Virksomheder holder fast i forskning og innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheder holder fast i forskning og innovation"

Transkript

1 NNOVATION 3 ud af krisen INNOVATIONDANMARK E-MAGASIN NR. 1 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Test: Har du fingeren på krisens puls? Tag stilling til ti teser om, hvordan krisen påvirker danske virksomheders innovation. Og se straks, om du har ret eller tager fejl. Side 6 Virksomheder holder fast i forskning og innovation Ny undersøgelse: Trods den økonomiske krise vil dansk erhvervsliv samlet set kun beskære sin innovationsindsats med godt en procent. Side 7 Gør nytte i samfundet og klar dig godt Lars Kolind: Virksomheder skal gøre gavn i samfundet ellers er deres fremtid truet. Se interview med erhvervsmanden på bagsiden.

2 2 De fleste virksomheder kan skyde genvej til innovation og øget konkurrenceevne. Det kan ske ved at inddrage eksterne partnere i virksomhedens egne innovationsprocesser. Thomas Alslev Christensen kontorchef i Forskningsog Innovationsstyrelsen INNOVATION OG FORSKNING ER VEJEN UD AF KRISEN I en tid med mørke skyer på samfundsøkonomiens himmel er forskning og innovation endnu vigtigere end i økonomisk solskin. International forskning viser, at virksomheder, der satser på innovation, kommer væsentligt bedre gennem krisetider, mens konkurrenter, der holder igen, oplever fald i salget. Samtidig viser dansk forskning, at virksomheder, der har en strategi for innovation, har mere end tre gange større chance for at lykkes med deres indsats. Åbenhed, både internt og eksternt om hvad virksomheden vil med sin innovation, er tilsyneladende et stærkt kort. Det er ligestilling mellem kvinder og mænd i øvrigt også. E-magasinet»INNOVATION - ud af krisen«er inspireret af konferencen FutureNext, afholdt i København juni 2009, arrangeret af Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) i samarbejde med konsulentvirksomheden Wemind. E-magasinet er produceret for RTI af journalisterne Marianne Bom (projektledelse) og Morten Andersen (tekst) samt journalist og grafiker Rie Jerichow (grafisk tilrettelæggelse), alle City Pressekontor. Videoindslag produceret af Kasper Jerichow og Daniel Svarts Andreassen. Foto: Bjarke Ørsted. Forside: Dreamstime. Udgiver: Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Kontaktperson: Fuldmægtig Tina Rud Mogensen. Direkte telefon Mail E-magasinet»Innovation Ud af krisen«er inspireret af konferencen FutureNext, som blev holdt i juni 2009 i København. Et halvt hundrede danske virksomheder var med ved konferencen, som viste, at der heldigvis er mange gode idéer til at finde nye veje ud af krisen i danske virksomheder. Vejrudsigten for dansk innovation er god! Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) Rådet for Teknologi og Innovation er nedsat af videnskabsministeren og har til hovedformål at fremme vækst og innovation i erhvervslivet. Det sker bl.a. gennem handlingsplanen InnovationDanmark. Rådet har sekretariat i Forskningsog Innovationsstyrelsen.

3 3 OPBRUD I ERHVERVSLIVETS ROLLER Ofte har kunderne mere indsigt i produkterne end virksomheden selv. Det er hovedtanken bag vinder-idéen på innovationskonferencen FutureNext: En hotline, hvor kunderne hjælper hinanden. Opret en 24 timers hotline, hvor virksomhedens kunder hjælper hinanden med at løse problemer, de støder på. Sådan lød den vindende idé, da repræsentanter for ca. 50 danske vir k s o m h e d e r v a r s a m l e t til in n ov a ti o n s - konferencen FutureNext i København i juni Vinderidéen tager udgangspunkt i, at kunderne tit er bedre til at forstå problemerne og forklare løsningerne end virksomhedens eksperter. Tilmed får virksomheden en tillægsgevinst i form af viden om, hvordan produkterne kan gøres bedre. Konferencen viste, at rollerne i erhvervslivet er i opbrud. Den traditionelle model, hvor en virksomhed udtænker et nyt produkt, opstiller krav til sine leverandører, producerer produktet, markedsfører det og håber, at kunderne køber uden at beklage sig, står for fald. De idéer, der opnåede størst tilslutning, handlede typisk om nye måder at forstå virksomhedens samspil med kunder, leverandører og andre interessenter på. De bedste idéer blev udvalgt blandt i alt 150, som deltagerne havde spillet ud med ved starten af konferencen. På den afsluttende seance stemte deltagerne om idéerne via konferencens hjemmeside. Man uddelte ingen karakterer, men kunne blot vælge enten at stemme på en idé eller lade være med at stemme på den. I princippet kunne man altså stemme på alle 150 idéer. Også de to idéer på 2. og 3.-pladserne gik på ny rollefordeling mellem virksomhederne og deres omgivelser. Nemlig at man skal udnytte sine leverandører som ambassadører for virksomheden, og at man skal tage i praktik hos kunden for at få det bedste billede af, hvordan virksomhedens produkt bliver brugt. De ti idéer til mere innovation i virksomhederne, der fik flest stemmer ved FutureNext konferencen, er: 1. Skab en 24-timers hotline, hvor brugerne af dit produkt eller ydelse hjælper hinanden 2. Gør dine leverandører til ambassadører I har en fælles interesse i salg af dit produkt 3. Tag i praktik hos kunden så du ved, hvordan dit produkt bliver brugt 4. Lær at elske klager så du kan lære af dem 5. Lad leverandørerne stille forslag i stedet for udelukkende at stille krav til dem 6. Skab en internetbaseret tv-kanal i virksomheden, hvor medarbejderne kan komme til orde 7. Brug de tilbageværende medarbejdere og deres netværk til at hjælpe fyrede medarbejdere i job 8. Skab et netværk for afskedigede medarbejdere, så de kan blive positive ambassadører for firmaet 9. Skab mulighed for, at kunderne kan sende ris og ros til dig på internettet 10. Beløn fejl, fordi en nul-fejls-kultur ikke fremmer fornyelse

4 4 FRA GULE SEDLER TIL WEBBASERET DIALOG Internet-baserede medier spillede en fremtrædende rolle på innovationskonferencen FutureNext. Både i de idéer, som deltagerne endte med at anbefale, og i selve konferencens forløb. Nye internetbaserede medier er ikke til at komme udenom, når virksomhederne skal innovere i de kommende år. Det var et halvt hundrede danske virksomheder, samlet til innovationskonferencen FutureNext, enige om. Og konferencen tog sin egen medicin! I første omgang blev idéerne til, hvordan man kan fremme innovation skabt i en traditionel brainstorm. I grupper på seks-syv personer skrev deltagerne deres idéer på gule, lyserøde og orange papirlapper, som de satte op på en tavle og sorterede groft, så idéer overlevede i hver gruppe. Derefter blev de overlevende idéer ca. 150 i alt lagt på konferencens hjemmeside. Den, der havde fået idéen, motiverede den kort, og andre kommenterede på kryds og tværs af grupperne. Den vindende idé blev, at virksomheder skal oprette en 24 timers hotline, hvor brugerne hjælper hinanden. Undervejs fik idéen blandt andet kommentarerne:»god idé det er overraskende, hvor gerne brugere vil rådgive andre brugere ud fra: jeg har fundet ud af det skal jeg hjælpe dig.man kunne evt. markedsføre idéen Lærke Ullerup fra konferencearrangøren Wemind præsenterer resultatet af den indledende brainstorm, som deltagerne har klistret op på en tavle. overfor kunderne således, at den enkelte bliver personligt branded og opnår ekspertstatus i kundeforum mv.man kunne sagtens forestille sig, at f. eks. ti kunder fungerede som support og backup for hinanden. Alle ville få fordele deraf, og det ville være gratis for virksomheden.«selvom stemmeafgivelsen og en stor del af debatten kørte på hjemmesiden, skal man bestemt ikke undervurdere værdien af direkte kontakt. Mellem stolerækkerne hørtes mange replikker af typen»har du nu husket at stemme på min idé om?«på den måde blev der helt sikkert afgivet en del stemmer, der til dels var baseret på personlig sympati. Lidt som når nabolande giver hinanden 12 point ved Melodi Grand Prix. Men lige som i den europæiske sangkonkurrence begyndte der på konferencen hurtigt at udkrystallisere sig et billede, hvor idéerne med mest substans begyndte at tage føring. Det blev tydeligt, at de idéer, der fik flest kommentarer i den elektroniske debat, endte med at få flest stemmer. Dermed endte konferencen med ikke kun at tage, men også smage sin egen medicin: Webbaseret dialog er kommet for at blive. Det gælder både internt i en virksomhed, i forhold til virksomhedens kunder, leverandører og andre interessenter og i forhold til meddeltagerne på en konference om innovation.

5 5 Krisen har været med til at gøre værdien af vores arbejde med innovation meget tydelig. Innovation er kommet op på agendaen og er blevet en del af tænkningen i hele organisationen. Malene Bendtsen, innovationschef, TrygVesta KRISEN HAR SAT INNOVATION HØJERE PÅ DAGSORDENEN Den økonomiske krise har været med til at gøre værdien af arbejdet med innovation meget tydelig i hele virksomheden, mener forsikringsselskabet TrygVestas innovationschef. For tre år siden oprettede forsikringsselskabet TrygVesta en innovationsafdeling. Afdelingen har for nylig fået mulighed for at fortsætte trods en større omorganisering af hele virksomheden. Det viser, at innovation er kommet højt på dagsordenen, siger innovationschef Malene Bendtsen.»Alene det er et signal om, at virksomheden fortsat har innovation som høj prioritet. Samtidig er det mit indtryk, at krisen har skabt øget opmærksomhed i hele organisationen om, hvor vigtigt innovation er,«siger hun og fortæller, at virksomhedens største fokus er udvikling af nye forsikringsprodukter og nye processer i virksomheden.»desuden har vi innovation inden for forretningsmodeller og distributionskanaler. For eksempel har vi bidraget til virksomhedens formelle strategi, der siger, at vi skal øge vores aktivitet inden for online køb og online skadesanmeldelser væsentligt. Her er vi faktisk nået et godt stykke vej, især inden for det seneste år.«selvom der er sket meget på det innovative område i TrygVesta i det seneste år, vil Malene Bendtsen gerne understrege, at innovationen blev sat i gang inden krisen.»men jeg vil alligevel mene, at krisen har været med til at gøre værdien af vores arbejde med innovation meget tydelig. Innovation er kommet op på agendaen og er blevet en del af tænkningen i hele organisationen.«forsikringsselskabet TrygVesta er blevet mindre berørt af krisen end de fleste andre virksomheder i finanssektoren, fordi virksomheden havde en relativt lille del af sine investeringer i aktier ved finanskrisens udbrud. Der mærkes dog et vist fald i indtægterne fra forsikringspræmier, specielt på erhvervsområdet. Det skyldes primært, at mange erhvervspolicer kobler præmiens størrelse sammen med den aktuelle virksomheds størrelse. TrygVesta har en separat afdeling for innovation med syv medarbejdere.

6 6 Ti teser om Innovation under krisen Hvilke teser holder stik? Klik på hver tese og se, om undersøgelsens resultater bekræfter eller afviser den. Tese 2:»Virksomhederne fornyer deres processer i et højere tempo«tese 1:»Der kommer færre nye produkter fra virksomhederne«tese 4:»Virksomhederne stopper projekter inden for forskning og innovation«tese 3:»Virksomhederne skærer ned på deres budgetter for forskning og udvikling«tese 5:»Erhvervslivet satser på mere sikre innovationsprojekter«virksomheder HOLDER FAST I FORSKNING OG INNOVATION Trods den økonomiske krise freder danske virksomheder stort set deres investeringer i forskning og udvikling. Samtidig orienterer de sig mere mod de offentlige innovationsordninger. En ny rapport fra Videnskabsministeriet viser, at danske virksomheder stort set holder fast i deres indsats for innovation, selvom de er kraftigt berørte af den økonomiske krise. Undersøgelsen påviser, at virksomhedernes samlede investeringer i forskning og udvikling vil falde med mellem 0,7 og 1,7 procent fra 2008 til Det er et lille fald set i forhold til, at 69 procent af virksomhederne oplever fald i efterspørgslen, og 61 procent af dem har været nødt til at afskedige medarbejdere.»undersøgelsen viser, at danske virksomheder er meget opmærksomme på, at forskning og udvikling er afgørende for at holde sig konkurrencedygtig på længere sigt. For nogle virker den økonomiske krise ligefrem som en anledning til at øge innovationen. Det kan for eksempel være en måde at udnytte, at konkurrenter på de internationale markeder er svækkede,«siger videnskabsminister Helge Sander. 19 procent af virksomhederne siger i undersøgelsen, at de orienterer sig mere mod de ordninger, der findes til fremme af innovation, end de gjorde før krisen.»at næsten hver femte virksomhed orienterer sig mere mod innovationsordningerne nu, tyder på, at danske virksomheder ikke lader sig slå ud. Tværtimod viser de vilje til at innovere sig ud af krisen. Det er glædeligt,«siger Helge Sander. Bag det svage samlede fald i investeringerne i innovation gemmer der sig store forskelle. 14 procent af virksomhederne øger innovationen, mens 19 procent skærer i deres budgetter.

7 Tese 6:»Videns-intensive brancher holder mere fast i innovationen end andre brancher«tese 9:»God tilgængelighed af kvalificeret arbejdskraft fører til mere forskning og innovation«tese 10:»Virksomhederne orienterer sig mere mod de offentlige tilbud inden for innovation«7 Tese 7:»Store virksomheder holder mere fast i forskning end små virksomheder«om undersøgelsen Undersøgelsen»Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark Den økonomiske krises betydning«udført af Teknologisk Institut for Videnskabsministeriet bygger på svar fra virksomheder på spørgsmål om, hvordan deres innovation er påvirket af den økonomiske krise. Svarene er indhentet i foråret 2009 altså efter, at den økonomiske krise var sat ind. Tese 8:»Mangel på kapital er den største barriere for forskning og innovation«pluk fra undersøgelsen: De danske virksomheders investeringer i forskning og udvikling vil falde med mellem 0,7 og 1,7 procent fra 2008 til procent af virksomhederne i undersøgelsen oplever fald i efterspørgslen efter deres produkter og tjenesteydelser, og 61 procent af virksomhederne har været nødt til at afskedige medarbejdere. 19 procent af virksomhederne vil som følge af krisen orientere sig mere mod ordningerne til fremme af innovation eksempelvis ErhvervsPhD-ordningen, innovationskonsortierne og innovationsnetværk. Bag tallet gemmer sig både virksomheder, der allerede bruger ordningerne og overvejer at bruge dem endnu mere, og virksomheder, der ikke tidligere har udnyttet ordningerne. 11 procent af virksomhederne benytter ordningerne i dag. 14 procent af virksomhederne øger deres investeringer i forskning og udvikling, mens 19 procent skærer ned på budgetterne. Blandt de, som skærer ned, angives den økonomiske krise som den helt dominerende årsag. Danske virksomheder lader sig ikke slå ud af krisen, konstaterer videnskabsminister Helge Sander.

8 8 Innovation har gode kår i offshore branchen... Alligevel tænker vi os da om en ekstra gang, inden vi ansætter nye medarbejdere. Peter Blach, direktør for Offshore Center Danmark NU HAR VI BEDRE TID TIL INNOVATION Efter en række år med hæsblæsende vækst har virksomhederne inden for offshore olie og gas igen fået tid til at tænke på den langsigtede innovation. Virksomhederne inden for offshore olie og gas er gået fra meget høje vækstrater omkring 20 procent de seneste fem-seks år til et sted mellem nul og fem procent efter krisen. Men det har ikke mindsket deres interesse for at være med i innovationsprojekter.»tværtimod! Hvor virksomhederne de seneste år har halset af sted for at følge med efterspørgslen, så har de nu lidt bedre tid til at tænke på innovation. Nogle af virksomhederne ser samtidig en mulighed for at holde på højt kvalificerede medarbejdere ved at engagere dem i innovationsprojekter,«siger Peter Blach, direktør for Offshore Center Danmark, der er offshorebranchens innovationsnetværk. Innovationsnetværket oplever her under krisen, at nye virksomheder melder sig ind.»typisk er der tale om virksomheder, der hidtil har været aktive i andre brancher og er opmærksomme på, at offshore fortsætter med at have vækst. De ser innovationsprojekter som en måde at komme i kontakt med offshore branchen.«samlet set har innovation gode kår i offshore branchen, mener Peter Blach.»Offshore Center Danmark har befundet sig i konstant vækst, siden centeret blev oprettet for seks år siden. Alligevel tænker vi os da om en ekstra gang, inden vi ansætter nye medarbejdere. Selvom alle tegn er positive hos os selv, bliver man alligevel påvirket af al den fokus, der er på den økonomiske krise. Så vi holder lige hesten lidt mere med vores ansættelser, end vi ellers ville gøre.«i modsætning til vindmøller på land har offshore vindkraften ikke mærket den økonomiske krise. Det skyldes, at området nyder stor politisk velvilje. Derimod mærkes krisen inden for offshore olie og gas i form af en udfladning i væksten. Offshore Center Danmark med kontor i Esbjerg er Videnskabsministeriets innovationsnetværk for virksomheder inden for såvel olie/gas som offshore vindkraft.

9 BRUGERNE HAR OFTE MEST INDSIGT I VORES PRODUKTER 9 Brugerdreven innovation er langt mere end et modeord for LEGO, hvor fire medarbejdere omsætter brugernes idéer til forretnings-cases. En ny enhed for forretningsudvikling hos LEGO er med til at ruste legetøjskoncernen til fremtiden. Grundidéen er, at alle kan henvende sig til enheden og blive hørt.»mange af vores cases opstår på baggrund af idéer fra den del af forbrugerne, vi kalder lead users. Dem, der virkelig går op i at lege med vores produkter. Nogle gange er deres indsigt i produkternes muligheder større end vores egen,«forklarer Christian Thor Larsen, senior business developer i enheden»new business group«hos LEGO A/S. Han fortæller, at der naturligvis er mange andre medarbejdere i LEGO, der arbejder med innovation. Først og fremmest inden for de forskellige universer, som er spændende for virksomhedens vigtigste målgruppe: børn i alderen otte til 12 år.»typisk resulterer deres innovation i, at der bliver sat nogle store skibe i søen med høj risiko og chance for stor gevinst. I new business group er vores mantra»start small, think big«. Vi arbejder med cases, der kan sættes i værk med begrænset risiko, men med potentiale til senere at vokse sig større.«et eksempel på sådan et produkt er LEGO Architecture, som henvender sig til en mere moden målgruppe.»et andet eksempel er en ny digital platform, LEGO Universe, som vi lancerer næste sommer.«lego koncernen havde en periode med vigende omsætning for nogle år siden, men er i dag i stærk vækst og mindre berørt af den aktuelle økonomiske krise. For to-tre år siden oprettede virksomheden en new business group bestående af fire medarbejdere, som arbejder med nye forretningsmodeller. Idéerne, der ofte kommer fra engagerede brugere af LEGO s produkter, supplerer virksomhedens egen innovation. Mange af vores cases opstår på baggrund af idéer fra den del af forbrugerne, vi kalder lead users. Dem, der virkelig går op i at lege med vores produkter. Christian Thor Larsen, senior business developer, LEGO A/S

10 10 INNOVATION SÅDAN! Har du fået lyst til at arbejde mere med din virksomheds måde at forny produkter, processer og ydelser på, så er her en kort guide til at komme videre. Alle danske virksomheder har mulighed for at trække på det danske innovationssystem, som er sat i verden for at fremme innovationen i Danmark. En ny guide giver en samlet oversigt over de tilbud og puljer, som staten og regionerne stiller til rådighed. I guiden får du svar på, hvilke innovationsordninger der findes for virksomheder, hvem der kan være med, og hvilke finansieringsmuligheder der er. Du kan desuden få et hurtigt overblik i publikationen Vejviser til innovation. Rådet for Teknologi og Innovation er sat i verden af Videnskabsministeren for at fremme innovation i Danmark. Rådet arbejder ud fra sin handlingsplan InnovationDanmark, som sætter konkrete mål for udviklingen. Rådet investerer årligt knap en milliard kr. inden for fire indsats-områder: Samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner gennem innovationsnetværk og innovationsprojekter. Innovationsnetværk er landsdækkende netværk, som skal sikre et tættere samspil mellem erhvervslivet og videninstitutioner. Læs mere i Håndbog om innovationsnetværk. Innovationsprojekter er en fælles betegnelse for forskellig projekter, der får offentlig medfinansering til at løse et konkret defineret problem i samarbejde mellem en eller flere virksomheder og videninstitutioner. Kommercialisering af offentlig forskning og flere videnintensive iværksættere ved hjælp af proof of concept-finansiering og innovationsmiljøer. Proof of concept-finansiering giver offentlige forskningsinstitutioner mulighed for at dokumentere og modne egne opfindelser frem til et stade, hvor innovationsmiljøer og private markedsinvestorer kan tage over. Der er seks innovationsmiljøer fordelt over hele landet, som identificerer og vurderer forretningsidéer med kommercialiseringspotentiale. Innovationsmiljøerne hjælper lovende videniværksættere med at realisere disse projekter ved at tilføre udviklingskapital. Flere højtuddannede i virksomhederne ved hjælp af videnpiloter og erhvervsphd er. Videnpiloter er akademikere, der ansættes i virksomheder med mellem to og 100 ansatte med offentlig medfinansiering. En ErhvervsPhD udfører et treårigt forskningsprojekt og en forskeruddannelse i samarbejde mellem en privat virksomhed og et universitet. Projektet har et erhvervsrettet fokus. Teknologisk infrastruktur til gavn for samfundet gennem GTSinstitutter. De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutterne) omsætter forskning og ny teknologi til konkrete løsninger for virksomheder. Der er i alt ni GTS-institutter med hvert sit faglige og teknologiske fokus. Læs mere om GTS på Teknologiportalen. KOLIND OM KRISEN Når der er krise, er jorden gødet for, at der kan ske noget nyt. Derfor skal danske virksomheder tage krisen som en mægtig chance for at få genovervejet, hvad de egentlig er sat i verden for. Lars Kolind, iværksætter og bestyrelsesmedlem i en række virksomheder

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Forfatter: o Sidst gemt: 01-04-2009 16:19:00 Sidst udskrevet: 01-04-2009 16:30:00

Forfatter: o Sidst gemt: 01-04-2009 16:19:00 Sidst udskrevet: 01-04-2009 16:30:00 R:\Projekter\2 ERHVERVS & REGIONALUDVIKLING\3004 Kvalificeret arbejdskraft\endelig udgave til FIST\Rapport - Mangel på kvalificeret arbejdskraft - 01.04.2009.doc Forfatter: o Sidst gemt: 01-04-2009 16:19:00

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem Vejviser til innovation Gem vejviseren den kan blive guld værd for din virksomhed En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation 2 3 Kolofon Innovation er vigtig for

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

INNOVATIONDANMARK 7. Arkitekter sælger legepladser bedst. Åh sikken fest.. Forsker trimmer Juelsminde Trælasthandel.

INNOVATIONDANMARK 7. Arkitekter sælger legepladser bedst. Åh sikken fest.. Forsker trimmer Juelsminde Trælasthandel. Der ligger milliarder af kroner og venter på de danske virksomheder. Værktøjet, som pengene kan høstes med, er højtuddannede medarbejdere. Se hvordan en række små og store virksomheder har givet omsætning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

INNOVATIONDANMARK FORSIDE

INNOVATIONDANMARK FORSIDE INNOVATIONDANMARK FORSIDE Videnskabsministeriet og DRUID præsenterer VERDENS BEDSTE EFFEKTMÅLINGER AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPOLITIK?? 12. APRIL 2011 Program for resten af dagen 1. Regeringens politik

Læs mere

Kapital til Medicovirksomheder

Kapital til Medicovirksomheder Kapital til Medicovirksomheder Nicolaj Højer Nielsen nhn@nhn.dk +45 25 46 25 80 www.linkedin.com/in/nicolajnielsen DET ER IKKE HELT SÅ SLEMT SOM RYGTERNE SIGER Min baggrund Medarbejder Iværksætter Konsulent

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM OG HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK Innovationsfremmesystemet for danske virksomheder > 1. Indledning Formålet med dette notat er at give

Læs mere

haslund & alsted www.haslundalsted.dk ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer

haslund & alsted www.haslundalsted.dk ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer ErhvervsPhD Et erhvervsorienteret forskningsprojekt. Et samarbejde mellem en virksomhed eller offentlig institution, en ErhvervsPhD-studerende og et dansk eller

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere