DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling"

Transkript

1 DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold og baggrund 4 metode 5 Grønne potentialer i alle kommuner 6 Ikke to ens kommuner 7 Vi kører ikke så langt, som vi tror 7 Elbiler brander den grønne by 9 CASES 10 Fremtidige muligheder og udfordringer Billedet på forsiden er venligst udlånt af Clever A/S.

3 3 Indhold og baggrund Danmark skal ifølge klima- og energiministeren være fossilfrit i Grønne mål og regnskaber er allerede en vision i mange kommuner, men en del kommuner har svært ved at realisere målene inden for deres budgetter. En kortlægning af kommunernes bilflåder og køremønstre i Region Hovedstaden viser, at omstilling til elbiler kan være en let og omkostningsfri måde at gå foran som grøn kommune. Der er nemlig både miljømæssige og økonomiske gevinster ved at omstille til elbiler. COWI har i samarbejde med Designskolen Kolding og EVTest hjulpet Region Hovedstaden med at screene og analysere potentialet i omstilling til elbiler i 29 kommuner og på 12 hospitaler. De første erfaringer herfra viser, at det i 10 ud af 11 kommuner vil kunne betale sig både økonomisk og i CO ² -regnskabet at omstille dele af bilparken til elbiler. Mere end 25 procent af kommunernes biler kan omstilles til elbiler enten med økonomisk gevinst eller uden at føre til ekstra udgifter for kommunerne. Knap 50 procent af kommunens biler kan omstilles til elbiler og kan dermed bidrage med CO ² -gevinster. Dette white paper giver et indblik i de økonomiske besparelser og miljømæssige gevinster, der kan ligge i omstillingen til elbiler med udgangspunkt i resultaterne fra screeninger af 11 kommuners bilflåder i Region Hovedstaden med nedslag i cases fra tre forskellige kommuner: Gribskov, en større landkommune Gladsaxe, en mellemstor bykommune Dragør, en lille bynær kommune.

4 4 Metode COWI har vurderet potentialet for 11 kommuner i hovedstadsregionen. I hver kommune er der foretaget følgende: Kortlægning Kommunernes bilflåder er gennemgået bil for bil. Biltype, alder, brændstof samt ejerskab er fastlagt. Desuden er det kortlagt og beskrevet, hvor meget der køres, hvilke afdelinger i kommunen, der benytter bilen, og hvad den benyttes til. Muligheden for omstilling er først og fremmest betinget af: 1. At der findes elbiler, der svarer til indretning og anvendelse af den eksisterende bil. 2. At den daglige kørsel i bilen er under 100 km, som er den rækkevidde, en elbil cirka kører på en opladning. Analyse På basis af den overordnede kortlægning og de gennemsnitlige brændstofpriser i 2014 er totaløkonomien beregnet for en ny elbil i sammenligning med en ny diesel- eller benzinbil. Totaløkonomien omfatter alle kommunens omkostninger til køb og brug af bilen. Elbilen er typisk dyrere i anskaffelse, men vil efterfølgende have lavere løbende omkostninger end benzin- og dieselalternativerne. De meget lave oliepriser i december 2014 er dog ikke med i beregningerne. Handlingsplan For hver kommune er der lavet en handlingsplan, der giver et samlet overblik over de økonomiske og miljømæssige gevinster samt omkostninger ved omstilling til elbiler. Der peges på de konkrete biler, der kan anbefales til omstilling, og behovet for tilhørende ladeinfrastruktur beskrives. I tillæg hertil beregnes omkostninger til ladeinfrastrukturen. For at omstille til elbiler og for at sikre en uproblematisk anvendelse af elbilerne er det vigtigt at inddrage alle relevante aktører i kommunen. Dette er et særligt fokusområde i handlingsplanerne, der endvidere efter samråd med kommunen udpeger, hvem der skal tage ansvar for den videre omstillingsproces, hvis de ønsker at gå videre med planen. Grønne, gule og røde biler For at anskueliggøre potentialet for elbiler i kommunerne er analysens hovedresultater formidlet i grønne, røde og gule biler. Grønne biler: Biler, der teknisk set kan omstilles til elbiler og samtidig giver en besparelse i de samlede omkostninger. Gule biler: Biler, der teknisk set kan udskiftes med elbiler, men til en højere pris end konventionelle biler. Røde biler: Biler, der ikke kan omstilles til elbiler, enten på grund af tekniske forhold, eller fordi bilerne kører mere end 100 km om dagen.

5 5 Grønne potentialer i alle kommuner Samlet set er der et stort potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden. I alle de kommuner, COWI har analyseret, med undtagelse af en enkelt er der fundet besparelsespotentiale i totalomkostningerne ved at vælge en elbil i stedet for en almindelig bil, når bilerne skal udskiftes. 46 % AF ALLE BILERNE I DE 11 ANALYSEREDE KOMMUNER KAN OMSTILLES TIL ELBILER I gennemsnit kan kommunerne i Region Hovedstaden spare kr. og ca. 29 tons CO ². Nedenstående figur viser, at 46 procent af bilerne i de analyserede kommuner med fordel kan udskiftes med elbiler. 15 % 54 % 31 % Biler, der kan omstilles og er billigere end konventionelle biler (grønne biler). Biler, der kan omstilles, men er dyrere end konventionelle biler (gule biler). Biler, der ikke kan omstilles (røde biler). Figur 1: Andelen af omstillingsparate biler i kommunerne i Region Hovedstaden. 69 % AF DE BILER, DER TEKNISK MULIGT KAN OMSTILLES, KAN OMSTILLES UDEN EKSTRA totalomkostninger Figur 2 på næste side viser potentialet for omstilling til elbiler med økonomiske besparelser eller uden ekstra totalomkostninger over bilens brugsperiode i de 11 analyserede kommuner. Tallene viser andelen af de biler i kommunen, der teknisk set kan erstattes med en af de elbiler, der findes på markedet. I fem af kommunerne er det tæt på 100 procent af bilerne, der kan udskiftes med elbiler, uden at det vil koste ekstra. kortlægning og analyse af 11 kommuner: Gladsaxe Glostrup Egedal Halsnæs Dragør Ishøj Gribskov Furesø Gentofte Rødovre Frederiksberg. Derudover ser COWI på bilerne i: Fredensborg Hvidovre Lyngby-Taarbæk Høje Taastrup Allerød Vallensbæk Herlev Helsingør København.

6 6 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % GLADSAXE DRAGØR GENTOFTE GLODSTRUP ISHØJ EGEDAL GRIBSKOV FREDERIKSBERG RØDOVRE Figur 2: Omstilling til elbiler uden ekstra omkostninger. HALSNÆS FURESØ De grønne søjler viser andelen af grønne biler, dvs. biler, der teknisk set kan omstilles til elbiler og samtidig giver en besparelse set over bilens brugsperiode. De gule søjler viser gule biler, dvs. biler, der teknisk set kan udskiftes med elbiler, men til en højere pris end konventionelle biler. Sammenstillingen af de to søjler viser andelen af biler i kommunerne, der kan omstilles uden ekstra totalomkostninger over bilens brugsperiode. Den resterende andel op til 100 procent er biler, der teknisk set kan omstilles til elbiler, men vil føre til en samlet meromkostning for kommunen. Ikke to ens kommuner Kommuner, der har samme størrelse, befolkningstal, antal biler per kvadratmeter eller antal biler per indbygger, kan have meget forskellige potentialer for omstilling. Ofte er der en forestilling om, at elbiler ikke er egnede i store kommuner, der breder sig over større arealer. Det er der imidlertid ikke noget i analysen af de store landkommuner i Region Hovedstaden, der tyder på. Bilflåder i hovedstadsregionens kommuner De danske kommuner har i gennemsnit 97 biler* til rådighed til brug for hjemmeplejen, teknisk forvaltning, rengøring, børne- og ungeområdet m.m. Mindste bilflåde: 31 biler Største bilflåde: 206 biler. Der er ingen geografisk eller demografisk sammenhæng med antallet af biler i kommunerne. * Biler under 3,5 tons, som kan udskiftes til elbiler. Lastbiler og golfvogne er ikke inkluderet.

7 7 Vi kører ikke så langt, som vi tror Omstilling til elbiler bliver tit afvist med begrundelsen om, at de ikke kan køre mere end ca. 100 km på en opladning. Kigger man nærmere på den enkelte kommunes køremønstre, er langt de fleste ture imidlertid under 100 km i løbet af en dag og i de tilfælde er elbilen ofte et oplagt alternativ % af bilerne i de små og mellemstore kommuner kører mindre end 100 km om dagen % af bilerne i de store kommuner kører MIndre end 100 km om dagen.

8 8 Foto: Fredensborg Kommune Elbiler brander den grønne by Renere luft, mindre støj, mere sundhed, bedre biløkonomi der kan være mange grunde til at omstille til elbiler. Beregningerne fra de 11 kommuner viser, at der er betydelige CO ² -besparelser ved omstillinger til elbiler i kommunerne. Figuren nedenfor viser, at alle kommunerne vil kunne reducere deres CO ² -udslip ved at omstille til elbiler. FuresØ halsnæs rødovre frederiksberg gribskov egedal ishøj glostrup gentofte dragør gladsaxe Kg CO ² / år Figur 3: Kommunernes maksimale potentielle CO ² -besparelser ved omstilling til elbiler.

9 9 Hvornår er man omstillingsparat? Der kan være forskellige mål med omstillingen til elbiler. Nogle kommuner ønsker at gå over til elbiler af hensyn til miljøet og for at brande sig som en grøn kommune. Her er det som regel nok, at omstillingen er udgiftsneutral. Andre kommuner prioriterer omstillingen til elbiler ud fra de økonomiske besparelsespotentialer. I det følgende præsenteres tre cases fra kommuner i forskellige størrelser, med forskellige ejerforhold og med forskellige motiver for at få analyseret deres bilpark og omstille til elbiler.

10 10 CASES Vi har trukket tre cases frem, som afspejler de forskellige potentialer og motiver for omstilling til elbiler, som kommunerne kan have. De to første cases er eksempler på en lille og en mellemstor kommune nær hovedstaden. Den sidste case fra Gribskov Kommune afspejler potentialet for omstilling til elbiler i en større landkommune. DRAGØR KOMMUNE En øjenåbner for den økonomiske gevinst ved grøn omstilling Areal: 12,2 km² Indbyggere: Biler i alt: 31 Ejerskab: Leasing og eje. Grønne biler: 10 Gule biler: 8 I alt: 18 omstillingsparate biler. Årlig besparelse ved omstilling af grønne biler: kr. CO ² -besparelse ved omstilling af grønne biler: 26,8 tons CO ² Maksimal årlig CO ² -besparelse, hvis alle grønne og gule biler udskiftes til elbiler: 42,6 tons CO ². Dragør Kommune er en lille kommune med få biler. Kommunen har haft en stram økonomi og har stadigvæk stort fokus på rationaliseringer. For Dragør Kommune har analysen af deres potentialer for omstilling til elbiler vist, at grøn omstilling kan være en vej til besparelser frem for endnu en udgiftspost i kommunebudgettet. Analysen af Dragør Kommunes bilpark viste, at omstilling til elbiler kan give relativt store besparelser. Det har givet anledning til, at Kommunen nu har anskaffet sig en ny elbil og undersøger, hvor de næste elbiler i kommunen mest fordelagtigt kan indfases.

11 11 GLADSAXE KOMMUNE Udgiftsneutral omstilling Areal 24 km² Indbyggere Antal biler: 147 Ejerskab: Leasing og eje. Grønne biler: 25 Gule biler: 45 I alt: 70 omstillingsparate biler. Årlig besparelse ved omstilling af grønne biler: kr. CO ² -besparelse ved omstilling af grønne biler: 54,5 tons CO ² Maksimal årlig CO ² -besparelse, hvis alle grønne og gule biler udskiftes til elbiler: Mere end 177 tons CO ². Gladsaxe Kommune prioriterer miljøet højt. Kommunen ønsker derfor at foretage en løbende udskiftning af deres biler til elbiler der, hvor omstillingen er udgiftsneutral. Knap 80 procent af alle omstillingsparate biler kan udskiftes til elbiler, uden at totalomkostningerne øges. En del af de biler, som ikke kan omstilles, er minibusser til handikapkørsel, hvor det endnu ikke er muligt at få elbilalternativer. GRIBSKOV KOMMUNE Store afstande og store dobbeltgevinster Areal: 179,4 km² Indbyggere: Biler i alt: 72 Ejerskab: Leasing og eje. Grønne biler: 17 Gule biler: 20 I alt: 37 omstillingsparate biler. Årlig besparelse ved omstilling af grønne biler: kr. CO ² -besparelse ved omstilling af grønne biler: 33,5 tons CO ² Maksimal årlig CO ² -besparelse, hvis alle grønne og gule biler udskiftes til elbiler: 74,6 tons CO ². Gribskov Kommune er både i areal og indbyggertal en stor kommune med relativt store afstande. Kommunen er i gang med en gennemgribende rationaliseringsproces, og da de samtidig har et stort ønske om at være en miljøansvarlig kommune, er de meget bevidste om, at grøn omstilling skal tænkes med ind i de processer på alle områder. Gribskov kan sammenlignes med en mellemstor jysk kommune.

12 12 Fremtidige muligheder og udfordringer Elbiler koster mere at købe end benzin- eller dieseldrevne biler i samme størrelse i dag. Men de er langt billigere i drift og service*. For nogle kommuner kan der dog ligge nogle større anlægsinvesteringer i opsætning af ladestandere. Der er i øjeblikket forhold, der understøtter udviklingen. Kommunerne kan søge støtte via puljeordningerne, hvilket gør, at bilernes indkøbspriser nærmer sig de konventionelle bilpriser. Indtil videre er bilerne desuden afgiftsfritaget indtil udgangen af Regeringen har lovet at finde en fremtidig løsning, der kan understøtte målet om et fossilfrit Danmark i Region Hovedstaden har en målsætning om, at 25 procent af bilerne i kommunerne kan omstilles til elbiler. COWIs analyse viser, at knap 50 procent af bilerne kan omstilles til elbiler, og at 69 procent af disse biler kan omstilles uden ekstra totalomkostninger på bilerne. Det vil sige, at meget tyder på, at regionens målsætning kan nås uden væsentlige meromkostninger til selve bilerne. Skal kommunerne have realiseret handlingsplanerne og omstille de dele af deres bilparker, hvor det betaler sig, ligger der en vigtig formidlingsopgave i at få aflivet nogle af de mest udbredte myter om elbiler herunder forestillingen om, at vi kører mere end 100 km om dagen. Derudover vil der i nogle kommuner og regioner være behov for at skabe en endnu bedre ladeinfrastruktur. Analyserne af kommunernes bilflåder er foretaget for Regions Hovedstadens Elbilsekretariat Copenhagen Electric. Deres formål er at øge bestanden af elbiler i Region Hovedstaden gennem viden og information om de mange fordele, der er med elbiler, i forhold til økonomi, sundhed, miljø og støjniveauet i byen. Ved at arbejde målrettet med kommunerne og andre offentlige institutioner håber de, at kommunerne vil blive et forgangsbillede for borgere og virksomheder i hele regionen. * De tidsvarende elbiler er stadig så nye, at der ikke er nogen erfaringer med bilernes tilstand efter ti år.

13 ADRESSe COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark telefon www cowi.dk

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere