Velkommen til den ordinære generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til den ordinære generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling."

Transkript

1 Esbjerg Erhvervsudviklings Generalforsamling den 23. marts 2010 Beretning ved bestyrelsesformand John Lesbo Velkommen til den ordinære generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling. Det forgangne år har været meget hektisk. Der har været mange aktiviteter. Vi har arbejdet bredt, men også ekstremt fokuseret. Min beretning dækker ikke alt, vi har lavet. Langt fra. Det ville ganske enkelt føre for vidt, at nævne det hele. Jeg håber, at min beretning vil give anledning til debat. Vi er altid åbne for kritik af vort arbejde. Både negativ og positiv kritik kan være konstruktiv. Vi er også altid meget åbne for input til opgaver, som man mener, vi skal løse. Esbjerg Erhvervsudvikling formål Af den aftale, vi har med Esbjerg Kommune fremgår, at kommunen ønsker erhvervsog turismeudviklingen samt markedsføringen forankret i Esbjerg Erhvervsudvikling. Det er i brede termer, de opgaver vi skal løse. De bliver så udmøntet i konkrete initiativer i en årlig handlingsplan. Det giver mulighed for dels at prioritere indsatsen, og dels at følge de meget konkrete delmål. Året 2009 Set fra min stol er handlingsplanen for 2009 stort set opfyldt. Der er undervejs foretaget nogle justeringer, ikke mindst af hensyn til at have en klar fokusering. Men helt overordnet er resultatet grønt lys ud for hovedparten af de enkelte elementer i handlingsplanen. Der er ydet en dygtig og ihærdig indsats. Det gælder både repræsentantskabet, bestyrelsen og medarbejderne. Og bestemt også de mange parter, som vi trækker på og samarbejder med: virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn, Væksthus Syddanmark, Syddansk Turisme m.fl. Medlemmer Sidste år havde vi en målsætning om en nettotilgang på 120 medlemmer. Den målsætning kunne vi ikke leve op til. 1

2 Vi har dog haft en nettotilgang af medlemmer, og målt i kontingentindtægter kan vi konstatere en fremgang på ca. 11% fra 2008 til I al beskedenhed, så er det et flot resultat ikke mindst, hvis vi sammenligner med tilsvarende organisationer i andre kommuner. Pr. dato har vi 860 medlemmer, og ifølge vores målsætning skal vi runde 900 medlemmer i år. Jeg håber, at alle nuværende medlemmer og de potentielle medlemmer kan se betydningen af at være en del af et stærkt netværk. Jo større medlemsskare, desto større vægt har vi bag vort arbejde til fælles gavn for den enkelte virksomhed og hele området. Den erhvervspolitiske dagsorden Hvordan er de erhvervspolitiske rammebetingelser i kommunen? Lad mig straks slå fast, at de er gode. Ja faktisk ligger vi nr. 2 i den seneste undersøgelse, som jeg har kendskab til. Og forholdene bliver endnu bedre. Meget snart vil vi kunne se de første gravemaskiner gå i gang for at gøre klar til den sidste del af motorvejsforbindelsen helt ned til havnen. Planlægningen af den lovede sydgående godsbaneforbindelse også helt ned til havnen sættes meget snart i gang. Esbjerg Havn påbegynder meget snart en udvidelse af baglandsarealerne i Sydhavnen på ca. 1 mio. m2. Og i den nye kommuneplan er der udlagt 4 mio. m2 ved Andrup til havnerelateret virksomhed som energierhverv og vindmølleproduktion, herunder relaterede erhverv og underleverandører. Området skal nærmere afgrænses, så der netto bliver 3 mio. m2 salgbart erhvervsareal, og arbejdet med en VVM-redegørelse er påbegyndt. Derudover er der udlagt ca. 1 mio. m2, herunder m2 nord for Kjersing langs motorvejen til erhverv. Der er med andre ord meget at glæde sig over. Der er naturligvis også ting, som både kan og skal forbedres. Jeg tænker bl.a. på elektrificering af jernbanestrækningen fra Lunderskov til Esbjerg samt en markant hurtigere rejsetid med tog til og fra København, den såkaldte Timemodel. Samt en forbedring af trængselsproblemerne på hovedvej A11. Vi vil gøre, hvad vi kan for at presse på i disse sager. Men og det er væsentligt for mig at sætte en meget tyk streg under: der er mange ting at glæde sig over. Sådan må det naturligvis også være, når jeg tænker på vores nationale betydning, som Hans Engell trak frem ved et møde på Esbjerg Højskole den 16. marts i år. Esbjerg har lige fra sin fødsel været et vigtigt omdrejningspunkt/knudepunkt for Danmark. Landbrugseksport, fisk, olie og 2

3 naturgas og nu suppleret med en unik position som centrum for havvindmøller. Esbjerg er porten mod Verden og omvendt indgangen til Danmark. Sagt med lidt andre ord, så har vi altid været et vigtigt omdrejningspunkt. (Ja, vi kan sågar føre det 1300 år tilbage, hvor Ribe opstod som den første by i Norden). Vi har alle årene leveret smør på brødet til danskerne. Med en sådan national betydning vil der naturligvis være politisk bevågenhed for at sikre gode betingelser. Notér disse meget positive ting. Brug det aktivt som ambassadører for et utroligt interessant erhvervsområde. Turisme Jeg vil nu gå over til at give nogle eksempler på konkrete resultater. Vi har taget et stort spring fremad med de nye, flotte og CO2-neutrale turistmagasiner i Ribe og Esbjerg. Der er produceret en række journalistiske artikler om vore oplevelsesfyrtårne, nyt layout, nye billeder og alle annoncer har fået en kraftig modernisering. Vi kan konstatere, at der er blevet taget meget godt imod de nye magasiner. De går som varmt brød. Samtidig virker magasinet i Ribe som den officielle markedsføring af byjubilæet. Vi forsøgte sidste år med en helt ny form for distribution af turistbrochurerne, nemlig ved såkaldt sampling i indkøbscentre i Storkøbenhavn med temaet Vikinger i Ribe. Det var en succes over 2 weekender i det tidlige forår sidste år. Vi indførte sidste år skattejagt på mobiltelefon (GPS) i Ribe og Esbjerg såkaldt geocaching. Et spædende nyt tilbud med børn som primær målgruppe. Claus Meyer besøgte sidste år Ribe-området for at optage udsendelsen Perfect Day. Et verdensomspændende TV-program, som bl.a. viser programmet i DR1 hér i foråret. Der er udviklet nye byrundture i Ribe. Og flere af de sociale medier, så som facebook, twitter, wordpress er taget i brug som et led i markedsføringen. Vi har haft mange pressebesøg fra Ukraine, Italien, Tyskland, Holland, Norge, Sverige og Danmark. Vi har som det første sted i Danmark indkørt elektroniske spørgeskemaer, så vi på en meget effektiv måde får målt tilfredsheden hos turisterne. Vi har været og er meget aktive i en række byprojekter. Esbjerg Festuge var sidste år større og mere besøgt end nogensinde. Julebyen Esbjerg et spektakulært juleshow og hygge omkring skøjtebanen - havde premiere op til julen sidste år. Peter Jul i Ribe, der har flere år på bagen, var sidste år den mest velbesøgte til dato. 3

4 Ja, så skal det naturligvis også nævnes, at vi har været og fortsat er meget aktive i planlægning og markedsføring af Ribes 1300-års jubilæum. Sammen med vore nabokommuner: Tønder, Vejen, Varde og Fanø det såkaldte SVUF-samarbejde skrider udviklingen af et strategisk destinationssamarbejde planmæssigt frem. Vi er optaget som medlem af de 7 stærke danske destinationer. Og senest har firmaet Bates, med Jørn Duus i spidsen, gennemført en USP-analyse. Resultatet var ikke overraskende at vi med Vadehavet, Ribe og Esbjerg har nogle helt unikke produkter at sælge. Den 11. november sidste år var der kickoff til Vadehavsprojektet, der involverer ca. 40 partnere og har en samlet økonomi på 21 mio. kr. til udvikling af oplevelsesøkonomien langs den kommende Nationalpark Vadehavet. Der var efterfølgende en stor naturoplevelse med Grå Sol. Det var en smagsprøve på turistarbejdet i det forgangne år. Erhverv På det øvrige erhvervsområde vil jeg fremhæve nogle ting inden for de områder, hvor indsatsen er koncentreret: vækst, tiltrækning af virksomheder og energiteknologi. Herudover har vi, som et led i den vigtige medlemspleje, en række populære arrangementer, som hjælper til med at styrke og udvikle netværk. Det bedste eksempel er Nytårskuren, som i år satte ny rekord med godt 900 deltagere. Tak for en så fantastisk opbakning. Et andet godt eksempel synes jeg er sejlturen sidste år i maj måned til Horns Rev 1. En uforglemmelig oplevelse, der samtidig indeholdt spændende informationer om de kommende mange vindmølleparker i Nordsøen. Vi ved, at langt de fleste nye jobs i Danmark skabes via nye virksomheder, de såkaldte iværksættere. Vi ved også, at potentialet især ligger hos en mindre andel af disse iværksættere, de såkaldte vækstiværksættere. Nye virksomheder som indeholder kimen til nye, store internationalt orienterede virksomheder. Så det er hér vi fokuserer indsatsen. Det gør vi i et meget tæt samarbejde med vort netværk af professionelle rådgivere (revisorer, advokater, reklamebureauer, pengeinstitutter m.fl.) og Væksthus Syddanmark. Vi har et opfinderpanel, hvor nye spændende ideer præsenteres og videreudvikles i samarbejde med professionelle rådgivere. Alle nye vækstvirksomheder og mindre, eksisterende vækstvirksomheder tilbydes en mentor. En person, som kan tilføre netop dén kompetence, som iværksætteren eller den lille virksomhed ikke behersker. I mange tilfælde er der tale om at tilknytte en person med gode evner inden for salg. 4

5 Hos mange af de mindre virksomheder, som vi besøger, er der et potentiale, som ikke udnyttes. Hvis indehaveren er indstillet på at investere de fornødne ressourcer tid og penge - i en vækstplan, så tilbyder vi i første omgang en systematisk gennemgang af vækstpotentialet og ikke mindst de barrierer, der er for vækst. Sidste år henviste vi 70 sådanne vækstvirksomheder til væksthuset. Tiltrækning af virksomheder er også et prioriteret område. Sidste år bearbejdede vi 23 sager, hvor vi især havde fokus på energivirksomheder, herunder ikke mindst inden for offshore-området. Foruden disse målrettede indsatser deltog vi sidste år i offshore messen i Aberdeen og offshore wind messen i Stockholm. Messedeltagelsen er sket i et samarbejde med Esbjerg Havn og Offshore Center Danmark. Det gav også sidste år konkrete emner, som vi har arbejdet videre med. Det var for øvrigt 3. gang, der blev afholdt en offshore windmesse. Første gang var i København (2005), og anden gang i Berlin (2007). Både i Berlin og i Stockholm, var det helt tydeligt, at de professionelle besøgende kendte til Esbjerg og vores unikke position inden for havvindmøller. Nogle stiller spørgsmålet, om der kommer noget ud af anstrengelserne. Ja, det gør der. Men det er sjældent synligt, hvem der står bag. Vi taler ikke om sagerne med andre, end sagens parter. Derfor er vores involvering ikke altid synlig i medierne. Energiteknologi er et centralt område, hvor der bruges mange kræfter. En del af visionen i kommunens Vækststrategi er, at Esbjerg Kommune i 2015 er Danmarks centrum for energiteknologi med en stærk virksomhedsklynge og et stærkt forsknings- og uddannelsesmiljø. Med hjælp fra godt 30 virksomheder og forskere er energiteknologi kogt ned til to områder, hvor vi er meget stærke: Offshore og Bioenergisystemer. Og som tværgående områder arbejdes bl.a. med sikkerhed. Et område, hvor vi også har en stærk position. Konkret udarbejder to grupper med deltagelse af virksomheder og forskere lige nu analyser af potentiale og barrierer inden for bølgeenergi og bioenergisystemer. Det skal resultere i handlingsplaner, som der herefter vil kunne arbejdes konkret videre med. Vi arbejder sammen med bl.a. Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn og Offshore Center Danmark på at videreudvikle dokumentation for vore særlige offshorekompetencer. Og på at sikre, at alle relevante beslutningstagere har viden om disse kompetencer. Lad mig gentage, hvad jeg sagde til Nytårskuren: Esbjerg er Danmarks offshoreby nr. 1. Det er et faktum, som ingen i branchen vil betvivle. Da Regeringens Vækstforum for nylig afholdt møde i Esbjerg var der en særlig velkomst til Statsministeren samt hans 6 ministerkolleger og deltagerne i Vækstforum. De kunne alle rejse hjem med en erindring om besøget, og ikke mindst en helt frisk opdatering af kompetencerne inden for energiområdet. 5

6 En fantastisk mulighed, som gav god omtale og hvor Statsministeren roste Esbjerg, og hvor han bl.a. er citeret for følgende: Esbjergs forvandling til offshoreby er faktisk en af grundene til, at Regeringens Vækstforum havde valgt Esbjerg som mødested. Byen og byens virksomheder har udviklet sig. Hvis man tænker på byens historie, er Esbjerg jo sådan et miniaturebillede på den forvandling, Danmark skal igennem. Markedsføring Det kan passende føre videre til nogle af vore øvrige markedsføringsindsatser. Det tætte samarbejde med Rektorkollegiet kører fortsat på skinner. Og det nye initiativ sidste år med et kampagneteam bestående af 4 unge studerende er fortsat et vigtigt element i arbejdet med at trække flere studerende til de videregående uddannelser i Esbjerg. De kører rundt i vort naturlige rekrutteringsopland for at fortælle unge mennesker om studiemulighederne og studiemiljøet i byen. Vi kunne sidste år notere en rekordstigning i antallet af nye studerende. En fremgang på hele 32%, ca. dobbelt så stor en fremgang som på landsplan. Flot. Lad os håbe, at kampagnen til dette års Åbent Hus giver pote. Det gjorde selve kampagnen i hvert tilfælde og oven i købet inden den var skudt i gang. Vi har opgjort værdien af medieomtalen frem til det tidspunkt, hvor den første annonce blev indrykket. Resultat: Omtale i lokale og landsdækkende medier samt i debatfora på nettet kunne omsættes til en imageværdi på ca. 4 mio. kr. Nu vi er ved de videregående uddannelser vil jeg benytte lejligheden til at fortælle, at det rent faktisk er muligt at tage 60 videregående uddannelser i Esbjerg. Og flere er på vej. Efter sommerferien starter Aalborg Universitet i Esbjerg en ny bacheloruddannelse i energi og en civilingeniøruddannelse i bæredygtig energiteknik. Og Syddansk Universitet i Esbjerg starter en bachelor- og kandidatuddannelse i sociologi og kulturanalyse. Bosætningskampagnen Career Country skal trække årige med en god uddannelse til Esbjerg Kommune. Målet med kampagnen er at skabe kendskab til de mange spændende karrierejobs i både private og offentlige virksomheder. Kampagnen slår på mange andre strenge. Med samme formål deltager vi i karrieremesser i Aalborg, Århus, Odense og København for at fortælle de sidste års studerende om de spændende jobs. Jeg ved ikke, om der er en direkte årsagssammenhæng. Dog kan jeg konstatere, at Esbjerg Kommune for 2. år i træk har haft en fremgang i folketallet. Stik imod alle prognoser. Den fremtidige kommunikation har haft særlig fokus siden sidste efterår. En lang række personer fra private og offentlige virksomheder, institutioner m.fl. har 6

7 bidraget til at skærpe vores fremtidige kommunikation. Og det var temaet på de to ½-dagsmøder i repræsentantskabet i oktober sidste år og senest den 9. marts i år. Det vil I inden sommerferien høre nærmere om. Men jeg kan allerede nu afsløre, at bindemidlet i den fremtidige kommunikation vil være Ny Energi. Fremadrettet Jeg indledte med at sige, at vi har arbejdet meget bredt, men også ekstremt fokuseret. Fremadrettet vil vores indsats være meget fokuseret på 3 ting. For det første vil turistområdet med de mange unikke muligheder være et vigtigt område. Og den forestående status som Nationalpark Vadehavet vil give os meget stærkere kort på hånden. Det er erfaringerne fra andre Nationalparker. For det andet vil energi, herunder ikke mindst energi offshore, være et meget centralt emne. Vi står over for noget, som nogle betegner en ny industriel revolution med de mange vindmøller, der skal sættes op på havet i de kommende år. Jeg sagde i min beretning sidste år, at med en god blanding af fokusering, energi og held må målet være, at der i løbet af de næste år skabes nye arbejdspladser inden for energiteknologi i Esbjerg Kommune. Sidst, men ikke mindst, er vi meget bevidste om betydningen af en effektiv markedsføring af vore styrkepositioner. Det kan ikke siges for mange gange. Husk at fortælle den sande historie om vore styrkepositioner. Vi har meget at byde på. Vær gode ambassadører og fortæl dén historie. Tak for samarbejde Jeg vil slutte min beretning med en tak til alle vore samarbejdsparter for et godt samarbejde. Tak til medlemmer til repræsentantskabet og bestyrelsen. Tak til Jer, der er udpeget til at gøre en indsats i forskellige bestyrelser og udvalg. Tak til medarbejderne. Til sidst, men ikke mindst: Tak til alle vore medlemmer. Både gamle og nye. 7

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde

Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde Endnu engang velkommen til a-kassens delegeretmøde. Jeg vil nu aflægge den mundtlige beretning om a-kassen. Og jeg vil særligt fokusere på

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Evaluering af Copenhagen X

Evaluering af Copenhagen X Dansk Arkitektur Center Evaluering af Copenhagen X December 2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konklusioner... 4 2.1 Indsats og rammer... 4 2.2 Resultater og effekter... 5 2.3 Perspektivering og anbefalinger...

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Forandringens vinde blæser fra øst

Forandringens vinde blæser fra øst N y h e d s b rev ti l LO s amter og sektio ner #6 / Juni 2000 LO og DA enige om formidlingscentre....... side 3 Men de nye enheder skal placeres så tæt som muligt på de lokale koordinationsudvalg i kommunerne

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2 ORGANISATIONER BAG EUROPEAN BUSINESS GAME Indhold Vicedirektør Louise C. Mogensen, Finansrådet... 5 Hvad er EBG... 7 Interview med sidste års vindere fra

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere