ATEX EKSPLOSIONSSIKREDE ELEKTRISKE OG OFFSHORE JEVI A/S ISO 9001 A12295

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATEX EKSPLOSIONSSIKREDE ELEKTRISKE OG OFFSHORE JEVI A/S ISO 9001 A12295"

Transkript

1 ATEX JEVI A/S ISO 001 A5 EKSPLOSIONSSIKREDE ELEKTRISKE OG OFFSHORE

2 JEVIgruppens grundlæggende ide er baseret på et koncept hvor produktudvikling, teknologisk tilpasning, totalløsninger samt produktdesign er i højsædet og det er det gode håndværk, der præger virksomheden og sikrer produkternes høje kvalitet. I mere end 0 år har vi leveret elvarmetekniske løsninger til industrien og har derigennem opnået en betydelige knowhow, der til stadighed kommer kunderne til gode. Vi er specialister i komplette løsninger og specialopgaver og vores tekniske team står altid til rådighed lige fra første udkast til det færdige produkt. Vi har produktionsfaciliteter i både Danmark og Holland. Vores produktprogram omfatter både standardprodukter og specielle emner inden for eksplosionssikrede produkter, emneopvarmning, væskeopvarmning, luftopvarmning, rumopvarmning, frostsikring samt styring og regulering. INTRODUKTION Generel information GRUNDELEMENTER Element EEx e II 7 ELPATRONER EEx de II Type D840 8 Type D80 Type D Type D INDSTØBTE VARMEELEMENTER Type D840 1 RUMOPVARMNING Elektriske varmeblæsere 14 Ribberørsovne ERB 15 Gasforvarmer 17 Elektrisk varmefl ade 18 Elementradiator SR 1 REGULERING Styreskabe 0 Termostat EJB 1 KUNDEREFERENCELISTE 1 FORESPØRGSELSSKEMA JEVI A/S og SINUSJEVI Electric Heating BV er certifi ceret i henhold til ISO 001 og alle emner og konstruktioner til brug i eksplosionssikrede områder er ATEXgodkendte.

3 INTRODUKTION Inden for den kemiske og petrokemiske industri samt forarbejdsningsindustrien, offshoresektoren og militær produceres, forarbejdes og opbevares forskellige medier i potentielt eksplosionsfarlige områder, hvilket kræver specielt eksplosionssikret udstyr. Vores eksplosionssikrede løsninger er fremstillet i henhold til ATEX, som er et EUdirektiv der omhandler elektrisk og mekanisk udstyr til anvendelse i eksplosionsfarlige områder. Vi fremstiller elektriske varmeløsninger til faste og fl ydende stoffer samt gasarter, og det leveres komplet med styreskab. Vi fremstiller bl.a.: elpatroner (til fl ydende stoffer og gasarter) cirkulationsforvarmere (til fl ydende stoffer og gasarter) gasforvarmere (til industrielle gasarter så som hydrogen, CO og nitrogen) luftforvamere ovne diverse industrielle varmeløsninger styreskabe, termostater, elektroniske temperaturregulatorer og varmefl adestyringer. Lejlighedsvis kort tilstedeværelse af eksplosive blandinger Fare for antændelse Ingen fare / GENERELT Den teknologiske udvikling og de sikkerhedsbestemmelser der fi ndes i dag gør det næsten muligt at undgå eksplosionsfare. Termen eksplosiv atmosfære defi neres som en blanding af brandfarlige stoffer i form af gasarter, damp, tåge eller støv med luft under atmosfæriske betingelser, som kan medføre at forbrændingen spredes til den uforbrændte blanding efter antændelse. Atmosfæriske betingelser defi neres normalt som 0ºC til +40ºC, tryk 0,81,1 bar. Elektriske enheder til anvendelse i farlige områder opdeles i to grupper: GRUPPE I Gruppe I består af elektriske enheder som anvendes i eksplosive atmosfærer under jorden, f.eks. gasværk og minedrift. Enheder under gruppe I skal anvendes når eksplosionsfaren forårsages af metan, kulstøv eller en blanding af disse. Hvis der dannes et lag af kulstøv på enheden er den maksimal tilladte overfl adetemperatur 150ºC. Hvis der ikke dannes et lag af kulstøv er max. overfl adetemperatur 450ºC. Ingen fare / 1/1 0/0 1/1 / Ingen fare Jævnlig tilstedeværelse af eksplosive blandinger Konstant tilstedeværelse af eksplosive blandinger GRUPPE II Elektriske enheder i farlige miljøer (ekskl. gruppe I) oppe på jorden. Se under temperaturklassifi cering for at se maksimal tilladte temperaturer for enheder, der tilhører denne gruppe. ZONEKLASSIFIKATION Farlige områder omfatter steder, miljøer, bygninger og driftsforhold hvor eksplosive atmosfærer er til stede. For at kunne angive risikoen for eksplosion i de nævnte områder er disse inddelt i zoner; zoner for gasser og zoner for støv afhængig af hvor stor eksplosionsfaren er. ZONE 0 er områder hvor eksplosionsfaren altid eller meget ofte er til stede på grund af brandfarlige stoffer i form af gas, tåge eller damp. ZONE 1 er områder hvor eksplosionsfaren lejlighedsvis er til stede under normale driftsbetingelser på grund af brandfarlige stoffer i form af gas, tåge eller damp. ZONE er områder hvor eksplosionsfaren sjældent eller kun ganske kortvarigt er til stede på grund af gas, tåge eller damp. ZONE 0 er områder hvor eksplosionsfaren altid eller meget ofte er til stede på grund af brandfarlige stoffer i form af støv. ZONE 1 er områder hvor eksplosionsfaren lejlighedsvis er til stede under normale driftsbetingelser på grund af brandfarlige stoffer i form af støv. ZONE er områder hvor eksplosionsfaren sjældent eller kun ganske kortvarigt er til stede på grund af brandfarlige stoffer i form af støv. SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

4 4 INTRODUKTION GASKLASSIFIKATION Gasantændelsesfaren er afgørende for om det er gasklassifi kation A, B eller C. Klassifi kation B gælder også for klassifi kation A, og klassifi kation C gælder for både A og B. TEMPERATURKLASSIFICERING For at sikre optimal anvendelse af det eksplosionssikrede udstyr skal dette inddeles i temperaturklasser. Den laveste antændelsestemperatur for eksplosive gasser eller dampblandinger skal overstige enhedens overfl adetemperatur. De højst tilladte overfl adetemperaturer gælder for klasse T1 og de lavest tilladte overfl adetemperaturer for klasse T. En elektrisk forvarmer som opfylder kravene til f.eks. temperaturklasse T4 opfylder automatisk kravene til T5 og T. TEMPERATURKLASSE T1 Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >450ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 450ºC. T1 omfatter bl.a. propan, kuloxid, ammoniak. acetone, benzen, metangas og brint. TEMPERATURKLASSE T Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >00ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 00ºC. T omfatter bl.a. butan, butylacetat, ethanol og isopentan. TEMPERATURKLASSE T Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >00ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 00ºC. T omfatter bl.a. benzin, oliederivater samt petrokemisk industri. TEMPERATURKLASSE T4 Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >15ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 15ºC. TEMPERATURKLASSE T5 Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >100ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 100ºC. T5 anvendes inden for forarbejdning af svovlkulstof samt fremstilling af tekstilfi bre. TEMPERATURKLASSE T Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >85ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 85ºC. T anvendes kun ved forarbejdning af ætylnitrit. Omgivelsestemperaturen i beregningerne er 40ºC, hvilket er tilladt. I dette tilfælde skal temperaturen dog være anført på enheden. Temperaturklasse T1 T T T4 T5 T overfladetemperatur 450ºC 00ºC 00ºC 15ºC 100ºC 85ºC Øvre eksplosionsgrænse Ingen eksplosion koncentrerede volume for høj Nedre eksplosionsgrænse Antændelsesområde Antændelseskilde er til stede Ingen eksplosion koncentrerede volume for lav Sikkert område JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

5 INTRODUKTION 5 TRYKSIKKER KAPSEL d Cenelec EN Elektriske dele som kan forårsage en eksplosion i farlige områder skal indkapsles i en tilslutningsboks. Boksen skal konstrueres således at den kan modstå trykket fra eksplosionen (dæmpningseffekt) og undgå at eksplosionen overføres til omgivelserne. Det forudsættes at eksplosive gasser og dampe kan trænge ind, men eksplosionen begrænses til den indre del af boksen, dvs. den begrænses til selve antændelseskilden (gnister). Tryksikre bokse klassifi ceres som A, B eller C sikkerhedskravene for B er strengere end A, og det samme gælder for C i forhold til B. Den tryksikre tilslutningsboks gennemgår en overtryksprøve som er forskellig i relation til type A, B eller C. Formålet med prøven er at undersøge om tilslutningsboksen kan modstå prøvetrykket, da gasblandingen ikke kan slippe ud af boksen. Resultatet af prøven er afgørende for om det autoriserede prøvningsinstitut godkender boksen komplet med varmelegemer. FORHØJET SIKKERHED e Cenelec EN Denne specielle konstruktion gør det muligt at skabe forhøjet sikkerhed ved at undgå høje overfl adetemperaturer samt undgå gnister i de indre og ydre dele på den elektriske enhed. I konstruktionen e er eksplosion altså fuldstændig udelukket. Den maksimale overfl adetemperatur er det afgørende parameter. Tilslutningsbokse og styreskabe med elektriske dele under spænding skal være udført i tæthedsklasse IP54. Findes der kun isolerede elektriske dele i konstruktionen kan tæthedsklasse IP44 anvendes. EEX de II C T overfl adetemperatur på dele, der er placeret i det eksplosionsfarlige område. T = 00ºC Angiver gasklassifi kationen A, B eller C. C inkluderer både A og B. Angiver gruppe I eller II. I: Eksplosionsfarlige områder i mine eller lign. områder II: Alt eksplosionsfarligt udstyr der anvendes oppe på jorden Angiver konstruktionen. e Klemkasse hvor de elektriske forbindelser, klemmer og termostater er konstrueret så de overholder forhøjet sikkerhed. d Tryksikker udførelse som kan modstå trykket fra en eksplosion. ed Som e men med mulighed for at anvendes komponenter, der er klassifi ceret som d inden i klemkassen (termostater). de Som d men hvor det er muligt at anvende komponenter klassifi ceret som e inden i klemkassen (klemmer og termostater). Eksplosionssikret udstyr. Europæisk standard for godkendt udstyr. SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

6 INTRODUKTION Til brug i farlige områder har vi udviklet eksplosionssikrede EEx de varmeløsninger, som er udviklet og fremstillet i henhold til EN , EN og EN og certifi ceret af det uafhængige institut ISSeP. Certifi katerne gælder for zone 1 og zone i farlige områder samt gasgrupperne II A, II B og II C og temperaturklasse TT1. Den tryksikre d løsning er udviklet til farlige område for at sikre miljøet mod gaseksplosioner forårsaget af gnister fra elektriske installationer med varmelegemer og styreenheder. Se beskrivelse af forskellige løsninger til elpatroner på side 810. Inden for hver type fi ndes der et maksimalt antal bukkede varmelegemer og dermed maksimal installeret effekt. Brug tabellerne på side 810 for at fi nde varmeløsningen til dit behov. Klemkassen har en tæthedsgrad på op til IP. Kassen er som standard belagt med et lag grunder og et lag lak. Andre belægninger efter ønske. Klemkassens maksimale temperatur under drift er 80ºC (baseret på en maks. flangetemperatur 85ºC 100ºC 15ºC 00ºC 00ºC 450ºC omgivelsestemperatur på 40ºC). Den ønskede minimumsafstand mellem klemkasse og tilslutningsfl ange, som skal sikre en temperaturgrænse på 80ºC, står anført i nedenstående skema. Klemkasserne leveres med kabelindføringsmuffe til standard kabelindføring. Mængde, størrelse og kabeltype skal oplyses ved bestilling. Temperaturklasse T T5 T4 T T T1 Afstand til varmeenhed 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 00 mm 50 mm JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

7 GRUNDELEMENT 7 EEx e II VARMEELEMENT Et af grundelementerne inden for eksplosionssikret udstyr er rørvarmeelementet. Varmeelementet består af en nikkelkrom modstandstråd, som er omgivet af en metalkappe og isoleret med kompakt magnesiumoxid. Elementerne er typisk bukket i hårnål. Elementernes standardstørrelse er 8.5 mm, 10. mm,.7 mm og 1 mm. Kappemateriale: AISI 04/1/1/10 Incoloy 800/85, Inconel 00 titan og kobber. Vi har udviklet et varmeelement med forhøjet sikkerhed, EEx e II, i henhold til EN og EN Dette element danner grundlag for udstyr med forhøjet sikkerhed, som betyder at der er taget særlige forholdsregler med hensyn til konstruktionen (for at skabe muligheden for forøget sikkerhed) for at undgå høje overfl adetemperaturer så vel som gnister i de indre eller ydre elektriske dele. Disse EEx e II elementer kan bygges ind i en tilslutningsboks med en tæthedsklasse på min. IP54 forsynet med EEx e klemmer. For maksimal temperaturbeskyttelse og kontrol anvendes tryksikre termostater og termoelementer, som monteres i en tilslutningsboks. Alle koblingsenheder i tilslutningsboksen skal være i tryksikker udførelse. Afstanden mellem tilslutningsboks og fl ange i relation til temperaturklassen er angivet i skemaet på side. Enheder med forhøjet sikkerhed kan anvendes i farlige områder, zone 1 og og kan monteres i luftkanalsystemer. Ved levering af enheden er alle nødvendige certifi kater inkluderet. SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

8 8 ELPATRONER EEx de II ELPATRON, type D840 Kan anvendes til opvarmning af fl ydende stoffer, både væske og gasser. Den tryksikre enhed består af: varmeelementer en termostat med manuel indstilling eller termoelement PT100 som brudsikring. PT100 anvendes kun i kombination med en temperaturregulator, som er monteret i et styreskab en termostat til kontrol af temperaturen på det fl ydende stof. Alternativt et termoelement eller PT100 gevindskårede huller til kabelindføring og/eller tryksikker blindprop model EEx d II C Enheden er en sømløs konstruktion med et front og bundlåg. Frontlåget er låst med en M4 skrue. Enhedens standardmateriale er kulstofstål/højtlegeret stål. Andre materialer på forespørgsel. Specifi kationer: 4" fl ange, 150 LBS, ANSI B1,5 kulstofstål og højtlegeret stål tæthedsklasse IP elpatronens længde 750 mm afstand mellem enhed og fl ange, se skema side elementets diameter 8.5, 10.,.7 eller 1 mm varmeelementets materiale: højtlegeret stål, nikkellegering og kobberlegering kabelindføringer: type 501/45 Universal. Materiale: messing specielle typer efter ønske. Nedenstående skema tager udgangspunkt i en varmeenhed med: max. installeret effekt på 0 kw opdelt i grupper med en driftsspænding på 400 V, faset og brug af et termoelement eller PT100 som brudsikring max. længde på 000 mm max. antal kabelindføringer: Den maksimalt tilladte tilførte effekt i hvert element er baseret på en maksimal wattdensitet, som bestemmes af temperaturklassen og typen af fl ydende stof og afhænger desuden af driftsspændingen og kundens kabelstørrelser. Kontakt vor tekniske afdeling for yderligere omlysninger. Type D840 EEx de II C TT1, tilslutningsboks IP Type D840 D0105 D840 D0107 D840 D0110 D840 D0115 D840 D00 D840 D05 D840 D010 D840 F0105 D840 F0107 D840 F0110 D840 F0115 D840 F00 D840 F05 D840 F010 D840 H0105 D840 H0107 D840 H0110 D840 H0115 D840 H00 D840 H05 D840 H010 Flange dim 150 LBS * Begrænset effekt ved kabelindføring Antal elementer Ø8.5 Ø10. Ø.7 Ø1 Lgd. på elpatron (mm) kapacitet i oile (W) kapacitet i vand (W) *0000 *0000 *0000 kapacitet i gas (W) JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

9 ELPATRONER EEx de II ELPATRON, type D80 Kan anvendes til opvarmning af fl ydende stoffer, både væske og gasser. Den tryksikre enhed består af: varmeelementer en termostat med manuel indstilling eller termoelement PT100 som brudsikring. PT100 anvendes kun i kombination med en temperaturregulator, som er monteret i et styreskab en termostat til kontrol af temperaturen på det fl ydende stof. Alternativt et termoelement eller PT100 gevindskårede huller til kabelindføring og/eller tryksikker blindprop model EEx d II C kabelindføringer: type 501/45 Universal. Materiale: messing specielle typer efter ønske Nedenstående skema tager udgangspunkt i en varmeenhed med: max. installeret effekt på 0 kw opdelt i grupper med en driftsspænding på 400 V, faset og brug af et termoelement eller en PT100 som brudsikring. max. længde på 000 mm max. antal kabelindføringer: Den maksimalt tilladte tilførte effekt i hvert element er baseret på en maksimal wattdensitet, som bestemmes af temperaturklassen og typen af fl ydende stof og afhænger desuden af driftsspændingen og kundens kabelstørrelser. Kontakt vor tekniske afdeling for yderligere oplysninger. Type D80 EEx de II C TT1, tilslutningsboks IP Type Flange dim 150 LBS Antal elementer Ø8.5 Ø10. Ø.7 Ø1 Lgd. på elpatron (mm) kapacitet i olie (W) kapacitet i vand (W) kapacitet i gas (W) Enheden er en sømløs konstruktion med et front og bundlåg. Frontlåget er låst med en M4 skrue. Enhedens standardmateriale er kulstofstål/højtlegeret stål. Andre materialer på forespørgsel. Specifi kationer: " fl ange, 150 LBS, ANSI B1,5 kulstofstål og højtlegeret stål tæthedsklasse IP elpatronens længde 750 mm afstand mellem enhed og fl ange se skema side elementets diameter: 8.5, 10.,.7 eller 1 mm varmeelementets materiale: højtlegeret stål, nikkellegering og kobberlegering D80 F0105 D80 F0107 D80 F0110 D80 F0115 D80 F00 D80 F05 D80 F010 D80 H0105 D80 H0107 D80 H0110 D80 H0115 D80 H00 D80 H05 D80 H010 D80 J105 D80 J107 D80 J110 D80 J115 D80 J0 D80 J5 D80 J10 * Begrænset effekt ved kabelindføring *0000 * SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

10 10 ELPATRONER EEx de II ELPATRON, type D880 Kan anvendes til opvarmning af fl ydende stoffer, både væske og gasser. Den tryksikre enhed består af: varmeelementer en termostat med manuel indstilling eller termoelement PT100 som brudsikring. PT100 anvendes kun i kombination med en temperaturregulator, som er monteret i et styreskab en termostat til kontrol af temperaturen på det fl ydende stof. Alternativt et termoelement eller PT100 gevindskårede huller til kabelindføring og/eller tryksikker blindprop model EEx d II C kabelindføringer: type 501/45 Universal. Materiale: messing specielle typer efter ønske. Nedenstående skema tager udgangspunkt i en varmeenhed med: max. installeret effekt på 0 kw opdelt i grupper med en driftsspænding på 400 V, faset og brug af et termoelement eller PT100 som brudsikring max. længde på 000 mm max. antal kabelindføringer: 4 Den maksimalt tilladte tilførte effekt i hvert element er baseret på en maksimal wattdensitet, som bestemmes af temperaturklassen og typen af fl ydende stof og afhænger desuden af driftsspændingen og kundens kabelstørrelser. Kontakt vor tekniske afdeling for yderligere oplysninger. Type D880 EEx de II C TT1, tilslutningsboks IP Type Flange dim 150 LBS Antal elementer Ø8.5 Ø10. Ø.7 Ø1 Lgd. på elpatron (mm) kapacitet i oile (W) kapacitet i vand (W) kapacitet i gas (W) Enheden er en sømløs kontruktion med et front og bundlåg. Frontlåget er låst med en M4 skrue. Standardmaterialer er kulstofstål/ højtlegeret stål. Andre materialer efter ønske. Specifi kationer: 8" fl ange, 150 LBS, ANSI B1,5 kulstofstål og højtlegeret stål tæthedsklasse IP elpatronens længde 750 mm afstand mellem enhed og fl ange, se skema side elementets diameter: 8.5, 10.,.7 eller 1 mm elementets materiale: højtlegeret stål, nikkellegering og kobberlegering D880 J105 D880 J107 D880 J110 D880 J115 D880 J0 D880 J5 D880 J10 D880 K18105 D880 K18107 D880 K18110 D880 K18115 D880 K180 D880 K185 D880 K1810 D880 K4105 D880 K4107 D880 K4110 D880 K4115 D880 K40 D880 K45 D880 K * Begrænset effekt ved kabelindføring * *0000 *0000 * JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

11 ELPATRONER EEx de II 11 FORHØJET SIKKERHED e Cenelec EN /EN EN FORDELE op til,5 MW pr. enhed Lave vedligeholdelsesomkostninger Let konstruktion Økonomisk Det er også muligt at kombinere fordelene ved både d og e, hvilket resulterer i den mest omkostningseffektive, specialfremstillede løsning til netop dit industrielle varmebehov. TEKNISK BESKRIVELSE Elpatron D8800 Anvendes til opvarmning af væsker og gasser. Det anvendte materiale til enheden er rustfri stål. Specifi kationer: op til " fl ange, ANSI B 1,5 kulstofstål, højtlegeret stål tæthedsklasse IP varmeelementets diameter: Ø8.5, Ø10., Ø.7 og Ø1 mm elementets materiale: højtlegeret stål, nikkellegering og kobberlegering længde op til 000 mm, se skema side skærmplade udført i rustfri stål enheden kan leveres med: 1) termostat, termoelement eller PT100 ) temperaturtransmitter ) kondensationshæmmende enhed 4) godkendte kabelforskruninger, standardmateriale: messing max. driftsspænding 1100 V Varmeelementets højst tilladte energitab er baseret på en max. wattdensitet som er fysisk afhængig af stoffets temperatur og typen af fl ydende stof. Sikkerhedsanordningens temperaturindstilling skal forhindre den maksimale temperatur i at overstige temperaturklassen. Vi udvikler og fremstiller komplette eksplosionssikrede varmeenheder til industriel anvendelse efter kundens ønske. ANVENDELSE opvarmning af mineral, tungolie og varmetransmissionsolie for og efteropvarmning af gas opvarmning og overophedning af gasser (nitrogen, naturgas, kuldioxid, gas, osv.) varmeregenerering afi sning fødevandsopvarmning fordampningsvand glykoludskillelse opvarmning af andre fl ydende stoffer SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

12 ELPATRONER EEx de II KONSTRUKTION Trykbeholder eller en kombination af beholdere er en integreret del af varmeenheden. Enhederne kan monteres med op til " ydre dimensioner. Beholderen kan konstrueres i henhold til PED eller ASME VIII div. 1. De fl este forvarmere leveres komplet med styresystem til regulering af driftstemperaturen og maks. temperatur. For at sikre en optimal konstruktion og overensstemmelse mellem forvarmer og styresystem anbefales det at både udvikling og fremstilling af begge foretages af JEVI. Type D8800 EEx ed II C TT1 Forøget sikkerhed estørrelse på enhed 400 x 400 mm 500 x 500 mm 00 x 00 mm 800 x 800 mm Typenr. D8800 M D8800 M 050 D8800 M 0510 D8800 P D8800 P D8800 P D8800 S D8800 S D8800 S D8800 V D8800 V D8800 V Flange 150 LBS Længde på elpatron kapacitet gasser (kw) kapacitet væsker (kw) x mm D8800 W 1110 D8800 W 10 D8800 W JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

13 INDSTØBTE VARMEELEMENTER 1 TYPE D840 ANVENDELSE Procesopvarmning inden for kemisk industri eller andre industrier. KONSTRUKTION Vor indstøbte eksplosionssikrede forvarmere består af rørvarmelegemer af høj kvalitet, som er indstøbt i en jernfri legering med specielle kvaliteter som alle er valgt på grund af deres udmærkede termiske ledningsevne. Vor indstøbte forvarmere inkluderer en termostat med manuel indstilling eller et termoelement eller PT100 som brudsikring. KRAV TIL KONSTRUKTION Størrelse stort set alle størrelse og former er mulige Effekt aluminium: op til 5 W/cm² bronze: op til 8 W/cm² Volt efter ønske temp. aluminium 75ºC bronze 50ºC Maskintolerance standard 0,1 mm Godkendt EEx de II C TT1, IP SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

14 14 RUMOPVARMNING EKSPLOSIONSSIKREDE VARMEBLÆSERE Den væskefyldte forvarmer er ATEXgodkendt i henhold til direktiv 4//EC og er derfor egnet til EX II G, EEx d IIB T klassifi ceret til brug i farlige områder. Med en tæthedsklasse på IP55 er forvarmeren konstrueret til at levere varme i områder hvor der forefi ndes brændbare blandinger af luft og gas, damp eller tåge. Model Spænding Effekt Fase Strøm Temperaturstigning D08 D D D D V 400 V 400 V 400 V 400 V.8 kw. kw. kw 1. kw.1 kw 1.0 A 10.0 A 1.4 A 0.1 A. A ºC 17ºC ºC 1ºC 14ºC ANVENDELSE Eksplosionssikrede varmeblæsere leverer primær eller supplerende varme til rumopvarmning eller frostbeskyttelse. Typiske anvendelsesområder er olieraffi naderier, rensningsanlæg, petrokemiske anlæg, boreplatforme, ubemandede pumpestationer, opbevaring af kemikalier og modtagelsesfaciliteter samt mange andre farlige områder, som er dækket af disse klassifi kationer. KONSTRUKTION Eksplosionssikrede varmeblæsere udnytter en kerne under tryk, som muliggør en jævn varmeudladning fra hele varmeudvekslerens overfl ade, samtidigt med at overfl adetemperaturen ikke overstiger kravene til dens temperaturklasse. Varmekernen er omgivet af et solidt, epoxybelagt mm stålkabinet, som også bærer motor og vinge. De justerbare lameller gør det muligt at styre luftstrømmens retning. Varmeblæsere leveres med en smal beskyttelsesskærm for at beskytte alle bevægelige dele. Alle lukkemekanismer er forzinket og dermed rustbeskyttet. MONTERINGSSÆT Der fi ndes fl ere monteringssæt til montering af eksplosionssikrede varmeblæsere, kontakt vor tekniske afdeling for yderligere informationer. JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

15 RUMOPVARMNING 15 RIBBERØRSOVNE Type D8500 Kan anvendes til rumopvarmning, så som opbevaringsrum og tankstationer, på boreplatforme samt kemiske og petrokemiske anlæg til rumopvarmning. Anvendes også til opvarmning af styreskabe for at undgå kondensvand i strømtavler, styreog instrumentpaneler. Speciel driftsspænding efter ønske (max. 440 V). Bemærk: ERB ribberørsovne skal monteres vandret og må ikke tildækkes under opvarmning. Der skal være en frihøjde over ovnen på 0 cm og maks. omgivelsestemperatur er 40ºC. Ribberørsovnen kan styres af en rumtermostat type EJB (se side 1). Følgende værdier er vejledende: installeret indenfor i bygning 00 W/m³ installeret udenfor 0100 W/m³ installeret under ekstreme vejrforhold W/m³ KONSTRUKTION Ribberørsovnen består af et stålrør med snoet ribbe, som sikrer en høj varmeafgivelse. I stålrøret er der monteret et notvarmelegeme og denne konstruktion er svejst sammen med tilslutningsboksen. Denne konstruktion gør at overfl adetemperaturen aldrig overstiger den maksimal tilladte temperatur i gruppe T4 og T. Konstruktionen er forsynet med to ophæng til montering på væg eller gulv, og er udstyret med en tilslutningsboks EEx d II C med standard kabelindføring M0 x 1,5. Standard kabelindføringsposition: Specialposition: 8501 og 850. Standard driftsspænding: 0 V. Type D8500 EEx de II C T4T, tilslutningsboks IP5 Type ERB ERB4 ERB5* ERB ERB7* ERB8 ERB ERB10* ERB11 ERB ERB1* ERB14 ERB15 ERB1 A 450 mm 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 1050 mm 1150 mm 50 mm 150 mm 1450 mm 1550 mm 150 mm 1750 mm T4 140 W 180 W 0 W 80 W 0 W 70 W 40 W 40 W 510 W 50 W 00 W 50 W 700 W 740 W T 50 W 5 W 400 W 450 W 500 W 00 W 700 W 750 W 800 W 00 W W 1100 W 00 W 80 W Type ERB17 ERB18 ERB1* ERB0 ERB1 ERB ERB ERB4 ERB5* ERB ERB7 ERB8 ERB ERB0 Total længde A 1850 mm 150 mm 050 mm 150 mm 50 mm 50 mm 450 mm 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 050 mm 150 mm T4 70 W 840 W 880 W 0 W 80 W 100 W 1070 W 10 W 110 W 10 W 0 W 100 W 150 W 1400 W T 10 W 1440 W 150 W 100 W 180 W 170 W 1840 W 0 W W 080 W 10 W 40 W 0 W 400 W * T udførelse på lager SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

16 1 RUMOPVARMNING Rustfri stål 1 RIBBERØRSOVNE Type D8505 Vi har udviklet en variant af vores standard eksplosionssikrede ribberørsovn ERB til brug i korrosive miljøer, så som platforme, kemiske, petrokemiske og offshore anlæg. Denne ribberørsovne er lavet af rustfrit stål 1. Ovnen er godkendt i henhold til EEx d IIC T4 eller T. Certifi kat ISSeP 0ATEX10 X. spænding 440 V, standard 0 V A A omgivelsestemperatur 40ºC Kabelindf. forniklet messing M0 x 1,5 rustfri stål efter ønske Konstruktion tegning D8505 standard. Special positionskabel D850 og D8507 Den maksimal tilladte effekt inden for temperaturklasse T og T4 er angivet i skemaerne. Bemærk: Ribberørsovnen skal monteres vandret og må ikke tildækkes under opvarmning. Der skal være en frihøjde over ovnen på 0 cm og maks. omgivelsestemperatur er 40ºC. Type D8505 EEx de II C T Rustfri stål 1 Type ERB4 ERB5* ERB ERB7* ERB8 ERB ERB10* ERB11 ERB ERB1* ERB14 ERB15 ERB1 ERB17 Total længde 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 1050 mm 1150 mm 50 mm 150 mm 1450 mm 1550 mm 150 mm 1750 mm 1850 mm tilladte effekt 5 W 00 W 75 W 450 W 55 W 00 W 75 W 750 W 840 W 0 W 100 W 1140 W 50 W 150 W Artikelnr. A A405 A A A A40 A A A A41100 A A A41150 A Type ERB18 ERB1* ERB0 ERB1 ERB ERB ERB4 ERB5* ERB ERB7 ERB8 ERB ERB0 Total længde 150 mm 050 mm 150 mm 50 mm 50 mm 450 mm 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 050 mm 150 mm tilladte effekt 1440 W 150 W 100 W 180 W 170 W 1840 W 0 W W 080 W 10 W 40 W 0 W 400 W Artikelnr. A A A A A41170 A A4410 A45000 A4080 A4710 A4840 A40 A40400 Type D8505 EEx de II C T4 Rustfri stål 1 Type ERB4 ERB5 ERB ERB7 ERB8 ERB ERB10 ERB11 ERB ERB1 ERB14 ERB15 ERB1 ERB17 Total længde 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 1050 mm 1150 mm 50 mm 150 mm 1450 mm 1550 mm 150 mm 1750 mm 1850 mm tilladte effekt 110 W 150 W 10 W 0 W 70 W 10 W 50 W 0 W 40 W 470 W 510 W 540 W 580 W 0 W Item Number A A A A A A A A41100 A41040 A A A A A47100 * T udførelser på lager Type ERB18 ERB1 ERB0 ERB1 ERB ERB ERB4 ERB5 ERB ERB7 ERB8 ERB ERB0 Total længde 150 mm 050 mm 150 mm 50 mm 50 mm 450 mm 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 050 mm 150 mm tilladte effekt 0 W 700 W 750 W 70 W 80 W 870 W 10 W 50 W 0 W 100 W 1070 W 1110 W 1150 W Artikelnr. A48100 A A A A A A A A47100 A A A A Total længde JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

17 RUMOPVARMNING 17 GASFORVARMER Cenelec EN Denne type gasforvarmer type EEx e er yderligere sikret idet komponenterne er indkaplset således at den eksplosive atmosfære ikke kan antændes ved gnister eller opvarmning. ANVENDELSE Opvarmning af naturgas eller andre gasser til pneumatisk styring for at undgå at trykregulatorerne fryser til. består af: et rustfrit stålrør til cirkulation af naturgassen et EEx e varmeelement med snorforbindelse med jordledning Forvarmeren er fuldstændig indstøbt i en kapsel af rustfri stål. Kode: EEx e II T5 eller T KONSTRUKTION Gasforvarmeren type D7800 SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

18 18 RUMOPVARMNING ELEKTRISKE VARMEFLADER ANVENDELSE Eksplosionssikrede elektriske varmefl ader er konstrueret til montage i farlige områder med en temperaturklasse på T og zoneklassifi kation 1 eller. Elektriske varmefl ader har mange anvendelsesmuligheder, så som luftbehandlingsenheder, offshore, kemiske og petrokemiske installationer, skibsbygning og procesindustri. Alle varmefl ader er konstrueret til både indendørs og udendørs brug. TEMPERATYRSTYRING Varmefl aden skal reguleres af en styringsenhed. Hvis varmefl aden er placeret i farlige områder skal styringsenheden ligeledes være godkendt til brug i farlige områder. TEKNISKE DATA Varmelegemer Overfl adebelastning på rør Mediets hastighed ved 1 W/cm² Tæthedsklasse Spænding Effekt Udførelse Temperaturbegrænser Hus MATERIALER Varmefl aderne leveres i materialer, der er egnet til brugen alt afhængig af mediet og omgivelserne. Som standard anvendes rustfri stål til både hus og varmelegemer. Ø8,5 mm rustfri stål AISI 1L max. 1 W/cm² min. meter/sek., max. 10 meter/sek. IP op til 0 V op til 500 kw for hver varmefl ade fi rkantet, rund eller som indstik alle varmefl ader er forsynet med sikkerhedstermostat og termosikring rustfri stål AISI 1L eller galvaniseret plade GODKENDELSE Varmefl aden er godkendt i henhold til: EN inkl. ændring 15 EN inkl. ændring 1 EN 5001 inkl. ændring 15 Testet og godkendt af DEMKO. DEMKO 0 ATEX 14585X. JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

19 RUMOPVARMNING 1 ELEMENTRADIATOR SR Type D800 ANVENDELSE Anvendes til rumopvarmning i f.eks. opbevaringsrum, men kan også anvendes på platforme, kemiske og petrokemiske anlæg og på tankstationer. KONSTRUKTION Enheden består af en elementradiator af stål med et varmeelement, type D840, monteret i den nederste del. Enheden er udstyret med en sikkerhedsanordning med manuel indstilling. Radiatoren er fyldt med vand samt et frostsikret middel. For at undgå overtryk i radiatoren er der monteret en overtryksventil. Type/effekt Elementlængde Opvarmet overflade Total vægt SR/ W SR/ W SR/500 W SR/000 W 850 mm 1150 mm 1450 mm 1700 mm,57 m² 4,8 m²,10 m² 7,14 m² TOTAL LÆNGDE = ELEMENTLÆNGDE + 50 MM ELEMENTLÆNGDE ± kg ± 80 kg ± 8 kg ± 11 kg Radiatoren leveres med gulv og vægbeslag. Til typerne SR500 og SR000 anbefales det at anvende et ekstra beslag. Alle ståldele er som standard grundmalet og lakeret (RAL 70). Anden slutmaling efter ønske. Elementradiatoren styres af en rumtermostat, type EJB (se side 1). SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

20 0 REGULERING STYRESKABE De fl este varmeenheder leveres komplet med styresystem. For at sikre den optimale konstruktion anbefales det at få udviklet og fremstillet både varmeenhed og styresystem hos os. Hvert varmesystems effektivitet afhænger af muligheden for at styre temperaturen præcist. Vi har derfor opbygget stor erfaring i at tilbyde den bedste løsning inden for styring af en hvilken som helst varmeenhed. Vi har et bredt program af styresystemer til brug i farlige områder med betegnelsen EEx d, EEx de og EEx p. Vi kan tilbyde følgende styringer: ONOFF STYRING Onoff styring er egnet hvis en nøjagtig kontrol ikke er afgørende. Onoff styring tænder eller slukker hele enheden. Styringsenheden kan være en termostat eller for lidt højere nøjagtighed kan en elektronisk regulator med en PT100 eller termoelement som føler anvendes. Til belastninger over termostatens eller regulatorens koblingskapacitet skal belastningen styres via en kontaktor. TRINREGULERING Til mere nøjagtig styring end onoff styring og til styring af varmesystemer med høj belastning anbefales det at anvende trinregulering. Varmebelastningen er opdelt i trin og hvert trin styres af en separat kontaktor. Afhængig af temperaturforskellen mellem den indstillede værdi og procestemperaturen vælger trinreguleringen antallet af trin. TYRISTORSTYRING Til høj nøjagtighed skal der anvendes tyristorenheder. FASEFORSKYDNINGS REGULERING (p) Hver tyristor udløses en gang for hver halve cyklus i forsyningsspændingen og bringes til ophør ved slutningen af hver halve cyklus, idet strømmen falder til nul. Faseforskydningstyristorer giver en jævn, trinløs regulering af den tilførte spænding og er meget egnet til varmeelementer med stor modstandsforskel mellem kold temperatur og driftstemperatur. TIDSBASERET NUL SPÆNDINGSREGULERING (z) Tyristorerne aktiveres ved begyndelsen af en spændingscyklus og forbliver ledende i en eller fl ere cykler før den slukkes i en eller fl ere efterfølgende cykler. Denne proces gentages kontinuerligt og begrænser dermed den gennemsnitlige effekt til elementerne. Tyristorer med langsom cyklus har generelt cykler med en varighed på fl ere sekunder og er ikke egnet til direkte regulering af forvarmere med stor modstandsforskel mellem kold temperatur og driftstemperatur. CYKLUSBASERET NUL SPÆNDINGSREGULERING (c) Den bedste type sprængningstyristorer er enkeltcyklus typen hvor den gennemsnitlige effekt altid når mindst mulige antal cykler (dvs. 50% effekt = cyklus»on«+ 1 cyklus»off«). Modstandsbelastninger styret af tyristorer med hurtige cykler har en enhedseffektfaktor og da kun hele netcykler leveres til belastningen er der ingen samlet forvrængning i netforsyningen. Med store belastninger kan spændingsfald dog påvirke følsomt udstyr. KOMBINEREDE THYRISTOR ENHEDER Til store belastninger eller når enheden bruger en stor del af den effekt, der leveres, kan varmebelastningen inddeles i et antal små enheder som hver styres af en tyristor. En fi nsynkroniseringskontrol sikrer at hver tyristor tændes og slukkes fortløbende i løbet af den indstillede periode. Der er ingen spidsbelastninger, som genereres af en styring og belastningsfaldene udjævnes. Kontakt vor tekniske afdeling for yderligere informationer. JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

Afstand til varmeenhed 85 C T6 50mm 100 C T5 75mm 135 C T4 100mm 200 C T3 150mm 300 C T2 200mm 450 C T1 250mm JULI 2011

Afstand til varmeenhed 85 C T6 50mm 100 C T5 75mm 135 C T4 100mm 200 C T3 150mm 300 C T2 200mm 450 C T1 250mm JULI 2011 ELPATRON D-8640 SIDE 1/6 Kan anvendes til opvarmning af flydende stoffer, både væske og gasser. Den tryksikre enhed består af: I skemaet på næste side tages der udgangspunkt i en varmeenhed med: varmeelementer

Læs mere

KANALVARMEFLADER KANALVARMEFLADER - EFR SORTIMENT BESKRIVELSE TEMPERATURSTYRING

KANALVARMEFLADER KANALVARMEFLADER - EFR SORTIMENT BESKRIVELSE TEMPERATURSTYRING KANALVARMEFLADER SIDE 1/6 KANALVARMEFLADER - EFR Kanalvarmeflader til ventilationssystemer, for eksempel tilskudsvarme ved varmegenvindingsanlæg i boliger eller i øvrigt i forbindelse med luftkanalsystemer.

Læs mere

ELPATRONER ELPATRONER TIL VAND 1½ MESSING NIPPEL, 3X400V: 2 MESSING NIPPEL, 3X400V:

ELPATRONER ELPATRONER TIL VAND 1½ MESSING NIPPEL, 3X400V: 2 MESSING NIPPEL, 3X400V: 1½ el. 2 RG ELPATRONER SIDE 1/5 Elpatroner* anvendes til opvarmning af forskellige medier så som vand, glykol, olie og andre væsker. Det er vigtigt at elpatronen er monteret i siden eller i bunden af beholderen

Læs mere

JEVI A/S ISO 9001:2000 LUFT- OG RUMOPVARMNING

JEVI A/S ISO 9001:2000 LUFT- OG RUMOPVARMNING JEVI A/S ISO 9001:2000 LUFT OG RUMOPVARMNING JEVIgruppens grundlæggende ide er baseret på et koncept hvor produktudvikling, teknologisk tilpasning, totalløsninger samt produktdesign er i højsædet og det

Læs mere

EL varmeflade med. temperaturregulator

EL varmeflade med. temperaturregulator 1 EL varmeflade ELVF serie ELVFT serie EL varmeflade EL varmeflade med temperaturregulator Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250 ELVF 315 Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Varmeovne til tromler & IBC-tanke Præsentation. Horsens - Marts 2014

Varmeovne til tromler & IBC-tanke Præsentation. Horsens - Marts 2014 Varmeovne til tromler & IBC-tanke Præsentation Horsens - Marts 2014 1 1. AMARC Varmeovne» NEWTRONIC er leverandør af varmeovne fra Italienske AMARC, der har stor erfaring i at designe og producere varmeovne

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP VENTILATOR LEF/MEF 250-630 samt LEX/MEX ATEX versioner Centrifugalventilator med lukket bagudkrummet B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation.

Læs mere

FORRÅDS- OG VARMT- VANDSBEHOLDERE

FORRÅDS- OG VARMT- VANDSBEHOLDERE FORRÅDS- OG VARMT- VANDSBEHOLDERE 82 1 FORRÅDSBEHOLDERE KN forrådsbeholdere type FO er beregnet for opbevaring af varmt brugsvand i fjernvarmeanlæg og centralvarmeanlæg, hvor veksler anvendes som opvarmnings

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... VACUMEX The Power to move air... Ventilatorer Datablad Rev. 3-2013 HVF serien HVF Serien - teknisk beskrivelse Indløbs-studs med gummitætning Udløbs-studs med gummitætning Ventilatorhus, galvaniseret og

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Lufttæpper til industriporte THI

Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte og industrianlæg THI Til afskærmning af åbne døre og porte i industrihaller, lagerhaller mm Det kan ikke undgås

Læs mere

STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER

STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER HNC Group har et hjælpemiddel til vore kunder som arbejder med kompensatorer. En regnestok som på en nem og overskuelig måde kan vise længdeudvidelse af en given rørstreng

Læs mere

ARCA vægskabe NYHED. Moderne og robust design i Polycarbonat. Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber

ARCA vægskabe NYHED. Moderne og robust design i Polycarbonat. Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber ARCA vægskabe NYHED Moderne og robust design i Polycarbonat Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber Fibox ARCA Fibox ARCA 100 % korrosionsfri vægskabe til hårde og krævende miljøer Enestående

Læs mere

Infrarød-terrassevarmer princippet

Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød varmestråling fungerer efter et helt naturligt princip nemlig varmen fra solen. De infrarøde stråler har den egenskab, at de ikke opvarmer luften, men alle objekter

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Termostater, Type KP. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT).

Termostater, Type KP. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT). MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Termostater, Type KP KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT). En KP termostat kan sluttes direkte til énfasede vekselstrømsmotorer

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, differens pressostater og termostater, RT-E RT-E-serien består af pressostater og differenspressostater såvel som termostater. Enhederne er

Læs mere

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Datablad Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Anvendelse Retningsventilerne anvendes til at styre vandets gennemstrømningsretning. Ventilerne er konstrueret

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Gasvarmeblæsere GP14 /40 /70 /95. Teknisk info

Gasvarmeblæsere GP14 /40 /70 /95. Teknisk info GP14 /40 /70 /95 Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse SKOV A/S leverer direkte fyrede gasvarmeblæsere som supplement til eller erstatning for vandbaserede indirekte fyrede varmeanlæg. Direkte

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

Eksplosionsbeskyttet påbygningstermostat Serie ATH-Ex

Eksplosionsbeskyttet påbygningstermostat Serie ATH-Ex Side 1/6 Eksplosionsbeskyttet påbygningstermostat Serie ATH-Ex Særlige funktioner Kompakt hus (75 mm 110 mm 56 mm) 5 A brydeevne Direkte i zone 1, 2, 21 og 22 monterbar Temperaturindstilling i zone 1,

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Konstruktion. Følervæske Glycerin ved skalaværdi -30 til 160ºC. Paraffin ved skalaværdi 140 til 280ºC.

Konstruktion. Følervæske Glycerin ved skalaværdi -30 til 160ºC. Paraffin ved skalaværdi 140 til 280ºC. DK-1 Karakteristika Lukkekraft 200 N, 400 N og 800 N Selvvirkende Robust Pålidelig Temperaturområde 0ºC til 160ºC (-30 til 280 ºC kan leveres). Anvendelse Temperatoren, der består af en termostat og en

Læs mere

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE GRØN lagring Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE VERTIKALE / HORISONTALE TANKE KVM bitumen systemer Den miljørigtige måde at opbevare bitumen er i en KVM bitumen tank. I KVM`s produktprogram

Læs mere

Lufttæppe Linea 99 0501

Lufttæppe Linea 99 0501 Lufttæppe Linea 99 Linea 99 -serien tilbyder en bred vifte af anvendelsemuligheder. Luftmængden kan reguleres i 5 trin og længden af aggregatet er 1m, 1,5m, 2m, 2,5m og 3m. Lufttæpperne er designet med

Læs mere

VENTILATOR. LEF/MEF samt LEX/MEX ATEX versioner

VENTILATOR. LEF/MEF samt LEX/MEX ATEX versioner VENTILATOR LEF/MEF 250-630 - samt LEX/MEX ATEX versioner Centrifugalventilator med lukket bagudkrummet B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation.

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

JEVI A/S GODTHÅBSVEJ 7 DK-7100 VEJLE T: +45 75 83 02 11 F: +45 75 72 29 00 JEVI@JEVI.DK WWW.JEVI.DK

JEVI A/S GODTHÅBSVEJ 7 DK-7100 VEJLE T: +45 75 83 02 11 F: +45 75 72 29 00 JEVI@JEVI.DK WWW.JEVI.DK RØRVARMELEGEMER SIDE 1/10 Rørvarmelegemer prduceres ftest efter kundespecificerede ønsker. Rørvarmelegemer anvendes til blandt andet vne, kmfurer, stegeplader g værktøj- g maskinpvarmning. Varmelegemerne

Læs mere

Solid P Kapslingsystem

Solid P Kapslingsystem Solid P Kapslingsystem FIBOX SOLID P Solid P Kapslingsystem - Glasfiber armeret polyester Applications: Tung industri Havne og skibsværfter Bryggerier, mejerier og slagterier Energi sektoren Raffinaderier

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS Hvorfor spilde sin kostbare tid, - hvis man kan få andre til at lave arbejdet? Det er ikke altid nemt som kunde, hvis man på egen hånd skal løse specielle

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100

CA hjertestarterskab HSS100 Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100 Uden lås - Isoleret, rustfri stålskab - Termostat styret varme - Blæser for ventilation - 2x LED lys (hjertestarter

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

INSTRUKTIONS MANUAL. Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH

INSTRUKTIONS MANUAL. Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH INSTRUKTIONS MANUAL Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH DENNE DOKUMENTATION SKAL LÆSES INDEN PÅBEGYNDELSE AF INSTALLATIONEN. INSTRUER BRUGER OG EFTERLAD DETTE DOKUMENT VED WWH KALORIFEREN FOR REFERENCE. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRV 300. Termostater Med indbygget føler eller fjernføler

TRV 300. Termostater Med indbygget føler eller fjernføler TRV 300 Termostater Med indbygget føler eller fjernføler IMI TA / Termostater og radiatorventiler / TRV 300 TRV 300 Disse termostater monteres på radiatorventiler og er pålidelige, nøjagtige og holdbare.

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

TRV Nordic. Termostater Nordisk design

TRV Nordic. Termostater Nordisk design TRV Nordic Termostater Nordisk design IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / TRV Nordic TRV Nordic Nøjagtige, pålidelige og holdbare termostater monteres direkte på ventilen. Leveres i fl ere

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Temperaturføler til måling af udstødningsgas type MBT 5113 og MBT 5116

Temperaturføler til måling af udstødningsgas type MBT 5113 og MBT 5116 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Temperaturføler til måling af udstødningsgas type og MBT 5116 MBT 5116 B-head MBT 5116 Slim-line Kraftige følere, der anvendes til måling og regulering af

Læs mere

LEF/MEF LEX/MEX ATEX versioner

LEF/MEF LEX/MEX ATEX versioner Ventilator LEF/MEF 250-630 - LEX/MEX ATEX versioner Centrifugalventilator med lukket bagudkrummet B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

k l i m at i s e r i n g

k l i m at i s e r i n g k l i m at i s e r i n g Duelco klimatisering - Moderne elektroniks livsvigtige beskyttelse. Det moderne samfund er i dag på alle niveauer fuldstændig afhængigt af IT-systemers fejlfri funktion. Derfor

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Udendørs opvarmning. Udendørs komfort, uanset vejret

Udendørs opvarmning. Udendørs komfort, uanset vejret Udendørs opvarmning Udendørs komfort, uanset vejret Den komplette indendørs komfort, bare udendørs Dimplex udendørs opvarmning i al slags vejr Uanset om der skal etableres et behageligt sted, hvor der

Læs mere

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning DK Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde og funktion...3 Begrænsning af gulvtemperatur...4 LED indikation (lysdiode)...5 Installationsvejledning...6 Placering

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

GASFYRET STRÅLEVARMEPANELER

GASFYRET STRÅLEVARMEPANELER GASFYRET STRÅLEVARMEPANELER Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 recent@recent.dk www.recent.dk 0063AR4570 INFRA gasstrålevarmepanel designet og fremstillet af SYSTEMA S.r.l.

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

FLAMCO T-PLUS. Flamco. Flamco T-plus. Det hurtigste og nemmeste T-stykke at montere! T-PLUS STÅL T-PLUS MESSING. Flamco.

FLAMCO T-PLUS. Flamco. Flamco T-plus. Det hurtigste og nemmeste T-stykke at montere! T-PLUS STÅL T-PLUS MESSING. Flamco. FLAMCO T-PLUS Flamco Flamco T-plus Det hurtigste og nemmeste T-stykke at montere! T-PLUS STÅL T-PLUS MESSING Flamco 2005 Udgave / DK Flamco Når der skal laves en hurtig og nem rørforgrening i en eksisterende

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

JEVI A/S ISO 9001 A12295 EMNEOPVARMNING OG FROSTSIKRING - SPECIALLØSNINGER TIL INDUSTRIEN...

JEVI A/S ISO 9001 A12295 EMNEOPVARMNING OG FROSTSIKRING - SPECIALLØSNINGER TIL INDUSTRIEN... JEVI A/S ISO 9001 A12295 EMNEOPVARMNING OG FROSTSIKRING - SPECIALLØSNINGER TIL INDUSTRIEN... JEVI-gruppens grundlæggende ide er baseret på et koncept hvor produktudvikling, teknologisk tilpasning, totalløsninger

Læs mere

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre ISO 91 ISO 91 FDA ISO EMC 91 ISO 91 FDA EMC FDA FDA EMC EMC ISO 91 FDA EMC Automatiske selvrensende filtre Skraber er kun i si under rensning Mange paknings- og styringsvarianter Skarpkantet spaltesi -

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

FIBOX SLN. Applikationer

FIBOX SLN. Applikationer SLN Kapslingsystem FIBOX SLN Opfylder markedets store krav til modul tavle systemer Kapslingerne med de mange muligheder Kan indpasses i alle former for miljøer Solid konstruktion testet til IK 08 i slagstyrke

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

Armatec Trykhold Pneumatex

Armatec Trykhold Pneumatex Effekt kw Beholderstørrelse PN Temperaturområde Material Ståltank 300-12000 200-5000 6/10 Bælg: +5 til +70 C Butylgummibælg Anvendelse Optager de ændringer i vandmængden i varme og kølesystemer, som opstår

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

sikker tidløs smuk Faber 730/830 Faber 730/830 Faldarmskassettemarkise med gastryksfjeder arme. Skygge efter dine mål og ønsker

sikker tidløs smuk Faber 730/830 Faber 730/830 Faldarmskassettemarkise med gastryksfjeder arme. Skygge efter dine mål og ønsker sikker tidløs smuk Faldarmskassettemarkise med gastryksfjeder arme. Skygge efter dine mål og ønsker Faldarmskassettemarkise med gastryksfjeder arme Juster markisen, så du får den ønskede mængde skygge

Læs mere

Forsøgsrapport. NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K 2003-09-30. Sag nr: PE10002. Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20

Forsøgsrapport. NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K 2003-09-30. Sag nr: PE10002. Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20 Forsøgsrapport Sag nr: PE10002 Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20 NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K Resultaterne gælder kun de beskrevne forsøg. Forsøgsrapporten må kun gengives

Læs mere

Micro Motion -sensorer i H-serien

Micro Motion -sensorer i H-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010104, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i H-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

17. Flamco T-plus. Nu med smart split-udløser

17. Flamco T-plus. Nu med smart split-udløser 17. Flamco T-plus T-plus er et ideelt produkt til anboring ved udvidelse eller renovering af et eksisterende system. Det er ikke længere nødvendigt at isolere, aftappe eller fryse et rør, når der kræves

Læs mere

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Installationsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUE-106/110 var.01 Model: Analog - elektronisk AGS962 AGS963 Indhold 1.0 KONFORMITETSERKLÆRING... 2 1.1 EU direktiv 2002/96/EC... 2 1.2 Dimensioner

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Installationsvejledning IMage Pool heater.

Installationsvejledning IMage Pool heater. Installationsvejledning IMage Pool heater. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: International Marketing A/S Udgave: 3.1 10 2003. Sprog / language: DK. GB. D. F. Tillykke med Deres

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installationsvejledning P/N MMI-20010180, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk:

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Installationsvejledning P/N MMI-20010130, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning 1 2 Vort HR 200 Varmeveksler 3 Vort HR 200 Varmeveksler 4 Struktur og Tilbehør Apparatet består primært af følgende dele: - Stålchassis i to dele, der omfatter ind- og udsugning, el-tilslutning og danner

Læs mere

Sikkerhed kommer først! ATEX direktivet og hvad det betyder for dig.

Sikkerhed kommer først! ATEX direktivet og hvad det betyder for dig. Industrielle støvsugere Nilfisk ATEX guide Sikkerhed kommer først! ATEX direktivet og hvad det betyder for dig. ATEX Zoner 1/2 og 21/22 Industriel rengøring kræver professionel behandling HVAD ER ATEX?

Læs mere