Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune"

Transkript

1 Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Introduktion København er den danske by, der er længst fremme med anskaffelsen af elbiler. København vil således i løbet af en 3½-årig periode have anskaffet ca. 50 elbiler. Bilerne anskaffes som et led i ZEUS-projektet under EU's Thermieprogram. København har sammen med 4 andre ZEUS-byer været ude i en EU-licitation, hvor der anskaffes adskillige hundrede elbiler og andre miljøvenlige køretøjer. Elbilernes tidlige historie i København Peugeout henvendte sig for nogle år siden til Københavns Kommune for at finde en aftager til sine elbiler. Da ZEUS-projektet blev formuleret forventede man i Trafikborgmesterens afdeling, at et stort antal elbiler skulle anskaffes til Hjemmeplejen under Socialforvaltningen - og at Peugeot ville byde. Det tog imidlertid lang tid før ZEUS-projektet kom i gang og i mellemtiden havde Hjemmeplejen mistet tålmodigheden og indgået længerevarende aftaler om leasing af Fiat Punto benzinbiler. En medvirkende årsag til valget af Puntoerne var, at de kunne leveres med drejesæder, hvilket ikke var muligt med elbiler, der på det tidspunkt heller ikke kunne fås med airbag, som krævet af medarbejderne. Elbilmarkedet Det danske elbilmarked var i 1997, før EU-licitationen, begrænset til Ellerten, Kewet en og Citroën AX Electrique. I Danmark er der ingen bilproduktion, alligevel havde to fabrikanter uafhængigt af hinanden markedsført køretøjer drevet på el. Først kom den revolutionerende Ellert og sidenhen introducerede Kewet deres Citi-jet. Begge producenter var dog flere gange i vanskeligheder og kun Ellerten produceres stadigvæk i små serier i Tyskland. Ellerten var tænkt til transport mellem hjem, børneinstitution, arbejde og til indkøb. Køretøjet udsprang af energikrisen og det faktum at mange bilister kørte alene i bil og de fleste havde under 20 km til arbejde. Ellerten er et 3-hjulet køretøj, som kan køre km per opladning med en maksimalhastighed på 50 km/t. Ellerten drives af en jævnstrømsmotor med blybatterier som energikilde. Ellerten, som også Københavns Kommune anskaffede nogle stykker af, blev aldrig rigtigt nogen succes, da den led af mange "børnesygdomme". Kewet en, et 4-hjulet køretøj med plads til 2 personer, ligner mere en "rigtig" bil. Den har en topfart på 50 km/t. Jævnstrømsmotor og bly-batterier giver en rækkevidde på km per opladning. Der var tale om et køretøj, der i større omfang kunne erstatte en bil. Grunden til at Kewet en ikke blev en succes skal nok findes i problemer med ladesystem og batterikapacitet. Citroën havde allerede i nogle år markedsført en AX Electrique, uden at den dog blev særlig udbredt. Først med introduktionen af Saxo Electrique i Danmark, begyndte salget af en helt ny generation af elbiler for alvor. Kommunens første rigtige elbiler var da også Saxo er.

2 EU-licitation Som led i ZEUS-projektet foretog de fem ZEUS-byer, som skulle anskaffe elbiler et fælles EU udbud i løbet af Formålet med licitationen var at overbevise bilfabrikkerne om at der er et marked for de elbiler de havde udviklet, men ikke nødvendigvis sat i produktion. Byerne ønskede også at få flere valgmuligheder. Endvidere håbede man på lavere priser. Licitationen var en indbudt licitation med omfattende kravspecifikationer og en prækvalifikationsrunde. En EU-licitation kræver ekspertbistand, der blev leveret af en svensk konsulent. Københavns Kommune skulle samlet anskaffe 50 elbiler i forbindelse med ZEUS-projektet. Imidlertid gik kommunen kun ind i det fælles udbud med 20 af de 50 biler. Dels havde kommunen behov for nogle specialkøretøjer (til renholdelse), dels ønskede man i et eller andet omfang at stå frit i valget mellem varevogne og personvogne, da der ikke på tidspunktet for udbuddet var taget stilling til, hvem der skulle have bilerne. En yderligere vanskelighed var at projektet ikke kunne forpligtige sig til at købe biler, som der ikke på det tidspunkt var bindende finansiering til fra kommunale organisationer. Resultatet af licitationen var som helhed for alle ZEUS-byer ikke helt som forventet, dog var priserne favorable. Der var færre seriøse producenter, der bød end man havde håbet. Og den opdeling af det europæiske marked, som hidtil havde eksisteret mellem de franske fabrikanter (Citroën og Peugeot) blev ikke rokket. Der kom heller ikke elbiler på markedet med nye batterityper med større kapacitet, selvom de eksempelvis fandtes på det japanske marked. Set fra Københavns synspunkt var resultatet af licitationen imidlertid tilfredsstillende. København forpligtigede sig til at anskaffe 10 Citroën Berlingo Electrique varevogne, som byen som den eneste ZEUS-by havde fået tilbudt. København havde håbet, at Citroën ville byde ind personbiler med Saxo en, men det skete ikke pgra. kommunikationsproblemer internt i Citroën-organisationen. I stedet vandt Fiat i København med 10 Fiat Seicento Elettra. Også Stockholm, Athen og Palermo skulle anskaffe et stort antal Fiat er. London/Coventry skulle anskaffe Peugeot 106. Byerne havde sikret sig optioner til flere eksemplarer af de vindende mærker. Berlingo erne, som København anskaffede, var kendt i benzinudgaven. Bilen fungerede som ventet også fint i el-udgaven og den blev leveret til tiden. Den har samme teknologi som Saxo en og kan køre ca. 95 km. på en opladning. På det tidspunkt licitationen blev afgjort var Fiat Seicento en et helt nyt produkt, der ikke var i serieproduktion, heller ikke som benzinbil. Seicento en er en lille 4-personers personbil med en lovet rækkevidde på ca. 80 km på et fuldt opladet batteri. Batterierne er vedligeholdelsesfri blybatterier. Bilen har en topfart på ca. 95 km/t. Den har servostyring, ABS bremser og airbags. Leveringen af de første 5 Fiat'er til København var meget forsinket og bilerne kunne ikke leve op til de krav der var stillet til rækkevidde. Faktisk kunne de kun køre halvt så langt som lovet. Kommunen frigjorde sig derfor fra kontrakten. Fabrikken ville efterfølgende gøre alt for at løse problemerne og har i juni måned gratis leveret 4 renoverede Fiat er på prøve. De testes af kommunens Parkeringskontor, der overvejer at købe denne biltype, der er egnet i tætte byområder. De endelige resultater af afprøvningen foreligger endnu ikke, men de foreløbige resultater viser kun en marginal forbedring af rækkevidden.

3 Citroën Saxo Electrique har, selvom den ikke deltog i EU-licitationen, spillet en væsentlig rolle i elbilprojektet i København. Den har erstattet Fiat erne og mange af de kommunale organisationer har foretrukket at købe en Saxo. Saxo en er en serieproduceret bil i klassisk fransk design. Eludgaven har ingen gearstang eller kobling. Den er ustyret med en 11kW jævnstrømsmotor, der forsynes fra 20 nikkel-cadmium batterier, placeret i henholdsvis motorrum og ved bagakslen. Den kan køre ca. 75 km på en opladning ved bykørsel. Status i København er, at der per juli 1999 er købt 20 Citroën Berlingo CityVan Electrique, 17 Citroën Saxo Electrique samt 6 specielle arbejdskøretøjer til renholdelse af gågader mv. Saxo Berlingo Special køretøj Elbiler ialt Udvalg Afdeling Bygge- og Teknikudvalget Gaderenholdelsen Kirkegårdsafdelingen 1 1 Københavns Brandvæsen Parkeringskontoret 3 3 Stadskonduktørembedet Vej & Park Familie- og Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget Center for Undervisning 1 1 & Erhverv Københavns jobformidling 1 1 Undervisningscenteret for indvandrere Miljø- og Forsyningsudvalget Københavns Belysningsvæsen Københavns Vandforsyning 1 1 Miljøkontrollen 3 3 R Sundheds- og Omsorgsudvalget Pension & omsorg Ryvangen Sociacenter indre by 1 1 Indre Nørrebro Bydel Omsorgsaflelingen Indre Østerbro Bydel Ældreafdelingen 1 1 I alt Salgsarbejdet med elbiler i København Arbejdet med salg af elbiler, eller rettere med at overbevise kommunens mange forskellige organisationer om det fornuftige i at købe elbiler, har bestået af mange forskellige elementer. Det var ikke afklaret på forhånd, hvilke kommunale organisationer, der skulle købe bilerne. Endelig var der et voldsomt tidspres, fordi der indenfor den treårige projektperiode også skulle være plads til en evaluering, der ville tage mindst et år.

4 Det har heller ikke har gjort indførelsen af elbiler lettere, at der ikke har været EU-tilskud til anskaffelse af biler i projektet. Den enkelte kommunale organisation har selv skullet finansiere indkøbene. Elbilerne skulle ikke anskaffes som ekstra biler, men i stedet for konventionelle, og de skulle presses ind på et budget, hvor der ikke nødvendigvis var luft på det pågældende tidspunkt. Det gav projektet en langsom start. På plussiden talte dog, at elbiler i Danmark kun koster en smule mere end konventionelle biler. Medvirkende til den langsomme start var også nogle af flådeadministratorernes holdning. Flådeadministratorerne i Københavns Kommune har i høj grad fået uddelegeret ansvaret for anskaffelsen af nye biler. En del flådeadministratorer har tidligere haft dårlige erfaringer med den første generation af elbiler, ligesom de moderne elbilers rækkevidde stadig ikke tåler sammenligning med en konventionel bils. Det viste sig imidlertid, at kommunens knap 1000 biler under 3,5 tons i gennemsnit kørte 40 kilometer om dagen. Det antyder, at mange af dem uden videre vil kunne erstattes af elbiler med en rækkevidde på 80 km. Det har været muligt for ZEUS-projektet at finansiere et par demo-biler. Københavns Kommune fik sin første Citroën Saxo Electrique i foråret 1997 og det første år var den stort set udlånt hele tiden til diverse kommunale organisationer. I foråret 1999 anskaffede ZEUSprojektet endnu en demo-bil, en Citroën Berlingo Electrique. De forvaltninger der har elbiler idag, har næsten alle haft en af demo-bilerne til låns i kortere eller længere tid. Demobilerne har sandsynligvis været en stærkt medvirkende årsag til at så mange trods alt har anskaffet elbiler. ZEUS-projektet har også kunnet tilbyde tilskud til opsætning af ladestik, men kun få har benyttet sig af dette. Der har været gjort reklame for elbilprojektet med logoer på bilerne dels med et el-billogo med dansk tekst, dels et ZEUS-logo med engelsk tekst. Salgsarbejdet i kommunen har dels bestået i kontakter på Borgmesterplan og Direktørplan i Endvidere har der siden projektets start løbende været kontakter på alle planer med personlige henvendelser såvel fra "kunder" som fra ZEUS-projektets medarbejdere. I november 1997 blev der afholdt en Temadag om elbiler i bymiljø på Københavns Rådhus. Temadagen blev gennemført i samarbejde mellem Trafikborgmesterens afdeling, Belysningsvæsenet, Danske Elværkers Forening, Sydkraft og Malmö Kommune. Miljø- og Energiminister Svend Auken holdt, blandt andre, oplæg om elbiler. Der var ca. 150 deltagere fra private virksomheder og offentlige institutioner over hele landet samt fra Københavns Kommune. Der har endvidere været afholdt to interne informationsmøder i kommunen. Alle som på et eller andet tidspunkt havde interesseret sig for elbiler blev inviteret. Deltagerantallet har ligget på ca. 35 ved begge møder. Mødernes formål har været at føre elbilbrugere/-interesserede sammen for at udveksle erfaringer samt at formidle oplysninger og viden. Ved begge møder har der været eksterne foredragsholdere. Formidling af information er også sket via et internt Nyhedsbrev om elbiler i Københavns Kommune. Der er indtil videre udkommet 4 numre. Nyhedsbrevet behandler stort og småt om anvendelsen af elbiler i kommunen. Endnu et aspekt i "salgsarbejdet" har været afholdelse af kørekurser (2 hos Citroën og 1 hos

5 Fiat). Det er ganske simpelt at køre elbil, men en del medarbejdere er usikre på, hvordan en elbil opfører sig og endvidere er det væsentligt for elbilernes rækkevidde, at man ved hvordan man kører energiøkonomisk. For at sikre muligheden for at kommunens egne teknikere kunne få mulighed for at deltage i service og reparation af elbilere har kommunale automekanikere været på elbil-mekanikerkursus sammen med mekanikere fra Citroën. Noget af det nødvendige udstyr til at servicere elbiler med (bla. til brug ved påfyldning af vand på batterierne) er imidlertid så dyrt, at autoværkstedet har vurderet, at det ikke kan betale sig at investere i det. Derfor kan kun en del af servicen af kommunens elbiler foregå på kommunens eget autoværksted. Det første år - så længe garatien på selve bilen løber - må kun autoriserede Citroën værksteder reparere bilerne. Der er 5 års garanti på batterierne, så mangel på dyrt udstyr til servicering af batterier er ikke noget aktuelt problem. Brugerundersøgelse i København I forbindelse med ZEUS-projektet er der i 1999 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om anvendelse af elbiler på de kommunale arbejdspladser. Der er udsendt 120 spørgeskemaer og 56 elbil brugere har svaret på spørgeskemaet. Ifølge besvarelserne bruges elbilerne blandt andet til byggetilsyn, kørsel mellem klienter, kørsel af udstyr, besøg på værker og pladser, virksomheds- og skolebesøg, vare- og persontransport, transport til møder m.m. Elbilerne klarer mange opgaver, som før blev løst med benzinbil, taxa eller de ansattes egne biler. Fordelingen ser foreløbig således ud: Typisk turlængde Antal svar 5-10 km km km km km km 6 Ud over kørselsbehovet kan forventningerne til elbilens formåen være en faktor der forårsager kortere turlængder i elbiler, ganske enkelt fordi brugeren ikke vil risikere at køre tør på halvvejen, og derfor vælger en benzinbil i stedet. Brugernes har følgende forventninger til rækkevidden: Forventet kørselskapacitet Antal svar km km km km km km km 2

6 Svarene giver udtryk for at de fleste har tiltro til elbilernes formåen når der er tale om en fuldt opladet bil. Langt over halvdelen svarer at rækkevidden har lille eller ingen betydning. Blandt dem der svarer at rækkeviden har mindre eller stor betydning, er det kun få der selv kører langt. Det kunne tyde på at problemet er størst hvis der er flere personer der bruger bilen til korte ture i løbet af dagen. Elbilens rækkevidde kan forlænges ved at lade bilen op i en frokostpause eller medens man er til møde, men kun få benytte denne mulighed. Således svarede kun to, at de ofte eller jævnligt benytter en af det tre ladestandere i City. Der er generelt stor forståelse for at kommunen ønsker at få erfaringer med anvendelse af elbiler i den kommunale bilpark. Alle har svaret at elbilprojektet er "godt" eller "meget godt", og ingen at det er "dårligt". Brugerne mener, at elbilerne er miljøvenlige og at de forurener mindre og støjer meget mindre end konventionelle biler. Alt i alt har brugerne en positiv holdning til elbiler. De allerfleste føler sig sikre i en elbil, dog anfører nogle få at accelerationen er dårlig. De fleste mener ikke at elbilerne repræsenterer en yderligere risiko i trafikken, dog bør man være opmærksom på at cyklister og fodgængere ikke kan høre bilen. Få var bange for at der kunne være risikoen for syreudslip ved ulykker. Flere brugere har anført at det kan være et problem at man (ifølge brugervejledningen til elbilen) helst ikke skal lade bilen op før den er er afladet. Kun en tredjedel af brugerne var skeptiske da de begyndte at køre elbil, af dem er kun én tilbage, resten svarer at de er mere positive efter at have kørt elbil i en periode. Som med så mange andre pilotprojekter, er brugernes "pionerånd" medvirkende årsag til at elbilerne fungerer så godt som de gør. Målinger og evaluering Der gennemføres målinger på elbilerne i de ZEUS-byer, der har anskaffet elbiler. Resultatet af undersøgelserne vil give en vurdering af bilernes ydeevne under meget forskellige klimatiske og topografiske forhold. De endelige resultater offentliggøres af det engelske motorprøveinstitut MIRA. Elbilerne i København indgår i et måleprogram der omfatter månedlig aflæsning af kilometertælleren, samt indberetning af reparationer, service og uheld (kørebog). Otte af bilerne er omfattet af et udvidet måleprogram. De har fået installeret elektronisk måleudstyr (black boxes) der registrerer temperatur, energi til opladning samt turlængder. Kun i to af bilerne har måleudstyret siddet så længe, at der begynder at komme brugbare resultater. Kørselsdata overføres en gang om måneden fra bilerne til en computer ved hjælp af et datakort. I første omgang videresendes en kopi af måledata til MIRA. Overslag på de første måledata fra det elektronisk måleudstyr viser at både Saxo en og Berlingo en bruger ca. 50% mindre energi end en tilsvarende benzinbil (hhv. Polo og Astra). Resultaterne er meget foreløbige og kun baseret på et begrænset antal kørte kilometer med kun to biler, Vejafdelingens Saxo og Kirkegårdsafdelingens Berlingo. I kommunen kan de indsamlede kørselsdata på længere sigt også bidrage til en dansk vurde-

7 ring af elbilers effektivitet, og give et billede af hvordan elbilernes ydelse arter sig, også når batterierne bliver ældre. Ladestandere Jo tættere man med sit kørselsbehov kommer på elbilernes nuværende rækkevidde på ca. 80 km, jo større bliver behovet for opladning i løbet af dagen. Københavns kommune har i forbindelse med introduktionen af Ellerten i 1994 etableret 3 steder hvor det - også for private - er muligt at lade elbiler op. Pladserne, der er forbeholdt elbiler, er placeret centralt i København på Vester Voldgade, Nørre Voldgade og Borgergade. Belysningsvæsenets ladestandere kan hver betjene 2 elbiler samtidig. Det er for tiden gratis at lade og der er ingen parkeringsafgift for elbiler i København - i hvert fald indtil år Denne forskelsbehandling af elbiler gør det særdeles favorabelt at køre i elbil i København. I løbet af de nu 4½ år ladestanderene har været i drift er der i alt kun blevet ladet elbiler med ca. 800 kwh. Det svarer til at én af standerne er blevet brugt ca. 15 min. hver arbejdsdag i løbet af de 4½ år. Da ladestanderne blev sat op skulle der betales for strømmen. Betalingssystemet var baseret på Danmøntkort. Driften af en enkelt stander løber imidlertid op i mere end kr. per år til Danmønt-abonnement og telefonforbindelse. Med 10 ladestandere på gaden giver det en driftudgift på mindst kr pr. år plus udgifter til reparation af kortlæsere m.m. Driftudgifterne oversteg altså indtægterne fra salg af strøm, med flere tusind procent, og man har nu valgt at droppe betalingssystemet. Så indtil videre er det gratis at lade elbiler op i København. Kommunens "private" stik Alle de kommunale afdelinger der har elbiler, har selv etableret elstik på deres parkeringsplads. De fleste ladestik er placeret på bygninger, men enkelte steder har det været nødvendigt at opstille ladestandere midt på en parkeringsplads. Dette er naturligvis dyrere fordi man skal købe en stander og grave kabel ned. Kun få afdelinger har installeret separat måler i forbindelse med laderne, hvilket betyder at det ikke er muligt at angive elbilernes energiforbrug. Hurtigladning Det var oprindelig hensigten at der, som et led i ZEUS-projektet, skulle etableres hurtig opladning af elbiler i København. En hurtiglader kan lade en bil på under én time mod de normale 8-10 timer. Hurtigladning kan opfattes som en forsikring for elbilbrugerne, der ville føle sig mere trygge ved at køre elbil, hvis de vidste, at det var muligt hurtigt at fylde op, hvis man skulle løbe tør. På grund af problemer med standarder for stik og forskellige batterityper samt af sikkerhedsmæssige grunde er dette imidlertid opgivet at sætte hurtigladere op. Stærkt medvirkende var, at hurtigladestandere ikke er hyldevarer, men laves i små serier, hvor en enkelt stander kommer til at koste en kvart til en halv million kroner. Fremtidens nikkel-metalhydrid-batterier vil kunne give en almindelig elbil en rækkevidde på 120 km, hvilket vil gøre behovet for hurtigladere mindre. I et lidt længere perspektiv forventes det at elbilers rækkevidde bliver 200 km.

8 Halvhurtig ladning kunne være en alternativ mulighed. En halvhurtig lader vil kunne sælges for en brøkdel af prisen for en hurtiglader. På en time vil den måske kunne levere kms ekstra rækkevidde. Fiat tilbyder en halvhurtig lader der skulle kunne oplade Fiat's elbiler på bare 4 timer. Problemet er, at den ikke kan bruges til Saxo en eller andre mærker. Det ideelle krav både til en hurtig og en halvhurtig lader er, at den skal være fremtidssikret. Der findes ikke findes nogen standard hverken mht. ladestik eller kommunikation mellem bil og hurtiglader. For at løse netop dette problem og andre problemer med kompabilitet, forventer man ved ZEUS-projektets afslutning at foreslå en EU-standard for både ladestik og kommunikation. Driftudgifter De foreløbige måleresultater viser at en Saxo Electrique bruger omkring 270 Wh/km. Hertil kommer et begrænset forbrug af benzin til opvarmning af kabinen. Med den nuværende elpris på 144 øre/kwh svarer det til 40 øre/km i energiudgifter. I hvert fald til og med år 2000 er elbiler fritaget for den grønne afgift, hvilket betyder at man ikke skal betale vægtafgift af bilen. Som alle andre biler skal en elbil til service, men der er væsentligt færre bevægelige dele der skal vedligeholdes, og ingen udstødningsrør der skal udskiftes. Derfor må det forventes at vedligeholdesudgifterne er lavere for elbiler end for benzinbiler. Batteriernes levetid er anslået til ca. 5 år. Hvis batterierne kan holde 2-3 år længere vil det give en væsentlig forbedret driftøkonomi, men det må erfaringerne jo vise. Miljøforhold Der findes ca. 300 elbiler i Danmark. Elbiler opfattes ofte som forureningsfri, og det er til dels også rigtigt. Bilerne forurener ikke lokalt, forureningen fremkommer ved elproduktionen på kraftværkerne. Den danske elforsyning er for tiden hovedsageligt baseret på kul, olie og naturgas. Kun 5-10 procent af elektriciteten stammer fra vedvarende energikilder, såsom vindmøller, halm og flis. Ved anvendelse af elbiler flyttes forureningen fra bilen i byen, ud til store kraftværksenheder, hvor elektriciteten produceres med høj effektivitet og i København også kombineret med fjernvarmeproduktion, hvorved brændselsudnyttelsen bliver meget større. Med tiden vil vedvarende energi kommer til at spille en større rolle, hvorved elbilernes miljøbelastning bliver mindre. En ændring i sammensætningen af elproduktionen vil straks få effekt for samtlige elbiler, medens effekten af udvikling af mere energieffektive benzinmotorer først slår igennem i takt med udskiftningen af bilparken. Opladningen af elbiler bør foregå om natten, hvilket kan sikres med et ur, der sikrer, at opladningen ikke begynder for tidligt, selvom stikkes sættes i ved fyraften. Ved kraft-varmeproduktion er der et overskud af el om natten. Under forudsætning af at bilerne lades om natten bruger de kun omkring halvdelen af den energi konventionlle biler bruger.

9 Bykørsel er kendetegnet ved mange start og stop, hvilket bevirker et væsentligt øget energiforbrug i benzinbiler, medens elbilen nærmest er bygget til bykørsel. Erfaringerne viser at hvis der skal være en samlet energi- og miljøgevinst i anvendelsen af elbiler, så er det vigtigt at føreren vænner sig til enegibesparende kørsel. Drivakslen i en elbil er direkte forbundet til motoren hvorfor elmotoren ikke kører i tomgang. Dette er muligt fordi elmotoren har sit maksimale drejningsmoment ved 0 omdr./min., og derfor kan sætte bilen i gang, samtidig med at motoren begynder at dreje rundt. Accellerationen svarer i praksis til en benzinbils. Benzinmotorer har derimod meget lille drejningsmoment ved lave omdrejningshastigheder, og det koster derfor meget energi at accelerere bilen op fra 0 km/t. Opvarmning om vinteren af kabinen i en elbil sker med et lille benzinfyr. Forbruget af benzin er forsvindende lille. Der er naturligvis forskel på hvor meget varme den enkelte ønsker, men typisk vil det årlige forbrug ligge under 50 liter benzin. Batterierne i Citroën s elbiler er så kaldte nikkel-cadmium batterier. Da batterierne er forseglede udgør de ingen miljørisiko under drift. Når batterierne udskiftes tager Citroën batterierne retur, hvor efter de bliver sendt til et genbrugsanlæg i Frankrig hvor 99% af cadmium indholdet genanvendes. Fiat s elbil har forseglede blybatterier, som der er velfungerende danske returordninger der kan tage sig af. Som det har været tilfældet med batterier til husholdningsapparater er der imidlertid brug for at der på længere sigt udvikles mere miljømæssigt acceptable batterier til elbiler. Litteratur Perspektiver for elbiler i København. Orientering fra Miljøstyrelsen. Nr Elbilen på vej ud i det danske samfund. Videncenter for elbiler Elbilrapport. ZEUS-projektet i København. Martin B. Møller. Upubliseret rapportudkast. Juni 1999.

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City Think City - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Think City Sæder: 2-personer Batterikapacitet: 28,3 kwh Batteritype: ZEBRA (NaNiCl 2) Energiforbrug (målt): 510-630 Wh/km

Læs mere

Ærø kommune slutrapport apr. 2013

Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Elbiler til udlejning og tjenestekørsel - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Forsøg med elbiler til turistudlejning og drift i

Læs mere

Elbiler og ladestandere

Elbiler og ladestandere Elbiler og ladestandere - et spørgsmål om at tænke og handle anderledes v/göran Wilke, Exergi Fokus på grænselandet mellem Energieffektivisering Grøn IT, og Forbrugerne EXERGI Opgaver Smart Grid - økonomi,

Læs mere

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013)

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013) Trods stor arbejdsindsats i de internationale standardiseringsorganer, så er der stadig stor uenighed om hvordan ladestikket til fremtidens elbil skal se ud. På det seneste er flere automobilfabrikanter

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

El bil forsøg. Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice

El bil forsøg. Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice El bil forsøg Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice Om kommunen Vi ynder at betragte Frederiksberg som den grønne oase i storbyen. Selv med mere end 93.000 indbyggere på 8,77 kvadratkilometer, har

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

Bornholms Regionskommune statusrapport okt. 2011

Bornholms Regionskommune statusrapport okt. 2011 Bornholms Regionskommune statusrapport okt. 2011 Forsøg med elbiler på Bornholms - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Projekt elbilforsøg på Bornholm 2009-2012 Tilskudsrunde

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Om at købe en brugt elbil

Om at købe en brugt elbil Af Per Praëm Elbil contra Benzinbil Fordi elbilen ikke forurener er den begunstiget af en del fordele. Der er ingen registrerings afgift ligesom den grønne ejerafgift er nedsat til 0 kr. I mange byer -

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Boliger Bønder Biler = De tre store fokuspunkter i CO2 problematikken. Biler udleder 6.600.000 tons

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler Bilag A.1: Kravspecifikation (indgår som bilag 1 til Rammeaftalen) Kravspecifikation vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler 1 1. Indledning 1.1 Mindstekrav og krav Der sondres mellem to typer

Læs mere

El-Mobility i Grønland

El-Mobility i Grønland El-Mobility i Grønland Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning Jens H. Nielsen Udviklingskonsulent 1 Hvorfor er vi med? Vandkraft Lille vejnet Energi og miljørigtigt transport Teste teknologien under arktiske

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

baner vejen for elbilen i Danmark

baner vejen for elbilen i Danmark Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by baner vejen for elbilen i Danmark Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 5219839 Besøg os på www.clever.dk, eller facebook.com/clever

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Leasing - hvad skal du være opmærksom på?

Leasing - hvad skal du være opmærksom på? Forberedelse Budget Benzin, diesel eller el Leasing eller køb Bilen ved forhandleren Udstyr Garanti Prøvetur Service Rabat Finansiering Gode råd Forsikring Slutseddel BilBasens købsguide til nye biler

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Elbilen i dagens Danmark energi, forbrug og økonomi

Elbilen i dagens Danmark energi, forbrug og økonomi Elbilen i dagens Danmark energi, forbrug og økonomi Henriette Schøn, Jens Frost, Esben Larsen VidenCenter for Elbiler, DTU, Bygn. 325, DK-2800 Lyngby Abstract Elbilen anno 2000 er en moderne bil, der serieproduceres

Læs mere

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om VINTER OG ELBILER, 1. sal Information om Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion DET Danske VINTER- VEJR Danskerne elsker elbilen, men elsker elbilen Danmark og så om vinteren? Velkommen til guiden

Læs mere

Vi kræver el-biler nu!

Vi kræver el-biler nu! Vi kræver el-biler nu! Af Per Praëm Dansk Elbil Komité Resumé: El-biler er ingen ny opfindelse faktisk kom de før den nuværende benzin bil. Omkring år 1900 var hovedparten af de biler, som fandtes elektriske.

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Side 2-12. oktober 2012 CLEVER A/S - Hvad er CLEVER CLEVER hed tidligere ChoosEV CLEVER blev etableret i oktober 2009 CLEVER ejes af Syd Energi og SEAS-NVE

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1 Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013 Side 1 Overblik over forsøgsprojektet 1.500 testfamilier i 24 danske kommuner 3,8 mio kørte kilometer på strøm 198 biler Side 2

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Københavns Kommune, TMF, d. 24. april 2015 Mødets forløb Mødet blev startet med en kort navnerunde, med efterfølgende gennemgang af mødets

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende:

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende: Kommentarer til Energistyrelsens Alternative Drivmiddel model version 3.0 Hellerup den 10. november 2014 Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ W W W. I V E C O. c o m SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ ELEMENTS 100% fordele, 100% Iveco Kære Iveco kunde,

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

tema El-biler morgensdagens transportteknologi

tema El-biler morgensdagens transportteknologi Danmarks Naturfredningsforening Nr. 1 mar. feb. 2011 2012 tema El-biler morgensdagens transportteknologi Farvel til røg og støj Elbiler er privatbilismens fremtid. De er ikke alene mere miljøvenlige, men

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen Ladeinfrastruktur til elbiler i Øresundsregionen Vision, potentiale og anbefalinger Udarbejdet af Tetraplan for Region Hovedstaden Marts O anbefalinger Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

A1 ELEKTRISK TRANSPORT Anskaffelse og drift af elektriske erhvervskøretøjer. Host: Foreningen Energi Horsens i Horsens 27. november 2009.

A1 ELEKTRISK TRANSPORT Anskaffelse og drift af elektriske erhvervskøretøjer. Host: Foreningen Energi Horsens i Horsens 27. november 2009. D. 27. November 2009 bød TINV og Prøv en Elbil velkommen til en fælles workshop der skulle inspirere til innovation og sætte fokus på de udviklingsmuligheder, som ligger i nye erhvervskøretøjer for danske

Læs mere

Københavns Kommune. Slutrapport. Indfasning af elbiler i bilflåden et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler

Københavns Kommune. Slutrapport. Indfasning af elbiler i bilflåden et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Københavns Kommune Slutrapport Indfasning af elbiler i bilflåden et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler CMI, Klima og grøn vækst 31-01-2013 Slutrapport for Københavns Kommune Indfasning

Læs mere

Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune. Peter Krongaard-Kruse Natur- og miljøchef Fredericia Kommune

Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune. Peter Krongaard-Kruse Natur- og miljøchef Fredericia Kommune Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune Ambition om at være grøn kommune Ambition om at være grøn kommune Fredericia Byråd prioriterer natur og miljø højt, hvilket fremgår af

Læs mere

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen EVlinkopladningsløsninger Den vigtigste succesfaktor for el-bilen Transportadfærden i bymiljøer er i forandring, og elbilen er ved at blive det foretrukne valg blandt byboere, der kører mindre end 20 km

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Insero Live Lab 21.03.2013

Insero Live Lab 21.03.2013 Insero Live Lab 21.03.2013 Nyt og ambitiøst fyrtårnsprojekt i Inseros geografi Mai Louise Agerskou 1 Programmet for i aften - Hvad er Insero - Hvad er Insero Live Lab - Teknikken og økonomien - Tid til

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007.

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007. Vedvarende Energi 0 I 1997 blev Samsø udpeget til Vedvarende Energi 0. Samsøs areal anvendes, som vist i tabellen. Arealanvendelse på Samsø Areal i ha Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1715 Fredede

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Statusrapport 31. oktober 2014

Statusrapport 31. oktober 2014 0 Mød elbilen Et elbil-formidlingsprojekt gennemført af Copenhagen Electric, Region Hovedstadens elbilsekretariat med støtte fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler (5. tilskudsrunde) Region Hovedstaden

Læs mere

Active og MTA. Dynamic Udstyr som Active samt:

Active og MTA. Dynamic Udstyr som Active samt: Vælg Grande Punto. Denne elegante og moderne bil tilbyder dig ekstraordinær komfort og komplet sikkerhed. Active og MTA ABS med EBD ESP med Hill Holder, ASR/MSR og HBA Front airbags med to-trins system

Læs mere

Analyse af markedspotentiale og ladestationer

Analyse af markedspotentiale og ladestationer Analyse af markedspotentiale og ladestationer Thomas C. Jensen og Linda Christensen, DTU Transport Anders Fjendbo Jensen, Sigal Kaplan, Stefan Røpke, Allan Olsen og Dansk Elbils Alliance har bidraget Spørgsmål

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere