Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører"

Transkript

1 UDDANNELSER 2013

2 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året. Se mere på Bladet Søfart bringer nyheder, artikler og læsestof af interesse for maritime virksomheder og organisationer. Der er nyheder fra branchen, større baggrundsartikler, portrætter af maritime aktører og steder samt servicestof og gode historier fra branchen. Søfart er blad for Foreningen til Søfartens Fremme og medlemsskab af foreningen er derfor en forudsætning for abonnement. Gratis Søfart blad til folkeskoler og efterskoler: Foreningen sendte gratis bladet Søfart til ca. 510 folkeskoler i 2012 som en del af videns og informations spredning om Det Blå Danmark. Se efter bladet hos skolens bibliotek eller hos uddannelsesvejlederen. De Blå Ambassadører: Foreningens foredragsholdere også kaldet De Blå Ambassadører er professionelle skibsoffi cerer, navigatørerne, maskinmestre, undervisere, studerende, havnekaptajner og lodser. De afholdt i 2012 i alt 170 foredrag på folkeskoler, friskoler og efterskoler. I alt ca unge mennesker fi k via disse foredrag en god sømandshistorie, information om Søfart, Det Blå Danmark, uddannelses- og karrieremuligheder. VI kommer gerne på jeres skole. Uddannelsesmesser, Uddannelsesdage og klasselærerkurser: Foreningen var repræsenteret og informerede om de maritime uddannelser og karrieremuligheder på over 49 arrangementer og messer i Vi kommer gerne i jeres område/på jeres skole. Danmarks Største Maritime links: De fl este maritime links i Danmark fi nder du på foreningen fælles hjemmside og her er mulighed for at fi nde svar på mange maritime spørgsmål du måtte have. Maritim Erhvervspraktik / Brobygning: Dette er en af de aktiviteter som foreningen oplyser om. Se mere om det længere inde i bladet. Ellers se mere på Hendes kongelige højhed Dronning Margrete den Anden er Foreningens protektor. Kontakt Foreningen på eller tlf:

3 Danmarks Maritime Klynge et maritimt kompetenceudviklingsprojekt er et treårigt projekt, der blev i gangsat januar gelse heraf er de enkelte partnere ved at udvikle og implementere en række nye maritime fag og kurser og maritime initiativer. Formålet med projektet er at bidrage med aktiviteter og initiativer, som skal være med til at styrke det maritime kompetenceniveau i Danmark. Europas Maritime Udviklingscenter er leadpartner på projektet. Projektet bygger på et samarbejde på tværs af såvel virksomheder, erhvervsorganisationer, forsknings-, videns- og uddannelsesinstitutioner, samt myndigheder, der i fællesskab skal være med til at udvikle og gennemføre aktiviteter med det formål at øge niveauet af kompetencer inden for den maritmie sektor i Danmark. I opstartsfasen har projektet primært været koncentreret om mikro/makro-analyser, der har til hensigt DW LGHQWL FHUH XGYLNOLQJHQ RJ GH IUHPWLGLJH PDULWLPH kompetencebehov, der er nødvendige for at sikre at vi i Danmark kan fastholde og tiltrække arbejdspladser, hvis vi skal kunne fastholde Danmarks position som en af verdens førende søfartsnationer. I forlæn- Læs mere om projektet og dets 11 partnere, samt de aktiviteter og arrangementer der afholdes i forløbet på Se mere på

4 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 Norden Det Blå Danmark - uddannelse 2013 ISSN Oplag: UDDANNELSER 2013 Ansvarshavende redaktør René Wittendorff Annoncer Tlf.: , kl Fax Udgiver ErhvervsMagasinerne ApS Jægergaardsgade 152, Bygn. 03 I 8000 Århus C Telefontid: kl Tlf.: (+45) , Fax: (+45) DTP: Michael Storm, Designunivers Tryk: PE Offset A/S Næste nummer: Januar 2014 Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen Foreningen til Søfartens Fremme Skoleforedrag, koordinator Berit Schaumann, kontorfuldmægtig Indholdsfortegnelse 5 Det Blå Danmark giver dig et hav af muligheder 6 World Careers 8 Vækst i Det Blå Danmark: 10 Det Blå Danmarks 4 segmenter 12 Georg Stage blev starten på sejlerkarrieren 15 Jeg kunne ikke sidde stille 16 På togt med Skoleskibet Danmark 18 Arbejde med indbygget eventyr 20 På Nyborg Søfartsskole lærer man også at holde sammen og tage ansvar 22 Det gode liv i Singapore 24 Kan en adrenalin junkie finde sig til rette bag et skrivebord? 26 Gå ombord i en af Danmarks største succeser den maritime industri 28 Anne elsker maskiner 30 Spændende udfordringer 31 Frihed til at være sammen med familien 34 Jagten på det sorte offshore guld - Kreativ boring på dybt vand 36 Fra aspirant til havnedirektør 38 Maritim iværksætter 39 Mulige job i havn 40 Erhvervspraktik til søs eller i det maritime til lands 41 Spændende maritime WEB adresser 42...Hvad kan jeg blive? Skoler 45 Copenhagen Business School 45 Erhvervsakademi SydVest 46 Fiskeriskolen 46 GEORG STAGE 47 Maskinmesterskolem København 48 Maritim uddannelse i industrien 48 Marstal Navigationsskole 49 MARTEC 49 Nyborg Søfartsskole 50 SIMAC 50 Svendborg Søfartsskole 51 Skagen skipperskole 51 Århus Maskinmesterskole 4

5 Det Blå Danmark giver dig et hav af muligheder Har du lyst til en uddannelse, hvor du både skal bruge hovedet og hænderne, hvor du både kan arbejde til lands og til vands, og hvor du har gode muligheder for at få et job? Så er en maritim uddannelse et godt valg. Når du skal vælge uddannelse, er der mange ting, du skal overveje: Hvilke uddannelser matcher dine interesser og evner? Vil du have en praktisk eller teoretisk uddannelse eller måske en uddannelse, der er begge dele? Hvilket job kunne du tænke dig, når du bliver færdiguddannet? Og hvordan er dine muligheder for at få arbejde? Der er rigtig mange spørgsmål, og der er mange hensyn at tage. Uddannelse uden blindgyder En uddannelse i Det Blå Danmark er en uddannelse uden blindgyder. Uanset hvilken maritim uddannelse du giver dig i kast med, kan du komme videre ud i verden til søs eller på landjorden DU bestemmer. Det magasin du står med i hænderne kan hjælpe dig med at komme i gang og finde Få en uddannelse, der passer dig Der er mange forskellige uddannelser inden for Det Blå Danmark og næsten noget for enhver: Som skipper eller skibsfører kan du for eksempel sejle over hele verden, du kan søge offshore eller inden for specialskibsfarten, der typisk sejler tættere på Danmark. Som maskinmester kan du både komme til søs, arbejde offshore, søge job i produktionsindustrien eller energisektoren i land. Som skibsofficer kan du arbejde til søs og senere skifte til at arbejde på rederikontoret, hos underleverandører, myndigheder eller andre samarbejdspartnere. den rigtige uddannelse indenfor det vi kalder Det Blå Danmark. Tak til Foreningen til Søfartens Fremme for velvillig støtte, uden hvilken det ikke havde været muligt at lave det her magasin. God læselyst René Wittendorff Redaktør Kan du godt lide at arbejde med dine hænder, er skibsassistentuddannelsen måske noget for dig. Her lærer du et håndværk, som du giver dig muligheder for at komme til søs inden for specialskibsfarten eller arbejde offshore. Du kan begynde din uddannelse på en søfartsskole, for eksempel på et skoleskib og dermed opleve det maritime erhverv. Hvis international handel og transport er det, du brænder for, kan en shippinguddannelse være noget for dig. Her arbejder du med at sørge for, at de rigtige varer kommer på de rigtige skibe og bliver transporteret til de rette kunder rundt om i verden. Du kan også blive maritim ingeniør og være med til at designe fremtidens maritime løsninger, som skal udvikles for at Danmark kan fortsætte som en stærk søfartsnation. Du kan blandt andet arbejde med at finde innovative løsninger på, hvordan store fragtskibe bruger deres brændstof mere effektivt. En maritim uddannelse giver gode jobmuligheder Mange brancher er for tiden ramt af arbejdsløshed. Beskæftigelsessituationen for maritimt uddannede er god. I dag arbejder mere end danskere inden for maritime erhverv, og der er stor efterspørgsel efter unge med en maritim uddannelse. Det Blå Danmark er kendt og respekteret over hele verden. Og det maritime hverv Uddannelsesminister Morten Østergaard har gode fremtidsudsigter. Der er en rivende udvikling inden for eksempel havvindmøller og etablering af havvindmølleparker, og der opstår hele tiden nye typer job. Denne positive udvikling vil regeringen gerne støtte, og derfor har vi netop lavet en vækstplan for Det Blå Danmark, som skal styrke væksten og sikre, at vi også i fremtiden kan drage nytte af de mange dygtige unge. Det Blå Danmark er fuld af muligheder, jobchancerne er gode, og der er brug for unge med mange forskellige evner og uddannelser. Så det er bare med kaste sig ud i det og gribe mulighederne. Morten Østergaard Uddannelsesminister Se mere på eller eller 5

6 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 WORLD C 6

7 AREERS Se mere på eller eller 7

8 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 Vækst i Det Blå Danmark: Regeringen offentliggjorde den 12 december 2012 en vækstplan for Det Blå Danmark. Den nye vækstplan skal sikre, at Det Blå Danmark også fremadrettet udnytter muligheder i den grønne omstilling og skaber vækst og beskæftigelse. Vækstplanen indeholder en række initiativer, der skal bidrage til at sikre, at Det Blå Danmark også fremadrettet udnytter muligheder i den grønne omstilling, samt skaber vækst og beskæftigelse. Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier og shippingvirksomheder er den fjerdestørste operatør af udenlandsk bruttotonnage i verden. I dag opereres en bruttotonnage på ca. 62 mio. fra Danmark. Danmark er desuden med en bruttotonnage på over 11 mio. verdens nittendestørste flagstat. 24 procent af Danmarks totale eksport og har en samlet produktion på godt 287 mia. kr., svarende til ca. 10 procent af den samlede produktion i Danmark. Det Blå Danmark beskæftiger ca personer. Samtidig skabes en indirekte beskæftigelse på ca i andre brancher. Den maritime klynge har således stor betydning for væksten i Danmark. Det Blå Danmark har også en lang række virksomheder, hvis aktiviteter er udsprunget af international og dansk skibsfart. Det er fx shippingfirmaer, skibsmæglere, havne, logistikvirksomheder, værfter og industri- og servicevirksomheder, som leverer udstyr, komponenter og service til skibe, ligesom Det Blå Danmark har en stærk position inden for supply-aktiviteter til offshorevirksomhed inden for olie, gas og havvind. Det Blå Danmark er således en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner. Danske maritime virksomheder står samlet set for Fundamentet for Det Blå Danmark er adgangen til kompetente og højtkvalificerede maritimt, teknisk og merkantilt uddannede medarbejdere. 8

9 Danske maritime virksomheder står samlet set for 24 procent af Danmarks totale eksport og har en samlet produktion på godt 287 mia. kr. Den gennemsnitlige lønindkomst for medarbejdere i virksomheder i Det Blå Danmark ligger over gennemsnittet for alle beskæftigede i Danmark, og den største uddannelsesgruppe er ansatte med en erhvervsfaglig håndværksmæssig uddannelse. Den globale handel forventes at stige igen efter den nuværende økonomiske krise, og her spiller søtransporten som en af de mest miljøvenlige og energieffektive transportformer en afgørende rolle i de globale værdikæder. Der er således fortsat vækstpotentiale for dansk skibsfart. Hertil kommer, at øget efterspørgsel efter blandt andet nye løsninger til fx rensning af ballastvand, reduktion af svovludledninger til luften og konstruktion af skibe i letvægtsmateriale kan understøtte beskæftigelsen i Det Blå Danmark. Den forventede vækst på offshoreområdet med blandt andet en tidobling af den globale kapacitet på havvind frem mod 2020 vil skabe øget aktivitet og beskæftigelse i de tilknyttede maritime supply-aktiviteter. De aktiviteter er en af Det Blå Danmarks styrkepositioner, ligesom klyngen har en unik mulighed for at udnytte mulighederne i Arktis. Det Blå Danmarks servicering af hele offshoreindustrien kan således skabe en lang række varige job på landjorden. Det Blå Danmark er og skal fortsat være kendt for kvalitetsskibsfart med konkurrencedygtige maritime uddannelser og høje standarder for sikkerhed, sundhed og sociale forhold for de søfarende. Danmark har en maritim klynge i verdensklasse med dygtige virksomheder og medarbejdere. Samtidig er det vurderingen, at der er betydelige muligheder for, at det Blå Danmark skaber ny vækst og varige job. Danmark kan således blive et maritimt vækstcenter, hvor Danmark er kernen i det maritime Europa. Regeringens vækstplan er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra Vækstteamet for Det Blå Danmark med bidrag fra en bred kreds af interessenter fra Det Blå Danmark. Vækstplanen skal skabe grundlag for, at vækst- og beskæftigelsesmulighederne udnyttes. Visionerne for vækstplanen er: Danmark skal være Europas maritime centrum Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark Væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer Det opnås ved, at: 1. Det Blå Danmark skal markedsføres som kernen i det maritime Europa. 2. Det skal være attraktivt at drive maritim virksomhed i Danmark. 3. Der skal skabes vækst gennem grøn skibsfart og grønne løsninger. 4. De danske maritime styrkepositioner skal udbygges og anvendes til at skabe vækst. 5. Maritime kompetencer, uddannelser, innovation og forskning skal understøtte væksten. 6. Væksten skal bygge på kvalitetsskibsfart. Der er stærk international konkurrence inden for det maritime område. Med vækstplanen satser regeringen på i samarbejde med erhvervet at udbygge den danske maritime styrkeposition. Der har i perioden været en positiv fremgang i beskæftigelsen i Det Blå Danmark i størrelsesordenen personer. Såfremt rammebetingelserne fastholdes stabilt, kan planen over de kommende år understøtte, at der ud af den samlede forventede beskæftigelsesvækst Se mere på : Nyheder/Sider/NyvaekstplanforDetBlaaDanmark. aspx Se mere på eller eller 9

10 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER Det Blå Danmarks segmenter 10

11 SKIB: Gå om bord i en stolt vinderkultur! Livet om bord på et skib kan være krævende, for du kan ikke bare vende ryggen til, hvis der opstår problemer. Til gengæld lærer du at samarbejde i et stærkt team. I det Blå Danmark skaber vi mænd og kvinder af den rette internationale støbning og har du modet, ambitionerne og evnerne, kan du selv bestemme antallet af karrierestationer. Danske skibsofficerer er i høj kurs både til vands, til lands og i hele verden. SHIPPING: Vær med til at håndtere 10 procent af verdenshandlen! Inden for shipping kommer du verden rundt hver dag. Via telefon, og rejser er shippingmedarbejderen i løbende kontakt med danske og udenlandske handelsfolk. Shippingmedarbejderne arbejder, når udfordringerne kræver det, for opgaverne findes overalt på kloden i alle tidszoner. Har du servicemind og et social væsen, er det måske lige noget for dig. MARITIM TEKNOLOGI: Gå til stålet på den konstruktive måde! Der er konstant bud efter nye skibe, og her spiller dansk industri en afgørende rolle. Både når det handler om skibene i sig selv og om deres motorer. Hvis du vil have afgørende indflydelse på miljøet, skal du blive skibsingeniør eller maskinmester. Så kan du være med til at bestemme, hvor miljørigtig verdenshandlen skal foregå. OFF SHORE: Skaf ny energi til Danmark! At være off-shore medarbejder kræver en høj grad af specialisering, men så får man også en spændende hverdag til gengæld. Man tager helikopteren på arbejde og er ude 14 dage ad gangen enten i Nordsøen eller måske den Mexicanske Golf. Ude på platformene er alt gearet til, at du kan give den maksimal gas, mens du skaffer energien til de danske husstande. Se mere på eller eller 11

12 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 Georg Stage Togtet 2005 blev et vendepunkt i 24-årige Mikkels Kellers liv. Nu går han igen om bord denne gang som kvartermester. Mikkel Keller anede ikke, at det var sømand, han gerne ville være før han pludselig var det og fandt ud af, at han elskede livet om bord. Det var i 2005, og han var lige blevet færdig med 10. klasse hjemme i Otterup på Nordfyn. Han følte også selv, at han i hvert fald lige nu var færdig med at sidde stille på skolebænken. Han ville hellere bruge sig selv fysisk. - Så jeg så mig om efter en læreplads som skibstømrer, men det viste sig at være lettere sagt end gjort. Der var nemlig ingen. Jeg har imidlertid en storebror, der sejler, så med ham som inspiration blev jeg i stedet elev på Skoleskibet Georg Stage. Det havde da i det mindste noget at gøre med skibe, og så måtte jeg jo se, hvad der bagefter skulle ske, fortæller 24-årige Mikkel Keller. Det fedeste liv De fem måneder om bord og togtet ud til fjernere himmelstrøg blev imidlertid et vendepunkt i hans liv. - Jeg fandt jo ud af, at jeg kunne lide at sejle, at det bare var det fedeste liv, at man fik gode kammerater og var på en god arbejdsplads, siger han. Togtet i 2005 bragte eleverne om bord på Georg 12

13 blev starten på sejlerkarrieren Stage rundt i Norden og lidt til. Fra startdestinationen i København til Ålandsøerne mellem Sverige og Finland og retur gennem Kielerkanalen til Portsmouth i det sydlige England. Videre nordpå gennem Det Irske Hav til Oban i Skotland, hvorfra turen gik nord om Skotland til Bergen i Norge og Gøteborg i Sverige, før kursen igen blev sat mod Danmark, og den ventende eksamen i København, der gav ham papir på titlen som ubefaren skibsassistent. - Selve togtet varer omkring tre en halv måned. Inden da er man på værkstedsskole på land, og undervisningen fortsætter desuden under togtet, forklarer Mikkel Keller. Ud at se verden Togtet havde givet ham smag for livet til søs, så han brugte sine nyerhvervede papirer til at søge hyre på en coaster fra det danske rederi Nielsen & Bresling A/S. Det blev til et halvt år, hvor han fortrinsvis sejlede papir og træ fra Sverige og Spanien med afstikkere til De Kanariske Øer og Marokko. - Det passede mig godt. Jeg havde jo altid drømt om at komme ud og se mig om i verden, og det her var et skridt på vejen, selv om man jo godt nok ikke ligger ret længe i havn hver sted, erkender han. Han blev også overbevist om, at det nok i virkeligheden var livet på et sejlskib, der trak, frem for mere moderne fartøjer, så den næste hyre blev om bord på den lille, to-mastede skonnert, Brita Leth, der fra sin base i Aarhus chartres ud til arrangementer som udflugter, julefrokoster, firmaarrangementer, fødselsdage osv. Den sejler ud fra Aarhus og lidt rundt i det nære Kattegat og Lillebælt. Jeg havde jo altid drømt om at komme ud og se mig om i verden, og det her var et skridt på vejen. - Det var mere mig, og jeg blev om bord i to år, siger Mikkel Keller. Derefter tog han hyre på Madonna også et sejlskib, der sejlede samme slags arrangementer blot ud fra Tuborg Havn i København. FAKTA Et togt med Georg Stage giver minder og venner for livet, og hvis man har lyst også en god start på en karriere til søs. Georg Stage er Verdens ældste, civile, sejlende søfartsskole fra 1882, der tilbyder en moderne, maritim grunduddannelse i klassiske rammer Skolen er anerkendt af den internationale Søfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation) Uddannelsen om bord kontrolleres af Søfartsstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet Stiftelsen Georg Stages Minde driver skoleskibet og søfartsskolen om bord SEJLPLAN april: Eleverne møder om bord 18. april-21. april: Weekend på Sundet 15. maj: Afgang København Store Vinkedag 16. maj-18. maj: Sejltræning i Isefjorden 19. maj-20. maj: Gilleleje 22. maj-24. maj: Frederikshavn 30. maj-1. juni: Lerwick, Shetlandsøerne 5. juni-7. juni: Thorshavn, Færøerne 8. juni-19. juni: Rundt på Færøerne 20.juni: Thorshavn, Færøerne 29. juni-30. juni: Helsingør 4. juli-7. juli: Århus, Tall Ships Race 17. juli-20. juli: Helsinki Finland, Tall Ships Race 25. juli-28. juli: Riga, Letland, Tall Ships Race 3. august-6. august: Szczecin, Polen, Tall Ships Race 8. august-10. august: Mundtlige prøver 11. august-14. august: Skriftlige prøver, Christiansø 16. august: Ankomst København 6. september: Slut på Søfartsskoletogtet Se mere på eller eller 13

14 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 Derefter kaldte militæret, og det blev til fire måneders værnepligt i Søværnet, hvor han bl.a. besejlede grønlandske farvande på et af forsvarets inspektionsskibe. En ny verden Hjemme igen var han heldig at få hyre på et helt nyt sejlskib, Marilyn Anne fra Struer. - Det var så igen en helt ny verden. Tre kommuner var gået sammen om et specielt skib en sejlende efterskole for elever, der ikke rigtig passer ind i folkeskolens almindelige rammer, men kræver andre udfordringer. Også udfordringer af ikke så boglig karakter. Så undervisningen er delt mellem teori og praktisk arbejde om bord, påpeger Mikkel Keller. Det blev et spændende år, og livet om bord var ikke kun en udfordring for eleverne, men også for Mikkel Keller, der fandt ud af, at han godt kunne lide kombinationen af sejlads og undervisning og nød at give den viden fra sig, han selv havde høstet gennem forskellige job. Det skulle blive færdigheder, han fik brug for senere, men først tog han sydpå. - Jeg fik pludselig sådan en lyst til sol og varme, så jeg fandt og tog hyre på et lille sejlskib, der skulle over Atlanten og sejle rundt i Caribien. Så jeg kom med og fik tre dejlige måneder i solen, siger han. Mere uddannelse Men sejlerlivet havde givet blod på tanden efter mere uddannelse, så Mikkel Keller tog på navigationsskole i Marstal for at få en kystskippereksamen, så han kunne tage hyre som befaren skibsassistent. Uddannelsen tager et halvt år. Den banede vejen for et afløserjob på et kæmpestort, norsk sejlskib Statsraad Lehmkuhl. Det sejler også med turister, men vel at mærke ikke turister, der slænger sig i solen, men turister, der tager med, fordi de også selv har lyst til at prøve at klatre til tops i masterne. Dermed var han tilbage ved sejlskibene og fremme ved i dag, hvor 2012 også bliver året, hvor han er tilbage på Georg Stage denne gang som kvartermester. Og han glæder sig rigtig meget. Sammen med en lille håndfuld af de kommende elever går han og kollegerne til marts i gang med at rigge Georg Stage op til årets togt efter vinteren, hvor det har ligget ved Marinestation København. Indtil da har han lidt vintertilsyn med skibet. Skal lære fra sig Som kvartermester får Mikkel Keller sin tredjedel af skibets kommende 63 elever at tage hånd om. Han er deres faste holdepunkt og med dem på dækket og i undervisningen. Fartøjstjenesten spænder vidt fra rengøring, rebbjergning, almindeligt vedligehold, sømandsskab osv. - Man kan sige, kvartermesteren er en slags formand selvfølgelig med assistance fra den øvrige besætning, siger han. Årets togt bringer eleverne til både Syd- og Nordeuropa, før de i august igen sætter foden på dansk jord. Det passer Mikkel Keller rigtig godt at være tilbage, hvor det hele begyndte. - Man kan jo sige, Georg Stage gav mig starten på en karriere, jeg slet ikke anede, jeg ville have. Man ved jo ikke, om man har lyst til at være sømand, før man har prøvet det. Men for mig blev det et springbræt ind i en karriere, der har givet mig et helt fantastisk arbejde. Socialt har det også betydet meget, og det kan det også gøre for andre unge, mener han. En lille verden Forskellen på livet om bord og i land er, at mange unge For mig blev det et springbræt ind i en karriere, der har givet mig et helt fantastisk arbejde. føler, de får lidt plads. Samtidig er det en lille verden, hvor man må lære tolerance og overbærenhed over for omverdenen, hvis tingene skal fungere. - Så selv om man ikke har lyst til at blive sømand, får man en god oplevelse, og papirerne som ubefaren skibsassistent har man jo til evig tid. Så om ikke andet kan de da bane vejen for en hyre, hvor man kan tjene penge, mens man tænker over, hvad man har lyst til af uddannelse. Og oplevelsen Den kan ingen tage fra dig, og jeg ville ikke have været den foruden, siger Mikkel Keller. Han håber på i hvert fald to sæsoner på Georg Stage som kvartermester. - Det første år bruger man jo en del tid på at lære skibet at kende også selv om jeg har været her før. Når det er sket, kan man i højere grad fokusere på uddannelsen af eleverne. Men jeg glæder mig rigtig meget til det hele, siger Mikkel Keller. Og uddannelsen til skibstømrer? Tjah, den er i hvert fald ikke aktuel lige nu Af Karen Sloth 14

15 - Du behøver ikke at have en studentereksamen for at komme ud at sejle. Der er mange måder at blive skibsfører på. Find flere oplysninger på Marstal Navigationsskole, som tilbyder mange forskellige uddannelser. Jeg kunne ikke sidde stille 22-årige Kathrine Kay er ikke som piger er flest. Mens mange af hendes jævnaldrende går op i den nyeste mode læser jura eller til sygeplejerske, så sejler hun vikingeskibe og har ambition om at blive skibsfører. Der er ikke noget galt med pæren. Det konstaterer man straks i mødet med Kathrine Kay. Rotationerne inde bag kraniet foregår i højt tempo, så højt, at hun ikke bare kan sætte sig ned på skolebænken og følge den samme vej som de fleste studerende. Hun begyndte i gymnasiet, for det skal man jo, som hun konstaterer. Men allerede i 2. g kunne energiniveauet ikke indrette sig på vilkårene. Jeg kunne ikke sidde stille, så jeg valgte i stedet at gå på produktionsskole i Roskilde på den maritime linie Og her blev jeg for alvor bidt af at sejle, fortæller Kathrine Kay med en udtalt vestfynsk dialekt og et konstant smil. Da hun var barn var hun både kvik og dygtig skolen og hun drømte dengang om at blive skolelærer. Men den drøm ændrede sig pludseligt, da hun som 14-årig begyndte at sejle vikingeskib med sin far og søster. Om bord på skibet var nemlig en ældre pige, der gjorde stort indtryk på hende: Hun var helt vildt sej og jeg besluttede straks, at jeg vil være lige som hende, fortæller Kathrine Kay. Hendes største ambition er at blive uddannet som skibsfører og blive kaptajn på Georg Stage. Men selvom retningen er besluttet og kursen lagt, så går der nogle år før hun når så langt. Og den tid bruger hun på skiftevis at dygtiggøre sig, tjene penge og have det sjovt. Lige nu sejler hun som kvartermester på skoleskibet Danmark. Det er sådan en, der skal vise eleverne om bord, hvordan man binder knob, passer sin uniform og pudser sine sko. Jeg skal sørge for, at de bliver gode søfolk, pæne mennesker, og så skal jeg lære dem at samarbejde, som Kathrine siger. Netop samarbejdet og sammenholdet om bord på et skib, er det, der trækker mest i hende. Men det tæller også med, at hun på søen ikke får et fastlåst arbejde med snærende rutiner. Det sidste hun har lyst til er at have et 8-16 job, hvor der bliver stresset og jaget for at nå det hele på døgnets 24 timer. Når jeg er på vandet er der kun mig, skibet, naturen og så selvfølgelig besætningen. Derhjemme kan man blive forstyrret af så mange ting. Sådan noget med far, mor og to børn, købe ind om eftermiddagen og have travlt det vil jeg ikke jeg får stress bare ved tanken om det. Når man er ude at sejle, så er man ude at sejle, og så er man heldigvis fri for at tage sig af alt det derhjemme, siger Kathrine Kay. Det er dog ikke, fordi hun er et ustruktureret rodehoved, at hun helst lukker af fra dagligdagens stress. - Tingene skal være i orden. Ikke så meget pjat. På et skib skal man kunne samarbejde og tale sammen og nogle gange skal man være helt fokuseret uden diskussioner. Når alle bare ved, hvad de skal gøre, hvornår de skal gøre det og alting bare spiller, for eksempel når vejret er hårdt, så er det bare rigtig fedt. Se mere på eller eller 15

16 DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013 På togt med Skoleskibet Af Emil Fraas, Bagbord vagt, 4.skifte, nr. 72 Vi var alle samlet her på en lille græsplæne i den nordlige del af vores alle sammes land, nærmere sagt Frederikshavn. Nogle stod endnu med studenterhue og tømmermænd fra flere dages fest. Alle os, som den brogede skare vi var, havde meldt os til togt med Skoleskibet Danmark. Og her stod vi så, til vores første af mange hovedmønstringer dog stadig i civil, men det blev der hurtigt lavet om. Alt hverdagstøj blev gemt væk og arbejdstøjet blev hevet frem. Alle skulle se ens ud, ved hver mønstring fik vi at vide hvilket sæt tøj der skulle bæres, det var irriterende i starten, men ligesom alt andet vender man sig hurtigt til det, og som tiden skred frem gav det god mening, for det er en bærende filosofi bag Skoleskibet Danmark her bliver alle behandlet ens, ligegyldig social baggrund, race eller religiøs overbevisning. Det er en dejlig afveksling fra et ellers klassedelt samfund. De første 3 uger foregik på land, her lærte vi alt det basale. Sikkerhed til søs, godt sømandskab, søfartsregler og et rigtigt godt kursus om brandslukning. Herfra gik det meget hurtigt, lige pludselig var alle nødvendige kurser overstået og vi var klar til at stikke til søs. Familier fra nær og fjern var kommet til Frederikshavn for at vinke os alle farvel. Kort efter afgang begyndte livet til søs for alvor, indtil da havde det været noget man kunne se frem til og glæde sig, men nu stod vi i det. Det oprindelige plan var, at sejle rundt i Kattegat et par dage for at lærer skibet at kende, men pga. en defekt generator blev vi tvunget til Grenaa for at hente reservedele. Herfra gik turen forbi Skagen og vores første møde med Nordsøen. Mange af os havde aldrig prøvet at sejle før og hvis vi havde, var det ikke andet end folkeskolens årlige kanotur, så Nordsøen var en hård start for mange af os, og det blev ikke spist meget i de første par dage. Selvfølgelig fik vi af vores kvartermestre forklaret at søsyge eller nautisk ubehag ikke var en undskyldning for ikke at arbejde. Til gengæld var vinden god og stabil og i forhold til hvor hård Nordsøen kan være slap vi billigt. Rutinen var på det tidspunkt ved at indfinde sig, vores uger bestod af 4 dage, 3 dage med undervisning om dagen og en efterfølgende vagt og 1 dag på vagt eller 16

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR SE FILM 1 2 Hvorfor HF Søfart Frederikshavn? - På tre år får du en fuld HF eksamen + en maritim

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Elev nr:_optalt af 59 elever Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næst elever.

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

A Bachelorstuderende Sally Klargaard, 22, bachelorstuderende, fødevarevidenskab på LIFE, Det biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

A Bachelorstuderende Sally Klargaard, 22, bachelorstuderende, fødevarevidenskab på LIFE, Det biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Unge om deres uddannelse A Bachelorstuderende Sally Klargaard, 22, bachelorstuderende, fødevarevidenskab på LIFE, Det biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Mens jeg gik i gymnasiet, begyndte

Læs mere

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, Hotel Nyborg Strand, 26.-27. august 2010 Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Henrik Sornn-Friese Center for Shipping

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Elevopgaver: 1. Job og uddannelse Gruppeopgave: Find billeder af mennesker på job. Lim billedmaterialet op på karton. Undersøg jobtitlen.

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Dansk handelsflåde vokser fortsat

Dansk handelsflåde vokser fortsat OBS: Kompas bliver digitalt fra 1. september - læs mere på bagsiden. No. 7 Dansk handelsflåde vokser fortsat Nøgletal Antallet af skibe under dansk flag har nået et nyt højdepunkt, viser opgørelse fra

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere