Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann"

Transkript

1 Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr

2

3 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK STATSLIGE INITIATIVER Afgiftsfritagelse Etablering af VidenCenter for Elbiler Anskaffelse af elbiler DANSKE ELVÆRKERS FORENING OG ELSELSKABERNE Danske Elværkers forenings elbiludvalg Ladestik til nye elbilejere Etablering af lademuligheder Anskaffelse af elbiler STØRRE KOMMUNALE INITIATIVER København Aalborg Andre kommunale initiativer PRIVATE INITIATIVER 30 3 ELBILER PÅ DET DANSKE MARKED CITROËN Baggrund Teknisk beskrivelse Brugere og anvendelse af elbilerne FORD TH!NK CITY Baggrund Teknisk beskrivelse Brugere og anvendelse af elbilerne KEWET Baggrund Teknisk beskrivelse Brugere og anvendelse af elbilerne MINI-EL CITY Baggrund Teknisk beskrivelse Brugere og anvendelse af elbilerne ANDRE ELBILER PÅ DET INTERNATIONALE MARKED UDVIKLINGEN I DEN DANSKE BESTAND AF ELBILER 43 4 MILJØ OG ENERGI DEN LOKALE MILJØPÅVIRKNING FRA ELBILER I BYMILJØET ELBILERS ENERGIFORBRUG ELBILER OG VEDVARENDE ENERGI 46 3

4 5 BRUGERERFARINGER VCE S SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OG INTERVIEWRUNDE Spørgeskemaundersøgelse ERFA-møderne FORSØG MED ELBILER I HJEMMEPLEJEN I HVIDOVRE KOMMUNE Introduktion og projektstart Hjemmeplejernes reaktion Lademuligheder Miljø Konklusion BRUGERERFARINGER MED CITROËN OG TH!NK ELBILER Kommuner Staten Private brugere BRUGERERFARINGER MED KEWET Kommuner Private brugere BRUGERERFARINGER MED ELLERTEN 73 6 VURDERING AF BRUGERERFARINGER ELBILERS DESIGN, RÆKKEVIDDE OG KØREEGENSKABER SERVICE OG TEKNISKE FORHOLD BATTERIER ØKONOMI ELBILER I NORGE 81 7 TEKNOLOGISKE UDVIKLINGSPERSPEKTIVER HYBRIDBILER PLUG-IN HYBRIDBILER ELBILER MED BRÆNDSELSCELLER AVANCEREDE BATTERIDREVNE ELBILER 85 4

5 Forord VidenCenter for Elbiler, VCE blev i foråret 1998 etableret for en 3-årig periode gennem en aftale mellem: Danmarks Tekniske Universitet Miljøstyrelsen Energistyrelsen Trafikministeriet Danske Energiselskabers Forening (Tidl. Danske Elværkers Forening) VidenCenter for Elbiler skulle være et neutralt viden- og rådgivningscenter, med det formål at fremme anvendelsen af elbiler i Danmark som et bidrag til en bæredygtig transportudvikling. Videncenteret havde til huse på DTU hos Institut for Elteknik. Denne rapport sammenfatter og vurderer erfaringerne med elbiler i Danmark med hovedvægt på centrets funktionsperiode fra , men inddrager også brugererfaringer fra de senere år. Rapporten giver desuden en status for elbilteknologien. Rapporten bygger på foreliggende materiale i Miljøstyrelsen og i VidenCenter for Elbiler, samt på bidrag fra Dansk Energi og fra en række offentlige og private brugere af elbiler i Danmark. Rapporten er udarbejdet af civilingeniør Jørgen Horstmann i samarbejde med lektor, civilingeniør Esben Larsen, DTU. Miljøstyrelsen,

6 6

7 Sammenfatning Erfaringer med elbiler i Danmark - en succes med børnesygdomme En ny generation af elbiler fra de franske bilfabrikker skabte store forventninger til elbilen som et miljøvenligt transportmiddel. Langt de fleste elbilbrugere har været meget tilfredse med bilernes egenskaber, særlig i bytrafik. De fleste har kunnet tilpasse deres kørsel til bilernes begrænsede rækkevidde på km. Men børnesygdomme, især med Ni-Cd batterierne i de først leverede biler, har påvirket det samlede indtryk af erfaringerne med elbiler i Danmark negativt. Batteriproblemerne er nu løst, men fra 2006 må Ni-Cd batterier ikke anvendes i nye biler i EU. Men nye lithium-ion batterier er på vej til elbiler. Med disse batterier vil der ikke være reelle tekniske begrænsninger i elbilernes ydeevne. Hybridbiler med både elmotor og forbrændingsmotor vinder hurtigt frem, fortrinsvis i Japan og USA. En række lande giver særlige økonomiske fordele til hybridbiler for at fremme ny innovativ teknologi. Baggrund og formål Stærke stigninger i oliepriserne og transportsektorens næsten totale afhængighed af olieprodukter har internationalt skabt en betydelig interesse for udvikling af alternative transportteknologier. Eldrift med batterier, hybriddrift i kombination med forbrændingsmotorer og eldrift med brændselsceller er nogle af de mest lovende teknologier. Elbiler kan blive meget energieffektive og miljøvenlige transportmidler og åbner samtidig mulighed for anvendelse af vedvarende energi i transportsektoren. Et vigtigt formål med at satse på elbiler har også været at reducere bilernes luftforurening i storbyområderne. I Californien har myndighedernes krav til bilfabrikkerne om at markedsføre og sælge Zero Emissions Vehicles (ZEV), været en drivende kraft bag bilfabrikkernes udvikling af helt eller delvis elektriske køretøjer. Kravene var i en række år udformet, så de reelt kun kunne opfyldes af elbiler med batterier eller brændselsceller. Betingelserne for at udvikle og markedsføre elbiler på markedsmæssige vilkår i konkurrence med traditionelle biler er vanskelige. Omkostningerne ved at producere elbiler er høje, fordi bilerne og mange komponenter ikke masseproduceres. Der har desuden været behov for en teknologisk udvikling, først og fremmest af batterier med høj kapacitet og lang levetid. Danmark var tidligt fremme med produktion og markedsføring af elkøretøjer. Produktionen af den lille Ellert, som blev et af de mest solgte elkøretøjer i verden, startede i 1987, og i 1991 startede produktionen af KEWET El-Jet. For at muliggøre salg af disse køretøjer i Danmark blev elkøretøjer fritaget fra registreringsafgift og årlig vægtafgift. Begge fabrikker har dog senere måttet indstille produktionen i Danmark. 7

8 I Frankrig indgik staten, det nationale elselskab (EDF) og de store bilfabrikker i 1992 og 1995 to visionære rammeaftaler om udvikling, produktion og markedsføring af et større antal elbiler. Formålet var at tilvejebringe de nødvendige koordinerede forudsætninger og ressourcer til at opbygge et marked for elbiler i Frankrig. Baggrunden for rammeaftalerne var dels at bidrage til at løse de massive luftforurenings- og støjproblemer fra trafikken i de større franske byer, dels at ruste sig til fremtidig international miljølovgivning, herunder i Californien. Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en rapport om Perspektiver for elbiler i Danmark, som påviste, at elbiler med en forventet realistisk teknologisk udvikling i løbet af en kortere årrække ville kunne blive et energieffektivt og miljøvenligt alternativ til benzin- og dieselbiler. Rapporten lagde op til, at udviklingen af elbilerne måtte bygge på praktiske erfaringer med dagens elbiler. Som opfølgning på Miljøstyrelsens rapport blev i samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Trafikministeriet, Danmarks Tekniske Universitet og Danske Elværkers Forening etableret et Videncenter for Elbiler på DTU for en 3-årig periode med start i april Videncenteret havde til huse på DTU hos Institut for Elteknik. Rapporten Elbiler i Danmark sammenfatter og vurderer de praktiske erfaringer med elbiler i Danmark i centrets funktionsperiode fra , men inddrager også brugererfaringer fra de senere år. Hovedvægten er lagt på brugernes erfaringer med den nye generation af Citroën og Th!nk elbiler, der blev markedsført i Danmark fra Rapporten giver samtidig en status for elbilteknologien. Undersøgelsen Rapporten bygger primært på foreliggende materiale i Miljøstyrelsen og i VidenCenter for Elbiler, som blev indsamlet i centrets funktionsperiode. Desuden indgår bidrag fra Dansk Energi og fra en række større kommuner, der har været aktive med initiativer til fremme af elbiler. Som en del af undersøgelsen har der efterfølgende været kontakt til en lang række offentlige og private ejere af elbiler om deres praktiske erfaringer som brugere af elbiler. I rapportens afsnit om brugererfaringer med elbiler er gengivet et repræsentativt udsnit af brugernes egne beskrivelser af deres erfaringer som pionerer med elbiler. Rapportens afsnit om de teknologiske udviklingsperspektiver for elbiler bygger i væsentligt omfang på informationer om den internationale udvikling, som er indhentet som led i Danmarks deltagelse i samarbejdet om el- og hybridbiler under det Internationale Energi Agentur (IEA). Rapporten er udarbejdet af civilingeniør Jørgen Horstmann i samarbejde med lektor, civilingeniør Esben Larsen, DTU. 8

9 Hovedkonklusioner Positive brugererfaringer Den nye generation af elbiler fra de store franske bilfabrikker skabte store forventninger til elbilen som et miljøvenligt og energieffektivt alternativ til traditionelle biler. Næsten alle elbilbrugere har givet udtryk for stor tilfredshed med bilernes køreegenskaber, særlig i bytrafik. Det er langt mindre stressende at køre med elbil i tæt bytrafik med mange køer og hyppige stop. Accelerationsevnen for de nye elbiler er god, og bilerne følger fint med i trafikken. Det lave støjniveau inde i bilen opfattes af alle som en stor fordel. Elbilernes begrænsede rækkevidde på km på en opladning har været en kilde til usikkerhed hos nye eller potentielle elbilbrugere. De fleste brugere lærer dog hurtigt elbilens begrænsninger at kende og har kunnet indrette deres kørsel på en måde, der tager højde for begrænsningerne i rækkevidden. Næsten alle elbilbrugere har dog en længere rækkevidde som højeste prioritet for fremtidens elbiler. Børnesygdomme Det er de fleste brugeres erfaring, at elbilerne generelt har været velkørende og pålidelige, og at der har været færre fejl og reparationer end ved almindelige biler. Men der har også været børnesygdomme, og når der har vist sig problemer, har mange været utilfredse med værkstedernes service. Det har været vanskeligt at etablere en tilfredsstillende serviceorganisation til et meget begrænset antal elbiler fordelt i hele landet. I de første år var der ikke problemer med nye elbilers Ni-Cd batterier. Men efterfølgende har pålideligheden ofte været skuffende og har påvirket det samlede indtryk af erfaringerne med elbiler i Danmark negativt. En dansk undersøgelse peger på, at hovedårsagen har været materialeproblemer i battericellerne. Problemerne har vist sig for de fleste Ni-Cd batterier, som blev produceret frem til I begyndelsen af 1999 blev problemet rettet, og de batterier, der er produceret senere, har ikke haft samme hyppige nedbrud. Elbiler er blevet en succes i Norge I Norge er anskaffelsen af elbiler kommet senere i gang end i Danmark, og man har ikke i samme omfang oplevet problemerne med den første generation af Ni-Cd batterier. De norske myndigheder har løbende gennemført en række initiativer og regler med henblik på at skabe et marked for elbiler. Dette har vist sig at øge efterspørgslen markant. Folk står nu i kø for at få lov til at købe en elbil, og Norge har på relativt få år fået den næststørste elbilpark i Europa. Udviklingen i Norge er interessant som et praktisk eksempel på, hvorledes der kan skabes en efterspørgsel efter elbiler på markedsvilkår. Og dette er sket med den nuværende elbilteknologi, der i alt væsentligt er udviklet for år siden, og derfor ikke er optimal i forhold til, hvad der i dag kan opnås med kendt teknologi. Nye lithium-ion batterier på vej til elbiler Lithium-ion batterier, som i flere år har været kendt i mobiltelefoner og bærbar elektronik, er nu på vej til elbiler. Der er allerede demonstreret prototyper af avancerede elbiler med lithium-ion batterier og mulighed for 9

10 lynladning, som viser, at der i dag ikke er reelle tekniske begrænsninger i den ydeevne, der kan opnås med batteridrevne elbiler. Med lithium-ion batterier og ny motorteknologi vil en 4-personers elbil i dag typisk kunne have en tophastighed på 130 km i timen, en rækkevidde på km på en opladning og mulighed for lynladning. Hybridbiler vinder frem Toyota introducerede i 1997 sin første hybridbil Toyota Prius i Japan. Det er en bil i mellemklassen, der både har en forbrændingsmotor og en elmotor. I starten af 2004 lancerede Toyota næste generation Toyota Prius II. En række lande giver særlige fordele til køberne af hybridbiler for at fremme introduktionen af ny innovativ teknologi, og alene Toyota har i dag solgt mere end af disse biler, fortrinsvis i Japan og USA. I dag satser de fleste bilfabrikker på at udvikle og markedsføre hybridbiler. Nye regler i Californien åbner for en udvikling af de såkaldte Plug-In hybridbiler, der har en batterikapacitet, så de kan oplades fra nettet og køre mindst 10 miles i ren eldrift. En kommende satsning på plug-in hybridbiler vil kunne betyde masseproduktion og dermed billiggørelse af nøglekomponenter som avancerede elmotorer og batterier. Dette vil samtidig muliggøre en mere konkurrencedygtig produktion af avancerede batteridrevne elbiler. Disse har en enklere konstruktion end hybridbiler og vil derfor kunne produceres billigere. Projektresultater Brugererfaringer Der er i Danmark solgt ca.150 Citroën og ca. 20 Th!nk elbiler fortrinsvis i årene 1998 til % af disse er købt af kommuner og elselskaber, 5 % af statslige styrelser, 15% af private firmaer og 5 % af privatpersoner. Københavns Kommune har anskaffet næsten 1/3 af disse elbiler. Der har senere vist sig et mønster, hvor private i større omfang har købt brugte elbiler. Næsten alle elbilbrugere har givet udtryk for stor tilfredshed med bilernes køreegenskaber, særlig i bytrafik. Det er langt mindre stressende at køre med elbil i tæt bytrafik med mange køer og hyppige stop. Accelerationsevnen for de nye elbiler er god, og bilerne følger fint med i trafikken. Det lave støjniveau inde i bilen opfattes af alle som en stor fordel. Elbilernes begrænsede rækkevidde har været langt en kilde til usikkerhed hos nye eller potentielle elbilbrugere. De fleste brugere lærer dog hurtigt elbilens begrænsninger at kende og indretter deres kørsel på en måde, der tager højde for begrænsningerne i rækkevidde. Næsten alle elbilbrugere har dog længere rækkevidde som højeste prioritet for fremtidens elbiler. Elbilerne har for alle brugergrupper vist sig velegnede til de opgaver, de blev anskaffet til. Private brugere har vist sig at køre væsentligt flere kilometer i elbilerne end offentlige brugere. Forskellen skyldes primært, at private ejere kan benytte elbilen i den daglige transport til og fra arbejde. I et forsøg i samarbejde med Hvidovre Kommune blev en flåde af traditionelle biler i en periode erstattet af elbiler. Den konkrete flåde blev benyttet af 10

11 hjemmeplejen i kommunen. Forsøget viste, at elbiler i mange tilfælde vil kunne erstatte benzin og dieselbiler i større flåder af servicekøretøjer. Det er de fleste brugeres erfaring, at elbilerne generelt har været pålidelige og haft færre fejl og reparationer end almindelige biler. Men når der har vist sig problemer, har mange givet udtryk for utilfredshed med værkstedernes service. Der har været lange ventetider på reservedele, dyre reparationer og i en række tilfælde manglende ekspertise i elbilernes særlige problemer. En væsentlig årsag til den utilfredsstillende service er, at det er vanskeligt at etablere en tilfredsstillende serviceorganisation til et meget begrænset antal elbiler fordelt rundt i landet. Batteriproblemer I de første år var brugerne meget tilfredse med de nye elbiler med Ni-Cd batterier. Men efterfølgende har pålideligheden ofte været skuffende, og der har i mange tilfælde været egentlige batterinedbrud. En dansk undersøgelse peger på, at hovedårsagen til de hyppige batterinedbrud er materialeproblemer i battericellerne. Disse kan bryde sammen efter en forholdsvis kort køredistance, specielt hvis bilen ikke bruges hyppigt. Problemet har vist sig for næsten alle de SAFT STM5-100 Ni-Cd batterier, som blev produceret fra midten af 1990 erne frem til I begyndelsen af 1999 blev problemet rettet, og de batterier, der er produceret senere, har ikke haft samme problemer. En privat bruger har således nu kørt i mere end 5 år og en distance på næsten km uden batteriproblemer. Batteriproblemerne har påvirket det samlede indtryk af erfaringerne med elbiler i Danmark negativt. Dette er uheldigt i betragtning af, at problemerne tilsyneladende er løst, og bilerne i øvrigt er velkonstruerede og pålidelige. Ni-Cd batterier er den batteritype, der hidtil har været tilstrækkelig robust og haft tilstrækkeligt energiindhold til brug i elbiler. Fra 2006 må Ni-Cd batterier ikke anvendes i nye biler i EU. Fokus vil derfor fremover være rettet mod nye batterityper, hvor lithium-ion batterier er de mest lovende. De har en langt større energitæthed og er mere effektive. Elbiler i Norge I Norge har interessen for elbiler i de senere år været stærkt stigende. Anskaffelsen af elbiler er kommet senere i gang end i Danmark, og man har ikke i samme omfang oplevet problemerne med den første generation af Ni- Cd batterier. De norske myndigheder har løbende gennemført en række initiativer og regler med henblik på at skabe et marked for elbiler. Elbiler er generelt fritaget for moms, årlig ejerafgift og har en meget lav registreringsafgift. I Oslo-området og i andre større byer er elbiler fritaget for at betale bompenge og kan parkere gratis i byen. Der er etableret adskillige parkeringspladser med ladestandere, som er forbeholdt elbiler. Hertil kommer, at elpriserne i Norge er væsentligt lavere end f.eks. i Danmark. Senest har elbiler fået tilladelse til at benytte busbanerne, og dette har vist sig at øge efterspørgslen markant. Folk står nu i kø og er skrevet på ventelister for at få lov til at købe en elbil. 11

12 Norge har på relativt få år fået den næststørste elbilpark i Europa, kun overgået af Frankrig. Markedet i Norge er vokset i en periode, hvor der kun produceres ret få nye elbiler. Man har i vidt omfang importeret brugte elbiler primært fra Frankrig, men også en del tidligere danske elbiler kører i dag i Norge. Den dansk-udviklede KEWET-Eljet produceres og videreudvikles i dag i Norge. Interessen for elbiler har også skabt forudsætningerne for, at der i Osloområdet er opstået en række forhandlere, der udelukkende har specialiseret sig i salg og vedligeholdelse af elbiler og derved opnået en ekspertise, som forbrugerne har tillid til. Udviklingen i Norge er interessant som et praktisk eksempel på, hvorledes der kan skabes en efterspørgsel efter elbiler på markedsvilkår. Eksemplet viser samtidig, at det kan ske med den nuværende elbilteknologi, der i alt væsentligt er udviklet for år siden. Der vil kunne opnås væsentlige forbedringer med kendt teknologi i dag. Teknologiske udviklingsperspektiver De californiske krav om Zero Emissions Vehicles (ZEV) blev for nogle år siden efter pres fra bilfabrikkerne modificeret, så også hybridbiler og andre meget lidt forurenende biler kunne bidrage til at opnå de såkaldte credits. Dette har bidraget til, at bilfabrikkerne nu satser mere på hybridbiler og elbiler med brændselsceller. Toyota introducerede i 1997 sin første hybridbil Toyota Prius i Japan. Det er en bil i mellemklassen, der både har en forbrændingsmotor og en elmotor. I starten af 2004 lancerede Toyota næste generation Toyota Prius II. Toyota har i dag solgt mere end af disse biler, fortrinsvis i Japan og USA. Også Honda har solgt et betydeligt antal hybridbiler. En række lande giver særlige fordele til køberne af hybridbiler for at fremme introduktionen af ny innovativ teknologi. I dag satser de fleste bilfabrikker på at udvikle forskellige former for hybridbiler, og mange af de store bilfabrikker som Ford, General Motors og Daimler-Chrysler vil introducere hybridbiler på markedet i 2005 og de nærmeste år. Toyota har annonceret, at man fra 2012 vil sælge hybridversioner af alle fabrikkens bilmodeller. Hybridbiler som Toyota Prius kan nu opnå credit, selv om denne credit er væsentligt lavere end for en batteridrevet elbil. Men der er åbnet op for en udvikling af de såkaldte Plug-In hybridbiler, der har en batterikapacitet, så de kan oplades fra nettet og køre mindst 10 miles i ren eldrift. Den opnåede credit stiger med stigende rækkevidde i eldrift. Dette kan vise sig at blive en interessant udviklingsmulighed, der løbende vil kunne finde sted i takt med udviklingen i batteriteknologien. En satsning på plug-in hybridbiler vil kunne betyde masseproduktion og dermed billiggørelse af nøglekomponenter som avancerede elmotorer og batterier. Dette vil samtidig muliggøre en mere konkurrencedygtig produktion af avancerede batteridrevne elbiler. Disse har en langt enklere konstruktion end hybridbiler og vil derfor kunne produceres billigere. Brændselsceller til transportformål er i dag på et tidligt udviklingstrin, og det er vanskeligt at vurdere levetid, effektivitet og fremstillingspris om år. Det er stadig genstand for forskning, hvorledes en elbil med brændselsceller mest 12

13 hensigtsmæssigt kan udformes. Muligheden for at kunne regenerere bremseenergien taler for, at elbilen principielt vil være en batteridrevet elbil med en brændselscelle som range extender. Balancen mellem batterikapacitet og brændselscellekapacitet vil afhænge af den kommende udvikling i priser, effektivitet og levetid for disse komponenter. Det er en væsentlig problemstilling, at det samlede energiforbrug for en systemopbygning med brændselsceller, hvor brinten fremstilles ved elektrolyse, er 2 3 gange højere end et system, hvor elbilen forsynes fra lithium-ion batterier. Der er allerede demonstreret prototyper af batteridrevne elbiler med avanceret teknologi, som viser, at der i dag ikke er reelle tekniske begrænsninger i den ydeevne, der kan opnås med en batteridrevne elbiler. Et eksempel på dette er Eliica-projektet, der er gennemført på Keio universitetet i Japan. De udviklede prototyper har en meget hurtig acceleration, en tophastighed på næsten 400 km/t, en rækkevidde på 320 km ved 100 km/t og mulighed for lynladning. Ved almindelige hastigheder er energiforbruget meget lavt. Avancerede hjulmotorer, nyeste effektelektronik og effektive lithium-ion batterier er nøglekomponenter bag denne høje ydeevne. Principperne bag prototyperne kan benyttes til køretøjer i mange forskellige størrelser og anvendelser, fra mini-elbiler til busser eller varebiler. Principperne er velegnede til masseproduktion og vil derigennem kunne billiggøres. Andre kilder IEA Hybrid and Electric Vehicle Implementing Agreement: Dansk Elbil Komité: 13

14 14

15 1 Indledning De senere års stærke stigninger i oliepriserne og transportsektorens næsten totale afhængighed af olieprodukter har internationalt skabt en betydelig interesse for udvikling af alternative transportteknologier. Eldrift med batterier, hybriddrift i kombination med forbrændingsmotorer og eldrift med brændselsceller er nogle af de mest lovende teknologier. Ud over at reducere afhængigheden af olieprodukter indebærer eldrift et potentiale for betydelige energibesparelser i transportsektoren. Der har siden begyndelsen af 1980 erne været stor interesse for at satse på udvikling af elbiler med hovedvægt på batteridrevne elbiler. Betingelserne for at udvikle og markedsføre elbiler på markedsmæssige vilkår i konkurrence med traditionelle biler er dog meget vanskelige. Sammenlignet med benzin- og dieselbiler har de en høj pris og en begrænset ydeevne. Omkostningerne ved producere elbiler er høje, fordi bilerne og mange komponenter ikke masseproduceres. Der har desuden været behov for en teknologisk udvikling, først og fremmest af batterier med høj kapacitet og lang levetid. Et vigtigt formål med at satse på elbiler har været at reducere bilernes luftforurening i storbyområderne. Et eksempel på dette er Californien, der er hårdt ramt af luftforurening. I 1990 vedtog de californiske myndigheder, at de i forvejen meget skrappe udstødningsnormer skulle strammes yderligere fra slutningen af 1990'erne. Disse bestemmelser, der blev revideret i 1996, fastlagde, at 10% af de solgte biler i år 2003 skulle være såkaldte "nulemissionskøretøjer" (ZEV), hvilket dengang reelt var det samme som elbiler. Det ville betyde, at der i løbet af en kortere årrække ville blive skabt et stort marked for elbiler, svarende til et årligt salg på ca elbiler ud fra de aktuelle salgstal. Tilsvarende regler har været under overvejelse i andre stater i USA og i en række østasiatiske lande. Disse regler har været en drivende kraft i udviklingen af elbilteknologien verden over. Et andet formål med at satse på elbilteknologi har som tidligere nævnt været at mindske transportsektorens afhængighed af olieprodukter og samtidig åbne mulighed for anvendelse af vedvarende energi, f.eks. gennem elproduktion på basis af vind, sol eller biomasse. Elbiler har potentiale til at blive meget energieffektive, også sammenlignet med konventionelle benzin- og dieselbiler. Dermed vil de på lidt længere sigt kunne komme til at spille en vigtig rolle i indsatsen for at reducere transportsektorens energiforbrug og CO 2 -udslip. Flere europæiske lande iværksatte også i 1990 erne initiativer for at fremme udvikling og anvendelse af elbiler. I Frankrig indgik staten, Det nationale elselskab EDF og de store bilfabrikker aftale om udvikling, produktion og markedsføring af et større antal elbiler. Sverige afsatte betydelige midler til demonstrationsprogrammer for elbiler i de store byer og til teknisk udvikling. I Schweiz blev gennemført et omfattende elbilprogram, hvor man bl.a. havde som målsætning at fremme lette elbiler, dvs. elbiler der holder sig under et nærmere angivet elforbrug pr. kørt km. Mange lande har gennemført lettelser i beskatningen eller tilskud til elbiler, og en række europæiske storbyer har samarbejdet om forsøg med anvendelse af elbiler. 15

16 Danmark var tidligt fremme med produktion og markedsføring af elkøretøjer. På privat initiativ startede i 1980 erne produktion af det lille elkøretøj City-El ellerten -, som blev et af de mest solgte elkøretøjer i verden. Ligeledes på privat initiativ startede i 1991 produktionen af KEWET El-Jet, der i alt er produceret i ca eksemplarer. Begge typer var baseret på blybatterier. For at muliggøre salg af disse køretøjer i Danmark blev indført fritagelse for elkøretøjer fra registreringsafgift og årlig vægtafgift. Der var i Danmark i den sidste halvdel af 1990-erne en betydelig interesse for elbilteknologien med fokus på de energi- og miljømæssige perspektiver ved en øget anvendelse af elbiler. I 1997 introducerede Citroën elbiler med Ni-Cd batterier på det danske marked. Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en rapport om Perspektiver for elbiler i Danmark, som påviste, at elbiler med en forventet realistisk teknologisk udvikling i løbet af en kortere årrække ville kunne blive et energieffektivt og miljøvenligt alternativ til benzin- og dieselbiler. I rapporten blev opstillet konkrete mål for egenskaberne for nøglekomponenterne i en avanceret elbil, som realistisk skulle kunne opnås i Komponenter med disse egenskaber indebærer, at der vil kunne produceres en mindre 4-personers elbil med en rækkevidde på km på en opladning. En sådan elbil vil kunne opfylde en meget væsentlig del af behovet for persontransport med bil. Rapporten påviste, at med den forventede nye energieffektive teknologi ville et meget betydeligt antal elbiler (svarende til mere end halvdelen af de nuværende person- og varebiler) kunne oplades i lavlastperioden om natten uden at udbygge elproduktionskapaciteten. Rapporten pegede endvidere på, at der med en større udbredelse af elbiler vil kunne opnås et positivt samspil mellem elbilernes batterilagringskapacitet og et dansk elforsyningssystem baseret på en væsentlig andel af vedvarende energikilder. Som opfølgning på Miljøstyrelsens rapport blev i samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Trafikministeriet, Danmarks Tekniske Universitet og Danske Elværkers Forening etableret et Videncenter for Elbiler på DTU for en 3-årig periode med start i april VidenCenter for Elbiler skulle være et neutralt viden- og rådgivningscenter, med det formål at fremme anvendelsen af elbiler i Danmark som et bidrag til en bæredygtig transportudvikling. Videncenteret havde til huse på DTU hos Institut for Elteknik. Hovedformålet med denne rapport er at sammenfatte og vurdere de praktiske erfaringer med de tilgængelige elbiler i Danmark med hovedvægt på centrets funktionsperiode fra , men inddrager også brugererfaringer fra de senere år. Rapporten giver samtidig en status for elbilteknologien. I de senere år har der i Danmark været mindre fokus på batteridrevne elbiler. Bilfabrikkerne har bl.a. på baggrund af væsentlige lempelser i Californiens krav til andelen af Zero Emission Vehicles fra 2003 meldt ud, at de i højere grad satser på at udvikle hybridbiler og elbiler med brændselsceller, som har mulighed for at medføre større energimængder i form af benzin og brint, end det hidtil har været muligt med kommercielt tilgængelige batterityper. I maj 2004 startede Toyota markedsføring af deres hybridbil Toyota Prius i Danmark. Toyota Prius, der hidtil er produceret i mere end

17 eksemplarer (hvilket langt overstiger den samlede bestand af elbiler i verden), har på trods af en ikke uvæsentlig merpris været en succes i en lang række lande, der har indført økonomiske incitamenter for at fremme hybridteknologien. I Danmark, hvor der ikke er gennemført særlige afgiftslettelser, har salget hidtil været meget beskedent. Der er dog stadig mange grunde til også at fastholde fokus på batteridrevne elbiler som en væsentlig mulighed. Først og fremmest fordi der med denne teknologi kan opnås en betydeligt højere samlet energieffektivitet end med andre kendte teknologier. Samtidig vil batteriernes ellagringskapacitet kunne blive en interessant mulighed for en energieffektiv lagringskapacitet i et elsystem med en stor andel af fluktuerende elproduktion fra vindmøller. Selv om batteridrevne elbiler ikke produceres og markedsføres i større omfang, er der løbende sket en betydelig udvikling af nøglekomponenter til elbiler. Der er på den ene side tale om udvikling af meget energieffektive elmotorer og tilhørende motorstyring, som bl.a. har fundet sted i tilknytning til produktion og markedsføring af hybridbiler. På den anden side er der sket en hurtig udvikling af nye batterityper med høj energitæthed primært med henblik på markedet for bærbar elektronik. Der er i løbet af en relativ kort årrække sket en udvikling fra Ni-Cd batterier over Ni-metalhydrid til lithumion og lithium-polymer batterier. Der findes endnu ikke i dag et egentlig marked for batterier til elbiler, men der er en begyndende markedsføring af lithium-ion batterier til elkøretøjer til priser, der ligger under prisen for de Ni- Cd batterier, der produceres af den franske SAFT-koncern til elkøretøjer. Med adgangen til lithium-ion batterier til elkøretøjer findes i dag tilgængelige komponenter, der opfylder stort set alle de krav, der blev opstillet i Miljøstyrelsens rapport. Der er naturligvis kun begrænsede praktiske erfaringer med de nye batteriers egenskaber og holdbarhed i drift. En produktion af batteridrevne elbiler fremstår derfor i dag som en realistisk mulighed på forholdsvis kort sigt. Bl.a. på grund af små styktal vil sådanne elbiler i en overgangsperiode være dyrere end tilsvarende masseproducerede benzin og dieselbiler, og en egentlig produktion og markedsføring af elbiler vil i en overgangsperiode forudsætte offentlige incitamenter/ krav, ligesom udviklingen vil kunne fremmes af højere oliepriser. 17

Med elbiler i 25 år. Dansk Elbil Komite. Segway Nordic Sandavägen 1, 194 63, Upplands Väsby Tel: +46 590 855 55 email: info@segwaynordic.

Med elbiler i 25 år. Dansk Elbil Komite. Segway Nordic Sandavägen 1, 194 63, Upplands Väsby Tel: +46 590 855 55 email: info@segwaynordic. Segway Human Transporter er noget nær den mest intelligente måde at bevæge sig på - siden hjulets opfindelse. Hop op på Segway'en og en kombination af computerstyring og gyro teknologi holder balancen

Læs mere

Med elbiler i 25 år. Dansk Elbil Komite

Med elbiler i 25 år. Dansk Elbil Komite Med elbiler i 25 år Dansk Elbil Komite Et historisk tilbageblik Af Jørgen Gullev DEK Ved en optælling i 1896 fandtes der i USA 1681 dampdrevne, 1575 eldrevne og 986 benzindrevne biler. I 1915 var der ca.

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Introduktion København er den danske by, der er længst fremme med anskaffelsen af elbiler. København vil

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Afslutningsrapport Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Gladsaxe Kommune har indsamlet erfaringer med fire person-elbiler

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Københavns Kommune, TMF, d. 24. april 2015 Mødets forløb Mødet blev startet med en kort navnerunde, med efterfølgende gennemgang af mødets

Læs mere

ENERGIBESPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN. Spar energi og penge få hjælp af energiselskaberne

ENERGIBESPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN. Spar energi og penge få hjælp af energiselskaberne ENERGIBESPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN Spar energi og penge få hjælp af energiselskaberne 2 ENERGISPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil 2.0 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil Konsortie:

Læs mere

Skatter og afgifter Indfasning af registreringsafgift for elbiler Omkostninger ved at understøtte udbredelse af elbiler...

Skatter og afgifter Indfasning af registreringsafgift for elbiler Omkostninger ved at understøtte udbredelse af elbiler... . 28. februar 2017 Baggrundsnotat om elbiler Indhold Resume... 1 Baggrund... 1 Skatter og afgifter... 1 Indfasning af registreringsafgift for elbiler... 2 Underlse af udbredelsen af elbiler... 3 Omkostninger

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Dobbelt gevinst med elbiler

Dobbelt gevinst med elbiler Nr. 237 april 2007 Dobbelt gevinst med elbiler I et fleksibelt energisystem med mange vindmøller er elbiler særligt fordelagtige Sundheden og klimaet > Vinden blæser også om natten > Demonstrationsprojekter

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift 2007/1 BSF 11 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Morten Homann (SF), Poul Henrik Hedeboe (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF)

Læs mere

Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011

Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011 Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011 Omkostninger ved drift af elbiler i Gladsaxe Kommune - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Godt på vej elbiler i Gladsaxe

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

ELBILER I DANMARK OVERSIGT OVER ELBILER PÅ MARKEDET

ELBILER I DANMARK OVERSIGT OVER ELBILER PÅ MARKEDET I DANMARK OVERSIGT OVER ELBILER PÅ MARKEDET Om denne folder Siden de første moderne elbiler med lithium-ion batterier blev introduceret på det danske marked i 2008-2009, er antallet af modeller mangedoblet.

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

EL-mobility på Færøerne

EL-mobility på Færøerne EL-mobility på Færøerne Introduktion til ChoosEV ChoosEV blev etableret i oktober 2009 ChoosEV er ejet af SYD ENERGI, SEAS-NVE og Sixt biludlejning ChoosEV har i dag 25 medarbejdere (38 ultimo 2011) ChoosEV

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Elbiler - kort hjemlig og international status

Elbiler - kort hjemlig og international status Elbiler - kort hjemlig og international status Trafikdage 2012 Michael Rask Energistyrelsen 28. august 2012 Oversigt Sammenfatning/konklusioner Status over danske virkemidler Erfaringer fra ENS forsøgsordning

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett

Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett - erfaringsopsamling fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Fiat Fiorino E, ombygget af Micro- Vett. Sæder: Van: 2-personer, Combi: 5- personer Batterikapacitet:

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Boliger Bønder Biler = De tre store fokuspunkter i CO2 problematikken. Biler udleder 6.600.000 tons

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 Forsøg med intern el-postbil - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: SEAS-NVE: Forsøg med intern elpostbil mellem Haslev og Svinninge

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Alt andet t er helt sor Spar op til 20 % på brændstoffet Der er masser af CO 2 og penge at spare ved at ændre sine kørevaner bare en lille smule. F.eks. stiger brændstofforbruget

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Muligheder på trafikområdet

Muligheder på trafikområdet Muligheder på trafikområdet Henrik Duer COWI 19 November 2007 1 Indhold 1. Forskellige muligheder for energibesparelser 2. Udviklingen 3. Teknologiske muligheder 4. Indpasning i energisystemet 2 Energiforbrug

Læs mere

Ærø kommune slutrapport apr. 2013

Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Elbiler til udlejning og tjenestekørsel - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Forsøg med elbiler til turistudlejning og drift i

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen)

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen) AKTUELT I REGION NORDJYLLAND V/ UDVALGSFORMAND OTTO KJÆR LARSEN 3 AKTUELLE EMNER I NORDJYLLAND Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse Nyt EU-projekt om

Læs mere

Etablering af miljøzoner i Danmark

Etablering af miljøzoner i Danmark Etablering af miljøzoner i Danmark (UOLQJ+YLG&2:, %DJJUXQG Miljøbelastningen fra transporten er i fokus, og der er er gennem de senere år iværksat en lang række tiltag, der sigter på at mindske transportens

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Køretøjsteknologier - Fremtidsscenarier for erhvervstransport. Henrik Tarp Sektionsleder, Motor- og Køretøjsteknik Teknologisk Institut

Køretøjsteknologier - Fremtidsscenarier for erhvervstransport. Henrik Tarp Sektionsleder, Motor- og Køretøjsteknik Teknologisk Institut Køretøjsteknologier - Fremtidsscenarier for erhvervstransport Henrik Tarp Sektionsleder, Motor- og Køretøjsteknik Teknologisk Institut Hvilke nye teknologier er på vej Videreudviklede konventionelle køretøjer

Læs mere

Om at købe en brugt elbil

Om at købe en brugt elbil Af Per Praëm Elbil contra Benzinbil Fordi elbilen ikke forurener er den begunstiget af en del fordele. Der er ingen registrerings afgift ligesom den grønne ejerafgift er nedsat til 0 kr. I mange byer -

Læs mere