Virksomheder holder fast i forskning og innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheder holder fast i forskning og innovation"

Transkript

1 NNOVATION 3 ud af krisen INNOVATIONDANMARK E-MAGASIN NR. 1 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Test: Har du fingeren på krisens puls? Tag stilling til ti teser om, hvordan krisen påvirker danske virksomheders innovation. Og se straks, om du har ret eller tager fejl. Side 6 Virksomheder holder fast i forskning og innovation Ny undersøgelse: Trods den økonomiske krise vil dansk erhvervsliv samlet set kun beskære sin innovationsindsats med godt en procent. Side 7 Gør nytte i samfundet og klar dig godt Lars Kolind: Virksomheder skal gøre gavn i samfundet ellers er deres fremtid truet. Se interview med erhvervsmanden på bagsiden.

2 2 De fleste virksomheder kan skyde genvej til innovation og øget konkurrenceevne. Det kan ske ved at inddrage eksterne partnere i virksomhedens egne innovationsprocesser. Thomas Alslev Christensen kontorchef i Forskningsog Innovationsstyrelsen INNOVATION OG FORSKNING ER VEJEN UD AF KRISEN I en tid med mørke skyer på samfundsøkonomiens himmel er forskning og innovation endnu vigtigere end i økonomisk solskin. International forskning viser, at virksomheder, der satser på innovation, kommer væsentligt bedre gennem krisetider, mens konkurrenter, der holder igen, oplever fald i salget. Samtidig viser dansk forskning, at virksomheder, der har en strategi for innovation, har mere end tre gange større chance for at lykkes med deres indsats. Åbenhed, både internt og eksternt om hvad virksomheden vil med sin innovation, er tilsyneladende et stærkt kort. Det er ligestilling mellem kvinder og mænd i øvrigt også. E-magasinet»INNOVATION - ud af krisen«er inspireret af konferencen FutureNext, afholdt i København juni 2009, arrangeret af Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) i samarbejde med konsulentvirksomheden Wemind. E-magasinet er produceret for RTI af journalisterne Marianne Bom (projektledelse) og Morten Andersen (tekst) samt journalist og grafiker Rie Jerichow (grafisk tilrettelæggelse), alle City Pressekontor. Videoindslag produceret af Kasper Jerichow og Daniel Svarts Andreassen. Foto: Bjarke Ørsted. Forside: Dreamstime. Udgiver: Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Kontaktperson: Fuldmægtig Tina Rud Mogensen. Direkte telefon Mail E-magasinet»Innovation Ud af krisen«er inspireret af konferencen FutureNext, som blev holdt i juni 2009 i København. Et halvt hundrede danske virksomheder var med ved konferencen, som viste, at der heldigvis er mange gode idéer til at finde nye veje ud af krisen i danske virksomheder. Vejrudsigten for dansk innovation er god! Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) Rådet for Teknologi og Innovation er nedsat af videnskabsministeren og har til hovedformål at fremme vækst og innovation i erhvervslivet. Det sker bl.a. gennem handlingsplanen InnovationDanmark. Rådet har sekretariat i Forskningsog Innovationsstyrelsen.

3 3 OPBRUD I ERHVERVSLIVETS ROLLER Ofte har kunderne mere indsigt i produkterne end virksomheden selv. Det er hovedtanken bag vinder-idéen på innovationskonferencen FutureNext: En hotline, hvor kunderne hjælper hinanden. Opret en 24 timers hotline, hvor virksomhedens kunder hjælper hinanden med at løse problemer, de støder på. Sådan lød den vindende idé, da repræsentanter for ca. 50 danske vir k s o m h e d e r v a r s a m l e t til in n ov a ti o n s - konferencen FutureNext i København i juni Vinderidéen tager udgangspunkt i, at kunderne tit er bedre til at forstå problemerne og forklare løsningerne end virksomhedens eksperter. Tilmed får virksomheden en tillægsgevinst i form af viden om, hvordan produkterne kan gøres bedre. Konferencen viste, at rollerne i erhvervslivet er i opbrud. Den traditionelle model, hvor en virksomhed udtænker et nyt produkt, opstiller krav til sine leverandører, producerer produktet, markedsfører det og håber, at kunderne køber uden at beklage sig, står for fald. De idéer, der opnåede størst tilslutning, handlede typisk om nye måder at forstå virksomhedens samspil med kunder, leverandører og andre interessenter på. De bedste idéer blev udvalgt blandt i alt 150, som deltagerne havde spillet ud med ved starten af konferencen. På den afsluttende seance stemte deltagerne om idéerne via konferencens hjemmeside. Man uddelte ingen karakterer, men kunne blot vælge enten at stemme på en idé eller lade være med at stemme på den. I princippet kunne man altså stemme på alle 150 idéer. Også de to idéer på 2. og 3.-pladserne gik på ny rollefordeling mellem virksomhederne og deres omgivelser. Nemlig at man skal udnytte sine leverandører som ambassadører for virksomheden, og at man skal tage i praktik hos kunden for at få det bedste billede af, hvordan virksomhedens produkt bliver brugt. De ti idéer til mere innovation i virksomhederne, der fik flest stemmer ved FutureNext konferencen, er: 1. Skab en 24-timers hotline, hvor brugerne af dit produkt eller ydelse hjælper hinanden 2. Gør dine leverandører til ambassadører I har en fælles interesse i salg af dit produkt 3. Tag i praktik hos kunden så du ved, hvordan dit produkt bliver brugt 4. Lær at elske klager så du kan lære af dem 5. Lad leverandørerne stille forslag i stedet for udelukkende at stille krav til dem 6. Skab en internetbaseret tv-kanal i virksomheden, hvor medarbejderne kan komme til orde 7. Brug de tilbageværende medarbejdere og deres netværk til at hjælpe fyrede medarbejdere i job 8. Skab et netværk for afskedigede medarbejdere, så de kan blive positive ambassadører for firmaet 9. Skab mulighed for, at kunderne kan sende ris og ros til dig på internettet 10. Beløn fejl, fordi en nul-fejls-kultur ikke fremmer fornyelse

4 4 FRA GULE SEDLER TIL WEBBASERET DIALOG Internet-baserede medier spillede en fremtrædende rolle på innovationskonferencen FutureNext. Både i de idéer, som deltagerne endte med at anbefale, og i selve konferencens forløb. Nye internetbaserede medier er ikke til at komme udenom, når virksomhederne skal innovere i de kommende år. Det var et halvt hundrede danske virksomheder, samlet til innovationskonferencen FutureNext, enige om. Og konferencen tog sin egen medicin! I første omgang blev idéerne til, hvordan man kan fremme innovation skabt i en traditionel brainstorm. I grupper på seks-syv personer skrev deltagerne deres idéer på gule, lyserøde og orange papirlapper, som de satte op på en tavle og sorterede groft, så idéer overlevede i hver gruppe. Derefter blev de overlevende idéer ca. 150 i alt lagt på konferencens hjemmeside. Den, der havde fået idéen, motiverede den kort, og andre kommenterede på kryds og tværs af grupperne. Den vindende idé blev, at virksomheder skal oprette en 24 timers hotline, hvor brugerne hjælper hinanden. Undervejs fik idéen blandt andet kommentarerne:»god idé det er overraskende, hvor gerne brugere vil rådgive andre brugere ud fra: jeg har fundet ud af det skal jeg hjælpe dig.man kunne evt. markedsføre idéen Lærke Ullerup fra konferencearrangøren Wemind præsenterer resultatet af den indledende brainstorm, som deltagerne har klistret op på en tavle. overfor kunderne således, at den enkelte bliver personligt branded og opnår ekspertstatus i kundeforum mv.man kunne sagtens forestille sig, at f. eks. ti kunder fungerede som support og backup for hinanden. Alle ville få fordele deraf, og det ville være gratis for virksomheden.«selvom stemmeafgivelsen og en stor del af debatten kørte på hjemmesiden, skal man bestemt ikke undervurdere værdien af direkte kontakt. Mellem stolerækkerne hørtes mange replikker af typen»har du nu husket at stemme på min idé om?«på den måde blev der helt sikkert afgivet en del stemmer, der til dels var baseret på personlig sympati. Lidt som når nabolande giver hinanden 12 point ved Melodi Grand Prix. Men lige som i den europæiske sangkonkurrence begyndte der på konferencen hurtigt at udkrystallisere sig et billede, hvor idéerne med mest substans begyndte at tage føring. Det blev tydeligt, at de idéer, der fik flest kommentarer i den elektroniske debat, endte med at få flest stemmer. Dermed endte konferencen med ikke kun at tage, men også smage sin egen medicin: Webbaseret dialog er kommet for at blive. Det gælder både internt i en virksomhed, i forhold til virksomhedens kunder, leverandører og andre interessenter og i forhold til meddeltagerne på en konference om innovation.

5 5 Krisen har været med til at gøre værdien af vores arbejde med innovation meget tydelig. Innovation er kommet op på agendaen og er blevet en del af tænkningen i hele organisationen. Malene Bendtsen, innovationschef, TrygVesta KRISEN HAR SAT INNOVATION HØJERE PÅ DAGSORDENEN Den økonomiske krise har været med til at gøre værdien af arbejdet med innovation meget tydelig i hele virksomheden, mener forsikringsselskabet TrygVestas innovationschef. For tre år siden oprettede forsikringsselskabet TrygVesta en innovationsafdeling. Afdelingen har for nylig fået mulighed for at fortsætte trods en større omorganisering af hele virksomheden. Det viser, at innovation er kommet højt på dagsordenen, siger innovationschef Malene Bendtsen.»Alene det er et signal om, at virksomheden fortsat har innovation som høj prioritet. Samtidig er det mit indtryk, at krisen har skabt øget opmærksomhed i hele organisationen om, hvor vigtigt innovation er,«siger hun og fortæller, at virksomhedens største fokus er udvikling af nye forsikringsprodukter og nye processer i virksomheden.»desuden har vi innovation inden for forretningsmodeller og distributionskanaler. For eksempel har vi bidraget til virksomhedens formelle strategi, der siger, at vi skal øge vores aktivitet inden for online køb og online skadesanmeldelser væsentligt. Her er vi faktisk nået et godt stykke vej, især inden for det seneste år.«selvom der er sket meget på det innovative område i TrygVesta i det seneste år, vil Malene Bendtsen gerne understrege, at innovationen blev sat i gang inden krisen.»men jeg vil alligevel mene, at krisen har været med til at gøre værdien af vores arbejde med innovation meget tydelig. Innovation er kommet op på agendaen og er blevet en del af tænkningen i hele organisationen.«forsikringsselskabet TrygVesta er blevet mindre berørt af krisen end de fleste andre virksomheder i finanssektoren, fordi virksomheden havde en relativt lille del af sine investeringer i aktier ved finanskrisens udbrud. Der mærkes dog et vist fald i indtægterne fra forsikringspræmier, specielt på erhvervsområdet. Det skyldes primært, at mange erhvervspolicer kobler præmiens størrelse sammen med den aktuelle virksomheds størrelse. TrygVesta har en separat afdeling for innovation med syv medarbejdere.

6 6 Ti teser om Innovation under krisen Hvilke teser holder stik? Klik på hver tese og se, om undersøgelsens resultater bekræfter eller afviser den. Tese 2:»Virksomhederne fornyer deres processer i et højere tempo«tese 1:»Der kommer færre nye produkter fra virksomhederne«tese 4:»Virksomhederne stopper projekter inden for forskning og innovation«tese 3:»Virksomhederne skærer ned på deres budgetter for forskning og udvikling«tese 5:»Erhvervslivet satser på mere sikre innovationsprojekter«virksomheder HOLDER FAST I FORSKNING OG INNOVATION Trods den økonomiske krise freder danske virksomheder stort set deres investeringer i forskning og udvikling. Samtidig orienterer de sig mere mod de offentlige innovationsordninger. En ny rapport fra Videnskabsministeriet viser, at danske virksomheder stort set holder fast i deres indsats for innovation, selvom de er kraftigt berørte af den økonomiske krise. Undersøgelsen påviser, at virksomhedernes samlede investeringer i forskning og udvikling vil falde med mellem 0,7 og 1,7 procent fra 2008 til Det er et lille fald set i forhold til, at 69 procent af virksomhederne oplever fald i efterspørgslen, og 61 procent af dem har været nødt til at afskedige medarbejdere.»undersøgelsen viser, at danske virksomheder er meget opmærksomme på, at forskning og udvikling er afgørende for at holde sig konkurrencedygtig på længere sigt. For nogle virker den økonomiske krise ligefrem som en anledning til at øge innovationen. Det kan for eksempel være en måde at udnytte, at konkurrenter på de internationale markeder er svækkede,«siger videnskabsminister Helge Sander. 19 procent af virksomhederne siger i undersøgelsen, at de orienterer sig mere mod de ordninger, der findes til fremme af innovation, end de gjorde før krisen.»at næsten hver femte virksomhed orienterer sig mere mod innovationsordningerne nu, tyder på, at danske virksomheder ikke lader sig slå ud. Tværtimod viser de vilje til at innovere sig ud af krisen. Det er glædeligt,«siger Helge Sander. Bag det svage samlede fald i investeringerne i innovation gemmer der sig store forskelle. 14 procent af virksomhederne øger innovationen, mens 19 procent skærer i deres budgetter.

7 Tese 6:»Videns-intensive brancher holder mere fast i innovationen end andre brancher«tese 9:»God tilgængelighed af kvalificeret arbejdskraft fører til mere forskning og innovation«tese 10:»Virksomhederne orienterer sig mere mod de offentlige tilbud inden for innovation«7 Tese 7:»Store virksomheder holder mere fast i forskning end små virksomheder«om undersøgelsen Undersøgelsen»Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark Den økonomiske krises betydning«udført af Teknologisk Institut for Videnskabsministeriet bygger på svar fra virksomheder på spørgsmål om, hvordan deres innovation er påvirket af den økonomiske krise. Svarene er indhentet i foråret 2009 altså efter, at den økonomiske krise var sat ind. Tese 8:»Mangel på kapital er den største barriere for forskning og innovation«pluk fra undersøgelsen: De danske virksomheders investeringer i forskning og udvikling vil falde med mellem 0,7 og 1,7 procent fra 2008 til procent af virksomhederne i undersøgelsen oplever fald i efterspørgslen efter deres produkter og tjenesteydelser, og 61 procent af virksomhederne har været nødt til at afskedige medarbejdere. 19 procent af virksomhederne vil som følge af krisen orientere sig mere mod ordningerne til fremme af innovation eksempelvis ErhvervsPhD-ordningen, innovationskonsortierne og innovationsnetværk. Bag tallet gemmer sig både virksomheder, der allerede bruger ordningerne og overvejer at bruge dem endnu mere, og virksomheder, der ikke tidligere har udnyttet ordningerne. 11 procent af virksomhederne benytter ordningerne i dag. 14 procent af virksomhederne øger deres investeringer i forskning og udvikling, mens 19 procent skærer ned på budgetterne. Blandt de, som skærer ned, angives den økonomiske krise som den helt dominerende årsag. Danske virksomheder lader sig ikke slå ud af krisen, konstaterer videnskabsminister Helge Sander.

8 8 Innovation har gode kår i offshore branchen... Alligevel tænker vi os da om en ekstra gang, inden vi ansætter nye medarbejdere. Peter Blach, direktør for Offshore Center Danmark NU HAR VI BEDRE TID TIL INNOVATION Efter en række år med hæsblæsende vækst har virksomhederne inden for offshore olie og gas igen fået tid til at tænke på den langsigtede innovation. Virksomhederne inden for offshore olie og gas er gået fra meget høje vækstrater omkring 20 procent de seneste fem-seks år til et sted mellem nul og fem procent efter krisen. Men det har ikke mindsket deres interesse for at være med i innovationsprojekter.»tværtimod! Hvor virksomhederne de seneste år har halset af sted for at følge med efterspørgslen, så har de nu lidt bedre tid til at tænke på innovation. Nogle af virksomhederne ser samtidig en mulighed for at holde på højt kvalificerede medarbejdere ved at engagere dem i innovationsprojekter,«siger Peter Blach, direktør for Offshore Center Danmark, der er offshorebranchens innovationsnetværk. Innovationsnetværket oplever her under krisen, at nye virksomheder melder sig ind.»typisk er der tale om virksomheder, der hidtil har været aktive i andre brancher og er opmærksomme på, at offshore fortsætter med at have vækst. De ser innovationsprojekter som en måde at komme i kontakt med offshore branchen.«samlet set har innovation gode kår i offshore branchen, mener Peter Blach.»Offshore Center Danmark har befundet sig i konstant vækst, siden centeret blev oprettet for seks år siden. Alligevel tænker vi os da om en ekstra gang, inden vi ansætter nye medarbejdere. Selvom alle tegn er positive hos os selv, bliver man alligevel påvirket af al den fokus, der er på den økonomiske krise. Så vi holder lige hesten lidt mere med vores ansættelser, end vi ellers ville gøre.«i modsætning til vindmøller på land har offshore vindkraften ikke mærket den økonomiske krise. Det skyldes, at området nyder stor politisk velvilje. Derimod mærkes krisen inden for offshore olie og gas i form af en udfladning i væksten. Offshore Center Danmark med kontor i Esbjerg er Videnskabsministeriets innovationsnetværk for virksomheder inden for såvel olie/gas som offshore vindkraft.

9 BRUGERNE HAR OFTE MEST INDSIGT I VORES PRODUKTER 9 Brugerdreven innovation er langt mere end et modeord for LEGO, hvor fire medarbejdere omsætter brugernes idéer til forretnings-cases. En ny enhed for forretningsudvikling hos LEGO er med til at ruste legetøjskoncernen til fremtiden. Grundidéen er, at alle kan henvende sig til enheden og blive hørt.»mange af vores cases opstår på baggrund af idéer fra den del af forbrugerne, vi kalder lead users. Dem, der virkelig går op i at lege med vores produkter. Nogle gange er deres indsigt i produkternes muligheder større end vores egen,«forklarer Christian Thor Larsen, senior business developer i enheden»new business group«hos LEGO A/S. Han fortæller, at der naturligvis er mange andre medarbejdere i LEGO, der arbejder med innovation. Først og fremmest inden for de forskellige universer, som er spændende for virksomhedens vigtigste målgruppe: børn i alderen otte til 12 år.»typisk resulterer deres innovation i, at der bliver sat nogle store skibe i søen med høj risiko og chance for stor gevinst. I new business group er vores mantra»start small, think big«. Vi arbejder med cases, der kan sættes i værk med begrænset risiko, men med potentiale til senere at vokse sig større.«et eksempel på sådan et produkt er LEGO Architecture, som henvender sig til en mere moden målgruppe.»et andet eksempel er en ny digital platform, LEGO Universe, som vi lancerer næste sommer.«lego koncernen havde en periode med vigende omsætning for nogle år siden, men er i dag i stærk vækst og mindre berørt af den aktuelle økonomiske krise. For to-tre år siden oprettede virksomheden en new business group bestående af fire medarbejdere, som arbejder med nye forretningsmodeller. Idéerne, der ofte kommer fra engagerede brugere af LEGO s produkter, supplerer virksomhedens egen innovation. Mange af vores cases opstår på baggrund af idéer fra den del af forbrugerne, vi kalder lead users. Dem, der virkelig går op i at lege med vores produkter. Christian Thor Larsen, senior business developer, LEGO A/S

10 10 INNOVATION SÅDAN! Har du fået lyst til at arbejde mere med din virksomheds måde at forny produkter, processer og ydelser på, så er her en kort guide til at komme videre. Alle danske virksomheder har mulighed for at trække på det danske innovationssystem, som er sat i verden for at fremme innovationen i Danmark. En ny guide giver en samlet oversigt over de tilbud og puljer, som staten og regionerne stiller til rådighed. I guiden får du svar på, hvilke innovationsordninger der findes for virksomheder, hvem der kan være med, og hvilke finansieringsmuligheder der er. Du kan desuden få et hurtigt overblik i publikationen Vejviser til innovation. Rådet for Teknologi og Innovation er sat i verden af Videnskabsministeren for at fremme innovation i Danmark. Rådet arbejder ud fra sin handlingsplan InnovationDanmark, som sætter konkrete mål for udviklingen. Rådet investerer årligt knap en milliard kr. inden for fire indsats-områder: Samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner gennem innovationsnetværk og innovationsprojekter. Innovationsnetværk er landsdækkende netværk, som skal sikre et tættere samspil mellem erhvervslivet og videninstitutioner. Læs mere i Håndbog om innovationsnetværk. Innovationsprojekter er en fælles betegnelse for forskellig projekter, der får offentlig medfinansering til at løse et konkret defineret problem i samarbejde mellem en eller flere virksomheder og videninstitutioner. Kommercialisering af offentlig forskning og flere videnintensive iværksættere ved hjælp af proof of concept-finansiering og innovationsmiljøer. Proof of concept-finansiering giver offentlige forskningsinstitutioner mulighed for at dokumentere og modne egne opfindelser frem til et stade, hvor innovationsmiljøer og private markedsinvestorer kan tage over. Der er seks innovationsmiljøer fordelt over hele landet, som identificerer og vurderer forretningsidéer med kommercialiseringspotentiale. Innovationsmiljøerne hjælper lovende videniværksættere med at realisere disse projekter ved at tilføre udviklingskapital. Flere højtuddannede i virksomhederne ved hjælp af videnpiloter og erhvervsphd er. Videnpiloter er akademikere, der ansættes i virksomheder med mellem to og 100 ansatte med offentlig medfinansiering. En ErhvervsPhD udfører et treårigt forskningsprojekt og en forskeruddannelse i samarbejde mellem en privat virksomhed og et universitet. Projektet har et erhvervsrettet fokus. Teknologisk infrastruktur til gavn for samfundet gennem GTSinstitutter. De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutterne) omsætter forskning og ny teknologi til konkrete løsninger for virksomheder. Der er i alt ni GTS-institutter med hvert sit faglige og teknologiske fokus. Læs mere om GTS på Teknologiportalen. KOLIND OM KRISEN Når der er krise, er jorden gødet for, at der kan ske noget nyt. Derfor skal danske virksomheder tage krisen som en mægtig chance for at få genovervejet, hvad de egentlig er sat i verden for. Lars Kolind, iværksætter og bestyrelsesmedlem i en række virksomheder

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Oplevelsesøkonomiens innovationsdag

Oplevelsesøkonomiens innovationsdag Oplevelsesøkonomiens innovationsdag 7. juni kl. 13.15 16.15 i Fællessalen på Christiansborg Oplevelser hos kunder, brugere og borgere er et godt udgangspunkt for innovation. Oplevelsesøkonomiens innovationsdag

Læs mere

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef Syddansk Innovation Lenna Broberg Investeringschef ODENSE COPENHAGEN SØNDERBORG Cortex Park 26, 2 Gregersensvej 1F Alsion 2 5230 Odense M 2630 Taastrup 6400 Sønderborg Om mig Lenna Maria Boe Broberg Investeringschef

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 InnovationsAgenterne Innovationssystemet Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 Formål med Innovationsagent ordningen At bringe teknologisk viden og inspiration til SMVerne og identificere

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

RESUMÉ AF HANDLINGSPLAN FOR MERE INNOVATION OG EFFEKTIV VIDENSPREDNING

RESUMÉ AF HANDLINGSPLAN FOR MERE INNOVATION OG EFFEKTIV VIDENSPREDNING RESUMÉ AF HANDLINGSPLAN FOR MERE INNOVATION OG EFFEKTIV VIDENSPREDNING KOLOFON UDGIVER FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN FOR RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION REDAKTION FREELANCEJOURNALIST MARIANNE BOM

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Store og små virksomheders innovation

Store og små virksomheders innovation Store og små virksomheders innovation Hellere lille og vågenv gen? Oplæg g til Teknologirådets workshop om Innovationsprocessens tandhjul 6. juni 2008 v/ Torben Vad, Partner i DAMVAD København Århus Temaerne

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

POINT OF CARE / TEMADAG

POINT OF CARE / TEMADAG POINT OF CARE / TEMADAG Vejen til hurtigere, bedre og billigere resultater som gavner både borgere og samfund? Hvordan bringer vi løsningerne på markedet, og hvordan får vi dem i brug? Program 9.30 10.00

Læs mere

Videnskabsministeriets innovationsindsats

Videnskabsministeriets innovationsindsats Beretning til statsrevisorerne om Videnskabsministeriets innovationsindsats med særlig fokus på samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv Maj 2006 RB A102/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

NYT FRA DANSK BIOTEK Marts 2007

NYT FRA DANSK BIOTEK Marts 2007 NYT FRA DANSK BIOTEK Marts 2007 Til medlemmer og samarbejdspartnere Lægemiddeludvikling kommercielt set DANSK BIOTEK og Danmarks farmaceutiske selskab inviterer til konference om lægemiddeludvikling kommercielt

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG Kick-off 28. marts 2017 Kl. 13-15 ARoS Aros allé 2, 8000 Aarhus C Tilmelding Tilmelding er nødvendig. Send en e-mail

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Velkomst - 3 år med Videnscenter for Software. Mogens Kühn Pedersen Fmd. Følgegruppen

Velkomst - 3 år med Videnscenter for Software. Mogens Kühn Pedersen Fmd. Følgegruppen Velkomst - 3 år med Videnscenter for Software Mogens Kühn Pedersen Fmd. Følgegruppen Hvorfor Open Source? Anskaffe sig billigere software? Anskaffe sig nye stjerneprodukter? Undgå administration af komplicerede

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Workshop: Smarte Kompetencer

Workshop: Smarte Kompetencer Workshop: Smarte Kompetencer Hvilke smarte kompetencer er der behov for i en kommune? Maja Yhde, Gate 21 Bjarke Kovshøj, CLEAN Program Intro Præsentation af for-analysen: Data hub og Kompetencecenter Workshop:

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere