CO-Magasinet CEN SIDE 14-15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO-Magasinet CEN SIDE 14-15"

Transkript

1 CO-Magasinet Nr/År 07/2011 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 ENGAGEME GIVER PRAKTIKPLADSPRISER SIDE 8 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 MINIKURSER I LIGELØN SIDE 9 MÆND FÅR OGSÅ BANK SIDE 10 HELBREDSKONTROL I TRYGGE RAMMER SIDE 11 NATARBEJDE TÆRER FYSISK OG PSYKISK SIDE GRIB CHANCEN SIDE HÅ BOG FOR MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER SIDE 16 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 INTERNATIONAL FAGBEV GELSE SIDE 17 SAMARBEJDE OVERVINDER KRISEN SIDE HELBREDSKONTROL I TRYGGE RAMMER SIDE 11 BENHÅRDT ARBEJDE SIDE 2 ING side NATARBEJDE OG HELBREDSKONTROL SIDE 24 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 DANSKE NOTE SER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 ENGAGE engagement GIVER PRAKTIKPLADSPRISER I LIGELØN SIDE 9 MÆND FÅR OGSÅ BANK SIDE 10 HELBREDSKONTRO CEN SIDE DE 11 NATARBEJDE TÆRER FYSISK OG PSYK

2 Arbejdet er hårdt, men De danske virksomheder har gennem tiderne etableret sig i udlandet, og udenlandske virksomheder er tilsvarende til stede i Danmark. Og udviklingen fortsætter fremover. Derfor er de ansattes organisationer ligeledes nødt til at samarbejde over grænser. Det sker dagligt via internationale medlemsskaber i lønmodtagerorganisationer som eksempelvis den internationale sammenslutning af metalarbejderforbund (IMF), IN (Industriansatte i Norden) samt ETUC (European Trade Union Confederation). Helt nede på værkstedsgulvet er der også behov for at holde kontakt til kollegerne i de udenlandske afdelinger, og på europæisk plan sker det blandt andet ved at organisere arbejdet via ESU europæiske samarbejdsudvalg. På baggrund af et EU-direktiv har de ansatte i virksomheder eller koncerner, der opererer i flere EUeller EØS-lande, nemlig mulighed for at etablere et europæisk samarbejdsudvalg. Formålet er dels at sikre, at medarbejderrepræsentanter på tværs af de forskellige lande bliver informeret og hørt i spørgsmål, der vedrører arbejdspladsens udvikling. Og dels, at medarbejder repræsentanterne har mulighed for at mødes med koncernens centrale ledelse og ikke kun de nationale ledelser. Om at etablere et ESU Den multinationale koncern ITW (Illinoise Tool Works inc.) har en række virksomheder i Danmark, og her er der sat gang i arbejdet med at etablere et ESU. Koncernen har hovedkvarter i Chicago, 825 virksomheder i 52 lande og cirka ansatte (heraf cirka i Europa) samt en produktion, der spænder lige fra cement til håndsæbe. Men det afskrækker ikke de to tillidsrepræsentanter Marianne Andreasen og Finn Graversen. De har i fællesskab besluttet sig for, at der nu skal opret oktober side 2 CO Magasinet Vi sætter fokus på: MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRI- ANSATTE Industriens Pension overfører 13 milliarder kroner til medlemmerne. DANSKE NOTER SIDE 4 SIDE 5 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE Den danske stat afviser at betale erstatning til danskere, som er blevet snydt for erstatningsferie, selv om de er blevet syge under deres ferie. ENGAGEMENT GIVER PRAKTIKPLADSPRISER Fire Praktikpladspriser er uddelt. SIDE 6-7 SIDE 8 MINIKURSER I LIGELØN Tillidsrepræsentanter og faglige i afdelingerne kan nu få frisket ligelønsreglerne op. SIDE 9 MÆND FÅR OGSÅ BANK Nyt projekt vil bryde tabu om vold mod mænd. SIDE 10 HELBREDSKONTROL I TRYGGE RAM- MER Klare regler skal få flere natarbejdere til at tage imod tilbud om helbredsundersøgelse. SIDE 11

3 leder det hele værd tes et ESU i ITW Europa. Og selv om det er benhårdt arbejde at etablere et ESU fra bunden, så håber og tror de to, at det er alt besværet værd. - Jeg har oplevet, at der bliver lukket fabrikker hen over hovedet på de ansatte. Derfor synes jeg, at det kunne være rart at være med i høringsprocessen. Vi kan måske ikke forhindre lukningen, men vi kan sige, hvis vi mener, at tingene kan gøres anderledes. Jeg vil også meget gerne høre nærmere om budgetterne og de strategier, som ejerne har. Et ESU vil give os et større helhedsbillede af ITW i Europa, siger Marianne Andreasen, som er tillidsrepræsentant for 22 3F ere på Bates Cargo-Pak i Nørresundby en af virksomhederne i ITW i artiklen på siderne Revideret håndbog I år blev der sat underskrift på et nyt ESU-direktiv i EU, og det medførte en række forbedringer for de medarbejdervalgte. Blandt de største er, at det nu præciseres, at de medarbejdervalgte medlemmer af ESU har ret til uddannelse uden løntab. Desuden fastslår direktivet som noget nyt, at ESU skal modtage informationer på samme tidspunkt eller tidligere end de nationale samarbejdsudvalg. Ud over det forbedrede ESU-direktiv er der også hjælp at hente til både nyvalgte og de mere garvede ESU-medlemmer, hvis der er problemer med at forstå begreber som eksempelvis leveringsklausuler, risikostyring, selskabstyper, SWOT-analyse og Bostonmodellen. For CO-industri har i samarbejde med BAT-kartellet, GIMK og HANDELS KARTELLET revideret Håndbog for medarbejderrepræsentanter. Håndbogen redegør ud over ændringen i ESU-direktivet for indholdet i den række ændringer i selskabslovgivningen, som blev indført sidste år. Du kan læse mere om håndbogen, der giver en grundig oversigt over bestyrelsens opgaver, rettigheder og pligter i bred forstand med fokus på de spørgsmål, som det enkelte bestyrelsesmedlem kan blive stillet overfor i bestyrelseslokalet, i artiklen på side 16 i dette blad. Forside: Tillidsrepræsentant Villy Christiansen fra Rynkeby Foods A/S i Ringe. Foto: Alex Tran. NATARBEJDE TÆRER Natarbejdere kræver ekstra fokus, mener tillidsrepræsentant Villy Christiansen fra Rynkeby Foods A/S. SIDE GRIB CHANCEN To ugers selvvalgt uddannelse er en god mulighed for opkvalificering. SIDE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDER- REPRÆSENTANTER Nu er den nye selskabslovgivning kommet ind i Håndbog for medarbejderrepræsentanter. INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 16 SIDE 17 SAMARBEJDE OVERVINDER KRISEN Et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere har ført DISA Industries gennem den økonomiske krise. SIDE BENHÅRDT ARBEJDE Det er hårdt arbejde at etablere et europæisk samarbejdsudvalg, men besværet værd. Det håber to danske tillidsrepræsentanter i den multinationale koncern ITW. FAGLIG ORIENTERING SIDE side NATARBEJDE OG HELBREDSKONTROL CO-industri og DI har lavet nyt materiale om natarbejde. SIDE 24 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal, 1790 København V. Tlf , Fax Redaktion: Linda Hansen (ansvarsh.) (DJ) Tlf , Journalist: Dorthe Kragh (DJ) Tlf , CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. CO-Magasinet udkommer otte gange årligt hver måned undtagen marts, juli, august og december. Oplag Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS ISSN (papirudgave) ISSN (elektronisk) side 3

4 Af Dorthe Kragh Milliarder på vej til industriansatte Industriens Pension overfører 13 milliarder kroner til medlemmerne Hvad skal jeg gøre? Hvis du fortsat har din pensionsopsparing i Industriens Pension efter 1. december 2011, skal du ikke foretage dig noget. Pengene bliver indbetalt på din pensionsopsparing automatisk. Hvis du står overfor at skulle pensioneres eller skal skifte pensionsselskab, så kontakt Industriens Pension, som kan rådgive dig. Du kan læse mere om pensionsopsparingen og markedsrente på De industriansattes pensionsopsparing får en ordentlig saltvandsindsprøjtning, når Industriens Pension næste år overfører en pulje på cirka 13 milliarder kroner til medlemmernes opsparing. Hvor meget det enkelte medlem får afhænger af, hvor mange penge der står på pensionsopsparingen, men medlemmer kan se frem til en forhøjelse af deres pensionsopsparing med cirka 20 procent. Overførslen af de mange penge skyldes, at Industriens Pension går over til markedsrente og derfor ikke længere har brug for reserver til at sikre medlemmerne en stabil rente. Industriens Pension understreger, at det ikke er økonomiske problemer, der medfører ændringen. - Vi har valgt at gå over til markedsrente, fordi det er mest fair for medlemmer, der skifter til et job uden for industrien og derfor skal have deres opsparing hos os med over i en anden pensionsordning, siger Thorkild E. Jensen, der er formand for CO-industri og medlem af bestyrelsen i Industriens Pension. Som det er nu får medlemmer af Industriens Pension ikke deres del af reserveopsparingen med, hvis de skifter til job uden for industrien og dermed skifter pensionsselskab. Samtidig er mange andre pensionsselskaber gået over til markedsrente, så der venter heller ikke en opsparingsreserve der. - Vi har besluttet at gennemføre ændringen nu, fordi det lave renteniveau har betydet, at de ufordelte reserver er blevet meget store. De store reserver vil forsvinde igen, hvis renten stiger. Lige nu har vi en enestående mulighed for at sikre medlemmerne en meget stor forhøjelse af deres pensionsopsparing, understreger Thorkild E. Jensen. Præcist hvor mange penge der er til fordeling, vil stå klart 1. december, da reserverne stadig bliver påvirket af de finansielle markeder frem til den dag. Pengene vil senest være fordelt 1. juni side 4 CO Magasinet oktober

5 Danske noter Post Danmark fyrer 700 i år Hver tiende stilling i Posten forsvinder i I år siger Post Danmark farvel til omkring medarbejdere. Af disse får cirka 700 en egentlig fyreseddel. De resterende reduktioner sker ved naturlig afgang. Det skriver Fagbladet 3F. Det er først og fremmest den faldende mængde breve, som gør, at der skal skæres ned. s, sms'er og anden elektronisk kommunikation er nemlig en stadig hårdere konkurrent til det gammeldags brev. Den nye postlov er også med til at reducere behovet for postbude. Når loven træder i kraft til nytår, skal alle husstande have en postkasse i skel. Typisk ude ved vejen. Næste år regner Post Danmark med at reducere med yderligere ti procent. Det svarer til omkring medarbejdere. Den naturlige afgang kan bidrage med cirka to tredjedele af behovet for reduktion. Omkring 500 forventes at få en fy Post Danmark beklager udviklingen: - Når brevmængden falder med procent om året, så er der desværre ingen vej udenom. Vi klarer en pæn portion via naturlig afgang. Men afskedigelser kan vi altså ikke undgå. Det er Post Danmarks fotoarkiv/lars Schmidt bestemt ikke rart, men det har været kendt for alle i virksomheden i lang tid, siger Hans Erik Nielsen, der er chef for personaleområdet i Post Danmark, til Fagbladet 3F. Antallet af heltidsansatte i Post Danmark kring til Og forhandlingssekretær i 3F's Industrigruppe Lars Chemnitz anerkender, at udviklingen fortsætter: - Vi bliver desværre nødt til at acceptere, at der er brug for færre bude. For os er det så afgørende, at de opsagte medlemmer får bedst muligt hjælp til at komme videre i nyt job, siger han til fagbladet. I en ny aftale mellem Post Danmark og 3F kan fyrede postbude blandt andet få reseddel. er fra 2005 til 2010 faldet fra om- betalt AMU-kurser i opsigelsesperioden. Ufaglærte mangler anerkendelse Det er surt at være slagteriarbejder. I hvert fald hvis man hungrer efter anerkendelse fra omverdenen. Og det er ikke meget sjovere at have et af de andre ufaglærte job på det danske arbejdsmarked som eksempelvis lager- og havnearbejder, ufaglært arbejder og kontormedhjælper. Arbejdet er hårdt, og man får ikke meget igen i form af anerkendelse og lyse fremtidsmuligheder. Anderledes ser det ud for blandt andre læger, tandlæger, selvstændige og akademikere, som i et helt andet omfang nyder respekt i deres fag og ser lyst på fremtiden. Det skriver Ugebrevet A4. Tendensen er dokumenteret i en kortlægning af, i hvor høj grad forskellige faggrupper oplever at få belønning for deres arbejdsindsats. Undersøgelsen er foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der har spurgt godt danske lønmodtagere om, hvordan det står til med anerkendelsen dels fra ledelsen, dels fra samfundet. Og så om de har gode fremtidsmuligheder i deres job. På baggrund af svarene er forskellige faggrupper blevet rangeret på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er højest mulige oplevelse af at blive belønnet. Den gennemsnitlige score for danske lønmodtagere er 57, men spændet på scorekortet går lige fra lægernes og tandlægernes 72 i toppen til slagteriarbejdernes kun 43 i bunden. Privatansattes sygefravær falder Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,5 procent til 3,3 procent af den mulige arbejdstid fra 2009 til Det viser tal fra DA (Dansk Arbejdsgiverforening). Sygefraværet er faldet både for arbejdere og funktionærer. For mandlige arbejdere er sygefraværet faldet med 0,4 procentpoint, mens det for kvindelige arbejdere er steget med 0,1 procentpoint til 5,4 procent af den mulige arbejdstid. For både mandlige og kvindelige funktionærer er tendensen i sygefraværet den samme. I 2010 udgjorde det samlede fravær på DA-området 4,7 procent af den mulige arbejdstid. Heraf udgør sygefravær 3,3 procentpoint, mens fravær på grund af eksempelvis børns sygdom, arbejdsulykker og andet udgjorde resten af fraværet. Mere end danskere snydes for løn, når de arbejder over. Et stigende antal danskere får hverken løn, afspadseringstimer eller anden betaling, når de arbejder over. Det skriver Fagbladet 3F. I årets andet kvartal var antallet af lønmodtagere med ulønnet overarbejde 17 procent højere end i Det viser Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse. I alt forventer lønmodtagere ikke at modtage noget for deres overarbejde. side 5

6 Af Dorthe Kragh Staten afviser erst Den danske stat afviser at betale erstatning til danskere, som er blevet snydt Selv om CO-industri vinder en verserende sag om erstatningsferie i forbindelse med sygdom, afviser den danske stat at yde erstatning til danskere, som er blevet syge undervejs i deres ferie. I september 2009 fastslog EU-Domstolen, at arbejdstagere har krav på erstatningsferie, hvis de på grund af sygdom ikke kan afholde deres plan lagte ferie. CO-industri mener på den baggrund, at arbejdstagere har krav på erstatningsferie, uanset om de bliver syge før eller under deres ferie. Men den danske ferielov er foreløbig af Beskæftigelsesministeriet blevet fortolket sådan, at en lønmodtager kun kan få en erstatningsferie, hvis sygdommen indtræffer, inden ferien begynder. Derfor har CO-industri anlagt sag mod Beskæftigelsesministeriet med krav om betaling af erstatning til et medlem, som mangler at få erstatningsferie i forbindelse med sygdom indtruffet undervejs i side 6 CO Magasinet oktober

7 atning for mistet ferie for erstatningsferie, selv om de er blevet syge under deres ferie ferien. Sagen anlægges, fordi Beskæftigelses ministeriet afviser at ændre ferieloven, så den også omhandler sygdom, der er indtruffet undervejs i ferien. Hen i skoven Kammeradvokaten henviser i et svarskrift til CO-industri til, at de danske dom stole skal fortolke reglerne i overensstemmelse med EU-direktivet, og at der derfor ikke er behov for en lovændring. - Almindelige mennesker skal altså ikke bare kunne ferieloven, men også EU-lovgivningen for at kende deres rettigheder. Det er helt hen i skoven. Den tidligere borgerlige regering har i sin lovpakke fra oktober 2010 ikke mindre end 21 forslag til lovændringer i ferieloven. Alligevel er der ikke fundet plads til en paragraf vedrørende sygdom under ferie. Det kunne godt tyde på, at det måske handler mere om politisk vilje end juridiske overvejelser, siger Arne Sørensen, organisationssekretær i CO-industri. Han forventer dog, at en ny regering ledet af socialdemokrater vil ændre ferieloven snarest, så det står klart for alle, at lønmodtagere også har ret til ny ferie, hvis de bliver syge under påbegyndt ferie. Ifølge avisen.dk er både SF og Socialdemokraterne indstillede på hurtigt at ændre lovgivningen. - Når EU fastslår, at lønmodtagerne har en ret, skal de selvfølgelig også have den, sagde Leif Lahn Jensen (S) kort før folketingsvalget til hjemmesiden. Afslag til DI Ud over sagen mod Beskæftigelsesministeriet har CO-industri endnu en sag om erstatningsferie kørende. Her har COindustri anlagt sag mod en virksomhed på vegne af en smed. Virksomhedens organisation, DI, har forsøgt at få den konkrete sag sendt til vurdering hos EU-Domstolen. Men her siger Østre Landsret, at EU- Domstolens dom fra 2009 er så klar, at der ikke er problemer med at træffe en afgørelse på det grundlag. Den afgørelse har DI forsøgt at få forelagt Højesteret, men har fået afslag af Procesbevillingsnævnet. Det betyder, at Østre Landsret for så vidt er klar til at behandle den første danske sag om erstatningsferie. - Det er en meget tilfredsstillende afgørelse for os. Den viser, at Østre Landsret ligesom os mener, at det er helt unødvendigt at sende sagen omkring EU- Domstolen, fordi domstolens tidligere afgørelse er så klar, siger Arne Sørensen. I den konkrete sag var en smed involveret i et trafikuheld under sin sommerferie i 2010 og meldte sig syg. Arbejdsgiveren afviste at give smeden erstatningsfridage for de feriedage, hvor han var sygemeldt, med henvisning til den danske ferielov. Den siger, at man kun kan få en ny ferie, hvis sygdommen indtræffer, inden ferien begynder. Imidlertid er der nu anlagt en ny spansk sag for EU-Domstolen, der handler om retten til erstatningsferie efter sygdom undervejs i ferien, og det er endnu usikkert, om den får indflydelse på Østre Landsrets behandling af den danske sag. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg i min ferie? Forbundene i CO-industri anbefaler: At du sygemelder dig på normal vis, hvis du skulle blive syg i løbet af din ferie. Sygdommen skal være så alvorlig, at en sygmelding ville være nødvendig, hvis det var en normal arbejdsdag. At du får dokumentation for, at du har foretaget en sygemelding. At du fortæller arbejdsgiveren, at du kræver erstatningsferie for den tid, du har brugt syg under dynen. At du skal huske at raskmelde dig igen, når sygdommen er overstået, og fortæller arbejdsgiveren, om du ønsker at afholde resten af ferien. side 7

8 Af Dorthe Kragh Foto IUS Jette Clausen, formand for RIPU Roskilde-Køge (tv), overrækker Praktikpladsprisen sammen med borgmester Joy Mogensen (th) til Torben Risgaard Strand fra virksomheden Nunc Thermo Fischer Scientific i Roskilde. Engagement giver Praktikpladspriser Fire Praktikpladspriser er delt ud til ildsjæle og virksomheder med en klar holdning til lærlinge oktober side 8 CO Magasinet [ ] der er også mange glæder ved lærlingene Selv om uddannelsen af lærlinge ikke lige har topprioritet hos det amerikanske moderselskab, så forhindrer det ikke den danske fabrik Nunc Thermo Fischer Scientific i Roskilde i at tage et stort antal lærlinge ind. Og for den indsats har virksomheden nu fået Praktikpladsprisen, som uddeles af Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. - Vi har stor fokus på vores omkostninger som alle virksomheder. Og man kan måske godt sige, at det har sine omkostninger, at vi bliver ved med at have lærlinge. Men der er også mange glæder ved lærlingene, og vi synes, at det er vigtigt, at vi holder fast i, at vores virksomhed også tager del i at uddanne dygtige folk, siger fabrikschef Torben Risgaard Strand. En utrættelig indsats En anden varm fortaler for lærlinge er Arne Knudsen, elektriker og medlem af blandt andet bestyrelsen for Dansk El-Forbund, afdeling Lillebælt. Han modtager Praktikpladsprisen i form af en statuette lavet af Bjørn Nørgaard for sit store engagement med at skabe forståelse for vigtigheden af praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne. - Med en utrættelig indsats og et konstant fokus på at få oprettet flere praktikpladser kvalificerer Arne Knudsen sig i den grad til at blive belønnet for sit arbejde. Ved at sætte behovet for praktikpladser på dagsordenen igen og igen i de samarbejdsfora, der er etableret mellem arbejdsmarkedets parter, formår Arne Knudsen at sætte handling bag ordene, siger Per Hou Christensen, administrerende direktør for Cylindric Denmark A/S og formand for RIPU Trekantområdet. I løbet af september har også DS SM A/S, Danfoss A/S og Elsabeth Ibing Holm fra EUC Syd alle i Sønderjylland fået overrakt Praktikpladsprisen for deres engagement i at skaffe praktikpladser. Praktikpladsprisen gives til initiativer, der i særlig grad medvirker til at øge antallet af praktikpladser og dermed understøtter, at flere unge vælger en uddannelse inden for industrien. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, en virksomhed, en kampagne, en skole, eller en organisation, der har gjort en indsat, ud over det sædvanlige for at fremme praktikpladssituationen.

9 Af Dorthe Kragh Minikurser i ligeløn Tillidsrepræsentanter og faglige i afdelingerne kan nu få frisket ligelønsreglerne op Trænger reglerne om ligeløn til at blive støvet af, eller er du i tvivl om, hvad du kan bruge industriens nye Ligelønsnævn til, så er der hjælp på vej. CO-industri tilbyder nu tillidsrepræsentanter og faglige i afdelingerne et minikursus i ligeløn. Ved overenskomstforhandlingerne i 2010 blev CO-industri og DI enige om at indarbejde ligelønsloven i industriens overenskomster, ligesom de blev enige om at oprette et ligelønsnævn, som skal behandle sager om uligeløn på industriens område. Det er baggrunden for, at CO-industris forretningsudvalg har bevilget penge til en ekstraordinær indsats på ligelønsområdet. - Vi vil simpelthen tage ud til afdelinger og tillidsrepræsentanter, som har lyst til at møde os, og give dem et lille brush-up-kursus i ligelønsreglerne. Det kan for eksempel være til fyraftensmøder, møder i fællesklubben eller i forbindelse med andre arrangementer. Vi vil også fortælle om, hvordan tillidsrepræsentanter og faglige kan bruge Ligelønsnævnet, og hvad de skal lede efter, når de vil undersøge, om der er et ligelønsproblem på arbejdspladsen, forklarer Nadja Christy, konsulent i CO-industri. Plads til debat Hun håber, at minikurserne vil give anledning til en god debat om de udfordringer, der er med at finde sager om uligeløn, og ikke mindst give alle interesserede blod på tanden, så de går hjem og undersøger, om mænd og kvinder får lige løn for lige arbejde på deres arbejdsplads. - Det er jo svære sager, fordi vi er så tilbageholdende med at tale om, hvad vi får i løn. Men samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at vi bliver altså nødt til at tale om, hvad der står på lønsedlen, hvis vi skal uligelønnen til livs. Derfor håber jeg, at vi kan få en livlig debat om, hvordan tillidsrepræsentanter, afdelinger, forbund og CO-industri bedst løser opgaven, siger Nadja Christy. Ud over minikurserne har CO-industri udarbejdet en pjece Ligeløn en del af det faglige arbejde. Her er beskrevet, hvilke typer sager som kan indbringes for Ligelønsnævnet, og hvordan processen er. Der er desuden gode råd til, hvilke værktøjer der findes, når der skal sættes spot på ligeløn eller mangel på samme på arbejdspladsen. Hvis du er interesseret i at få et minikursus i ligeløn, så kontakt din lokale fagforeningsafdeling, som i samarbejde med forbund og CO-industri kan hjælpe dig med at arrangere et minikursus enten i afdelingen eller på den enkelte virksomhed. Pjecen Ligeløn en del af det faglige arbejde kan bestilles på Ligeløn side 9

10 Af Dorthe Kragh Mænd får også bank næsten over hinanden, når talen falder på mænd, som får tæv af deres kone eller partner. For de mænd, som det går ud over, er det blodigt alvor og dem er der faktisk af om året i Danmark. Men nu sætter forbundet Dansk Metal fokus på det tabubelagte emne gennem projektet Voldsramte mænd på arbejdspladsen, som er støttet med kroner fra Ministeriet for Ligestilling. - Det er meget få mænd, som vil indrømme, at de er udsat for vold fra deres kone eller partner. Men faktisk sker det ganske ofte. Derfor skal arbejdspladsen og tillidsrepræsentanterne være klædt på til at hjælpe de voldsramte mænd, som tit går meget alene med deres problemer og har svært ved at søge hjælp, fordi emnet er så tabubelagt, siger Ulla Puck, formand for Ligebehandlings- og Familiepolitisk Udvalg i Dansk Metal Region Hovedstaden og drivkraften bag projektet. Hun har selv oplevet en mand, som under en helt almindelig snak med sin fagforening pludselig fortalte, at hans kone bankede ham. - Han var en stor, stærk metalmand, som fik tæv af sin lillebitte kone. Men han turde ikke forlade hende, fordi hun truede med, at han aldrig ville se sit barn igen. Den historie har vi jo hørt så mange gange før om kvinder. Her er den bare vendt om, men konsekvenserne er de samme, siger Ulla Puck oktober side 10 CO Magasinet Du kan downloade folderen om vold mod mænd på Dansk Metal Tele Østs hjemmeside dk. Her kan du også se videoen, som desuden vil blive lagt på youtube. Herudover kan du støtte kampen mod vold mod mænd og Horsens Mandekrisecenter ved at købe en magnet, som kan sættes på garderobeskabet eller køleskabet. Magneten kan bestilles hos Ulla Puck på mail Nyt projekt vil bryde tabu om vold mod mænd De dårlige vittigheder og hånlige grin snubler Få hjælp Hun har derfor udarbejdet en folder, som fortæller om vold mod mænd, og hvor de voldsramte mænd kan gå hen for at få hjælp. Og hun håber, at tillidsrepræsentanter i hele LO vil læse folderen og sørge for, at den bliver lagt i kantinen og sat op på opslagstavlen, så alle kan få glæde af oplysningerne. Samtidig skal en video med en række kendte mennesker som tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen, 3F-formand Poul Erik Skov Christensen, formand for Dansk Metal Thorkild E. Jensen og stand-upkomikeren Mette Frobenius være med til at sætte gang i en debat om vold mod mænd og markere afstand til volden. Hele projektet blev skudt i gang den 28. september med en temaaften om vold mod mænd, hvor Grethe Holst og Annet Feldt fra Horsens Mandekrisecenter samt Per Larsen fortalte om deres erfaringer med vold mod mænd. MAND - Får du tæsk af din partner? E r d e r h j æ l p a t h e n t e!

11 Af Dorthe Kragh Helbredskontrol i trygge rammer Klare regler skal få flere natarbejdere til at tage imod tilbud om helbredsundersøgelse Alle, der arbejder om natten, har både rytme til kaffevaner, ligesom frygten for kelte virksomhed må altså godt lave sit ret til et tilbud om helbredskontrol, før resultatet af undersøgelsen spillede en eget skema, blot de aftalte spørgsmål er de begynder på natarbejde, og herefter rolle. med. mindst en undersøgelse hvert andet år. - Vi har derfor forsøgt at lave et materi Som en del af helbredsundersøgelsen Det blev CO-industri og DI enige om ved ale, som ikke skræmmer folk væk, siger skal natarbejderen også have målt sit overenskomstforhandlingerne i områdeleder Jørn Larsen, CO-industri. blodtryk, vægt og hofte/taljemål samt Men en undersøgelse foretaget blandt fedtprocent. Desuden bliver der taget DI s medlemsvirksomheder viser, at Privat ejendom en blodprøve for kolesterol og blodsuk næsten syv ud af ti medarbejdere siger Parterne har blandt andet aftalt, at den ker, og BMI bliver udregnet. nej tak, når de bliver tilbudt en kontrol af rapport, som kommer ud af undersø - Jeg kan godt forstå, at det kan være helbredet. gelsen og de efterfølgende gode råd, skræmmende at blive undersøgt. Men Derfor har CO-industri og DI nu udarbej er den enkelte medarbejders ejendom vi ved, at natarbejde er hårdt for krop det nogle regler, som skal gøre det mere og skal udleveres, når en læge med pen. Derfor er der behov for at tale trygt for medarbejderne at tage imod arbejdsmedicinske kompetencer har med folk om, hvad der er til deres eget helbredsundersøgelsen. underskrevet den. bedste. Og ved at lave en undersøgelse Undersøgelsen viser, at mange af dem, Desuden er der udarbejdet et spørge hvert andet år kan vi holde øje med, som sagde nej tak, var utrygge ved, skema, som skal udfyldes i forbindelse hvordan helbredet udvikler sig over om resultatet af undersøgelsen kunne med helbredskontrollen. Skemaet er på årene, siger Jørn Larsen. havne hos arbejdsgiveren. Samtidig blev mange også skræmt væk af det op til 60 tre sider og indeholder spørgsmål, som parterne er enige om, at medarbejderen Du kan læse mere om både pjece, introduktionsfolder og spørgeskema på bag side 11 sider store spørgeskema om alt fra sove som minimum skal svare på. Den en siden af dette blad.

12 Af Dorthe Kragh Foto Alex Tran Natarbejde tærer fy Natarbejdere kræver ekstra fokus, mener tillidsrepræsentant Villy Christian oktober side 12 CO Magasinet Det er længe siden, at Villy Christiansen har arbejdet på natholdet, men han husker tydeligt, hvorfor han holdt op. - Det præger dig både fysisk og psykisk. Jeg arbejdede på treholdsskift. De første par nætter på natholdet gik det fint, den tredje-fjerde nat skulle jeg slås for at holde mig vågen. Og så er det alt det med omstilling. Jeg kunne være sammen med familien og holde normal weekend fredag, lørdag og så alligevel ikke. For jeg skulle jo hele tiden indrette mig på, at søndag nat skulle jeg på arbejde, og så prøvede jeg at sove på forskud, men det kan man jo i virkeligheden ikke, fortæller den 44-årige til- Rynkeby Food A/S i Ringe har produceret juice og saft i 75 år. Virksomheden har vokset sig stor gennem fusioner med og opkøb af skandinaviske juice- og saftproducenter. Siden 1998 har Rynkeby Foods A/S været 100 procent ejet af mejerikoncernen Arla Foods. Virksomheden har 243 medarbejdere. lidsrepræsentant for de ansatte i produktionen på Rynkeby Foods i Ringe. Selv om han på mange måder havde det godt med de skiftende arbejdstider, så valgte han til sidst at sige stop. - Min hjerne ville gerne have alle de fordele, som der også er ved natarbejde. Jeg var jo for eksempel mere hjemme hos børnene, men min krop ville ikke. Jeg fik ikke sovet ret meget, og min krop ville gerne have en lille lur hele tiden. Så jeg stoppede, fortæller han. 22 af hans kolleger på Rynkeby Foods arbejder i dag på nathold, og selv om virksomheden gør meget for at forbedre forholdene for natarbejderne, så ændrer det ikke ved, at det er hårdt for fysikken. Væk med treholdsskift Sygefraværet på natholdet har tidligere været relativt højt og udskiftningen stor, men i 2007 gik virksomheden væk fra skiftehold og begyndte at

13 Navn: Villy Christiansen Alder: 44 år Arbejdsplads: Rynkeby Foods A/S, Ringe Bopæl: Kirkeby Uddannelse: Udlært sportsekspedient Fagforbund: 3F Tillidshverv: Tillidsrepræsentant for 65 kolleger i produktionen gennem fem år. Sidder i samarbejdsudvalget. Tidligere valgt som arbejdsmiljørepræsent. Familie: Bor sammen med sin kæreste. De har en dreng og en pige. Fritidsinteresser: Bruger meget tid på børnenes håndbold og fodbold. Er netop startet i motionscenter. sisk og psykisk sen fra Rynkeby Foods A/S Tillidsrepræsentant Villy Christiansen fra Rynkeby Foods har arbejdet på nathold, men valgte at stoppe, for kroppen ville ikke mere. have faste nathold. Det hjalp på sygefra var sikkert årsagen til, at jeg ikke kunne Ved overenskomstforhandlingerne i været og humøret. sove, når jeg kom hjem, siger han blev CO-industri og DI enige om, - Det var en succes i starten. Der var at natarbejdere skal tilbydes løbende selvfølgelig nogen, som brokkede sig Fri søndag helbredskontrol med højst to års mel over, at de ikke længere skulle være på Men selv om det i dag er blevet langt lemrum, og hvis der er mulighed for det, treholdsskift, men efter kort tid var der bedre at arbejde om natten, og udskift skal natarbejdere, der lider af helbreds ingen som ville tilbage til det gamle, ningen er faldet markant, så fornemmer problemer, som skyldes natarbejdet, fortæller Villy Christiansen. Villy Christiansen, at der stadig er brug overføres til dagarbejde. Samtidig tog Rynkeby Foods fat på en for forbedringer. Alt sammen tiltag, som Villy Christian række ting, som skulle forbedre forhol - Tidligere var samtlige utilfredse i dag sen mener er en fordel for natarbejder dene for de ansatte om natten. Kanti er de fleste glade for deres arbejdstid. ne, men han så gerne flere forbedringer neudvalget kiggede blandt andet nær Men jeg oplever i stigende grad, at dem ved de kommende overenskomstfor mere på, hvilken mad de ansatte kunne fra natholdet gerne vil have ændret for handlinger. få i løbet af natten. holdene. Særligt er der et stort ønske - Jeg tror, at det vil betyde rigtig meget, - Nu er det muligt at få sund mad, som bliver sat frem i køleskabet i stedet for, om at slippe for at arbejde søndag nat, fortæller han. hvis arbejdstiden blev nedsat bare lidt for natarbejderne. Ligesom det vil have side 13 at man lige snupper et stykke choko Det ønske er på Rynkeby Foods imøde stor betydning, hvis de slipper for at ar lade til at stille sulten. Ligesom der er kommet ved, at natarbejderne holder fri bejde søndag nat, da det har så stor be fokus på, hvad kaffe gør ved kroppen. hver tredje søndag, mod at aftenholdet tydning for det sociale samvær med fa Jeg hældte jo mange kopper ned, og det arbejder længere fredag. milie og venner, siger Villy Christiansen.

14 Grib chanc Af Dorthe Kragh To ugers selvvalgt uddannelse er en god mulighed for opkvalificering Mange ansatte i industrien slås med bogstaver eller tal. Alligevel har kun omkring 100 industriansatte i år valgt at bruge deres to ugers selvvalgt uddannelse til at tage et kursus i basale boglige færdigheder som dansk eller matematik. Souschef i CO-industri Henrik Kjærgaard håber derfor, at flere industriansatte vil få øjnene op for de muligheder for almindelig boglig uddannelse, der ligger i tilbuddet om to ugers selvvalgt uddannelse. - Vi ved, at mange i industrien mangler færdigheder i matematik og dansk og har brug for et løft. Samtidig ved vi også, at fremtidens arbejdsmarked vil stille langt højere krav til netop de færdigheder. Derfor håber jeg, at flere vil bruge mulighederne i selvvalgt uddannelse, siger Henrik Kjærgaard. Han anbefaler, at interesserede kontakter deres lokale VUC, som ofte har hele spektret fra ordblindekurser til gymnasiale fag. Samtidig medgiver han også, at man naturligvis ikke kan lære at læse eller skrive flydende på to uger. Hvad er selvvalgt uddannelse? Alle ansatte under Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst med minimum ni måneders ansættelse har mulighed for at komme på to ugers selvvalgt uddannelse om året. Forudsætningen for at få tilskud til uddannelse er, at den skal være relevant for beskæftigelse indenfor overenskomsternes dækningsområde. Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) er oprettet til at administrere den selvvalgte uddannelse, og det er herfra, pengene udbetales. CO-industri og DI har i fællesskab lavet en liste med uddannelser, som du kan vælge fra, når du ønsker at tage din selvvalgte uddannelse. Listen kan ses på hjemmesiden Der er kurser i alt lige fra ordblindeundervisning for voksne, arabisk, erhvervsret, enkeltfag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, over AMU-kurser i smedeteknik, betjening af industrirobotter for operatører og til renovation, dessertfremstilling og boligmonteringsområdet. Du kan downloade pjecen Selvvalgt uddannelse på oktober side 14 CO Magasinet U TQM internetsøgning regneark pc Gaffeltr EU-efteruddannelse faldsikringsudstyr

15 en - Selvfølgelig kan man ikke nå alt på to uger. Men jeg har talt med udbydere af ordblindekurser, som siger, at de på to uger godt kan lære lettere ordblinde at læse undertekster på tv. Og det er jo et stort skridt, siger han. Et oplagt valg I alt industriansatte har i år været på selvvalgt efteruddannelse. Og Henrik Kjærgaard peger på, at selvvalgt uddannelse er et glimrende værktøj, som tillidsrepræsentanterne kan gribe til, når der som nu er nedgang i produktionen. - Det er oplagt at bruge selvvalgt uddannelse, når der ikke er så meget at lave i produktionen. Selvvalgt uddannelse kan ikke bruges, hvis det er virksomheden, der beslutter at sende medarbejderne på kursus. Men hvis tre-fire kolleger kan blive enige om at tage selvvalgt uddannelse, kan de måske forhindre afskedigelser, siger han. Tillidsrepræsentanten kan for eksempel gribe fat i den nærmeste tekniske skole og se, om de har efteruddannelseskurser, som passer til kollegernes ønsker, og kontakte AMU-centret, som også har mange tilbud. - De tekniske skoler har konsulenter, som gerne kommer ud til et fyraftensmøde og fortæller, hvad de kan tilbyde. Tillidsrepræsentanten kan også kontakte forbundet, som har mulighed for at hjælpe med at finde ud af, hvordan de bedst håndterer uddannelsesspørgsmål på virksomheden, foreslår Henrik Kjærgaard. Top 20 over de mest populære selvvalgte uddannelser 1. Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 2. Kommunikation i teams 3. Anvendelse af regneark til talbehandling 4. Indskrivning og formatering af mindre tekster 5. Brug af pc på arbejdspladsen 6. Effektiv internetsøgning på jobbet 7. Grafiske virkemidler til layout i tekst 8. TQM for operatører i industrien 9. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 10. Online kommunikation til jobbrug 11. IT Åbent værksted 12. EU-Efteruddannelse for godschauffører 13. Jobrelateret brug af styresystemer på pc 14. Design og automatisering af regneark 15. Billedredigering i medarbejderens jobfunktion 16. Anvendelse af 5-S modellen for operatører 17. Basic offshore safety course 18. Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat 19. Kunde/leverandørforhold for operatører 20. Anvendelse af faldsikringsudstyr ayout uck Basic offshore safety course TQM fødevarehygiejne IT værksted Kommunikation styresystemer på pc talbehandling side 15

16 Af Linda Hansen Håndbog for medarbejderrepræsentanter Nu er den nye selskabslovgivning kommet ind i Håndbog for medarbejderrepræsentanter oktober side 16 CO Magasinet Leveringsklausuler, risikostyring, selskabstyper, SWOT-analyse, Boston-modellen og så videre. Begreberne er mange og svære, når man sidder i stolen som bestyrelsesmedlem i en virksomhed. Oveni er der kommet en række større ændringer i selskabslovgivningen sidste år. Derfor har CO-industri i samarbejde med BAT-kartellet, GIMK, HANDELSKARTELLET revideret Håndbog for medarbejderrepræsentanter, der dermed er den første håndbog herhjemme, som redegør for indholdet i den nye selskabslovgivning. Håndbogen er ment som et redskab til alle medlemmer af bestyrelser og tilsynsråd ude på virksomheder hvad enten vi taler om aktie- eller anpartsselskaber. I bogen gives en oversigt over bestyrelsens opgaver, rettigheder og pligter i bred forstand med fokus på de spørgsmål, som det enkelte bestyrelsesmedlem kan blive stillet overfor i bestyrelseslokalet. Bogen er bygget op som et leksikon og indeholder i alt tre registre. Det centrale afsnit er gennemgangen af 333 temaer for arbejdet i det øverste ledelsesorgan og valg af medarbejderrepræsentanter. Formålet er at give en overskuelig samlet fremstilling af de regler, som direkte eller indirekte vedrører medarbejderrepræsentanter. Herudover indeholder bogen to lister til brug for hurtige opslag. Dels en liste med ordforklaringer med mere end 500 ord særligt med fokus på regnskabstekniske og finansielle ord, dels en ordbog med oversættelse fra engelsk til dansk af mere end ord, der ofte bruges i regnskaber, juridiske dokumenter og andet materiale, som bruges i bestyrelseslokalet. I bogen er der flere steder indarbejdet eksempler på de dokumenter, der skal udarbejdes, ligesom der løbende gives gode råd via tekstbokse på siderne. Desuden er der indsat en række skemaer og oversigter for at gøre materialet mere læsevenligt. Bogen er rettet mod såvel nye bestyrelsesmedlemmer som de mere erfarne af slagsen. Håndbogen er skrevet af advokat i CO-industri Jesper Kragh-Stetting og advokat Martin Lavesen fra Lind Cadovius. Den kan bestilles på CO-industris hjemmeside under pjecer og tryksager, bestillingsnummeret er 2011/055, pris for forbund og karteller 265,- kroner og ekstern pris 415,- kroner.

17 International fagbevægelse Kræver 3,7 procent i Sverige De industriansatte i Sverige kræver en et-årig overenskomst fra 1. februar 2012 med lønforhøjelser på 3,7 procent for at sikre reallønnen. Det er hovedkravet fra fagforbundene inden for industrien (Facken). Desuden kræves forældreløn i op til seks måneder på hvad der svarer til 90 procent af lønnen. Desuden skal alle ansatte i industrien ud over den direkte virksomhedsrelaterede uddannelse have ret til uddannelse/kompetenceudvikling. Det foreslås, at parterne i industrien til det formål afsætter en vis procentdel af lønnen til en særlig kompetencekonto eller kompetenceforsikring. Bag Facken i industrien står de fem fagforbund GS (træ- og skovindustri samt grafisk industri), IF Metall, levnedsmiddelarbejdernes fagforbund, Sveriges Ingeniører og Unionen (funktionærer og tjenestemænd). Konkursbegæring mod SAAB Det svenske metalarbejderforbund IF Metall indgav 20. september konkursbegæring mod den kriseramte svenske bilproducent SAAB. I forvejen havde en række underleverandører i Tyskland, Polen og Rumænien og blandt andet ledernes fagforening indgivet konkursbegæringer. - Det var en meget smertefuld beslutning, men vi skal beskytte vore medlemmers løn og kan ikke vente mere, sagde IF Metalls formand Stefan Löfven om beslutningen metalmedlemmer havde ikke modtaget løn for august og september. SAAB ankede andragendet i håb om at få tid til en rekonstruktion med investeringer fra kinesiske investorer. - Vi håber, SAAB får mulighed for en rekonstruktion, og de nye investorer betragter de øjeblikkelige problemer som midlertidige, siger metalformanden. Virksomheden har nu fået ny frist til en rekonstruktion. Det betyder, at lønningerne indtil videre vil være garanteret af staten. Faglig samling i Europa De tre europæiske faglige sammenslutninger EMCEF, EMF og ETUF-TCL har nu aftalt den endelige køreplan for en sammenslutning. Der bliver afsluttende kongresser og en fælles stiftende kongres den maj i Bruxelles. En fælles arbejdsgruppe med formændene for de tre organisationer ventes at afslutte arbejdet med vedtægter for den nye europæiske faglige organisation i begyndelsen af november. De tre sammenslutninger omfatter arbejdere inden for minedrift, kemi og energi (EMCEF), metalarbejdere (EMF) samt tekstil- og beklædningsarbejdere (ETUF-TCL). Brug for 22 millioner nye job hvert år Milliarder af dollar bliver tabt i købekraft, penge som kunne være med til at skabe ny vækst og begrænse arbejdsløsheden, advarer den internationale faglige organisation ITUC. Ifølge tal fra OECD og ILO er der er brug for 110 millioner job inden 2015 alene hvis verdens 20 rigeste lande skal nå op på samme niveau som før den økonomiske krise. Det er 22 millioner nye job hvert år. ITUC tager afstand fra den internationale valutafonds råd til landene om at foretage finanspolitiske stramninger. Udfordringen nu er at begrænse skaderne for de millioner af arbejdere, der har mistet deres arbejde. Køen af arbejdsløse bliver længere og længere, mens regeringerne smækker døren i ansigtet på de arbejdsløse, mener ITUC. Politi tvinger strejkende i job 150 strejkende stålarbejdere på Hercules-stålværket i Kutaisi i Georgien er blevet tvunget til at slutte en strejke og tvunget tilbage i deres job af politiet. Under ledelse af den lokale guvernør overfaldt en stor politistyrke i 50 politibiler de strejkende og tilbageholdt 40 af dem i adskillige timer. Politifolk tog derefter hjem til strejkende arbejdere, hvor politiet under trusler om fængsling tvang arbejderne til at underskrive erklæringer om, at de ville gå i arbejde og ikke deltage i nye aktioner. Uroen startede i begyndelsen af august i år, da arbejderne dannede en fagforening, hvorefter virksomheden straks fyrede de seks lovligt valgte fagforeningsrepræsentanter. Da arbejderne truede med en advarselsstrejke i protest mod fyringerne af deres repræsentanter fyrede virksomheden de fagligt aktive, hvorefter den samlede arbejdsstyrke nedlagde arbejdet og gik i strejke. Myndighedernes overgreb fordømmes skarpt af den internationale sammenslutning af fagforbund ITUC. - Georgiens statslige undertrykkelse af fagforeningsarbejde bliver stadig værre. Regeringen opfører sig som i et totalitært diktatur. Det bør ikke blive tolereret af det internationale samfund, siger ITUC s generalsekretær Sharan Burrow. ITUC har sendt en protestskrivelse til Georgiens præsident Saakashvili. side 17

18 Af Dorthe Kragh Foto Hung Tien Vu Samarbejde oktober side 18 CO Magasinet overvinder krisen Et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere har ført DISA Industries helskindet gennem den økonomiske krise

19 Administrerende direktør Peter Holm Larsen på DISA A/S i Herlev ved København (tv) og fællestillidsrepræsentant for de timelønnede René Stegger samarbejder sig ud af den økonomiske krise. Forandringerne har stået i kø på DISA direkte spurgt. Og efter en god diskus hvor antallet af timelønnede nu er oppe Industries A/S i Herlev ved København sion på et klubmøde blev vi enige om, at på 180, efter at der igen er kommet gang gennem de seneste fire år, og så er det det kunne vi godt gå ind i, hvis det kunne i hjulene. ikke engang slut endnu. Virksomheden resultere i færre fyringer, siger René Steg - Mange af de gamle kolleger er kommet står nemlig over for en udflytning til ger, medlem af Dansk Metal og fællestil tilbage. Det er en fordel, at de kender Høje Taastrup. Det tætte samarbejde lidsrepræsentant for de timelønnede. firmaet, og vi ikke skal bruge tid på oplæ mellem ledelsen og medarbejderne og Ud over arbejdsfordeling blev en række ring. De kan gå i gang med det samme, den danske flexicurity-model har overbe medarbejdere også sendt på kursus for siger René Stegger. vist virksomhedens ejere, kapitalfonden at dygtiggøre sig, mens der var lavvande i Mid Europe Partners, om, at udvikling, ordreindgangen. Nogle uddannede sig til Fleksibilitet og samarbejds- administration og produktion fortsat skal automatikfagteknikere, mens andre tog vilje være i Danmark. kurser i eksempelvis it. Ifølge Peter Holm Larsen har den flek Men før det første spadestik til den nye - Mange af de uddannelsestiltag, som vi sibilitet og samarbejdsvilje, som tillids virksomhed blev taget for få uger siden, satte i gang, havde vi snakket om i forve repræsentanterne og medarbejderne har måtte den traditionsrige virksomhed jen. Så det lå lige til højrebenet, fortæller udvist under krisen, fået ejernes øjne op gennem en ordentlig rutsjetur, som be René Stegger. for, at produktionen i Danmark er kon gyndte da de første spæde tegn på krise Også Peter Holm Larsen ser mange for kurrencedygtig. viste sig i dele i at udnytte de stille perioder til at - Det danske arbejdsmarkeds styrke er videreuddanne medarbejderne. den fleksibilitet, der er i forhold til resten Gennem to fyringsrunder - Uddannelse er en god måde at redu af Europa. Det er ikke alene nemt for virk DISA producerer især støberimaskiner til cere omkostningerne på, men samtidig somheder at ansætte folk, det er også bilindustrien, som er særligt sårbar over bevare kompetencerne. Og jeg synes, at nemt, når det går den anden vej. Og det for konjunktursvingninger. Og to gange vores tillidsrepræsentanter har været har vores ejere i udlandet set, siger han. måtte medarbejderne på DISA gennem gode til at se mulighederne. De er skrap Men selv om der nu er fuld gang i maski en fyringsrunde, hvilket betød, at 40 ud pe til at etablere uddannelser, som er nerne hos DISA, så er det ikke slut med af 157 timelønnede mistede arbejdet. med til at sikre kompetencerne i virksom forandringerne. I 2013 flytter virksomhe - Vi var en af de første virksomheder, som heden, siger han. den nemlig fra de gamle fabriksbygnin var ude i fyringsrunder, og det var svært ger i Herlev til helt nye og mindre facilite for alle parter. Men de problemer, der Ærlighed og kommunikation ter i Høje Taastrup. opstod, blev løst hen ad vejen gennem Gennem hele processen har ærlighed og - Det har givet lidt utryghed. Men igen har drøftelser med tillidsrepræsentanterne god kommunikation stået højt på priori der været åbenhed om, hvad der skal ske. og ved at holde Samarbejdsudvalget teringslisten hos ledelsen. Og efterhånden som vi finder ud af, hvil orienteret. Og vi gjorde det meget ær - Vi har gjort os meget umage med at ke maskiner der skal med, og hvilke nye ligt, siger administrerende direktør i DISA være fair i afskedigelsesrunderne og for maskiner der kommer, så falder der ro Peter Holm Larsen. tælle, at vi skiller os af med nogle med over folk. Det, at ejerne bruger penge på Det viste sig dog, at fyringerne ikke var arbejdere, fordi vi gerne vil bevare virk nye maskiner og investerer i os, er jo bero nok til at holde virksomhedens produk somheden, og ikke fordi vi synes, de gør ligende. Men vi skal selvfølgelig hele tiden tion i gang. Og i slutningen af januar 2009 gik de timelønnede på arbejdsfordeling i et dårligt stykke arbejde. Det er vigtig kommunikation, for vi vil jo gerne have huske at gøre os lækre og være konkurrencedygtige, fastslår René Stegger. side 19 otte uger, som blev forlænget til 17 uger. dem tilbage igen, når der igen kommer René Stegger og Peter Holm Larsen for - Peter havde lagt følere ud omkring flere ordrer ind, siger den administreren talte om forandringer og samarbejde på arbejdsfordeling. Den fangede jeg og tog de direktør. TekSams årsmøde den 4. oktober. spørgsmålet op i klubben, inden vi blev Og den holdning kan mærkes på gulvet,

20 Af Dorthe Kragh Benhårdt arbejde Det er hårdt arbejde at etablere et europæisk samarbejdsudvalg, men besværet værd. Det håber to danske tillidsrepræsentanter i den multinationale koncern ITW Med hovedkvarter i Chicago, 825 virksomheder i 52 lande og cirka ansatte (heraf cirka i Europa) samt en produktion, der spænder lige fra cement til håndsæbe, er det ikke just nemt at etablere et europæisk samarbejdsudvalg i ITW (Illinoise Tool Works inc.). Men det er ikke desto mindre, hvad de to tillidsrepræsentanter Marianne Andreasen og Finn Graversen har besluttet sig for. Og selv om det er benhårdt arbejde at etablere et ESU fra bunden, så håber og tror de to, at det er alt besværet værd. - Jeg har oplevet, at der bliver lukket fabrikker hen over hovedet på de ansatte. Derfor synes jeg, at det kunne være rart at være med i høringsprocessen. Vi kan måske ikke forhindre lukningen, men vi kan sige, hvis vi mener, at tingene kan gøres anderledes. Jeg vil også meget gerne høre nærmere om budgetterne og de strategier, som ejerne har. Et ESU vil give os et større helhedsbillede af ITW i Europa, siger Marianne Andreasen, som er tillidsrepræsentant for 22 3F ere på Bates Cargo-Pak i Nørresundby en af virksomhederne i ITW. Mere indsigt Samme forhåbninger har Finn Graversen. Han er også medlem af 3F og fællestillidsrepræsentant for side 20 CO Magasinet oktober

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Jensen Group 04.10.2012 1

Jensen Group 04.10.2012 1 Jensen Group 75 år siden 1. generation reparations værksted 52 år siden 2. generation første produkt i vaskeri industrien 15 år siden 3. generation komplette vaskerier, verdens omspændende netværksorganisation

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

CO-Magasinet. LIGELØNSNÆVN ER PÅ PLADS SIDE 4-5 LØNFORHANDLINGER SÅ SMÅT I GANG SIDE 6-7 FÆLLES KRAV FRA EMCEF SIDE 8 FRA KONKURS TIL job

CO-Magasinet. LIGELØNSNÆVN ER PÅ PLADS SIDE 4-5 LØNFORHANDLINGER SÅ SMÅT I GANG SIDE 6-7 FÆLLES KRAV FRA EMCEF SIDE 8 FRA KONKURS TIL job CO-Magasinet Nr/År 04/2011 LIGELØNSNÆVN ER PÅ PLADS SIDE 4-5 LØNFORHANDLINGER SÅ SMÅT I GANG SIDE 6-7 FÆLLES KRAV FRA EMCEF SIDE 8 FRA KONKURS TIL job JOBBOOM SIDE 9 INSPIRATION TIL UDDANNELSE SIDE 10

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

CO-Magasinet INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA

CO-Magasinet INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA CO-Magasinet Nr/År 01/2012 INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA SIDE 7 VI HAR DET GODT SIDE 8-9 INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U+DUDOG% UVWLQJ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Der er altid noget glædeligt over 1. maj. Det er en af de dage i

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER

EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER 07 03 04 06 07 08 11 12 15 16 Hvorfor etablere et europæisk samarbejdsudvalg (ESU)? Reglerne for etablering af et europæisk samarbejdsudvalg Sådan

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED Regler og råd til virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter Denne pjece er udarbejdet i 2013 af

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere