Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører"

Transkript

1 UDDANNELSER 2013

2 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året. Se mere på Bladet Søfart bringer nyheder, artikler og læsestof af interesse for maritime virksomheder og organisationer. Der er nyheder fra branchen, større baggrundsartikler, portrætter af maritime aktører og steder samt servicestof og gode historier fra branchen. Søfart er blad for Foreningen til Søfartens Fremme og medlemsskab af foreningen er derfor en forudsætning for abonnement. Gratis Søfart blad til folkeskoler og efterskoler: Foreningen sendte gratis bladet Søfart til ca. 510 folkeskoler i 2012 som en del af videns og informations spredning om Det Blå Danmark. Se efter bladet hos skolens bibliotek eller hos uddannelsesvejlederen. De Blå Ambassadører: Foreningens foredragsholdere også kaldet De Blå Ambassadører er professionelle skibsoffi cerer, navigatørerne, maskinmestre, undervisere, studerende, havnekaptajner og lodser. De afholdt i 2012 i alt 170 foredrag på folkeskoler, friskoler og efterskoler. I alt ca unge mennesker fi k via disse foredrag en god sømandshistorie, information om Søfart, Det Blå Danmark, uddannelses- og karrieremuligheder. VI kommer gerne på jeres skole. Uddannelsesmesser, Uddannelsesdage og klasselærerkurser: Foreningen var repræsenteret og informerede om de maritime uddannelser og karrieremuligheder på over 49 arrangementer og messer i Vi kommer gerne i jeres område/på jeres skole. Danmarks Største Maritime links: De fl este maritime links i Danmark fi nder du på foreningen fælles hjemmside og her er mulighed for at fi nde svar på mange maritime spørgsmål du måtte have. Maritim Erhvervspraktik / Brobygning: Dette er en af de aktiviteter som foreningen oplyser om. Se mere om det længere inde i bladet. Ellers se mere på Hendes kongelige højhed Dronning Margrete den Anden er Foreningens protektor. Kontakt Foreningen på eller tlf:

3 Danmarks Maritime Klynge et maritimt kompetenceudviklingsprojekt er et treårigt projekt, der blev i gangsat januar gelse heraf er de enkelte partnere ved at udvikle og implementere en række nye maritime fag og kurser og maritime initiativer. Formålet med projektet er at bidrage med aktiviteter og initiativer, som skal være med til at styrke det maritime kompetenceniveau i Danmark. Europas Maritime Udviklingscenter er leadpartner på projektet. Projektet bygger på et samarbejde på tværs af såvel virksomheder, erhvervsorganisationer, forsknings-, videns- og uddannelsesinstitutioner, samt myndigheder, der i fællesskab skal være med til at udvikle og gennemføre aktiviteter med det formål at øge niveauet af kompetencer inden for den maritmie sektor i Danmark. I opstartsfasen har projektet primært været koncentreret om mikro/makro-analyser, der har til hensigt DW LGHQWL FHUH XGYLNOLQJHQ RJ GH IUHPWLGLJH PDULWLPH kompetencebehov, der er nødvendige for at sikre at vi i Danmark kan fastholde og tiltrække arbejdspladser, hvis vi skal kunne fastholde Danmarks position som en af verdens førende søfartsnationer. I forlæn- Læs mere om projektet og dets 11 partnere, samt de aktiviteter og arrangementer der afholdes i forløbet på Se mere på

4 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 Norden Det Blå Danmark - uddannelse 2013 ISSN Oplag: UDDANNELSER 2013 Ansvarshavende redaktør René Wittendorff Annoncer Tlf.: , kl Fax Udgiver ErhvervsMagasinerne ApS Jægergaardsgade 152, Bygn. 03 I 8000 Århus C Telefontid: kl Tlf.: (+45) , Fax: (+45) DTP: Michael Storm, Designunivers Tryk: PE Offset A/S Næste nummer: Januar 2014 Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen Foreningen til Søfartens Fremme Skoleforedrag, koordinator Berit Schaumann, kontorfuldmægtig Indholdsfortegnelse 5 Det Blå Danmark giver dig et hav af muligheder 6 World Careers 8 Vækst i Det Blå Danmark: 10 Det Blå Danmarks 4 segmenter 12 Georg Stage blev starten på sejlerkarrieren 15 Jeg kunne ikke sidde stille 16 På togt med Skoleskibet Danmark 18 Arbejde med indbygget eventyr 20 På Nyborg Søfartsskole lærer man også at holde sammen og tage ansvar 22 Det gode liv i Singapore 24 Kan en adrenalin junkie finde sig til rette bag et skrivebord? 26 Gå ombord i en af Danmarks største succeser den maritime industri 28 Anne elsker maskiner 30 Spændende udfordringer 31 Frihed til at være sammen med familien 34 Jagten på det sorte offshore guld - Kreativ boring på dybt vand 36 Fra aspirant til havnedirektør 38 Maritim iværksætter 39 Mulige job i havn 40 Erhvervspraktik til søs eller i det maritime til lands 41 Spændende maritime WEB adresser 42...Hvad kan jeg blive? Skoler 45 Copenhagen Business School 45 Erhvervsakademi SydVest 46 Fiskeriskolen 46 GEORG STAGE 47 Maskinmesterskolem København 48 Maritim uddannelse i industrien 48 Marstal Navigationsskole 49 MARTEC 49 Nyborg Søfartsskole 50 SIMAC 50 Svendborg Søfartsskole 51 Skagen skipperskole 51 Århus Maskinmesterskole 4

5 Det Blå Danmark giver dig et hav af muligheder Har du lyst til en uddannelse, hvor du både skal bruge hovedet og hænderne, hvor du både kan arbejde til lands og til vands, og hvor du har gode muligheder for at få et job? Så er en maritim uddannelse et godt valg. Når du skal vælge uddannelse, er der mange ting, du skal overveje: Hvilke uddannelser matcher dine interesser og evner? Vil du have en praktisk eller teoretisk uddannelse eller måske en uddannelse, der er begge dele? Hvilket job kunne du tænke dig, når du bliver færdiguddannet? Og hvordan er dine muligheder for at få arbejde? Der er rigtig mange spørgsmål, og der er mange hensyn at tage. Uddannelse uden blindgyder En uddannelse i Det Blå Danmark er en uddannelse uden blindgyder. Uanset hvilken maritim uddannelse du giver dig i kast med, kan du komme videre ud i verden til søs eller på landjorden DU bestemmer. Det magasin du står med i hænderne kan hjælpe dig med at komme i gang og finde Få en uddannelse, der passer dig Der er mange forskellige uddannelser inden for Det Blå Danmark og næsten noget for enhver: Som skipper eller skibsfører kan du for eksempel sejle over hele verden, du kan søge offshore eller inden for specialskibsfarten, der typisk sejler tættere på Danmark. Som maskinmester kan du både komme til søs, arbejde offshore, søge job i produktionsindustrien eller energisektoren i land. Som skibsofficer kan du arbejde til søs og senere skifte til at arbejde på rederikontoret, hos underleverandører, myndigheder eller andre samarbejdspartnere. den rigtige uddannelse indenfor det vi kalder Det Blå Danmark. Tak til Foreningen til Søfartens Fremme for velvillig støtte, uden hvilken det ikke havde været muligt at lave det her magasin. God læselyst René Wittendorff Redaktør Kan du godt lide at arbejde med dine hænder, er skibsassistentuddannelsen måske noget for dig. Her lærer du et håndværk, som du giver dig muligheder for at komme til søs inden for specialskibsfarten eller arbejde offshore. Du kan begynde din uddannelse på en søfartsskole, for eksempel på et skoleskib og dermed opleve det maritime erhverv. Hvis international handel og transport er det, du brænder for, kan en shippinguddannelse være noget for dig. Her arbejder du med at sørge for, at de rigtige varer kommer på de rigtige skibe og bliver transporteret til de rette kunder rundt om i verden. Du kan også blive maritim ingeniør og være med til at designe fremtidens maritime løsninger, som skal udvikles for at Danmark kan fortsætte som en stærk søfartsnation. Du kan blandt andet arbejde med at finde innovative løsninger på, hvordan store fragtskibe bruger deres brændstof mere effektivt. En maritim uddannelse giver gode jobmuligheder Mange brancher er for tiden ramt af arbejdsløshed. Beskæftigelsessituationen for maritimt uddannede er god. I dag arbejder mere end danskere inden for maritime erhverv, og der er stor efterspørgsel efter unge med en maritim uddannelse. Det Blå Danmark er kendt og respekteret over hele verden. Og det maritime hverv Uddannelsesminister Morten Østergaard har gode fremtidsudsigter. Der er en rivende udvikling inden for eksempel havvindmøller og etablering af havvindmølleparker, og der opstår hele tiden nye typer job. Denne positive udvikling vil regeringen gerne støtte, og derfor har vi netop lavet en vækstplan for Det Blå Danmark, som skal styrke væksten og sikre, at vi også i fremtiden kan drage nytte af de mange dygtige unge. Det Blå Danmark er fuld af muligheder, jobchancerne er gode, og der er brug for unge med mange forskellige evner og uddannelser. Så det er bare med kaste sig ud i det og gribe mulighederne. Morten Østergaard Uddannelsesminister Se mere på eller eller 5

6 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 WORLD C 6

7 AREERS Se mere på eller eller 7

8 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 Vækst i Det Blå Danmark: Regeringen offentliggjorde den 12 december 2012 en vækstplan for Det Blå Danmark. Den nye vækstplan skal sikre, at Det Blå Danmark også fremadrettet udnytter muligheder i den grønne omstilling og skaber vækst og beskæftigelse. Vækstplanen indeholder en række initiativer, der skal bidrage til at sikre, at Det Blå Danmark også fremadrettet udnytter muligheder i den grønne omstilling, samt skaber vækst og beskæftigelse. Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier og shippingvirksomheder er den fjerdestørste operatør af udenlandsk bruttotonnage i verden. I dag opereres en bruttotonnage på ca. 62 mio. fra Danmark. Danmark er desuden med en bruttotonnage på over 11 mio. verdens nittendestørste flagstat. 24 procent af Danmarks totale eksport og har en samlet produktion på godt 287 mia. kr., svarende til ca. 10 procent af den samlede produktion i Danmark. Det Blå Danmark beskæftiger ca personer. Samtidig skabes en indirekte beskæftigelse på ca i andre brancher. Den maritime klynge har således stor betydning for væksten i Danmark. Det Blå Danmark har også en lang række virksomheder, hvis aktiviteter er udsprunget af international og dansk skibsfart. Det er fx shippingfirmaer, skibsmæglere, havne, logistikvirksomheder, værfter og industri- og servicevirksomheder, som leverer udstyr, komponenter og service til skibe, ligesom Det Blå Danmark har en stærk position inden for supply-aktiviteter til offshorevirksomhed inden for olie, gas og havvind. Det Blå Danmark er således en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner. Danske maritime virksomheder står samlet set for Fundamentet for Det Blå Danmark er adgangen til kompetente og højtkvalificerede maritimt, teknisk og merkantilt uddannede medarbejdere. 8

9 Danske maritime virksomheder står samlet set for 24 procent af Danmarks totale eksport og har en samlet produktion på godt 287 mia. kr. Den gennemsnitlige lønindkomst for medarbejdere i virksomheder i Det Blå Danmark ligger over gennemsnittet for alle beskæftigede i Danmark, og den største uddannelsesgruppe er ansatte med en erhvervsfaglig håndværksmæssig uddannelse. Den globale handel forventes at stige igen efter den nuværende økonomiske krise, og her spiller søtransporten som en af de mest miljøvenlige og energieffektive transportformer en afgørende rolle i de globale værdikæder. Der er således fortsat vækstpotentiale for dansk skibsfart. Hertil kommer, at øget efterspørgsel efter blandt andet nye løsninger til fx rensning af ballastvand, reduktion af svovludledninger til luften og konstruktion af skibe i letvægtsmateriale kan understøtte beskæftigelsen i Det Blå Danmark. Den forventede vækst på offshoreområdet med blandt andet en tidobling af den globale kapacitet på havvind frem mod 2020 vil skabe øget aktivitet og beskæftigelse i de tilknyttede maritime supply-aktiviteter. De aktiviteter er en af Det Blå Danmarks styrkepositioner, ligesom klyngen har en unik mulighed for at udnytte mulighederne i Arktis. Det Blå Danmarks servicering af hele offshoreindustrien kan således skabe en lang række varige job på landjorden. Det Blå Danmark er og skal fortsat være kendt for kvalitetsskibsfart med konkurrencedygtige maritime uddannelser og høje standarder for sikkerhed, sundhed og sociale forhold for de søfarende. Danmark har en maritim klynge i verdensklasse med dygtige virksomheder og medarbejdere. Samtidig er det vurderingen, at der er betydelige muligheder for, at det Blå Danmark skaber ny vækst og varige job. Danmark kan således blive et maritimt vækstcenter, hvor Danmark er kernen i det maritime Europa. Regeringens vækstplan er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra Vækstteamet for Det Blå Danmark med bidrag fra en bred kreds af interessenter fra Det Blå Danmark. Vækstplanen skal skabe grundlag for, at vækst- og beskæftigelsesmulighederne udnyttes. Visionerne for vækstplanen er: Danmark skal være Europas maritime centrum Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark Væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer Det opnås ved, at: 1. Det Blå Danmark skal markedsføres som kernen i det maritime Europa. 2. Det skal være attraktivt at drive maritim virksomhed i Danmark. 3. Der skal skabes vækst gennem grøn skibsfart og grønne løsninger. 4. De danske maritime styrkepositioner skal udbygges og anvendes til at skabe vækst. 5. Maritime kompetencer, uddannelser, innovation og forskning skal understøtte væksten. 6. Væksten skal bygge på kvalitetsskibsfart. Der er stærk international konkurrence inden for det maritime område. Med vækstplanen satser regeringen på i samarbejde med erhvervet at udbygge den danske maritime styrkeposition. Der har i perioden været en positiv fremgang i beskæftigelsen i Det Blå Danmark i størrelsesordenen personer. Såfremt rammebetingelserne fastholdes stabilt, kan planen over de kommende år understøtte, at der ud af den samlede forventede beskæftigelsesvækst Se mere på : Nyheder/Sider/NyvaekstplanforDetBlaaDanmark. aspx Se mere på eller eller 9

10 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER Det Blå Danmarks segmenter 10

11 SKIB: Gå om bord i en stolt vinderkultur! Livet om bord på et skib kan være krævende, for du kan ikke bare vende ryggen til, hvis der opstår problemer. Til gengæld lærer du at samarbejde i et stærkt team. I det Blå Danmark skaber vi mænd og kvinder af den rette internationale støbning og har du modet, ambitionerne og evnerne, kan du selv bestemme antallet af karrierestationer. Danske skibsofficerer er i høj kurs både til vands, til lands og i hele verden. SHIPPING: Vær med til at håndtere 10 procent af verdenshandlen! Inden for shipping kommer du verden rundt hver dag. Via telefon, og rejser er shippingmedarbejderen i løbende kontakt med danske og udenlandske handelsfolk. Shippingmedarbejderne arbejder, når udfordringerne kræver det, for opgaverne findes overalt på kloden i alle tidszoner. Har du servicemind og et social væsen, er det måske lige noget for dig. MARITIM TEKNOLOGI: Gå til stålet på den konstruktive måde! Der er konstant bud efter nye skibe, og her spiller dansk industri en afgørende rolle. Både når det handler om skibene i sig selv og om deres motorer. Hvis du vil have afgørende indflydelse på miljøet, skal du blive skibsingeniør eller maskinmester. Så kan du være med til at bestemme, hvor miljørigtig verdenshandlen skal foregå. OFF SHORE: Skaf ny energi til Danmark! At være off-shore medarbejder kræver en høj grad af specialisering, men så får man også en spændende hverdag til gengæld. Man tager helikopteren på arbejde og er ude 14 dage ad gangen enten i Nordsøen eller måske den Mexicanske Golf. Ude på platformene er alt gearet til, at du kan give den maksimal gas, mens du skaffer energien til de danske husstande. Se mere på eller eller 11

12 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 Georg Stage Togtet 2005 blev et vendepunkt i 24-årige Mikkels Kellers liv. Nu går han igen om bord denne gang som kvartermester. Mikkel Keller anede ikke, at det var sømand, han gerne ville være før han pludselig var det og fandt ud af, at han elskede livet om bord. Det var i 2005, og han var lige blevet færdig med 10. klasse hjemme i Otterup på Nordfyn. Han følte også selv, at han i hvert fald lige nu var færdig med at sidde stille på skolebænken. Han ville hellere bruge sig selv fysisk. - Så jeg så mig om efter en læreplads som skibstømrer, men det viste sig at være lettere sagt end gjort. Der var nemlig ingen. Jeg har imidlertid en storebror, der sejler, så med ham som inspiration blev jeg i stedet elev på Skoleskibet Georg Stage. Det havde da i det mindste noget at gøre med skibe, og så måtte jeg jo se, hvad der bagefter skulle ske, fortæller 24-årige Mikkel Keller. Det fedeste liv De fem måneder om bord og togtet ud til fjernere himmelstrøg blev imidlertid et vendepunkt i hans liv. - Jeg fandt jo ud af, at jeg kunne lide at sejle, at det bare var det fedeste liv, at man fik gode kammerater og var på en god arbejdsplads, siger han. Togtet i 2005 bragte eleverne om bord på Georg 12

13 blev starten på sejlerkarrieren Stage rundt i Norden og lidt til. Fra startdestinationen i København til Ålandsøerne mellem Sverige og Finland og retur gennem Kielerkanalen til Portsmouth i det sydlige England. Videre nordpå gennem Det Irske Hav til Oban i Skotland, hvorfra turen gik nord om Skotland til Bergen i Norge og Gøteborg i Sverige, før kursen igen blev sat mod Danmark, og den ventende eksamen i København, der gav ham papir på titlen som ubefaren skibsassistent. - Selve togtet varer omkring tre en halv måned. Inden da er man på værkstedsskole på land, og undervisningen fortsætter desuden under togtet, forklarer Mikkel Keller. Ud at se verden Togtet havde givet ham smag for livet til søs, så han brugte sine nyerhvervede papirer til at søge hyre på en coaster fra det danske rederi Nielsen & Bresling A/S. Det blev til et halvt år, hvor han fortrinsvis sejlede papir og træ fra Sverige og Spanien med afstikkere til De Kanariske Øer og Marokko. - Det passede mig godt. Jeg havde jo altid drømt om at komme ud og se mig om i verden, og det her var et skridt på vejen, selv om man jo godt nok ikke ligger ret længe i havn hver sted, erkender han. Han blev også overbevist om, at det nok i virkeligheden var livet på et sejlskib, der trak, frem for mere moderne fartøjer, så den næste hyre blev om bord på den lille, to-mastede skonnert, Brita Leth, der fra sin base i Aarhus chartres ud til arrangementer som udflugter, julefrokoster, firmaarrangementer, fødselsdage osv. Den sejler ud fra Aarhus og lidt rundt i det nære Kattegat og Lillebælt. Jeg havde jo altid drømt om at komme ud og se mig om i verden, og det her var et skridt på vejen. - Det var mere mig, og jeg blev om bord i to år, siger Mikkel Keller. Derefter tog han hyre på Madonna også et sejlskib, der sejlede samme slags arrangementer blot ud fra Tuborg Havn i København. FAKTA Et togt med Georg Stage giver minder og venner for livet, og hvis man har lyst også en god start på en karriere til søs. Georg Stage er Verdens ældste, civile, sejlende søfartsskole fra 1882, der tilbyder en moderne, maritim grunduddannelse i klassiske rammer Skolen er anerkendt af den internationale Søfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation) Uddannelsen om bord kontrolleres af Søfartsstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet Stiftelsen Georg Stages Minde driver skoleskibet og søfartsskolen om bord SEJLPLAN april: Eleverne møder om bord 18. april-21. april: Weekend på Sundet 15. maj: Afgang København Store Vinkedag 16. maj-18. maj: Sejltræning i Isefjorden 19. maj-20. maj: Gilleleje 22. maj-24. maj: Frederikshavn 30. maj-1. juni: Lerwick, Shetlandsøerne 5. juni-7. juni: Thorshavn, Færøerne 8. juni-19. juni: Rundt på Færøerne 20.juni: Thorshavn, Færøerne 29. juni-30. juni: Helsingør 4. juli-7. juli: Århus, Tall Ships Race 17. juli-20. juli: Helsinki Finland, Tall Ships Race 25. juli-28. juli: Riga, Letland, Tall Ships Race 3. august-6. august: Szczecin, Polen, Tall Ships Race 8. august-10. august: Mundtlige prøver 11. august-14. august: Skriftlige prøver, Christiansø 16. august: Ankomst København 6. september: Slut på Søfartsskoletogtet Se mere på eller eller 13

14 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 Derefter kaldte militæret, og det blev til fire måneders værnepligt i Søværnet, hvor han bl.a. besejlede grønlandske farvande på et af forsvarets inspektionsskibe. En ny verden Hjemme igen var han heldig at få hyre på et helt nyt sejlskib, Marilyn Anne fra Struer. - Det var så igen en helt ny verden. Tre kommuner var gået sammen om et specielt skib en sejlende efterskole for elever, der ikke rigtig passer ind i folkeskolens almindelige rammer, men kræver andre udfordringer. Også udfordringer af ikke så boglig karakter. Så undervisningen er delt mellem teori og praktisk arbejde om bord, påpeger Mikkel Keller. Det blev et spændende år, og livet om bord var ikke kun en udfordring for eleverne, men også for Mikkel Keller, der fandt ud af, at han godt kunne lide kombinationen af sejlads og undervisning og nød at give den viden fra sig, han selv havde høstet gennem forskellige job. Det skulle blive færdigheder, han fik brug for senere, men først tog han sydpå. - Jeg fik pludselig sådan en lyst til sol og varme, så jeg fandt og tog hyre på et lille sejlskib, der skulle over Atlanten og sejle rundt i Caribien. Så jeg kom med og fik tre dejlige måneder i solen, siger han. Mere uddannelse Men sejlerlivet havde givet blod på tanden efter mere uddannelse, så Mikkel Keller tog på navigationsskole i Marstal for at få en kystskippereksamen, så han kunne tage hyre som befaren skibsassistent. Uddannelsen tager et halvt år. Den banede vejen for et afløserjob på et kæmpestort, norsk sejlskib Statsraad Lehmkuhl. Det sejler også med turister, men vel at mærke ikke turister, der slænger sig i solen, men turister, der tager med, fordi de også selv har lyst til at prøve at klatre til tops i masterne. Dermed var han tilbage ved sejlskibene og fremme ved i dag, hvor 2012 også bliver året, hvor han er tilbage på Georg Stage denne gang som kvartermester. Og han glæder sig rigtig meget. Sammen med en lille håndfuld af de kommende elever går han og kollegerne til marts i gang med at rigge Georg Stage op til årets togt efter vinteren, hvor det har ligget ved Marinestation København. Indtil da har han lidt vintertilsyn med skibet. Skal lære fra sig Som kvartermester får Mikkel Keller sin tredjedel af skibets kommende 63 elever at tage hånd om. Han er deres faste holdepunkt og med dem på dækket og i undervisningen. Fartøjstjenesten spænder vidt fra rengøring, rebbjergning, almindeligt vedligehold, sømandsskab osv. - Man kan sige, kvartermesteren er en slags formand selvfølgelig med assistance fra den øvrige besætning, siger han. Årets togt bringer eleverne til både Syd- og Nordeuropa, før de i august igen sætter foden på dansk jord. Det passer Mikkel Keller rigtig godt at være tilbage, hvor det hele begyndte. - Man kan jo sige, Georg Stage gav mig starten på en karriere, jeg slet ikke anede, jeg ville have. Man ved jo ikke, om man har lyst til at være sømand, før man har prøvet det. Men for mig blev det et springbræt ind i en karriere, der har givet mig et helt fantastisk arbejde. Socialt har det også betydet meget, og det kan det også gøre for andre unge, mener han. En lille verden Forskellen på livet om bord og i land er, at mange unge For mig blev det et springbræt ind i en karriere, der har givet mig et helt fantastisk arbejde. føler, de får lidt plads. Samtidig er det en lille verden, hvor man må lære tolerance og overbærenhed over for omverdenen, hvis tingene skal fungere. - Så selv om man ikke har lyst til at blive sømand, får man en god oplevelse, og papirerne som ubefaren skibsassistent har man jo til evig tid. Så om ikke andet kan de da bane vejen for en hyre, hvor man kan tjene penge, mens man tænker over, hvad man har lyst til af uddannelse. Og oplevelsen Den kan ingen tage fra dig, og jeg ville ikke have været den foruden, siger Mikkel Keller. Han håber på i hvert fald to sæsoner på Georg Stage som kvartermester. - Det første år bruger man jo en del tid på at lære skibet at kende også selv om jeg har været her før. Når det er sket, kan man i højere grad fokusere på uddannelsen af eleverne. Men jeg glæder mig rigtig meget til det hele, siger Mikkel Keller. Og uddannelsen til skibstømrer? Tjah, den er i hvert fald ikke aktuel lige nu Af Karen Sloth 14

15 - Du behøver ikke at have en studentereksamen for at komme ud at sejle. Der er mange måder at blive skibsfører på. Find flere oplysninger på Marstal Navigationsskole, som tilbyder mange forskellige uddannelser. Jeg kunne ikke sidde stille 22-årige Kathrine Kay er ikke som piger er flest. Mens mange af hendes jævnaldrende går op i den nyeste mode læser jura eller til sygeplejerske, så sejler hun vikingeskibe og har ambition om at blive skibsfører. Der er ikke noget galt med pæren. Det konstaterer man straks i mødet med Kathrine Kay. Rotationerne inde bag kraniet foregår i højt tempo, så højt, at hun ikke bare kan sætte sig ned på skolebænken og følge den samme vej som de fleste studerende. Hun begyndte i gymnasiet, for det skal man jo, som hun konstaterer. Men allerede i 2. g kunne energiniveauet ikke indrette sig på vilkårene. Jeg kunne ikke sidde stille, så jeg valgte i stedet at gå på produktionsskole i Roskilde på den maritime linie Og her blev jeg for alvor bidt af at sejle, fortæller Kathrine Kay med en udtalt vestfynsk dialekt og et konstant smil. Da hun var barn var hun både kvik og dygtig skolen og hun drømte dengang om at blive skolelærer. Men den drøm ændrede sig pludseligt, da hun som 14-årig begyndte at sejle vikingeskib med sin far og søster. Om bord på skibet var nemlig en ældre pige, der gjorde stort indtryk på hende: Hun var helt vildt sej og jeg besluttede straks, at jeg vil være lige som hende, fortæller Kathrine Kay. Hendes største ambition er at blive uddannet som skibsfører og blive kaptajn på Georg Stage. Men selvom retningen er besluttet og kursen lagt, så går der nogle år før hun når så langt. Og den tid bruger hun på skiftevis at dygtiggøre sig, tjene penge og have det sjovt. Lige nu sejler hun som kvartermester på skoleskibet Danmark. Det er sådan en, der skal vise eleverne om bord, hvordan man binder knob, passer sin uniform og pudser sine sko. Jeg skal sørge for, at de bliver gode søfolk, pæne mennesker, og så skal jeg lære dem at samarbejde, som Kathrine siger. Netop samarbejdet og sammenholdet om bord på et skib, er det, der trækker mest i hende. Men det tæller også med, at hun på søen ikke får et fastlåst arbejde med snærende rutiner. Det sidste hun har lyst til er at have et 8-16 job, hvor der bliver stresset og jaget for at nå det hele på døgnets 24 timer. Når jeg er på vandet er der kun mig, skibet, naturen og så selvfølgelig besætningen. Derhjemme kan man blive forstyrret af så mange ting. Sådan noget med far, mor og to børn, købe ind om eftermiddagen og have travlt det vil jeg ikke jeg får stress bare ved tanken om det. Når man er ude at sejle, så er man ude at sejle, og så er man heldigvis fri for at tage sig af alt det derhjemme, siger Kathrine Kay. Det er dog ikke, fordi hun er et ustruktureret rodehoved, at hun helst lukker af fra dagligdagens stress. - Tingene skal være i orden. Ikke så meget pjat. På et skib skal man kunne samarbejde og tale sammen og nogle gange skal man være helt fokuseret uden diskussioner. Når alle bare ved, hvad de skal gøre, hvornår de skal gøre det og alting bare spiller, for eksempel når vejret er hårdt, så er det bare rigtig fedt. Se mere på eller eller 15

16 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 På togt med Skoleskibet Af Emil Fraas, Bagbord vagt, 4.skifte, nr. 72 Vi var alle samlet her på en lille græsplæne i den nordlige del af vores alle sammes land, nærmere sagt Frederikshavn. Nogle stod endnu med studenterhue og tømmermænd fra flere dages fest. Alle os, som den brogede skare vi var, havde meldt os til togt med Skoleskibet Danmark. Og her stod vi så, til vores første af mange hovedmønstringer dog stadig i civil, men det blev der hurtigt lavet om. Alt hverdagstøj blev gemt væk og arbejdstøjet blev hevet frem. Alle skulle se ens ud, ved hver mønstring fik vi at vide hvilket sæt tøj der skulle bæres, det var irriterende i starten, men ligesom alt andet vender man sig hurtigt til det, og som tiden skred frem gav det god mening, for det er en bærende filosofi bag Skoleskibet Danmark her bliver alle behandlet ens, ligegyldig social baggrund, race eller religiøs overbevisning. Det er en dejlig afveksling fra et ellers klassedelt samfund. De første 3 uger foregik på land, her lærte vi alt det basale. Sikkerhed til søs, godt sømandskab, søfartsregler og et rigtigt godt kursus om brandslukning. Herfra gik det meget hurtigt, lige pludselig var alle nødvendige kurser overstået og vi var klar til at stikke til søs. Familier fra nær og fjern var kommet til Frederikshavn for at vinke os alle farvel. Kort efter afgang begyndte livet til søs for alvor, indtil da havde det været noget man kunne se frem til og glæde sig, men nu stod vi i det. Det oprindelige plan var, at sejle rundt i Kattegat et par dage for at lærer skibet at kende, men pga. en defekt generator blev vi tvunget til Grenaa for at hente reservedele. Herfra gik turen forbi Skagen og vores første møde med Nordsøen. Mange af os havde aldrig prøvet at sejle før og hvis vi havde, var det ikke andet end folkeskolens årlige kanotur, så Nordsøen var en hård start for mange af os, og det blev ikke spist meget i de første par dage. Selvfølgelig fik vi af vores kvartermestre forklaret at søsyge eller nautisk ubehag ikke var en undskyldning for ikke at arbejde. Til gengæld var vinden god og stabil og i forhold til hvor hård Nordsøen kan være slap vi billigt. Rutinen var på det tidspunkt ved at indfinde sig, vores uger bestod af 4 dage, 3 dage med undervisning om dagen og en efterfølgende vagt og 1 dag på vagt eller 16

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Rasmus Hachmann Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Skovgaard Så er det endelig

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

PIRATKURVEN ER KNÆKKET

PIRATKURVEN ER KNÆKKET PIRATKURVEN ER KNÆKKET antallet AF KAPRINGER ER HALVERET Generalforsamling Indkaldelse og årsberetning Torm Gertrud Vi var om bord i Zhuhai Fuldt hus på SIMAC 42 er tilmeldt dualen Nr. 1 2012 LEDER Udsigt

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 INDHOLD BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand:

Læs mere

Nummer 4 december 2007 37. årgang

Nummer 4 december 2007 37. årgang Søværnsorientering Nummer 4 december 2007 37. årgang Galionsfigurer med national værdi...side 26 TEMA fastholdelse Klar til udfordringerne i det grå rederi >> Søværnet på frierfødder >> Kadet fik en chance

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd ONSHORE: Er du synlig på LinkedIn? - headhunter giver gode råd Mellemleder jobbet skal plejes - med eftertanke, kurser, sparring og omhu Søfartens Ledere nr. 6 2014 Jacob Christensen ny velfærdsmand i

Læs mere

offshore karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren måske noget for dig!

offshore karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren måske noget for dig! offshore dette er et annoncetillæg fra offshoreenegy.dk // distribueres i jyllands-posten den 6. marts 2014 karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren

Læs mere

TEMA: Søfartens Ledere. Maritimt college i New York Blandt usa s bedste skoler. Mød søren arnberg. Manden bag verdens største skib

TEMA: Søfartens Ledere. Maritimt college i New York Blandt usa s bedste skoler. Mød søren arnberg. Manden bag verdens største skib Mød søren arnberg Manden bag verdens største skib Kinesere graver kanal gennem Nicaraguas jungle Søfartens Ledere nr. 2 2014 PFA lancerer helt ny pensionsordning Tjek, om den passer til dit liv Læs også:

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

KARRIERE FFSHORE. Find dit drømmejob 7.000. inden 2020. Et hav. LÆS MERE på SIDE 4

KARRIERE FFSHORE. Find dit drømmejob 7.000. inden 2020. Et hav. LÆS MERE på SIDE 4 HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA Offshore center danmark KARRIERE FFSHORE Find dit drømmejob 7.000 flere job i branchen inden 2020 SIDE 2 Esbjerg efter skoletid SIDE 16 Et hav af uddannelser SIDE 22

Læs mere

SEPTEMBER NR. 9 2009 TEMA: ELEVER FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

SEPTEMBER NR. 9 2009 TEMA: ELEVER FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND SEPTEMBER NR. 9 2009 TEMA: ELEVER FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Det arbejder dit forbund med lige nu! Mestrene skal blive bedre Jette Damgaard har talt med forbundsformand

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF SØVÆRNET 3-2011 Printvenlig PDF LEDER Cirklen er sluttet I januar 2005 kunne vi hejse kommando på det nye støtteskib ABSALON. Begivenheden blev starten på en markant ændring af den danske flåde. En ændring,

Læs mere

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Tema: Havvindmøller Giver jobs til søs og på havne 13 døgns brandslukning charlotte mærsk læs overstyrmandens

Læs mere

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4 ANNONCETILLÆG FEBRUAR/MARTS 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED DJØF, DELOITTE, OLIE GAS DANMARK & EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Springet. Elleve fortællinger om at blive freelancekonsulent

Springet. Elleve fortællinger om at blive freelancekonsulent Springet Elleve fortællinger om at blive freelancekonsulent Folder den sig ud? Selv om spørgsmålet ikke siges højt, overdøver det fuldstændig larmen fra motorerne, når du sidder der ved døren i 4.000 meters

Læs mere