det er hårdt for fysikken. Væk med treholdsskift Sygefraværet på natholdet har tidligere været relativt højt og udskiftningen stor, men i 2007 gik virksomheden væk fra skiftehold og begyndte at

13 Navn: Villy Christiansen Alder: 44 år Arbejdsplads: Rynkeby Foods A/S, Ringe Bopæl: Kirkeby Uddannelse: Udlært sportsekspedient Fagforbund: 3F Tillidshverv: Tillidsrepræsentant for 65 kolleger i produktionen gennem fem år. Sidder i samarbejdsudvalget. Tidligere valgt som arbejdsmiljørepræsent. Familie: Bor sammen med sin kæreste. De har en dreng og en pige. Fritidsinteresser: Bruger meget tid på børnenes håndbold og fodbold. Er netop startet i motionscenter. sisk og psykisk sen fra Rynkeby Foods A/S Tillidsrepræsentant Villy Christiansen fra Rynkeby Foods har arbejdet på nathold, men valgte at stoppe, for kroppen ville ikke mere. have faste nathold. Det hjalp på sygefra var sikkert årsagen til, at jeg ikke kunne Ved overenskomstforhandlingerne i været og humøret. sove, når jeg kom hjem, siger han blev CO-industri og DI enige om, - Det var en succes i starten. Der var at natarbejdere skal tilbydes løbende selvfølgelig nogen, som brokkede sig Fri søndag helbredskontrol med højst to års mel over, at de ikke længere skulle være på Men selv om det i dag er blevet langt lemrum, og hvis der er mulighed for det, treholdsskift, men efter kort tid var der bedre at arbejde om natten, og udskift skal natarbejdere, der lider af helbreds ingen som ville tilbage til det gamle, ningen er faldet markant, så fornemmer problemer, som skyldes natarbejdet, fortæller Villy Christiansen. Villy Christiansen, at der stadig er brug overføres til dagarbejde. Samtidig tog Rynkeby Foods fat på en for forbedringer. Alt sammen tiltag, som Villy Christian række ting, som skulle forbedre forhol - Tidligere var samtlige utilfredse i dag sen mener er en fordel for natarbejder dene for de ansatte om natten. Kanti er de fleste glade for deres arbejdstid. ne, men han så gerne flere forbedringer neudvalget kiggede blandt andet nær Men jeg oplever i stigende grad, at dem ved de kommende overenskomstfor mere på, hvilken mad de ansatte kunne fra natholdet gerne vil have ændret for handlinger. få i løbet af natten. holdene. Særligt er der et stort ønske - Jeg tror, at det vil betyde rigtig meget, - Nu er det muligt at få sund mad, som bliver sat frem i køleskabet i stedet for, om at slippe for at arbejde søndag nat, fortæller han. hvis arbejdstiden blev nedsat bare lidt for natarbejderne. Ligesom det vil have side 13 at man lige snupper et stykke choko Det ønske er på Rynkeby Foods imøde stor betydning, hvis de slipper for at ar lade til at stille sulten. Ligesom der er kommet ved, at natarbejderne holder fri bejde søndag nat, da det har så stor be fokus på, hvad kaffe gør ved kroppen. hver tredje søndag, mod at aftenholdet tydning for det sociale samvær med fa Jeg hældte jo mange kopper ned, og det arbejder længere fredag. milie og venner, siger Villy Christiansen.

14 Grib chanc Af Dorthe Kragh To ugers selvvalgt uddannelse er en god mulighed for opkvalificering Mange ansatte i industrien slås med bogstaver eller tal. Alligevel har kun omkring 100 industriansatte i år valgt at bruge deres to ugers selvvalgt uddannelse til at tage et kursus i basale boglige færdigheder som dansk eller matematik. Souschef i CO-industri Henrik Kjærgaard håber derfor, at flere industriansatte vil få øjnene op for de muligheder for almindelig boglig uddannelse, der ligger i tilbuddet om to ugers selvvalgt uddannelse. - Vi ved, at mange i industrien mangler færdigheder i matematik og dansk og har brug for et løft. Samtidig ved vi også, at fremtidens arbejdsmarked vil stille langt højere krav til netop de færdigheder. Derfor håber jeg, at flere vil bruge mulighederne i selvvalgt uddannelse, siger Henrik Kjærgaard. Han anbefaler, at interesserede kontakter deres lokale VUC, som ofte har hele spektret fra ordblindekurser til gymnasiale fag. Samtidig medgiver han også, at man naturligvis ikke kan lære at læse eller skrive flydende på to uger. Hvad er selvvalgt uddannelse? Alle ansatte under Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst med minimum ni måneders ansættelse har mulighed for at komme på to ugers selvvalgt uddannelse om året. Forudsætningen for at få tilskud til uddannelse er, at den skal være relevant for beskæftigelse indenfor overenskomsternes dækningsområde. Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) er oprettet til at administrere den selvvalgte uddannelse, og det er herfra, pengene udbetales. CO-industri og DI har i fællesskab lavet en liste med uddannelser, som du kan vælge fra, når du ønsker at tage din selvvalgte uddannelse. Listen kan ses på hjemmesiden Der er kurser i alt lige fra ordblindeundervisning for voksne, arabisk, erhvervsret, enkeltfag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, over AMU-kurser i smedeteknik, betjening af industrirobotter for operatører og til renovation, dessertfremstilling og boligmonteringsområdet. Du kan downloade pjecen Selvvalgt uddannelse på oktober side 14 CO Magasinet U TQM internetsøgning regneark pc Gaffeltr EU-efteruddannelse faldsikringsudstyr

15 en - Selvfølgelig kan man ikke nå alt på to uger. Men jeg har talt med udbydere af ordblindekurser, som siger, at de på to uger godt kan lære lettere ordblinde at læse undertekster på tv. Og det er jo et stort skridt, siger han. Et oplagt valg I alt industriansatte har i år været på selvvalgt efteruddannelse. Og Henrik Kjærgaard peger på, at selvvalgt uddannelse er et glimrende værktøj, som tillidsrepræsentanterne kan gribe til, når der som nu er nedgang i produktionen. - Det er oplagt at bruge selvvalgt uddannelse, når der ikke er så meget at lave i produktionen. Selvvalgt uddannelse kan ikke bruges, hvis det er virksomheden, der beslutter at sende medarbejderne på kursus. Men hvis tre-fire kolleger kan blive enige om at tage selvvalgt uddannelse, kan de måske forhindre afskedigelser, siger han. Tillidsrepræsentanten kan for eksempel gribe fat i den nærmeste tekniske skole og se, om de har efteruddannelseskurser, som passer til kollegernes ønsker, og kontakte AMU-centret, som også har mange tilbud. - De tekniske skoler har konsulenter, som gerne kommer ud til et fyraftensmøde og fortæller, hvad de kan tilbyde. Tillidsrepræsentanten kan også kontakte forbundet, som har mulighed for at hjælpe med at finde ud af, hvordan de bedst håndterer uddannelsesspørgsmål på virksomheden, foreslår Henrik Kjærgaard. Top 20 over de mest populære selvvalgte uddannelser 1. Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 2. Kommunikation i teams 3. Anvendelse af regneark til talbehandling 4. Indskrivning og formatering af mindre tekster 5. Brug af pc på arbejdspladsen 6. Effektiv internetsøgning på jobbet 7. Grafiske virkemidler til layout i tekst 8. TQM for operatører i industrien 9. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 10. Online kommunikation til jobbrug 11. IT Åbent værksted 12. EU-Efteruddannelse for godschauffører 13. Jobrelateret brug af styresystemer på pc 14. Design og automatisering af regneark 15. Billedredigering i medarbejderens jobfunktion 16. Anvendelse af 5-S modellen for operatører 17. Basic offshore safety course 18. Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat 19. Kunde/leverandørforhold for operatører 20. Anvendelse af faldsikringsudstyr ayout uck Basic offshore safety course TQM fødevarehygiejne IT værksted Kommunikation styresystemer på pc talbehandling side 15

16 Af Linda Hansen Håndbog for medarbejderrepræsentanter Nu er den nye selskabslovgivning kommet ind i Håndbog for medarbejderrepræsentanter oktober side 16 CO Magasinet Leveringsklausuler, risikostyring, selskabstyper, SWOT-analyse, Boston-modellen og så videre. Begreberne er mange og svære, når man sidder i stolen som bestyrelsesmedlem i en virksomhed. Oveni er der kommet en række større ændringer i selskabslovgivningen sidste år. Derfor har CO-industri i samarbejde med BAT-kartellet, GIMK, HANDELSKARTELLET revideret Håndbog for medarbejderrepræsentanter, der dermed er den første håndbog herhjemme, som redegør for indholdet i den nye selskabslovgivning. Håndbogen er ment som et redskab til alle medlemmer af bestyrelser og tilsynsråd ude på virksomheder hvad enten vi taler om aktie- eller anpartsselskaber. I bogen gives en oversigt over bestyrelsens opgaver, rettigheder og pligter i bred forstand med fokus på de spørgsmål, som det enkelte bestyrelsesmedlem kan blive stillet overfor i bestyrelseslokalet. Bogen er bygget op som et leksikon og indeholder i alt tre registre. Det centrale afsnit er gennemgangen af 333 temaer for arbejdet i det øverste ledelsesorgan og valg af medarbejderrepræsentanter. Formålet er at give en overskuelig samlet fremstilling af de regler, som direkte eller indirekte vedrører medarbejderrepræsentanter. Herudover indeholder bogen to lister til brug for hurtige opslag. Dels en liste med ordforklaringer med mere end 500 ord særligt med fokus på regnskabstekniske og finansielle ord, dels en ordbog med oversættelse fra engelsk til dansk af mere end ord, der ofte bruges i regnskaber, juridiske dokumenter og andet materiale, som bruges i bestyrelseslokalet. I bogen er der flere steder indarbejdet eksempler på de dokumenter, der skal udarbejdes, ligesom der løbende gives gode råd via tekstbokse på siderne. Desuden er der indsat en række skemaer og oversigter for at gøre materialet mere læsevenligt. Bogen er rettet mod såvel nye bestyrelsesmedlemmer som de mere erfarne af slagsen. Håndbogen er skrevet af advokat i CO-industri Jesper Kragh-Stetting og advokat Martin Lavesen fra Lind Cadovius. Den kan bestilles på CO-industris hjemmeside under pjecer og tryksager, bestillingsnummeret er 2011/055, pris for forbund og karteller 265,- kroner og ekstern pris 415,- kroner.

17 International fagbevægelse Kræver 3,7 procent i Sverige De industriansatte i Sverige kræver en et-årig overenskomst fra 1. februar 2012 med lønforhøjelser på 3,7 procent for at sikre reallønnen. Det er hovedkravet fra fagforbundene inden for industrien (Facken). Desuden kræves forældreløn i op til seks måneder på hvad der svarer til 90 procent af lønnen. Desuden skal alle ansatte i industrien ud over den direkte virksomhedsrelaterede uddannelse have ret til uddannelse/kompetenceudvikling. Det foreslås, at parterne i industrien til det formål afsætter en vis procentdel af lønnen til en særlig kompetencekonto eller kompetenceforsikring. Bag Facken i industrien står de fem fagforbund GS (træ- og skovindustri samt grafisk industri), IF Metall, levnedsmiddelarbejdernes fagforbund, Sveriges Ingeniører og Unionen (funktionærer og tjenestemænd). Konkursbegæring mod SAAB Det svenske metalarbejderforbund IF Metall indgav 20. september konkursbegæring mod den kriseramte svenske bilproducent SAAB. I forvejen havde en række underleverandører i Tyskland, Polen og Rumænien og blandt andet ledernes fagforening indgivet konkursbegæringer. - Det var en meget smertefuld beslutning, men vi skal beskytte vore medlemmers løn og kan ikke vente mere, sagde IF Metalls formand Stefan Löfven om beslutningen metalmedlemmer havde ikke modtaget løn for august og september. SAAB ankede andragendet i håb om at få tid til en rekonstruktion med investeringer fra kinesiske investorer. - Vi håber, SAAB får mulighed for en rekonstruktion, og de nye investorer betragter de øjeblikkelige problemer som midlertidige, siger metalformanden. Virksomheden har nu fået ny frist til en rekonstruktion. Det betyder, at lønningerne indtil videre vil være garanteret af staten. Faglig samling i Europa De tre europæiske faglige sammenslutninger EMCEF, EMF og ETUF-TCL har nu aftalt den endelige køreplan for en sammenslutning. Der bliver afsluttende kongresser og en fælles stiftende kongres den maj i Bruxelles. En fælles arbejdsgruppe med formændene for de tre organisationer ventes at afslutte arbejdet med vedtægter for den nye europæiske faglige organisation i begyndelsen af november. De tre sammenslutninger omfatter arbejdere inden for minedrift, kemi og energi (EMCEF), metalarbejdere (EMF) samt tekstil- og beklædningsarbejdere (ETUF-TCL). Brug for 22 millioner nye job hvert år Milliarder af dollar bliver tabt i købekraft, penge som kunne være med til at skabe ny vækst og begrænse arbejdsløsheden, advarer den internationale faglige organisation ITUC. Ifølge tal fra OECD og ILO er der er brug for 110 millioner job inden 2015 alene hvis verdens 20 rigeste lande skal nå op på samme niveau som før den økonomiske krise. Det er 22 millioner nye job hvert år. ITUC tager afstand fra den internationale valutafonds råd til landene om at foretage finanspolitiske stramninger. Udfordringen nu er at begrænse skaderne for de millioner af arbejdere, der har mistet deres arbejde. Køen af arbejdsløse bliver længere og længere, mens regeringerne smækker døren i ansigtet på de arbejdsløse, mener ITUC. Politi tvinger strejkende i job 150 strejkende stålarbejdere på Hercules-stålværket i Kutaisi i Georgien er blevet tvunget til at slutte en strejke og tvunget tilbage i deres job af politiet. Under ledelse af den lokale guvernør overfaldt en stor politistyrke i 50 politibiler de strejkende og tilbageholdt 40 af dem i adskillige timer. Politifolk tog derefter hjem til strejkende arbejdere, hvor politiet under trusler om fængsling tvang arbejderne til at underskrive erklæringer om, at de ville gå i arbejde og ikke deltage i nye aktioner. Uroen startede i begyndelsen af august i år, da arbejderne dannede en fagforening, hvorefter virksomheden straks fyrede de seks lovligt valgte fagforeningsrepræsentanter. Da arbejderne truede med en advarselsstrejke i protest mod fyringerne af deres repræsentanter fyrede virksomheden de fagligt aktive, hvorefter den samlede arbejdsstyrke nedlagde arbejdet og gik i strejke. Myndighedernes overgreb fordømmes skarpt af den internationale sammenslutning af fagforbund ITUC. - Georgiens statslige undertrykkelse af fagforeningsarbejde bliver stadig værre. Regeringen opfører sig som i et totalitært diktatur. Det bør ikke blive tolereret af det internationale samfund, siger ITUC s generalsekretær Sharan Burrow. ITUC har sendt en protestskrivelse til Georgiens præsident Saakashvili. side 17

18 Af Dorthe Kragh Foto Hung Tien Vu Samarbejde oktober side 18 CO Magasinet overvinder krisen Et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere har ført DISA Industries helskindet gennem den økonomiske krise

19 Administrerende direktør Peter Holm Larsen på DISA A/S i Herlev ved København (tv) og fællestillidsrepræsentant for de timelønnede René Stegger samarbejder sig ud af den økonomiske krise. Forandringerne har stået i kø på DISA direkte spurgt. Og efter en god diskus hvor antallet af timelønnede nu er oppe Industries A/S i Herlev ved København sion på et klubmøde blev vi enige om, at på 180, efter at der igen er kommet gang gennem de seneste fire år, og så er det det kunne vi godt gå ind i, hvis det kunne i hjulene. ikke engang slut endnu. Virksomheden resultere i færre fyringer, siger René Steg - Mange af de gamle kolleger er kommet står nemlig over for en udflytning til ger, medlem af Dansk Metal og fællestil tilbage. Det er en fordel, at de kender Høje Taastrup. Det tætte samarbejde lidsrepræsentant for de timelønnede. firmaet, og vi ikke skal bruge tid på oplæ mellem ledelsen og medarbejderne og Ud over arbejdsfordeling blev en række ring. De kan gå i gang med det samme, den danske flexicurity-model har overbe medarbejdere også sendt på kursus for siger René Stegger. vist virksomhedens ejere, kapitalfonden at dygtiggøre sig, mens der var lavvande i Mid Europe Partners, om, at udvikling, ordreindgangen. Nogle uddannede sig til Fleksibilitet og samarbejds- administration og produktion fortsat skal automatikfagteknikere, mens andre tog vilje være i Danmark. kurser i eksempelvis it. Ifølge Peter Holm Larsen har den flek Men før det første spadestik til den nye - Mange af de uddannelsestiltag, som vi sibilitet og samarbejdsvilje, som tillids virksomhed blev taget for få uger siden, satte i gang, havde vi snakket om i forve repræsentanterne og medarbejderne har måtte den traditionsrige virksomhed jen. Så det lå lige til højrebenet, fortæller udvist under krisen, fået ejernes øjne op gennem en ordentlig rutsjetur, som be René Stegger. for, at produktionen i Danmark er kon gyndte da de første spæde tegn på krise Også Peter Holm Larsen ser mange for kurrencedygtig. viste sig i dele i at udnytte de stille perioder til at - Det danske arbejdsmarkeds styrke er videreuddanne medarbejderne. den fleksibilitet, der er i forhold til resten Gennem to fyringsrunder - Uddannelse er en god måde at redu af Europa. Det er ikke alene nemt for virk DISA producerer især støberimaskiner til cere omkostningerne på, men samtidig somheder at ansætte folk, det er også bilindustrien, som er særligt sårbar over bevare kompetencerne. Og jeg synes, at nemt, når det går den anden vej. Og det for konjunktursvingninger. Og to gange vores tillidsrepræsentanter har været har vores ejere i udlandet set, siger han. måtte medarbejderne på DISA gennem gode til at se mulighederne. De er skrap Men selv om der nu er fuld gang i maski en fyringsrunde, hvilket betød, at 40 ud pe til at etablere uddannelser, som er nerne hos DISA, så er det ikke slut med af 157 timelønnede mistede arbejdet. med til at sikre kompetencerne i virksom forandringerne. I 2013 flytter virksomhe - Vi var en af de første virksomheder, som heden, siger han. den nemlig fra de gamle fabriksbygnin var ude i fyringsrunder, og det var svært ger i Herlev til helt nye og mindre facilite for alle parter. Men de problemer, der Ærlighed og kommunikation ter i Høje Taastrup. opstod, blev løst hen ad vejen gennem Gennem hele processen har ærlighed og - Det har givet lidt utryghed. Men igen har drøftelser med tillidsrepræsentanterne god kommunikation stået højt på priori der været åbenhed om, hvad der skal ske. og ved at holde Samarbejdsudvalget teringslisten hos ledelsen. Og efterhånden som vi finder ud af, hvil orienteret. Og vi gjorde det meget ær - Vi har gjort os meget umage med at ke maskiner der skal med, og hvilke nye ligt, siger administrerende direktør i DISA være fair i afskedigelsesrunderne og for maskiner der kommer, så falder der ro Peter Holm Larsen. tælle, at vi skiller os af med nogle med over folk. Det, at ejerne bruger penge på Det viste sig dog, at fyringerne ikke var arbejdere, fordi vi gerne vil bevare virk nye maskiner og investerer i os, er jo bero nok til at holde virksomhedens produk somheden, og ikke fordi vi synes, de gør ligende. Men vi skal selvfølgelig hele tiden tion i gang. Og i slutningen af januar 2009 gik de timelønnede på arbejdsfordeling i et dårligt stykke arbejde. Det er vigtig kommunikation, for vi vil jo gerne have huske at gøre os lækre og være konkurrencedygtige, fastslår René Stegger. side 19 otte uger, som blev forlænget til 17 uger. dem tilbage igen, når der igen kommer René Stegger og Peter Holm Larsen for - Peter havde lagt følere ud omkring flere ordrer ind, siger den administreren talte om forandringer og samarbejde på arbejdsfordeling. Den fangede jeg og tog de direktør. TekSams årsmøde den 4. oktober. spørgsmålet op i klubben, inden vi blev Og den holdning kan mærkes på gulvet,

20 Af Dorthe Kragh Benhårdt arbejde Det er hårdt arbejde at etablere et europæisk samarbejdsudvalg, men besværet værd. Det håber to danske tillidsrepræsentanter i den multinationale koncern ITW Med hovedkvarter i Chicago, 825 virksomheder i 52 lande og cirka ansatte (heraf cirka i Europa) samt en produktion, der spænder lige fra cement til håndsæbe, er det ikke just nemt at etablere et europæisk samarbejdsudvalg i ITW (Illinoise Tool Works inc.). Men det er ikke desto mindre, hvad de to tillidsrepræsentanter Marianne Andreasen og Finn Graversen har besluttet sig for. Og selv om det er benhårdt arbejde at etablere et ESU fra bunden, så håber og tror de to, at det er alt besværet værd. - Jeg har oplevet, at der bliver lukket fabrikker hen over hovedet på de ansatte. Derfor synes jeg, at det kunne være rart at være med i høringsprocessen. Vi kan måske ikke forhindre lukningen, men vi kan sige, hvis vi mener, at tingene kan gøres anderledes. Jeg vil også meget gerne høre nærmere om budgetterne og de strategier, som ejerne har. Et ESU vil give os et større helhedsbillede af ITW i Europa, siger Marianne Andreasen, som er tillidsrepræsentant for 22 3F ere på Bates Cargo-Pak i Nørresundby en af virksomhederne i ITW. Mere indsigt Samme forhåbninger har Finn Graversen. Han er også medlem af 3F og fællestillidsrepræsentant for side 20 CO Magasinet oktober

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR CO-Magasinet Nr/År 03/2012 TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRESEDDEL SIDE 6 LAVERE RISIKO FOR BRYSTKRÆFT PÅ NATARBEJDE

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A CO-Magasinet Nr/År 04/2013 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER ARBEJDSFORHOLD Side 6 TAL OM fo FORANDRINGER SIDE 7 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING

Læs mere

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S CO-Magasinet Nr/År 01/2013 NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S side 9 DO YOU SPEAK ECONOMIC? SIDE 10-11 EN TERRIER

Læs mere

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 nr. 1 januar 2008 Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13 Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 Kapitalfondenes grådighed skal stækkes

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Magasinet Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Dropper forebyggelsen Ærlighed kostede hel dags løn Lynkarriere på Lindø Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13 nr. 06 juni 2005 Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser Side 12-13 LEGO flytter 110 job til Tjekkiet Side 3 Jeg gjorde alt for at skjule mit drikkeri Side 4-7 Direktør-lønstigninger på 20 procent Side 14-15

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 nr. 1 januar 2007 Fusion vil give mere indflydelse Side 12-13 OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 Godt Nytår Leder Ansvarlighed. Ordet er efterhånden

Læs mere

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 01 // 2011 Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere på Bornholm SIDE 10-11 TEMA // Fantasi uden grænser ved DM for slagtere, bagere og

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr.

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2004 Jeg vil ikke dø af stress Ja til ny overenskomst Taber millioner på medarbejderaktier Fyret skal genansættes Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

160 millioner kr. til medlemmerne TEMA side 6 14

160 millioner kr. til medlemmerne TEMA side 6 14 FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 03 // 2012 160 millioner kr. til medlemmerne TEMA side 6 14 Politikere fortryder fedtafgift Side 48 Tillidsmandssag på vej mod ARLA Side 4 FAGLIGT MAGASIN

Læs mere

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 02 // 2011 Sandheden om førtidspension Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft

Læs mere

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER:

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER: M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 3 METAL M A G A S I N E T Metal tjekker din kontrakt på 24 timer DYGTIGE DANSKERE: DU LEVERER VAREN ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN SIKKERT JOB

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere