Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune"

Transkript

1 Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Introduktion København er den danske by, der er længst fremme med anskaffelsen af elbiler. København vil således i løbet af en 3½-årig periode have anskaffet ca. 50 elbiler. Bilerne anskaffes som et led i ZEUS-projektet under EU's Thermieprogram. København har sammen med 4 andre ZEUS-byer været ude i en EU-licitation, hvor der anskaffes adskillige hundrede elbiler og andre miljøvenlige køretøjer. Elbilernes tidlige historie i København Peugeout henvendte sig for nogle år siden til Københavns Kommune for at finde en aftager til sine elbiler. Da ZEUS-projektet blev formuleret forventede man i Trafikborgmesterens afdeling, at et stort antal elbiler skulle anskaffes til Hjemmeplejen under Socialforvaltningen - og at Peugeot ville byde. Det tog imidlertid lang tid før ZEUS-projektet kom i gang og i mellemtiden havde Hjemmeplejen mistet tålmodigheden og indgået længerevarende aftaler om leasing af Fiat Punto benzinbiler. En medvirkende årsag til valget af Puntoerne var, at de kunne leveres med drejesæder, hvilket ikke var muligt med elbiler, der på det tidspunkt heller ikke kunne fås med airbag, som krævet af medarbejderne. Elbilmarkedet Det danske elbilmarked var i 1997, før EU-licitationen, begrænset til Ellerten, Kewet en og Citroën AX Electrique. I Danmark er der ingen bilproduktion, alligevel havde to fabrikanter uafhængigt af hinanden markedsført køretøjer drevet på el. Først kom den revolutionerende Ellert og sidenhen introducerede Kewet deres Citi-jet. Begge producenter var dog flere gange i vanskeligheder og kun Ellerten produceres stadigvæk i små serier i Tyskland. Ellerten var tænkt til transport mellem hjem, børneinstitution, arbejde og til indkøb. Køretøjet udsprang af energikrisen og det faktum at mange bilister kørte alene i bil og de fleste havde under 20 km til arbejde. Ellerten er et 3-hjulet køretøj, som kan køre km per opladning med en maksimalhastighed på 50 km/t. Ellerten drives af en jævnstrømsmotor med blybatterier som energikilde. Ellerten, som også Københavns Kommune anskaffede nogle stykker af, blev aldrig rigtigt nogen succes, da den led af mange "børnesygdomme". Kewet en, et 4-hjulet køretøj med plads til 2 personer, ligner mere en "rigtig" bil. Den har en topfart på 50 km/t. Jævnstrømsmotor og bly-batterier giver en rækkevidde på km per opladning. Der var tale om et køretøj, der i større omfang kunne erstatte en bil. Grunden til at Kewet en ikke blev en succes skal nok findes i problemer med ladesystem og batterikapacitet. Citroën havde allerede i nogle år markedsført en AX Electrique, uden at den dog blev særlig udbredt. Først med introduktionen af Saxo Electrique i Danmark, begyndte salget af en helt ny generation af elbiler for alvor. Kommunens første rigtige elbiler var da også Saxo er.

2 EU-licitation Som led i ZEUS-projektet foretog de fem ZEUS-byer, som skulle anskaffe elbiler et fælles EU udbud i løbet af Formålet med licitationen var at overbevise bilfabrikkerne om at der er et marked for de elbiler de havde udviklet, men ikke nødvendigvis sat i produktion. Byerne ønskede også at få flere valgmuligheder. Endvidere håbede man på lavere priser. Licitationen var en indbudt licitation med omfattende kravspecifikationer og en prækvalifikationsrunde. En EU-licitation kræver ekspertbistand, der blev leveret af en svensk konsulent. Københavns Kommune skulle samlet anskaffe 50 elbiler i forbindelse med ZEUS-projektet. Imidlertid gik kommunen kun ind i det fælles udbud med 20 af de 50 biler. Dels havde kommunen behov for nogle specialkøretøjer (til renholdelse), dels ønskede man i et eller andet omfang at stå frit i valget mellem varevogne og personvogne, da der ikke på tidspunktet for udbuddet var taget stilling til, hvem der skulle have bilerne. En yderligere vanskelighed var at projektet ikke kunne forpligtige sig til at købe biler, som der ikke på det tidspunkt var bindende finansiering til fra kommunale organisationer. Resultatet af licitationen var som helhed for alle ZEUS-byer ikke helt som forventet, dog var priserne favorable. Der var færre seriøse producenter, der bød end man havde håbet. Og den opdeling af det europæiske marked, som hidtil havde eksisteret mellem de franske fabrikanter (Citroën og Peugeot) blev ikke rokket. Der kom heller ikke elbiler på markedet med nye batterityper med større kapacitet, selvom de eksempelvis fandtes på det japanske marked. Set fra Københavns synspunkt var resultatet af licitationen imidlertid tilfredsstillende. København forpligtigede sig til at anskaffe 10 Citroën Berlingo Electrique varevogne, som byen som den eneste ZEUS-by havde fået tilbudt. København havde håbet, at Citroën ville byde ind personbiler med Saxo en, men det skete ikke pgra. kommunikationsproblemer internt i Citroën-organisationen. I stedet vandt Fiat i København med 10 Fiat Seicento Elettra. Også Stockholm, Athen og Palermo skulle anskaffe et stort antal Fiat er. London/Coventry skulle anskaffe Peugeot 106. Byerne havde sikret sig optioner til flere eksemplarer af de vindende mærker. Berlingo erne, som København anskaffede, var kendt i benzinudgaven. Bilen fungerede som ventet også fint i el-udgaven og den blev leveret til tiden. Den har samme teknologi som Saxo en og kan køre ca. 95 km. på en opladning. På det tidspunkt licitationen blev afgjort var Fiat Seicento en et helt nyt produkt, der ikke var i serieproduktion, heller ikke som benzinbil. Seicento en er en lille 4-personers personbil med en lovet rækkevidde på ca. 80 km på et fuldt opladet batteri. Batterierne er vedligeholdelsesfri blybatterier. Bilen har en topfart på ca. 95 km/t. Den har servostyring, ABS bremser og airbags. Leveringen af de første 5 Fiat'er til København var meget forsinket og bilerne kunne ikke leve op til de krav der var stillet til rækkevidde. Faktisk kunne de kun køre halvt så langt som lovet. Kommunen frigjorde sig derfor fra kontrakten. Fabrikken ville efterfølgende gøre alt for at løse problemerne og har i juni måned gratis leveret 4 renoverede Fiat er på prøve. De testes af kommunens Parkeringskontor, der overvejer at købe denne biltype, der er egnet i tætte byområder. De endelige resultater af afprøvningen foreligger endnu ikke, men de foreløbige resultater viser kun en marginal forbedring af rækkevidden.

3 Citroën Saxo Electrique har, selvom den ikke deltog i EU-licitationen, spillet en væsentlig rolle i elbilprojektet i København. Den har erstattet Fiat erne og mange af de kommunale organisationer har foretrukket at købe en Saxo. Saxo en er en serieproduceret bil i klassisk fransk design. Eludgaven har ingen gearstang eller kobling. Den er ustyret med en 11kW jævnstrømsmotor, der forsynes fra 20 nikkel-cadmium batterier, placeret i henholdsvis motorrum og ved bagakslen. Den kan køre ca. 75 km på en opladning ved bykørsel. Status i København er, at der per juli 1999 er købt 20 Citroën Berlingo CityVan Electrique, 17 Citroën Saxo Electrique samt 6 specielle arbejdskøretøjer til renholdelse af gågader mv. Saxo Berlingo Special køretøj Elbiler ialt Udvalg Afdeling Bygge- og Teknikudvalget Gaderenholdelsen Kirkegårdsafdelingen 1 1 Københavns Brandvæsen Parkeringskontoret 3 3 Stadskonduktørembedet Vej & Park Familie- og Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget Center for Undervisning 1 1 & Erhverv Københavns jobformidling 1 1 Undervisningscenteret for indvandrere Miljø- og Forsyningsudvalget Københavns Belysningsvæsen Københavns Vandforsyning 1 1 Miljøkontrollen 3 3 R Sundheds- og Omsorgsudvalget Pension & omsorg Ryvangen Sociacenter indre by 1 1 Indre Nørrebro Bydel Omsorgsaflelingen Indre Østerbro Bydel Ældreafdelingen 1 1 I alt Salgsarbejdet med elbiler i København Arbejdet med salg af elbiler, eller rettere med at overbevise kommunens mange forskellige organisationer om det fornuftige i at købe elbiler, har bestået af mange forskellige elementer. Det var ikke afklaret på forhånd, hvilke kommunale organisationer, der skulle købe bilerne. Endelig var der et voldsomt tidspres, fordi der indenfor den treårige projektperiode også skulle være plads til en evaluering, der ville tage mindst et år.

4 Det har heller ikke har gjort indførelsen af elbiler lettere, at der ikke har været EU-tilskud til anskaffelse af biler i projektet. Den enkelte kommunale organisation har selv skullet finansiere indkøbene. Elbilerne skulle ikke anskaffes som ekstra biler, men i stedet for konventionelle, og de skulle presses ind på et budget, hvor der ikke nødvendigvis var luft på det pågældende tidspunkt. Det gav projektet en langsom start. På plussiden talte dog, at elbiler i Danmark kun koster en smule mere end konventionelle biler. Medvirkende til den langsomme start var også nogle af flådeadministratorernes holdning. Flådeadministratorerne i Københavns Kommune har i høj grad fået uddelegeret ansvaret for anskaffelsen af nye biler. En del flådeadministratorer har tidligere haft dårlige erfaringer med den første generation af elbiler, ligesom de moderne elbilers rækkevidde stadig ikke tåler sammenligning med en konventionel bils. Det viste sig imidlertid, at kommunens knap 1000 biler under 3,5 tons i gennemsnit kørte 40 kilometer om dagen. Det antyder, at mange af dem uden videre vil kunne erstattes af elbiler med en rækkevidde på 80 km. Det har været muligt for ZEUS-projektet at finansiere et par demo-biler. Københavns Kommune fik sin første Citroën Saxo Electrique i foråret 1997 og det første år var den stort set udlånt hele tiden til diverse kommunale organisationer. I foråret 1999 anskaffede ZEUSprojektet endnu en demo-bil, en Citroën Berlingo Electrique. De forvaltninger der har elbiler idag, har næsten alle haft en af demo-bilerne til låns i kortere eller længere tid. Demobilerne har sandsynligvis været en stærkt medvirkende årsag til at så mange trods alt har anskaffet elbiler. ZEUS-projektet har også kunnet tilbyde tilskud til opsætning af ladestik, men kun få har benyttet sig af dette. Der har været gjort reklame for elbilprojektet med logoer på bilerne dels med et el-billogo med dansk tekst, dels et ZEUS-logo med engelsk tekst. Salgsarbejdet i kommunen har dels bestået i kontakter på Borgmesterplan og Direktørplan i Endvidere har der siden projektets start løbende været kontakter på alle planer med personlige henvendelser såvel fra "kunder" som fra ZEUS-projektets medarbejdere. I november 1997 blev der afholdt en Temadag om elbiler i bymiljø på Københavns Rådhus. Temadagen blev gennemført i samarbejde mellem Trafikborgmesterens afdeling, Belysningsvæsenet, Danske Elværkers Forening, Sydkraft og Malmö Kommune. Miljø- og Energiminister Svend Auken holdt, blandt andre, oplæg om elbiler. Der var ca. 150 deltagere fra private virksomheder og offentlige institutioner over hele landet samt fra Københavns Kommune. Der har endvidere været afholdt to interne informationsmøder i kommunen. Alle som på et eller andet tidspunkt havde interesseret sig for elbiler blev inviteret. Deltagerantallet har ligget på ca. 35 ved begge møder. Mødernes formål har været at føre elbilbrugere/-interesserede sammen for at udveksle erfaringer samt at formidle oplysninger og viden. Ved begge møder har der været eksterne foredragsholdere. Formidling af information er også sket via et internt Nyhedsbrev om elbiler i Københavns Kommune. Der er indtil videre udkommet 4 numre. Nyhedsbrevet behandler stort og småt om anvendelsen af elbiler i kommunen. Endnu et aspekt i "salgsarbejdet" har været afholdelse af kørekurser (2 hos Citroën og 1 hos

5 Fiat). Det er ganske simpelt at køre elbil, men en del medarbejdere er usikre på, hvordan en elbil opfører sig og endvidere er det væsentligt for elbilernes rækkevidde, at man ved hvordan man kører energiøkonomisk. For at sikre muligheden for at kommunens egne teknikere kunne få mulighed for at deltage i service og reparation af elbilere har kommunale automekanikere været på elbil-mekanikerkursus sammen med mekanikere fra Citroën. Noget af det nødvendige udstyr til at servicere elbiler med (bla. til brug ved påfyldning af vand på batterierne) er imidlertid så dyrt, at autoværkstedet har vurderet, at det ikke kan betale sig at investere i det. Derfor kan kun en del af servicen af kommunens elbiler foregå på kommunens eget autoværksted. Det første år - så længe garatien på selve bilen løber - må kun autoriserede Citroën værksteder reparere bilerne. Der er 5 års garanti på batterierne, så mangel på dyrt udstyr til servicering af batterier er ikke noget aktuelt problem. Brugerundersøgelse i København I forbindelse med ZEUS-projektet er der i 1999 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om anvendelse af elbiler på de kommunale arbejdspladser. Der er udsendt 120 spørgeskemaer og 56 elbil brugere har svaret på spørgeskemaet. Ifølge besvarelserne bruges elbilerne blandt andet til byggetilsyn, kørsel mellem klienter, kørsel af udstyr, besøg på værker og pladser, virksomheds- og skolebesøg, vare- og persontransport, transport til møder m.m. Elbilerne klarer mange opgaver, som før blev løst med benzinbil, taxa eller de ansattes egne biler. Fordelingen ser foreløbig således ud: Typisk turlængde Antal svar 5-10 km km km km km km 6 Ud over kørselsbehovet kan forventningerne til elbilens formåen være en faktor der forårsager kortere turlængder i elbiler, ganske enkelt fordi brugeren ikke vil risikere at køre tør på halvvejen, og derfor vælger en benzinbil i stedet. Brugernes har følgende forventninger til rækkevidden: Forventet kørselskapacitet Antal svar km km km km km km km 2

6 Svarene giver udtryk for at de fleste har tiltro til elbilernes formåen når der er tale om en fuldt opladet bil. Langt over halvdelen svarer at rækkevidden har lille eller ingen betydning. Blandt dem der svarer at rækkeviden har mindre eller stor betydning, er det kun få der selv kører langt. Det kunne tyde på at problemet er størst hvis der er flere personer der bruger bilen til korte ture i løbet af dagen. Elbilens rækkevidde kan forlænges ved at lade bilen op i en frokostpause eller medens man er til møde, men kun få benytte denne mulighed. Således svarede kun to, at de ofte eller jævnligt benytter en af det tre ladestandere i City. Der er generelt stor forståelse for at kommunen ønsker at få erfaringer med anvendelse af elbiler i den kommunale bilpark. Alle har svaret at elbilprojektet er "godt" eller "meget godt", og ingen at det er "dårligt". Brugerne mener, at elbilerne er miljøvenlige og at de forurener mindre og støjer meget mindre end konventionelle biler. Alt i alt har brugerne en positiv holdning til elbiler. De allerfleste føler sig sikre i en elbil, dog anfører nogle få at accelerationen er dårlig. De fleste mener ikke at elbilerne repræsenterer en yderligere risiko i trafikken, dog bør man være opmærksom på at cyklister og fodgængere ikke kan høre bilen. Få var bange for at der kunne være risikoen for syreudslip ved ulykker. Flere brugere har anført at det kan være et problem at man (ifølge brugervejledningen til elbilen) helst ikke skal lade bilen op før den er er afladet. Kun en tredjedel af brugerne var skeptiske da de begyndte at køre elbil, af dem er kun én tilbage, resten svarer at de er mere positive efter at have kørt elbil i en periode. Som med så mange andre pilotprojekter, er brugernes "pionerånd" medvirkende årsag til at elbilerne fungerer så godt som de gør. Målinger og evaluering Der gennemføres målinger på elbilerne i de ZEUS-byer, der har anskaffet elbiler. Resultatet af undersøgelserne vil give en vurdering af bilernes ydeevne under meget forskellige klimatiske og topografiske forhold. De endelige resultater offentliggøres af det engelske motorprøveinstitut MIRA. Elbilerne i København indgår i et måleprogram der omfatter månedlig aflæsning af kilometertælleren, samt indberetning af reparationer, service og uheld (kørebog). Otte af bilerne er omfattet af et udvidet måleprogram. De har fået installeret elektronisk måleudstyr (black boxes) der registrerer temperatur, energi til opladning samt turlængder. Kun i to af bilerne har måleudstyret siddet så længe, at der begynder at komme brugbare resultater. Kørselsdata overføres en gang om måneden fra bilerne til en computer ved hjælp af et datakort. I første omgang videresendes en kopi af måledata til MIRA. Overslag på de første måledata fra det elektronisk måleudstyr viser at både Saxo en og Berlingo en bruger ca. 50% mindre energi end en tilsvarende benzinbil (hhv. Polo og Astra). Resultaterne er meget foreløbige og kun baseret på et begrænset antal kørte kilometer med kun to biler, Vejafdelingens Saxo og Kirkegårdsafdelingens Berlingo. I kommunen kan de indsamlede kørselsdata på længere sigt også bidrage til en dansk vurde-

7 ring af elbilers effektivitet, og give et billede af hvordan elbilernes ydelse arter sig, også når batterierne bliver ældre. Ladestandere Jo tættere man med sit kørselsbehov kommer på elbilernes nuværende rækkevidde på ca. 80 km, jo større bliver behovet for opladning i løbet af dagen. Københavns kommune har i forbindelse med introduktionen af Ellerten i 1994 etableret 3 steder hvor det - også for private - er muligt at lade elbiler op. Pladserne, der er forbeholdt elbiler, er placeret centralt i København på Vester Voldgade, Nørre Voldgade og Borgergade. Belysningsvæsenets ladestandere kan hver betjene 2 elbiler samtidig. Det er for tiden gratis at lade og der er ingen parkeringsafgift for elbiler i København - i hvert fald indtil år Denne forskelsbehandling af elbiler gør det særdeles favorabelt at køre i elbil i København. I løbet af de nu 4½ år ladestanderene har været i drift er der i alt kun blevet ladet elbiler med ca. 800 kwh. Det svarer til at én af standerne er blevet brugt ca. 15 min. hver arbejdsdag i løbet af de 4½ år. Da ladestanderne blev sat op skulle der betales for strømmen. Betalingssystemet var baseret på Danmøntkort. Driften af en enkelt stander løber imidlertid op i mere end kr. per år til Danmønt-abonnement og telefonforbindelse. Med 10 ladestandere på gaden giver det en driftudgift på mindst kr pr. år plus udgifter til reparation af kortlæsere m.m. Driftudgifterne oversteg altså indtægterne fra salg af strøm, med flere tusind procent, og man har nu valgt at droppe betalingssystemet. Så indtil videre er det gratis at lade elbiler op i København. Kommunens "private" stik Alle de kommunale afdelinger der har elbiler, har selv etableret elstik på deres parkeringsplads. De fleste ladestik er placeret på bygninger, men enkelte steder har det været nødvendigt at opstille ladestandere midt på en parkeringsplads. Dette er naturligvis dyrere fordi man skal købe en stander og grave kabel ned. Kun få afdelinger har installeret separat måler i forbindelse med laderne, hvilket betyder at det ikke er muligt at angive elbilernes energiforbrug. Hurtigladning Det var oprindelig hensigten at der, som et led i ZEUS-projektet, skulle etableres hurtig opladning af elbiler i København. En hurtiglader kan lade en bil på under én time mod de normale 8-10 timer. Hurtigladning kan opfattes som en forsikring for elbilbrugerne, der ville føle sig mere trygge ved at køre elbil, hvis de vidste, at det var muligt hurtigt at fylde op, hvis man skulle løbe tør. På grund af problemer med standarder for stik og forskellige batterityper samt af sikkerhedsmæssige grunde er dette imidlertid opgivet at sætte hurtigladere op. Stærkt medvirkende var, at hurtigladestandere ikke er hyldevarer, men laves i små serier, hvor en enkelt stander kommer til at koste en kvart til en halv million kroner. Fremtidens nikkel-metalhydrid-batterier vil kunne give en almindelig elbil en rækkevidde på 120 km, hvilket vil gøre behovet for hurtigladere mindre. I et lidt længere perspektiv forventes det at elbilers rækkevidde bliver 200 km.

8 Halvhurtig ladning kunne være en alternativ mulighed. En halvhurtig lader vil kunne sælges for en brøkdel af prisen for en hurtiglader. På en time vil den måske kunne levere kms ekstra rækkevidde. Fiat tilbyder en halvhurtig lader der skulle kunne oplade Fiat's elbiler på bare 4 timer. Problemet er, at den ikke kan bruges til Saxo en eller andre mærker. Det ideelle krav både til en hurtig og en halvhurtig lader er, at den skal være fremtidssikret. Der findes ikke findes nogen standard hverken mht. ladestik eller kommunikation mellem bil og hurtiglader. For at løse netop dette problem og andre problemer med kompabilitet, forventer man ved ZEUS-projektets afslutning at foreslå en EU-standard for både ladestik og kommunikation. Driftudgifter De foreløbige måleresultater viser at en Saxo Electrique bruger omkring 270 Wh/km. Hertil kommer et begrænset forbrug af benzin til opvarmning af kabinen. Med den nuværende elpris på 144 øre/kwh svarer det til 40 øre/km i energiudgifter. I hvert fald til og med år 2000 er elbiler fritaget for den grønne afgift, hvilket betyder at man ikke skal betale vægtafgift af bilen. Som alle andre biler skal en elbil til service, men der er væsentligt færre bevægelige dele der skal vedligeholdes, og ingen udstødningsrør der skal udskiftes. Derfor må det forventes at vedligeholdesudgifterne er lavere for elbiler end for benzinbiler. Batteriernes levetid er anslået til ca. 5 år. Hvis batterierne kan holde 2-3 år længere vil det give en væsentlig forbedret driftøkonomi, men det må erfaringerne jo vise. Miljøforhold Der findes ca. 300 elbiler i Danmark. Elbiler opfattes ofte som forureningsfri, og det er til dels også rigtigt. Bilerne forurener ikke lokalt, forureningen fremkommer ved elproduktionen på kraftværkerne. Den danske elforsyning er for tiden hovedsageligt baseret på kul, olie og naturgas. Kun 5-10 procent af elektriciteten stammer fra vedvarende energikilder, såsom vindmøller, halm og flis. Ved anvendelse af elbiler flyttes forureningen fra bilen i byen, ud til store kraftværksenheder, hvor elektriciteten produceres med høj effektivitet og i København også kombineret med fjernvarmeproduktion, hvorved brændselsudnyttelsen bliver meget større. Med tiden vil vedvarende energi kommer til at spille en større rolle, hvorved elbilernes miljøbelastning bliver mindre. En ændring i sammensætningen af elproduktionen vil straks få effekt for samtlige elbiler, medens effekten af udvikling af mere energieffektive benzinmotorer først slår igennem i takt med udskiftningen af bilparken. Opladningen af elbiler bør foregå om natten, hvilket kan sikres med et ur, der sikrer, at opladningen ikke begynder for tidligt, selvom stikkes sættes i ved fyraften. Ved kraft-varmeproduktion er der et overskud af el om natten. Under forudsætning af at bilerne lades om natten bruger de kun omkring halvdelen af den energi konventionlle biler bruger.

9 Bykørsel er kendetegnet ved mange start og stop, hvilket bevirker et væsentligt øget energiforbrug i benzinbiler, medens elbilen nærmest er bygget til bykørsel. Erfaringerne viser at hvis der skal være en samlet energi- og miljøgevinst i anvendelsen af elbiler, så er det vigtigt at føreren vænner sig til enegibesparende kørsel. Drivakslen i en elbil er direkte forbundet til motoren hvorfor elmotoren ikke kører i tomgang. Dette er muligt fordi elmotoren har sit maksimale drejningsmoment ved 0 omdr./min., og derfor kan sætte bilen i gang, samtidig med at motoren begynder at dreje rundt. Accellerationen svarer i praksis til en benzinbils. Benzinmotorer har derimod meget lille drejningsmoment ved lave omdrejningshastigheder, og det koster derfor meget energi at accelerere bilen op fra 0 km/t. Opvarmning om vinteren af kabinen i en elbil sker med et lille benzinfyr. Forbruget af benzin er forsvindende lille. Der er naturligvis forskel på hvor meget varme den enkelte ønsker, men typisk vil det årlige forbrug ligge under 50 liter benzin. Batterierne i Citroën s elbiler er så kaldte nikkel-cadmium batterier. Da batterierne er forseglede udgør de ingen miljørisiko under drift. Når batterierne udskiftes tager Citroën batterierne retur, hvor efter de bliver sendt til et genbrugsanlæg i Frankrig hvor 99% af cadmium indholdet genanvendes. Fiat s elbil har forseglede blybatterier, som der er velfungerende danske returordninger der kan tage sig af. Som det har været tilfældet med batterier til husholdningsapparater er der imidlertid brug for at der på længere sigt udvikles mere miljømæssigt acceptable batterier til elbiler. Litteratur Perspektiver for elbiler i København. Orientering fra Miljøstyrelsen. Nr Elbilen på vej ud i det danske samfund. Videncenter for elbiler Elbilrapport. ZEUS-projektet i København. Martin B. Møller. Upubliseret rapportudkast. Juni 1999.

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide KørGrønt Alt andet er helt sort Optimer din elbils rækkevide Ny teknologi nye udfordringer Elbilen er ny i den danske bilpark. Det er en anden teknologi, end vi er vant til, og udfordringen består i at

Læs mere

Elbiler og ladestandere

Elbiler og ladestandere Elbiler og ladestandere - et spørgsmål om at tænke og handle anderledes v/göran Wilke, Exergi Fokus på grænselandet mellem Energieffektivisering Grøn IT, og Forbrugerne EXERGI Opgaver Smart Grid - økonomi,

Læs mere

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Afslutningsrapport Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Gladsaxe Kommune har indsamlet erfaringer med fire person-elbiler

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

Opladning BMW i3 Indsendt af kenn Dec :44

Opladning BMW i3 Indsendt af kenn Dec :44 Opladning BMW i3 Indsendt af kenn - 14. Dec 2015 10:44 Opladning BMW i3 Når beslutningen er truffet omkring valget på en Elbil er der en vigtig detalje som man forsøger at få styr på. Nemlig opladningen

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

Sønderborg Kommune slutrapport

Sønderborg Kommune slutrapport Sønderborg Kommune slutrapport Elbiler i hjemmeplejen - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler i Sønderborg Kommune Tilskudsrunde under forsøgsordning for elbiler:

Læs mere

Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011

Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011 Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011 Omkostninger ved drift af elbiler i Gladsaxe Kommune - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Godt på vej elbiler i Gladsaxe

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City Think City - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Think City Sæder: 2-personer Batterikapacitet: 28,3 kwh Batteritype: ZEBRA (NaNiCl 2) Energiforbrug (målt): 510-630 Wh/km

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

El bil forsøg. Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice

El bil forsøg. Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice El bil forsøg Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice Om kommunen Vi ynder at betragte Frederiksberg som den grønne oase i storbyen. Selv med mere end 93.000 indbyggere på 8,77 kvadratkilometer, har

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Ærø kommune slutrapport apr. 2013

Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Elbiler til udlejning og tjenestekørsel - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Forsøg med elbiler til turistudlejning og drift i

Læs mere

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget side 2 #DEA16 Så lidt kan gøre så meget Fremtiden er nu Elbiler på markedet 2016-2017 OPEL Ampera-e 500 km TESLA Model 3 500 km RENAULT Zoe 400 km BMW i3 300 km Biler med meget længere rækkevidde er på

Læs mere

Fokusinterview med Anne

Fokusinterview med Anne Fokusinterview med Anne Navn: Anne Alder: 48 år Dato: Torsdag den 27. februar kl. 19.00 Profession: Sygeplejerske Civilstatus: Gift Børn: 1 (15 år) Teststed: Region Hovedstaden, Testrunde: 6. runde Testbil:

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Alt andet t er helt sor Spar op til 20 % på brændstoffet Der er masser af CO 2 og penge at spare ved at ændre sine kørevaner bare en lille smule. F.eks. stiger brændstofforbruget

Læs mere

Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett

Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett - erfaringsopsamling fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Fiat Fiorino E, ombygget af Micro- Vett. Sæder: Van: 2-personer, Combi: 5- personer Batterikapacitet:

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1 Delvejsseminar 13. Marts 2013 Side 1 CLEVER står bag Test-en-elbil CLEVER blev startet oktober 2009 CLEVER er ejet af energiselskaberne SEAS-NVE, SE, NRGi, EnergiMidt og Energi Fyn, og dermed er 2,7 mio.

Læs mere

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil 2.0 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil Konsortie:

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave KørGrønt Alt andet er helt sort Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug 4. udgave Spar op til 20 % på brændstoffet Sådan gør du Hver gang du tanker bilen, sender du en sms til 1230. Fylder du tanken helt

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Bilag 1 Oversigt Hypoteser

Bilag 1 Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt hypoteser 0 0 0 - DRIFT.0 Det giver anledning til mindre CO udledning at køre elbil end at køre en tilsvarende benzinbil Hypotesen er nu testet, og resultatet vil

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013)

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013) Trods stor arbejdsindsats i de internationale standardiseringsorganer, så er der stadig stor uenighed om hvordan ladestikket til fremtidens elbil skal se ud. På det seneste er flere automobilfabrikanter

Læs mere

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 Forsøg med intern el-postbil - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: SEAS-NVE: Forsøg med intern elpostbil mellem Haslev og Svinninge

Læs mere

SEP. 2015 GUIDE ANSKAFFELSE AF ELBIL

SEP. 2015 GUIDE ANSKAFFELSE AF ELBIL SEP. 2015 GUIDE ANSKAFFELSE AF ELBIL Der er mange fordele ved elbiler frem for konventionelle biler bl.a. den høje energieffektivitet, nemme håndtering og det lave CO2-udslip. Denne guide henvender sig

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

baner vejen for elbilen i Danmark

baner vejen for elbilen i Danmark Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by baner vejen for elbilen i Danmark Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 5219839 Besøg os på www.clever.dk, eller facebook.com/clever

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

sep. 2015 Guide anskaffelse af elbil

sep. 2015 Guide anskaffelse af elbil sep. 2015 Guide anskaffelse af elbil Der er mange fordele ved elbiler frem for konventionelle biler bl.a. den høje energieffektivitet, nemme håndtering og det lave CO2-udslip. Denne guide henvender sig

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Bornholms Regionskommune statusrapport okt. 2011

Bornholms Regionskommune statusrapport okt. 2011 Bornholms Regionskommune statusrapport okt. 2011 Forsøg med elbiler på Bornholms - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Projekt elbilforsøg på Bornholm 2009-2012 Tilskudsrunde

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Evaluerings resultater fra Test af Elbiler i Aalborg / Danmark Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Jens Mogensen, Region Nordjylland! Agenda ( Forudsætninger ) Mål Projektet - set up Centrale

Læs mere

Skive Kommune statusrapport okt. 2011

Skive Kommune statusrapport okt. 2011 Skive Kommune statusrapport okt. 2011 Forsøg med elbiler i Skive Kommune - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Test af implementering af elbiler i Skive Kommune Tilskudsrunde

Læs mere

EL-mobility på Færøerne

EL-mobility på Færøerne EL-mobility på Færøerne Introduktion til ChoosEV ChoosEV blev etableret i oktober 2009 ChoosEV er ejet af SYD ENERGI, SEAS-NVE og Sixt biludlejning ChoosEV har i dag 25 medarbejdere (38 ultimo 2011) ChoosEV

Læs mere

164 Matematiske Horisonter

164 Matematiske Horisonter 164 Matematiske Horisonter Elbiler - ledestjerne eller luftkastel? Af seniorforsker Linda Christensen, seniorforsker Ole Kveiborg og adjunkt Stefan Lindhard Mabit Den globale opvarmning har gjort CO 2

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation. vedr. køb og operationel leasing af elbiler og plug-in hybridbiler

Bilag 1. Kravspecifikation. vedr. køb og operationel leasing af elbiler og plug-in hybridbiler Bilag 1 Kravspecifikation vedr. køb og operationel leasing af elbiler og plug-in hybridbiler 1 1. Kravspecifikationens opbygning Nærværende kravspecifikation er nedenfor opbygget med beskrivelser af behov,

Læs mere

Elbil til mødekørsel og tilsyn

Elbil til mødekørsel og tilsyn Elbil til mødekørsel og tilsyn - erfaringsopsamling fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Middelfart Spildevand benytter en Think City Foto: Middelfart Kommune til mødekørsel samt ved tilsyn

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 233 Offentligt J.nr. 2008-518-004040 Dato: 29. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april.

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Boliger Bønder Biler = De tre store fokuspunkter i CO2 problematikken. Biler udleder 6.600.000 tons

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

El-Mobility i Grønland

El-Mobility i Grønland El-Mobility i Grønland Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning Jens H. Nielsen Udviklingskonsulent 1 Hvorfor er vi med? Vandkraft Lille vejnet Energi og miljørigtigt transport Teste teknologien under arktiske

Læs mere

Om at købe en brugt elbil

Om at købe en brugt elbil Af Per Praëm Elbil contra Benzinbil Fordi elbilen ikke forurener er den begunstiget af en del fordele. Der er ingen registrerings afgift ligesom den grønne ejerafgift er nedsat til 0 kr. I mange byer -

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea. Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Energipriser er en international konkurrenceparameter Kr/GJ Energi og

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 10.10.2013 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Besigtigelse af J.L. Heibergs Allé 12, Esbjerg... 4 3 Godkendelse af mødekalender

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Københavns Kommune, TMF, d. 24. april 2015 Mødets forløb Mødet blev startet med en kort navnerunde, med efterfølgende gennemgang af mødets

Læs mere

Leasing - hvad skal du være opmærksom på?

Leasing - hvad skal du være opmærksom på? Forberedelse Budget Benzin, diesel eller el Leasing eller køb Bilen ved forhandleren Udstyr Garanti Prøvetur Service Rabat Finansiering Gode råd Forsikring Slutseddel BilBasens købsguide til nye biler

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Bilag 1 EVALUERING PÅ EL-BILER. I Odense Kommunes Hjemmepleje EL-BILER I ODENSE KOMMUNE GO ENERGI PÅ VEJ

Bilag 1 EVALUERING PÅ EL-BILER. I Odense Kommunes Hjemmepleje EL-BILER I ODENSE KOMMUNE GO ENERGI PÅ VEJ EVALUERING PÅ EL-BILER I Odense Kommunes Hjemmepleje EL-BILER I ODENSE KOMMUNE GO ENERGI PÅ VEJ EVALUERING AF EL-BILER I ODENSE KOMMUNE I september 2014 blev der af Byrådet truffet en beslutning omkring

Læs mere

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om VINTER OG ELBILER, 1. sal Information om Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion DET Danske VINTER- VEJR Danskerne elsker elbilen, men elsker elbilen Danmark og så om vinteren? Velkommen til guiden

Læs mere

Fremtidens danske el-bilmarked hvornår og hvordan? Hvornår er vi klar til at købe el-biler?

Fremtidens danske el-bilmarked hvornår og hvordan? Hvornår er vi klar til at købe el-biler? Dansk Industris konference Fremtidens danske el-bilmarked hvornår og hvordan? Hvornår er vi klar til at købe el-biler? Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 26. august 2009 9. januar 2009 1.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Årsrapport 2009. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune

Årsrapport 2009. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune Årsrapport 2009 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Gladsaxe Kommune fik tilsagn i marts måned om tilskud til indkøb af fem elbiler,

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Nordjysk Elhandel statusrapport okt. 2011

Nordjysk Elhandel statusrapport okt. 2011 Nordjysk Elhandel statusrapport okt. 2011 Elbiler som intelligent regulering i elmarkedet - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler som intelligent regulering

Læs mere

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS WORKSHOP Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS workshop i Aalborg 22. januar 2008 1 Formålet

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg kommune har siden status rapporten fra februar 2015 kørt med elskraldebilen i fuld drift over hele året.

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Fremtidens bil - hvad kører den på? Søren W. Rasmussen - Bilteknisk redaktør - FDM - Motor

Fremtidens bil - hvad kører den på? Søren W. Rasmussen - Bilteknisk redaktør - FDM - Motor Fremtidens bil - hvad kører den på? Søren W. Rasmussen - Bilteknisk redaktør - FDM - Motor Hvad er opgaven? Mindske/fjerne transportsektorens udslip af CO 2 2007: ~160 gram CO 2 pr. km 2015: 130 gram CO

Læs mere