Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører"

Transkript

1 UDDANNELSER 2013

2 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året. Se mere på Bladet Søfart bringer nyheder, artikler og læsestof af interesse for maritime virksomheder og organisationer. Der er nyheder fra branchen, større baggrundsartikler, portrætter af maritime aktører og steder samt servicestof og gode historier fra branchen. Søfart er blad for Foreningen til Søfartens Fremme og medlemsskab af foreningen er derfor en forudsætning for abonnement. Gratis Søfart blad til folkeskoler og efterskoler: Foreningen sendte gratis bladet Søfart til ca. 510 folkeskoler i 2012 som en del af videns og informations spredning om Det Blå Danmark. Se efter bladet hos skolens bibliotek eller hos uddannelsesvejlederen. De Blå Ambassadører: Foreningens foredragsholdere også kaldet De Blå Ambassadører er professionelle skibsoffi cerer, navigatørerne, maskinmestre, undervisere, studerende, havnekaptajner og lodser. De afholdt i 2012 i alt 170 foredrag på folkeskoler, friskoler og efterskoler. I alt ca unge mennesker fi k via disse foredrag en god sømandshistorie, information om Søfart, Det Blå Danmark, uddannelses- og karrieremuligheder. VI kommer gerne på jeres skole. Uddannelsesmesser, Uddannelsesdage og klasselærerkurser: Foreningen var repræsenteret og informerede om de maritime uddannelser og karrieremuligheder på over 49 arrangementer og messer i Vi kommer gerne i jeres område/på jeres skole. Danmarks Største Maritime links: De fl este maritime links i Danmark fi nder du på foreningen fælles hjemmside og her er mulighed for at fi nde svar på mange maritime spørgsmål du måtte have. Maritim Erhvervspraktik / Brobygning: Dette er en af de aktiviteter som foreningen oplyser om. Se mere om det længere inde i bladet. Ellers se mere på Hendes kongelige højhed Dronning Margrete den Anden er Foreningens protektor. Kontakt Foreningen på eller tlf:

3 Danmarks Maritime Klynge et maritimt kompetenceudviklingsprojekt er et treårigt projekt, der blev i gangsat januar gelse heraf er de enkelte partnere ved at udvikle og implementere en række nye maritime fag og kurser og maritime initiativer. Formålet med projektet er at bidrage med aktiviteter og initiativer, som skal være med til at styrke det maritime kompetenceniveau i Danmark. Europas Maritime Udviklingscenter er leadpartner på projektet. Projektet bygger på et samarbejde på tværs af såvel virksomheder, erhvervsorganisationer, forsknings-, videns- og uddannelsesinstitutioner, samt myndigheder, der i fællesskab skal være med til at udvikle og gennemføre aktiviteter med det formål at øge niveauet af kompetencer inden for den maritmie sektor i Danmark. I opstartsfasen har projektet primært været koncentreret om mikro/makro-analyser, der har til hensigt DW LGHQWL FHUH XGYLNOLQJHQ RJ GH IUHPWLGLJH PDULWLPH kompetencebehov, der er nødvendige for at sikre at vi i Danmark kan fastholde og tiltrække arbejdspladser, hvis vi skal kunne fastholde Danmarks position som en af verdens førende søfartsnationer. I forlæn- Læs mere om projektet og dets 11 partnere, samt de aktiviteter og arrangementer der afholdes i forløbet på Se mere på

4 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 Norden Det Blå Danmark - uddannelse 2013 ISSN Oplag: UDDANNELSER 2013 Ansvarshavende redaktør René Wittendorff Annoncer Tlf.: , kl Fax Udgiver ErhvervsMagasinerne ApS Jægergaardsgade 152, Bygn. 03 I 8000 Århus C Telefontid: kl Tlf.: (+45) , Fax: (+45) DTP: Michael Storm, Designunivers Tryk: PE Offset A/S Næste nummer: Januar 2014 Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen Foreningen til Søfartens Fremme Skoleforedrag, koordinator Berit Schaumann, kontorfuldmægtig Indholdsfortegnelse 5 Det Blå Danmark giver dig et hav af muligheder 6 World Careers 8 Vækst i Det Blå Danmark: 10 Det Blå Danmarks 4 segmenter 12 Georg Stage blev starten på sejlerkarrieren 15 Jeg kunne ikke sidde stille 16 På togt med Skoleskibet Danmark 18 Arbejde med indbygget eventyr 20 På Nyborg Søfartsskole lærer man også at holde sammen og tage ansvar 22 Det gode liv i Singapore 24 Kan en adrenalin junkie finde sig til rette bag et skrivebord? 26 Gå ombord i en af Danmarks største succeser den maritime industri 28 Anne elsker maskiner 30 Spændende udfordringer 31 Frihed til at være sammen med familien 34 Jagten på det sorte offshore guld - Kreativ boring på dybt vand 36 Fra aspirant til havnedirektør 38 Maritim iværksætter 39 Mulige job i havn 40 Erhvervspraktik til søs eller i det maritime til lands 41 Spændende maritime WEB adresser 42...Hvad kan jeg blive? Skoler 45 Copenhagen Business School 45 Erhvervsakademi SydVest 46 Fiskeriskolen 46 GEORG STAGE 47 Maskinmesterskolem København 48 Maritim uddannelse i industrien 48 Marstal Navigationsskole 49 MARTEC 49 Nyborg Søfartsskole 50 SIMAC 50 Svendborg Søfartsskole 51 Skagen skipperskole 51 Århus Maskinmesterskole 4

5 Det Blå Danmark giver dig et hav af muligheder Har du lyst til en uddannelse, hvor du både skal bruge hovedet og hænderne, hvor du både kan arbejde til lands og til vands, og hvor du har gode muligheder for at få et job? Så er en maritim uddannelse et godt valg. Når du skal vælge uddannelse, er der mange ting, du skal overveje: Hvilke uddannelser matcher dine interesser og evner? Vil du have en praktisk eller teoretisk uddannelse eller måske en uddannelse, der er begge dele? Hvilket job kunne du tænke dig, når du bliver færdiguddannet? Og hvordan er dine muligheder for at få arbejde? Der er rigtig mange spørgsmål, og der er mange hensyn at tage. Uddannelse uden blindgyder En uddannelse i Det Blå Danmark er en uddannelse uden blindgyder. Uanset hvilken maritim uddannelse du giver dig i kast med, kan du komme videre ud i verden til søs eller på landjorden DU bestemmer. Det magasin du står med i hænderne kan hjælpe dig med at komme i gang og finde Få en uddannelse, der passer dig Der er mange forskellige uddannelser inden for Det Blå Danmark og næsten noget for enhver: Som skipper eller skibsfører kan du for eksempel sejle over hele verden, du kan søge offshore eller inden for specialskibsfarten, der typisk sejler tættere på Danmark. Som maskinmester kan du både komme til søs, arbejde offshore, søge job i produktionsindustrien eller energisektoren i land. Som skibsofficer kan du arbejde til søs og senere skifte til at arbejde på rederikontoret, hos underleverandører, myndigheder eller andre samarbejdspartnere. den rigtige uddannelse indenfor det vi kalder Det Blå Danmark. Tak til Foreningen til Søfartens Fremme for velvillig støtte, uden hvilken det ikke havde været muligt at lave det her magasin. God læselyst René Wittendorff Redaktør Kan du godt lide at arbejde med dine hænder, er skibsassistentuddannelsen måske noget for dig. Her lærer du et håndværk, som du giver dig muligheder for at komme til søs inden for specialskibsfarten eller arbejde offshore. Du kan begynde din uddannelse på en søfartsskole, for eksempel på et skoleskib og dermed opleve det maritime erhverv. Hvis international handel og transport er det, du brænder for, kan en shippinguddannelse være noget for dig. Her arbejder du med at sørge for, at de rigtige varer kommer på de rigtige skibe og bliver transporteret til de rette kunder rundt om i verden. Du kan også blive maritim ingeniør og være med til at designe fremtidens maritime løsninger, som skal udvikles for at Danmark kan fortsætte som en stærk søfartsnation. Du kan blandt andet arbejde med at finde innovative løsninger på, hvordan store fragtskibe bruger deres brændstof mere effektivt. En maritim uddannelse giver gode jobmuligheder Mange brancher er for tiden ramt af arbejdsløshed. Beskæftigelsessituationen for maritimt uddannede er god. I dag arbejder mere end danskere inden for maritime erhverv, og der er stor efterspørgsel efter unge med en maritim uddannelse. Det Blå Danmark er kendt og respekteret over hele verden. Og det maritime hverv Uddannelsesminister Morten Østergaard har gode fremtidsudsigter. Der er en rivende udvikling inden for eksempel havvindmøller og etablering af havvindmølleparker, og der opstår hele tiden nye typer job. Denne positive udvikling vil regeringen gerne støtte, og derfor har vi netop lavet en vækstplan for Det Blå Danmark, som skal styrke væksten og sikre, at vi også i fremtiden kan drage nytte af de mange dygtige unge. Det Blå Danmark er fuld af muligheder, jobchancerne er gode, og der er brug for unge med mange forskellige evner og uddannelser. Så det er bare med kaste sig ud i det og gribe mulighederne. Morten Østergaard Uddannelsesminister Se mere på eller eller 5

6 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 WORLD C 6

7 AREERS Se mere på eller eller 7

8 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 Vækst i Det Blå Danmark: Regeringen offentliggjorde den 12 december 2012 en vækstplan for Det Blå Danmark. Den nye vækstplan skal sikre, at Det Blå Danmark også fremadrettet udnytter muligheder i den grønne omstilling og skaber vækst og beskæftigelse. Vækstplanen indeholder en række initiativer, der skal bidrage til at sikre, at Det Blå Danmark også fremadrettet udnytter muligheder i den grønne omstilling, samt skaber vækst og beskæftigelse. Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier og shippingvirksomheder er den fjerdestørste operatør af udenlandsk bruttotonnage i verden. I dag opereres en bruttotonnage på ca. 62 mio. fra Danmark. Danmark er desuden med en bruttotonnage på over 11 mio. verdens nittendestørste flagstat. 24 procent af Danmarks totale eksport og har en samlet produktion på godt 287 mia. kr., svarende til ca. 10 procent af den samlede produktion i Danmark. Det Blå Danmark beskæftiger ca personer. Samtidig skabes en indirekte beskæftigelse på ca i andre brancher. Den maritime klynge har således stor betydning for væksten i Danmark. Det Blå Danmark har også en lang række virksomheder, hvis aktiviteter er udsprunget af international og dansk skibsfart. Det er fx shippingfirmaer, skibsmæglere, havne, logistikvirksomheder, værfter og industri- og servicevirksomheder, som leverer udstyr, komponenter og service til skibe, ligesom Det Blå Danmark har en stærk position inden for supply-aktiviteter til offshorevirksomhed inden for olie, gas og havvind. Det Blå Danmark er således en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner. Danske maritime virksomheder står samlet set for Fundamentet for Det Blå Danmark er adgangen til kompetente og højtkvalificerede maritimt, teknisk og merkantilt uddannede medarbejdere. 8

9 Danske maritime virksomheder står samlet set for 24 procent af Danmarks totale eksport og har en samlet produktion på godt 287 mia. kr. Den gennemsnitlige lønindkomst for medarbejdere i virksomheder i Det Blå Danmark ligger over gennemsnittet for alle beskæftigede i Danmark, og den største uddannelsesgruppe er ansatte med en erhvervsfaglig håndværksmæssig uddannelse. Den globale handel forventes at stige igen efter den nuværende økonomiske krise, og her spiller søtransporten som en af de mest miljøvenlige og energieffektive transportformer en afgørende rolle i de globale værdikæder. Der er således fortsat vækstpotentiale for dansk skibsfart. Hertil kommer, at øget efterspørgsel efter blandt andet nye løsninger til fx rensning af ballastvand, reduktion af svovludledninger til luften og konstruktion af skibe i letvægtsmateriale kan understøtte beskæftigelsen i Det Blå Danmark. Den forventede vækst på offshoreområdet med blandt andet en tidobling af den globale kapacitet på havvind frem mod 2020 vil skabe øget aktivitet og beskæftigelse i de tilknyttede maritime supply-aktiviteter. De aktiviteter er en af Det Blå Danmarks styrkepositioner, ligesom klyngen har en unik mulighed for at udnytte mulighederne i Arktis. Det Blå Danmarks servicering af hele offshoreindustrien kan således skabe en lang række varige job på landjorden. Det Blå Danmark er og skal fortsat være kendt for kvalitetsskibsfart med konkurrencedygtige maritime uddannelser og høje standarder for sikkerhed, sundhed og sociale forhold for de søfarende. Danmark har en maritim klynge i verdensklasse med dygtige virksomheder og medarbejdere. Samtidig er det vurderingen, at der er betydelige muligheder for, at det Blå Danmark skaber ny vækst og varige job. Danmark kan således blive et maritimt vækstcenter, hvor Danmark er kernen i det maritime Europa. Regeringens vækstplan er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra Vækstteamet for Det Blå Danmark med bidrag fra en bred kreds af interessenter fra Det Blå Danmark. Vækstplanen skal skabe grundlag for, at vækst- og beskæftigelsesmulighederne udnyttes. Visionerne for vækstplanen er: Danmark skal være Europas maritime centrum Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark Væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer Det opnås ved, at: 1. Det Blå Danmark skal markedsføres som kernen i det maritime Europa. 2. Det skal være attraktivt at drive maritim virksomhed i Danmark. 3. Der skal skabes vækst gennem grøn skibsfart og grønne løsninger. 4. De danske maritime styrkepositioner skal udbygges og anvendes til at skabe vækst. 5. Maritime kompetencer, uddannelser, innovation og forskning skal understøtte væksten. 6. Væksten skal bygge på kvalitetsskibsfart. Der er stærk international konkurrence inden for det maritime område. Med vækstplanen satser regeringen på i samarbejde med erhvervet at udbygge den danske maritime styrkeposition. Der har i perioden været en positiv fremgang i beskæftigelsen i Det Blå Danmark i størrelsesordenen personer. Såfremt rammebetingelserne fastholdes stabilt, kan planen over de kommende år understøtte, at der ud af den samlede forventede beskæftigelsesvækst Se mere på : Nyheder/Sider/NyvaekstplanforDetBlaaDanmark. aspx Se mere på eller eller 9

10 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER Det Blå Danmarks segmenter 10

11 SKIB: Gå om bord i en stolt vinderkultur! Livet om bord på et skib kan være krævende, for du kan ikke bare vende ryggen til, hvis der opstår problemer. Til gengæld lærer du at samarbejde i et stærkt team. I det Blå Danmark skaber vi mænd og kvinder af den rette internationale støbning og har du modet, ambitionerne og evnerne, kan du selv bestemme antallet af karrierestationer. Danske skibsofficerer er i høj kurs både til vands, til lands og i hele verden. SHIPPING: Vær med til at håndtere 10 procent af verdenshandlen! Inden for shipping kommer du verden rundt hver dag. Via telefon, og rejser er shippingmedarbejderen i løbende kontakt med danske og udenlandske handelsfolk. Shippingmedarbejderne arbejder, når udfordringerne kræver det, for opgaverne findes overalt på kloden i alle tidszoner. Har du servicemind og et social væsen, er det måske lige noget for dig. MARITIM TEKNOLOGI: Gå til stålet på den konstruktive måde! Der er konstant bud efter nye skibe, og her spiller dansk industri en afgørende rolle. Både når det handler om skibene i sig selv og om deres motorer. Hvis du vil have afgørende indflydelse på miljøet, skal du blive skibsingeniør eller maskinmester. Så kan du være med til at bestemme, hvor miljørigtig verdenshandlen skal foregå. OFF SHORE: Skaf ny energi til Danmark! At være off-shore medarbejder kræver en høj grad af specialisering, men så får man også en spændende hverdag til gengæld. Man tager helikopteren på arbejde og er ude 14 dage ad gangen enten i Nordsøen eller måske den Mexicanske Golf. Ude på platformene er alt gearet til, at du kan give den maksimal gas, mens du skaffer energien til de danske husstande. Se mere på eller eller 11

12 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 Georg Stage Togtet 2005 blev et vendepunkt i 24-årige Mikkels Kellers liv. Nu går han igen om bord denne gang som kvartermester. Mikkel Keller anede ikke, at det var sømand, han gerne ville være før han pludselig var det og fandt ud af, at han elskede livet om bord. Det var i 2005, og han var lige blevet færdig med 10. klasse hjemme i Otterup på Nordfyn. Han følte også selv, at han i hvert fald lige nu var færdig med at sidde stille på skolebænken. Han ville hellere bruge sig selv fysisk. - Så jeg så mig om efter en læreplads som skibstømrer, men det viste sig at være lettere sagt end gjort. Der var nemlig ingen. Jeg har imidlertid en storebror, der sejler, så med ham som inspiration blev jeg i stedet elev på Skoleskibet Georg Stage. Det havde da i det mindste noget at gøre med skibe, og så måtte jeg jo se, hvad der bagefter skulle ske, fortæller 24-årige Mikkel Keller. Det fedeste liv De fem måneder om bord og togtet ud til fjernere himmelstrøg blev imidlertid et vendepunkt i hans liv. - Jeg fandt jo ud af, at jeg kunne lide at sejle, at det bare var det fedeste liv, at man fik gode kammerater og var på en god arbejdsplads, siger han. Togtet i 2005 bragte eleverne om bord på Georg 12

13 blev starten på sejlerkarrieren Stage rundt i Norden og lidt til. Fra startdestinationen i København til Ålandsøerne mellem Sverige og Finland og retur gennem Kielerkanalen til Portsmouth i det sydlige England. Videre nordpå gennem Det Irske Hav til Oban i Skotland, hvorfra turen gik nord om Skotland til Bergen i Norge og Gøteborg i Sverige, før kursen igen blev sat mod Danmark, og den ventende eksamen i København, der gav ham papir på titlen som ubefaren skibsassistent. - Selve togtet varer omkring tre en halv måned. Inden da er man på værkstedsskole på land, og undervisningen fortsætter desuden under togtet, forklarer Mikkel Keller. Ud at se verden Togtet havde givet ham smag for livet til søs, så han brugte sine nyerhvervede papirer til at søge hyre på en coaster fra det danske rederi Nielsen & Bresling A/S. Det blev til et halvt år, hvor han fortrinsvis sejlede papir og træ fra Sverige og Spanien med afstikkere til De Kanariske Øer og Marokko. - Det passede mig godt. Jeg havde jo altid drømt om at komme ud og se mig om i verden, og det her var et skridt på vejen, selv om man jo godt nok ikke ligger ret længe i havn hver sted, erkender han. Han blev også overbevist om, at det nok i virkeligheden var livet på et sejlskib, der trak, frem for mere moderne fartøjer, så den næste hyre blev om bord på den lille, to-mastede skonnert, Brita Leth, der fra sin base i Aarhus chartres ud til arrangementer som udflugter, julefrokoster, firmaarrangementer, fødselsdage osv. Den sejler ud fra Aarhus og lidt rundt i det nære Kattegat og Lillebælt. Jeg havde jo altid drømt om at komme ud og se mig om i verden, og det her var et skridt på vejen. - Det var mere mig, og jeg blev om bord i to år, siger Mikkel Keller. Derefter tog han hyre på Madonna også et sejlskib, der sejlede samme slags arrangementer blot ud fra Tuborg Havn i København. FAKTA Et togt med Georg Stage giver minder og venner for livet, og hvis man har lyst også en god start på en karriere til søs. Georg Stage er Verdens ældste, civile, sejlende søfartsskole fra 1882, der tilbyder en moderne, maritim grunduddannelse i klassiske rammer Skolen er anerkendt af den internationale Søfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation) Uddannelsen om bord kontrolleres af Søfartsstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet Stiftelsen Georg Stages Minde driver skoleskibet og søfartsskolen om bord SEJLPLAN april: Eleverne møder om bord 18. april-21. april: Weekend på Sundet 15. maj: Afgang København Store Vinkedag 16. maj-18. maj: Sejltræning i Isefjorden 19. maj-20. maj: Gilleleje 22. maj-24. maj: Frederikshavn 30. maj-1. juni: Lerwick, Shetlandsøerne 5. juni-7. juni: Thorshavn, Færøerne 8. juni-19. juni: Rundt på Færøerne 20.juni: Thorshavn, Færøerne 29. juni-30. juni: Helsingør 4. juli-7. juli: Århus, Tall Ships Race 17. juli-20. juli: Helsinki Finland, Tall Ships Race 25. juli-28. juli: Riga, Letland, Tall Ships Race 3. august-6. august: Szczecin, Polen, Tall Ships Race 8. august-10. august: Mundtlige prøver 11. august-14. august: Skriftlige prøver, Christiansø 16. august: Ankomst København 6. september: Slut på Søfartsskoletogtet Se mere på eller eller 13

14 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 Derefter kaldte militæret, og det blev til fire måneders værnepligt i Søværnet, hvor han bl.a. besejlede grønlandske farvande på et af forsvarets inspektionsskibe. En ny verden Hjemme igen var han heldig at få hyre på et helt nyt sejlskib, Marilyn Anne fra Struer. - Det var så igen en helt ny verden. Tre kommuner var gået sammen om et specielt skib en sejlende efterskole for elever, der ikke rigtig passer ind i folkeskolens almindelige rammer, men kræver andre udfordringer. Også udfordringer af ikke så boglig karakter. Så undervisningen er delt mellem teori og praktisk arbejde om bord, påpeger Mikkel Keller. Det blev et spændende år, og livet om bord var ikke kun en udfordring for eleverne, men også for Mikkel Keller, der fandt ud af, at han godt kunne lide kombinationen af sejlads og undervisning og nød at give den viden fra sig, han selv havde høstet gennem forskellige job. Det skulle blive færdigheder, han fik brug for senere, men først tog han sydpå. - Jeg fik pludselig sådan en lyst til sol og varme, så jeg fandt og tog hyre på et lille sejlskib, der skulle over Atlanten og sejle rundt i Caribien. Så jeg kom med og fik tre dejlige måneder i solen, siger han. Mere uddannelse Men sejlerlivet havde givet blod på tanden efter mere uddannelse, så Mikkel Keller tog på navigationsskole i Marstal for at få en kystskippereksamen, så han kunne tage hyre som befaren skibsassistent. Uddannelsen tager et halvt år. Den banede vejen for et afløserjob på et kæmpestort, norsk sejlskib Statsraad Lehmkuhl. Det sejler også med turister, men vel at mærke ikke turister, der slænger sig i solen, men turister, der tager med, fordi de også selv har lyst til at prøve at klatre til tops i masterne. Dermed var han tilbage ved sejlskibene og fremme ved i dag, hvor 2012 også bliver året, hvor han er tilbage på Georg Stage denne gang som kvartermester. Og han glæder sig rigtig meget. Sammen med en lille håndfuld af de kommende elever går han og kollegerne til marts i gang med at rigge Georg Stage op til årets togt efter vinteren, hvor det har ligget ved Marinestation København. Indtil da har han lidt vintertilsyn med skibet. Skal lære fra sig Som kvartermester får Mikkel Keller sin tredjedel af skibets kommende 63 elever at tage hånd om. Han er deres faste holdepunkt og med dem på dækket og i undervisningen. Fartøjstjenesten spænder vidt fra rengøring, rebbjergning, almindeligt vedligehold, sømandsskab osv. - Man kan sige, kvartermesteren er en slags formand selvfølgelig med assistance fra den øvrige besætning, siger han. Årets togt bringer eleverne til både Syd- og Nordeuropa, før de i august igen sætter foden på dansk jord. Det passer Mikkel Keller rigtig godt at være tilbage, hvor det hele begyndte. - Man kan jo sige, Georg Stage gav mig starten på en karriere, jeg slet ikke anede, jeg ville have. Man ved jo ikke, om man har lyst til at være sømand, før man har prøvet det. Men for mig blev det et springbræt ind i en karriere, der har givet mig et helt fantastisk arbejde. Socialt har det også betydet meget, og det kan det også gøre for andre unge, mener han. En lille verden Forskellen på livet om bord og i land er, at mange unge For mig blev det et springbræt ind i en karriere, der har givet mig et helt fantastisk arbejde. føler, de får lidt plads. Samtidig er det en lille verden, hvor man må lære tolerance og overbærenhed over for omverdenen, hvis tingene skal fungere. - Så selv om man ikke har lyst til at blive sømand, får man en god oplevelse, og papirerne som ubefaren skibsassistent har man jo til evig tid. Så om ikke andet kan de da bane vejen for en hyre, hvor man kan tjene penge, mens man tænker over, hvad man har lyst til af uddannelse. Og oplevelsen Den kan ingen tage fra dig, og jeg ville ikke have været den foruden, siger Mikkel Keller. Han håber på i hvert fald to sæsoner på Georg Stage som kvartermester. - Det første år bruger man jo en del tid på at lære skibet at kende også selv om jeg har været her før. Når det er sket, kan man i højere grad fokusere på uddannelsen af eleverne. Men jeg glæder mig rigtig meget til det hele, siger Mikkel Keller. Og uddannelsen til skibstømrer? Tjah, den er i hvert fald ikke aktuel lige nu Af Karen Sloth 14

15 - Du behøver ikke at have en studentereksamen for at komme ud at sejle. Der er mange måder at blive skibsfører på. Find flere oplysninger på Marstal Navigationsskole, som tilbyder mange forskellige uddannelser. Jeg kunne ikke sidde stille 22-årige Kathrine Kay er ikke som piger er flest. Mens mange af hendes jævnaldrende går op i den nyeste mode læser jura eller til sygeplejerske, så sejler hun vikingeskibe og har ambition om at blive skibsfører. Der er ikke noget galt med pæren. Det konstaterer man straks i mødet med Kathrine Kay. Rotationerne inde bag kraniet foregår i højt tempo, så højt, at hun ikke bare kan sætte sig ned på skolebænken og følge den samme vej som de fleste studerende. Hun begyndte i gymnasiet, for det skal man jo, som hun konstaterer. Men allerede i 2. g kunne energiniveauet ikke indrette sig på vilkårene. Jeg kunne ikke sidde stille, så jeg valgte i stedet at gå på produktionsskole i Roskilde på den maritime linie Og her blev jeg for alvor bidt af at sejle, fortæller Kathrine Kay med en udtalt vestfynsk dialekt og et konstant smil. Da hun var barn var hun både kvik og dygtig skolen og hun drømte dengang om at blive skolelærer. Men den drøm ændrede sig pludseligt, da hun som 14-årig begyndte at sejle vikingeskib med sin far og søster. Om bord på skibet var nemlig en ældre pige, der gjorde stort indtryk på hende: Hun var helt vildt sej og jeg besluttede straks, at jeg vil være lige som hende, fortæller Kathrine Kay. Hendes største ambition er at blive uddannet som skibsfører og blive kaptajn på Georg Stage. Men selvom retningen er besluttet og kursen lagt, så går der nogle år før hun når så langt. Og den tid bruger hun på skiftevis at dygtiggøre sig, tjene penge og have det sjovt. Lige nu sejler hun som kvartermester på skoleskibet Danmark. Det er sådan en, der skal vise eleverne om bord, hvordan man binder knob, passer sin uniform og pudser sine sko. Jeg skal sørge for, at de bliver gode søfolk, pæne mennesker, og så skal jeg lære dem at samarbejde, som Kathrine siger. Netop samarbejdet og sammenholdet om bord på et skib, er det, der trækker mest i hende. Men det tæller også med, at hun på søen ikke får et fastlåst arbejde med snærende rutiner. Det sidste hun har lyst til er at have et 8-16 job, hvor der bliver stresset og jaget for at nå det hele på døgnets 24 timer. Når jeg er på vandet er der kun mig, skibet, naturen og så selvfølgelig besætningen. Derhjemme kan man blive forstyrret af så mange ting. Sådan noget med far, mor og to børn, købe ind om eftermiddagen og have travlt det vil jeg ikke jeg får stress bare ved tanken om det. Når man er ude at sejle, så er man ude at sejle, og så er man heldigvis fri for at tage sig af alt det derhjemme, siger Kathrine Kay. Det er dog ikke, fordi hun er et ustruktureret rodehoved, at hun helst lukker af fra dagligdagens stress. - Tingene skal være i orden. Ikke så meget pjat. På et skib skal man kunne samarbejde og tale sammen og nogle gange skal man være helt fokuseret uden diskussioner. Når alle bare ved, hvad de skal gøre, hvornår de skal gøre det og alting bare spiller, for eksempel når vejret er hårdt, så er det bare rigtig fedt. Se mere på eller eller 15

16 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 På togt med Skoleskibet Af Emil Fraas, Bagbord vagt, 4.skifte, nr. 72 Vi var alle samlet her på en lille græsplæne i den nordlige del af vores alle sammes land, nærmere sagt Frederikshavn. Nogle stod endnu med studenterhue og tømmermænd fra flere dages fest. Alle os, som den brogede skare vi var, havde meldt os til togt med Skoleskibet Danmark. Og her stod vi så, til vores første af mange hovedmønstringer dog stadig i civil, men det blev der hurtigt lavet om. Alt hverdagstøj blev gemt væk og arbejdstøjet blev hevet frem. Alle skulle se ens ud, ved hver mønstring fik vi at vide hvilket sæt tøj der skulle bæres, det var irriterende i starten, men ligesom alt andet vender man sig hurtigt til det, og som tiden skred frem gav det god mening, for det er en bærende filosofi bag Skoleskibet Danmark her bliver alle behandlet ens, ligegyldig social baggrund, race eller religiøs overbevisning. Det er en dejlig afveksling fra et ellers klassedelt samfund. De første 3 uger foregik på land, her lærte vi alt det basale. Sikkerhed til søs, godt sømandskab, søfartsregler og et rigtigt godt kursus om brandslukning. Herfra gik det meget hurtigt, lige pludselig var alle nødvendige kurser overstået og vi var klar til at stikke til søs. Familier fra nær og fjern var kommet til Frederikshavn for at vinke os alle farvel. Kort efter afgang begyndte livet til søs for alvor, indtil da havde det været noget man kunne se frem til og glæde sig, men nu stod vi i det. Det oprindelige plan var, at sejle rundt i Kattegat et par dage for at lærer skibet at kende, men pga. en defekt generator blev vi tvunget til Grenaa for at hente reservedele. Herfra gik turen forbi Skagen og vores første møde med Nordsøen. Mange af os havde aldrig prøvet at sejle før og hvis vi havde, var det ikke andet end folkeskolens årlige kanotur, så Nordsøen var en hård start for mange af os, og det blev ikke spist meget i de første par dage. Selvfølgelig fik vi af vores kvartermestre forklaret at søsyge eller nautisk ubehag ikke var en undskyldning for ikke at arbejde. Til gengæld var vinden god og stabil og i forhold til hvor hård Nordsøen kan være slap vi billigt. Rutinen var på det tidspunkt ved at indfinde sig, vores uger bestod af 4 dage, 3 dage med undervisning om dagen og en efterfølgende vagt og 1 dag på vagt eller 16

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT PRAKTIKPLADS HOS ESVAGT Brænder du for sikkerhed og service på højt plan, og vil du gerne udfordres med mange forskelligartede opgaver? Så kan et lønnet praktikforløb

Læs mere

Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole Svendborg Søfartsskole Fra skibsassistent til styrmand For dig, som havet trækker i, og som kan se muligheder i en karriere til søs Svendborg Søfartsskole Sæt kursen mod en fremtid til søs Trækker havet

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR SE FILM 1 2 Hvorfor HF Søfart Frederikshavn? - På tre år får du en fuld HF eksamen + en maritim

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud. Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud. Baggrund Baggrunden for denne ansøgning fra om at oprette et nyt udbud af Skibsføreruddannelsen (professionsbachelor) i København

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2015

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2015 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2015 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak I slutningen af spørgeskemaet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Workshop Bedre sammenhænge i det maritime uddannelsessystem

Workshop Bedre sammenhænge i det maritime uddannelsessystem Workshop Bedre sammenhænge i det maritime uddannelsessystem Initiativer i regeringens vækstplan for Det Blå DK - og i regeringens uddannelsespolitik Pernille Trojahn Kristiansen og Uddannelsesstøtte Hvorfor

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

Undervisningsmateriale 4.-6.

Undervisningsmateriale 4.-6. SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by Undervisningsmateriale 4.-6. KYSTMUSEET Skagen www.kystmuseet.dk 2016 Om undervisningsmaterialet: Undervisningsmaterialet er til brug under et besøg

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Elev nr:_optalt af 59 elever Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næst elever.

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig

Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig slutningen på dette eventyr. Det har været så fantastisk,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere