Velkommen til den ordinære generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til den ordinære generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling."

Transkript

1 Esbjerg Erhvervsudviklings Generalforsamling den 23. marts 2010 Beretning ved bestyrelsesformand John Lesbo Velkommen til den ordinære generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling. Det forgangne år har været meget hektisk. Der har været mange aktiviteter. Vi har arbejdet bredt, men også ekstremt fokuseret. Min beretning dækker ikke alt, vi har lavet. Langt fra. Det ville ganske enkelt føre for vidt, at nævne det hele. Jeg håber, at min beretning vil give anledning til debat. Vi er altid åbne for kritik af vort arbejde. Både negativ og positiv kritik kan være konstruktiv. Vi er også altid meget åbne for input til opgaver, som man mener, vi skal løse. Esbjerg Erhvervsudvikling formål Af den aftale, vi har med Esbjerg Kommune fremgår, at kommunen ønsker erhvervsog turismeudviklingen samt markedsføringen forankret i Esbjerg Erhvervsudvikling. Det er i brede termer, de opgaver vi skal løse. De bliver så udmøntet i konkrete initiativer i en årlig handlingsplan. Det giver mulighed for dels at prioritere indsatsen, og dels at følge de meget konkrete delmål. Året 2009 Set fra min stol er handlingsplanen for 2009 stort set opfyldt. Der er undervejs foretaget nogle justeringer, ikke mindst af hensyn til at have en klar fokusering. Men helt overordnet er resultatet grønt lys ud for hovedparten af de enkelte elementer i handlingsplanen. Der er ydet en dygtig og ihærdig indsats. Det gælder både repræsentantskabet, bestyrelsen og medarbejderne. Og bestemt også de mange parter, som vi trækker på og samarbejder med: virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn, Væksthus Syddanmark, Syddansk Turisme m.fl. Medlemmer Sidste år havde vi en målsætning om en nettotilgang på 120 medlemmer. Den målsætning kunne vi ikke leve op til. 1

2 Vi har dog haft en nettotilgang af medlemmer, og målt i kontingentindtægter kan vi konstatere en fremgang på ca. 11% fra 2008 til I al beskedenhed, så er det et flot resultat ikke mindst, hvis vi sammenligner med tilsvarende organisationer i andre kommuner. Pr. dato har vi 860 medlemmer, og ifølge vores målsætning skal vi runde 900 medlemmer i år. Jeg håber, at alle nuværende medlemmer og de potentielle medlemmer kan se betydningen af at være en del af et stærkt netværk. Jo større medlemsskare, desto større vægt har vi bag vort arbejde til fælles gavn for den enkelte virksomhed og hele området. Den erhvervspolitiske dagsorden Hvordan er de erhvervspolitiske rammebetingelser i kommunen? Lad mig straks slå fast, at de er gode. Ja faktisk ligger vi nr. 2 i den seneste undersøgelse, som jeg har kendskab til. Og forholdene bliver endnu bedre. Meget snart vil vi kunne se de første gravemaskiner gå i gang for at gøre klar til den sidste del af motorvejsforbindelsen helt ned til havnen. Planlægningen af den lovede sydgående godsbaneforbindelse også helt ned til havnen sættes meget snart i gang. Esbjerg Havn påbegynder meget snart en udvidelse af baglandsarealerne i Sydhavnen på ca. 1 mio. m2. Og i den nye kommuneplan er der udlagt 4 mio. m2 ved Andrup til havnerelateret virksomhed som energierhverv og vindmølleproduktion, herunder relaterede erhverv og underleverandører. Området skal nærmere afgrænses, så der netto bliver 3 mio. m2 salgbart erhvervsareal, og arbejdet med en VVM-redegørelse er påbegyndt. Derudover er der udlagt ca. 1 mio. m2, herunder m2 nord for Kjersing langs motorvejen til erhverv. Der er med andre ord meget at glæde sig over. Der er naturligvis også ting, som både kan og skal forbedres. Jeg tænker bl.a. på elektrificering af jernbanestrækningen fra Lunderskov til Esbjerg samt en markant hurtigere rejsetid med tog til og fra København, den såkaldte Timemodel. Samt en forbedring af trængselsproblemerne på hovedvej A11. Vi vil gøre, hvad vi kan for at presse på i disse sager. Men og det er væsentligt for mig at sætte en meget tyk streg under: der er mange ting at glæde sig over. Sådan må det naturligvis også være, når jeg tænker på vores nationale betydning, som Hans Engell trak frem ved et møde på Esbjerg Højskole den 16. marts i år. Esbjerg har lige fra sin fødsel været et vigtigt omdrejningspunkt/knudepunkt for Danmark. Landbrugseksport, fisk, olie og 2

3 naturgas og nu suppleret med en unik position som centrum for havvindmøller. Esbjerg er porten mod Verden og omvendt indgangen til Danmark. Sagt med lidt andre ord, så har vi altid været et vigtigt omdrejningspunkt. (Ja, vi kan sågar føre det 1300 år tilbage, hvor Ribe opstod som den første by i Norden). Vi har alle årene leveret smør på brødet til danskerne. Med en sådan national betydning vil der naturligvis være politisk bevågenhed for at sikre gode betingelser. Notér disse meget positive ting. Brug det aktivt som ambassadører for et utroligt interessant erhvervsområde. Turisme Jeg vil nu gå over til at give nogle eksempler på konkrete resultater. Vi har taget et stort spring fremad med de nye, flotte og CO2-neutrale turistmagasiner i Ribe og Esbjerg. Der er produceret en række journalistiske artikler om vore oplevelsesfyrtårne, nyt layout, nye billeder og alle annoncer har fået en kraftig modernisering. Vi kan konstatere, at der er blevet taget meget godt imod de nye magasiner. De går som varmt brød. Samtidig virker magasinet i Ribe som den officielle markedsføring af byjubilæet. Vi forsøgte sidste år med en helt ny form for distribution af turistbrochurerne, nemlig ved såkaldt sampling i indkøbscentre i Storkøbenhavn med temaet Vikinger i Ribe. Det var en succes over 2 weekender i det tidlige forår sidste år. Vi indførte sidste år skattejagt på mobiltelefon (GPS) i Ribe og Esbjerg såkaldt geocaching. Et spædende nyt tilbud med børn som primær målgruppe. Claus Meyer besøgte sidste år Ribe-området for at optage udsendelsen Perfect Day. Et verdensomspændende TV-program, som bl.a. viser programmet i DR1 hér i foråret. Der er udviklet nye byrundture i Ribe. Og flere af de sociale medier, så som facebook, twitter, wordpress er taget i brug som et led i markedsføringen. Vi har haft mange pressebesøg fra Ukraine, Italien, Tyskland, Holland, Norge, Sverige og Danmark. Vi har som det første sted i Danmark indkørt elektroniske spørgeskemaer, så vi på en meget effektiv måde får målt tilfredsheden hos turisterne. Vi har været og er meget aktive i en række byprojekter. Esbjerg Festuge var sidste år større og mere besøgt end nogensinde. Julebyen Esbjerg et spektakulært juleshow og hygge omkring skøjtebanen - havde premiere op til julen sidste år. Peter Jul i Ribe, der har flere år på bagen, var sidste år den mest velbesøgte til dato. 3

4 Ja, så skal det naturligvis også nævnes, at vi har været og fortsat er meget aktive i planlægning og markedsføring af Ribes 1300-års jubilæum. Sammen med vore nabokommuner: Tønder, Vejen, Varde og Fanø det såkaldte SVUF-samarbejde skrider udviklingen af et strategisk destinationssamarbejde planmæssigt frem. Vi er optaget som medlem af de 7 stærke danske destinationer. Og senest har firmaet Bates, med Jørn Duus i spidsen, gennemført en USP-analyse. Resultatet var ikke overraskende at vi med Vadehavet, Ribe og Esbjerg har nogle helt unikke produkter at sælge. Den 11. november sidste år var der kickoff til Vadehavsprojektet, der involverer ca. 40 partnere og har en samlet økonomi på 21 mio. kr. til udvikling af oplevelsesøkonomien langs den kommende Nationalpark Vadehavet. Der var efterfølgende en stor naturoplevelse med Grå Sol. Det var en smagsprøve på turistarbejdet i det forgangne år. Erhverv På det øvrige erhvervsområde vil jeg fremhæve nogle ting inden for de områder, hvor indsatsen er koncentreret: vækst, tiltrækning af virksomheder og energiteknologi. Herudover har vi, som et led i den vigtige medlemspleje, en række populære arrangementer, som hjælper til med at styrke og udvikle netværk. Det bedste eksempel er Nytårskuren, som i år satte ny rekord med godt 900 deltagere. Tak for en så fantastisk opbakning. Et andet godt eksempel synes jeg er sejlturen sidste år i maj måned til Horns Rev 1. En uforglemmelig oplevelse, der samtidig indeholdt spændende informationer om de kommende mange vindmølleparker i Nordsøen. Vi ved, at langt de fleste nye jobs i Danmark skabes via nye virksomheder, de såkaldte iværksættere. Vi ved også, at potentialet især ligger hos en mindre andel af disse iværksættere, de såkaldte vækstiværksættere. Nye virksomheder som indeholder kimen til nye, store internationalt orienterede virksomheder. Så det er hér vi fokuserer indsatsen. Det gør vi i et meget tæt samarbejde med vort netværk af professionelle rådgivere (revisorer, advokater, reklamebureauer, pengeinstitutter m.fl.) og Væksthus Syddanmark. Vi har et opfinderpanel, hvor nye spændende ideer præsenteres og videreudvikles i samarbejde med professionelle rådgivere. Alle nye vækstvirksomheder og mindre, eksisterende vækstvirksomheder tilbydes en mentor. En person, som kan tilføre netop dén kompetence, som iværksætteren eller den lille virksomhed ikke behersker. I mange tilfælde er der tale om at tilknytte en person med gode evner inden for salg. 4

5 Hos mange af de mindre virksomheder, som vi besøger, er der et potentiale, som ikke udnyttes. Hvis indehaveren er indstillet på at investere de fornødne ressourcer tid og penge - i en vækstplan, så tilbyder vi i første omgang en systematisk gennemgang af vækstpotentialet og ikke mindst de barrierer, der er for vækst. Sidste år henviste vi 70 sådanne vækstvirksomheder til væksthuset. Tiltrækning af virksomheder er også et prioriteret område. Sidste år bearbejdede vi 23 sager, hvor vi især havde fokus på energivirksomheder, herunder ikke mindst inden for offshore-området. Foruden disse målrettede indsatser deltog vi sidste år i offshore messen i Aberdeen og offshore wind messen i Stockholm. Messedeltagelsen er sket i et samarbejde med Esbjerg Havn og Offshore Center Danmark. Det gav også sidste år konkrete emner, som vi har arbejdet videre med. Det var for øvrigt 3. gang, der blev afholdt en offshore windmesse. Første gang var i København (2005), og anden gang i Berlin (2007). Både i Berlin og i Stockholm, var det helt tydeligt, at de professionelle besøgende kendte til Esbjerg og vores unikke position inden for havvindmøller. Nogle stiller spørgsmålet, om der kommer noget ud af anstrengelserne. Ja, det gør der. Men det er sjældent synligt, hvem der står bag. Vi taler ikke om sagerne med andre, end sagens parter. Derfor er vores involvering ikke altid synlig i medierne. Energiteknologi er et centralt område, hvor der bruges mange kræfter. En del af visionen i kommunens Vækststrategi er, at Esbjerg Kommune i 2015 er Danmarks centrum for energiteknologi med en stærk virksomhedsklynge og et stærkt forsknings- og uddannelsesmiljø. Med hjælp fra godt 30 virksomheder og forskere er energiteknologi kogt ned til to områder, hvor vi er meget stærke: Offshore og Bioenergisystemer. Og som tværgående områder arbejdes bl.a. med sikkerhed. Et område, hvor vi også har en stærk position. Konkret udarbejder to grupper med deltagelse af virksomheder og forskere lige nu analyser af potentiale og barrierer inden for bølgeenergi og bioenergisystemer. Det skal resultere i handlingsplaner, som der herefter vil kunne arbejdes konkret videre med. Vi arbejder sammen med bl.a. Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn og Offshore Center Danmark på at videreudvikle dokumentation for vore særlige offshorekompetencer. Og på at sikre, at alle relevante beslutningstagere har viden om disse kompetencer. Lad mig gentage, hvad jeg sagde til Nytårskuren: Esbjerg er Danmarks offshoreby nr. 1. Det er et faktum, som ingen i branchen vil betvivle. Da Regeringens Vækstforum for nylig afholdt møde i Esbjerg var der en særlig velkomst til Statsministeren samt hans 6 ministerkolleger og deltagerne i Vækstforum. De kunne alle rejse hjem med en erindring om besøget, og ikke mindst en helt frisk opdatering af kompetencerne inden for energiområdet. 5

6 En fantastisk mulighed, som gav god omtale og hvor Statsministeren roste Esbjerg, og hvor han bl.a. er citeret for følgende: Esbjergs forvandling til offshoreby er faktisk en af grundene til, at Regeringens Vækstforum havde valgt Esbjerg som mødested. Byen og byens virksomheder har udviklet sig. Hvis man tænker på byens historie, er Esbjerg jo sådan et miniaturebillede på den forvandling, Danmark skal igennem. Markedsføring Det kan passende føre videre til nogle af vore øvrige markedsføringsindsatser. Det tætte samarbejde med Rektorkollegiet kører fortsat på skinner. Og det nye initiativ sidste år med et kampagneteam bestående af 4 unge studerende er fortsat et vigtigt element i arbejdet med at trække flere studerende til de videregående uddannelser i Esbjerg. De kører rundt i vort naturlige rekrutteringsopland for at fortælle unge mennesker om studiemulighederne og studiemiljøet i byen. Vi kunne sidste år notere en rekordstigning i antallet af nye studerende. En fremgang på hele 32%, ca. dobbelt så stor en fremgang som på landsplan. Flot. Lad os håbe, at kampagnen til dette års Åbent Hus giver pote. Det gjorde selve kampagnen i hvert tilfælde og oven i købet inden den var skudt i gang. Vi har opgjort værdien af medieomtalen frem til det tidspunkt, hvor den første annonce blev indrykket. Resultat: Omtale i lokale og landsdækkende medier samt i debatfora på nettet kunne omsættes til en imageværdi på ca. 4 mio. kr. Nu vi er ved de videregående uddannelser vil jeg benytte lejligheden til at fortælle, at det rent faktisk er muligt at tage 60 videregående uddannelser i Esbjerg. Og flere er på vej. Efter sommerferien starter Aalborg Universitet i Esbjerg en ny bacheloruddannelse i energi og en civilingeniøruddannelse i bæredygtig energiteknik. Og Syddansk Universitet i Esbjerg starter en bachelor- og kandidatuddannelse i sociologi og kulturanalyse. Bosætningskampagnen Career Country skal trække årige med en god uddannelse til Esbjerg Kommune. Målet med kampagnen er at skabe kendskab til de mange spændende karrierejobs i både private og offentlige virksomheder. Kampagnen slår på mange andre strenge. Med samme formål deltager vi i karrieremesser i Aalborg, Århus, Odense og København for at fortælle de sidste års studerende om de spændende jobs. Jeg ved ikke, om der er en direkte årsagssammenhæng. Dog kan jeg konstatere, at Esbjerg Kommune for 2. år i træk har haft en fremgang i folketallet. Stik imod alle prognoser. Den fremtidige kommunikation har haft særlig fokus siden sidste efterår. En lang række personer fra private og offentlige virksomheder, institutioner m.fl. har 6

7 bidraget til at skærpe vores fremtidige kommunikation. Og det var temaet på de to ½-dagsmøder i repræsentantskabet i oktober sidste år og senest den 9. marts i år. Det vil I inden sommerferien høre nærmere om. Men jeg kan allerede nu afsløre, at bindemidlet i den fremtidige kommunikation vil være Ny Energi. Fremadrettet Jeg indledte med at sige, at vi har arbejdet meget bredt, men også ekstremt fokuseret. Fremadrettet vil vores indsats være meget fokuseret på 3 ting. For det første vil turistområdet med de mange unikke muligheder være et vigtigt område. Og den forestående status som Nationalpark Vadehavet vil give os meget stærkere kort på hånden. Det er erfaringerne fra andre Nationalparker. For det andet vil energi, herunder ikke mindst energi offshore, være et meget centralt emne. Vi står over for noget, som nogle betegner en ny industriel revolution med de mange vindmøller, der skal sættes op på havet i de kommende år. Jeg sagde i min beretning sidste år, at med en god blanding af fokusering, energi og held må målet være, at der i løbet af de næste år skabes nye arbejdspladser inden for energiteknologi i Esbjerg Kommune. Sidst, men ikke mindst, er vi meget bevidste om betydningen af en effektiv markedsføring af vore styrkepositioner. Det kan ikke siges for mange gange. Husk at fortælle den sande historie om vore styrkepositioner. Vi har meget at byde på. Vær gode ambassadører og fortæl dén historie. Tak for samarbejde Jeg vil slutte min beretning med en tak til alle vore samarbejdsparter for et godt samarbejde. Tak til medlemmer til repræsentantskabet og bestyrelsen. Tak til Jer, der er udpeget til at gøre en indsats i forskellige bestyrelser og udvalg. Tak til medarbejderne. Til sidst, men ikke mindst: Tak til alle vore medlemmer. Både gamle og nye. 7

Ved generalforsamlingen sidste år afsluttede jeg min beretning med at sige, at vores indsats fremadrettet vil være meget fokuseret på 3 ting:

Ved generalforsamlingen sidste år afsluttede jeg min beretning med at sige, at vores indsats fremadrettet vil være meget fokuseret på 3 ting: Esbjerg Erhvervsudvikling, Generalforsamling 17. marts 2011 kl. 16:00 Beretning ved bestyrelsesformand John Lesbo Velkommen Velkommen til den ordinære generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling. Ved

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling

Esbjerg Erhvervsudvikling Esbjerg Erhvervsudvikling Generalforsamling 19. marts 2013 kl. 16:00 Beretning ved bestyrelsesformand John Lesbo Velkommen Velkommen til den ordinære generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling. Det

Læs mere

Velkommen til den ordinære generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling.

Velkommen til den ordinære generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling. Esbjerg Erhvervsudvikling Generalforsamling 31. marts 2016 kl. 16:00 Beretning ved bestyrelsesformand John Lesbo Velkommen Velkommen til den ordinære generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling. Ved

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Ny Energi. Esbjerg det naturlige centrum for offshore og energiteknologi

Ny Energi. Esbjerg det naturlige centrum for offshore og energiteknologi Ny Energi Esbjerg det naturlige centrum for offshore og energiteknologi velkommen til esbjerg Ny Energi offshore Center Danmark 4 Geografisk fordeling af virksomheder i Offshoresektoren 7 Esbjerg Havn

Læs mere

Beretning 2014 Lederne Himmerland

Beretning 2014 Lederne Himmerland Beretning 2014 Lederne Himmerland 2014 har været et rigtigt godt år for Lederne faktisk har der været tale om en række af gode år: Vi har fortsat medlemsvækst Fortsat høj medlemstilfredshed Megen presseomtale

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Fremlæggelse af handlingsplan 2017 / ved formand Torben Johansen

Fremlæggelse af handlingsplan 2017 / ved formand Torben Johansen Fremlæggelse af handlingsplan 2017 / 2018 ved formand Torben Johansen VISION Næstved Erhvervsforening vil være en stærk, samlende organisation for erhvervslivet I Næstved Kommune MISSION Næstved Erhvervsforening

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamling den 30/4 2016

Formandens beretning. Generalforsamling den 30/4 2016 Generalforsamling den 30/4 2016 Erhvervsorganisationen Ejerledernes formål: Større synlighed og forståelse for medlemmer og virksomheder Pleje medlemmers image Udbrede kendskab til og forståelse for medlemmers

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV!

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV! NYHEDSBREV Juni 2016 Nr. 2 NÆSTVED ERHVERVSFORENING BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN GOD SOMMERFERIE! MISSION 2016: Arbejde for, at kommunen er endnu mere ambitiøs i deres erhvervsfremmende aktiviteter Arbejde

Læs mere

For det andet nævnte jeg, at vi fortsat skal arbejde for flere studerende, som efter endt studie kan finde et spændende job.

For det andet nævnte jeg, at vi fortsat skal arbejde for flere studerende, som efter endt studie kan finde et spændende job. Esbjerg Erhvervsudvikling Generalforsamling 27. marts 2014 kl. 16:00 Beretning ved bestyrelsesformand John Lesbo Velkommen Velkommen til den ordinære generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling. Også

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Fremlæggelse af strategi og handlingsplan 2016 / ved bestyrelsesmedlem Torben Johansen

Fremlæggelse af strategi og handlingsplan 2016 / ved bestyrelsesmedlem Torben Johansen Fremlæggelse af strategi og handlingsplan 2016 / 2017 ved bestyrelsesmedlem Torben Johansen VISION Næstved Erhvervsforening vil være en stærk, samlende organisation for erhvervslivet I Næstved Kommune

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

KOMMUNEPLAN STRATEGI 2018-30

KOMMUNEPLAN STRATEGI 2018-30 KOMMUNEPLAN STRATEGI 2018-30 DEBATHÆFTE Foto: Torben Meyer / Esbjerg Byhistoriske Arkiv November 2015 Forord Esbjerg Kommune er Danmarks Energimetropol og tredje vækstcenter. Vision 2020 og Vækststrategi

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen.

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen. Indledning Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Varde, Esbjerg, Tønder, Fanø og Vejen kommuner. SVUF har fokus på vækst og udvikling samt sikring af gode rammebetingelser

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN Bliv medlem af C4 det betaler sig Relationer skaber værdi og bedre bundlinje. Et medlemskab af C4 giver dig og din virksomhed adgang til at skabe nye relationer og mere forretning

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune

Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Herning Kommune som attraktiv lystfiskerdestination Flotte laks, af oprindelig stamme, i Skjern Å, og meget store havørreder i Karup Å,

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

BUSINESS REGION ESBJERG

BUSINESS REGION ESBJERG BUSINESS REGION ESBJERG v. Kommunaldirektør Mogens Pedersen SIGNAL FRA BRUXELLES-SEMINARET Borgmestrene fra Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Kommune vil i fællesskab arbejde med at fremme udviklingen

Læs mere

Opgaver i energisektoren

Opgaver i energisektoren Opgaver i energisektoren 02. December 2014 UK www.energimetropol.dk Esbjerg Erhvervsudvikling Hvem er Esbjerg Erhvervsudvikling? Selvejende erhvervsforening med 25 ansatte Erhverv, Turisme og Markedsføring

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Designmanual. EnergiMetropol

Designmanual. EnergiMetropol Designmanual EnergiMetropol 2 9 De 3 forskellige logoer findes i en dansk og en international udgave. De 3 versioner vises herunder. Udgave 1 Udgave 2 Udgave 3 3 9 Alle versioner findes i seks forskellige

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere