Årsberetning for DGF April 2008 dgf-årsberetning DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY DANSK GEOTEKNISK FORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for DGF 2006-2008 06-08. April 2008 dgf-årsberetning DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY DANSK GEOTEKNISK FORENING"

Transkript

1 Årsberetning for DGF April 2008 dgf-årsberetning DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY DANSK GEOTEKNISK FORENING

2 Årsberetning for DGF April 2008 dgf-årsberetning DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY DANSK GEOTEKNISK FORENING

3 Årsberetning for DGF Annual Report for DGF dgf-årsberetning Dansk Geoteknisk Forening Except for fair copying, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the Danish Geotechnical Society. Papers or other contributions in dgf-bulletins or publications and the statements made or opinions expressed therein are published on the understanding that the author of the contribution is solely responsible for the opinions expressed in it and that its publication does not necessarily imply that such statements or opinions are or reflect the views of the Danish Geotechnical Society. ISBN Printed at: Prinfo Aalborg Dansk Geoteknisk Forening er en dansk paraplyorganisation for geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik. Medlemmerne af foreningen er samtidig medlemmer af en eller flere af de internationale foreninger (The Danish Geotechnical Society encompasses members interested in geotechnical engineering, engineering geology and rock mechanics. The members of the Society are simultaneously members of one or more of the international societies): International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering International Association of Engineering Geology and the environment International Society for Rock Mechanics Postal address: Dansk Geoteknisk Forening / Danish Geotechnical Society Maglebjergvej 1 P. O. Box 119 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Phone: Fax: Hjemmeside: Web site:

4 Indholdsfortegnelse Formandens beretning... 3 Bilag 1. DGF arrangementer Bilag 2. Medlemmernes publikationsvirksomhed Bilag 3. DGF deltagelse i komiteer Bilag 4. DGF s regnskab Bilag 5. DGF s medlemsfortegnelse Bilag 6. Bulletin- og publikationsserie fra DGF Bilag 7. Vedtægter for DGF ÅRSBERETNING DGF

5 ÅRSBERETNING DGF

6 Årsberetning for Dansk Geoteknisk Forening DGF Perioden til Jens H. Gravgaard Formand, DGF FORMANDENS BERETNING: Beretningen udgives i overensstemmelse med vedtægterne med det formål at orientere medlemmerne om: Medlemsforhold Aktiviteter i perioden, nationalt / nordisk / internationalt Foreningens situation ved periodens udløb, herunder fremlæggelse af regnskabet Vi har igen i denne periode haft en række gode arrangementer. I den travlhed, som præger medlemmernes hverdag har bestyrelsen valgt at lægge lidt større vægt på det sociale aspekt i foreningens aktiviteter. Som noget nyt holdt vi et heldagsarrangement i Fuglsøcentret med overnatning. En stor succes, som det er tanken at gentage. Vi har også haft en familieudflugt til Stevnsfortet og Stevns Klint. Desuden har vi ved foredragsaftenerne valgt at give mere tid til at tale sammen i forbindelse med spisningen. De jyske møder er i perioden både blevet holdt i Århus hos Per Aarsleff og hos COWI. Tilsvarende har vi på Sjælland holdt møder hos GEO, Rambøll og COWI. Vi har holdt fast i et par møder på Fyn også. Det har været hørings- eller debatmøder, hvor det har været væsentligt at få taget en debat, som samler geoteknikere fra hele landet. Her har Skude & Jacobsen stillet lokaler til rådighed. En stor tak til alle disse værter. Foreningens medlemmer har udtrykt stor tilfredshed, ikke mindst med den altid flotte bespisning. Medlemmer gået bort: I den forløbne periode er endnu to af foreningens æresmedlemmer, Knud Mortensen og Professor Bent Hansen, gået bort. Knud Mortensen vil især blive husket for sine jordtryksteorier, idet han har løftet arven efter Brinch-Hansen, som ligger til grund for en særligt dansk måde at betragte jordtryk på. Nok et af de første spørgsmål en dansk geotekniker vil blive stillet ved møde med en ukendt udenlandsk fagfælle er, hvad denne teori egentlig går du på. Bent Hansen var en af fagets stærkeste teoretikere herhjemme. Vi er nok mange, som i de vanskeligste tilfælde har søgt støtte eller sparring hos ham. Han ydede den gerne på sin venlige og stilfærdige facon. Knud Mortensen og Bent Hansen vil begge blive savnet i lang tid fremover ÅRSBERETNING DGF

7 Når denne beretning læses vil foreningen være gået på nettet med en ny generation af vores hjemmeside: Siden skulle give et bedre overblik og mere af den seneste information umiddelbart tilgængelig. Årsberetningen er bilagt følgende: 1. DGF arrangementer 2. Medlemmernes publikationer 3. DGF deltagelse i komiteer 4. Foreningens regnskab 5. Medlemsfortegnelse 6. Liste over DGF bulletiner 7. Vedtægter for DGF ÅRSBERETNING DGF

8 MEDLEMSFORHOLD 1.1 Medlemmer Ved denne periodes udløb var medlemstallene: Firmamedlemmer, DGF 21 Personlige medlemmer, DGF 330 Personlige medlemmer, ISSMGE 330 Personlige medlemmer, IAEG 9 Personlige medlemmer, ISRM 3 Æresmedlemmer 4 Bestyrelsen har besluttet at udnævne Niels Foged og Per Bjerregaard som æresmedlemmer. De har i mange år arbejdet for faget på fornem vis. Det vil foreningen ved denne udnævnelse gerne takke for. 1.2 Bestyrelse I den forløbne periode har bestyrelsens sammensætning været som følger: Formand Næstformand Sekretær Kasserer Medlemmer Revisor Rev. suppleant Jens H. Gravgaard Anders T. Andersen Jens Brink Clausen Pia Hald Sørensen Henrik Lundorf Carsten Bonde Caspar Thrane Leth Helle Trankjær Lotte Thøgersen Jan Dannemann Andersen Per Bjerregaard Hansen Bent Gyris Christiansen 1.3 Kontingent Det årlige kontingent har siden 2002 været: kr. 300 for personlige medlemmer af DGF og én international forening. kr. 110 pr. stk. for hver international forening, man er medlem af ud over den første. kr for firmamedlemmer. 2. DET NATIONALE ARBEJDE 2.1 Stående udvalg Feltkomiteen Feltkomitéen har i beretningsperioden bestået af nedenstående medlemmer: Formand Sekretær Medlemmer Carsten Bonde Lars Rasmussen Klaus M. Frederiksen Leif D. Fuglsang Gert Hansen Karsten Nørskov Madsen Morten Vanggaard Susanne Granhøj Jacob Holte Allan Meier Ørting Hans Denver Anne Sørensen Knud Steffensen Trine Vienberg Troels Hjort Komitéen har i perioden afholdt 7 møder. Referenceblad nr. 7 Referenceblad for trækprøvning af jordankre, er udkommet i en endelig udgave og p.t. arbejdes på et referenceblad for komprimeringskontrol, som forventes i en foreløbig udgave i efteråret Komitéen har sommeren 2006 arrangeret felteskursion for komitéens medlemmer til byggepladsen for GeoCenteret ved Møns Klint samt et virksomhedsbesøg hos Skude & Jacobsen A/S i Vordingborg. Derudover var feltkomitéen i oktober 2006 vært for det årlige nordiske feltgeoteknikmøde, hvor der bl.a. blev arrangeret en eskursion til KE s byggepladser dels på Amager og dels i Adelgade. I efteråret 2007 deltog komitéen (Morten Vanggaard & Carsten Bonde) i det nordiske møde i Stockholm med bl.a. besøg på byggepladsen for Nordra Linken. De nordiske feltkomitéer planlægger en fælles workshop til NGM i Sandefjord september Publikationsvirksomhed PIT er nedlagt og er erstattet af et ad-hocudvalg nedsat til at redigerede enkelte ÅRSBERETNING DGF

9 publikationer. I bestyrelsen er Henrik Lundorf publikationsansvarlig. I den forløbne periode har en række geoteknikere ved ingeniørhøjskolerne og universiteterne færdiggjort den nye lærebog i geoteknik. Det er sket under Leif Fuglsangs engagerede ledelse efter Niels Krebs Ovesens bortgang. Et flot og på alle måder opdateret værk som bestemt kan måle sig med forgængeren. Bogen udgives af Polyteknisk Forlag. Ophavsretten er overgivet til DGF. Skrivning af Bulletin 16 Danske jordarters geotekniske egenskaber ledes af John Frederiksen. Tilsvarende ledes skrivning af Bulletin 17 Funderingshåndbogen af Pia Hald Sørensen. Fremtidige bulletiner Status for den fremtidige bulletin-udgivelse er: Bulletin 16 Bulletin 17 Danske jordarters geotekniske egenskaber. Forventet udgivelse Dimensioneringshåndbogen. Forventet udgivelse er under ny overvejelse. Bulletin 22 Eksempler i geoteknik. Forventet udgivelse Bulletin 23 Niels Krebs Ovesen Memorial Session, in Madrid Forventet udgivelse Bulletin 24 Erfaringer fra grundvandssænkning ved Citytunneln i Malmö. Forventet udgivelse Medlemmernes publikationsvirksomhed Publikationslisten fremgår af bilag 2 og afspejler en solid indsats i at synliggøre vores fag. Afgangs- og eksamensprojekter er ikke medtaget, idet informationer herom fremgår af uddannelsesinstitutionernes beretninger. 3. DET INTERNATIONALE ARBEJDE 3.1 Council møder ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) afholdt Councilmøde i oktober 2007, i forbindelse med 10th Australia-New Zealand Geotechnical Conference, Brisbanegeoteknikkonference i Brisbane. På mødet blev det vedtaget at gå videre med etablere FIGS, en paraplyforening omfattende ISSMGE, IAEG og ISRM. Denne forening stemte for etableringen af en sådan samlende forening. Vi udgør jo selv netop sådan en samlet forening, idet DGF er national forening for de tre. I det kommende år skal der udpeges en præsident for denne forening. De øvrige nordiske lande stemte imod ligesom Canada. DGF var ikke repræsenteret ved mødet, men havde givet William van Impe mandat til at stemme for etableringen af FIGS ved proxy. Mødereferatet kan ses på den internationale forenings hjemmeside, Den europæiske konference I september 2007 blev XIV European Geotechnical Conference afholdt i Madrid. Ved den lejlighed blev der på foranledning af TC23 og DGF afholdt en session, Spirit of Niels Krebs Ovesen, søndag før selve konferencens start. Selvom det var udenfor det officielle program, blev sessionen et tilløbsstykke med cirka 70 deltagere. Krebs Ovesens enke Hanne, døtre og flere børnebørn deltog og fik et indblik i den indflydelse, han har på faget. Især i forbindelse med forberedelser af Eurocode. Præsentationerne fra sessionen kan findes på foreningens hjemmeside. De udfærdigede papers i forbindelse med arrangementet er ved at blive samlet og udgives som en DGF-bulletin. En oversigt over konferencer kan findes på ISSMGE's hjemmeside ( 3.3 EYGEC European Young Geotechnical Engineers Conference, EYGEC, blev afholdt som følger: ÅRSBERETNING DGF

10 th European YGEC i Hrvadska, Kroatien, juli Deltager fra Danmark: ingen th European YGEC i Ancona, Italien, juni Deltager fra Danmark: Mariann M. Mortensen. Den 19th. EYGEC er planlagt afholdt i Györ, Ungarn i september Tekniske komiteer DGF-medlemmer deltager i ISSMGE s Technical Committees (TC er) og i European Technical Committees (ETC er) som vist i bilag DET NORDISKE ARBEJDE 4.1 Nordiske bestyrelsesmøder Et væsentligt element i det nordiske samarbejde er de årlige bestyrelsesmøder. I perioden er der afholdt følgende møder: 2006 Reykjavik, 1. december 2007 Oslo, 13. september. Ved disse møder udveksles information om foreningernes aktiviteter, og der tilstræbes fælles nordiske holdninger i forhold til ISSMGE. 4.2 NGEIG Nordic Geotechnnical Eurocode Implementation Group. Arbejdet har ligget stille siden det første møde. Der har været bilateral kontakt mellem Danmark og Sverige og et nyt nordisk møde forventes afholdt dette forår. Sverige, som er den organisation med bedst økonomisk opbakning til indsatsen, er drivende i dette samarbejde. 5. DGF SOM PARAPLYORGANISATION DGF fungerer som en paraplyorganisation for danske medlemmer af de tre internationale geotekniske/geologiske foreninger: International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE), International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG), International Society for Rock Mechanics (ISRM). Det er foreningens håb, at medlemmerne vil melde sig ind i de foreninger, som er relevante for den enkelte. Dermed får man mulighed for at benytte de fordele, som medlemskaberne af disse foreninger giver, bl.a. i form af muligheden for aktiv deltagelse i de internationale aktiviteter og modtagelse af relevante publikationer. 6. REGNSKAB Foreningens reviderede regnskab for årene 2006 og 2007 er vedlagt som bilag 4 til denne årsberetning. Begge år har der været overskud i foreningen. Overskuddet for begge år er dog lidt misvisende, idet der for begge år har manglet regninger, der først er kommet efter regnskabsårets afslutning. Vores overskud har vi delt med medlemmerne, hvilket kan ses på regnskabet for vores geoteknikerdag, der rundt regnet kostede ,00 kr. Økonomien er stadig meget god. I den næste regnskabsperiode ( ) skal der trykkes fem bulletiner som det fremgår af regnskabet, er der være midler til dette. Vi har i perioden investeret ,00 kr. i obligationer. 7. MEDLEMSFORTEGNELSE Medlemsfortegnelsen findes i en database, som løbende bliver revideret med de ÅRSBERETNING DGF

11 ændringer, der meldes ind til sekretæren. Det er vigtigt, at man husker at meddele ændringer i adresse, , ansættelsesforhold osv. for at sikre, at alle medlemmer modtager udsendt materiale fra foreningen og for at gøre fortegnelsen brugbar. Den opdaterede medlemsfortegnelse er vedlagt som bilag 5 til denne årsberetning. 8. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Den forløbne periode har været præget af stor aktivitet i både byggeri og anlæg. Samtidig uddannes der relativt få geotekniske kandidater. Det betyder, at der trækkes store veksler på foreningens medlemmer i dagligdagen. For foreningen betyder det, at medlemmerne har haft mindre luft til at engagere sig i foreningsarbejdet, end de kunne ønske sig. Det gælder også undertegnede. Ikke desto mindre er det lykkedes at afvikle foreningsmøder af høj indholdsmæssig kvalitet, selvom mødernes indhold ved flere lejligheder først har ligget endeligt fast på et sent tidspunkt. Det nationale anneks til EC7 del 1 er klar. Annekset har været igennem to høringer i DGF. Vi står også overfor udarbejdelse af nationalt anneks til EC7 del 2. Desuden tegner udviklingen i retning af, at der til udførelsstandarderne også kan eller skal laves nationale annekser. Samtidig står DS i en situation, hvor de skal skaffe midler til arbejdet. Disse midler er det forsøgt at skaffe ved at opkræve kontingent fra netop de personer, som har bistået DS med frivilligt arbejde. Der er også behov for øget opbakning fra geoteknikere til at deltage i arbejdet med at vedligeholde og opdatere de europæiske standarder. Meget peger i retning af et øget engagement fra DGF s medlemmer i arbejdet med de europæiske normer og standarder og i at bistå med at gøre opmærksom på behovet for finansiering af aktiviteterne. Disse problemstillinger har medlemmerne debatteret på et DGF-møde i april måned. Den kommende bestyrelse vil skulle tage stilling til, hvorledes der skal sættes ind på dette område. Behovet for rekruttering til faget er stort. Møder i den forgangne og den kommende sæson, rettet mod at gøre flere studerende interesserede, er, den indsats bestyrelsen har valgt for at hjælpe med at løse problemet. Men vi er i konkurrence med de andre områder indenfor ingeniørfagene. Bestyrelsen har valgt at nedsætte et fremtidspanel som skal pege på udviklingsmuligheder og behov i faget. Dette panel vil træde sammen i nær fremtid. Personer med lyst til at deltage vil være velkomne til at del-tage. Der tegner sig altså en travl fremtid med behov for en fortsat engageret indsats fra foreningens medlemmer på flere alvorlige områder. Jeg vil takke foreningens medlemmer for den store indsats i den forgangne periode og indbyde endnu flere til at deltage aktivt i foreningsarbejdet. Der er brug for deltagelse fra så mange som muligt. ÅRSBERETNING DGF

12 BILAG 1 DGF arrangementer i perioden til Foredragsholder Firma Emne Picnic til Stevns Stevnsfortet Ekskursion til Malmö Malmö Citytunnel Jesper Dyhrfjeld Christensen Injicering, grundvandssænkning, spuns og udgravning Møde GEO Lyngby Geoteknikerens rolle- kvalitets geoteknik Jens Gravgaard Rambøll A/S ISSMGEs guidelines for professional practice har de betydning for vort virke? Carsten Sørensen AAU Geoteknikerens rolle og dokumenter i tilknytning til den seneste normrevision og EC-7 Benjamin Nordahl Nielsen Carl Bro as Geoteknikerens rolle Jens Baumann GEO Kvalitetskrav i brøndborerbekendtgørelsen skal vi lave noget anderledes? Jens Gravgaard Rambøll A/S Opsamling og mulighed for sidste kommentarer Møde Per Aarsleff A/S Åbyhøj Geoteknikerens rolle- kvalitets geoteknik Jens Gravgaard Rambøll A/S ISSMGEs guidelines for professional practice har de betydning for vort virke? Carsten Sørensen AAU Geoteknikerens rolle og dokumenter i tilknytning til den seneste normrevision og EC-7 Benjamin Nordahl Nielsen Carl Bro as Geoteknikerens rolle Jens Baumann GEO Kvalitetskrav i brøndborerbekendtgørelsen skal vi lave noget anderledes? Jens Gravgaard Rambøll A/S Opsamling og mulighed for sidste kommentarer Julemøde Historiske filmklip GEO Lyngby Carl Bæk Madsen Storebæltsundersøgelser 1962/63 Carl Bæk Madsen Geoteknisk Institut anno 1955 Carl Bæk Madsen Farø undersøgelser Lillebæltsbroen Brunkulsundersøgelser Vertikal dræning i 50 erne Carl Bæk Madsen Feltundersøgelser i Jameson Land, ÅRSBERETNING DGF

13 Foredragsholder Firma Emne Grønland Knippelsbro 1937, Grundvandsproblemer v. pilleskafter Møde COWI A/S Lyngby Geoteknik i vandbygning Vandbygning i Geoteknik Jørgen S. Steenfelt COWI A/S Geoteknik i vandbygning Vandbygning i Geoteknik Lone P. Krogh Brian Foged COWI A/S COWI A/S Nogle erfaringer med analyse af pæleværker, værktøjer og metoder Hans Havbro Per Aarsleff A/S Nogle erfaringer med ramning af centrifugal støbte beton pæle Jacob Philipsen Rambøll A/S Spunsberegninger på udenlandske opgaver Thomas Kaspar COWI A/S Interphase between wave hydraulics and geotechnical design for an immersed tunnel in South Korea Jens Brink Clausen GEO Marine geotekniske undersøgelser Møde Skude & Jacobsen A/S Odense Møde Per Aarsleff A/S Åbyhøj Høring i DGF om Nationalt Anneks til Eurocode 7 - Geoteknik Grundvandssænkning/dræning Henning Blem BlemJesse ApS Field s permanente drænanlæg Jesper Furdal GEO Den miljørigtige grundvandssænkning Jens Baumann GEO M. Bock Rambøll A/S Drift af reinfiltrationsanlæg P.B. Laursen Rambøll A/S Forundersøgelsesniveau/ Grundvandshåndtering Jan Stæhr COWI A/S Grundvandskøleanlæg P.B. Laursen Rambøll A/S MCG Malmø J. Dyhrfjeld C. Otto Aarsleff A/S Aarsleff A/S T. Lund COWI A/S Vurdering af risiko for grundvandssænkning ved tømning af tunneler Møde Grundvandssænkning/dræning GEO Lyngby Henning Blem BlemJesse ApS Field s permanente drænanlæg Jesper Furdal GEO Den miljørigtige grundvandssænkning Jens Baumann GEO M. Bock Rambøll A/S Drift af reinfiltrationsanlæg P.B. Laursen Rambøll A/S Forundersøgelsesniveau/ Grundvandshåndtering Jan Stæhr COWI A/S Grundvandskøleanlæg P.B. Laursen Rambøll A/S MCG Malmø ÅRSBERETNING DGF

14 Foredragsholder Firma Emne J. Dyhrfjeld C. Otto Aarsleff A/S Aarsleff A/S T. Lund COWI A/S Vurdering af risiko for grundvandssænkning ved tømning af tunneler Møde Geoteknikerdagen Fuglsøcentret Mols Mikko Leppänen Rambøll A/S Deep stabilization Per Madsen Grontmij Carl Bro A/S Geonet anvendt ved pælehatkonstruktion. Designovervejelser og forsøgsresultater Rainer Massarsch Geo Engineering AB Improvement of granular soils, vibratory methods. Design aspects, execution, monitoring and quality control Anders Augustesen AAU Tidsafhængige pælebæreevner. Belysning af tidseffekten for bæreevnen af pæle Rikard Skov Per Grud cp test as cp test as Praktisk anvendelse af stødbølgemålinger. Alment om metoden, integritetsmålinger, praktisk anvendelse og sammenligning med belastningsforsøg Peter H. Bang DNE Fundering Efterfundering på pæle. Valg af metoder og eksempler fra hverdagen Skude & Jacobsen A/S Odense Høring om Nationalt Anneks til Eurocode 7 - Geoteknik Rikard Skov cp test as Orientering om de seneste databehandlinger af målte pælebæreevner ved hjælp af stødbølgemålinger og belastningsforsøg Carsten S. Sørensen COWI A/S Gennemgang af det Nationale Anneks Per Bjerregaard Hansen GEO Møde Kvartssand og brunkul Dansand A/S Brædstrup Erik Skovbjerg Rasmussen GEUS Danmarks geologiske udvikling i Miocæn (23 mio. 6. mio. år før nu). Resultater fra dybe undersøgelsesboringer. Metoder til datering. Betydning for kortlægning af nye grundvandsmagasiner og oliefelter i Nordsøen Møde Geoteknikerens hverdag GEO Lyngby Torben Thorsen GEO Geotekniske udfordringer ved jernbaner ÅRSBERETNING DGF

15 Foredragsholder Firma Emne David Ross Alvin COWI A/S Rock Permeation Grouting ved Amagerværkets Skakt Per Beck Laursen Rambøll A/S Specielle opdriftsankre til Citytunnelens TBM René M. Jensen Per Aarsleff A/S Nordjyske byggegruber Morten Christophersen COWI A/S Byudviklingsprojekt i Ajman faglige og sociale udfordringer Johan Hodal Meincke Rambøll A/S Spunsvægge for nyt elefanthus i Zoo, Kbh. Morten Larsen GEO FE analyse af dobbelt spunsvæg ved Havneholmen Møde Geoteknikerens hverdag Per Aarsleff A/S Åbyhøj Johan Hodal Meincke Rambøll A/S Spunsvægge for nyt elefanthus i Zoo, Kbh. Morten Larsen GEO FE analyse af dobbelt spunsvæg ved Havneholmen Morten Christophersen COWI A/S Byudviklingsprojekt i Ajman faglige og sociale udfordringer Per Beck Laursen Rambøll A/S Specielle opdriftsankre til Citytunnelens TBM Torben Thorsen GEO Geotekniske udfordringer ved jernbaner David Ross Alvin COWI A/S Rock Permeation Grouting ved Amagerværkets Skakt René M. Jensen Per Aarsleff A/S Nordjyske byggegruber Møde Offshore Geoteknik Skærbæk Nanna Vesterlund Frandsen Rambøll A/S Installation af monopæle Niels Mortensen NGI ApS Embedded mooring lines in sand and layered soil Morten Liingaard DONG Energy A/S UK Offshore wind farms Tove Feld DNV Soil investigations for Offshore wind farms current status, experiences and lessons learned Jens Brink Clausen GEO Offshore vind på dybere vand udfordringer til den geotekniske undersøgelse? Lindita Kellezi GEO Seabed instability and jack-up rig foundation design based on 3D FE structuresoil interaction modelling Møde DTU Lyngby Fremtidens geoteknikere Lotte Thøgersen Ole Hededal Vitus Bering BYG. DTU Hvorledes uddannelserne i Danmark er struktureret, og hvilken forskning der ÅRSBERETNING DGF

16 Foredragsholder Firma Emne foregår Ole Møller Aarsleff A/S Hvilken rolle en geotekniker har som entreprenør Kim Sillemann GEO Hvilken rolle en geotekniker har, og hvilke krav, der stilles til denne, når der arbejdes i det danske marked Jørgen S. Steenfelt Carsten S. Sørensen COWI A/S COWI A/S Hvilke udfordringer der er, og krav som stilles, når geoteknikeren arbejder i udlandet Foredrag om Slædepatruljen SIRIUS Julemøde GEO Lyngby Kim Sillemann GEO Foredrag om tiden ved SIRIUS Møde Dansk og europæisk standardiseringsarbejde Skude & Jacobsen A/S Odense Lars Ravn Jensen DS Præsentation af CEN og DS Geotekniske programmer/arbejdsgrupper under CEN CARSTEN S. SØRENSEN COWI A/S DS/S-415 Fundering (normudvalget) TC 250, Eurocode del 1 Nationalt anneks til Eurocode 7 Niels Foged DTU TC 250, Eurocode 7 del 2 Ole Møller Aarsleff A/S TC 288, Udførelsesstandarder TC 288/WG 14 Anchors og EN1537 Henrik Lundorf ZÜBLIN SCANDINAVIA TC 288/WG 15 Bored piles Diaghragm A/S walls TC 341, mark- og laboratorieforsøg Lars Ravn Jensen DS Debat om standardiseringsarbejdets Carsten S. Sørensen COWI A/S fremtid i Danmark Møde Generalforsamling i DGF GEO Lyngby Møde Geofysik i geoteknikkens tjeneste GEO Lyngby Møde Geofysik i geoteknikkens tjeneste Per Aarsleff A/S Åbyhøj Møde Familieekskursion Geocenter Møns Klint Niels Natorp Fortæller om projektet Geocenter Møns Klint Morten Vanggaard Foredrag om byggeriet og geologien under bygningen ÅRSBERETNING DGF

17 BILAG 2. Medlemmernes publikationsvirksomhed. Medlemmernes artikler: Andersen, Lars; Augustesen, Anders; Andersen, Thomas Lykke; Sørensen, Carsten Steen; Burcharth, Hans F.; Brorsen, Michael; Ibsen, Lars Bo. B9K B10K projektforslag inden for Vand & Jord. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. (DCE Latest News; 3). Formidling: Forskningsformidlende bog/antologi. Andersen, Lars; Augustesen, Anders. Fundamenter til Ny Horsens Stadion. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Contract Reports; 26). Forskning: Videnskabelig rapport. Andersen, Lars; Clausen, Johan. Impedance of Surface Footings on Layered Ground. I: Computers and Structures. 2008; vol. 86, nr. 1-2, s Forskning: Artikel, peer reviewed. Andersen, Lars. Do Lumped-Parameter Models Provide the Correct Geometrical Damping? Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. (DCE Technical Memorandum; 5). Forskning: Videnskabelig rapport. Andersen, Lars. Do Lumped-Parameter Models Provide the Correct Geometrical Damping? I: Proceedings of the 15 th UK Conference of the Association of Computational Mechanics in Engineering. Stirlingshire: Civil-Comp Ltd., s. Forskning: Konferenceartikel, peer reviewed. Andersen, Lars. Do Lumped-Parameter Models Provide the Correct Geometrical Damping? I: Proceedings of the 15 th UK Conference of the Association of Computational Mechanics in Engineering. Stirlingshire: Civil-Comp Ltd., s. Forskning: Publiceret abstrakt. Andersen, Lars. Effective Stresses in Soil and Consolidation in Three Dimensions. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE lecture notes: 14). Undervisning: Kompendium/lecture notes. Andersen, Lars; Liingaard, Morten. Lumped- Parameter Models for Wind-Turbine Footings on Layered Ground. I: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmetal Engineering Computing. Stirlingshire, Scotland: Civil-Comp Press, s. Forskning: Konferenceartikel, peer reviewed. Andersen, Lars. Lumped-Parameter Models for Wind-Turbine Footings on Layered Ground. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. (DCE Technical Memorandum; 6). Forskning: Videnskabelig rapport. Andersen, Lars; Liingaard, Morten. Lumped- Parameter Models for Wind-Turbine Footings on Layered Ground. I: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmetal Engineering Computing. Stirlingshire, Scotland: Civil-Comp Press, s. Forskning: Publiceret abstrakt. Andersen, Lars; Nielsen, Søren R.K.; Krenk, S.. I: Computers and Structures. 2007; vol. 85, nr. 1-2, s Forskning: Artikel, peer reviewed. Andersen, Lars. An Introduction to Poroelasticity. Aalborg: Aalborg University, Department of Civil Engineering, s. (DCE Lecture notes; 2). Formidling: Forskningsformidlende rapport. Andersen, Lars; Jones, C.J.C.. Coupled Boundary and Finite Element Analysis of Vibration from Railway Tunnels: a Comparison of two- and three- Dimensional Models. I: Journal of Sound and Vibration. 2006; vol. ÅRSBERETNING DGF

18 , nr. 5, s Forskning: Artikel, peer reviewed. Andersen, Lars. Linear Elastodynamic Analysis. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Lecture Notes; 3). Undervisning: Lærebog. Andersen, Lars. Når Jorden slår revner: En beretning om jordskælv s. Konferencen: Dansk Naturvidenskabsfestival 2006, Danmark, 25. september september Forskning: Foredragsmanuskript/ppt. Andersen, Søren Mikkel; Andersen, Lars. Material-Point Method Analysis of Bending in Elastic Beams. I: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmetal Engineering Computing. Stirlingshire, Scotland: Civil- Comp Press, s. Forskning: Publiceret abstrakt. Andersen, Søren Mikkel; Andersen, Lars. Material-Point Method Analysis of Bending in Elastic Beams. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. (DCE Technical Memorandum; 7). Forskning: Videnskabelig rapport. Andersen, Søren Mikkel; Andersen, Lars. Material-Point Method Analysis of Bending in Elastic Beams. I: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmetal Engineering Computing. Stirlingshire, Scotland: Civil- Comp Press, s. Forskning: Konferenceartikel, peer reviewed. Augustesen, Anders; Andersen, Lars; Sørensen, Carsten Steen. Assessment of Time Functions for Piles Driven in Clay. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. (DCE Technical Memorandum; 1). Forskning: Videnskabelig rapport. Augustesen, Anders Petronas, Capacity of Driven Piles Offshore Malaysia: Note b. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Contract Report; 29). Forskning: Videnskabelig rapport. Augustesen, Anders Petronas, Capacity of Driven Piles Offshore Malaysia: Note b. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Contract Report; 27). Forskning: Videnskabelig rapport. Augustesen, Anders. Undervisningsportfolio. Aalborg: Aalborg University, Department of Civil Engineering, s. (DCE Latest News; 2). Formidling: Forskningsformidlende rapport. Augustesen, Anders. The Effects of Time on Soil Behaviour and Pile Capacity: PhD Thesis defended public at Aalborg University (17. November 2006). Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Thesis; 4). Forskning: Ph.D.-afhandling. Clausen, Johan Christian; Damkilde, Lars; Andersen, Lars. An efficient return algorithm for non-associated plasticity with linear yield criteria in principal stress space. I: Computers & Structures. 2007; vol. 85, nr , s Forskning: Artikel, peer reviewed. Clausen, Johan Christian; Damkilde, Lars; Andersen, Lars. Efficient return algorithms for associated plasticity with multiple yield planes. I: International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2006; vol. 66, nr. 6, s Forskning: Artikel, peer reviewed. Clausen, Johan Christian; Damkilde, Lars. Slope safety factor calculations with nonlinear yield criterion using finite elements. I: Numerical Methods in Geotechnical Engineering: NUMGE06. Graz, Østrig: Taylor & Francis/Balkema, s Clausen, Johan Christian; Damkilde, Lars. A simple and efficient FEM-implementation of the Modified Mohr-Coulomb Criterion. I: Proceedings of the 19 th Nordic Seminar on Computational Mechanics. Lund, Sverige: Lund Universitet, s Clausen, Johan Christian. Efficient Non- Linear Finite Element Implementation of Elasto-Plasticity for Geotechnical Pro ÅRSBERETNING DGF

19 blems. Esbjerg Tekniske Institut, sider. Ph.D.-afhandling. Clausen, Johan Christian; Damkilde, Lars; Krabbenhøft, K. Efficient Finite Element Calculation of Ngamma. I: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structaral and Environmetal Engineering Computing. St. Julians, Malta: Civil- Comp Press, s. Denver, H. & Kellezi, L., (2007), Analytical and FE Modelling of Ground Vibration Transmission, 14th European Conf. on Soil Mech. & Geotech. Eng. ECSMGE 2007, September, Madrid, Spain, Proc. page Frandsen, Sten; Hansen, Erik Asp; Ibsen, Lars Bo; Tarp-Johansen, Niels Jacob; Høgedal, Michael; Jensen, Leo. Offshore Wind Turbine Design: Adressing Uncertainty Drivers. I: Proceedings of European Wind Energy Conference & Exhibition: EWEC 2006: Europe s premier wind energy event s. Forskning: Konferenceartikel, peer reviewed. Ibsen, Lars Bo; Larsen, Kim André; Augustesen, Anders. Enclosure 1 to NGI report : Geometry of Embedded Mooring Lines. 1 udg. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten. Experimental modal analysis. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Technical Report; 10). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Andersen, Lars; Augustesen, Anders. Fundament til vingeteststand. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. (AAU Geotechnical Engineering Papers; R0605). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten. Lumpedparameter models. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Technical report; 11). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo. Oedometerforsøg: Omfartsvej Brande Riss. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, (AAU Geotechnical Engineering Papers; R0609). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten. Prototype bucket foundation for wind turbines: Natural frequency estimation. Aalborg, Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. (DCE Technical Report; 9). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten. Level Classifications of Foundation Stiffness: Foundation for Offshore Wind Turbines. I: Proceedings of The European Wind Energy Conference & Exhibition, EWEC Forskning: Konferenceartikel, peer reviewed. Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten. Application of lumped-parameter models. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Technical Report; 12). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten; Andersen, Lars. Dynamic stiffness of suction caissons: Vertical vibrations. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Technical Report; 7). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Larsen, Kim André. Bøtteforsøg data. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, (AAU Geotechnical Engineering Papers; R0606). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten; Andersen, Lars. Dynamic stiffness of suction caissons: Torsion, sliding and rocking. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Technical Report; 8). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Nielsen, Søren A.. Aalborg: MBD Offshore Power A/S and Aalborg University, s. Forskning: Poster. Ibsen, Lars Bo. Soil Foundation Interaction with Focus on Static Stiffness Formulations for Offshore Wind Turbines. I: Proceedings of Offshore Wind 2007 Confe- ÅRSBERETNING DGF

20 rence & Exhibition. The European Wind Energy Association, Forskning: Konferenceartikel, peer reviewed. Ibsen, Lars Bo. Soil Structure Interaction of Foundations for Offshore Wind Turbines. Aalborg: Aalborg University: Institut for Byggeri og Anlæg, s. Konferencen: Forskningens Dag: Institut for Byggeri og Anlæg, nr. 1, Aalborg, Danmark, 9. januar Forskning: Foredragsmanuskript/ppt. Ibsen, Lars Bo. The Universal Foundation Concept s. Konferencen: The European Offshore Wind Conference & Exhibition, Berlin, Tyskland, 4. December December Forskning: Foredragsmanuskript/ppt. Ibsen, Lars Bo. Triaxialforsøg på Aalborg ler: Version 1: Januar Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Contract Reports; 14). Forskning: Videnskabelig rapport. Kasper, T; Sørensen, C.S; Nielsen, J.B.. Foundation design for a high bay warehouse with a steel fibre reinforced concrete slab. Proceedings of the BGA International Conference on Foundations ICOF2008, Dundee, Scotland, HIS BRE Press, 2008, in press. Kellezi, L., (2006), Dynamic FE Analysis of Ground Vibrations and Mitigations Measures for Stationary and Non-Stationary Transient Source, 6 th European Conf. in Numerical Methods on Geotech. Eng. Graz, Austria. NUNGE6 Proc. page Kellezi, L.; Denver, H.; Kudsk, G. & Stadsgaard, H., (2007), FE Skirted Footings Analysis for Combined Loads and Layered Soil Profile 14th European Conf. on Soil Mech. & Geotech. Eng. ECSMGE 2007, September, Madrid, Spain, Proc. page Kellezi, L.; Kudsk, G. & Hofstede, H.,(2007), Seabed Instability and 3D FE Jack-up Soil-Structure Interaction Analysis 14th European Conf. on Soil Mech. & Geotech. Eng. ECSMGE 2007, September, Madrid, Spain, Proc. to appear. Kellezi, L.; Kudsk, G. & Hofstede, H., (2008), Skirted Footings Capacity for Combined Loads and Layered Soil Conditions. 2 nd BGA International Conf. on Foundations, ICOF 2008, June, Dundee, Scotland, Proc. to appear. Kellezi, L.; Kudsk, G. & Hofstede, H., (2008), Jack-up Rig Foundation Design Applying 3D FE Structure-Soil Interaction Modelling 2nd BGA International Conf. on Foundations ICOF 2008, June, Dundee, Scotland, Proc. to appear. Kling, G.W.; MacIntyre, S.; Steenfelt, Jørgen S.; Hirslund, F.. (2006) Report on Lake Stability. Report on Lake Kivu prepared for the World Bank by an Expert Committee. Jyly 2006, pp Krabbenhøft, S.; Clausen, J.; Damkilde, L. Tension tests on bored piles in sand. I: ELU-ULS 2006: International symposium on ultimate limit states of geotechnical structures. Paris: Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, s Larsen, Kim André; Ibsen, Lars Bo. Installationsuheld Wilhelmshaven. Aalborg: Department of Civil Engineering: Aalborg University, (AAU Geotechnical Engineering Papers; R0607). Forskning: Videnskabelig rapport. Larsen, Kim André; Ibsen, Lars Bo. Method for Predicting Void Ratio and Triaxial Friction Angle from Laboratory CPT at Shallow Depths. Aalborg: Department of Civil Engineering: Aalborg University, s. (AAU Geotechnical Engineering Papers; R0602). Forskning: Videnskabelig rapport. Larsen, Kim André. Static Behaviour of Bucket Foundations. Vol 1 and 2, Ph.D.-Thesis. (DCE Thesis; 7). June 2007, Aalborg University: Department of Civil Engineering. Liingaard, Morten. Dynamic Behaviour of Suction Caissons. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Thesis; 3). Forskning: Ph.D.-afhandling. Liingaard, Morten; Andersen, Lars; Ibsen, Lars Bo. Impedance of flexible suction caissons. I: Earthquake Engineering and ÅRSBERETNING DGF

DGF Generalforsamling

DGF Generalforsamling DGF Generalforsamling Torsdag den 19. april 2012 i Odense Generalforsamling i DGF, 19. april 2012 1 1. Formål DGF s formål er at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

DGF Generalforsamling

DGF Generalforsamling DGF Generalforsamling Torsdag den 22. maj 2014 i Lyngby Generalforsamling i DGF, 22. maj 2014 1 1. Formål DGF s formål er at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

Nationalt Anneks til EC7 Del 2 Jordbundsundersøgelser og prøvning

Nationalt Anneks til EC7 Del 2 Jordbundsundersøgelser og prøvning Nationalt Anneks til EC7 Del 2 Jordbundsundersøgelser og prøvning Status for Feltkommitéens arbejde 3/2009 v/carsten Bonde 03-04-2009 1 DGF s feltkomité er en åben faglig gruppe under Dansk Geoteknisk

Læs mere

Dansk Geoteknisk Forening Ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 26. april 2016 Odense

Dansk Geoteknisk Forening Ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 26. april 2016 Odense Dansk Geoteknisk Forening Ordinær generalforsamling Tirsdag d. 26. april 2016 Odense DGF s formål 1 DGF s formål er - at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Normstyrelsen, DIF, DS, 99 år var normen. Normudvalget for fundering, S-415. Hvorfor er man medlem af et normudvalg?

Normstyrelsen, DIF, DS, 99 år var normen. Normudvalget for fundering, S-415. Hvorfor er man medlem af et normudvalg? Debat om standardiseringsarbejdets fremtid Normstyrelsen, DIF, DS, 99 år var normen Normudvalget for fundering, S-415 Hvorfor er man medlem af et normudvalg? DS s oplæg til ny prispolitik ren kamikaze

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Danish Group of IABSE

Danish Group of IABSE Danish Group of IABSE Generalforsamling 2010 i dansk IABSE - Referat Tid : 2010-04-27 Sted : Rambøll, Bredevej 2, 2830 Virum Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 1 Baggrund: Filminstruktør Finn Nørgaards blev dræbt lørdag den 14. februar 2015. Familie og venner ønsker ved stiftelse af denne forening at ære

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

F O R E N I N G S V E D T Æ G T

F O R E N I N G S V E D T Æ G T F O R E N I N G S V E D T Æ G T 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Navn Foreningens navn er Nepal 2010. Foreningen er stiftet den 2. januar 2010 af Anne-Sofie og Tommy Legène Jørgensen. Stk. 2. Hjemsted Foreningen

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

DS/EN 1997-2 DK NA:2013

DS/EN 1997-2 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 7: Geoteknik Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1997-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra fra 2013-05-15.

Læs mere

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter Foreningens vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Den Danske Vedligeholdsforening, som kan forkortes DDV. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Maintenance Society. Foreningens hjemsted

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Dansk Geoteknisk Forening Undersøgelsesmetoder 31. marts 2011 Rikke Poulsen Institut for Byggeri og anlæg Aalborg Universitet 1 Agenda Hvem er

Læs mere

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken 16.30 hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød Der holdes medlemsmøde fra kl. 15.00

Læs mere

EC7 skrevet af geoteknikere for geoteknikere?

EC7 skrevet af geoteknikere for geoteknikere? EC7 skrevet af geoteknikere for geoteknikere? Indlæg ved Carsten S. Sørensen # 1 Status EC7: Indledende afsnit baseret på 1984-normen. NKO's fortjeneste, at vi har en så fin og gennemarbejdet Eurocode

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2013 Den 26. februar, klokken 17.15, SP207, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse Beretningen vedlægges. 2. Regnskabet fremlægges

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde Vedtægter for Foreningen Visit Roskilde 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Visit Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 FORMÅL: Foreningens har til formål at fremme turisterhvervet

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016)

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "DI's Risk Management Forening". Som engelsk betegnelse anvendes "The Risk Management Society of the Confederation of Danish Industry".

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Dansk Geoteknisk Forening - Undersøgelsesmetoder 31. marts 2011 Rikke Poulsen Institut for Byggeri og anlæg Aalborg Universitet 1 Agenda Hvem er

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Brydeklubben THOR Vejgaard

Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen 29 januar 2014. Side 2/9 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Brydeklubben Thor Vejgaard. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere