788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr."

Transkript

1 Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto, 2=kontant, 3=f.kort Ferie m/løn 8 Ferietillæg - modregn ved fratrædelse 1=ja, 2=nej Ferie m/løn 9 Elever og lærlinge - tildeling af feriedage Ferie m/løn 10 Skatteregel - beregningsgrundlag 11 Ferietræk i dage eller timer - 1=dage 2= timer Ferie m/løn 12 Benyttes 20 % regel - 1=ja 2= nej Ferie m/løn 13 Ferieprocent - ordinær Ferie m/løn 14 Arbejdsdage pr. uge Ferie m/løn 15 Deltidstimer i perioden Ferie m/løn 16 Tilvælg omregning i feriesystem - 1= fravalgt Ferie m/løn 17 Ferietillæg - modregnings og ferietillægsprocent Ferie m/løn 20 Skabelon - tillæg før skat Skabelon 21 Skabelon - fradrag efter skat Skabelon 22 Skabelon - Afdrag lån Skabelon 99 Kontroller frikort 100 Frikort saldo 150 Afregning kontante feriepenge Ferie m/løn 719 Tilbagefør afholdt ferie Ferie m/løn 720 Optjent antal anden arbejdsgiver indeværende år Ferie m/løn 721 Optjent antal anden arbejdsgiver sidste år Ferie m/løn 722 Optjent ferie anden arbejdsgiver forrige år Ferie m/løn 724 Tilbagefør ferie afholdt anden arbejdsgiver s. år Ferie m/løn 725 Tilbagefør ferie afholdt anden arbejdsgiver f. år Ferie m/løn 728 Tilbagefør fortabt ferie forrige år Ferie m/løn 730 Reguler ferie indeværende år Ferie m/løn 731 Reguler ferie sidste år Ferie m/løn 732 Tilbagefør afholdt ferie sidste år Ferie m/løn 733 Reguler ferie forrige år Ferie m/løn 734 Tilbagefør afholdt ferie forrige år Ferie m/løn 735 Reguler overført ferie forrige år Ferie m/løn 736 Tilbagefør afholdt overført ferie forrige år Ferie m/løn 737 Regulerer overført ferie f-forrige år Ferie m/løn 738 Tilbagefør afholdt overført ferie f-forrige år Ferie m/løn 739 Tving afregning alle ferieår Ferie m/løn 740 Tving afregning indeværende år Ferie m/løn 741 Tving afregning ferie sidste år Ferie m/løn 742 Tving afregning ferie forrige år Ferie m/løn 743 Tving afregning overført ferie forrige år Ferie m/løn 744 Tving afregning overført f-forrige år Ferie m/løn 749 Ferie til overførsel Ferie m/løn 750 Afholdt ferie Ferie m/løn 751 Overfør ferie fra forrige år Ferie m/løn 752 Overført f-forrige år - fortabt. Ferie m/løn 770 Fordeling 777 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom - timeløn Fravær 778 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom - timeløn Fravær 779 Fraværsperioder - barsel timeløn Fravær 780 Fraværsperioder pr. dag - barsel timeløn Fravær 787 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær

2 788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. dag - barsel funktionær Fravær 793 Graviditetsorlov - første 4 uger før fødsel Fravær 794 Barselsorlov 14 uger - uge 1 til uge 14 Fravær 795 Barselsorlov 6 uger - uge 15 til uge 20 Fravær 796 Barselsorlov 26 uger - fra uge Fravær 797 Barselsorlov 34 uger - fra uge Fravær 798 Barselsorlov 40 uger - fra uge Fravær 799 Barselsorlov med dagpenge Fravær 800 Barselsorlov uden betaling/dagpenge. Fravær 810 Barselsorlov drypvis - hele dage Fravær 811 Barselsorlov drypvis - ikke hele dage Fravær 819 Fraværsperioder - fædreorlov - funktionær Fravær 820 Fraværsperioden pr. dag - fædreorlov - funktionær Fravær 821 Fædreorlov - funktionær Fravær 829 Fraværsperioder - forældreorlov - funktionær Fravær 830 Fraværsperioder pr. dag - forældorlov - funkt. Fravær 831 Forældreorlov med dagpenge Fravær 832 Forældreorlov uden betaling/dagpenge Fravær 833 Forældreorlov med betaling Fravær 839 Fraværsperioder - orlov u/løn - funktionær Fravær 840 Fraværsperioder pr. dag - orlov u/løn - funktionær Fravær 841 Orlov u/løn med feriedage opsparing Fravær 842 Orlov u/løn og uden feriedage opsparing Fravær 845 Fravær uden betaling Fravær 849 Fraværsperioden - barns 1. syg - funktionær Fravær 850 Fraværsperioder - barns 1. syg - funktionær Fravær 859 Fraværsperioder - fædreorlov timelønnede Fravær 860 Fraværsperioder pr. dag - fædreorlov timelønnede Fravær 869 Fraværsperioder - forældreorlov timelønnede Fravær 870 Fraværsperioder pr. dag - forældreorlov timeløn Fravær 879 Fraværsperioder - orlov timelønnede Fravær 880 Fraværsperioder pr. dag - orlov timeløn Fravær 889 Fraværsperioder - sygdom timelønnede Fravær 890 Fraværsperioder pr. dag - sygdom timeløn Fravær 899 Fraværsperioder - tilskadekomst timelønnede Fravær 900 Fraværsperioder pr. dag- tilskadekomst timelønnede Fravær 909 Fraværsperioder - barns 1. syg - timelønnet Fravær 910 Fraværsperioder - barns 1. syg - timelønnet Fravær 980 Sygdom - funktionær Fravær 981 Graviditetsbetinget sygdom Fravær 982 Ulykke/tilskadekomst - funktionær Fravær 984 Barns 1. sygedag - funktionærer Fravær 1001 Månedsløn 1002 I alt denne måned Lønregulering - ej pensionsgivende 1009 Brudt periode 1010 Timeløn 1101 Regulering - pensionsgivende 1173 Multimedie 1190 Fri bil, skattemæssig værdi 1195 Fri bil, skattemæssig værdi 1300 Pensionslignende ydelser 2001 Timeløn 2002 Regulering af timeløn

3 2003 Timelønssats 2201 Akkordløn 2202 Regulering akkordløn 2210 Akkord optræk 2220 Akkord afregning 2301 Timeløn akkord 2302 Regulering timeløn akkord 2310 Timeløns optræk 2401 Smudstillæg 2402 Skurpenge 2403 Tillæg iflg. aftale 2404 Rejsegodtgørelse 2406 Telefontilskud 2410 Formandstillæg 2500 Manglende varsling 2505 Overarbejde 1-2 klokketime efter normal arbejdstid 2506 Overarbejde 3-4 klokketime efter normal arbejdstid 2507 Overarbejde 5- klokketime efter normal arbejdstid 2508 Overarbejde før normal arbejdstid Overarbejde før normal arbejdstid Overarbejde på hverdagsfridag i tidsrummet Overarbejde på hverdagsfridag i tidsrummet Overarbejde på søn-helligdag indtil kl Overarbejde på søn-helligdag fra kl Overarbejde søndag morgen før normal arbejdstid 2520 Arbejde i spisepausen 2525 Forskudttidstillæg Forskudttidstillæg Forskudttidstillæg Afbrydelse, omlægning, overflytning 2531 Skifteholdstillæg Skifteholdstillæg løndag fra kl Arbejd på sh-dag/overenskomstmæssig fridag 2545 Forskydning af vagtlistefridag 2550 Udearbejde 3010 Bonus/tantieme 3011 Provision 3012 Diverse tillæg 3020 Diverse fradrag 3100 Udepenge sats Udepenge sats Over/merarbejde, timesats 4003 Overarbejde 50 % 4005 Overarbejde 100 % 4007 Overarbejde 200 % 4075 Bestyrelseshonorar 5030 Diæter, statens takster 5031 Diæter, over statens takster 5060 Fast biltilskud 5064 Andet kørselstilskud 5069 Km-penge og diæter på oplysningssedlen 5099 Beregningsgrundlag for reduktion af fer.ber.løn % skattefrit, udland 5150 Graviditetsorlov - første 4 uger før fødsel Fravær 5151 Barselsorlov 14 uger - uge 1 til uge 14 Fravær 5152 Barselsorlov 6 uger - uge 15 til uge 20 Fravær

4 5153 Barselsorlov 26 uger - uge 21 til uge 46 Fravær 5154 Barselsorlov 34 uger - fra uge 21 til uge 52 Fravær 5155 Barselsorlov 40 uger - fra uge Fravær 5165 Fædreorlov Fravær 5170 Forældreorlov Fravær 5175 Orlov u/løn med feriedage opsparing Fravær 5176 Orlov u/løn og uden feriedage opsparing Fravær 5200 Sygeløn - uge 1 til uge 5 Fravær 5201 Sygeløn - uge 6 til uge 9 Fravær 5205 Tilskadekomst - uge 1 til uge 5 Fravær 5206 Tilskadekomst - uge 6 til uge 9 Fravær 5223 Barns 1. sygedag Fravær 5240 Fravær uden betaling Fravær 5241 Fravær uden betaling - uden feriedage opsparing Fravær 6300 Afholdt Feriefri 6640 Find ferie optjent anden arbejdsgiver forrige år 6650 Find antal overført f-forrige år 6651 Find antal overført forrige år 6652 Find antal forrige år 6653 Find antal optjent anden arbejdsgiver sidste år 6654 Find antal sidste år 6655 Hent afholdt ferie 6703 Fri for egen regning Korrektion af feriedag i år 6741 Korrektion af feriedage sidste år 6742 Korrektion af feriedage forrige år 6751 Ferietræk - sidste år 6752 Ferietræk - forrige år 6753 Tilbagefør tidligere ferietræk 6755 Ferieberettigende løn reduceret med 7500 Jubilæumsgratiale Jubilæum/fratradelsesgodtgør./tingsgaver 7505 Fratrædelsesgodtgørelse Jubilæum/fratradelsesgodtgør./tingsgaver 7510 Indbetalt på pensionsordning Jubilæum/fratradelsesgodtgør./tingsgaver 7515 AM-grundlag - Jubilæum og fratrædelsesgodtgørelse Jubilæum/fratradelsesgodtgør./tingsgaver 7516 Arbejdsmarkedsbidrag af jubilæum og fratrædelsesg. Jubilæum/fratradelsesgodtgør./tingsgaver 7518 Bundfradrag af jubilæum og fratrædelsesgodt. Jubilæum/fratradelsesgodtgør./tingsgaver 7519 Skattepligtig a-indkomst Jubilæum/fratradelsesgodtgør./tingsgaver 7520 Tingsgaver Jubilæum/fratradelsesgodtgør./tingsgaver 7522 Bundfradrag af tingsgaver Jubilæum/fratradelsesgodtgør./tingsgaver 7525 Skattepligtig indkomst af tingsgaver Jubilæum/fratradelsesgodtgør./tingsgaver 8160 Sygedagpenge Fravær 8161 Dagpenge ved barsel Fravær 8175 Telefongodtgørelse 8176 Fritidsdel af ulykkesforsikring, beskattes 8180 Fri kost og logi Eindkomst 8185 Fri helårsbolig Eindkomst 8187 Fri sommerbolig Eindkomst 8188 Fri lystbåd Eindkomst 8189 Fri medie-/radiolicens Eindkomst 8190 Værdi andre personalegoder Eindkomst 8192 Frikort til offentlig befordring. Eindkomst 8193 Vederlag for udført arbejde Eindkomst 8194 Værdi af fri bil udloddet som udbytte Eindkomst 8195 Værdi af aktier og anparter - ligningslov. 16 Eindkomst 8196 Værdien af aktier og anparter - ligningslov 28 Eindkomst 8197 Honorarer for udført arbejde Eindkomst

5 8198 Vederlag som naturalie Eindkomst 8200 Diverse til eindkomst rubrik 40 Eindkomst 8201 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Eindkomst 8202 Hædersgave i form af naturalieydelse Eindkomst 8203 Tegningsret eller aktiekøberet Eindkomst 8204 Vederlag i form af aktier m.m. Eindkomst 8311 Ferietillæg Ferie m/løn 8312 Ferietillæg S.Å. Ferie m/løn 8410 Timer i perioden Ferie m/løn 8411 Gennemsnitslige timer indeværende år. Ferie m/løn 8412 Gennemsnitlige timer sidste år Ferie m/løn 8413 Gennemsnitlige timer forrige år Ferie m/løn 8414 Gennemsnitlige timer overført forrige år Ferie m/løn 8415 Gennemsnitlige timer overført f-forrige år Ferie m/løn 8450 Reguler ferie - optjent sidste år Ferie m/løn 8451 Reguler ferie - optjent forrige år Ferie m/løn 8452 Reguler ferie - overført forrige år Ferie m/løn 8453 Reguler ferie - overført f-forrige år Ferie m/løn 8465 Feriepenge forrige år - udbetalt - bagatelgrænse. Ferie m/løn 8466 Afregnet overført forrige år Ferie m/løn 8467 Afregnet overført f-forrige år Ferie m/løn 8518 Juster reducerende feriedagsgrundlag Ferie m/løn 8519 Opsparing af feriedage Ferie m/løn 8520 Opsparing af ferietimer Ferie m/løn 8600 Feriefri primo (tildeling) 8601 Feriefri gl. saldo 8602 Feriefri ny saldo 8603 Afholdt feriefri gl. saldo 8604 Afholdt feriefri ny saldo 8605 Udbetalt feriefri 8606 Afregning feriefri gl. saldo 8607 Tilbageførsel feriefri gl. saldo 8608 Afregning feriefri ny saldo 8670 Ferieberettigende løn 8671 Sygeferiepenge 8673 Fritvalg Ferie og Feriefri Dage 8674 Portionsudbetaling Fritvalgskonto 8675 Fritvalgskonto opsparing 8676 Fritvalg Udbetaling 8681 SH opsparing 8682 SygeSH opsparing 8685 SH udbetaling 8687 SH-overskud til feriekort 8691 Opsparing af feriepenge 8692 Opsparing af sygeferiepenge 8695 Kostpengetilskud 8697 Barselspensionsgrundlag (timer) 8698 Firma-Pensionsgrundlag 8699 AM-Pensionsgrundlag 8701 Barselspension (timegrundlag omregnet til beløb) 8710 Firmapensionsbidrag egen andel 8711 Firmapension firmaandel 8712 Firmapension Egen indbetaling 8713 Pension Frivillig indbetaling 8720 Firmapensionsbidrag egen andel 8721 Firmapension firmaandel

6 8722 Firmapension Egen indbetaling 8723 Pension Frivillig indbetaling 8727 Fritvalg Udbetaling pension 8730 Arbejdsmarkedspension egen andel 8731 Arbejdsmarkedspension firmaandel 8740 Gruppeliv, beskatning 8750 ATP bidrag 8751 ATP-regulering 8753 ATP af dagpenge 8754 ATP af dagpenge - regulering 8755 SP-bidrag af sygedagpenge 8758 Firmabidrag atp 8820 Ferietillæg (opsparing) 8821 Opsparing af feriedage/timer/penge 8860 Am-grundlag 8861 Arbejdsmarkedsbidrag 8862 Reg. arbejdsmarkedsbidrag 8865 Særlig pensionsopsparing 8866 Reg. Særlig pensionsopsparing Ledighedsdag Funktionærer Ledighedsdag Timelønnede 8880 Afholdt ferie 8890 Dan trækprocent 8900 Trækpligtig 8901 B-indkomst u. am-bidrag 8902 Skattefradrag 8903 B-indkomst m. am-bidrag 8904 Trækgrundlag 8905 Trækprocent 8906 A-skat 8907 Reg. A-skat 8909 Feriepenge 12 % ordning - genberegning v/fratrædel 8910 Feriepenge brutto 8911 AM-bidrag af feriepenge 8912 SP-bidrag af feriepenge 8913 Trækpligtig feriepenge 8914 Fradrag 8915 A-skat af feriepenge 8917 Nettoferiepenge 8931 Feriepenge - forlods 8941 Ferietillæg, optjent sidste år Ferie m/løn 8951 Feriepenge optjent sidste år Ferie m/løn 8952 Feriepenge optjent forrige år Ferie m/løn 8953 Feriepenge afholdt sidste år Ferie m/løn 8954 Feriepenge afholdt forrige år Ferie m/løn 8955 Overført ferie forrige år Ferie m/løn 8956 Afholdt overført ferie forrige år Ferie m/løn 8958 Fortabt forrige år - ej overført Ferie m/løn 8959 Overført til 'Overført ferie forrige år' Ferie m/løn 8960 Optjent anden arbejdsgiver i år Ferie m/løn 8961 Optjent ferie anden arbejdsgiver sidste år Ferie m/løn 8962 Afholdt ferie anden arbejdsgiver sidste år Ferie m/løn 8963 Optjent ferie anden arbejdsgiver forrige år Ferie m/løn 8964 Afholdt ferie anden arbejdsgiver forrige år Ferie m/løn 8965 Optjent overført ferie f-forrige år Ferie m/løn 8966 Afholdt overført f-forrige år Ferie m/løn

7 8967 Fortabt overført ferie f-forrige år Ferie m/løn 8968 Ferie anden arbejdsgiver forrige år - nulstillet Ferie m/løn 8969 Ferie anden arbejdsgiver sidste år - nulstillet. Ferie m/løn 8970 Ferie anden arbejdsgiver i år - slettet Ferie m/løn 8971 Feriepenge optjent sidste år 8972 Feriepenge optjent forrige år 8973 Feriedage/penge udbetalt sidste år Feriedage/penge udbetalt forrige år 8975 Feriedage/penge afholdt sidste år Feriedage/penge afholdt forrige år 8979 Feriepenge,feriekort forr. år 8981 Feriepenge,feriekort sidste år 8983 Feriepenge,feriekort indv. år 8985 Kontering af feriepenge fra Udlæg 9100 Afdrag på lån 9103 Afdrag på personalelån 9105 Afdrag på billån 9110 Egen andel pc-ordning 9200 Diverse tillæg efter skat Diverse fradrag efter skat 9203 A'Conto-løn 9206 Kilometerpenge 9207 Kilometerpenge 9400 Fagforeningskontingent 9450 Personaleforening 9453 Kantine 9455 Personaleforening firmaandel 9463 Fast kantinetræk 9464 Personaleforening 9465 Personaleforening 9467 Kunstforening 9485 Personalekøb 9601 Feriepenge 12 % ordning - genberegning v/frat. Ferie m/løn 9602 Feriepenge optjent indeværende år Ferie m/løn 9604 Ferietillæg optjent indeværende år Ferie m/løn 9606 Feriepenge i år - justering elev/lærling Ferie m/løn 9607 Feriepenge indeværende år Ferie m/løn 9608 Arbejdsmarkedsbidrag Ferie m/løn 9610 Særlig pensionsopsparing Ferie m/løn 9612 Trækpligtig Ferie m/løn 9613 Fradrag Ferie m/løn 9616 A-skat Ferie m/løn 9624 Feriepenge netto indeværende år kontant Ferie m/løn 9625 Feriepenge netto indeværende år til feriekonto Ferie m/løn 9626 Feriepenge netto indeværende år til feriekort Ferie m/løn 9627 Udbetalt fra feriekort indeværende år Ferie m/løn 9630 Ferieberettigende løn sidste år Ferie m/løn 9632 Feriepenge optjent sidste år Ferie m/løn 9634 Ferietillæg optjent sidste år Ferie m/løn 9635 Reduktion ferietillæg sidste år Ferie m/løn 9636 Feriepenge sidste år - justering elev/lærling Ferie m/løn 9637 Feriepenge sidste år Ferie m/løn 9638 Arbejdsmarkedsbidrag Ferie m/løn 9640 Særlig pensionsopsparing Ferie m/løn 9642 Trækpligtig Ferie m/løn

8 9643 Fradrag Ferie m/løn 9646 A-skat Ferie m/løn 9654 Feriepenge netto sidste år kontant Ferie m/løn 9655 Feriepenge netto sidste år til feriekonto Ferie m/løn 9656 Feriepenge netto sidste år til feriekort Ferie m/løn 9657 Udbetalt fra feriekort sidste år Ferie m/løn 9660 Ferieberettigende løn forrige år Ferie m/løn 9662 Feriepenge optjent forrige år Ferie m/løn 9665 Reduktion ferietillæg - forrige år Ferie m/løn 9666 Feriepenge forrige år - justering elev/lærling Ferie m/løn 9667 Feriepenge forrige år Ferie m/løn 9668 Arbejdsmarkedsbidrag Ferie m/løn 9670 Særlig pensionsopsparing Ferie m/løn 9672 Trækpligtig Ferie m/løn 9673 Fradrag Ferie m/løn 9676 A-skat Ferie m/løn 9684 Feriepenge netto forrige år kontant Ferie m/løn 9685 Feriepenge netto forrige år til feriekonto Ferie m/løn 9686 Feriepenge netto forrige år til feriekort Ferie m/løn 9687 Udbetalt fra feriekort forrige år Ferie m/løn 9860 Saldo barselsorlov drypvis - hele dage Fravær 9861 Saldo barselsorlov drypvis - ikke hele dage Fravær % skattefrit, udland 9990 Manglende træk 9993 Nettobetaling 9998 Frikort brugt 9999 Diverse check Feriepenge brutto FÅ beregning Ferie m/løn Feriepenge FÅ beregning am-grundlag Ferie m/løn Feriepenge FÅ beregning ambi Ferie m/løn Feriepenge FÅ beregning SP Ferie m/løn Feriepenge FÅ beregning trækpligtig Ferie m/løn Feriepenge FÅ beregning fradrag Ferie m/løn Feriepenge FÅ beregning a-skat Ferie m/løn Feriepenge FÅ beregning restance Ferie m/løn Feriepenge FÅ beregning netto Ferie m/løn Ferieberettiget løn AM-indkomst A-indkomst ej AM-bidrag A-skat AM-bidrag SP-bidrag Værdi af fri bil Multimedie - rubrik Værdi af fri kost og logi B-indkomst med am-bidrag B-indkomst uden am-bidrag Naturalieydelse m.m ATP Skattefri Rejse og befordringsgodtgørelse Værdi af fri helårsbolig Værdi fri sommerbolig Værdi fri lystbåd Værdi fri medie-/radiolicens Værdi andre personalegoder Frikort til offentlig befordring.

9 99966 PC-nettolønstræk Juilæum/fratrædelsesgodtgørelse Pension af jubilæum/fratrædelsesgodtgørelse Tingsgaver A-indkomst Bidragsfri A-indkomst Bruttoindkomst Egen sygdom Barns sygdom Arbejdsulykke Orlov ifm. graviditet, fødsel og adoption Andet fravær Omsorgsdage Feriefridage og særlige feriedage Plejeorlov til pasning af døende nærtstående Lovpligtig Barselsfond DA/LO Barselsfond DA/LO - uddannelsesfond Grundlag for Industriens Barselsfond Beløb til Industriens Barselsfond Feriesaldo - forrige år - åtd Ferie Feriesaldo - sidste år - åtd Ferie Feriesaldo - indeværende år - åtd Ferie Feriesaldo - forrige år - per Ferie Feriesaldo - sidste år - per Ferie Feriesaldo - indeværende år - per Ferie

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

DATALØN. Sådan anvender du løndelene

DATALØN. Sådan anvender du løndelene DATALØN Sådan anvender du løndelene Indholdsfortegnelse 1. Løndele i DataLøn... 3 1.1. Arbejdstimer og ferieberettiget løn, tillæg og provision... 3 1.2. Normaltimer x sats... 4 1.3. Overtid x sats...

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Lønbehandlingsoversigt

Lønbehandlingsoversigt Lønbehandlingsoversigt De 3 kolonner Opsamling til lønstatistik viser, hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikken. Statistikoplysning nr. 0010-0027 opsamles automatisk, hvis løndelene/-felterne

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele/-felter til lønindberetning OBS Alle løndele/-felter som indeholder bogstaver kan kun benyttes via DataLøn Internet I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele/-felter.

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 12 ENGELSK LØNSEDDEL INKL. OVERSÆTTELSE

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 12 ENGELSK LØNSEDDEL INKL. OVERSÆTTELSE EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 12 ENGELSK LØNSEDDEL INKL. OVERSÆTTELSE EPOS LØN VERSION 3.1.20 OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Opret en engelsk lønseddel... 2 2.1 Definér Lønseddel - oprettelse...

Læs mere

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag Lønbehandlingsoversigt De 4 kolonner 'opsamling til lønstatistik' viser hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikkerne. Nederst i oversigten finder du en forklaring til opsamlingen af de nævnte Løndel/-felt

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele til lønindberetning I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele. Her kan du læse om de enkelte løndeles anvendelse og særlige forhold. Hver løndel kan kun

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

Lønbehandlingsoversigt

Lønbehandlingsoversigt Lønbehandlingsoversigt De 4 kolonner 'opsamling til lønstatistik' viser, hvordan løndelen indgår i lønstatistrne. Nederst i oversigten finder du en forklaring til opsamlingen af de nævnte Løndel standardnavn

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

02 Ferieberettiget lø X X X X X X X X X X 13 X F Ferieberettiget lø X X X X X X X X 13 X

02 Ferieberettiget lø X X X X X X X X X X 13 X F Ferieberettiget lø X X X X X X X X 13 X Lønbehandlingsoversigt De 4 kolonner 'opsamling til lønstatistik' viser, hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikkerne. Nederst i oversigten finder du en forklaring til opsamlingen af de nævnte Feriepengegivende

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013.

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013. Microsoft Dynamics C5 Ferie 2013. INDHOLDSFORTEGNELSE Kontroller og evt. Ret tælleværk... 3 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2013... 5 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer... 5 Overførsel

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Feriesystem. Indholdsfortegnelse

Feriesystem. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 et... 5 1. Ferieår... 5 2. Feriepengehensættelse... 6 3. Skat af løbende optjente feriepenge... 6 4. Hensættelse til Feriepulje... 7 5. Feriepengeinfo... 7 5.1. Indberetning til

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Vejledning: Fritvalg

Vejledning: Fritvalg Vejledning: Fritvalg Fritvalgs Lønkonto I Visma Løn (Tidligere MultiLøn Erhverv) har du mulighed for at håndtere opsparing og afregning af 'Fritvalgs Lønkonto'. Ordningen er som udgangspunkt aftalt parterne

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Ferie 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 4 Rettelser til kommafil... 4 Backup af lønopsætningen... 4 Tilpasning af tælleværker... 4 Import af den

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Vejledning: Guide til feriesystemet

Vejledning: Guide til feriesystemet Vejledning: Guide til feriesystemet Feriesystemet I MultiLøn Erhverv er det muligt at administrere: optjent ferie i dage eller timer afholdt ferie i dage eller timer ferie med løn, udbetaling af ferietillæg

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

8. Variable lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret:

8. Variable lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: 8. Variable lønarter Disse variable lønarter, der enten er variable tillæg eller variable fradrag, bruges kun på blanket FL04. Bemærk, at på samtlige variable lønarter kan standardbetegnelsen overskrives.

Læs mere

Ny ferielov. Overgang Februar 2019

Ny ferielov. Overgang Februar 2019 Ny ferielov Overgang 2019-2020 Februar 2019 Agenda Den nye ferielov Overgang Forvaltning, indberetning, betaling 2 Den nye ferielov og overgang Fra optjeningsferie til samtidighedsferie Overgangsordning

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

ProLøn-SKAD Lønsystem for Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark

ProLøn-SKAD Lønsystem for Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark og Autooprettere i Danmark Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for SKAD-medlemmer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner

Læs mere

Feriefri. Indholdsfortegnelse

Feriefri. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1... 3 1. Løbende opsparing af feriefri... 3 2. dage uden opsparing af beløb... 4 3. timer uden opsparing af beløb... 6 4. beløb... 9 5. Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov Version 9 Opdateret 7. oktober 2019 Indledning 4 Medarbejdere som ikke er omfattet af overgangsordningen 5 Arbejdsgivere, som ændrer Lønseddel periode 5 Korrektionslønarter

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Gitte Sabrina Tips og tricks til Dataløn Den digitale løndelsoversigt Barselsloven Feriepengeanvisning eskattekort Korrektion af løn med manglende fradrag ATP

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

eindkomst og eskattekort

eindkomst og eskattekort eindkomst og eskattekort Indholdsfortegnelse... 1 1. eskattekort... 3 1.1. Medarbejder stamoplysninger... 4 2. Genrekvirer eskattekort... 4 3. Forhøjelse af lønmodtagerens trækprocent... 5 4. Medarbejder

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Indholdsfortegnelse A... 12 ACF... 12 Optjening/Nedskrivning... 12 eferie... 13 Optjening ved fratrædelse... 14 Dan nulstillingsferiekort... 15 Fratrædelse af medarbejder...

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere FLEKSJOB Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere December 2009 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob er ansat på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a. at

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november 2016 1 Dagens agenda Nye Løndele SupportCenter og Chat Elektronisk lønbehandlingsoversigt Lidt om årsskiftet Webinar er en oplagt mulighed for dig, der ønsker at

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017 Betalingssatser i industriens overenskomster pr. marts 2017 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den marts 2017 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard Ny ferielov ved advokat Cecilia Ricard Tak til EU EU arbejdstidsdirektiv Åbningsskrivelse fra EU kommissionen Udvalg med arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt Børge Dahl som formand. Opgaven:

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov Version 6. Opdateret 26.8.2019 Indledning 3 Medarbejdere som ikke er omfattet af overgangsordningen 4 Arbejdsgivere, som ændrer Lønseddel periode 4 Korrektionslønarter

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Vejledning om fastsættelse af årsløn

Vejledning om fastsættelse af årsløn Arbejdsskadestyrelsen Juli 2014 7. udgave Vejledning om fastsættelse af årsløn 1. INDLEDNING OG LOVGRUNDLAG... 3 1.1. BEGREBET ÅRSLØN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG... 4 1.3. ARBEJDSFORTJENESTE... 5 1.3.1. HVAD

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Ændringer i

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 8. Nyhedsbrev løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 8. Nyhedsbrev løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 8 Årsafslutning 2015 December 2015 Contents Årsafslutning 2015 3 Rettelse til Tælleværk 5636 3 Udbetaling af feriepenge til fratrådt funktionær 3 Overførsel

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF Ansættelseskontrakt Funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende jobbeskrivelse:

Læs mere

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne.

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering.

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Har du oplevet, at der var feriedifference på din lønseddel? Og hvordan ved du, hvor meget ferie du har tilbage, både i løn og i tid?

Har du oplevet, at der var feriedifference på din lønseddel? Og hvordan ved du, hvor meget ferie du har tilbage, både i løn og i tid? Privat Apotek Har du oplevet, at der var feriedifference på din lønseddel? Og hvordan ved du, hvor meget ferie du har tilbage, både i løn og i tid? Som ansat på Privat Apotek, bliver de ferietimer du har

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn Løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2 November 2013 Indholdsfortegnelse Nyheder 3 Backup af lønopsætningen 3 Registrering af ferie

Læs mere

NY FERIELOV. - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder. Overgangsordning. Indefrysning. Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler

NY FERIELOV. - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder. Overgangsordning. Indefrysning. Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler Overgangsordning Indefrysning Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler NY FERIELOV - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Med den nye

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE Ansættelseskontrakt Ikke-funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende

Læs mere