Årsberetning for DGF April 2008 dgf-årsberetning DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY DANSK GEOTEKNISK FORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for DGF 2006-2008 06-08. April 2008 dgf-årsberetning DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY DANSK GEOTEKNISK FORENING"

Transkript

1 Årsberetning for DGF April 2008 dgf-årsberetning DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY DANSK GEOTEKNISK FORENING

2 Årsberetning for DGF April 2008 dgf-årsberetning DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY DANSK GEOTEKNISK FORENING

3 Årsberetning for DGF Annual Report for DGF dgf-årsberetning Dansk Geoteknisk Forening Except for fair copying, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the Danish Geotechnical Society. Papers or other contributions in dgf-bulletins or publications and the statements made or opinions expressed therein are published on the understanding that the author of the contribution is solely responsible for the opinions expressed in it and that its publication does not necessarily imply that such statements or opinions are or reflect the views of the Danish Geotechnical Society. ISBN Printed at: Prinfo Aalborg Dansk Geoteknisk Forening er en dansk paraplyorganisation for geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik. Medlemmerne af foreningen er samtidig medlemmer af en eller flere af de internationale foreninger (The Danish Geotechnical Society encompasses members interested in geotechnical engineering, engineering geology and rock mechanics. The members of the Society are simultaneously members of one or more of the international societies): International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering International Association of Engineering Geology and the environment International Society for Rock Mechanics Postal address: Dansk Geoteknisk Forening / Danish Geotechnical Society Maglebjergvej 1 P. O. Box 119 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Phone: Fax: Hjemmeside: Web site:

4 Indholdsfortegnelse Formandens beretning... 3 Bilag 1. DGF arrangementer Bilag 2. Medlemmernes publikationsvirksomhed Bilag 3. DGF deltagelse i komiteer Bilag 4. DGF s regnskab Bilag 5. DGF s medlemsfortegnelse Bilag 6. Bulletin- og publikationsserie fra DGF Bilag 7. Vedtægter for DGF ÅRSBERETNING DGF

5 ÅRSBERETNING DGF

6 Årsberetning for Dansk Geoteknisk Forening DGF Perioden til Jens H. Gravgaard Formand, DGF FORMANDENS BERETNING: Beretningen udgives i overensstemmelse med vedtægterne med det formål at orientere medlemmerne om: Medlemsforhold Aktiviteter i perioden, nationalt / nordisk / internationalt Foreningens situation ved periodens udløb, herunder fremlæggelse af regnskabet Vi har igen i denne periode haft en række gode arrangementer. I den travlhed, som præger medlemmernes hverdag har bestyrelsen valgt at lægge lidt større vægt på det sociale aspekt i foreningens aktiviteter. Som noget nyt holdt vi et heldagsarrangement i Fuglsøcentret med overnatning. En stor succes, som det er tanken at gentage. Vi har også haft en familieudflugt til Stevnsfortet og Stevns Klint. Desuden har vi ved foredragsaftenerne valgt at give mere tid til at tale sammen i forbindelse med spisningen. De jyske møder er i perioden både blevet holdt i Århus hos Per Aarsleff og hos COWI. Tilsvarende har vi på Sjælland holdt møder hos GEO, Rambøll og COWI. Vi har holdt fast i et par møder på Fyn også. Det har været hørings- eller debatmøder, hvor det har været væsentligt at få taget en debat, som samler geoteknikere fra hele landet. Her har Skude & Jacobsen stillet lokaler til rådighed. En stor tak til alle disse værter. Foreningens medlemmer har udtrykt stor tilfredshed, ikke mindst med den altid flotte bespisning. Medlemmer gået bort: I den forløbne periode er endnu to af foreningens æresmedlemmer, Knud Mortensen og Professor Bent Hansen, gået bort. Knud Mortensen vil især blive husket for sine jordtryksteorier, idet han har løftet arven efter Brinch-Hansen, som ligger til grund for en særligt dansk måde at betragte jordtryk på. Nok et af de første spørgsmål en dansk geotekniker vil blive stillet ved møde med en ukendt udenlandsk fagfælle er, hvad denne teori egentlig går du på. Bent Hansen var en af fagets stærkeste teoretikere herhjemme. Vi er nok mange, som i de vanskeligste tilfælde har søgt støtte eller sparring hos ham. Han ydede den gerne på sin venlige og stilfærdige facon. Knud Mortensen og Bent Hansen vil begge blive savnet i lang tid fremover ÅRSBERETNING DGF

7 Når denne beretning læses vil foreningen være gået på nettet med en ny generation af vores hjemmeside: Siden skulle give et bedre overblik og mere af den seneste information umiddelbart tilgængelig. Årsberetningen er bilagt følgende: 1. DGF arrangementer 2. Medlemmernes publikationer 3. DGF deltagelse i komiteer 4. Foreningens regnskab 5. Medlemsfortegnelse 6. Liste over DGF bulletiner 7. Vedtægter for DGF ÅRSBERETNING DGF

8 MEDLEMSFORHOLD 1.1 Medlemmer Ved denne periodes udløb var medlemstallene: Firmamedlemmer, DGF 21 Personlige medlemmer, DGF 330 Personlige medlemmer, ISSMGE 330 Personlige medlemmer, IAEG 9 Personlige medlemmer, ISRM 3 Æresmedlemmer 4 Bestyrelsen har besluttet at udnævne Niels Foged og Per Bjerregaard som æresmedlemmer. De har i mange år arbejdet for faget på fornem vis. Det vil foreningen ved denne udnævnelse gerne takke for. 1.2 Bestyrelse I den forløbne periode har bestyrelsens sammensætning været som følger: Formand Næstformand Sekretær Kasserer Medlemmer Revisor Rev. suppleant Jens H. Gravgaard Anders T. Andersen Jens Brink Clausen Pia Hald Sørensen Henrik Lundorf Carsten Bonde Caspar Thrane Leth Helle Trankjær Lotte Thøgersen Jan Dannemann Andersen Per Bjerregaard Hansen Bent Gyris Christiansen 1.3 Kontingent Det årlige kontingent har siden 2002 været: kr. 300 for personlige medlemmer af DGF og én international forening. kr. 110 pr. stk. for hver international forening, man er medlem af ud over den første. kr for firmamedlemmer. 2. DET NATIONALE ARBEJDE 2.1 Stående udvalg Feltkomiteen Feltkomitéen har i beretningsperioden bestået af nedenstående medlemmer: Formand Sekretær Medlemmer Carsten Bonde Lars Rasmussen Klaus M. Frederiksen Leif D. Fuglsang Gert Hansen Karsten Nørskov Madsen Morten Vanggaard Susanne Granhøj Jacob Holte Allan Meier Ørting Hans Denver Anne Sørensen Knud Steffensen Trine Vienberg Troels Hjort Komitéen har i perioden afholdt 7 møder. Referenceblad nr. 7 Referenceblad for trækprøvning af jordankre, er udkommet i en endelig udgave og p.t. arbejdes på et referenceblad for komprimeringskontrol, som forventes i en foreløbig udgave i efteråret Komitéen har sommeren 2006 arrangeret felteskursion for komitéens medlemmer til byggepladsen for GeoCenteret ved Møns Klint samt et virksomhedsbesøg hos Skude & Jacobsen A/S i Vordingborg. Derudover var feltkomitéen i oktober 2006 vært for det årlige nordiske feltgeoteknikmøde, hvor der bl.a. blev arrangeret en eskursion til KE s byggepladser dels på Amager og dels i Adelgade. I efteråret 2007 deltog komitéen (Morten Vanggaard & Carsten Bonde) i det nordiske møde i Stockholm med bl.a. besøg på byggepladsen for Nordra Linken. De nordiske feltkomitéer planlægger en fælles workshop til NGM i Sandefjord september Publikationsvirksomhed PIT er nedlagt og er erstattet af et ad-hocudvalg nedsat til at redigerede enkelte ÅRSBERETNING DGF

9 publikationer. I bestyrelsen er Henrik Lundorf publikationsansvarlig. I den forløbne periode har en række geoteknikere ved ingeniørhøjskolerne og universiteterne færdiggjort den nye lærebog i geoteknik. Det er sket under Leif Fuglsangs engagerede ledelse efter Niels Krebs Ovesens bortgang. Et flot og på alle måder opdateret værk som bestemt kan måle sig med forgængeren. Bogen udgives af Polyteknisk Forlag. Ophavsretten er overgivet til DGF. Skrivning af Bulletin 16 Danske jordarters geotekniske egenskaber ledes af John Frederiksen. Tilsvarende ledes skrivning af Bulletin 17 Funderingshåndbogen af Pia Hald Sørensen. Fremtidige bulletiner Status for den fremtidige bulletin-udgivelse er: Bulletin 16 Bulletin 17 Danske jordarters geotekniske egenskaber. Forventet udgivelse Dimensioneringshåndbogen. Forventet udgivelse er under ny overvejelse. Bulletin 22 Eksempler i geoteknik. Forventet udgivelse Bulletin 23 Niels Krebs Ovesen Memorial Session, in Madrid Forventet udgivelse Bulletin 24 Erfaringer fra grundvandssænkning ved Citytunneln i Malmö. Forventet udgivelse Medlemmernes publikationsvirksomhed Publikationslisten fremgår af bilag 2 og afspejler en solid indsats i at synliggøre vores fag. Afgangs- og eksamensprojekter er ikke medtaget, idet informationer herom fremgår af uddannelsesinstitutionernes beretninger. 3. DET INTERNATIONALE ARBEJDE 3.1 Council møder ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) afholdt Councilmøde i oktober 2007, i forbindelse med 10th Australia-New Zealand Geotechnical Conference, Brisbanegeoteknikkonference i Brisbane. På mødet blev det vedtaget at gå videre med etablere FIGS, en paraplyforening omfattende ISSMGE, IAEG og ISRM. Denne forening stemte for etableringen af en sådan samlende forening. Vi udgør jo selv netop sådan en samlet forening, idet DGF er national forening for de tre. I det kommende år skal der udpeges en præsident for denne forening. De øvrige nordiske lande stemte imod ligesom Canada. DGF var ikke repræsenteret ved mødet, men havde givet William van Impe mandat til at stemme for etableringen af FIGS ved proxy. Mødereferatet kan ses på den internationale forenings hjemmeside, 3.2 Den europæiske konference I september 2007 blev XIV European Geotechnical Conference afholdt i Madrid. Ved den lejlighed blev der på foranledning af TC23 og DGF afholdt en session, Spirit of Niels Krebs Ovesen, søndag før selve konferencens start. Selvom det var udenfor det officielle program, blev sessionen et tilløbsstykke med cirka 70 deltagere. Krebs Ovesens enke Hanne, døtre og flere børnebørn deltog og fik et indblik i den indflydelse, han har på faget. Især i forbindelse med forberedelser af Eurocode. Præsentationerne fra sessionen kan findes på foreningens hjemmeside. De udfærdigede papers i forbindelse med arrangementet er ved at blive samlet og udgives som en DGF-bulletin. En oversigt over konferencer kan findes på ISSMGE's hjemmeside (www.issmge.org). 3.3 EYGEC European Young Geotechnical Engineers Conference, EYGEC, blev afholdt som følger: ÅRSBERETNING DGF

10 th European YGEC i Hrvadska, Kroatien, juli Deltager fra Danmark: ingen th European YGEC i Ancona, Italien, juni Deltager fra Danmark: Mariann M. Mortensen. Den 19th. EYGEC er planlagt afholdt i Györ, Ungarn i september Tekniske komiteer DGF-medlemmer deltager i ISSMGE s Technical Committees (TC er) og i European Technical Committees (ETC er) som vist i bilag DET NORDISKE ARBEJDE 4.1 Nordiske bestyrelsesmøder Et væsentligt element i det nordiske samarbejde er de årlige bestyrelsesmøder. I perioden er der afholdt følgende møder: 2006 Reykjavik, 1. december 2007 Oslo, 13. september. Ved disse møder udveksles information om foreningernes aktiviteter, og der tilstræbes fælles nordiske holdninger i forhold til ISSMGE. 4.2 NGEIG Nordic Geotechnnical Eurocode Implementation Group. Arbejdet har ligget stille siden det første møde. Der har været bilateral kontakt mellem Danmark og Sverige og et nyt nordisk møde forventes afholdt dette forår. Sverige, som er den organisation med bedst økonomisk opbakning til indsatsen, er drivende i dette samarbejde. 5. DGF SOM PARAPLYORGANISATION DGF fungerer som en paraplyorganisation for danske medlemmer af de tre internationale geotekniske/geologiske foreninger: International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE), International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG), International Society for Rock Mechanics (ISRM). Det er foreningens håb, at medlemmerne vil melde sig ind i de foreninger, som er relevante for den enkelte. Dermed får man mulighed for at benytte de fordele, som medlemskaberne af disse foreninger giver, bl.a. i form af muligheden for aktiv deltagelse i de internationale aktiviteter og modtagelse af relevante publikationer. 6. REGNSKAB Foreningens reviderede regnskab for årene 2006 og 2007 er vedlagt som bilag 4 til denne årsberetning. Begge år har der været overskud i foreningen. Overskuddet for begge år er dog lidt misvisende, idet der for begge år har manglet regninger, der først er kommet efter regnskabsårets afslutning. Vores overskud har vi delt med medlemmerne, hvilket kan ses på regnskabet for vores geoteknikerdag, der rundt regnet kostede ,00 kr. Økonomien er stadig meget god. I den næste regnskabsperiode ( ) skal der trykkes fem bulletiner som det fremgår af regnskabet, er der være midler til dette. Vi har i perioden investeret ,00 kr. i obligationer. 7. MEDLEMSFORTEGNELSE Medlemsfortegnelsen findes i en database, som løbende bliver revideret med de ÅRSBERETNING DGF

11 ændringer, der meldes ind til sekretæren. Det er vigtigt, at man husker at meddele ændringer i adresse, , ansættelsesforhold osv. for at sikre, at alle medlemmer modtager udsendt materiale fra foreningen og for at gøre fortegnelsen brugbar. Den opdaterede medlemsfortegnelse er vedlagt som bilag 5 til denne årsberetning. 8. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Den forløbne periode har været præget af stor aktivitet i både byggeri og anlæg. Samtidig uddannes der relativt få geotekniske kandidater. Det betyder, at der trækkes store veksler på foreningens medlemmer i dagligdagen. For foreningen betyder det, at medlemmerne har haft mindre luft til at engagere sig i foreningsarbejdet, end de kunne ønske sig. Det gælder også undertegnede. Ikke desto mindre er det lykkedes at afvikle foreningsmøder af høj indholdsmæssig kvalitet, selvom mødernes indhold ved flere lejligheder først har ligget endeligt fast på et sent tidspunkt. Det nationale anneks til EC7 del 1 er klar. Annekset har været igennem to høringer i DGF. Vi står også overfor udarbejdelse af nationalt anneks til EC7 del 2. Desuden tegner udviklingen i retning af, at der til udførelsstandarderne også kan eller skal laves nationale annekser. Samtidig står DS i en situation, hvor de skal skaffe midler til arbejdet. Disse midler er det forsøgt at skaffe ved at opkræve kontingent fra netop de personer, som har bistået DS med frivilligt arbejde. Der er også behov for øget opbakning fra geoteknikere til at deltage i arbejdet med at vedligeholde og opdatere de europæiske standarder. Meget peger i retning af et øget engagement fra DGF s medlemmer i arbejdet med de europæiske normer og standarder og i at bistå med at gøre opmærksom på behovet for finansiering af aktiviteterne. Disse problemstillinger har medlemmerne debatteret på et DGF-møde i april måned. Den kommende bestyrelse vil skulle tage stilling til, hvorledes der skal sættes ind på dette område. Behovet for rekruttering til faget er stort. Møder i den forgangne og den kommende sæson, rettet mod at gøre flere studerende interesserede, er, den indsats bestyrelsen har valgt for at hjælpe med at løse problemet. Men vi er i konkurrence med de andre områder indenfor ingeniørfagene. Bestyrelsen har valgt at nedsætte et fremtidspanel som skal pege på udviklingsmuligheder og behov i faget. Dette panel vil træde sammen i nær fremtid. Personer med lyst til at deltage vil være velkomne til at del-tage. Der tegner sig altså en travl fremtid med behov for en fortsat engageret indsats fra foreningens medlemmer på flere alvorlige områder. Jeg vil takke foreningens medlemmer for den store indsats i den forgangne periode og indbyde endnu flere til at deltage aktivt i foreningsarbejdet. Der er brug for deltagelse fra så mange som muligt. ÅRSBERETNING DGF

12 BILAG 1 DGF arrangementer i perioden til Foredragsholder Firma Emne Picnic til Stevns Stevnsfortet Ekskursion til Malmö Malmö Citytunnel Jesper Dyhrfjeld Christensen Injicering, grundvandssænkning, spuns og udgravning Møde GEO Lyngby Geoteknikerens rolle- kvalitets geoteknik Jens Gravgaard Rambøll A/S ISSMGEs guidelines for professional practice har de betydning for vort virke? Carsten Sørensen AAU Geoteknikerens rolle og dokumenter i tilknytning til den seneste normrevision og EC-7 Benjamin Nordahl Nielsen Carl Bro as Geoteknikerens rolle Jens Baumann GEO Kvalitetskrav i brøndborerbekendtgørelsen skal vi lave noget anderledes? Jens Gravgaard Rambøll A/S Opsamling og mulighed for sidste kommentarer Møde Per Aarsleff A/S Åbyhøj Geoteknikerens rolle- kvalitets geoteknik Jens Gravgaard Rambøll A/S ISSMGEs guidelines for professional practice har de betydning for vort virke? Carsten Sørensen AAU Geoteknikerens rolle og dokumenter i tilknytning til den seneste normrevision og EC-7 Benjamin Nordahl Nielsen Carl Bro as Geoteknikerens rolle Jens Baumann GEO Kvalitetskrav i brøndborerbekendtgørelsen skal vi lave noget anderledes? Jens Gravgaard Rambøll A/S Opsamling og mulighed for sidste kommentarer Julemøde Historiske filmklip GEO Lyngby Carl Bæk Madsen Storebæltsundersøgelser 1962/63 Carl Bæk Madsen Geoteknisk Institut anno 1955 Carl Bæk Madsen Farø undersøgelser Lillebæltsbroen Brunkulsundersøgelser Vertikal dræning i 50 erne Carl Bæk Madsen Feltundersøgelser i Jameson Land, ÅRSBERETNING DGF

13 Foredragsholder Firma Emne Grønland Knippelsbro 1937, Grundvandsproblemer v. pilleskafter Møde COWI A/S Lyngby Geoteknik i vandbygning Vandbygning i Geoteknik Jørgen S. Steenfelt COWI A/S Geoteknik i vandbygning Vandbygning i Geoteknik Lone P. Krogh Brian Foged COWI A/S COWI A/S Nogle erfaringer med analyse af pæleværker, værktøjer og metoder Hans Havbro Per Aarsleff A/S Nogle erfaringer med ramning af centrifugal støbte beton pæle Jacob Philipsen Rambøll A/S Spunsberegninger på udenlandske opgaver Thomas Kaspar COWI A/S Interphase between wave hydraulics and geotechnical design for an immersed tunnel in South Korea Jens Brink Clausen GEO Marine geotekniske undersøgelser Møde Skude & Jacobsen A/S Odense Møde Per Aarsleff A/S Åbyhøj Høring i DGF om Nationalt Anneks til Eurocode 7 - Geoteknik Grundvandssænkning/dræning Henning Blem BlemJesse ApS Field s permanente drænanlæg Jesper Furdal GEO Den miljørigtige grundvandssænkning Jens Baumann GEO M. Bock Rambøll A/S Drift af reinfiltrationsanlæg P.B. Laursen Rambøll A/S Forundersøgelsesniveau/ Grundvandshåndtering Jan Stæhr COWI A/S Grundvandskøleanlæg P.B. Laursen Rambøll A/S MCG Malmø J. Dyhrfjeld C. Otto Aarsleff A/S Aarsleff A/S T. Lund COWI A/S Vurdering af risiko for grundvandssænkning ved tømning af tunneler Møde Grundvandssænkning/dræning GEO Lyngby Henning Blem BlemJesse ApS Field s permanente drænanlæg Jesper Furdal GEO Den miljørigtige grundvandssænkning Jens Baumann GEO M. Bock Rambøll A/S Drift af reinfiltrationsanlæg P.B. Laursen Rambøll A/S Forundersøgelsesniveau/ Grundvandshåndtering Jan Stæhr COWI A/S Grundvandskøleanlæg P.B. Laursen Rambøll A/S MCG Malmø ÅRSBERETNING DGF

14 Foredragsholder Firma Emne J. Dyhrfjeld C. Otto Aarsleff A/S Aarsleff A/S T. Lund COWI A/S Vurdering af risiko for grundvandssænkning ved tømning af tunneler Møde Geoteknikerdagen Fuglsøcentret Mols Mikko Leppänen Rambøll A/S Deep stabilization Per Madsen Grontmij Carl Bro A/S Geonet anvendt ved pælehatkonstruktion. Designovervejelser og forsøgsresultater Rainer Massarsch Geo Engineering AB Improvement of granular soils, vibratory methods. Design aspects, execution, monitoring and quality control Anders Augustesen AAU Tidsafhængige pælebæreevner. Belysning af tidseffekten for bæreevnen af pæle Rikard Skov Per Grud cp test as cp test as Praktisk anvendelse af stødbølgemålinger. Alment om metoden, integritetsmålinger, praktisk anvendelse og sammenligning med belastningsforsøg Peter H. Bang DNE Fundering Efterfundering på pæle. Valg af metoder og eksempler fra hverdagen Skude & Jacobsen A/S Odense Høring om Nationalt Anneks til Eurocode 7 - Geoteknik Rikard Skov cp test as Orientering om de seneste databehandlinger af målte pælebæreevner ved hjælp af stødbølgemålinger og belastningsforsøg Carsten S. Sørensen COWI A/S Gennemgang af det Nationale Anneks Per Bjerregaard Hansen GEO Møde Kvartssand og brunkul Dansand A/S Brædstrup Erik Skovbjerg Rasmussen GEUS Danmarks geologiske udvikling i Miocæn (23 mio. 6. mio. år før nu). Resultater fra dybe undersøgelsesboringer. Metoder til datering. Betydning for kortlægning af nye grundvandsmagasiner og oliefelter i Nordsøen Møde Geoteknikerens hverdag GEO Lyngby Torben Thorsen GEO Geotekniske udfordringer ved jernbaner ÅRSBERETNING DGF

15 Foredragsholder Firma Emne David Ross Alvin COWI A/S Rock Permeation Grouting ved Amagerværkets Skakt Per Beck Laursen Rambøll A/S Specielle opdriftsankre til Citytunnelens TBM René M. Jensen Per Aarsleff A/S Nordjyske byggegruber Morten Christophersen COWI A/S Byudviklingsprojekt i Ajman faglige og sociale udfordringer Johan Hodal Meincke Rambøll A/S Spunsvægge for nyt elefanthus i Zoo, Kbh. Morten Larsen GEO FE analyse af dobbelt spunsvæg ved Havneholmen Møde Geoteknikerens hverdag Per Aarsleff A/S Åbyhøj Johan Hodal Meincke Rambøll A/S Spunsvægge for nyt elefanthus i Zoo, Kbh. Morten Larsen GEO FE analyse af dobbelt spunsvæg ved Havneholmen Morten Christophersen COWI A/S Byudviklingsprojekt i Ajman faglige og sociale udfordringer Per Beck Laursen Rambøll A/S Specielle opdriftsankre til Citytunnelens TBM Torben Thorsen GEO Geotekniske udfordringer ved jernbaner David Ross Alvin COWI A/S Rock Permeation Grouting ved Amagerværkets Skakt René M. Jensen Per Aarsleff A/S Nordjyske byggegruber Møde Offshore Geoteknik Skærbæk Nanna Vesterlund Frandsen Rambøll A/S Installation af monopæle Niels Mortensen NGI ApS Embedded mooring lines in sand and layered soil Morten Liingaard DONG Energy A/S UK Offshore wind farms Tove Feld DNV Soil investigations for Offshore wind farms current status, experiences and lessons learned Jens Brink Clausen GEO Offshore vind på dybere vand udfordringer til den geotekniske undersøgelse? Lindita Kellezi GEO Seabed instability and jack-up rig foundation design based on 3D FE structuresoil interaction modelling Møde DTU Lyngby Fremtidens geoteknikere Lotte Thøgersen Ole Hededal Vitus Bering BYG. DTU Hvorledes uddannelserne i Danmark er struktureret, og hvilken forskning der ÅRSBERETNING DGF

16 Foredragsholder Firma Emne foregår Ole Møller Aarsleff A/S Hvilken rolle en geotekniker har som entreprenør Kim Sillemann GEO Hvilken rolle en geotekniker har, og hvilke krav, der stilles til denne, når der arbejdes i det danske marked Jørgen S. Steenfelt Carsten S. Sørensen COWI A/S COWI A/S Hvilke udfordringer der er, og krav som stilles, når geoteknikeren arbejder i udlandet Foredrag om Slædepatruljen SIRIUS Julemøde GEO Lyngby Kim Sillemann GEO Foredrag om tiden ved SIRIUS Møde Dansk og europæisk standardiseringsarbejde Skude & Jacobsen A/S Odense Lars Ravn Jensen DS Præsentation af CEN og DS Geotekniske programmer/arbejdsgrupper under CEN CARSTEN S. SØRENSEN COWI A/S DS/S-415 Fundering (normudvalget) TC 250, Eurocode del 1 Nationalt anneks til Eurocode 7 Niels Foged DTU TC 250, Eurocode 7 del 2 Ole Møller Aarsleff A/S TC 288, Udførelsesstandarder TC 288/WG 14 Anchors og EN1537 Henrik Lundorf ZÜBLIN SCANDINAVIA TC 288/WG 15 Bored piles Diaghragm A/S walls TC 341, mark- og laboratorieforsøg Lars Ravn Jensen DS Debat om standardiseringsarbejdets Carsten S. Sørensen COWI A/S fremtid i Danmark Møde Generalforsamling i DGF GEO Lyngby Møde Geofysik i geoteknikkens tjeneste GEO Lyngby Møde Geofysik i geoteknikkens tjeneste Per Aarsleff A/S Åbyhøj Møde Familieekskursion Geocenter Møns Klint Niels Natorp Fortæller om projektet Geocenter Møns Klint Morten Vanggaard Foredrag om byggeriet og geologien under bygningen ÅRSBERETNING DGF

17 BILAG 2. Medlemmernes publikationsvirksomhed. Medlemmernes artikler: Andersen, Lars; Augustesen, Anders; Andersen, Thomas Lykke; Sørensen, Carsten Steen; Burcharth, Hans F.; Brorsen, Michael; Ibsen, Lars Bo. B9K B10K projektforslag inden for Vand & Jord. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. (DCE Latest News; 3). Formidling: Forskningsformidlende bog/antologi. Andersen, Lars; Augustesen, Anders. Fundamenter til Ny Horsens Stadion. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Contract Reports; 26). Forskning: Videnskabelig rapport. Andersen, Lars; Clausen, Johan. Impedance of Surface Footings on Layered Ground. I: Computers and Structures. 2008; vol. 86, nr. 1-2, s Forskning: Artikel, peer reviewed. Andersen, Lars. Do Lumped-Parameter Models Provide the Correct Geometrical Damping? Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. (DCE Technical Memorandum; 5). Forskning: Videnskabelig rapport. Andersen, Lars. Do Lumped-Parameter Models Provide the Correct Geometrical Damping? I: Proceedings of the 15 th UK Conference of the Association of Computational Mechanics in Engineering. Stirlingshire: Civil-Comp Ltd., s. Forskning: Konferenceartikel, peer reviewed. Andersen, Lars. Do Lumped-Parameter Models Provide the Correct Geometrical Damping? I: Proceedings of the 15 th UK Conference of the Association of Computational Mechanics in Engineering. Stirlingshire: Civil-Comp Ltd., s. Forskning: Publiceret abstrakt. Andersen, Lars. Effective Stresses in Soil and Consolidation in Three Dimensions. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE lecture notes: 14). Undervisning: Kompendium/lecture notes. Andersen, Lars; Liingaard, Morten. Lumped- Parameter Models for Wind-Turbine Footings on Layered Ground. I: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmetal Engineering Computing. Stirlingshire, Scotland: Civil-Comp Press, s. Forskning: Konferenceartikel, peer reviewed. Andersen, Lars. Lumped-Parameter Models for Wind-Turbine Footings on Layered Ground. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. (DCE Technical Memorandum; 6). Forskning: Videnskabelig rapport. Andersen, Lars; Liingaard, Morten. Lumped- Parameter Models for Wind-Turbine Footings on Layered Ground. I: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmetal Engineering Computing. Stirlingshire, Scotland: Civil-Comp Press, s. Forskning: Publiceret abstrakt. Andersen, Lars; Nielsen, Søren R.K.; Krenk, S.. I: Computers and Structures. 2007; vol. 85, nr. 1-2, s Forskning: Artikel, peer reviewed. Andersen, Lars. An Introduction to Poroelasticity. Aalborg: Aalborg University, Department of Civil Engineering, s. (DCE Lecture notes; 2). Formidling: Forskningsformidlende rapport. Andersen, Lars; Jones, C.J.C.. Coupled Boundary and Finite Element Analysis of Vibration from Railway Tunnels: a Comparison of two- and three- Dimensional Models. I: Journal of Sound and Vibration. 2006; vol. ÅRSBERETNING DGF

18 , nr. 5, s Forskning: Artikel, peer reviewed. Andersen, Lars. Linear Elastodynamic Analysis. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Lecture Notes; 3). Undervisning: Lærebog. Andersen, Lars. Når Jorden slår revner: En beretning om jordskælv s. Konferencen: Dansk Naturvidenskabsfestival 2006, Danmark, 25. september september Forskning: Foredragsmanuskript/ppt. Andersen, Søren Mikkel; Andersen, Lars. Material-Point Method Analysis of Bending in Elastic Beams. I: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmetal Engineering Computing. Stirlingshire, Scotland: Civil- Comp Press, s. Forskning: Publiceret abstrakt. Andersen, Søren Mikkel; Andersen, Lars. Material-Point Method Analysis of Bending in Elastic Beams. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. (DCE Technical Memorandum; 7). Forskning: Videnskabelig rapport. Andersen, Søren Mikkel; Andersen, Lars. Material-Point Method Analysis of Bending in Elastic Beams. I: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmetal Engineering Computing. Stirlingshire, Scotland: Civil- Comp Press, s. Forskning: Konferenceartikel, peer reviewed. Augustesen, Anders; Andersen, Lars; Sørensen, Carsten Steen. Assessment of Time Functions for Piles Driven in Clay. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. (DCE Technical Memorandum; 1). Forskning: Videnskabelig rapport. Augustesen, Anders Petronas, Capacity of Driven Piles Offshore Malaysia: Note b. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Contract Report; 29). Forskning: Videnskabelig rapport. Augustesen, Anders Petronas, Capacity of Driven Piles Offshore Malaysia: Note b. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Contract Report; 27). Forskning: Videnskabelig rapport. Augustesen, Anders. Undervisningsportfolio. Aalborg: Aalborg University, Department of Civil Engineering, s. (DCE Latest News; 2). Formidling: Forskningsformidlende rapport. Augustesen, Anders. The Effects of Time on Soil Behaviour and Pile Capacity: PhD Thesis defended public at Aalborg University (17. November 2006). Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Thesis; 4). Forskning: Ph.D.-afhandling. Clausen, Johan Christian; Damkilde, Lars; Andersen, Lars. An efficient return algorithm for non-associated plasticity with linear yield criteria in principal stress space. I: Computers & Structures. 2007; vol. 85, nr , s Forskning: Artikel, peer reviewed. Clausen, Johan Christian; Damkilde, Lars; Andersen, Lars. Efficient return algorithms for associated plasticity with multiple yield planes. I: International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2006; vol. 66, nr. 6, s Forskning: Artikel, peer reviewed. Clausen, Johan Christian; Damkilde, Lars. Slope safety factor calculations with nonlinear yield criterion using finite elements. I: Numerical Methods in Geotechnical Engineering: NUMGE06. Graz, Østrig: Taylor & Francis/Balkema, s Clausen, Johan Christian; Damkilde, Lars. A simple and efficient FEM-implementation of the Modified Mohr-Coulomb Criterion. I: Proceedings of the 19 th Nordic Seminar on Computational Mechanics. Lund, Sverige: Lund Universitet, s Clausen, Johan Christian. Efficient Non- Linear Finite Element Implementation of Elasto-Plasticity for Geotechnical Pro ÅRSBERETNING DGF

19 blems. Esbjerg Tekniske Institut, sider. Ph.D.-afhandling. Clausen, Johan Christian; Damkilde, Lars; Krabbenhøft, K. Efficient Finite Element Calculation of Ngamma. I: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structaral and Environmetal Engineering Computing. St. Julians, Malta: Civil- Comp Press, s. Denver, H. & Kellezi, L., (2007), Analytical and FE Modelling of Ground Vibration Transmission, 14th European Conf. on Soil Mech. & Geotech. Eng. ECSMGE 2007, September, Madrid, Spain, Proc. page Frandsen, Sten; Hansen, Erik Asp; Ibsen, Lars Bo; Tarp-Johansen, Niels Jacob; Høgedal, Michael; Jensen, Leo. Offshore Wind Turbine Design: Adressing Uncertainty Drivers. I: Proceedings of European Wind Energy Conference & Exhibition: EWEC 2006: Europe s premier wind energy event s. Forskning: Konferenceartikel, peer reviewed. Ibsen, Lars Bo; Larsen, Kim André; Augustesen, Anders. Enclosure 1 to NGI report : Geometry of Embedded Mooring Lines. 1 udg. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten. Experimental modal analysis. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Technical Report; 10). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Andersen, Lars; Augustesen, Anders. Fundament til vingeteststand. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. (AAU Geotechnical Engineering Papers; R0605). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten. Lumpedparameter models. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Technical report; 11). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo. Oedometerforsøg: Omfartsvej Brande Riss. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, (AAU Geotechnical Engineering Papers; R0609). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten. Prototype bucket foundation for wind turbines: Natural frequency estimation. Aalborg, Department of Civil Engineering, Aalborg University, s. (DCE Technical Report; 9). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten. Level Classifications of Foundation Stiffness: Foundation for Offshore Wind Turbines. I: Proceedings of The European Wind Energy Conference & Exhibition, EWEC Forskning: Konferenceartikel, peer reviewed. Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten. Application of lumped-parameter models. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Technical Report; 12). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten; Andersen, Lars. Dynamic stiffness of suction caissons: Vertical vibrations. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Technical Report; 7). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Larsen, Kim André. Bøtteforsøg data. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, (AAU Geotechnical Engineering Papers; R0606). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten; Andersen, Lars. Dynamic stiffness of suction caissons: Torsion, sliding and rocking. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Technical Report; 8). Forskning: Videnskabelig rapport. Ibsen, Lars Bo; Nielsen, Søren A.. Aalborg: MBD Offshore Power A/S and Aalborg University, s. Forskning: Poster. Ibsen, Lars Bo. Soil Foundation Interaction with Focus on Static Stiffness Formulations for Offshore Wind Turbines. I: Proceedings of Offshore Wind 2007 Confe- ÅRSBERETNING DGF

20 rence & Exhibition. The European Wind Energy Association, Forskning: Konferenceartikel, peer reviewed. Ibsen, Lars Bo. Soil Structure Interaction of Foundations for Offshore Wind Turbines. Aalborg: Aalborg University: Institut for Byggeri og Anlæg, s. Konferencen: Forskningens Dag: Institut for Byggeri og Anlæg, nr. 1, Aalborg, Danmark, 9. januar Forskning: Foredragsmanuskript/ppt. Ibsen, Lars Bo. The Universal Foundation Concept s. Konferencen: The European Offshore Wind Conference & Exhibition, Berlin, Tyskland, 4. December December Forskning: Foredragsmanuskript/ppt. Ibsen, Lars Bo. Triaxialforsøg på Aalborg ler: Version 1: Januar Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Contract Reports; 14). Forskning: Videnskabelig rapport. Kasper, T; Sørensen, C.S; Nielsen, J.B.. Foundation design for a high bay warehouse with a steel fibre reinforced concrete slab. Proceedings of the BGA International Conference on Foundations ICOF2008, Dundee, Scotland, HIS BRE Press, 2008, in press. Kellezi, L., (2006), Dynamic FE Analysis of Ground Vibrations and Mitigations Measures for Stationary and Non-Stationary Transient Source, 6 th European Conf. in Numerical Methods on Geotech. Eng. Graz, Austria. NUNGE6 Proc. page Kellezi, L.; Denver, H.; Kudsk, G. & Stadsgaard, H., (2007), FE Skirted Footings Analysis for Combined Loads and Layered Soil Profile 14th European Conf. on Soil Mech. & Geotech. Eng. ECSMGE 2007, September, Madrid, Spain, Proc. page Kellezi, L.; Kudsk, G. & Hofstede, H.,(2007), Seabed Instability and 3D FE Jack-up Soil-Structure Interaction Analysis 14th European Conf. on Soil Mech. & Geotech. Eng. ECSMGE 2007, September, Madrid, Spain, Proc. to appear. Kellezi, L.; Kudsk, G. & Hofstede, H., (2008), Skirted Footings Capacity for Combined Loads and Layered Soil Conditions. 2 nd BGA International Conf. on Foundations, ICOF 2008, June, Dundee, Scotland, Proc. to appear. Kellezi, L.; Kudsk, G. & Hofstede, H., (2008), Jack-up Rig Foundation Design Applying 3D FE Structure-Soil Interaction Modelling 2nd BGA International Conf. on Foundations ICOF 2008, June, Dundee, Scotland, Proc. to appear. Kling, G.W.; MacIntyre, S.; Steenfelt, Jørgen S.; Hirslund, F.. (2006) Report on Lake Stability. Report on Lake Kivu prepared for the World Bank by an Expert Committee. Jyly 2006, pp Krabbenhøft, S.; Clausen, J.; Damkilde, L. Tension tests on bored piles in sand. I: ELU-ULS 2006: International symposium on ultimate limit states of geotechnical structures. Paris: Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, s Larsen, Kim André; Ibsen, Lars Bo. Installationsuheld Wilhelmshaven. Aalborg: Department of Civil Engineering: Aalborg University, (AAU Geotechnical Engineering Papers; R0607). Forskning: Videnskabelig rapport. Larsen, Kim André; Ibsen, Lars Bo. Method for Predicting Void Ratio and Triaxial Friction Angle from Laboratory CPT at Shallow Depths. Aalborg: Department of Civil Engineering: Aalborg University, s. (AAU Geotechnical Engineering Papers; R0602). Forskning: Videnskabelig rapport. Larsen, Kim André. Static Behaviour of Bucket Foundations. Vol 1 and 2, Ph.D.-Thesis. (DCE Thesis; 7). June 2007, Aalborg University: Department of Civil Engineering. Liingaard, Morten. Dynamic Behaviour of Suction Caissons. Aalborg: Aalborg University: Department of Civil Engineering, s. (DCE Thesis; 3). Forskning: Ph.D.-afhandling. Liingaard, Morten; Andersen, Lars; Ibsen, Lars Bo. Impedance of flexible suction caissons. I: Earthquake Engineering and ÅRSBERETNING DGF

DGF Generalforsamling

DGF Generalforsamling DGF Generalforsamling Torsdag den 19. april 2012 i Odense Generalforsamling i DGF, 19. april 2012 1 1. Formål DGF s formål er at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

DGF Generalforsamling

DGF Generalforsamling DGF Generalforsamling Torsdag den 22. maj 2014 i Lyngby Generalforsamling i DGF, 22. maj 2014 1 1. Formål DGF s formål er at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

Normstyrelsen, DIF, DS, 99 år var normen. Normudvalget for fundering, S-415. Hvorfor er man medlem af et normudvalg?

Normstyrelsen, DIF, DS, 99 år var normen. Normudvalget for fundering, S-415. Hvorfor er man medlem af et normudvalg? Debat om standardiseringsarbejdets fremtid Normstyrelsen, DIF, DS, 99 år var normen Normudvalget for fundering, S-415 Hvorfor er man medlem af et normudvalg? DS s oplæg til ny prispolitik ren kamikaze

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

EC7 skrevet af geoteknikere for geoteknikere?

EC7 skrevet af geoteknikere for geoteknikere? EC7 skrevet af geoteknikere for geoteknikere? Indlæg ved Carsten S. Sørensen # 1 Status EC7: Indledende afsnit baseret på 1984-normen. NKO's fortjeneste, at vi har en så fin og gennemarbejdet Eurocode

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

DANSK GEOTEKNISK FORENING DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY

DANSK GEOTEKNISK FORENING DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY DANSK GEOTEKNISK FORENING DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY Referat Referent: Jannie Hansen og Caspar Thrane Leth Møde 1. Foråret/Efteråret 2009 Torsdag den 12. marts 2009, kl. 17.00 til ca. 21.00 Odense Congress

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere